Нарахування заробітної плати

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
1. Постановка завдання
2. Рішення завдання засобами MS Excel
Список використаної літератури

1. Постановка завдання.
На коксохімічному виробництві необхідно щомісяця складати відомість з розрахунку заробітної плати, що містить 2 показники:
Ø сума нарахованої заробітної плати по дільниці;
Ø сума заробітної плати по цеху.
Перший показник розраховується шляхом накопичення сум, що стосуються окремого співробітника ділянки, а другий - додаванням сум заробітних плат по всіх дільницях, що входять в кожен цех.
Вхідний оперативною інформацією служить табель, який містить наступні реквізити (умовна форма): код цеху, код ділянки, табельний номер, сума заробітної плати. Необхідно розмістити ці реквізити в первинному документі.
Довідковою інформацією служать такі реквізити: код цеху, код ділянки, табельний номер сума заробітної плати.
У результаті слід отримати відомість з наступними реквізитами: код цеху, код ділянки, сума заробітної плати.
Організаційно-економічна сутність задачі.
1. Найменування завдання: розрахунок нарахування заробітної плати по цехах і ділянках.
2. Місце вирішення задачі: Табельна ВАТ «НЛМК», коксохімічне виробництво.
3. Мета вирішення задачі: визначення суми заробітної плати по цехах і ділянках.
4. Періодичність вирішення задачі: щомісячно до 4 числа кожного місяця.
5. Для кого призначений вирішення завдання: для керівництва комбінату.
6. Джерела отримання вихідних документів: майстри цехів.
7. Інформаційна модель задачі.
Майстри цехів
Табель
Відомість


8. Економічна сутність завдання: відомість з нарахованої заробітної плати необхідна для розрахункового відділу, який на її підставі робить виплати щомісячної заробітної плати працівникам у повному обсязі, у відомості відображається сума заробітної плати, що підлягає виплаті працівникам.
Опис вхідної інформації.
У даному розділі наводиться перелік всіх первинних документів, що використовуються для вирішення завдання.
В якості вхідної інформації використовується документ «Табель». На підставі цього документа створюється наступний машинний документ.

Табель
Код цеху
Код ділянки
Табельний номер
Сума заробітної плати
12
4569
63212
9800
12
4569
63213
12350
12
4569
63214
12530
12
4570
63215
16500
12
4570
63216
14450
13
4571
63217
17562
13
4571
63218
13640
13
4571
63219
17450
14
4575
63220
23120
14
4575
63221
12350
14
4575
63222
15000
14
4576
63223
16320
14
4576
63224
11000
Опис структури первинного документа «Табель»
Ім'я реквізиту
Ідентифікатор
Тип даних
Спосіб введення реквізиту
Код цеху
KC
З
Автоматично
Код ділянки
KY
З
Автоматично
Табельний номер
TN
З
Вручну
Сума заробітної плати
ΣSPR
Ч
Вручну
Будуть відрізнятися два типи даних: символьні С - ті, що не піддаються арифметичної обробці, і числові - Ч, які піддаються такої.
Кількість документів за період: щомісяця - 1 документ.
Опис умовно-постійної інформації.
У даному розділі наводиться перелік документів, що використовуються для вирішення завдання, а також опис їх структури.
Для вирішення завдання використовуються наступні документи: «Табель» і «Довідник заробітних плат».

Опис структури документа
«Табель»
Ім'я реквізиту
Ідентифікатор
Код цеху
KC
Код ділянки
KY
Табельний номер
TN
Сума заробітної плати
ΣSPR
Ім'я реквізиту
Ідентифікатор
Заробітна плата працівника
SPR
Опис результуючої інформації
Проектується форма первинного документа
Розрахунок нарахування заробітної плати по цехах і ділянкам
Найменування
Сума заробітної плати
Сума по ділянці
SY i
Сума по цеху
SC i
Опис структури результуючого документа
Розрахунок нарахування заробітної плати
Ім'я реквізиту
Ідентифікатор
Тип даних
Код ділянки
KY
З
Код цеху
KC
З
Сума заробітної плати
ΣSPR
Ч
Кількість документів за період: щомісяця: 1 шт.
Кількість рядків в документі (в середньому): 11.
Контроль правильності документа: логічний контроль отриманих сум.

