Непрямі податки при експортно імпортних операціях з Росією

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Непрямі податки при експортно-імпортних операціях з Росією

Принципи стягнення непрямих податків
З 1 січня 2005 р. набрала чинності Угода між Урядом Російської Федерації і Урядом Республіки Білорусь від 15.09.2004 "Про засади стягнення непрямих податків при експорті та імпорті товарів, виконанні робіт, наданні послуг" (далі - Угода).
Відзначимо, що в Угоді термін "непрямі податки" означає податок на додану вартість (далі - податок, ПДВ) і акцизи.
Угода змінило порядок оподаткування ПДВ і акцизами при ввезенні товарів з Російської Федерації в Республіку Білорусь (імпорті товарів) і при вивозі товарів з Республіки Білорусь в Російську Федерацію (експорті товарів).
Суть змін полягає в тому, що з 1 січня 2005 р.:
- При імпорті до Республіки Білорусь товарів з Російської Федерації ПДВ та акцизи, за винятком підакцизних товарів, які підлягають маркуванню акцизними марками, сплачується у Республіці Білорусь (за деякими винятками, передбаченими ст. 3 Угоди);
- При експорті товарів з Республіки Білорусь в Російську Федерацію ПДВ обчислюється як при звичайному експорті за ставкою 0% за умови документального підтвердження зазначеної операції, і від акцизів проводиться звільнення. (Ст. 2 Угоди).
Таким чином, в даний час відносно торгових операцій з Російською Федерацією діє порядок оподаткування ПДВ і акцизами, багато в чому аналогічний загальновстановленим порядку оподаткування ПДВ і акцизами при здійсненні експортних та імпортних операцій.
Однак через відсутність митного контролю та митного оформлення при переміщенні товарів через митний кордон Російської Федерації та Республіки Білорусь встановлений Угодою порядок має свої особливості.
Ці особливості розкриті у Положенні про порядок стягнення непрямих податків і механізм контролю за їх сплатою при переміщенні товарів між Російською Федерацією і Республікою Білорусь (далі - Положення), яке є невід'ємною частиною Угоди.
Звертаємо вашу увагу на те, що Угода в Російській Федерації поширюється лише на товари:
а) повністю вироблені на території Російської Федерації або Республіки Білорусь;
б) зазнали на території Російської Федерації або Республіки Білорусь обробці з використанням сировини, матеріалів і комплектуючих виробів походженням із третіх країн іноземної сировини, матеріалів і комплектуючих виробів і змінили у зв'язку з цим свою приналежність по класифікації Гармонізованої системи опису та кодування товарів хоча б по одному з чотирьох перших знаків;
в) вироблені на території Російської Федерації або Республіки Білорусь з використанням іноземної сировини, матеріалів і комплектуючих виробів за умови, що їх сукупна вартість не перевищує фіксованої долі експортної ціни товарів, що реалізуються (Федеральний закон від 28.12.2004 № 181-ФЗ, п. 2 ст . 1 Угоди між Урядом Російської Федерації і Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю від 13.11.1992).
Тому щодо експорту в Республіку Білорусь (імпорту з Республіки Білорусь) товарів, вироблених в інших країнах, порядок оподаткування, встановлений Угодою, не застосовується. При імпорту / експорту таких товарів діє загальний порядок оподаткування, встановлений главою 21 Податкового кодексу Російської Федерації для експортних та імпортних операцій.
У Республіці Білорусь такі обмеження не передбачені.

Імпорт товарів з Російської Федерації та сплата ПДВ
Як було зазначено вище, порядок обчислення і сплати ПДВ при взаємній торгівлі між білоруськими і російськими організаціями і підприємцями регулюється Угодою.
Особливості оподаткування при імпорті товарів в Республіку Білорусь з Російської Федерації розкриті в розділі I "Порядок застосування непрямих податків при імпорті товарів" (далі - розділ I) Положення.
Наведемо основні положення, на які слід звернути увагу імпортерам товарів з Російської Федерації.
1. При ввезенні на територію Республіки Білорусь товарів з Російської Федерації ПДВ сплачується податковим, а не митним органам (п. 1 розділу I Положення).
2. Ввезення товарів з Російської Федерації оподатковується за ставкою 10% або 18% залежно від виду товару, що ввозиться (п. 4 розділу I Положення).
4. Існує перелік товарів, ввезення яких з Російської Федерації не підлягає оподаткуванню (звільняється від оподаткування) (п. 7 розділ I Положення, п. 4 ст. 4 Закону Республіки Білорусь "Про податок на додану вартість" (далі - Закон).
