Облік операцій у валюті та рухів грошових коштів на рахунках і в кас

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ
РЕФЕРАТ
НА ТЕМУ:
«Облік операцій у валюті та руху грошових коштів на рахунках і в касах підприємства»
МІНСЬК, 2009

Облік операцій в іноземній валюті
Для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в іноземних валютах на валютних рахунках в банках на території республіки і за кордоном призначений активний рахунок 52 "Валютний рахунок".
Порядок здійснення і оформлення операцій по валютних рахунках регулюється Правилами Національного банку. При цьому операції можуть відбуватися в таких валютах:
· Рублях,
· Вільно конвертованих валютах (власна валюта країни обмінюється на іноземну - долари, євро і ін),
· Валюті клірингу (валюті, узгодженої учасниками безготівкових розрахунків на основі взаємного заліку зустрічних вимог та зобов'язань),
· Замкнутої (неконвертованій) валюті,
· Національній валюті (у даному випадку рублях).
Всі операції банку в іноземних валютах для відображення в бухгалтерському обліку підприємства переводяться в рублевий еквівалент за діючим курсом, періодично публікується в офіційній пресі. Курс рубля встановлюється по відношенню до курсу основних закордонних валют (долара США, ієни, фунту стерлінгів, євро). У міжнародній практиці мають місце три види курсів іноземних валют до рубля:
· Комерційний,
· Офіційний;
· Спеціальний.
Перерахунок іноземних валют в рублі необхідний для обліку таких операцій:
· Придбання за кордоном основних засобів;
· Матеріальних цінностей;
· Прав користування винаходами і патентами;
· Отримання послуг; експорту продукції, товарів, робіт і послуг;
· Отримання позик;
· Оплати витрат на відрядження;
· Перекладу заробітної плати працівників (іноземних громадян);
· Внесення вкладів учасниками спільного підприємства;
· Оплати акцій створюваного акціонерного товариства і т.д.
При відображенні операцій у бухгалтерському обліку іноземна валюта перераховується в рублі за офіційним курсом Національного банку РБ, що діє на дату виписки розрахунково-грошових документів. Паралельно облік ведеться і у відповідній іноземній валюті (доларах, євро, ієнах і т.д.). Це необхідно для контролю за реальним рухом грошових коштів у різних валютах. Конверсійні операції за рахунками здійснюються за згодою клієнта та банку.
До рахунку 52 "Валютний рахунок" можуть бути відкриті такі субрахунки:
· "Поточний валютний рахунок";
· "Спеціальний валютний рахунок";
· "Транзитний валютний рахунок" і ін
Операції по валютних рахунках відображаються в бухгалтерському обліку на підставі виписок банку та доданих до них грошово-розрахункових документів.
За дебетом рахунку 52 "Валютний рахунок" відображається надходження грошових коштів на валютні рахунки підприємства, а за кредитом - їх списання. Суми, помилково зараховані або списані з валютного рахунку, відображаються на рахунках аналогічно, як і по розрахунковому рахунку.
При повній журнально-ордерній формі обліку кредитові обороти по рахунку 52 ведуться в журналі-ордері № 2 / 1, а дебетові - у відомості № 2 / 1 до цього журналу. У разі організації обліку за скороченою журнально-ордерною формою операції по руху коштів на валютному рахунку відображаються відповідно в журналі-ордері № 01 і відомості № 01. На підприємствах, що застосовують спрощену форму, облік за вказаною рахунку ведеться в відомості № В-4.
Аналітичний облік за рахунком 52 "Валютний рахунок" ведеться по кожному рахунку, відкритому в установах банків для зберігання грошових коштів в іноземних валютах.
Підприємства можуть купувати або продавати валюту.
Підприємства купують іноземну валюту через банки на витрати на відрядження, операції з виконання зобов'язань за договорами-контрактами та ін При придбанні валюти підприємством для банку оформляється заявка встановленої форми.
