Облік грошових коштів 2 Законодавчі та

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство сільського господарства Російської Федерації

ФГТУ ВПО Іркутська державна сільськогосподарська академія

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

Дипломний проект

За бухгалтерським обліком

ТЕМА: Облік грошових коштів

Іркутськ - 2010

ЗМІСТ

ВСТУП

1 ТЕОРЕТИЧНІ І ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ

ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ

1.1 Огляд літературних джерел з вопроу обліку грошових коштів

  1. Законодавчі та нормативні документи регламентують порядок обліку грошових коштів

2 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І СТАН ОБЛІКОВОЇ РОБОТИ ОПХ «ЕЛІТА»

2.1 Короткі історичні відомості, місце розташування, організаційно-правова структура ОПХ «Еліта»

2.2 Ресурси та основні економічні показники досліджуваного підприємства

2.3 Організація облікової роботи на підприємстві

3 ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ У КАСІ

3.1 Економічний зміст, значення і завдання обліку грошових коштів

3.2 Облік грошових коштів в касі.

3.3 Облік грошових коштів на розрахункових рахунках

3.4. Облік грошових коштів на валютних рахунках

3.5 Облік грошових коштів на спеціальних рахунках в банках

3.6 Облік переказів в дорозі

ВИСНОВОК

ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП

Перехід до ринкової економіки вніс значні зміни в теорію і практику бухгалтерського обліку.

У підприємств зростає необхідність активніше використовувати бухгалтерський облік, щоб контролювати і вдосконалювати свою роботу.

Облік займає одне з головних місць в системі управління. Він відображає реальні процеси виробництва, обігу, розподілу, споживання, і характеризує фінансовий стан підприємства, служить основою для планування його діяльності.

Бухгалтерський облік не тільки відображає господарську діяльність, але і впливає на неї. Будучи частиною процесу управління, він дає важливу інформацію, яка дозволяє: контролювати поточну діяльність підприємства; планувати його стратегію і тактику; оптимально використовувати ресурси і усувати суб'єктивність при прийнятті рішень.

Серед усіх об'єктів, що забезпечують господарську діяльність підприємства, важливим є врахування грошових коштів.

У ринковій економіці між підприємствами постійно відбуваються угоди з приводу купівлі засобів, предметів праці, реалізації продукції (робіт, послуг). ведуться розрахунки з бюджетом, банками, органами страхування, різними громадськими організаціями, благодійними фондами, безпосередньо з працівниками та ін За все набуте з боку слід сплачувати гроші і відповідно одержувати платежі за відпущену продукцію чи надані послуги.

Облік грошових коштів є основним при побудові управлінського обліку. Без належного обліку грошових коштів не тільки неможливо організувати інші елементи обліку, але і відстежувати щоденні операції підприємства.

Грошові кошти є «тонким місцем» для зловживань, як з боку співробітників організації, так і сторонніх осіб. Тому детальний та оперативний облік руху грошових коштів вкрай необхідний. Вимоги щодо оперативності до обліку грошових коштів вищий, ніж до інших видів обліку.

Постановка оперативного і прозорого обліку готівкових та безготівкових грошових коштів є одним з основних завдань.

Тема «Облік грошових коштів» цієї курсової роботи особливо актуальна і тим, що правильна постановка обліку і раціональне функціонування облікового апарату підприємства істотно впливає на ефективність виробництва.

Метою даного курсового дослідження є вивчення організації обліку грошових коштів в касі і на розрахунковому рахунку в ОПХ «Еліта» та практичні пропозиції і доповнення з його ведення.

Підставою для висновків будуть служити розглянуті нами методологічні рекомендації, відповідні закони та кодекси РФ, Постанови, Положення, інструкції Центрального банку РФ і т.д., а також різні точки зору провідних фахівців з проблемних питань цієї теми.

При виконанні досліджень по темі застосовуються діалектичний, абстрактно-логічний та економіко-аналітичний методи.

Об'єктом досліджень є рахунки, активи, пасиви,, первинна документація, звітність підприємства, відповідальність, і т.д.

1 ТЕОРЕТИЧНІ І ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ

1.1 Огляд літературних джерел з питань обліку грошових коштів

В даний час у зв'язку з прийняттям нормативних документів про «Обліку грошових коштів», а також з посиленням перевірок щодо дотримання даної дисципліни багато літературні джерела приділяють цьому питанню значну увагу. Правильність організації та ведення такого обліку, тобто забезпечення їх збереження і правильного використання, суворе дотримання встановлених правил ведення касових і банківських операцій, правильне оформлення руху грошових коштів у документах і регістрах бухгалтерського обліку, відбивається на фінансовій діяльності підприємства, його репутації. [10]

Так, Консалтингова група Журналу «Час Бухгалтера» нагадує, «що всі підприємства, організації незалежно від їх організаційно-правової форми зобов'язані виконувати наступні правила:

1) зберігати свої грошові кошти в установах банків:

Відповідно до цивільного законодавства банківський рахунок (як мінімум один) зобов'язана мати кожна організація, що є юридичною особою. [2]

2) проводити розрахунки за своїми зобов'язаннями з іншими організаціями у безготівковому порядку через установи банків.

Банки встановлюють правила, форми, терміни і стандарти здійснення безготівкових розрахунків, розробляє порядок складання надання статистичної звітності, з метою підвищення її прозорості, а також організує готівковий грошовий обіг. [12]

Фактично всі організації використовують у своїй роботі готівку.

Порядок розрахунків готівкою жорстко регламентований.

