Місцеві податки і збори сплачуються з прибутку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Згідно Рішення Гродненського виконавчого комітету від 03.01.2006г. в 2006р. по м. Гродно і Гродненській області передбачено обчислення наступних видів податок і зборів, що сплачуються з прибутку [9, с.48]:

1, цільової транспортний збір на оновлення і відновлення транспорту загального користування, що використовується на маршрутах у міському пасажирському, приміському та міжміському автобусному сполученні;

2, цільовий збір на утримання та розвиток інфраструктури міста;

3, збір за паркування (стоянку) у спеціально обладнаних місцях;

4, збір за здійснення будівництва об'єктів на території Гродненської області.

Розглянемо більш детально кожен податок:

1) цільовий транспортний збір на оновлення і відновлення транспорту загального користування, що використовується на маршрутах у міському пасажирському, приміському та міжміському автобусному сполученні:

платники - організації та індивідуальні підприємці (за винятком індивідуальних підприємців - платників єдиного податку з індивідуальних підприємців та інших фізичних осіб, а також індивідуальних підприємців і організацій, які застосовують спрощену систему оподаткування, та організацій, які сплачують єдиний податок для виробників сільськогосподарської продукції);

ставка податку - 2%%

об'єкт оподаткування - здійснення підприємницької діяльності на території Гродненської області;

податкова база - для організацій - сума прибутку, що залишається в розпорядженні організації після оподаткування; для індивідуальних підприємців - сума доходу, що залишається в розпорядженні індивідуального підприємця після сплати податків, зборів (зборів), інших обов'язкових платежів

порядок обчислення - сплата збору здійснюється платниками за рахунок прибутку (доходу), що залишається в їх розпорядженні після сплати податків, зборів (зборів), інших обов'язкових платежів. Прибуток, обчислена відповідно до ст. 2 Закону РБ від 22.12.1991 р. № 1330-ХН "Про податки на доходи і прибуток», зменшується на сплачений податок на нерухомість (у тому числі на об'єкти незавершеного будівництва), податок на прибуток, податок на доходи. Податкова база для обчислення транспортного збору зменшується на суми нарахованих податків на прибуток і нерухомість, що залишаються в розпорядженні платників збору у зв'язку з пільговим оподаткуванням і підлягають використанню за цільовим призначенням. Організації, що мають філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, сплачують транспортний збір у порядку, що встановлюється Міністерством з податків і зборів РБ [9, с.49];

пільги - звільняються зі спрямуванням звільнених сум на розвиток матеріально-технічної бази та придбання основних фондів виробничого призначення: сільськогосподарські виробничі кооперативи, селянські (фермерські) господарства та інші сільськогосподарські організації незалежно від форм власності, в яких виручка від реалізації виробленої ними продукції рослинництва (окрім квітів і декоративних рослин), тваринництва (крім хутрового звірівництва), рибництва і бджільництва становить не менше 50% загальної виручки від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) за попередній фінансовий (бюджетний) рік; організації, що здійснюють міські та приміські пасажирські перевезення; організації з виготовлення протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації та обслуговування інвалідів - в частині прибутку (доходу), отриманої від реалізації їхніх товарів (робіт, послуг), крім прибутку (доходу), отриманої від торгово-закупівельної, торговельної та посередницької діяльності; організації та індивідуальні підприємці, які використовують працю інвалідів, якщо чисельність інвалідів в них становить понад 50% облікової чисельності працівників у середньому за звітний період. Пільговий порядок не поширюється на прибуток (дохід), отриману від торгової, торгово-закупівельної та посередницької діяльності; індивідуальні підприємці - учасники ліквідації катастрофи на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок цієї катастрофи; установи виконання покарань системи Міністерства внутрішніх справ РБ, розташовані на території Гродненської області; хокейні клуби;

строки сплати - подання податкової декларації (розрахунку): для організацій (у тому числі і отримали збитки від господарської діяльності) - не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним, наростаючим підсумком з початку року; для індивідуальних підприємців - щокварталу не пізніше 20 -го числа місяця, наступного за звітним кварталом, наростаючим підсумком з початку року. Сплата - не пізніше 22-го числа місяця, наступного за звітним кварталом.

