Облікова політика ІП Таран

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Звіт

про переддипломної практиці

Місце проходження практики - ІП «Таран»

Зміст

Характеристика

Щоденник

Введення

Частина I. Вивчення фінансової звітності

Частина II. Аналіз активів і капіталу організації

Частина III. Аналіз виручки від реалізації продукції, послуг

Частина IV. Аналіз витрат по звичайних видах діяльності

Частина V. Аналіз фінансових результатів

Частина VI. Оцінка податкового планування

Частина VII. Розрахунково-касове обслуговування

Частина VIII. Аналіз фінансового стану організації

Висновок

Список використаної літератури

Характеристика

Дана студенту ______________________________________________, що пройшов практику в ІП «Таран» з 28 вересня по 13 грудня 2009

У процесі проходження практики зарекомендувала себе як доброго фахівця (відповідальний, виконавчий, грамотний). Він виявляв інтерес не тільки в рамках бухгалтерського обліку та аудиту, а й у сфері управлінського та податкового контролю, фінансового обліку.

У результаті проведеної роботи їм були запропоновані заходи щодо вдосконалення системи внутрішнього контролю ІП «Таран».

Кожне із запропонованих заходів передбачає високу якість аналізу, все це заслуговує практичного застосування.

Головний бухгалтер

ІП «Таран»

Щоденник

1. (Прізвище, ім'я, по батькові)

2. Кафедра, група

3. напрям (спеціальність)

Місце практики ІП «Таран», відділ бухгалтерії

Дата початку практики 28 вересня 2009

Дата закінчення практики 13 грудня 2009

Номер тижня п / п

Дата

Зміст виконуваної роботи, спостереження, висновки і пропозиції

Відмітки, вказівки керівника практики,

підпис

1

2

3

4

1


підготовка планів господарсько - економічної діяльності підприємства і його підрозділі, контроль за їх виконанням

Відмінно

2


складання нормативних калькуляцій продукції і послуг підприємства, контроль за зміною планово-розрахункових цін на основні види сировини, матеріали, паливно-енергетичні ресурси, що використовуються в діяльності

Відмінно

3


організація та здійснення бюджетного процесу, формування бюджету доходів та витрат підприємства, бюджету руху грошових коштів підприємства та бюджету по балансовому листу

Відмінно

4


аналіз організації праці, аналіз зміни середньої заробітної плати працівників заводу та фонду оплати праці при зміні умов праці

Відмінно

5


підготовка документів на оплату, контроль за своєчасною оплатою затверджених і обов'язкових платежів підприємства

Відмінно

6


розрахунок заробітної плати працівникам підприємства

Відмінно

7


заповнення податкових декларацій

Відмінно

8


розрахунок транспортного податку, розрахунок плати за загрезнения навколишнього середовища, складання відомостей, декларації

Відмінно

9


аналіз залишків за рахунками, руху грошових коштів, робота з клієнт-банком

Відмінно

10


здійснення переказів, платежів постачальникам і іншим організаціям

Відмінно

11


аналіз діяльності підприємстві, виявлення хворих статей, вироблення рекомендацій, спрямованих на вдосконалення обліку

Відмінно

Введення

Досліджуваний об'єкт: ВП «Таран»

Мета практики: закріплення отриманих теоретичних знань і практичних навичок роботи в області організації бухгалтерського, фінансового та податкового обліку та здійсненні діяльності.

Завдання:

вивчення документації;

ознайомлення з організацією і здійсненням діяльності;

збір фактичного матеріалу, виконання необхідних розрахунків;

написання та надання звіту про проходження практики.

Основні результати:

вивчив законодавчу та нормативну документацію;

ознайомився з роботою таких напрямків як: бухгалтерський, фінансовий і податковий облік та організація їх на підприємстві.

Частина I. Вивчення фінансової звітності

ІП «Таран» створено відповідно до Федерального закону РФ «Про товариства з обмеженою відповідальністю» і чинним законодавством України з метою отримання прибутку шляхом здійснення підприємницької діяльності.

У 2003 році фізична особа Таран був зареєстрований як Індивідуальний Підприємець (ІП Таран). Отримані дозволи та ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю, надання послуг населенню.

Основні види діяльності: роздрібна торгівля і сфера послуг. ІП Таран має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в банку, печатку із своїм найменуванням. Відноситься до такої форми підприємництва, як приватне підприємництво, здійснюване суб'єктами підприємництва на основі своїй власності чи на основі майна, отриманого і використовуваного на законних підставах.

Основи ведення бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік в організації здійснюється бухгалтерією як самостійним структурним підрозділом під керівництвом головного бухгалтера.

Підприємство використовує типовий план рахунків, затверджений Наказом Мінфіну від 31 жовтня 2000 р. № 94н. з використанням субрахунків (Додаток 1).

Підприємство веде бухгалтерський облік з використання програмного продукту фірми «1С».

Регістри бухгалтерського обліку створюються на машинних носіях за формами, передбаченими програмою «1С: Підприємство 7.7».

Господарські операції оформляються документами встановленої форми. Документи, за якими не передбачені типові форми, розробляються організацією самостійно і затверджуються облікова політика.

Об'єкти бухгалтерського обліку оцінюються в рублях і копійках.

Організація подає звітність в обсязі і за формами, передбаченими Наказом Мінфіну Росії від 22.07.2003 N 67н.

Одиницею виміру і форматом подання показників бухгалтерської звітності є тисяча рублів без десяткових знаків.

Основним завданням ІП, є залучення нових абонентів, укладення договорів на надання послуг електрозв'язку і надання різних додаткових послуг абонентам компанії. Крім цього ІП здійснює роздрібну торгівлю мобільними телефонами і аксесуарами до них. Також здійснює прийом телефонів в програмний і механічний ремонт і сервісне обслуговування проданих товарів.

Прибуток, що залишається у ІП після сплати податків та обов'язкових платежів, перебуває в його повному розпорядженні і витрачається їм самостійно. Облік показників ведеться спрощений і в довільному порядку оформлення.

Таблиця 1. Номенклатура товарів ІП Таран

Чохли шкіряні

Акумуляторні батареї

Чохли селіконовие

Корпуси оригінальні

Чохли пластикові

Корпуси звичайні

Сумки шкіряні

Дата-кабелі

Сумки штучні

Блютуз

Автомобільні зарядні пристрої

Карти пам'яті

Мережеві зарядні пристрої

Телефони

Таблиця 2. Асортиментний перелік ІП Таран

чохол Neon Business

NEON

Bluetooth

nokia

чохол Neon Fly

NEON

Bluetooth

motorola

чохол Neon Classic

NEON

Bluetooth

flatronics

чохол О К S

Inter Step

Motorola


чохол Delux

Inter Step


C118

ч.Пластік "Cristal Case"

Clio


E398

ч.Пластік "друга шкіра"

NEON


E1000

H / F портативна зв'язок

під Original

Nokia


H / F портативна зв'язок

Inter Step


1110

H / F портативна зв'язок

NEON


2310

АКБ

під Original


2610

АКБ

Inter Step


3120

АКБ

Pama


1600

АКБ

Original


3230

АКБ

DArt


3250

АКБ

SWIFT


6020

АКБ

ЕЛВАЙС


6233

Змінний корпус

під Original

Samsung


Змінний корпус

NEON


X500

Змінний корпус

Original


X700

Сумка Шкіра + Сітка Темна вертикальна

Neon


D800

Сумка горизонтальна Elit

Inter Step


D900

Сумка чоловіча Business

CLIO


C130

Сумочка денді

Inter Step

SonyEricsson


Сумочка ЛІДЕР

Inter Step


K310

СЗУ мережеве зарядн.устр.

Original


K510

СЗУ мережеве зарядн.устр.

Link Bits


K750

АЗУ автом.зарядн.устр.

під Original


K790

АЗУ автом.зарядн.устр.

Inter Step


K800 cibershot

Інфрачервоний порт

NEON


Z530

Data кабель

NEON

Siemens


Гучний зв'язок

Original


S75

Стереограрнітури

Original


ME75

Карта пам'яті 512 Мб

Kingston


A70

Карта пам'яті 1Гб

King max


A75

ІП Таран працює як з юридичними, так і з фізичними особами на території Челябінської області. Важливою вимогою є установка на спільну творчість. Потрібно створювати атмосферу довіри. Адже споживачів цікавить не лише ціна товару, а й обслуговування, як під час укладання договору, так і післяпродажне обслуговування.

Взагалі при розробці власних стандартів на технічне обслуговування фірма повинна враховувати стандарти конкурентів. Як правило, вона захоче надати клієнтам такий же рівень обслуговування, який пропонують конкуренти.

ІП Таран пропонує дуже повне обслуговування, але й просить за це нормальні гроші. Між підприємством і клієнтами існує зворотний зв'язок. У кінці певного періоду підприємство висилає опитувальні листи клієнтам з такими питаннями як, що ж вони думають про продукцію, про ціни, про обслуговування в цілому. А пізніше клієнти висилають своє резюме.

ІП Таран намагається доставляти продукцію вчасно. Клієнти забезпечуються післяпродажним обслуговуванням. Підприємство надає гарантійні умови, від яких не ухиляється.

ІП Таран та клієнти обмінюються листівками, плакатами. Ближче до свят перемовляються по телефону, вкладають у контейнери з продукцією невеликі сувеніри. Так як підприємство вже не перший рік працює на ринку, у нього з'явилися «свої» клієнти, з якими підтримуються близькі стосунки.

ІП Таран працює за таким принципом, що кожен фахівець працює зі своїм покупцем, тобто у завдання фахівця входить пошук покупця на продукцію. ІП Таран вважає за краще канали збуту як особиста комунікація, так і неособиста, тобто персонал спілкується зі споживачем, як, спілкування лицем до лиця, спілкування по телефону, за допомогою особистого листування поштою, так і через засоби поширення інформації, що передають звернення в умовах відсутності особистого контакту і зворотного зв'язку; засоби масового та виборчого впливу, - засоби друкованої реклами (газети, журнали), електронні засоби реклами (радіо, телебачення), ілюстративно-образотворчі (плакати, вивіски, канцелярія, вивіски); також підприємство проводить заходи подієвого характеру - заходи, розраховані на донесення до цільових аудиторій якихось конкретних звернень.

Організація збуту продукції на підприємстві базується на маркетингових дослідженнях, які є основою всіх маркетингових дій. Вони складають базу для здійснення всіх елементів діяльності підприємства в області управління збутом. Такими дослідженнями в області збуту є:

Дослідження потреб і попиту на даний вид продукції.

Дослідження ємності ринку.

Визначення частки підприємства в загальному обсязі продажу продукції даного асортименту.

Вивчення продажів, каналів, збуту.

Аналіз ринкової ситуації.

Планування збуту доцільно здійснювати за напрямками:

1. На відомому ринку

2. На вільному ринку.

ІП Таран працює на відомому ринку. Планування збуту в основному середньострокове. Збут продукції здійснюється в основному через власну збутову мережу. Просування готової продукції до споживача забезпечується пошуком оптимального варіанту всіх елементів товароруху з урахуванням вимог покупця.

Тепер проведемо аналіз динаміки основних фінансових показників за останні 2 роки (табл.3.).

Таблиця 3. Аналіз динаміки основних фінансових показників за 2008 - 2009 рр..

Найменування показника

2008 р., тис.руб.

2009 р., тис.руб.

Темп зростання за період, коеф.

1

Вартість майна

521 359

770 371

1,48

2

Необоротні активи

123 409

168 416

1,36

3

Оборотні активи

397 950

601 956

1,51

4

Власні кошти

70 876

62 601

0,88

5

Позикові кошти

450 483

707 770

1,57

6

Виручка від продажу продукції, товарів, послуг

1 222 805

1 353 207

1,11

7

Бухгалтерський прибуток звітного періоду

-12 881

-24 662

1,91

8

Чистий прибуток (нерозподілений) підприємства

-18 495

1 946

-0,11

9

Відвернена прибуток

5 614

22 716

4,05

З табл.3 видно, що вартість майна і активів значно збільшилися, що свідчить про розширення виробничо-господарської діяльності підприємства. Значно збільшилася вартість усього майна підприємства в 1,5 рази і склала на кінець 2009 року 923 780 тис.руб. Значно збільшився розмір оборотних активів в 1,51 рази. Разом з тим спостерігаємо значне зростання залучення позикових коштів у 1,57 рази, і зменшення частки власних коштів. Динаміка практично всіх аналізованих коефіцієнтів говорить про позитивну динаміку діяльності підприємства.

На 11% зросла виручка від продажів, і склала в 2009 році 1353207 тис.руб., Що розцінюється позитивно.

За підсумками року отримано чистий прибуток у розмірі 1 946 тис.руб., Що говорить про те, що підприємство проводить хоч і ризиковану, але правильну фінансову політику, спрямовану на розширення асортименту продукції, в основному за рахунок позикових коштів.

Частина II. Аналіз активів і капіталу організації

Вартість майна та активів значно збільшилися за аналізований період, що свідчить про розширення господарської діяльності підприємства. Значно збільшилася вартість усього майна підприємства в 1,5 рази і склала на кінець 2009 року 923 780 тис.руб. Відповідно збільшилися і пасиви підприємства в 1,5 рази.

Таблиця 4. Динаміка складу і структури джерел коштів підприємства

Склад джерел

Середньорічна. вартість, тис.р.

Структура,%

Зміна


Базисним. рік

Отчетн рік

Базисні рік

Отчетн. рік

За сумою

За уд.вес

I. Власний капітал - всього

70 876

62 601

13,59

8,13

-8 275

-5,47

в тому числі:0,00

0,00

0

0,00

- Статутний капітал (за мінусом власних акцій, викуплених у акціонерів)

50 100

50 100

9,61

6,50

0

-3,11

- Додатковий капітал

2 001

2 001

0,38

0,26

0

-0,12

- Резервний капітал

1 667

1 716

0,32

0,22

49

-0,10

- Нерозподілений прибуток

17 108

8 785

3,28

1,14

-8 323

-2,14

II. Довгострокові зобов'язання

104 924

134 433

20,13

17,45

29 509

-2,67

III. Короткострокові зобов'язання - всього

345 560

573 337

66,28

74,42

227 778

8,14

в тому числі:0,00

0,00

0

0,00

кредити і позики

105 045

343 756

20,15

44,62

238 711

24,47

кредиторська заборгованість,

240 514

229 582

46,13

29,80

-10 932

-16,33

з неї:0,00

0,00

0

0,00

- Постачальники і підрядчики

168 522

156 868

32,32

20,36

-11 655

-11,96

- Перед персоналом підприємства

10 370

12 097

1,99

1,57

1 727

-0,42

- Перед бюджетом і позабюджетними фондами

11 405

23 242

2,19

3,02

11 838

0,83

- Інші кредитори

50 218

37 376

9,63

4,85

-12 842

-4,78

доходи майбутніх періодів

1

0

0,00

0,00

-1

0,00

Всього джерел

521 359

770 371

100,00

100,00

249 012

x

Як видно з табл.4 в 2009 році так само як і в 2008 ІП «Таран» переважно користувалося короткостроковими джерелами фінансування, з яких більшою мірою у 2008 році переважають борги перед постачальниками, а в 2009 році - це короткострокові кредити і позики. Питома вага короткострокових зобов'язань у пасивах підприємства зріс з 66,28% до 74,42% в основному за рахунок зростання короткострокових кредитів і позик, відзначимо позитивну динаміку зниження в абсолютному та відносному вираженні кредиторської заборгованості. Що забезпечує підприємству підвищення короткостроковій платоспроможності. Так само відзначимо зростання довгострокових кредитів і позик - наявність довгострокових кредитів і можливості залучення «довгих грошей» є наслідком високої кредитоспроможності підприємства.

Фінансування витрат уже не відбувається як в 2008 році в першу чергу за рахунок зростання кредиторської заборгованості перед постачальниками і перед бюджетом, що призводило до втрати довіри постачальників і до додатковим податковим санкцій, зараз підприємство намагається погашати вчасно короткострокові зобов'язання.

