Необхідна оборона і крайня необхідність схожість і відмінності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти РФ

Байкальський Державний Університет Економіки і Права.

Філія в м. Братську.

Юридичний факультет

Курсова робота

з дисципліни «Кримінальне право»

Необхідна оборона і крайня необхідність: схожість і відмінності

Виконавець: ЮР-04-2

Алябишев Антон Андрійович

Керівник: К. ю. н.,

доцент Попова Наталя Петрівна

Братськ, 2009

Зміст

Введення

РОЗДІЛ 1. Обставини, що виключають злочинність діяння

1.1 Сутність та поняття необхідної оборони

1.2 Сутність і поняття гострої потреби

РОЗДІЛ 2. Подібності необхідної оборони і крайньої необхідності

РОЗДІЛ 3. Відмінності необхідної оборони і крайньої необхідності

ГЛАВА 4. Кримінально-правова відповідальність при перевищенні меж необхідної оборони і крайньої необхідності

4.1 Перевищення меж необхідної оборони

4.2 Перевищення меж крайньої необхідності

Висновок

Список використаної літератури та нормативно-правових актів

Введення

У Кримінальному Кодексі, прийнятому Державною Думою Російської Федерації 24 травня 1996 року і введеному в дію з 1 січня 1997 року в Загальній частині передбачаються обставини, що виключають злочинність діяння (Глава 8). У цій роботі будуть розглянуті кілька таких обставини. Я розглядав подібності та відмінності необхідної оборони і крайньої необхідності.

Актуальність даної теми обумовлена, перш за все, найважливішими функціями необхідної оборони і крайньої необхідності в умовах становлення в Росії громадянського суспільства і правової демократичної держави. Будучи елементом правової системи, необхідна оборона сприяє блокуванню правопорушень і злочинів, є гарантією законності, стабільності та правопорядку.

На жаль, в Росії злочини скоюються повсюдно, і поки правоохоронні органи не можуть забезпечити достатній захист своїх громадян. Саме тому в КК РФ 1997 р. прописані обставини, що виключають злочинність діяння, зокрема, необхідна оборона і крайня необхідність. Законодавець дає можливість людині самостійно захищати своє життя і майно, а також життя та майно інших осіб від неправомірного посягання і при цьому не нести відповідальності за заподіяння шкоди посягаючому, і усувати небезпеку, що безпосередньо загрожує особі і правам даної особи чи інших осіб, що охороняються законом інтересам суспільства і держави.

У Конституції Російської Федерації в ст. 45 сказано, що:

 1. Державний захист прав і свобод людини і громадянина Російської Федерації гарантується.

 2. Кожен має право захищати свої права і свободи всіма способами, не забороненими законом.

Таким чином, ці права закріплені в Конституції РФ і будь-яка людина може використовувати дане йому право.

Але в процесі припинення суспільно небезпечних діянь, при усуненні небезпеки, створюваної іншими джерелами, можливо спричинення фізичної та матеріальної шкоди особі, створюючи небезпеку суспільним відносинам. Такі дії підпадають під ознаки окремих злочинів, передбачених Особливою частиною КК РФ. Однак за певних умов вони не визнаються злочином, бо не містять матеріального його ознаки - суспільної небезпечності. Без цього, дії, спрямовані на усунення небезпеки суспільним відносинам, є суспільно-корисними або благопристойно, оскільки перешкоджають заподіяння їм шкоди.

Природно, що шкода, заподіяна в стані необхідної оборони чи крайньої необхідності, навряд чи буде визнано суспільно небезпечним (якщо не було перевищення її меж). Законодавче закріплення такої норми як необхідна оборона дає можливість потерпілому самостійно захищати законні громадські та особисті інтереси.

Метою даної курсової роботи є дати поняття необхідної оборони і крайньої необхідності, виявити подібності та відмінності, а також визначити кримінально-правову відповідальність при перевищенні меж необхідної оборони і крайньої необхідності.

РОЗДІЛ 1. Обставини, що виключають злочинність діяння

1.1 Сутність та поняття необхідної оборони

Згідно зі ст. 37 КК РФ не є злочином заподіяння шкоди посягає особі в стані необхідної оборони, тобто при захист особи і обороняється або інших осіб, що охороняються законом інтересів суспільства і держави від суспільно небезпечного посягання, якщо це посягання було з насильством, небезпечним для життя обороняється або іншої особи, або з безпосередньою загрозою застосування такого насильства.

Під необхідною обороною розуміється правомірна захист від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння шкоди посягає. Кожна людина має право на захист своїх прав і законних інтересів, прав і законних інтересів інших осіб, суспільства і держави від суспільно небезпечного посягання. Право на необхідну оборону випливає з природного, властивого людині від народження права на життя.

Стаття 45 Конституції РФ проголошує, що кожен має право захищати свої права і свободи всіма способами, не забороненими законом 1.

Вживається іноді термін "самооборона" повинен розумітися не в тому сенсі, що боронило захищає тільки себе і свої законні інтереси, а лише в тому сенсі, що він відображає посягання сам, своїми силами 2.

Необхідна оборона є обставиною, що виключає суспільну небезпечність і протиправність, а, отже, злочинність і караність дій обороняється. Ці дії, хоча формально і підпадають (за зовнішніми ознаками) під ознаки, передбачені кримінальним законом діяння, насправді є суспільно корисними, оскільки служать інтересам запобігання та припинення злочинів.

До суспільним інтересам, які можна захищати шляхом заподіяння шкоди посягаючому, відносяться громадський порядок, громадська безпека. Стало бути, можна оборонятися від хуліганських дій, від бандитизму, актів тероризму. До державним інтересам, що підлягає захисту, відноситься державна власність, недоторканність кордонів, військова таємниця. У зв'язку з цим можлива оборона від розкрадань, незаконного переходу кордону і ін

Здійснення акту необхідної оборони - суб'єктивне право громадянина. На громадян не лежить правовий обов'язок здійснювати акт оборони. У певних ситуаціях оборона від злочинного посягання може бути моральним обов'язком, громадським обов'язком громадянина.

Однак на певній категорії осіб у ряді випадків лежить не лише моральна, а й правовий обов'язок оборонятися від того, що відбувається нападу. До числа таких осіб відносяться співробітники міліції, інших підрозділів органів внутрішніх справ 1. Відповідні обов'язки по припиненню злочинів з правом застосування фізичної сили, спеціальних засобів і зброї покладені також: на військовослужбовців внутрішніх військ, 2 співробітників органів федеральної служби безпеки, 3 співробітників федеральних органів державної охорони 4, і т. д.

Здійснення акту необхідної оборони з боку цих осіб є їх службовим обов'язком.

Право на оборону породжує тільки суспільно небезпечне посягання на правоохоронюваним інтересам. Найчастіше оборона здійснюється проти злочинного, кримінально караного посягання. Однак не потрібно, щоб посягання було неодмінно злочинним. Досить, щоб воно було суспільно небезпечним і за об'єктивними ознаками сприймалося як злочинний напад. Тому припустима необхідна оборона від посягання душевнохворого, малолітнього або особи діє під впливом усуває його провину фактичної помилки 1.

Необхідна оборона допустима і проти незаконних дій посадових осіб, які зазіхають шляхом зловживання службовим становищем на законні права та інтереси граждан. Мова йде про заведомом, явному свавіллі. Якщо ж дії посадової особи за формою, зовні відповідають законним вимогам, то насильницький опір, як правило, не може бути виправдане.

Захист же суспільних відносин може здійснюється самими різноманітними шляхами. З урахуванням цього в теоретичному плані необхідну оборону можна визначити як захист від посягання шляхом заподіяння шкоди посягає, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.

Необхідно підкреслити, що мета необхідної оборони полягає в захисті охоронюваних законом інтересів, а заподіяння в процесі її здійснення шкоди посягає носить вимушений характер, породжується вчиненням з його сторони суспільно небезпечного діяння.

Надання закону громадянам права на необхідну оборону є важливим чинником їх залучення в боротьбу з суспільно небезпечними, як правило, злочинними посяганнями, виховання громадян у дусі товариської взаємодопомоги і нетерпимості до порушень правопорядку.