Експерт Н. І. Образцов у статті «Облік касових операцій» пише, що «Ведення касових операцій на підприємствах підлягає жорсткому контролю, як з боку Банку Росії, так і з боку податкових органів. Тому до оформлення касових документів пред'являються підвищені вимоги / »[5]

А Провідний юрист Ірина Міхєєва у своїй статті «Порушення касової дисципліни: уявні і справжні» пише: «Кожна друга організація буде перевірена на предмет дотримання касової дисципліни - такі плани нещодавно озвучила ФНС. Інспектори взяли під козирок і тепер практично у всіх виявляють безліч помилок, штрафуючи навіть за незначну провину ». [7]

Тому, той же експерт Н. Образцов ще раз радить звернутися до Основним нормативним актам, що регулюють порядок ведення касових операцій у РФ. [8]

У відповідності з цими документами, касові операції повинні оформлятися типовими формами первинної облікової документації. При їх складанні необхідно звернути увагу на деякі особливості, пов'язані з вимогою до їх оформлення. Так, не дозволяється вносити додаткові реквізити в уніфіковані форми по первинному обліку касових операцій. при їх заповненні забороняється внесення будь-яких виправлень, підчисток, помарок. Такі документи вважаються недійсними і до подальшого обліку не приймаються ». [11]

Статтею 15.1 КоАП РФ передбачений Порядок роботи з готівкою і Порядок ведення касових операцій.

Розглянемо деякі вимоги даних Порядків та коментарі і поради до них, аудиторів, бухгалтерів та експертів різних спеціалізованих журналів.

1) Правильність оформлення касових документів, ведення журналу реєстрації ордерів і ведення касової книги:

Експерт А. Кантеровскій, у статті «Перевірка касових операцій» вказує, на що, в першу чергу звертають ревізори - це наявність підписів головного бухгалтера і керівника, одержувача грошей, вказівку паспортних даних у видатковому ордері; перевірка повноти первинних прибуткових та видаткових касових документів, зброшурованих з журналом операцій за рахунком «Каса», перевірка чекової книжки; повнота оприбуткування грошових коштів в касу установи, отриманих з банку по чеку; перевірка підсумків касових звітів і т.д. »[8]

2) Наявність затвердженого банком за погодженням з керівником установи ліміту готівки в касі, своєчасність здачі в банк грошей понад ліміт:

Якщо не надати в банк розрахунок на встановлення ліміту залишку готівки в касі, ліміт вважається нульовим, а вся не здана в банк готівку - понадлімітною.

Організації, які перевищують касовий ліміт, встановлений банком, податківці (на підставі результатів банківської перевірки) штрафують на суму від 40000 до 50000 руб. підстава - ст.15.1 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення

Однак не завжди компанія встигає здати гроші в банк. Про те, як вийти з такої ситуації, нам розповідає головний бухгалтер ТОВ «Ес Ді Ай» Є. Кривець: «понадлімітні гроші видаються за звіт відповідальній особі. І буквально наступного дня співробітник може повернути всю суму назад в касу. На отриману суму складається прибутковий касовий ордер з основою «Повернення невикористаних сум». [9].

Проте державний радник податкової служби Аксьонова С.І., попереджає, що «не забудьте вказати у видатковому документі, на які цілі видана готівка, краще, якщо це будуть господарські витрати. Якщо вказати, наприклад, представницькі витрати, то згодом має бути оформлене письмове пояснення, чому гроші не були витрачені цілеспрямовано. В іншому випадку інспектор може кваліфікувати видану в підзвіт суму, як безвідсоткову позику і зажадати сплати ПДФО, а також як порушення касовий дисципліни з видачі готівки ». [1]

3) неперевищення розрахунків готівкою з юридичними особами понад встановлений Урядом ліміту:

Експерт М. Ільїна розбирає цей пункт у статті «Ліміт розрахунку готівкою». «Звертаємо вашу увагу на те, що обмеження поширюється на розмір суми - її межа 100 000 рублів; кількість договорів, розрахунки за якими здійснюються готівкою, тобто в рамках одного договору; ніяких обмежень у часі не встановлено ». [4]

4) забезпечення схоронності грошей і виправдувальних документів;

«Це ще один пункт, яким часто нехтують керівники - зазначає аудитор Г. Денисова - Але п. 29 Порядку ведення касових операцій у РФ зобов'язує їх обладнати касу (ізольоване приміщення, призначене для прийому, видачі і тимчасового зберігання готівки). У тих випадках, коли не були створені умови для роботи з грошовими коштами, вони несуть відповідальність за їх зберігання, транспортування та обліку ». [3]

5) проведення раптових ревізій каси зі складанням актів за результатами ревізії;

«Перевірка обліку касових операцій - обов'язковий компонент програм ревізій та перевірок, у ході яких виявляються порушення та зловживання в обліку готівкових грошових коштів - продовжує експерт А. Кантеровскій. - Насамперед ревізор проводить інвентаризацію. Потім звіряє залишки готівкових грошових коштів, що знаходяться в касі підприємства, і бланки суворої звітності. Більш пильна увага ревізор приділяє витрачання готівкових грошових коштів. Звіряються записи, зроблені в касовій книзі, прибуткових і витратних ордерах, зі звітами, накладними, рахунками-фактурами. Після закінчення ревізії результати відображають в актах встановленої форми ». [6]

Вся відповідальність за забезпечення цілісності і правильного використання та обліку грошових коштів покладається на керівника і головного бухгалтера організації. [10]

Таким чином, використання праць вчених-економістів, практичні поради та рекомендації провідних фахівців та коментарі юристів у галузі ведення бухгалтерського обліку, і зокрема обліку грошових коштів, що друкуються в періодичних виданнях, дозволять нам більш правильно організувати такий облік і уникнути порушень.

  1. Законодавчі та нормативні документи регламентують порядок обліку грошових коштів

В даний час питання обліку грошових коштів мають достатнє правове обгрунтування і регламентуються наступними законодавчими та нормативними документами.

1) Федеральний закон Федеральний закон від 21 листопада 1996 р. N 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік" (зі змінами та доповненнями). Регламентує Загальні положення, Основні вимоги до ведення бухгалтерського обліку. Бухгалтерську документація та реєстрацію, бухгалтерську звітність, прикінцеві положення.

2) Федеральний закон від 22.05.2003 N 54-ФЗ''Про застосування контрольно-касової техніки при здійсненні готівкових грошових розрахунків і (або) розрахунків з використанням платіжних карт'', встановлює обов'язкове використання контрольно-касової техніки, оснащеної фіскальною пам'яттю, при здійсненні організаціями та індивідуальними підприємцями готівкових грошових розрахунків.

