Навчання та труд їх місце в психічному розвитку молодшого школяра новоутворення молодшого шкільного

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

. Глава I. Психічні особливості молодших школярів та новоутворення учнів початкових класів:

1.1. Особливості навчання в початкових класах ... ... ... ... ... ... ... ... 6

1.2. Довільна увага як одне з центральних новоутворень молодшого шкільного періоду та інші психічні функції у молодшого школяра ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10

1.3. Особистісна рефлексія як одне з новоутворень в молодшому шкільному періоді ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16

1.4. Інтелектуальна рефлексія у молодших школярів ... ... ... ... 17

    1. Розвиток внутрішнього плану дій у молодших школярів ... .......................................... ....................................... 21

. Глава II. Експериментальне вивчення зв'язку успішності та успішності навчання молодших школярів з розвитком властивостей уваги:

2.1. Методи дослідження ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .............. 23

2.2. Отримані результати ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25

Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........ 30

Бібліографія ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........ 33

Додаток ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35

Введення

Молодший шкільний вік починається в сім років, коли дитина приступає до навчання в школі, і триває до десяти років [5], [13]. Провідною діяльністю даного періоду стає навчальна діяльність. Молодший школяр приступає до засвоєння людського досвіду, представленого у формі наукових знань. Також молодший шкільний період характеризується подальшим вдосконаленням вищої нервової діяльності, кістково-м'язового апарату, розвитком психічних функцій. .183]. Молодший шкільний період займає особливе місце в психології ще й тому, що цей "період навчання в школі є якісно новим етапом психологічного розвитку людини. Адже в цей час психічний розвиток здійснюється головним чином у процесі навчальної діяльності і, отже, визначається ступенем включеності в нього самого школяра "[17, C .183]. Незважаючи на підготовку до школи, здійснювану в дитячому садку і батьками, адаптація до школи вимагає чималих зусиль від дитини. Відбувається різка зміна режиму всього дня. Навчальна діяльність, ставши ведучою, ставить свій ряд вимог до молодшого школяреві. Ритм шкільного життя сприяє розвитку необхідних для успішного навчання навичок і вмінь. Школяр тепер сам повинен розподіляти свій час, спілкується з великою кількістю дітей. Дитина менше рухається, але зате йому приходити виносити навантаження, пов'язані з розумовою діяльністю. .32]. До того ж у школяра як і раніше залишається потреба в ігровій діяльності [3, C .32].

Результат вирішення цих нових, які постали перед ним завдань, має великий вплив на подальше життя школяра. Події, що відбуваються з молодшим школярем у школі, позначаються на її подальшому особистісному розвитку. Цей відрізок життя має високу значимістю, що і визначає актуальність даної роботи.

.183]. Молодший шкільний період - це "етап інтенсивного соціального розвитку психіки, її основних підструктур, вираженого як в процесі соціалізації індивідуальна утворень, так і в новоутворенні в особистісній сфері та у формуванні суб'єкта діяльності" [17, C .183]. На даному періоді в учнів початкових класів основними новоутвореннями є особистісна та інтелектуальні рефлексії, становлення внутрішнього мовлення, самоконтроль, довільність і усвідомленість пізнавальних процесів і поведінки [13].

Мета роботи: розглянути новоутворення молодшого шкільного віку і визначити місце навчання і праці в діяльності учня початкових класів.

Об'єкт дослідження: розвиток учнів молодшого шкільного віку.

Предмет дослідження: психологічні закономірності навчання в молодшому шкільному віці.

Гіпотеза дослідження: зв'язок успішності та успішності навчання молодших школярів з розвитком властивостей уваги.

Для досягнення мети дослідження і перевірки гіпотези були поставлені наступні завдання:

1. Проаналізувати існуючі трактування центрального психологічного новоутворення молодшого шкільного періоду розвитку.

2. Вивчити взаємозв'язок центральних психологічних новоутворень молодшого шкільного віку з новоутвореннями дошкільного віку і психологічним новоутворенням кризи семи років.

3. Розглянути умови розвитку цих новоутворень.

Методи дослідження: Для проведення експериментальної частини роботи підбір методів здійснювався відповідно до цілей і завдань дослідження. . Були використані методика вивчення уваги у школярів третіх-четвертих класів [15], методика «Так і ні». Для вивчення особливостей розвитку довільної уваги застосовувалася «Корректурная проба» (тест Бурдона) [9, C. 78].

. Глава I. Психічні особливості молодших школярів та новоутворення учнів початкових класів

    1. Особливості навчання в початкових класах

. "Молодший шкільний вік - це період у житті дитини з шести до десяти років, коли він проходить навчання в початкових класах" [14, C. 43]. . "У цей період вчення є основним видом діяльності, в якій формується людина" [16, C. 616]. У початкових класах діти приступають до пізнання початку наук. На даному етапі переважно розвивається інтелектуально-пізнавальна сфера психіки. На цьому етапі з'являється багато психічних новоутворень, удосконалюються і розвиваються старі. .185]. "Шкільний період характеризується інтенсивним розвитком пізнавальних функцій, сенсорно-перцептивних, розумових, мнемічних та ін" [17, C .185].

Зазвичай учень початкової школи з полюванням йде до цього навчального закладу. .185]. "Для учнів перших-третіх класів характерним є прагнення до положення школяра (80-63% відповідей). З моменту вступу до школи центральне місце - соціальний мотив - прагнення до нової соціальної позиції школяра" [17, C .185]. У перші дні навчання в школі велике значення має досвід, набутий дитиною вдома. Раніше маленький дошкільник був єдиним та унікальним істотою, але зі вступом до школи, він потрапляє в середовище, де навколо нього такі ж "унікальні і єдині". Окрім необхідності пристосовуватися до ритму шкільного життя і нових вимог, освоювати простір школи, оволодіти способами самоорганізації та організації свого часу молодший школяр повинен вчитися взаємодіяти з однокласниками. Але головне завдання молодшого школяра полягає в успішному навчанні в школі.

Також важливо відзначити, що на етапі молодшого шкільного віку дитина переживає так званий криза семи років. У дитини змінюються сприйняття свого місця в системі відносин. .251]. "Змінюється соціальна ситуація розвитку, і дитина опиняється на межі нового вікового періоду" [8, C .251]. Дитина усвідомлює своє місце у світі суспільних відносин і набуває нову соціальну позицію школяра, яка безпосередньо пов'язана з навчальною діяльністю. Цей процес докорінно змінює його самосвідомість, що призводить до переоцінки цінностей. . Освіта набуває величезне значення для школяра, тому, наприклад, ланцюг невдач дитини в цій ведучою на даному етапі діяльності може призвести до формування стійких комплексів або навіть синдрому хронічної неуспішності [8, C. 255].