В якості об'єктів захисту при необхідній обороні можуть бути особистість, її права і свободи, державний лад, зовнішня безпека, відношення власності, громадський порядок і так далі. У процесі необхідної оборони можуть захищатися життя і здоров'я громадян, статева свобода, майнові права. Не виключена необхідна оборона проти образи діями або спроби публічно вивісити написані або надруковані наклепницькі відомості 1.

Так як необхідна оборона може бути пов'язана з відомим ризиком для обороняється, закон не покладає на громадян її обов'язкове здійснення. При наявності до того можливості громадяни повинні вдаватися до необхідної оборони чинності розпорядження моралі, яка заохочує захист охоронюваних законом інтересів.

Необхідна оборона як активна форма припинення і відображення посягання не може бути зведена до простого протидії шляхом відштовхування нападника, парирування його ударів. Вона виражається в контрнаступ на який зазіхав, за принципом: найкращий захист - це напад. Саме тому держава надає відповідним працівникам право застосовувати вогнепальну зброю.

На підставі ч. 3 ст. 37 КК України особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади.

Можливість уникнути посягання може виразитися в наявності умов вирватися, втекти, закритися в приміщенні, створити інші перешкоди для зазіхав. Така можливість зберігається, коли особа, що піддається посяганню, може використовувати телефон для повідомлення в міліцію про напад або приготуванні до нього або звернутися до родичів, сусідів, знайомих, перехожих за допомогою, втручання яких може зупинити посягання.

Для більшості громадян можливість здійснення необхідної оборони є їхнім особистим правом. Ухилення чи відмова від використання цього права може вести лише до морального осуду.

Перша ознака необхідної оборони - її основу. Їм у законі названо суспільно небезпечне посягання, тобто діяння, яке завдає шкоди особі, охоронюваним законом громадським і державним інтересам або яка створює загрозу заподіяння шкоди, наприклад, при замаху на злочин.

Підставою для необхідної оборони можуть бути багато злочинів, перш за все посягання на життя (вбивство), здоров'я, статеву свободу, власність. Їм стають окремі адміністративні проступки. Дія, передбачене законом, не обов'язково повинне мати склад злочину. Зокрема, дії неосудних, малолітніх, що створюють небезпеку заподіяння шкоди, є підставою для необхідної оборони.

Однак не кожен злочин служить підставою для необхідної оборони. Його не утворюють необережні злочини, злочини, вчинені шляхом бездіяльності (недбалість, ненадання допомоги хворому), і ті умисні злочини, які негайно і невідворотно не тягнуть заподіяння шкоди.

Потрібно також, щоб посягання було готівковим, тобто вже почався, але ще не припиненим. Початком посягання вважається замах на нього. Передбачуване посягання не дає підстави для необхідної оборони. Якщо посягання закінчено, то оборонні дії недопустимі.

Нарешті, посягання повинно бути дійсним, а не уявним. Посягання вважається дійсним, коли воно реально існує і об'єктивно заподіює шкоду названим інтересам. Уявна зазіхання - плід помилки особи, його помилки в оцінці будь-якої ситуації. Причина, наприклад, страх.

Необхідна оборона полягає у заподіянні шкоди тільки посягає. Шкода може бути фізичним та майновим. Фізична шкода, наприклад, полягає у позбавленні життя зазіхав.

Шкода може виражатися і в збиток здоров'ю. Наприклад, Ш. у сквері напав на жінку С. і намагався її згвалтувати. У боротьбі С. відкусила ніс Ш., чим заподіяла тяжку шкоду здоров'ю за ознакою незабутнє спотворення обличчя.

Майнова шкода при обороні може полягати в пошкодженні дорогого одягу, у вбивстві породистого собаки, що використовується як знаряддя нападу, в пошкодженні автомобіля і т.д.

Стаття 1066 Цивільного Кодексу Російської Федерації говорить про те, що не підлягає відшкодуванню шкода, заподіяна в стані необхідної оборони, якщо не були перевищені її межі 1.

Ознаки необхідної оборони:

 1. Своєчасність.

 2. Мета оборони.

 3. Відповідність оборони.

Оборона визнається своєчасної, якщо вона здійснена в період від початку посягання до його закінчення. Не можна оборонятися, якщо посягання закінчено, якщо зазіхає наведено в такий стан, при якому він вже не представляє небезпеки. Щоправда, можливі випадки, коли обороняється в запалі боротьби, під впливом душевного хвилювання, викликаного нападом, не помітив того, що робить замах припинив суспільно небезпечні дії, і продовжив оборону. Питання про відповідальність за несвоєчасну оборону вирішується в залежності від наявності провини. Вважається, що невчасна оборона через хвилювання є невинною або може бути необережною, що виключає відповідальність.

Обов'язковою ознакою необхідної оборони виступає і її мету. Вона полягає в припиненні посягання, у приведенні зазіхає в такий стан, при якому він не може продовжувати діяти суспільно небезпечно. Якщо ж особа, що піддається нападу, використовувало його як привід для зведення рахунків, для самочинної розправи, то необхідна оборона виключається. Так само оцінюється і провокація необхідної оборони. Вона полягає в тому, що особа своїми діями провокує когось на напад, щоб створити підстави для дій у відповідь, а фактично для розправи 1.

Нарешті, потрібно, щоб необхідна оборона була сумірною, тобто щоб вона не перевищувала допустимих меж. Сумірною визнається така оборона, при якій заподіяну шкоду посягає був меншим, рівним або трохи більшим, ніж та шкода, який очікувався від його дій (знаряддя оборони в розрахунок не беруться). Зізнається сумірною, наприклад, позбавлення життя особи, що здійснює замах на вбивство, згвалтування, бандитизм, розбійний напад, хуліганство із застосуванням зброї, захоплення заручників, викрадення людини, розкрадання чужого майна у великому розмірі. Сумірною обороною визнається заподіяння шкоди здоров'ю середньої тяжкості при припиненні кишенькової або квартирної крадіжки, при припиненні будь-якого посягання на здоров'я.

Необхідна оборона не є злочином, якщо не було допущено перевищення її меж. Під ними зізнаються навмисні дії, що явно не відповідають характеру і ступеня суспільної небезпечності посягання. У законі чітко зазначено, що перевищенням меж необхідної оборони є тільки умисні дії.

Законодавче визначення перевищення меж необхідної оборони містить елементи оціночної категорії. Тим часом як необхідна оборона, так і перевищення її меж - об'єктивні категорії. Їх наявність не може залежати від чийого б то не було розсуду. І, як об'єктивні явища, вони мають власні ознаки, які і підлягають встановленню.

При перевищенні меж необхідної оборони має бути явна невідповідність захищаються інтересів і заподіяної шкоди. Характер посягання залежить від блага, якому заподіяно шкоду: життю, здоров'ю, власності, свободам. Крім того, потрібно, щоб цей явно невідповідний шкода була заподіяна навмисно.

1.2 Сутність і поняття крайньої необхідності

Згідно зі ст. 39 КК РФ не є злочином заподіяння шкоди охоронюваним кримінальним законом інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі і правам даної особи чи інших осіб, що охороняються законом інтересам суспільства чи держави, якщо ця небезпека не могла бути усунута іншими засобами і при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності.

Крайняя необходимость – это такое положение лица, когда оно вынуждено для предотвращения значительного вреда одним охраняемым законом интересам причинить (в качестве крайней меры) менее значительный вред другим охраняемым законом интересам.

Анализ данной статьи показывает, что крайняя необходимость тех или иных действий правомерна, то есть исключает общественную опасность и противоправность деяния, лишь при наличии определенных условий, которые в совокупности характеризуют деяние как лишенное признаков преступления.

Состояние крайней необходимости возникает там, где сталкиваются два охраняемых законом интереса и сохранение одного (более важного) достигается принесением в жертву другого (менее важного). Лицо, оказавшееся в состоянии крайней необходимости, из двух зол выбирает меньшее и путем сознательного нарушения одного из интересов спасает другой, более важный по своему значению. Именно поэтому действия, совершаемые в состоянии крайней необходимости, полезны для общества, они правомерны и морально оправданы.