3) Порядок ведення касових операцій в Російській Федерації.

Про обов'язкове застосування усіма «госпорганами» вимог Центрального Банку Росії з прийому, видачі готівки та оформлення касових документів

4) Положення ЦБ РФ від 05.01.1998 № 14 - (в ред. Від 31.10.2002г) встановлює правила з перевезення та зберігання банкнот ЦБ РФ; створення їх резервних фондів, перевезення та інкасації готівкових грошей.

5). Наказ Міністерство Фінансів РФ № 49 від 13 червня 1995 р. «Про затвердження методичних вказівок по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань».

Ці Методичні вказівки встановлюють порядок проведення інвентаризації майна і фінансових зобов'язань організації та оформлення її результатів.

6) Вказівка ​​ЦБ РФ від 20 червня 2007 р. N 1843-У «Про граничний розмір розрахунків готівкою та витрачання готівкових грошей, що надійшли до каси юридичної особи». Обмеження поширюється на розмір суми - її межа 100 000 рублів; кількість договорів, розрахунки за якими здійснюються готівкою, тобто в рамках одного договору; ніяких обмежень у часі не встановлено

7) Положення «Про документи і документообіг у бухгалтерському обліку» (затв. Мінфіном СРСР 29.07.1983 N 105)

У ньому встановлений порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів.

8) Наказ Мінфіну РФ "Про форми бухгалтерської звітності організацій" від 22.07.2003 N 67н (ред. від 18.09.2006)

До них відносяться: Бухгалтерський баланс, Звіт про прибутки та збитки, Звіт про зміни капіталу, Звіт про рух грошових коштів, Додаток до бухгалтерського балансу, Звіт про цільове використання отриманих коштів.

Наказ № 654 від 13.06.2001г. «Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-економічної діяльності підприємств і організацій агропромислового комплексу та методичних рекомендацій з його застосування»)

2 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І СТАН ОБЛІКОВОЇ РОБОТИ ОПХ «ЕЛІТА»

2.1 Короткі історичні відомості, місце розташування та організаційно-правова структура досліджуваного підприємства

Дослідно-виробниче господарство «Еліта» СО РАСГН (ОПХ «Еліта») організовано в 1969 році з напрямком діяльності - насінництво зернових культур і конюшини.

Господарство знаходиться у відомчому підпорядкуванні Сибірського відділення Російської академії сільськогосподарських наук.

На момент затвердження Статуту в 2006 році чисті активи господарства становили 49249 млрд рублів, розмір статутного фонду господарства - 21151000 рублів.

Землекористування складається з одного масиву і розташоване в південно-західній частині Ехиріт-Булагацькій району Центральна садиба знаходиться в с Свердлове в 30 кілометрах від районного центру п. Усть-Ординський і в 100 кілометрах від найближчої залізничної станції Іркутськ - Пасажирський. У господарстві є чотири відділення з садибними центрами в населених пунктах: с. Заха, д. Куяда, д. Еловка, д. Муріно. Загальна площа господарства становить 13249 га, в тому числі сільськогосподарських угідь -10022 га, з них: ріллі - 7870 га; сіножатей - 830 га; пасовищ - 1322 га. Клімат в цій місцевості різко континентальний, з холодною тривалою зимою і коротким жарким літом. За природно-сільськогосподарському районуванням територія відноситься до остепнених зоні.

Система Землевпорядкування та меліорації земель розроблена на основі проекту внутрішньогосподарського землеустрою, складеного в 1977 році і відкоригована в 1985 році.

ОПХ «Еліта» є «Господарством високої культури землеробства». Спеціалізується на виробництві елітного насіння зернових культур: пшениці «Тулунская -12», вівса «Ровесник» і «Крупнозерний», просо «Абаканський», ріпаку «Ратник», пелюшки «еврика», а також багаторічних трав конюшини, багаття, еспарцету та люцерни . Щорічно господарство реалізує 1200-1500 тонн насіння. В окрузі це єдине господарство, яке виробляє елітне насіння. У відділеннях збереглася потужна база для зберігання і підробітку зерна.

Але не тільки рослинництвом живе господарство. У 2000 році серйозну увагу почали приділяти і тваринництву. У тваринництві на фермах утримується 1250 голів ВРХ, є коні. На Куядской фермі формується племінне стадо, туди закуплено 40 племтелок. Зоотехніка для племработи придбано комп'ютери.

Працює тут РММ, пилорама, столярний цех, млин, пекарня та інші виробництва.

Всього в господарстві працює близько 200 чоловік. Зарплата колективу виплачується гідна і без затримки, оскільки у всіх підрозділах запроваджено госпрозрахунок. Бухгалтерія комп'ютеризована.

Господарство є неодноразовим переможцем в районі та окрузі c реді лінійних сільськогосподарських підприємств.

Рослинництво Рослинництво Рослинництво Рослинництво

Конярство. МТФ. МТФ.

Малюнок 1. Схема організаційної структури ОПХ «Еліта».

2.2 Ресурси та основні економічні показники досліджуваного підприємства

Таблиця 1 Ресурси та основні економічні показники ОПХ «Еліта»

Показник

РІК


200 6 r.

200 7 r.

200 7 r. b% k 200 6 _r.

Наявність сільськогосподарських угідь, га

10022

10022

100

Середньорічна кількість працівників, чол

222

216

97,3

Вартість основних виробничих фондів, тис. руб.

46218

48475

104,9

Вартість валової продукції за порівнянними цінами 1994 р., тис. руб.

1532

1935

126,3

Вартість валової продукції за цінами реалізіціі, тис.руб.

44839

56633

126,3

Вартість основних виробничих фондів у розрахунку на: 100 га сільськогосподарських угідь, тис, грн.

461,2

483,7

104,8

Одного середньорічного працівника, тис. руб.

208,2

224,4

107,8

На 1 рубль валової продукції, руб.

1,03

0,86

83,1

Валова продукція в розрахунку на: 100 га сільськогосподарських угідь, тис, грн.

