Облік і аналіз готової продукції на прикладі ЗАТ Робочий

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


ДИПЛОМНА РОБОТА

з дисципліни «Аудит та бухгалтерський облік»

на тему: «Облік і аналіз готової продукції (на прикладі ЗАТ« Робітник »)»

ЗМІСТ

ВСТУП

1. РОЛЬ І ЗАВДАННЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

1.1 Поняття і завдання обліку готової продукції

1.2 Порядок оцінки і обліку готової продукції

1.3 Необхідність і завдання аналізу готової продукції

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ЗАТ «РОБОЧИЙ»

2.1 Організаційно-економічна характеристика ЗАТ «РОБОЧИЙ»

2.2 Організація бухгалтерської служби підприємства

2.3 Аналіз облікової політики ЗАТ «Робітник»

2.4 Організація обліку готової продукції в ЗАТ «Робітник»

2.5 Пропозиції щодо вдосконалення обліку готової продукції

3. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ЗАТ «РОБОЧИЙ»

3.1 Аналіз реалізації продукції

3.2 Аналіз ритмічності виробництва і якості продукції

3.3 Резерви збільшення випуску та реалізації продукції

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК

ВСТУП

Доходи підприємства від звичайних видів діяльності називаються виручкою. Виручка підприємства складається з наступних частин:

1) виручка від продажів - основна форма виручки для виробничих підприємств - характеризує основну діяльність;

2) доходи від операційної діяльності, одержувані від вчинення певних господарських операцій, наприклад здача майна в оренду, продаж майна, участь у спільній діяльності, надання позик тощо;

3) доходи від позареалізаційних діяльності, тобто в результаті певних фактів господарського життя, як правило, не залежать від підприємства, - курсові різниці, безоплатне отримання активів, списання заборгованості і т.д.

На відміну від виручки від продажів інші доходи називають іншими доходами - доходи від операційної діяльності, від позареалізаційних діяльності і доходи від надзвичайних подій, що не входять у поняття виручки.

У випадках, якщо комерційне підприємство є виробником будь-яких виробів, продукції, товарів, призначених для подальшого продажу, то виникає необхідність в організації обліку готової продукції, що надходить на склад підприємства або відпускається покупцям і відповідно виручки від продажів. Це визначає актуальність теми даної роботи.

Готова продукція - це вироби і напівфабрикати, повністю закінчені обробкою, що відповідають чинним стандартам чи затвердженим технічним умовам, прийняті на склад чи замовником

Обсяг виробленої продукції юридичної особи визначається без вартості так званого внутрішньозаводського обороту.

Внутризаводским обігом вважається вартість тієї частини вироблених підприємством готових виробів і напівфабрикатів, яка використовується підприємством на власні виробничі потреби (крім продукції, зарахованої до складу основних засобів даної юридичної особи).

Для успішного ведення справ необхідно мати наступну інформацію:

 • скільки готової продукції знаходиться на складі підприємства,

 • які роботи знаходяться в стадії виконання,

 • скільки продукції відвантажено покупцям,

 • які роботи прийняті замовниками,

 • які товари, роботи і послуги оплачені замовниками та покупцями і за якими цінами.

Мета даної роботи - описати теоретичні та практичні засади обліку та аналізу готової продукції.

На підставі мети виділимо наступні задачі:

 • розглянути облік руху продукції підприємства та її оцінку;

 • проаналізувати облік відвантаження готової продукції, виконаних робіт і наданих послуг;

 • розглянути питання забезпечення якості готової продукції;

 • вивчити політику обліку реалізації продукції (робіт, послуг);

 • розглянути облік реалізації;

 • вивчити основні проводки по обліку готової продукції, її відвантаження та реалізації.

Предмет дослідження даної роботи - питання організації обліку готової продукції, аналізу її обсягу та структури, вивчення якості готових виробів та ритмічності виробництва.

Об'єкт дослідження - діюче підприємство ЗАТ «Робітник», що займається виробництвом майонезу, маргарину, господарського та туалетного мила, масложирової продукції. Для оптимізації виробничих і збутових процесів, в умовах ринкової економіки, підприємство потребує точному і своєчасному обліку готової продукції.

Методологічною основою роботи послужили такі нормативні документи:

 • Федеральний Закон «Про бухгалтерський облік» від 21.11.96 № 129-ФЗ,

 • План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій з Інструкціями щодо його застосування, затверджені наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 31 жовтня 2000 р. № 94-н.

 • Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика організації» (ПБУ 1 / 98), затверджене наказом МФ РФ від 19.12.1998 № 60н;

 • Положення з бухгалтерського обліку «Облік основних засобів» (ПБУ 6 / 01)), затверджене наказом МФ РФ від 30.03.2001 р. № 26н;

 • Положення з бухгалтерського обліку «Облік матеріально-виробничих запасів» (ПБУ 5 / 01), затверджене наказом МФ РФ від 09.06.2001 р. № 44н;

 • Положення з бухгалтерського обліку «Доходи організації» (ПБУ 9 / 99), затверджене наказом МВ РФ від 06.05.99 р. № 32н;

 • Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації» (ПБУ 10/99), затверджене наказом МВ РФ від 06.05.99 р. № 33н.

1. РОЛЬ І ЗАВДАННЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

1.1 Поняття і завдання обліку готової продукції

Вироби (продукція) вважаються готовими, якщо відповідно до встановленої технологією їх виробництво на цьому підприємстві повністю завершено, вони повністю укомплектовані, прийняті службою технічного контролю виробника і забезпечені документом, що засвідчує їх якість і підтверджують їх відповідність обов'язковим вимогам, встановленим в стандартах, технічних умовах , технічної документації та договорах на постачання 1.

У бухгалтерському обліку продукція вважається реалізованою в момент її відвантаження (у зв'язку з переходом права власності на продукцію до покупця).

Готова продукція, як правило, повинна бути здана на склад у підзвіт матеріально відповідальній особі. Великогабаритні вироби та продукція, яка не може бути здана на склад з технічних причин, приймаються представником замовника на місці виготовлення, комплектації і збірки.

Реалізація продукції здійснюється відповідно до укладених договорів або шляхом вільного продажу через роздрібну торгівлю.

У договорах на постачання готової продукції вказують постачальника і покупця, необхідні показники по виробах, ціни, знижки, накидки, порядок розрахунків, суму податку на додану вартість та інші реквізити. У міжнародній практиці прийнято додатково вказувати непереборні обставини (форс-мажор), поручительство, гарантії виконання договірних умов, порядок відшкодування збитків, застереження про підсудність і арбітражі та інші відомості.

Реалізація продукції (робіт, послуг) проводиться організаціями за наступними цінами:

 • за вільними відпускними цінами і тарифами, збільшеним на суму ПДВ;

 • за державними регульованими оптовими цінами і тарифами, збільшеним на суму ПДВ (продукція паливно-енергетичного комплексу та послуги виробничо-технічного призначення);

 • за державними регульованими роздрібними цінами (за відрахуванням у відповідних випадках торговельних знижок, знижок збуту та опту) і тарифами, що включає в себе ПДВ (для продажу товарів населенню та надання йому послуг).

Розрахунки за міжреспубліканськими поставках товарів (робіт, послуг) з державами, що підписали договір про економічне співробітництво, здійснюються за цінами і тарифами, збільшеним на суму ПДВ.

При встановленні відпускних цін вказується франко, тобто за чий рахунок здійснюється оплата витрат з доставки продукції від постачальника до покупця. Франко-станція призначення означає, що витрати на доставку продукції покупцеві оплачує постачальник, і вони включаються у відпускну ціну. Франко-станція відправлення означає, що постачальник оплачує витрати тільки до завантаження готової продукції у вагони. Всі ж інші витрати з перевезення готової продукції (оплата залізничного тарифу, водного фрахту і т. д.) мають оплачуватися покупцем.

Основними завданнями бухгалтерського обліку готової продукції є:

 • правильний і своєчасний облік наявності та руху готової продукції на складах, холодильниках та інших місцях зберігання продукції;

 • контроль за виконанням планів за обсягом, асортиментом, якістю випущеної продукції і зобов'язань щодо її постачання;

 • контроль за збереженням готової продукції та дотримання встановлених лімітів;

 • контроль за виконанням плану по реалізації продукції і своєчасністю оплати за реалізовану продукцію;

 • виявлення рентабельності всієї продукції та її окремих видів.

1.2 Порядок оцінки і обліку готової продукції

Нормативне регулювання обліку готової продукції здійснюється у відповідності з наступними документами:

 • Федеральним законом «Про бухгалтерський облік» від 21.11.96 р. № 129-ФЗ;

 • Планом рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств та Інструкцією щодо його застосування, затвердженими наказом МВ РФ від 31.10.00 № 94н (з 1.01.02г.);

Планування і облік готової продукції ведуть в натуральних, умовно-натуральних і вартісних показниках.

Умовно-натуральні показники використовують для отримання узагальнених даних про однорідну продукції. Наприклад, кількість виробленої каустичної соди виражається в тоннах умовного ваги, консервів - в умовних банках і т. д.

Кількісний облік готової продукції за видами і місцями зберігання може бути організований двома основними способами: картковим і бескарточним 1.

При першому способі складаються групувальні відомості оприбуткування продукції за її видами та місцями зберігання.

При другому способі щодня складають (як правило, за допомогою комп'ютерів) оборотні відомості обліку випуску з виробництва і руху готових виробів по складах та інших місцях зберігання.

Останнім часом багато організацій застосовують бескарточний метод обліку готової продукції. При цьому методі за допомогою ЕОМ щодня складають оборотні відомості обліку випуску з виробництва і руху готової продукції щодо складів та інших місць зберігання. Залишки готової продукції періодично інвентаризують.

На автоматизованих складах замість карток складського обліку використовують, як правило, оперативні машинограми та відеограми залишків і руху готової продукції по кожному найменуванню та виду.

Як і з матеріальних запасах, по готовій продукції складають номенклатуру - цінник. Крім цінника розробляються довідники продукції, в яких містяться відомості про оподатковуваної і неоподатковуваної різними видами податків продукції, про платників та вантажоодержувачів, среднеквартальной і середньорічної собівартості та ін

Для обліку готової продукції застосовуються наступні первинні документи:

 • здавальні накладні,

 • акти приймання-здачі робіт (послуг),

 • залізничні квитанції,

 • товарно-транспортні накладні,

 • платіжні вимоги-доручення.

  Відвантаження та відпуск готової продукції здійснюється складом на підставі наказів-накладних, які складаються з двох документів: наказу складу і накладної на відпустку. Наказ складу виписується на підставі умов договору з покупцями із зазначенням найменування покупця, кількості і асортименту продукції, терміну відвантаження.

  При відвантаженні залізнична станція виписує транспортну накладну, яка супроводжує вантаж у дорозі, а відправнику видається квитанція залізничної накладної. Дані залізничної накладної записуються в рахунок-фактуру і платіжні документи, які здаються в банк або передаються покупцеві.

  Підставою для відвантаження готової продукції покупцям або відпустки її зі складу зазвичай служать накази відділу збуту (маркетингу) організації.

  На підставі накладних, товарно-транспортних залізничних накладних та інших документів на відпуск продукції на сторону у фінансовому відділі або за його відсутності в бухгалтерії виписують у декількох екземплярах платіжні вимоги для розрахунків з покупцями через банк.

  У платіжній вимозі вказують найменування і місцезнаходження постачальника і покупця, номер договору поставки, вид відправки, суму платежу за договором, вартість додатково оплачуваної тари та упаковки, транспортні тарифи, що підлягають відшкодуванню покупцям (якщо це передбачено договором), суму податку на додану вартість, що виділяється окремим рядком. При відвантаженні товарів, надання послуг, виконання робіт, які не є об'єктом оподаткування з ПДВ, розрахункові документи та реєстри виписують без виділення сум ПДВ і на них роблять напис або ставлять штамп «Без ПДВ».

  Платіжні вимоги повинні бути виписані постачальником і здані в банк на інкасо (тобто до доручення отримати платіж від покупця) не пізніше наступного дня після відвантаження або здачі готової продукції вантажоодержувачу. Другий примірник платіжної вимоги відправляється покупцю для оплати.

  Дані платіжних вимог щодня записують у відомість обліку та реалізації продукції (робіт, послуг) (ф. № 16 або 16 а). У відомості вказують дату і номер платіжного вимоги, найменування постачальника, кількість відвантаженої продукції за її видами, суми, які пред'являються за рахунками, і відмітку про сплату рахунків. Відомість є формою аналітичного обліку товарів відвантажених. Готову продукцію у відомості відображають за обліковими і відпускними цінами. Відомість ф. № 16 використовують при визначенні виручки по відвантаженню, а № 16 а - при визначенні виручки по оплаті.

  Оперативний облік відвантаження ведуть у відділі маркетингу (збуту) у спеціальних картках, книгах чи журналах, а при використанні ЕОМ - в щодня складають машинограмах відвантаження продукції.

  Для вивезення готової продукції з території організації, представникам вантажоодержувача видаються товарні пропуску на вивіз з території підприємства товарно-матеріальних цінностей. Перепустки підписують керівник і головний бухгалтер організації або уповноважені ним особи. Перепусткою можуть служити копії товарно-транспортних накладних чи рахунків-фактур, на яких робляться спеціальні дозвільні написи.

  Якщо готова продукція відпускається покупцю безпосередньо зі складу постачальника або іншого місця зберігання готової продукції, то одержувач зобов'язаний пред'явити довіреність на право отримання вантажу.

  Порядок синтетичного обліку реалізації продукції залежить від обраного методу обліку реалізації продукції. Організаціям дозволяється визначати виручку від реалізації продукції для цілей оподаткування або з моменту оплати відвантаженої продукції, виконаних робіт і наданих послуг, або з моменту відвантаження продукції та пред'явлення платіжних документів покупцеві (замовникові) або транспортної організації.

  При інвентаризації готова продукція заноситься в опису по кожному окремому найменуванню із зазначенням виду, групи, кількості й інших необхідних даних (артикулу, сорту та ін.)

  Інвентаризація готової продукції повинна, як правило, проводитися в порядку розташування цінностей у даному приміщенні.

  При зберіганні товарно-матеріальних цінностей в різних ізольованих приміщеннях у однієї матеріально відповідальної особи інвентаризація проводиться послідовно за місцями зберігання. Після перевірки цінностей вхід до приміщення опломбовується, і комісія переходить для роботи в наступне приміщення.