5. Податок сплачується у місяці, наступному за місяцем, в якому ввезені товари були прийняті на облік (п. 5 розділу I Положення).
6. При ввезенні товарів з Російської Федерації до податкової інспекції одночасно видається окрема податкова декларація та пакет відповідних документів (п. 6 розділ I Положення).
7. ПДВ, сплачений при ввезенні товарів з Російської Федерації, платник податків має право прийняти до відрахування в порядку, встановленому Законом (п. 8 розділу I Положення).
Докладніше порядок обчислення і сплати ПДВ при ввезенні товарів з Російської Федерації розглянуто нижче.

Платники ПДВ при ввезенні товарів з Російської Федерації
При ввезенні товарів з Російської Федерації в Республіку Білорусь ПДВ зобов'язані сплачувати білоруські імпортери, тобто особи, які здійснюють операції з ввезення товарів на територію Республіки Білорусь (ст. 1 Угоди, п. 1 розділу I Положення).
До таких осіб належать:
1) платники ПДВ;
2) особи, які не є платниками ПДВ і застосовують спеціальні податкові режими, наприклад спрощену систему оподаткування.
Щоб визначити, чи необхідно сплачувати ПДВ при ввезенні товарів з Російської Федерації, в першу чергу треба з'ясувати, звільняється чи ні цей товар від обкладення ПДВ.
Якщо ввезений товар обкладається ПДВ, то необхідно:
- Визначити, за якою ставкою ПДВ обкладається ввезений товар;
- Обчислити суму податку;
- Заповнити податкову декларацію;
- Сплатити обчислену суму податку;
- Заповнити заяву про ввезення товару та сплати непрямих податків;
- Зібрати необхідні документи;
- Подати до податкової інспекції декларацію, заяву про ввезення товару та необхідні документи.
Товари, які не обкладаються ПДВ при ввезенні з Російської Федерації на територію Республіки Білорусь, пойменовані в п. 7 розділу I Положення і в п. 4 ст. 4 Закону.

ПЕРЕЛІК
товарів, ввезення яких з Російської Федерації не підлягає обкладенню ПДВ
№ п / п
Види товарів
Підстава
1
Товари, що перевозяться через територію Російської Федерації транзитом в інші країни
п. 7 розділ I Положення
2
Товари, які ввозяться для переробки на території Республіки Білорусь з подальшим вивезенням продуктів переробки за межі Республіки Білорусь
п. 7 розділ I Положення
3
Товари, призначені для офіційного користування іноземними дипломатичними та прирівняними до них представництвами чи для особистого користування дипломатичного і (або) адміністративно-технічного персоналу цих представництв (включаючи проживають разом з ними членів їх сімей), якщо вони не є громадянами Республіки Білорусь
п. 7 розділ I Положення,
п. 4.1 ст. 4 Закону
4
Транспортні засоби, що здійснюють міжнародні перевезення вантажів, багажу та (або) пасажирів, а також предмети матеріально-технічного постачання і спорядження, паливо, продовольство та інше майно, необхідні для експлуатації транспортних засобів на час перебування в дорозі, в пунктах проміжної зупинки або придбані за кордоном у зв'язку з ліквідацією аварії (поломки) даних транспортних засобів
п. 7 розділ I Положення,
п. 4.2 ст. 4 Закону
5
Товари, що переміщуються транзитом через митну територію Республіки Білорусь і призначені для третіх країн
п. 7 розділ I Положення, п. 4.3 ст. 4 Закону
6
Товари, що підлягають поверненню у власність держави відповідно до законодавства Республіки Білорусь
п. 7 розділ I Положення,
п. 4.4 ст. 4 Закону
7
Білоруські рублі, іноземна валюта, зокрема банкноти, які є законним засобом платежу (за винятком використовуваних з метою нумізматики), а також акцизні марки, цінні папери
п. 7 розділ I Положення,
п. 4.5 ст. 4 Закону
8
Всі види друкованих видань, одержувані державними бібліотеками та музеями з міжнародного книгообміну, а також кіно-та відеотвори, що ввозяться державними кіно-і відеоорганізаціямі з метою здійснення міжнародних некомерційних обмінів
п. 7 розділ I Положення,
п. 4.6 ст. 4 Закону
9
Товари, грошові кошти (в тому числі в іноземній валюті), які відносяться до іноземної безоплатної допомоги або міжнародної технічної допомоги, у порядку і на умовах, встановлених Президентом Республіки Білорусь
п. 7 розділ I Положення,
