Облік розрахунків з оплати праці утримання із заробітної плати

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

1. Утримання із заробітної плати працівника як об'єкт бухгалтерського обліку

1.1 Поняття та класифікація видів утримань із заробітної плати

1.2 Законодавче регулювання утримань із заробітної плати

1.3 Документальне оформлення операцій з утримань із заробітної плати

Висновок по розділу 1

2. Облік утримань із заробітної плати працівника

2.1 Облік обов'язкових утримань

2.1 1 Податок на доходи фізичних осіб

2.1.2 Утримання за виконавчими документами

2.2 Облік утримань за ініціативою роботодавця

2.2.1 Утримання заподіяної роботодавцю матеріального збитку

2.2.2 Аванс, виданий в рахунок заробітної плати

2.2.3 Утримання своєчасно не повернених підзвітних сум

2.2.4 Утримання за невідпрацьовані дні сплаченої відпустки

2.3 Облік утримань з ініціативи працівника

2.3.1 Утримання за наданими позиками

2.3.2 Платежі за товари, придбані в кредит

2.3.3 Утримання на підставі письмової заяви працівника

Висновок по розділу 2

3. Облік утримань із заробітної плати працівника у ТОВ "Будівельно-монтажне управління"

3.1 Коротка характеристика ТОВ "БМУ"

3.2 Зміст облікової політики в ТОВ "БМУ": переваги і недоліки

3.3 Облік утримань до ТОВ "БМУ"

3.4 Рекомендації з обліку утримань до ТОВ "БМУ" за результатами проведеного дослідження

Висновок по розділу 3

Висновок

Бібліографічний список

Введення

Держава встановлює не тільки систему основних державних гарантій з оплати праці, що включає терміни і черговість виплати заробітної плати, державний нагляд і контроль за повною і своєчасною її виплатою, але і відповідальність усіх учасників трудових відносин.

Сучасне законодавство покладає на роботодавця основний тягар соціального захисту найманого працівника. Дотримання гарантій, проголошених Конституцією РФ [1] і трудовим законодавством, перш за все Трудовим кодексом РФ (далі - ТК РФ) [2], вимагає здійснення видатків на охорону праці, на забезпечення необхідних умов праці та інші заходи соціального захисту працівників.

Як правило, найбільша розбіжність у взаєминах між працівниками і роботодавцями викликають питання, пов'язані із заробітною платою. Це й зрозуміло, адже для більшості людей зарплата є основним джерелом доходу. А для роботодавців - це одна із значних статей витрат на персонал. У зв'язку з цим кадрова служба стикається не тільки з проблемами встановлення і зміни оплати праці в організації, але і з необхідністю у ряді випадків провести утримання із заробітної плати працівника.

Утримання із заробітної плати провадяться для погашення зобов'язань працівника перед державою (податки, штрафи і т.д.), перед третіми особами (аліменти, виплати за виконавчими листами тощо) і перед організацією, в якій він працює.

На практиці в організаціях часто встановлюють "штрафи" за запізнення на роботу, куріння на робочому місці і т.п. При цьому роботодавець і не підозрює, що він порушує трудове законодавство. За це передбачена відповідальність, в тому числі і посадових осіб організації, що прийняли рішення про таке утримання. Справа в тому, що трудове законодавство встановлює досить жорсткі правила, які визначають випадки, розміри і порядок утримань із заробітної плати працівників. Їх слід знати як працівникам кадрових служб, так і іншим відповідальним особам, які займаються виплатою заробітної плати працівникам.

Внаслідок цього дана робота присвячена актуальній темі - облік утримань із заробітної плати працівників організації, - у розрізі якої бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці має забезпечувати виконання таких завдань:

1) здійснення контролю за дотриманням законодавства при веденні розрахунків з працівниками з оплати праці та пов'язаних з цим відносин;

2) проведення у встановлені терміни та у відповідності з законодавством, колективним договором, трудовим договором та іншими підставами розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці;

3) оформлення первинних документів і регістрів обліку, необхідних для достовірного відображення в бухгалтерському обліку вироблених розрахунків з різних видів утримань із заробітної плати;

4) проведення інвентаризації розрахунків з метою здійснення контролю за достовірністю облікових даних і дотримання вимог законодавства;

5) узагальнення даних поточних показників із заробітної плати для складання необхідної звітності та надання її в установлені терміни у відповідні адреси.

Зауважимо, що методичних матеріалів з питань технології обробки бухгалтерської інформації з обліку утримань із зарплати недостатньо, а наявні носять, як правило, рекомендаційний характер. Думки фахівців з багатьох питань не лише не співпадають, але часто мають суперечливий характер. В умовах постійних змін законодавства бухгалтеру доводиться самостійно вирішувати проблеми обліку розрахунків з персоналом з оплати праці, спираючись на загальні вимоги Федерального закону від 21 листопада 1996 р. № 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік" [8], Положень з бухгалтерського обліку, на накопичений досвід фахівців-бухгалтерів і своє професійне судження.

У курсовій роботі, а також на досліджуваному підприємстві використовується робочий план рахунків бухгалтерського обліку (Додаток А1), що містить синтетичні рахунки відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій, затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 31 жовтня 2000 р. № 94н [9 ].

Мета роботи - виробити рекомендації щодо вдосконалення обліку утримань із заробітної плати працівника ТОВ "БМУ".

Завдання роботи:

вивчити та проаналізувати стан законодавчо-нормативної бази з обліку утримань із заробітної плати;

сформувати інформацію з обліку утримань відповідно до особливостей фінансово-господарської діяльності ТОВ "БМУ";

визначити порядок розрахунку утримань із зарплати працівника та пов'язані з цим проблеми та особливості;

оцінити стан ведення бухгалтерського обліку утримань на досліджуваному підприємстві;

розробити конкретні рекомендації щодо підвищення якості бухгалтерського обліку утримань для ТОВ "БМУ".

Об'єкт дослідження - товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельно-монтажне управління".

ТОВ "Будівельно-монтажне управління" є юридичною особою, яке було організовано у червні 2006 року. Засновником цього підприємства є ВАТ "Учалинський гірничо-збагачувальний комбінат".

Розташування підприємства: 453700, Республіка Башкортостан, м. Учали, вул. Горнозоводская, буд.16.

ТОВ "Будівельно-монтажне управління" - це промисловий комплекс, що дозволяє проводити весь перелік будівельно-монтажних робіт від нульового циклу до чистової обробки як промислових, так і цивільних будівель і споруд. Виробнича база має потужності з випуску пиломатеріалу, бетону будь-якої марки, столярних та залізобетонних виробів, які забезпечують потреби підприємства і цехів комбінату.

Колектив управління складається з 260 кваліфікованих робітників і службовців різних спеціальностей. ТОВ "Будівельно-монтажне управління" очолює директор, який здійснює свою діяльність відповідно до наказу. Контроль за фінансово-господарською діяльністю філії з боку ТОВ "Будівельно-монтажне управління" здійснюють головний бухгалтер, ревізійна комісія, а також аудитор при проведенні аудиторської перевірки товариства в цілому.

1. Утримання із заробітної плати працівника як об'єкт бухгалтерського обліку

1.1 Поняття та класифікація видів утримань із заробітної плати

Заробітна плата працівника є результатом арифметичної дії: суми оплати праці, обчислені відповідно до умов трудового договору, встановлених в організації в рамках Положення про оплату праці, Положення про преміювання та інших внутрішніх документів організації, що іменуються в статті 8 ТК РФ локальними нормативними актами, зменшуються на суму утримань. Тому працівник зацікавлений в тому, щоб розмір утримань був якомога менше або причини для утримання були відсутні зовсім.

Законодавство не містить визначення поняття "утримання із заробітної плати". Аналіз норм ТК РФ дозволяє нам запропонувати наступне визначення:

Утримання із заробітної плати працівника - це неперерахування (невидача) частини заробітної плати, належної працівнику, на забезпечення вимог до цього працівникові або з боку роботодавця, або з боку третіх осіб, здійснюване у випадках, розмірах та порядку, встановлених ТК РФ й іншими федеральними законами [35].

Утримання з оплати праці працівників організації поділяються на обов'язкові утримання, утримання з ініціативи роботодавця та утримання з ініціативи працівника.

До числа обов'язкових утримань відносяться:

утримання податку на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО);

утримання за виконавчими документами;

утримання за що набрало законної сили вироком суду.

Такі утримання грошових сум з доходу працівника здійснюються без видання наказу керівника про утримання та без згоди працівника.

Утримання з ініціативи роботодавця здійснюються на підставі наказу (розпорядження) керівника організації із зазначенням причин утримань, з якими повинно бути ознайомлено під розписку особа, з доходів якого проводяться утримання. Вони можуть проводитися:

для відшкодування заподіяної організації матеріальної шкоди;

для погашення невідпрацьованого авансу, виданого працівнику в рахунок заробітної плати, а також невитраченого і своєчасно не поверненого авансу, виданого в зв'язку зі службовим відрядженням;

для повернення своєчасно не повернених підзвітних сум,

для повернення також сум, зайво виплачених працівнику внаслідок лічильних помилок, у разі визнання органом по розгляду індивідуальних трудових спорів провини працівника у невиконанні норм праці або просте, а також у зв'язку з неправомірними діями працівника, встановленими судом;

для повернення сум за невідпрацьовані дні відпустки при звільненні працівника до закінчення того робочого року, в рахунок якого він вже одержав щорічну оплачувану відпустку.

До числа утримань за ініціативою працівника, зокрема, можна віднести:

утримання профспілкових та страхових внесків;

утримання за наданими кредитами і позиками;

утримання вартості товарів, виконаних (наданих) працедавцем робіт (послуг);

утримання на користь фізичних та юридичних осіб на підставі письмової заяви працівника.

Утримання з ініціативи працівника роботодавець повинен виробляти й перераховувати особам і в терміни, зазначені в письмовій заяві працівника. За заявою працівника можуть утримуватися суми квартплати, витрат по комунальних послугах і з утримання дітей у дошкільних установах, благодійні внески та інші платежі.

Таким чином, наведене розподіл дозволяє класифікувати утримання з відповідних видів, в залежності від ініціатора "вирахування" із заробітної плати. Але незалежно від виду утримань вони здійснюються тільки роботодавцем, тому що саме роботодавець нараховує та виплачує заробітну плату працівникові.

1.2 Законодавче регулювання утримань із заробітної плати

Утримання із заробітної плати працівників можна робити тільки у випадках, передбачених Трудовим кодексом Російської Федерації й іншими федеральними законами.

У першу чергу, незалежно від своєї волі, роботодавець зобов'язаний провести утримання податків, а всі інші утримання здійснюються із заробітної плати, розрахованої за вирахуванням податків.

Терміни та інші умови утримання ПДФО встановлені главою 23 Податкового кодексу РФ [5]. Випадки стягнення сум із заробітної плати за виконавчими документами встановлено у статті 98 Федерального закону від 02.10 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" (далі - Закон про виконавче провадження) [10] і включають: виконання рішень про стягнення періодичних платежів ( аліментів); стягнення суми, що не перевищує 10 000 руб.; відсутність у боржника майна або недостатність майна для повного погашення стягуються сум. Відповідно до статті 101 Закону про виконавче провадження утримання за виконавчими документами (за винятком утримання аліментів та відшкодування шкоди здоров'ю або у зв'язку зі смертю годувальника) не можуть бути застосовані до ряду виплат, у тому числі на виплати за роботу зі шкідливими умовами праці, або у екстремальних ситуаціях, на вихідну допомогу, що виплачується при звільненні працівника, в зв'язку з народженням дитини.