Опис алгоритму розв'язання задачі
Для отримання відомості з розрахунку нарахування заробітної плати необхідно розрахувати:
· Суму заробітних плат працівників у кожній ділянці;
· Суму заробітних плат по цехах;
Розрахунки виконують такими формулами:
Сума заробітних плат працівників у кожній ділянці:
SY i = QUOTE ,
де SPR j - заробітна плата працівника,
i - номер ділянки
Сума заробітних плат по цеху:
SC i = QUOTE .
де i - номер цеху.

2. Рішення завдання засобами MS Excel
1. Викличемо Excel (Пуск / Програми / MS Excel).
2. Перейменуємо Лист 1 в табель (встановити курсор на Лист 1, натиснути праву кнопку миші і вибрати перейменувати).
3. На першому аркуші «Табель» в осередках таблиці A2: D2 запишемо назви стовпців заданої таблиці. Заповнимо таблицю вихідними даними.
4. Зробимо об'єднання осередків A1: D1, в даній комірці запишемо назва таблиці «Табель».

Організуємо контроль введення даних (виділимо потрібні клітинки, виконаємо команду Перевірка).

5. Перейменуємо Лист 2 до відомості (встановити курсор на Лист 2, натиснути праву кнопку миші і вибрати перейменувати).
6. На другому листі «Відомість» в осередках таблиці A2: В2 запишемо назви стовпців заданої таблиці. Заповнимо таблицю вихідними даними.
7. Зробимо об'єднання осередків A1: В1, в даній комірці запишемо назва таблиці «Відомість».
8. У комірку В3 введемо формулу: = СУММЕСЛІ (Табель! B3: B15; 4569; Табель! D3: D15)
У комірку В4 введемо формулу: = СУММЕСЛІ (Табель! B3: B15; 4570; Табель! D3: D15)
У комірку В5 введемо формулу: = СУММЕСЛІ (Табель! B3: B15; 4571; Табель! D3: D15)
У комірку В6 введемо формулу: = СУММЕСЛІ (Табель! B3: B15; 4575; Табель! D3: D15)
У комірку В7 введемо формулу: = СУММЕСЛІ (Табель! B3: B15; 4576; Табель! D3: D15)
9. У осередок В9 введемо формулу: = СУММЕСЛІ (Табель! A3: A15; 12; Табель! D3: D15)
У комірку В10 введемо формулу: = СУММЕСЛІ (Табель! A3: A15; 13; Табель! D3: D15)
У комірку В11 введемо формулу: = СУММЕСЛІ (Табель! A3: A15; 14; Табель! D3: D15)
10. Відформатуємо осередки:
Після виконання всіх операцій отримаємо підсумкову таблицю, яка містить суму заробітних плат по ділянках і цехах.Список використаної літератури
1. Інформаційні системи в економіці та управлінні, Трофімов, 2007
2. «Інформаційні системи в економіці», «Інформаційні системи в управлінні соціально-трудової сферою», «Інформаційні технології управління», «Інформаційні системи маркетингу»: методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи для самостійної роботи студентів III курсу - М.: Вузівський підручник, 2007 .
3. Комп'ютерні інформаційні технології в економіці та управлінні, Козирєв А.А.
4. Романов А.Н., Одинцов Б.Є. Інформаційні системи в економіці (лекції, вправи і завдання): Учеб. посібник. - М.: Вузівський підручник, 2006.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
46.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік нарахування заробітної плати
Автоматизоване нарахування заробітної плати
Облік нарахування заробітної плати
Розрахунок заробітної плати Нарахування зарплати
Нарахування та утримання заробітної плати на прикладі виправної
Аналіз використання робочого часу та нарахування заробітної плати
Форми і системи оплати праці нарахування заробітної плати
Нарахування та утримання заробітної плати на прикладі виправної установи
Розробка автоматизованої інформаційної системи з нарахування заробітної плати по 18 розрядної
© Усі права захищені
написати до нас