НТР на сучасному етап Розвитку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

іпст

Реферат на тему:


НТР на сучасному етапі розвитку

Виконав: студент 2 курсу
групи до-18
Перевірив: Житомир 2004

План

1. Вступ
2. НТР як якісна зміна, що відбувається в сучасній системі виробничих сил.
3. Зміна технологічних методів виробництва.
4. Поява штучних матеріалів.
5. Виникнення нових галузей промисловості.
6. Висновок.

Як показали Хоркхаймер і Адорно, в силу початкового "тоталітарного" устремління науки і раціональності взагалі, науково-технічна революція виступає як процес, що охоплює всю науку, а не тільки її "прикладні сфери", всю техніку, а не тільки її найбільш розвинені області, де можливе застосування новітніх наукових відкриттів, а, крім того, - всю економіку, вся поведінка людей - весь світ людської свідомості та самосвідомості.
На їхню думку, НТР веде передісторію від доміфологіческіх часів, в середині ХХ століття відбувається лише кульмінація. НТР представляє універсальний процес тотального опосередкування "освіченим" розумом всіх відносин людини до природи, до самого себе і собі подібних, що реалізується як процес загальної "стерилізації" природи і виробництва людиною самої себе на подобу гетевського "гомункулуса". НТР представляється, таким чином, як систематично - цілісне явище, що виключає, як неспроможні, спроби її фрагментарного розгляду, оцінки.
Необхідно підкреслити суперечливий характер сучасної науково-технічної революції: вона знаменує собою завершення природно-природній ери і початок ери штучно-технологічної, початок нового цивілізаційного етапу. Цей етап К. Ясперс образно визначив як "другу прометеївську епоху", порівнявши її за значимістю та масштабами розгортаються перетворень з епохою "становлення основних конститутивних властивостей людського буття", формування людини "як виду з усіма його звичними схильностями і властивостями", епохою, в якої закладався фундамент людського буття, його сутнісна основа, за допомогою "використання вогню і знарядь", "появи мови", "способів формуючого людини насильства над самим собою" (табу), "утворення груп і співтовариств" і т.п.
Крім того, науково-технічна революція робить суспільства надзвичайно динамічними системами, стимулюючи радикальні зміни соціальних зв'язків і форм людських комунікацій. Зміна типу культурних трансфертів призводять до небаченого раніше розширення інформаційного простору, доводячи його до планетарних меж, до діалогу взаємопроникнення і взаємовпливу культур. У сучасних індустріальних суспільствах присутній яскраво виражений шар інновацій, які постійно зламують, перебудовують культурну традицію, ускладнюючи тим самим процеси соціалізації, інкультурації і адаптації людини до перманентно мінливих умов і вимог життя, обумовлюючи зростання соціальної незахищеності людей. Ускладнення та інтенсифікація соціокультурної реальності ініціюють загрозливі масштаби сучасної кризи особистості, призводять до соціальної напруженості, збільшення чисельності маргінальний верств суспільства.
При бурхливому розвитку нашої цивілізації сталася науково-технічна революція, яка змінила світ. НТР - це якісна зміна, що відбувається в сучасній системі виробничих сил.
Вибух Науково-технічної революції, який стався в кінці XX століття спочатку нічого поганого для природи ніби й не віщував. НТР - це якісна зміна, що відбувається в сучасній системі продуктивних сил.
Головним напрямок НТР був етап автоматизації. Машинне виробництво, при якому робітник був змушений безпосередньо брати участь у технологічному процесі, виконувати машинні функції, починає поступатися місцем автоматизованого виробництва, де предмет праці обробляється цілком самої технічної системою, що діє без прямої участі робітника. При розвинених формах автоматизації контролюючі функції бере на себе комп'ютер. Він здійснює також лічильно-вирішальні і керуючі функції. Комп'ютер впроваджується не тільки в матеріальне виробництво, але і в управлінську діяльність, у сферу обслуговування (автоматичні телефонні станції і т.п.), науку, освіту.
У ході НТР змінюються технологічні методи виробництва. Механічна технологія обробки предмета праці, яка займала домінуючі положення в матеріальному виробництві, витісняється більш ефективними методами. При них змінюється не просто форма предмета, а й молекулярна, і атомна структура речовини. Відбувається його перетворення в нову речовину з заданими властивостями. Така хімічна технологія виробництва синтетичних матеріалів, методи виробництва атомної енергії, використання плазмохімічних процесів, лазерів, закритою технології високих і низьких температур, біохімічні та біофізичні методи впливу застосовуються в сільському господарстві, легкій промисловості, медицині.
Відповідно зміни технології змінюються і матеріали, сировину. Широке застосування знаходять штучні матеріали. Звідси різке споживання електроенергії.
Всі ці процеси, що визначають корінні зміни продуктивних сил суспільства, відбуваються на основі досягнень сучасної науки. На основі зрощування науки і техніки, науки і матеріального виробництва. У сучасних умовах цей процес йде всебічно. Наука перетворюється на безпосередню продуктивну силу, втілюючись не тільки в техніці, а й у виробниках матеріальних благ. У людей підвищується культурно-технічний рівень, розвивається інтелект, творчі здібності. На виробництво впливають не тільки окремі науки, а більш широкий фронт досліджень.
