Облік заробітної плати Форми і

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Overview

стр1
стр2


Sheet 1: стр1

Додаток 9
Типова форма № П-51Затверджена Постановою ДержкомстатуРосії від 05.01.2004 № 1
Код


Форма по ОКУД
0301010
ТОВ "Автолюкс"
за ЄДРПОУ
12462680
(Найменування організації)Управління ... ... ... ... ...
(Структурний підрозділ)

Номер документа Дата складання


Звітний період
з по
РОЗРАХУНКОВА ВІДОМІСТЬ1 31.03.08


01.03.08 31.03.08

Sheet 2: стр2


2-а сторінка форми № Т-51


Номер по порядку Табельний номер Прізвище, ініціали Посада (спеціальності-ність, професія) Тарифна ставка (годинна, денна) (оклад), грн. Відпрацьовано днів (годин) Нараховано, руб. Утримано і зараховано, руб. Сума, руб.
за поточний місяць (за видами оплат) всього
робочих вихідних та святкових


інші дохо-ди у вигляді різних соціальних і матері-альних благ податок на доходи
всього заборгованості для виплати
за організацією за працівником
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 001 Тихонова І.А. директор 7000 159

9106090
2 002 Данилова Т.С. гл.бух-р 5500 159

7154785
3 013 Миколаєва І.І. бух-р 3500 163

4553045
4 023 Абакумова А.П. норм-до 3000 120

3902610
5 028 Романов І.Ю. майстер АС 4000 167

5203480
6 031 Сергєєв А.Д. майстер АС 3200 159

4162784
7 036 Зотов С.Г. майстер АС 4000 167

5203480
... .. ... .. ... ..
... ..


... ..... ..
... .. ... .. ... ..
... ..


... ..... ..
... .. ... .. ... ..
... ..


... ..... ..
... .. ... .. ... ..
... ..


... ..... ..
... .. ... .. ... ..
... ..


... ..... ..
... .. ... .. ... ..
... ..


... ..... ..
... .. ... .. ... ..
... ..


... ..... ..
... .. ... .. ... ..
... ..


... ..... ..
... .. ... .. ... ..
... ..


... ..... ..
... .. ... .. ... ..
... ..


... ..... ..
... .. ... .. ... ..
... ..


... ..... ..
... .. ... .. ... ..
... ..


... ..... ..
... .. ... .. ... ..
... ..


... ..... ..
Разом


332700


43251289449Відомість склав
бухгалтер

Паршина Н.В.

Паршина Н.В.
(Посада)

(Особистий підпис)

(Розшифровка підпису)


Додаток 9а

Типова форма № П-53


Затверджена Постановою Держкомстату


Росії від 05.01.2004 № 1КодФорма по ОКУД
0301011
ТОВ "Автолюкс"за ЄДРПОУ
12462680
(Найменування організації)Управління ... ... ... ... ... ... ....
(Структурний підрозділ)


Кореспондуючий рахунок

У касу для оплати в строк


з "

3 "

Квітень 20 08 р. по " 5 "

Квітень 20 08 р.


Сума

Двісті вісімдесят дев'ять тисяч чотириста сорок дев'ять
(Прописом)


руб. 0 коп. ( 289449 руб. 0 коп.)
(Цифрами)
Керівник організації
Директор

Дітковська В.М.

Дітковська В.М.(Посада)

(Особистий підпис)

(Розшифровка підпису)

Головний бухгалтер

Данилова Т.С.

Данилова Т.С.
(Особистий підпис)

(Розшифровка підпису)
" 3 "
Квітень 20 08 р.

ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ Номер документа Дата складання


Розрахунковий період
з по

1 03.04.08


01.03.08 31.03.082-а сторінка форми № Т-53
Номер по порядку Табельний номер Прізвище, ініціали Сума, руб. Підпис в отриманні грошей (запис про депонування суми) Примітка
1 2 3 4 5 6
1 001 Тихонова І.А 6090

2 002 Данилова Т.С. 4785

3 013 Миколаєва І.І. 3045

4 023 Абакумова А.П. 2610

5 028 Романов І.Ю. 3480 депоновано реєстр № -1
6 031 Сергєєв А.Д. 2784

7 036 Зотов С.Г. 3480
Кількість аркушів 2
За цієї платіжної відомості


виплачена сума


Двісті вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот шістьдесят-дев'ять(Прописом)
руб. 0 коп. ( 285969 руб. 0 коп.)
(Цифрами)і депонована сума


Три тисяч чотириста вісімдесят(Прописом)
руб. 0 коп. ( 3480 руб. 0 коп.)
(Цифрами)Виплату справив

Касир

Кретова Н.В.

Кретова Н.В.(Посада)

(Особистий підпис)

(Розшифровка підпису)
Видатковий касовий ордер №
15 від " 03 "
Квітень 20 08 р.
Перевірив бухгалтер


Паршина Н.В.

Паршина Н.В.
(Особистий підпис)

(Розшифровка підпису)" 03 "
Квітень 20 08 р.Додаток 11
Типова форма № П-6
Затверджена постановою Держкомстату Росії від 05.01.2004 р. № 1Код


Форма по ОКУД 0301005
ТОВ "Автолюкс"
за ЄДРПОУ 12462680
найменування організації


Номер документа Дата складання


НАКАЗ
25 25.10.2008.


(Розпорядження)


про надання відпустки працівникові
Надати відпустку

Табельний номер
Сєдих Володимиру Вікторовичу 56


прізвище, ім'я, по батькові


відділ продажів
структурний підрозділ
менеджер
посаду (спеціальність, професія)
за період роботи з "30" 20 листопада 07г. по "31" 20 жовтня 2008


А. щорічну основну оплачувану відпустку на
28 календарних днів


з "01" 20 листопада 08г. по "28" 20 листопада 2008


і (або)


Б.

щорічну додаткову оплачувану відпустку, навчальний, без збереження заробітної плати та інші, підстава (вказати)
на
календарних днівз "" ___________________ 1920 по "" ___________________ 1920
0
В. Всього відпустку на
календарних днівз "" ___________________ 1920 по "" ___________________ 1920


Керівник організації
Директор
Дітковська
Дітковська В.М.