Осуществление акта крайней необходимости путем причинения вреда интересам посторонних лиц, а также общественным и государственным интересам – субъективное право гражданина. Однако на некоторые категории лиц (сотрудники милиции, других подразделений органов внутренних дел, работники пожарной охраны, военнослужащие и др.) возложены правовые обязанности по осуществлению соответствующих действий в состоянии крайней необходимости. Их работа весьма часто сопряжена с подобными ситуациями. Не случайно в Федеральном законе “О милиции” от 18 апреля 1991года (ст.24) указывается, что установленные законодательством положения о крайней необходимости распространяются на сотрудников милиции без каких-либо изъятий 1 .

Условия правомерности акта крайней необходимости принято подразделять на относящиеся к грозящей опасности и к защите от нее. Опасность, исходящая из различных источников, должна:

 1. Угрожать личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемых законом интересов общества или государства.

 2. Быть наличной.

 3. Быть действительной (реальной).

 4. Ее нельзя устранить другими средствами, не связанными с причинением вреда интересам третьих лиц.

Источники грозящей опасности при крайней необходимости могут быть самыми разнообразными. К числу их следует отнести: общественно опасное поведение людей (виновное и невиновное), к такому поведению можно отнести паникера, физиологические и патологические процессы, происходящие в организме человека (болезнь, голод и т.д.), стихийные силы природы (пожар, наводнение, ураган, землетрясение, горные лавины и др.), действие источников опасности, неисправность различных механизмов, нападение животных и прочее.

Например, сажая самолет "на брюхо" при не выпускающихся шасси, лётчик действует в состоянии крайней необходимости, поскольку в случае катастрофы самолета, вред будет гораздо значительней (как и человеческие жертвы, так и материальный ущерб), чем в случае посадки в условиях внештатной ситуации.

Другой пример наличия крайней необходимости. Ранение человека, которого необходимо срочно доставить в больницу.

Правомерно в этих условиях использовать личную автомашину третьего лица без согласия хозяина или даже вопреки его несогласия, если иной возможности в этот момент для спасения раненного нет.

Наличная опасность, то есть непосредственно угрожающая причинением существенного вреда индивидуальным или общественным интересам. Наличность опасности означает, что она возникла, существует и еще не миновала. Как уже миновавшая, так и лишь возможная в будущем опасность не могут породить состояния крайней необходимости.

Опасность должна быть действительной, то есть она должна непосредственно угрожать, а не быть плодом чьего-то вымысла.

Как уже отмечалось выше, на определенные категории лиц возложены специальные обязанности по борьбе с теми или иными опасностями. Наличие опасности, угрожающей их жизни, здоровью и другим личным интересам, в большинстве таких случаев не является основанием для оправдания состоянием крайней необходимости уклонения от выполнения своего служебного долга. Это относится к ситуациям задержания опасных преступников сотрудниками милиции. Выполнению военнослужащими боевого приказа и т. п.

В практике встречаются случаи причинения вреда охраняемым законом интересам в результате ошибки относительно реальности грозящей опасности. Вопрос об ответственности за причинение вреда при мнимой крайней необходимости решается по общим правилам о фактической ошибке. В случаях, когда лицо, устраняющее мнимую опасность, в силу сложившейся обстановки не должно и не могло сознавать ошибочности своего представления относительно реальности опасности, уголовная ответственность вследствие отсутствия вины исключается. Налицо случай (казус), невиновное причинение вреда. Если же оно по обстоятельствам дела лицо должно было и могло при внимательном отношении к оценке реальности опасности не допустить ошибки, ответственность за причиненный вред наступает как за неосторожное преступление 1 (с учетом положений ч.2 ст.24 УК РФ).

Опасность при данных обстоятельствах не может быть устранена другими средствами, то есть средствами, не связанными с причинением вреда иным охраняемым законом интересам. Это – одно из важнейших условий правомерности акта крайней необходимости. Способ сохранения правоохраняемого интереса за счет другого должен быть именно крайним. Если для предотвращения грозящей опасности у лица есть путь, не связанный с причинением кому-либо вреда, оно должно избрать именно этот путь. В противном случае ссылка на состояние крайней необходимости исключается.

Как уже отмечалось, существуют также условия правомерности акта крайней необходимости, относящиеся к защите от грозящей опасности:

 1. Защита направлена на охрану интересов личности, общества и государства.

 2. Вред при крайней необходимости причиняется не лицам, создавшим опасность, а третьим лицам (посторонним).

 3. Защита должна быть своевременной.

 4. Защита не должна превышать пределов необходимости. Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, должен быть не менее значительным, чем вред предотвращенный.

В тех случаях, когда имеет место провокация крайней необходимости, то есть искусственное создание опасности в качестве повода для умышленного совершения преступления, ответственность наступает на общих основаниях (как за умышленное создание соответствующей опасности, если эти действия образуют конкретный состав преступления, так и за умышленное причинение вреда правоохраняемым интересам в процессе ее устранения).

Вред при крайней необходимости причиняется не лицам, создавшим опасность, а третьим (посторонним по отношению к источнику опасности) лицам. Под третьими лицами здесь понимаются физические и юридические лица, а также государство и общественные организации, не являющиеся юридическими лицами, деятельность которых вовсе не связана с возникновением опасности, породившей состояние крайней необходимости 1 .

Защита должна быть своевременной. Она должна соответствовать во времени грозящей опасности.

Защита не должна превышать пределов необходимости. Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости. Должен быть менее значительным, чем вред предотвращаемый. Причинение вреда, равное тому, который мог наступить, или вреда большего, не может быть оправдано состоянием крайней необходимости. В частности, нельзя спасать одно благо за счет причинения вреда равноценному благу (например, спасать свою жизнь за счет жизни другого человека).

Вопрос о том, какой вред считать более важным, а какой - менее, является вопросом факта и решается в каждом конкретном случае в зависимости от конкретных обстоятельств дела. В основу оценки вреда причиненного и вреда предотвращенного должны быть положены как объективный, так и субъективный критерии, определяющим при этом является объективный критерий.

В законе нет указания на то, чтобы причиняемый вред был наименьшим из всех возможных, этот вред лишь должен быть менее значительным по сравнению с предотвращаемым вредом. Однако в законе есть указание, что вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, должен быть возмещен.

На мой взгляд, такое положение вещей неправильно и здесь налицо несовершенство нашего законодательства. Ведь во имя спасения человека или других интересов может быть причинен довольно существенный вред, например материальный. Перспектива его возмещения может оттолкнуть человека от выполнения каких-либо действий направленных на устранение угрожающей опасности.

ГЛАВА 2 Сходства необходимой обороны и крайней необходимости

Ст. 39 УК РФ характеризует крайнюю необходимость с правовой точки зрения: действие, совершенное в состоянии крайней необходимости является непреступными. Однако, действия совершенные в состоянии крайней необходимости наиболее спорны с социальной или даже моральной точки зрения. При крайней необходимости сталкиваются два защищаемых законом отношения. Из них предпочтение отдается большему за счет причинения вреда меньшему благу и этим вторым может оказаться человеческая жизнь. Сложность заключается в том, что эти отношения или интересы защищены законом одинаково и за их нарушение должна наступить ответственность.

Главным сходством, по моему мнению, является то, что уголовный закон официально разрешает причинить какой-либо вред чьим-то интересам или человеку с целью сохранения интересов или здоровья (жизни) другого лица. Но при этом закон указывает конкретные условия при которых можно причинять чему-либо или кому-либо вред. Таким образом, даже лишение жизни другого человека не будет являться преступлением, если были соблюдены все условия правомерности защиты или действий при крайней необходимости.

Здесь, например убийство паникера на тонущем корабле может спасти других людей от панического страха и сохранить у разум, что, возможно, поможет им спастись. Но если посмотреть на эту проблему с другой стороны, то для кого-то убитый человек был близким родственником или другом и им достаточно тяжело пережить его смерть. Проблема очень сложная, но я все же склоняюсь к тому, что лучше попытаться спасти несколько человек ценой жизни одного, чем, если погибнут все.