Звичайно, щоб вчення стало провідною діяльністю, воно і по-особливому повинно бути організовано. Важливим елементом навчальної діяльності є гра, в процесі якої дитина вчиться взаємодіяти з однолітками, освоює соціальні ролі, вимоги та правила, прийняті в людському суспільстві. Гра, яка приймає соціальне забарвлення, розвиває почуття суперництва і співробітництва. Протягом гри молодші школярі засвоюють такі поняття як рівність, підпорядкування, справедливість, несправедливість. Зазвичай молодші школярі віддають перевагу компанію своїх однолітків з ними статі. Триває засвоєння норм поведінки, притаманних їхній підлозі і схвалюваних суспільством. До того ж молодші школярі не можуть довго сидіти на одному місці. Вони потребують в русі. Урок повинен містити не тільки пояснення нового матеріалу, його закріплення і повторення старого. Але також має відводитися час різним руховим дії, ігор, рухомою діяльністю.

Враховуючи, що у дошкільнят гра була провідною діяльністю, навчальна діяльність, яка стає провідною на даному етапі розвитку, безпосередньо пов'язана з грою. Тому навчальна діяльність може виникнути тільки на певній стадії розвитку гри.

Завдяки навчальної діяльності рамки сприйняття дитиною навколишнього світу розширюються. Несвідомі і вигадані страхи минулих років змінюються більш усвідомленими (уроки, природні явища, уколи).

.32]. "До найважливіших особистісним характеристикам молодшого школяра відносяться: довірливе підпорядкування авторитету, підвищена сприйнятливість, уважність, наївно-ігрове ставлення до багато чого з того, з чим він стикається" [3, C .32]. У поведінці учня початкових класів видно послух, конформізм і наслідування.

Навчання в школі є для дітей досить новою і тому цікавою діяльністю, при цьому вони стикаються і з рядом труднощів. .97]. Дети в этом возрасте обладают долей импульсивности, капризности, упрямства. Волевые процессы ещё недостаточно развиты у младших школьников. Но постепенно умение проявлять волевые усилия появляется в умственной деятельности и поведении школьников. У школьников формируются произвольные умственные действия, например, намеренное запоминание, волевое внимание, направленное и стойкое наблюдение, упорство в решении разнообразных задач. Поэтому возрастает значение оценки результатов деятельности школьника со стороны взрослых. "Учебно-познавательная деятельность школьника как социально и индивидуально значимая по существу имеет двойственную стимуляцию: внутреннюю, когда школьник получает удовлетворение, приобретая новые знания и умения, и внешнюю, когда его достижения в познании оцениваются учителем" [17, C .203] Оценка со стороны учителя является стимулом для учащегося. Эта оценка сильно влияет также и на самооценку учащегося. Причём, потребность в оценке и сила переживаний намного выше у более слабых учеников [7, C .43]. Оценка выступает в роли поощрения. Оценка учителя помогает ребёнку со временем самостоятельно научиться оценивать свою работу. Причём это должна быть не просто оценка результата, но и самих действий школьника, выбранного им способа для решения какой-либо конкретной задачи. Учитель в начальных классах школы не может ограничиться просто отметкой в журнале как оценкой деятельности ученика. Здесь важна содержательная оценка, то есть преподавателю необходимо объяснить школьнику, почему поставлена именно эта оценка, выделить положительные и отрицательные стороны работы ребёнка. В последствии педагог, оценивая учебную деятельность детей, её результаты и процесс, формирует у детей критерии оценки. [ 8, C.67]. "Школярі спочатку, природно, не вміють самостійно формулювати навчальні завдання і виконувати дії по їх рішенню." До певного часу їм допомагає в цьому вчитель, але поступово відповідні вміння вони набувають самі (саме в цьому процесі у них формується самостійно здійснювана навчальна діяльність, вміння вчитися "[3, C .97]. Діти в цьому віці мають часткою імпульсивності, примхливості, впертості. Вольові процеси ще недостатньо розвинені в молодших школярів. Але поступово вміння виявляти вольові зусилля з'являється в розумовій діяльності та поведінці школярів. У школярів формуються довільні розумові дії, наприклад, навмисне запам'ятовування, вольову увагу, спрямоване і стійке спостереження, наполегливість у вирішенні різноманітних завдань. Тому зростає значення оцінки результатів діяльності школяра з боку дорослих. "Навчально-пізнавальна діяльність школяра як соціально та індивідуально значуща по суті має подвійну стимуляцію: внутрішню, коли школяр отримує задоволення, набуваючи нових знань і вміння, і зовнішню, коли його досягнення в пізнанні оцінюються вчителем "[17, C .203] Оцінка з боку вчителя є стимулом для учня. Ця оцінка сильно впливає також і на самооцінку учня. Причому, потреба в оцінці та сила переживань набагато вище у більш слабких учнів [7, C .43]. Оцінений виступає в ролі заохочення. Оцінка вчителя допомагає дитині з часом самостійно навчитися оцінювати свою роботу. Причому це має бути не просто оцінка результату, але і самих дій школяра, вибраного ним способу для вирішення якої-небудь конкретного завдання. Вчитель у початкових класах школи не може обмежитися просто відміткою в журналі як оцінкою діяльності учня. Тут важлива змістовна оцінка, тобто викладачеві необхідно пояснити школяреві, чому поставлена ​​саме ця оцінка , виділити позитивні і негативні сторони роботи дитини. Надалі педагог, оцінюючи навчальну діяльність дітей, її результати та процес, формує у дітей критерії оцінки. [8, C.67].

Навчальна діяльність збуджується різними мотивами. У дитини з'являється прагнення до саморозвитку та пізнавальна потреба. .255]. "Це інтерес до змістовної сторони навчальної діяльності, до того, що вивчається, і інтерес до процесу діяльності - як, яким чином досягаються результати, вирішуються навчальні завдання" [8, C .255]. Але не тільки результат навчальної діяльності, оцінка мотивують маленького школяра, а також і сам процес навчальної діяльності: розвиток і вдосконалення себе самого як особистості, своїх талантів, здібностей. . "Школяр, стаючи суб'єктом пізнавальної діяльності в загальній системі навчально-виховних впливів, в цей же час набуває особистісні властивості і особистісне ставлення до того, що він робить, і процесу навчання в цілому" [17, C. 206].

