Облік грошових коштів на спеціальних рахунках в банках

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти Російської Федерації

Московський Гуманітарно-Економічний інститут

Факультет економіки і управління

Курсова робота

Тема:

"Облік грошових коштів на спеціальних рахунках у банках"

Виконала студентка

3 курсу,

групи ФО-32/БД, очного відділення

факультету економіки та управління

Пушкіна С.О.

Науковий керівник:

Луковскова Н.А.

Москва 2008

ПЛАН:

Введення

1. Облік операцій по акредитивній формі розрахунків

2. Облік операцій за розрахунками чеками і чековими книжками

3. Облік операцій за депозитними рахунками

4. Облік операцій за розрахунками корпоративними банківськими картами

Висновок

Список літератури

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Введення

З метою підвищення ефективності операцій в умовах ринкових відносин підприємствам необхідно виконувати основні завдання, пов'язані з обліком грошових коштів і розрахунків. Перш за все необхідно забезпечити відповідність розрахунків пропонованим вимогам: своєчасності, надійності, ефективності. Важливим для підприємства є оперативний, повсякденний контроль за використанням коштів суворо за цільовим призначенням, за правильними і своєчасними розрахунками з бюджетом, банками, персоналом, за дотриманням форм розрахунків, встановлених в договорах c покупцями і постачальниками.

Актуальність обраної теми полягає в тому, що з кінця 19 століття безготівкові розрахунки успішно заміщають платежі готівкою і навіть мають деякі переваги перед останніми. На сьогоднішній день співвідношення між готівковій та безготівковій грошовою масою становить 30% до 70%. Більшість розрахунків по операціях здійснюється шляхом перерахування грошових коштів з використанням банківських рахунків, тому оборот товарів, робіт та послуг практично будь-якої держави так чи інакше пов'язаний з надійним функціонуванням банківської системи в цілому. На сьогоднішній день банки надають своїм клієнтам можливості здійснювати різні банківські операції. У залежності від специфіки конкретної операції вона здійснюється за допомогою використання банківського рахунку. Наприклад, перерахування грошових коштів у валюті Російської Федерації здійснюється за допомогою використання банківського рахунку у валюті РФ, перерахування ЄВРО за допомогою використання валютного рахунку у валюті ЄВРО і т.д. Поряд з розрахунковим рахунками підприємства можуть мати інші спеціальні рахунки для обліку грошових коштів, як правило, цільового використання.

Мета роботи - дослідити облік грошових коштів, що знаходяться на спеціальних рахунках в банках.

Завданнями даної роботи є:

- Розгляд форм безготівкових розрахунків, які обліковуються на рахунку 55 "Спеціальні рахунки в банках"

- Розгляд схем і порядку здійснення розрахунків за спеціалізованими рахунками

- Оформлення документації

- Облік операцій по даному рахунку в організації

Рахунок 55 "Спеціальні рахунки в банках" призначено для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів у валюті Російської Федерації та іноземних валютах, що знаходяться на території Російської Федерації і за її межами, в акредитивах, чекових книжках, інших платіжних документах (крім векселів), на поточних, особливих та інших спеціальних рахунках, а також про рух коштів цільового фінансування у тій їхній частині, яка підлягає відокремленому зберіганню. Спеціальний рахунок відкривається банком для заморожування коштів, при відкритті акредитива, при видачі лімітованих чекових книжок; окремий рахунок відкривається організації при отриманні корпоративних банківських розрахункових карт і ін Особливості рахунку 55 "Спеціальні рахунки в банках" - "заморожування" коштів організації на встановлений час та встановлені цілі з можливістю негайного використання всієї "замороженою" суми на ці цілі.

Кошти, перекладні організацією на інші рахунки, враховуються на різних субрахунках балансового рахунку 55 "Спеціальні рахунки в банках". На цих же рахунках обліковуються кошти цільового фінансування, які повинні бути враховані, осібно від інших засобів.

До рахунку 55 "Спеціальні рахунки в банках" можуть бути відкриті такі субрахунки:

55.1 "Акредитиви";

55.2 "Чекові книжки";

55.3 "Депозитні рахунки";

55.4 "Корпоративні банківські карти" і ін

Вимоги щодо документування та обліку операцій по іншим рахунками в банках нічим не відрізняються від аналогічних вимог з операцій на розрахунковому та валютних рахунках.

1. Облік операцій по акредитивній формі розрахунків

Акредитив - це банківський документ, який оформляє покупець товару в банку, де має рахунок. Як правило, при відкритті акредитива банк списує суму, на яку відкривається акредитив з розрахункового (рублевого або валютного) рахунку клієнта, поміщаючи гроші в безвідсотковий депозит. Акредитивна форма розрахунків застосовується в двох випадках: коли вона встановлена ​​договором і коли постачальник переводить покупця на цю форму розрахунків відповідно до положень про поставки продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання. Акредитив, викладені всі вимоги покупця до товару і до оформлення документів на товар, при виконанні яких банк, виконуючий акредитив, має право перевести гроші продавцю з акредитивного рахунку покупця. Кожен акредитив призначений для розрахунків тільки з одним постачальником і виставляється на термін, зазначений у договорі, який може бути продовжений за згодою постачальника і покупця. Одержувач коштів може достроково відмовитися від використання акредитива, якщо це передбачено умовами акредитива.

Особливість акредитивної форми розрахунків полягає в тому, що оплату платіжних документів виробляють за місцем знаходження постачальника відразу після відвантаження ним продукції.

Акредитив - доручення відділення банку покупця відділенню банку постачальника про відкриття спеціального акредитивного рахунку для негайної оплати постачальника на умовах, передбачених в акредитивній заяві, і в межах зазначеної в заяві суми. У Росії акредитивна форма розрахунків не дуже поширена, але в міжнародних розрахунках використовується часто. Тому якщо організація планує займатися експортом або імпортом товару їй необхідно представляти всі переваги та недоліки цієї форми розрахунків.

Порядок розрахунків по акредитиву встановлюється в основному договорі, в якому відображаються наступні умови:

- Найменування банку-емітента;

- Найменування банку, що обслуговує отримувача коштів;

- Найменування одержувача коштів;

- Сума акредитива;

- Вид акредитива;

- Спосіб сповіщення одержувача коштів про відкриття акредитива;

- Спосіб сповіщення платника про номер рахунку для депонування коштів, відкритого виконуючим банком;

- Повний перелік і точна характеристика документів, що подаються одержувачем коштів;

- Терміни дії акредитива, подання документів, що підтверджують поставку товарів (виконання робіт, надання послуг), та вимоги до оформлення зазначених документів;

- Умови оплати (з акцептом або без акцепту);

- Відповідальність за невиконання (неналежне виконання) зобов'язань.

У основний договір можуть бути включені інші умови, що стосуються порядку розрахунків за акредитивом.

Форма заяви на відкриття акредитива для розрахунків з російським покупцем встановлена ​​Центральним Банком Росії Положенням від 3 жовтня 2002 р. N 2-П "Про безготівкові розрахунки в Російській Федерації". Форма заяви на відкриття акредитива у валюті, для здійснення міжнародних розрахунків Центральним банком не встановлена , і банки, уповноважені на ведення валютних операцій, розробляють таку форму самі.

Для відкриття акредитива платник подає обслуговуючому банку акредитив на бланку форми

0401063 (див. Додаток 1), в якому платник зобов'язаний вказати:

- Вид акредитива (при відсутності вказівки на те, що акредитив є безвідкличним, він вважається відзивним);

- Умови оплати акредитива (з акцептом або без акцепту);

- Номер рахунку, відкритий виконуючим банком для депонування коштів при покритому (депонированном) акредитиві;

- Термін дії акредитива з зазначенням дати (число, місяць і рік) його закриття;

- Повне і точне найменування документів, проти яких здійснюється платіж по акредитиву;

- Найменування товарів (робіт, послуг), для оплати яких відкривається акредитив, номер і дату основного договору, термін відвантаження товару (виконання робіт, надання послуг), вантажоодержувача і місце призначення (при оплаті товарів).

При відсутності хоча б одного з цих реквізитів банк відмовляє у відкритті акредитива.

Подана заява реєструється банком платника в спеціальному журналі і оприбутковується по позабалансовому рахунку № 9931 "Акредитиви до оплати". Заява на відкриття акредитива подається у кількості примірників, необхідних банку платника для виконання умов акредитива (зазвичай у п'яти примірниках).

1-й примірник з підписами і відбитком печатки покупця є підставою для списання коштів з його розрахункового рахунку і залишається в документах дня банку платника;

2-й, 3-й і 4-й примірники заяви через РКЦ направляються в банк постачальника, де:

2-й примірник, забезпечений підписом посадових осіб та печаткою банку платника, використовується для депонування коштів на рахунку № 720 "Акредитиви";

3-й примірник вручається постачальнику і є підставою для відвантаження товарів;

4-й примірник використовується як особового рахунку постачальника у цій акредитиву за балансовим рахунком № 720.