При крайней необходимости закон позволяет сделать выбор между большим и меньшим злом. Однако зло остается злом. В этом моральный аспект данной проблемы. Общество привыкло воспринимать жертву меньшим благом во имя спасения большего. Уголовный закон только закрепляет эту аксиому. Действия в состоянии крайней необходимости как предпочтительные, являются целесообразными 1 .

При необходимой обороне тоже происходит выбор между большим и меньшим злом. Я думаю, что никто не осудит человека, когда он совершит убийство с целью спасения своей или чужой жизни. В данном случае, совершая убийство, не только спасает чью-то жизнь, но восстанавливает социальную справедливость, ведь он отражает опасное для жизни посягательство.

Таким образом, при использовании и необходимой обороны, и крайней необходимости нарушается одни, охраняемые законом интересы, с целью предотвращения причинения вреда другим, охраняемым законом, интересам.

Уголовный закон позволяет использовать право на необходимую оборону и крайнюю необходимость всем гражданам, однако он не обязывает использовать это право и за отказ от использования этого права не влечет никакой уголовной ответственности.

В то же время на некоторых людей законом возложена правовая обязанность использовать это право в соответствующих ситуациях. Такая обязанность лежит на работники пожарной охраны, военнослужащих, сотрудниках милиции, других подразделений органов внутренних дел, и др. профессиональная деятельность таких работников связана с ситуациями, в которых они обязаны защитить чьи-то интересы, а также и свои собственные.

Если рассматривать сходство необходимой обороны и крайней необходимости со стороны признаков, которые им присущи, то в том и другом случае общим признаком является наличность посягательства или опасности. Данный признак понимает под наличностью опасности или посягательства то, что опасность должна возникнуть, существовать и еще не окончится. Как оконченное, так и лишь возможное в будущем посягательство не может вызвать состояния необходимой обороны, то же правило действует и по отношению к крайней необходимости.

Еще одним общим признаком является действительность реальность посягательства или опасности. Другими словами, угроза причинения вреда должна существовать не только в воображении обороняющегося или действующего в состоянии крайней необходимости, но и в объективной действительности.

Как сказано в статьях 37 и 39 УК РФ действия в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости могут осуществляться не только в своих интересах, но и в интересах другого лица, а также охраняемых законом интересах общества и государства.

Защита, как при необходимой обороне, так и при крайней необходимости должна совпадать по времени с общественно опасным посягательством или с грозящей опасностью. Пределы осуществления права на защиту определяется во времени начальным и конечным моментом самого посягательства, при крайней необходимости моментом начала опасности и моментом ее окончания. Преждевременная или запоздалая защита не имеет ничего общего с рассматриваемыми обстоятельствами, исключающими преступность деяния.

Одним из самых важных сходств является понятие превышения пределов необходимой обороны и крайней необходимости. Защита правомерна только тогда, когда в процессе её осуществления не были превышены её пределы. Однако, законодатель делает поправку, что превышением пределов защиты являются только умышленные действия, совершенные в процессе таковой защиты.

Социально-правовое назначение рассматриваемых институтов состоит в том, чтобы при коллизии правоохраняемых благ и, что не менее важно, способов их защиты стимулировать не безразличное отношение лица к такой, а стремление предотвратить опасность наступления более тяжких последствий, чем те, угроза наступления которых уже налицо 1 .

Действия, совершенные и в состоянии необходимой обороны и в состоянии крайней необходимости являются всегда правомерными, если при этом не были превышены пределы защиты от посягательства (опасности).

Даже если превышены пределы защиты от опасности (посягательства), то это все равно считается смягчающим обстоятельством на что прямо указано в пункте "ж" ч. 1 ст. 61 УК РФ ("Обстоятельства, исключающие преступность деяния").

ГЛАВА 3 Различия необходимой обороны и крайней необходимости

Крайняя необходимость имеет ряд сходных моментов с необходимой обороной. Их сближают социальная значимость, цели соответствующих действий и основания этих действий. Вместе с тем они существенно отличаются друг от друга.

Источником опасности при необходимой обороне являются общественно опасные действия человека, на что прямо указано в уголовном законе – "не является причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны 1 …"

Источником опасности, создающей по уголовному праву состояние крайней необходимости, выступают, в отличие от необходимой обороны, не только действия человека. Эти источники могут быть самыми разнообразными 2 :

 1. Действия сил природы, различных стихий (огонь, вода и т.д.), то есть объективные процессы, происходящие в природе, например землетрясение, наводнение, ураганы, горные лавины, снегопады и т.д., которые создают опасность для жизни и здоровья людей, их имущества.

 2. Нападение животных.

 3. Неисправность различных механизмов (например, транспортных средств).

 4. Физиологические, патологические процессы (болезнь, состояние голода и т.д.), если, например, человек, заблудившийся в тайге, спасаясь от голода, убивает дикое животное или птицу, на которых охотиться вообще запрещено.

 5. Коллизия двух опасностей (свидетель, вызванный в суд для дачи показаний, остается с тяжелобольным родственником, оказывая тому необходимую помощь).

При необходимой обороне вред причиняется только посягающему и только человеку.

При крайней необходимости, как правило, лицу, не связанному с созданием опасности другой личности, его правам, государственным и общественным интересам.

При крайней необходимости вред причиняется интересам, в равной степени охраняемых не только уголовным законом, но и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Во время осуществления акта необходимой обороны посягающий, то есть преступник, выходит на это время из под охраны закона и вновь возвращается под охрану под охрану закона только после окончания необходимой обороны.

Необходимая оборона непреступна, если вред причиненный меньше, равен или даже несколько больше предотвращенного. В данном случае обороняющемуся лицу не нужно заботится о причиненном вреде посягающему, однако не надо забывать о превышении пределов необходимой обороны.

При крайней необходимости причиненный вред должен быть всегда меньше, чем предотвращенный. Действуя в условиях крайней необходимости, лицо должно отдавать себе, отчет в том, что вред, который он причиняет другим, охраняемым законом интересам, должен быть меньше вреда предотвращаемого.

Необходимая оборона допускается и тогда, когда обороняющийся имел возможность защитить государственные, общественные и личные интересы, не прибегая к причинению вреда посягающему. В ч.3 ст. 37 УК РФ сказано, что право на необходимую оборону принадлежит лицу независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратится за помощью к другим лицам или органам власти.

Вред при крайней необходимости должен быть причинен третьим лицам. К ним относятся граждане и юридические лица, а также государство и общественные организации, не являющиеся юридическими лицами, не причастные к созданию обстановки крайней необходимости, интересам которых, однако, причиняется вред при спасении другого правоохраняемого интереса 1 .

Состояние крайней необходимости исключается, ели устранение опасности было возможным без причинения вреда третьим лицам. На это прямо указывается в ч. 1 ст. 39 УК РФ "…опасность не могла быть устранена иными средствами…" То есть состояние крайней необходимости будет только тогда правомерно, когда причинение вреда одним охраняемым законом интересам, во имя спасения других (более значимых) интересов будет являться действительно крайним случаем в сложившейся ситуации.

Если необходимая оборона помогает бороться с преступностью и воспитывать в обществе нетерпимость к преступным элементам, а также желание защищать свои и чужие интересы, в том числе и интересы государства, то крайняя необходимость вынуждает человека причинять вред вследствие действия каких-либо природных сил, механизмов, а также физического и психического состояния человека.

Действуя в состоянии крайней необходимости человек не имеет права спасать свою жизнь ценой чужой жизни. Однако, при использовании права на необходимую оборону обороняющийся может причинить смерть посягающему с целью спасения своей жизни или жизни другого человека, если при этом не было превышения пределов необходимой обороны.

Еще одним важным отличием является вопрос о возмещении причиненного вреда. Как было сказано выше, вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, возмещению не подлежит, а вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, подлежит возмещению, если суд не примет иного решения.

Особенная часть УФ РФ не содержит специальных норм, предусматривающих ответственность за превышение пределов крайней необходимости, аналогичных тем, которые предусмотрены в ст. 108, 114 УК РФ. А, значит, ответственность за превышение пределов крайней необходимости будет по соответствующим статьям Особенной части, но со ссылкой на пункт "ж" ст. 61 УК РФ (Обстоятельства, смягчающие наказание).