Розміри, порядок стягнення аліментів та заборгованості по аліментних зобов'язань визначаються розділом 5 Сімейного Кодексу РФ (далі - СК РФ) [6].

Відповідно до статті 89 "Основ законодавства Російської Федерації про нотаріат", затвердженого ЗС РФ 11.02.1993 р. N 4462-1 [11] утримання із заробітної плати працівника можуть також здійснюватися на підставі виконавчих написів нотаріальних контор, які ставлять на документі, що підтверджує ту чи іншу заборгованість працівника. Перелік таких документів, за якими стягнення заборгованості провадиться в безспірному порядку, затверджений Постановою Радміну РРФСР від 11.03.76г. N171 [16]. Написи можуть ставитися на:

договорі про надання працівникові позики;

договорі про надання позички працівнику;

трудовому договорі (наприклад, при утриманні з працівника, не приступив до роботи, авансу, виданого в рахунок виплати заробітної плати) і т.д.

Як було зазначено вище, утримання проводяться тільки у випадках, передбачених ТК РФ й іншими федеральними законами. Таким чином, відрахування із зарплати працівника, засновані на інших актах, розташованих в юридичній ієрархії нижче федерального закону, наприклад локальних, є неправомірними. У разі незгоди працівника з стягненнями на підставі локальних актів утримані роботодавцем суми підлягають поверненню або добровільно, або в примусовому порядку. Примусити роботодавця повернути утримані їм неправомірно суми можливе за рішенням органів з розгляду індивідуальних трудових спорів (ст.382 ТК РФ), а також за відповідними вказівками прокурора (ст.353 ТК РФ) або інспектора праці (ст.356 та 357 ТК РФ).

Отже, в частині 2 ст.137 ТК РФ дано перелік випадків, при виникненні яких роботодавець має право, але не зобов'язаний, здійснити утримання, вироблені для погашення грошових зобов'язань працівника перед організацією, в якій він працює. Причому утримання проводиться саме із зарплати працівника з метою покриття перед даною організацією його заборгованості, що виникла в результаті його як правомірних, так і неправомірних вчинків.

Порядок відшкодування шкоди, заподіяної підприємству працівниками, залежить від того, як оформлені відносини між ними. Якщо працівник не є штатним співробітником і виконує роботу на підставі договору цивільно-правового характеру, відшкодування шкоди провадиться відповідно до норм цивільного законодавства, а саме гл.59 Цивільного кодексу РФ (далі - ГК РФ) [3]. У тому випадку, якщо з фізичною особою укладено трудовий договір, шкода відшкодовується відповідно до ТК РФ.

Відповідно до статті 238 ТК РФ працівник зобов'язаний відшкодувати роботодавцю заподіяну йому як пряму дійсну шкоду, так і збиток, що виник у роботодавця в результаті відшкодування ним шкоди іншим особам. А у випадках виникнення збитку внаслідок непереборної сили, нормального господарського ризику, крайньої необхідності або необхідної оборони або невиконання роботодавцем обов'язку щодо забезпечення належних умов для зберігання майна, довіреного працівнику, матеріальна відповідальність працівника у відповідності зі статтею 239 ТК РФ виключається.

Якщо місячний термін минув або працівник не згоден добровільно відшкодувати заподіяну роботодавцеві збиток (при цьому сума заподіяної шкоди перевищує середній місячний заробіток працівника), то лише суд може стягнути з працівника суму збитку (ч.3 ст.248 ТК РФ) [40].

В останній частині статті 137 ТК РФ встановлено загальне правило, за яким надміру виплачена заробітна плата стягненню не підлягає. Виняток становлять випадки рахункової помилки, неправомірних дій працівника, встановлених судом, і якщо органом по розгляду індивідуальних трудових спорів визнана вина працівника у невиконанні норм праці або просте.

У цих випадках роботодавець вправі прийняти рішення про утримання із заробітної плати працівника, тільки якщо утримання буде вироблено не пізніше ніж через один місяць з дня закінчення строку, встановленого для повернення авансу, погашення заборгованості або неправильно обчислених виплат, а також, якщо працівник не оспорює підстав і розмірів утримань. Зазначені умови не поширюються на повернення сум за невідпрацьовані дні відпустки.

Утримання за невідпрацьовані дні відпустки не провадяться, якщо працівник звільняється з таких підстав:

ліквідація організації або припинення діяльності індивідуальним підприємцем (п.1 ч.1 ст.81 ТК РФ);

скорочення чисельності або штату працівників (п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ);

зміна власника майна організації (п.4 ч.1 ст.81 ТК РФ);

визнання працівника повністю нездатним до трудової діяльності відповідно до медичного висновку (п.5 ст.83 ТК РФ);

визнання працівника або роботодавця-фізичної особи померлою або безвісно відсутнім (п.6 ст.83 ТК РФ);

наступ надзвичайних обставин, що перешкоджають продовженню трудових відносин, якщо вони визнані рішенням Уряду РФ або органу державної влади суб'єкта РФ (п.7 ст.83 ТК РФ) і т.д.

ТК РФ обмежує не тільки випадки утримання сум із заробітної плати, але і їх розміри. За загальним правилом, викладеним у статті 138 ТК РФ, утримання із заробітної плати не можуть перевищувати 20% від заробітної плати, належної працівнику (за вирахуванням ПДФО).

Інші правила діють при утриманнях із заробітної плати за виконавчими документами. Відповідно до статті 99 Закону про виконавче провадження з боржника не може бути утримано більше 50% заробітної плати до повного погашення стягуються сум. При утриманні з заробітної плати за кількома виконавчими документами за працівником повинна бути збережено 50% заробітку. Обмеження розміру відрахувань не застосовуються при відбування виправних робіт, стягнення аліментів на неповнолітніх дітей, відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю, відшкодуванні шкоди особам, які зазнали збитків у результаті смерті годувальника, та відшкодування за шкоду, заподіяну злочином. У перерахованих випадках розмір відрахувань не може перевищувати 70% від заробітної плати.

Так, за відсутності угоди про сплату аліментів на неповнолітніх дітей аліменти стягуються з їх батьків судом щомісячно в розмірі 1 / 4 заробітку і / або іншого доходу батьків - на одну дитину, 1 / 3 - на двох дітей, 1 / 2 - на трьох і більше дітей (п.1 ст.81, ст.106 СК РФ).

Таким чином, при виробництві утримань із заробітної плати працівника роботодавець має дотримуватися норм чинного федерального законодавства, включаючи правила про відповідальність за незаконні утримання.

1.3 Документальне оформлення операцій з утримань із заробітної плати

Продукція, що роботодавцем утримання повинні оформлятися належним чином. Вони повинні відображатися в видаються наказах (розпорядженнях) роботодавця, розраховуватися в строго встановленій послідовності і враховуватися в регістрах бухгалтерського та податкового обліку.

Для виробництва обов'язкових утримань видання наказу не потрібно, так як підставою для цього є положення глави 23 НК РФ, а також відповідні виконавчі документи, що надійшли в організацію і обов'язкові для реалізації.

Ст.230 Податкового кодексу зобов'язує податкових агентів з ПДФО вести персональний облік доходів, виплачених кожній фізичній особі-платнику податку. Для такого обліку призначена податкова картка з обліку доходів та податку на доходи фізичних осіб за формою 1-ПДФО (Додаток Б). Форма 1-НДФЛ і порядок її заповнення затверджено наказом МНС Росії від 31.10 2003 р. N БГ-3-04/583 [14]. У ній протягом року накопичують дані про доходи та утриманий ПДФО. Картки ведуть на всіх працівників: штатних, нештатних, тимчасових, сезонних, а також осіб, які виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру, які отримують авторський гонорар. Вони заповнюються на основі даних особових рахунків працівників, розрахунково-платіжних відомостей, первинних документів і забезпечують інформацією для цілей оподаткування.

За підсумками року роботодавець повинен відзвітувати у податковій інспекції за утриманого та сплаченого податку з доходів фізичних осіб по кожному працівнику. Для цього потрібно здати довідки за формою 2-ПДФО (Додаток В), затвердженої наказом ФНС Росії від 13.10.2006 р. N САЕ-3-04/706 [13].

Довідку складають на кожного працівника, а також на громадян, яким організація виплачувала дохід за цивільно-правовими договорами, на підставі даних форми 1-ПДФО. У ньому вказують всі доходи та вирахування, суми обчисленого й утриманого податку за рік.

Отримані організаціями виконавчі документи реєструються і не пізніше наступного дня після їх надходження передаються до бухгалтерії під розписку відповідальній особі, яка призначається наказом керівника організації. У бухгалтерії вони реєструються в спеціальному журналі (картотеці) і далі зберігаються як бланки суворої звітності. Форму такого журналу організація має право розробити самостійно, при цьому можливість її застосування повинна бути передбачена обліковою політикою.

Про будь-якому русі виконавчого листа необхідно сповістити стягувача та судового виконавця, відправивши письмове повідомлення (Додаток Г і Д).

Перед здійсненням утримання, виробленого з ініціативи роботодавця, складається документ, що підтверджує наявність підстави для даного утримання - рахункової помилки, наявності заподіяної роботодавцю шкоди, факту видачі невідпрацьованого авансу і т.п. Так, про виявлення лічильної помилки свідчить доповідна записка головного бухгалтера на ім'я генерального директора. Рішення роботодавця оформляється у вигляді резолюції на даній доповідній записці або виданим на її підставі розпорядженням (Додаток Е).

При наявності матеріального збитку від працівника вимагається письмове пояснення. У разі відмови або ухилення працівника від його надання складається відповідний акт.

Якщо розмір заподіяної шкоди не перевищує середньомісячного заробітку працівника, його стягнення здійснюється на підставі письмового розпорядження керівника, з яким працівник повинен бути ознайомлений під особистий підпис [41]. Оскільки Держкомстатом Росії не затверджена його уніфікована форма, воно може бути складена в довільній формі (Додатки Ж).

В інших випадках відшкодування шкоди провадиться шляхом подання адміністрацією позову до суду.

При видачі та оформленні підзвітних сум керуються положеннями Порядку ведення касових операцій, затвердженого рішенням Ради директорів Центрального банку РФ від 22.09.1993 р. N 40 [31].

Для кожного відрядженого працівника формується службове завдання для направлення у відрядження і звіт про його виконання, яке затверджується керівником організації. Після затвердження службове завдання (Додаток І1) передається в кадрову службу для видання наказу (розпорядження) про направлення працівника у відрядження (Додаток І2).

Після закінчення терміну, на який були видані кошти, підзвітна особа зобов'язана не пізніше трьох робочих днів подати до бухгалтерії організації авансовий звіт про проведені витрати за формою N АТ-1 (Додаток И3), затвердженої Постановою Держкомстату Росії від 01.08.2001 р. N 55 [24]. До авансового звіту додаються посвідчення про відрядження (Додаток И4), яке є документом, що засвідчує фактичний час перебування у відрядженні.

Сума підзвітних коштів, не повернена працівником у встановлений термін, може утримуватися з його заробітної плати.

Порядок утримання з заробітної плати з ініціативи самого працівника вимагає заяви від нього з проханням проводити відповідні утримання. Приклади такої заяви представлені в Додатках К1 і К2.

У разі прийняття роботодавцем рішення про видачу працівникові позики, працівник складає в письмовій формі зобов'язання про його повернення (Додаток К3). На основі наказу керівника організації про видачу грошових коштів працівникові відкривається картка аналітичного обліку, узагальнююча інформацію про стан розрахунків з позичальником.