п. 4.7 ст. 4 Закону, Декрет Президента Республіки Білорусь від 28.11.2003 № 24 "Про отримання та використання іноземної безвідплатної допомоги"
10
Технічні засоби, включаючи автомототранспорт, матеріали, які не можуть бути використані інакше, як для профілактики інвалідності та реабілітації інвалідів, протезно-ортопедичні вироби, сировину і матеріали для їх виготовлення, напівфабрикати до них за переліком, що затверджується Президентом Республіки Білорусь
п. 7 розділ I Положення,
п. 4.8 ст. 4 Закону, Указ Президента Республіки Білорусь від 28.08.2006 № 535 "Про звільнення від обкладення податком на додану вартість деяких категорій товарів", Указ Президента Республіки Білорусь від 12.06.2006 № 387 "Про звільнення окремих товарів від обкладення податком на додану вартість"
Таким чином, обов'язок щодо сплати ПДВ у платника не виникає, якщо платник:
- Перевозить товари з Російської Федерації транзитом через територію Республіки Білорусь;
- Ввозить з Російської Федерації товари для переробки з подальшим вивезенням продуктів їх переробки за межі Республіки Білорусь;
- Ввозить товари, пойменовані в п. 3-10 наведеної вище таблиці.
Важливо пам'ятати, що якщо платник змінить мета використання ввезеного товару, у зв'язку з якою ви були звільнені від оподаткування за ст. 4 Закону, то ви зобов'язані будете сплатити податок з нарахуванням пені за весь період до моменту фактичної сплати податку (п. 7 розділ I Положення, п. 4 ст. 4 Закону).
Ставки ПДВ при імпорті з Російської Федерації
При ввезенні товарів з Російської Федерації, так само як і з інших країн, оподаткування ПДВ здійснюється за ставкою 10% або 18% залежно від виду товару, що ввозиться (п. 4 розділу I Положення).
Щоб визначити ставку ПДВ, за якою обкладається ввозиться з Російської Федерації товар, необхідно:
1. Знайти код ТН ЗЕД товару, що ввозиться в ТН ЗЕД РБ.
2. Зіставити цей код з кодами товарів, включених до відповідного переліку товарів, які обкладаються при їх ввезенні на митну територію Республіки Білорусь за ставкою ПДВ у розмірі 10%. Ці переліки встановлюються Президентом Республіки Білорусь та затверджені Указом Президента Республіки Білорусь від 21.06.2007 № 287.
3. При наявності коду ввезеного вами товару у відповідному переліку треба застосовувати ставку 10%.
4. При відсутності коду ввезеного вами товару у відповідному переліку треба застосовувати ставку 18%.
Приклад
Організація має намір ввозити до Республіки Білорусь вирощені в Російській Федерації гриби консервовані (латинська назва Agaricus). Необхідно вирішити, яка ставка ПДВ повинна застосовуватися при сплаті ПДВ у зв'язку з ввезенням з Російської Федерації вказаних грибів.
Відповідно до ТН ЗЕД РБ гриби консервовані (гриби роду Agaricus) включені в групу 2003 "Гриби та трюфелі, приготовлені або консервовані без додавання оцту або оцтової кислоти" під кодом 2003 10 200 0.
У свою чергу, група 2003 включена до переліку продовольчих товарів і товарів для дітей, за якими застосовується ставка податку на додану вартість 10 відсотків при їх ввезенні на митну територію Республіки Білорусь і (або) при реалізації на території Республіки Білорусь який затверджено Указом Президента Республіки Білорусь від 21.06.2007 № 287
Отже, при ввезенні з Російської Федерації грибів організації слід обчислити ПДВ за ставкою 10%.
Слід враховувати, що при визначенні розміру податкової ставки, що підлягає застосуванню при реалізації продовольчих товарів на внутрішньому ринку, застосовуються єдиний перелік, що діє як при ввезення товарів, так і при їх реалізації.
У зв'язку з цим при ввезенні цих грибів з Російської Федерації організація сплатить ПДВ за ставкою 10%, при подальшій їх реалізації на території Республіки Білорусь організація зобов'язана буде обчислювати податок також за ставкою 10%.
Таким чином, при визначенні ставки ПДВ, яка повинна застосовуватися при ввезенні товарів з Російської Федерації, вам слід керуватися ТН ЗЕД РБ (наведеними в ній кодами ТН ЗЕД) і відповідним переліком кодів товарів, що оподатковуються за ставкою 10% при ввезенні на митну територію Республіки Білорусь .