Йде характерний для НТР процес руху науки до виробництва, тобто широке використання наукових відкриттів на благо виробництва. Якщо в 19 столітті незважаючи на багато відкриттів науки (відкриття Пастера в консервуванні сільськогосподарських продуктів, радіо Попова і т.д.) характер виробництва змінюється повільно, відкриття впроваджуються з працею, то зовсім іншу картину ми спостерігаємо в 20 столітті, особливо в 70-90 роки. Виникає ряд виробництв спираються тільки на наукові відкриття. Отже, розриву часу між цими відкриттями і появи відповідних виробництв стає все коротшим, а зв'язок експериментальної діяльності вчених з промисловою технологією все більш безпосередньо. Така радіотехнічна промисловість. При самому своєму зародженні виходила з експериментів Герца, Попова, відповідей Ленгмюра та ін За дослідженням газового розряду в рамках, тепер базується на досягненнях фізики напівпровідників. А хімічна промисловість синтетичних матеріалів взагалі досягла величезних вершин. На ряду з природними матеріалами, витягнутими з надр землі і очищених з допомогою механічних пристроїв і хімічної переробки (нафта, вугілля, газ) а також природними матеріалами органічного походження (ліс, бавовна, шерсть, каучук і т.д.), одержувані в лісовому і в сільському господарстві, промисловість широко використовує синтетичні матеріали. Спільно хімією і фізикою твердого тіла розроблені методи одержання синтетичних матеріалів володіють заданими властивостями. Хоча натуральні матеріали ніколи не поступляться за своїми якостями синтетичних матеріалів, їх на жаль ставати все менше і менше. Вовна замінюється акрилом, шовк - віскозою, каучук - штучної гумою, пластмасою. Розробляються нові синтетичні покриття, будівельні матеріали. Так каміння, пісок, дерево, століттями що використовуються для будівництва будинків, успішно замінюються цеглою, бетоном, цементом і т.д. І це не межа.
Новітні технології у фармацевтичному виробництві дозволили створити цілий ряд синтетичних препаратів для лікування традиційних захворювань, таких як грип, простуда і т.д., витісняючи традиційні народні лікування травами. Створення різних хімічних добрив і гербіцидів дозволило отримувати високий урожай в сільськогосподарській продукції.
Відкриття в літакобудуванні, космонавтиці, дозволили людям не просто відірватися від землі (аероплани, перші літаки), а й вирватися в космос (ракети, науково-дослідні станції, що запускаються до інших планет).
За досить короткий час людина зробила ривок від найпростіших рахунок, арифмометрів до комп'ютерів. Комп'ютери настільки впроваджені в сучасне життя людини, і отримали такий розвиток, що комп'ютери п'ятирічної давності вже вважаються застарілими моделями. А також промисловості, як транспортна, фінансова, лічильно-статистична, зв'язок і т.д., взагалі не мислимі без комп'ютеризації. Про залежність людства від комп'ютера говорить ще і той факт, що на межі 2000 постало питання про комп'ютерний збій при переході на число, закінчується на два нулі. Говорили навіть про всесвітню катастрофу. Але все обійшлося: були розроблені спеціальні програми, знову ж таки все було створено за рекордно швидкий час.
Для розвитку всіх галузей науки і виробництва треба багато енергії: теплової, електричної, атомної. А все це веде до розвитку в машинобудуванні, галузі з виробництва всіх турбін та інших потужних агрегатів для отримання енергії.
НТР породило багато нових галузей промисловості. Від старих, відомих з давніх часів наук математика, фізика і хімія пішло багато нових галузей наук, які теж розширюють свою базу за рахунок нових наукових відкриттів. А все нові й нові відкриття в галузі науки, ведуть за собою розвиток нових технологій і, як наслідок розвиток нових галузей промисловості. Ці нові галузі, у свою чергу, займають нові життєві простори, витісняючи старі поняття і вводячи нові. Всі ці дослідження НТР принесло людству досить суперечливі плоди. З одного боку життя людини полегшується завдяки новим розробкам в області харчування, одягу, медицини. З'явилися нові продукти, розроблені на основі старих технологій. Знайомі з дитинства продукти, замінилися на нові (якщо раніше всі пили кефір, то тепер п'ють йогурт).
Різноманітність синтетичних тканин породжує відповідний напрям в моді, а отже змінюється вигляд людини.
Ліки дозволяють подолати хвороби, які раніше важко виліковувалися або зовсім не виліковувалися, продовжити життя людини.
Здавалося, все добре. НТР допомогла людям краще жити, але на сучасному етапі людство «пожинає» плоди НТР, які привели людство на грань всесвітньої екологічної катастрофи, на межу вимирання людства. Порушення в рівновазі природи, які відбулися
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Економіко-математичне моделювання | Реферат
22.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Можливості судово товарознавчої експертизи на сучасному етап
Прискорення НТР та її зміна в процесі розвитку
Прискорення НТР і е зміна в процесі розвитку
Конфлікт як етап розвитку колективу
Людина як етап розвитку природи
Сучасний етап у розвитку філософії політики
Соціальні технології як новий етап розвитку
Четвертий етап розвитку світового господарства
Сучасний етап світового цивілізованого розвитку
© Усі права захищені
написати до нас