447,4

565,1

126,3

Одного середньорічного працівника, тис. руб.

202

262,2

129,8

На 1 рубль валової продукції, руб.
Прибуток, тис. руб.

17995

10816

60,1

Повна собівартість реалізованої продукції, тис. руб.

28254

36152

127,95

Рівень рентабельності,%

63,6

29,9

47

На підставі даних таблиці, можна зробити наступні висновки: наявність сільськогосподарських земель постійно; чисельність працівників у 2007 році знизилася всього на 0,7%; вартість основних фондів зросла на 4,9% за рахунок придбання нової техніки; вартість валової продукції і повна собівартість реалізованої продукції збільшилися на 26,3% і 27,95% відповідно за рахунок інфляції. Рівень рентабельності знизився в 2007 році в порівнянні з 2006 роком на 53%

2.3 Організація облікової роботи на підприємстві

Об'єктами бухгалтерського обліку є майно ГУСП ОПХ «Еліта», зобов'язання і господарські операції в процесі діяльності підприємства.

Основні принципи ведення та організації фінансового бухгалтерського обліку в господарстві встановлені наказом № 315 від 19.12.2006р. «Про облікову політику ОПХ« Еліта »на 2007 рік». Облікова політика складена відповідно до Федерального закону «Про бухгалтерський облік та звітність в РФ», і «Облікова політика організацій» та з урахуванням всіх доповнень і уточнень. Додаток № 1.

Дана Політика сформована з урахуванням майнової відокремленості, безперервності діяльності, застосування з року в рік, відображення в бухгалтерському обліку і звітності господарських операцій того періоду, в якому здійснені. А також забезпечує повноту і своєчасність відображення всіх фактів господарської діяльності; тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам за рахунками синтетичного обліку на останній календарний день місяця. Істотні показники та зміни відображаються у пояснювальній записці до бухгалтерського балансу. Додаток № 2.

Облік у господарстві ведеться з меморіальної формі обліку за допомогою комп'ютерної програми «1С», з веденням Головної книги щомісяця.

Облік витрат ведеться по робочому плану рахунків, складеному на основі Плану рахунків фінансово-господарської діяльності агропромислових організацій. Додаток № 3.

Господарські операції оформляються з використанням первинних облікових документів, затверджених Мінфіном РФ. Первинні документи підписуються директором та головним бухгалтером або заст. Гол. бухгалтера та передаються у встановлені терміни до бухгалтерії, згідно графіка документообігу. Додаток № 4.

У господарстві затверджено перелік працівників організації, які мають право підпису первинних документів. Додаток № 5

Первинні документи господарство зберігає згідно термінів Державного архівної справи, але не менше 5 років. Раз на два роки вони передаються на зберігання в Усть-Ординський районний архів.

Для систематизації та накопичення інформації з первинних документів дані переносяться до регістрів бухгалтерського обліку. Господарські операції в регістрах відображаються в хронологічній послідовності і групуються за відповідними рахунками бухгалтерського обліку.

Відповідно до Статуту ОПХ «Еліта» надає Установі Іркутського науково-дослідного інституту сільського господарства і СО Россельхозакадеміі фінансовий звіт. Фінансова бухгалтерська звітність складається щоквартально, наростаючим підсумком і надається у встановлені терміни та адреси.

Господарство веде оперативний, бухгалтерський, статистичний облік і звітність у встановленому законодавством РФ порядку, несе відповідальність за їх достовірність.

Контроль за виробничою і фінансовою діяльністю Господарства здійснює Установа і СВ Россільгоспакадемії.

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності організація проводить інвентаризацію майна і зобов'язань. Інвентаризація майна проводиться один раз на рік, дебіторської заборгованості - щокварталу за станом на останній місяць кварталу, каси - щомісяця. Зважування та перерахунок молодняку ​​- щомісяця, інших видів тварин - щоквартально. Зняття залишків ПММ - щомісяця.

Відповідальність за організацію і стан бухгалтерського обліку несе керівник господарства Бєлоусов Ю.І.

Організація структурного облікового процесу побудована на принципах повної централізації.

Повна централізація облікового процесу полягає в тому, що весь обліковий процес зосереджений в центральній бухгалтерії в п. Свердлове.

Бухгалтерський облік в ОПХ «Еліта» здійснюється бухгалтерською службою, як структурним підрозділом, очолюваним головним бухгалтером.

Перелік службових обов'язків розроблений головним бухгалтером і затверджений керівником господарства

При розподілі службових обов'язків найбільш відповідальні і складні роботи покладено на кваліфікованих працівників і забезпечена взаємозамінність.

Таблиця 2 Кількісний та якісний склад працівників облікового апарату ОПХ «Еліта»

П.І.Б. працівника

Посада

Освіта

Стаж років роботи

Вік

років

Кармаданова Т.І.

Гол. бухгалтер

Середньо-прфеессіанальное

7

46

Заболотська Н.А.

Зам.гл.бухгалтера бухгалтер по тваринництву

Вища


25

49

Башкирцева Т.Б.

Бухгалтер розрахункової групи

вища

35

52

Среденко Т.С.

Бухгалтер матеріальної групи

Середньо-профессіанальное

19

53

Васильєва Г.М.

Бухгалтер з рослинництва

Курси бухгалтерів

23

48

Ситникова Т.М.

Бухгалтер розрахункової групи

Середньо-профессональное

16

42

Мудруг А.Л.

економіст

вища

2

27

Бибина Т.А..

касир

Середньо-професійне

7

43

На підставі вище наведеної таблиці можна зробити наступні висновки:

Середній вік працівників бухгалтерії дорівнює 47 років;

Середній стаж роботи дорівнює 19 років;

Бухгалтерів з вищою освітою 29%, з середньо-спеціальною-71%.

З метою підвищення освітнього рівня, кваліфікації працівники бухгалтерії щорічно відвідують семінари, що проводяться вищестоящою організацією, податковою службою, пенсійним фондом тощо, а також виписують спеціалізовані довідково-нормативні, методичні, законодавчі, періодичні та ін видання «на допомогу бухгалтеру» .