Ситуация крайней необходимости довольно часто возникает в процессе осуществления медицинской деятельности. Нередко врач поставлен перед выбором: кому в первую очередь оказывать медицинскую помощь при дефиците медицинской техники, лекарственных средств, квалифицированного персонала. В отечественном дореволюционном праве считалось возможным спасение собственной жизни за счет жизни другого человека в обстоятельствах крайней необходимости. Так Н. С. Таганцев писал: "Я, бесспорно, могу лишить жизни другого человека, спасая себя… 1 ". Следовательно, актом крайней необходимости признавалось причинение не только меньшего вреда по сравнению с предотвращенным, но и равного предотвращенному.

В уголовном праве советского периода стала доминировать та точка зрения, согласно которой спасение собственной жизни за счет жизни другого человека нельзя считать актом крайней необходимости, а следует рассматривать как грубейшее нарушение норм морали, как причинение равного вреда, не исключавшего уголовной ответственности. Актом крайней необходимости стало признаваться причинение меньшего вреда по сравнению с вредом предотвращаемым.

Профессор М. Д. Шаргородский говоря об условиях правомерности причинения вреда при крайней необходимости применительно к трансплантации органов и тканей человека писал: "…"разобравши" донора на части, можно спасти жизнь не одному, а нескольким лицам, а сточки зрения существующего решения вопроса о крайней необходимости это следует признать правомерным, так как ценой жизни одного спасается жизнь нескольких людей 1 ".

Однако, он считал подобный подход неприемлемым: жизнь человека не может быть принесена в жертву даже для достижения цели спасения нескольких людей.

С точки зрения действующего уголовного законодательства и института крайней необходимости, не устанавливающих запрета на умышленное причинение смерти одному человеку для спасения нескольких и тем более множества людей, использование органов и тканей донора для спасения жизни нескольких сотен реципиентов не только правомерно, но и общественно полезно. Следовательно, любой из нас может быть принесен в жертву для спасения нескольких человек, которым трансплантация жизненно необходима при отсутствии необходимого органа донора-трупа. В связи с этим С. С. Тихонова выступила с предложением дополнить статью 39 УК РФ со следующим содержанием: "Причинение вреда жизни и здоровью человеку в состоянии крайней необходимости, совершенное в целях изъятия органов или тканей потерпевшего, не исключает преступного деяния 2 "

На мой взгляд такое дополнение в ст. 39 делать не нужно. Действующее законодательство и современная уголовно-правовая доктрина считают недопустимым спасение жизни одного человека за счет жизни другого. В таком случае это можно расценивать как причинение равного вреда, что по уголовному законодательству влечет уголовную ответственность. Последовательная защита основных прав и свобод человека 3 , которую гарантирует ст. 2 Конституции РФ и международные правовые акты, не позволяют слепо применять положение о крайней необходимости в практической деятельности медицинских работников, в частности, в сфере трансплантологии.

Острая потребность в органах и тканях человека для трансплантации не должна порождать самого состояния крайней необходимости. В УК РФ предусматривается уголовная ответственность за данное преступление до 20 лет лишения свободы (п. "м" части 2 ст. 105 УК РФ).

ГЛАВА 4 Уголовно-правовая ответственность при превышении пределов необходимой обороны и крайней необходимости

4.1 Превышение пределов необходимой обороны

Согласно ч.2 ст. 37 УК РФ превышением пределов необходимой обороны признаются умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства. Поскольку в законе не раскрыто содержание понятия "посягательство", его характер и опасность, в литературе высказано суждение, что превышение пределов необходимой обороны является оценочной категорией, зависящей от усмотрения суда. В связи с этим Пленум Верховного Суда СССР в постановлении от 16 августа 1984 года, назвал следующие виды превышения пределов необходимой обороны:

 1. Чрезмерную оборону.

 2. Несвоевременную оборону.

3. Причинение тяжкого вреда при мнимой обороне, недопустимого в условиях отражения действительного посягательства.

В судебной практике имеют место разные трактовки понятия чрезмерной обороны: - несоответствие в средствах защиты и нападения, несоответствие в интенсивности посягательства и защиты, несоответствие мер защиты посягательству.

Относительно чрезмерной обороны Пленум Верховного Суда СССР в своем постановлении указал, что превышением пределов необходимой обороны признается лишь явное, очевидное несоответствие защиты характеру и опасности посягательства, когда посягающему без надобности умышленно причиняется вред, наказываемый в соответствии со ст. 105 и ст. 111 УК РФ. Одновременно Пленум разъяснил, что, разрешая вопрос о наличии или отсутствии признаков превышения пределов необходимой обороны, суды не должны механически исходить из требования соразмерности средств защиты и средств нападения, а также соразмерности интенсивности защиты и нападения, но должны учитывать как степень и характер опасности, угрожающей обороняющемуся, так и его силы и возможности по отражению нападения (количество нападающих и обороняющихся, их возраст, физическое состояние, наличие оружия и другие обстоятельства, которые могли повлиять на реальное соотношение сил посягающего и защищавшегося).

Превышение пределов необходимой обороны при несоразмерности между применяемой защитой и характером начавшегося или непосредственно угрожающего посягательства имеется там, где по степени своей интенсивности оборонительные меры явно превышают интенсивность посягательства. Защита в таком случае проводится более агрессивно, чем посягательство, вследствие этого наблюдается явное несоответствие между вредом, причиненным посягающему и вредом угрожавшим 1 .

Например, при оскорблении человека на улице он причиняет обидчику тяжкие телесные повреждения.

В данном случае совершенно очевидна несоразмерность средств и методов защиты характеру и опасности посягательства. При выборе средств и методов защиты принимается во внимание главным образом ценность охраняемого объекта.

Интенсивность – это характеристика способа деяния. В русском языке она понимается как уровень напряженности усилий. Применительно к уголовному праву она означает степень динамичности конкретного деяния.

Интенсивность, как одна из важнейших характеристик посягательства, является реальным выражением и воплощением вовне целей и намерений субъекта.

Принципиальное значение имеет положение закона о том, что "право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения" (ч. 3 ст. 37 УК РФ). Тем самым, сделана попытка уравнять в правах при осуществлении акта необходимой обороны частных лиц и сотрудников правоохранительных и контролирующих органов, к которым на практике всегда предъявлялись в этом отношении повышенные требования.

В тех же случаях, когда в ситуации необходимой обороны должностные лица правоохранительных и контролирующих органов превышают ее пределы, ответственность должна наступать именно за эксцесс обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ или ч. 1 ст. 144), а не за превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Важным моментом, без учета которого нельзя правильно решить вопрос о пределах обороны в конкретном случае, является установление реального соотношения сил посягающего и обороняющегося, характеристики личности посягающего, психического состояния обороняющегося.

Пленум Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 года № 14 обратил внимание на данное обстоятельство, указав, что "в случаях душевного волнения, вызванного нападением, его внезапностью, обороняющийся не всегда в состоянии точно взвесить характер опасности и избрать соразмерные средства защиты, что естественно, может иногда повлечь и более тяжкие последствия, за которые он не может нести ответственность". Следовательно, вред, причиненный посягающему в процессе необходимой обороны в ряде случаев может превышать тот вред, которым угрожало общественно опасное посягательство.

Пленум Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 года № 14 в своем постановлении указал, что если обороняющийся превысил пределы необходимой обороны в состоянии внезапно сильно возникшего волнения, действия виновного подлежит квалифицировать по статье 105 или статье 111 УК РСФСР 1960 года (убийство при превышении пределов необходимой обороны или тяжкое или менее тяжкое телесное повреждение, причиненное при превышении пределов необходимой обороны). Однако следует помнить, что внезапно возникшее сильное волнение (физиологический аффект) бывает разным по содержанию: страх, ужас, гнев, ненависть и т. д.

Аффект страха является реакцией самозащиты. Он возникает от опасности посягательства, которая воспринимается как угрожающая наиболее важным благам (например, жизни). Оценка опасности может быть преувеличенной, то есть ошибочной. В этом случае допущенное превышение пределов необходимой обороны не может считаться умышленным. Если же посягательство вызвало аффект гнева или ненависти, то совершенное под его влиянием преступление, как не связанное с защитой, следует квалифицировать по ст. ст. 107 (убийство, совершенное в состоянии аффекта), 113 (причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта) УК РФ.

