Облік товаро-матеріальних цінностей

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ПЛАН

1.Облік товаро-матеріальних цінностей.

2.Облік товарів за групами.

3.Облік руху тари.

4.Облік допоміжних матеріалів.

Облік в аптечних установах повинен забезпечувати безперервний і ретельний нагляд за наявністю, рухом, раціональним використанням та економним витрачанням матеріальних цінностей. Умови транспортування, зберігання та реалізації товарів аптечного асортименту потребують щоденного контролю і з боку працівників обліку, з тим щоб запобігти втратам, псуванню та розладнанню.

Правильний систематичний облік руху товарів, тари, чіткий розподіл матеріальної відповідальності дають змогу вчасно виявити нестачі, зловживання, безгосподарність та запобігти таким випадкам у майбутньому.

Занедбаність обліку порушення правил оформлення і руху документів та інші недоліки сприятливі умови для різного роду зловживань.

Облік забезпечує працівників аптечних установ інформацією про наявні товари та їх рух, що також має велике значення. Без обліку не можливо визначити кількість використаних л.з. та інших товарів аптечного асортименту, їх запаси, порядок та черговість реалізації.

Структура товарообороту для аптечних установ визначають за шістьма групами:

  1. медикаменти і хімічні товари;

  2. перев’язні засоби;

  3. предмети догляду за хворими;

  4. мінеральні води;

  5. парфумерія, косметика і мило;

  6. інші товари.

Для контролю за виконанням плану товарообороту облік товарів ведуть за цими ж групами. Підставою для обліку є матеріали інвентаризації і рахунки–фактури на одержаний товар. При одержанні товарів по кожному рахунку-фактурі складають довідку.

За матеріалами інвентаризації скла дають таку саму довідку.

У структуру загального товарообороту аптечних установ переважає група медикаментів і хімічних товарів, а на такі товари, як парфумерія, косметика, господарське мило, припадає тільки 3-5% загального товарообороту.

Крім обліку товарів за шістьма обліковими групами товарообороту в аптеках ведуть роздільний облік:

а) всіх товарів;

б) тари;

в) допоміжних матеріалів;

г) лікарських рослин власної заготівлі.

Якщо товар переводять з однієї групи обліку до іншої, складають відповідний акт. При цьому по кожній назві товару зазначають роздрібну ціну і суму, оптову ціну і суму, а в примітці вкажуть номер і дату рахунку-фактури постачальника, за яким було одержано цей товар, з наступним відображенням змін у місячному звіті аптеки. Так само оформляють переведення допоміжних матеріалів до товарної групи. коли цей товар реалізують і наприклад, продають лікувальним закладам етикетки, сигнатури, населенню – тару.

Облік руху тари.

Є три види тари:

  1. оборотна, ця тара використовується для перевезення і зберігання, вона буває (скляна, дерев’яна, металева, мішкова). ЇЇ облік ведеться в “Книзі обліку руху тари і інших матеріальних цінностей” удвох відображеннях в номенклатурно-кількісному і сумовому.

  2. Інвентарна тара – це тара, яка використовується як інвентар, вона не продається.

  3. Одно оборотна тара, вона обліковується самостійно, і списується відразу після отримання по акту.

Обновною для оприходування тари є рахунок тари оформляється довідкою про перевід цієї тари в товар.

Допоміжні матеріали – етикетки, корки, паперові капсули фільтрувальний папір, сигнатури, ковпачки, крохмаль, кватанційні книжки.

При відпуску ліків вартість допоміжних матеріалів може враховуватись або не враховуватися, а якщо не враховується, то їх вартість враховується в розхід на витрати обороту аптеки.

Облік допоміжних матеріалів проводять в сумовому виразі, а в основному можна і в кількісному в спеціальній графі звіту про рух товаро-матеріальних цінностей.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.

1.І.М. Губський, М.М. Литвиненко “Організація і економіка фармацевтичної справи”.

2.Л.Г.Тарасова, Т.Д. Семенова “Організація і економіка фармації”.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Астрономія | Реферат
10.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік матеріальних цінностей
Облік інших матеріальних цінностей
Ревізія товарно-матеріальних цінностей
Ревізія товарно матеріальних цінностей
Методика аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей
Інвентаризація товарно матеріальних цінностей і відображення її резул
Методика аудиторської перевірки товарно матеріальних цінностей
Договір поставки Довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей
Акт передачі матеріальних цінностей однією матеріально відповідальною особою іншій
© Усі права захищені
написати до нас