Обчислення "ввізного" ПДВ
При ввезенні товарів з Російської Федерації податкова база для обчислення ПДВ визначається на дату прийняття на облік ввезених товарів як сума вартості придбаних товарів, включаючи витрати на транспортування і доставку цих товарів, і які підлягають сплаті акцизів (п. 2 розділ I Положення).
При цьому вартістю придбаних товарів є ціна угоди, фактично сплачена або підлягає сплаті постачальнику за ввезений товар.
Вартістю продуктів переробки, ввезених з території держави однієї сторони на територію держави іншої сторони, є вартість робіт (послуг) з переробки товарів.
При визначенні вартості придбаних товарів (продуктів переробки) в ціну угоди включаються такі витрати (якщо раніше такі витрати не були враховані в цій ціні):
а) витрати з доставки товару, в тому числі витрати на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження, перевалку та експедирування товарів;
б) страхова сума;
в) вартість контейнерів та (або) іншої багатооборотної тари, що не підлягає поверненню, якщо вони розглядаються як єдине ціле з оцінюваними товарами;
г) вартість упаковки, включаючи вартість пакувальних матеріалів і робіт з упакування.
Податок за ввезене з Російської Федерації товару розраховується за наступною формулою:
ПДВ = (вартість + акциз + доставка + страховка + тара + упаковка) х Ст,
де (вартість + акциз + доставка + страховка + тара + упаковка) - податкова база для обчислення ПДВ;
Ст - ставка ПДВ у відсотках;
вартість - вартість придбаного товару, що визначається як фактично сплачена або підлягає сплаті російському постачальнику сума за ввезений товар;
акциз - сума акцизу, що сплачується при ввезенні підакцизного товару;
доставка - витрати з доставки придбаного в Російській Федерації товару, включаючи витрати з транспортування, навантаження, розвантаження, перевалки та експедування товару. При визначенні податкової бази включаються витрати з доставки, надані сторонніми організаціями;
страховка - страхова сума;
тара - вартість контейнерів і (або) іншої багатооборотної тари, що не підлягає поверненню, якщо вони розглядаються як єдине ціле з оцінюваними товарами;
упаковка - вартість упаковки, включаючи вартість пакувальних матеріалів і робіт з упакування.
Перелічені вище витрати (доставка, страховка, тара і упаковка) збільшують вартість товару тільки в тому випадку, якщо спочатку вони не були враховані в ціні угоди (договірною ціною).
Приклад
Організація уклала договір поставки з російською організацією на постачання до Республіки Білорусь 100 т паперу. Ціна 1 т паперу за умовами договору складає 800 000 біл. руб.
Згідно з умовами договору витрати з доставки паперу на склад організації становить 1 200 000 біл. руб. (Без ПДВ) і оплачуються організацією окремо білоруському перевізнику. Інших витрат при ввезенні папери з Російської Федерації організація не зазнала.
Папір не є підакцизним товаром і обкладається ПДВ при ввезенні за ставкою 18%.
Після того як папір буде прийнята на облік, організація розрахує суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету при ввезенні з Російської Федерації, за ставкою 18% і виходячи з вартості паперу, що дорівнює 80 000 000 біл. руб. (100 т х х 800 000), та витрат на доставку папери в суму 1 200 000 біл. руб.
Таким чином, сума ПДВ у цьому випадку складе 14616000 біл. руб. ((80 000 000 + 1 200 000) х 18%).
ПДВ при ввезенні з Російської Федерації продуктів переробки
При ввезенні з Російської Федерації продуктів переробки товару, раніше вивезеного до Російської Федерації для переробки, податок розраховується за формулою:
ПДВ = (вартість + доставка + страховка + тара + упаковка) х Ст,
де (вартість + доставка + страховка + тара + упаковка) - податкова база для обчислення ПДВ по ввезених продуктів переробки;
Ст - ставка ПДВ у відсотках (визначається так само як і при ввезенні товару);
вартість - вартість робіт (послуг) з переробки товару;
доставка - расходы по доставке продуктов переработки, включая расходы по транспортировке, погрузке, выгрузке, перевалке и экспедированию продуктов переработки;
страховка - страховая сумма;
тара - стоимость контейнеров и (или) другой многооборотной тары, не подлежащей возврату, если они рассматриваются как единое целое с оцениваемыми продуктами переработки;
упвковка - стоимость упаковки, включая стоимость упаковочных материалов и работ по упаковке.