При цьому складаються такі проводки:
1. Д-т рах. 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" (57), В-5 К-т рах. 51 "Розрахунковий рахунок" - на суму, перераховану банку для купівлі іноземної валюти, ж / о 2 (01);
2. Д-т рах. 52 "Валютний рахунок" (субрахунок - "Поточний валютний рахунок"), В-4 К-т рах. 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" (57) - на вартість придбаної іноземної валюти, перерахованої за офіційним курсом НБ РБ, що діє на дату її зарахування на валютний рахунок або на дату покупки, ж / о 8 (03);
3. Д-т рах. 31 "Витрати майбутніх періодів" (субрахунок 2 - "Витрати, пов'язані з купівлею іноземної валюти",) - по сировині 31-21 "За сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг", 31-22 "За капітальним вкладенням", 31 -23 "За основними засобами", 31-24 "За нематеріальних активів", 31-25 "Інші", В-5
К-т рах. 51 "Розрахунковий рахунок" (57,76) - на витрати, пов'язані з купівлею іноземної валюти в сумі різниці між курсом купівлі та офіційним курсом НБ РБ на момент покупки, ж / о 2 (01);
4. Д-т рах. 10 "Матеріали" (07, 08, 12, 26, 44, 81 та ін), В-2
К-т рах. 51 "Розрахунковий рахунок" (57,76) - на витрати, пов'язані з купівлею іноземної валюти в частині комісійної винагороди банку в залежності від призначення купленої іноземної валюти, ж / о 2 (01);
5. Д-т рах. 52 "Валютний рахунок", В-4
К-т рах. 83 "Доходи майбутніх періодів" (субрахунок 5 - "Курсові різниці") - на суму курсової різниці, що виникла в результаті переоцінки вартості іноземної валюти при зміні НБ РБ курсів іноземних валют (між курсами НБ РБ на момент покупки і момент зарахування на валютний рахунок) при підвищенні курсів, ж / о 15 (07).
При зниженні курсів іноземних валют робиться проводка червоним сторно (Д-т рах. 52 і К-т рах. 83).
Враховані на рахунку 31 "Витрати майбутніх періодів" (субрахунок 2 - "Витрати, пов'язані з купівлею іноземної валюти") витрати з купівлі іноземної валюти списуються з цього рахунку в наступному порядку:
а) при придбанні іноземної валюти для розрахунків за сировину, матері али, товари, роботи, послуги:
1. Д-т рах. 26 "Загальногосподарські витрати" (44), В-3
К-т рах. 31-21 "За сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг" - у межах суми, що відноситься до суми, еквівалентної виробленої зобов'язання ної продажу іноземної валюти у звітному році, ж / о 10 (05);
2. Д-т рах. 81 "Використання прибутку" (87), В-4
К-т рах. 31-21 "За сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг" - в ос тавшейся сумі, щомісяця за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні зопрівав ємства, ж / о 10 (05);
б) при придбанні іноземної валюти для розрахунків при здійсненні капітальних вкладень в основні засоби або нематеріальні активи:
1. Д-т рах. 08 "Капітальні вкладення", В-3
К-т рах. 31-22 "За капітальним вкладенням" - на суму витрат з купівлі іноземної валюти до введення (передачі) об'єктів основних засобів (нематеріальних активів) в експлуатацію, ж / о 10 / 1 (05);
2. Д-т рах. 01 "Основні засоби" (04), В-1
К-т рах. 31-23 "За основними засобами" (31-24 "За нематеріальних активів") - на суму витрат з купівлі іноземної валюти після введення (передачі) об'єктів основних засобів (нематеріальних активів) в експлуатацію, ж / о 10 / 1 (05) ;
3. Д-т рах. 81 "Використання прибутку" (87), В-4
К-т рах. 31-25 "Інші" - на суму витрат з купівлі іноземної валюти, що списується щомісячно за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства у всіх інших випадках придбання валюти, ж / о 10 / 1 (05).