5-й примірник повертається платникові як розписки банку здійсненні операції по його рахунку;

Акредитив може бути виставлений за рахунок власних коштів та за рахунок банківського кредиту.

У першому випадку виставлення акредитива оформляють наступній бухгалтерської записом:

Дебет рахунку 55 «Спеціальні рахунки в банках», субрахунок 1 «Акредитиви»; Кредит рахунку 51 «Розрахункові рахунки».

Коли акредитив виставляють за рахунок банківського кредиту, складають такий запис:

Дебет рахунку 55 «Спеціальні рахунки в банках», субрахунок 1 «Акредитиви»; Кредит рахунку 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позикам».

Оплату рахунків постачальників з акредитивного рахунку оформляють наступній записом:

Дебет рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»; Кредит рахунку 55 «Спеціальні рахунки в банках», субрахунок 1 «Акредитиви».

Залишок невикористаного акредитива повертають організації-покупцеві і зараховують на розрахунковий рахунок, якщо акредитив виставлений за рахунок власних коштів, або перераховують до погашення заборгованості за позикою, якщо акредитив виставлений за рахунок банківського кредиту.

У першому випадку складають такий запис:

Дебет рахунку 51 «Розрахункові рахунки»;

Кредит рахунку 55 «Спеціальні рахунки в банках», субрахунок 1 «Акредитиви».

У разі повернення залишку невикористаного акредитива, виставленого за рахунок банківська кредиту, оформляється наступна бухгалтерська запис:

Дебет рахунок 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках";

Кредит рахунку 55 «Спеціальні рахунки в банках», субрахунок 1 «Акредитиви».

Аналітичний облік за субрахунком 55-1 "Акредитиви" ведеться по кожному виставленому організацією акредитиву.

У спрощеному вигляді порядок розрахунків з використанням акредитива виглядає наступним чином.

Схема акредитивної форми розрахунків:

Постачальник

1)

Покупець


6)


9)

7)

5)


3)

2)

10)

Банк-постачальник

4)

Банк-покупець


8)


 1. укладення договору-контракту з зазначенням акредитивної форми розрахунків

 2. заяву на відкриття акредитива (сума, термін, умови використання його постачальником)

 3. виписка з розрахункового рахунку про відкриття акредитива

 4. повідомлення про відкриття акредитива і його умови

 5. повідомлення постачальнику умов акредитива

 6. відвантаження продукції товарів за умовами акредитива

 7. постачальник представляє платіжні та інші товарні документи на оплату за рахунок акредитива

 8. повідомлення про використання акредитива

 9. виписка з розрахункового рахунку - зарахований на рахунок

 10. виписка з рахунку акредитива про використання акредитива

Банк покупця списує з розрахункового (рублевого, валютного), або з кредитного рахунку покупця суму, зазначену в Заяві на відкриття акредитива. Потім, банк покупця сповіщає банк постачальника про відкриття покупцем акредитива і його умов (умови акредитива обумовлені в контракті між постачальником і покупцем).

Банк постачальника сповіщає постачальника про те, що на його користь відкрито акредитив і про його умовах. У разі відсутності розбіжностей між постачальником і покупцем за умовами акредитива, постачальник відвантажує товар і пред'являє відвантажувальні, товаророзпорядчі та ін документи у свій банк. Банк перевіряє документи на предмет їх відповідності умовам акредитиву, і при відсутності розбіжностей з вимогами акредитива, зараховує гроші на рахунок постачальника і відправляє документи в банк покупця.

Якщо в представлених постачальником документах є розбіжності з умовами акредитива, банк повертає комплект документів постачальника. Далі, в залежності від суті розбіжностей документів та умов акредитива, постачальник або виправляє допущені помилки і пред'являє документи знову, або домовляється з покупцем про зміну умов акредитива з тим, щоб наявні документи могли бути прийняті банком. Останнє, звичайно, не завжди можливо, тому, даючи транспортної компанії рознарядку на відвантаження, слід приділити особливу увагу оформленню відвантажувальних і товаросупровідних документів.

Акредитивна форма розрахунків є однією з найбільш складних, але в той же час найбільш безпечних для сторін форм розрахунків. При правильних формулюваннях умов акредитива, і вимог до документів, проти яких банк повинен перевести гроші постачальникові, акредитив надає експортеру можливість виключити ризик відмови покупця прийняти товар і гарантує своєчасність отримання платежу (при дотриманні експортером всіх умов акредитива).

Основні принципи здійснення операцій з акредитивами в міжнародній торгівлі викладені в "Уніфікованих правилах і звичаях для документарних акредитивів" (у ред. 1993р.), Опублікованих Міжнародною торговельною палатою (публікація МТП 500). Правила є обов'язковими для всіх зацікавлених сторін за умови, що посилання на них міститься в акредитиві.

Необхідність введення Уніфікованих правил обумовлена ​​відмінностями у правовому регулюванні різних країн, що могло б призвести до розбіжностей в розумінні і трактуванні тих чи інших умов розрахунків. Уніфіковані правила усувають безліч можливих розбіжностей і суперечок, оскільки узагальнюють міжнародну практику в області документарного акредитиву.

Підписуючи контракт на експорт або імпорт товару, що передбачає акредитивну форму розрахунків, слід мати на увазі деякі особливості використання акредитивної форми розрахунків.

Акредитив за своєю природою являє собою угоду, відокремлену від договору купівлі-продажу або іншого договору, на якому він може бути заснований. Це означає, що банки ніяк не пов'язані з договором купівлі-продажу і не зобов'язані займатися такими договорами, навіть якщо в акредитиві є яка-небудь посилання на такий договір.

Те ж саме і з клієнтом банку. Клієнт не може пред'явити претензію за зобов'язаннями банку здійснити платіж, оплатити або акцептувати переказні векселі (тратти) або виконати будь-які інші зобов'язання по акредитиву, тільки тому, що є якісь взаємини між банком, що відкрив акредитив (банком-емітентом) або покупцем, який відкрив акредитив (бенефіціаром).

Тобто всі дії по акредитиву здійснюються тільки між банками. За операціями з акредитивами всі зацікавлені сторони мають справу тільки з документами, але не з товарами, послугами та (або) іншими видами виконання зобов'язань, до яких можуть відноситися документи.

Згідно Уніфікованим правилам для документарних акредитивів акредитиви можуть відкриватися на різних умовах. Від цих умов залежить ступінь надійності акредитивів у частині отримання продавцем виручки від покупця.

Акредитивна форма розрахунків регламентується Цивільним кодексом РФ: Ст. 867-Ст 873.

У практиці існують наступні види акредитивів:

Ст. 868. Відзивний акредитив

1.Отзивним визнається акредитив, який може бути змінений або анульований банком-емітентом без попереднього повідомлення одержувача грошових коштів. Відкликання акредитива не створює будь-яких зобов'язань банку-емітента перед одержувачем коштів.

2. Виконуючий банк зобов'язаний здійснити платіж або інші операції за відкличним акредитивом, якщо до моменту їх здійснення ним не одержано повідомлення про зміну умов або скасування акредитива.

3. Акредитив є відзивним, якщо в його тексті прямо не встановлено інше.

У разі відкликання (повного або часткового) або змін умов акредитива платником подається до банку-емітента відповідне розпорядження, складене у довільній формі в трьох примірниках і оформлена на всіх примірниках підписами осіб, які мають право підпису розрахункових документів, і відбитком печатки.

Ст. 869. Безвідкличний акредитив

1. Безвідкличний акредитив, який не може бути скасований без згоди одержувача коштів.

2. На прохання банку-емітента виконуючий банк, що бере участь у проведенні акредитивної операції, може підтвердити безвідкличний акредитив (підтверджений акредитив). Таке підтвердження означає прийняття виконуючим банком додаткового до зобов'язання банку-емітента зобов'язання провести платіж відповідно до умов акредитива.

Безвідкличний акредитив, підтверджений виконуючим банком, не може бути змінений або скасований без згоди виконуючого банку.

Причому якщо в акредитиві не вказано прямо, що він є відзивним, то такий акредитив автоматично є безвідкличним (ст. 6 "Уніфікованих правил").

Звичайно, для гарантії надходження платежу експортеру вигідний безвідкличний акредитив. Безвідкличний документарний акредитив хоча і є більш дорогою формою розрахунків у порівнянні з іншими (переклад, інкасо), але в той же час дозволяє контролювати терміни виконання поставок і здійснення платежів. А питання дорожнечі відкриття безвідкличного підтвердженого акредитиву можна вирішити з контрагентом по операції, шляхом регулювання контрактних цін на товар.

