Нарахування податків

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Зміст

Питання № 1. Акцизи як непрямі податки

Завдання № 2

Завдання № 3.

Список літератури

Питання № 1. Акцизи як непрямі податки

Сучасному бухгалтеру поряд з розрахунком податків, які обов'язково сплачувати кожне підприємство, доводиться часто стикатися з низкою специфічних податків, об'єктом оподаткування якими є окремі факти господарської діяльності або ряд специфічних товарів і послуг.

Одним з найважливіших податків такого роду є акцизи.

Економічну суть акцизів можна визначити як додаткове обкладення державою вартості товарів підвищеного попиту, але не є предметами першої необхідності, і мінеральної сировини, також користується підвищеним попитом, з перенесенням податкового тягаря на плечі безпосереднього споживача.

Таким чином, під оподаткування акцизом потрапляють товари, сировина, при виробництві яких або торгівлі якими передбачається досить високий рівень прибутку.

Акцизи включаються в ціну товару, тому й слід вважати, що податковий тягар в даному випадку лягає на споживача.

Тим не менш, сума акцизу сплачується до бюджету один раз безпосереднім виробником, особою, ввезшім товар, або іншим податковим агентом, на якого було покладено обов'язок по сплаті.

Те ж є об'єктом обкладення акцизами, якщо керуватися сучасним російським законодавством. Відповідь на питання дається ст 1814 НК РФ.

Отже акцизами повинні обкладатися наступні товари:

 • Спирт етиловий з усіх видів сировини, за винятком спирту коньячного.

 • Спиртовмісна продукція (розчини, емульсії, суспензії) з об'ємом часткою етилового спирту понад 9%.

Слід зазначити, що з цієї категорії товарів виключаються лікарські, лікувально-профілактичні, діагностичні засоби, що пройшли державну реєстрацію і внесені до державного реєстру лікарських засобів і виробів медичного призначення, а також лікарські, лікувально-профілактичні засоби, розлиті у відповідності до вимог державних стандартів;

 • Алкогольна продукція;

 • Пиво;

 • Тютюнова продукція;

 • Автомобілі легкові, мотоцикли з потужністю двигуна 112,5 кВт;

 • Автомобільний бензин;

 • Дизельне паливо;

 • Моторні масла для дизельних і карбюраторних двигунів;

 • Прямогінний бензин.

Для цілей оподаткування під прямогонним бензином мається на увазі бензинові фракції, отримані в результаті переробки нафти, газового конденсату, попутного нафтового газу, природного газу, горючих сланців, вугілля та іншої сировини, а також продуктів їх переробки, за винятком бензину автомобільного. Бензинова фракція - це суміш вуглеводів, киплячих в інтервалі температур від 30 до 215 градусів за Цельсієм при атмосферному тиску 760 міліметрів ртутного стовпа.

Під обкладання акцизами підпадає в якості мінерального сировини природний газ (включаючи отбензіненний сухий газ і нафтовий попутний) газ після обробки та переробки).

Також сплачувати акцизи зобов'язані підприємства оптової торгівлі, що реалізують підакцизні товари з акцизних складів.

Інститут акцизних складів покликаний розділити податковий тягар щодо сплати акцизів між безпосереднім виробником підакцизної продукції і підприємством оптової торгівлі, закуповують її у виробника.

Коли підприємство-оптовик, що має підакцизний склад, закуповує підакцизні товари безпосередньо у виробника, то податковий тягар лягає навпіл на виробника і підприємство торгівлі, тобто податок сплачується і тим, і іншим в обсязі 50%. Акцизні склади використовуються для зберігання і реалізації тільки алкогольної продукції.

Для того, щоб відкрити свій акцизний склад, підприємству оптової торгівлі треба виконувати ряд вимог, що пред'являються Правилами видачі дозволів на встановлення акцизних сладу їх функціонування та здійснення податкового контролю за їх роботою. Тим самим держава намагається забезпечити контроль повного надходження до бюджету коштів за акцизами, що стягуються при реалізації алкогольної продукції.

Свідоцтвом про походження алкогольної продукції податкового контролю є наявність на товарній-транспортної накладної і рахунок фактурі штампу «відпустку вирішене», завіреного підписом податкового інспектора.

Ще одним моментом, коли в підприємства виникає обов'язок заплатити акцизи, є факт передачі виробленої підакцизної продукції, за виключенням нафтопродуктів, всередині підприємства для подальшого виробництва з них непідакцизних товарів або ж факт передачі виробленого сировини для подальшої переробки.

Обов'язок сплатити акциз з нафтопродуктів виникає у організації та індивідуальних підприємців у наступних випадках:

 • придбання у власність;

 • отримання в рахунок оплати послуг з їх виробництва з давальницької сировини і матеріалів;

 • оприбуткування самостійно вироблених нафтопродуктів з власної сировини і матеріалів;

 • отримання власником сировини і матеріалів нафтопродуктів, вироблених з цієї сировини і матеріалів на основі договору переробки;

 • передача нафтопродуктів, вироблених з давальницької сировини і матеріалів, власнику цієї сировини і матеріалів.

Для цілей здійснення податкового контролю за операціями з підакцизними нафтопродуктами існує особливий регламент взаємодії податкових органів з платниками акцизу.