Бухгалтерія оснащена робочими місцями бухгалтера за кількістю працюючих осіб, з усіма необхідними засобами і автоматизована трьома комп'ютерами, Первинна документація ведеться ручним способом на бланках типової форми, які купуються в друкарні.

Каса обладнана відповідно до вимог - це ізольоване приміщення, коли в ньому сейфом для зберігання грошових коштів, та інших грошових документів. Двері під час здійснення операцій замикаються з внутрішньої сторони. Після закінчення роботи двері опечатуються. Ключі від сейфа зберігаються у касира, а дублікати ключів в опечатаному касиром пакеті - керівник організації.

3 ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ У КАСІ

3.1 Економічний зміст, значення і завдання обліку грошових коштів

Фінансовий облік призначений для узагальнення інформації про діяльність організації в цілому: доходи та витрати, стан грошових коштів, дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність та рух активів, а також про платежі до бюджету і ЄСП, про фінансові вкладення, фінансові результати діяльності. Він відображає реальні процеси виробництва, обігу, розподілу, споживання, і характеризує фінансовий стан підприємства, служить основою для планування його діяльності.

Серед усіх об'єктів, що забезпечують господарську діяльність підприємства, важливим є врахування грошових коштів.

Грошові кошти виконують кілька функцій:

- Міри вартості, якщо вони виступають у ролі вимірювання вартості виробленої готової продукції, придбаних товарів, витрат живої і матеріалізованої праці і т.д.;

- Засобу обігу, коли грошові кошти виражені повноцінними грошима для здійснення товарного обігу, а також здійснюють безперервний кругообіг. На цій стадії (Д-Т) за допомогою грошей набувають необхідні для виробничої діяльності матеріальні цінності;

- Кошти платежу (... П. ..), якщо гроші використовуються при безготівкових розрахунках з постачальниками, підрядниками, покупцями, а також при розрахунках готівкою з працівниками з оплати праці, виплати допомог і т.д.;

- Кошти накопичення (Т-Д), на стадії від продажу виробленої продукції організація отримує за неї оплату в грошовій формі.

Узагальнюючи вищеперелічені функції грошових коштів, схематично можна уявити процес кругообігу: Д-Т ... П. .. Т'-Г '.

Таким чином, всі функції грошей є об'єктом бухгалтерського обліку.

Основними завданнями обліку грошових коштів і розрахунків є:

- Своєчасне і правильне документування операцій по руху грошових коштів і розрахунків;

- Оперативний, повсякденний контроль за збереженням готівкових грошових коштів і цінних паперів в касі підприємства;

- Контроль за використанням виключно за цільовим призначенням;

- Контроль за правильними і своєчасними розрахунками з бюджетом, банками, персоналом;

- Контроль за дотриманням форм розрахунків, встановлених в договорах з покупцями і постачальниками;

- Своєчасна звірка розрахунків з дебіторами і кредиторами.

У ОПХ «Еліта» виконуються всі вище перелічені вимоги.

Облік ведеться в розрізі синтетичних та аналітичних рахунків.

Синтетичними (узагальнюючими) називають такі рахунки, які дають Узагальнення показники по економічно однорідними групами засобів, їх джерел та господарських процесів у грошовому вираженні. Такими рахунками в обліку грошових коштів є: 50 «Каса»; 51 «Розрахункові рахунки»; 52 «Валютні рахунки»; 55 «Спеціальні рахунки в банках»; 57 «Переклади в дорозі»; 58 «Фінансові вкладення».

Аналітичними називають рахунки, які деталізують зміст синтетичних. Наприклад: облік по підзвітним особам і т.д.

Крім цього в бухгалтерському обліку застосовують субрахунки. Наприклад: До рахунку 50 «Каса» можуть бути відкриті субрахунки: 50-1 «Каса організації», 50-2 «Операційна каса», 50-3 «Грошові документи».

Кількість вживаних синтетичних рахунків з рекомендованого Плану рахунків, кількість відкритих до кожного з них субрахунку і аналітичних рахунків може бути довільним, виходячи з конкретних умов і закріплюється в обліковій політиці підприємства. Додаток № 1.

  1. Облік грошових коштів в касі

Касові операції - це операції з приймання, зберігання і витраті готівкових грошей і грошових документів.

Облік грошових коштів в касі ОПХ «Еліта» здійснюється у відповідності з нормативними актами Центробанку РФ.

Роботу з касою здійснює касир, з яким підписано договір про повну матеріальну відповідальність за збереження грошей і грошових документів.

Готівкові гроші та грошові документи зберігаються в касі - спеціально

обладнаному приміщенні, яке щодня опечатується касиром. При роботі з готівкою касир дотримується ліміт залишку каси, щорічно затверджується банком. На 2007 рік він складає 100 000 рублів. Додаток 6.

Також з банком погоджено витрачання готівкової виручки. Вона йде на виплату зарплати, допомог, премій, закупівлю сільгосппродукції, витрати на відрядження, господарські потреби, в т.ч. купівлю ПММ, канцелярського приладдя, запчастин. Додаток 7.

У господарстві розрахунок готівкою з юридичними особами відповідає граничним розмірам, не більше 100 000 рублів за однією угодою, встановленим ЦБ РФ.

Готівкові гроші надходять до каси організації: з банківських рахунків організації, від підзвітних осіб (повернення невикористаних сум), від співробітників (відшкодування шкоди) і т.д.

Операції з надходження грошових коштів у касу оформляються уніфікованим первинним документом - Прибутковим касовим ордером (форма КО-1). Відривна частина завіряється печаткою та видається особі яка внесла гроші в касу. Додаток 8.

Виписаний ордер реєструється в журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових документів (КО-3) і підшивається до звіту касира (відривний лист Касової книги).

Видача грошових коштів з каси оформляється уніфікованим первинним документом - Видатковим касовим ордером (форма КО-2). Додаток 9. Виписаний видатковий ордер реєструється в журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових документів (форма КО-3) (Додаток 10) і підшивається до звіту касира .. Додаток 11.