Превышением пределов необходимой обороны, как указал Пленум Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 года № 14, следует считать в том случае, когда обороняющийся прибегнул к защите такими средствами и методами, применение которых явно не вызывалось ни характером и опасностью посягательства, ни реальной обстановкой, и без необходимости причинил посягающему тяжкий вред.

Здесь я бы хотел привести пример из судебной практики по вопросу превышения пределов необходимой обороны и квалификации таких действий. Бутырским районным судом г. Москвы К. осуждена по ч. 1 ст. 108, ч. 1 ст. 166 УК РФ. Она признана виновной в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны, и в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (угоне).

Как указано в приговоре, 1 июня 1997 г. примерно в 22 час. К., находясь в квартире, принадлежавшей Сафронову, в состоянии алкогольного опьянения из личной неприязни в ссоре вырвала из рук Сафронова кухонный нож и, обороняясь, нанесла ему удар в грудь, от чего он скончался на месте.

К. с целью скрыться с места преступления завладела машиной "ГАЗ - 24", которой Сафронов пользовался по доверенности, и, не имея умысла на хищение, доехала на ней до станции метро "Коломенская", где ее остановили работники ГАИ. Ввиду отсутствия у нее документов машину поставили на штрафную стоянку.

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда приговор оставила без изменения.

Заместитель Председателя Верховного Суда РФ в протесте поставил вопрос об отмене судебных решений и прекращении дела на основании отсутствия в действиях К. состава преступления. Президиум Московского городского суда 18 мая 2000 г. протест удовлетворил, дело прекратил за отсутствием в деянии К. состава преступления, указав следующее.

Признавая К. виновной в совершении убийства при превышении пределов необходимой обороны, суд в приговоре констатировал, что она, увидев в руках Сафронова нож, могла реально опасаться за свою жизнь, однако, вырвав из его рук нож, т.е. завладев им, К. не попыталась покинуть квартиру или предотвратить конфликт иным путем, менее опасным для жизни Сафронова, а, ненавидя потерпевшего, сознательно допуская возможность причинения смерти, нанесла ему со значительной силой удар ножом в жизненно важную часть тела - грудь, причинив повреждение сердца, от чего он скончался на месте преступления.

Таким образом, одним из условий, в силу которого суд признал К. виновной в совершении данного преступления, являлось то обстоятельство, что она, имея возможность оставить место происшествия бегством, не сделала этого и нанесла Сафронову удар ножом. Данный вывод суда с учетом обстановки, в которой имело место происшествие, является ошибочным.

Згідно з ч. 2 ст. 37 УК РФ право на необходимую оборону принадлежит лицу независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.

Как видно из материалов дела, К. находилась наедине с Сафроновым в закрытой комнате, в отсутствие соседей по коммунальной квартире. Он в этот вечер был в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, подошел к К., держа нож на уровне ее груди. Она, понимая, что для ее жизни существует реальная угроза, защищаясь, вырвала нож и нанесла им удар Сафронову в грудь.

Следовательно, действия К. соответствовали характеру и степени общественной опасности посягательства. Поэтому осуждение ее за убийство при превышении пределов необходимой обороны нельзя признать обоснованным 1 .

Таким образом, суд должен учитывать степень общественной опасности посягательства и наличие реальной угрозы для обороняющегося.

В соответствии с действующим законодательством, причинение вреда посягающему или его интересам в состоянии необходимой обороны, но с превышением ее пределов, является общественно опасным деянием и влечет за собой уголовную ответственность.

Законодательное определение превышения пределов необходимой обороны правильнее истолковывать исходя из юридического содержания каждого входящего в него признака. Превышение пределов необходимой обороны сводится к нарушению соотношения вреда предотвращенного и причиненного. При определении этого соотношения в расчет надо брать характер и степень опасности посягательства.

Характер – качественная сторона посягательства. Она зависит от его объекта. В этой связи иногда, только исходя из характера посягательства, можно судить о правомерности обороны. Если посягательство направленно, например, на жизнь, то любая защита будет допустимой 2 .

Степень опасности – количественная величина посягательства. Например, причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью по характеру одинаковы (объектом они имеют здоровье). Но по степени опасности разные, так как причиняют здоровью различный по тяжести вред. В этой связи при толковании превышения пределов необходимой обороны посягательство как основание для объема защиты в определенной мере сводится к величине причиняемого посягающим вреда конкретному объекту.

Между защитой и посягательством, как это вытекает из определения превышения пределов необходимой обороны, должно быть явное несоответствие. Явность предполагает внешнее, резкое различие между одним и другим вредом. Кроме того, она означает очевидность несоответствия, прежде всего, для обороняющегося.

С учетом сказанного, законодательное определение превышения пределов необходимой обороны, можно интерпретировать как заведомое причинение посягающему значительно большего вреда, чем тот, который ожидался обороняющимся от действий нападающего.

Например, превышением пределов необходимой обороны будет являться убийство при пресечении кражи, при отражении хулиганства, не связанного с насилием, опасным для жизни и здоровья граждан, и т. д.

Причинение легкого вреда здоровью посягающего, законом не признается превышением пределов необходимой обороны, так как между причиненным и любым предотвращенным вредом нет явного несоответствия.

Превышение пределов необходимой обороны – это защита, но с превышением ее пределов. Стало быть, превысить пределы необходимой обороны возможно лишь при защите, при отражении или пресечении посягательства. Если посягательство еще не началось или уже окончилось, то нет того, против чего допустима оборона. В этой связи нельзя превысить того, чего нет.

Ответственность за преступления с превышением пределов необходимой обороны предусмотрена ст. 108 и ст. 114 УК РФ, которые устанавливают ответственность за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью.

В судебной практике встречаются случаи осуществления оборонительных действий против лица, поведение которого ошибочно воспринимается как общественно опасное действие. В теории уголовного права и в судебной практике такие случаи называются мнимой обороной.

Пленум Верховного Суда СССР в постановлении от 16 августа 1984 года № 14 указал, что суды должны отличать состояние необходимой обороны от так называемой мнимой обороны, когда отсутствует реальное общественно опасное посягательство и лицо лишь ошибочно предполагает его наличие.

При мнимой обороне посягательство отсутствует. Оно "существует лишь в сознании "обороняющегося". Мнимая оборона возможна лишь вследствие ошибки "обороняющегося" в оценке социальной значимости действий потерпевшего. В этом случае, какие-то его действия, объективно не создающие опасности общественным отношениям, под влиянием субъективного заблуждения воспринимаются как общественно опасное посягательство.

Причиной мнимой обороны может быть ошибка обороняющегося относительно ряда объективных обстоятельств, а точнее трех групп этих обстоятельств.

Первую составляют те из них, при которой лицо ошибается относительно характера действий потерпевшего, признавая не общественно опасное поведение общественно опасным, хотя оно не обладало таким качеством, и было даже правомерным.

Ошибка "обороняющегося" может быть и в отношении посягающего, когда за него принимается не действительный посягающий, а другое лицо, не являющееся посягающим.

Наконец, ошибка может относится ко времени окончания посягательства, побуждая обороняющегося продолжить защиту после прекращения фактического посягательства, которое он не заметил. Это так называемая запоздалая оборона.

Мнимая оборона – действие общественно опасное. Ответственность за нее наступает в зависимости от наличия вины у лица, ее осуществившего. Если лицо не предвидело и не могло предвидеть своей ошибки относительно отсутствия основания для необходимой обороны, оно не виновно в причинении вреда 1 .

При мнимой обороне причиняется вред лицу, не совершающему посягательства либо лицу, совершившему посягательство в прошлом и уже возвратившемуся под охрану закона. Отсюда следует, что вред, причиненный при мнимой обороне, является общественно опасным. Возникает вопрос об ответственности.

В тех случаях, когда "обороняющийся" не сознавал ошибочности своего представления относительно социальной значимости поведения потерпевшего, личности пострадавшего или момента окончания посягательства, не должен и не мог сознавать своей ошибки, в его действиях нет вины, и он не может быть привлечен к уголовной ответственности.