.202]. "Своєрідність і складність навчально-пізнавальної діяльності шкільного періоду полягає в тому, що вона здійснюється переважно в умовах безпосереднього спілкування з учителями та учнями класу і школи" [17, C .202]. На початку молодші школярі цілком спираються на думку вчителя. Вони дивляться на ставлення викладача до різних учням і навіть можуть перейняти це відношення. Але в процесі спілкування зі своїми однокласниками та навчальної діяльності молодші школярі ставляться до себе вже більш критично. Вони починають оцінювати як погані, так і хороші вчинки. .202]. Хоча як і раніше "центральне місце в навчальному процесі займає спілкування учня з учителем" [17, C .202].

У молодшому шкільному віці складаються найбільш сприятливі можливості для формування моральних і соціальних якостей, позитивних рис особистості. Податливість і відома сугестивність школярів, їх довірливість, схильність до наслідування, величезний авторитет, яким користується вчитель, створюють сприятливі передумови для формування високоморальної особистості.

Переважаючий тип мислення - наочно-образне, а процес цілісного сприйняття ще недостатньо сформований, увага носить часто мимовільний характер. Першокласники звертають увагу на те, що найяскравіше виділяється: величину, форму, колір або забарвлення.

Дитині пройти ще довгий і тернистий шлях навчання в школі, протягом якого він буде освоювати нові предмети, нові навички, нові вміння. Він буде самовдосконалюватись і розвивати свої здібності, але основи для їх подальшого формування закладаються саме в перші роки навчання.

1.2 Довільна увага як одне з центральних новоутворень молодшого шкільного періоду та інші психічні функції у молодшого школяра

Безумовно, навчальна діяльність вимагає посидючості, організації свого часу, акуратності, відповідальності і, звичайно, уваги. Високий рівень розвитку властивостей уваги позитивно впливає на успішність навчання. Тоді як у дошкільнят переважало мимовільну увагу, природно, перший час воно ж і лідирує в учнів початкових класів. Діти, початківці навчатися в школі, частіше за все страждають від неуважності чи нерозвиненості своєї уваги. Розвивати й удосконалювати увагу настільки ж важливо, як і вчити письма, рахунку, читання. Увага виражається у точному виконанні пов'язаних з ним дій. Образи, одержувані при уважному сприйнятті, відрізняються ясністю і виразністю. При наявності уваги розумові процеси протікають швидше і правильніше, рухи виконуються більш акуратно і чітко.

Увага дошкільника відображає його інтереси по відношенню до навколишніх предметів і виконуваних з ними діями. Дитина зосереджений на предметі чи дії тільки до тих пір, поки не згасає його інтерес до цього предмета або дії. Поява нового предмета викликає переключення уваги, тому діти рідко тривалий час займаються одним і тим же. Поступово у зв'язку з вимогами школи довільна увага розвивається і потім ставати провідним. Без достатньої сформованості довільної уваги, розвиток якого є однією з найважливіших завдань школи, навчальний процес неможливий. Також відбувається розвиток стійкості уваги (вона становить 10-20 хвилин в молодших класах). "На першому етапі (8-10 років) прогресивний характер розвитку уваги забезпечується зростанням всіх його сторін, але різною мірою". Але саме довільне увагу займає одне з центральних місць серед новоутворень молодшого шкільного віку. Будучи учнем початкових класів, дитина починає осягати способи напрямки своєї уваги до різних частин цілісних ситуацій. Коли викладач привертає увагу учнів до якого-небудь навчального матеріалу, їм доводиться досить довго утримувати його. . При навчанні дітей у початкових класах зовнішні враження можуть стати відволікаючим чинником, але молодші школярі вже у стані концентруватися і на нецікавих фактах і діях [8, C. 45]. Довільна увага забезпечує школяреві контроль за процесом своєї діяльності.

.19]. Для продуктивної діяльності на уроці молодшим школярам необхідно розвивати перемикання, тобто перехід від одного виду діяльності до іншого, від одного роду занять до іншого [3, C .19].

Звичайно, увага як психічна функція по-різному розвинена у різних дітей. Властивості уваги можуть відрізнятися у дітей. Ці властивості бувають розвинені не однаковою мірою. "Одні учні мають стійке, але погано перемикається увагу, вони досить довго і старанно вирішують одну задачу, але швидко перейти до наступної їм важко. Інші легко переключаються в процесі навчальної роботи, але так само легко відволікаються на сторонні моменти. У третіх хороша організованість уваги поєднується з його малим об'ємом ". [8, с.262]. Неуважні учні характеризуються сильною отвлекаемостью, низьким рівнем стійкості, розподілу і переключення уваги і поганим умінням концентруватися [12].

.50]. Факт того, що увагу на початковій стадії навчання не розвинене, слабо організована, має невеликий об'єм, погано розподіляється, нестійка, що багато в чому пояснюється недостатньою зрілістю нейрофізіологічних механізмів, що забезпечують процеси уваги [13, C .50]. . Інтенсивно розвиваючись протягом молодшого шкільного віку, різко (в 2,1 рази) збільшується об'єм уваги, підвищується його стійкість, розвиваються навички переключення і розподілу [13, C. 57]. «До 9-10 років діти стають здатні досить довго зберігати і виконувати довільно задану програму дій» [13].

Різні властивості уваги неоднаково використовуються в шкільних дисциплінах. Наприклад, провідна роль в опануванні математикою належить обсягу уваги. Обсяг уваги є кількістю об'єктів, які сприймаються одночасно з достатньою ясністю і виразністю. Для дитини молодшого шкільного віку кожна буква є окремим об'єктом. Обсяг уваги початківця читати дитини дуже малий, але в міру оволодіння технікою читання, набуття досвіду збільшується і обсяг уваги, необхідний для швидкого читання. Основна умова розширення обсягу уваги - наявність навичок і вмінь систематизації, об'єднання за змістом, угруповання сприйманого матеріалу.

Успішність засвоєння російської мови пов'язана з точністю розподілу уваги, а навчання читанню - зі стійкістю уваги [13, С.57-80]. Якщо б можна було легко розвинути різні властивості уваги, то успішність школярів з різних шкільних дисциплін, безсумнівно, зросла. Однак проблема полягає в тому, що різні властивості уваги в нерівній мірі піддаються розвитку. Обсяг уваги індивідуальний, тому він найменш підданий впливу. Зате властивості розподілу і стійкості уваги можна і варто тренувати. Звичайно, для розвитку уваги важливе значення мають і індивідуально-типологічні особливості особистості. Різні поєднання властивостей нервової системи можуть сприяти розвитку якихось властивостей уваги, а іншим перешкоджати. Вважається, що людям із сильною та рухливою нервовою системою більш характерно стійке, легко розподіляти і перемикати увагу. Ті люди, які мають інертну або слабку нервову систему, часто характеризуються нестійким, погано розподіляється увагою.

