Оборотні кошти автотранспортного підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ОБОРОТНІ ЗАСОБИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА


Порядок виконання роботи

1. Використовуючи додаток А і формулу 1, розрахувати норматив оборотних коштів по складових. Розрахунки звести у таблицю 1.

2. Розрахувати заборгованість по заробітній платі, використовуючи додаток 1 і формулу 2.
3. Розрахувати власні оборотні кошти, використовуючи формулу 3.
4. Розрахувати число оборотів П про за формулою 4.
5. Розрахувати тривалість одного обороту Т про за формулою 5.
6. Всі розрахунки звести в таблицю 1.

1. Сума потрібних оборотних коштів автотранспортного підприємства визначається по кожній групі оборотних коштів на підставі річної витрати і встановленої норми запасу в днях або відсотках.
, (1)
де С про - норматив оборотних коштів, що перебувають у запасі підприємства по даній групі оборотних коштів, грн.;
З рік - річна витрата по кошторису витрат на експлуатацію рухомого складу по даній групі оборотних коштів, грн.
Д к - кількість календарних днів у плановому періоді. При розрахунках приймається в році - 360 днів, на квартал - 90 днів.
Н зап - норма запасу, встановлена ​​в днях або відсотках.
Розрахунок:
1) = (680/360) * 7 = 13.2
2) Соб = 7
3) Соб = 7.7
4) Соб = 9.1
5) Соб = 1.05
6) Соб = 34.7
7) Соб = 39
8) Соб = 12.2
9) а) Соб = 13 б) Соб = 1.6
10) а) Соб = 5.6 б) Соб = 2.7
11) Соб = 6.25
12) Соб = 0.009
13) Соб = 0.008
14) Соб = 6.1
2. , (2)
де: З пр - залучені оборотні кошти;
F заг - загальний фонд заробітної плати працівників АТП з нарахуваннями у фонд соціального страхування
Н зад - постійно перехідна заборгованість по зарплаті своїм робітникам і службовцям, в днях
= (220/360) * 10 = 6.1 у. е.
3. З соб = З пот - З пр, (3)
де: З соб - власні оборотні кошти підприємства, руб.;
З об - потрібні оборотні кошти, руб.;
З пр - залучені оборотні кошти. З соб = З пот - З пр = 1966.2-6.1 = 1960 у. е.
4. Ефективність використання оборотних коштів визначається двома показниками: числом оборотів оборотних коштів - П о і тривалістю одного обороту в днях (періодом обороту) - Т про
, (4)
де В д - валовий дохід автотранспортного підприємства, тобто вартість виконаних перевезень, руб.).
(= 396/1966.2) = 201.4 у. е.
5. = 360/201.4 = 1.79 (5)
Д К.Д. - кількість календарних днів у плановому періоді
Т об - тривалість одного обороту в днях (період обороту)
6. Таблиця 1
Нормовані оборотні
кошти
Витрати за кошторисом на рік
в у. е.
Середньоденний витрата в у. е.
Норма запасу в днях
Норматив оборотних коштів в у. е.
I. Виробничі запаси:
1. Паливо для автомобілів
680 1.89 7 13.2
2. Мастильні та інші експлуатаційні матеріали
84 0.23 30 7
3. Паливо для господарських потреб
34 0.094 81 7.7
4. Ремонтно-будівельні матеріали
36 0.1 91 9.1
5. Виробничі бланки і канцелярські приналежності
6.3 0.018 60 1.05
6. Автошини в запасі
260 0.72 48 34.7
7. Запасні частини
230 0.64 61 39
8. Основні матеріали.
110 0.31 40 12.2
9. Малоцінний і швидкозношуваний інструмент та інвентар
а) в експлуатації
б) в запасі
250 13
30 1.6
10. Оборотний фонд агрегатів
450 1.25 5 6.25
11. Спецоежда:
а) в експлуатації
б) у запасі
16.2 0.045 125 5.6
60 2.7
РАЗОМ:
1960.1 5.4455 888 153
II. Незавершене виробництво
3.2 0.009 0.009
III. Витрати майбутніх періодів
2.9 0.008 0.008
Всього потрібних оборотних коштів
1966.2
Залучені оборотні кошти
6.2
Власні оборотні кошти
1960

