Облік матеріально виробничих запасів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

ВСТУП
1. ЗАВДАННЯ І НОРМАТИВНА БАЗА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
1.1 Поняття матеріально-виробничих запасів, їх класифікація, оцінка і завдання бухгалтерського обліку
1.2 Нормативно-правова база обліку матеріально-виробничих запасів
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Матеріально-виробничі запаси є частиною оборотного капіталу, їх грамотний, систематизований облік є гарантією ефективного управління підприємством. Відсутність достовірності даних про наявність та рух матеріально-виробничих запасів може призвести до невірного управлінського обліку і як наслідок, до збитків.
Витрати на матеріально-виробничі запаси є основою і є необхідною умовою виконання програми випуску і реалізації продукції, зниження її собівартості. Особливо важливе значення має використання матеріально-виробничих запасів і їх витрата.
Обсяги продукції та поліпшення її якості в значній мірі залежать від забезпеченості підприємства матеріально-виробничими запасами та ефективності їх використання. Матеріально-виробничі запаси становлять значний обсяг в активах підприємства, за своєю класифікації представляють велику кількість різних видів і найменувань.
Від об'єктивності і достовірності інформації, що формується на ділянці обліку матеріально-виробничих запасів, залежать сума податку на додану вартість, собівартість продукції, фінансовий результат, оподатковуваний прибуток, сума податку на прибуток.
Все вищезазначене обумовлює актуальність теми курсової роботи.
Мета дослідження в курсовій роботі - вивчення порядку оцінки і документального оформлення руху матеріально-виробничих запасів, аналіз організації і ведення оперативного і бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів, контролю над забезпеченістю, збереженням і використанням їх у виробництві.
Для досягнення мети дослідження представляється доцільним вирішити такі завдання:
1. Дослідження сутності, класифікації, оцінки, нормативно-правового регулювання матеріально-виробничих запасів як об'єкту обліку та контролю;
2. Вивчення організації та ведення обліку матеріально-виробничих запасів на досліджуваному підприємстві;
Об'єкт дослідження - виробниче підприємство ТОВ «СтройДом».
Предмет дослідження - джерела навчальної та наукової літератури за темою роботи, нормативно-правові документи, облікова політика, звітність з бухгалтерського обліку.

1. ЗАВДАННЯ І НОРМАТИВНА БАЗА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ МАТЕРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
1.1 Поняття матеріально-виробничих запасів, їх класифікація, оцінка і завдання бухгалтерського обліку
Матеріально-виробничі запаси представляють собою різні речові елементи, які використовуються в якості вихідних предметів праці, споживаються при виробництві продукції (виконанні робіт, наданні послуг) або для управлінських потреб. Матеріально-виробничі запаси використовуються одноразово протягом одного виробничого циклу і повністю переносять свою вартість на вироблену продукцію (виконані роботи, надані послуги) (далі - продукція).
Звичайний операційний цикл є характеристикою виробничого процесу як середня тривалість виготовлення продукції від початку до закінчення в даній конкретній організації. Наприклад, у разі, коли звичайний операційний цикл в організації становить 15 місяців, то кошти праці з терміном корисного використання до 15 місяців можуть враховуватися як матеріально-виробничі запаси, а з терміном понад 15 місяців повинні враховуватися як основні засоби.
Класифікація матеріально-виробничих запасів за їх призначенням і способом використання в процесі виробництва представлена ​​на рис. 1.1.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Матеріально-виробничі запаси
Сировина і основні матеріали
Покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби
Допоміжні матеріали
Інвентар та господарські речі
Тара і тарні матеріали
Запасні частини

Рис. 1.1 Класифікація матеріально-виробничих запасів
До бухгалтерському обліку матеріально-виробничі запаси приймаються як такі активи:
· Використовуються в якості сировини при виробництві продукції (виконанні робіт, надання послуг);
· Застосовувані для управлінських потреб організації.
Матеріально-виробничі запаси в залежності від призначення і способу використання у процесі виробництва продукції поділяються на такі основні групи:
- Сировина і основні матеріально-виробничі запаси;
- Покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби;
- Допоміжні матеріально-виробничі запаси;
- Зворотні відходи виробництва.
- Інвентар та господарські речі.
Сировина і основні матеріали - це предмети праці, призначені для використання в процесі виробництва продукції і які становлять матеріальну (речовинну) основу при виготовленні продукції (виконанні робіт, наданні послуг).
Сировина являє собою продукцію сільського господарства та добувної промисловості (зерно, бавовна, деревина, руда, вугілля, нафта тощо).
Матеріали являють собою продукцію обробної промисловості (борошно, тканина, папір, метал, бензин і т.п.).
Покупні напівфабрикати - це ті ж сировину і основні матеріали, які пройшли певні стадії обробки, але не є ще готовою продукцією.
Комплектуючі вироби - це вироби організації-постачальника, придбані для комплектування продукції, що випускається організацією-виробником.