Продаж товарів у кредит провадиться за пред'явленням громадянами довідки, яка видається з місця роботи для купівлі товарів у кредит. У довідці (форма КР-1) в обов'язковому порядку повинні бути достовірно відбиті відомості про організацію-роботодавця (найменування, поштова адреса) і працівника (розмір середньомісячного заробітку і утримань, реквізити документа, що засвідчує особу). Крім цього, громадяни заповнюють доручення-зобов'язання (форма КР-2) за встановленою формою у двох примірниках, один з яких пересилається роботодавцю, а другий залишається в торговельній організації. Приклад довідки та доручення-зобов'язання представлені в Додатках Л1 і Л2.

Для узагальнення даних про проведені утримання по кожному працівнику, цеху, відділу та організації в цілому, а також про стан розрахунків по заробітній платі бухгалтерія веде облікові регістри, затверджені Постановою Держкомстату Росії від 05.01.2004 р. N 1 [19].

Особовий рахунок (Додаток М) відкривається по кожному працівнику на рік на основі наказу про прийом на роботу (Додаток Н1). При внесенні в особові рахунки інформації про утримання використовуються такі первинні документи, як листки про просте, табелі обліку робочого часу, рішення судових органів на утримання по виконавчим листам, заяви працівників про перерахування із заробітної плати, податкові картки з обліку доходів та ПДФО.

На підставі даних особових рахунків заповнюються розрахункова (форма N Т-51), платіжна (форма N Т-53) або розрахунково-платіжна відомості (форма N Т-49). Розрахункова і платіжна відомості застосовуються у великих організаціях. У невеликих організаціях рекомендується формувати розрахунково-платіжну відомість (Додаток П1 і П2), де відображаються всі суми основної та додаткової заробітної плати та суми утримань з неї.

Дані всіх розрахунково-платіжних (розрахункових) відомостей, складених за звітний місяць в організації, узагальнює зведена відомість розрахунків з персоналом з оплати праці. Шляхом зіставлення даних зведеної відомості із записами в Головній книзі за рахунком 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" відбувається звірка даних синтетичного і аналітичного обліку [37].

Таким чином, вироблювані утримання повинні своєчасно і достовірно оформлятимуться наказами роботодавця і враховуватися в регістрах бухгалтерського та податкового обліку.

Висновок по розділу 1

У розділі 1 наведено законодавчо-нормативна база з регулювання утримань із заробітної плати працівника. А саме: у яких випадках, в якому порядку і розмірах проводяться утримання. Також наведено перелік виплат працівникам, з яких утримання проводитися не можуть.

Дано визначення поняттю "утримання із заробітної плати", найбільш поширена класифікація видів утримань. Теоретичний матеріал в даному розділі викладено з тією черговістю, з якою в даний час проводяться утримання: обов'язкові (ПДФО, аліменти, інші утримання за виконавчими листами); з ініціативи роботодавця; на основі укладених договорів, зобов'язань, письмових угод між працівником і роботодавцем і заяв самого працівника.

Також розглянуто порядок документального оформлення і відображення в регістрах бухгалтерського та податкового обліку операцій з утримань.

2. Облік утримань із заробітної плати працівника

2.1 Облік обов'язкових утримань

2.1 1 Податок на доходи фізичних осіб

Податку на доходи фізичних осіб в утриманнях відводиться особливе місце, оскільки він є головним зобов'язанням працівника перед бюджетом.

На організацію та індивідуального підприємця, що виплачують доходи на користь фізичних осіб, п.1 ст.226 НК РФ покладено обов'язки по підрахунку, утримання та сплату за належністю сум ПДФО. Виходячи з цього, в рамках ПДФО роботодавці виконують обов'язки податкових агентів. Платниками податків ж є фізичні особи, на користь яких сплачуються доходи, що підлягають оподаткуванню.

З метою правильного нарахування ПДФО необхідно вести роздільний облік доходів, зумовлених:

трудовим контрактом працівників і різними договорами цивільно-правового характеру, що передбачають випуск продукції, виконання робіт і надання послуг;

іншими господарськими операціями і діями, не пов'язаними з ними.

Справа в тому, що законодавством передбачені різні ставки податку на доходи (ст.224 НК РФ). Для доходів, пов'язаних з трудовим контрактом і договорів цивільно-правового характеру, встановлена ​​ставка 13%.

Для своєчасного і правильного обчислення належних до утримання сум ПДФО необхідно у відповідності з главою 23 НК РФ дотримуватися наступного порядку:

Визначити суму доходів на користь кожної фізичної особи - одержувача роздільно по кожній з передбачених ставок оподаткування, в результаті чого визначається об'єкт оподаткування з податку. При цьому доходи в натуральній формі оцінюються за ринковою вартістю виданих працівникам матеріальних цінностей.

Зменшити обчислену суму на доходи, не підлягають обкладенню ПДФО (ст.217 НК РФ), в результаті чого визначається сукупна оподатковувана база з податку;

Зменшити обчислену базу в рамках доходів, які оподатковуються за ставкою 13%, на суму дозволених до надання стандартних (ст.218 НК РФ), соціальних (ст.219 НК РФ), майнових (ст.220 НК РФ) і окремих професійних (ст. 221 НК РФ) податкових вирахувань, в результаті чого визначається оподатковуваний база;

Визначити суму податку, що обчислюється як відповідна податковій ставці, встановленої статтею 224 НК РФ, процентна частка податкової бази.

Відобразити обчислені суми податку в індивідуальних податкових картках форми N1-ПДФО, регістрах бухгалтерського та податкового обліку, в розділі "Утримання" розрахункових (розрахунково-платіжних) відомостей;

Сплатити обчислені до утримання суми податку не пізніше дня фактичного отримання коштів на оплату праці за другу половину місяця (ст.223 НК РФ) або в інші строки, встановлені НК РФ;

Не пізніше 1 квітня року, наступного за минулим податковим періодом, подати до податкового органу за місцем свого обліку відомості про доходи фізичних осіб та суми нарахованих і утриманих у цьому податковому періоді податків за формою N2-ПДФО (ст.230 НК РФ) [49] .

На практиці при обчисленні податкової бази з ПДФО виникає багато питань про надання працівникові податкових відрахувань. Так, в Листі від 30.04.2008 р. N 03-04-06-01/112 [25] Мінфін РФ дав наступні роз'яснення: стандартний відрахування на дитину (п.1 пп.4 ст.218 НК РФ) у подвійному розмірі ( 2000 руб) надають тільки одному із самотніх батьків, на забезпеченні якого перебуває дитина. Батько, який сплачує аліменти, право на відрахування не має.

Суму ПДФО розраховують наростаючим підсумком з початку року за підсумками кожного місяця з заліком утриманої суми податку в попередні місяці поточного року.

ПДФО у бухгалтерському обліку фірми нараховують тоді, коли працівники фактично отримали доходи. ПДФО із зарплати, доплат, надбавок, компенсацій, премій, допомоги та інших виплат, передбачених договорами і пов'язаних з виконанням працівниками їх трудових обов'язків, нараховують в останній день місяця. Виняток становлять відпускні та компенсації за невикористану відпустку, виплачені при звільненні співробітників. На них ПДФО нараховують у день фактичної виплати.

Одночасно з нарахуванням заробітної плати працівнику відбивається утримання ПДФО, для чого до рахунку 68 "Розрахунки з податків і зборів" відкривається субрахунок 68-02 "Розрахунки з податку на доходи фізичних осіб".

Таким чином, в обліку робляться записи, представлені в таблиці 2.1

Таблиця 2.1 - Облік утримання ПДФО

Господарська операція

Підстава

ПроводкаДебет

Кредит

Нараховано заробітну плату працівнику (основного, допоміжного, обслуговуючого виробництва, управлінського апарату тощо)

Розрахунково-платіжна відомість

20, 23, 25, 26 і ін

70

Утримано ПДФО із заробітної плати


70

68-02

2.1.2 Утримання за виконавчими документами

Утримання за виконавчими документами є обов'язковими для роботодавця. У зв'язку з цим вони здійснюються без видання наказу та без письмової згоди самого працівника. Однак у Листі Роструда від 19.12.2007 р. N 5204-6-0 [28] сказано, що працівника під розпис слід ознайомити з виконавчим документом.

Підставами для утримань за виконавчими документами можуть бути:

аліментні зобов'язання;

відшкодування заподіяної шкоди;

штрафні санкції за адміністративні правопорушення і т.д.

Відповідно до статті 12 Закону про виконавче провадження виконавчими документами є:

виконавчі листи, що видаються судами на підставі прийнятих ними рішень;

судові накази;

нотаріально засвідчені угоди про сплату аліментів;

постановлення судового пристава-виконавця і т.д.

Що стосується виконавчих написів, то згідно з Листом Департаменту судових приставів Мін'юсту Росії від 26.03.1998 р. N 06-568 в даний час вони є виконавчими документами тільки для добровільного виконання зобов'язань між стягувачем і боржником, і для примусового виконання вони застосовуватися не повинні. Стягнення за виконавчим написом нотаріуса може здійснюватися тільки за згодою працівника.

Буває, що працівник повинен платити по двох або більше виконавчими листами одночасно. У цьому випадку статтею 111 Закону про виконавче провадження передбачена наступна послідовність утримань із заробітної плати: в першу чергу - по стягненню аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю, у зв'язку зі смертю годувальника; в другу чергу - з виплати вихідної допомоги та оплати праці осіб, працюючих (працювали) за трудовим договором; в третю чергу - з обов'язкових платежів до бюджету та позабюджетні фонди; у четверту - всі інші вимоги.

У більшості випадків із заробітної плати здійснюються утримання аліментів. Вони проводяться до досягнення дитиною повноліття (18 років). Перелік видів заробітку і іншого доходу, з яких провадиться стягнення аліментів на неповнолітніх дітей, затверджений постановою Уряду РФ від 18 липня 1996 р. N 841 [15]. Саме на цей перелік посилалися у своєму листі від 28.12.2006 р. N 2261-6-1 [29] чиновники Роструда при розгляді питання про утримання аліментів з усіх видів заробітної плати (грошового винагороди, змісту) і додаткової винагороди, як за основним місцем роботи, так і за роботу за сумісництвом. При цьому аліменти стягуються з доходів платника тільки після того, як утриманий ПДФО.

Сума аліментів визначається на підставі виконавчого листа або нотаріально завіреної угоди про сплату аліментів, в яких може бути також передбачено, що аліменти утримуються як у частках від доходу працівника, так і у фіксованій сумі. Розмір цих часток може бути змінений (зменшений або збільшений) судом з урахуванням матеріального або сімейного стану сторін та інших заслуговують уваги обставин.

Крім суми аліментів, із заробітної плати працівника утримують витрати з пересилання грошових коштів стягувачам [48].

Для обліку розрахунків по утримань із заробітної плати аліментів, штрафів за виконавчими листами, а також сум матеріальних збитків за рішенням адміністрації установи рахунку 76 відкривається субрахунок "Розрахунки за виконавчими документами", який кредитується на суми, утримані з доходів працівника на користь їх стягувача, в кореспонденції з дебетом рахунка 70. Виплата грошових коштів, що належать одержувачу, або перерахування їх на його особистий рахунок в кредитній організації відображається в обліку за дебетом рахунка 76-06 в кореспонденції з рахунками 50 "Каса" і 51 "Розрахунковий рахунок".

Аналітичний облік за рахунком 76-06 ведеться в Журналі обліку руху виконавчих документів по кожному з одержувачів із зазначенням прізвища чи організації, номери і дати виконавчого документа.

Необхідно зауважити, що якщо на працівника надходить два різних виконавчих листа про стягнення аліментів, а грошової суми для повного задоволення всіх вимог недостатньо, розмір аліментів у такій ситуації визначається пропорційно належної кожному стягувачеві сумі [43].

