Навчання писемного мовлення на уроках іноземної мови на середньому етапі навчання

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Державна освітня установа

Губернський коледж м. Похвистнево

Сергієвський філія

Дипломна робота

На тему:

«Навчання писемного мовлення на уроках іноземної мови на середньому етапі навчання».

Суходіл 2010Зміст

Введення

Глава I. Письмова мовленнєва діяльність учнів при вивченні іноземної мови

1.1 Письмова мовленнєва діяльність

1.2 Письмова монологічна мова

Глава II. Навчання писемного мовлення на середньому етапі вивчення іноземної мови

2.1 Соціокультурний компонент писемного мовлення

2.2 Лист як засіб навчання при вивченні іноземної мови

Глава III. Роль інформаційних технологій у навчанні писемного мовлення при вивченні іноземної мови

3.1 ІКТ та письмова мова

Висновок

Список літератури

ДодатокВведення

Актуальність дослідження. В останні роки роль письма в навчанні іноземної мови поступово підвищується, і, в деякому розумінні, лист починають розглядати як резерв у підвищенні ефективності навчання іноземної мови. Не можна не враховувати і практичну значимість письмового мовного спілкування у світлі сучасних засобів комунікації, таких як електронна пошта, інтернет і т.п. В останньому випадку лист як вид мовного спілкування розвивається на основі тільки автентичного матеріалу.

Завдання, які вирішуються при навчанні писемного мовлення, пов'язані зі створенням умов для оволодіння змістом навчання писемного мовлення. Вони включають в себе формування в учнів необхідних графічних автоматизмів, мовленнєво навичок і вмінь формулювати думку відповідно з письмовою стилем, розширення знань і кругозору, оволодіння культурою та інтелектуальної готовністю створювати зміст письмового твору мови, формування автентичних уявлень про предметний зміст, мовному стилі та графічної формі письмового тексту.

Письмова мова дозволяє зберегти мовні та фактичні знання, служить надійним інструментом мислення, стимулює говоріння, слухання і читання на іноземній мові.

Якщо правильно визначити цілі навчання письма та писемного мовлення, враховувати роль листи у розвитку інших умінь, використовувати вправи, які повністю відповідають цілі, виконувати ці вправи на відповідному етапі навчання, то усне мовлення поступово стає багатшим і логічніше.

Допоміжну роль лист виконує при виробленні граматичного навички, при виконанні письмових завдань від простого списування до завдань, що вимагають творчого підходу, що створює необхідні умови для запам'ятовування. Без опори на лист навчаються важко утримати в пам'яті лексичний та граматичний матеріал.

Письмова мова розглядається в якості творчого комунікативного вміння, що розуміється як здатність викласти в письмовій формі свої думки. Для цього треба володіти орфографічними і каліграфічними навичками, умінням композиційно побудувати і оформити в письмовому вигляді мовленнєвий твір, складений у внутрішній мові, а також умінням вибрати адекватні лексичні та граматичні одиниці.

Мета дослідження: Навчання писемного мовлення на середньому етапі вивчення англійської мови.

Завдання дослідження:

Письмова мовленнєва діяльність учнів на уроках англійської мови

Письмова мова та ІКТ

Об'єкт дослідження: Письмова мова на уроці англійської мови.

Предмет дослідження: Письмова мова на уроці англійської мови на середньому ступені навчання.

Гіпотеза: Письмова мова на уроці англійської мови залежить від таких факторів як:

Педагогічна майстерність вчителя;

Правильна організація виховного та навчального процесів;

Прагнення вчителя знайти свій ефективний метод викладання іноземної мови.

Методи дослідження:

Аналіз науково-методичної літератури з проблеми дослідження;

Узагальнення досвіду провідних педагогів, психологів та методистів;

Спостереження;

Пробне навчання.Глава I. Письмова мовленнєва діяльність учнів при вивченні іноземної мови

1.1 Письмова мовленнєва діяльність

Письмова мовленнєва діяльність - це цілеспрямоване і творче вчинення думки в письмовому слові, а письмова мова - спосіб формування і формулювання думки в письмових мовних знаках. Письмові вміння учнів нерідко значно відстають від рівня навченості інших видів мовної діяльності.

Метою навчання писемного мовлення є формування в учнів письмовій комунікативної компетенції, яка включає володіння письмовими знаками, змістом і формою письмового твору мови.

Завдання, які вирішуються при навчанні писемного мовлення, пов'язані зі створенням умов для оволодіння змістом навчання писемного мовлення. Ці завдання включають формування в учнів необхідних графічних автоматизмів, мовленнєво навичок і вмінь формулювати думку відповідно з письмовою стилем, розширення знань і кругозору, оволодіння культурою та інтелектуальної готовністю створювати зміст письмового твору мови, формування автентичних уявлень про предметний зміст, мовному стилі і графічній формі письмового тексту.

Кінцеві вимоги до навчання писемного мовлення включають формування в учнів здатності практично користуватися іншомовним листом як способом спілкування, пізнання і творчості відповідно до досягнутого програмним рівнем оволодіння іноземною мовою.

Письмова мова може розглядатися в трьох площинах: змісту (мислення), вирази (мови) і виконання (графіки).

Зміст письмового мовного твору визначається його діяльнісної метою і завданнями, такими, як емоційний вплив, звернення за допомогою, управління діяльністю, запит інформації, виконання делопроізводітельних формальностей, збереження інформації, письмове вираження творчого потенціалу людини.

Розумове зміст визначає форму письмового твору. До форм письмових мовленнєвих творів, які можуть бути включені в зміст навчання, відносяться: вітальні листівки, телеграми (особистого і ділового змісту), записки (членам сім'ї, друзям, колегам по роботі), вивіски (на будинках, установах), етикетки (на товарних упаковках), підписи до малюнків, оголошення-інструкції, оголошення-інформації (про пошуки роботи, про прийом на роботу, про події спортивного та культурного життя), меню, реклами, запрошення, співчуття, особисті листи, ділові листи, зокрема листи про прийом на роботу, подячні листи, тобто bread-and-butter letters, листи з протестами і скаргами, звернення (до керівника, до громадськості), відповіді на заяви, автобіографічні відомості, тобто curriculum vitae, характеристики, тобто confidential references, заповнені анкети і бланки, довідки, опорні схеми типу mind-maps (для виступу перед аудиторією), інструкції (з техніки безпеки, для виконання завдання), рецепти (кулінарні, як відомі, так і власні), щоденники (спостережень, подорожей), словнички, диктанти, бібліографії (твори автора, книги з проблеми), конспекти, тобто notes (короткий виклад змісту прочитаного), замітки в стінну газету, враження (про побачене або почуте), книжкові огляди, рецензії, тобто reviews (на книгу, розповідь, кінофільм, твір мистецтва), звіти, тобто reports (про спостереження, про анкетуванні, про опитування), доповіді (про стан проблеми. Про вивчення конкретних випадків типу case-studies), виклад, тобто reproduction (прочитаного, почутого), резюме, тобто summary (основна ідея прочитаного, почутого), повідомлення (про новини, про останні події), огляди (статей в газеті, подій за тиждень), анотації, тобто pr é cis (основний зміст оповідання, книги, фільму), реферати, тобто synopses (короткий огляд прочитаного), тези, тобто abstracts (короткий виклад виступу), проекти, тобто projects (погляд на стан та зміну навколишнього світу), нариси, тобто essays (власний погляд на речі і явища), твори (інтерпретація теми чи проблеми), оповідання (придумування фабули і сюжету), вірші (створення віршованих творів різної форми).

Для коротких послань у зв'язку з подіями існують звичні оберти писемного мовлення: "It's with deep sorrow that we learned about ...".

У підписах до рисунків нерідко використовується прийом «озвучування» персонажів: "I've just discovered why I 'so clumsy. I've got ten toes." - "But everybody has ten toes." - "Seven on one foot and three on the other? ".

Особисті листи оформляються таким чином:

Адреса відправника:

21 West Drive, Whitley Bay, Tyne and Ware, NE 21 9PQ UK.

Дата: 30 December 2008.

Звернення: Dear ...

Текст листа.

Завершення (Preclosing phrase): Looking forward to hearing from you.

Закінчення: Love, ....

Ділові листи мають відмінні риси. У самих листах вказується не тільки адресу відправника, а й адресу одержувача. Адреса одержувача розміщується так, щоб його було видно через прозоре віконце в конверті. Якщо у зверненні не вказується ім'я адресата, то в закінченні прийнята форма: Yours faithfully, .... Якщо у зверненні зазначено ім'я адресата, то закінчення змінюється: Yours sincerely, .... Лист про прийом на роботу може містити фразу типу "I am writing to ask about a vacancy for a ...". У випадку відмови можливий наступний відповідь на лист: "Further to your letter, I regret to advise you that there is no suitable vacancies at present in line with your qualifications and experience. However, I would like to thank you for your interest in ... ".

Корисно знати письмові мовні звороти типу «Ми, що нижче підписалися, заявляємо ...» ("We, the undersigned, hereby declare ...").