посаду
особистий підпис
розшифровка підпису
З наказом (розпорядженням) працівник ознайомлений


Сєдих
"25" 20 жовтня 08г.
особистий підписДодаток 12

Типова форма № П-60 Затверджена наказом Мінстату України від 05.01.2004г. № 1


Код

Форма по ОКУД 0301051
ТОВ "НІКА"за ЄДРПОУ 12462680
найменування організаціїДата складання

ЗАПИСКА-РОЗРАХУНОК

10/25/2008

про надання відпустки працівникові
Табельний номер
Сєдих Володимир Володимирович
56
прізвище, ім'я, по батькові

відділ продажів


структурний підрозділ

менеджер
посаду (спеціальність, професія), розряд, клас (категорія) кваліфікації
А. Надається щорічна основна оплачувана відпустка

за період роботи з "30" 20 листопада 07г. по "31" 20 жовтня 2008


на 28 календарних днів


з "01" листопада 2008 р. по "28" 20 листопада 2008


і (або)


Б. щорічну додаткову (інший) відпустку на


Щорічна додаткова (інший) відпустка Кількість календарних днів Дата Підстава надання щорічної додаткової (іншого) відпустки
Вид Код
початку відпустки

В. Всього відпустку на 28 календарних днів

з "01" 20 листопада 2008 по "28" 20 листопада 2008


Працівник кадрової служби


Начальник відділу кадрів

Писаренко

Писаренок А.Л.
посаду


розшифровка підпису

Зворотний бік форми


№ Т-60

Розрахунок оплати відпустки
Розрахунковий період

Виплати, що враховуються при обчисленні середнього заробітку, руб.
Середній денний (часовий) заробіток, руб.
Рік Місяць
годин розрахункового періоду
1 2 3
2007 Листопад
13,000.00
2007 Грудень
11,000.00
2008 Січень
12,500.00
2008 Лютий
10,000.00
2008 Березень
11,000.00
5 6
2008 Квітень
11,000.00
395.41
2008 Травень
13,000.00
2008 Червень
12,000.00
2008 Липень
10,500.00

2008 Серпень
10,000.00

2008 Вересень
12,500.00

2008 Жовтень
13,000.00


разом
139,500.00


Нараховано

за Жовтень 2007 місяць за Листопад місяць за все, руб.


поточниймайбутній

кількість календарних днів відпустки сума за відпустку, руб. інші нарахування кількість календарних днів відпустки сума за відпустку, руб. інші нарахування

з фонду оплати праці


з фонду оплати праці


7 8 9 10 11 12 13 14 15
28 11071.48
0.00 11,071.48
0.00
0.00
Утримано, руб. Належить до виплати сума, руб.
податок на доходи Всього
16 17 18 19 21 22 23
1439.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,632.19
0.00 0.00 1439.29
0.00 0.00 0.00
До виплати сума
Десять тисячі шістсот тридцять два рублі 19 коп.


прописом
(
9,632.00

руб. 19 коп)


цифрами
по платіжній відомості (видатковому ордеру) № 478 від "01" 20 листопада 2008


Бухгалтер

Паршина Н.В.


Паршина Н.В.


особистий підпис


розшифровка підписуДодаток 2


Типова форма № П-1 Затверджена постановою Держкомстату Росії від 05.01.2004 р. № 1

КодФорма по ОКУД 0301001
ТОВ "Автолюкс" за ЄДРПОУ 12462680
найменування організації
Номер документа Дата складання
НАКАЗ
7 10.10.2007г
(Розпорядження) про прийом працівника на роботу
Дата
Прийняти на роботу

з 12.10.2007гпо

Табельний номер
Моісеєнко Сергій Миколайович 73
прізвище, ім'я, по батькові


в апарат управління

структурний підрозділ
на посаду начальника відділу кадрів
посаду (спеціальність, професія), розряд, клас (категорія) кваліфікації
постійне місце роботи, характер роботи - відповідно з внутрішнім розпорядком підприємства
умови прийому на роботу, характер роботи

з тарифною ставкою
9000 руб. коп.

(Окладом)
(Цифрами)

надбавкою
руб. коп.(Цифрами)

з випробуванням на строк
без випробувального терміну місяця (ів)

Підстава:
Трудовий договір від "10" 20 жовтня 2007 № 73
Керівник організації
Директор
Дітковська В.М.
Дітковська В.М.


посаду
особистий підпис
розшифровка підпису

З наказом (розпорядженням) працівник ознайомлений


Моісеєнко
"12" 20 жовтня 2007

особистий підпис
Додаток 13Типова форма № П-8 Затверджена наказом Мінстату України від 05.01.2004 р. № 1Код
Форма по ОКУД 0301006
ТОВ "Автолюкс"
за ЄДРПОУ 12462680
найменування організації

Номер документа Дата складання
НАКАЗ

75 24.08.2008г.
(Розпорядження) про припинення (розірвання) трудового договору з працівником (звільнення)


Припинити дію трудового договору від "11" Березень
20 2002 № 13
Звільнити "24" Серпень ____ 20 2008 (Непотрібне закреслити)Табельний номер
Смирнову Олену Михайлівну 12
прізвище, ім'я, по батьковіапарат управління
структурний підрозділ


комерційний директор
посаду (спеціальність, професія), розряд, клас (категорія) кваліфікації


Стаття 77п3, Трудового Кодексу Російської Федерації
підставу припинення (розірвання) трудового договору (звільнення)Підстава (документ, номер, дата): Б / н, 12.08.08г Особиста заява Смирнової Є.М.
заява працівника, службова записка, медичний висновок і т.д.


Керівник організації
Директор Дітковська

Дітковська В.М.


посаду особистий підпис

розшифровка підпису


З наказом (розпорядженням) працівник


Смирнова

"12" 20 серпня 08г.

ознайомлений


особистий підпис


Мотивоване думку виборного профспілкового органу у письмовій формі (Від "" _________ 1920 N _________) розглянуто

Додаток 14

Типова форма № П-61 Затверджена наказом Мінстату України від 05.01.2004 р. № 1

Код

Форма по ОКУД 0301052
ТОВ "Автолюкс" за ЄДРПОУ 12462680
найменування організації


Трудовий договір номер 13

дата 11.03.2002г.


Номер документа Дата складання

ЗАПИСКА-РОЗРАХУНОК

75 8/24/2008

при припиненні (розірванні)

трудового договору з працівником (звільнення)

Табельний номер
Смирнова Олена Михайлівна 12
прізвище, ім'я, по батьковіапарат управління
структурний підрозділкомерційний директор
посаду (спеціальність, професія), розряд, клас (категорія) кваліфікаціїТрудовий договір припинений, працівник звільнений(Непотрібне закреслити)

"24" серпня 2008
особиста заява Смирнової Є.М.
підставу припинення (розірвання) трудового договору (звільнення), стаття ТК РФнаказом (розпорядженням) від "12" серпня 2006 р. № 75Використано авансом

днів відпустки за період роботи


з "18" 20 березня 2007

Не використані 40
по "24" 20 серпня 2008Працівник кадрової служби

Начальник відділу кадрів
Писаренко
Писаренко А.Л.посаду
особистий підпис
розшифровка підпису