  Готову продукцію, що надходить під час проведення інвентаризації, приймають матеріально відповідальні особи в присутності членів інвентаризаційної комісії і прибуткують її за реєстром або товарного звіту після інвентаризації.

  Ці цінності заносять до окремого опису. У ній вказують дату надходження, найменування постачальника, дату і номер прибуткового документа, найменування товару, кількість, ціну і суму. Одночасно на прибутковому документі за підписом голови інвентаризаційної комісії (або за його дорученням члена комісії) робиться відмітка «Після інвентаризації» з посиланням на дату опису, в яку записані ці цінності.

  При тривалому проведенні інвентаризації у виняткових випадках і тільки з письмового дозволу керівника і головного бухгалтера організації в процесі інвентаризації товарно-матеріальні цінності можуть відпускатися матеріально відповідальними особами в присутності членів інвентаризаційної комісії. Ці цінності заносять до окремого опису під найменуванням «Готова продукція, відпущена під час інвентаризації». Оформляється опис за аналогією з документами на що надійшли товарно-матеріальні цінності під час інвентаризації. У видаткових документах роблять відмітку за підписом голови інвентаризаційної комісії або (за його дорученням) члена комісії.

  При інвентаризації товарів відвантажених, не оплачених у строк покупцями, що знаходяться на складах інших організацій перевіряють обгрунтованість значаться сум на відповідних рахунках бухгалтерського обліку.

  На рахунках обліку товарно-матеріальних цінностей, які не перебувають у момент інвентаризації в підзвіті матеріально відповідальних осіб (в дорозі, товари відвантажені і ін), можуть залишатися лише суми підтверджені належним чином оформленими документами: по знаходяться в дорозі - розрахунковими документами постачальників або іншими їх замінюють документами; з відвантажених - копіями пред'явлених покупцям документів (платіжних доручень, векселів і т. д.); за простроченими оплатою документів - з обов'язковим підтвердженням установою банку; по перебувають на складах сторонніх організацій - збереженими розписками, переоформленими на дату, близьку до дати проведення інвентаризації.

  Попередньо повинна бути проведена звірка цих рахунків з іншими кореспондуючими рахунками. Наприклад, по рахунку «Товари відвантажені» слід встановити, не значаться на цьому рахунку суми, оплата яких чомусь відображена на інших рахунках, або суми за матеріали і товари, фактично оплачені та отримані, але котрі увійшли в дорозі.

  Описи складають окремо на товарно-матеріальні цінності, що знаходяться в дорозі, відвантажені, не оплачені в строк покупцями і знаходяться на складах інших організацій.

  У описах на товарно-матеріальні цінності, що знаходяться в дорозі, по кожній окремій відправці приводяться наступні дані: найменування, кількість і вартість, дата відвантаження, а також перелік і номери документів, на підставі яких ці ​​цінності враховані на рахунках бухгалтерського обліку.

  У описах на товарно-матеріальні цінності, відвантажені і не оплачені в строк покупцями, по кожній окремій відвантаженні наводяться найменування покупця, найменування товарно-матеріальних цінностей, сума, дата відвантаження, дата виписки і номер розрахункового документа.

  Товарно-матеріальні цінності, що зберігаються на складах інших організацій, заносять до опису на підставі документів, що підтверджують здачу цих цінностей на відповідальне зберігання. У описах на ці цінності вказують їх найменування, кількість, сорт, вартість (за даними обліку), дату прийняття вантажу на зберігання, місце зберігання, номери і дати документів.

  Готова продукція в бухгалтерському обліку може оцінюватися одним з таких методів 1:

  • за фактичною виробничою собівартістю;

  Цей спосіб оцінки готової продукції використовується порівняно рідко, в основному на підприємствах індивідуального виробництва, що випускають велике унікальне устаткування і транспортні засоби. Може застосовуватися на підприємствах з обмеженою номенклатурою масової продукції.

  • за неповною (скороченої) виробничої собівартості продукції, що обчислюється за фактичними витратами без загальногосподарських витрат;

  Спосіб може застосовуватися в тих же виробництвах, де застосовується перший спосіб оцінки продукції.

  • за оптовими цінами реалізації;

  Гуртові ціни використовуються як твердих облікових цін. Відхилення фактичної собівартості продукції враховують на окремому аналітичному рахунку. При стійких оптових цінах цей варіант оцінки продукції був найпоширенішим, оскільки дозволяв зіставляти оцінку продукції в поточному обліку і звітності, що важливо для контролю за правильним визначенням товарного випуску. При значному коливанні рівня оптових цін даний спосіб втрачає свої переваги.

  • за плановою (нормативною) виробничою собівартістю, також виступає як твердої облікової ціни;

  Обумовлюється необхідність окремого обліку відхилень фактичної виробничої собівартості продукції від планової чи нормативної. Гідність даного способу оцінки готової продукції полягає в забезпеченні єдності оцінки в плануванні та обліку. Однак якщо планова чи нормативна собівартість продукції змінюється часто, то ускладнюється переоцінка залишків готової продукції. Якщо ж оцінювати продукцію за середньорічною собівартості, то вона не відповідає оцінці в місячних і квартальних планах. Варіантом даного способу оцінки готової продукції є оцінка по скороченій плановій виробничій собівартості;

  • за вільними відпускними цінами і тарифами, збільшеним на суму податку на додану вартість;

  Використовується при виконанні одиничних замовлень і робіт.

  • за вільними ринковими цінами;

  Застосовується при обліку товарів, реалізованих через роздрібну мережу.

  При використанні всіх перерахованих методів оцінки готової продукції, за винятком оцінки за фактичною виробничою або скороченою собівартості, виникає необхідність обчислення відхилень товарного випуску в облікових цінах від його фактичної собівартості. Це дозволяє незалежно від методу оцінки в поточному обліку визначити фактичну собівартість реалізованої продукції, випущеної в даному місяці, а також її залишків на складах до кінця місяця.

  Розрахунок зазвичай проводиться за середньозваженим відсотку, обчисленого як відношення фактичної собівартості залишку продукції, випущеної в даному місяці, до вартості цього ж обсягу продукції в облікових цінах.

  Середньозважений коефіцієнт відношення фактичної виробничої собівартості до вартості продукції за обліковими цінами обчислюється за формулою

  До св = (p 1 х q 1 + p 2 х q 2 + ... p n х q n) / (p 1 х q 1 + p 2 х q 2 + ... p n х q n), ( 1.1)

  де p 1, p 2, ... p n - сума залишку на складі і надійшла протягом місяця готової продукції (за видами продукції);

  q - фактична виробнича собівартість залишку та кожної групи надійшла готової продукції;

  k - облікова ціна одиниці продукції.

  Облік наявності та руху готової продукції здійснюється на активному рахунку 43 «Готова продукція». Цей рахунок використовується підприємствами галузей матеріального виробництва. Готові вироби, придбані для комплектації або в якості товарів для продажу, обліковуються на рахунку 41 «Товари».

  Бухгалтерський облік готової продукції може здійснюватися з використанням рахунку 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)».

  На рахунку 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)" відображається інформації про випущеної продукції, зданих замовникам роботах і наданих послуг за звітний період, а також виявлення відхилень фактичної виробничої собівартості цієї продукції, робіт, послуг від нормативної (планової) собівартості. Цей рахунок використовується при необхідності.

  За дебетом рахунка 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)" відображається фактична виробнича собівартість випущеної з виробництва продукції, зданих робіт і наданих послуг.

  За кредитом рахунку 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)" відображається нормативна (планова) собівартість виробленої продукції, зданих робіт і наданих послуг.

  Зіставленням дебетового і кредитового оборотів по рахунку 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)» на останнє число місяця визначається відхилення фактичної виробничої собівартості випущеної з виробництва продукції, зданих робіт і наданих послуг від нормативної (планової) собівартості. Економія, тобто перевищення нормативної (планової) собівартості над фактичною, сторнується за кредитом рахунку 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)" і дебетом рахунку 90 «Продажі». Перевитрата, тобто перевищення фактичної собівартості над нормативною (плановою), списується з рахунку 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)» у дебет рахунку 90 «Продажі» додаткової записом.

  Рахунок 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)» закривається щомісяця і сальдо на звітну дату не має.

  Якщо готова продукція повністю використовується на самому підприємстві, то її можна оприбутковувати за дебетом рахунка 10 «Матеріали» або інших аналогічних рахунків з кредиту рахунку 20 «Основне виробництво».

  Вартість виконаних робіт і наданих послуг на рахунку 43 не відображається, а фактичні витрати з ним по мірі продажу списуються з рахунків обліку витрат на виробництво на рахунок 90 «Продажі».

  Прийняття до бухгалтерського обліку готової продукції, виготовленої для продажу, в тому числі і продукції, частково призначеної для власних потреб організації, відображається за дебетом рахунка 43 «Готова продукція» в кореспонденції з рахунками обліку витрат на виробництво або рахунку 40 «Випуск продукції (робіт, послуг) ». Якщо готова продукція повністю спрямовується для використання в самій організації, то вона на рахунок 43 «Готова продукція» може не оприбутковуватися, а враховується на рахунку 10 «Матеріали» та інших аналогічних рахунках в залежності від призначення цієї продукції.

  При визнанні в бухгалтерському обліку виручки від продажу готової продукції її вартість списується з рахунку 43 «Готова продукція» в дебет рахунку 90 «Продажі».

  Якщо виручка від продажу відвантаженої продукції певний час не може бути визнана в бухгалтерському обліку (наприклад, при експорті продукції), то до моменту визнання виручки ця продукція обліковується на рахунку 45 «Товари відвантажені». За фактичної відвантаженні її виробляється запис по кредиту рахунка 43 «Готова продукція» в кореспонденції з рахунком 45 «Товари відвантажені».

  Прийняті на облік за рахунком 45 «Товари відвантажені» суми списуються в дебет рахунку 90 «Продажі» одночасно з визнанням виручки від продажу продукції (товарів) або під час вступу повідомлення комісіонера про продаж переданих йому виробів.

  Аналітичний облік по рахунку 45 «Товари відвантажені» ведеться на місця перебування і окремим видам відвантаженої продукції (товарів).

  П'ять умов визнання виручки перераховані в п.12 ПБО 9 / 99 «Доходи організації»:

  • організація має право на одержання виручки, що випливає з конкретного договору або підтверджений іншим відповідним чином;

  • сума виручки може бути визначена;

  • є впевненість в тому, що в результаті конкретної операції відбудеться збільшення економічних вигод організації, а саме організація отримала в оплату актив або відсутня невизначеність відносно одержання активу;

  • право власності (володіння, користування і розпорядження) на продукцію (товар) перейшло від організації до покупця або робота прийнята замовником (послуга надана);

  • витрати, які вироблені або будуть проведені у зв'язку з цією операцією, можуть бути визначені.

  Якщо не виконано хоча б одне з цих умов (наприклад, право власності на продукцію (товари) не перейшло до покупця), то відвантажені цінності слід обліковувати на рахунку 45 «Товари відвантажені».

  Другий випадок використання рахунку 45 «Товари відвантажені», вказаний в інструкції по застосуванню плану рахунків - передача продукції (товарів) комісіонеру для продажу, оскільки до відвантаження надалі покупцеві товарів вони залишаються власністю комітента.

  При обліку готової продукції на синтетичному рахунку 43 «Готова продукція» за фактичною виробничою собівартістю в аналітичному обліку, рух її окремих найменувань можливо відображати за обліковими цінами (планової собівартості, відпускними цінами і т.п.) з виділенням відхилень фактичної виробничої собівартості виробів від їх вартості за обліковими цінами. Такі відхилення обліковуються за однорідними групами готової продукції, які формуються організацією, виходячи з рівня відхилень фактичної виробничої собівартості від вартості за обліковими цінами окремих виробів.

  При списанні готової продукції з рахунку 43 «Готова продукція» відноситься до цієї продукції сума відхилень фактичної виробничої собівартості від вартості за цінами, прийнятим в аналітичному обліку, визначається за відсотком, обчисленого виходячи з відношення відхилень на залишок готової продукції на початок звітного періоду та відхилень по продукції, що надійшла на склад протягом звітного місяця, до вартості цієї продукції за обліковими цінами.

  Суми відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами, пов'язані з відвантаженої та проданої продукції, відображаються за кредитом рахунка 43 «Готова продукція» і дебетом відповідних рахунків додаткової або сторнировочной записом, в залежності від того, чи становлять вони перевитрату чи економію .

  Аналітичний облік по рахунку 43 «Готова продукція" ведеться за місцями зберігання та окремими видами готової продукції.

  Рахунок 43 «Готова продукція» має наступну структуру (див. рис. 1.1).

  Рис 1.1. Структура рахунку, враховує готову продукцію

  Структура рахунку 45 «Товари відвантажені» відображена на рис. 1.2.

  Рис 1.2. Структура рахунку, враховує відвантажені товари

  Рахунок 44 «Витрати на продаж» призначений для узагальнення інформації про витрати, пов'язані з продажем продукції, товарів, робіт і послуг.

  В організаціях, що здійснюють промислову й іншу виробничу діяльність, на рахунку 44 «Витрати на продаж» можуть бути відображені, зокрема, такі витрати:

  • на затарювання і упаковку виробів на складах готової продукції;

  • по доставці продукції на станцію (пристань) відправлення, навантаженню у вагони, судна, автомобілі та інші транспортні засоби;

  • комісійні збори (відрахування), що сплачують збутових та інших посередницьким організаціям;

  • з утримання приміщень для зберігання продукції в місцях її продажу та оплати праці продавців в організаціях, зайнятих сільськогосподарським виробництвом;

  • на рекламу;

  • на представницькі витрати;

  • інші аналогічні за призначенням витрати.

  В організаціях, що здійснюють торговельну діяльність, на рахунку 44 «Витрати на продаж» можуть бути відображені, зокрема, такі витрати (витрати обігу):

  • на перевезення товарів;

  • на оплату праці;

  • на оренду;

  • на утримання будинків, споруд, приміщень та інвентарю;

  • по зберіганню і підробці товарів;

  • на рекламу;

  • на представницькі витрати;

  • інші аналогічні за призначенням витрати.

  В організаціях, заготовляють і переробляють сільськогосподарську продукцію (буряк, молоко, вовна, бавовна, шкіряну сировину, льон, худобу, птицю та ін), на рахунку 44 «Витрати на продаж» можуть бути відображені, зокрема, такі витрати:

  • операційні витрати;

  • общезаготовітельние витрати;

  • на утримання заготівельних та приймальних пунктів;

  • на утримання худоби та птиці на базах і в приймальних пунктах.