Отже, ми відзначили зростання оборотних активів та зростання виручки за період 2008 - 2009 рр.., Тепер проведемо аналіз ефективності використання оборотних коштів у діяльності ІП «Таран» исчислив показники оборотності (табл.5), потім проаналізуємо вплив окремих факторів на їх зміну (табл. .6) і дамо оцінку економічного результату від зміни оборотності (табл.7).

Таблиця 5. Аналіз показників оборотності майна та капіталу

Показники

2008

2009

Зміна, у%

Вихідні показники

Виручка від продажу, тис. руб.

1 222 805

1 353 207

110,66

Середньорічна стоїмо ость майна - всього, тис. руб.

521 359

770 371

147,76

У тому числі:
- Оборотних активів, з них

397 950

601 956

151,26

- Запасів

262 669

419 173

159,58

- Дебіторської заборгованості

8 387

13 269

158,20

- Грошових коштів

4 717

5 868

124,41

- Власного капіталу

70 876

62 601

88,33

Розрахункові показники

Оборотність всього майна (число оборотів)

2,35

1,76

74,89

в тому числі:
- Оборотних активів, з них

3,07

2,25

73,16

- Запасів

4,66

3,23

69,35

- Дебіторської заборгованості

145,80

101,99

69,95

- Грошових коштів

259,26

230,61

88,95

- Власного капіталу

17,25

21,62

125,29

Дані табл.5 показують зниження оборотності майна в цілому на 25%, особливо оборотність запасів і дебіторської заборгованості, це відбувається в наслідок випереджаючого зростання дебіторки (несвоєчасність розрахунків покупців - в основному юридичних осіб) і затарювання на складах підприємства (або в слідстві очікуваного зростання продажів , або із-за очікуваного зростання цін на товари) над зростанням виручки. Зазначимо зростання оборотності власного капіталу на 25%, однак цей ріст відбувся у зв'язку з різким зниженням нерозподіленого прибутку.

Таблиця 6. Розрахунок впливу факторів на зміну оборотності

Показники

2008

2009

Зміна

Виручка від продажів, тис.р.

1 222 805

1 353 207

130 402

Середньорічна вартість оборотних коштів, тис р., В тому числі:

397 950

601 956

204 006

дебіторської заборгованості

8 387

13 269

4 882

Питома вага дебіторської заборгованості в складі оборотних активів

0,0211

0,0220

0,0010

Коефіцієнт оборотності (кількість оборотів):
оборотних активів

3,0728

2,2480

-0,8247

дебіторської заборгованості

145,7977

101,9864

-43,8112

Вплив на зміну коефіцієнта оборотності оборотних активів:
питомої ваги дебіторської заборгованості

'

'

0,1410

числа обертів дебіторської заборгованості

'

'

-0,9657

Отже, оборотність оборотних активів за період знизилася на 0,8247 обороту, при цьому за рахунок зростання питомої ваги дебіторської заборгованості в складі оборотних коштів оборотність виросла на 0,1410 об., А от під впливом поганої роботи з покупцями за розрахунками (зниження оборотності дебіторської заборгованості) оборотність оборотних активів знизилася на 0,9657 обертів і, таким чином, загальне зниження оборотність оборотних активів склало 0,8247 обороту.

Таблиця 7. Оцінка економічного результату від зміни оборотності оборотних активів

Показники

2008

2009

Зміна

1. Середні залишки оборотних активів за період, тис.р.

397 950

601 956

204 006

2. Виручка від продажів, тис.р.

1 222 805

1 353 207

130 402

3. Одноденна виручка

3 397

3 759

362

4. Оборотність оборотних активів у днях (1:3)

117

160

43

5. Вивільнення (додаткове залучення в оборот) оборотних активів у результаті зміни:
одноденною реалізації

'

'

42 438

оборотності в днях

'

'

161 567

З даних табл. 8 видно, що рентабельність продажу в звітному періоді збільшилася в 3 рази і склала 12,38%. Рентабельність збільшилася пропорційно зменшенню собівартості реалізованої продукції, послуг. Разом з тим рентабельність самої продукції так само збільшилася на 9,75% і склала 14,13%, що позитивно характеризує діяльність компанії.

Рентабельність продажів показує, що на 1 рубль обсягу продажів підприємство отримує 0,12 руб.прібилі.

Рентабельність власного капіталу зросла майже в 4 рази, в той час як рентабельність всього майна зросла тільки в 2,2 рази або на 11,9 процентних пункту.

Таблиця 8. Аналіз рівня і динаміки показників рентабельності

Показники

2008

2009

Зміна

Прибуток від продажів, тис.р.

51 354

167 536

326,24

Середньорічна вартість, тис.р.:
майна (вкладень)

521 359

770 371

147,76

оборотних активів

397 950

601 956

151,26

власного капіталу

70 876

62 601

88,33

Виручка від продажів, тис.р.

1 222 805

1 353 207

110,66

Рівень рентабельності:
майна (вкладень)

9,85

21,75

220,79

оборотних активів

12,90

27,83

215,67

власного капіталу

72,46

267,63

369,36

продажів

4,20

12,38

294,80

роведем факторний аналіз рентабельності вкладень (табл.9), за його результатами охарактеризуємо можливі резерви зростання показників рентабельності.

Таблиця 9. Розрахунок впливу факторів на зміну рентабельності майна

Показники

2008

2009

Зміна

Рівень рентабельності вкладень (майна),%

9,85

21,75

11,90

Рівень рентабельності продажів,%

4,20

12,38

8,18

Оборотність оборотних активів (число оборотів)

3,07

2,25

-0,82

Питома вага оборотних активів у складі майна підприємства

0,76

0,78

0,02

Вплив на зміну рентабельності вкладень, в п.п.:
Зміни рентабельності продажів

'

'

19,19

Зміни оборотності оборотних активів

'

'

-7,79

Питомої ваги оборотних активів у складі майна

'

'

0,50

Отже, зміна рентабельності майна під впливом зростання рентабельності продажів склало 19,19 п.п., під впливом зростання питомої ваги оборотних активів у складі майна рентабельність майна зросла ще на 0,5 п.п., а ось в наслідок зниження коефіцієнта оборотності оборотних активів підприємство втратило до 7,79 п.п. рентабельності.

Основною метою проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства є отримання об'єктивної оцінки його довгострокової платоспроможності, фінансової стійкості.

Таблиця 10. Динаміка показників фінансової стійкості

Показники

Формула розрахунку показника

На кінець періоду

Нормативне значення

Зміна за отчетн. період2008

2009Власний оборотний капітал

розділ III

-90 730

-120 899

> 0

-30 169

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

СОС / розділ II

-0,20

-0,16

> 0,1

0,03

Коефіцієнт незалежності

III розділ пасиву балансу / валюта балансу

0,10

0,07

> 0,6

-0,03

Коефіцієнт фінансування

III розділ пасиву балансу / позикові кошти

0,11

0,07

> 1

-0,04

Коефіцієнт інвестування

III розділ пасиву балансу / I розділ активу балансу

0,40

0,34

> 1

-0,06

Коефіцієнт мобільності власного капіталу

(III розділ пасиву балансу-I розділ активу балансу) / III розділ балансу

-1,47

-1,90


-0,43

Коефіцієнт фінансової стійкості

(III розділ пасиву балансу + IV розділ пасиву балансу) / ВБ

0,35

0,19

> 0,5

-0,16

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами характеризує наявність власних оборотних коштів у підприємства, необхідних для його фінансової стійкості.

Коефіцієнт забезпеченості власними засобами визначається як відношення різниці між обсягами джерел власних коштів (підсумок III розділу пасиву балансу) і фактичною вартістю основних засобів та інших необоротних активів (підсумок I розділу активу балансу) до фактичної вартості знаходяться в наявності у підприємства оборотних коштів у вигляді виробничих запасів , незавершеного виробництва, готової продукції, грошових коштів, дебіторських заборгованостей і інших оборотних активів (підсумок розділу II активу балансу).

Структури балансу підприємства визнається незадовільною, якщо коефіцієнт забезпеченості власними коштами на кінець звітного періоду має значення менше 0,1. Цей норматив встановлений Постанова Уряду РФ від 20.05.1994 № 498.

Коефіцієнт автономії (коефіцієнт фінансової незалежності) визначається як відношення власного капіталу до суми всіх засобів (сума: капіталу і резервів, короткострокових пасивів і довгострокових зобов'язань), авансованих підприємству (або відношення величини власних коштів до підсумку балансу підприємства).

Нормативне значення для даного показника одно 0,6 (в залежності від галузі, структури капіталу і т.д. може змінюватися).

Коефіцієнт автономії має велике значення для інвесторів і кредиторів, тому що чим вище значення коефіцієнта, тим менше ризик втрати інвестиції та кредитів. Економічне позичена: незалежність від зовнішніх джерел фінансування

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами. Економічний зміст: наявність власних оборотних коштів у підприємства.

Коефіцієнт мобільності власного капіталу показує яка частина власного капіталу задіяна у виробництві.

Коефіцієнт фінансової стійкості - частка чистих активів у сукупних активах компанії. Коефіцієнт фінансової стійкості показує частку активів компанії фінансуються за рахунок власного капіталу. Він дорівнює відношенню суми джерел власних коштів і довгострокових кредитів і позик до підсумку активу балансу. В якості рекомендованого стандарту для даного коефіцієнт використовується інтервал значень 0,5-0,7.

Отже, на підставі аналізу даних табл.10 можна сказати, що зниження показників фінансової стійкості і не досягнення нормативного рівня віщує про зростання фінансових ризиків, некредитоспроможності підприємства і збільшення ймовірності банкрутства.

Частина III. Аналіз виручки від реалізації продукції, послуг

Проведемо аналіз виручки ІП «Таран» і дамо оцінку типу розвитку економіки організації.

Таблиця 11. Зведена оцінка типу розвитку економіки підприємства

Показник

2008

2009

Абсолютна

зміна

Індекс зростання

Продуктивність праці, тис.руб. / чол

19 410

18 043

-1 367

0,93

Загальна фондовіддача, грн. / руб.

9,72

8,7

-1,02

0,89

Матеріаловіддача, руб. / руб.

1,56

1,66

0,1

1,07

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

3,07

2,25

-0,82

0,73

Інтегральний коефіцієнт інтенсифікації

х

х

х

0,90

Для розрахунку даної таблиці нам знадобилися формули:

Матеріаловіддача = Вартість реалізованої продукції / Матеріальні витрати

До оборотності оборотних коштів = Вартість реалізованої продукції / вартість оборотних коштів

Для розрахунку коефіцієнта інтенсифікації скористаємося наступною формулою:

До інтенсифікації = 4 Ö I Пт * I ФО * I МО * I Коб, якщо До інтенсифікації> інтенсивний шлях розвитку економіки підприємства,

якщо К інтенсифікації <екстенсивний шлях розвитку економіки підприємства.

Для розрахунку індексу продуктивності праці використовуємо таку формулу:

Пт = Пт 2009 / Пт 2008

Індекси фондовіддачі, матеріаловіддачі і коефіцієнта оборотності оборотних коштів розраховуються аналогічним шляхом.

I Пт = 0,93, I ФО = 0,89, I МО = 1,07, I Коб = 0,73

До інтенсифікації = 0,90 <0, отже тип розвитку економіки підприємства на даному етапі поки що екстенсивний.

Таблиця 12. Аналіз рентабельності виробничих фондів підприємства

Показники

2008

2009

Темп росту,%

Зміна

Виручка-нетто від продажів, тис.р.

1 222 805

1 353 207

110,66

130 402

Середньорічна вартість основних фондів, тис.р.

125 750

155 527

123,68

29 777

Середньорічна вартість матеріальних оборотних коштів (запасів), тис.р.

262 669

419 173

159,58

156 504

Валовий прибуток, тис.р.

78 738

192 706

244,74

113 968

Рентабельність продажів,%

6,44

14,24

221,16

7,8

Фондомісткість продукції, грн / руб

0,1

0,11

111,76

0,01

Матеріаломісткість продукції, грн / руб

0,21

0,31

144,2

0,09

Рентабельність виробничих фондів,%

20,27

33,53

165,41

13,26

Висновок: Для оцінки рівня ефективності роботи підприємства одержуваний результат (валовий дохід, прибуток) зіставляється з витратами або використовуваними ресурсами. Порівняння прибули з витратами означає рентабельність або норму рентабельності. Прибутковість діяльності підприємства характеризується не тільки абсолютними показниками, але і відносними. Відносні показники - це і є рентабельність.

1. Рентабельність продажів = Валовий прибуток від продажів / Вартість реалізованої продукції * 100%

Рентабельність продукції показує, скільки рублів прибутку припадає на кожен карбованець виручки.

Рентабельність виробничих фондів = (Валова прибуток від продажів / среднегодо. Вартість ОФ + среднегодо. Вартість матер.об.средств) * 100%

Показує ефективність використання підприємством основних і оборотних фондів. Підприємство вважається рентабельним, якщо воно в результаті реалізації продукції відшкодовує свої витрати та отримує прибуток.

ІП «Таран» у зв'язку зі зростанням обсягів виробництва оптимізує чисельність працівників. Так наприклад за період 2008 - 2009 рр.. чисельність персоналу зросла на 12 осіб, а продуктивність праці знизилася на 7%. З одного боку таке співвідношення здається жахливим, однак говорити про ефективність роботи трудового колективу не можна не віднісши темпи зростання заробітної плати з темпами зростання продуктивності праці. Отже, зростання заробітної плати за 2 роки склав 11,4%, у той час як виручка виросла тільки на 10,7%, а продуктивність знизилася на 7%.

Аналіз продуктивності праці та її вплив на обсяги продукції показані в табл. 13

Таблиця 13. Аналіз продуктивності праці

Показники

2008

2009

Зміна

Середньооблікова чисельність працівників, чол.

63

75

12

Вартість реалізованої продукції, тис. грн.

1 222 805

1 353 207

130 402

Продуктивність праці, тис.руб. / чол.

19 410

18 043

-1 367

Вплив на зміну обсягу продукції:
чисельності працівників

'

'

232 915

продуктивності праці одного працівника

'

'

-102 513

Висновок: вартість реалізованої продукції збільшилася у звітному періоді в порівнянні з базовим періодом на 232 915 тис.руб. за рахунок збільшення чисельності робітників на 12 чоловік і зниження продуктивності праці на 102 513 тис.руб.

Розглянемо організацію обліку надходження і продажу товарів, а також формування виручки в бухгалтерському обліку ІП «Таранов».

Усі товарні операції діляться на два види: надходження товарів в організацію роздрібної торгівлі та їх вибуття. В організації роздрібної торгівлі товари надходять головним чином від постачальників і оформляються товаросупровідними документами, передбаченими умовами поставки товарів і правилами перевезення вантажів (накладної, товарно-транспортної накладної, залізничної накладної, коносаментом чи рахунком-фактурою).

У накладній вказується номер і дата виписки; найменування постачальника і покупця; найменування і короткий опис товару, його кількість (в одиницях), ціна і загальна сума (з урахуванням податку на додану вартість) відпущеного товару.

Накладна підписується матеріально відповідальними особами, що здали і прийняв товар і завіряється круглими печатками організацій постачальника і одержувача.

Товарно-транспортну накладну виписують при доставці товарів автомобільними транспортному. Товарно-транспортна накладна складається з двох розділів: товарного і транспортного. Залежно від особливостей товарів до товарно-транспортної накладної можуть додаватися інші документи, що прямують з вантажем.

На придбані товари ІП Таран отримує такі товаросупровідні документи:

- Товарна накладна,

- Рахунок-фактура,

- Товарно-транспортна накладна,

- Паспорт якості заводу-виготовлювача.

Поквартально бухгалтерія постачальника складає акт звірки взаємних розрахунків і направляє на адресу ІП Таран для перевірки та підписання.

Рахунок-фактура є основним первинним документом, є підставою для розрахунків з постачальниками.

Якщо товари отримує матеріально-відповідальна особа поза складу покупця, то необхідним документом є довіреність, яка підтверджує право матеріально відповідальної особи на отримання товару.

Порядок оформлення та отримання за ними товарів встановлено «Інструкцією про порядок видачі довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей і відпуску їх за довіреністю», затвердженої Постановою Державного Комітету статистики РФ від 30.10.97 р. № 71а.