"12" 20 серпня 2008

Зворотний бік форми


№ Т-60Розрахунок оплати відпусткиРозрахунковий період Виплати, що враховуються при обчисленні середнього заробітку, руб.
Кількість Середній денний (часовий) заробіток, руб.
рік місяць
календарних днів розрахункового періоду годин розрахункового періоду
1 2 3
4 5 6
2007 Серпень 9000.00
29.4 306.12
2007 Вересень 9000.002007 Жовтень 9000.002007 Листопад 9000.002007 Грудень 9000.002008 Січень 9000.00
Кількість днів відпустки Сума за відпустку, руб.
2008 Лютий 9000.00
використано авансом не використано
2008 Березень 9000.002008 Квітень 9000.00
7 8 9
2008 Травень 9000.00

40 12,244.80
2008 Червень 9000.002008 Липень 9000.00


Разом 108,000.00

Розрахунок виплатНараховано, руб. Утримано, руб. Заборгованість, руб Належить до виплати, руб.
Зара-бок Компен-сація Вихідна допомога всього податок на доходи За відпустку всього за організацією за працівником
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
12244.80 0.00 0.00 12244.80 1591.82
1591.82 10,652.98
10652.98
До виплати сума Десять тисяч шістсот п'ятдесят два рублі 98 копійок

прописом
10,652 руб. 98 коп.
(Цифрами)


Бухгалтер Паршина
Паршина М.В.особистий підпис
розшифровка підпису


Додаток 15Типова форма № П-11 Затверджена наказом Мінстату України від 05.01.2004 р. № 1

Код

Форма по ОКУД 0301026
ТОВ "НІКА"
"Автолюкс"

за ЄДРПОУ 12462680
найменування організації

Номер документа Дата складанняНАКАЗ
15 4/15/2008(Розпорядження)
про заохочення працівника
Табельний номер
Соколов Олексій Вікторович
15
прізвище, ім'я, по батьковіВідділ продажів
структурний підрозділменеджер відділу продажів
посаду (спеціальність, професія)високі трудові досягнення у 1-му кварталі 2008р.
мотив заохочення

грошова премія
вид заохочення (подяка, цінний подарунок, премія і ін - зазначити)

в сумі П'ять тисяч гривень 00 копійок

прописом

(5000 руб. 00 коп.)


цифрами
Підстава: подання

начальника відділу продажів

Керівник організації
Директор
Дітковська
Дітковська В.М.


посаду
особистий підпис
розшифровка підписуЗ наказом (Розпорядженням) працівник ознайомлений Соколов
"16" квітня 2008особистий підпис

Додаток 6Типова форма № П-13 Затверджена наказом Мінстату України від 05.01.2004 р. № 1

Код

Форма по ОКУД 0301008
ТОВ "Автолюкс"

за ЄДРПОУ 12462680
найменування організації


структурний підрозділ


Номер документа Дата складання
Звітний період


з
по


ТАБЕЛЬ


12 12/31/2008
1 31обліку робочого часу
Номер по порядку Прізвище, ініціали, посада (спеціальність, професія) Табельний номер Відмітки про явки та неявки на роботу по числах місяця Відпрацьовано за Дані для нарахування заробітної плати за видами і напрямками витрат Неявки з причин1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 X половину місяця (I, II) місяць код виду оплатикод дні (години) код дні (години)

кореспондуючий рахунок16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 дні

годинник код виду оплати кор-респонді-ючий рахунок дні (години) код виду оплати кор-респонді-ючий рахунок дні (години)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Тихонов В.А. директор
У У 8 8 8 8 У У У 8 8 8 8 8 У Х


У 8 8 8 8 8 У У 8 8 8 8 8 У У Х2 Єремєєва В.І. Гл.бухгалтер
У У 8 8 8 8 У У У 8 8 8 8 8 У Х


У 8 8 8 8 8 У У 8 8 8 8 8 У У Х3 Бєлова І.М. бухгалтер-касир
У У 8 8 8 8 У У У 8 8 8 8 8 У Х


У 8 8 8 8 8 У У 8 8 8 8 8 У У Х4 Сєдова Н.В. Економіст
У У 8 8 8 8 У У У 8 8 8 8 8 У Х


У 8 8 8 8 8 У У 8 8 8 8 8 У У Х5 Сергєєв В.М. менеджер
У У 8 8 8 8 У У У 8 8 8 8 8 У Х
відділу продажів
У 8 8 8 8 8 У У 8 8 8 8 8 У У ХКерівник структурного підрозділу


Відповідальна особа секретарЗростання М.В.

Зростання М.В.

""
1920


посаду

особистий підписрозшифровка підписупосаду
особистий підпис
розшифровка підпису

Працівник кадрової служби

""
1920
посаду
особистий підпис
розшифровка підпису

Додаток 7Типова форма № П-54а Затверджена Постановою Держкомстату Росії від 05.01.2004 № 1

ТОВ "Автолюкс"
найменування організації


офіс
найменування структурного підрозділуТабельний номер
дата народження

Прізвище, ім'я, по батькові

Полякова Тетяна Миколаївна 456
03.10.1970.
Номер документа
Розрахунковий період Категорія персоналу Ідентифікаційний номер платника податків Номер страхового свідоцтва державного пенсійного страхування Код місця проживання Стан у шлюбі Кількість дітей Датаз по надходження на роботу звільнення10

1/1/2008 3/1/2008 3 7712345678 004-746-032-16 77
03.01.2004. . .
ЛИЦЬОВОЇ РАХУНОК (СВТ)
Відмітка про прийом на роботу, переведення, звільнення, зміну в оплаті праці Відмітки про використання відпустки
наказ (розпорядження) структурний підрозділ посаду (спеціальність, професія) умови праці тарифна ставка (годинна, денна) (оклад), грн сума надбавок, доплат, руб вид відпустки наказ (розпорядження) за період кількість календарних днів дата
Дата Номердата номер з по початку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1/3/2008 19 відділ продажів менеждер нормальні 4000

. . . .
. . . .
. . . .


Утримання і внески Утримання і внески
вид утримання (номер і дата документа) період утримання сума утримання, руб. або відсоток розмір утримання за місяць (період), грн вид утримання (номер і дата документа) період утримання
з по з по
18 19 20 21 22 18 19 20
податок на доходи фізичних осіб за січень


1/1/2008
1/31/2008

468

468
податок на доходи фізичних осіб за лютий


2/1/2008
2/29/2008

468

468
податок на доходи фізичних осіб за березень


3/1/2008
3/31/2008

468

468
Бухгалтер


Паршина Н.В.. Паршина Н.В.
"01" березня 2008


особистий підпис
розшифровка підпису


ЗМІСТ

Введення ................................................. .................................................. .........

1 Теоретична голова. Актуальні питання організації та обліку розрахунків з персоналом по заробітній платі ....................................... ..................................

1.1 Форми і системи оплати праці в сучасних умовах ринкової економіки ....................................... .................................................. .................