Великі можливості для навчання творчому письму має диктант. Бувають такі види сучасних диктантів: репродуктивний, індивідуальний творчий, парний творчий, колективний творчий. Репродуктивний диктант - це буквальна запис під диктовку з метою перевірки розуміння на слух і правопису. Індивідуальний творчий диктант виконується як писемне мовлення обсягом не більше 150 слів, що представляє собою опис пред'явленої картинки, міркування з приводу запропонованого тези, відповідь на поставлене запитання (попередньо основні пункти письмового твору мови обговорюються в індивідуальному спілкуванні з педагогом, і учень повинен якомога докладніше врахувати результати цього обговорення). Парний або колективний творчий диктант може відбуватися таким чином: двом учням (двом групам учнів) пропонуються у випадковому порядку картинки, що ілюструють один з двох оповідань; завдання учня полягає в тому, щоб розташувати картинки у правильній послідовності, написати розповідь і продиктувати партнеру (партнерам) ; після цього партнери відновлюють порядок картинок один у одного і перевіряють правильність записаного диктанту. Для колективного творчого диктанту учні можуть також разом намалювати на дошці картину (перший елемент малює вчитель), колективно створити опис цієї картини і спробувати якомога докладніше записати його у вигляді самодіктанта. Диктант може також проходити у формі складання плану або резюме почутого, вилучення з тексту ключових слів (заданої кількості) і т.п. Можливий диктант у вигляді запису «телефонограми», у формі гри в «зіпсований телефон» і т.п.

Випромінювання конкретних випадків (case-study) включає вибір проблеми, оцінку стану її вирішення, збір фактів, застосування статистичних методів. Формулювання гіпотези, використання доказів, порівняння з іншими точками зору, формулювання остаточного висновку. Так, структура доповіді з проблеми "The primary School in a Changing World" може бути такою:

Foreword. The objectives of primary education. Examples illustrating the primary education system. Evaluation technique of effectiveness in primary education. Graphs and diagrams. Advocacy of differentiated type of teaching. Pros and cons. Gap between social and educational change. Conclusion.

Форма газетного повідомлення буває короткою і максимально інформативною:

Schools evacuated

All the schools suffered disruption and damage when Hurricane Andrew hit the east coast of Florida. The capital, one of the worst hit areas, was forced to evacuate the pupils and close the schools ....

Творчі роботи типу нарису або твори, що їх на певну тему, починаються з так званого тематичного вступу (Topic Introduction - TI), за яким слід тематична фраза (Topical Sentence - TS), що розвивається в тематичних прикладах (Example Sentence - ES) і завершується переформулювання тематичної фрази (Restatement Sentence - RS). Наприклад, на задану тему може виникнуть наступна структура.

A Slap in the Face

TI. Human relations are something difficult to understand.

TS. A slap in the face may be a sign of love or hatred.

ES. A friend of mine told me he had never been so happy as when ....

ES. ....

ES. .... Etc.

RS. As you see, a slap in the face may be a slip of love.

Творчої формою писемного мовлення може бути і власний вірш. Вірші можливі в наступних видах: limericks, general poetry, rhythmic prose, poetic prose, question-answer poetry, lexical grid poetry, shape poetry.

У процесі навчання писемного мовлення важливо забезпечити максимальну керованість графічного виконання письмового твору мови. Для того щоб зробити керованим написання коротких письмових творів мови, використовується прийом заповнення пропусків із запропонованих варіантів. Наприклад, в наступній записці зроблені пропуски і дані на вибір можливі варіанти для їх заповнення:

Dear Liz,

Mum, Dad and I have gone to the ... so could you ... because ... (shop, garage, baker's, let the dog in, wait for us, it is freezing, they are expecting it, there is no way we can give you a key).

При виконанні завдання можливо заповнення пропусків за змістом (cloze procedure). Варіанти відповідей при цьому не даються, і учні намагаються здогадатися про значення пропущених слів з ​​контексту, а також за звичними словосполученнями:

Computer for ... (sale) has been in ... for only 6 ... (use, months) all the modern ..., Windows, etc. (Software) for ... $ 699 (only) the price is ... (negotiable) please ... after 6 pm (call).

Корисним письмовим завданням є наслідування зразку. Наприклад, учні отримують зразок інструкції для занять спортивною гімнастикою: Stand facing a wall that is approximately 1 metre away. Lean forward and place the palms of your hands against the wall. Keep your heels firmly on the floor .... Now look at the other pictures and write clear instructions as a simple guide to fitness. A reader should be able to understand your instructions without looking at the pictures.

Управляти завданням можна через структуру письмового твору мови. Так, лист - скарга може мати наступну структуру:

Opening paragraph - states the reason for the letter.

Middle paragraph 1 - gives the precise nature of the complaint.

Middle paragraph 2 - explains the implications of the matter.

Closing paragraph - describes what action is needed to put the matter right.

Зміст кожного параграфа попередньо обговорюється з учнями, і в результаті дискусії народжується деталізована ідея письмового твору мови.

Важливою частиною письмового завдання є розробка ідеї. Таке завдання, як правило, передує будь-якій письмовій роботі. Ця вправа нерідко набуває форми мозкового штурму (brain-storming) - залучення колективних ресурсів. Наприклад, для розробки реклами необхідно спочатку визначити обсяг тексту, шрифт і розташування фраз, характер фраз, відібрати легко пізнавані і запам'ятовуються слова, придумати «приманку для покупця», тобто gimmick.

Письмове завдання може бути засноване на використанні статистичного матеріалу. Наприклад, для підготовки звіту чи доповіді пропонуються фактичні дані для аналізу:

The Aims of Education

What do you think the main aim of children's education should be? Is it to prepare them for a career?

Children - 73% yes, teachers - 3% yes, parents - 48% yes.

Is it to help them develop their true selves?

Children - 6% yes, teachers - 42% yes, parents - 19% yes. Etc.

Для виконання письмового завдання використовується також фактичний матеріал. Так, учні можуть отримати завдання підготувати поради любителям домашніх тварин і птахів: "A Guide to Pets". Для цього вони використовують такі дані:

Canaries

Price - fairy cheap.

Running costs - very low. A cage is needed.

Maintenance - very little. Average 8 minutes a day.

Enjoyment time - rather little. Less than 20 minutes a day for most people.

Durability - fairy good. Maximum about 14 years.

Satisfaction - average. Assorted reasons given.

Useful information - seed diet. Added vitamins. The bigger the cage the better, etc.

Учні отримують і порівнюють аналогічну інформацію про інших тварин і птахів. На цій основі готуються рекомендації любителям домашніх тварин і птахів.

Важливою частиною завдання є планування письмового твору мови. Так, за темі "My First Work Experience" можливий наступний план: Main points

Scene-setting.

Need for money as a student.

Expectations of the job.

The first day - learning the ropes.

Some memorable incidents.

Reflections on the experience.

Conclusion.Language resources

was a student, was doing languages

was hard up

stood a good chance

felt more dead than alive

the first pay

great satisfaction

valuable experience, etc.

Планування письмового твору мови може приймати форму мовної схеми (mind-map). У її центрі - головне поняття. Наприклад, за темою "Holidays" можлива схема, в якій розкривається індивідуальне уявлення учня про те, що може скласти зміст його власної письмової тексту:

Holidays to sunbathe on the beach

to have a picnic

to check into a hotel

to complain about

spotlessly clean, etc.a flight to exotic place

to miss your ...

to go sightseeing

suitcase (lose, pack, weigh)

to enjoy oneself, etc.

Дані схеми можуть розглядатися як самостійні твори письмовій мові чи як етап до підготовки розширеного письмового тексту.

У письмовому завданні варіюється обсяг письмового твору мови. Він визначається кількістю слів, включаючи службові слова, артиклі.

У ході виконання завдання обсяг, виражений у кількості слів, суворо дотримується. Частина завдання, що перевищує цей обсяг, як правило, не перевіряється. У разі зменшення обсягу письмового тексту оцінка може бути знижена за недостатньо повне і глибокий зміст.

Виконання письмового задуму залежить від того, як учні володіють варіюванням стилю і обсягу письмового твору мови. Формуванню цього вміння сприяє порівняння і аналіз різних текстів:

1. Police appealed to Belgians yesterday to remove all garments from clothes-lines to frustrate 37 criminals who escaped from prison in standard striped prison attire during a strike by warders ....

2. While warders were on strike, 37 prisoners escaped from a Brussels jail, Belgian police said yesterday.

3. I was totally amazed ... when I ... er ... learned about the ... er ... the escape from ... er ... from that prison in Brussels and ... er ... I certainly took everything from clothes-lines because ... you know ..., etc.

Подібний досвід дозволяє учням наслідувати в писемного мовлення як офіційного, так і розмовного стилю.

При навчанні писемного мовлення важлива тренування уяви. Можливо наступне завдання: Imagine that you are a social historian living 100 years from now. Write an article for a popular magazine describing what everyday life was like in the distant 1990s. refer to features of the 21st century. Show scorn, pity or envy. Use illustrations and photos. Make use of a "typical housewife diary". Remember to frame your account with introduction and conclusion.

Письмове завдання може виконуватися у формі рецензії на літературний твір, виставку, художній або документальний фільм і т.д. для написання рецензії можлива схема: The new ... allows you to .... This ... is aimed at .... all the ... are grouped .... The ... is meant to .... It can be used in .... Moreover it can .... Some ... though don't appeal to me because .... But on the ... extremely useful in .... This small ... will enable me to ....