Порядок приймання товарів і її документальне оформлення залежать: від місця приймання, характеру приймання (за кількістю, якістю, комплектності), від ступеня відповідності договору поставки супровідними документами.

Приймання товарів за кількістю в організаціях роздрібної торгівлі передбачає перевірку відповідності фактичної наявності товару даним, що містяться у транспортних, супровідних або розрахункових документах.

Приймання товару на складі постачальника здійснюється матеріально відповідальною особою підприємства роздрібної торгівлі за дорученням.

Матеріально відповідальна особа, яка здійснює приймання товару, ставить свій підпис на товаросупровідних документах і завіряє її круглою печаткою організації торгівлі.

У разі невідповідності фактичної наявності товарів або відхилення за якістю, встановленим у договорі, або даним, зазначеним у супровідних документах, складається акт, який є юридичною підставою для пред'явлення претензій постачальнику.

Акт складається комісією, до складу якої повинні входити матеріально відповідальні особи організації роздрібної торгівлі, представник постачальника (можливо складання акта в односторонньому порядку за згодою постачальника або його відсутності).

Бухгалтерією ІП Таран складаються такі записи:

Д-т 41-1 «Товари на складах» К-т 60-1 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками (у рублях)" - отримана і оприбутковані товари

Д-т 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально-виробничих запасів» К-т 60-1 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками (у рублях)» - нарахований ПДВ по придбаних цінностях.

Д-т 60-1 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками (у рублях)» К-т 51 «Розрахункові рахунки» - проведена оплата постачальнику

Після перерахування постачальнику оплати за товар ІП Таран приймає до відрахування ПДВ при розрахунках з бюджетом незалежно від факту реалізації товарів (при правильному оформленні рахунку-фактури і товарною накладною ТОРГ-12), що відображається записом на суму ПДВ за оплаченим і вступили товарам:

Д-т 68 «Розрахунки по податках і зборах» К-т 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально-виробничих запасів»

Д-т 94 «Нестачі і втрати про псування цінностей» К-т 41-1 «Товари на складах» - виявлена ​​недостача.

Д-т 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями» К-т 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей» - недостача віднесена на винну особу.

Відшкодування шкоди винною особою може бути вироблено наступними способами:

Шляхом перерахування суми на розрахунковий рахунок ІП Таран: Д-т 51 «Розрахункові рахунки» К-т 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями»;

Шляхом внесення суми в касу ІП Таран: Д-т 50 «Каса» К-т 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями»;

Шляхом утримання суми із заробітної плати: Д-т 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» К-т 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями».

Відповідно до ст. 248 Трудового Кодексу РФ із заробітної плати винної особи можна утримувати суму недостачі тільки в наступних випадках:

-За наявності письмової згоди працівника на це утримання;

-За рішенням суду

Первинні документи по приходу товарів повинні бути пронумеровані і підшиті до журналу надходження товарів, який повинен містити назву прибуткового документа, його дату і номер, коротку характеристику документа, дату реєстрації документа, відомості про які надійшли товари. Отримані рахунки - фактури реєструються у встановленому порядку в книзі покупок.

Реалізація реєструється, згідно чеків контрольно - касових машин, в книзі продажів.

Однією з ознак обліку товарів в організаціях роздрібної торгівлі є складання матеріально відповідальними особами звітності про наявність та рух товарів. Матеріально-відповідальна особа на основі фактичного отримання товарів та їх реалізації становить товарний звіт.

У прибуткової частини товарного звіту кожен прибутковий документ (джерело надходження товарів, номер і дата документа, сума надійшли товарів) записується окремо і підраховується загальна сума оприбуткованих товарів за даний звітний період, а також підсумок приходу із залишком на початок періоду. У видатковій частині товарного звіту також окремо записують кожен видатковий документ (напрямок вибуття товарів, номер і дата документа, сума вибулих товарів). Після цього визначають залишок товарів на кінець звітного періоду. Усередині кожного виду надходження і витрат документи розташовуються в хронологічному порядку. Загальна кількість документів, на підставі яких складено товарний звіт, вказують прописом у кінці звіту. Товарний звіт підписує матеріально-відповідальна особа. Товарний звіт складають під копірку у двох примірниках. Перший примірник скріплюють з документами, які розташовують у порядку послідовності записів і віддають у бухгалтерію. Бухгалтер в присутності матеріально-відповідальної особи перевіряє товарний звіт та розписується в обох примірниках про прийняття звіту і вказує дату. Перший примірник звіту разом з документами, на підставі яких він був складений, залишається в бухгалтерії, а другий передається матеріально-відповідальній особі. Після цього кожен документ перевіряють з точки зору законності здійснених операцій правильності цін, таксування і підрахунку.

У ІП Таран товарний звіт складається щомісяця матеріально-відповідальною особою, а потім передається в бухгалтерію для його перевірки.

Особливістю обліку товарних операцій в організаціях роздрібної торгівлі є те, що облік товарів відображається на рахунку 41 "Товари" (субрахунок 2 "Товари в роздрібній торгівлі") за ціною придбання плюс торговельна надбавка. Якщо товар знаходиться у організації роздрібної торгівлі, але не є її власністю, то його облік здійснюється на позабалансовому рахунку 002 "Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання" (при виникненні питань, пов'язаних з оплатою товару, або за умовами договору товари заборонено продавати до їх оплати).

Облік товарів, прийнятих для реалізації на комісійних засадах в організаціях роздрібної торгівлі враховують на позабалансовому рахунку 004 "Товари прийняті на комісію". Так як в ІП Таран облік товарів організується за продажними цінами, різниця між купівельною вартістю і вартістю за продажними цінами відбивається відособлено на рахунку 42 "Торговельна націнка". Рахунок 42 "Торгова націнка" є регулюючим контрольним рахунком по відношенню до рахунку 41 "Товари". Якщо з сальдо рахунку 41 "Товари" відняти сальдо рахунку 42 "Торговельна націнка" різниця покаже покупну вартість товарів. Рахунок 42 "Торгова націнка" не може існувати самостійно, він застосовується тільки в поєднанні з рахунком 41 "Товари" і лише за умови товарів за продажними цінами. Взаємозв'язок рахунків 41 "Товари" і 42 "Торгова націнка". Так в ІП Таран товари надходять від постачальників, при цьому складається договір поставки і тому в рахунку - фактурі відразу відображена торгова націнка на товар, що надійшов. Особливістю обліку надходження товарів у роздрібній торгівлі є те, що податок на додану вартість за що надійшли товарах не відображається на дебеті рахунку 19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям", а записується на дебеті рахунку 41 "Товари".

Аналітичний облік товарів ведуть як матеріально-відповідальні особи, так і бухгалтерія. Його головна мета - отримання інформації, необхідної для управління товарними запасами.

Реалізацією продукції завершується кругообіг коштів організації, в результаті чого створюється можливість з отриманої виручки провести розрахунки з постачальниками матеріалів, з працівниками по оплаті праці, з бюджетом по податках і зборах, платежах до позабюджетних фондів, з банком по кредитах, іншими кредиторами.

У ІП Таран продаж товарів, робіт, послуг здійснюється: за вільними відпускними цінами і тарифами. Вільні продажні ціни узгоджуються сторонами угоди, тобто продавцем і покупцем.

Проаналізувавши документи ІП Таран, можна сказати про те, що всі фінансові результати даного підприємства у більшою мірою відображаються на рахунку 90 "Продажі", що пов'язано з тим фактом, що дана операція є однією з основних для підприємства, а так само на рахунку 98 " Доходи майбутніх періодів "і на рахунку 99" Прибутки і збитки ".

Якщо, як у нашому випадку у ІП Таран, у розрахунках використовуються вільні договірні ціни, то вони можуть бути перевірені з боку податкових органів. Перевірці піддаються ціни при відхиленні їх більш ніж на 20% від рівня ринкових цін на ідентичні вироби, ціни за договорами, укладеними між взаємозалежними організаціями, з товарообмінних операцій і зовнішньоторговельних операціях. Перевірка цін, зазначених у договорі, здійснюється - на основі документально підтвердженої інформації, отриманої з офіційних джерел про ринкові ціни.

Згідно обліковій політиці проведеної на підприємстві ІП Таран визначення виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) і визнання прибутку, відповідної отриманої виручки, проводиться з моменту відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг. Реалізація товарів обліковується на операційно-результативному рахунку 90 "Продажі". Цей рахунок призначений для узагальнення інформації про доходи та витрати, пов'язані з видами діяльності, зазначеними у статуті організації, а також для визначення фінансового результату по них. На рахунку 90 "Продажі" відображаються виручка від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг і собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг.

Частина IV. Аналіз витрат по звичайних видах діяльності

У бухгалтерському обліку визначення витрат організації міститься в пункті 2 ПБУ 10/99. Відповідно до даного визначення видатками організації визнається зменшення економічних вигод у результаті вибуття активів (грошових коштів, іншого майна) і (або) виникнення зобов'язань, що приводить до зменшення капіталу цієї організації, за винятком зменшення внесків за рішенням учасників (власників майна).

Для визнання витрат як в цілях бухгалтерського, так і з метою податкового обліку, необхідно виконання певних умов.

Для визнання витрат у бухгалтерському обліку слід дотримуватися умов, встановлених пунктом 16 ПБО 10/99:

· Витрата повинен бути проведений у відповідності з конкретним договором, вимогою законодавчих і нормативних актів, звичаями ділового обороту;

· Сума витрат може бути визначена;

· Є впевненість в тому, що в результаті конкретної операції відбудеться зменшення економічних вигод організації.

Слід звернути увагу, що для визнання витрат необхідне виконання всіх перерахованих вище умов. Якщо хоча б одна з умов не виконується, то в бухгалтерському обліку організації визнається не витрата, а дебіторська заборгованість.

Для того щоб визначити, що є витратою з метою оподаткування, слід звернутися до статті 252 глави 25 «Податок на прибуток організацій» частини другої Податкового кодексу Російської Федерації. В абзаці 2 цієї статті сказано, що витратами зізнаються обгрунтовані й документально підтверджені витрати (а у випадках, передбачених статтею 265 НК РФ, збитки), здійснені (понесені) платником податків.

Під обгрунтованими витратами розуміються економічно виправдані витрати, оцінка яких виражена в грошовій формі.

Під документально підтвердженими видатками розуміються витрати, підтверджені документами, оформленими відповідно до законодавства Російської Федерації. Витратами визнаються будь-які витрати за умови, що вони зроблені для здійснення діяльності, спрямованої на одержання доходу.

У бухгалтерському обліку всі витрати організації в залежності від характеру, умови здійснення та напрямків її діяльності відповідно до пункту 4 ПБУ 10/99 поділяються на витрати від звичайних видів діяльності та інші витрати.

При формуванні витрат по звичайних видах діяльності в бухгалтерському обліку згідно з пунктом 8 ПБУ 10/99 повинна бути забезпечена їх угруповання по наступним елементам:

- Матеріальні витрати;

- Витрати на оплату праці;

- Відрахування на соціальні потреби;

- Амортизація;

- Інші витрати.

Для цілей управління в бухгалтерському обліку організується облік витрат за статтями витрат, при цьому перелік статей витрат встановлюється організацією самостійно.

З метою податкового обліку витрати, пов'язані з виробництвом і (або) реалізацією, поділяються:

- На матеріальні витрати;

- Витрати на оплату праці;

- Суми нарахованої амортизації;

- Інші витрати.

Розглянувши класифікацію витрат з метою бухгалтерського обліку та з метою оподаткування прибутку, ми зауважимо, що в бухгалтерському обліку відрахування на соціальні потреби у складі витрат по звичайних видах діяльності виділені в окрему групу. У податковому обліку відрахування на соціальні потреби в окрему групу не виділені і, оскільки вони не включені до складу витрат на оплату праці, вони включаються до складу інших витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією.

Щоб отримати максимально можливий прибуток ІП Таран необхідно контролювати формування собівартості товарів, що підлягають реалізації.

Собівартість продукції - сукупність прямих витрат, пов'язаних з виробництвом вироби, всі види витрат, понесених на придбання і реалізації певного виду продукції.

Таблиця 14. Аналіз витрат підприємства

Показник

2008

2009

Темп росту,%

Структурні коефіцієнти

Індекс рентаб.,%

2008

2009

Зміна


Виручка від продажів

1 222 805

1 353 207

110,66

х

х

х

х

Витрати по звичайних видах діяльності:

1 171 537

1 185 671

101,21

100,00

100,00

0,00

1,09

матеріальні витрати

784 877

814 075

103,72

67,00

68,66

1,66

1,07

витрати на оплату праці (з відрахуваннями)

184 102

204 707

111,19

15,71

17,27

1,55

1,00

амортизація

12 945

6 593

50,93

1,10

0,56

-0,55

2,17

інші витрати

189 613

160 296

84,54

16,18

13,52

-2,67

1,31

Висновок: аналізуючи дану таблицю виявляються структурні коефіцієнти, які дозволяють проаналізувати витрати підприємства та їх зміни.

Для розрахунку індексу рентабельності скористаємося формулою:

Виручка отч.періода / Витрати по обич.відам деят-і отч.періода

I рент = Виручка баз.періода / Витрати по обич.відам деят-і баз.періода

З виконаних розрахунків видно, що показники виручки і витрат звітного періоду в порівнянні з минулим періодом збільшилися майже на 10%.

Таблиця 15. Аналіз витрат на карбованець продукції

Показник

2007

2008

Зміна

Витрати

1 171 537

1 185 671

14 134

Виручка-нетто від продажу

1 222 805

1 353 207

130 402

Витрати на рубль продукції

0,958

0,876

-0,082

Вплив на зміну витрат на карбованець продукції:
- Загальної величини витрат

х

х

0,012

- Виручки від продажів

х

х

-0,093

Висновок: Важливий узагальнюючий показник собівартості продукції - витрати на карбованець продукції. Показують прямий зв'язок між собівартістю і прибутком. Обчислюється він відношенням загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції до вартості зробленої товарної продукції в діючих цінах. На його рівень впливають об'єктивні, суб'єктивні, зовнішні і внутрішні чинники.

Витрати на рубль продукції = Витрати / Виручка від реалізації

Витрати за звітний рік у порівнянні з минулим роком збільшилися на 14 134 тис.руб., Виручка від реалізації збільшилася на 130 402 тис.руб., Витрати на карбованець продукції знизилися на 0,082 рубль.

Розрахуємо впливу на зміну витрат на карбованець продукції методом ланцюгових підстановок:

Вплив загальної величини витрат = + 0,012

Вплив виручки від продажів = - 0,093

Вплив двох факторів: 0,082

Судячи за розрахованим показником видно, що зростання виручки випереджаючими темпами порівняно із зростанням витрат позначився позитивно.

Частина V. Аналіз фінансових результатів

Проведемо оцінку динаміки фінансових результатів у табл.15. З табл.15 видно, що виручка від продажів збільшилася на 130 402 тис.руб. за аналізований період, крім того, розмір валового прибутку збільшився на 113 968 тис.руб. і склав 192 706 тис.руб. за аналізований період. Збільшення розміру валового прибутку відбулося за рахунок зниження собівартості проданих товарів, що в аналізованому періоді склала 87,62% від виручки, що на 8,18% менше ніж у попередньому періоді. Операційні доходи і витрати підприємства так само значно збільшилися, на 107 542 тис.руб. і 186 181 тис.руб. відповідно.

Таблиця 15. Оцінка динаміки фінансових результатів

Найменування показника

2008

2009

Темп зростання за період, коеф.

Вартість майна

521 359

770 371

1,48

Необоротні активи

123 409

168 416

1,36

Оборотні активи

397 950

601 956

1,51

Власні кошти

70 876

62 601

0,88

Позикові кошти

450 483

707 770

1,57

Виручка від продажу продукції, товарів, послуг

1 222 805

1 353 207

1,11

Бухгалтерський прибуток звітного періоду

-12 881

-24 662

1,91

Чистий прибуток (нерозподілений) підприємства

-18 495

1 946

-0,11

Відвернена прибуток

5 614

22 716

4,05

За підсумками роботи за 2009 рік ІП Таран отримало чистий прибуток у розмірі 1 946 тис.руб., Що на 20 441 тис.руб. більше ніж за тогам минулого року.