По мнению проводившегося Пленума Верховного Суда СССР, невиновная мнимая оборона должна рассматриваться как акт необходимой обороны. Однако такое суждение вызывает возражение. Дело в том, что при мнимой обороне нет основания для необходимой обороны – общественно опасного посягательства. Его нет либо вообще, либо оно было в прошлом и перестало существовать на момент осуществления "обороны". Мнимая оборона не уголовно-правовая категория (она не предусмотрена УК РФ). Она чисто научное понятие, призванное помочь разобраться в случаях, когда "оборона" не укладывается в содержание статьи 37 УК РФ.

Говоря о юридической оценке действий, совершенных при мнимой обороне, следует помнить, что они результат фактической ошибки и поэтому при их квалификации может быть только один подход, вытекающий из единых правил ответственности за преступления, совершенные под влиянием ошибки. В этой связи виновная мнимая оборона не может быть признана умышленным преступлением, так как при такой "обороне" виновный не сознает общественно опасного характера своего действия 2 . Она влечет ответственность по нормам, предусматривающим ответственность за неосторожные преступления (ст. ст. 108, 118 УК РФ). Изложенное касается случаев, когда мнимо обороняющийся причиняет вред, который в условиях реального посягательства был бы соразмерным.

Иначе обстоит дело при оценке мнимой обороны, повлекшей причинение вреда, недопустимого в условиях отражения реального посягательства. Здесь возможны два варианта. Первый – "обороняющийся" по неосторожности причинил тяжкий вред потерпевшему. Второй вариант – мнимо обороняющийся сознательно причиняет пострадавшему вред, недопустимый в условиях отражения реального посягательства. Такая мнимая оборона влечет ответственность в зависимости от наступивших последствий, как за умышленное преступление по ст. 105, 110 или 112 УК РФ.

4.2 Превышение пределов крайней необходимости

У частині 2 ст. 39 УК РФ говорится, что превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред равный или более значительный, чем предотвращенный. Таке перевищення тягне за собою кримінальну відповідальність лише у випадках умисного заподіяння шкоди.

Так настоящий Уголовный кодекс впервые на законодательном уровне формулирует это понятие - в Уголовном кодексе РСФСР о превышении пределов необходимой обороны ничего не говорилось. Ст. 14 УК 1960 года гласила: “Не является преступлением действие, хотя и подпадающее под признаки деяния, предусмотренного Особенной частью настоящего Кодекса, но совершенное в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, угрожающей интересам государства, общественным интересам, личности или правам данного лица или других граждан, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена другими средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред”.

Под превышением пределов крайней необходимости понимается причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда правоохраняемым интересам был причинен вред, равный или более значительный, чем предотвращенный.

Из определения превышения пределов крайней необходимости вытекают следующие признаки 1 :

 1. Причиненный вред больше предотвращенного.

 2. Причиненный вред равен предотвращенному.

 3. Обстоятельства предотвращения вреда явно, то есть заведомо для всех, не соответствовали угрожавшей опасности, например в случае, когда если причинение вреда не было единственным способом устранения опасности.

У частині 2 ст. 39 УК РФ говорится о причинении вреда равного или более значительного, чем вреда предотвращенного, а до этого вред, характерный для превышения пределов крайней необходимости, характеризуется еще и как явно не соответствующий характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых эта опасность устранялась. Тем самым законодатель предусматривает два критерия определения превышения пределов крайней необходимости, один из которых в литературе называют основным (вред причиненный должен быть меньше вреда предотвращенного), а другой – дополнительным (причиненный вред не должен явно не соответствовать характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых она устранялась) 2 .

Вопрос в том, какой вред считать более важным, а какой – менее, является вопросом факта и решается в каждом конкретном случае в зависимости от конкретных обстоятельств дела. В основу оценки вреда причиненного и вреда предотвращенного должны быть положены как объективный, так и субъективный критерии, определяющим при этом является объективный критерий 1 .

В законе нет указания на то, чтобы причиняемый вред был наименьшим из всех возможных, этот вред лишь должен быть менее значительным по сравнению с предотвращаемым вредом.

Поскольку в Особенной части УК РФ не предусмотрены специальные нормы об ответственности за конкретные деяния, связанные с превышением пределов крайней необходимости, действия виновных в таких случаях должны квалифицироваться по соответствующим статьям УК со ссылкой на часть 2 ст.39 УК РФ.

Данное обстоятельство, наряду с другими, отнесено к смягчающим уголовное наказание (пункт ”ж” ст. 61 УК РФ – обстоятельства, смягчающие наказание).

Следует также иметь в виду, что согласно закону (часть. 2 ст. 39 УК РФ) превышение пределов крайней необходимости влечет за собой уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения вреда, в случаях не умышленного причинения вреда уголовная ответственность исключается.

Сказанное не относится к ситуациям устранения лицом вреда, опасность причинения которого создана его предшествующим поведением. К такой ситуации правила о крайней необходимости вообще не применимы.

Например, шофер, который умышленно или по неосторожности создал аварийную ситуацию и с целью устранения грозящей опасности причинил вред здоровью пассажиров, не может ссылаться на состояние крайней необходимости. Такая ссылка возможна только в случаях, когда опасность, хотя и была создана действиями лица, но при условиях, когда оно не только не предвидело, но и не должно и не могло было предвидеть этой опасности, то есть когда опасность была создана им невиновно. Во всех остальных случаях ответственность наступает на общих основаниях за соответствующее умышленное или неосторожное преступление без ссылки на крайнюю необходимость либо превышение ее пределов 1 .

При решении вопроса о наличии вины следует иметь ввиду, что в ряде случаев, и особенно когда соответствующие события развиваются быстро и в сложной обстановке, например при транспортных происшествиях, лицо, может превысить пределы крайней необходимости вследствие скоротечности событий и непроизвольности нарушения внимания, не всегда в состоянии избрать правильное решение. В таких случаях можно говорить о неосторожном превышении пределов крайней необходимости, которое не влечет ответственности лица 2 . Не случайно в законе прописано, что только умышленные действия лица, находящегося в состоянии крайней необходимости, могут быть признаны преступлением, что повлечет уголовную ответственность.

Поскольку вред при крайней необходимости причиняется лицу, не причастному к возникновению опасности, вопрос о возмещении ему ущерба решается следующим образом. Ст. 1067 ГК РФ гласит, что вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим вред. Однако в этой статье есть положение, что учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред, суд может возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда полностью или частично как это третье лицо , так и причинившего вред 3 .

Если опасность была создана виновным поведением другого лица, обязанность по возмещению ущерба возлагается на него. Суд с учетом обстоятельств дела может также возложить такую обязанность и на лицо, в интересах которого действовал при крайней необходимости причинитель вреда.

Висновок

В данной работе рассматривается вопрос необходимой обороны и крайней необходимости с точки зрения Уголовного Кодекса Российской Федерации. Поскольку ситуации, в которых гражданин считает (верно, или не верно) себя вправе нанести вред, тяжкие телесные повреждения или применить оружие против другого лица возникают довольно часто в уголовной практике и зачастую носят спорный характер – очевидна важность знания этого института уголовного права.

Для понимания важности этого вопроса достаточно отметить, что если суд признает человека оправданно находившимся в состоянии необходимой обороны, то он освобождается от уголовной ответственности, в противном случае он привлекается к ответственности на общих основаниях. По моему мнению, в подобных случаях зачастую довольно трудно провести грань между законным и незаконным.

Аналогичные слова можно сказать относительно крайней необходимости, хотя здесь вопрос стоит не так остро. Это связано с тем, что статьи УК РФ, касающиеся данного вопроса, решают проблемы обоснованности нанесения вреда направленного не на конкретное лицо с целью защиты, а связанного с целью предотвращения более сильного вреда (пожары, наводнения, спасательные работы и др.).

Рассмотренные выше институты уголовного права имеют не только важное юридическое значение, но и социальное и моральное значение. Законодатель, давая возможность человеку защищать свои права, права других лиц, и даже интересы государства тем самым передает обществу часть полномочий, которые возложены на правоохранительные органы. В частности, используя право на необходимую оборону, обороняющийся не только восстанавливает социальную справедливость, но и передает преступника (посягавшего) правоохранительным органам.