  За дебетом рахунка 44 «Витрати на продаж» накопичуються суми проведених організацією витрат, пов'язаних з продажем продукції, товарів, робіт і послуг. Ці суми списуються повністю або частково в дебет рахунку 90 «Продажі». При часткове списання підлягають розподілу:

  • в організаціях, що здійснюють промислову й іншу виробничу діяльність - витрати на упаковку і транспортування (між окремими видами відвантаженої продукції щомісяця виходячи з їх ваги, обсягу, виробничої собівартості або іншим відповідним показниками);

  • в організаціях, що здійснюють торговельну та іншу посередницьку діяльність - витрати на транспортування (між проданим товаром і залишком товару на кінець кожного місяця);

  • в організаціях, заготовляють і переробляють сільськогосподарську продукцію - у дебет рахунків 15 «Заготівельні та придбання матеріальних цінностей» (витрати по заготівлі сільськогосподарської сировини) та (або) 11 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» (витрати по заготівлі худоби і птиці).

  Всі інші витрати, пов'язані з продажем продукції, товарів, робіт, послуг, щомісяця відносяться на собівартість проданої продукції (товарів, робіт, послуг).

  Аналітичний облік по рахунку 44 «Витрати на продаж" ведеться за видами та статтями витрат.

  Рахунок 46 «Виконані етапи по незавершених роботах» призначений для узагальнення інформації про закінчені відповідно до укладених договорів етапах робіт, що мають самостійне значення. Цей рахунок використовується при необхідності організаціями, які виконують роботи довгострокового характеру, початкові і кінцеві терміни виконання яких зазвичай відносяться до різних звітних періодів (будівельні, наукові, проектні, геологічні і т.п.).

  За дебетом рахунка 46 «Виконані етапи по незавершених роботах» враховується вартість оплачених замовником закінчених організацією етапів робіт, прийнятих у встановленому порядку, в кореспонденції з рахунком 90 «Продажі». Одночасно сума витрат по закінчених та прийнятим етапів робіт списується з кредиту рахунку 20 «Основне виробництво» у дебет рахунку 90 «Продажі». Суми що надійшли від замовників засобів в оплату закінчених і прийнятих етапів відображаються за дебетом рахунків обліку грошових коштів в кореспонденції з рахунком 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками».

  Після закінчення всієї роботи в цілому оплачена замовником вартість етапів, врахована на рахунку 46 «Виконані етапи по незавершених роботах», списується в дебет рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками». Вартість повністю закінчених робіт, врахована на рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками», погашається за рахунок раніше отриманих авансів і сум, отриманих від замовника в остаточний розрахунок у кореспонденції з дебетом рахунків обліку грошових коштів.

  Аналітичний облік за рахунком 46 «Виконані етапи по незавершених роботах» ведеться за видами робіт.

  Відповідно до нового Плану рахунків облік виручки від реалізації ведеться на рахунку 90 «Продажі» субрахунок 90-1 "Дохід". Даний субрахунок призначений для узагальнення інформації про доходи, пов'язаних із звичайними видами діяльності організації .. На цьому рахунку відображаються, зокрема, виручка за:

  • готової продукції та напівфабрикатів власного виробництва;

  • робіт і послуг промислового характеру;

  • робіт і послуг непромислового характеру;

  • покупним виробам (набутим для комплектації);

  • будівельним, монтажним, проектно-вишукувальним, геолого-розвідувальних, науково-дослідним і т.п. робіт;

  • товарах;

  • послуг з перевезення вантажів і пасажирів;

  • транспортно-експедиційним і вантажно-розвантажувальних операцій;

  • послуг зв'язку;

  • надання за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) своїх активів за договором оренди (коли це є предметом діяльності організації);

  • надання за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності (коли це є предметом діяльності організації);

  • участі в статутних капіталах інших організацій (коли це є предметом діяльності організації) і т.п.

  При визнанні в бухгалтерському обліку сума виручки від продажу товарів, продукції, виконання робіт, надання послуг та ін відображається за кредитом рахунку 90 «Продажі» субрахунок 90-1 "Дохід" і дебетом рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками».

  В організаціях, що здійснюють роздрібну торгівлю і ведуть облік товарів за продажними цінами, за кредитом рахунку 90 «Продажі» субрахунок 90-1 "Дохід" відображається продажна вартість проданих товарів (у кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів і розрахунків).

  Аналітичний облік за субрахунком 90-1 "Дохід" ведеться по кожному виду проданих товарів, продукції, виконуваних робіт, наданих послуг і ін Крім того, підприємство може організувати аналітичний облік по цьому рахунку по регіонах продажів та інших напрямках, необхідним для управління організацією.

  Для цілей оподаткування підприємство може враховувати виручку або «по відвантаженню» (у міру переходу права власності на відвантажену продукцію до покупця), або «по оплаті» (у міру оплати реалізованої продукції).

  При обох методах обліку реалізації для цілей оподаткування готова продукція, право власності, на яку перейшло до покупця, відображається в бухгалтерському обліку за дебетом рахунка 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» і кредитом рахунку 90 «Продажі» субрахунок 90-1 "Дохід". Одночасно собівартість продукції списується в дебет рахунку 90 «Продажі» субрахунок 90-2 "Собівартість продажів» з кредиту рахунку 43 «Готова продукція». З суми виручки організація обчислює податок на додану вартість та акцизний податок (за встановленим переліком товарів).

  При методі визначення виручки для цілей оподаткування «по відвантаженню» сума нарахованого ПДВ відображається за дебетом рахунка 90 субрахунок 90-3 «ПДВ» і кредитом рахунку 68 «Розрахунки з податків і зборів». Цією проводкою відображається заборгованість організації перед бюджетом з ПДВ, яка потім погашається перерахуванням грошових коштів бюджету.

  При методі визначення виручки для цілей оподаткування «по оплаті» заборгованість організації перед бюджетом виникає після оплати продукції покупцем. Тому після переходу права власності на продукцію до покупця організації відображають суму ПДВ з реалізованої продукції за дебетом рахунка 90 субрахунок 90-3 «ПДВ» і кредитом рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами». Надійшли платежі за реалізовану продукцію відображаються за дебетом рахунка 51 «Розрахунковий рахунок» і інших рахунків обліку грошових коштів в кореспонденції з кредитом рахунка 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками». Після надходження платежів організації, які застосовують метод визначення виручки для цілей оподаткування «по оплаті», відображають заборгованість перед бюджетом проводкою: дебет рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» кредит рахунку 68 «Розрахунки з податків і зборів».

  1.3 Необхідність і завдання аналізу готової продукції

  Основні функції будь-якого комерційного підприємства - це постачання, виробництво і збут товарів, продукції і послуг. Економічний аналіз готової продукції та виручки, одержаної від її реалізації, являє собою об'єктивно необхідний вид управлінського аналізу.

  Виручка, або доходи від продажів, є результат основної діяльності підприємства і є основним показником обсягу господарської діяльності. Обсяг продажів є базовим показником бюджетування, тобто кошторисного планування на підприємстві.

  З вищесказаного випливає необхідність аналізу готової продукції. Завданнями аналізу готової продукції є:

  • аналіз виконання плану виробництва і реалізації продукції, визначення впливу різних факторів на зміну величини цих показників;

   • аналіз асортименту та структури продукції: визначення поточних і перспективних потреб покупців, оцінка рівня конкурентоспроможності випущеної чи планованої до випуску продукції, застосування заходів із впровадження нових, більш досконалих видів продукції та вилучення з виробничої програми морально застарілих та економічно неефективних виробів, оцінка економічної ефективності і ступеня ризику змін в асортименті продукції;

   • аналіз становища товарів на ринках збуту;

   • аналіз якості продукції: вивчення узагальнюючих і поодиноких показників якості, виконання плану по їх рівню, причини їх зміни, визначення впливу якості продукції на вартісні показники роботи підприємства;

   • аналіз конкурентоспроможності продукції за технічними, естетичним, ергономічним, нормативним і економічними показниками;

   • аналіз прямих і непрямих показників ритмічності роботи підприємства;

   • аналіз факторів і резервів збільшення випуску і реалізації продукції, розробка заходів щодо освоєння виявлених резервів.

   Інформаційна база аналізу обліку готової продукції включає в себе наступні види бухгалтерської та статистичної звітності:

   • бухгалтерський баланс - форму № 1;

   • звіт про прибутки і збитки - форму № 2;

   • форму № 1-п «Відомості про виробництво промислової продукції»;

   • форму № 1-ф «Відомості про стан розрахунків на підприємстві» - відображає вартість відвантаженої продукції;

   • форму № 5-з «Відомості про витрати на виробництво і реалізацію продукцію (робіт, послуг)».

   Кошторис обсягу продажів продукції (товарів, робіт і послуг) визначається методами маркетингового аналізу (об'єктами якого є сам товар, ринок, тобто споживачі товару, і конкуренція), в результаті якого з'ясовується, скільки товарів може продати виробник.

   При маркетинговому аналізі використовуються різні методи:

   • евристичні, тобто опитування фахівців і математична обробка результатів такого опитування;

   • трендові, тобто визначення основної тенденції розвитку продажів товару за попередній період і прогнозування на цій основі продажів товару на перспективу;

   • статистичного факторного аналізу, при якому на значній експериментальній базі інформації будується залежність продажів товару від основних факторів, що визначають цей продаж - коефіцієнти парної і множинної кореляції.

   Статистика розрізняє обсяг виробленої продукції і обсяг продажів (реалізованої продукції).

   Вартість виробленої продукції може виникати в двох видах - валової і товарної продукції.

   Валова продукція включає:

   1) готові вироби (продукти), вироблені за звітний період всіма підрозділами юридичної особи (як зі своєї сировини і матеріалів, так і з сировини і матеріалів замовника), призначені для реалізації на сторону, передачі своєму капітальному будівництву і своїм непромисловим підрозділам, зарахування до склад власних основних засобів, а також видачі своїм працівникам у рахунок оплати праці;

   2) напівфабрикати свого вироблення, відпущені за звітний період на бік, своєму капітальному будівництву і своїм непромисловим підрозділам, незалежно від того, вироблені вони у звітному періоді або раніше;

   3) роботи (послуги) промислового характеру, виконані на замовлення з боку, для свого капітального будівництва і своїх непромислових підрозділів, а також роботи з модернізації та реконструкції власного обладнання;

   4) роботи з виготовлення продукції (виробів) з тривалим виробничим циклом, виробництво яких у звітному періоді не завершено.

   Обсяг виробленої продукції юридичної особи визначається без вартості так званого внутрішньозаводського обороту. Внутризаводским обігом вважається вартість тієї частини вироблених підприємством готових виробів і напівфабрикатів, яка використовується підприємством на власні виробничі потреби (крім продукції, зарахованої до складу основних засобів даної юридичної особи).

   Вироби (продукція) вважаються готовими, якщо відповідно до встановленої технологією їх виробництво на цьому підприємстві повністю завершено, вони повністю укомплектовані, прийняті службою технічного контролю виробника і забезпечені документом, що засвідчує їх якість і підтверджують їх відповідність обов'язковим вимогам, встановленим в стандартах, технічних умовах , технічної документації та договорах на поставку. Вироби, вироблені із сировини та матеріалів замовника, не оплачуваних виробником готової продукції, в обсяг продукції у фактичних відпускних цінах виробника включаються з виключенням вартості цієї сировини і матеріалів.

   Під продукцією з тривалим циклом виробництва розуміється продукція, за якою розрахунки із замовником ведуться за окремим платіжним етапах. Товарна продукція, на відміну від валової, не включає незавершене виробництво. На тих підприємствах, де має місце виробництво продукції з тривалим (більше 1 року) виробничим циклом, а отже, коливання незавершеного виробництва значні, про виробленої продукції судять по валовій продукції. На підприємствах, де тривалість виробничого циклу менше 1 року, а значить, залишки незавершеного виробництва не схильні до значних коливань, про виробленої продукції судять по товарній продукції, тобто за вартістю товарів, робіт і послуг, призначених до продажу.

   Вартість реалізованої продукції (продажів) також може враховуватися в двох варіантах залежно від облікової політики підприємства:

   1) Як правило, по відвантаженої продукції;

   2) у деяких випадках - по оплаченої продукції.

   Обсяг відвантаженої продукції являє собою вартість продукції власного виробництва, фактично відвантаженої (переданої) у звітному періоді споживачеві, виконаних робіт і послуг, прийнятих замовником, незалежно від того, надійшли гроші на рахунок виробника чи ні.

   Самим узагальнюючим показником обсягу продукції в ринковій економіці є обсяг продажів, тобто обсяг відвантаженої продукції або оплаченої відвантаженої продукції. Так званий товарний баланс показує чинники, що визначають цей узагальнюючий показник

   N p = N b ± Δ Z ± Δ N m ± Δ N o, (1.1)

   де N p - обсяг оплаченої відвантаженої товарної продукції;

   N b - Обсяг валової продукції;

   Δ Z - приріст незавершеного виробництва;

   Δ N m - Приріст залишків товарної продукції на складах;

   Δ N o - приріст залишків товарів у відвантаженні, але не оплачених.

   Продукція створюється трьома виробничими чинниками: засобами праці, предметами праці і живою працею, кожен з яких характеризується показниками екстенсивності та інтенсивності. Звідси випливає формула продажу продукції (будемо позначати її для стислості N)

   N = F x λ F = M x λ M = R x λ R, (1.2)

   де F - основні виробничі засоби;

   λ F - фондовіддача;

   M - матеріальні витрати;

   λ M - Матеріаловіддача;

   R - виробничий персонал;

   λ R - Продуктивність праці;

   Алгоритм факторного аналізу продукції будується за наступними етапами.

   На першому етапі визначається лімітуючий з трьох виробничих факторів, для чого розраховують максимально можливий обсяг продукції по кожному фактору при повному забезпеченні всіма іншими факторами. Перш за все, прийнято розраховувати виробничу потужність підприємства, тобто максимально можливий обсяг продукції, виходячи з наявних основних виробничих засобів та їх можливої ​​віддачі при повному забезпеченні матеріальними і трудовими ресурсами.

   Далі розраховують матеріальний потенціал, тобто скільки продукції можна виробити з наявних матеріальних ресурсів, і їх матеріаловіддача (при даному техніко-організаційному рівні та інших умовах виробництва) в умовах, коли виробництво повністю забезпечено основними виробничими засобами і необхідними трудовими ресурсами з урахуванням не тільки кількості, але і якості персоналу.