Є позитивна динаміка темпів зростання прибутку до оподаткування, виручки від продажів і вартості майна. Темпи зростання прибутку до оподаткування склав 191,46%, виручки від продажів - 110,66%, вартості майна 149,73%.

Дане співвідношення стало результатом зростання товарообігу, збільшення попиту на продукцію, розширення асортименту, відносного зниження окремих витрат та ефективного використання економічного потенціалу підприємства.

Таблиця 16. Оцінка показників рентабельності організації

Показники

2008

2009

Зміна,%

Прибуток від продажів, тис.р.

51 354

167 536

326,24

Середньорічна вартість, тис.р.:
майна (вкладень)

521 359

770 371

147,76

оборотних активів

397 950

601 956

151,26

власного капіталу

70 876

62 601

88,33

Виручка від продажів, тис.р.

1 222 805

1 353 207

110,66

Рівень рентабельності:
майна (вкладень)

9,85

21,75

220,79

оборотних активів

12,90

27,83

215,67

власного капіталу

72,46

267,63

369,36

продажів

4,20

12,38

294,80

З даних табл. 16 видно, що рентабельність продажу в звітному періоді збільшилася на 8,18 п.п. і склала 12,38%. Рентабельність збільшилася пропорційно зменшенню собівартості реалізованої продукції. Разом з тим рентабельність самої продукції так само збільшилася на 9,75 п.п. і склала 14,13%, що позитивно характеризує діяльність компанії.

Рентабельність продажів показує, що на 1 рубль обсягу продажів продукції підприємство отримує 0,12 руб.прібилі.

На підставі вище проведеного аналізу можна зробити висновок, що діяльність ІП Таран за 2009 рік має позитивну динаміку зростання всіх основних показників. Що свідчить про правильно прийнятої стратегії підприємства, яка була спрямована на динамічне розширення асортименту, вихід на нові ринки збуту. Подальший розвиток підприємства, в першу чергу залежить від інтенсифікації діяльності - насамперед підвищення продуктивності праці.

Частина VI. Оцінка податкового планування

При виборі схеми оподаткування ІП Таран зіткнувся з проблемою вибору найбільш оптимальної схеми оподаткування, при цьому були розглянуті наступні варіанти:

По-перше, ІП Таран розглянув варіант, при якому у відношенні доходів, отриманих у зв'язку із здійсненням підприємницької діяльності, сплачується податок на доходи фізичних осіб. При виборі даного варіанту індивідуальному підприємцю необхідно керуватися "Порядком обліку доходів і витрат і господарських операцій для індивідуальних підприємців", затвердженим наказом Мінфіну РФ і МНС РФ від 13 серпня 2002 р. № 8 бн/БГ-3-04/430, в якому крім усього іншого врегульовано порядок ведення Книги доходів і витрат, де і відбивається зміст підприємницької діяльності громадянина.

По-друге, IP Таран розглянув варіант, при якому використовується спрощена система оподаткування. При використанні даного варіанту, для суб'єктів, які підпадають під спрощену систему оподаткування, передбачено ведення своєї Книги обліку доходів і витрат. Форма Книги обліку доходів і витрат організацій та індивідуальних підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, та Порядок відображення в ній господарських операцій затверджені Наказом МНС РФ від 28 жовтня 2002 р. N БГ-3-22/606.

По-третє, ІП Таран розглянув варіант оплати єдиного податку на поставлений дохід. При розгляді цього варіанту було виявлено, що не врегульована ситуація з порядком ведення обліку майна, зобов'язань і господарських операцій суб'єктами, які сплачують єдиний податок на поставлений дохід і єдиний сільськогосподарський податок. Справа в тому, що у відповідності з Податковим кодексом, дані платники податків повинні вести облік доходів і витрат. Але затвердженої форми ведення обліку для них не встановлено. Таким чином, відповідно до закону про бухгалтерський облік, облік доходів і витрат вони ведуть відповідно до податкового законодавства. Але податкове законодавство це питання залишає без уваги. Не можуть вони вести облік і відповідно до книгою обліку доходів і витрат для індивідуальних підприємців - платників податку на доходи фізичних осіб, оскільки у "Порядку обліку" прямо зазначено, що він не поширюється на доходи індивідуальних підприємців, щодо яких застосовується спрощена система оподаткування, обліку та звітності, передбачена для суб'єктів малого підприємництва, а також на доходи, за якими сплачуються єдиний податок на поставлений дохід і єдиний сільськогосподарський податок.

Разом з тим, пунктом 7 статті 346.26 Податкового кодексу РФ передбачається обов'язок платника єдиного податку на поставлений дохід вести облік майна, зобов'язань і господарських операцій. Аналогічна обов'язок передбачена для платників єдиного сільськогосподарського податку у статті 346.10 Податкового кодексу.

Величина отриманих доходів і зроблених витрат не впливають на обчислення єдиного податку на поставлений дохід і єдиного сільськогосподарського податку. Тому податковий облік тих показників, які впливають на величину стягнутих податків не впливають, навряд чи можна визнати доцільним. Даний висновок підтверджує і той факт, що індивідуальні підприємці, які сплачують єдиний податок за спрощеною системою з доходів, не відображають у Книзі доходів і витрат вироблені ними витрати.

Податковий кодекс не встановлює відповідальності за порушення правил обліку доходів і витрат індивідуальними підприємцями. Стаття 120 НК РФ передбачає відповідальність за грубе порушення правил обліку доходів і витрат і об'єктів оподаткування лише для організацій.

У той же час, платникам єдиного податку на поставлений дохід і єдиного сільськогосподарського податку необхідно вести облік тих показників, які використовуються при обчисленні оподатковуваної бази по цих податках. Якщо облік цих показників не проводиться, індивідуальні підприємці можуть бути притягнуті до відповідальності за неподання податкового органу відомостей, необхідних для здійснення податкового контролю.

Індивідуальні підприємці з вищеназваних податків подають щоквартальні декларації, де відображають всю інформацію, яка впливає на обчислення податку. Ці щоквартальні декларації є не тільки звітністю, а й практично замінюють облікову документацію. За наявності необхідних первинних документів потреба в додатковому веденні ще й книги обліку доходів і витрат, мабуть, відпадає. Але хочеться ще раз підкреслити, що даний висновок поширюється тільки на індивідуальних підприємців. Якщо ж єдиний податок на поставлений дохід для окремих видів діяльності або єдиний податок для сільськогосподарських виробників сплачують організації, вони ведуть облік майна і вироблених господарських операцій в порядку, встановленому законодавством про бухгалтерський облік.

Організація має право перейти на УСНО, якщо за підсумками 9 місяців поточного року її доходи не перевищили 45 млн. рублів (ред. від 19.07.2009).

Новостворені організації та індивідуальні підприємці мають право застосовувати УСНО з дати взяття на облік в податковому органі.

Щоб почати працювати за УСНО, потрібно подати до податкового органу за місцем знаходження (проживання) Заява про перехід на УСНО у п'ятиденний термін з дати взяття на облік в податковому органі, зазначеної у свідоцтві про постановку на облік.

Платник податків має право добровільно перейти на інший режим оподаткування з початку нового календарного року, повідомивши про це податковий орган не пізніше 15 січня нового року.

Платник податків зобов'язаний повідомити в податковий орган про перехід на інший режим оподаткування протягом 15 днів після закінчення звітного (податкового) періоду, у випадку втрати права на застосування УСНО.

Платник податків втрачає право на застосування УСНО, коли за підсумками звітного (податкового) періоду його доходи перевищили 60 млн. рублів (ред. від 19.07.2009), протягом звітного (податкового) періоду він потрапив до списку суб'єктів, які не вправі застосовувати УСНО.

Платник податків вважається таким, що втратив право на застосування УСНО з початку того кварталу, в якому допущені зазначене перевищення і (або) невідповідність зазначеним вимогам. При цьому платник податку матиме право повернутися на УСНО не раніше ніж через рік після того, як він втратив право на застосування УСНО.

Саме тому ІП Таран поки не вправі застосовувати УСНО і перебуває на загальному режимі оподаткування.

ІП не зобов'язаний вести бухгалтерський облік в тих обсягах, в яких його ведуть організації. Наприклад, немає вимоги використовувати спосіб подвійного запису на рахунках бухгалтерського обліку, власне як і сам план рахунків бухгалтерського обліку.

У п. 2 ст. 4 Закону № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік» встановлено, що громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, ведуть облік доходів і витрат у порядку, встановленому податковим законодавством Російської Федерації.

У підприємців є обов'язок вести книгу обліку доходів і витрат. Книга доходів і витрат затверджено Наказом Мінфіну Росії і МНС Росії від 13 серпня 2002 р. № 86н/БГ-3-04/430.

ІП Таран перебуває на загальній системі оподаткування і веде бухгалтерський облік практично у всіх обсягах, як організації, така система оподаткування обирається при необхідності виділення в документах для покупців ПДВ.

Наприклад, IP надає послуги. ІП не є платником ПДВ, тому ПДВ не нараховує. А тому при придбанні даної послуги покупцем, останній не зможе суму ПДВ прийняти до відрахування. Багатьом контрагентам вигідніше купувати послуги, товари у платників ПДВ, щоб мати можливість відрахування. Але це визначальний чинник тільки з точки зору оподаткування. Якщо, наприклад, ціна на послуги ІП, що знаходиться на ССО, буде менше і перекривати суму ПДВ, яку можна було б прийняти контрагенту до відрахування, то послуга / товар будуть цілком конкурентоспроможними на ринку.

Таблиця 17. Податки, сплачувані ІП Таран при загальному режимі оподаткування

Вид податку

Об'єкт оподаткування

Ставки

Податок на доходи фізичних осіб

всі доходи ст. 210 НК РФ, ст. 227 НК РФ

в залежності від виду доходу 13%, якщо не передбачено інше положеннями ст. 224 НК РФ

ПДВ

реалізація товарів, робіт, послуг, безоплатна передача товарів, робіт, послуг, ввезення товарів на митну територію РФ, ін ст. 154 - 162 НК РФ

0%, 10%, 18%, Ст. 164 НК РФ

Страхові внески до ПФР, ФСС, ФФОМС і ТФОМС

з 2010 р. ЄСП відмінено, але введено новий порядок сплати страхових внесків. Дані платежі є платежами до позабюджетних фондів:

1. Страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування,

2. На обов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством,

3. На обов'язкове медичне страхування,

4. На обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та проф. захворювань

відповідно до п. 1 ст. 57 Закону № 212-ФЗ на 2010 р. встановлено тарифи: 20,0% - до ПФР, 2,9% - до ФСС РФ, 1,1% - у ФФОМС, 2,0% - у ТФОМС.

Транспортний податок

транспортний засіб, зареєстрований на ІП, яке безпосередньо використовується в діяльності ІП ст. 358 НК РФ

Податкові ставки встановлюються законами суб'єктів РФ в залежності від потужності двигуна, тяги реактивного двигуна або валової місткості транспортних засобів, категорії транспортних засобів ст.361 НК РФ

Податок на майно

Рухоме і нерухоме майно (в т.ч. передане в тимчасове володіння, у користування, розпорядження, довірче управління, внесене у спільну діяльність або отримане за концесійному угодою), що обліковуються на балансі в якості об'єктів основних засобів. (Ст. 374 НК РФ ред. Від 28.11.2009)

2,2% ст.380 НК РФ

При цьому ІП повинен отримати на руки всі необхідні дозволи та повідомлення, а саме:

1. Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи як індивідуального підприємця (де вказано ОГРН індивідуального підприємця);

2. Свідоцтво про постановку на облік в податковому органі;

3. Реєстраційний номер у пенсійному фонді;

4. Свідоцтво про реєстрацію страхувальника в територіальному фонді обов'язкового медичного страхування при обов'язковому медичному страхуванні;

5. Повідомлення про присвоєння кодів статистики.

Примітка: ІПН у ІП залишається його особистий, КПП індивідуальний підприємець не має.

Зазначимо, на відміну від застосування юридичною особою загальної системи оподаткування індивідуальний підприємець не сплачує податок на прибуток. Але при отриманні індивідуальним підприємцем доходів виникає податкова база з ПДФО.

Згідно з п. 1 ст. 210 НК РФ при визначенні податкової бази по НДФЛ враховуються всі доходи, отримані платником податку в податковому періоді як у грошовій, так і в натуральній формі або право на розпорядження якими в нього виникло, а також доходи у вигляді матеріальної вигоди. Такими доходами будуть доходи від підприємницької діяльності, що підлягають оподаткуванню відповідно до ст. 227 НК РФ, і всі інші доходи, які індивідуальний підприємець отримував як фізична особа поза цієї діяльності.

Якщо при обчисленні податку на прибуток доходи можна було зменшити на суму витрат, то ІП при обчисленні ПДФО має право зменшити свої доходи на професійні податкові відрахування (п. 1 ст. 221, п. 1 ст. 227 НК РФ).

Зменшити можна тільки дохід, отриманий від підприємницької діяльності.

За загальним правилом витрати приймаються до відрахування тільки в тих випадках, коли вони можуть бути підтверджені документально.

Однак щодо індивідуальних підприємців ст. 221 НК РФ передбачено виключення із цього правила. Їм дозволено врахувати в складі професійного вирахування і непідтверджені витрати. Але в розмірі 20% загальної суми доходів, отриманої від підприємницької діяльності. Це випливає з абз. 4 п. 1 ст. 221 НК РФ.

У табл.18. представлені розподіл податкових надходжень між бюджетами бюджетної системи.

Таблиця 18. Розподіл податків між бюджетами бюджетної системи (у%)

Найменування податкових платежів

ФБ *

РБ *

Місцеві бюджети

Посилання на НПА *
ГО *

МР *

П *


1 ПДВ

100

-

-

-

-

НК РФ РФ глава 21 статті 143-177, ФЗ від 05.08.2000 N 118-ФЗ, ст. 50 БК РФ

2 Податок на прибуток

2

18

-

-

-

НК РФ гол. 25 ст. 246-333, Ст. 50, 56 БК РФ

3 ПДФО

-

70

30

20

10

НК РФ, частина друга, глава 23, статті 207-233, Наказ ФНС РФ від 13.10.2006, Ст. 56, 61.1, 61.2 БК РФ

4 ЕНВД

-

-

90

90

-

НК РФ, глава 26.3 статті 346.26-346.33, ЗО від 21.11.2002 N 49-оз, Нормативні правові акти представницьких органів муніципальних районів області Ст. 61.1, 61.2 БК РФ

5 ЕСХН

-

30

60

30

30

Податковий кодекс РФ, гл. 26.1, ст. 346.1-346.10, Наказ МНС РФ від 28.01.2004 N БГ-3-22/58 Ст. 56, 61.1, 61.2 БК РФ

6 Транспортний податок

-

50

50

-

-

НК РФ, глава 28, ст. 356-363.1 ЗО № -413, ст.5 Ст. 56, 61.1 БК РФ

7 Податок на майно організацій

-

100

-

-

-

Ст. 56 БК РФ НК РФ, глава 30, ст. 372-386.1 ЗОот 25.11.2003 N 98-оз

8 Земельна податок

-

-

100

-

100

Ст. 61.1, 61.2 БК РФ НК РФ, гл. 31, ст. 387-398 Земельного кодексу РФ Постанова Уряду області від 29.12.2007 N 356 Рішення муніципальних утворень області

9 Податок на майно фізичних осіб

-

-

100

-

100

Ст. 61.1, 61.2 БК РФ Закон РФ від 09.12.1991 N 2003-1, Рішення відповідних муніципальних утворень щодо встановлення ставок податку на особисте майно та надання пільг.

Примітка: ФБ - федеральний бюджет, РБ - регіональний бюджет (бюджет суб'єкта федерації),

ГО - міський округ, МР - муніципальний район, П - поселення (сільське / міське).

НПА - нормативно-правовий акт (кодекси, закони)

Тепер розглянемо переваги спрощеної системи оподаткування, на яку індивідуальний підприємець може перейти якщо за підсумками 9 місяців поточного 2010 року його доходи не перевищили 45 млн. рублів

При ССО застосовується касовий метод визнання доходів і витрат.