Крім цього в розрахунках можуть використовуватися:

Підтверджений акредитив - що має гарантію платежу з боку іншого банку, який не є емітентом, зазвичай це банк постачальника;

Непідтверджений акредитив - за яким відповідальність за виконання платежу несе тільки банк-емітент;

Ст. 867 / 2 Загальні положення про розрахунки по акредитиву:

Покритий (депонований) - акредитив за умовами якого банк-емітент надає в розпорядження банку виконуючого акредитив грошові кошти в сумі відкривається акредитиву на весь термін акредитиву для використання в якості виплат по акредитиву;

Непокритий (гарантований) - це акредитив, за яким платежі постачальнику гарантує банк. У цьому випадку платник звертається до свого банку з клопотанням виставити для нього гарантований акредитив. Зазначене клопотання банк-емітент задовольняє, як правило, у відношенні платоспроможних, першокласних клієнтів і за умови встановлення між ним і банком, виконуючим акредитив, кореспондентських відносин. При відкритті гарантованого акредитива банк-емітент надає виконуючому банку право списувати платежі по акредитиву на користь постачальника - отримувача коштів зі свого кореспондентського рахунку. Порядок списання грошових коштів з кореспондентського рахунку банку-емітента за непокритим акредитивом визначається за угодою між банками.

Важливим моментом є також місце виконання акредитива, тобто який банк є виконуючим - банк країни експортера або країни імпортера. Якщо в акредитиві зазначено місце виконання - банк країни експортера, грошові кошти будуть отримані швидше. З точки зору надійності платежу, для експортера вигідніше покритий підтверджений акредитив з умовою виконання в банку експортера. У цьому випадку, при здачі документів у банк і за відсутності у банку претензій до їх оформлення гроші експортер отримає протягом 1-3 робочих днів.

Хоча акредитиви, безумовно, є однією з кращих гарантій платежу, на практиці з ними не все так гладко. Ця форма розрахунків має свої недоліки. Особливо якщо товар продається в, так звані, "країни третього світу". Часто покупець з якої-небудь африканської, азіатській або південно-американської країни відкриває акредитив в своєму банку, з яким він працює багато років. Але у цього банку немає кореспондентських відносин ні з Вашим банком, ні взагалі з будь-яким банком Росії. У цьому випадку банк покупця відкриє акредитив через банк, з яким кореспондентські відносини встановлені не тільки в нього, але і в російського банку (не обов'язково Вашого). Страшного нічого немає, але при пересиланні інформації про умови акредитива телеграфом, за кілька банків, нерідко відбуваються помилки (в основному граматичні), у тому числі в найменуванні товару, найменування постачальника і пр.

І якщо Ви взяли акредитив з помилками в найменуваннях, то у всіх відвантажувальних документах повинні вказати найменування з граматичними помилками, інакше банк відмовить у прийомі документів. Виходить, що замість прискорення розрахунків та гарантій платежу, експортер, відвантаживши товар, отримує тривале листування і відправлення документів на базі інкасо.

Оскільки вказівка ​​в відвантажувальних документах неправильних найменувань товару та реквізитів постачальника створить експортеру проблеми з митницею і банком, не варто приймати акредитив, умови якого не збігаються з умовами контракту, навіть у дрібницях. Слід негайно направити в банк і водночас покупцеві всі заперечення по отриманому акредитиву і чекати змін до нього. Тільки отримавши зміни до акредитива і, переконавшись, що умови акредитива відповідають контрактом, можна відвантажувати товар на експорт.

Після відвантаження товару на експорт, отримавши від перевізників всі необхідні транспортні документи (зазвичай їх перелік вказується в акредитиві), експортер може направити комплект документів, передбачених акредитивом, в свій банк а так само реєстр рахунків-фактур на відвантажену продукцію, на підставі яких виконуючий банк перевіряє виконання постачальником умов акредитива, правильність оформлення документів і лише після цього проводить виплати за акредитивом.

Реєстр рахунків-фактур представляється постачальником банку в 3 примірниках, з яких 1-й примірник використовується як підстава для списання коштів з рахунку № 720 і зарахування їх на розрахунковий рахунок постачальника, 3-й примірник видається постачальнику з розпискою банку в прийомі документів, 2 -й примірник з додатком товарно-транспортних документів і відміткою про використання акредитива (в повній або частковій сумі) відсилається банку платника для вручення останньому і одночасно відображається по витраті позабалансового рахунку № 9931 "Акредитиви до оплати".

Якщо умовами акредитива передбачено акцепт уповноваженого покупця, то повинен представити в банк постачальника:

* Свій паспорт або інший замінюючий його документ;

* Заповнити картку зразків підписів;

* Посвідчення про відрядження або доручення, видані організацією, яка відкрила акредитив.

Акцепт уповноваженого оформляється наступним написом на реєстрі рахунків-фактур: "Акцептований за рахунок акредитива від ________ № ___уполномочены____________________________

(Найменування організації покупця) ПІДПИС

дата - ".

Банк, перевіряє правильність заповнення документів, та їх відповідність умовам акредитива. Якщо банк при перевірці правильності заповнення документів та їх відповідності умовам акредитиву виявить, що в представлених документах допущені помилки, банк, як правило, повертає весь комплект документів на переробку. При цьому слід мати на увазі, що зазвичай в акредитивах зазначаються строки пред'явлення документів у банк. Вони обчислюються від дати відвантаження товару. Але навіть якщо такий строк не зазначений, то відповідно до ст. 43 Уніфікованих правил банки будуть відмовляти в прийомі документів, представлених пізніше 21 дня від дати відвантаження. Щоб цього не сталося, умовами акредитива має бути дозволено подання документів в більш пізні терміни. У будь-якому разі документи повинні бути представлені не пізніше дати закінчення терміну акредитива.

Крім терміну дії акредитива і строку подання документів до банку, в акредитивах, як правило, обумовлений термін останнього відвантаження. Якщо товар був відвантажений пізніше цього терміну, банк не прийме документи, навіть якщо термін дії акредитива не закінчився і терміни подання документів не порушені. У таких випадках слід звернутися до покупця з проханням про продовження терміну дії акредитива, строку подання документів і останнього терміну відвантаження.

У тих випадках, коли експортер допустив порушення умов акредитива в частині строків відвантаження, термінів подання документів, банк може прийняти документи під так зване "гарантійний лист". Цим листом експортер гарантує, що вирішить з покупцем всі питання оплати, але в цьому випадку банки знімають з себе відповідальність за надходження платежу.

Якщо товар покупцю "життєво необхідний", він оплатить його, оскільки без оригіналів товаророзпорядчих документів не зможе отримати товар у митниці своєї країни, а оригінали він не отримає від банку, поки не дасть дозволу на платіж. А от якщо за час тривалої переписки необхідність у товарі відпала, експортер може залишитися без експортної виручки, зате з витратами з повернення товару в Росію. Але це вже інша тема. Таким чином, акредитивна форма розрахунків має як серйозні переваги, так і певні недоліки, особливо з огляду на рівень виконавської дисципліни співробітників оформляють документи в деяких російських організаціях-перевізниках.

Ми розглядали акредитивну форму розрахунків з точки зору продавця товару. Акредитивна форма розрахунків для покупця не дуже вигідна через "заморожування" коштів на тривалий термін, але вона все-таки переважніше авансового банківського переказу (передоплати), на якому зазвичай наполягають постачальники. При відкритті акредитива, у разі якщо товар не буде поставлений до певного терміну, покупець без проблем отримає свої гроші назад. Умови акредитивної форми розрахунків для продавця товару і для покупця однакові. Але ніяких операцій за рахунками продавця до отримання грошей від покупця не проводиться. Якщо ж організація домовилася з постачальником про покупку товару з використанням акредитивної форми розрахунків, то вона направляє до свого банку Заява на відкриття акредитива, і банк списує з її розрахункового або поточного валютного рахунку кошти в покриття акредитива. При цьому бухгалтер зробить такі проводки:

Дебет рахунку 55.1.1 "Акредитиви в рублях" Кредит рахунку 51 "Розрахунковий рахунок", або проводку -

Дебет 55.1.2. "Акредитиви в доларах США" Кредит 52.2.1 "Поточний валютний рахунок в доларах США".

Відбиті на рахунку 55.1 "Акредитиви" кошти в акредитивах, у міру використання їх (згідно з виписками банку), списуються, в дебет рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками". Невикористані кошти в акредитивах після закінчення терміну дії акредитива, відновлюються банком на той рахунок, з якого вони були перераховані при відкритті акредитива і, відображаються проводкою:

Кредит рахунку 55.1 "Акредитиви" Дебет рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" чи 52 "Валютний рахунок".

Ст. 872. Відповідальність банку за порушення умов акредитива

1. Відповідальність за порушення умов акредитива перед платником несе банк-емітент, а перед банком-емітентом виконуючий банк, за винятком випадків, передбачених цією статтею.