Вышеперечисленные расходы (доставка, страховка, тара и упаковка) увеличивают стоимость услуг российского партнера по переработке товара только в том случае, если изначально они не были учтены в стоимости переработки по условиям договора.

Приклад
Организация заключила договор с российской организацией о переработке давальческого сырья - макулатуры в бумагу. Согласно условиям договора стоимость переработки 1 т макулатуры составляет 400 000 бел. руб.
Согласно условиям договора расходы по доставке бумаги на склад организации составляют 8 000 000 бел. руб. и оплачиваются отдельно.
В январе 2008 г. российская организация переработала 100 т макулатуры и доставила бумагу на склад заказчика.
Бумага при ввозе в Республику Беларусь облагается НДС по ставке 18%.
За январь 2008 г. организация рассчитает НДС, подлежащий уплате в бюджет при ввозе из Российской Федерации продуктов переработки, по ставке 18% и исходя из стоимости работ по переработке макулатуры, равной 40 000 000 бел. руб. (100 т х 400 000), и расходов по транспортировке бумаги на склад организации в сумме 8 000 000 бел. руб. (Без ПДВ).
Таким образом, сумма НДС в данном случае составит 8 640 000 бел. руб. ((40 000 000 + 8 000 000) х 18%).
Налоговая декларация
В связи с ввозом товаров и (или) продуктов переработки из Российской Федерации необходимо заполнить отдельную налоговую декларацию (п. 6 раздел I Положения).
Форма и Порядок заполнения указанной декларации утверждены постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 05.02.2007 № 22 "Об утверждении Инструкции о порядке заполнения книги покупок, налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость по товарам, ввезенным из Российской Федерации, расчета возмещения из бюджета сумм налога на добавленную стоимость" (далее - Инструкция № 22)
Налоговая декларация по НДС по товарам, ввезенным из Российской Федерации, составляется в целом по всем товарам, ввезенным за отчетный период (месяц), без нарастающего итога. Налоговая декларация по НДС по товарам, ввезенным из Российской Федерации, представляется в налоговый орган в установленный срок независимо от наличия у импортера товаров документов, указанных в п. 6 раздела I Положения.
По строкам 1-4 этой декларации отражается налоговая база, ставка и сумма НДС. Сумма налога рассчитывается путем умножения налоговой базы на ставку НДС и деления на 100.
Изменение налоговой базы по ранее ввезенным товарам, ставка и сумма НДС отражается по строкам 5-8. Изменение налоговой базы может происходить в случае, если на момент исчисления НДС известны не все расходы, увеличивающие налоговую базу, и т.д.
По итоговой строке отражается сумма НДС по всем товарам, ввезенным в отчетном месяце, и по всем изменениям налоговой базы, происшедшим в этом отчетном месяце. Эта сумма отражается работниками налоговой инспекции в вашем лицевом счете.
Уплата "ввозного" НДС
Исчисленную в налоговой декларации по импорту из Российской Федерации сумму НДС необходимо уплатить в бюджет в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ввезенные товары были приняты на учет (п. 5 раздел I Положения).
Если исчисленный налог в указанный срок не будет уплачен или будет уплачен не полностью, налоговая инспекция вправе взыскать налог с начислением пени в бесспорном порядке за счет денежных средств на расчетном счете (счетах) или же за счет имущества плательщика.
Кроме того, налоговая инспекция может привлечь плательщика к налоговой ответственности за неуплату (неполную уплату) сумм налога (п. 5 раздел I Положения).
НДС по ввезенным из Российской Федерации товарам необходимо уплатить до подачи в налоговую инспекцию декларации по импорту из Российской Федерации.
Это объясняется тем, что вместе с декларацией плательщик обязан представить документ, подтверждающий уплату исчисленного в этой декларации налога (абзац 3 п. 6 раздел I Положения).
Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
Вместе с заполненной налоговой декларацией по импорту из Российской Федерации плательщик обязан представить в налоговую инспекцию заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (далее - Заявление) (п. 6 раздел I Положения).
Форма Заявления и порядок его заполнения утверждены постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 25.01.2005 № 8 "Об утверждении формы заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и правил заполнения заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и проставления отметок, подтверждающих уплату косвенных налогов".
Плательщик также представляет в налоговый орган Заявление по установленной форме в электронном виде.
Заявление состоит из двух частей. Верхнюю часть (до черты) заполняет плательщик, нижнюю - налоговый орган.