Проте чинник успішності - це організованість уваги, тобто вміння вчасно і ефективно застосувати властивості уваги в різної діяльності. І навіть володіючи слабко розвинутими властивостями уваги, учень, який уміє правильно організовувати його, може бути досить успішний у навчальній діяльності. Так помилки через «неуважність» у молодших школярів можна пояснити незрілістю нейрофізіологічних механізмів, початковим етапом в оволодінні навичками організації навчальної діяльності та іншими причинами, пов'язаними з періодом адаптації до нових умов школи [13]. Тому особливо важливо в першому класі проводити заняття з розвитку властивостей уваги.

Подальший розвиток в молодшому шкільному періоді отримує уяву. Творчість грає важливу роль в житті будь-якої людини, а воно неможливе без уяви. До того ж раз гра все ще важлива для молодших школярів, у цій діяльності уяву активно використовується. Завдяки уяві людина може прогнозувати результат своїх дій. До того ж, уява нерозривно пов'язане з пам'яттю. Матеріал для уяви частково надається пам'яттю, а пам'ять використовує образи уяви.

Пам'ять у молодших школярів розвивається у двох напрямках - довільності і свідомості. Що стосується мимовільності, то учні легше запам'ятовують навчальний матеріал, який викликав у них інтерес. Це відбувається у них мимоволі. Те ж саме можна сказати і про матеріал, подана в ігровій формі, яскравих наочних посібниках, ілюстраціях. Але на відміну від дошкільнят учні молодших класів здатні довільно і цілеспрямовано запам'ятовувати нецікавий їм матеріал, адже навчання в школі в основному будується з опорою на довільну пам'ять [8].

Молодші школярі характеризуються гарною механічною пам'яттю. Але необхідно розвивати смислову пам'ять, тому що механічне заучування текстів у молодших класів може призвести до майбутніх проблем у навчальній діяльності [3]. Осмислений матеріал легше запам'ятовується, а механічно зазубрений проводитися без розуміння тексту. Для того щоб розвинути смислову пам'ять, викладач повинен навчити дітей найпростішим мнемонічним прийомам. Наприклад, простежування основних змістових ліній, складання плану, розподіл тексту на смислові частини і озаглавліваніе цих частин, відтворення матеріалу вголос або про себе.

Під час навчальної діяльності розвивається процес порівняння. Спочатку в порівнянні учні легко виділяють відмінності і важче схожість. Потім діти вчаться виділяти яскраві, помітні ознаки, в тому числі і суттєві. Розвиваються процеси узагальнення [3]. Зміст понять і узагальнень визначається в основному наочно сприймаються ознаками предметів. У цьому віці мислення дитини тісно пов'язане з його особистим досвідом і тому найчастіше в предметах і явищах він виділяє ті сторони, які говорять про їх застосування, дії з ними. У молодшому шкільному віці у дітей поступово розвивається здатність до аналізу, яка як розумове дія припускає розкладання цілого на частини, виділення шляхом порівняння загального і приватного, розрізнення суттєвого і несуттєвого в предметах і явищах. Дитина починає опановувати аналізом, виділяючи в предметах і явищах різні властивості і ознаки. Але вміння виділяти певні властивості в предметах і явищах дається молодшим школярам з великими труднощами. Зазвичай в першому класі діти виділяють лише два-три властивості у якого-небудь предмету. Але в міру навчання, розширення кругозору учнів і знайомства з різними аспектами дійсності така здатність, безумовно, вдосконалюється. При різних навчальних завданнях, наприклад, виділення кореня в споріднених словах, короткому переказі тексту або виборі заголовка для уривка, молодшим школярам доводиться вчитися виділяти загальне і суттєве. Дітям доводиться вчитися вмінню відволіктися від несуттєвих деталей, що дається їм з не меншими зусиллями, ніж виділення істотного.

Прийоми логічного аналізу необхідні учням вже в першому класі, без оволодіння ними не відбувається повноцінного засвоєння навчального матеріалу. Саме в початковій школі відбувається розвиток найважливіших психічних функцій, необхідних для успішного навчання у майбутньому. Саме тому молодший шкільний період має таке величезне значення в житті кожної людини.

1.3 Особистісна рефлексія як одне з новоутворень в молодшому шкільному періоді

Два інших важливих новоутворення молодшого шкільного періоду - це особистісна рефлексія і рефлексія інтелектуальна. " – "обращение назад") – это процесс самопознания субьектом внутренних психических актов и состояний. Рефлексія (від лат "reflexio" - "звернення назад") - це процес самопізнання суб'єктом внутрішніх психічних актів і станів. Поняття рефлексії спочатку виникло у філософії і означало роздуми індивіда про те, що відбувається в його свідомості. Рефлексія в загальній психології - це пізнання суб'єктом внутрішніх психічних актів і станів. Особистісна рефлексія розуміється як усвідомлення дійовою особою того, як він сприймається партнером по спілкуванню. Коли людина аналізує себе і свою поведінку у взаєминах з іншими людьми і намагається представити, що про нього думають оточуючі, він, таким чином, приходить до деякого пізнання свого «я». Це сприяє розумінню особливостей свого характеру, як позитивних, так і негативних. Такого роду самопізнання грає істотну роль в процесі самовиховання.

Відмінність особистісної рефлексії від інтелектуальної рефлексії полягає в тому, що оцінювання становища відбувається не на базі заданих (об'єктивних, логічних, загальновизнаних і т.п.) основ, а на оцінці за власними, часто глибоко суб'єктивними критеріями, які можуть мати морально-етичну, етичну, культурологічну природу. Тому можна зробити висновок, що процес особистісної рефлексії як одного з механізмів саморозвитку особистості досить індивідуальний.

Особистісна рефлексія як діяльність самопізнання, як процес отримання явного знання про себе самого, веде до дослідження своєї поведінки, своїх особистісних особливостей, відносин з людьми, своєї поведінки. У молодшому шкільному віці, коли ряд факторів, що впливають на самооцінку, помітно розширюється, глибина і інтенсивність рефлексії залежить від багатьох соціальних (соціальне походження і середа), індивідуально-типологічних (ступінь интраверсии-екстраверсії) та біографічних (умови сімейного виховання, стосунки з однолітками ). [19, С.18-20]. Умовами для розвитку особистісної рефлексії можуть стати якісь незвичайні або спантеличуючі ситуації в спілкуванні, необхідність зрозуміти переживання іншої людини.