Допоміжні матеріали - це матеріали, використовувані для впливу на сировину і основні матеріали, додання продукції певних споживчих властивостей або для обслуговування та догляду за знаряддями праці і полегшення процесу виробництва (мастильні та обтиральні матеріали тощо).
У групі допоміжних матеріалів на увазі особливостей використання окремо виділяють паливо, тару і тарні матеріали, а також запасні частини.
Паливо - це вуглецеві і углеводородістие речовини, що виділяють при згорянні теплову енергію. Паливо поділяють на такі види:
- Технологічне (використовується для технологічних цілей в процесі виробництва продукції);
- Рухове (пальне - бензин, дизельне паливо і т.д.);
- Господарське (використовується на опалення).
Тара і тарні матеріали - це предмети, які використовуються для пакування та транспортування продукції, зберігання різних матеріалів і продукції. Розрізняють такі види тари: тара з деревини, тара з картону і паперу, тара з металу, тара з пластмаси, тара зі скла, тара з тканин і нетканих матеріалів.
Запасні частини - це предмети, призначені для проведення ремонтів, заміни зношених частин машин, обладнання, транспортних засобів і т.п.
Зворотні відходи виробництва - це залишки сировини і матеріалів, що утворилися в процесі їх переробки в готову продукцію, що втратили частково або повністю споживчі властивості вихідної сировини і матеріалів (обрубки, обрізки, стружка, тирса тощо).
Не належать до зворотних відходів залишки матеріалів, які відповідно до встановленої технологією передаються в інші цехи, підрозділи як повноцінний матеріал для виробництва інших видів продукції. Не відноситься до відходів також попутна (сполучена) продукція, перелік якої встановлюється в галузевих методичних рекомендаціях (інструкціях) з питань планування, обліку і калькулювання собівартості продукції.
Інвентар та господарські речі - це предмети з терміном корисного використання до 12 місяців, або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців, що використовуються як засоби праці (інвентар, інструменти, спецодяг, спец-і т.д.)
Для цілей аналітичного обліку матеріально-виробничі запаси також класифікують за різними групами в залежності від технічних властивостей. Всередині груп матеріально-виробничі запаси (у тому числі матеріально-виробничі запаси) поділяють за видами, сортами, марками, типорозмірами і т.д.
Кожному виду матеріально-виробничих запасів присвоюється номенклатурний номер, що розробляється організацією в розрізі їх найменувань і / або однорідних груп (видів).
Номенклатурний номер є одиницею бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів і являє собою короткий числове позначення, що привласнюється кожному найменуванню, сорту, розміру, марці матеріально-виробничих запасів. Номенклатурні номери, що привласнюються матеріалами, записують у спеціальний реєстр, званий номенклатурою-цінником.
З введенням в дію Положення з бухгалтерського обліку «Облік матеріально-виробничих запасів» (ПБУ 5 / 01) [7] при обліку матеріально-виробничих запасів дозволяється використовувати в якості одиниці бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів не тільки номенклатурний номер, але і партію товару , однорідну групу і т.п.
Вибір одиниці бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів здійснюється в залежності від характеру матеріально-виробничих запасів, порядку їх придбання і використання. Одиниця бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів вибирається організацією самостійно таким чином, щоб забезпечити формування повної і достовірної інформації про ці запаси, а також належний контроль за їх наявністю і рухом.
Оцінка матеріально-виробничих запасів
Нормативно передбачені наступні напрямки оцінки матеріально-виробничих запасів:
- Оцінка матеріально-виробничих запасів при їх прийнятті до бухгалтерського обліку;
- Оцінка матеріально-виробничих запасів при їх відпуску у виробництво та іншому вибутті.
Відповідно до ПБО 5 / 01 [7] матеріально-виробничі запаси приймаються до бухгалтерського обліку за фактичною собівартістю.
У залежності від способів надходження матеріально-виробничих запасів в організацію передбачені різні варіанти визначення фактичної собівартості матеріально-виробничих запасів
Фактичною собівартістю матеріально-виробничих запасів, придбаних за плату, визнається сума фактичних витрат організації на придбання, за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків (крім випадків, передбачених законодавством РФ).
У фактичну собівартість матеріально-виробничих запасів, придбаних за плату, включаються:
- Вартість матеріально-виробничих запасів за договірними цінами;
- Транспортно-заготівельні витрати;
- Витрати по доведенню матеріально-виробничих запасів до стану, в якому вони придатні до використання в передбачених в організації цілях.
Вартість матеріально-виробничих запасів за договірними цінами являє собою суму оплати, встановлену угодою сторін у безкоштовне договорі безпосередньо за матеріально-виробничі запаси.
Транспортно-заготівельні витрати - це витрати організації, безпосередньо пов'язані з процесом заготовляння і доставки матеріально-виробничих запасів в організацію.