Витрата готівкових грошей з каси господарства відбувається при виплаті заробітної плати, премій, відпускних, допомог і т.д. видачі під звіт співробітникам організації, здачі готівки до банку, виплати постачальникам.

При заповненні прибуткових і витратних ордерів виявлено порушення: касиром не заповнюється графа кореспондуючих рахунків, редусмотренная бланком.

Рух готівкових грошей враховується у Касовій книзі (форма КО-4), яка оформлена відповідно до вимог, тобто прошнурована, пронумерована, опечатана і завірена підписами керівника та головного бухгалтера. Але не дотримано вимоги проставлення кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку по руху грошових коштів і немає підпису Головного бухгалтера підтверджує правильність оформлення касових документів, записи в Касовій книзі, приймання виправдувальних документів (кількість прийнятих прибуткових і видаткових касових ордерів). Касова книга ведеться касиром, відривний лист (звіт касира) написаний під копірку, всі прибуткові і витратні касові ордери включені в порядку нумерації.

Грошових документів, таких як поштові марки, оплачені авіаквитки та інших у касі немає, тому обліку за ним немає. В іншому випадку рух і звітність по них відбивалися б додатково і відокремлено.

Для контролю за збереженням грошових коштів не рідше одного разу на місяць в організації проводять ревізію (інвентаризацію) каси з обов'язковим перерахунком усіх грошей і перевіркою грошових документів, що знаходяться в касі Для проведення ревізії керівник організації ОПХ «Еліта», наказом призначив спеціальну постійно діюча комісія з обов'язковим включенням до неї представника бухгалтерії в складі.: голова - заступник директора Федін Василь Васильович; члени комісії: головний бухгалтер Кармаданова Т.І.; зам.директора з хоз.часті Ільїн В.І., гл. інженер Рябов Л.П. Присутність касира під час ревізії обов'язково. Інвентаризація починається з перевірки облікового залишку, відображеного в звіті касира, фактичній наявності грошей в касі. У разі виявлення недостачі грошей у касі касир несе повну матеріальну відповідальність. Виявлені в касі надлишки підлягають оприбуткуванню. Одночасно з'ясовуються причини їх виникнення. Якщо фактичний залишок більше облікового, то в касі є надлишок, який повинен бути визнаний у складі позареалізаційних доходів організації. У зворотному випадку в касі нестача, яка повинна бути стягнута за рахунок касира. За результатами інвентаризації складається Акт за формою Інв-15, (Додаток 11) на підставі якого в бухгалтерії роблять проводки: Дебет 50 Кредит 91-1 - на суму ізлішкаДебет 94 Кредит 50 - на суму недостачіДебет 73 Кредит 94 - недостача віднесена на касира.

Відповідальність за дотримання касової дисципліни несе керівник господарства Бєлоусов Ю.І., головний бухгалтер Кармаданова Т.І. і касир Бибина Т.А.

Бухгалтерський облік руху грошей по касі ведеться відповідно до робочого Плану рахунків ОПХ «Еліта» на активному рахунку 50 «Каса». Додаток 3 /

Субрахунки 50-2 «Операційна каса», 50-3 «Грошові документи» не відкриті, так як по них немає руху.

За дебетом рахунка 50 «Каса" відображається початкове і кінцеве сальдо, надходження грошових коштів та грошових документів до каси організації. За кредитом рахунку 50 «Каса" відображаються виплата грошових коштів та видача грошових документів з каси організації.

У залежності від розглянутих нами вище каналів надходження грошей до каси і на які цілі видані або витрачені гроші з каси, в ​​бухгалтерському обліку підприємства робляться такі проводки з кореспондуючими рахунками:

Таблиця 3. Типові операції за рахунком 50 «Каса»

Операція

Дебет рахунку

Кредит рахунку

1. Надійшли гроші в касу з розрахункового рахунку

50

51

2. Оприбутковано гроші, отримані в повернення від підзвітних осіб

50

71

3.Поступілі гроші в касу зі спеціальних рахунків у банку.

50

55

4. Видана заробітна плата

70

50

5.видани гроші підзвітним особам

71

50

6.Оплачени з каси загальногосподарські витрати

26

50

7.Внесени гроші з каси на розрахунковий рахунок у банку

51

50

8. та іншіСинтетичний облік грошових коштів при меморіально-ордерній формі ведуть у двох регістрах - в Реєстраційному журналі і Головній книзі.

Реєстраційний журнал застосовується для реєстрації бухгалтерських проводок (меморіальних ордерів), які записуються в хронологічному порядку з зазначенням номера, дати і суми. У цьому журналі кожному меморіальному ордеру присвоєно постійний порядковий номер. Нумерація проводиться окремо за кожен місяць,

Після реєстрації меморіальні ордери записуються в Головну книгу. Додаток 12.

Обороти по дебету і кредиту синтетичних рахунків зіставляють із сумою обороту в журналі реєстрації меморіальних ордерів. Після звірки та контролю Головний бухгалтер складає бухгалтерський баланс і інші звітні форми.

Меморіально-ордерна форма обліку відрізняється простотою, доступністю, є можливість щомісяця здійснювати перевірку правильності записів в облікові регістри і виявляти допущені помилки.

Недоліком меморіально-ордерної форми обліку є те, що великий обсяг облікової роботи припадає на кінець звітного періоду.

3. 3 Облік грошових коштів на розрахункових рахунках

Згідно цивільного законодавства банківський рахунок зобов'язана мати кожна організація, що є юридичною особою. Для відкриття розрахункового рахунку організація самостійно вибирає найбільш зручний і вигідний для себе банк, куди повинні бути представлені наступні документи: заяву на відкриття рахунку за спеціальною формою; картка із зразками підписів керівника і головного бухгалтера організації з відбитком печатки (у двох примірниках); рішення міської (районної) адміністрації про створення організації; копія затвердженого статуту, договору оренди, документа на право користування землею або інших документів, що підтверджують законність функціонування організації, та інші документи. Банк відкриває розрахункові (поточні) рахунки платникам податків лише при пред'явленні ними документа, що підтверджує постановку на облік в податковому органі.