Грошові кошти в іноземній валюті, які надходять за реалізоване майно в порядку попередньої оплати, перераховуються в грошову одиницю РБ за офіційним курсом НБ РБ на дату їх надходження на валютний рахунок або в касу підприємства і відображаються в обліку такими записами:
Д-т рах. 52 "Валютний рахунок" (50), В-4
К-т рах. 64 "Розрахунки за авансами одержаними", ж / о 8 (03).
При переоцінці кредиторської заборгованості, яка значиться на рахунку 64 "Розрахунки за авансами одержаними", що виникла курсова різниця (при збільшенні курсу іноземних валют у порівнянні з датою їх надходження та датою відвантаження майна) відображається проводкою:
Д-т рах. 31 "Витрати майбутніх періодів" (субрахунок 1 "Курсові різниці"), В-5 К-т рах. 64 "Розрахунки за авансами одержаними", ж / о 8 (03). У випадку зниження курсу іноземних валют робиться аналогічний запис на рахунках червоним (Д-т рах. 31-1 і К-т рах. 64).
При необхідності підприємства можуть продавати зайву валюту (включаючи обов'язковий продаж і конверсію).
Її продаж в обліку відображається наступним чином:
1. Д-т рах. 51 "Розрахунковий рахунок" (76), В-4
К-т рах. 48 "Реалізація інших активів" - на суму в грошовій одиниці РБ, яка належить за продану іноземну валюту за курсом її продажу, ж / о 13 (04);
2. Д-т рах. 48 "Реалізація інших активів", В-6
К-т рах. 52 "Валютний рахунок" (57, 51, 76 та інших) - на вартість проданої іноземної валюти, перерахованої у грошову одиницю РБ за офіційним курсом НБ РБ на дату її продажу, а також на витрати, пов'язані з продажем, ж / о 2 / 1 (01);
3. Д-т рах. 52 "Валютний рахунок" (76 і ін), В-4
К-т рах. 83 "Доходи майбутніх періодів" (субрахунок 5 - "Курсові різниці") - на суму курсової різниці, що виникла в результаті переоцінки вартості іноземної валюти (дебіторської заборгованості) при зміні НБ РБ курсів іноземних валют, якщо офіційний курс збільшився, В-4
4. Д-т рах. 52 "Валютний рахунок" (76 і ін), В-4
К-т рах. 83 "Доходи майбутніх періодів" (субрахунок 5) - на суму курсової різниці, що виникла в результаті переоцінки вартості іноземної валюти (дебіторської заборгованості), якщо офіційний курс знизився червоним сторно, ж / о 15 (07).
Облік руху грошових коштів на спеціальних рахунках в банках
Крім збереження і руху грошових коштів на розрахунковому та валютному рахунках підприємства можуть враховувати окремі кошти на спеціальних рахунках в банках. Облік таких коштів здійснюється на активному синтетичному рахунку 55 "Спеціальні рахунки в банках". На ньому узагальнюється інформація про наявність та рух грошових коштів у вітчизняній та іноземних валютах, що знаходяться на території країни і за кордоном в акредитивах, чекових книжках, інших платіжних документах (крім векселів), на поточних, особливих та інших спеціальних рахунках, а також про рух коштів цільового фінансування (надходжень) у тій їхній частині, яка підлягає відокремленому зберіганню.
До рахунку 55 "Спеціальні рахунки в банках" можуть бути відкриті субрахунки:
1 - "Акредитиви",
2 - "Чекові книжки",
3 - "Кошти на утримання соціальних установ",
4 - "Кошти на фінансування капітальних вкладень",
5 - "Субсидії урядового органу" і т.д.
Облік коштів в акредитивах і чекових книжках розглядається в параграфах 3.5.4-3.5.7.
При повній журнально-ордерній формі облік по рахунку № 55 ведеться в журналі-ордері № 3 (додаток 4.3), скороченої - у журналі-ордері № 01 (додаток 5.1), а при спрощеній - у відомості № В-5.