1.2 Особливості оплати праці в умовах, що відхиляються від нормальних ...

1.3 Організація обліку та документального оформлення розрахунків з персоналом по заробітній платі ...................................... ...............................

1.4 Витрати на оплату праці, що враховуються при оподаткуванні ...........

2 Практична голова. Організація обліку розрахунків з персоналом по заробітній платі в ТОВ «Автолюкс »..................................... ........................

2.1 Особливості виробничо-господарської діяльності ТОВ «Автолюкс» та їх вплив на організацію розрахунків з персоналом з оплати праці ............................. .................................................. .................................

2.2 Синтетичний і аналітичний облік сум нарахованої заробітної плати ......................................... .................................................. ........................

2.3 Порядок нарахування компенсацій та допомог ..........................................

2.4 Нарахування та облік утримань із заробітної плати ...............................

2.5 Удосконалення організації обліку розрахунків з персоналом з оплати праці ........................................ .................................................. ......................

Висновок ................................................. .................................................. ......

Глосарій ................................................. .................................................. ......

Список використаних джерел ............................................... ...............

Список скорочень ................................................ ...........................................

Програми ................................................. .................................................. .....

Введення

В умовах ринкової економіки відповідно до змін в економічному і соціальному розвитку країни істотно змінюється і політика в області оплати праці, соціальної підтримки і захисту працівників. Багато функцій держави по реалізації цієї політики передані безпосередньо господарюючим суб'єктам, які самостійно встановлюють форми, системи і розміри оплати праці, матеріального стимулювання її результатів. Поняття «заробітна плата» наповнилося новим змістом і охоплює всі види заробітків, премій, надбавок, соціальних пільг, нарахованих у грошовій і натуральних формах незалежно від джерел фінансування, включаючи грошові суми, нараховані відповідно до законодавства за не відпрацьований час (щорічну відпустку і так далі).

Проблеми оплати праці в сучасних умовах господарювання стають усе більш гострими й актуальними ще в зв'язку і з тим, що для дуже значного числа підприємств регулярність і розмір виплат зумовлюють не лише перспективи розвитку самих організацій, але й забезпечують фізичне виживання їхнього персоналу. Разом з тим, навіть у тих випадках, коли рівень добробуту є досить високим, проблеми створення ефективної системи оплати праці стають рано чи пізно актуальними для них. Підвищення економічної зацікавленості працівників у поліпшенні кінцевих результатів господарської діяльності підприємства залишається однією з найважливіших проблем для підприємств будь-яких організаційно-правових форм власності. Ефективне вирішення цієї проблеми можливе тільки через застосування систем оплати праці, що встановлюють пряму залежність від внеску співробітників у досягається підприємством фінансовий результат.

У зв'язку з цим облік праці та заробітної плати по праву займає одне з центральних місць у системі бухгалтерського обліку на будь-якому підприємстві, тому що праця є найважливішим елементом витрат виробництва і обігу 1.

Метою випускної кваліфікаційної роботи є - розробка рекомендацій щодо вдосконалення організації обліку праці та заробітної плати на підприємстві.

Для досягнення мети, у випускній кваліфікаційної роботі послідовно поставлені та вирішені наступні завдання:

 • розглянуто поняття, види і форми оплати праці;

 • проаналізовано основні нормативні документи, що регулюють організацію і облік праці та її оплати

 • виявлено особливості оплати праці на окремому підприємстві;

 • дана організаційно-економічна характеристика ТОВ «Автолюкс»;

 • вивчено стан організації оплати праці та матеріального стимулювання на конкретному підприємстві;

 • проаналізовано чинники, що зробили істотний вплив на використання трудових ресурсів підприємства.

Об'єкт дослідження - Товариство з обмеженою відповідальністю «Автолюкс» (далі - ТОВ «Автолюкс»).

Предмет дослідження - облік праці та її оплати.

Джерелами випускний кваліфікаційної роботи є нормативні документи, що регулюють порядок обліку праці та її оплати, розрахунків з персоналом по заробітній платі, бухгалтерська звітність і первинна облікова документація ТОВ «Автолюкс», монографії вітчизняних вчених економістів, статті з періодичної преси провідних фахівців з бухгалтерського обліку та аналізу .

1. Теоретична голова. Актуальні питання організації та обліку розрахунків з персоналом по заробітній платі

1.1 Форми і системи оплати праці в сучасних умовах ринкової економіки

Заробітна плата - основне джерело доходів персоналу підприємства, з її допомогою здійснюється контроль за мірою праці і споживання. Ця обставина робить заробітну плату найважливішим важелем управління економікою, і тому держава приділяє особливу увагу правовим засадам організації та оплати праці.

Головним законодавчим документом Росії, Конституцією, визначено, що кожен має право на вільне використання своїх здібностей і майна для підприємницької та іншої, не забороненої законом економічної діяльності, але при цьому не допускається економічна діяльність, спрямована на монополізацію і недобросовісну конкуренцію 2.

Під оплатою праці розуміється система відносин, пов'язаних із забезпеченням встановлення і здійснення роботодавцем виплат працівникам за їх працю відповідно до законів, іншими нормативними правовими актами, колективними договорами, угодами, локальними нормативними актами та трудовими договорами ТК РФ 3.

У свою чергу, «заробітна плата» - це винагорода за працю залежно від кваліфікації працівника, складності, кількості, якості та умов виконуваної роботи, а також виплати компенсаційного і стимулюючого характеру ТК РФ 4.

Таким чином, поняття «оплата праці» значно ширше, ніж «заробітна плата», і відрізняється від останнього тим, що передбачає не тільки систему розрахунку (визначення) заробітної плати, але і використовувані режими робочого часу, правила користування і документального оформлення робочого часу, використовувані норми праці, строки виплати заробітної плати і т.п.

Безпосередньо системи оплати праці, загальні рівні заробітної плати та окремих виплат встановлюються колективними договорами, угодами, локальними нормативними актами організацій, трудовими договорами. Оплата праці працівників в організації є основною формою їх винагороди за результати праці та стимулювання його кількісних і якісних показників. Відповідно до законодавства організація самостійно розробляє і затверджує форми і системи оплати праці працівників, як значаться в штаті, так і залучених зі сторони для виконання робіт за договорами цивільно-правового характеру.

Основними формами оплати праці є почасова і відрядна 5.

Погодинна - це форма оплати праці, при якій заробітна плата працівника залежить від фактично відпрацьованого часу і тарифної ставки. Залежно від одиниці обліку відпрацьованого часу застосовується годинні, денні і місячні тарифні ставки. Погодинна форма оплати праці буває двох видів - простий погодинної і почасово-преміальної.