У молодшому шкільному віці особистісна рефлексія як одне з новоутворень даного періоду має ряд особливостей. Поступово в учнів з'являється своя точка зору на все, що охоплює їх. Звичайно, думка оточуючих впливає на самооцінку молодших школярів. Звичайно, відповідаючи на запитання, що про них думають інші, учні початкових класів концентрують свою увагу на конкретних справах, і лише в середній школі діти починають осягати особливості свого характеру. Оціночні уявлення молодших школярів досить ситуативні, та критерії їх оцінок досить відносні.

1.4. Інтелектуальна рефлексія у молодших школярів

Інтелектуальну рефлексію традиційно виділяють як одне з найважливіших новоутворень молодшого шкільного періоду розвитку. Але вивчення цього новоутворення пов'язане з рядом труднощів. Як такої чіткої формулювання поняття "інтелектуальна рефлексія" не існує. Незважаючи на активне використання цього терміна, це поняття не має однозначної визначеності. Опис проблеми рефлексії є в роботах Я. М. Пономарьова, В. В. Давидова, О. В. Долженко, Е. В. Ільєнкова.

У сучасній психології склалася певна традиція виділяти рефлексію як центрального новоутворення молодшого шкільного періоду розвитку. Труднощі у вивченні даного новоутворення виникають вже при пошуку дефініції цього поняття і з'ясуванні тих психологічних фактів, які з достатньою ясністю характеризували б генезис рефлексії в молодшому шкільному віці, як одного з головних психологічних підстав побудови навчання в початковій школі.

Аналіз літературних джерел показує, що активне використання в психології запозиченого з філософії поняття рефлексії, не призвело до його однозначної, змістовної і структурної визначеності. Якщо теоретичні, общепсихологические трактування рефлексії безпосередньо пов'язані з філософським визначенням цього поняття, то експериментальні дослідження виконані переважно в контексті вікової психології і спрямовані на виділення головних функцій рефлексії в онтогенезі. Можна виділити три напрямки експериментальних досліджень рефлексії в педагогічній і віковій психології.

Згідно з одним із напрямів у вивченні рефлексії, заснованому на висунутому С.Л. Рубінштейном вимозі до психологічного пізнання, необхідно вивчати зміст і внутрішній зміст психічного факту, виходячи з контексту реальному житті і діяльності суб'єкта. Дослідження, виконані в ракурсі даного розуміння рефлексії, розкривають характер усвідомленої регуляції поведінки, діяльності, психічних процесів і станів людини, визначають зміст рефлексії на різних щаблях онтогенезу.

У шкільні роки діти стають здатні не тільки запам'ятовувати інформацію, але і роздумувати про те, як вони це роблять. Інтелектуальна рефлексія - це осмислення дитиною своїх дій, у процесі якого він усвідомлює схеми і правила його діяльності. Рефлексія як особливий вид пізнавальної діяльності полягає в уточненні своїх знань у з'ясуванні підстави своїх знань, у розкритті їх сутності через аналіз і узагальнення [14].

Інтелектуальна рефлексія визначається як уміння суб'єкта оцінювати, виділяти, аналізувати і співвідносити з предметною ситуацією власні дії. Основою інтелектуальної рефлексії є розумові операції: аналіз, синтез, побудова умовиводів, узагальнень, аналогій, зіставлень, оцінок, висновків. Також важливими функціями інтелектуальної рефлексії є критичність аналізу, логічність обгрунтування, узагальненість систематизація, складання власних уявлень, накопичення досвіду [14].

Рефлексія, на думку деяких дослідників, нерозривно пов'язана з самооцінкою, уявою і розвитком мови. У теорії навчальної діяльності Д. Б. Ельконіна і В.В. Давидова, з процесом навчальна діяльність розвиває у молодших школярів здатність до рефлексії, що є одним з трьох компонентів теоретичного мислення (аналіз, планування, рефлексія). Г.А. Цукерман пропонує вивчати рефлексію як здатність людини визначати межі свого знання і знаходити способи переходу цих кордонів. Виходити за межі наявної ситуації і власних можливостей - головна функція рефлексії та узагальнена характеристика вміння вчитися.

У сучасній теорії навчальної діяльності виділяють, як правило, три основні сфери прояву рефлексії (діяльність і мислення; комунікація і кооперація; самосвідомість). Механізм породження рефлексії визначається як процес усвідомлення підстав власних дій і здатності розрізнення власного знання і незнання.

Інтелектуальна рефлексія нерозривно пов'язана зі сферою спілкування. Передумови навчальної діяльності складаються на основі ігрової діяльності, де величезну роль грає уява, що є в дошкільному періоді центральним новоутворенням. Завдяки грі, дитина опановує навички спілкування і набуває рефлексивну позицію в спілкуванні. Тому рефлексія безпосередньо пов'язана зі спілкуванням дитини з оточуючими.

Недостатній розвиток рефлексії частіше за все пов'язане з неповноцінним розвитком спілкування в дошкільному дитинстві, з бідним вмістом ігрового взаємодії дітей і їх предметної діяльності, і, як наслідок, з вадами у розвитку уяви.

Здатність до рефлексії формується і розвивається у дітей при виконанні дій контролю та оцінки. Усвідомлення дитиною сенсу і змісту власних дій стає можливим тільки тоді, коли він вміє самостійно розповісти про свій дії, докладно пояснити, що і для чого він робить. Адже добре відомо: коли людина пояснює що-то кому-небудь іншому, він сам краще починає розуміти те, що пояснює. Тому на перших порах навчання будь-якої дії (математичного, граматичному тощо) необхідно вимагати від дитини не тільки самостійного і правильного виконання цієї дії, а й розгорнутого словесного роз'яснення всіх здійснюваних операцій.

1.5 Розвиток внутрішнього плану дій у молодших школярів.

Внутрішній план дій - це здатність виконувати дії в думці. Це вміння є однією з універсальних характеристик людської свідомості і являє собою ключова умова для розвитку інтелекту [12]. З точки зору класифікації психічних явищ, внутрішній план дій не відноситься ні до одного з традиційно виділяються психічних процесів, а являє собою нерозривну єдність, сплав уваги, мислення, уяви і пам'яті [19].

Незважаючи на виняткову важливість внутрішнього плану дій для людської психіки, ця здатність в умовах традиційно шкільного навчання формується лише в основному при усному рахунку на уроках математики та усному розбір слів і пропозицій на заняттях російською мовою.

Внутрішній план дій тісно пов'язаний з уявою. Умовою для розвитку внутрішнього плану дій є спілкування з людьми, в ході якого відбувається засвоєння соціального досвіду та засобів її осмислення. Як і будь-яке психічне дію становлення внутрішнього плану дій проходить у своєму розвитку кілька етапів. Спочатку це зовнішнє, практична дія з матеріальними предметами. Потім реальний предмет замінюється його схемою, зображенням. На фінальному етапі після фази промовляння дії з предметом "про себе" слід розумова дія, тобто дією «в умі».