2. При необгрунтованій відмові виконуючого банку у виплаті коштів за покритому або підтвердженого акредитиву відповідальність перед одержувачем коштів може бути покладена на виконуючий банк.

3. У випадку неправильної виплати виконуючим банком грошових коштів по покритому або підтвердженого акредитиву внаслідок порушення умов акредитива відповідальність перед платником може бути покладена на виконуючий банк.

Ст. 873. Закриття акредитива

1. Закриття акредитива у виконуючому банку здійснюється:

- Після закінчення терміну акредитива;

- За заявою одержувача коштів про відмову від використання акредитива до закінчення терміну його дії, якщо можливість такої відмови передбачена умовами акредитива;

-На вимогу платника про повне або часткове відкликання акредитива, якщо таке відкликання можливе за умовами акредитива.

Про закриття акредитива виконуючий банк повинен поставити до відома банк-емітент.

2. Невикористана сума покритого акредитива підлягає поверненню банку-емітенту негайно одночасно із закриттям акредитива. Банк-емітент повинен зарахувати повернені суми на рахунок платника, з якого депонувалися кошти.

Порядок здійснення розрахунків по акредитиву регулюється законом, а також установлених у відповідність з ним банківськими правилами і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту.

Дебет

Кредит

З-залишок невикористаних акредитивів, чекових книжок

Оплачено витрати або заборгованості постачальникам акредитива, чекових книжок і банківських карт.

ПРИКЛАД:

Організація придбала матеріальні ресурси з використанням акредитива

Операція

Дебет

Кредит

Підстава

Сума

Відкриття акредитива

55 / 1

51

Рахунок банку

600 000

Оплачено послуги банку

76

51

Рахунок-фактура постачальника

10 000

Списані послуги банку

10 (16)

76

Рахунок-фактура постачальника

10 000

Виділено ПДВ

19

60

Рахунок-фактура постачальника

90 000

Відображено витрати на придбання матеріалів

10

60

Рахунок фактура постачальника (після оприбуткування)

500 000

ПДВ за матеріалами прийнятий до відшкодування з бюджету

68/НДС

19

Рахунок фактура постачальника

90 000

Оплачено рахунок постачальників шляхом розкриття акредитива

60

55 / 1

Рахунок-фактура постачальника (з урахуванням ПДВ)

590 000

2. Облік операцій за розрахунками чеками і чековими книжками

У Росії розрахунки чеками між юридичними особами застосовуються досить рідко. Чекові книжки використовуються головним чином для зняття організацією готівкових грошей зі свого рахунку в банку. Грошові кошти, призначені для розрахунків чеками, депонуються на спеціальному рахунку в банку, при цьому банк списує частину грошових коштів з розрахункового рахунку організації на спеціальний рахунок (або оформляє короткостроковий кредит банку).

Для зняття готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку (на виплату заробітної плати працівникам, видачу коштів під звіт, тощо) банк, як правило, видає організації чекову книжку. Для того, щоб зняти готівку зі свого рахунку, організація виписує чек, запевняє його підписами уповноважених осіб та печаткою організації і представляє в банк. Положенням ЦБ РФ "Про безготівкові розрахунки в Російській Федерації" від 03.10.2002 N 2-П (в ред. Від 11.06.2004 р.) встановлено певні вимоги до розрахунків чеками, що діють в Російській Федерації.

Чек - це цінний папір, що містить нічим не обумовлене розпорядження чекодавця банку здійснити платіж зазначеної в ньому суми чекодержателю. Пояснимо деякі поняття діючі у чековому обігу:

чекодавець - юридична особа, яка має грошові кошти в банку, якими він має право розпоряджатися шляхом виставляння чеків;

чекодержателя ь - юридична особа, на користь якої виданий чек,

платник - банк, у якому знаходяться грошові кошти чекодавця.

Порядок та умови використання чеків у платіжному обороті регулюються частиною другою Цивільного кодексу Російської Федерації, а в частині, їм не врегульованою, - іншими законами і встановлюваними згідно з ними банківськими правилами.

Чек оплачується платником за рахунок грошових коштів чекодавця. В якості платника за чеком може бути зазначений тільки банк, де чекодавець має кошти, якими він має право розпоряджатися шляхом виставлення чеків. Чекодавець не має права відкликати чек до закінчення встановленого строку для його пред'явлення до оплати. Пред'явленням чека до оплати вважається подання чека для отримання платежу в банк, що обслуговує чекодержателя. Видача чека не погашає грошового зобов'язання, на виконання якого він виданий. Платник за чеком зобов'язаний упевнитися усіма можливими способами у справжності чека. Порядок покладання збитків, що виникли внаслідок оплати платником підробленого, викраденого або втраченого чека, регулюється законодавством.

Бланки чеків є бланками суворої звітності. Їх зберігання здійснюється в порядку, встановленому нормативними актами Банку Росії. Чеки, що випускаються кредитними організаціями, можуть застосовуватися для здійснення безготівкових розрахунків. У випадку, коли сфера обігу чеків обмежується кредитною організацією та її клієнтами, чеки використовуються на підставі договору про розрахунки чеками, що укладається між кредитною організацією та клієнтом.

Чек має містити всі обов'язкові реквізити, встановлені частиною другою Цивільного кодексу Російської Федерації, а також може містити додаткові реквізити, що визначаються специфікою банківської діяльності та податковим законодавством. Форма чека визначається кредитною організацією самостійно.

Статтею 878 ЦК України визначено такі обов'язкові реквізити чека:

1) найменування "чек", включене в текст документа;

2) доручення платнику виплатити певну грошову суму;

3) найменування платника та вказівку рахунку, з якого повинен бути здійснений платіж;

4) зазначення валюти платежу;

5) зазначення дати і місця складання чека;

6) підпис особи, що чек, - чекодавця.

Відсутність у документі будь-якого із зазначених реквізитів позбавляє його сили чека.

Чек, що не містить вказівку місця його складання, розглядається як підписаний у місці знаходження чекодавця.

У міжнародних торговельних відносинах, де практично відсутні розрахунки готівкою в нашому розумінні, а поняття "cash" означає негайну оплату проти документів (безготівковим шляхом), до недавнього (в історичному масштабі) часу розрахунки чеками були поширені надзвичайно широко. Женевська Конвенція, що встановлює "Однаковий Закон про чеки" була підписана 19 березня 1931 (набула чинності 1 січня 1934 р.).

Росія до Конвенції не приєдналася, тому наше законодавство про чековому обігу обмежується ст. 877-885 Цивільного кодексу РФ і наказами Банку Росії. Але оскільки в міжнародних розрахунках діють положення, встановлені Женевської конвенції, і деякі з них (наприклад, про терміни пред'явлення чеків до платежу) відрізняються від положень Цивільного кодексу РФ, організаціям, які планують експортно-імпортні операції, імовірно, буде цікавим ознайомитися з чинними міжнародними положеннями , що стосуються чекового обігу.

Пред'явлення чека до платежу можливо шляхом його безпосереднього пред'явлення банку-платнику, а також шляхом подання чека до банку, що обслуговує чекодержателя, на інкасо для одержання платежу.

Строки пред'явлення чека до платежу в міжнародній практиці відрізняються від строків пред'явлення чека, встановлених Росії.

Згідно з п. 2.12 Положення Банку Росії від 3 жовтня 2002 р. N 2-П "Про безготівкові розрахунки в Російській Федерації" розрахункові документи дійсні до пред'явлення в обслуговуючий банк протягом 10 календарних днів, не рахуючи дня їх виписки.

Стаття 29 Закону про чеки встановлює наступні строки пред'явлення чеків до оплати при міжнародних розрахунках:

- Чек, який оплачується в країні її виставлення, повинен бути пред'явлений до платежу протягом восьми днів;

- Чек, який оплачується не в тій країні, де він виставлений, а в інший, повинен бути пред'явлений до оплати протягом двадцяти днів, якщо місце виставлення і місце платежу знаходяться в одній і тій же частині світу;

- Чек, який оплачується не в тій країні, де він виставлений, а в інший, повинен бути пред'явлений до оплати протягом протягом сімдесяти днів, якщо місце виставлення і місце платежу знаходяться в різних частинах світу.

Вищевказані терміни починають діяти з дня, який зазначений у чеку як день виставлення чека.

Відкликання чека можливий тільки після закінчення строку для пред'явлення. Якщо відомості про відкликання чека чекодавцем не дані, то платник (банк) може здійснити платіж також і після закінчення строку для пред'явлення. Чек заповнюється від руки або з допомогою технічних засобів. Чек може бути іменним, ордерним або на пред'явника. Вид чека визначає спосіб передачі прав по ньому. Не підлягає передачі іменний чек. Чек без зазначення найменування чекодержателя розглядається як чек на пред'явника.