При заполнении, так называемой шапки Заявления плательщик должен: в строках "Продавец УНП или ИНН/КПП" или "Покупатель УНП или ИНН/КПП" указать свой учетный номер плательщика (УНП), а в отношении продавца - налогоплательщика Российской Федерации - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП).
Далее следует указать наименование организации (индивидуального предпринимателя), место нахождения (жительства). В случае если экспорт, импорт товаров с территории Российской Федерации производится на основании договорных отношений, одной из сторон которых не является налогоплательщик государств Сторон:
в строках "Продавец", "Покупатель" через черту дополнительно с реквизитами налогоплательщиков государств Сторон, произведших отгрузку (получение) товара, следует указать реквизиты участников сторон;
в строке "Номер контракта (договора)" указываются реквизиты такого договора;
в строке "Номер контракта (договора)" указать номер контракта (договора) и его дата;
в строке "Номер спецификации" указать номер спецификации или партии товара и ее дата (при наличии).
При заполнении таблицы Заявления следует:
в графе 1 указать наименование товара на основании счета-фактуры или транспортных документов из Российской Федерации;
в графе 2 - код товара по ТН ВЭД РБ по товарам, при ввозе которых на территорию Республики Беларусь согласно законодательству Республики Беларусь применяется пониженная ставка НДС;
в графе 3 - единица измерения количества товара, указанная в счете-фактуре или транспортном документе;
в графе 4 - количество товара в единицах измерения, предусмотренных в графе 3;
в графе 5 - код валюты на основании счета-фактуры или транспортных документов, дополнительно через черту в графе указывается официальный курс белорусского рубля, установленный Национальным банком Республики Беларусь по отношению к иностранной валюте на дату принятия на учет товара (например, 630/84.00);
в графе 6 - стоимость товара в валюте, указанной в графе 5, на основании счетов-фактур или транспортных документов. Если плательщик ввозит из Российской Федерации продукты переработки, в графе 6 отражается стоимость работ (услуг) по переработке товаров на основании договора переработки, а также акта приема-сдачи выполненных работ или иных документов, подтверждающих стоимость услуг по переработке;
в графе 7 - сумма расходов, установленных Соглашением и принимаемых для определения налоговой базы, если они не были включены в цену сделки согласно договору. Сумма расходов отражается на дату постановки товара на учет в белорусских рублях;
в графе 8 - серия, номер и дата транспортного документа;
в графе 9 - номер и дата счета-фактуры;
в графе 10 - дата принятия налогоплательщиком Республики Беларусь на учет ввезенного товара исходя из отметок на транспортных документах (этот срок не может быть указан позднее даты, установленной законодательством для принятия товара на учет);
в графе 11 - налоговая база по НДС, которую плательщик определяет путем суммирования показателя графы 6 и показателя графы 7. По подакцизным товарам налоговая база по НДС указывается с учетом сумм акциза (пересчитанная в белорусские рубли (графа 6 + графа 7 + графа 16). При определении налоговой базы по подакцизным товарам, по которым акциз взимается таможенными органами, в графе 11 учитывается сумма акциза, уплаченная таможенным органам;
в графе 12 - налоговая база по подакцизным товарам, на которые установлены адвалорные ставки акцизов, равна показателю графы 6. По подакцизным товарам, на которые установлены твердые (специфические) ставки акцизов, налоговая база указывается исходя из объема импортируемого из Российской Федерации товара в натуральном выражении;
в графах 13 и 14 - ставки косвенных налогов, установленные законодательством Республики Беларусь. Если законодательством предусмотрено освобождение товаров при их ввозе на территорию Республики Беларусь от обложения косвенными налогами, в графах проставляется слово "льгота". По подакцизным товарам, на которые установлены твердые (специфические) ставки акцизов, в графе 14 указывается ставка акцизов в белорусских рублях, действующая на дату принятия на учет. По подакцизным товарам, на которые установлены адвалорные ставки налога, в графе 14 указывается ставка в процентах;
в графе 15 сумма НДС, исчисленная как умножение показателя графы 11 на показатель графы 13 и деления на 100;
в графе 16 - сумма акцизов.
Если плательщик ввозит из Российской Федерации товары, подлежащие маркировке акцизными марками, то:
графы 12 и 14 заполняются исходя из показателей, примененных для исчисления сумм акцизов, уплаченных на транзитные счета таможенных органов;
в графе 16 указывается сумма акцизов, уплаченная на транзитные счета таможенных органов.