У своєму розвитку таку послідовність проходять всі розумові дії (лічба, читання, виконання арифметичних операцій і т. д.). Найбільш наочний приклад - навчання рахунку: 1) спочатку дитина навчається перераховувати і складати реальні предмети, 2) навчається робити те ж саме з їх зображеннями (наприклад, вважає намальовані кружечки), 3) може дати правильну відповідь, вже не перераховуючи пальцем кожен гурток, а здійснюючи аналогічну дію в плані сприйняття, лише переводячи погляд, але як і раніше супроводжуючи рахунок гучним промовлянням; 4) після цього дія проговорюється пошепки і, нарешті, 5) дію остаточно переходить у розумовий план, дитина стає здатний до усного рахунку.

Розвиток внутрішнього плану дій забезпечує здатність орієнтуватися в умовах завдання, виділяти серед них найбільш суттєві, планувати хід рішення, передбачати і оцінювати можливі варіанти і т. д. «Чим більше« кроків »своїх дій може передбачити дитина і чим ретельніше він може зіставити їх різні варіанти, тим успішніше він буде контролювати фактичне вирішення завдання. Необхідність контролю і самоконтролю в навчальній діяльності, а також ряд інших її особливостей (наприклад, вимога словесного звіту, оцінка) створюють сприятливі умови для формування у молодших школярів здатності до планування і виконання дій подумки, у внутрішньому плані »[4, с.83 ].

Крім усного рахунку та розбору пропозицій розвитку внутрішнього плану дій у молодших школярів сприяють різні ігри, особливо шахи, «п'ятнашки», шашки.Глава 2. Експериментальне вивчення зв'язку успішності та успішності навчання молодших школярів з розвитком властивостей уваги.

2.1 Методи дослідження.

Високий рівень розвитку властивостей уваги позитивно впливає на успішність навчання у молодших школярів [12], [19]. Більшість невстигаючих учнів початкових класів характеризуються низьким рівнем розвитку стійкості, розподілу і переключення уваги [12]. Особливо важливу роль точність розподілу уваги грає при засвоєнні російської мови, стійкість уваги при навчанні читання. [13]. Як правило, в учнів, добре успішних з шкільних дисциплін, ступінь інтеграції основних властивостей уваги - обсягу, стійкості, концентрованості, розподілу і переключення вище [14].

Чим більш розвинені властивості уваги, тим ефективніше зазвичай учень справляється з навчальними завданнями. Але і серед слабо успішних учнів зустрічаються діти з об'єктивно високими властивостями уваги [12]. Тому в даному дослідженні були протестовані дві групи дітей: добре успішних і слабо успішних з шкільних дисциплін. Були протестовані учні третіх класів за методикою «Так і ні». Також була використана коректурна проба: таблиця Бурдона (5-хвилинний варіант заповнення) [9]. При роботі з коректурної пробою Бурдона мета роботи був і Вимірювання питомого кількісних характеристик уваги. У роботі використовувався бланк тесту Бурдона в модифікацій ції, запропонованої радянським психологом П.А. Рудиком. У ході роботи кожному випробуваному були видані листи з тестом Бурдона. Виконанню цієї роботи передувало вправу, здійс ствляемое в спеціальній частині бланка тесту. Досліджуваний повинен був закреслювати у бланку завжди чотири літери: А, М, К, З. Робота йшла порядково. Час, відведений на виконання завдання, становить п'ять хвилин.

Методика «Так і ні», також використана для виявлення рівня розвитку довільної уваги, являє собою певну модифікацію відомої дитячої гри «Так» і «Ні» не кажіть, чорного і білого не беріть ». По ходу гри ведучий ставить її учасникам такі питання, на які простіше за все відповісти словами «Так» і «Ні», а також вживши назви білого і чорного кольорів. Але саме цього за правилами гри робити не можна. Для пропонованої методики тут забороняється відповідати на питання словами «Так» і «Ні». Піддослідним були задані питання, серед яких-були такі, які провокували дитини висловлювати своє ставлення до школи й навчання. Випробуваному задаються наступні питання:

1. Ти хочеш йти до школи?

2. Ти любиш, коли тобі читають казки?

3. Ти любиш дивитися мультфільми?

4. Ти хочеш піти до школи не восени, а тільки через рік?

5. Ти любиш гуляти?

6. Ти любиш грати?

7. Ти хочеш вчитися?

8. Ти любиш хворіти?

Потім дітям була запропонована гра в питання і відповіді на кшталт гри у фанти із заборонами: «Так» і «Ні» не кажіть, білого і чорного не беріть ». По ходу гри дитині ставили кілька запитань. Дитина повинен був відповідати якомога швидше, і при цьому виконувати інструкцію:

1) не називати заборонених квітів, наприклад чорного і білого;

2) не називати двічі один і той же колір;

Також була проведена методика вивчення уваги у школярів 3-4 класів [15]. Тут піддослідним потрібно було виправити в запропонованому тексті помилки. Текс, даний учням, містив десять помилок:

Старі лебеді схилили перед ним горді шиї. Взимку в саду розцвіли яблуні. Дорослі і діти юрмилися на березі. Внизу над ними ростила крижана пустеля. У відповідь я киваю йому рукою. Сонце доходило до верхівок дерев і тряталось за ними. Бур'яни шипучі і плодовиті. Яка ж лежала карта нашого міста. Літак сюди, щоб допомогти людям. Незабаром вдалося мені на машині.

1.2 Отримані результати

При про бработке результатів коректурної проби - таблиці Бурдона, обчислювався показник концентрації уваги k. Для цього необхідно було підрахувати:

1 ; - Загальна кількість правильно закреслених букв - n 1;

- Кількість пропусків букв А М З - n 2; кількість помилково закреслених букв - n3;

- Загальна кількість у переглянуто рядках літер А, М, К, З, підля гають викреслювання - n.

Показник концентрації уваги k обчислюється як відношення:

У залежності величини цього коефіцієнта можна було отримати якісну оцінку.


Дуже хороший - 81 ... 100%
Хороший -61 ... 80%

Середній -41 ... 60%

Поганий -21 ... 40%.

Коефіцієнт точності та акуратності уваги А обчислювався за формулою:

Отримані результати показують, що діти з хорошою успішністю, як правило, мають досить високий рівень концентрації уваги і його точності. У більшості слабко встигаючих дітей рівень уваги середній або низький. Хоча серед другої групи учнів є і школярі з досить високим рівнем уваги.