Додаток А
Найменування
Показники
Одини - ца вимір.
Номер варіанта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
12
13
14
15
Паливо для
автомобілів
річна витрата
норма запасу
у. е.
дні
240
6
510
8
680
7
350
9
860
5
620
6
440
7
790
9
560
10
430
8
690
9
545
6
270
6
480
7
380
8
Мастильні та інші експлуатаційні матеріали
річна витрата
норма запасу
у. е.
дні
72
28
52
29
84
30
100
27
80
30
76
28
130
30
92
29
81
30
64
30
75
28
80
27
81
28
62
30
132
30
Паливо для господарських
потреб
річна витрата
у. е.
22
23
34
26
38
36
32
37
33
28
40
31
22
29
27
норма запасу
дні
90
72
81
78
69
82
84
76
75
81
68
91
82
85
86
Ремонтно-будівельні матеріали
річна витрата норма запасу
у. е.
дні
23,2
34,1
36
21
43,9
37,2
28
41,4
36
28
34,2
36,6
21
28,8
26,6
96
82
91
88
80
91
94
86
99
90
94
84
100
88
92
Виробничі бланки і канцелярські приналежності
річна витрата норма запасу
у. е.
дні
4,5
6,1
6,3
4,8
8,8
8,1
5,9
8,4
6,9
5,8
6,6
5,9
4,8
5,2
5,1
60
65
60
65
70
61
70
65
60
60
63
60
65
70
60
Автомобільні шини в запасі
річна витрата норма запасу
у. е.
дні
120
190
260
160
360
270
164
350
320
260
310
220
160
240
190
45
60
48
52
42
52
53
48
60
50
55
57
60
48
52
Запасні
частини
річна витрата
норма
запасу
у. е.
дні
90
160
230
140
280
150
144
210
180
130
235
170
125
180
130
60
65
61
68
86
80
83
70
82
72
90
86
75
70
82
Основні
матеріали
річний
витрата
норма
запасу
у. е.
45
96
110
60
150
120
80
140
96
85
108
98
48
65
62
дні
45
60
40
55
60
52
48
45
50
55
60
48
52
55
60
Малоцінний інструмент, інвентар
а) в експлуатації
б) у запасі
річний
витрата
норма запасу
у. е.
9,2
17
18,7
10,8
27,3
18
10,8
28,2
17,6
11,8
14,4
12,6
10,8
14,4
12,6
дні
дні
250 у всіх варіантах
30 у всіх варіантах
Спецодяг
а) в експлуатації
б) у запасі
річна витрата
норма запасу
у. е.
дні
дні
7,8
15,8
16,2
10,8
18,4
16,1
14,4
17,8
16,2
15,2
18
11,6
8,4
15,8
12,9
125 у всіх варіантах
60 у всіх варіантах
Оборотний фонд
агрегатів
річний
витрата
норма запасу
у. е.
о / про
245
3,0
380
4
450
5
350
5
680
4
480
4,5
410
5
650
3,5
530
4
450
4
670
3
510
5
260
5
480
4
370
5
Незавершене виробництво
у. е.
1,8
2,9
3,2
2,7
5,5
4,2
3,1
5,1
4,0
3,3
4,8
3,6
1,9
3,5
2,7
Витрати
майбутніх періодів
у. е.
3,9
3,1
2,9
2,5
5,1
4,8
4,1
5,6
4,5
3,9
4,8
4,1
3,1
4,2
3,8
Загальний фонд зарплати з нарахуваннями
річна витрата
норма заборгова-ності
тис.
у. е.
дні
80
7
180
8
220
10
110
8
320
7
200
8
170
7
250
9
190
7
160
7
230
8
180
8
90
7
155
8
113
9
Валовий
дохід
-
тис.
у. е.
218
384
396
282
495
395
310
389
372
289
389
391
290
392
296
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
150.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Оборотні кошти підприємства
Оборотні кошти підприємства 2
Оборотні кошти підприємства
Оборотні кошти та оподаткування підприємства
Оборотні кошти комерційного підприємства
Оборотні кошти інвестиції підприємства
Основні фонди та оборотні кошти підприємства
Оборотні кошти підприємства поняття і структура
Оборотні кошти підприємства та зростання ефективності їх використаний
© Усі права захищені
написати до нас