При простій погодинній оплаті праці заробіток робітника визначають, множачи годинну або денну тарифну ставку його розряду на кількість відпрацьованих ним годин або днів.

При певному заробіток інших категорій працівників необхідно дотримуватися такого порядку.

Якщо працівник відпрацював всі робочі дні місяця, то оплата становитиме встановлений для нього оклад.

Якщо в даному місяці відпрацьований неповне число робочих днів, то заробітна плата визначається шляхом розподілу встановленої ставки календарне кількість робочих днів. Отриманий результат помножується на кількість оплачуваних за рахунок організації робочих днів.

При почасово-преміальній оплаті праці від суми заробітку за тарифом додають премію, яка встановлюється у відсотковому відношенні до тарифної ставки.

Премії виплачуються відповідно до положень про преміювання, які розробляються, приймаються на кожному підприємстві. Такими положеннями передбачаються конкретні показники і умови, преміювання, при дотриманні яких у працівника виникає право вимагати відповідну премію. До зазначених показників відносяться: виконання виробничих завдань, економія сировини, матеріалів, енергії, зростання продуктивності праці, підвищення якості виробленої продукції, освоєння нової техніки, технології та ін 6.

Відрядна форма оплати праці застосовується тоді, коли можна враховувати кількісні показники результату праці і нормувати його шляхом встановлення норм виробітку, норм часу, нормованого виробничого завдання. При відрядній формі працю працівників оплачується за відрядними розцінками відповідно до кількості виробленої продукції (виконаної роботи, наданої послуги).

Відрядна форма оплати праці має низку систем 7:

 • пряма відрядна - коли праця працівників оплачується за число одиниць виготовленої ними продукції і виконаних раб від, виходячи з твердих відрядних розцінок, встановлених з урахуванням необхідної кваліфікації;

 • відрядно-прогресивна - при якій оплата підвищується за вироблення понад норму;

 • відрядно-преміальна - оплата праці включає преміювання за перевиконання норм виробітку, досягнення певних якісних показників: здачу робіт з першого вимоги, відсутності шлюбу, економію матеріалів;

 • побічно-відрядна - застосовується для оплати праці допоміжних робітників (нарядник, комплектувальників та ін.) Розмір їх заробітку визначається у відсотках від заробітку основних робітників, праця яких вони обслуговують.

Розрахунок заробітку при відрядній формі оплати праці здійснюється за документами про вироблення (наряд на відрядну роботу, в якій вказується норма вироблення і фактично виконана робота, розпорядження про преміювання за перевиконання плану, акордне завдання, цехової наряд на виконання завдання цехом).

Відрядні розцінки не залежать від того, коли виконувалася робота: у денний, нічний або надурочний час.

Основними елементами тарифної системи є: тарифно-кваліфікаційні довідники, тарифні сітки, тарифні ставки, тарифні коефіцієнти, надбавки, доплати за роботу з відхиленням від нормальних умов праці. Для оплати праці керівників, фахівців і службовців застосовуються посадові оклади, які встановлюються адміністрацією організації відповідно до посади і кваліфікацією працівника.

1.2 Особливості оплати праці в умовах, що відхиляються від нормальних

Для правильного нарахування оплати праці робітникам велике значення має облік відступів від нормальних умов роботи, які вимагають додаткових витрат праці та оплачуються додатково до діючих розцінок на відрядну роботу. Доплати оформляють такими документами 8:

- Додаткові операції, не передбачені технологією виробництва, - нарядом на відрядну роботу, який звичайно містить будь-якої відмітний знак (наприклад, яскрава риса по діагоналі);

- Відхилення від нормальних умов роботи - листком на доплату, який виписують на бригаду або окремого робітника. У ньому вказують номер основного документа (наряду, відомості та інших), до якого провадиться доплата, зміст додаткової операції, причину і винуватця доплат і розцінку.

Розміри доплат і умови їх виплати підприємства встановлюють самостійно й більше фіксують в колективному або трудовому договорі.

Простої з вини робітників оформляються листком обліку простоїв, в якому вказують час початку, закінчення і тривалості простою, причини і винуватців простою і належну робочим за простої суму оплати. Час простою з вини роботодавця оплачується в розмірі не менше двох третин середнього заробітку працівника. Простої з вини робітників не оплачують і документами не оформляють.

Невиправний, або остаточний, шлюб оформляють актом про шлюб чи декларації про шлюб і, крім того, його відзначають у первинних документах з обліку виробітку. Виправний брак актом чи декларації про шлюб не оформляють. Шлюб не з вини працівника оплачується нарівні з придатними виробами. Повний брак з вини працівника оплаті не підлягає. Частковий брак з вини працівника оплачується за зниженими розцінками залежно від ступеня придатності продукції.

При оплаті годин нічної роботи (з 22 до 6 год) слід враховувати, що година нічної роботи оплачується у підвищеному розмірі, передбаченому колективним договором організації, але не нижче розмірів, встановлених законодавством. Тривалість нічної роботи (зміни) скорочується на 1 год

Понаднормові роботи допускаються у виняткових випадках. Робота в надурочний час оплачується за перші дві години не менш ніж у полуторному розмірі, а за наступні години - не менш ніж у подвійному розмірі за кожну годину понаднормової роботи. Понаднормові роботи не повинні перевищувати для кожного працівника 4 годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік. Компенсація понаднормових годин відгулом не допускається. Відповідно, необхідно вести точний облік понаднормових годин, відпрацьованих кожним співробітником.

Суми, які нараховані за понаднормову роботу, включаються до складу витрат, що зменшують оподатковуваний прибуток [25, п.3 ст.255] НК РФ. Крім того, оскільки надбавки за понаднормову роботу пов'язані з оплатою праці, слід нарахувати ЕСН і утримати податок на доходи фізичних осіб [24, п.1 ст.239; пп. 6 п. 1 ст.208] НК РФ. До надурочних робіт не можна допускати вагітних жінок і неповнолітніх. Що ж стосується інвалідів, жінок, які мають дітей віком до трьох років, то вони можуть працювати понаднормово тільки з їхньої письмової згоди і якщо це не заборонено їм медичними рекомендаціями [41, ст.259] ТК РФ.

Понаднормову працю не можна плутати з таким режимом роботи, як ненормований робочий день. Це особливий режим, при якому керівник може дати завдання після закінчення нормального робочого дня. Перелік посад з ненормованим робочим днем встановлюється колективним договором, угодою або правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Оплата роботи у вихідні та святкові дні здійснюється виходячи з таких умов. При шестиденному робочому тижні співробітники мають право на один вихідний день - неділя. При п'ятиденному тижня їм, крім неділі, видається ще один вихідний. Який саме - встановлюється в колективному договорі або в правилах внутрішнього розпорядку. Організації, в яких з тих чи інших причин неможливо призупинити роботу, застосовують змінний графік робочих і вихідних днів - наприклад, «доба через три».