При відповіді на поставлені запитання в методиці «Так і ні» піддослідним потрібно було постійно пам'ятати правила гри і відповідати певним чином, контролюючи свої відповіді. При цьому від них також вимагалося одночасне обмірковування своїх відповідей, щоб не вимовити заборонених слів. Ці дії були б неможливі без певного розвитку довільності. Деякі діти постаралися полегшити поставлене завдання різними способами і, наприклад, давали повторюваний однозначну відповідь (наприклад, «хочу»). Ця дія позбавляло сенсу їх відповідей. Для таких дітей самим головним було лише дотримання формальності правила гри. Деякі просто підміняли слова «так» і «ні» відповідними рухами голови. Тим самим вони дотримувалися умови гри і не утрудняли себе пошуком адекватної відповіді, що в достатній мірі складно. Багато дітей досить довго мовчали і обдумували свою відповідь перш, ніж дати змістовну відповідь, що не включає заборонені слова.

Обробка результатів проводиться шляхом підрахунку балів, начисляющихся за помилки, під якими розуміються лише слова «так» і «ні», «чорне», «біле». Вживання дітьми просторічної лексики (слова «ага», «не-а» і т.п.) не розглядаються як помилки. Також не вважається помилкою безглуздий відповідь, якщо він задовольняє формального правилом гри. Кожна помилка оцінювалася в 1 бал. Якщо дитина правильно відповів на всі питання, за його результат виставляється 0 (нуль). Таким чином, чим гірше виконано завдання, тим вище сумарний бал.

При обробці результатів методики вивчення увагу у школярів третіх-четвертих класів вищу оцінку отримували учні, не пропустили в тексті ні однієї або не помітили однієї-двох помилок. Середній рівень показали учні, упустили зі своєї уваги 3-4 помилки в тексті. Низький рівень уваги в учнів, не виявили більше п'яти помилок.

Отримані дані дають можливість з'ясувати, чи існує зв'язок між успішністю і рівнем розвитку довільної уваги.

Розрахунок коефіцієнта кореляції між успішністю і рівнем розвитку довільної уваги проводився за наступною формулою:

-коэффициент ранговой корреляции , Де r-коефіцієнт рангової кореляції

d - різниця рангів,

- число предложенных. n - число запропонованих.

Отримане значення кореляції (r = 0.94, p <0,05) є показником помірної тісноти зв'язку. Як видно з отриманих даних, уважні діти вчаться краще, ніж неуважні, не означає, що рівень розвитку довільної уваги лінійно пов'язаний з успішністю у всьому діапазоні мінливості цих показників. Кореляційний аналіз взаємозв'язку властивостей уваги та успішності окремо в групах добре встигаючих і слабо успішних учнів виявив у неуважних учнів велику залежність успішності від рівня розвитку довільної уваги. Враховуючи, що рівень цих показників у неуважних учнів достовірно нижче в порівнянні з уважними, можна припускати, що це у істотно обмежує можливості успішного виконання навчальних завдань. Однак, серед невстигаючих учнів є хлопці з досить непоганим показником рівня уваги. Отже досить розвинене довільну увагу не може гарантувати успішність навчання.

Проведене експериментальне дослідження підтвердило гіпотезу і дозволило зробити наступні висновки:

  1. Добре успішних учні зазвичай мають досить високий рівень уваги.

  2. Завдяки кореляційному аналізу виявлено взаємозв'язок властивостей уваги та успішності. Діти з більш високий показником сформованості довільної уваги, в основному, мають більш високу успішність.

  3. Але, враховуючи факт, що і серед слабо успішних учнів є такі, які мають досить високий рівень довільної уваги, можна зробити висновок, що якісь інші психологічні фактори впливають на процес навчання цих учнів (наприклад, слабка мотивація до навчання, лінь) .

  4. У процесі шкільного навчання відбувається недостатнє і вельми хаотичний розвиток довільної уваги (в основному, при усному рахунку на уроках математики). Тому необхідно додаткові заняття з розвитку довільної уваги.

Висновок

Робота була присвячена особливостям навчання в молодших класах і новоутворенням в учнів початкової школи. У першій частині роботи був зроблений теоретичний аналіз літератури, присвячений даній тематиці, на основі якого були зроблені висновки про важливу роль даного періоду як стартового етапу в шкільному житті дитини. Також були розглянуті появу ряду новоутворень. У психології є різні відповіді на питання, що є центральним психологічним новоутворенням молодшого шкільного періоду розвитку. Це і рефлексія, і планування, і довільну увагу. Причому за кожним з відповідей існує досить струнка і аргументована психологічна теорія. В якості основних новоутворень в молодшому шкільному віці виділяють довільність, внутрішній план дії і особистісна та інтелектуальна рефлексія. Для успішного навчання в школі у дитини має сформуватися достатніх рівень їх розвитку. При навчанні в початкових класах повинні враховуватися і психічні особливості учнів. Для більш продуктивного навчання на уроці треба враховувати специфіку пам'яті дітей, яке, в основному, має наочно-образний характер. У початкових класу, коли запам'ятовування, в основному, носить механічний характер, заснований на силі враження або на багаторазовому повторенні акту сприйняття, діти повинні освоювати різні способи запам'ятовування. Але раз учні тільки вчаться різних способів запам'ятовування, вчитель має знати про особливості пам'яті молодших школярів, щоб краще будувати процес уроку. Свої особливості мають і інші новоутворення такі, як внутрішній план дій - здатність виконувати дії в думці. У міру оволодіння навчальною діяльністю і засвоєння основ наукових знань школяр поступово долучається до системи наукових понять, її розумові операції стають менш пов'язані з конкретною практичною діяльністю або наочної опорою. Діти опановують прийомами розумової діяльності, набувають здатність діяти «в умі» і аналізувати процес власних міркувань.

Подальший розвиток отримує та інтелектуальна рефлексія. І хоча дитина ще недостатньо усвідомлює власні розумові операції і малоспособен до внутрішнього спостереження, він "під тиском спору і заперечень дитина починає намагатися виправдати свою думку в очах інших і починає спостерігати власне мислення, тобто шукати і розрізняти за допомогою інтроспекції мотиви, які його ведуть, і напрям, якому він слід "[10]. Таким чином, молодший школяр тільки починає опановувати рефлексією, тобто здатністю розглядати і оцінювати власні дії, вмінням аналізувати зміст і процес своєї розумової діяльності. У учнів на даному періоді з'являється особистісна рефлексія. Тобто вони починають оцінювати свої вчинки і свою поведінку. Цим та іншим психічним і фізичним особливостям молодших школярів приділяється досить багато уваги в сучасній психології.