Індивідуальні підприємці звільняються від сплати (ст. 346.11 НК РФ):

- ПДФО у частині доходів від підприємницької діяльності (за винятком податку, що сплачується з доходів, які оподатковуються за податковими ставками 35% і 9%),

- Податку на майно фізичних осіб (у частині майна, використовуваного для підприємницької діяльності),

- ПДВ (крім ПДВ, що підлягає сплаті при ввезенні товарів на митну територію РФ).

Але при цьому індивідуальні підприємці, які застосовують УСН, не звільняються:

- Від виконання обов'язків податкових агентів, передбачених ст. 24 НК РФ,

- Від обов'язків з ведення касових операцій відповідно до Порядку ведення касових операцій в Російській Федерації, затверджених рішенням Ради директорів Банку Росії від 22 вересня 1993 р. № 40;

- Від обов'язків за поданням статистичної звітності;

- Від обов'язків, передбачених Федеральним законом від 22 травня 2003 р. № 54-ФЗ «Про застосування контрольно-касової техніки при здійсненні готівкових грошових розрахунків і (або) розрахунків з використанням платіжних карт».

Згідно з п. 3 ст. 346.12 НК РФ не має права застосовувати УСН:

- Індивідуальні підприємці, що займаються виробництвом підакцизних товарів, а також видобутком та реалізацією корисних копалин, за винятком загальнопоширених корисних копалин;

- Індивідуальні підприємці, що займаються гральним бізнесом;

- Індивідуальні підприємці, перекладені на систему оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників (єдиний сільськогосподарський податок) відповідно до гл. 26.1 НК РФ;

- Індивідуальні підприємці, середня чисельність працівників яких за податковий (звітний) період, що визначається в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, уповноваженим у галузі статистики, перевищує 100 осіб.

ІП сплачує

- Єдиний податок

- Внески до пенсійного фонду (в розмірі 23,1% від вартості страхового року. З 1 січня 2010 р. відповідно до ст. 28 Закону N 167-ФЗ індивідуальні підприємці сплачують страхові внески у розмірі, визначеному виходячи з вартості страхового року, в порядку, встановленому Федеральним законом від 24.07.2009 N 212-ФЗ "Про страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації, Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування і територіальні фонди обов'язкового медичного страхування".

Згідно з п. 2 ст. 13 названого Закону вартість страхового року визначається як добуток мінімального розміру оплати праці, встановленого федеральним законом на початок фінансового року, за який сплачуються страхові внески, та тарифу страхових внесків до відповідного державного позабюджетний фонд, встановленого ч. 2 ст. 12 вказаного Закону, збільшене в 12 разів.

Якщо у ІП є працівники, то з виплат фізичним особам вони обчислюють тільки пенсійні внески до бюджету ПФР за зниженого тарифу (п. п. 2, 3 ч. 2 ст. 57 Закону № 212-ФЗ) - 14%.

Два варіанти об'єкта оподаткування при УСН.

Відповідно до п. 1 ст. 346.14 НК РФ платники податків, які переходять на спрощену систему, можуть вибрати один з двох об'єктів оподаткування: «доходи» і «доходи, зменшені на величину витрат».

Виняток становлять індивідуальні підприємці, що є учасниками договору простого товариства (договору про спільну діяльність) або договору довірчого управління майном. Для них у п. 3 ст. 346.14 НК РФ визначено лише один об'єкт оподаткування - «доходи, зменшені на величину витрат».

Об'єкт оподаткування при застосуванні УСН слід вказати в заяві про перехід на ССО. У разі якщо платник податку вирішив змінити вибраний об'єкт оподаткування після подачі заяви до податкової інспекції, йому необхідно повідомити про це податкову інспекцію до 20 грудня року, що передує року, з якого почнеться застосування спрощеної системи. Порядок такого повідомлення не встановлений, тому він здійснюється у довільній формі.

Пункт 2 ст. 346.14 НК РФ дозволяє підприємцям-«спрощенцям» змінити вибраний об'єкт оподаткування, але тільки після закінчення року застосування цього режиму.

Єдиний податок:

1. Об'єкт оподаткування «Доходи»: доходи * 6% = податок до сплати

Сума податку (авансових платежів з податку) до сплати може бути зменшена не більш ніж на 50% на суми: страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування

2. Об'єкт оподаткування «доходи мінус витрати»: (доходи-витрати) * 15% = податок до сплати

При спрощеній системі витрати приймаються з метою оподаткування згідно з п. 2 ст. 346.17 НК РФ тільки після їх оплати.

Треба зазначити, що законами суб'єктів РФ можуть бути встановлені диференційовані податкові ставки в межах від 5 до 15% залежно від категорій платників податків.

ПДВ

Платники податків (ст.143 НК РФ)

1. Організації

2. Індивідуальні підприємці

3. Особи, визнані платниками податків у зв'язку з переміщенням товарів через кордон РФ

Не визнаються платниками податків організації, які є іноземними організаторами Олімпійських ігор та Паралімпійських ігор у відношенні операцій, що здійснюються в рамках організації і проведення XXII Олімпійських зимових ігор і XI Паралімпійських зимових ігор 2014 року в місті Сочі. (П. введений 01.12.2007, діє до 1 січня 2017р.)

За певних умов можливе звільнення платників податків від виконання обов'язків по обчисленню та сплаті ПДВ.

Об'єкт оподаткування (ст.146, 149 НК РФ)

1. Операції з реалізації товарів (робіт, послуг) на території РФ (у т.ч. предметів застави і передача за угодою про надання відступного або новації), передачі майнових прав.

Передача на безоплатній основі визнається реалізацією!

2. Операції з передачі на території РФ товарів (робіт, послуг) для власних потреб, витрати на які не приймаються до відрахування при обчисленні податку на прибуток.

3. Операції з виконання будівельно-монтажних робіт для власного споживання;

4. Операції з ввезення товарів на митну територію РФ.

Ряд операцій не визнається об'єктами оподаткування ПДВ.

Велика група операцій звільнена від оподаткування ПДВ.

Податкова база (ст.153-162, 167 НК РФ)

При застосуванні різних податкових ставок податкова база визначається окремо по кожному виду товарів (робіт, послуг), які оподатковуються за різними ставками.

При визначенні податкової бази виручка визначається виходячи з усіх доходів, пов'язаних з розрахунками по оплаті товарів (робіт, послуг), майнових прав, отриманих у грошовій і натуральній формах, включаючи оплату цінними паперами.

Податкова база визначається в залежності від особливостей реалізації:

Податкова база при реалізації товарів (робіт, послуг)

Податкова база при передачі майнових прав

Податкова база при отриманні доходу за агентськими договорами, договорами доручення, комісії

Податкова база при здійсненні транспортних перевезень і послуг міжнародного зв'язку

Податкова база при реалізації підприємства як майнового комплексу

Податкова база при передачі товарів (робіт, послуг) для власних потреб

Податкова база при ввезенні товарів на митну територію РФ

Податкова база, яка визначається податковими агентами

Податкова база з урахуванням сум, пов'язаних з розрахунками по оплаті товарів (робіт, послуг)

Податкова база при реорганізації організацій

Моментом визначення податкової бази є найбільш рання з дат:

день відвантаження (передачі) товарів (робіт, послуг), майнових прав;

день оплати, часткової оплати в рахунок майбутніх поставок товарів (виконання робіт, надання послуг), передачі майнових прав.

Податковий період (ст.163 НК РФ) - квартал.

Податкові ставки (ст.164 НК РФ)

0 відсотків при реалізації певних товарів (робіт, послуг),

10 відсотків при реалізації певних товарів (робіт, послуг),

18 відсотків у випадках, не зазначених у пунктах 1 і 2.

10/110, 18/118 - відсоткове відношення податкової ставки, до податковій базі, прийнятої за 100 і збільшеною на відповідний розмір податкової ставки у випадках, коли сума податку повинна визначатися розрахунковим методом.

Порядок обчислення податку (ст.165 - 166 НК РФ)

Сума податку - відповідна податковій ставці відсоткова частка податкової бази, а при роздільному обліку - сума податку, отримана в результаті складання сум податків, що обчислюються окремо як відповідні податкових ставок процентні частки відповідних податкових баз.

Сума податку за операціями, оподатковуваним по податковій ставці 0 відсотків, обчислюється окремо по кожній такій операції.

Податкові відрахування (ст.169, 171, 172 НК РФ)

Відрахуванням підлягають суми податку, пред'явлені платникові податків при придбанні товарів (робіт, послуг), а також майнових прав або сплачені платником податків при ввезенні товарів на митну територію в митних режимах випуску для внутрішнього споживання, тимчасового ввезення та переробки за межами митної території або при ввезенні товарів, що переміщуються через митний кордон без митного контролю та митного оформлення, щодо:

товарів (робіт, послуг) та майнових прав, придбаних для здійснення операцій, визнаних об'єктами оподаткування;

товарів (робіт, послуг), придбаних для перепродажу.

Податкові відрахування провадяться на підставі рахунків-фактур, документів, що підтверджують фактичну сплату сум податку при ввезенні товарів на митну територію, документів, що підтверджують сплату сум податку, утриманого податковими агентами, або на підставі інших документів.

Сплата податку (ст.173, 174 НК РФ)

Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, обчислюється за підсумками кожного податкового періоду. Сума податку до сплати = загальна сума податку мінус сума податкових відрахувань плюс суми відновленого податку.

Якщо сума податкових відрахувань перевищує загальну суму податку, то різниця, підлягає відшкодуванню платнику податку.

Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, визначається як сума податку, зазначена у відповідному рахунку-фактурі, виставлення покупцю:

особами, які не є платниками податків, або звільненими від виконання обов'язків платника податків;

платниками податків при реалізації товарів (робіт, послуг), операції з реалізації яких не підлягають оподаткуванню.

Сплата податку проводиться за підсумками кожного податкового періоду не пізніше 20-го числа місяця, наступного за завершеним кварталом.

При ввезенні товарів на митну територію РФ сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, сплачується відповідно до митного законодавства.

Платники податків зобов'язані подати до податкових органів податкову декларацію в строк не пізніше 20-го числа місяця, наступного за завершеним кварталом.

Відшкодування податку (ст.176 - 176.1 НК РФ)

Після подання платником податку податкової декларації податковий орган перевіряє обгрунтованість суми податку, заявленої до відшкодування, при проведенні камеральної податкової перевірки.

Якщо порушення не виявлені, то після закінчення перевірки протягом 7 днів податковий орган зобов'язаний прийняти рішення про відшкодування відповідних сум.

У разі виявлення порушень складається акт податкової перевірки. Акт і представлені платником податку заперечення повинні бути розглянуті керівником податкового органу. За результатами розгляду керівник (заступник керівника) виносить рішення про притягнення платника податків до відповідальності або про відмову у притягненні до відповідальності за вчинення податкового правопорушення.

Одночасно з цим рішенням приймається (абзац введений ФЗ від 26.11.2008 N 224-ФЗ):

рішення про відшкодування повністю суми податку, заявленої до відшкодування;

рішення про відмову у відшкодуванні повністю суми податку, заявленої до відшкодування;

рішення про відшкодування частково суми податку, заявленої до відшкодування, і рішення про відмову у відшкодуванні частково суми податку, заявленої до відшкодування.

При наявності у платника податків недоїмки по податку, іншим федеральним податках, заборгованості за відповідними пені і штрафів, податковим органом проводиться самостійно залік суми податку, що підлягає відшкодуванню, в рахунок погашення боргів.

Податковий орган зобов'язаний повідомити в письмовій формі платнику податків про прийняте рішення протягом 5 днів з дня його прийняття.

Доручення на повернення суми податку надсилається податковим органом до територіального органу Федерального казначейства, який протягом 5 днів здійснює повернення платнику податків суми податку.

Податок на майно

Платники податків (Ст.373 НК РФ)

Організації, що мають майно, що визнається об'єктом оподаткування (ред. від 30.10.2009)

Об'єкт оподаткування (Ст.374 НК РФ)

Для російських організацій - рухоме і нерухоме майно (в т.ч. передане в тимчасове володіння, у користування, розпорядження, довірче управління, внесене у спільну діяльність або отримане за концесійному угодою), що обліковуються на балансі в якості об'єктів основних засобів. (Ред. від 28.11.2009)

Не визнаються об'єктами оподаткування (ред. від 28.11.2009):

земельні ділянки й інші об'єкти природокористування (водні об'єкти та інші природні ресурси);

майно, що належить на праві оперативного управління федеральним органам виконавчої влади, в яких законодавчо передбачена військова та (або) прирівняна до неї служба, що використовується цими органами для потреб оборони, цивільної оборони, забезпечення безпеки та охорони правопорядку в РФ.

Податкова база (ст.375, 376 НК РФ)

Податкова база визначається як середньорічна вартість майна, яке визнається об'єктом оподаткування. При цьому майно враховується за залишковою вартістю.

Податкова база визначається окремо на: (ред. від 28.11.2009):

майна, що підлягає оподаткуванню за місцезнаходженням організації (місцем постановки на облік у податкових органах постійного представництва іноземної організації),

майна кожного відокремленого підрозділу організації, що має окремий баланс,

кожного об'єкта нерухомого майна, що перебуває поза місцезнаходженням організації (відокремленого підрозділу), або постійного представництва іноземної організації,

кожного об'єкта нерухомого майна, що перебуває поза місцезнаходженням організації, відокремленого підрозділу організації, що має окремий баланс, або постійного представництва іноземної організації,

щодо майна, що входить до складу Єдиної системи газопостачання,

майна, оподатковуваного по різних податкових ставок.

Особливості визначення податкової бази:

в рамках договору простого товариства (договору про спільну діяльність)

майна, переданого в довірче управління і майна при виконанні концесійних угод

Податковий період (ст.379 НК РФ)

Податковий період: календарний рік.

Звітні періоди: перший квартал, півріччя і дев'ять місяців календарного року.

Органи влади суб'єктів РФ при встановленні податку має право не встановлювати звітні періоди.

Податкові ставки (ст.380 НК РФ)

Податкові ставки встановлюються законами суб'єктів РФ і не можуть перевищувати 2,2%.

Допускається встановлення диференційованих податкових ставок залежно від категорій платників податків і майна.

Порядок обчислення податку (ст.382 НК РФ)

Сума податку обчислюється за підсумками податкового періоду як добуток податкової ставки і податкової бази за податковий період.

Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками року, визначається як різниця між обчисленою сумою податку і сумами авансових платежів з податку, обчислених протягом податкового періоду.

Сума податку обчислюється окремо щодо (ред. від 28.11.2009):

майна, що підлягає оподаткуванню за місцезнаходженням організації (місцем постановки на облік у податкових органах постійного представництва іноземної організації),

майна кожного відокремленого підрозділу організації, що має окремий баланс

кожного об'єкта нерухомого майна, що перебуває поза місцезнаходженням організації (відокремленого підрозділу), або постійного представництва іноземної організації,

майна, що входить до складу Єдиної системи газопостачання,

оподатковуваного по різних податкових ставок.

Сума авансового платежу обчислюється за підсумками кожного звітного періоду в розмірі 1 / 4 твори податкової ставки і середньої вартості майна, визначеної за звітний період.

Орган влади суб'єкта РФ при встановленні податку має право передбачити для окремих категорій платників податків право не обчислювати і не сплачувати авансові платежі з податку.

Сплата податку та звітність (ст.383, 386 НК РФ)

Податок і авансові платежі підлягають сплаті в порядку і строки, які встановлені законами суб'єктів РФ.

Протягом податкового періоду платники податків сплачують авансові платежі, якщо законом суб'єкта не передбачено інше. Після закінчення податкового періоду платники податків сплачують суму податку за рік.

Іноземні організації щодо майна постійних представництв сплачують податок і авансові платежі в бюджет за місцем постановки представництв на облік. У відношенні об'єктів нерухомого майна іноземної організації, яка не має представництв в РФ, податок і авансові платежі сплачуються за місцезнаходженням об'єкта нерухомого майна.

У відношенні майна, що знаходиться на балансі російської організації, податок і авансові платежі з податку підлягають сплаті до бюджету за місцезнаходженням вказаної організації з урахуванням ряду особливостей.