Корисним письмовим завданням є рецензія «за» і «проти». Особливе значення має вміння всебічного аналізу (balanced report). Усі «за» і «проти» знаходять своє відображення в письмовому тексті. Перша частина тексту може містити позитивну інформацію, друга - негативну. Позитивна і негативна інформації можуть перемежовуватися. Кількість позитивних і негативних суджень повинно бути рівним: Talking of ... much can be said of both. On the one hand ... is certainly right as .... One the other hand ... does not seem to hold water as .... Further on ... seems correct when ... but at a closer look it becomes clear that .... Etc.

Виконання мовного задуму в письмовому тексті неможливо без адекватного застосування з'єднують конструкцій (connectives). До ним відносяться елементи типу actually, in fact, on the contrary, predictably, but, indeed, and, however, consequently, perhaps, hence, moreover і ін.

Успішне виконання мовного задуму залежить також від уміння застосовувати спеціальні вирази. Наприклад, для аналізу статистичного матеріалу потрібні вирази типу three out of four, almost half, only three in every hundred та ін

Формою письмового завдання є підготовка проекту. Виконання завдання включає наступні стадії: selecting the topic, selecting the main ideas, evaluating the validity of ideas, using skimming and scanning techniques, drawing conclusions, defending one's case, deducting the result, weighing merits and demerits of the project.

Письмові завдання можуть мати форму психологічних дослідів. Наприклад, учням пропонується відповісти на питання: What animal would you like to be? What other animal would you like to be? If not the first and the second, what third animal would you like to be? Інтерпретація розповіді наступна: якості першої тварини - те, що хоче мати учень (сміливість, хитрість, силу і т.п.); друга тварина - реальні якості, якими володіє учень; третя тварина - якості учня в очах оточуючих. Подібна інтерпретація оповідань підвищує інтерес учнів до письмових творів мови.

Серед творчих письмових завдань особливе місце займає написання оповідань (story writing). Для того щоб управляти виконанням завдання, учням можуть бути запропоновані питання, на які їм пропонується відповісти у формі придумування розповіді. Так, для написання оповідання "A Strange Sound" можуть бути запропоновані наступні питання:

1. Can you describe the sound?

2. Can you describe the creature?

3. Can you say more about the creature's appearance?

4. How did it go through the wall?

5. How did you escape? Etc.

Відповідаючи на ці запитання, учень нумерує кожен рядок свого оповідання, так як відповідь на питання не повинен перевищувати довжини рядка. Розповідь може прийняти наступний вигляд:

Once in the morning I heard a scratching sound.

I looked around and saw a shaggy animal.

It was half beast, half man.

It went through the wall as though there was a door there.

I jumped off my bed and hid behind the wardrobe. Etc.

Цікавою формою письмових завдань є поетична творчість. У процесі цієї творчості учні, наприклад, можуть самостійно складати лімерики за зразком. Керовані поетичним вправою є також вірш, який «вигадується» у відповідь на спеціально підготовлені питання: What three colours do you like best? What dream did you see last? What do you compare the clouds to? What do you remember from your childhood? How do you imagine the future?

Виходить наступне прозовий вірш:

Red, and purple, and blue.

A horse standing in deep water.

The horses riding across the blue and red road.

Coloured balloons everywhere around me.

The coloured balloons are all gone ....

Вірш може бути написано у відповідь на такі завдання:

Line 1. Compare autumn to a leaf.

Line 2. Compare autumn to a vegetable garden.

Line 3. Compare autumn to the sky.

Line 4. Compare autumn to life.

У написанні «білого вірша» можуть допомогти асоціації, що утворюють «лексичну грати» (lexical grid):

Associate the Sun with 4 nouns.

Associate the Sun with 4 adjectives.

Associate the Sun with 4 verbs.

Associate the Sun with 4 adverbs.

Підказки в написанні вірша можуть також бути наступні:

Use the simile.

Use the rhyme.

Use the rhythm.

Use the metaphor.

Вірш може мати певну конфігурацію, що нагадує форму описуваного предмета (shape poetry):

An Egg

A tiny

white egg

lying on the ground

resting in its

warm

bed.

1.2 Письмова монологічна мова

Письмова монологічна мова може виступати в різних формах: у формі письмового повідомлення, доповіді, письмового розповіді, письмового вираження думки або міркування і т. д. У всіх цих випадках структура писемного мовлення різко відрізняється від структури усного діалогічного або усного монологічного мовлення. Ці відмінності мають ряд психологічних основ.

Письмова монологічна мова - це мова без співрозмовника, її мотив і задум повністю визначаються суб'єктом. Якщо мотивом писемного мовлення є контакт («-такт») або бажання, вимога («-манд»), то піщущих повинен уявити собі подумки того, до кого він звертається, уявити його реакцію на своє повідомлення. Особливість писемного мовлення полягає саме в тому, що весь процес контролю над письмовою мовою залишається в межах діяльності самого пише, без корекції з боку слухача. Але в тих випадках, коли письмова мова спрямована на уточнення поняття («-цепт»), вона не має ніякого співрозмовника, людина пише тільки для того, щоб усвідомити думка, щоб вербализовать свій задум, розгорнути його без будь-яких навіть уявної контакту з особою, якій адресується повідомлення.

Письмова мова не має майже ніяких позамовних, додаткових засобів вираження. Вона не передбачає ні знання ситуації адресатом, ні сімпрактіческого контакту, вона не має коштів жестів, міміки, інтонації, пауз, які грають роль «семантичних маркерів» у монологічного мовлення, і лише частковим заміщенням цих останніх є прийоми виділення окремих елементів викладається тексту курсивом або абзацом. Таким чином, вся інформація, що виражається в письмовій мові, повинна спиратися лише на досить повне використання розгорнутих граматичних засобів мови.

Звідси письмова мова повинна бути максимально синсемантичних і граматичні засоби, які вона використовує, повинні бути повністю достатніми для вираження переданого повідомлення. Пишучий повинен будувати своє повідомлення так, щоб читач міг проробити весь зворотний шлях від розгорнутої, зовнішньої мови до внутрішнього змістом викладеного тексту.

Процес розуміння писемного мовлення різко відрізняється від процесу розуміння мовлення тим, що написане завжди можна перечитати, тобто довільно повернутися до всіх включених до неї ланкам, що абсолютно неможливо при розумінні усного мовлення.

Існує, однак, ще одну докорінну відміну психологічного будови писемного мовлення від усного. Воно пов'язане з фактом зовсім різного походження обох видів мовлення.

Усна мова формується в процесі природного спілкування дитини з дорослим, яке раніше було сімпрактіческій і лише потім стає особливою самостійною формою усного мовного спілкування. Проте в ній, як ми вже бачили, завжди зберігаються елементи зв'язку з практичною ситуацією, жестом і мімікою.

Письмова мова має зовсім інше походження і іншу психологічну структуру.

Письмова мова з'являється в результаті спеціального навчання, яке починається з свідомого оволодіння всіма засобами письмового вираження думки. На ранніх щаблях її формування її предметом є не стільки думка, яка підлягає вираженню, скільки ті технічні засоби написання звуків, букв, а потім слів, які ніколи не були предметом усвідомлення в усній діалогічної або в усного монологічного мовлення. На цих етапах у дитини відбувається формування рухових навичок письма.

Дитина, яка вчиться писати, оперує спочатку не стільки думками, скільки засобами їх зовнішнього вираження, способами позначення звуків, букв і слів. Лише значно пізніше об'єктом свідомих дій дитини стає вираз думок. Таким чином, письмова мова на відміну від усної, що формується в процесі живого спілкування, з самого початку є свідомим довільним актом, в якому засоби вираження виступають як основний предмет діяльності. Такі проміжні операції, як виділення фонем, зображення цих фонем буквою, синтез літер у слові, послідовний перехід від одного слова до іншого, ніколи не усвідомлювали в усному мовленні, в письмовій мові залишаються ще протягом тривалого часу предметом свідомого дії. Лише після того як писемна мова автоматизується, ці свідомі дії перетворюються на неусвідомлювані операції і починають займати те місце, яке подібні операції (виділення звуку, знаходження артикуляції і т. д.) займають в усному мовленні.

Таким чином, письмова мова як за своїм походженням, так і за своїм психологічним будовою корінним чином відрізняється від усного мовлення, і свідомий аналіз засобів її вираження стає основною психологічною характеристикою писемного мовлення.

Саме тому письмове мовлення включає до свого складу ряд рівнів, які відсутні в усному мовленні, але чітко виділяються в письмовій мові. Письмова мова включає ряд процесів фонематичного рівня - пошук окремих звуків, їх протиставлення, кодування-окремих звуків у літери, поєднання окремих звуків і букв у цілі слова. Вона в значно більшому ступені, ніж це має місце в усному мовленні, включає до свого складу і лексичний рівень, що полягає в підборі слів, в пошуку відповідних потрібних словесних виразів, з протиставленням їх іншим лексичним альтернативам. Нарешті, письмова мова включає до свого складу і свідомі операції синтаксичного рівня, який найчастіше протікає автоматично, несвідомо в усному мовленні, але який складає в письмовій мові одне з істотних ланок. Як правило, пише має справу зі свідомим побудовою фрази, яка опосередковується не тільки наявними мовними навичками, а й правилами граматики та синтаксису. Той факт, що в писемній мові не беруть участь будь-які поза мовні компоненти (жести, міміка і т. д.), і те, що в писемній мові немає зовнішніх просодичних компонентів (інтонації, паузи), визначають суттєві особливості її будови.