До складу транспортно-заготівельних витрат входять:
- Витрати щодо завантаження матеріально-виробничих запасів у транспортні засоби та їх транспортування, що підлягають сплаті покупцем понад ціни цих матеріально-виробничих запасів згідно з договором;
- Витрати з утримання заготівельно-складського апарату організації, включаючи витрати на оплату праці;
- Витрати з утримання спеціальних заготівельних пунктів, складів і агентств, організованих у місцях заготовок (крім витрат на оплату праці з відрахуваннями на соціальні потреби);
- Націнки (надбавки), комісійні винагороди (вартість послуг), що сплачують постачальницьким, зовнішньоекономічним та іншим посередницьким організаціям;
- Плата за зберігання матеріально-виробничих запасів у місцях придбання, на залізничних станціях, портах, пристанях;
- Плата за відсотками за надані кредити і позики, пов'язані з придбанням матеріально-виробничих запасів до прийняття їх до бухгалтерського обліку;
- Витрати на відрядження по безпосередньому заготовлению матеріально-виробничих запасів;
- Вартість втрат по поставлених виробничих запасів в дорозі (недостача, псування) в межах норм природного убутку;
- Інші витрати.
Витрати з доведення матеріально-виробничих запасів до стану, в якому вони придатні до використання в передбачених в організації цілях, включають в себе:
- Витрати організації з переробки;
- Обробці, доопрацювання та покращення технічних характеристик придбаних матеріально-виробничих запасів, не пов'язаних з виробничим процесом.
Роботи з доведення матеріально-виробничих запасів до стану, в якому вони придатні до використання у передбачених організацією цілях, можуть виконуватися як власними силами організації-покупця, так і сторонніми організаціями. При виконанні таких робіт сторонніми організаціями у витрати по доведенню включається вартість виконаних робіт і витрати з перевезення до місця виконання робіт і назад, з навантаження і вивантаження, виконані сторонніми організаціями.
Фактична собівартість матеріально-виробничих запасів при їх виготовленні силами організації визначається виходячи з фактичних витрат, пов'язаних з виробництвом даних матеріально-виробничих запасів. Облік і формування витрат на виробництво матеріально-виробничих запасів здійснюється організацією в порядку, встановленому для визначення собівартості відповідних видів продукції. Вона включає в себе не тільки прямі, але і непрямі витрати (вартість вихідних матеріально-виробничих запасів, заробітна плата робітників та інші прямі витрати, а також накладні витрати - загальновиробничі і загальногосподарські витрати.
Фактична собівартість матеріально-виробничих запасів, внесених в рахунок внеску до статутного (складеного) капітал організації, визначається виходячи з грошової оцінки, узгодженої засновниками (учасниками) організації, якщо інше не передбачено законодавством РФ. У разі, якщо витрати з доставки (транспортно-заготівельні витрати) бере на себе приймаюча сторона, то фактична собівартість матеріально-виробничих запасів збільшується на суму зроблених витрат.
Фактична собівартість матеріально-виробничих запасів, отриманих організацією за договором дарування або безоплатно, а також залишаються від вибуття основних засобів та іншого майна, визначається виходячи з їхньої поточної ринкової вартості на дату прийняття до бухгалтерського обліку.
Фактичною собівартістю матеріально-виробничих запасів, отриманих за договорами міни, які передбачають виконання зобов'язань (оплату) негрошовими засобами, визнається вартість активів, переданих чи які підлягають передачі організацією. Вартість активів, переданих чи які підлягають передачі організацій, встановлюється виходячи з ціни, за якою у порівнянних обставин зазвичай організація визначає вартість аналогічних активів.
Нормативними документами дозволено в аналітичному бухгалтерському обліку та місцях зберігання матеріально-виробничих запасів застосовувати облікові ціни.
В якості облікових цін на матеріально-виробничі запаси можуть застосовуватися:
- Договірні ціни. У цьому разі інші витрати, що входять до фактичної собівартості матеріально-виробничих запасів, враховуються окремо у складі транспортно-заготівельних витрат;
- Фактична собівартість матеріально-виробничих запасів за даними попереднього місяця або звітного періоду (звітного року). У цьому разі відхилення між фактичною собівартістю матеріально-виробничих запасів поточного місяця та їх облікової ціною враховуються у складі транспортно - заготівельних витрат;
- Планово-розрахункові ціни. У цьому разі відхилення договірних цін від планово-розрахункових враховуються у складі транспортно - заготівельних витрат. Вони призначені для використання всередині організації. Планово-розрахункові ціни розробляються і затверджуються організацією стосовно рівню фактичної собівартості відповідних матеріально-виробничих запасів;
- Середня ціна групи. У цьому випадку різниця між фактичною собівартістю матеріально-виробничих запасів і середньою ціною групи враховується в складі транспортно-заготівельних витрат. Середня ціна групи являє собою різновид планово-розрахункової ціни. Вона встановлюється у тих випадках, коли проводиться укрупнення номенклатурних номерів матеріально-виробничих запасів шляхом об'єднання в один номенклатурний номер декількох розмірів, сортів, видів однорідних матеріально-виробничих запасів, що мають незначні коливання в цінах.
