Неподаткові доходи бюджету

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

З метою забезпечення уніфікації обліку доходів бюджетної системи застосовується класифікація доходів бюджетів Республіки Білорусь. Класифікація доходів визначає компоненти основних зведених показників (доходів, безоплатних надходжень) і класифікує їх за відповідними категоріями, зв'язаним з вимогами міжнародної методології по статистиці державних фінансів.

Доходи бюджету - кошти, які надходять в безоплатному і безповоротній порядку відповідно до законодавства Республіки Білорусь у розпорядження органів державної влади Республіки Білорусь та органів місцевого самоврядування.

Неподаткові доходи - платежі, що класифікуються за характером їх надходження до бюджету і, що включають оплатне операції від прямого надання державою різних видів послуг та продажу товарів (доходи від державної власності та підприємницької діяльності, надходження від некомерційних і супутніх продажів товарів, чистий прибуток або відсотки, одержувані від Національного банку та органів грошово-кредитного регулювання у вигляді емісійного доходу), а також деякі безоплатні платежі у вигляді штрафів або інших санкцій за порушення законодавства, конфіскації і всі добровільні безповоротні поточні надходження з недержавних джерел (від фізичних та юридичних осіб), від продажу колишніх у вживанні товарів, відходів і брухту. [2]

Згідно із Законом «Про бюджет Республіки Білорусь на 2005 рік» від 18 листопада 2004 р. № 339-З, доходи республіканського бюджету формуються за рахунок:

податків, зборів (зборів);

доходів вільних економічних зон;

інших доходів:

частини прибутку Національного банку Республіки Білорусь;

за користування банками грошовими коштами республіканського бюджету;

за бюджетними позиками, позичками;

на частки (акції), що знаходяться в республіканській власності;

частини прибутку республіканських унітарних підприємств;

від зовнішньої торгівлі і зовнішньоекономічних операцій;

плати за видачу дозволів на проїзд автотранспортних засобів по територіях іноземних держав та Республіки Білорусь у розмірі 40 відсотків;

від конфіскованого (зверненого в дохід держави) майна;

орендної плати від здачі знаходиться в республіканській власності майна відповідно до законодавства Республіки Білорусь;

від реалізації державних матеріальних резервів та інших цінностей;

від інших надходжень відповідно до законодавства Республіки Білорусь.

У доходи республіканського бюджету включаються кошти державних цільових бюджетних фондів: республіканського фонду підтримки виробників сільськогосподарської продукції, продовольства і аграрної науки, республіканського дорожнього фонду, державного фонду сприяння зайнятості, республіканського фонду охорони природи, інноваційних фондів, а також кошти Фонду соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь.

До доходів бюджетів вільних економічних зон включаються сплачуються резидентами вільних економічних зон податки на доходи і прибуток, акцизи і 50 відсотків податку на додану вартість.

Решта податків та інші обов'язкові платежі, що сплачуються резидентами вільних економічних зон, зараховуються до республіканського і місцевих бюджетів відповідно до законодавчих актів Республіки Білорусь. [1]

Більш детальну класифікацію доходів бюджету містить Наказ Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 27 грудня 1999 р. № 378 «Про бюджетну класифікацію Республіки Білорусь» (в редакції 27 грудня 2004 року).

Законом «Про бюджет Республіки Білорусь на 2005 рік» визначається конкретний зміст описаних вище статей доходів (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Доходи республіканського бюджету в 2005 році

Стаття доходу Сума
У трлн. руб. У відсотках до загального обсягу доходів
1 2 3
Прогнозований обсяг доходів 18,257 100
1. поточні доходи (всього) 8,082 44,27
У т.ч.:
1.1. поточні податкові доходи 7,165 39,24
1.2. доходи від зовнішньої торгівлі і зовнішньоекономічних операцій 1,410 7,72
1.3. доходи від державної власності і підприємницької діяльності 0,339 1,86
1.4. прибуток Національного банку Республіки Білорусь 0,015 0,08
1.5. відсотки 0,052 0,28
1.6. дивіденди 0,012 0,06
1.7. платежі від державних організацій 0,254 1,39
1.8. відрахування за геологорозвідувальні роботи 0,007 0,04
1.9. адміністративні збори і платежі 0,263 1,44
1.10. інші поточні неподаткові доходи і обов'язкові платежі 0,315 1,73
2. Капітальні доходи 0,013 0,07
2.1. Капітальні неподаткові доходи і обов'язкові платежі
3. Доходи вільних економічних зон 0,046 0,25
4. Доходи державних цільових бюджетних фондів 3,368 18,45
5. Доходи Фонду соціального захисту населення Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь 6,748 36,96

Джерело: [1]

Т.ч., неподаткові доходи бюджету становлять значну величину - 11092 млрд. руб. або 60,76% від загальної суми прогнозованого доходу. Даний факт говорить про достатню активності об'єктів, що перебувають у державній власності, про ефективність функціонування створених у країні фінансових фондів, про зниження податкового тягаря на економіку Республіки Білорусь.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
16.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Неподаткові доходи бюджету та їх роль у формуванні бюджету
Неподаткові доходи
Доходи бюджету РФ
Доходи бюджету 2
Доходи бюджету
Доходи федерального бюджету
Доходи федерального бюджету 2
Доходи Федерального бюджету 2
Податкові доходи федерального бюджету РФ
© Усі права захищені
написати до нас