Таким чином, письмова мова радикально відрізняється від усного мовлення тим, що вона неминуче повинна протікати за правилами розгорнутої (експліцитно) граматики, необхідної для того, щоб зробити зміст писемного мовлення зрозумілим при відсутності супроводжуючих її жестів і інтонацій. Тому всяке зближення монологічного, писемного мовлення зі структурою усного діалогічного мовлення неможливо. Це проявляється, зокрема, в тому, що ті еліпси і граматична неповнота, які виправдані в усному мовленні, стають абсолютно неприйнятні в письмовій мові.

Отже, письмова монологічна мова зі свого строю представляє собою завжди повні, граматично організовані розгорнуті структури, майже не використовують форм прямої мови. Ось чому необхідно ввести в письмовій мові значно перевищує довжину фрази в усному мовленні, так як у розгорнутій писемного мовлення зустрічаються значно складніші форми управління, наприклад, включення додаткових пропозицій, які лише зрідка зустрічаються в усному мовленні. Bсе це додає граматиці писемного мовлення зовсім інший характер.

Письмова мова є істотним засобом у процесах мислення. Включаючи, з одного боку, до свого складу свідомі операції мовними категоріями, вона відбувається у зовсім іншому, значно більш повільному темпі, ніж усна мова, з іншого боку, дозволяючи багаторазове звернення до вже написаного, вона забезпечує і свідомий контроль за протікають операціями. Все це робить письмову мову потужним знаряддям уточнення та відпрацювання розумового процесу. Тому письмова мова використовується не тільки для того, щоб передати вже готове повідомлення, але і для того, щоб відпрацювати, уточнити власну думку. Відомо, що для з'ясування думки найкраще спробувати написати, висловити цю думку письмово. Саме тому письмове мовлення як робота над способом і формою висловлювання має величезне значення і для формування мислення. Уточнення самої думки з допомогою письмової мови чітко проявляється, наприклад, при підготовці доповіді або статті. Робота перекладача також не просто переклад з однієї системи кодів на іншу; це складна форма аналітичної діяльності, найважливішим завданням якої є усвідомлення самого логічного ладу думки, її логічної структури.

Слід зазначити, що навчання писемного мовлення нерозривно пов'язане з навчанням іншим видам мовленнєвої діяльності. Письмова мова дозволяє зберегти мовні та фактичні знання, служить надійним інструментом мислення, стимулює говоріння, слухання і читання на іноземній мові.

Метою навчання писемного мовлення є формування в учнів письмовій комунікативної компетенції, яка включає володіння письмовими знаками, змістом і формою письмового твору мови.

Завдання, які вирішуються при навчанні писемного мовлення, пов'язані зі створенням умов для оволодіння змістом навчання писемного мовлення. Ці завдання включають формування в учнів необхідних графічних автоматизмів, мовленнєво навичок і вмінь формулювати думку відповідно з письмовою стилем, розширення знань і кругозору, оволодіння культурою та інтелектуальної готовністю створювати зміст письмового твору мови, формування автентичних уявлень про предметний зміст, мовному стилі і графічній формі письмового тексту.

Письмова монологічна мова - це мова без співрозмовника, її мотив і задум повністю визначаються суб'єктом. Якщо мотивом писемного мовлення є контакт («-такт») або бажання, вимога («-манд»), то піщущих повинен уявити собі подумки того, до кого він звертається, уявити його реакцію на своє повідомлення. Особливість писемного мовлення полягає саме в тому, що весь процес контролю над письмовою мовою залишається в межах діяльності самого пише, без корекції з боку слухача. Але в тих випадках, коли письмова мова спрямована на уточнення поняття («-цепт»), вона не має ніякого співрозмовника, людина пише тільки для того, щоб усвідомити думка, щоб вербализовать свій задум, розгорнути його без будь-яких навіть уявної контакту з особою, якій адресується повідомлення.

Процес розуміння писемного мовлення різко відрізняється від процесу розуміння мовлення тим, що написане завжди можна перечитати, тобто довільно повернутися до всіх включених до неї ланкам, що абсолютно неможливо при розумінні усного мовлення.

Таким чином, письмова мова як за своїм походженням, так і за своїм психологічним будовою корінним чином відрізняється від усного мовлення, і свідомий аналіз засобів її вираження стає основною психологічною характеристикою писемного мовлення.Глава II. Навчання писемного мовлення учнів на середньому етапі вивчення іноземної мови

2.1 Соціокультурний компонент писемного мовлення

До особливостей соціокультурного компонента письмовій комунікації відносяться: правила написання дат, звернень, адрес, висновків, резюме, ділових листів, звітів і т. п. У деяких випадках відсутність знань коштів соціокоммунікаціі може привести до нерозуміння або до культурного конфлікту. Наприклад, незнання правил написання дати (у Росії: день / місяць / рік; в США: місяць / день / рік) може призвести до невірного розуміння інформації.

Особливо великого значення набуває знання соціокультурного компонента, коли мова йде про професійну комунікації англійською мовою. Англійською мовою листується зараз практично весь діловий світ, і в цієї листування цілком суворі, конкретні закони, які знають і дотримуються і німці, і японці, й італійці ... У Росії, на жаль, практично відсутня культура ділового листа: у кожної фірми - свої форми і бланки, свій стиль. А в англомовному світі ділова кореспонденція, складена, скажімо, в Австралії, не буде істотно відрізнятися від кореспонденції Англії або Канади.

Складання будь-якого ділового листа на англійській мові підпорядковується загальним правилам:

Весь текст поділяється на абзаци без використання нового рядка.

У верхньому лівому куті листа вказується повне ім'я відправника або назву компанії з цією адресою.

Далі вказується ім'я адресата і назва компанії, якій лист адресовано, а також її адреса (з нового рядка).

Дата відправлення вказується трьома рядками нижче, або у верхньому правому куті листа.

Основний текст повинен бути поміщений в центральній частині листа.

Головна думка листа може починатися з причини звернення: "I am writing to you to ..."

Зазвичай лист закінчується висловом подяки ("Thank you for your prompt help ...") і вітанням" Yours sincerely, "якщо автор знає ім'я адресата і 'Yours faithfully', якщо немає.

Чотирма рядками нижче ставиться повне ім'я автора та посаду.

Підпис автора ставиться між привітанням і ім'ям.

Приклад ділового листа на англійській мові:

Mr Nikolay Roshin ABC-company Office 2002, Entrance 1B Tverskaya Street Moscow RUSSIA 20 June 2004

Dear Nikolay,

I'm writing to you in regard of your enquiry. Please find enclosed our information pack which contains our brochures and general details on our schools and summer centres.

In England we have two schools, Brighton and Bath, both beautiful locations which I am sure you and your students will like. Our schools are located in attractive premises in convenient, central positions. Brighton is a clean and safe town with a beautiful bay and countryside nearby. Bath is one of the most famous historic cities in England, famous for its Georgian architecture and Roman Baths.

Accommodation is provided in host families chosen for the ability to provide comfortable homes, a friendly welcome and a suitable environment, in which students can practice English and enjoy their stay. We have full-time Activities Organizers responsible for sports, cultural activities and weekly excursions.

Please complete and return the enclosed registration form in order to receive more brochures and other promotional materials.

I look forward to hearing from you and later hope to welcome your students to our schools and summer centers.

Yours sincerely,

Tomas Green Managing Director

Наведений приклад відображає лише правила оформлення застосовуються для ділових листів взагалі, проте, існують різні види письмових робіт використовуваних при професійній комунікації (лист-запит інформації, врегулювання претензії, звіти резюме та ін), при складанні яких також необхідно дотримуватися певних правил у кожному окремому випадку.

2.2 Лист як засіб навчання при вивченні іноземної мови

Лист і письмова мова в методиці навчання іноземної мови виступають не тільки як засіб навчання, але усе більш як мета навчання іноземної мови. Лист - це технічний компонент писемного мовлення. Письмова мова поряд з говорінням являє собою так званий продуктивний (експресивний) вид мовної діяльності і виражається у фіксації певного змісту графічними знаками. Психофізичної основою писемного мовлення є взаємодія рухового, зорового і слухо-речемоторного аналізаторів. Опора на всі аналізатори в навчанні дає значно більший ефект. За даними психологів, почутий матеріал засвоюється на 10%, побачений на 20%, почутий і побачений на 30%, записаний на 50%, при вимові на 70%, при навчанні іншого на 90%. Психологи вважають, що базою писемного мовлення є усна мова. І говоріння, і лист можна простежити від задуму (що говорити) до відбору необхідних коштів (які необхідні слова, як їх поєднувати у висловлюванні) і до реалізації задуму засобами мови усно або письмово.

Як відомо, лист був із читанням. У їхній системі лежить одна графічна система мови. При листі йде кодування або зашифровки думки за допомогою графічних символів, при читанні - їх декодування або розшифровка.

Якщо правильно визначити цілі навчання письма та писемного мовлення, враховувати роль листи у розвитку інших умінь, використовувати вправи, які повністю відповідають цілі, виконувати ці вправи на відповідному етапі навчання, то усне мовлення поступово стає багатшим і логічніше.

Допоміжну роль лист виконує при виробленні граматичного навички, при виконанні письмових завдань від простого списування до завдань, що вимагають творчого підходу, що створює необхідні умови для запам'ятовування. Без опори на лист навчаються важко утримати в пам'яті лексичний та граматичний матеріал.