При істотних відхиленнях планово-розрахункових цін і середніх цін від ринкових цін вони підлягають перегляду. Такі відхилення не повинні перевищувати, як правило, десять відсотків.
В організаціях, які ведуть облік матеріально-виробничих запасів за планово-розрахунковими цінами, розробляється номенклатура-цінник.
Номенклатура-цінник складається у розрізі субрахунків рахунку 10 «Матеріали». Усередині субрахунків вони поділяються за групами (видами). Найменування матеріально-виробничих запасів записуються із зазначенням марки, сорту, розміру, інших характерних ознак. Кожному такому найменуванню присвоюється номенклатурний номер (шифр). Далі вказуються одиниця виміру, облікова ціна і наступні зміни цін (нова ціна і з якого часу вона діє).
При виборі способу оцінки матеріально-виробничих запасів приймається до уваги періодичність надходження матеріально-виробничих запасів, умови їх поставки, вартість послуг, пов'язаних з їх придбанням та ін
При відпуску матеріально-виробничих запасів у виробництво та іншому вибутті їх оцінка проводиться організацією одним з таких методів:
- За собівартістю кожної одиниці;
- По середній собівартості;
- За собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (метод ФІФО);
- За собівартістю останніх за часом придбання матеріально-виробничих запасів (метод ЛІФО).
Організація може використовувати різні методи оцінки матеріально-виробничих запасів при їх відпуску у виробництво для різних груп (видів) матеріально-виробничих запасів, але за окремим видом (групі) матеріально-виробничих запасів протягом звітного року може застосовуватися тільки один з вищевказаних методів оцінки. Застосування будь-якого з перерахованих способів по групі (виду) матеріально-виробничих запасів повинно відбиватися в обліковій політиці організації, виходячи з припущення послідовності застосування облікової політики.
За собівартістю кожної одиниці можуть оцінюватися матеріально-виробничі запаси, які використовуються організацією в особливому порядку (дорогоцінні метали, дорогоцінні камені, радіоактивні речовини і т. п.), які не можуть звичайним чином замінювати один одного.
При відпуску матеріально-виробничих запасів за собівартістю кожної одиниці можуть застосовуватися два варіанти обчислення собівартості одиниці запасу:
- Включаючи всі витрати, пов'язані з придбанням матеріальних цінностей;
- Включаючи тільки вартість матеріальних цінностей за договірною ціною (спрощений варіант).
Застосування спрощеного варіанту допускається за відсутності можливості безпосереднього віднесення транспортно - заготівельних та інших витрат, пов'язаних з придбанням запасів, на їх собівартість (наприклад, при централізованого постачання матеріально-виробничих запасів). У цьому випадку величина відхилення (різниця між фактичними витратами з придбання матеріалу і його договірною ціною) розподіляється пропорційно вартості списаних (відпущених) матеріально-виробничих запасів, обчисленої у договірних цінах.
Матеріально-виробничі запаси можуть оцінюватися організацією по середній собівартості, яка визначається по кожному виду (групі) матеріально-виробничих запасів як частка від ділення загальної собівартості виду (групи) матеріально-виробничих запасів на їх кількість, відповідно складаються з собівартості та кількості по залишку на початок місяця і за що надійшли виробничих запасів в цьому місяці.
Даний метод оцінки є найбільш поширеним в практиці роботи організацій.
Застосування способів середніх оцінок фактичної собівартості матеріально-виробничих запасів, відпущених у виробництво або списаних на інші цілі, може здійснюватися такими варіантами:
- Виходячи із середньомісячної фактичної собівартості (зважена оцінка), у розрахунок якої включаються кількість, і вартість матеріально-виробничих запасів на початок місяця і всі надходження за місяць (звітний період);
- Шляхом визначення фактичної собівартості матеріалу в момент його відпустки (ковзаюча оцінка), при цьому в розрахунок середньої оцінки включаються кількість, і вартість матеріально-виробничих запасів на початок місяця і всі надходження до моменту відпуску.
Застосування ковзної оцінки повинне бути економічно обгрунтовано і забезпечено відповідними засобами обчислювальної техніки.
Варіант обчислення середніх оцінок фактичної собівартості матеріально-виробничих запасів повинен розкриватися в обліковій політиці організації.
Оцінка матеріально-виробничих запасів методом ФІФО базується на припущенні, що матеріально-виробничі запаси використовуються протягом місяця і іншого періоду в послідовності їх придбання (надходження), тобто матеріально-виробничі запаси, першими надходять у виробництво, повинні бути оцінені по собівартості перших за часом придбань з урахуванням собівартості матеріально-виробничих запасів, що значаться на початок місяця. При застосуванні цього методу оцінка матеріально-виробничих запасів, що знаходяться у запасі (на складі) на кінець місяця, проводиться за фактичною собівартістю останніх за часом придбань, а в собівартості продажу продукції (робіт, послуг) враховується собівартість ранніх за часом придбань.