Перелік неробочих святкових днів наведений у статті 112 Трудового кодексу РФ. Наприклад, до них відносяться Новий рік, Різдво, День захисника Вітчизни і т.п. У випадках, коли вихідний і неробочий святковий день збігаються, вихідний переноситься на робочий день - той, що слідує за святом. Праця у вихідні, святкові та неробочі дні заборонений. Однак роботодавець може залучити співробітників з їхньої письмової згоди, до роботи для:

- Запобігання виробничої аварії, а також щоб усунути наслідки катастроф або стихійного лиха;

- Попередження нещасних випадків або псування майна;

- Виконання термінових завдань, якщо від цього залежить подальша робота організації або її підрозділів [18, ст.113] ТК РФ.

В інших випадках, крім письмової згоди працівника, необхідно врахувати ще й думку профспілки. Так само як і при понаднормових роботах, не можна викликати на роботу у вихідні та свята вагітних жінок і неповнолітніх. Інвалідів та жінок, які мають дітей віком до трьох років, дозволяється задіяти, тільки якщо така робота не заборонена їм за станом здоров'я. Робота у вихідні та святкові дні компенсується працівнику наданням іншого дня відпочинку або за угодою сторін в грошовій формі. Робота у вихідні і святкові дні оплачується не менш ніж у подвійному розмірі:

- Відрядникам - не менше ніж за подвійними відрядними розцінками;

- Оплачуваним за годинними (денними) ставками - в розмірі не менше подвійної годинної (денної) ставки;

- Одержують місячний оклад - у розмірі не менше однієї годинної (денної) ставки понад оклад, якщо робота проводилася в межах місячної норми робочого часу, і в розмірі не менше подвійної годинної (денної) ставки понад оклад, якщо робота проводилася понад місячну норму.

З фондом оплати праці пов'язані і розрахунки з персоналом при звільненні.

При звільненні крім компенсації за невикористану відпустку деяким співробітникам покладається виплачувати вихідну допомогу. Воно виплачується звільненим у зв'язку з ліквідацією організації або за скороченням штату. Крім того, на цю допомогу може розраховувати і співробітник, звільнений за однією з наступних причин 9:

- Його кваліфікація або стан здоров'я не дозволяють йому виконувати доручену роботу;

- Він покликаний в армію або на альтернативну службу;

- Державна трудова інспекція відновила на роботі іншого співробітника, звільненого раніше;

- Він відмовився переїжджати на роботу в іншу місцевість разом з організацією;

- Порушені правила укладання трудового договору не з його вини.

Розмір вихідної допомоги визначено трудовим законодавством [27, ст.178]. Так, співробітник, звільнений у зв'язку з ліквідацією організації або за скороченням штату, отримує вихідну допомогу, рівне його середньомісячного заробітку. У такому ж розмірі допомогу видають йому і в наступному місяці. Значить, середньомісячний заробіток зберігається за таким співробітником протягом двох місяців з дня звільнення. Йому можуть виплатити середній заробіток і за третій місяць. Але це можливо, якщо протягом перших двох тижнів після звільнення працівник звернувся до служби зайнятості населення і вона його не працевлаштувала. Якщо адміністрація підприємства розірвала трудовий договір через те, що він був укладений з порушеннями і працівник у цьому не винен, йому виплачують вихідну допомогу в сумі одного середньомісячного заробітку. У всіх інших випадках вихідна допомога виплачують працівникам у розмірі двотижневого середньомісячного заробітку.

Допомоги по тимчасовій непрацездатності виплачують робітникам і службовцям за рахунок відрахувань на соціальне страхування. Підставою для виплати допомоги є лікарняні листи, видані лікувальними установами і підписані профспілковим органом. Розмір допомоги з тимчасової непрацездатності залежить від стажу роботи працівника і його середнього заробітку: при безперервному стажі роботи до 5 років - 60% заробітку, від 5 до 8 років - 80% заробітку, від 8 років і більше - 100% заробітку.

Незалежно від стажу роботи допомога видається у розмірі 100% 10:

- Внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання;

- Працюючим інвалідам ВВВ та іншим інвалідам, прирівняним по пільгах до інвалідів ВВВ;

- Особам, які мають на своєму утриманні трьох дітей і більше, які не досягли 16 років (учні - 18 років);

- По вагітності та пологах.

Крім зазначених випадків (оплата перерв у роботі матерів, що годують, відпусток, допомоги з тимчасової непрацездатності (з урахуванням стажу роботи)) середній заробіток зберігається:

- За працівниками, що перебувають у медичному закладі на обстеженні, зобов'язаними проходити таке обстеження;

- За донорами в день обстеження і в день здачі крові, а також за наданий їм день відпочинку після кожного дня здачі крові;

 • в ряді інших випадків, встановлених законодавством.

Таким чином, в даний час форми і системи оплати праці регламентуються підприємствами самостійно, Порядок оплати праці, у тому числі в різних умовах і різним категоріям громадян повинен визначатися, виходячи з положень трудового законодавства.

1.3 Організація обліку та документального оформлення розрахунків з персоналом по заробітній платі

Облік заробітної плати працівників займає одне з центральних місць у системі бухобліку на підприємстві, в організації будь-якої форми власності. Основними завданнями бухгалтера, зайнятого урахуванням праці та заробітної плати, є 11:

- Правильне обчислення розміру оплати праці на підставі надійшли в бухгалтерію первинних документів і утримань з нарахованих працівникові сум;

- Облік розрахунків з працівниками підприємства, організації, а також з бюджетом.

- Контроль, за раціональним використанням трудових ресурсів, фонду оплати праці і фонду споживання;

- Правильне віднесення нарахованої суми оплати праці та відрахувань на соціальні потреби на рахунки витрат виробництва та обігу і на рахунки цільових джерел.

Для справедливої ​​оплати праці працівника його праця, перш за все треба правильно виміряти і врахувати. Величина праці вимірюється кількістю відпрацьованих людино-годин. Облік праці та її оплати повинен бути строго документований і достовірний. Послідовність роботи з організації заробітної плати на підприємстві можна представити у вигляді схеми, де показані вирішення завдань, об'єднаних в три великі блоки (рис.2):

- Вибір способу формування основної заробітної плати (блок 1);

- Вибір форм оплати праці (блок 2);

 • вибір систем заохочення (блок 3).

Рис.2. Послідовність роботи з організації заробітної плати на підприємстві

Відповідно c нормативними документами з бухгалтерського обліку всі факти господарської діяльності повинні своєчасно і повністю відображатися в бухгалтерському обліку та звітності [1, п.1ст.9] НК РФ. Уніфіковані форми первинної облікової документації з обліку праці та її оплати, а також Інструкція щодо їх заповнення затверджені Постановою Держкомстату Росії від 6 квітня 2001 р. N 26.