Вся система мовних та умовно-мовленнєвих вправ, які виконуються в письмовій формі, відноситься до навчальної писемного мовлення. Письмові викладу, твори, творчі диктанти, складання планів і тез для повідомлення на задану тему, написання особистого або ділового листа, тобто письмові розповіді за заданими ситуацій, відносяться до комунікативної писемного мовлення. Іншими словами - це письмове мовленнєвий вправу з вивченої або суміжної темі розмовної практики.

Письмова мова розглядається в якості творчого комунікативного вміння, що розуміється як здатність викласти в письмовій формі свої думки. Для цього треба володіти орфографічними і каліграфічними навичками, умінням композиційно побудувати і оформити в письмовому вигляді мовленнєвий твір, складений у внутрішній мові, а також умінням вибрати адекватні лексичні та граматичні одиниці.

Навчання писемного мовлення включає різного роду мовні вправи: мовні вправи для навчання складання письмового повідомлення; письмово-мовні вправи для роботи з друкованим текстом; письмово-мовні вправи, зумовлені процесом читання, аудіювання та усного спілкування.

При сприйнятті іноземної мови на слух (аудіювання) навчаються можуть зробити записи:

1) скласти конспект аудиотекста за заздалегідь запропонованого плану (за ключовими словами);

2) зробити запису до віддрукованим опорним сигналам в процесі прослуховування аудиотекста;

3) відповідно до заданої комунікативної ситуацією (завданням) виділити з аудиотекста інформацію та записати її.

Можна використовувати вільний диктант. У цьому випадку викладач читає аудиотекста по абзацах, які навчаються записують те, що запам'ятали; для полегшення виконання завдання заздалегідь даються план або ключові слова.

При сприйнятті писемного мовлення навчаються складають список питань для обговорення з реальним або уявним співрозмовником, тези, підбирають письмову лекцію на картках, складають кодограмм, таблиці для усного повідомлення з певної теми (проблеми) або ситуації.

Практика писемного мовлення дозволяє зробити перекладення друкованого тексту або аудиотекста по пам'яті, за планом або внести письмові пропозиції щодо вирішення певного питання або певної проблеми. Цикл уроків з теми завершується домашнім твором (самодіктантом - письмовим переказом частини тексту або всього тексту).

Здатність викласти в письмовій мові свої думки на іноземній мові слід розвивати послідовно і постійно. Для вирішення цього завдання існує ряд вправ репродуктивно-продуктивного характеру. Всі вправи виконуються письмово. Інтерес, представляють, наприклад, такі завдання:

- Відновіть початок і кінець історії;

- Відновіть діалог по окремих «напрямних» реплік;

- Змініть вид тексту (повідомлення на розмову, діалог на опис);

- Неоднозначну ситуацію опишіть в різних текстах і діалогах;

- Поясніть протиріччя між текстової та ілюстративної інформацією;

- Дайте відповідь на лист листом, телефонною розмовою, розмовою і т.д.;

- Підберіть ключові слова, які ведуть до певного заздалегідь відомому результату, і ін

У сучасній методиці з навчання письма та писемного мовлення іноземною мовою набуло поширення так зване «креативне письмо». Під «креативним листом» маються на увазі вправи продуктивного характеру самої різного ступеня складності, різноманітні за формою і за змістом, часто в ігровій формі. Використовуючи «креативне письмо» методисти ставлять перед собою конкретні питання: коли писати, скільки і з якою метою? доставить чи лист задоволення і кому? і т.д.

Відмінні риси цих вправ полягають у тому, що вони виконуються неодмінно в письмовій формі, за змістом носять мовної творчий або полутворческій характер, цікаві та захоплюючі як для учнів, так і для викладачів. Обіграються вірші відомих поетів, використовуються монограми, колективно пишуться веселі історії, пишуться листи на адресу вигаданих персонажів.

Не слід забувати три найважливіші умови при вступі на заняттях креативного листа: цілі навчання, принципи, методи і прийоми навчання, а також навчальний контроль.

Написання листа - дуже вдала форма вправ, що носять поліфункціональний характер. Для навчання написання листа необхідно почати з низки мовленнєвих вправ. На першому етапі можуть бути запропоновані вправи на запам'ятовування мовних формул, кліше, використовуваних в листі, форми письмового звернення до адресата, способи вираження подяки, підтвердження отримання листа, надії на швидкий відповідь і т.д. Далі слід перегляд текстів листів, визначення схем різних листів, виділення окремих фраз, опорних думок, ключових слів. Учні роблять аналіз текстів листів, дають характеристику їх авторів, визначають характер листа (особисте, сімейне, ділове, проблемне; лист з висловленням подяки, поздоровленням, запрошенням і т.д.), аналізують кошти викладу думок у різних за стилем та характером листах, кошти переходу від однієї думки до іншої і т.д.

На другому етапі можна запропонувати скласти план листи, використовуючи зразки фраз і ключових слів. Форми звернення та інші кліше повинні відповідати змісту, структурі і стилю письма.

На наступному етапі роботи навчаються пропонується скласти колективний лист, потім тематичні листи за заданими ситуацій, листи разнотемного характеру (особисте, сімейне, ділове), лист-відповідь на прохання або побажання адресата, лист ініціативного характеру або лист-відповідь з певного питання в розрахунку на конкретного адресата. Можливе складання листів різним адресатам з різними цільовими установками, але з однаковим змістом або з внесенням змін в один і той же текст повідомлення. Слід попрацювати над складанням запитань до адресата, визначити їх місце в листі.

Навчання іноземної мови включає в себе оволодіння учнями такими видами мовленнєвої діяльності як аудіювання, говоріння, читання й письмо. У програмах середньої загальноосвітньої школи лист не розглядається як основна мета навчання. Воно вважається засобом навчання, що сприяють розвитку вмінь і навичок усного мовлення і читань, а також засвоєння мовного матеріалу

У вимогах практичного володіння іноземною мовою на початковому етапі навчання мовиться: учні повинні набути навичок каліграфічного написання літер, слів, фраз і опанувати орфографією слів, засвоєних в усному мовленні і використовуваних в письмових вправах. Навчання англійської каліграфії має велике значення для правильної постановки викладання англійської мови особливо на початковому ступені навчання. Навчаючись англійської каліграфії, учень звертає увагу на орфографічні особливості англійської листи, що дуже цінно.

На першому етапі оволодіння каліграфією - це вміння, яке формується послідовної роботою по засвоєнню і закріпленню тієї або іншої форми букв на листі. Необхідні моменти у формуванні каліграфії - уміння - усвідомленість і зацікавленість.

На наступному етапі каліграфія стає навичкою, постійно підкріплюється практикою листи. Завдання вчителя полягає в тому, щоб зберегти шлях від каліграфії вміння до каліграфії навичці та зробити цей навик стійким. Лист може стати дієвим засобом навчання лише в тому випадку, якщо учні досягнуть певного рівня орфографічних навичок.

При навчанні орфографії необхідно враховувати правила читання та орфографії. Вони дійсно корисні при написанні слів, орфографія яких заснована на фонетичному принципі, тобто таких як pen, desk, bag, pig, але і слово plate учень може написати слово так plait за аналогією з rain, grain. Слово beautiful - butiful, beautifool, butifool. Ні списування, ні диктанти, ні назва по буквах, ні облік правил читання не можуть забезпечити достатньо ефективне засвоєння орфографії важких слів учнями. Особливих труднощів у навчанні написання слів викликають слова орфографія яких заснована на історичних засадах. Багато вчителів ісполбзуют орфографическое обговорювання, що рекомендується при навчанні російської орфографії. Орфографическое обговорювання здійснюється в російській мові досить просто. Що стосується англійської, то тут набагато складніше. У кожної букви своє звучання, у приголосних звичайне їх читання f [f], h [h], s [s] і т.д.

Слід запам'ятати учням, що при орфографічному промовлянні вимовляється кожна буква, так наприклад teacher, Wednesday. Цю роботу необхідно проводити на початковому етапі навчання. Оволодівши орфографічним читанням, учні добре оволодівають навичками письма та читання, що не може не привести до поліпшення умінь і навичок усного мовлення. Так само під час навчання навичок письма окремих слів і виразів, також пропозицій мені дуже допомагають зорові диктанти. Вони сприяють розвитку в учнів зорової пам'яті. Спочатку учні бачать на дошці написане. Потім написане стирається і хлопці пишуть по пам'яті. Для перевірки правильності в написанні знову з'являється написаний текст і учні самі перевіряють текст. Таким чином у них розвивається здатність до самоконтролю. Вся ця робота проводиться поступово. При навчанні іноземної мови учні повинні оволодіти листом в тій мірі, яка необхідна для того, щоб допомогти їм в оволодінні його лексико-граматичним матеріалом, необхідним для розвитку і вдосконалення усного мовлення і читання. Лист також формує в учнів такі навички:

1. написання букв алфавіту;

2. переклад звуків мови в орфографічні символи: букви і буквосполучення;

3. орфографічно правильні написання слів, поєднання слів і речень;

4. письмове виконання різних вправ, що сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу необхідного для розвитку і вдосконалення усного мовлення і читання.