Проте одним з основних факторів, який має значення не тільки для гарного навчання в молодших класах і подальшої середній школі, а й для майбутнього життя, ставати таке новоутворення як довільну увагу. На основі експериментальної роботи з'ясовано, що у школярів молодшого шкільного віку довільну увагу займає особливе місце. Виявлена ​​завдяки аналізу і проведеному дослідженню досить тісний кореляційний зв'язок між успішністю і рівнем розвитку довільної уваги. Однак розвинене довільну увагу не може гарантувати школяру, що він досягне успіху у своїй провідної діяльності - навчання. Як показують результати, серед слабо успішних учнів зустрічаються і досить уважні хлопці. Отже, і інші фактори впливають на успішність навчання.

Так як навчання в школі досить складний з причини своєї новизни вид діяльності для дитини, необхідно враховувати особливості навчальної та трудової діяльності в цей час, а також з'явилися новоутворення.

Бібліографія

1. Ананьєв Б.Г. Про проблеми сучасного человекопознанія. - М.: Наука. - 1997. - С. 10-67.

2. Виготський Л.С. Собр. соч.: У 6 т. Т. 4. М.: Просвещение. - 1984. - 280 с.

3. Гамезо М.В., Орлова Л.М. Вікова та педагогічна психологія: Підручник. - М.: МГОПУ; АНОО НОУ, 1999. - С. 68-80.

4. Давидов В.В. Психічний розвиток у молодшому шкільному віці / / Вікова та педагогічна психологія. - М.: Просвещение. - 1973. - С. 34-50.

5. Дубровіна І.В. Про індивідуальні особливості школярів. - М.: Наука. - 1975. - С. 12-89.

6. Заїка Є.В. Ігри для розвитку внутрішнього плану дій школярів / / Питання психології. - 1994. - N 5.

7. Люблінська А.А. Вчителю про психологію молодшого школяра: Посібник для вчителя. - М.: Просвещение. - 1977. - С.40-89.

8. Кулагіна І.Ю., Колюцкий В.М. Вікова психологія. - М.: Творчий центр «Сфера». - 2001. - 462 с.

9. Кідряшкіна Т.А. Методи дослідження уваги: ​​Учеб. посібник. - Челябінськ: УЮрГУ. - 1999 - С. 60-72.

10. Молодший школяр. Запорожець А.В. Вибрані психологічні праці. - М.: Наука .- 1986. - С. 34-41.

11. Молодший школяр: Психодіагностика та корекція розвитку / М.В. Гамезо, В. С. Герасимова, Л.М. Орлова. - М.: МГОПУ. - 1995. - С. 5-55.

12. Понарядова Г. М. Про увагу молодших школярів з різною успішністю / / Зап. психол. 1982. № 2. С. 51-59.

13. Практична психологія освіти, М.: Творчий центр «Сфера». - 1997 - 260 с.

14. Психологічний словник. Під ред. Зінченко В.П., Мещерякова Б.Г. М., 1996.

15. Ратанова Т.А., Золотарьова Л.М., Шляхта Н.Ф.. Методи вивчення і психодіагностика особистості. - М.: МГОПУ. - С.55-57.

16. Рубінштейн С.Л. Основи загальної психології. М.: Просвещение. - 1946 .- С.307-311.

17. Рибалко Є.Ф. Вікова і диференціальна психологія: Учеб. посібник. - Л.: ЛДУ. - 1990. - 339с.

18. Сидоренко Е. В. Методи математичної обробки в психології - CПб.: ТОВ "Мова". - 2001. - С.52.

19. Солодухова О. Г. Індивідуальні особливості уваги і розумової діяльності учнів: Автореф. канд. дис. М., 1976. - 22с.

20. Ельконін Д.Б. Дитяча психологія. М., 1960.

Додаток

Результати групи добре встигаючих учнів:

Група добре встигаючих учнів

Показник концентрації уваги k

Рівень концентрації уваги

Коефіцієнт точності та акуратності уваги А

Середній бал успішності

Антон Б.

47

середній

0.74

4,3

Олена Б.

90

високий

1

5,0

Олександр К.

44

середній

0.6

4,1

Максим С.

66

вище середнього

0.9

4,05

Катерина К.

72

вище середнього

1

4,72

Іван Р.

40


досить низький

0.55

4,22

Світлана М.

62

вище середнього

0.8

4,9

Ірина П.

69

вище середнього,

0.8

4,83

Ганна Б.

58

середній

0.7

4,77

Христина Н..

88

високий

1

4,97

Валерій В.

77

вище середнього

1

4,02

Результати групи слабо успішних учнів:

Група слабо успішних учнів

Показник концентрації уваги k

Рівень концентрації уваги

Коефіцієнт точності та акуратності уваги А

Середній бал успішності

Євген А.

34


досить низький

0.5

3,63

Ілля Л.

42


середній

0.6

3,33

Георгій А.

66

вище середнього, хороший.

0.9

3,43

Артур Г.

39


досить низький

0.5

3,38

Андрій А.

33


досить низький

0.5

3,01

Павло К.

57


середній

0.8

3,05

Василь С.

74

вище середнього, хороший.

1

3,97

Денис Р.

43


середній

0.6

3,52

Аліна К.

55


середній

0.7

3,54

Результати групи добре встигаючих учнів:


Показник рівня уваги в рангах

Середня успішність

Антон Б.

9

8

Олена Б.

1

1

Олександр К.

10

11

Максим С.

6

7

Катерина К.

4

6

Іван Р.

11

9

Світлана М.

7

3

Ірина П.

5

4

Ганна Б.

8

5

Христина Н..

2

2

Валерій В.

3

10

Результати групи слабо успішних учнів:


Показник рівня уваги в рангах

Середня успішність

Євген А.

8

2

Ілля Л.

5

7

Георгій А.

2

5

Артур Г.

7

6

Андрій А.

9

9

Павло К.

3

8

Василь С.

1

1

Денис Р.

6

4

Аліна К.

4

3

37


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Курсова
161.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Уч ба і праця їх місце в психічному розвитку молодшого школяра новоутворення молодшого шкільного
Роль розвивального навчання для розвитку творчої особистості молодшого школяра
Нетрадиційні форми уроків як спосіб розвитку інтересу до навчання у дітей молодшого шкільного віку
Вплив успішності навчання на самооцінку молодшого школяра
Діагностика розумового розвитку молодшого школяра
Рівні роботи в розвитку мовлення молодшого школяра
Індивідуальне навчання дітей молодшого шкільного віку
Предметний портфоліо як засіб розвитку самооцінки молодшого школяра
Вплив тривожності на успішність навчання молодшого шкільного віку
© Усі права захищені
написати до нас