Особливості обчислення і сплати податку:

за місцезнаходженням відокремлених підрозділів організації

щодо об'єктів нерухомого майна, що перебувають поза місцезнаходженням організації або її відокремленого підрозділу

резидентами Особливою економічної зони в Калінінградській області

щодо майна, що входить до складу Єдиної системи газопостачання (пункт введений 28.11.2009 ФЗ N 284-ФЗ)

Платники податків зобов'язані після закінчення кожного звітного періоду подавати до податкових органів податкові розрахунки за авансовими платежами з податку в термін не пізніше 30 днів з дати закінчення звітного періоду.

Після закінчення податкового періоду платники податків зобов'язані подавати податкову декларацію з податку у термін не пізніше 30 березня наступного року.

Наведемо приклад розрахунку податку на майно в 2009 р. За станом на 01.01.2008

Середньорічна (середня) вартість майна за податковий (звітний) період визначається як частка від ділення суми, отриманої в результаті складання величин залишкової вартості майна на 1-е число кожного місяця податкового (звітного) періоду і 1-е число наступного місяця, на кількість місяців у податковому (звітному) періоді, збільшене на одиницю.

Ср з-ть за 1 квартал = (Ост січня + Ост Февр + Ост березня + Ост квітня) / 4

Іср.1кв. = (І01.01 + І01.02 + І01.03 + І01.04) / (4) = 727 400 / 4 = 181 850 руб.

Іср.6 міс. = (І01.01 + І01.02 + І01.03 + І01.04 + І01.05 + І01.06 + І01.07) / (6 +1) = 1145900 / 7 = 103914 руб.

Іср.9 міс. = (І01.01 + І01.02 + І01.03 + І01.04 + І01.05 + І01.06 + І01.07 + І01.08 + І01.09 + І01.10) / (9 +1) = 1455500 / 10 = 145 550 руб.

Іср.12 міс .= (І01.01 + І01.02 + І01.03 + І01.04 + І01.05 + І01.06 + І01.07 + І01.08 + І01.09 + І01.10 + І01.11 + І01.12 + І01.01) / (12 +1) = 1686200/13 = 129708 руб.

Розрахунок авансів і суми податку на майно:

Аванс 1 кварталу = Іср.1 кв * 2,2% / 4 = 181 850 * 2,2 / 4 / 100 = 1000 руб.

Аванс 6 місяців = Іср.6мес * 2,2% / 4 = 103 914 * 2,2 / 4 / 100 = 572 руб.

Аванс 9 місяців = Іср.9мес * 2,2% * / 4 = 145550 * 2,2 / 4 / 100 = 801 руб.

Податок за рік = ІСР. За рік * 2,2 / 100 = 129 708 * 2,2 / 100 = 2854 руб.

Таблиця 19. Розрахунок сум авансових платежів та суми податку на майно

Показник

1 квартал

6 місяців

9 місяців

рік

1. Середньорічна вартість майна

181850

103914

145550

129708

2. Сума авансового платежу за звітний період, виходячи з ¼ ставка 2,2%

1000

572

801

х

3. Перераховано до бюджету наростаючим підсумком з початку року

1000

1572

2373

х

4. Сума податку за податковий період по ставці 2,2%

х

х

х

2854

5. Сума платежу за податковий період

х

х

х

2854

Страхові внески до ПФР, ФСС, ФОМС (ФЗ № 212 від 24.07.09)

Індивідуальні підприємці нараховують і сплачують страхові внески у розмірі, визначеному виходячи з вартості страхового року.

Вартість страхового року - сума грошових коштів, які повинні надійти за застраховану особу до бюджету відповідного фонду протягом одного фінансового року.

Вартість страхового року = МРОТ на початок фінансового року, за який сплачуються страхові внески * тариф страхових внесків до відповідного фонду * 12.

Якщо платники починають здійснювати діяльність після початку чергового розрахункового періоду, розмір страхових внесків, за цей розрахунковий період, визначається виходячи з вартості страхового року пропорційно кількості календарних місяців починаючи з календарного місяця початку діяльності.

Розрахунок сум, що підлягають сплаті за розрахунковий період (рік) проводиться платниками самостійно.

Сума обчислюється окремо щодо ПФР, ФФОМС, ТФОМС.

У ФСС внески не нараховуються і не сплачуються. (Ст.15, 16 ФЗ від 24.07.2009 N 212-ФЗ)

Страхові внески сплачуються за розрахунковий період не пізніше 31 грудня поточного календарного року

Сплата внесків здійснюється окремими розрахунковими документами, що направляються в ПФР, ФФОМС і ТФОМС.

Звітність:

До 1 березня календарного року, що настає після закінчення розрахунковим періодом, до територіального органу ПФР. (Ст.15, 16 ФЗ від 24.07.2009 N 212-ФЗ)

Частина VII. Розрахунково-касове обслуговування

Розрахунки із застосуванням контрольно-касової техніки (ККТ):

Продаж товарів за готівковий розрахунок у ІП Таран виробляється з використанням касових підсумовуючих апаратів. При закриття магазину завідуючий магазином у присутності касира знімає показники грошових підсумкових лічильників (отримує роздруківку), які записуються в книгу касира-операціоніста. Контрольна стрічка дозволяє побачити суму виручки за день, яку також записують в цю книгу.

Наприклад, IP Таран виписав товарний чек у відповідності з вибором покупця. Покупцем був оплачений товар і касир пробив чек.

Бухгалтерією ІП Таран складені проводки:

Д-т 50 «Каса» К-т 62-1 «Розрахунки з покупцями і замовниками (в рублях)» - 9500 руб. - Надійшла оплата від покупця.

Д-т 90-2 "Собівартість продажів» К-т 41-1 «Товари на складах» - 4606 руб. - Списано товар за собівартістю зі складу на фінансовий результат

Фінансовий результат від реалізації товарів і надання послуг склав 4894 руб. (9500 руб. - 4606 руб.)

Виручка щоденно здається в головну касу, і вона показується в прибутковій частині звіту касира головної каси на підставі прибуткових касових ордерів. Сума реалізованих товарів відображається у видатковій частині товарно-грошового звіту на підставі квитанцій до прибуткових касових ордерах. Ці суми повинні бути тотожні. Здача виручки з головної каси в банк оформляється видатковим касовим ордером.

Серйозним порушенням вимог нормативних документів є той факт, що прибуткові касові ордери регулярно не підписуються головним бухгалтером, а видаткові, крім того, не підписуються директором.

Товарно-грошовий звіт з роздрібної торгівлі здається в бухгалтерію раз на тиждень. Після закінчення звітного місяця, складається журнал проводок і всі дані узагальнюються.

Так як оперативних даних про реалізацію товарів у роздробі, як з оптової торгівлі, отримати не можна, і вони часто заносяться до комп'ютерної програми з запізненням, то й виключається можливість прийняття оперативних управлінських рішень, побудованих на достовірній та якісної інформації про обсяги роздрібної реалізації, що є досить серйозним недоліком у роботі підприємства.

У виписуються розрахунково-платіжних документах вказуються: ціна, кількість продукції, вартість продукції за продажними цінами, ПДВ і загальна сума до отримання.

Важливою передумовою організації обліку продажу продукції, достовірного обчислення фінансових результатів є наявність своєчасно і правильно оформлених договорів продажів первинних документів, графіка документообігу, номенклатури-цінника на вироблену продукцію та ін

До завдань обліку продажів продукції відносяться:

контроль за своєчасним і правильним оформленням первинних документів по збуту і продажу продукції;

своєчасна виписка та надання покупцеві і банку розрахунково-платіжних документів;

забезпечення інформацією про наявність та рух продукції керівників відповідних підрозділів з ​​метою здійснення контролю за своєчасним оприбуткуванням, відвантаженням і збереженням готової продукції;

контроль за своєчасним надходженням грошових коштів: від продажу продукції, звірка взаємних розрахунків з покупцями.

Контрольно-касову техніку (ККТ) зобов'язані використовувати організації та індивідуальні підприємці при прийомі готівкових грошей і оплати платіжними картами за реалізовані товари, роботи, послуги.

Від застосування ККТ звільняються:

Організації, що видають на підтвердження про отримання грошей бланки суворої звітності

Організації, що здійснюють певні види діяльності.

За незастосування ККТ, а також у випадках, прирівняних до незастосування ККТ (використання апарату без пломби, без фіскальної пам'яті, пробиття чека на меншу суму) на організацію може бути накладено штраф 30 000-40 0000 рублів (ст. 14.5 КоАП).

Купувати слід тільки касові апарати, моделі яких включені до Державного реєстру контрольно-касової техніки.

Придбаний апарат необхідно поставити на облік в ЦТО (центрі технічного обслуговування) та зареєструвати в податковій інспекції.

Для реєстрації в податкову необхідно подати:

Заява про реєстрацію ККМ

Паспорт ККМ

Договір про технічне обслуговування з ЦТО

Протягом 5 днів податковий орган проводить реєстрацію ККМ і видає організації Картку реєстрації ККМ в податковому органі, повертає Паспорт ККМ і договір з ЦТО.

Готівкові грошові розрахунки - вироблені з використанням засобів готівкового платежу розрахунки за придбані товари, виконані роботи, надані послуги.

При введенні касового апарата в експлуатацію крім відповідних документів на прийняття до обліку касового апарата як основного засобу необхідно оформити Акт про переведення показникам на лічильниках на нулі (Форма КМ-1)

Далі на введений в експлуатацію касовий апарат відкривається Журнал касира-операціоніста (КМ-4), призначений для відображення операцій по руху грошей.

Протягом робочого дня касир приймає гроші від покупців і одночасно пробиває на касовому апараті касовий чек, які погашається шляхом надриву і видається покупцю.

Порядок прийому грошей:

касир називає суму до оплати

касир отримує гроші від покупця, називає отриману суму і кладе їх окремо на очах у покупця

касир друкує чек

касир називає суму здачі і видає її покупцю разом з чеком.

У випадках, коли покупець бажає повернути товар, касир повертає йому грошові кошти з каси і оформляє Акт про повернення грошових сум покупцям (форма КМ-3)

За підсумками робочого дня касир повинен зняти з касового апарату Z-звіт, що показує загальну суму виручки за день і заповнити форму КМ-6 (Довідка звіт касира-операціоніста), в якій реєструються показники лічильників касового апарата. У випадку, якщо в організації кілька касових апаратів, старший касир заповнює Відомості про показання лічильників ККМ і виручки організації за формою КМ-7.

У випадку несправності касового апарата його передають в ремонт, попередньо оформивши Акт за формою КМ-2 про зняття показань контрольних і підсумкових грошових лічильників при здачі ККМ в ремонт і при поверненні її в організацію

Розрахунки з використанням платіжних карт

Розрахунки з використанням платіжних карт відносяться до безготівкових розрахунків з покупцями. Процес продажу товарів, робіт, послуг при оплаті за допомогою платіжних пластикових карт називається еквайрингом.

Щоб приймати в оплату пластикові картки необхідно укласти з банком договір еквайрингу, у якому обмовляється порядок забезпечення організації технічними засобами (термінали, імпринтери), авторизації карт і відсотки банку.

Розрахунки здійснюються таким чином: касир вставляє картку в щілину касового терміналу, по каналу зв'язку повідомляється номер банківського рахунку власника картки, підтверджується достатня сума на рахунку (авторизація карти) і дається команда на списання грошей. Картка повертається власнику.

Продаж оформляється випискою товарних чеків (сліпів), які прокочуються на спеціальних пристроях. У сліпі вказують: ім'я власника картки, номер картки, дата покупки, сума, тип платіжної системи (VISA, Mastercard та інші), адресу організації та іншу інформацію. Сліп заповнюється під копірку у 3-х примірниках: перший - покупцеві, другий - інкасатору, третій - в бухгалтерію організації разом з касовим звітом. Покупець розписується в сліпі, його підпис звіряється касиром з підписом на картці.

Реалізація при оплаті пластиковими картками фіксується за допомогою контрольно-касової техніки. У світлі цього суми готівкових грошових коштів, зданих касиром в кінці дня, не збігаються зі свідченнями лічильника ККТ на суму виручки від продажу з використанням пластикових карток.

Тому сума виручки, отриманої з використанням платіжних карт, відображається у графі 13 "здано (сплачено) за документами" в журналі Касира-операціоніста (форма КМ-4). Заповнюючи касову книгу, бухгалтер на цю суму не виписує прибутковий касовий ордер, оскільки в цьому випадку організація не отримує готівку, а виправдувальним документом стане виписка банку.

Терміни інкасації сліпів встановлюються в договорі з банком. До обумовленого терміну в 2х примірниках складається реєстр сліпів: перший передається зі сліпом інкасатору, другий - з розпискою інкасатора - залишається в організації.

Інкасатор здає в банк реєстри зі сліпа, на підставі яких на розрахунковий рахунок організації зараховуються грошові кошти.

У бухгалтерському обліку виручка від продажу з використанням платіжних карт приймається до обліку як дебіторська заборгованість, тому що грошові кошти в касу не надходять.

У бухгалтерії роблять проводку: Дебет 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" Кредит 90 "Продажі". Одночасно на субрахунок 90-2 "Собівартість продажів" списується собівартість реалізації.

У момент передачі реєстру сліпів в банк в обліку робиться проводка: Дебет 57 "Переклади в дорозі" Кредит 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками". Сума комісії банку відображається проводкою: Дебету 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" Кредит 57 "Переклади в шляху".

При зарахуванні коштів на розрахунковий рахунок - проводка: Дебет 51 "Розрахунковий рахунок" Кредит 57 "Переклади в шляху". На суму комісії банку: Дебет 91 "Інші доходи і витрати" Кредит 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".

Операції по рахунках в банках

Відповідно до цивільного законодавства банківський рахунок (як мінімум один) зобов'язана мати кожна організація, що є юридичною особою. Розрахунковий рахунок повинен бути відкритий після державної реєстрації юридичної особи.

Для цього організація здає в банк наступний пакет документів:

заяву на відкриття розрахункового рахунку

заповнений договір банківського рахунку (2 екз)

нотаріально завірені копії установчих документів (статут, установчий договір, рішення і т.д.)

нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію

копію свідоцтва про постановку на облік в податковому органі

картка із зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і зразком відбитка печатки

копію інформаційного листа про облік в органах статистики

інші документи на вимогу банку

Бланки заяви, картки і договору можна отримати в банку.

Протягом декількох днів юристи і служби безпеки банку перевіряють документи, після чого виносять рішення про відкриття рахунку. Якщо з документами все гаразд, то організація отримує підписаний керівництвом банку договір банківського рахунку й повідомлення про відкриття рахунку в банку.

Про відкриття рахунку банк повідомляє в податкову інспекцію, де ваша організація стоїть на обліку. При цьому організація протягом 10 днів також повинна повідомити до податкової про відкриття рахунка шляхом подання Повідомлення про відкриття (закриття) рахунків.

У разі якщо організація під час не проінформує податкову про відкриття рахунку, її можуть оштрафувати на 5000 рублів (стаття 118 НК РФ), а також директора на суму від 1000 до 2000 рублів (стаття 15.4 КоАП РФ).

Валютний рахунок. Для відкриття валютного рахунку, необхідно подати в банк такі ж документи, як і для відкриття розрахункового рахунку, а також довідку про відкриття розрахункового рахунку. Якщо організація відкриває валютний рахунок у тому ж банку, де в неї вже відкрито розрахунковий рахунок, то буде потрібно лише заяву на відкриття валютного рахунку та заповнений договір валютного рахунку з банком.

При відкритті валютного рахунку банк відкриває поточний валютний рахунок (призначений для обліку валюти, що знаходиться у розпорядженні організації) і транзитний валютний рахунок, який служить для зарахування надходить на ваш рахунок валюти.

Про відкриття валютного рахунку потрібно повідомити до податкової інспекції.

Спеціальні рахунки. Як правило, відкривають для здійснення операцій за певних формах безготівкових розрахунків або для здійснення операцій цільового характеру.

Джерелом коштів на спеціальних рахунках є кошти, перекладені з власного розрахункового рахунку або отримані банківські кредити.

Для відкриття спеціального рахунку необхідно в обслуговуючому банку написати відповідну заяву і в разі, якщо гроші перераховуються з розрахункового рахунку, прикласти до нього платіжне доручення на переказ.