Платіж за чеком може бути забезпечений повністю або в частині чекової суми за допомогою аваля банку.

Аваль - поручительство (зобов'язання поручителя відповідати перед кредитором боржника за виконання останнім його основного зобов'язання повністю або частково) за векселем або чеку; допускається для будь-якої особи, крім платника. Аваліст відповідальність нарівні з векселедавцем, причому його зобов'язання є дійсним навіть у тому випадку, якщо те зобов'язання, яке він гарантував, виявиться недійсним з будь-то ні якої іншої причини, ніж дефект форми.

Порядок видачі та дії авалю регулюється ст. 881 ГК РФ.

Гарантія платежу за допомогою авалю може бути повною або частковою. Аваль проставляється на лицьовій стороні чека або на додатковому аркуші. Він виражається словами "вважати за аваль" або будь-іншою рівнозначною формулою.

Якщо банк відмовляється оплатити чек, засвідчити цей факт можна кількома способами, передбаченими ст. 883 ГК РФ:

- Вчиненням нотаріусом протесту або складанням рівнозначного акта в порядку, встановленому Законом;

- Відміткою платника на чеку про відмову в його оплаті, із зазначенням дати подання чека до оплати;

- Відміткою інкасуючого банку із зазначенням дати про те, що чек своєчасно виставлений, але не оплачений.

Протест або рівнозначний акт має бути здійснений до закінчення строку для пред'явлення чека до платежу. Якщо пред'явлення чека до платежу мало місце в останній день строку, протест або рівнозначний акт може бути здійснений на наступний робочий день.

Після засвідчення факту несплати власник чека повинен сповістити свого індосанта і чекодавця про неплатіж. Згідно зі ст. 884 ГК РФ повідомлення подається протягом двох робочих днів, наступних за днем протесту. А відповідно до ст. 42 Закону про чеки - протягом чотирьох робочих днів, наступних за ньому протесту або рівнозначного акта, а у разі застереження "оборот без витрат" - за днем пред'явлення.

Всі зобов'язані по чеку особи (чекодавець, індосанти, авалісти) солідарно відповідають перед чекодержателем за відмову платника від оплати чека. При цьому чекодержатель має право за своїм вибором пред'явити позов одному, кількох або всіх зобов'язаних за чеком особам. Чекодержатель має право вимагати від зобов'язаних за чеком осіб оплати суми чека, відшкодування своїх витрат на одержання оплати, а також сплати відсотків за невиконання грошового зобов'язання відповідно до п. 1 ст. 395 ГК РФ.

Для вимог, що випливають з несплати чека, п. 3 ст. 885 ГК РФ і ст. 52 Закону про чеки встановлюють скорочений термін позовної давності. Позов чекодержателя до зобов'язаним за чеком особам може бути пред'явлений протягом шести місяців з дня закінчення строку пред'явлення чека до платежу.

Але все вищесказане відноситься до розрахунків чеками при здійсненні міжнародних торговельних операцій. У практиці більшості російських організацій розрахунки, як чеками, так і з використанням акредитивів свого роду екзотика. Тому ми розглянемо облік звичайних операцій отримання і використання організацією чекових книжок. Для розрахунків лише між клієнтом і банком банк видає, як правило, не лімітовану чекову книжку. При розрахунках по цій книжці (тільки між банком та організацією-клієнтом) банк не депонує кошти на спеціальному рахунку. При видачі організації грошей по не лімітованої чекової книжки кошти списуються відразу з розрахункового рахунку організації. Якщо ж організація збирається розраховуватися чеками з іншими організаціями, то їй видається лімітована чекова книжка. З цієї книжці встановлюється граничний розмір розрахунків та на суму ліміту банк списує кошти з розрахункового рахунку, зараховуючи їх на спеціальний рахунок.

Схема розрахунків чеками

Постачальник

4)

Покупець


3)


6)

5)


7)

2)

1)

Банк-постачальник

6)

Банк-покупець 1. заяву на покупку чекової книжки (див. Додаток 2)

 2. видача чекової книжки з депонуванням лімітованої суми

 3. передача товару, відвантаження продукції

 4. передача чека в оплату товарів і послуг

 5. документи на оплату до реєстру чеків

 6. зарахування коштів на розрахунковий рахунок постачальника, передача документів банку покупця

 7. виписка з рахунку депонованих сум

Депонування коштів при видачі чекових книжок у платника обліковується на рахунку 55 «Спеціальні рахунки в банках», субрахунок 2 «Чекові книжки», з кредиту рахунків 51 «Розрахункові рахунки», 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках» та інших подібних рахунків. У міру оплати заборгованості чеками їх списують з кредиту рахунку 55 в дебет рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» та інших подібних рахунків. Записи за К 55 / 2 здійснюються на підставі виписок банку, тобто після оплати виданих організацією чеків. Залишок по рахунку 55 / 2 повинен відповідати виписці банку. У разі повного використання чекової книжки її повертають до банку: Дебет 51,52 Кредит 55 / 2. Аналітичний облік за субрахунком 55.2 "Чекові книжки" ведеться за кожною отриманою чековою книжкою.

З кредиту рахунків

Дебет

Кредит

У дебет рахунків


З-залишок невикористаного ліміту за чековими книжками

Оплата чеками постачальникам товарів, робіт і послуг

76

51

Отримання лімітованих книжок та поповнення ліміту за рахунок власних коштів організації90

Отримання лімітованих книжок та поповнення ліміту за рахунок позики банку

Повернення невикористаних чеків

51

Замовивши в банку і отримавши чекові книжки при їх використанні, бухгалтер буде робити такі проводки, на підставі банківських виписок.

п / п

Зміст операції

Дебет

Кредит

Підстава проводки

1

Депоновані кошти для розрахунків чеками по лімітованої чекової книжки

55 / 2

51

Банківська виписка

2

Оприбутковано лімітована і не лімітована чекові книжки отримані в банку

006


Бухгалтерська довідка

3

Отримані в банку за чеком готівку на оплату і Хозрасходи виплату зароблених плати співробітниками

50

51

Банківська виписка, Квитанція до прибуткового

4

Списані кошти за чеками, пред'явленим до оплати сторонніми організаціями

60,76

55 / 2

Банківська виписка

5

Списані використані чеки


006

Бухгалтерська довідка

6

Невикористані кошти, депоніт рова раніше для оплати чеків, зачі слени на розрахунковий рахунок

51

55 / 2

Платіжне доручення на перекидання коштів, заяву про повернення лімітованої чекової книжки

7

Списані чеки, повернуті в банк


006

Бухгалтерська довідка

Приклад.

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з розрахунків чеками

Операція

Дебет

Кредит

Депонуються кошти на покупку чекової книжки

55 / 2

51

Видано під звіт особі чекова книжка

71

55 / 2

Надійшли матеріали, оплачені чеком

10

60

Затверджено звіт експедитора про придбання матеріалів

55 / 2

71

Отримано до оплати чек за придбання матеріалів

60

55 / 2

Залишок невикористаних коштів зарахований на розрахунковий рахунок

51

55 / 2

3. Облік операцій за депозитними рахунками

На субрахунку 55-3 "Депозитні рахунки" враховується рух коштів, вкладених організацією в банківські та інші вклади. (ПБО 19-02)

Перерахування грошових коштів у внески відбивається організацією за дебетом рахунка 55 "Спеціальні рахунки в банках" в кореспонденції з рахунком 51 "Розрахункові рахунки" або 52 "Валютні рахунки". При поверненні кредитною організацією сум вкладів в обліку організації виробляються зворотні записи.

Аналітичний облік за субрахунком 55-3 "Депозитні рахунки" ведеться за кожним вкладом.

На окремих субрахунках, що відкриваються до рахунку 55 "Спеціальні рахунки в банках", враховується рух відокремлено зберігаються в кредитній організації коштів цільового фінансування. Зокрема, надійшли бюджетних коштів, коштів на фінансування капітальних вкладень, що акумулюються і витрачених організацією з окремого рахунку, і т.д.

Філії, представництва та інші структурні підрозділи організації, виділені на окремий баланс, яким відкриті поточні рахунки в кредитних організаціях для здійснення поточних витрат (оплата праці, окремі господарські витрати, відрядження суми тощо), відображають на окремому субрахунку до рахунку 55 " Спеціальні рахунки в банках "рух зазначених коштів.

Наявність та рух грошових коштів в іноземних валютах враховуються на рахунку 55 "Спеціальні рахунки в банках" відокремлено. Побудова аналітичного обліку за цим рахунком має забезпечити можливість отримання даних про наявність та рух грошових коштів в акредитивах, чекових книжках, депозитах і т.п. на території Російської Федерації і за її межами.

З 1 січня 2003 року депозитні вклади (ПБУ 19/02) враховуються як облік фінансових вкладень.

Облік операцій за розрахунками корпоративними банківськими картами.