Надходження грошових коштів на рахунок 55 (субрахунки 3-5 і ін) відображається такими проводками:
Д-т рах. 55 "Спеціальні рахунки в банках", В-5
К-т рах. 51 "Розрахунковий рахунок", 52 "Валютний рахунок" - при перерахуванні грошових коштів цільового фінансування і цільових надходжень на особливий рахунок урядової субсидії, дотацій місцевих адміністративних органів, для оплати дивідендів, при направленні у цінні папери банків та ін, ж / о 2 (2 / 1), (01);
К-т рах. 63 "Розрахунки за претензіями" - при поверненні претензійних сум, пов'язаних з операціями з особливих та іншим спеціальним рахунками в банках, ж / о 8 (03);
К-т рах. 92 "Довгострокові кредити банків" - на зарахування отриманих довгострокових кредитів на капітальні вкладення, ж / о 4 (02);
К-т рах. 96 "Цільові фінансування й надходження" - при надходженні коштів цільового фінансування і цільових надходжень з різних джерел, ж / о 12 (07).
Списання грошових коштів з цього рахунку відображається:
К-т рах. 55 "Спеціальні рахунки в банках" (субрахунки 3-5), ж / о 3 (01)
Д-т рах. 50 "Каса" - при отриманні готівкових коштів у касу підприємства з особливих рахунків коштів цільових фінансування та надходжень для виплати заробітної плати та оплати інших витрат, що відносяться до певних цільовим заходам, В-4;
Д-т рах. 50 "Каса" - при отриманні готівкових коштів у касу підвідомчих підприємств ПЗ (з поточного рахунку) для виконання платіжних операцій, В-4;
Д-т рах. 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" - при оплаті з особливого рахунку банком дивідендів працівникам АТ, В-8;
Д-т рах. 10 "Матеріали" (07, 15 і ін) - на суми різних платіжних операцій, вироблених з особливих та спеціальних рахунків у банку, В-2.
Наявність і рух коштів в іноземних валютах обліковується на рахунку 55 відокремлено.
Облік грошових коштів у касах підприємств
Прибуткові та видаткові касові ордери або замінюючі їх документи відразу після їх виконання підписуються касиром, а додані до них документи погашаються штампом або написом "Оплачено" із зазначенням числа, місяця, року.
До передачі в касу прибуткові і витратні касові ордери та замінюючі їх документи реєструються в бухгалтерії в журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових документів форм 1 або 1-а. Журнал форми 1 відкривається окремо на прибуткові і на видаткові касові документи.
При цьому витратні касові ордери, оформлені на платіжних (рас-парному-платіжних) відомостях на виплату заробітної плати та інших прирівняних до неї платежів, реєструються після їх видачі (табл. 1).

Таблиця 1. Форма 1
"Маяк" (підприємство, підприємець)
Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів у білоруських рублях
Приходь!
(Витратні
касовий про
ш
1й)
Едер
Прихід (витрата) готівкових білоруських рублів
Прізвище, ініціали
Примітка
дата
номер
на оплату праці
на витрати на відрядження
разом
1
2
3
4
5
6
7
8
10.12.200 ... м.
350
9 728 000
10 500
9 738 500
З банку на оплату праці та витрат на відрядження
Реєстрацію прибуткових і витратних касових документів можна вести і з застосуванням засобів обчислювальної техніки. При цьому складається машинограмме: "Вкладний лист журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів у білоруських рублях".