Сформувавши всі зазначені навички в учнів, їм стає легше користуватися листом в якості засобу вивчення мови, помічника в оволодінні усного мовлення і читанням. Від простих завдань списування учні переходять до завдань різного ступеня складності, що вимагають творчого переходу до вирішення поставлених в них завдань таких як: озаглавити смислові відрізки тексту, написати питання до тексту відписати на запитання, скласти план повідомлення. Важливу навчальну функцію виконують письмові роботи, пов'язані з прочитаним текстом. Використання листи дуже допомагає кращому розумінню тексту і формулювання думок у зв'язку з прочитаним. Можна використовувати такі письмові завдання:

- Випишіть пропозиції, які висловлюють головні думки автора і потім викресліть ті слова, які тільки пояснюють їх. Напишіть отримані у результаті скорочення пропозиції.

- Скоротіть текст, виписавши з нього тільки ті пропозиції, які передають основний його зміст.

- Поясніть текст, зміст в трьох-п'яти пропозиціях.

- Випишіть ті пропозиції, які вам найбільше сподобалися (художній текст).

- Випишіть ті пропозиції, з яких ви дізналися для себе нове (науково-популярний).

На початковому етапі використовуються вище перераховані вправи, так як опис - це найпростіша форма мовного спілкування. На середньому етапі навчання використовується такий вид роботи як міркування, найбільш складний вид мовного спілкування, який вимагає від учнів знань, запасу слів і виразів усних висловлювань, що допомогли б висловити свої думки на письмі.

Лист у навчанні іноземної мови являє собою як засіб навчання іноземної мови (графіку, орфографії, письмового виконання вправ, що допомагають краще засвоїти мовний матеріал і опанувати усним мовленням та читанням.)

Таким чином, успішне навчання письма на початковому етапі сприяє вдосконаленню навичок письма, кінцевим результатом якого є виконання письмової частини ЄДІ з англійської мови, що складається з написання твору й особистого листа.

У 9 класі можна як елективний курсу з англійської мови удосконалити програму «Вчимося писати по-англійськи» (Додаток 1), з урахуванням здібностей учнів. Цю програму як факультатив можна використовувати починаючи з 6 класу.

Представлені в даному курсі завдання потрібні для загального розвитку школярів. Ці знання стануть в нагоді не тільки тим школярам, ​​які будуть здавати ЄДЕ, але і тим, хто планує отримати професію і готується стати фахівцем сучасного суспільства. Важливо, щоб кожен учень засвоїв всі вимоги, які пред'являються до даного завдання, вивчив усі необхідні фрази і навчився мислити і писати по-англійськи. Цей курс допоможе розвинути навички писемного мовлення, поліпшити грамотність. Успіх курсу буде забезпечений, якщо учні засвоять викладається матеріал і зможуть самостійно писати листи, листівки і т.д. Цей успіх подвоїться, якщо вдасться вийти в Інтернет і встановити зв'язок з англійськими школярами.

На заняттях можна використовувати фронтальний і індивідуальний опитування. Домашнє завдання обов'язково для всіх. Перевірка завдання здійснюється шляхом опитування слів, фраз, теоретичного матеріалу

До особливостей соціокультурного компонента письмовій комунікації відносяться: правила написання дат, звернень, адрес, висновків, резюме, ділових листів, звітів і т. п. У деяких випадках відсутність знань коштів соціокоммунікаціі може привести до нерозуміння або до культурного конфлікту.

Лист і письмова мова в методиці навчання іноземної мови виступають не тільки як засіб навчання, але усе більш як мета навчання іноземної мови. Лист - це технічний компонент писемного мовлення. Письмова мова поряд з говорінням являє собою так званий продуктивний (експресивний) вид мовної діяльності і виражається у фіксації певного змісту графічними знаками.

Вся система мовних та умовно-мовленнєвих вправ, які виконуються в письмовій формі, відноситься до навчальної писемного мовлення. Письмові викладу, твори, творчі диктанти, складання планів і тез для повідомлення на задану тему, написання особистого або ділового листа, тобто письмові розповіді за заданими ситуацій, відносяться до комунікативної писемного мовлення. Іншими словами - це письмове мовленнєвий вправу з вивченої або суміжної темі розмовної практики.

Написання листа - дуже вдала форма вправ, що носять поліфункціональний характер. Таким чином, успішне навчання письма на початковому етапі сприяє вдосконаленню навичок письма, кінцевим результатом якого є виконання письмової частини ЄДІ з англійської мови, що складається з написання твору й особистого листа.

Отже, навчити фіксувати усне мовлення, у тому числі навчити писати особисті і ділові листи, заповнювати анкети, писати коротку і розгорнуту автобіографію, заяву про прийом на роботу або навчання і т.п. - Все це становить основні цілі навчання письма, що виконує до того ж допоміжну роль при навчанні читання, усного мовлення, граматиці, лексиці.Глава III. Роль інформаційних технологій у навчанні писемного мовлення при вивченні іноземної мови

3.1 ІКТ та письмова мова

В останні роки все частіше піднімається питання про застосування нових інформаційних технологій в середній школі. Це не тільки нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Основною метою навчання іноземних мов є формування і розвиток комунікативної культури школярів, навчання практичному оволодінню іноземною мовою.

Основними характеристиками застосування сучасних інформаційних технологій є можливість диференціації та індивідуалізації навчання, а також можливість розвитку пізнавальної творчої активності учнів.

Завдання вчителя полягає в тому, щоб створити умови практичного оволодіння мовою для кожного учня, вибрати такі методи навчання, які дозволили б кожному учню виявити свою активність, свою творчість, активізувати пізнавальну діяльність учня в процесі навчання іноземним мовам. Сучасні педагогічні технології такі, як навчання в співробітництві, проектна методика, використання нових інформаційних технологій, Інтернет-ресурсів допомагають реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію та диференціацію навчання з урахуванням здібностей дітей, їхнього рівня навченості, схильностей і т.д.

Можливості використання Інтернет-ресурсів величезні. Глобальна мережа Інтернет створює умови для отримання будь-якої необхідної учням і вчителям інформації, що у будь-якій точці земної кулі: країнознавчий матеріал, новини з життя молоді, статті з газет і журналів, необхідну літературу і т.д.

В даний час необхідно привести методику викладання англійської мови в школі у відповідність з розвитком сучасних інформаційних технологій. На уроках англійської мови за допомогою Інтернет можна вирішувати цілий ряд дидактичних задач: формувати навички та вміння читання, використовуючи матеріали глобальної мережі; вдосконалювати вміння писемного мовлення школярів; поповнювати словниковий запас учнів; формувати у школярів стійку мотивацію до вивчення англійської мови. Учні можуть брати участь у тестуванні, у вікторинах, конкурсах, олімпіадах, що проводяться по мережі Інтернет, листуватися з однолітками з інших країн, брати участь у чатах, відеоконференціях і т.д. Учні можуть отримувати інформацію з проблеми, над якою працюють в даний момент в рамках проекту. Це може бути спільна робота російських школярів та їхніх зарубіжних однолітків з однієї або декількох країн.

Основна мета вивчення іноземної мови в середній школі - формування комунікативної компетенції, всі інші цілі (освітня, виховна, розвиваюча) реалізуються в процесі здійснення цієї головної мети. Комунікативний підхід передбачає навчання спілкуванню і формування здатності до міжкультурної взаємодії, що є основою функціонування Інтернету. Поза спілкування Інтернет не має сенсу - це міжнародне багатонаціональне, крос культурне товариство, чия життєдіяльність заснована на електронному спілкуванні мільйонів людей у всьому світі, говорять одночасно - самий гігантський за розмірами та кількістю учасників розмова, яка коли-небудь відбувався. Включаючись в нього на уроці іноземної мови, ми створюємо модель реального спілкування.

Спілкуючись в істинній мовному середовищі, забезпеченої інтернет, учні виявляються у справжніх життєвих ситуаціях. Залучені у вирішення широкого кола значимих, реалістичних, що цікавлять і досяжних завдань, школярі навчаються спонтанно й адекватно на них реагувати, що стимулює створення оригінальних висловлювань, а не шаблонну маніпуляцію мовними формулами.

Як інформаційна система, Інтернет пропонує своїм користувачам різноманіття інформації і ресурсів. Базовий набір послуг може включати в себе: електронну пошту; телеконференції; відеоконференції; можливість публікації власної інформації, створення власної домашньої сторінки і розміщення її на Web-сервері; доступ до інформаційних ресурсів: довідкові каталоги; пошукові системи,; розмову в мережі. Ці ресурси можуть бути активно використані на уроці.

Навчаючи справжнього мови, Інтернет допомагає у формуванні вмінь та навичок розмовної мови, а також у навчанні лексиці і граматиці, забезпечуючи справжню зацікавленість і, отже, ефективність.

Інтерактивність не просто створює реальні ситуації з життя, але й змушує учнів адекватно реагувати на них за допомогою іноземної мови. І коли це починає виходити, можна говорити про мовної компетенції. Нехай навіть за наявності помилок. Головне вміння спонтанно, гармонійно реагувати на висловлювання інших, висловлюючи свої почуття і емоції, підлаштовуючись і перебудовуючись на ходу, тобто ми можемо розглядати інтерактивність як спосіб саморозвитку через Інтернет: можливість спостерігати і копіювати використання мови, навички, зразки поведінки партнерів; використовувати нові значення проблем під час їх спільного обговорення.

При роботі з комп'ютерними технологіями змінюється і роль педагога, основне завдання якого - підтримувати та спрямовувати розвиток особистості учнів, їх творчий пошук. Відносини з учнями будуються на принципах співпраці та спільної творчості. У цих умовах неминучий перегляд сформованих сьогодні організаційних форм навчальної роботи: збільшення самостійної індивідуальної і групової роботи учнів, відхід від традиційного уроку з переважанням пояснювально-ілюстративного методу навчання, збільшення обсягу практичних та творчих робіт пошукового та дослідницького характеру.