В даний час в Росії, як і у всьому світі, широко поширена і продовжує активно поширюватися форма розрахунків з використанням банківських карт.

Банківська пластикова картка - це іменний платіжний засіб, призначений для оплати товарів чи послуг, а також отримання готівки в банкоматах і банках. Корпоративна банківська пластикова картка відкривається на конкретного співробітника, незважаючи на те, що при її відкритті і подальшому використанні переводяться кошти організації з її розрахункового рахунку, а не особисті кошти співробітника. Тобто практично співробітник отримує доступ до одного з рахунків юридичної особи.

Порядок емісії та використання банківських карт визначено "Положенням про емісію банківських карт і про операції, що здійснюються з використанням платіжних карт", затвердженим ЦБ РФ 24.12.2004 N 266-П. Кредитна організація-резидент може здійснювати емісію банківських карток для фізичних та юридичних осіб за наявності ліцензії на здійснення банківських операцій по рахунках клієнтів у відповідній валюті. Банківські картки бувають трьох видів: розрахункові (дебетові) карти, кредитні картки та передплачені картки.

Розрахункова (дебетова) карта призначена для здійснення операцій її власником в межах встановленої банком - емітентом суми грошових коштів. Розрахунки з цього виду карт здійснюються за рахунок грошових коштів клієнта, що знаходяться на його банківському рахунку, або за рахунок кредиту, наданого банком - емітентом клієнту відповідно до договору банківського рахунку при недостатності або відсутності на банківському рахунку грошових коштів (овердрафт).

Кредитна картка призначена для здійснення її утримувачем операцій, розрахунки по яких здійснюються за рахунок грошових коштів, наданих банком - емітентом у межах встановленого ліміту відповідно до умов кредитного договору.

Передоплачена карта призначена для здійснення її утримувачем операцій, розрахунки за якими здійснюються банком - емітентом від свого імені, і засвідчує право вимоги власника передплаченого карти до кредитної організації - емітенту з оплати товарів (робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності) або видачу готівкових грошових коштів.

Конкретні умови надання грошових коштів для розрахунків по операціях, що здійснюються з використанням банківських карт, порядок повернення наданих коштів, порядок документального підтвердження надання та повернення грошових коштів, а також нарахування та сплати відсотків за вказаними коштами визначаються в договорі банку з клієнтом.

Положенням ЦБ РФ визначено коло операцій, які може проводити організація або індивідуальний підприємець з використанням банківських карт:

- Отримання готівкових грошових коштів в рублях для здійснення на території Російської Федерації розрахунків, пов'язаних з господарською діяльністю, в тому числі - з оплатою відрядних та представницьких витрат;

- Оплата в рублях витрат, пов'язаних з господарською діяльністю, в тому числі - з оплатою відряджень і представницьких витрат, на території Російської Федерації;

- Інші операції у валюті Російської Федерації на території Російської Федерації, у відношенні яких законодавством Російської Федерації, в тому числі нормативними актами Банку Росії, не встановлено заборону (обмеження) на їх вчинення;

- Отримання готівкових грошових коштів в іноземній валюті за межами території Російської Федерації для оплати відряджень і представницьких витрат;

- Оплата відряджень і представницьких витрат в іноземній валюті за межами території Російської Федерації;

- Інші операції в іноземній валюті з дотриманням вимог валютного законодавства Російської Федерації.

Забороняється використання корпоративних карток для виплати заробленої плати та інших виплат соціального характеру.

На підставі виписок, отриманих з банку, і первинних документів використання коштів з пластикових карт відображають записом Д71 К55 / 4. Після затвердження авансових звітів підзвітних осіб про використання коштів з пластикових карт робиться запис по дебету рахунків матеріальних цінностей і витрат і К 71. одночасно з картами клієнт банку отримує сліп, який містить показники власника картки, операції. Він також містить код авторизації і використовується для підтвердження наявності коштів на картці. Бухгалтерія власника картки складає реєстр виданих сліпів у двох примірниках (для банку і постачальника). Банк на підставі реєстру здійснює операції з оплати товарів і послуг постачальників.

Приклад 1:

 1. Залишки по рахунках станом на 01.06.2008р.

рахунку

Сума рублів

51

500

10

250

 1. Господарські операції за червень 2008р.

п / п

Зміст операції

Сума рублів

1

Придбана пластикова карта

100 000

2

Відображено використання коштів з пластикової карти на придбання матеріалів

50 000

3

Надійшли матеріали, оплачені з пластикової карти

50 000

4

Оплачені з пластикової карти запасні частини

30 000

5

Надійшли запасні частини, оплачені з пластикової карти

30 000

6

Списано з пластикової карти за послуги банку з ведення карт рахунки

1 000

Рішення. Відкриємо рахунки бухгалтерського обліку та відобразимо операції.

Сч 51


Сч 10

Д

До


Д

До

Сп: 500 000


Сп: 250 000

1.100000


3. 50 000

Про.

Про. 100 000


5. 30 000

Ск: 400 000


Ск: 330 000


Сч 55 / 4


Сч 71

Д

До


Д

До

1. 100 000

2. 50 000


2. 50 000

3. 50 000

4. 30 000


4. 30 000

5. 30 000

6. 1 000


Про. 80 000

Про. 80 000

Про. 100 000

Про. 81 000


Ск: 0

Ск: 19 000

Сч 26
Д

До
6. 1000
Про. 1000
Розглянемо, які проводки повинен робити бухгалтер, при використанні корпоративних карткових рахунків на іншому прикладі.

Приклад 2:

11 січня організація відкриває співробітнику корпоративну розрахункову карту "Visa" в рублях для оплати представницьких та інших витрат організації та перераховує на карту 30 000,00 руб.

12 січня 2008 співробітник розплатився з використанням карти "Visa" за офіційний прийом, організований у ресторані для представників інших організацій, які прибули для проведення переговорів з метою встановлення взаємного співробітництва.

15 січня 2008 співробітник придбав представницькі продукти для буфетного обслуговування під час проведення переговорів з контрагентами. 15 січня 2008 співробітник подав до бухгалтерії звіт про проведення представницького заходу, затверджений керівником організації та авансовий звіт про суми, витрачених на придбання представницьких продуктів.

16 січня підписано наказ щодо організації про направлення співробітника у відрядження до Німеччини терміном на 5 днів з 22 січня 2008р. Мета відрядження - врегулювання різних питань перед підписанням контракту на постачання організацією товару на експорт. Розрахувавши необхідний співробітнику розмір авансу на витрати на відрядження, 17 січня бухгалтер організації перераховує на корпоративний картковий рахунок суму 35 000,00 рублів. Співробітник має багаторазову візу, авіаквитки придбані заздалегідь за рахунок авансу знаходиться в авіакасі, та карткою співробітник ці витрати не оплачує.

22 січня співробітник вилетів у відрядження до Німеччини, а 26 січня перетнув кордон при поверненні в Росію.

Відповідно до Листа Мінпраці та Мінфіну РФ від 17.05.1996 N 1037-ЇХ добові виплачуються:

- З дня перетину державного кордону при виїзді з Російської Федерації за нормою, встановленою для виплати в країні, в яку направляється, працівник;

- З дня перетину державного кордону при поверненні в Росію - за нормою, встановленою при відрядженнях в межах Російської Федерації.

Після повернення з відрядження, 30 січня 2008 р. співробітник подав до бухгалтерії затверджений керівником авансовий звіт з усіма необхідними документами (копія закордонного паспорта з відмітками про перетин кордону, рахунок з готелю, документи по операціях з картою і ін.) Згідно з авансовим звітом, 22 січня 2008 р. Співробітники оплатив проживання в готелі, 800 Євро (за період з 17-00г. 22 січня по 10-30 год 26 січня 2008 - 4 дні), а також зняв у банкоматі суму готівки у розмірі 200 Євро. Відповідно до виписки банк списав рублеві еквіваленти цих сум (за курсом банку на 22 січня 2008 р. - 34 руб. 55 коп. За 1 Євро) у загальній сумі 34550 руб. 00 коп. Крім того, банк списав з карткового рахунку суму комісії за цю операцію в розмірі 345 руб. 50 коп. Виписка банку по картковому рахунку отримано 5 лютого 2008 р., і комісія банку відображена в обліку заключними оборотами січня. Тоді ж відображені операції з купівлі іноземної валюти.

Дати здійснення операцій в іноземній валюті визначаються відповідно до Додатку до ПБУ 3 / 2006 (а також до ПБО 10/99), згідно з якими датою визнання витрат на відрядження є дата затвердження авансового звіту, а датою здійснення операції по банківських рахунках - дата надходження або списання валютної суми з банківського рахунку. Таким чином, в бухгалтерському обліку записи по конверсійної операції проводяться на суму в рублях, обчислену за курсом, встановленим ЦБ РФ на дату списання коштів з карткового рахунку, тобто на 22 січня 2008

Перерахунок ж добових для визначення розміру витрат на відрядження, в разі якщо вони виплачуються у валюті відмінній від валюти, в якій встановлено їх розміри, здійснюється за курсом на дату складання звіту - 30 січня 2008 р..