   Далі приступають до розрахунку трудового потенціалу, тобто максимально можливого обсягу продукції при наявному персоналі підприємства і науково обгрунтованої продуктивності праці (знову-таки обгрунтування за досягнутого техніко-організаційного рівня й інших умов виробництва).

   Раціональне планування має передбачати формування виробничих ресурсів на одному рівні з продажем продукції, тобто рівність потенціалів по кожному ресурсу.

   На другому етапі по кожному виробничому ресурсу визначають показники екстенсивності та інтенсивності.

   На третьому етапі визначають збільшення екстенсивних та інтенсивних показників по кожному виробничому фактору.

   Одним з методів факторного аналізу четвертого етапу є визначення впливу екстенсивності та інтенсивності на прирощення продукції.

   Важливу роль в аналізі об'єму продажів і виробництва продукції грають вимірювачі продукції. Для управлінського аналізу використовуються натуральні та умовно-натуральні вимірники, а також трудові та різні вартісні вимірники. Використання натуральних вимірників, як правило, обмежена умовами монономенклатурного виробництва, коли використовуються трудові та вартісні вимірники (ціни).

   Обсяг виконаних на підприємстві робіт визначають їх трудомісткістю, тобто кількістю затраченої праці (сукупного чи, частіше нормогодини).

   Для різних цілей використовуються наступні вартісні вимірники 1:

   • брутто-виручка (валовий виторг) виражається вартістю продукції у відпускних цінах підприємства з ПДВ, акцизами та іншими непрямими податками;

   • нетто-виручка виражається вартістю продукції у відпускних цінах підприємства без непрямих податків. Це основна ціна підприємства, в якій виробляються практично всі розрахунки при плануванні, обліку і аналізі господарської діяльності. Елементами цієї ціни є: А + М + U + Р, де

   А - амортизація;

   М - матеріальні витрати;

   U - оплата праці з нарахуваннями;

   Р - прибуток.

   Розраховують фактичну, планову та фіксовану (зіставну) ціну, необхідну для розрахунку динаміки продукції.

   • порівнянна собівартість;

   Використовується для оцінки динаміки продукції і виявлення впливу структурних зрушень у складі продукції по рентабельності окремих виробів. Вона включає елементи: А + М + U. Звідси ясно, що, наприклад, динаміка продукції у відпускних цінах 105% в порівнянні з динамікою продукції в оцінці за порівнянною собівартості 103% говорить про структурні зрушення у складі продукції в бік підвищення питомої ваги більш рентабельних виробів;

   • нормативно-чиста продукція;

   Елементами цього вимірювача є: U + Р. Величина нормативу чистої продукції по виробах визначається шляхом виключення з відпускної ціни підприємства матеріальних витрат (включаючи амортизаційні відрахування), врахованих у калькуляції, прийнятої при затвердженні цієї ціни. Норматив може бути розрахований також підсумовуванням містяться у повній собівартості виробів, витрат на заробітну плату з нарахуваннями і прибутку. Розбіжність показників виконання плану за обсягом нормативно-чистої продукції та продукції у відпускних цінах підприємства обумовлено зниженням або підвищенням матеріаломісткості фактично випущеної продукції.

   За допомогою різних вимірників (нормогодин, нормативної заробітної плати, нормативної вартості, обробки та ін) визначають трудомісткість продукції, що в багатьох випадках краще характеризує дійсний обсяг виконаних робіт, чим повні вартісні показники.

   Нормативні трудові одиниці виміру залучаються для аналізу виконання плану за обсягом виробництва головним чином у тих випадках, коли в умовах багатономенклатурного виробництва неможливо використовувати натуральні одиниці виміру.

   Застосування показників трудомісткості продукції для оцінки результатів виробничої діяльності дозволяє уточнити ці результати, виявити вплив побічних факторів на показники обсягу продукції. Разом з тим вимірювання продукції в одиницях трудомісткості має і недоліки, пов'язані з утриманням самих вимірників. Тому при аналізі господарської діяльності використання одиниць трудомісткості має допоміжне значення поряд з використанням основної грошової оцінки.

   При аналізі структури продукції необхідно забезпечити угруповання виробів за галузевим сегментах, на відповідну і не відповідну профілю даного підприємства, на основну продукцію і продукцію культурно-побутового призначення та господарського вжитку, порівнянну і незрівняну (нову) продукцію і ін Зрушення в структурі продукції впливають на динаміку узагальнюючих показників господарської діяльності: випуску і реалізації продукції, продуктивності праці, собівартості і прибутку.

   Структурні зрушення, що випливають з потреб покупців і замовників, обгрунтовані технічним прогресом і економічними розрахунками, отримують позитивну оцінку. Зміни у складі продукції, пов'язані з неорганізованістю в роботі, недоліками постачання та оперативного планування і управління, отримують негативну оцінку.

   Важливим напрямком підвищення ефективності виробництва є поліпшення якості продукції. Вплив цього фактора на загальний обсяг виробництва визначається, як правило, прямим рахунком на основі різниці в ціні виробів підвищеної якості порівняно з ціною виробів більш низької якості. Якщо продукція підрозділяється по сортах або є які-небудь інші градації за якістю і, відповідно, за ціною, то вплив зміни якості на обсяг продукції визначається за допомогою середньозваженої ціни.

   Обсяг продажів продукції залежить від багатьох чинників, але, з іншого боку, він сам є чинником ще більш узагальнюючих показників - величини прибутку від продажів і капіталоотдачі (або коефіцієнта ділової активності).

   2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ЗАТ «РОБОЧИЙ»

   2.1 Організаційно-економічна характеристика ЗАТ «РОБОЧИЙ»

   ЗАТ «Робочий» - найбільше підприємство Південного Федерального Округа з виробництва майонезу, маргарину і господарського мила. За підсумками 2004 р. комбінатом вироблено 57 тис. тонн масложирової продукції, а саме: 27 тис. тонн маргарину, 15 тис. тонн майонезу, 13 тис. тонн господарського мила, 1,4 тис. тонни туалетного мила, 827 тонни гліцерину. На сьогоднішній день підприємство займає п'яте місце в галузі. Крім того, за підсумками 2004 року комбінат продемонстрував рекордний показник у галузі щодо зростання виробництва, який склав 46 відсотків.

   Підприємство має лінійно-штабної організаційної структурою. У складі підприємства можна виділити наступні структурні підрозділи:

   • апарат управління - генеральний директор, комерційний директор, директор з виробництва, секретаріат, офіс-менеджери;

   • бухгалтерія - головний бухгалтер, бухгалтера, касири, кадровики;

   • виробничі цехи - начальники цехів, інженери, майстри, механіки, допоміжний персонал;

   • відділ збуту - начальник відділу, менеджери з продажу;

   • відділ маркетингу та реклами - начальник відділу, маркетолог, менеджери з реклами;

   • відділ постачання - начальник відділу, менеджери з постачання, логіст;

   • адміністративно-господарський відділ - завідувач відділом, водії, співробітники по ремонту обладнання.

   Організаційна структура підприємства представлена ​​на рис. 2.1.

   Рис. 2.1. Організаційна структура ЗАТ «Робітник»

   Виробнича структура підприємства побудована за лінійним принципом.

   ЗАТ «Робочий» має наступну виробничу базу:

   • гідрорафінаціонний цех - у даному цеху відбувається очищення рослинного масла шляхом гідрорафінаціі масел і жирів;

   • маргариновий цех - цех випускає маргарин і соняшникова олія «Аведов'» та «Щедре літо»;

  • майонезний цех - виробляє майонез декількох найменувань «Провансаль», «Провансаль-Домашний», «Провансаль-Південний», «Провансаль-Прима», «Провансаль-Дачний» і соус-кетчуп томатний слабо-гострий «Щедре літо»;

  • миловарний цех - випускає більше 10 найменувань господарського та туалетного мила: у тому числі «Дитяче», «Чебурашка», «Зайчик», «Ординарне»;

  На рис. 2.2 представлена ​​виробнича структура підприємства.

  Рис 2.2. Виробнича структура ЗАТ «Робітник»

  Розроблена ЗАТ «Робочий» стратегія розвитку заснована на реструктуризації бізнесу. Основними напрямками є розвиток маркетингу та дистрибуції.

  Першочерговими завданнями реструктуризації стали оптимізація процесів управління підприємством і зосередження зусиль на масложировому напрямку. Вирішення цих завдань дозволить зробити структуру бізнесу більш прозорою і зрозумілою.

  Нова агресивна маркетингова стратегія ставить перед собою амбітні цілі: подвоїти обсяги продажів майонезу і мила, збільшити частку на ринку Південного Федерального Округа маргарину до 35% і вийти на ринок фасованого рослинної олії з досягненням частки не менше 5-7%. Досягти цих результатів підприємство планує за рахунок оптимізації продуктового портфеля - виведення з ринку марок, частка продажів яких в портфелі холдингу становить менше 1%, і активного просування сильних продуктів на ринок Південного Федерального Округу. До кінця 2005 року підприємство зосередить свої зусилля на розвитку 4 марок майонезу, 2 марок мила, 5 марок маргарину, і нової марки фасованого рослинного масла. При цьому сильні локальні марки в регіонах, де частка продуктів становить 60% і більше, будуть збережені. Перша масштабна рекламна кампанія запланована на середину 2005 року.

  Основною метою дистрибуційної стратегії є забезпечення максимальної присутності продукції ЗАТ «Робочий» на території всього Півдня Росії. Підприємство планує до кінця 2005 року забезпечити присутність своєї продукції не менше ніж у 40% профільних роздрібних точок.

  Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства представлені у табл. 2.1.

  Таблиця 2.1

  Основні показники фінансово-економічної діяльності ЗАТ «Робітник» в 2000-2004 рр.., Тис. руб.

  Показники

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  Виручка

  72400

  73100

  79700

  83610

  85200

  Собівартість

  65760

  65899

  70167

  73054

  75250

  Прибуток

  6640

  7201

  9533

  10556

  9950

  Основні виробничі фонди

  67665

  69874

  74350

  78581

  81109

  Оборотні кошти у товарно-матеріальних цінностях

  12980

  14104

  16007

  16241

  16300

  2.2 Організація бухгалтерської служби підприємства

  На підприємстві ЗАТ «Робочий» бухгалтерський облік ведеться централізованим способом. Централізація обліку забезпечує більш дієве керівництво і контроль з боку головного бухгалтера, дозволяє доцільніше розподілити працю між працівниками обліку, більш ефективно використовувати мережеві ресурси підприємства.

  Обліковий апарат організації зосереджений в головній бухгалтерії і в ній здійснюється ведення всього синтетичного й аналітичного обліку на основі первинних і зведених документів, отриманих від окремих підрозділів організації. У самих підрозділах ЗАТ «Робочий» здійснюють лише первинну реєстрацію господарських операцій.

  Бухгалтерія ЗАТ «Робочий» організована за лінійним принципом. Всі співробітники бухгалтерії підпорядковуються безпосередньо головному бухгалтеру.

  Склад бухгалтерії включає в себе наступних працівників:

  • облік придбання матеріальних цінностей, їх надходження і витрачання;

  • облік основних засобів,

  • облік малоцінних і швидкозношуваних предметів,

  • облік тари.

  • бухгалтерів з обліку оплати праці, які здійснюють:

  • облік витрат праці робітників,

  • обчислення заробітної плати працівникам,

  • контроль за використанням фонду оплати праці,

  • облік всіх розрахунків з працівниками підприємств, бюджетом, Фондом соціального страхування та іншими відомствами, пов'язаними з оплатою праці;

  • бухгалтерів виробничо-калькуляційної групи, де ведеться:

  • облік витрат на виробництво,

  • калькуляція собівартості продукції, виявлення результатів внутрішньозаводського госпрозрахунку, складається звітність про виробництво;

  • бухгалтера групи обліку готової продукції, де здійснюється облік готової продукції на складах та її реалізації;

  • бухгалтера загальної групи, працівники якої ведуть облік інших операцій і Головну книгу, складають бухгалтерський баланс та інші форми фінансової звітності;

  • касири, які здійснюють видачу готівкових грошових коштів.

  Організаційна структура бухгалтерії підприємства представлена ​​на рис. 2.3.

  Рис. 2.3. Структура бухгалтерії ЗАТ «Робітник»

  2.3 Аналіз облікової політики ЗАТ «Робітник»

  Бухгалтерський облік майна, зобов'язань і господарських операцій (фактів господарської діяльності) на підприємстві ведеться з застосуванням робочого плану рахунків бухгалтерського обліку.

  Для оформлення господарських операцій застосовуються форми первинних документів, що містяться в альбомах уніфікованих (типових) форм первинної облікової документації, затверджених Постановами Держкомстату РФ.

  Первинні документи, що надходять до бухгалтерії, підлягають обов'язковій перевірці. Перевірка здійснюється за формою (повнота і правильність оформлення документів, заповнення реквізитів), за змістом (законність задокументованих операцій, логічна ув'язка окремих показників).

  Первинні документи, що пройшли обробку, повинні мати відмітку, яка виключає можливість їх повторного використання (дату запису в обліковий реєстр і підпис працівника бухгалтерії, відповідального за їх обробку).

  На підприємстві бухгалтерський облік ведеться в автоматизованій формі із застосуванням комп'ютерної програми «1С: Підприємство».

  Податковий облік ведеться на підставі регістрів бухгалтерського обліку з формуванням окремих регістрів податкового обліку у разі виникнення суттєвих розбіжностей у методиці формування податкової бази та методики відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку.

  Згідно з п. 4 ПБУ 6 / 01, активи враховуються у складі основних засобів, якщо вони:

  • використовуються у виробництві продукції, при виконанні робіт, наданні послуг, або для управлінських потреб;

  • використовуються довше 12 місяців;

  • надалі будуть приносити організації дохід;

  • не будуть у найближчому майбутньому продані.

  Основні засоби приймаються до бухгалтерського обліку за первісною вартістю відповідно до п. 8-13, 16 ПБУ 6 / 01 «Облік основних засобів», затвердженим наказом МФ РФ від 30.03.2001 № 26н.

  Нарахування амортизації проводиться лінійним способом щомісячно в розмірі 1 / 12 річної суми, з відображенням суми накопиченої амортизації на окремому рахунку.

  Амортизаційні відрахування по основних засобів відображаються в бухгалтерському обліку звітного періоду, до якого вони належать, і нараховуються незалежно від результатів діяльності організації.

  Матеріально-виробничі запаси приймаються до бухгалтерського обліку за фактичною собівартістю, яка визначається відповідно до п. 6-11, 13-15, 26 ПБУ 5 / 01 «Облік матеріально-виробничих запасів», затвердженим наказом МФ РФ від 09.06.2001г. № 44н.