ОПХ «Еліта» має розрахунковий рахунок у Ехиріт-Булагацькій ОСБ № 2428 Байкальського банку Ощадбанку Росії.

На розрахунковий рахунок підприємства надходять грошові кошти за продану продукцію, за виконані роботи і послуги, кредити банку, вільні грошові кошти з каси на підставі оголошення на внесок готівкою, інші надходження по основній діяльності.

З розрахункового рахунку здійснюються наступні платежі: за отримані від інших організацій товарно-матеріальні цінності та надані послуги, видача готівкових грошей в касу для оплати праці і на різні господарські потреби, за зобов'язаннями перед державним бюджетом, на погашення заборгованості по банківських кредитах, інші, пов'язані з господарською діяльністю. Всі платежі з розрахункового рахунка банк проводить по мірі надходження документів для оплати. Але якщо на рахунку недостатньо коштів для оплати всіх документів, то дотримується черговість відповідно до хронологічною послідовністю надходження документів до оплати (з урахуванням встановлених груп черговості).

Платежі здійснюються на підставі розпорядчих документів - грошових чеків, за якими видається готівка гроші та платіжного доручення, за яким банк проводить безготівкове перерахування коштів на рахунок іншої організації. (Додаток 13). Платіжні доручення дійсні протягом 10 днів з дня виписки, не враховуючи день виписки документа.

Розпорядниками коштів, які перебувають на розрахункових рахунках, є керівник організації Бєлоусов Ю.І. і головний бухгалтер Кармаданова Т.І., які підписують всі документи.

Самостійно банк знімає з рахунків грошові кошти і перераховує їх організаціям-одержувачам на підставі платіжних вимог, виставлених організацією-одержувачем на дане господарство. і за інкасовими дорученнями за виконавчими листами, зі сплати штрафів та недоїмок і т.д.

Для контролю за рухом грошових коштів та відображення цих операцій в обліку, підприємство одержує з банку виписки з розрахункових рахунків. У виписках вказуються всі суми надходжень і платежів. До виписки додаються відповідні документи, на підставі яких були зроблені записи. Додаток 14.

Отримавши виписку банку, головний бухгалтер підбирає до неї розрахунково-платіжні документи, і вказує кореспондуючий рахунок навпроти кожної суми. На виписках ОПХ «Еліта» розноска кореспонденції відсутня.

Бухгалтерський облік ведеться на активному рахунку 51 «Розрахункові рахунки», призначеному для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів у валюті Росії на розрахункових рахунках організації.

За дебетом рахунка 51 «Розрахункові рахунки" відображається надходження грошових коштів, а по кредиту - списання грошових коштів з розрахункових рахунків організації.

Таблиця 4. Типові операції за рах. 51 «Розрахункові рахунки».

ОПЕРАЦІЇ

Дебет рахунку

Кредит рахунку

1. На розрахунковий рахунок надійшла виручка від покупців за продану продукцію

51

60

2. Поступив на розрахунковий рахунок короткостроковий кредит банку

51

66

3. З каси надійшла виручка за продані товари

51

50

4. Надійшла заборгованість від інших дебіторів

51

76

5. Перераховано заборгованість постачальнику за матеріали

60

51

6. Перераховано заборгованість кредиторам

76

51

7. Погашено відсотки за короткостроковий кредит банку

66

51

8. Перераховано заборгованість фінансовим органам по платежах до бюджету

68

51

9. Одержано в касу для виплати заробітної плати робітникам і службовцям у сумі

50

51

10. І інСинтетичний облік по рахунку 51 «Розрахункові рахунки» здійснюється у Головній книзі, а аналітичний облік при меморіально-ордерній формі обліку - в контокоррентном книзі.

3.4 Облік грошових коштів на валютних рахунках

У господарській діяльності підприємств РФ можливі розрахунки, здійснювані в іноземній валюті.

У бухгалтерському обліку активний Рахунок 52 «Валютні рахунки» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в іноземних валютах на валютних рахунках організацій, відкритих в кредитних організаціях на території Російської Федерації і за її межами.

За дебетом рахунка 52 «Валютні рахунки" відображається надходження, за кредитом - списання грошових коштів з валютних рахунків організації Операції по валютних рахунках відображаються в бухгалтерському обліку на підставі виписок кредитної організації та доданих до них грошово-розрахункових документів. За інструкцією записано, що до рахунку 52 «Валютні рахунки» можуть бути відкриті субрахунки:

52-1 «Валютні рахунки всередині країни»,

52-2 «Валютні рахунки за кордоном».

Аналітичний облік по рахунку 52 «Валютні рахунки" ведеться по кожному рахунку, відкритого для зберігання грошових коштів в іноземній валюті.

Грошові кошти в іноземних валютах та операції з ними обліковуються на субрахунках головного рахунку 52 «Валютні рахунки» в рублях (рублевому покритті) в сумах, які визначаються шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом, що діє на дату виписки грошово-розрахункових документів.

У дослідно-виробничому господарстві «Еліта» у робочому плані рахунків рахунок 52 «Валютні рахунки» не передбачений, розрахунки в іноземній валюті не ведуться, немає валютних рахунків у банках. Відповідно за цим рахунком немає і бухгалтерського обліку.

3.5 Облік грошових коштів на спеціальних рахунках в банках

Для обліку грошових коштів цільового призначення у Плані рахунків передбачено рахунок 55 «Спеціальні рахунки в банках», який по відношенню до балансу є активним. Він може мати такі субрахунки: 55-1 «Акредитиви», 55-2 «Чекові книжки», 55-3 «Депозитні рахунки».

У ОПХ «Еліта» у Робочому плані рахунків для обліку грошових коштів цільового призначення вказана рахунок 55 «Рахунки в банках» без субрахунків.

За дебетом рахунка 55 враховується залишок грошових коштів на спеціальних рахунках у банку і їх надходження, а за кредитом - списання. Щомісяця на всіх аналітичних рахунках виводяться обороти і сальдо, яке може бути тільки дебетовим.