Оцінка матеріально-виробничих запасів методом ЛІФО базується на припущенні, що матеріально-виробничі запаси, першими надходять у виробництво, повинні бути оцінені по собівартості останніх у послідовності придбання. При застосуванні цього методу оцінка матеріально-виробничих запасів, що знаходяться у запасі (на складі) на кінець місяця, проводиться за фактичною собівартістю ранніх за часом придбання, а в собівартості продажу продукції (робіт, послуг) враховується собівартість пізніх за часом придбання.
Оцінка матеріально-виробничих запасів на кінець звітного періоду здійснюється в залежності від прийнятого методу оцінки запасів при їх вибутті, тобто за собівартістю кожної одиниці запасів, середньої собівартості, собівартості перших або останніх за часом придбань.
В умовах інфляції, тобто коли ціни на матеріально-виробничі запаси постійно ростуть, метод ФІФО веде до заниження собівартості і до завищення залишку матеріально-виробничих запасів в бухгалтерському балансі. Метод ЛІФО в тих же умовах завищує собівартість і занижує залишок матеріально-виробничих запасів у бухгалтерському балансі, дозволяючи тим самим в умовах інфляції зберегти грошові кошти на більш тривалий термін. Метод середньої собівартості займає проміжне положення між методами ФІФО і ЛІФО.
Доцільність застосування того чи іншого методу оцінки матеріально-виробничих запасів при їх відпуску у виробництво визначається на основі:
- Видів і обсягів вступників матеріально-виробничих запасів;
- Періодичності їх надходження;
- Характеру виробничого процесу;
- Впливу зовнішніх факторів на зміни ціни придбаних матеріально-виробничих запасів;
- Ступеня впливу використаних у виробництві матеріально-виробничих запасів на формування собівартості вироблюваної продукції та ін
Перед бухгалтерським обліком і контролем над використанням матеріально-виробничих запасів в організаціях стоять наступні завдання:
1) правильне і своєчасне документальне відображення всіх операцій по заготівлі, надходження та відпуску матеріально-виробничих запасів;
2) виявлення і відображення витрат, пов'язаних з їх заготовлением;
3) отримання достовірної інформації про залишки та рух матеріально-виробничих запасів в місцях їх зберігання, визначення рівня забезпеченості ними підприємства;
4) правильний розрахунок і списання відхилень за напрямками витрат;
5) контроль за збереженням матеріальних цінностей у місцях їхнього зберігання та на всіх стадіях руху;
6) постійний контроль над дотриманням встановлених норм матеріально-виробничих запасів;
7) систематичний контроль за використанням матеріалів у виробництві на базі обгрунтованих норм їх витрачання;
8) контроль над технологічними відходами та втратами та їх використанням;
9) систематичний контроль над виявленням зайвих і невикористаних матеріалів, їх реалізація і т.д.

1.2 Нормативно-правова база обліку матеріально-виробничих запасів
Ведення бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів здійснюється відповідно до нормативних документів, що мають різний статус.
У залежності від призначення і статусу нормативні документи доцільно представити на рис. 1.2:
1-й рівень
Законодавчі акти, укази Президента РФ і постанови Уряду, які регламентують прямо або побічно організацію та ведення бухгалтерського обліку і проведення аудиту в організації
2-й рівень
Стандарти (положення) з бухгалтерського обліку та звітності
3-й рівень
Методичні рекомендації (вказівки), інструкції, коментарі, листи Мінфіну РФ та інших відомств
4-й рівень
Робочі документи з бухгалтерського обліку самого підприємства (облікова політика організації, робочий план рахунків, графік документообігу і т.п.)
Рис. 1.2 Чотирьохрівнева система нормативного регулювання бухгалтерського обліку в російській Федерації
Основним нормативним актом 1 рівня є Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21.11.96 р. № 129-ФЗ [4]. Цей Закон визначає правові основи бухгалтерського обліку, його зміст, принципи, організацію, склад господарюючих суб'єктів, зобов'язаних вести бухгалтерський облік і надавати фінансову звітність.
Нормативні документи 2 рівня - облікові стандарти, які визначаються як звід основних правил, що встановлює порядок обліку та оцінки певного об'єкта або їх сукупності. Облікові стандарти (положення) покликані конкретизувати закон «Про бухгалтерський облік».
Особливо важливим є Положення «Облікова політика організації» (ПБУ 1 / 98) [5], оскільки в ньому викладено основні принципи обліку. У відносно матеріально-виробничих запасів в бухгалтерській звітності підлягає розкриттю з урахуванням суттєвості, як мінімум, така інформація:
- Про способи оцінки матеріально-виробничих запасів за їх групами (видами);
- Про наслідки змін способів оцінки матеріально - матеріально-виробничих запасів;
- Про вартість матеріально-виробничих запасів, переданих у заставу;
- Про величину і рух резервів під зниження вартості матеріальних цінностей.