  Доходи (виручка) від звичайних видів діяльності приймаються до бухгалтерського обліку в сумі, обчисленої в грошовому вираженні, рівній величині надходження грошових коштів та іншого майна та (або) величини дебіторської заборгованості без урахування сум податків (ПДВ, акцизів, НСП, експортних мит) і інших аналогічних обов'язкових платежів відповідно до п. 6 ПБУ 9 / 99, затвердженим наказом МФ РФ від 06.05.1999 р. № 32н (у редакції наказу МФ РФ від 30.03.2001 р. № 27н).

  Доходи (виручка) від звичайних видів діяльності визнається в бухгалтерському обліку при виконанні умов п. 12 ПБУ 9 / 99, затвердженим наказом МФ РФ від 06.05.1999 р. № 32н (у редакції наказу МФ РФ від 30.03.2001 р. № 27н) в міру відвантаження продукції, виставлення акту виконаних робіт і наданих послуг.

  Інші надходження (операційні доходи, позареалізаційні доходи, надзвичайні доходи) визнаються в бухгалтерському обліку організації в наступному порядку:

  • надходження від продажу основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів (крім іноземної валюти);

  • відсотки, отримані за надання в користування коштів організації;

  • доходи від участі в статутних капіталах інших організацій - у порядку, передбаченому п. 12 ПБУ 9 / 99, затвердженим наказом МФ РФ від 06.05.1999г. № 32К (у редакції наказу МФ РФ від 30.03.2001р. № 27н).

  Витрати по звичайних видах діяльності приймаються до бухгалтерського обліку в сумі, яка визначається відповідно до положень п. 6 ПБУ 10/99 «Витрати організації», затвердженим наказом МФ РФ від 0б.05.1999г. № ЗЗн (у редакції наказу МФ РФ від 30.03.2001р. № 27н).

  Витрати по звичайних видах діяльності визнаються в бухгалтерському обліку відповідно до положень п. 16-19 ПБО 10/99 «Витрати організації», затвердженим наказом МФ РФ від 06.05.1999г. № ЗЗн (у редакції наказу МФ РФ від 30.03.2001р. № 27н).

  Формування витрат по звичайних видах діяльності провадиться за такими елементами:

  • матеріальні витрати;

  • витрати на оплату праці;

  • відрахування на соціальні потреби;

  • амортизація;

  • інші витрати.

  Для цілей управління в бухгалтерському обліку облік витрат ведеться за статтями витрат.

  Отриманий прибуток по закінченні року по фондах не розподіляється, організація працює з нерозподіленого прибутком.

  Правом підпису рахунків-фактур наділені такі категорії працівників:

  • перший підпис - генеральний директор; комерційний директор, інші працівники, уповноважені наказом по організації.

  • другий підпис - головний бухгалтер інші співробітники, уповноважені наказом по організації.

  2.4 Організація обліку готової продукції в ЗАТ «Робітник»

  Реалізація товарів на підприємстві ЗАТ «Робочий» регулюється договорами:

  • купівлі-продажу,

  • поставки,

  • міни,

  • комісії,

  • перевезення.

  За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).

  За договором поставки постачальник-продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати в обумовлений строк (або терміни) вироблені або купуються їм товари покупцю від використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним використанням (окремі статті договору поставки регулюється договором купівлі-продажу).

  За договором міни кожна із сторін зобов'язується передати у власність іншої сторони один товар в обмін на інший.

  До договору міни застосовуються правила про купівлю-продаж. При цьому кожна зі сторін визнається продавцем товару, який вона зобов'язується передати, і покупцем товару, який вона зобов'язується прийняти в обмін.

  За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за винагороду вчинити одну або кілька угод від свого імені, але за рахунок комітента.

  За договором перевезення вантажу перевізник зобов'язується доставити ввірений йому відправником вантаж до пункту призначення і видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (одержувачу), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату. Залежно від виду транспорту може бути укладений договір фрахтування.

  Таким чином, відвантаження товарів підприємством здійснюється відповідно до укладених договорів. Підприємство здійснює реалізацію готової продукції зі складів.

  Порядок документального оформлення продажу товарів залежить від способу відпуску товарів покупцям:

  • шляхом відправлення по залізниці;

  • шляхом відправлення водним транспортом;

   • шляхом відправлення повітряним транспортом;

   • централізованої доставкою автомобільним транспортом.

   Моментом виконання обов'язку підприємства передати товар покупцеві (якщо інше не передбачено договором) вважається момент або вручення товару покупцеві (або зазначеній ним особі), або здавання перевізникові для відправлення покупцю. Товар вважається врученим покупця з моменту його фактичного надходження у володіння покупця або вказаної ним особи.

   Моментом переходу ризику випадкової загибелі та випадкового пошкодження товару на покупця є момент, коли відповідно до закону або договору продавець вважається який виконав свій обов'язок щодо передачі товару покупцеві.

   Моментом виникнення права власності у покупця є момент передачі йому товару, якщо інше не передбачено законом або договором.

   Для організацій, які взяли в обліковій політиці для цілей оподаткування дату виникнення податкового зобов'язання по мірі надходження грошових коштів, моментом продажу є день оплати товарів (робіт, послуг). До організацій цього типу відноситься і ЗАТ «Робітник».

   Оплатою товарів (робіт, послуг) визнається припинення зустрічного зобов'язання їх набувача за винятком припинення зустрічного зобов'язання шляхом видачі покупцем векселедавцем власного векселя.

   У разі невиконання покупцем зобов'язання, пов'язаного з постачанням товару (виконанням робіт, наданням послуг), датою оплати визнається найбільш рання з наступних дат:

   • день закінчення зазначеного терміну позовної давності;

   • день списання дебіторської заборгованості.

   Готова продукція ЗАТ «Робочий» обліковується на рахунку 43 «Готова продукція» за фактичною виробничою собівартістю. Облік відбувається за такою схемою (рис. 2.4).

   Рис 2.4.Схема обліку готової продукції на ЗАТ «Робітник»

   Товари, придбані підприємством для продажу, обліковуються за покупної вартості. Надходження товарів відображається на рахунку 41 «Товари» за фактичною собівартістю їх придбання (заготівлі).

   При продажу (відпуску) товарів їх вартість списується за собівартістю кожної одиниці.

   Товари для роздрібної торгівлі обліковуються за купівельної вартості.

   Купівельна вартість товарів визначається шляхом підсумовування наступних витрат:

   • сум, що сплачуються відповідно до договору постачальнику (продавцю);

   • сум, що сплачуються за інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з придбанням товарів;

   • митних зборів і інші платежів;

   • невідшкодовуваний податків, що сплачуються у зв'язку з придбанням товарів;

   • винагород, що сплачуються посередницькій організації, через яку придбані товари;

   • витрат по заготівлі і доставці товарів до складів (баз), включаючи витрати по страхуванню. Дані витрати включають, зокрема, витрати за послуги транспорту по доставці товарів до складів (баз), якщо вони не включені в ціну, встановлену договором, витрати по оплаті відсотків по кредитах постачальників (комерційний кредит).

   Товари відвантажені враховуються на рахунку 45 «Товари відвантажені» по повній фактичної собівартості, що включає поряд з виробничою собівартістю витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (робіт, послуг), що відшкодовуються договірної (контрактної) ціною.

   За рахунком «Товари відвантажені» облік ведеться із зазначенням:

   • купівельною та продажною вартістю,

   • суми тари,

   • податку на додану вартість

   • на місця перебування і окремим видам відвантажених товарів.

   Незавершене виробництво обліковується за фактичної виробничої собівартості.

   За рахунком «Розрахунки з покупцями і замовниками» облік ведеться лінійним позиційним методом за кожним покупцем та рахунку з розшифровкою сум окремо по товарах, тарі, податку на додану вартість, а розрахунків плановими платежами - по кожному покупцю.

   При цьому побудова аналітичного обліку забезпечує можливість отримання даних по:

   • покупцям і замовникам за розрахунковими документами, термін оплати яких не настав;

   • покупцям і замовникам по неоплачених у строк розрахункових документах;

   • авансами отриманими;

   • векселями, термін надходження грошових коштів по яких не настав;

   • векселями, дисконтованих (врахованим) у банках; векселі, за якими грошові кошти не надійшли вчасно.

   Аналітичний облік за рахунком «Продажі» ведеться по кожному виду проданих товарів.

   Рахунок «Продажі» призначений для узагальнення інформації про доходи та витрати, пов'язані зі звичайними видами діяльності організації та визначення результату по них.

   На підприємстві використовуються наступні основні проводки по обліку готової продукції, її відвантаження, виконаних робіт і наданих послуг (див. рис 2.5).

   Рис 2.5. Проведення з обліку готової продукції ЗАТ «Робітник»

   Для обліку реалізації готової продукції використовуються проводки, наведені на рис. 2.6.

   Рис 2.6. Проведення з обліку готової продукції ЗАТ «Робітник»

   2.5 Пропозиції щодо вдосконалення обліку готової продукції

   На підставі проведеного аналізу можна виділити, перш за все, складну ситуацію в плані автоматизації підприємства. Багато підрозділів використовують в роботі логічно і технічно розрізнене програмне забезпечення. Користувачам доводиться неодноразово заносити в різні програми одну й ту ж інформацію. У кожному відділі економісти використовують свої форми в Excel. Бухгалтерія працює на програмах, розроблених сторонньою організацією.

   Проблеми існують і в управлінні збутовою мережею, що реалізує продукцію з коротким терміном придатності; в галузі контролю витрат сировини, як в натуральному вираженні, так і у вартісному вираженні, необхідно враховувати різні сорти однойменного сировини і готової продукції.

   Як шляхів розв'язання проблеми пропонується впровадити на підприємстві інформаційну систему «Парус».

   За допомогою інформаційної системи належить забезпечити прозорий механізм управління реалізацією готової продукції та матеріально-технічним постачанням виробництва.

   Для підприємств олійно-жирової промисловості актуальна проблема оперативного управління складськими запасами, так як вони випускають продукцію з обмеженими термінами придатності. Тому в першу чергу на фабриці необхідно повністю автоматизувати процеси логістики - впровадити модуль «Управління закупівлями, складом, реалізацією». Створена інформаційна система дозволить контролювати залишки продукції на складах, автоматично розносити платежі (у тому числі взаєморозрахунки) за накладними, аналізувати дебіторсько-кредиторську заборгованість клієнтів, отримувати оперативні звіти із закупівель і зберігання, аналітичні звіти по збуту. Це забезпечує прозорість усього логістичного ланцюжка: від комірника - до генерального директора, що зводить до нуля можливість зловживань.

   Важливо підкреслити, що блок управління закупівлями, складом і реалізацією грає важливу роль в системі управління контролем якості продукції. Необхідно автоматизувати виробничий облік у всіх цехах, налагодити облік вироблення готової продукції та напівфабрикатів, їх переміщення в експедицію. У системі «Парус» також формуються та відпрацьовуються акти списання та оприбуткування готової продукції і складаються звіти для бухгалтерії.

   Системою «Парус» підтримуються різні схеми прийому товарів від постачальників, прийом на відповідальне зберігання, на реалізацію. Передбачена можливість оформлення «невідфактурованих поставок» - товарів, які з тих чи інших причин необхідно прийняти на склад і пустити в продаж до надходження необхідних супровідних документів. Надалі при реєстрації отриманих від постачальника супровідних документів вони автоматично «зв'язуються» з реальними продажами товарів.

   У системі реалізований детальний оперативний облік товарів на складах, забезпечується повний контроль товарних запасів підприємства в оптовій і роздрібній торгівлі. Всі складські операції фіксуються за допомогою відповідних документів - надходження товарів, переміщення товарів, реалізація товарів, інвентаризація і т.п. Система дозволяє вести облік товарів в різних одиницях вимірювання (упаковках), складський облік на безлічі складів (місць зберігання).

   Підтримується роздільний облік власних товарів, товарів, прийнятих і переданих на реалізацію, товарів, прийнятих на відповідальне зберігання, а також облік зворотної тари.

   Реалізований облік готової продукції за партіями, в тому числі по серійних номерах, термінах придатності і сертифікатах, забезпечується контроль правильності списання серійних номерів, товарів з певними термінами придатності і сертифікатами. Розрахунок собівартості ведеться по методах FIFO і LIFO. Підтримується ведення партійного обліку в розрізі складів, можливість завдання довільних характеристик партії (колір, розмір тощо).

   Система «Парус» дозволяє вести облік різних видів накладних витрат - витрат на транспортування, зберігання, оплати мит і акцизів, послуг як власних, так і сторонніх організацій і т.д. Ці витрати можуть бути віднесені на собівартість товарів. Залежно від характеру накладних витрат їх розподіл по товарних позиціях може вироблятися пропорційно вартості товарів, що надійшли, їхньої ваги або кількості.

   Ефективна робота з клієнтами - один з ключових чинників підвищення рентабельності та надійності бізнесу в умовах високої конкуренції. «Парус» включає комплекс засобів, що дозволяють компанії поставити турботу про клієнтів на індустріальну основу:

   • відстежувати кожне звернення, ефективно використовувати кожен контакт;

   • будувати систему взаємовідносин, оптимально організувати роботу з різними категоріями клієнтів;

   • оперативно реагувати на запити клієнтів, чітко планувати взаємодію з ними;

   • оцінювати результати різних маркетингових і рекламних акцій по залученню клієнтів.

   Сегментування покупців з використанням інтегрованого ABC (XYZ) - аналізу дозволяє автоматично розділити клієнтів:

   • на класи «А» (важливий), «В» (середньої важливості) і «С» (низької важливості), виходячи з того, яка частка цих клієнтів у виручці або прибутку компанії;

   • по статусах (потенційний, разовий, постійний, втрачений) і по регулярності закупівель - стабільні (X-клас), нерегулярні (Y-клас), епізодичні (Z-клас).

   Результати такого аналізу допомагають оптимально організувати роботу і розподілити зусилля співробітників. Наприклад, забезпечити пріоритетну обробку замовлень важливих постійних клієнтів, закріпити за ними найбільш досвідчених та відповідальних фахівців, найбільш активних і «пробивних» менеджерів орієнтувати на роботу з перспективними потенційними клієнтами і т.д.

   Система дозволяє також відслідковувати історію зміни статусів клієнтів. Це допомагає виявити, в який момент змінилося ставлення клієнта до компанії, і які дії до цього призвели.