Касова книга застосовується для обліку руху грошей у касі (табл. 2). Кожен аркуш касової книги складається з двох рівних частин: одна з них (з горизонтальною лініюванням) заповнюється касиром як перший примірник і залишається в книзі, друга (без горизонтальних лінійок) заповнюється з лицьового і зворотного боку через копіювальний папір і як звіт касира є відривною частиною аркуша. Перші і другі екземпляри листів нумеруються однаковими номерами. Записи касових операцій починаються на лицьовому боці невідривної частини аркуша (після рядка "Залишок на початок дня"). Попередньо лист згинають по лінії відрізу, підкладаючи відривну частину аркуша на частину, яка залишається в книзі. Для ведення записів після "Перенесення" відривну частину аркуша накладають на лицьову сторону невідривної частини і продовжують записи по горизонтальних лінійках зворотної сторони невідривної частини аркуша. При цьому бланк звіту до кінця операцій за день не відривається.
Підприємство, підприємець із застосуванням найманої праці веде тільки одну касову книгу, яка повинна бути пронумерована, прошнурована і опечатана сургучною або мастичної печаткою. При опечатуванні книги мастичної печаткою використовуються клей на основі рідкого скла ("Силікатна", "Канцелярський", "Конторський", "Рідке скло"), папір типу цигаркового, штемпельна фарба. Папір з відбитком печатки змазується з двох боків клеєм, після опечатування книги наноситься ще один шар клею.
Кількість аркушів у касовій книзі завіряється підписами керівника та головного бухгалтера цього підприємства, підприємця з застосуванням найманої праці.
У період видачі коштів на оплату праці відповідно до пункту 7 Правил ведення касових операцій з наступившим термінів залишок каси виводиться за врахованими в касовій книзі прибуткових та видаткових касових документів з відображенням окремим рядком "в тому числі на оплату праці". При цьому сума виданих за відомістю на оплату праці за день готівкових грошей видатковим касовим ордером не оформляється і не відображається за колонці "Расход" в касовій книзі. Витрата виданих грошових коштів на оплату праці, виплату дивідендів, стипендій, пенсій та інших відображається в касовій книзі у міру закриття платіжних (розрахунково-платіжних) відомостей. Платіжна (розрахунково-платіжна) відомість на оплату праці в обов'язковому порядку зберігається в касі разом із залишком готівки і є документом, що підтверджує відсутність нестачі готівки в касі. В аналогічному порядку запису до касової книги проводяться при виплаті по платіжним (розрахунково-платіжними) відомостями дивідендів, стипендій, пенсій, інших соціальних виплат.
Таблиця 2. Форма № КО-4 Касова книга на 200 ... р. Каса за "10-12" грудня 200 ... р. лист 6
Номер
документа
Від кого одержано або кому видано
Номер кореспондуючого рахунку, субрахунку
Прихід, руб.
Витрата, руб.
1
2
3
4
5
Залишок на початок дня
1 800 000
П / про 350
З банку за чеком № 370170
51
9 738 500
Р / о 420
Заробітна плата
70
9 028 000
9 738 500
9 028 000
9 738 500
9 028 000
2 510 500
X
700 000
X
Кассір________________
підпис в.о., прізвище
Записи в касовій книзі перевірив і документи у кількості одногопріходних і одного
ВИТРАТНІ ПОЛУЧІЛ__________________________
Бухгалтер___________________________
підпис в.о., прізвище
Межі робочого дня суб'єкта господарювання, підприємця з застосуванням найманої праці з цілодобовим режимом роботи встановлюються відповідно до законодавства Республіки Білорусь Правилами внутрішнього розпорядку.
Записи в касову книгу проводяться касиром відразу ж після одержання або видачі грошей по кожному ордеру або іншому заменяющему його документа. Після закінчення робочого дня касир підбиває підсумки операцій за день, виводить залишок грошей по касі на наступне число і другий (відривний) примірник касової книги разом з доданими прибутковими і видатковими документами під розписку передає в бухгалтерію.
У бухгалтерії касові звіти і документи обробляються: кожна запис перевіряється по суті операції, звіряється з первинним документом, проставляється код кореспондуючого з рахунком 50 синтетичного рахунка і субрахунка. Залишок грошей на початок дня по звіту касира звіряється із залишком на кінець дня, показаним в попередньому звіті, перевіряється правильність виведених оборотів і залишку.