Формула розрахунку за вимогами однаковою черги наступна:

Таким чином, при утриманні тих чи інших сум за виконавчими документами робляться записи, представлені в таблиці 2.2

Таблиця 2.2 - Облік утримань за виконавчими документами

Господарська операція

Підстава

ПроводкаДебет

Кредит

Утримано грошові кошти за виконавчим документом із заробітної плати працівника

Розрахунково-платіжна відомість, виконавчий документ

70

76-06

Сплачено з каси або перераховані на рахунок стягувача утримані кошти

Видатковий касовий ордер або платіжне доручення

76-06

50-01, 51

Якщо утримана сума переказується поштою

Здано утримана сума в поштове відділення для пересилки стягувачу

Видатковий касовий ордер

57

50-01

Списано утримана сума

Повідомлення про отримання коштів стягувачем

76-06

57

2.2 Облік утримань за ініціативою роботодавця

2.2.1 Утримання заподіяної роботодавцю матеріального збитку

Згідно з положеннями ст.12 Закону про бухгалтерський облік недостачу майна і його псування понад норми природного убутку може бути віднесена на винних осіб. При цьому працівник зобов'язаний відшкодувати роботодавцю тільки заподіяну їм пряму дійсну шкоду (ст.238 ТК РФ). Неотримані роботодавцем у зв'язку із заподіяною шкодою доходи стягуватися не можуть.

Відповідно до положень ст.241 і 242 ТК РФ працівники можуть бути притягнуті до обмеженої (не більше його середнього місячного заробітку) або повної матеріальної відповідальності. У свою чергу повна матеріальна відповідальність може бути індивідуальною або колективну (бригадну).

При обмеженій відповідальності стягнення збитків провадиться за розпорядженням роботодавця, яке зроблено ним не пізніше одного місяця з дня остаточного встановлення розміру збитку. Якщо місячний термін минув і сума збитку перевищує середньомісячний заробіток працівника, то стягнення можливо тільки в судовому порядку. Обмежена матеріальна відповідальність настає, якщо працівник допустив брак у роботі, зіпсував майно за недбалості або необережності або втратив або неправильно оформив документи.

Найбільш частіше відшкодування з винної особи заподіяної шкоди здійснюється шляхом утримання з нарахованої на його користь заробітної плати. У відповідності зі ст.138 ТК РФ розмір таких відрахувань не може перевищувати 20% заробітку, що належить до виплати працівникові.

Розмір заподіяної шкоди визначають за фактичними втратами, що обчислюються виходячи з ринкових цін, що діють у даній місцевості на день заподіяння шкоди, але не нижче вартості майна за даними бухгалтерського обліку з урахуванням ступеня зносу цього майна (ст.246 ТК РФ).

Що підлягає відшкодуванню збиток, заподіяний колективом (бригадою) працівників, розподіляється між його членами пропорційно місячної тарифної ставки (посадового окладу) і фактично відпрацьованому часу за період від останньої інвентаризації до дня виявлення шкоди.

У бухгалтерському обліку для обліку розрахунків з відшкодування матеріального збитку в результаті нестач і розкрадань товарно-матеріальних цінностей, шлюбу та ін призначений рахунок 73-02 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" субрахунок "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку".

Суми, що підлягають стягненню з винних осіб, відносяться в дебет субрахунка 73-02 з кредиту рахунків 28 "Брак у виробництві", 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей", 98 "Доходи майбутніх періодів".

Суми відшкодування матеріального збитку при утриманні із заробітної плати відображаються за кредитом 73-02 в кореспонденції з дебетом рахунка 70.

Якщо ринкова вартість збитків перевищує його фактичну вартість за даними бухгалтерського обліку, то така різниця відображається записом:

Дебет 73-02 - Кредит 98-04 "Різниця між сумою, що підлягає стягненню з винних осіб, і балансовою вартістю щодо недостач цінностей".

У міру погашення заборгованості різниця враховується в складі інших доходів у сумі, яка визначається пропорційно частці цієї різниці в загальній сумі боргу винної особи, записом:

Дебет 98-04 - Кредит 91-01

При допущенні працівником шлюбу, необхідно з'ясувати, є шлюб виправних чи ні. Якщо шлюб виправимо, то з винуватця утримуються всі витрати організації на його виправлення (вартість використаних матеріалів, заробітна плата працівників, нарахована за виправлення браку, і т.д.). Якщо шлюб невиправний, з працівника утримується вартість зіпсованих матеріальних цінностей.

Таким чином, якщо працівник допустив виправний брак, то сума витрат на виправлення браку утримується із заробітної плати працівника. Записи з обліку витрат на його виправлення представлені в таблиці 2.2

Таблиця 2.3 - Облік витрат при допущенні працівником поправного шлюбу

Господарська операція

Підстава

ПроводкаДебет

Кредит

Списано собівартість матеріалів, витрачених на виправлення браку

Акт на списання ТМЦ

28

10

Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим у виправленні браку

Розрахунково-платіжна відомість

28

70

Нараховано ПДФО із заробітної плати працівників, зайнятих у виправленні браку


28

68-02

Враховано сума, що підлягає утриманню із заробітної плати працівника (у межах середньомісячного заробітку)

Наказ керівника

73-02

28

Витрати на виправлення браку, що перевищують середньомісячний заробіток працівника, враховуються у складі витрат по звичайних видах діяльності

Списано різниця між витратами на виправлення браку та сумою, що підлягає стягненню з працівника


20

28

Утримана сума витрат на виправлення браку із заробітної плати працівника

Розрахунково-платіжна відомість

70

73-02

2.2.2 Аванс, виданий в рахунок заробітної плати

Організації повинні виплачувати заробітну плату двічі на місяць (ст.136 ТК РФ). Конкретні дні виплати заробітної плати за першу і другу половину місяця визначаються у колективному або трудовому договорі. Ніякі утримання та нарахування на соціальне страхування (єдиний соціальний податок, страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування та обов'язкове страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань) при цьому не проводяться.

Як зазначено в листі Роструда Росії від 08.09.2006 р. N 1557-6 мінімальний розмір авансу за першу половину місяця повинен бути не нижче тарифної ставки працівника за фактично відпрацьований час. Виходячи з цього, при визначенні розміру авансу слід враховувати фактично відпрацьований працівником час.

Сума авансу зменшує розмір заробітної плати, яка належить до видачі працівникам за підсумками місяця. Тому в бухгалтерському обліку при виплаті сум авансу за першу половину місяця оформляється запис:

Дебет 70 - Кредит 50-01

Таким чином, при розрахунку заробітної плати за другу половину місяця визначаються суми оплати праці за весь місяць, здійснюється її нарахування, а сума, належна до видачі, визначається вже за мінусом суми авансу, виданого за першу половину місяця.

2.2.3 Утримання своєчасно не повернених підзвітних сум

Працівник, який отримав підзвітну суму, має за неї відзвітувати, подати до бухгалтерії авансовий звіт (з додатком документів, що підтверджують витрати), а не витрачені кошти повернути до каси організації не пізніше ніж через три робочих дні після закінчення терміну. Термін, на який можна видати готівку під звіт на господарські потреби, законодавчо не обмежений.

Сума підзвітних коштів, не повернена працівником у встановлений термін, може утримуватися з його заробітної плати.

Одноразова сума утримань не може перевищувати 20% заробітної плати, яка належить до видачі.

У бухгалтерському обліку для обліку розрахунків з підзвітними особами призначений рахунок 71 "Розрахунки з підзвітними особами", службовець для узагальнення інформації про розрахунки з працівниками організації за виданими під звіт авансами, а також на службові відрядження.

Операції з обліку утримань своєчасно неповернених підзвітних сум представлені в таблиці 2.3

Таблиця 2.4 - Облік розрахунків з підзвітними особами

Господарська операція

Підстава

ПроводкаДебет

Кредит

Видача під звіт готівки

Наказ керівника, службове завдання або заяву, видатковий касовий ордер

71

50-01

Прийняті до обліку витрати і придбані цінності, в залежності від характеру зроблених витрат

Авансовий звіт

08, 10, 19, 20, 23, 25 та ін

71

Проводиться остаточний розрахунок з підзвітною особою

Відшкодування суми перевитрати

Видатковий касовий ордер

71

50-01

Повернення невитрачених підзвітних сум

Прибутковий касовий ордер

50-01

71

Якщо невитрачені грошові кошти не повернуті у встановлені терміни

Списана недостача на підзвітну особу


94

71

У залежності від розміру утримань (не більше 20% місячного заробітку)

Утримано недостача із заробітної плати працівника (на всю суму недостачі)

Наказ керівника, розрахунково-платіжна відомість

70

94

Сума нестачі, що перевищує середньомісячний заробіток, віднесена на винну особу, завдавши матеріальної шкоди,

Наказ керівника

73-02

94

Утримано суму нестачі із заробітної плати (щомісяця до повного погашення збитку в розмірі не більше 20%)

Розрахунково-платіжна відомість

70

73-02

Таким чином, операції з утримання неповернених підзвітних сум із заробітної плати працівника можуть відображатися по-різному залежно від розміру утримань, який відповідно до ТК РФ не може перевищувати 20% заробітної плати.

2.2.4 Утримання за невідпрацьовані дні сплаченої відпустки

Якщо працівник звільняється до закінчення робочого року (11 місяців роботи), в рахунок якого йому було надано відпустку, то сума відпускних, яка припадає на невідпрацьований час, утримується з його заробітної плати (Лист Федеральної служби по праці і зайнятості від 23.06.2006 р. N 947-6 [30]).

Якщо співробітник ще якийсь час після відпустки працює, то, як правило, всі зазначені суми коригуються при виплаті останньої зарплати. Безпосередньо працівника вони не стосуються. При розрахунку він отримує на руки суму з урахуванням всіх поправок.

Але коли працівник звільняється відразу після відпустки, не пропрацювавши при цьому ні дня, ніякі виплати йому, як правило, не підходять. Співробітник повинен самостійно повернути підприємству зайво отриману суму відпускних.

Для розрахунку суми утримань визначають кількість місяців, які працівник відпрацював до закінчення робочого року, в рахунок якого йому було надано відпустку. Кількість невідпрацьованих місяців дорівнюватиме: 11 місяців за мінусом кількості відпрацьованих місяців.

Сума утримань обчислюється за формулою:

Мінфіну РФ у своєму листі № 07-05-13/10 від 20.10.2004 р. [26] рекомендує при відображенні в бухгалтерському обліку повернення зайво отриманих сум за відпустку на зазначену суму сторнується (методом червоного сторно) дебет рахунків обліку витрат на виробництво і кредит рахунки обліку розрахунків з персоналом з оплати праці. При цьому також сторнуються вироблені нарахування єдиного соціального податку, внесків на обов'язкове пенсійне страхування та утримання ПДФО.

Таким чином, з обліку утримань за невідпрацьовані дні оплаченого відпустки необхідно зробити наступні проведення:

1) Сторнувати сума зайво нарахованих відпускних:

Дебет 20 (23, 26, 29, 44 та ін) - Кредит 70;

2) Сторнувати зайво утриманий ПДФО:

Дебет 70 - Кредит 68-02;

3) нарахована заробітна плата в наступному місяці за вирахуванням утримань зайво виплачених відпускних (з урахуванням зайво утриманого ПДФО):

Дебет 20 - Кредит 70.

Якщо працівник звільняється відразу після відпустки, не пропрацювавши при цьому ні дня, ніякі виплати йому, як правило, не підходять. Співробітник повинен самостійно повернути підприємству зайво отриману суму відпускних.

2.3 Облік утримань з ініціативи працівника

2.3.1 Утримання за наданими позиками

Роботодавець може надавати своїм працівникам грошові кошти за договором позики, яким визначається порядок утримання коштів із заробітної плати працівника.