   Система «Парус» дозволяє оцінити і зіставити роботу менеджерів, відповідальних за продажі й роботу з клієнтами, по цілому ряду показників:

   • по повноті заповнення бази даних контактною інформацією;

   • по кількості контактів з покупцями;

   • з аналізу зміни стадій взаємовідносин з покупцями;

   • за коефіцієнтом утримання покупців;

   • за кількістю виконаних замовлень;

   • за обсягами продажів і принесеної прибутку.

   Ці оцінки можуть використовуватися для побудови об'єктивної системи мотивації персоналу, що відбиває специфіку завдань, розв'язуваних різними категоріями менеджерів.

   Система «Парус» забезпечує детальний облік і безперервний контроль взаєморозрахунків з контрагентами, підтримує різні рівні деталізації взаєморозрахунків аж до окремих операцій.

   Система дозволяє відображати реальні особливості взаємин з контрагентами, наприклад, об'єднати в управлінському обліку взаєморозрахунки з групою юридичних осіб, розглядаючи їх як єдиного контрагента, або навпаки, організувати роздільний контроль взаєморозрахунків з різними структурними одиницями однієї компанії.

   Забезпечується контроль гранично допустимого розміру заборгованості - система не дозволить співробітнику підприємства, який не має відповідних повноважень, відпустити товар клієнту, який перевищив ліміт кредиту або зробити чергову оплату постачальникові, що не виконав зобов'язань за раніше оплачених поставках.

   «Парус» надає широкі можливості для управління відпускними цінами на товари, побудови різних схем формування цін і знижок, дозволяє контролювати дотримання співробітниками підприємства встановленої цінової політики.

   Можливості механізму ціноутворення дозволяють:

   • реєструвати і порівнювати ціни, пропоновані різними постачальниками, і вибирати постачальника, що пропонує найкращі умови, тим самим скорочуючи витрати на поповнення товарних запасів;

   • автоматично відслідковувати зміни цін постачальників при реєстрації чергових постачань і проводити при необхідності перерахунок відпускних цін на підставі нових цін постачальників і заданої торгової націнки;

   • аналізувати ситуацію на ринку, відслідковувати динаміку зміни цін, порівнювати ціни компанії із цінами конкурентів

   Це дозволяє оперативно реагувати на зміни ринкової кон'юнктури та формувати цінову політику, що забезпечує конкурентоспроможність і рентабельність бізнесу.

   Потужна і гнучка система звітів дозволяє оперативно аналізувати і безперервно контролювати практично всі аспекти торговельної діяльності та товарообігу підприємства, в тому числі:

   • продажу і оборотність товарів, залишки товарів на складах і в комісіонерів, вартісні оцінки складів і товарів на реалізації, ABC і XYZ-привабливість товарів;

   • ціни постачальників і конкурентів;

   • обіг та залишки грошових коштів, очікувані вхідні та вихідні платежі;

   • взаєморозрахунки з контрагентами, комітентами, комісіонерами, розрахунки з підзвітними особами, стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

   • взаємини з покупцями, роботу з ними менеджерів, ABC і XYZ-привабливість покупців, корисність контактів і джерел інформації;

   • стан замовлень покупців і замовлень

   • постачальникам;

   • плани продажів і їх фактичне виконання;

   • структуру оборотних коштів і короткострокових джерел фінансування, в т.ч. коефіцієнти абсолютної, строкової і поточної ліквідності, забезпеченість власним оборотним капіталом, співвідношення важкореалізованих і легко реалізованих активів і т.д.

   Інформацію можна отримати в будь-яких розрізах з необхідною деталізацією (наприклад, дані про продажі по регіонах товарів тієї або іншої групи) і в динаміці (наприклад, відстежити динаміку продажів за період з деталізацією по днях). Користувач може самостійно задавати (набудовувати) рівень деталізації, параметри угруповання й критерії відбору даних у звітах у відповідності зі специфікою розв'язуваних завдань. Такі індивідуальні настроювання (фактично - створені користувачем спеціалізовані звіти) можуть бути збережені для подальшого використання.

   Сучасні бізнес-методики, зручні й наочні засоби аналізу інформації, реалізовані в системі, роблять систему «Парус» дієвим інструментом для вирішення актуальних питань управління:

   • які товари максимально вигідні, які користуються стабільним попитом, що і коли купувати;

   • як оперативно виконати замовлення і уникнути затоварення складу;

   • наскільки ефективно працюють менеджери;

   • які клієнти найбільш цікаві компанії, як краще побудувати роботу з ними;

   • як продавати більше, а витрачати на рекламу менше;

   • як забезпечити конкурентоспроможність цін і рентабельність продажів;

   • як спланувати майбутнє компанії та контролювати виконання планів.

   Важливий і рівень виробничого устаткування, яке використовується на підприємстві. Багато машин імпортного виробництва, що використовуються ЗАТ «Робітник», легко «включаються» в загальну інформаційну систему управління виробництвом. Можлива також автоматизація ділянок з вітчизняним обладнанням.

   3. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ЗАТ «РОБОЧИЙ»

   3.1 Аналіз реалізації продукції

   Ринок збуту ЗАТ «Робочий» географічно дуже великий і поширюється на весь Південний Федеральний Округ. Тому, у своїй збутової діяльності, підприємству доводиться вдаватися до допомоги посередників. Понад 95% продукції підприємства закуповуються через оптові склади. Ці фірми потім постачають продукцію в роздрібні магазини. Підприємство намагається будувати свою роботу таким чином, щоб у Південному Федеральному Окрузі існувало як можна більше фірм, що просувають її продукцію. Крім надання дилерських знижок у розмірі від 5 до 20%, фірма намагається зацікавити оптові підприємства, що реалізують масложирову продукцію наступними методами:

   • надання торгово-збутових фірмам безкоштовних зразків продукції для його демонстрації потенційним клієнтам;

   • спільна участь у спеціалізованих виставках;

   • забезпечення торговельно-збутових фірм новітньої рекламної, комерційної та технічною інформацією;

   • безкоштовне навчання персоналу торгово-збутових фірм продажу продукції, що випускається;

   • проведення на території Південного Федерального Округа різних рекламних і промо-акцій.

   У 2004 році 99 торгових фірм з усіх регіонів Південного федерального округу закуповували продукцію ЗАТ «Робітник». Найбільша кількість масложирової продукції придбали фірми Ростова (28%) і Краснодару (37%). У 2003 році продукцію, що випускається підприємством, набували 67 фірм. Торгово-збутові фірми Ростова придбали 31% продукції, Краснодара - 38%.

   При продажах ЗАТ «Робочий» масложирової продукції діє знамените правило «80 до 20». У 2003 році більше 78% продукції, випущеної і реалізованої підприємством, було закуплено двадцятьма торговельно-збутовими фірмами. Дані за 2004 рік докладно на момент написання даної роботи не аналізувалися, але видно, що тенденція зберігається.

   Обсяг і структура різних товарних груп представлені на малюнках 3.1-3.3 і в таблиці 3.1.

   Таблиця 3.1

   Структура продажів ЗАТ «Робітник» в 2002-2004 рр.., Тис. руб.

   Показники

   2002

   частка в загальному підсумку,%

   2003

   частка в загальному підсумку,%

   2004

   частка в загальному підсумку,%

   01

   02

   03

   04

   05

   06

   07

   майонез

   9600

   12

   8600

   10

   7900

   9

   маргарин

   3900

   5

   4400

   5

   4500

   5

   масло

   26400

   33

   31100

   37

   32000

   39

   кетчуп

   15300

   19

   14000

   17

   14000

   16

   мило

   24500

   31

   25510

   31

   26800

   31

   Разом

   79700

   100

   83610

   100

   85200

   100

   Рис 3.1. Обсяг продажів ЗАТ «Робочий» у 2002 році (у відпускних цінах без непрямих податків), тис. руб.

   Рис 3.2. Обсяг продажів ЗАТ «Робочий» у 2003 році (у відпускних цінах без непрямих податків), тис. руб.

   Рис 3.3. Обсяг продажів ЗАТ «Робочий» у 2004 році (у відпускних цінах без непрямих податків), тис. руб.

   На рис. 3.4 представлено зміна обсягів продажів за товарними групами у 2002-2004 роках.

   Рис 3.4. Зміна обсягів продажу ЗАТ «Робітник» у 2002-2004 роках

   На підставі проведеного аналізу можна зробити наступні висновки:

   • найбільшу частку в обсязі продажів ЗАТ «Робочий» займає масло; зростає як його частка у загальному обсязі продажів підприємства, так і його обсяг продажів;

   • частка господарського мила в загальному обсязі продажів залишається незмінною, при цьому продажі цього виду продукції зростають;

   • частка майонезу за аналізований період знизилася з 12% до 9%, при цьому має місце тенденція до скорочення його продажів;

   • частка маргарину залишається незмінною, при цьому його продажу не ростуть;

   • обсяг продажів кетчупу скорочується, його частка в загальному обсязі зменшилася з 19% у 2002 році, до 16% у 2004 р.

   У таблиці 3.2 представлені основні показники діяльності підприємства в 2002-2004 роках:

   Таблиця 3.2

   Розрахунок основних показників ЗАТ «Робітник» у 2002-2004 роках

 • Показники

  2002

  2003

  2004

  01

  02

  03

  04

  05

  1

  Продукція (у відпускних цінах без непрямих податків), тис. руб.

  79700

  83610

  85200

  Виробничий персонал, чол.

  381

  382

  382

  Оплата праці з нарахуваннями, тис. руб.

  11628

  11900

  12100

  3

  Матеріальні витрати, тис. руб.

  50228

  52428

  54100

  4

  Амортизація, тис. руб.

  8311

  8726

  9050

  5

  Основні виробничі фонди, тис. руб.

  74350

  78581

  81109

  6

  Оборотні кошти у товарно-матеріальних цінностях, тис. руб.

  16007

  16241

  16300

  Продуктивність праці, руб.

  209186

  218874

  223037

  Продукція на 1 крб. оплати праці

  6,854

  7,026

  7,041

  01

  02

  03

  04

  05

  8

  Матеріаловіддача, руб.

  1,587

  1,595

  1,575

  9

  Амортизаційна віддача, руб.

  9,59

  9,582

  9,414

  10

  Фондовіддача, грн.

  1,072

  1,064

  1,05

  11

  Оборотність оборотних коштів, число оборотів

  4,979

  5,148

  5,227

  12

  Собівартість продажів, тис. руб.

  70167

  73054

  75250

  13

  Прибуток від продажу, тис. руб.

  9533

  10556

  9950

  Методика розрахунку показників наведена нижче:

  рядок 7А = рядок 1/строка 2А;

  рядок 7Б = рядок 1/строка 2Б;

  рядок 8 = рядок 1/строка 3;

  рядок 9 = рядок 1/строка 4;

  рядок 10 = рядок 1/строка 5;

  рядок 11 = рядок 1/строка 6;

  рядок 12 = рядок 2Б + рядок 3 + рядок 4;

  рядок 13 = рядок 1 - рядок 12.

  Проведемо факторний аналіз продукції за методикою, описаною в теоретичній частині. Об'єднаймо цікавлять нас дані в таблицю 3.3.

  Таблиця 3.3

  Аналіз впливу різних факторів на виробництво готової продукції ЗАТ «Робітник»

  Показники

  2002

  2003

  Відхилення (+,-)

  Темп росту,%

  2004

  Відхилення (+,-)

  Темп росту,%

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  Продукція, тис. руб.

  79700

  83610

  +3910

  104,91

  85200

  +5500

  106,9

  Виробничий персонал, чол.

  381

  382

  +1

  100,26

  382

  +1

  100,26

  Матеріальні витрати, тис. руб.

  50228

  52428

  +2200

  104,38

  54100

  +3872

  107,71

  Основні виробничі фонди, тис. руб.

  74350

  78581

  +4231

  105,69

  81109

  +6759

  109,09

  Продуктивність праці, руб.

  209186

  218874

  +9688

  104,63

  223037

  +13851

  106,62

  Матеріаловіддача, руб.

  1,587

  1,595

  0,008

  100,5

  1,575

  -0,012

  99,24

  Фондовіддача, грн.

  1,072

  1,064

  -0,008

  99,25

  1,05

  -0,022

  97,95

  Примітка: Відхилення і темпи зростання наведені по відношенню до базисного 2002 році.

  Розрахуємо екстенсивне та інтенсивне прирощення обсягів продажів продукції по кожному виробничому фактору. Розрахунки будемо вести індексним методом (див. також П. 1):

  У таблиці 3.4 представлені частки екстенсивності та інтенсивності в збільшенні обсягів продажів по кожному виробничому фактору.

  Таблиця 3.4

  Вплив виробничих факторів на зміни обсягів продажів

  Показники

  2003

  2004

  01

  02

  03

  Частка екстенсивності трудових ресурсів

  0,053

  0,038

  Частка інтенсивності трудових ресурсів

  0,047

  0,062

  Частка екстенсивності матеріальних витрат

  0,892

  1,117

  Частка інтенсивності матеріальних витрат

  0,108

  -0,117

  Частка екстенсивності основних фондів

  1,16

  1,317

  Частка інтенсивності основних фондів

  -0,16

  -0,317

  З таблиці 3.4 видно, що приріст обсягів продажів відбувається в основному за рахунок екстенсивних факторів. Велика тільки частка інтенсивності використання трудових ресурсів, але й у неї спостерігається тенденція до зниження.

  Δ N M = Δ M x λ M (3.1)

  де Δ N M - вплив зміни величини витрат матеріалів (екстенсивності);

  Δ M - відхилення матеріальних витрат;

  λ M - Матеріаловіддача

  Δ N λ 1 = Δ λ M х M (3.2)

  де Δ N λ 1 - вплив зміни матеріаловіддачі (інтенсивності);

  Δ λ M - Відхилення матеріаловіддачі;

  M - матеріальні витрати;

  Δ N R = Δ R x λ R (3.3)

  де Δ N R - вплив зміни кількості співробітників (екстенсивності);

  Δ R - відхилення кількості співробітників;

  λ M - Продуктивність праці;

  Δ N λ 2 = Δ λ R х R (3.4)

  де Δ N λ 2 - вплив зміни продуктивності праці (інтенсивності);

  Δ λ R - Відхилення продуктивності праці;

  R - виробничий персонал;

  Δ N F = Δ F x λ F (3.5)

  де Δ N F - вплив зміни основних виробничих засобів (екстенсивності);

  Δ F - відхилення основних виробничих засобів;

  Λ F - Фондовіддача;

  Δ N λ 3 = Δ λ F х F (3.6)

  де Δ N λ 3 - вплив зміни фондовіддачі (інтенсивності);

  Δ λ F - Відхилення фондовіддачі;

  F - основні виробничі засоби;

  Детально розрахунки наведені в Додатку.