Положення з бухгалтерського обліку ПБО 5 / 01 [7] «Облік матеріально-виробничих запасів» визначає поняття, склад, способи оцінки і відображення в бухгалтерській звітності матеріально-виробничих запасів.
Відповідно до п.5 ПБУ 5 / 01 облік матеріально-виробничих запасів при їх придбанні та заготовлянні здійснюється одним з наступних способів:
- За фактичною собівартістю придбання (заготівлі) - з відображенням на рахунку 10 «Матеріали»;
- За обліковими цінами (планової собівартості придбання або заготовляння). Останній спосіб передбачає для обліку матеріально-виробничих запасів застосування рахунку 15 «Заготівля та придбання матеріальних цінностей» і рахунку 16 «Відхилення вартості матеріальних цінностей».
При виборі способу обліку придбання і заготовляння матеріально-виробничих запасів слід брати до уваги періодичність надходження запасів, умови їх поставки, вартість послуг, пов'язаних з їх придбанням та заготовлением, та ін
До матеріально-виробничих запасів згідно ПБУ 5 / 01 відноситься наступна частина майна в організації:
- Використовується при виробництві продукції, виконанні робіт та наданні послуг, призначених для продажу;
- Призначена для продажу;
- Використовувана для управлінських потреб.
У п.6 ПБО 5 / 01 зазначено, що фактичними витратами на придбання матеріально-виробничих запасів можуть бути:
- Суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю);
- Суми, сплачувані організаціям за інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з придбанням матеріально-виробничих запасів;
- Митні збори;
- Невозмещаемие податки, що сплачуються у зв'язку з придбанням одиниці матеріально-виробничих запасів.
Визначення фактичної собівартості матеріально-виробничих запасів, що списуються у виробництво, дозволяється проводити згідно з п.58 Положення ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації та п.16 ПБО 5 / 01 одним з таких методів оцінки запасів:
а) за собівартістю кожної одиниці.
Матеріально-виробничі запаси, які використовуються організацією в особливому порядку (дорогоцінні метали, дорогоцінні камені і т.п.), або запаси, які не можуть звичайним чином замінювати один одного, можуть оцінюватися за собівартістю кожної одиниці таких запасів.
Згідно п.74 Методичних вказівок по бухгалтерському обліку матеріально-виробничих запасів при списанні (відпустці) матеріалів за собівартістю кожної одиниці запасів можуть застосовуватися два варіанти обчислення собівартості одиниці запасу:
- Включаючи всі витрати, пов'язані з придбанням запасу;
- Включаючи тільки вартість запасу за договірною ціною (спрощений варіант).
Застосування спрощеного варіанту допускається за відсутності можливості безпосереднього віднесення транспортно-заготівельних та інших витрат, пов'язаних з придбанням запасів, на їх собівартість (наприклад, при централізованого постачання матеріалів).
У цьому випадку величина відхилення (різниця між фактичними витратами з придбання матеріалу і його договірною ціною) розподіляється пропорційно вартості списаних (відпущених) матеріалів, обчисленої у договірних цінах;
б) за середньої собівартості.
Матеріально-виробничі запаси можуть оцінюватися організацією по середній собівартості, яка визначається по кожному виду (групі) запасів як частка від ділення загальної собівартості виду (групи) запасів на їх кількість, відповідно складаються з собівартості та кількості по залишку на початок місяця і за що надійшли запасах в цьому місяці.
Інакше кажучи, оцінка матеріалів при їх списання на собівартість за середньозваженою собівартістю заснована на використанні розрахунків і визначенні на їх базі середньої собівартості одиниці кожного виду мали рух у звітному місяці (періоді) матеріалів, як залишилися не використаними на кінець місяця (періоду), так і відпущених на виробництво будівельних робіт та інші потреби;
в) за собівартістю перших за часом придбань (метод ФІФО).
Оцінка матеріально-виробничих запасів може проводитися за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (ФІФО), яка заснована на допущенні, що матеріальні ресурси використовуються протягом місяця і іншого періоду в послідовності їх придбання (надходження), тобто ресурси, першими надходять у виробництво, повинні бути оцінені по собівартості перших за часом придбання з урахуванням собівартості запасів, що значаться на початок місяця. При застосуванні цього методу оцінка матеріальних ресурсів, що перебувають у запасі (на складі) на кінець місяця, проводиться за фактичною собівартістю останніх за часом придбання матеріальних ресурсів, а в собівартості реалізації продукції (робіт, послуг) враховується собівартість ранніх за часом придбання матеріальних ресурсів.