Чинним законодавством сума позики, яка може бути утримано із заробітної плати працівника, не обмежена.

У відповідності зі ст.810 ГК РФ, якщо строк повернення позики в договорі не зазначено, працівник зобов'язаний повернути гроші протягом 30 днів після того, як роботодавець цього зажадає.

Договором позики також може бути передбачено, що за користування позикою працівник повинен сплатити відсотки. Як правило, договір позики передбачає, що відсотки виплачуються щомісяця, але може бути встановлений і будь-який інший порядок їх сплати.

Сума позики не обкладається ПДФО, єдиним соціальним податком і внеском на страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань.

У випадку якщо працівнику видається безвідсоткову позику, в його дохід, що підлягає обкладенню ПДФО за ставкою 35%, повинна включатися матеріальна вигода як економії на відсотках при користуванні позиковими засобами. Таке ж правило діє, якщо відсотки, що сплачуються працівником за отриманим позиці, нижче 3 / 4 ставки рефінансування, що встановлюється Центральним банком Російської Федерації.

ПДФО з матеріальної вигоди працівник повинен сплачувати самостійно. Але він також може доручити сплату податку роботодавцю.

Облік виданих позик у бухгалтерському обліку ведеться на рахунку 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями", на якому відкривається субрахунок 73-01 "Розрахунки за наданими позиками".

Таким чином, видача позики відображається за дебетом 73-01 і кредитом 50-01.

При нарахуванні відсотків за користування позикою робиться запис:

Дебет 73-01 - Кредит 91-01-1;

При утриманні суми позики (і відсотків по ньому) із заробітної плати:

Дебет 70 Кредит 73-01.

2.3.2 Платежі за товари, придбані в кредит

Працівники організації можуть придбати на підприємствах торгівлі ті чи інші товари в кредит. У цьому випадку роботодавець може утримувати певну суму з його заробітної плати в рахунок погашення кредиту.

Утримання суми кредиту із заробітної плати працівника здійснюється на підставі доручення-зобов'язання і тільки за згодою працівника.

Порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з виробництвом утримань з працівників за товари, продані в кредит, роботодавець вибирає самостійно. При цьому можливі два варіанти обліку:

1) Коли заборгованість за товарним кредитом відшкодовується торгової організації за рахунок коштів, отриманих як кредит в установі банку, облік ведеться з використанням рахунку 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках" субрахунок "Короткострокові кредити та позики для працівників".

У даному варіанті рахунок 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" не використовується, облік ведеться безпосередньо на рахунку 73.

2) Без залучення грошових коштів в якості кредиту облік ведеться з використанням рахунку 76. При цьому можливі два варіанти.

У першому варіанті за кредитом сч.76 субрахунок 76-05 "Розрахунки з перерахування на користь третіх осіб", у кореспонденції з рахунком 73 субрахунок 73-03 "Розрахунки по товарах, придбаних у кредит" відображається вся сума, зазначена в дорученні-зобов'язанні, яка буде значитися до моменту повного погашення:

Дебет 73-03 - Кредит 76-05 (відображена заборгованість за товар, придбаний в кредит);

Дебет 70 - Кредит 73-03 (утримано згідно з дорученням-зобов'язанням);

Дебет 76-05 - Кредит 51 (перераховано організації торгівлі за товар, придбаний в кредит).

У другому варіанті на рахунках бухгалтерського обліку відображається щомісячна сума утримання, належна організації торгівлі.

Даний варіант обліку менш трудомісткий, оскільки вся сума заборгованості раз позначається на рахунку 76-05, що позбавляє працівників бухгалтерської служби від дублювання операцій.

Таким чином, утримання грошових коштів із заробітної плати працівника за товари, придбані в кредит, та перерахування їх організації торгівлі відображаються наступними записами:

Дебет 70 - Кредит 76-05;

Дебет 76-05 - Кредит 51.

2.3.3 Утримання на підставі письмової заяви працівника

До утримань з доходів працівників, виробленим на підставі їх письмових заяв, зокрема, можна віднести:

утримання профспілкових внесків;

утримання, спрямовані на благодійні цілі для надання допомоги організаціям науки, культури, освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення, освітнім та дошкільним установам;

утримання грошових сум на навчання самого працівника або його дітей;

інші утримання на користь юридичних і фізичних осіб (наприклад, в оплату внесків за договором про надання послуг мобільного зв'язку).

Як правило, утримання проводяться один раз на місяць безпосередньо при видачі працівникові заробітної плати. Засоби одержувачу повинні перераховуватися роботодавцем строго в терміни, обумовлені в заяві працівника.

Наприклад, стаття 28 Федерального закону від 12.01.1996 р. N 10-ФЗ "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" [12] встановлює, що за наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, роботодавець щомісячно і безоплатно перераховує на рахунок профспілки членські внески із заробітної плати працівників відповідно до колективного договору.

У бухгалтерському обліку сума платежів, утримана із заробітної плати на підставі письмової заяви працівника, відображається за дебетом рахунка 70 в кореспонденції з рахунком 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 76-05 "Розрахунки з перерахування на користь третіх осіб":

Дебет 70 - Кредит 76-05 - утримані платежі за заявою працівника.

При перерахуванні грошових коштів отримувачу робиться запис:

Дебет 76-05 - Кредит 51 - перераховані платежі за заявою працівника.

Висновок по розділу 2

У розділі 2 викладено загальний порядок обліку утримань із заробітної плати працівника, а саме: на яких рахунках бухгалтерського обліку, в якій послідовності і в якому розмірі відображаються операції з утримань.

Таким чином, всі утримання із заробітної плати працівника відображаються за дебетовою стороні рахунка 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" у кореспонденції з рахунками, основні записи по яких представлені в таблиці 2.4

Таблиця 2.5 Основні операції з обліку утримань із заробітної плати

Господарська операція

Дебет рахунку 70 - Кредит рахунку

Утримання ПДФО

68-02 "Розрахунки з податків і зборів" субрахунок "Розрахунки з ПДФО"

Утримання сум за виконавчими листами

76-06 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки за виконавчими листами"

Утримання не погашені сум заборгованості підзвітними особами

71 "Розрахунки з підзвітними особами"

Утримання сум в погашення заборгованості за виданими позиками

73-01 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" субрахунок "Розрахунки за наданими позиками"

Утримання сум в погашення заборгованості по недостачі і псування

73-02 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" субрахунок "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку"

Утримання з винуватців сум шлюбу та нестач

28 "Брак у виробництві", 94 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

Утримання сум платежів за товари, продані в кредит

73-03 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" субрахунок "Розрахунки за товари, продані в кредит"

Утримання сум згідно із заявами працівників на користь третіх осіб

76-05 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з перерахування на користь третіх осіб"

3. Облік утримань із заробітної плати працівника у ТОВ "Будівельно-монтажне управління"

3.1 Коротка характеристика ТОВ "БМУ"

ТОВ "Будівельно-монтажне управління" організовано в червні 2006 року на базі будівельних ділянок ШБУ і РСЦ для поділу зони діяльності на поверхневі та гірничопрохідницькі роботи.

ТОВ "Будівельно-монтажне управління" є комерційною організацією і представляє собою господарське товариство, статутний капітал якого розділений на частки. Засновником відповідно до статуту (Додаток А2) є ВАТ "Учалинський гірничо-збагачувальний комбінат". Статутний фонд становить 1 млн.800 тисяч рублів.

Розташування підприємства: РФ, Республіка Башкортостан, м. Учали, вул. Горнозоводская, буд.18.

Майно філії складають основні та оборотні фонди, кошти та інші цінності, закріплені за суспільством, вартість яких відображаються в балансі підприємства.

ТОВ "Будівельно-монтажне управління" - промисловий комплекс, що дозволяє проводити весь перелік будівельно-монтажних робіт від нульового циклу до чистової обробки як промислових, так і цивільних будівель і споруд. Виробнича база має потужності з випуску пиломатеріалу, столярних виробів, які забезпечують потреби підприємства і цехів комбінату. Бетонно-розчинний вузол, обладнаний електронною системою дозування інертних матеріалів, забезпечує потреби будівельних майданчиків та дільниці по виробництву залізобетонних виробів і конструкцій високоякісним бетоном будь-якої марки.

Колектив управління складається з 260 кваліфікованих робітників і керівників, фахівців і службовців різних спеціальностей, який виконує роботи з монтажу металевих і залізобетонних конструкцій, кам'яній кладці і обробці будівель і споруд, монтаж санітарно-технічних комунікацій, роботи з влаштування аспіраційних і вентиляційних установок. Ділянка допоміжного виробництва виробляє для будівельно-монтажних ділянок потрібні вироби і матеріали. Механічна група забезпечує стабільну роботу чотирьох самохідних і двох баштових кранів, бетонних вузлів, штукатурних станцій та інших будівельних механізмів. Також великий обсяг робіт проводиться з капітального та поточного ремонту будівель цехів комбінату.

ТОВ "Будівельно-монтажне управління" очолює директор, який здійснює свою діяльність відповідно до наказу.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю філії з боку ТОВ "Будівельно-монтажне управління" здійснюють головний бухгалтер, ревізійна комісія, а також аудитор при проведенні аудиторської перевірки товариства в цілому.

Бухгалтерський облік на підприємстві централізований. Обліковий апарат зосереджений в головній бухгалтерії і в ній здійснюється ведення всього синтетичного й аналітичного обліку на основі первинних і зведених документів, отриманих від окремих структурних підрозділів ТОВ "БМУ". У самих підрозділах здійснюється лише первинна реєстрація господарських операцій. Головному бухгалтерові підзвітні:

старший бухгалтер 1-ої категорії;

бухгалтер-касир;

бухгалтер з розрахунку заробітної плати;

бухгалтер з податкового обліку;

бухгалтер-матеріаліст.

Бухгалтерський облік у ТОВ "БМУ" здійснюється за варіантом журнально-ордерної форми ведення бухгалтерського обліку.

3.2 Зміст облікової політики в ТОВ "БМУ": переваги і недоліки

Облікова політика ТОВ "БМУ" для фінансового обліку сформована відповідно до ПБО "Облікова політика організації" 1 / 08 [24] в РФ, положеннями з бухгалтерського обліку та іншими нормативними документами з урахуванням наступних змін і доповнень до них. Згідно ПБУ 1 / 08 при її формуванні необхідно затвердити:

робочий план рахунків бухгалтерського обліку;

форми первинних облікових документів, регістрів бухгалтерського обліку, а також документів для внутрішньої бухгалтерської звітності;

порядок проведення інвентаризації активів і зобов'язань організації;

способи оцінки активів і зобов'язань;

правила документообігу і технологія обробки облікової інформації;

порядок контролю за господарськими операціями та ін

Облікової політикою ТОВ "БМУ" затверджено робочий план рахунків бухгалтерського обліку (Додаток А1), що містить синтетичні рахунки відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій [9].

Затверджено форми первинних документів, за якими не передбачені типові форми, - розрахунковий листок нарахувань і утримань (Додаток Р1) акт про прийом робіт, виконаних за договором підряду (Додаток Р2); дорожній лист самоконтролю використання автотранспорту.

Інвентаризацію майна і зобов'язань ТОВ "БМУ" проводить тільки у випадках, передбачених законодавством.

Основними засобами ТОВ "БМУ" є будівлі цехів, споруди побутових приміщень, робітники і силові машини і обладнання, верстати, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, обчислювальна техніка, транспортні засоби, виробничий і господарський інвентар, інструменти і т.п. Також у складі основних засобів враховуються перебувають у власності ТОВ "БМУ" земельні ділянки, об'єкти природокористування.