  Таблиця 3.5.

  Прирости обсягів продукції по різних факторів, тис. руб.

  Показники

  2003

  2004

  01

  02

  03

  Δ NM

  3491,4

  6145

  Δ N λ 1

  419,42

  -649,2

  Δ NR

  209,19

  209,19

  Δ N λ 2

  3700,82

  5291,09

  Δ NF

  4535,63

  7245,65

  Δ N λ 3

  -628,45

  -1784,4

  З таблиці 3.5 можна зробити висновки, аналогічні висновків до таблиці 3.4.

  3.2 Аналіз ритмічності виробництва і якості продукції

  Система контролю якості масложирової продукції ЗАТ «Робочий» складається з технологічного та організаційного забезпечення контролю якості.

  Технологічне забезпечення контролю якості включає в себе заходи щодо забезпечення роботи виробничої бази підприємства:

  • вхідний контроль найбільш важливих комплектуючих виробів;

  • регулювання та настроювання електронних функціональних вузлів (аналогових і цифрових) за допомогою стандартних вимірювальних приладів (повіряються в Ростовському центрі стандартизації та метрології) та спеціалізованої контрольної апаратури;

  • контроль працездатності всіх функціональних вузлів у складі приладів;

  • 100%-й контроль готових приладів в обсязі приймально-здавальних випробувань на відповідність технічним умовам;

  • технологічний прогін приладів не менше 24 годин.

  • використання у виробництві комплектуючих виробів і матеріалів тільки з прийманням ВТК та сертифікатами якості;

  • післяопераційний контроль якості за технологічного ланцюга: «монтаж-настройка функціональних вузлів-збірка-налаштування і регулювання приладу-приймально-здавальні випробування»;

  • ведення журналу реєстрації дефектів і несправностей, експериментальний аналіз надійності приладів;

  • щорічне проведення періодичних випробувань на орендованому устаткуванні.

   Організаційне забезпечення контролю якості включає в себе:

   • наявність на підприємстві служби контролю якості;

   • багатоетапний санітарно-ветеринарний контроль сировинної продукції, що надходить на підприємство;

   • органолептична оцінка продукції, що випускається: перевірка упаковки, марки, форми, кольору, смаку, запаху, консистенції із застосуванням бальної системи;

   • перевірка ергономічних показників що випускається продукції;

   • вивчення сумісності харчових компонентів в випущеної продукції;

   • розрахунок харчової та енергетичної цінності продукції;

   • хімічний аналіз готової продукції: перевірка вмісту жирів, води, кислотності;

   • бактеріологічний аналіз продукції, що випускається;

   • радіаційний контроль продукції за допомогою дозиметра;

   • перевірка нормативних (на відповідність продукції російським стандартам) та патентно-правових показників (на патентну чистоту продукції, ступінь втілення у виробі оригінальних виробничих рішень, які не підпадають під дію патентів в РФ).

   Господарське мило, яке випускається підприємством відповідає вимогам ГОСТу за складом, кольору, запаху - є твердим, без неприємного запаху, випоту, не біліє і не жолобиться при зберіганні, не кришиться при розрізанні.

   Система контролю якості, що діє в ЗАТ «Робітник», забезпечує випуск продукції відповідно до вимог технічних умов і світових стандартів якості.

   Приймання випущеної продукції службою якості здійснюється на підставі супровідних документів про якість і кількість. Після встановлення однорідності партії з неї вибирається середній зразок, який за якістю повинен бути ідентичний всієї партії товару. Показники якості середньої зразка поширюються на всю партію. Для складання середнього зразка відбирають продукт з такої кількості одиниць упаковки, щоб якість відповідала партії. Для цього використовуються закони математичної статистики.

   Для перевірки маркування та стану тари робиться випадкова вибірка. Випробування якості вважаються задовільними, якщо кількість транспортної тари у вибірці, що не відповідає встановленим вимогам, менше або дорівнює приймальному числу. Партія не підлягає прийманню, якщо вона більше або дорівнює бракувальному числа.

   ЗАТ «Робочий» відстежує статистику за якістю продукції, що випускається. Тільки 2% виробленої продукції становить шлюб.

   У ЗАТ «Робочий» стежать не лише за тим, щоб зробити якісну, бездоганну, з точки зору санітарії, продукцію, але і за тим, щоб доставити її споживача в належному вигляді. Заводська служба доставки укомплектована спеціальним автотранспортом, оснащеним ізотермічними кузовами.

   У ході аналізу показників якості ЗАТ «Робочий» були отримані такі дані (див. таблицю 3.6).

   Таблиця 3.6

   Аналіз узагальнюючих показників якості продукції в 2003-2004 рр..

   Показник

   2003

   2004

   01

   02

   03

   питома вага продукції вищої якості

   0,95

   0,98

   питома вага сертифікованої продукції

   1,00

   1,00

   питома вага продукції, яка відповідає світовим стандартам

   0,93

   0,95

   питома вага нової продукції

   0,2

   0,4

   екологічність, в балах від 0 до 1

   0,9

   0,9

   органолептичні характеристики, в балах від 0 до 1

   0,71

   0,77

   ергономічність, в балах від 0 до 1

   0,75

   0,75

   хімічні показники, в балах від 0 до 1

   0,8

   0,81

   Як видно з табл. 3.6 за останній рік на підприємстві виконана певна робота по поліпшенню якості продукції та підвищення якості продукції про що свідчить поліпшення всіх основних показників якості.

   На жаль, поліпшення якості продукції не вплинуло на вартісні показники підприємства, тому що основні конкуренти підприємства на ринку масложирової продукції ЮФО в 2004 році вели активну демпінгову політику, спрямовану на зниження цін, в результаті чого підприємство змушене було продавати продукцію поліпшеної якості за тими ж цінами.

   Проаналізуємо тепер показники ритмічності роботи підприємства.

   Ритмічність роботи - це рівномірний випуск і відвантаження продукції відповідно до графіка в обсязі та асортименті, передбаченому планом.

   Для оцінки ритмічності роботи ЗАТ «Робочий» використовуємо коефіцієнт ритмічності, який визначається підсумовуванням фактичного питомої ваги випуску продукції за кожний період не більше планового рівня (див. таблиці 3.7 і 3.8).

   Таблиця 3.7

   Ритмічність випуску продукції ЗАТ «Робочий» у 2003 році по кварталах

   Квартал

   Випуск продукції, тис. руб.

   Питома вага продукції,%


   план

   факт

   план

   факт

   01

   02

   03

   04

   05

   Перший

   21000

   21000

   25,3

   25,1

   Другий

   20000

   20100

   24,1

   24,1

   Третій

   20000

   19500

   24,1

   23,3

   Четвертий

   22000

   23010

   26,6

   27,5

   Разом за рік

   83000

   83610

   100

   100

   З таблиці 3.6 отримуємо наступний коефіцієнт ритмічності:

   До ритм. = 25,1 + 24,1 + 23,3 + 26,6 = 99,1%

   Звідси випливає, що ритмічність виробництва ЗАТ «Робочий» у 2003 році була достатня висока. План з виробництва продукції був перевиконаний на 0,73%. Недовиконання плану в III кварталі 2003 року пов'язане з підвищеною плинністю кадрів на підприємстві в цей часовий період.

   Таблиця 3.8

   Ритмічність випуску продукції ЗАТ «Робочий» у 2004 році по кварталах

   Квартал

   Випуск продукції, тис. руб.

   Питома вага продукції,%


   план

   факт

   план

   факт

   01

   02

   03

   04

   05

   Перший

   22000

   22100

   25,9

   26

   Другий

   20000

   20000

   23,5

   23,5

   01

   02

   03

   04

   05

   Третій

   20000

   20000

   23,5

   23,5

   Четвертий

   23000

   23100

   27

   27

   Разом за рік

   85000

   85200

   100

   100

   До ритм. = 25,9 + 23,5 + 23,5 + 27 = 99,9%

   З таблиці 3.7 випливає, що ритмічність виробництва зріс порівняно з 2003 роком. План з випуску продукції був перевиконаний на 0,2%.

   3.3 Резерви збільшення випуску та реалізації продукції

   У попередніх розділах ми вивчили основні показники підприємства, пов'язані з готовою продукцією. Для виявлення резервів збільшення випуску і реалізації готової продукції ЗАТ «Робочий» виявимо резерви збільшення її випуску.

   Як вже зазначалося в п. 3.1., Чинники, що визначають обсяг виробництва і реалізації продукції ЗАТ «Робочий» можна розділити на три групи:

   • забезпеченість підприємства трудовими ресурсами та ефективність їх використання;

   • забезпеченість підприємства основними фондами та ефективність їх використання;

   • забезпеченість виробництва сировиною і матеріалами та ефективність їх використання.

   За першою групою збільшення виробництва продукції можливе за рахунок наступних чинників:

   • збільшення кількості робочих місць;

   • скорочення втрат робочого часу з вини підприємства;

   • зростання середньогодинної вироблення за рахунок удосконалення організації виробництва, технологій, підвищення майстерності співробітників.

   По другій групі збільшення виробництва продукції за рахунок:

   • збільшення чисельності обладнання;

   • збільшення часу його роботи;

   • збільшення випуску продукції за одну машино-годину.

   По третій групі резерви збільшення випуску продукції вишукуються за рахунок:

   • додаткового придбання сировини і матеріалів;

   • скорочення наднормативних відходів і запасів;

  • скорочення витрат і матеріалів на одиницю продукції.

   З параграфа 3.1 випливає, що у 2002-2004 роках збільшення обсягів випуску та продукції в ЗАТ «Робочий» відбувалося за рахунок екстенсивних факторів, за винятком підвищення ефективності використання трудових ресурсів підприємства. Особливо ця тенденція проявляється в галузі використання основних фондів підприємства. Для інтенсивного розвитку підприємства за рахунок збільшення випуску продукції за одну машино-годину, необхідно, в першу чергу, продовження оновлення його основних фондів.

   Проблема старіння основних фондів РФ, відома як «проблема-2003», вже стала предметом дискусій на сторінках федеральних і регіональних ЗМІ. Однак обговорення не можуть відсунути вихід з ладу застарілих виробничих потужностей. Песимістичний сценарій найближчого майбутнього вже намальований завдяки численним статистичним даним, що свідчать про те, що ситуація в економіці близька до точки настання технічної катастрофи.

   Ступінь зносу основних фондів РФ збільшилася з 38,6% у 1995 р. до 45,8% у 2000 р., а на початок 2002 р. склала 48%, у тому числі знос машин і устаткування в промисловості - 62%. 1

   Оновлення основних фондів за період 1990-2001 рр.. знизилося з 5,8% до 1,4%, що на кілька порядків нижче необхідного рівня. У промисловості за цей період коефіцієнт введення основних фондів зменшився на 5,3 пункту, з 6,9% до 1,6%. Вибуття основних фондів за аналогічний період також скоротилася з 1,8% до 1,0%. 2 Рівні коефіцієнтів надзвичайно малі, позитивним є лише те, що вибуття фондів менше їх введення і дотримується важлива умова, при якому процес оновлення фондів є повноцінним.

   Одним з напрямків подолання декапіталізацію основних фондів є інвестиції в них.

   Інвестиції виступають одним з найважливіших факторів і необхідною умовою економічного розвитку. Це обумовлено тим, що інвестиції зачіпають глибинні основи господарської діяльності, визначаючи процес економічного росту в цілому.

   Інвестування грає ключову роль у фундаментальних економічних процесах, що відбуваються як на рівні економіки всієї країни, так і на рівні окремих регіонів і підприємств.

   Зазвичай матеріалом розвитку інвестиційних процесів є динаміка інвестицій в основний капітал. Саме за їх об'ємом, спрямування та структурі можна судити про результати здійснюваної політики держави в галузі забезпечення сталого розвитку економіки структурних змін в економічному базисі країни. І вирішальною умовою прогресу економіки є інвестування необхідного обсягу коштів в основний капітал.

   Інвестиції в основний капітал становлять собою сукупність витрат, спрямованих на створення, відтворення та придбання основних фондів, у тому числі: нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння об'єктів; придбання будинків, споруд, машин, обладнання, інструменту та інвентарю тощо За суті, інвестиції представляють цілком конкретну економічну категорію - капіталовкладення з метою отримання реального доходу або соціального ефекту.

   Розглянемо виробничі потужності ЗАТ «Робочий» і складемо рекомендації для оновлення основних фондів підприємства:

   • гідрорафінаціонний цех;

   У гідрорафінаціонном цеху для максимального виведення домішок з масла змонтована система адсорбційної очистки з використанням вибіленої землі.

   У 1997 році встановлена ​​лінія німецької фірми «Кірхофельд» для дезодорації олії. Ця сама сучасна, повністю автоматизована установка, вартістю 1,5 млн. доларів, яка втілила останні досягнення науки і техніки, дозволила підняти на якісно новий рівень підготовку сировини, а значить, і випуск всієї продовольчої продукції.

   Для дезодорації олії та саломас використовуються установки фірми «Спомаш» з Польщі. Дезодорована сировину йде на виробництво майонезу та маргарину.

   Тут же, в гідрорафінаціонном цеху на якість продукції працює дільниця по виведенню восків і воскоподібних речовин з нейтралізованого соняшникової олії. Процес виведення воску для підприємства розробили фахівці кафедри технології жирів Кубанського державного технологічного університету. Фахівці жирового комбінату разом із вченими впровадили його у виробництво в листопаді 1999 року. У ході очищення, масло послідовно обробляється розчинами лимонної кислоти і силікату натрію в комплексі з методом електромагнітної активації.

   У гідрорафінаціонном цеху необхідно встановити дві сепараційні високоавтоматизовані лінії шведської фірми «Альфа Лаваль», що видають 300 тонн жирів на добу.

   • маргариновий цех;

   Маргариновий цех оснащений високоавтоматизованим поточними лініями відомих іноземних фірм.

   Завдяки лінії німецької фірми «Шредер» м'які наливні маргарини фасуються в зручні пластикові баночки (маргарини «Столичний», «Сонечко», «Масло шоколадне»).

   Лінія англійської фірми «Джонсон» виробляє маргарин. Формують його у брикети і загортають в красиву і міцну кашовану фінську фольгу автомати польської фірми «Спомаш».