Юридичні особи та індивідуальні підприємці, що здійснюють операції з нафтопродуктами, зобов'язані встати на окремий облік у податкову інспекцію і отримати свідоцтво про реєстрацію особи, що здійснює операції з нафтопродуктами.

Якщо організація здійснює реалізацію за різними групами підакцизних товарів чи підакцизного мінерального сировини, то необхідно вести роздільний облік по кожній групі товарів.

Сума акцизу, що підлягає сплаті, обчислюється як добуток відповідної податкової ставки на обсяг продукції або ж на вартість товару.

При оформленні товарно-транспортних і платіжних документів на реалізацію підакцизних товарів чи підакцизного мінерального сировини сума акцизу в обов'язковому порядку проставляється в рахунках фактурах, розрахункових документах, накладних.

При визначенні суми податку, що підлягає сплаті до бюджету, як і у випадку з податком на додану вартість, існує можливість податкових відрахувань.

Алкогольна продукція та тютюнові вироби підлягають обов'язковому маркуванню спеціальними акцизними марками. Суми, сплачувані організацією - продавцем підакцизних товарів за ці марки, вважаються авансовими платежами або вчинення іншої операції, за акцизами. Розмір цих авансових платежів встановлюється Урядом РФ.

Для відображення в бухгалтерському обліку використовується рахунок 68 «Розрахунки з податків і зборів» (субрахунок «розрахунки по акцизах»), рахунок 90 «Продажі» (субрахунок 90 / 4 «Акцизи»), рахунок 19 «Податок на додану вартість по придбаним цінностям» (субрахунок «Акцизи по сплачених матеріальним цінностям»).

За дебетом рахунка 19 «Податок на додану вартість по придбаним цінностям», субрахунок «Акцизи по сплачених матеріальним цінностям» організація відображає суми акцизів, сплачені постачальникам за підакцизні товари, що використовуються в якості сировини для виробництва підакцизних товарів, за якими зараховується акцизний платіж, в кореспонденції з кредитом рахунків 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 76 «розрахунки з різними дебіторами і кредиторами».

Суми акцизів фактично отримані від покупців за реалізовані товари відображаються:

Дт 90 / 4 «Акцизи» Кт 68 субрахунок «Розрахунки по акцизах»

- Нарахований акциз.

Перерахування даного податку до бюджету здійснюється аналогічно до інших податків.

Дт 68 субрахунок «Розрахунки за податками» Кт 51 «Розрахункові рахунки»

- Перерахований акциз у бюджет.

Завдання № 2

Дано:

 1. Згідно договору поставки право власності на товар переходить до покупця у момент його фактичного надходження

 2. Вартість товарів - 600 000руб.

 3. Товар відвантажено 15 липня поточного року, а підучивши покупцем 14 серпня цього ж року.

 4. Організація надала покупцеві товарний кредит строком на 2 місяці зі сплатою відсотків з розрахунку 24% річних.

Рішення

Розрахуємо суму відсотків

600000 * 24% / 12 міс * 2 міс використання = 24000 рублів сума сплати за кредит,

на 24000 руб організацією відпустила товар буде зроблена проводка

Дт 91 «інші позареалізаційні доходи і витрати» Кт 76 «Інші дебітори і кредитори».

Завдання № 3.

Дано: виїзні податкові перевірки здійснюються щодо:

1 Організацій

2 Індивідуальний підприємців

3 фізичних осіб-не індивідуальних підприємців

4. Індивідуальні підприємці

Так як для цілей здійснення податкового контролю за операціями з підакцизними продуктами існує регламент взаємодії, то юридичні особи та індивідуальні підприємці, що здійснюють операції зареєстровані в податкових органах. Виїзні податкові перевірки здійснюються у відношенні організацій, так як вони мають досить великий документообіг, а так само відбуваються позапланові перевірки всіх платників податків здійснюють операції з підакцизними товарами.

Список літератури

1.Гражданскій кодекс РФ. Частина перша. Ст.211 - Новосибірськ: РІПЕЛ, 1995.-с94.

2. Інформаційно-аналітичний журнал «податки та економіка» № 11 2001р .- 77с

3.Самохвалова Ю.М. «Бухгалтерський облік: Короткий курс. Навчальний посібник.-М.: ИНФРА-М, 2003.-144с .- (серія «вищу освіту»)

4 «Облік за новим Планом рахунків», роз'яснення та рекомендації. Типові проводки / Под ред. І.Д.Юцковской.-2-е вид., Перераб. і доп.-М., ВД ФБК-ПРЕС, 2002,-368с

5. Чуєв І.М., Чечевіцина Л.М. «Аналіз фінансово-господарської діяльності» Навчальний посібник .- 2004.-368с (Серія «вищу освіту»)

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
24.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Бухгалтерський облік і нарахування податків
Порядок нарахування і сплати податків відповідальність за податкові правопорушення
Механізм нарахування непрямих податків при здійсненні імпортних операцій
Підвищення якості адміністрування податків податків складових основні джерела формування
Нарахування заробітної плати
Методи нарахування амортизації
Аспекти нарахування процентів в банку
Облік нарахування заробітної плати
Облік нарахування і виплати дивідендів
© Усі права захищені
написати до нас