Норми добових, встановлені локальним нормативним актом організації для Німеччини складають 65 доларів США на добу, що відповідає граничним розмірам добових, що зменшують оподатковуваний прибуток організації, встановленим Постановою Уряду Російської Федерації від 13 травня 2005 р. N 299. А виплачуватися добові будуть в Євро.

Норми витрат на готель також встановлені в межах, рекомендованих Наказом Мінфіну РФ від 02.08.2004 N 64н, і становлять 200 Євро на добу.

Офіційний курс Євро за курсом ЦБ РФ на:

- 22 січня 2008 р. - 34,4173 руб.за 1 Євро;

- 30 січня 2008 р. - 34,3212 руб.за 1 Євро;

Офіційний курс долара США за курсом ЦБ РФ на:

- 30 січня 2008 р. - 26,5747 руб.за 1 долар США;

Перерахунок добових, нормованих в доларах США в Євро, провадиться виходячи з "крос-курсу" ЦБ РФ (тобто співвідношення курсів цих валют, встановлених ЦБ РФ) на дату операції. Датою операції з розрахунку рублевого еквівалента витрат на відрядження в іноземній валюті визнається дата затвердження авансового звіту. Співвідношення курсу Євро до долара США на 30 січня 2008 р. склало 1,2915, тобто 1 Євро дорівнює 1,2915 доларів США (34,3212 / 26,5747). Таким чином, добові, складові 65 доларів США на добу, перелічені в Євро за крос-курсом ЦБ РФ на 30 січня 2007, складуть 50,33 Євро на добу. Організація повинна компенсувати працівникові за 5 днів відрядження 201,32 Євро (у валюті за 4 дні з моменту перетину кордону при виїзді у відрядження до дня перетину кордону РФ при поверненні з відрядження). А також 100 руб. в рублях за день перетинання кордону при в'їзді в РФ за нормами, встановленими в організації.

Таким чином, загальна сума добових, які підлягають виплаті співробітнику, складе:

50,33 Євро х 4 дні = 201,32 Євро х 34,3212 руб. за 1 Євро = 6909,54 руб. + 100 руб. = 7009,54 руб.

Співробітник одержав у банкоматі 200 Євро, що за курсом на дату складання звіту 34,3212 руб. за 1 Євро одно 6864,24 руб. Організація повинна доплатити співробітнику 145,30 руб. (7009,54 - 6864,34 руб.).

Бухгалтер відобразить всі ці операції такими записами:

п / п

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума валюти

Курс

Сума рублів

Підстава проводки

1

11 січня 2008р. Перераховано кошти на корпоративний картковий рахунок.

55.4.1

5130 000,00

Виписка банку, платіжне доручення

2

15 січня 2008р. Відображено використання коштів з карткового рахунок на оплату офіційного прийому

71.1

55.4.125 000,0

Авансовий звіт, документ за операцією із картою (сліп)

3

15 січня 2008р. Відображені витрати на представницький захід (ресторан не є платника ПДВ

26
25 000,00

Авансовий звіт, рахунок ресторану

4

15 січня 2008р. Відображено оплята рахунку ресторану

60

71.125 000,00

Авансовий звіт, рахунок ресторану

5

15 січня 2008р. Відображено використання коштів з рахунку на оплату представницьких продуктів

71.1

55.42 478,00

Авансовий звіт, документ картою (сліп).

6

15 січня 2008р. Відображено оплата рахунку магазину

60

71.12 478,00

Авансовий звіт, рахунок ресторану

7

15 січня 2008р. Оприбутковано представницькі продукти

10.1

602 100,00

Авансовий звіт, касовий чек, прибутковий ордер форми М-4

8

15 січня 2008р. Виділено ПДВ по продуктах

19

60378,00

Рахунок-фактура магазину

9

17 січня 2008р. Перераховано кошти на корпоративний картковий рахунок

55.4.1

5135 000,00

Виписка банку, платіжне доручення, розпорядження на переказ.

10

30 січня 2008. Відображено оплата рахунку готелю за курсом ЦБ РФ на дату операції (22.01.08)

71.1

55.4.1

800

34,4173

26533,84

Авансовий звіт, документ за операцією із картою (сліп)

11

30 січня 2008. Відображено отримання готівки в банкоматі за курсом ЦБ РФ на дату операції (22.01.07)

71.1

55.4.1.

200

34,4173

6 883,46

Авансовий звіт, документ за операцією із картою (сліп).

12

30 січня 2008. Відображено курсову різницю по рахунку 71 зак період з 22.01.08 по 30.01.08

91.2

71.1

1000 (200 + 800)

34, 4173 - 34,3212

96,10

Бухгалтерська довідка-розрахунок

13

30 січня 2008. Відображені витрати на відрядження в частині оплата рахунку готелю за курсом на 30.01.08

20,26,44

71.1

201,32

34,3212

27 456,96

Авансовий звіт, документ за операцією із картою (сліп).

14

30 січня 2008. Відображені витрати на відрядження в частині добових на території Німеччини

20,26,44

71.1

201,32

34,3212

6 909,54

Авансовий звіт, бухгалтерська довідка-розрахунок

15

30 січня 2008. відображені відрядженні витрати в частині добових на території Росії

20,26.44

71.1100,00

Авансовий звіт, бухгалтерська довідка-розрахунок

16

30 січня 2008. Виплачено з каси сума недоотриманих добових (7009,54-6864,24)

71.1

50.1145.30

Видатковий касовий ордер, бухгалтерська довідка-розрахунок

17

31 січня 2008р. Відображено збиток від різниці курсів при конвертації валюти 22.01.08

91.1

55.4.1

1 000,00

34,55 - 34, 4173

132,70

Бухгалтерська довідка-розрахунок

18

31 січня 2008р. Відображено комісія банку за проведення конверсійної операції

55.4.1

76, 91.1345,50

Виписка по картковому рахунку

Для контролю за правильністю відображення операцій з конвертації рублів бухгалтеру рекомендується порівняти залишок на картковому рахунку по виписці банку і за даними бухгалтерського обліку. У нашому випадку сума залишку на картковому рахунку згідно з випискою становить 2626,50 руб. Звіряємо суму залишку на картковому рахунку по виписці з даними бухгалтерського обліку.

За даними бухгалтерського обліку сальдо рахунку 55.4.1 складається з наступних надходжень та витрат:

п / п

Надійшло на рахунок

Списано з рахунку


Найменування операції

Сума

Найменування операції

Сума

1

Перераховані кошти з розрахункового рахунку

30 000,00

Сплачено прийом у ресторані

25 000,00

2

Перераховані кошти з розрахункового рахунку

35 000,00

Оплачені представницькі продукти

2 478,00

3Сплачено рахунок готелю в Німеччині

27 533,84

4Знято готівку при відрядженні

6 883,46

5Відображено збиток від конвертації валюти

132,70

6Відображено комісія банку

345,50


Разом

65 000,00

Разом

62373,5


Сальдо по картковому рахунку

2 626,5Сальдо з бухгалтерського обліку збігається з випискою, отже, розрахунок збитку при конвертації зроблений правильно.

Регістром синтетичного і аналітичного обліку по рахунку 55 "Спеціальні рахунки в банках" є журнал-ордер № 3 (див. Додаток 3), записи в якому здійснюються на підставі виписок банку. При використанні бухгалтерських програм регістрами бухгалтерського обліку по рахунку 55 є картка рахунку або оборотна відомість. У залежності від кількості операцій по рахунку 55 застосовуються декілька видів реєстрації записів. Так, при відкритті більш одного субрахунка і при наявності декількох аналітичних рахунків до кожного з них

На кожен субрахунок слід відкривати окремі регістри аналітичного обліку, дані яких потім узагальнюються у відповідному регістрі синтетичного обліку.

Висновок

У цій роботі в ході дослідження були розглянуті питання документального оформлення, порядок та схеми здійснення операцій за спеціальними рахунками в банку. У ході вивчення даних питань було встановлено, що:

- Розрахунки між організаціями провадяться в безготівковому порядку через їх рахунки, відкриті в банківських організаціях Російської Федерації.

- Форми розрахункових документів відповідають встановленим стандартам. Форми тих документів, які не мають стандартизованої форми, визначається кожним банком самостійно, за умови, що вони містять усі необхідні реквізити, встановлені законодавством.

- Форми розрахунків між підприємствами встановлені нормативними документами Банку Росії.