Як сказано в п.4.14.4 Типових методичних рекомендацій з планування та обліку собівартості будівельних робіт, метод списання матеріалів за собівартістю перших закупівель матеріалів передбачає врахування їх заготовок протягом місяця (періоду) за фактичною собівартістю, а при використанні матеріалів на виробництво будівельних робіт і на інші потреби списання проводиться за собівартістю матеріалів перших у звітному місяці (періоді) закупівель з урахуванням вартості матеріалів, що значаться в обліку на початок звітного місяця (періоду), тобто спочатку визначається собівартість не використаних на кінець звітного місяця матеріалів виходячи з їх кількості та припущення , що їх вартість складається з витрат на останні закупівлі матеріалів. Вартість витрачених матеріалів визначається шляхом вирахування з вартості залишків матеріалів на початок звітного місяця (періоду) з урахуванням вартості матеріалів, що надійшли, що припадає на залишок матеріалів на кінець місяця (періоду). Розподіл вартості витрачених матеріалів за рахунками обліку їх використання проводиться виходячи із середньої вартості одиниці кожного виду та кількості витрачених матеріалів на виробництво або інші потреби;
г) за собівартістю останніх за часом придбання матеріально-виробничих запасів (метод ЛІФО).
Оцінка матеріально-виробничих запасів може здійснюватися організацією за собівартістю останніх за часом придбання матеріально-виробничих запасів (метод ЛІФО). Оцінка запасів методом ЛІФО базується на припущенні, що ресурси, першими надходять у виробництво, повинні бути оцінені по собівартості останніх у послідовності придбання. При застосуванні цього методу оцінка матеріальних ресурсів, що перебувають у запасі (на складі) на кінець місяця, проводиться за фактичною собівартістю ранніх за часом придбання ресурсів, а в собівартості реалізації продукції (робіт, послуг) враховується собівартість пізніх за часом придбання ресурсів.
Метод списання матеріально-виробничих запасів за собівартістю останніх закупівель забезпечує відповідність поточних доходів і витрат і дозволяє врахувати вплив інфляції на результати фінансової діяльності організації. При цьому методі вартість матеріально-виробничих запасів на кінець звітного місяця (періоду) визначається виходячи з їх кількості та припущення, що вартість даних матеріалів складається з витрат на перші їх закупівлі.
Застосування одного з зазначених способів по групі (виду) матеріально-виробничих запасів здійснюється виходячи з припущення послідовності застосування облікової політики. Протягом звітного року, організація може застосовувати лише один із способів стосовно до конкретної групи (виду) запасів.
До числа важливих документів другого рівня відноситься також План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції з його застосування [11]. Для обліку матеріально-виробничих запасів у розділі II Плану рахунків передбачаються такі рахунки:
10 «Матеріали»;
14 «Резерви під зниження вартості матеріальних цінностей»;
15 «Заготівля та придбання матеріальних цінностей»;
16 «Відхилення вартості матеріальних цінностей»;
19 «Податок на додану вартість по придбаних цінностях".
Положення з бухгалтерського обліку (ПБО 4 / 99) «Бухгалтерська звітність організації» - ставить організаціям надавати бухгалтерську звітність, визначає її склад.
Положення з бухгалтерського обліку (ПБО 9 / 99) «Доходи організації» Затверджено наказом МВ РФ від 6 травня 1999 р . № 32н (в редакції від 30 березня 2001 р . № 27н) - відносить продаж матеріально-виробничих запасів до доходів від звичайної діяльності.
Положення з бухгалтерського обліку (ПБО 10/99) «Витрати організації» Затверджено наказом МВ РФ від 6 травня 1999 р № 33н (в редакції від 30 березня 2001 р . № 27н) - В елементі "Матеріальні витрати" відображається вартість придбаних з боку сировини і матеріалів, напівфабрикатів, палива, покупної енергії, робіт і послуг виробничого характеру. При цьому вартість матеріальних ресурсів формується виходячи з цін їх придбання (без урахування ПДВ, якщо організація є його платником), націнок (надбавок), комісійних винагород, сплачуваних постачальницьким і зовнішньоекономічним організаціям, вартості послуг товарних бірж, включаючи брокерські послуги, мита, плати за транспортування, зберігання і доставку, що здійснюються сторонніми організаціями.
Уніфіковані форми первинної облікової документації з обліку матеріалів затверджені Постановою Держкомстату РФ від 30.10.1997 р. № 71а (у редакції наступних змін).
Документи третього рівня мають рекомендаційний характер, до них, зокрема, відносяться:
Методичні вказівки з бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів - поряд з визначенням призначення матеріалів і основних господарських операцій з ними, конкретизують способи оцінки матеріально-виробничих запасів;
Методичні вказівки по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань - конкретизує перевірку фактичної наявності у натурі по місцях розташування матеріально-виробничих запасів;
Методичні рекомендації з обліку витрат на виробництво продукції, робіт, послуг. Проект МФ РФ, 2003 р .