Частина VIII. Аналіз фінансового стану організації

Для початку Обчислимо показники платоспроможності (табл.20) і проаналізуємо вплив факторів на зміну поточної ліквідності.

Таблиця 20. Аналіз показників платоспроможності

Показники

Формула розрахунку показника

На кінець періоду

Нормативне значення

Зміна за отчетн. періодБазисного

Звітного1. Коефіцієнти ліквідності


- Поточної

стор 290 / стр.690

1,1662

0,9880

1,5 - 2,5

-0,1782

- Термінової (критичної)

стор 290 - 210 / стр.690

0,3924

0,2796

0,75

-0,1127

- Абсолютної

стор 250 + 260 / стр.690

0,0219

0,0044

0,2 - 0,5

-0,0176

2.Соотношеніе дебіторської та кредиторської заборгованості

стор 230 + стор 240 / стр.620

0,6310

0,7879

<= 1

0,1568

3. Коефіцієнт закріплення оборотних активів

стор 290 / Виручка

0,3800

0,5463


0,1664

4. Оборотність кредиторської заборгованості

Виручка / стр.620

5,5233

5,6912


0,1679

5. Питома вага кредиторської заборгованості в короткострокових зобов'язаннях

стр.620 / стр.690

0,5557

0,3178


-0,2380

6. Вплив на зміну поточної ліквідності:


- Коефіцієнта закріплення оборотних активів

х

х

х


0,5107

- Оборотності кредиторської заборгованості

х

х

х


0,0510

- Питомої ваги кредиторської заборгованості в короткострокових зобов'язаннях

х

х

х


-0,7399

Коефіцієнти ліквідності - фінансові показники, що розраховуються на підставі звітності підприємства для визначення номінальної здатності компанії погашати поточну заборгованість за рахунок наявних поточних (оборотних) активів. На практиці розрахунок коефіцієнтів ліквідності поєднується з модифікацією бухгалтерського балансу компанії, мета якої - в адекватній оцінці ліквідності тих чи інших активів. Наприклад, частина товарних залишків може мати нульову ліквідність; частина дебіторської заборгованості може мати термін погашення більше одного року; видані позики та векселі формально відносяться до оборотних активів, але фактично можуть бути засобами, переданими на тривалий термін для фінансування пов'язаних структур. Такі складові балансу виносяться за межі оборотних активів і не враховуються при розрахунку показників ліквідності.

Коефіцієнт поточної ліквідності або коефіцієнт покриття (англ. Current ratio, CR) - фінансовий коефіцієнт, рівний відношенню поточних (оборотних) активів до короткострокових зобов'язань (поточних пасивів).

Коефіцієнт відображає здатність компанії погашати поточні (короткострокові) зобов'язання за рахунок тільки оборотних активів. Чим показник більше, тим краще платоспроможність підприємства. Беручи до уваги ступінь ліквідності активів, можна припустити, що не всі активи можна реалізувати в терміновому порядку. Нормальним вважається значення коефіцієнта від 1.5 до 2.5, залежно від галузі. Значення нижче 1 говорить про високий фінансовий ризик, пов'язаний з тим, що підприємство не в змозі стабільно оплачувати поточні рахунки. Значення більше 3 може свідчити про нераціональну структуру капіталу.

Коефіцієнт швидкої (термінової) ліквідності - фінансовий коефіцієнт, рівний відношенню високоліквідних поточних активів до короткострокових зобов'язань (поточних пасивів). Джерелом даних служить бухгалтерський баланс компанії аналогічне, як для поточної ліквідності, але у складі активів не враховуються матеріально-виробничі запаси так як при їх вимушеної реалізації збитки будуть максимальними серед всіх оборотних коштів.

Коефіцієнт відображає здатність компанії погашати свої поточні зобов'язання у разі виникнення складнощів з реалізацією продукції.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності - фінансовий коефіцієнт, рівний відношенню грошових коштів та короткострокових фінансових вкладень до короткострокових зобов'язань (поточних пасивів). Джерелом даних служить бухгалтерський баланс компанії аналогічне, як для поточної ліквідності, а в складі активів враховуються тільки грошові та прирівняні до них засоби: (рядок 250 + рядок 260) / рядок 690.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (Payables Turnover) - фінансовий показник, що розраховується як відношення собівартості проданих товарів до середньорічної величини кредиторської заборгованості. Чим вище даний показник, тим швидше компанія розраховується зі своїми постачальниками. Зниження оборотності може означати як проблеми з оплатою рахунків, так і більш ефективну організацію взаємовідносин з постачальниками, що забезпечує більш вигідний, відкладений графік платежів і використовує кредиторську заборгованість як джерело отримання дешевих фінансових ресурсів.

Зниження показників ліквідності за 2 роки характеризує складається на підприємстві несприятливу динаміку.

Показники характеризує загальну ситуацію з платоспроможністю організації, за даний період зросли обсяги позикових коштів і відповідно збільшилися терміни можливого погашення заборгованості організації перед її кредиторами.

Структура боргів і способи кредитування організації характеризуються розподілом показника «ступінь платоспроможності спільна» на коефіцієнти заборгованості за кредитами банків і позикам, іншим організаціям, фіскальної системи, внутрішнього боргу. Перекіс структури боргів у бік прихованого кредитування за рахунок неплатежів фіскальної системи держави і заборгованості по внутрішніх виплат негативно впливають на стійкість підприємства.

Відзначимо також зниження оборотності активів і прискорення оборотності кредиторської заборгованості - що також характеризується негативно. Природно, що коефіцієнти ліквідності балансу підприємства надзвичайно низькі. Звертає на себе увагу негативний коефіцієнт забезпеченості, відсутність власного капіталу в обороті організації свідчить про те, що всі оборотні кошти, а також частина необоротних активів сформовані за рахунок позикових джерел (у першу чергу за рахунок короткострокових позик). Очевидно, що за 2 роки ситуація на підприємстві тільки посилюється: падає ліквідність балансу.

Оцінка платоспроможності по балансу здійснюється на підставі характеристики ліквідності оборотних активів, яка визначається часом, необхідним для перетворення їх в грошові кошти. На підставі даних бухгалтерської звітності проведемо аналіз і дамо оцінку платоспроможності ІП Таран за період 2008-2009 рр..

Для визначення ліквідності балансу слід зіставити підсумки наведених вище груп по активу і пасиву.

А 1 - стор.250 + стр.260. П 1-стр.620.

А 2 - стр.230 + стр.240 + стор.270. П 2-стр.610 + стр.630 + стр.660.

А 3 - стор.210 + стр.220. П 3-стр.590.

А 4 - стор.190. П 4-стр.490 + стор.640 + стр.650.

З табл.21 видно, що баланс аналізованого підприємства не є ліквідним як на початок, так і на кінець аналізованого періоду, оскільки не виконуються умови ліквідності:

01.01.09 01.01.10

А 1 <П1 А 1 <П1

А 2 <П2 А 2 <П2

А 3> П3 А 3> П3

А 4> П4 А 4> П4

Таблиця 21. Оцінка ліквідності балансу, тис.руб.

Актив

на початок 2009 року

на кінець 2009 року

Пасив

на початок 2009 року

на кінець 2009 року

Платіжний надлишок або недолікна початок року

на кінець року

А1

8 728

3 258

П1

221 392

237 772

-212 664

-234 514

А2

139 707

187 335

П2

177 000

510 511

-37 293

-323 176

А3

316 170

548 713

П3

156 942

111 923

159 228

436 790

А4

152 358

184 473

П4

61 628

63 574

90 730

120 899

Разом:

616 963

923 779

Разом:

616 963

923 779

х

х

Найбільш ліквідних активів не вистачає для того, щоб погасити свої найбільш короткострокові зобов'язання (термін до 3 місяців). Тобто кредиторська заборгованість підприємства значно більше коштів. Платіжний недолік по цій групі виріс і склав 235 тис.руб. Можна сказати, що підприємство відчуває великий платіжний недолік як на початок так і на кінець аналізованого періоду. Головна причина - відсутність «живих грошей» на рахунках у зв'язку з великою питомою вагою взаємозаліків та бартеру у загальній виручці.

Бистрореалізуемих активів недостатньо, щоб покрити короткострокові пасиви (термін до 3 місяців). Платіжний недолік по цій групі збільшився в 8,7 рази. Платіжний надлишок по третій групі збільшився до 437 тис.руб. на кінець звітного періоду.

Аналіз четвертої групи показує, перспективну ліквідність. Наявність важкореалізованих активів перевищує вартість власного капіталу.

У цілому можна зробити висновок, що платоспроможність підприємства низька. Таким чином, до даного підприємства як до ділового партнера і позичальникові будуть ставитися з обережністю і навіть відмовляться працювати з-за високого ступеня ризику не повернення кредиту у встановлені терміни.

Таблиця 22. Оцінка структури балансу

Найменування показників

Норма

на початок 2009 року

на кінець 2009 року

Оцінка

Коефіцієнт поточної ліквідності

2

1,17

0,99

Структура балансу незадовільна

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

0,1

-0,20

-0,16

Протягом 6 місяців немає реальної можливості відновити платоспроможність підприємства

Коефіцієнт відновлення платоспроможності

> 1,00

0,54


Оцінити підприємство як потенційного позичальника - це, значить, оцінити платоспроможність даного підприємства і з'ясувати, чи немає у нього ознак банкрутства. Для визначення ознак банкрутства розрахуємо коефіцієнт відновлення платоспроможності (Табл.22). У підприємства найближчим часом немає реальної можливості відновити платоспроможність. Показники фінансових результатів характеризують неабсолютно ефективність господарювання підприємства.

Основною метою проведення аналізу фінансового стану підприємства є отримання об'єктивної оцінки його платоспроможності, фінансової стійкості. Федеральною службою Росії з фінансового оздоровлення та банкрутства були розроблені «Методичні вказівки щодо проведення аналізу фінансового стану організацій» від 23 січня 2001 № 16, які встановлюють порядок проведення аналізу фінансового стану організацій при виконанні експертизи та складанні висновків з відповідних питань, проведення моніторингу фінансового стану організацій .

Таблиця 23. Динаміка показників фінансової стійкості

Показники

Формула розрахунку показника

На кінець періоду

Нормативне значення

Зміна за отчетн. період2008

2009Власний оборотний капітал

розділ III

-90 730

-120 899

> 0

-30 169

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

СОС / розділ II

-0,20

-0,16

> 0,1

0,03

Коефіцієнт незалежності

III розділ пасиву балансу / валюта балансу

0,10

0,07

> 0,6

-0,03

Коефіцієнт фінансування

III розділ пасиву балансу / позикові кошти

0,11

0,07

> 1

-0,04

Коефіцієнт інвестування

III розділ пасиву балансу / I розділ активу балансу

0,40

0,34

> 1

-0,06

Коефіцієнт мобільності власного капіталу

(III розділ пасиву балансу-I розділ активу балансу) / III розділ балансу

-1,47

-1,90


-0,43

Коефіцієнт фінансової стійкості

(III розділ пасиву балансу + IV розділ пасиву балансу) / ВБ

0,35

0,19

> 0,5

-0,16

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами характеризує наявність власних оборотних коштів у підприємства, необхідних для його фінансової стійкості.

Коефіцієнт забезпеченості власними засобами визначається як відношення різниці між обсягами джерел власних коштів (підсумок III розділу пасиву балансу) і фактичною вартістю основних засобів та інших необоротних активів (підсумок I розділу активу балансу) до фактичної вартості знаходяться в наявності у підприємства оборотних коштів у вигляді виробничих запасів , незавершеного виробництва, готової продукції, грошових коштів, дебіторських заборгованостей і інших оборотних активів (підсумок розділу II активу балансу).

Структури балансу підприємства визнається незадовільною, якщо коефіцієнт забезпеченості власними коштами на кінець звітного періоду має значення менше 0,1. Цей норматив встановлений Постанова Уряду РФ від 20.05.1994 № 498.

Коефіцієнт автономії (коефіцієнт фінансової незалежності) визначається як відношення власного капіталу до суми всіх засобів (сума: капіталу і резервів, короткострокових пасивів і довгострокових зобов'язань), авансованих підприємству (або відношення величини власних коштів до підсумку балансу підприємства).

Нормативне значення для даного показника одно 0,6 (в залежності від галузі, структури капіталу і т.д. може змінюватися).

Коефіцієнт автономії має велике значення для інвесторів і кредиторів, тому що чим вище значення коефіцієнта, тим менше ризик втрати інвестиції та кредитів. Економічне позичена: незалежність від зовнішніх джерел фінансування

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами. Економічний зміст: наявність власних оборотних коштів у підприємства.

Коефіцієнт мобільності власного капіталу показує яка частина власного капіталу задіяна у виробництві.

Коефіцієнт фінансової стійкості - частка чистих активів у сукупних активах компанії. Коефіцієнт фінансової стійкості показує частку активів компанії фінансуються за рахунок власного капіталу. Він дорівнює відношенню суми джерел власних коштів і довгострокових кредитів і позик до підсумку активу балансу. В якості рекомендованого стандарту для даного коефіцієнт використовується інтервал значень 0,5-0,7.

Отже, на підставі аналізу даних табл.6 можна сказати, що зниження показників фінансової стійкості і не досягнення нормативних віщує про зростання фінансових ризиків, некредитоспроможності підприємства і збільшення ймовірності банкрутства.

Проведемо аналіз показників оборотності (табл.24) і дамо оцінку ділової активності ІП Таран.

Таблиця 24. Аналіз показників оборотності майна та капіталу

Показники

2008 р

2009 р

Зміна, у%

Вихідні показники

Виручка від продажу, тис. руб.

1 222 805

1 353 207

110,66

Середньорічна стоїмо ость майна - всього, тис. руб.

521 359

770 371

147,76

У тому числі:
- Оборотних активів, з них

397 950

601 956

151,26

- Запасів

262 669

419 173

159,58

- Дебіторської заборгованості

8 387

13 269

158,20

- Грошових коштів

4 717

5 868

124,41

- Власного капіталу

70 876

62 601

88,33

Розрахункові показники

Оборотність всього майна (число оборотів)

2,35

1,76

74,89

в тому числі:
- Оборотних активів, з них

3,07

2,25

73,16

- Запасів

4,66

3,23

69,35

- Дебіторської заборгованості

145,80

101,99

69,95

- Грошових коштів

259,26

230,61

88,95

- Власного капіталу

17,25

21,62

125,29

Дані табл.24 показують зниження оборотності майна в цілому на 25%, особливо оборотність запасів і дебіторської заборгованості, це відбувається в наслідок випереджаючого зростання дебіторки (несвоєчасність розрахунків покупців) і затарювання на складах підприємства (або в слідстві очікуваного зростання продажів, або через очікуваного зростання цін на сировину) над зростанням виручки. Зазначимо зростання оборотності власного капіталу на 25%, однак цей ріст відбувся у зв'язку з різким зниженням нерозподіленого прибутку.

У табл.25 проведено аналіз ефективності діяльності підприємства. З даних табл. 25 видно, що рентабельність продажу в звітному періоді збільшилася в 3 рази і склала 12,38%. Рентабельність збільшилася пропорційно зменшенню собівартості реалізованої продукції, послуг. Разом з тим рентабельність самої продукції так само збільшилася на 9,75% і склала 14,13%, що позитивно характеризує діяльність компанії. Рентабельність продажів показує, що на 1 рубль обсягу продажів підприємство отримує 0,12 руб.прібилі.

Рентабельність власного капіталу зросла майже в 4 рази, в той час як рентабельність всього майна зросла тільки в 2,2 рази або на 11,9 процентних пункту.

Таблиця 25. Аналіз рівня і динаміки показників рентабельності

Показники

2008 р

2009 р

Зміна

Прибуток від продажів, тис.р.

51 354

167 536

326,24

Середньорічна вартість, тис.р.:
майна (вкладень)

521 359

770 371

147,76

оборотних активів

397 950

601 956

151,26

власного капіталу

70 876

62 601

88,33

Виручка від продажів, тис.р.