Спілкування у віртуальній реальності здійснюється за допомогою електронної пошти, яка для оволодіння міжкультурної компетенції може використовуватися наступним чином:

1. Встановлення дружній листування.

Міжнародний обмін листами можна здійснювати в будь-якому класі та на якому рівні володіння мовою. Крім цілеспрямованого використання мови, що вивчається, встановлення дружніх контактів та вивчаючи, таким чином, культуру, електронне листування має свої переваги в порівнянні з паперовою: вона швидше, зручніше і дешевше.

Аналізуючи досвід використання електронної пошти в процесі навчання іноземним мовам, можна прийти до наступних висновків:

1. Перевага віддається роботі в невеликих групах, без жорсткого контролю з боку викладача. Найкращі результати досягаються за рахунок можливості учнів самим вибрати тему для обговорення, а не беззаперечно слідувати вказівкам вчителя і більшості групи (у такому випадку просто утворюється нова група).

2. Електронна комунікація - чудова практика мови, де здійснюється перехід від форми до змісту - у бік істинного спілкування і вільного польоту думок. Присутність реальної публіки забезпечує підвищення якості листи - мова школярів стає більш виразною, до звичайних розповідному і описовій жанрами додалася аргументація.

3. Змінюється процес листи - більше уваги приділятиметься редагуванню робіт і виправлення помилок, причому навіть для складання монологів учні нерідко звертаються за думкою або порадою до своїх партнерів - така робота представляє собою втілення принципу інтерактивності.

4. Використання e-mail підвищує інтерес до самого процесу вивчення мови.

Крім формального мовного досвіду, набутого за допомогою телекомунікацій, не можна заперечувати і розвиток міжкультурної компетенції.

Більш того, можна сміливо стверджувати, що на сьогоднішній день використання ресурсів Інтернет, в т.ч. e-mail - найбільш ефективний і доступний спосіб опанування крос-культурної грамотністю в умовах реального спілкування.

Як вже зазначалося вище, для підвищення ефективності використання e-mail повинно бути цілеспрямованим. Набір завдань може бути наступним: помістіть оголошення про пошук друзів на різних сайтах по листуванню; напишіть інформацію про себе; вишліть кілька повідомлень, наприклад, 2-3 в тиждень; для того щоб отримати відповідь, задайте в кінці повідомлення, які вас цікавлять; прима не менше трьох відповідей на свої повідомлення; надайте повний звіт про виконану роботу: що ви зробили, що з цього вийшло, що нового ви дізналися, як ви оцінюєте завдання. Включіть в звіт свої листи та відповіді на них.

2. Створення спільних навчальних проектів.

Учні не просто діляться інформацією з партнерами з різних кінців земної кулі, а спільно працюють над будь-яким проектом: вибирається тема, розробляються методи дослідження, створюється свій стенд, куди й містяться отримані результати. Тему проекту можна вибрати з уже запропонованих ким-то на лист-сервері або помістити туди свою і чекати відповідних контактів.

Таким чином, використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, можна, інтегруючи їх у навчальний процес, більш ефективно вирішувати цілий ряд дидактичних завдань на уроці англійської мови:

а) формувати навички та вміння читання, безпосередньо використовуючи матеріали мережі різного рівня складності;

б) удосконалювати вміння аудіювання на основі автентичних звукових текстів мережі Інтернет, також відповідно підготовлених вчителем;

в) удосконалювати вміння монологічного і діалогічного висловлювання на основі проблемного обговорення, представлених вчителем або кимось з учнів, матеріалів мережі;

г) вдосконалювати вміння писемного мовлення, індивідуально або письмово складаючи відповіді партнерам, беручи участь у підготовці рефератів, творів, інших епістолярних продуктів спільної діяльності партнерів;

д) поповнювати свій словниковий запас, як активний, так і пасивний, лексикою сучасної англійської мови, що відображає певний етап розвитку культури народу, соціального та політичного устрою суспільства;

е) знайомитися з культурознавчих знаннями, що включають в себе мовний етикет, особливості мовної поведінки різних народів в умовах спілкування, особливості культури, традицій країни досліджуваної мови;

ж) формувати стійку мотивацію іншомовної діяльності учнів на уроці на основі систематичного використання "живих" матеріалів, обговорення не тільки питань до текстів підручника, але і актуальних проблем, що цікавлять всіх і кожного

У даному виді співробітництва Інтернету та уроку часто використовується проектна форма навчальної діяльності.

Проект передбачає самостійну дослідницьку роботу школярів, в процесі якої хлопці шукають спосіб вирішення певної комплексної багаторівневої завдання.

Кібернетичному простір містить величезний культурний та дидактичний потенціал, який вже використовується в навчанні в усьому світі. Однак для оптимального та ефективного використання кібернетичних мережевих ресурсів у навчальний цілях потрібно значна науково-дослідна робота, результати якої дозволять визначити загальні та приватні принципи роботи, критерії відбору мережевих ресурсів, сайтів і матеріалів, а також суттєво оновити арсенал методичних засобів і прийомів.

Сучасна російська система освіти стоїть перед проблемою вибору нових шляхів розвитку освіти. Одним з таких шляхів розвитку освіти можна назвати впровадження новітніх засобів інформаційної технології в різних сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті, комп'ютеризація навчального процесу розглядається як один з актуальних чинників організації навчання того чи іншого предмету.

Мова як засіб спілкування постійно розвивається, змінюється структура мови, граматика, вимова, написання слів, прикладом можуть послужити нововведення в німецькій мові, де помінялися правила написання слів, в англійській мові практично не використовуються деякі форми майбутнього часу, існує багато інших прикладів. До чого це призводить? По-перше, повчального необхідно звіряти навчально-методичні комплекси, що є в наявності, постійно виправляти і вказувати на недоліки в матеріалах навчання, по-друге, має розвиватися і навчальний матеріал відповідно до змін граматичних та лексичних явищ, по-третє, брак фінансування не дозволяє екстрено змінювати існуючі комплекти навчання іноземної мови. Тому, проблема модернізації навчально-методичного комплексу (УМК) лягає на плечі вчителя.

Процес навчання англійській мові є складною, постійно розвивається системою. Комп'ютеризація навчання іноземної мови допомагає полегшити доступ до інформації і скоротити час вивчення мови. На даний момент існує величезний вибір мультимедіа продуктів, Інтернет-сторінок, що містять інформацію необхідну для вивчення іноземної мови, електронних підручників, баз даних з тематичними текстами і вправами. Така кількість джерел ускладнює пошук необхідної інформації, на даний момент не кожен вчитель буде розбиратися з існуючими мультимедійними програмами і включати їх у процес навчання. У тому випадку, якщо вчитель зацікавлений у використанні мультимедійних технологій у навчальному процесі, піднімається ще одне питання, де і в який час проводити заняття на комп'ютерах. У багатьох школах сьогодні є комп'ютерні класи, але на них лежить величезне навантаження, розвиток мультимедійних засобів сьогодні, залучає викладачів усіх дисциплін, починаючи від фізики і закінчуючи співом. Викладач іноземної мови, можливо, знайде спосіб займатися на комп'ютерах одну годину в тиждень, хоча цього не досить, повністю і з користю для знань використовувати і годину на тиждень можливо.

Одна з актуальних проблем сучасної методики навчання іноземним мовам - орієнтація всього навчального процесу на активну самостійну роботу учнів, створення умов для їх самовираження і саморозвитку. Комп'ютер не визначає зміст навчання - він є лише ефективним засобом навчання іноземної мови, тому розробка методичних основ навчання іноземним мовам за допомогою комп'ютера повинна базуватися на глибокому аналізі дидактичних і методичних можливостей, що сприяють реалізації основної мети у викладанні іноземних мов - формування умінь і навичок комунікативної компетенції .

Комп'ютер дозволяє моделювати умови комунікативної діяльності; опановувати лексико-граматичними навичками; індивідуалізувати і диференціювати навчання; підвищувати мотивацію, збільшувати обсяг мовної тренування; сприяти виробленню самооцінки учнів; забезпечувати перенесення мовного матеріалу в інші види мовленнєвої діяльності.

В даний час існує безліч думок про те, використовувати комп'ютер у навчанні іноземної мови або не використовувати. Одні вважають, що комп'ютер може замінити вчителя, інші - комп'ютер не здатний подати матеріал так, як це робить вчитель.

На мою думку, комп'ютер повинен служити як допоміжний засіб, як будь-яке інше технічний засіб навчання чи підручник. Не слід забувати, що комп'ютер має низку переваг: у ньому поєднується відео-аудіо інформація, текстова інформація, можливість запису власного голосу і подальшої корекції вимови. Комп'ютер надає величезні можливості тестування рівня володіння іноземною мовою або темою з участю викладача, що скоротить час перевірки результатів. Тести можливі самі різні: символи, вибіркові, правда-брехня, шаблонні. Учитель може застосовувати комп'ютер для оптимізації навчання, підвищення ефективності та об'єктивності навчального процесу при значній економії часу, для організації колективної роботи і для роботи з навчальними матеріалами. Як засіб технічної підтримки діяльності викладача комп'ютер відкриває широкі перспективи у вдосконаленні організації процесу навчання, більше того, деякі організаційні форми навчального процесу не можуть бути реалізовані без застосування комп'ютера, наприклад, колективна творча робота над спільним проектом.