Если транспортный документ, подтверждающий перемещение товаров с территории Российской Федерации на территорию Республики Беларусь, имеет итоговую строку, допускается перенесение в одну строку Заявления сведений итоговой строки транспортного документа с указанием наименования этого товара, если в транспортном документе указаны аналогичные друг другу товары. Если в транспортном документе указаны подакцизные товары либо приведены показатели, относящиеся к товарам, облагаемым косвенными налогами по различным ставкам или имеющим различные единицы измерения, то в Заявление переносятся все наименования товаров (каждая позиция) из транспортного документа.
Если транспортный документ, в котором отражено несколько аналогичных друг другу товаров, подтверждающий перемещение товара с территории Российской Федерации на территорию Республики Беларусь, не имеет итоговой строки, то показатели, отраженные в каждой из строк транспортного документа (каждая позиция), переносятся в Заявление как отдельные строки. При этом в графах 8 и 9 заявления указываются сведения одного и того же транспортного документа и счета-фактуры.
Если в счете-фактуре перечислены товары, которые указаны в нескольких транспортных документах, то в Заявление переносятся позиции из каждого транспортного документа. При этом в графе 9 повторяются данные такого счета-фактуры.
Заявление следует подписать руководителю организации-покупателя или иным ее представителем, индивидуальным предпринимателем-покупателем или его представителем, а также главным бухгалтером организации-покупателя или лицом, им уполномоченным. Полномочия представителя подлежат документальному подтверждению в порядке, установленном ст. 25-27 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь.
Документы для представления в налоговую инспекцию
В налоговый орган плательщик должен представить три экземпляра Заявления. Первый экземпляр остается в налоговом органе, второй и третий экземпляры возвращаются налогоплательщику с отметками налогового органа, подтверждающими уплату косвенных налогов в полном объеме (о наличии освобождения в отношении товаров, которые в соответствии с законодательством государства Стороны не подлежат налогообложению при ввозе на таможенную территорию этого государства). Третий экземпляр направляется налогоплательщиком поставщику товара.
Кроме указанного выше Заявления, вместе с налоговой декларацией вам нужно представить следующие документы (п. 6 раздел I Положения):
1) выписку банка (ее копию), подтверждающую фактическую уплату налога по ввезенным товарам;
2) договор (его копию), на основании которого товар был ввезен;
3) транспортные документы, подтверждающие перемещение товара с территории Российской Федерации;
4) счета-фактуры российских налогоплательщиков с отметкой налогового органа Российской Федерации. В письме Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 31.01.2005 № 2-1-8/72 "О применении Соглашения" изложено, что до особого указания следует осуществлять прием заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов со счетами-фактурами без отметок налоговых органов Российской Федерации.
Декларация по импорту из Российской Федерации, Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и все перечисленные документы плательщик должен представить в налоговую инспекцию в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет ввезенных товаров (п. 6 раздел I Положения).
Вычет "ввозного" НДС
НДС, уплаченный по товарам, ввозимым с территории Российской Федерации, плательщик вправе принять к вычету в порядке, предусмотренном законодательством (п. 8 раздел I Положения).
Поэтому если организация плательщиком НДС не является, а уплачивает, например, налог при УСН без уплаты НДС, то НДС к вычету принять не имеет право.
В такой ситуации придется учесть "ввозной" НДС в стоимости товаров.
В частности, принять к вычету "ввозной" НДС плательщик вправе при одновременном соблюдении следующих условий:
1) товар оприходован (принят на учет) на основании соответствующих первичных документов;
2) товар предназначен для использования в операциях, облагаемых НДС;
3) имеются в наличии документы, подтверждающие фактическую уплату в бюджет сумм НДС по ввезенным на территорию Российской Федерации товарам, а именно: Заявление о ввозе товаров с отметкой налогового органа об уплате налога, налоговая декларация, в которой отражена исчисленная к уплате в бюджет сумма НДС по соответствующим ввезенным товарам, платежный документ на перечисление в бюджет суммы НДС, указанной в этой налоговой декларации (п. 6 раздел I Положения).
Отметим, что реквизиты платежного документа о перечислении сумм НДС плательщик должен зарегистрировать в книге покупок.
Если плательщик НДС уплатил в установленный срок, т.е. не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ввезенный из Российской Федерации товар был принят на учет, то плательщик вправе принять этот "ввозной" НДС к вычету в налоговой декларации (расчете) по налогу на добавленную стоимость (далее - налоговая декларация по НДС) за тот налоговый период, в котором было осуществлено оприходование этого товара и выполнены вышеуказанные условия.