Амортизація по основних засобах нараховується лінійним способом.

Враховуючи, що доходи ВАТ "БМУ" сильно залежать від обсягу виконаних робіт, що виконуються на конкретному обладнанні, доцільно і економічно вигідно використовувати метод нарахування амортизації пропорційно обсягу робіт, так як в цьому випадку суми зносу безпосередньо пов'язані з динамікою виробництва. Такий спосіб зручний тим, що при реальному просте техніки дозволяє законним шляхом не нараховувати амортизацію.

Строки корисного використання об'єктів основних засобів (або основних груп об'єктів основних засобів) визначаються виходячи з очікуваного терміну використання об'єкта відповідно до очікуваної продуктивністю або потужністю.

Основні засоби, якщо їх вартість не перевищує 20 000 руб., Враховуються у складі МПЗ. По них не нараховується амортизація, а також вони не списує повністю на витрати на виробництво (витрати на продаж) у міру відпуску у виробництво або експлуатацію з метою отримання повної інформації про вартість МПЗ при проведенні інвентаризацій і у зв'язку з безперервним використанням будівельного обладнання. Дані об'єкти закріплюються за конкретними матеріально-відповідальними особами

У пункті 18 ПБО 6 / 01 визначено, що об'єкти основних засобів вартістю не більше 20 000 рублів за одиницю дозволяється списувати на витрати на виробництво (витрати на продаж) у міру відпуску їх у виробництво. Отже, виникає варіантність віднесення до об'єктів основних засобів предмети, вартість яких перевищує 20000 рублів, що і необхідно внести доповненням до існуючого облікового політику ТОВ "БМУ".

Матеріали враховуються на рахунку 10 "Матеріали" за фактичною собівартістю їх придбання.

Фактична собівартість придбання (заготівлі) матеріалів складається з вартості за цінами придбання (заготівлі) та витрат по заготівлі і доставці цих цінностей на підприємство. Перелік витрат, що включаються до складу витрат по заготівлі і доставці матеріалів на ТОВ "БМУ", регулюється відповідними нормативними актами.

З метою визначення фактичної собівартості матеріальних ресурсів, списаних у виробництво, у ТОВ "БМУ" використовується варіант оцінки матеріалів за собівартістю перших за часом закупівель (ФІФО). Такий же спосіб застосовується для оцінки вартості відвантажених товарів.

Готова продукція відображається у балансі за нормативною (плановою) собівартістю з застосуванням рахунку 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)".

Облік витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) ведеться по замовленому методу. Витрати звітного періоду поділяються на виробничі (умовно-змінні) і періодичні (умовно-постійні). Останній вид витрат у кінці звітного періоду в повній сумі списується на зменшення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) У калькуляцію продукції ці витрати не включаються. Системно калькулюється неповна (обмежена) фактична виробнича собівартість об'єкта обліку і калькулювання.

ТОВ "БМУ" не створює резерву на ремонт основних засобів - витрати на їх ремонт включаються в собівартість поточного звітного періоду. Доцільним було б створення резерву на проведення особливо складних видів ремонту, так як це дозволяє забезпечити протягом ряду років рівномірне включення витрат у собівартість продукції. Резерв запобігає різке завищення собівартості продукції внаслідок незапланованого ремонту.

На ТОВ "БМУ" накладні витрати списуються на собівартість із розподілом за видами продукції та видами діяльності пропорційно виручці від реалізації відповідного виду продукції.

Комерційні витрати визнаються у собівартості проданої продукції, товарів, робіт, послуг повністю у звітному періоді їх визнання.

У ПБУ 1 / 08 встановлено, що "факти господарської діяльності організації відносяться до того звітного періоду, в якому вони мали місце, незалежно від фактичного часу надходження чи виплати грошових коштів, пов'язаних з цими фактами (допущення тимчасової визначеності факторів господарської діяльності)". Отже, облік реалізації в бухгалтерському обліку доцільніше проводити за методом "відвантаження" (нарахування).

Згідно облікової політики ТОВ "БМУ" виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) відображається в бухгалтерському обліку за методом нарахування, що відповідає допущенню тимчасової визначеності факторів господарської діяльності.

Відповідно до Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності [22] "організація може створити резерви сумнівних боргів за розрахунками з іншими організаціями та громадянами за продукцію, товари та послуги з віднесенням сум резервів на фінансові результати організації".

Підприємство саме вирішує, буде воно створювати резерв по сумнівних боргах чи ні. ТОВ "БМУ" не створює резерв по сумнівних боргах. Але з причини того, що дане підприємство співпрацює з безліччю фірм та організацій, внаслідок уникнення збитків необхідно б його створити.

Бухгалтерський облік у ТОВ "БМУ" здійснюється за варіантом журнально-ордерної форми ведення бухгалтерського обліку з використанням обчислювальної техніки. Записи в регістрах бухгалтерського обліку робляться на основі первинних документів, що фіксують факт здійснення господарської операції.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та дотримання законодавства при виконанні господарських операцій несе керівник організації. Так в ТОВ "БМУ" для здійснення контролю за господарськими операціями один раз на рік (на останнє число звітного року) проводиться перевірка на знецінення фінансових вкладень.

Таким чином, на підставі аналізу облікової політики ТОВ "БМУ" можна зробити висновки щодо достовірності та правильності бухгалтерської звітності, грамотному формуванні облікової політики та відповідність бухгалтерського обліку нормативним документам. Істотних змін запропонувати не можна, а й мало б місце внесення коригувань.

3.3 Облік утримань до ТОВ "БМУ"

Коротка інформація про працівників ТОВ "БМУ", із заробітної плати яких проводилися різні утримання в січні 2008 року, представлена ​​в додатку С.

У відношенні ПДФО до досягнення сукупного річного доходу величиною в 50 000 руб. працівники ТОВ "БМУ" мають право на "особистий" вирахування в розмірі 400 руб.; до величини 280 000 руб. - На "дитячий" вирахування в розмірі 1000 руб.

За січень 2008 р. в ТОВ "БМУ" є наступна інформація:

1. Мірасова Рузалія Фрунзевна, що отримала під звіт кошти в розмірі 4 000 рублів на купівлю товарно-матеріальних цінностей, не повернула невитрачені суми. Авансовий звіт № 34 від 04.01.2008 р. затверджений на суму вартості придбаних матеріалів 3 850 руб.

2. У бухгалтерію надійшов виконавчий лист від 10.12.07 р. № 123 / 2 по аліментних зобов'язань Білоусова Дмитра Івановича, на підставі якого повинно бути утримано 1 / 4 доходу працівника. Розмір поштової збору - 10 руб.

3. За результатами інвентаризації 18.01.2008 р. на складі була виявлена ​​недостача матеріальних цінностей, вартість яких за даними бухгалтерського обліку склав 15 000 руб., А за ринковою вартістю - 17 100 руб.

Винним у розкраданні визнаний завідувач складом Соколов Олександр Валерійович, з яким раніше був укладений договір про повну матеріальну відповідальність. За угодою сторін сума збитку стягується із заробітної плати працівника.

4. Працівник виробничо-технічного відділу Петров Василь Павлович звільняється з 19 січня 2008 р. у зв'язку із закінченням терміну дії трудового договору. У грудні 2007 р. (наказ № 8 від 30.11.07 р. (Додаток Н2)) Петров В.П. використав щорічну відпустку тривалістю 28 календарних днів за робочий рік з 21 листопада 2007 р. по 20 листопада 2008

5. На підставі заяви 15 вересня 2007 Амірова Фанілю Марсович було надано позичку в сумі 15 000 руб. на 6 місяців.

Згідно з договором позики від 12.09.07 № 4 щоквартально відсотки за користування позикою утримуються із заробітної плати в сумі 375 руб. Повернути основну суму позики він повинен по закінченні дії договору. Права на податкові відрахування працівник не має.

6.20 січня Шамігулов Ільшат Радикович придбав у кредит м'ясорубку в торговельній організації ЗАТ "Вікторія" на суму 1800 крб. Згідно з дорученням-зобов'язанню № 78 від 20.01.2008 р. щомісячно протягом трьох календарних місяців утримується із заробітку Шамігулова І.Р. сума 600 руб.

7. Згідно із заявою Сулімова А.Д. від 23.01.2008 р., члена профспілкового комітету, утримуються профспілкові внески в розмірі 1% з нарахованих сум заробітної плати.

8. На підставі заяви працівника Петрова Насіння Сергійовича від 05.01.2008р. з його заробітної плати щомісяця утримується 900 руб. на оплату послуг мобільного зв'язку.

Таким чином, у ТОВ "БМУ" стосовно працівників, перелічених у додатку С, за січень 2008р. був складений журнал господарських операцій з утриманням, поданий у таблиці 3.1

Таблиця 3.1 - Журнал господарських операцій за утримань із заробітної плати працівників за січень 2008 року.

п / п

Господарська операція

Підстава (документ)

Кореспонденція рахунків

Сума, руб.
Дебет

Кредит


1

Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим в основному виробництві

Розрахунково-платіжна відомість від 03.02.2008 № 38 (Додаток П2)

20-02

70-01

34 218, 19

2

Нараховано заробітну плату АУП

Розрахунково-платіжна відомість від 03.02.2008 № 37 (Додаток П1)

26-02

70-02

62 845,45

3

Утримано ПДФО із заробітної плати працівників, зайнятих в основному виробництві

Розрахунково-платіжна відомість від 03.02.2008 № 38 (Додаток П2), довідка бухгалтера від 31.01.2008 р. № 3 (Додаток Х1)

70-01

68-02

4 305

Продовження таблиці 3.1

4

Утримано ПДФО із заробітної плати АУП

Розрахунково-платіжна відомість від 03.02.2008 № 37 (Додаток П1)

70-02

68-02

7 260

5

Утримана сума аліментів і поштового збору за пересилання грошових коштів стягувачу із заробітної плати Білоусова Д.І.

Розрахунково-платіжна відомість від 03.02.2008 № 38 (Додаток П2), виконавчий лист від 10.12.07 р. № 123 / 2, довідка бухгалтера від 31.01.2008 р. № 1 (Додаток Х2)

70-01

76-06

1 393

6

Перераховано аліменти Білоусової С.В. з урахуванням поштового збору

Платіжне доручення від 31.01.2008 р. № 123 (Додаток Т1), виписка банку від 22.02.2008 р. (Додаток Ц)

76-06

51

1 393

7

Виявлена ​​недостача матеріалів

Інвентаризаційний опис матеріально-виробничих запасів від 18.01.2008 р.

94

10-01

15 000

8

Сума нестачі за балансовою вартістю списана на завідуючого складом Соколова О.В.

Розпорядження керівника про утримання від 25.01.2008 р. № 45/07 (Додаток Ж1)

73-02

94

15 000

9

Відображено перевищення суми, що підлягає стягненню з винної особи, над балансовою вартістю відсутніх матеріалів

Довідка бухгалтера № 2 від 31.01.2008г. (Додаток Х3)

73-02

98-04

2 100

10

Утримано із заробітної плати Соколова О.В. сума ті цінностей

Розрахунково-платіжна відомість від 03.02.2008 № 37 (Додаток П1), довідка бухгалтера від 31.01.2008 р. № 2 (Додаток Х3)

70-02

73-02

1 102

11

Списано різниця між ринковою і балансовою вартістю відсутніх матеріалів

Довідка бухгалтера № 2 від 31.01.2008 р. (Додаток Х4)

98-04

91-01

139

12

Видано під звіт кошти Мірасовой Р.Ф.