3.6 Облік переказів в дорозі

Рахунок 57 «Переклади їсти дорогою» призначений для узагальнення інформації про рух грошових коштів (переказів) у валюті Російської Федерації та іноземних валютах в дорозі, тобто грошових сум (переважно виручки від продажу товарів організацій, що здійснюють торговельну діяльність), внесених до каси кредитних організацій, ощадні каси або каси поштових відділень для зарахування на розрахунковий рахунок або інший рахунок організації, але ще не зарахованих за призначенням.

Підставою для прийняття на облік за рахунком 57 «Переклади їсти дорогою» сум (наприклад, при здачі виручки від продажу) є квитанції кредитної організації, ощадної каси, поштового відділення, копії супровідних відомостей на здачу виручки інкасаторам і т. п. Оскільки в ОПХ «Еліта» грошові кошти від торговельної діяльності в касу не надходять, інкасаторам не здаються і т.д., в Робочому плані рахунків цього приводу відсутня, то відповідно і бухгалтерський облік не ведеться

Висновок

Ця курсова робота присвячена бухгалтерського обліку грошових коштів. У процесі її написання ми проаналізували актуальність даної теми, цілі, які стоять перед бухгалтерським обліком, завдання, які повинен виконувати бухгалтерський облік грошових коштів, а також сутність та основні принципи його ведення в дослідно-виробничому господарстві «Еліта».

У теоретичній частині даної курсової роботи ми вивчили методичні рекомендації, нормативні документи, а також різні точки зору провідних фахівців, які дозволяють нам правильно організувати облік грошових коштів та уникнути порушень.

Наведена методика ведення бухгалтерського обліку грошових коштів є повною та конкретизованої, що дозволяє організувати чітке управління і контроль за надходженням, рухом і вибуттям грошових коштів.
У другому розділі дана коротка природно-економічна характеристика і стан облікової роботи в ОПХ «Еліта». На підставі цих даних можна зробити висновок, що господарство працює стабільно, розширює свою сферу діяльності, а отже і збільшується обсяг бухгалтерського обліку, в тому числі облік грошових коштів.

У цілому бухгалтерський облік грошових коштів на підприємстві ведеться відповідно до Положення про Бухгалтерському обліку, Листами ЦБ РФ про ведення касових операцій та іншими нормативними документами. Але облікова робота на підприємстві ведеться за меморіально-ордерною формою, яка в принципі застаріла і її недоліком є те, що великий обсяг облікової роботи припадає на кінець звітного періоду.

У бухгалтерії на сім чоловік всього три комп'ютери. Первинна документація, книги реєстрації, Головна книга ведуться вручну не завжди розбірливим почерком. Головна книга не відповідає типовому зразку - її заповнення поєднує в собі головну книгу і оборотну відомість. Тому в добу інформації та комп'ютеризації можна настійно порекомендувати застосування ЕОМ. Це дозволить значно підвищити контрольні функції, достовірність і оперативність бухгалтерського обліку, використання його даних для управління виробництвом.

В умовах використання ЕОМ необхідна інформація про рух грошових коштів і стан розрахунків забезпечується шляхом складання машинограми - контрольної відомості оборотів за синтетичними рахунками в розрізі кореспондуючих рахунків і субрахунків. Крім того, видаються машинограми аналітичного обліку по рахунках грошових коштів і розрахунків, які замінюють відповідні облікові регістри. Машинограми застосовуються для контролю та вивірки розрахунків з постачальниками, покупцями, різними дебіторами і кредиторами та ін За даними машинограм заповнюються окремі статті балансу підприємства.
Як рекомендацію до більш оперативному ведення обліку грошових коштів, пропонується оснастити касу підприємства персональної ЕОМ з пакетом необхідних прикладних програм.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Аксьонова С.І. Коментарі / С.І Аксьонова. / / Бухгалтерія і кадри. - 2007. - № 5 - с. 42.

 2. Бухгалтерський облік: Підручник, 2-е вид., Испр. І доп. / А.І Тишков

Т. Н Балдінова, А.С. Дементей та ін - Мн.: Виш.шк., 1996. - 687 с.

 1. Денисова Г.М. Порядок ведення касових операцій / Г.Н Денисова / / Час Бухгалтера. - 2009. - № 1 - с.52.

 2. Ільїна О.Д. Ліміт розрахунку готівкою / О.Д Ільїна / / Главбух. 2007. - № 5 - с.33.

 3. Кантеровскій А.А. Перевірка касових операцій / А.А Кантеровскій / / Бухгалтерський облік та оподаткування. 2008. - № 13 - с.38 ..

 4. Кантеровскій А.А. Перевірка касових операцій / А.А Кантеровскій / / Бухгалтерський облік та оподаткування. 2008. - № 11 - с.34 ..

 5. Міхєєва І.Г. Порушення касової дисципліни, уявні і справжні / І.Г Міхєєва / / Головбух .- 2007 - № 9 - с.39.

 6. Образцов М.М. Порядок ведення касових операцій / М.М. Зразків / / Практична бухгалтерська, 2008 - № 3 - с. 29

 7. Образцов Н.П. Облік касових операцій / Н.П Образцов / / Главбух. - 2008 - № 13 - с.36.

 8. Пизенгольц М.З. Бухгалтерський облік у сільському господарстві. Т.1. Ч.1. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник, 4-е вид., Перераб. і доп. / М.З. Пизенгольц. - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 480 с.

 9. Сільськогосподарський облік: Підручник / Г.М Лисович. - Ростов н / Д.: Мартті, 2002. - 720 с.

 10. Семеніхіна В.В Безготівкові розрахунки: Практичне керівництво / Під загальною ред. В.В Семеніхіна. - М.: Ексмо, 2005. - 320 с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Диплом
166.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік грошових коштів і грошових документів
Бухгалтерський облік грошових коштів 2 Облік грошових
Облік грошових коштів 2
Облік грошових коштів
Облік грошових коштів
Облік грошових коштів 6
Облік грошових коштів 2
Облік грошових коштів 7
Облік грошових коштів 3
© Усі права захищені
написати до нас