Методичні вказівки та інструкції покликані конкретизувати облікові стандарти відповідно до галузевими та іншими особливостями. Вони розробляються Мінфіном РФ і різними відомствами.
До документів четвертого рівня відносяться вказівки, інструкції, положення накази та інші подібні документи з постановки, веденню бухгалтерського обліку, безпосередньо створені у створенні і є внутріфірмовими стандартами (накази про формування облікової політики, посадові інструкції та ін.)

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Цивільний кодекс РФ, частина перша від 30 листопада 1994 р . № 51-ФЗ (в ред. Від 10 січня 2003 р .); Частина друга від 26 січня 1996 р . № 14-ФЗ (в ред. Від 10 січня 2003 р .).
2. Податковий кодекс РФ, частина перша від 31 липня 1998 р . № 146-ФЗ (в ред. Від 30 грудня 2001 р . № 190-ФЗ з ізм. від 07.09.2002 р.); частина друга від 5 серпня 2000 р . № 117-ФЗ (в ред. Від 31 грудня 2002 р . № 187-ФЗ).
3. Федеральний закон РФ «Про бухгалтерський облік» від 21.11.96 р. № 129-ФЗ (в ред. Від 10.01.2003 р.).
4. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ. Утв. наказом МФ РФ від 29 липня 1998 р . № 34н.
5. ПБО 1 / 98: Облікова політика організації. Положення з бухгалтерського обліку. Утв. наказом МФ РФ від 9 грудня 1998 р . № 60н (в ред. Від 30 грудня 1999 р . № 107н).
6. ПБО 4 / 99: Бухгалтерська звітність організації. Положення з бухгалтерського обліку. Утв. наказом МФ РФ від 6 липня 1999 р . № 43н.
7. ПБО 5 / 01: Облік матеріально-виробничих запасів. Положення з бухгалтерського обліку. Утв. наказом МФ РФ від 9 червня 2001 р . № 44н.
8. ПБО 9 / 99: Доходи організації. Положення з бухгалтерського обліку. Утв. наказом МФ РФ від 6 травня 1999 р . № 32н (в ред. Від 30 березня 2001 р . № 27н).
9. ПБО 10/99: Витрати організації. Положення з бухгалтерського обліку ПБО 10/99. Утв. наказом МФ РФ від 6 травня 1999 р № ЗЗн (в ред. Від 30 березня 2001 р . № 27н).
10. ПБО 15/01: Облік позик та кредитів і витрат на їх обслуговування. Положення з бухгалтерського обліку. Утв. наказом МФ РФ від 2 серпня 2001 р . № 60н.
11. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської Діяльності підприємств та Інструкція з його застосування. Утв. наказом МФ РФ від 31 жовтня 2000 р . № 94н (в ред. Від 7 травня 2003 р . № 38н).
12. Методичні вказівки з бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів. Утв. наказом МФ РФ від 28 грудня 2001р. № 119н (в ред. 23.04.2002 № 33н)
13. Методичні вказівки по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань. Наказ МФ РФ від 13 червня 1995 р . № 49
14. Методичні рекомендації щодо застосування глави 21 «Податок на додану вартість» Податкового кодексу РФ. Утв. наказом Міністерства РФ з податків і зборів від 20 грудня 2000 р . № БГ-3-03/447 (в ред. Наказу МНС РФ від 17.09.2002 № ВГ-3-03/491).
15. Рекомендації по застосуванню облікових регістрів бухгалтерського обліку на підприємствах. Лист МФ РФ від 24 липня 1992 р . № 59.
16. Методичні рекомендації з обліку витрат на виробництво продукції, робіт, послуг. Проект МФ РФ, 2003.
17. Про форми бухгалтерської звітності організацій. Наказ МФ РФ від 22 липня 2003 р . № 67н.
18. Бердникова Т.Б. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства. Уч. Посібник для вузів - М.: ИНФРА-М, 2004.
19. Єфімов О.О. Фінансовий аналіз. - М., Фінанси і статистика, 1999.
20. Тумасян Р.З. Бухгалтерський облік. 4-е видання. М.: ТОВ «НІТАР АЛЬЯНС». 2007 р .
21. Хахонова М.М. Основи бухгалтерського обліку та аудиту. Ростов н / Д: ФЕНИКС 2005
22. Чуєв І.М., Чечевіцина Л.М. Аналіз фінансово-господарської діяльності. Навчальний посібник - Ростов-на-Дону Д. Фенікс. 2004
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
88.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік матеріально-виробничих запасів Поняття матеріально-виробничих
Облік матеріально-виробничих запасів 2
Облік матеріально-виробничих запасів
Облік матеріально виробничих запасів 4
Облік матеріально виробничих запасів 3
Облік матеріально виробничих запасів 2
Облік матеріально виробничих запасів 5
Бухгалтерський облік матеріально-виробничих запасів
Облік і аналіз матеріально виробничих запасів
© Усі права захищені
написати до нас