   Основним вітчизняним партнером ВАТ «Жировий комбінат» з розробки та виготовлення обладнання за часів конверсії стало АТ «ОКБ Технологія». За допомогою його розробок ЗАТ «Робочий» модернізував маргаринової виробництво. Змонтовано та успішно працюють дві системи вагового дозування компонентів маргарину. Натомість зношеного імпортного обладнання виготовлено аналогічне вітчизняне: насоси високого тиску, автомат для наливу маргарину в картонні ящики по 20 кілограмів.

   Для підвищення обсягів продукції, що випускається необхідна установка ще однієї системи вагового дозування компонентів маргарину.

   • майонезний цех;

   Зданий в експлуатацію в 1998 році цех по виробництву майонезу в полімерних пляшках зі знімним ковпачком, ознаменував собою новий етап розвитку підприємства. Цех оснащений найсучаснішим обладнанням вартістю близько 2,5 млн. доларів і придбаним виключно на кошти підприємства. У цеху чотири відділення: у першому проводиться майонез, у другому - полімерна упаковка, в третьому - майонез фасується в пляшки, у четвертому - пакується в картонні ящики. Процес виробництва в цеху повністю комп'ютеризований. За заданими програмами на лініях відкриваються відповідні клапани і в потрібних дозах надходять необхідні компоненти продукту. Виняток - сухі продукти, які завантажуються оператором через бункер.

   На цих же автоматизованих лініях виробляється і фасується в прозору полімерну упаковку соняшникову олію і кетчуп «Синьйор помідор». Для розливу в пляшки рослинної олії фахівці реконструювали наливний автомат.

   Повна автоматизація, комп'ютерний набір компонентів, абсолютна стерильність гарантують високу якість. Товарний вигляд нової продукції не поступається світовим зразкам, завдяки традиційному російському смаком і доступною ціною.

   У порівнянні з 1993 роком виробництво майонезу на комбінаті збільшилась майже вдвічі і досягло 23-26 тис. тонн на рік.

   Тут необхідна подальша модернізація автоматизованих ліній.

   • миловарний цех;

   У миловарному цеху для приготування мила використовуються виключно натуральна, екологічно чиста сировина, що дозволяє гарантувати відмінні миючі властивості і не викликати алергічної реакції. Це - пальмовий стеарин, масло кокосове, імпортні аромати і інше жирове сировину.

   Операції з введення в мильну стружку барвників і ароматизаторів, пластифікаторів та інших компонентів механізовані.

   Для оновлення виробничої бази цього цеху можна порекомендувати придбання двох італійських милорезок і двох штамп-пресів з холодильною установкою.

   В результаті даних придбань можливий випуск мила сучасної овальної форми європейського стандарту («еврокусок» вагою 150 г.).

   Необхідно також оновлення милоблочного автомата «Акма», призначеного для пакування мила у фінську обгортку.

   ВИСНОВОК

   Вироби (продукція) вважаються готовими, якщо відповідно до встановленої технологією їх виробництво на цьому підприємстві повністю завершено, вони повністю укомплектовані, прийняті службою технічного контролю виробника і забезпечені документом, що засвідчує їх якість і підтверджують їх відповідність обов'язковим вимогам, встановленим в стандартах, технічних умовах , технічної документації та договорах на поставку.

   Перша глава роботи має теоретичний характер. У ній були введені і проаналізовано основні теоретичні поняття, пов'язані з обліком готової продукції.

   Основними завданнями бухгалтерського обліку готової продукції є:

   • правильний і своєчасний облік наявності та руху готової продукції на складах, холодильниках і в інших місцях зберігання продукції;

   • контроль за виконанням планів за обсягом, асортиментом, якістю випущеної продукції і зобов'язань щодо її постачання;

   • контроль за збереженням готової продукції та дотриманням встановлених лімітів;

    • контроль за виконанням плану по реалізації продукції і своєчасністю оплати за реалізовану продукцію;

    • виявлення рентабельності всієї продукції та її окремих видів.

    Готова продукція, як правило, повинна бути здана на склад у підзвіт матеріально відповідальній особі. Великогабаритні вироби та продукція, яка не може бути здана на склад з технічних причин, приймаються представником замовника на місці виготовлення, комплектації і збірки.

    Планування і облік готової продукції ведуть в натуральних, умовно-натуральних і вартісних показниках.

    Умовно-натуральні показники використовують для отримання узагальнених даних про однорідну продукції. Наприклад, кількість виробленої каустичної соди виражається в тоннах умовного ваги, консервів - в умовних банках і т.д.

    Надходження з виробництва готової продукції оформляється накладними, специфікаціями, прийомними актами та іншими первинними і зведеними документами.

    Кількісний облік готової продукції за її видами та місцями зберігання зазвичай здійснюється аналогічно обліку матеріальних запасів. Останнім часом багато організацій застосовують бескарточний метод обліку готової продукції. При цьому методі за допомогою ЕОМ щодня складають оборотні відомості обліку випуску з виробництва і руху готової продукції щодо складів та інших місць зберігання. Залишки готової продукції періодично інвентаризують.

    На автоматизованих складах замість карток складського обліку використовують, як правило, оперативні машинограми та відеограми залишків і руху готової продукції по кожному найменуванню та виду.

    Як і з матеріальних запасах, по готовій продукції складають номенклатуру - цінник. Крім цінника розробляються довідники продукції, в яких містяться відомості про оподатковуваної і неоподатковуваної різними видами податків продукції, про платників та вантажоодержувачів, среднеквартальной і середньорічної собівартості та ін

    В даний час застосовують такі види оцінки готової продукції:

    • за фактичною виробничою собівартістю;

    • за неповною (скороченої) виробничої собівартості продукції, що обчислюється за фактичними витратами без загальногосподарських витрат;

    • за оптовими цінами реалізації;

    • за плановою (нормативною) виробничою собівартістю, також виступає як твердої облікової ціни;

    • за вільними відпускними цінами і тарифами, збільшеним на суму податку на додану вартість;

    • за вільними ринковими цінами;

    Реалізація продукції здійснюється відповідно до укладених договорів або шляхом вільного продажу через роздрібну торгівлю.

    Для вивезення готової продукції з території організації представникам вантажоодержувача видаються товарні пропуску на вивіз з території підприємства товарно-матеріальних цінностей. Перепустки підписують керівник і головний бухгалтер організації або уповноважені ним особи. Перепусткою можуть служити копії товарно-транспортних накладних або фактур, на яких робляться спеціальні дозвільні написи.

    Якщо готова продукція відпускається покупцю безпосередньо зі складу постачальника або іншого місця зберігання готової продукції, то одержувач зобов'язаний пред'явити довіреність на право отримання вантажу.

    У другому розділі проведено аналіз господарської діяльності діючого підприємства - ЗАТ «Робітник», розглянуто його організаційна і виробнича структура, основні принципи функціонування бухгалтерії підприємства, порядок обліку готової продукції.

    Порядок синтетичного обліку реалізації продукції залежить від обраного методу обліку реалізації продукції. Організаціям дозволяється визначати виручку від реалізації продукції для цілей оподаткування або з моменту оплати відвантаженої продукції, виконаних робіт і наданих послуг, або з моменту відвантаження продукції та пред'явлення платіжних документів покупцеві (замовникові) або транспортної організації.

    У бухгалтерському обліку продукція вважається реалізованою в момент її відвантаження (у зв'язку з переходом права власності на продукцію до покупця).

    Облік наявності та руху готової продукції здійснюється підприємством на активному рахунку 43 «Готова продукція». Цей рахунок використовується підприємствами галузей матеріального виробництва. Готові вироби, придбані для комплектації або в якості товарів для продажу, обліковуються на рахунку 41 «Товари».

    Бухгалтерський облік готової продукції здійснюється з використанням рахунку 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)».

    Якщо виручка від продажу відвантаженої продукції певний час не може бути визнана в бухгалтерському обліку (наприклад, при експорті продукції), то до моменту визнання виручки ця продукція обліковується на рахунку 45 «Товари відвантажені».

    Рахунок 44 «Витрати на продаж» призначений для узагальнення інформації про витрати, пов'язані з продажем товарів, робіт і послуг.

    У ході аналізу облікової політики ЗАТ «Робочий» виявлена ​​проблема, яка полягає у відсутності єдиної системи обліку на підприємстві. Як шлях вирішення цієї проблеми пропонується впровадження автоматизованої системи обліку «Парус».

    У третьому розділі на підставі теоретичних положень, розглянутих у першому розділі і даних другого розділу, був проведений детальний аналіз обліку готової продукції ЗАТ «Робітник».

    У ході всебічного аналізу були виявлені такі основні проблеми:

    • приріст показників за рахунок екстенсивних факторів.

    Запропоновано наступні шляхи їх вирішення:

    Наведені заходи здатні збільшити прибуток і рентабельність підприємства та підвищити ефективність його виробничо-господарської діяльності.

    СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

    1. Бюджетний Кодекс РФ. Ч. I, II.

    2. Податковий Кодекс РФ. Ч. I, II.

    3. Федеральний Закон «Про бухгалтерський облік» від 21.11.96 № 129-ФЗ.

    4. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ, затверджене наказом МВ РФ від 29.07.98 № 34Н.

    5. Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика організації» ПБУ 1 / 98, затверджене наказом МВ РФ від 9.12.98 № 60Н.

    6. Положення з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації» ПБУ 4 / 99, затверджене наказом МВ РФ від 6.07.99 № 43н.

    7. Положення з бухгалтерського обліку «Доходи організації» ПБУ 9 / 99, затверджене наказом МВ РФ від 6.05.99 № 32н.

    8. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств та Інструкція з його застосування, затверджені наказом МВ РФ від 31.10.00 № 94н.

    9. Алексєєва М.М. Планування діяльності фірми: навчально-методичний посібник .- М.: Фінанси і статистика, 1997.

    10. Альтов В.В. Аналіз фінансового стану компанії. Основні підходи до проведення аналізу фінансового стану підприємства. М., 2003.

    11. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства: Учеб. Посібник для вузів / Під ред. Проф. Н.П. Любушина. - М., 2001.

    12. Бабаєв Ю.А. Бухгалтерський облік. - М., 2002.

    13. Баженов Г.Є., Гнєздилова Л.І. Економіка підприємства. Новосибірськ: вид. Наука, 2000.

    14. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник. - 4-е вид. - М., 1997.

    15. Басовский Л.Є. Теорія економічного аналізу. - М., 2001.

    16. Зуділін А.П. Аналіз господарської діяльності підприємств розвинутих капіталістичних країн. - К.: Кам'яний пояс, 1992.

    17. Ковальов А.І., Войленко В.В. Маркетинговий аналіз. М.: Центр економіки і маркетингу, 2000.

    18. Кондаков М.П. Бухгалтерський облік. - М., 2003.

    19. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент: Пер. з англ .- СПб: Питер, 2000.

    20. Котлер Ф. та ін Основи маркетингу: Пер. з англ .- 2-е європ. вид. -М.; СПб.; Київ.: Видавничий дім «Вільямс», 2000.

    21. Парамонов А.В. Облік і аналіз підприємницького капіталу. / / Аудит і фінансовий аналіз. 2001 .- № 1.

    1. Петров О.П. Облік готової продукції, її відвантаження та реалізації. - М., 2003.

    2. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. Мінськ: Вища школа, 1998.

    3. Сидоров Є.П. Стратегія підвищення якості товарів. / / Бухгалтерський облік в торгівлі. 1997 .- № 4.

    4. Російський статистичний щорічник. Держкомстат РФ. - М., 2002.

    5. Русалева Л.А. Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. Ростов-на-Дону: «Фенікс», 2002.

    6. Фінанси. Підручник / За ред. М.В. Романовського. М.: Изд-во «Перспектива», вид-во «Юрайт», 2000.

    7. Фінанси. Підручник / За ред. Л.А. Дробозиной. М.: ЮНИТИ, Фінанси, Москва, 1999.

    8. Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. - М., 2005.

    9. Шеремет А.Д. , Негашев Є.В. Методика фінансового аналізу діяльності комерційних підприємств. - М., 2003.

    10. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Фінанси підприємства. - М., 1999.

    ДОДАТОК

    Розрахунок впливу виробничих факторів на зміну обсягів продажів

    2003

    Δ N M = 2200 х 1,587 = 3491,4 тис. руб.

    Δ N λ 1 = 52428 х 0,008 = 419,42 тис. руб.

    Δ N R = 1 х 209186 / 1000 = 209,19 тис. руб.

    Δ N λ 2 = 382 х 9688 / 1000 = 3700,82 тис. руб.

    Δ N F = 4231 х 1,072 = 4535,63 тис. руб.

    Δ N λ 3 = 78581 х (-0,008) = -628,45 тис. руб.

    2004

    Δ N M = 3872 х 1,587 = 6145 тис. руб.

    Δ N λ 1 = 54100 х (-0,012) = -649,2 тис. руб.

    Δ N R = 1 х 209186 / 1000 = 209,19 тис. руб.

    Δ N λ 2 = 382 х 13851 / 1000 = 5291,09 тис. руб.

    Δ N F = 6759 х 1,072 = 7245,65 тис. руб.

    Δ N λ 3 = 81109 х (-0,022) = -1784,4 тис. руб.

    1 Кондаков М.П. Бухгалтерський облік. М.: 2003. С.320.

    1 Петров О.П. Облік готової продукції, її відвантаження та реалізації. М.: 2003. С. 7.

    1 Кондаков М.П. Бухгалтерський облік. М.: 2003. С.335.

    1 Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. М.: 2005. С. 187.

    1 Російський статистичний щорічник. Держкомстат РФ. - М., 2002. С. 3.

    2 Там же. С. 5.

    Додати в блог або на сайт

    Цей текст може містити помилки.

    Бухгалтерія | Диплом
    436.7кб. | скачати


    Схожі роботи:
    Облік і аналіз випуску і реалізації готової продукції на прикладі ЗАТ
    Облік і аналіз випуску і реалізації готової продукції на прикладі ЗАТ ЦІМС
    Облік грошових коштів на підприємстві на прикладі ЗАТ Робочий
    Облік готової продукції на підприємстві ЗАТ ЦІМС
    Облік готової продукції та аналіз реалізації продукції на виробничих підприємствах
    Облік готової продукції та аналіз реалізації продукції на виробництв
    Облік готової продукції на прикладі ТОВ Белнедра
    Бухгалтерський облік і аналіз готової продукції
    Облік і аналіз випуску готової продукції
  • © Усі права захищені
   написати до нас