Любое нарушение закона приносит огромный ущерб нашему государству, обществу, а значит, всем и каждому члену этого общества. Весьма активной формой участия общественности в борьбе с преступностью является осуществление российскими гражданами принадлежащего им права на необходимую оборону.

Защищая путем необходимой обороны и крайней необходимости интересы государства, общества и личности от общественно опасных посягательств, от угрожающей этим интересам опасности, каждый гражданин имеет широкие права и надежные гарантии. Однако, не нужно забывать, что превышение пределов правомерности наступает уголовная ответственность, и действие из общественно полезного превращается в общественно опасное.

Что касается сходств и различий этих институтов уголовного права, то они имеют некоторые сходства. Однако, при более тщательном рассмотрении выявляется и существенные различия по которым эти институты входят в систему уголовного права как разные по своему юридическому значению элементы.

Список використаної літератури та нормативно-правових актів

 1. Конституція Російської Федерації. - М.; ТК Велбі, Видавництво Проспект, 2004. - С. 32.

 2. Кримінальний Кодекс Російської Федерації. – М.; ГроссМедиа, 2004 – С. 160.

 3. Цивільний Кодекс Російської Федерації. Части первая, вторая и третья. - М.; ТК Велбі, Видавництво Проспект, 2004. - С. 448.

 4. Федеральный закон "О милиции" от 18 апреля 1991г.

 5. Федеральный закон от 03.04.95 N 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности" (в ред. от 30. 06. 2003).

 6. Федеральный закон от 27.05.96 N 57-ФЗ "О государственной охране" (в ред. от 18. 07. 1997).

 7. Федеральный закон от 06.02.97 N 27-ФЗ "О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации" (в ред. от 20. 06. 2000).

 8. Постановление Пленума Верховного Суда СССР "О применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно опасных посягательств" от 16 августа 1984 года, № 14.

 9. Постановление Президиума Московского городского суда от 18 мая 2000 года.

 10. Кримінальне право Росії. Підручник для вузів. Загальна частина. Под. ред. А. Н. Игнатова и Ю. А. Красикова. – М.; Издательство НОРМА, 2000. - 639с.

 11. Зуев В. А. Необходимая оборона и крайняя необходимость. – М.; 1996. - С. 152.

 12. Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник. Під ред. А. И. Рарога. – М.; Юристъ, 2003. - С. 511.

 13. Научно-практический журнал "Уголовное право". Орешкина Т. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 1999. № 3. – С. 15 – 16.

 14. Научно-практический журнал "Уголовное право". Пархоменко С. Уголовно-правовая ответственность превышения пределов крайней необходимости. 2004. № 2. – С. 49 – 50.

 15. Кримінальне право. Загальна частина. Підручник. Під ред. Н. И. Ветрова и Ю. И. Ляпунова. – М.; 2003. - С. 486.

 16. Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Т.1. Тула.; Автограф, 2001. -С. 562

 17. Шаргородский М. Д. Избранные работы по уголовному праву. – СПб.; Издательство "Юридический центр Пресс", 2003. – С. 963.

 18. Кримінальне право. Загальна частина. Підручник. Під ред. В. Д. Иванова. – Ростов-на-Дону.; ФЕНИКС, 2002 – С. 320.

 19. Кримінальне право. Загальна частина. Підручник. Під ред. В. Ф. Караулова. – М.; ИНФА-М, 2002. – С. 301.

 1. Кримінальне право. Загальна частина. Підручник. Під ред. А.Б. Мельниченко. – Ростов-на-Дону.; ФЕНИКС, 2001 – С. 384.:

 2. Курс кримінального права. Загальна частина. У 2-х томах. Під ред. Н.Ф. Кузнєцової, І.М. Тяжковой. – М.; Зерцало, 2002.

 3. Наумов А. В. практика применения Уголовного Кодекса в Российской Федерации. – Электронно-правовая система "ГАРАНТ".

1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. – М.; 2004г. - С. 10.

2 Зуев В. А. Необходимая оборона и крайняя необходимость. 1996р. - С. 5.

1Федеральный Закон "О милиции" от 18 апреля 1991 года.

2 ст. 24-29 Федерального закона от 06.02.97 N 27-ФЗ "О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации" (в ред. от 20.06.2000).

3 ст. 14 Федерального закона от 03.04.95 N 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности" (в ред. от 30.06.03).

4 ст. 24-27 Федерального закона от 27.05.96 N 57-ФЗ "О государственной охране" (в ред. от 18.07.97).

1Постановление Пленума Верховного Суда СССР "О применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно опасных посягательств" от 16 августа 1984 года, № 14.

1Уголовное право. Загальна частина. Підручник. Под. ред. Н. И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова. М.; 2003г. – С. 84 – 85.

1Гражданский Кодекс Российской Федерации. Частина друга. Статья 1066.

1 Кримінальне право. Загальна частина. Під ред. В. Д. Иванова. – М..; 2002г. – С. 69-70.

1Статья 24 Федерального закона "О милиции" от 18 апреля 1991г.

1 Шаргородский М. Д. Избранные работы по уголовному праву. – СПб.; 2003г. - С. 125.

1 Кримінальне право. Загальна частина. Під ред. В.Ф. Караулова. – М.; 2002г. - С. 120.

1 Кримінальне право. Загальна частина. Під ред. А. Б. Мельниченко. – Ростов-на-Дону, 2001. – С. 384.

1 Пархоменко С. Уголовно- правовая регламентация превышения пределов крайней необходимости. Кримінальне право. № 2. – 2004г. С. 49.

1Ч. 1 ст. 37 Уголовного Кодекса Российской Федерации от 1 января 1997 г.

2 Наумов А. В. практика приминения Уголовного Кодекса Российской Федерации.

1 Наумов А. В. Практика применения Уголовного Кодекса Российской Федерации.

1 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Т. 1 . – Тула.; 2001г. - С. 238.

1 Шаргородский М. Д. Избранные работы по уголовному праву. – СПб.; 2003г. - С. 397.

2Тихонова С. С. Прижизненное и посмертное донорство в РФ: вопросы уголовно-правового регулирования. – СПб.; 2002г. – С. 108..

3 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. – М.; 2004г. - С. 3.

1 Курс уголовного права. Загальна частина. Під ред. Н.Ф. Кузнєцової, І.М. Тяжковой. – М.; 2002г. - С. 486.

1Постановление Президиума Московского городского суда от 18 мая 2000 года (извлечение).

2 Кримінальне право. Загальна частина. Під ред. Н. И. Ветрова и Ю. И. Ляпунова. – М.; 2003. – С. 258.

1 Субъективная сторона преступления. Під ред. К. Ф. Тихонова. – Саратов.; 1998г. - С. 362.

2 Уголовное право Российской Федерации. Загальна частина. Під ред. А. И. Рарога. – М.; 2003г. – С. 223.

1 Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник. Під ред. А. И. Рарога. 2003г. - С. 315.

2 Орешкина Т. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее преступность деяния. Кримінальне право. 1999р. - № 3. С. 17.

1 Уголовное право России. Загальна частина. Под. ред. А. Н. Игнатова и Ю. А. Красикова. 2000р. - С. 302.

1 Уголовное право России. Загальна частина. Під ред. А. Н. Игнатова и Ю. А. Красикова. 2000р. – С. 301.

2 Уголовное право Российской Федерации. Загальна частина. Підручник. Під ред. А. И. Рарога. 2003г. - С. 315.

3 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Частина друга. Статья 1067.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
166.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Необхідна оборона і крайня необхідність
Карне право необхідна оборона і крайня необхідність
Необхідна оборона і крайня необхідність як обставини що виключають злочинність діянь
Необхідна оборона Уявна оборона
Крайня необхідність
Схожість і відмінності характеру та діяльності Воланда і Мефістотеля
Крайня необхідність Готування до злочину
Крайня необхідність і види покарання
Крайня необхідність та умови її правомірності
© Усі права захищені
написати до нас