1 222 805

1 353 207

110,66

Рівень рентабельності:
майна (вкладень)

9,85

21,75

220,79

оборотних активів

12,90

27,83

215,67

власного капіталу

72,46

267,63

369,36

продажів

4,20

12,38

294,80

В цілому стан підприємства можна назвати абсолютно стійким, тому що на кінець року позитивних більше ніж негативних змін в показниках фінансово-господарської діяльності підприємства.

Оцінюючи ділову активність можна сказати, що підприємство знаходиться на стабільному рівні, про що свідчать показники ділової активності. Однак знизився показник оборотність оборотних активів на 27%. Даний показник позитивно впливає на ділову активність. Підприємству потрібно вимагати від дебіторів погашення дебіторської заборгованості і навіть застосовувати штрафні санкції за несвоєчасну сплату боргу. Тим самим скорочувати кредиторську заборгованість за рахунок дебіторської заборгованості, або за рахунок чистого прибутку. Підприємству слід збільшити балансовий прибуток за рахунок збільшення інших операційних доходів, виручки від продажу, збільшуючи випуск продукції, а також зменшити позареалізаційні та операційні витрати.

Таблиця 26. Оцінка стійкості підприємства

Показники

Базисний період

Звітний період

Зміна, у%

Ділова активність
Віддача:
всіх активів

2,35

1,76

74,89

основних фондів

9,91

8,03

81,09

Коефіцієнти оборотності:
всіх оборотних активів

3,07

2,25

73,16

запасів

4,66

3,23

69,35

дебіторської заборгованості

145,80

101,99

69,95

Рівень рентабельності:
продажів

4,20

12,38

294,80

власного капіталу

72,46

267,63

369,36

всіх активів

9,85

21,75

220,79

Ринкова стійкість на кінець року
Коефіцієнти ліквідності:
поточної

1,17

0,99

84,72

абсолютної

0,02

0,00

19,87

Коефіцієнти:
фінансової стійкості

0,35

0,19

53,63

незалежності (автономії)

0,10

0,07

68,90

забезпеченості запасів власними коштами

-0,20

-0,16

83,74

Зниження показників ліквідності за 2 роки характеризує складається на підприємстві несприятливу динаміку.

Показники характеризує загальну ситуацію з платоспроможністю організації, за даний період зросли обсяги позикових коштів і відповідно збільшилися терміни можливого погашення заборгованості організації перед її кредиторами.

Структура боргів і способи кредитування організації характеризуються розподілом показника «ступінь платоспроможності спільна» на коефіцієнти заборгованості за кредитами банків і позикам, іншим організаціям, фіскальної системи, внутрішнього боргу. Перекіс структури боргів у бік прихованого кредитування за рахунок неплатежів фіскальної системи держави і заборгованості по внутрішніх виплат негативно впливають на стійкість підприємства.

Відзначимо також зниження оборотності активів і прискорення оборотності кредиторської заборгованості - що також характеризується негативно. Природно, що коефіцієнти ліквідності балансу підприємства надзвичайно низькі. Звертає на себе увагу негативний коефіцієнт забезпеченості, відсутність власного капіталу в обороті організації свідчить про те, що всі оборотні кошти, а також частина необоротних активів сформовані за рахунок позикових джерел (у першу чергу за рахунок короткострокових позик). Очевидно, що за 2 роки ситуація на підприємстві тільки посилюється: падає ліквідність балансу.

Оцінка платоспроможності по балансу здійснювалася на підставі характеристики ліквідності оборотних активів, яка визначається часом, необхідним для перетворення їх в грошові кошти.

Найбільш ліквідних активів не вистачає для того, щоб погасити свої найбільш короткострокові зобов'язання (термін до 3 місяців). Тобто кредиторська заборгованість підприємства значно більше коштів. Платіжний недолік по цій групі виріс і склав 235 тис.руб. Можна сказати, що підприємство відчуває великий платіжний недолік як на початок так і на кінець аналізованого періоду. Головна причина - відсутність «живих грошей» на рахунках у зв'язку з великою питомою вагою взаємозаліків та бартеру у загальній виручці.

Бистрореалізуемих активів недостатньо, щоб покрити короткострокові пасиви (термін до 3 місяців). Платіжний недолік по цій групі збільшився в 8,7 рази. Платіжний надлишок по третій групі збільшився до 437 тис.руб. на кінець звітного періоду. У цілому можна зробити висновок, що платоспроможність підприємства низька. Таким чином, до даного підприємства як до ділового партнера і позичальникові будуть ставитися з обережністю і навіть відмовляться працювати з-за високого ступеня ризику не повернення кредиту у встановлені терміни.

За допомогою системи фінансових коефіцієнтів, що застосовується в методиці оцінки платоспроможності підприємств РБ РФ, визначимо категорію ІП Таран як підприємства-позичальника.

Таблиця 27. Рівень фінансових коефіцієнтів, застосовуваних у методиці РБ РФ

Показник

Розрахунок на 01.01.2010

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності К1

0,004

2. Коефіцієнт термінової ліквідності (проміжний коефіцієнт покриття) К2

0,25

3. Коефіцієнт поточної ліквідності К3

0,99

4. Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів К4

0,07

5. Рентабельність продукції,% К5

0,13

Розбивка показників на категорії залежно від їх фактичних значень представлена ​​в табл. 28.

Таблиця 28. Визначення категорії кредитоспроможності підприємства-позичальника

Коефіцієнти

1 категорія

2 категорія

3 категорія

К1

0,2 і вище

0,15-0,2

менше 0,15

К2

0,2 і вище

0,5-0,8

менше 0,5

К3

0,2 і вище

1,0-2,0

менше 1,0

К4

0,2 і вище

0,7-1,0

менше 0,7

К5

0,2 і вище

менше 0,15

нерентабельний

ІП Таран за станом на 01.01.2010 р. можна віднести до третього класу кредитоспроможності.

Кредитування позичальників, що належать до третього класу кредитоспроможності, пов'язане з підвищеним ризиком і рідко практикується Ощадбанком.

Висновок

Більш докладно зупинимося на розробці окремих заходів. Так, наприклад, організація оперативного спостереження або контролю за дотриманням ліквідності означає щоденне узгодження надходжень і виплат, виходячи з цілей, поставлених у поточному фінансовому плані. Для вирішення цього завдання краще за все впровадити на підприємстві систему фінансового контролінгу, за допомогою якого реконструюються інформаційні потоки таким чином, що у фінансового менеджера є можливість у будь-який момент часу отримати зручні для прийняття фінансових рішень відомості. У рамках цієї системи:

1. Визначаються завдання підрозділів, що відповідають за формування тих чи інших потоків платежів (узгодження видів, строків та обсягів платежів, делегованих прав здійснювати платежі).

2. Розробляються заходи щодо реалізації цих завдань (визначаються запаси платіжних засобів, рахунки в банках, ліквідні елементи майна, порядок узгодження платежів по днях, необхідні витрати та їх ефективність).

3. Призначаються виконавці.

4. Встановлюються терміни виконання.

5. Визначаються методи контролю.

6. Узгоджуються способи оцінки результату виконання.

7. Фіксуються способи реагування на відхилення від поставлених цілей.

8. Визначаються заходи відповідальності за порушення контрольованого дії.

Також хочеться відзначити, що підприємство не використовує всі можливості банківських інструментів кредитування, однак більш ефективним і доступним для більшості компаній методом підтримки ліквідності є така форма банківського кредитування, як овердрафт.

Овердрафт має потрійну природу. З одного боку, це опціон, то є можливість (але не обов'язок!) У будь-який момент гарантовано залучити грошові кошти банку в свій господарський оборот. З іншого боку, це класичний банківський кредит, що надається на умовах терміновості, зворотності і платності. З третього - це просто така ситуація, коли залишок по розрахунковому рахунку стає негативним (хоча, насправді, мінусових сальдо за розрахунковими рахунками не буває, але для наочності можна вважати й так). Але для практикуючих фінансистів більш істотним є те, що овердрафт - це потужний інструмент регулювання ліквідності, в корені міняє наші погляди і методи роботи з цим економічним показником. Тому він цілком заслуговує нашої пильної уваги.

Овердрафт з точки зору технології його одержання практично нічим не відрізняється від звичайного банківського кредиту. Для отримання овердрафту необхідно надати в банк заявку відповідного зразка, фінансову звітність за кілька звітних дат з розшифровками окремих статей балансу (особливий інтерес для банків представляє дебіторська і кредиторська заборгованість як фактор, в найбільшій мірі здатний вплинути на платоспроможність компанії), і ряд інших документів. Овердрафт не потребує застави, що дозволяє уникнути необхідності витрачатися на оцінку та страхування майна, що закладається. Забезпеченням овердрафту, як правило, є обороти по розрахункових рахунках компанії, тому овердрафт легше отримати торговельним компаніям з великими і (що особливо важливо) стабільними оборотами.

При відкритті овердрафту банк відкриває для компанії-позичальника окремий позиковий рахунок, на якому враховується залишок позичкової заборгованості. При виникненні потреби в грошових коштах гроші з позикового рахунку перераховуються на розрахунковий, звідки йдуть на оплату рахунків постачальників, виплату заробітної плати співробітників та інші цілі. Єдиним обмеженням щодо використання коштів, отриманих за овердрафтом, є заборона на погашення інших кредитів і позик - для цієї мети компанія може використовувати тільки власну виручку.

Погашення як самого овердрафту, так і відсотків по ньому відбувається автоматично (безакцептному) меморіальним ордером банку. Таким чином, компанії немає необхідності стежити за тим, щоб на рахунку не залишалися грошові кошти - за наявності заборгованості перед банком залишок по рахунку завжди дорівнює нулю.

Овердрафт укладається на обмежений термін (півроку чи рік), проте істотним обмеженням є те, що заборгованість за овердрафтом повинна закриватися щомісяця.

Як і будь-яка інша банківська послуга, овердрафт надається на платній основі. Причому ціна овердрафту - це не тільки ті відсотки, які фірма платить за кредит, але і якась фіксована плата (зазвичай на місяць), яку банк безакцептному списує з рахунку фірми за те, що підтримує певний рівень власної ліквідності.

Овердрафт дуже схожий на поновлювану кредитну лінію. Відмінності між цими двома формами кредитування зводяться до наступного:

Кредитна лінія надається під забезпечення товарів в обороті або інших активів, а овердрафт - під обороти по розрахункових рахунках;

Процентні ставки за кредитною лінією зазвичай вище ставок за овердрафтом;

Кредитна лінія не погашається в безакцептному порядку;

Кредитна лінія надається на більш тривалий термін.

Як вже говорилося вище, овердрафт об'єднує в собі ознаки опціону, класичного кредиту та від'ємного залишку на розрахунковому рахунку. Перша іпостась овердрафту впливає на нашу оцінку активів, друга - пасивів, третя - ліквідності. Таким чином, наявність овердрафту істотно змінює підходи до аналізу фінансового стану підприємства, зокрема, деякі коефіцієнти при овердрафт вважаються дещо незвичним чином.

Найбільш яскраво особливості овердрафту відображають такі показники, як ліквідність і платоспроможність підприємства. Ліквідність, як відомо, характеризує ставлення касових активів (до яких відносяться гроші на розрахункових рахунках і в касі організації) і короткострокових фінансових вкладень до загальної величини короткострокової кредиторської заборгованості. У свою чергу, платоспроможність показує, наскільки успішно (тобто в повній мірі та вчасно) компанія може обслуговувати свої зобов'язання перед контрагентами.

У звичайній ситуації ліквідність і платоспроможність - тотожні характеристики, оскільки якщо у фірми немає готівкових грошових коштів, то і здатністю розплатитися з кредиторами вона не володіє. Саме тому традиційні показники ліквідності, до яких відносять коефіцієнти поточної, швидкої та абсолютної ліквідності, є і критеріїв платоспроможності. Однак при використанні овердрафту такий фокус вже не проходить, оскільки здатність оплачувати свої зобов'язання зберігається навіть при відсутності залишку на розрахунковому рахунку. Таким чином, якщо ліквідність фірми при відсутності відкритого в банку ліміту овердрафту визначається як відношення найбільш ліквідної частини оборотних активів до короткострокової заборгованості, то при наявності овердрафту формула набуває такого вигляду:

К = (Оборотні активи + Невикористаний ліміт овердрафту) / Короткострокові зобов'язання

Можливий, звичайно, варіант, коли ми не гасимо борг перед постачальником, а, припустимо, вносимо йому передоплату. Але тоді це вже наші проблеми: врешті-решт, ліквідність аналізується для того, щоб оцінити нашу здатність щодо погашення старих боргів, а не зі створення нових.

Овердрафт можна використовувати і на додаток до інших видів банківського кредитування: цільових кредитах, кредитним лініям і т.д. Той факт, що овердрафт автоматично закривається які надходять на розрахунковий рахунок грошовими коштами, дозволяє мінімізувати нараховуються процентні платежі як по самому овердрафтом, так і по інших кредитних послуг, що використовуються в комбінації з ним, що при великих масштабах кредитування дозволяє істотно скоротити витрати фірми.

Використання овердрафту дозволяє регулювати рівень заборгованості фірми перед банком гнучко і автоматично. Як було показано, овердрафт є гнучкою формою банківського кредитування, що дозволяє забезпечити фінансову стабільність компанії і уникнути касових розривів. Крім того, в комбінації іншими формами банківського кредитування овердрафт дозволяє оптимально розпорядитися наявними у фірми фінансовими ресурсами і мінімізувати процентні платежі.

Список використаної літератури

Конституція Російської Федерації

Цивільний кодекс Російської Федерації

Податковий кодекс Російської Федерації. Частини 1 і 2

Про неспроможність (банкрутство) »: Федеральний закон від 26.10.2002.г. № 127-ФЗ (ред. від 22.08.2004г.) / / Російська газета, 1998.

Про деякі заходи щодо реалізації законодавства про неспроможність (банкрутство) підприємств: Постанова уряду РФ від 20.05.1994 р. № 498. / / Російська газета, 1998.

Про методичні положеннях по оцінці фінансового стану підприємства і встановлення незадовільної структури балансу: Розпорядження федерального управління № 31-р від 12.08.94г. / / Економіка і життя. - 1994. - № 44.

Про моніторинг фінансового стану організацій та обліку їх платоспроможності: Розпорядження Федеральної служби Росії з фінансового оздоровлення та банкрутства № 56 від 18.11.94г. / / Економіка і життя. - 1994. - № 48.

Банки та банківська справа / Під ред. І.Т. Балабанова. - СПб: Питер, 2001. - 304с.: Іл.

Бертонеш М., Найт Р. Управління грошовими потоками. - СПб.: Пітер, 2004. - 240с.: Іл.

Бочаров В.В. Управління грошовим обігом підприємств і корпорацій. - М.: Фінанси і статистика, 2001. - 144с.: Іл.

Гончаров А.І. Система індикаторів платоспроможності підприємства / / Фінанси. - 2004. - № 6. - С.69-70.

Гончаров А.І. Відновлення платоспроможності підприємства: модель оздоровлення фінансів / / Фінанси. - 2004. - № 8. - С.68-69

Гончаров А.І. Відновлення платоспроможності підприємства: модель оновлення основних засобів / / Фінанси. - 2004. - № 9. - С.65-66.

Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Аналіз фінансової звітності. Уч. посібник. - 2-е вид. - М.: Видавництво «Справа і Сервіс», 2004. - 336с.

Ковальов В.В. Введення у фінансовий менеджмент. - М.: Фінанси і статистика, 2003. - 768с.: Іл.

Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: методи й процедури. - М.: Фінанси і статистика, 2003. - 560с.: Іл.

Фінансовий менеджмент: теорія і практика: Підручник / За ред. Є.С. Стоянової. - 5-е вид., Перераб. і доп. - М.: Изд-во «Перспектива», 2001. - 656с.

Шеремет А.Д., Негашев Є.В. Методика фінансового аналізу діяльності комерційних організацій. - М.: ИНФРА - М, 2003. - 237с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Звіт з практики
400.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Облікова політика 3
Облікова політика 2
Облікова політика
Облікова політика 2
Облікова політика підприємства 6
Облікова політика підприємства 18
Облікова політика підприємства 4
Облікова політика підприємства 2
Облікова політика організації
© Усі права захищені
написати до нас