Заява на видачу грошей від 04.01.2008 р. (Додаток К4), видатковий касовий ордер 04.01.2008 р. № 21 (Додаток Ф1)

71

50-01

4000

13

Підзвітною особою придбані будівельні матеріали

Авансовий звіт від 04.01.2008г. № 34 (Додаток И3)

10-06

71

3850

14

Відбито недостача підзвітної суми

Авансовий звіт від 04.01.2008г. № 34 (Додаток И3)

94

71

150

15

Утримано відсутні грошові кошти із зарплати Мірасовой Р.Ф.

Розпорядження керівника про утримання від 05.01.2008 № 46/01 (Додаток Ж2), розрахунково-платіжна відомість від 03.02.2008 № 37 (Додаток П1)

70-02

94

150

16

Сторновано сума надміру виплачених відпускних Петрову В.П.

Записка-розрахунок № 8 від 31.11 2007 (Додаток У), довідка бухгалтера від 31.01.2008г. (Додаток Х4), розрахунково-платіжна відомість від 03.02.2008 № 38 (Додаток П2)

20-02

70-01

7 478,10


17

Сторновано зайво утриманий із заробітної плати Петрова В.П.

Довідка бухгалтера від 31.01.2008г. (Додаток Х4)

70-01

68-02

972


18

Нараховано заробітну плату Петрову В.П. за січень

Розрахунково-платіжна відомість від 03.02.2008 № 38 (Додаток П2)

20-02

70-01

6 181,82

19

Утримано ПДФО із заробітної плати Петрова П.В.

Розрахунково-платіжна відомість від 03.02.2008 № 38 (Додаток П2)

70-01

68-02

804

20

Надано позику Амірова Ф.М.

Заява Амірова Ф.М. від 10.01.2008 р. (Додаток К3), договір позики від 12.01.2008 № 4 (Додаток К5), видатковий касовий ордер № 22 від 15.01.2008 (Додаток Ф2)

73-01

50-01

15 000

21

Нараховано відсотки за договором позики Амірова Ф. М

Договір позики від 12.01.2008 № 4 (Додаток К4)

73-01

91-01

375

22

Утримана сума відсотків із заробітної плати Амірова Ф.М.

Розрахунково-платіжна відомість від 03.02.2008 № 38 (Додаток П2)

70-01

73-01

375

23

Нараховано організації торгівлі ЗАТ "Вікторія" за товар, придбаний Шамігуловим І.Р. в кредит

Доручення-зобов'язання від 20.01.2008г. № 28 (Додаток Л2)

73-03

76-05

1 800

24

Утримано із заробітної плати Шамігулова І.Р. за товар, куплений в ЗАТ "Вікторія"

Розрахунково-платіжна відомість від 03.02.2008 № 38 (Додаток П2)

70-01

73-03

600

25

Перераховано організації торгівлі ЗАТ "Вікторія" за товар, куплений Шамігуловим І.Р.

Платіжне доручення від 01.02.2008 р. № 120 (Додаток Т2), виписка банку від 22.02.2008 р. (Додаток Ц)

76-05

51

600

26

Утримано кошти на оплату послуг мобільного зв'язку із заробітної плати Петрова С.С.

Заява Петрова С.С. від 05.01.2008 р. (Додаток К2), розрахунково-платіжна відомість від 03.02.2008 № 38 (Додаток П2)

70-01

76-05

900

27

Перераховано кошти оператору зв'язку

Платіжне доручення від 01.02.2008 р. № 122 (Додаток Т3), виписка банку від 22.02.2008 р. (Додаток Ц)

76-05

51

900

28

Утримано профспілковий внесок (1%) з заробітної-ної плати Сулімова А.Д.

Заява Сулімова А.Д. від 23.01.2008 р. (Додаток К1), розрахунково-платіжна відомість від 03.02.2008 № 37 (Додаток П1)

70-02

76-05

81,82

11.02.2008р.

1

Видана заробітна плата працівникам, зайнятим в основному виробництві

Розрахунково-платіжна відомість від 03.02.2008 № 38 (Додаток П2), видатковий касовий ордер від 11.02.2008 р. № 25 (Додаток Ф3)

70-01

50-01

26 644,94

2

Видана заробітна плата АУП

Розрахунково-платіжна відомість від 03.02.2008 № 37 (Додаток П1), видатковий касовий ордер від 11.02.2008 р. № 24 (Додаток Ф4)

70-02

50-01

54 251,73

На ТОВ "БМУ" синтетичний і аналітичний обліки праці та заробітної плати частково механізовані. Зарплата і утримання по кожному цеху заносяться в пам'ять ЕОМ. Потім комп'ютер обробляє отримані дані і виводить відомість 12, де показані витрати окремого цеху. Нарахована зарплата працівникам заводоуправління заноситься у відомість 15 "Відомість загальнозаводських витрат, витрат майбутніх періодів, комерційних витрат".

Дані аналітичних відомостей обліку в згрупованому вигляді переноситься вручну в журнали-ордери 10 і 10 / 1 за дебетом відповідних рахунків витрат, куди була віднесена заробітна плата (дебет рахунків 20,23,25,26,28,29,31 і т.д. )

Нарахована по підприємству заробітна плата враховується на рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці". За його дебетом відображаються виплати, утримання, а по кредиту - нарахована заробітна плата за місяць. За кредитом рахунку фіксуються також залишок грошей за підприємством, нараховані допомоги по тимчасовій непрацездатності та деякі інші. Кредитові обороти за рахунками 50, 51, 71, 73, 76 фіксуються в різних журналах-ордерах, наприклад, по рахунку 50 - в ж / о 1, 51 - в ж / о 2, 71 - в ж / о 7, 73, 76 - в ж / о 8.

В кінці місяця підсумкові дані журналів-ордерів переносяться в Головну книгу, яка використовується для узагальнення даних з журналів-ордерів.

За січень 2008р. у ТОВ "БМУ" складені журнали-ордери і відомості (Додаток Ш), оборотно-сальдова відомість по рахунках обліку (Додаток Щ). Лист Головної книги по рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" наведено у Додатку Е.

3.4 Рекомендації з обліку утримань до ТОВ "БМУ" за результатами проведеного дослідження

У ТОВ "БМУ", як правило, найбільша розбіжність у взаєминах між працівниками та роботодавцем викликають питання, пов'язані із заробітною платою.

Бухгалтерська служба стикається не тільки з проблемами нарахування оплати праці в організації, але і з необхідністю провести утримання із заробітної плати працівника. У зв'язку з цим є необхідність дати деякі рекомендації з обліку утримань.

Одним з основних видів утримань є ПДФО.

У бухгалтерському обліку суму нарахованого ПДФО необхідно відобразити проводкою:

Дебет 70 - Кредит 68 субрахунок "Розрахунки з ПДФО".

Після того як утриманий ПДФО, виробляються інші види утримань. Важливо, що їх загальний розмір не може перевищувати 20% зарплати працівника, а у випадках, передбачених законами, - 50%. Якщо мова йде про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей, відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю іншої особи, відшкодування шкоди особам, які зазнали збитків у зв'язку зі смертю годувальника, та відшкодування збитків, заподіяних злочином, розмір утримань із заробітної плати в цих випадках не може перевищувати 70% .

В обов'язковому порядку здійснюються утримання за виконавчими документами.

Для їх обліку необхідно відкрити до рахунку 76 субрахунок "Розрахунки за виконавчими документами" і при утриманні тих чи інших сум із заробітної плати працівника зробити запис:

Дебет 70 - Кредит 76 субрахунок "Розрахунки за виконавчими документами"

Працівник ТОВ "БМУ" в процесі своєї трудової діяльності може завдати матеріальних збитків. Збиток може виникнути в результаті втрати або псування майна організації.

Порядок відшкодування шкоди залежить від того, як оформлені відносини між ТОВ "БМУ" і працівником: договором підряду або трудовим договором.

Якщо з працівником укладений цивільно-правовий договір, то при відшкодуванні збитку необхідно керуватися порядком, встановленим цивільним законодавством. Якщо укладено трудовий договір - трудовим законодавством. Трудовий кодекс РФ встановлює, що працівник зобов'язаний відшкодувати витрати на відновлення пошкодженого або придбання втраченого майна. Неодержані доходи (упущена вигода) стягненню з працівника не підлягають.

Для обліку розрахунків з відшкодування матеріального збитку в результаті нестач і розкрадань товарно-матеріальних цінностей, шлюбу і відшкодуванню ін необхідно до рахунку 73 відкрити субрахунок "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку". Тоді суми, що підлягають утриманню у працівника, повинні бути враховані наступними записами:

Дебет 73 субрахунок "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку" - Кредит 28, 94.

Дебет 70 - Кредит 73 субрахунок "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку".

Працівник ТОВ "БМУ", що отримав підзвітну суму, повинен подати до бухгалтерії авансовий звіт, а не витрачені кошти повернути в касу не пізніше ніж через три робочих дні після закінчення 7 днів.

Якщо сума підзвітних коштів не повернута в установлений термін, її можна утримати із заробітної плати працівника. При настанні терміну, протягом якого працівник повинен відзвітувати або повернути кошти, отримані під звіт, необхідно зробити запис:

Дебет 94 - Кредит 71;

Операції з утримання грошових коштів із заробітної плати працівника відобразити записом:

Дебет 70 - Кредит 94.

Всі утримання, вироблені на підставі письмових заяв або зобов'язань працівника ТОВ "БМУ", провадяться понад обов'язкових утримань.

Наприклад, ТОВ "БМУ" надає своїм працівникам грошові кошти за договором позики. У цьому випадку з працівником повинен бути укладений письмовий договір.

Для обліку виданого позики необхідно до рахунку 73 відкрити субрахунок "Розрахунки за наданими позиками". Тоді утримання суми позики і відсотків по ньому з заробітної плати працівника потрібно відобразити проводкою:

Дебет 70 - Кредит 73 "Розрахунки за наданими позиками".

За наявності відповідної довіреності необхідно також утримати суму ПДФО з матеріальної вигоди, отриманої працівником:

Дебет 70 - Кредит 68 субрахунок "Розрахунки з ПДФО".

На підставі письмових заяв працівників ТОВ "БМУ" виробляються та інші утримання (наприклад, в оплату внесків за договором страхування або договором про надання послуг мобільного зв'язку, членські та благодійні внески тощо). Для обліку сум таких платежів необхідно до рахунку 76 відкрити субрахунок "Розрахунки з перерахування на користь третіх осіб". Тоді утримання потрібно відобразити записом:

Дебет 70 - Кредит 76 "Розрахунки з перерахування на користь третіх осіб".

Слід зауважити, що вироблені утримання повинні відображатися в видаються розпорядженнях керівника ТОВ "БМУ" або підтверджуватися письмовими згодами працівників, розраховуватися в строго встановленій послідовності і враховуватися в регістрах бухгалтерського та податкового обліку.

Висновок по розділу 3

Синтетичний облік розрахунків з оплати праці у ТОВ "БМУ" здійснюють на пасивному балансовому рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці". Утримання відображаються за дебетом рахунка 70 в кореспонденції з рахунками обліку розрахунків з бюджетом, з підзвітними особами, з персоналом за іншими операціями та розрахунків з різними дебіторами і кредиторами (68, 71, 73, 76).

Бухгалтерський облік у ТОВ "БМУ" здійснюється за варіантом журнально-ордерної форми ведення бухгалтерського обліку. Обліковими регістрами є оборотні відомості, Головна книга, журнали-ордери по рахунках і групам рахунків. Відомості за станом рахунку 70 записуються у відомості обліку виробничих витрат по цехах і відділам, а на цій основі переносяться в журнали-ордери № 10 і № 10 / 1 відповідно до відомості № 15 "Відомість загальнозаводських витрат, витрат майбутніх періодів, комерційних витрат" . Дані журналів-ордерів використовуються у Головній книзі для складання бухгалтерського балансу і додатків до нього (Додатки Ю і Я).