- Для безготівкових розрахунків в організації, крім розрахункового рахунку, активно використовуються форми безготівкових розрахунків, що знаходяться на рахунку 55 "Спеціальні рахунки в банках"

А так само розглянули відображення операцій за акредитивами, чеками та пластиковими картками на рахунках бухгалтерського обліку організації.

Оскільки при виборі тієї або іншої форми розрахунків враховується безліч факторів, характер господарських взаємин між учасниками розрахунків; місце знаходження сторін; витрати обігу; джерела коштів для платежу; гарантія оплати; можливість взаємного контролю, фінансове становище сторін та інших, то в організації є широкий вибір більш придатної форми розрахунків для тієї чи іншої операції.

Як ми з'ясували, для постачальника акредитивна форма розрахунків найкращим за всі інші. По-перше, вона гарантує йому оплату при виконанні ним своїх зобов'язань з постачання і захищає його від ненадійних і несумлінних платників, так як при цій формі гроші для розрахунків зарезервовані в банку постачальника ще до здійснення ним постачання матеріальних цінностей, робіт, послуг. Крім того, постачальник має можливість відразу після відвантаження матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг отримати гроші, здавши розрахункові документи в банк за місцем свого знаходження. Для покупця-платника, навпаки, ця форма розрахунків невигідна, оскільки фактично це передоплата і його грошові кошти завжди заморожуються, а іноді і на тривалий термін (якщо за умовами договору, наприклад, акредитив повинен бути відкритий до початку виготовлення замовлення).

Чеки є зручною формою безготівкових розрахунків, тому що дозволяють мінімізувати ризики, пов'язані з готівково-грошовим обігом. Для клієнтів чек зручний тим, що вони в будь-який час можуть видати його замість сплати грошей. Розрахунки чеками переважно в порівнянні з готівковими грошима, так як платнику не треба нести витрати з транспортування і охорони грошових коштів. У випадках, коли покупець і продавець перебувають у різних містах або регіонах, розрахунки чеками також мають свою перевагу, тому що покупець на місці може виписати чек на необхідну суму.

У сфері грошових розрахунків чекові звернення має безліч переваг, тому його застосування розширюється практично у всіх країнах. Використання чеків замінює готівково-грошовий обіг, що зумовлює економію на витратах по випуску та обігу готівкових грошових знаків і дозволяє залучити грошові кошти в реальний сектор економіки.

Однак чеками притаманні і деякі недоліки. Основний ризик, який несе чекодержатель, - це ризик підробки чека. Також до недоліків чеків можна віднести ризик невиплати коштів за чеком через відсутність грошових коштів на розрахунковому рахунку чекодавця.

В даний час в РФ розрахунки чеками як форма безготівкових розрахунків не отримала широкого поширення в порівнянні з іншими країнами. Серед найбільших банків РФ можна виділити Сбербанк Росії, що пропонує своїм клієнтам розрахункові чеки, які засвідчують право клієнта на отримання рублевої грошової готівки в будь-якому структурному підрозділі Ощадбанку Росії. Чеки в РФ в основному випускаються в якості необращающіхся інструментів, для одноразового застосування в розрахунках за угодою або отримання готівки. Використанню чека в інших цілях заважає його короткостроковість (10 днів для внутрішніх російських чеків).

Пластикові карти - це електронні гроші. Переваги "електронних грошей" великі. Можна обходитися без великих готівкових сум, і якщо в гаманці виявиться недостатньо грошей для тієї або іншої покупки, виручить картка. Світова практика проведення розрахунків за кредитними картками з усією очевидністю свідчить про те, що використання карти значно спрощує процес покупки товару або послуги, так само як і зберігання та захисту своїх заощаджень.

Пластикова картка дозволяє її власникові оперативно і без проблем отримувати готівку в будь-який час доби, контролювати свої витрати за певні періоди часу і по певних статтях, розплачуватися карткою певною мірою зручно, а іноді без карти просто важко обійтися (бронювання готелів, оренда машин, оплата через інтернет). До того ж пластикова картка - це престижно.

Що стосується кредитної карти, то її перевага полягають ще й у тому, що є можливість робити операції в кредит, тобто за рахунок грошових коштів, наданих банком - емітентом у межах встановленого ліміту відповідно до умов кредитного договору.

Однак у кредитних та інших пластикових карт є й недоліки. І ці недоліки дуже серйозні. З ними можна жити, їх можна мінімізувати.

Отже, у пластикових карт наступні недоліки (кожен однаково важливий):

- Повна юридична незахищеність власника картки перед банком, який йому цю карту видає: банк має право забрати картку практично в будь-який момент, блокувати її, збільшити тарифи, покласти всі ризики і відповідальність за спірні ситуації на клієнта.

- За користування картами доводиться платити суттєві комісії, не відповідають реальній цінності (не кажучи вже про собівартість) наданих послуг і тому, що власник заплатив би, якщо б операції здійснювалися з готівкою, а не через карткові рахунки.

- Велика ціна втрати карти і можливість шахрайського використання ваших коштів, що знаходяться на картковому рахунку.

- У Росії з'явилося покоління досить кваліфікованих зловмисників, здатних вилучати гроші з банкоматів за фальшивими пластиковими картками. Як вже зазначалося, картки з магнітною смугою досить легко підробити, а PIN-код можна з'ясувати різними способами. "Пластикові гроші" не можна побачити, не можна підрахувати без спеціальної апаратури, тому, якщо їх вкрадуть, власник одразу про це і не дізнається. Крім того, реальні документи, які можна було б пред'явити, наприклад, в суді, відсутні. Немає підписів відповідальних за довірені гроші осіб, і, отже, спитати нема з кого.

Таким чином, кожен може оцінити достоїнства і недоліки кожної з форм розрахунків і зробити вибір: чи вигідно її використовувати чи ні.

Список літератури:

 1. План рахунків бухгалтерського обліку

 2. Швецька В.М., Головко Н.А. Бухгалтерський облік Ш35 Підручник для вузів. - 2-е вид. - М.: Видавничо-торгова корпорація. "Дашков і К", 2008.-512с.

 3. Кондраков Н.П. К64. Бухгалтерський облік:   навчальний посібник. - 5 вид., Перераб. і доп. - М: ИНФРА-М, 2008.-717с .- (Вища освіта)

 4. Кувшинов Н.С. К88 Бухгалтерський облік. Експрес-курс: навчальний посібник / М.С. Кувшинов .- М.: КНОРУС, 2008.-296с.

 5. 10 000 і одна проводка / Под ред. Г.Ю. Кисневий (3-е вид., Перероб. І доп.) .- М.: ИД "Аргумент", 2006.-876с.

 6. Цивільний кодекс РФ

 7. Гусєва Т.М., Шєїна Т.М., Нурмуламедова Х.Ш. Г96 Бухгалтерський облік: навчально-практичне посібник.-4-е вид., Переробці. І доп.-М.: Проспект, 2008.-576с.

 8. Вещунова Н.Л., Фоміна Л.Ф. В40 Бухгалтерський облік: навч .- М.: ТК Велбі, изд-во Проспект, 2005.-672 с.

Додаток 1


Додаток 2

Додаток 3

ЖУРНАЛ - ОРДЕР No. 3

за кредитом Рахунок No. 55 "Спеціальні рахунки в банках",

No. 56 "Грошові документи", No. 57 "Переклади в шляху"

Рядок №

Підстава (№ документа або виписка)

З креліта 55 в дебет рахунків

З креліта 56 в дебет рахунків

З креліта 57 в дебет рахунківі т.д.

Разом

і т.д.

Разом

і т.д.

Разом

Разом

Сальдо за рахунком № 55

Сальдо за рахунком № 56

Сальдо за рахунком № 57

На початок місяця - крб.

На початок місяця - крб.

На початок місяця - крб.

На кінець місяця - руб.

На кінець місяця - руб.

На кінець місяця - руб.

Аналітичні дані

за рахунками № 55 і № 56

за рахунком № 55

Найменування рахунку

Термін дії

Сальдо на початок місяця

Обороти за дебетом

Обороти по кредиту

Сальдо на кінець місяця
документа і дата

Сума

документа і дата

Сума

документа і дата

Сума


Разом по рахунку № 55

за рахунком № 56

Разом по рахунку № 56

50


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
268кб. | скачати


Схожі роботи:
Уч т грошових коштів на спеціальних рахунках в банках
Облік грошових коштів на розрахункових рахунках
Облік грошових коштів на рахунках в банку
Бухгалтерський облік грошових коштів на рахунках в банку
Облік руху грошових коштів на рахунках в банку
Облік грошових коштів в касі і на рахунках підприємства аналіз наявності
Облік операцій у валюті та рухів грошових коштів на рахунках і в кас
Облік операцій у валюті та рухів грошових коштів на рахунках і в касах підприємства
Облік грошових коштів в касі і на рахунках підприємства аналіз наявності та ефективності їх використання
© Усі права захищені
написати до нас