Після укладення трудового договору з працівником складається наказ за формою N Т-1. У тому випадку, якщо в організацію приймається одночасно кілька працівників, то на всіх може бути оформлено один наказ по формі N Т-1а.

При оформленні наказу (розпорядження) про прийом на роботу зазначаються такі відомості:

- Найменування структурного підрозділу;

- Професія (посада);

- Випробувальний термін, якщо працівнику встановлюється випробування при прийомі на роботу;

- Умови прийому на роботу (у тому числі вказуються оклад чи тарифна ставка) і характер майбутньої роботи (за сумісництвом, в порядку переведення з іншої організації, для заміщення тимчасово відсутнього працівника, для виконання певної роботи та ін.)

Наказ про прийом на роботу підписується керівником організації або уповноваженим на це особою. Наказ надається працівникові (ам) для ознайомлення під розписку.

На підставі наказу про прийом на роботу заповнюються такі документи 12:

- Трудова книжка працівника;

- Особова картка працівника (форма N Т-2 або N Т-2ГС);

- Особовий рахунок працівника (форма N Т-54 або N Т-54а).

Зміст наказу про прийом на роботу повинно відповідати умовам укладеного трудового договору з працівником 13.

Особова картка працівника (форма N Т-2) заповнюється на осіб, прийнятих на роботу, співробітником відділу кадрів в одному примірнику. Відомості про працівника вносяться до розділів особової картки на підставі відповідних документів, представлених при вступі на роботу (паспорт, диплом про освіту тощо). Особа, прийняте на роботу, підписує особисту картку з зазначенням дати її заповнення.

Штатний розклад (форма N Т-3) містить перелік структурних підрозділів, посад, відомості про кількість штатних одиниць, посадових окладах, надбавки і місячному фонді заробітної плати.

Штатний розклад затверджується наказом керівника організації або уповноваженим ним особою, зміни до штатного розпису також вносяться відповідно до наказу вищеназваних осіб.

Наказ про переведення працівника на іншу роботу (форма N Т-5) заповнюється працівником відділу кадрів, підписується керівником організації або уповноваженою особою і оголошується працівникові під розписку. У цьому наказі зазначається оклад (тарифна ставка) за новим місцем роботи.

Якщо одночасно переводяться кілька працівників на іншу роботу, це може бути оформлено одним наказом за формою N Т-5а.

На підставі наказу про переведення робляться записи:

- В особистій картці (форми N Т-2 або Т-2 ГС (МС));

- В особовому рахунку (форми N Т-54 або Т-54а);

- У трудовій книжці.

Наказ (розпорядження) про надання відпустки працівнику (форма N Т-6) складається працівником кадрової служби або уповноваженою особою, підписується керівником організації або уповноваженим ним особою і оголошується працівникові під розписку.

При наданні відпустки кільком працівникам наказ складається за формою N Т-6а.

На підставі даного наказу робляться записи:

- В особистій картці (форма N Т-2 або Т-2ГС);

- В особовому рахунку (форма N Т-54 або Т-54а);

- Проводиться розрахунок заробітної плати, належної за відпустку, за формою N Т-60 «Записка-розрахунок про надання відпустки працівнику».

Графік відпусток (форма N Т-7) візується керівником кадрової служби, керівниками структурних підрозділів, узгоджується з виборним профспілковим органом (при його наявності) та затверджується керівником організації або уповноваженим ним особою.

Наказ (розпорядження) про припинення дії трудового договору (контракту) з працівником (форма N Т-8) заповнюється працівником кадрової служби, підписується керівником організації або уповноваженим ним особою, оголошується працівникові під розписку.

У разі розірвання договору з кількома працівниками наказ видається за формою N Т-8а.

На підставі наказу про звільнення робляться записи 14:

- В особистій картці (форма N Т-2 або Т-2ГС);

- В особовому рахунку (форма N Т-54 або Т-54а);

- У трудовій книжці;

- Проводиться розрахунок з працівником за формою N Т-61 «Записка-розрахунок при припиненні дії трудового договору (контракту)».

Наказ (розпорядження) про заохочення працівника (форма N Т-11) підписується керівником організації або уповноваженим ним особою, оголошується працівникові під розписку. На підставі цього наказу вноситься відповідний запис у трудову книжку працівника.

При одночасному заохоченні кількох працівників наказ видається за формою N Т-11а.

Контроль за робочим часом здійснюється в Табелі обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати (форма N Т-12). Даний документ складається в одному примірнику уповноваженою особою, підписується керівником структурного підрозділу, працівником кадрової служби і передається в бухгалтерію. Відмітки в табелі про причини неявок на роботу або про роботу в режимі неповного робочого дня, про роботу в надурочний час і інших відступах від нормальних умов роботи повинні бути зроблені тільки на підставі документів, оформлених належним чином (листок непрацездатності, довідка про виконання державних обов'язків і тощо).

Для розрахунку та виплати заробітної плати працівникам організації складаються 15:

 • Розрахунково-платіжна відомість (форма N Т-49);

 • Розрахункова відомість (форма N Т-51);

 • Платіжна відомість (форма N Т-53)

Зазначені відомості складаються в одному примірнику в бухгалтерії.

Нарахування заробітної плати (форми N Т-49 і Т-51) проводиться на підставі даних первинних документів з обліку виробітку, фактично відпрацьованого часу та інших документів. На титульному аркуші розрахунково-платіжної відомості (форма N Т-49) та платіжної відомості (форма N Т-53) вказується загальна сума, призначена до виплати. Дозвіл на виплату заробітної плати підписується керівником організації або уповноваженою особою. У кінці відомості вказуються суми виплаченої і депонованої заробітної плати. В кінці платіжної відомості після останнього запису проводиться підсумковий рядок по загальній сумі відомості. На видану суму заробітної плати складається видатковий касовий ордер (форма N КО-2), номер і дата якого проставляються на останній сторінці відомості. Для обліку та реєстрації платіжних відомостей з вироблених виплат працівникам організації застосовується Журнал реєстрації платіжних відомостей (форма N Т-53а).

Для відображення відомостей про заробітну плату, нарахованої працівникові, складається особовий рахунок за формою N Т-54.

Записка-розрахунок про надання відпустки працівнику (форма N Т-60) застосовується для розрахунку належної працівникові заробітної плати та інших виплат при наданні йому щорічної оплачуваної чи іншого відпустки.

Для обліку і розрахунку належної заробітної плати та інших виплат працівникові при припиненні дії трудового договору (контракту) застосовується Записка-розрахунок при припиненні дії трудового договору (контракту) з працівником (форма N Т-61). Складається працівником кадрової служби або уповноваженою особою.