Висновок

Облік праці та розрахунки з його оплати є найбільш трудомістким ділянкою бухгалтерської роботи. Це пов'язано з різноманітністю застосовуваних на підприємствах форм і систем оплати праці, безліччю застосовуваних форм первинних документів, специфікою методики деяких розрахунків, стислими термінами видачі заробітної плати, недостатністю коштів механізації обробки цієї інформації.

У всіх випадках ця ділянка роботи повинен забезпечити правильне нарахування заробітної плати та інших платежів, а також точність і своєчасність обліку утримань.

Сучасне законодавство покладає на роботодавця основний тягар соціального захисту працівника. Згідно ст.130 ТК РФ, однією з основних державних гарантій з оплати праці працівників є обмеження переліку підстав і розмірів утримань із заробітної плати за розпорядженням роботодавця. Зміст цієї гарантії розкривається в ряді статей ТК РФ, насамперед у ст.137 і 138.

Трудовий кодекс РФ багато в чому зберіг спадкоємність основних положень, що стосуються гарантій заробітної плати від необгрунтованих утримань. Разом з тим, як і колишні КЗпП, ТК РФ не містить визначення самого поняття утримань із заробітної плати. На наш погляд, закріплення цього поняття на рівні ТК РФ дозволить уникнути багатьох прогалин і суперечностей, що виникають у практиці застосування трудових норм, а також у справі захисту заробітної плати від необгрунтованих утримань.

Утримання - це, перш за все, відрахування, тобто зменшення заробітної плати у відповідних розмірах, метою яких в першу чергу є погашення заборгованості працівника перед роботодавцем, державою і третіми особами.

Отже, не є утриманням, наприклад, ненарахування премії.

Також слід зазначити, що в ТК РФ залишилася неврегульованою проблема утримань за ініціативою працівника, наприклад на сплату профспілкових внесків, внесків за договорами особистого страхування, на благодійні цілі, в рахунок погашення позик, на добровільну сплату аліментів, на оплату банківських послуг з перерахування і виплати заробітної плати.

Таким чином, в результаті проведеної роботи було вивчено та проаналізовано стан законодавчо-нормативної бази з обліку утримань із заробітної плати працівника організації.

Крім цього, в ході дослідження було вивчено порядок і способи розрахунку та бухгалтерського обліку утримань і пов'язані з цим проблеми і особливості.

Відповідно до особливостей фінансово-господарської діяльності ТОВ "БМУ" сформована інформація з обліку утримань, оцінено стан ведення бухгалтерського обліку на досліджуваному підприємстві. Також розроблені рекомендації щодо підвищення якості бухгалтерського обліку утримань для ТОВ "БМУ".

Таким чином, мета роботи досягнута, задачі вирішені.

Результати проведеної роботи можуть бути використані ТОВ "БМУ" при веденні бухгалтерського обліку утримань із заробітної плати.

Бібліографічний список

 1. Конституція РФ

 2. Трудовий Кодекс РФ від 30.12.2001 р. N 197-ФЗ (в ред. Федеральних законів від 30.12.2008 р. N 313-ФЗ)

 3. Цивільний Кодекс РФ від 26.01.96 р. N 14-ФЗ (в ред. Федеральних законів від 25.12.2008 р. N 280-ФЗ)

 4. Частина 1 Податкового Кодексу РФ від 31.07.1998 р. N 146-ФЗ (в ред. Федеральних законів від 26.11.2008 р. N 224-ФЗ)

 5. Частина 2 Податкового Кодексу РФ від 05.08.2005 р. N 146-ФЗ (в ред. Федеральних законів від 30.12.2008 р. N 323-ФЗ)

 6. Сімейний Кодекс РФ від 29.12.1995 р. N 223-ФЗ (в ред. Федеральних законів від 30.06.2008 р. N 106-ФЗ)

 7. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення від 30.12.2001 р. N 195-ФЗ (в ред. Федеральних законів від 30.12.2008 N 309-ФЗ)

 8. Федеральний закон від 21.11.1996 р. N 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік"

 9. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та Інструкція по його застосуванню, затверджені наказом Мінфіну РФ від 31.10 2000 р. N 94н.

 10. Федерального закону від 02.10 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження"

 11. Основи законодавства Російської Федерації про нотаріат (затв. ЗС РФ 11.02.1993 р. N 4462-1, в ред. Федеральних законів від 30.12.2008 р. N 306-ФЗ)

 12. Федерального закону від 12.01.1996 р. N 10-ФЗ "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"

 13. Наказ ФНС Росії від 13.10.2006 N САЕ-3-04/706 "Про затвердження форми відомостей про доходи фізичних осіб"

 14. Наказ МНС Росії від 31.10 2003 р. N БГ-3-04/583 "Про затвердження форм звітності з податку на доходи фізичних осіб за 2003 рік"

 15. Постанова Уряду Російської Федерації від 18.07.1996 р. N 841 "Про затвердження Переліку видів заробітної плати іншого доходу, з яких виробляється утримання аліментів на неповнолітніх дітей" (в ред. Від 15.08.2008 N 613)

 16. Постанова Радміну РРФСР від 11.03.1976 р. N 171 "Про затвердження Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчих написів органів, що вчиняють нотаріальні дії"

 17. Постанова Ради Міністрів Російської Федерації від 09.09.1993 р. N 895 "Про правила продажу громадянам товарів тривалого користування в кредит"

 18. Постанова Держкомстату РФ від 18.08.1998 р. N 88 "Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку касових операцій, з обліку результатів інвентаризації"

 19. Постанова Держкомстату Росії від 05.01.2004 р. N 1 "Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку праці та її оплати"

 20. Постанова Держкомстату РФ від 01.08.2001 р. N 55 "Про затвердження уніфікованої форми первинної облікової документації N АТ-1" Авансовий звіт ".

 21. Постанова Мінпраці Російської Федерації від 31.12.2002 р. N 85 "Про затвердження Переліків посад і робіт, які заміщаються або виконуються працівниками, з якими роботодавець може укладати письмові договори про повну індивідуальну або колективну (бригадну) матеріальну відповідальність"

 22. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації (затв. Наказом Мінфіну РФ від 29.07.1998 № 34н)

 23. Положення з бухгалтерського обліку "Витрати організації" ПБУ 10/99, утв. Наказом Мінфіну РФ від 06.05.1999 N 33н

 24. Положення з бухгалтерського обліку "Облікова політика організації" ПБУ 1 / 2008 (затв. Наказом Мінфіну від 06.10.2008 N 106н)

 25. Лист Мінфіну РФ від 30.04.2008 р. N 03-04-06-01/112 "Про надання стандартного податкового відрахування по аліментних зобов'язань"

 26. Лист Міністерства фінансів РФ від 20.10.2004 № 07-05-13/10 "Про повернення зайво отриманих сум за відпустку"

 27. Вказівка ​​Федеральної служби зайнятості Російської Федерації від 30.03.1993 р. N П-7-10-307 "Про порядок утримання аліментів за виконавчими документами, переданим для стягнення органам державної служби зайнятості"

 28. Лист Федеральної служби по праці і зайнятості від 19.12.2007 р. N 5204-6-0 "Про утримання із заробітної плати за виконавчим листом".

 29. Лист Федеральної служби з праці та зайнятості РФ від 28.12.2006 р. N 2261-6-1 "Про стягнення аліментів з сум заробітної плати іншого доходу, належних особі, сплачує аліменти"

 30. Лист Федеральної служби по праці і зайнятості від 23.06.2006 р. N 947-6 "Про утримання заробітку за невідпрацьовані дні відпустки"

 31. Лист ЦБР від 04.10 1993 р. N 18 "Про порядок ведення касових операцій в Російській Федерації"

 32. Методичні рекомендації податковим органам про порядок застосування глави 23 "Податок на доходи фізичних осіб" частини другої Податкового кодексу Російської Федерації (затв. наказом МНС Росії від 29.11.2000 р. N БГ-3-08/415)

 33. Бєлов, А.А. Бухгалтерський облік. Теорія і практика: підручник / А.А. Бєлов, О.М. Бєлов - М.: Изд-во ЕКСМО, 2005 - с.445-468

 34. Шевельов, А.Є. Бухгалтерський облік розрахунків: навчальний посібник / А.Є. Шевельов, Є.В. Шевельова. - М.: КНОРУС, 2009. - С.489 - 496

 35. Бухгалтерський облік: підручник / за ред. Ю.А. Бабаєва. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2008 - с.223-224

 36. Кожинов, В.Я. Бухгалтерський облік: підручник / В.Я. Кожинов. - 6-е вид., Перераб. і доп. - М.: Изд-во "Іспит", 2006 - с.362-367

 37. Сапожникова, Н.Г. Бугалтерский облік: підручник / Н.Г. Сапожникова - М.: КНОРУС, 2006 - с.268-277

 38. Бухгалтерський облік: навч. посібник / В.Т. Чаю, О.В. Латиповим; під ред. д-ра екон. наук, проф.В.Т. Чаю. - М.: КНОРУС, 2007 - с.126-137

 39. Смольянінова, М.В. Утримання із заробітної плати / М.В. Смольянінова / / Кадрова служба і управління персоналом підприємства. - 2007. - N 6.

 40. Дмитришина, О.А. Види утримань із заробітної плати / О.А. Дмитришина / / Фінансова газета. Регіональний випуск. - 2008. - N 39.

 41. Гейц, І.В. Утримання з ініціативи роботодавця / І.В. Гейцю / / Консультант бухгалтера. - 2006. - N8 - с.81. - N9. - С.99

 42. Нестеров, В.І. Утримання за погодженням між працівником і роботодавцем / В.І. Нестеров / / Консультант бухгалтера. - 2006. - N10. - С.112

 43. Джабазян, Є.Л. Утримання із заробітної плати: виробляємо розрахунок і перерахування за виконавчими документами / Є.Л. Джабазян / / Страхові організації: бухгалтерський облік та оподаткування. - 2008. - N 1.

 44. Владимиров, В.Г. Правовий механізм утримання визначеної в законі суми із зарплати працівника / В.Г. Владіміров / / Трудові спори - 2009. - N1.

 45. Лівена, С.В. Дисциплінарні стягнення / С.В. Лівена / / Зарплата. - 2007. - N9.

 46. Косульнікова, М.Л. Матеріальна відповідальність: стягнення, облік та оподаткування збитку / М.Л. Косульнікова / / Зарплата. - 2008. - N2.

 47. Рогов, І.М. ПДФО / І.М. Рогов / / Консультант бухгалтера - 2008. - N12.

 48. Кушнарьова, І.В. За якими правилами і з яких доходів утримуються аліменти / І.В. Кушнарьова / / Главбух. - 2008. - N13. - С.74

 49. Працівник, А.В. Зарплатні податки / О.В. Працівник. - Система ГАРАНТ, 2008.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Бухгалтерія | Курсова
  229.3кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Облік праці заробітної плати та розрахунків з персоналом з оплати праці
  Бухгалтерський облік заробітної плати і розрахунків з персоналом з оплати праці в умовах ринкової
  Бухгалтерський облік заробітної плати і розрахунків з персоналом з оплати
  Облік розрахунків з персоналом з оплати праці 2 Сутність заробітної
  Порядок виплати заробітної плати правова охорона Утримання із заробітної плати та її розмір
  Структура заробітної плати Елементи організації оплати праці
  Форми і системи оплати праці нарахування заробітної плати
  Порядок нарахування заробітної плати при різних формах і системах оплати праці
  Облік праці і заробітної плати 2
© Усі права захищені
написати до нас