В даний час необхідно привести методику викладання англійської мови в школі у відповідність з розвитком сучасних інформаційних технологій. На уроках англійської мови за допомогою Інтернет можна вирішувати цілий ряд дидактичних задач: формувати навички та вміння читання, використовуючи матеріали глобальної мережі; вдосконалювати вміння писемного мовлення школярів; поповнювати словниковий запас учнів; формувати у школярів стійку мотивацію до вивчення англійської мови. Учні можуть брати участь у тестуванні, у вікторинах, конкурсах, олімпіадах, що проводяться по мережі Інтернет, листуватися з однолітками з інших країн, брати участь у чатах, відеоконференціях і т.д. Учні можуть отримувати інформацію з проблеми, над якою працюють в даний момент в рамках проекту. Це може бути спільна робота російських школярів та їхніх зарубіжних однолітків з однієї або декількох країн.

Можливості використання Інтернет-ресурсів величезні. Глобальна мережа Інтернет створює умови для отримання будь-якої необхідної учням і вчителям інформації, що у будь-якій точці земної кулі: країнознавчий матеріал, новини з життя молоді, статті з газет і журналів, необхідну літературу і т.д.

Як інформаційна система, Інтернет пропонує своїм користувачам різноманіття інформації і ресурсів. Базовий набір послуг може включати в себе: електронну пошту; телеконференції; відеоконференції; можливість публікації власної інформації, створення власної домашньої сторінки і розміщення її на Web-сервері; доступ до інформаційних ресурсів: довідкові каталоги; пошукові системи,; розмову в мережі. Ці ресурси можуть бути активно використані на уроці.Висновок

Метою навчання писемного мовлення є формування в учнів письмовій комунікативної компетенції, яка включає володіння письмовими знаками, змістом і формою письмового твору мови.

Завдання, які вирішуються при навчанні писемного мовлення, пов'язані зі створенням умов для оволодіння змістом навчання писемного мовлення. Вони включають в себе формування в учнів необхідних графічних автоматизмів, мовленнєво навичок і вмінь формулювати думку відповідно з письмовою стилем, розширення знань і кругозору, оволодіння культурою та інтелектуальної готовністю створювати зміст письмового твору мови, формування автентичних уявлень про предметний зміст, мовному стилі та графічної формі письмового тексту.

Письмова мова може розглядатися в трьох площинах: змісту (мислення), вирази (мови) і виконання (графіки).

Розумове зміст визначає форму письмового твору. До форм письмових мовленнєвих творів, які можуть бути включені в зміст навчання, відносяться: вітальні листівки, оголошення-інформації (про пошук роботи, про прийом на роботу, про події спортивного та культурного життя), особисті листи, ділові листи, автобіографічні відомості, опорні схеми, рецензії, тобто reviews (на книгу, розповідь, кінофільм, твір мистецтва), резюме, тобто summary (основна ідея прочитаного, почутого), проекти, тобто projects (погляд на стан та зміну навколишнього світу), нариси, тобто essays (власний погляд на речі і явища), твори (інтерпретація теми чи проблеми) тощо.

В останні роки роль письма в навчанні іноземної мови поступово підвищується, і, в деякому розумінні, лист починають розглядати як резерв у підвищенні ефективності навчання іноземної мови. Не можна не враховувати і практичну значимість письмового мовного спілкування у світлі сучасних засобів комунікації, таких як електронна пошта, інтернет і т.п. В останньому випадку лист як вид мовного спілкування розвивається на основі тільки автентичного матеріалу.

Якщо правильно визначити цілі навчання письма та писемного мовлення, враховувати роль листи у розвитку інших умінь, використовувати вправи, які повністю відповідають цілі, виконувати ці вправи на відповідному етапі навчання, то усне мовлення поступово стає багатшим і логічніше.

Навчання писемного мовлення включає різного роду мовні вправи: мовні вправи для навчання складання письмового повідомлення; письмово-мовні вправи для роботи з друкованим текстом; письмово-мовні вправи, зумовлені процесом читання, аудіювання та усного спілкування.

Одна з актуальних проблем сучасної методики навчання іноземним мовам - орієнтація всього навчального процесу на активну самостійну роботу учнів, створення умов для їх самовираження і саморозвитку. Комп'ютер не визначає зміст навчання - він є лише ефективним засобом навчання іноземної мови, тому розробка методичних основ навчання іноземним мовам за допомогою комп'ютера повинна базуватися на глибокому аналізі дидактичних і методичних можливостей, що сприяють реалізації основної мети у викладанні іноземних мов - формування умінь і навичок комунікативної компетенції .

В даний час існує безліч думок про те, використовувати комп'ютер у навчанні іноземної мови або не використовувати. Одні вважають, що комп'ютер може замінити вчителя, інші - комп'ютер не здатний подати матеріал так, як це робить вчитель.

На мою думку, комп'ютер повинен служити як допоміжний засіб, як будь-яке інше технічний засіб навчання чи підручник. Не слід забувати, що комп'ютер має низку переваг: у ньому поєднується відео-аудіо інформація, текстова інформація, можливість запису власного голосу і подальшої корекції вимови. Комп'ютер надає величезні можливості тестування рівня володіння іноземною мовою або темою з участю викладача, що скоротить час перевірки результатів. Тести можливі самі різні: символи, вибіркові, правда-брехня, шаблонні. Учитель може застосовувати комп'ютер для оптимізації навчання, підвищення ефективності та об'єктивності навчального процесу при значній економії часу, для організації колективної роботи і для роботи з навчальними матеріалами. Як засіб технічної підтримки діяльності викладача комп'ютер відкриває широкі перспективи у вдосконаленні організації процесу навчання, більше того, деякі організаційні форми навчального процесу не можуть бути реалізовані без застосування комп'ютера, наприклад, колективна творча робота над спільним проектом.Список літератури

 1. А. А. Леонтьєв "Мова і мовленнєва діяльність у загальної та педагогічної психології" Москва - Воронеж, 2004, с.309.

 2. Архангельський А. С. Навчання - головна мінлива шкала оцінок, градації контингенту і функції оцінювання вчителя - М.: Знання, 1985. - 102 с.

 3. Гальскова Н.Д., Гез Н.І. Теорія навчання іноземних мов: лінгводидактики та методика: Учеб. посібник для студ. лінгв. ун-тов і фак. ін. яз. вищ. пед. навч. закладів. - М.: Видавничий центр «Академія», 2004.

 4. Зимова І. А. Педагогічна психологія - М.: Логос, 2000. - 384 с.

 5. Іноземні мови в школі. 1997. № 2.

 6. Кочергін О. М. Моделювання мислення - М.: Політвидав, 1969.

 7. Мильруд Р. Методика навчання іноземної писемного мовлення.

 8. Нові педагогічні та інформаційні технології / За ред. Е.С.Полат-М., 1999.

 9. Пасів Е. С. Основні питання навчання іноземної мови - Воронеж: Воронезький держ. пед. інститут, 1974. - 164 c.

 10. Пасів Є.І. Урок іноземної мови в середній школі. - М., 1988.

 11. Пасів Е. Основи методики навчання іноземним мовам. М., Російська мова, 1977.

 12. Пасів Е., Колова Т., Волкова Т. Бесіди про урок іноземної мови. Л., Просвітництво, 1975.

 13. Полат Е. С. Інтернет на уроках іноземної мови. / / ИЯШ. 2001, № 2. С. 14 - 19.

 14. Рогова Г. Методика навчання англійської мови. М., Освіта, 1983.

 15. Страхов І. В. Виховання уваги у школярів. М.: Валдос, 2002.

 16. Фрідман, А. М. Наочність та моделювання в навчанні - М.: Знание, 1984. -80 C.

 17. Уроки англійської мови. СПб.: Каро, 2000.

 18. Хегболдт П. Вивчення іноземних мов. М., 1963.

 19. Цілі навчання іноземної мови. / Под ред. Є. І. Пассова, Є. С. Кузнєцової. - Воронеж: Інтерлінгва, 2002.

 20. Шахмаєв Н. М. Технічні засоби навчання. - М.: Просвещение, 2001.

 21. Шехтер І. Ю. Комплексне застосування технічних засобів при навчанні іноземної мови. М.: Академія, 1999.

 22. Щерба Л.В. Викладання іноземної мови у школі. М., 1977, с.44.

 23. Я.А. Коменський. Ізбр. пед. соч. М., 1955, с. 302-303.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Іноземні мови і мовознавство | Диплом
227.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Навчання монологічного мовлення з використанням віртуальних турів на уроках англійської мови на середньому
Формування лексичних навичок англійської мови на середньому етапі навчання в середній школі
Технічні засоби навчання на уроках іноземної мови
Взаємозв`язок навчання лексиці і граматиці на початковому етапі вивчення іноземної мови
Аудіювання на середньому етапі навчання
Технологія навчання соціокультурного компоненту писемного мовлення у профільній школі
Модель покрокового навчання писемного мовлення за психолінгвістичною моделлю висловлювання
Навчання граматики іспанської мови на середньому ступені середньої загальноосвітньої школи
Формування комунікативної компетенції при навчанні писемного мовлення на іноземній мові на середньому
© Усі права захищені
написати до нас