За згодою касира і за умови забезпечення повного збереження касових документів касова книга може вестись автоматизованим способом, при якому її аркуші формуються у вигляді машинограми "Вкладний аркуш касової книги". Одночасно з нею формується машинограми "Звіт касира". Обидві названі машинограми повинні мати однаковий зміст і включати всі реквізити, передбачені формою касової книги, за рік. Нумерація аркушів касової книги в цих машинограмах здійснюється автоматично в порядку зростання з початку року. У машинограмі "Вкладний лист касової книги" останнім за кожен місяць має автоматично друкуватися загальна кількість аркушів касової книги за кожний місяць, а в останній за календарний рік - загальна кількість аркушів касової книги за рік. Касир після отримання машинограм "Вкладний лист касової книги" і "Звіт касира" перевіряє правильність складання зазначених документів, підписує їх і передає звіт касира разом з прибутковими та видатковими касовими документами до бухгалтерії під розписку у вкладному аркуші касової книги.
З метою забезпечення схоронності і зручності використання машинограми "Вкладний аркуш касової книги" протягом року вона зберігається касиром окремо за кожний місяць. Після закінчення календарного року (або в міру необхідності) зазначені машинограми брошуруються в хронологічному порядку. Загальна кількість аркушів за рік засвідчується підписами керівника та головного бухгалтера підприємства (підприємця) і книга опечатується. Контроль за правильним веденням касових операцій покладається на головного бухгалтера підприємства.
Для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства призначений активний синтетичний рахунок 50 "Каса". При необхідності на підприємствах (транспорту, зв'язку) до рахунку 50 можуть бути відкриті субрахунки: "Каса підприємства (організації)" та "Операційна каса". На субрахунку "Операційна каса" обліковуються наявність та рух грошових коштів у касах товарних контор (пристаней) і експлуатаційних ділянок зупиночних пунктів, річкових переправ, судів, у квиткових і багажних касах портів (пристаней), вокзалів, касах зберігання квитків, касах відділень зв'язку та т.п. За дебетом рахунка 50 "Каса" відображається надходження грошових коштів у касу підприємства, а за кредитом - їх вибуття.
При веденні обліку по повній журнально-ордерній формі кредитові обороти за рахунком 50 відображаються в журналі-ордері № 1, а дебетові - у відомості № 1. Коли ж облік організовується за скороченою журнально-ордерною формою, то кредитові обороти по цьому рахунку записуються в журнал-ордер № 01, а дебетові - у відомості до цього журналу.
Облік наявності та руху грошових коштів в касі підприємства при спрощеній формі узагальнюється у відомості № В-4, яка ведеться за даними звітів касира.
Кожному звіту в регістрі відводиться один рядок незалежно від періоду, за який складено касовий звіт. Кількість зайнятих рядків регістрі повинна відповідати кількості зданих касиром звітів.

Література
1. Скориков А.П. Бухгалтерський облік на виробничому підприємстві, Мн.: Вища школа 2004р., 430 с.
2. Сащеко П.М. Теорія бухобліку, Мн: БГЕУ, 2004 р., 150с.
3. Саленко М.П. Бухгалтерський облік і статистична звітність, Мн.: Нове знання, 20057г. 290 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Реферат
66.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік операцій у валюті та рухів грошових коштів на рахунках і в касах підприємства
Облік грошових коштів в іноземній валюті
Облік грошових коштів на розрахункових рахунках
Облік грошових коштів на рахунках в банку
Бухгалтерський облік грошових коштів на рахунках в банку
Облік грошових коштів на спеціальних рахунках в банках
Облік руху грошових коштів на рахунках в банку
Облік грошових коштів в касі і на рахунках підприємства аналіз наявності
Облік грошових коштів в касі і на рахунках підприємства аналіз наявності та ефективності їх використання
© Усі права захищені
написати до нас