Приклад
Плательщик оприходовал ввезенный из Российской Федерации товар 17 июня 2008 г. Уплата налога была произведена 15 июля 2008 г. Затем в налоговую инспекцию была представлена налоговая декларация по НДС по товарам, ввезенным из Российской Федерации, с соответствующим пакетом документов. В книге покупок зарегистрирована уплата "ввозного" НДС последней записью июня, несмотря на то, что уплата произведена в июле. Вычет уплаченного "ввозного" налога плательщик вправе принять к вычету в налоговой декларации по НДС за июнь.
Если плательщик НДС уплатил не в установленный срок, т.е. позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ввезенный из Российской Федерации товар был принят на учет, то плательщик вправе принять эту сумму налога к вычету в налоговой декларации по НДС за тот налоговый период, в котором было осуществлена уплата "ввозного" налога и выполнены вышеуказанные условия.
Приклад
Плательщик оприходовал ввезенный из Российской Федерации товар 17 июня 2008 г. Затем в налоговую инспекцию была представлена налоговая декларация по НДС по товарам, ввезенным из Российской Федерации, с соответствующим пакетом документов. Уплата налога была произведена 25 июля 2008 г. В книге покупок зарегистрирована уплата "ввозного" НДС в июле. Вычет уплаченного "ввозного" налога плательщик вправе принять к вычету в налоговой декларации по НДС за июль.
Бухоблік
Зміст операції
Дебет рахунку
Кредит рахунку
Сума, руб.
Приняты к учету товары, полученные от поставщика
41
60
100 000
Включена в расходы на продажу стоимость доставки товара
44
60
15 000
Отражена задолженность по уплате НДС в бюджет при импорте товаров ((100 000 + 15 000) х 18%)
18
68
20 700
Перечислена оплата за товар поставщику
60
51
100 000
Перечислена оплата за услуги перевозчику
60
51
15 000
Перераховано ПДВ у бюджет
68
51
20 700
Принят к вычету НДС, уплаченный в бюджет при импорте товаров, за сентябрь
68
18
20 700

Список використаних джерел
1. Конституція Республіки Білорусь 1994 року. Принята на республиканском референдуме 24 ноября 1996 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996г. и 17 октября 2004г.). Минск «Беларусь» 2004г.
2. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 19 ноября 1998г.: с комментариями к разделам / Коммент. В. Ф. Чигир / / Мн.: Амалфея, 1999.
3. Налоговый кодекс Республики Беларусь от 19 декабря 2002 г. №166-З. Принят Палатой представителей 15 ноября 2002 года. Одобрен Советом Республики 2 декабря 2002 года. (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 13.01.2003, № 4, рег. № 2/920 от 02.01.2003) с учетом изменений.
4. Веремейко Юрій, Косів Андрій, Фадєєва Олена. Коментар до Податкового кодексу Республіки Білорусь (Загальна частина), Видавництво: Підручники і посібники. Мінськ. 2007р.
5. Кішкевіч А.Д., Пилипенко А.А.: Податкове право Республіки Білорусь. Видавництво: Підручники і посібники. Мінськ. 2002. 304с.
6. Л.А. Ханкевіч «Фінансове право Республіки Білорусь». Навчальний посібник / Мн. Видавництво «Амалфея» 2002р.
7. Маньковський І.А. Податкове право Республіки Білорусь. Загальні положення: Практичний посібник. - Мн.: «Молодіжне наукове товариство», 2000. 160с.
8. Фінансове право. Підручник / За ред. проф. О.Н. Горбунової Видавництво «МАУП» М., 2003.
9. Фінансове право. Серія «Підручники, навчальні посібники» / За ред. проф. В.М. Мандріна Ростов-на-Дону Видавництво «Фенікс», 2002.
10. Ханкевич Л.А. Податки і податкове право Республіки Білорусь. Мн., 1999.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Реферат
88.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Непрямі податки при експортно-імпортних операціях з Росією
Маркетингові дослідження зовнішнього ринку при здійсненні експортно-імпортних операцій
Ліцензування та здійснення експортно імпортних операцій
Аналіз експортно імпортних операцій виробника
Сучасні форми розрахунків експортно імпортних операцій в Україні
Аналіз обороту коштів в імпортних операціях
Непрямі податки
Непрямі податки та збори
Непрямі податки з підприємств
© Усі права захищені
написати до нас