Акт про приймання робіт, виконаних за трудовим договором (контрактом), укладеним на час виконання певної роботи (форма N Т-73), є підставою для остаточного або поетапного розрахунку сум оплати виконаних робіт. Зазначений акт складається працівником, відповідальним за приймання виконаних робіт, затверджується керівником організації або уповноваженим ним особою і передається в бухгалтерію для розрахунку і виплати виконавцю робіт належної суми. Працівники, оформлені за договорами цивільно-правового характеру, як відомо, не підкоряються внутрішньому розпорядку підприємства і виконують роботу в будь-який зручний для них час. Тому підставою для врахування їх праці є обсяг виконаної роботи.

Незалежно від форми первинні документи з обліку праці повинні містити такі реквізити: місце і час роботи (дату), найменування і розряд роботи (операції), кількість і якість роботи, прізвища, ініціали, табельні номери та розряди робітників, норми часу і розцінки за одиницю роботи, суму заробітної плати працівників, шифри обліку витрат, на які відносяться нарахована заробітна плата та кількість нормо-годин по виконаній роботі.

Синтетичний облік розрахунків з персоналом (що складається і не перебувають в обліковому складі організації) з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомоги, пенсій працюючим пенсіонерам та інших виплат), а також по виплаті доходів по акціях і інших цінних паперів даної організації здійснюється на пасивному рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці».

Обліковий процес ведення рахунку 70 включає наступні процедури:

 • відкриття рахунку;

 • запис у ньому господарських операцій;

 • закриття рахунку.

При відкритті пасивного рахунку початкове сальдо записується в кредит. Протягом звітного періоду на рахунку 70 відображають суми операцій по нарахуванню заробітної плати і утримань з неї (інші розрахункові операції з персоналом) 16.

За кредитом рахунка відображають нарахування з оплати праці, допомог за рахунок відрахувань на державне соціальне страхування, пенсій та інших аналогічних сум, а також доходів від участі в організації, а за дебетом - утримання із нарахованої суми оплати праці та доходів, видачу належних сум працівникам і виплачені вчасно суми оплати праці і доходів.

Сальдо цього рахунку кредитове і показує заборгованість організації перед робітниками і службовцями по заробітній платі та інших зазначеними платежами.

Закриття рахунку проводиться в кінці звітного періоду. На рахунку підраховуються обороти (підсумки запису операцій):

Д Д К К

Об = Σ Si; Об = Σ Si

i Є Д i Є До

де Про Про - обороти відповідно по дебету і кредиту рахунку;

Д К

Si Si - сума за i-тої операції, записана відповідно по дебету і кредиту рахунку.

Кінцеве сальдо по рахунку визначають, додаючи до початкового кредитовому сальдо обороти по кредиту і віднімаючи з отриманого результату оборот протилежного боку рахунки (дебет). Математична модель операцій з нарахування заробітної плати має вигляд:

до до до д

Ск = Сп + Про - Про - (пасивний рахунок),

де Ск - сальдо кінцеве,

Сп - сальдо початкове.

Механізм кореспонденції рахунків з розрахунку заробітної плати представлений на малюнку 3.

До даного рахунку можуть бути відкриті, наприклад, такі субрахунки:

 • 70-1 «Розрахунки з співробітниками, які у штаті організації»;

 • 70-2 «Розрахунки з сумісниками»;

 • 70-3 «Розрахунки за договорами цивільно - правового характеру».

  Аналітичний облік оплати праці в організації ведеться по кожному працівнику з використанням особових рахунків робітників і службовців (форми N Т-54 та N Т-54а). Особові рахунки відкриваються на кожного працівника організації в момент його прийняття на роботу. Після закінчення календарного року особовий рахунок працівника закривається і відкривається новий особовий рахунок на наступний рік. Термін зберігання особових рахунків - 75 років.

  50 «Каса»  20 «Основне виробництво»

  Дт

  Кт  Дт

  Кт  68 «Розрахунки по податках і зборах»  23 «Допоміжні виробництва»

  Дт

  Кт  Дт

  Кт  69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення»


  25 «Загальновиробничі витрати»

  Дт

  Кт  Дт

  Кт  70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»


  26 «Загальногосподарські витрати»

  Дт

  Кт  Дт

  Кт  76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»


  29 «Обслуговуючі виробництва»

  Дт

  Кт  Дт

  Кт

  Рис. 3. Механізм організації бухгалтерського обліку розрахунків з персоналом з оплати праці.

  Таким чином, в даний час в Росії склалася система оплати праці, а також порядок відображення сум нарахованої заробітної плати в бухгалтерському обліку. Однак, у зв'язку з тим, що підприємства, крім бухгалтерського, зобов'язані вести податковий облік, необхідно розглянути порядок обліку витрат на оплату праці з метою оподаткування прибутку.

  1.4 Витрати на оплату праці, що враховуються при оподаткуванні прибутку

  Витратами для цілей оподаткування прибутку зізнаються обгрунтовані й документально підтверджені витрати, вироблені (понесені) платником податку за умови, що вони пов'язані зі здійсненням діяльності, спрямованої на отримання доходу НК РФ 17. Склад витрат на оплату праці, що враховуються для цілей оподаткування прибутку, наведений у ст.255 НК РФ.

  До складу витрат на оплату праці включаються будь-які нарахування працівникам, в тому числі і сумісникам, в грошовій і (або) натуральній формі, передбачені законодавством РФ, трудовими і (або) колективними договорами (за винятком витрат, зазначених у ст.270 НК РФ) .

  До витрат на оплату праці відносяться також витрати, пов'язані з оплатою праці працівників, які не перебувають в штаті організації - платника податків, за виконання ними робіт за укладеними договорами цивільно - правового характеру (включаючи договори підряду) (п.21 ст.255 НК РФ). Якщо такі роботи виконують індивідуальні підприємці, які не перебувають у штаті організації, то виплати на їх користь слід враховувати не у складі витрат на оплату праці, а в складі інших витрат, пов'язаних з виробництвом і (або) реалізацією (пп.41 п.1 ст .264 НК РФ).

  Організовуючи податковий облік витрат на оплату праці, необхідно пам'ятати, що на підприємствах, що здійснюють діяльність з виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг), ці витрати підлягають поділу на прямі і непрямі.

  До прямих витрат належать витрати на оплату праці Ð

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Бухгалтерія | Диплом
  946.2кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Порядок виплати заробітної плати правова охорона Утримання із заробітної плати та її розмір
  Форми і системи заробітної плати
  Сутність форми і системи заробітної плати
  Сутність форми та види заробітної плати
  Облік заробітної плати 2
  Облік заробітної плати 2
  Облік заробітної плати 4
  Облік заробітної плати 3
  Облік заробітної плати 2
  © Усі права захищені
  написати до нас