2) цільовий збір на утримання та розвиток інфраструктури міста:

платники - організації та індивідуальні підприємці (за винятком індивідуальних підприємців - платників єдиного податку з індивідуальних підприємців та інших фізичних осіб, а також індивідуальних підприємців і організацій, які застосовують спрощену систему оподаткування, та організацій, які сплачують єдиний податок для виробників сільськогосподарської продукції);

ставка податку - 1%;

об'єкт оподаткування - Здійснення підприємницької діяльності на території Гродненської області [9, с.49];

податкова база - для організацій - сума прибутку, що залишається в розпорядженні організації після оподаткування. Для індивідуальних підприємців - сума доходу, що залишається в розпорядженні індивідуального підприємця після сплати податків, зборів (зборів), інших обов'язкових платежів;

порядок обчислення - для організацій - за рахунок прибутку (доходу), що залишається в розпорядженні після сплати податків, зборів (зборів), інших обов'язкових платежів. Прибуток, обчислена відповідно до ст. 2 Закону РБ від 22.12.1991 р. № 1330-ХІ «0 податки на доходи і прибуток», зменшується на сплачений податок на нерухомість (у тому числі на об'єкти незавершеного будівництва), податок на прибуток, податок на доходи. Податкова база для обчислення збору зменшується на суми нарахованих податків на прибуток і нерухомість, що залишаються в розпорядженні платника збору у зв'язку з пільговим оподаткуванням і підлягають використанню за цільовим призначенням. Для індивідуальних підприємців - від суми доходу, що підлягає оподаткуванню прибутковим податком відповідно до Закону РБ від 21.12.1991 р. № 1327-ХІІ «Про прибутковий податок з фізичних осіб» [6];

пільги - звільняються від сплати збору з спрямуванням звільнених сум на розвиток матеріально-технічної бази та придбання основних фондів виробничого призначення: організації з виготовлення протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації та обслуговування інвалідів - в частині прибутку (доходу), отриманої від реалізації їхніх товарів (робіт, послуг), крім прибутку (доходу), отриманої від торгово-закупівельної, торговельної та посередницької діяльності, організації та індивідуальні підприємці, які використовують працю інвалідів, якщо чисельність інвалідів в них становить понад 50% облікової чисельності працівників у середньому за звітний період. Пільговий порядок оподаткування не поширюється на прибуток (дохід), отриману від торгової, торгово-закупівельної та посередницької діяльності; сільськогосподарські виробничі кооперативи, селянські (фермерські) господарства та інші сільськогосподарські організації незалежно від форм власності, в яких виручка від реалізації виробленої ними продукції рослинництва ( крім квітів та декоративних рослин), тваринництва (крім хутрового звірівництва), рибництва і бджільництва становить не менше 50% загальної виручки від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) за попередній фінансовий (бюджетний) рік; індивідуальні підприємці - учасники ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильської АЕС, які стали інвалідами внаслідок цієї катастрофи; установи виконання покарань системи Міністерства внутрішніх справ РБ, розташовані на території Гродненської області; хокейні клуби;

строки сплати - подання податкової декларації (розрахунку): для організацій (у тому числі і отримали збитки від господарської діяльності) - не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним, наростаючим підсумком з початку року; для індивідуальних підприємців - щокварталу не пізніше 20 -го числа місяця, наступного за звітним кварталом, наростаючим підсумком з початку року. Сплата - не пізніше 22-го числа місяця, наступного за звітним кварталом [9, с.50].

3) збір за паркування (стоянку) у спеціально обладнаних місцях:

платники - організації, індивідуальні підприємці і фізичні особи (за винятком індивідуальних підприємців - платників єдиного податку з індивідуальних підприємців та інших фізичних осіб, а також індивідуальних підприємців і організацій, які застосовують спрощену систему оподаткування, та організацій, які сплачують єдиний податок для виробників сільськогосподарської продукції), користуються парковками;

ставка податку:

до 30 хвилин - 0,01 базової величини;

за кожну годину паркування - 0,02 базової величини;

місячний абонемент для паркування транспортного засобу - 1 базова величина.

За паркування легкових автомобілів з причепом, мікроавтобусів, автобусів, вантажних автомобілів збір стягується за податковою ставкою, збільшеною в півтора рази.

об'єкт оподаткування - паркування (стоянка) у спеціально обладнаних місцях;

порядок обчислення - сплачується платниками за рахунок прибутку (доходу), що залишається в їх розпорядженні після сплати податків, зборів (зборів), інших обов'язкових платежів;

пільги - звільняються: інваліди, учасники Великої Вітчизняної війни та прирівняні до них особи, депутати РБ всіх рівнів (за умови пред'явлення відповідних документів); правоохоронні органи, державні медичні установи; аварійні служби; служби та підрозділи Міністерства з надзвичайних ситуацій РБ;

строки сплати - подання звіту про надходження збору - щомісяця не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним; сплата - щомісяця не пізніше 22-го числа місяця, наступного за звітним [9, с.50].

4, збір за здійснення будівництва об'єктів на території Гродненської області:

платники - організації та індивідуальні підприємці (за винятком індивідуальних підприємців - платників єдиного податку з індивідуальних підприємців та інших фізичних осіб, а також індивідуальних підприємців і організацій, які застосовують спрощену систему оподаткування, та організацій, які сплачують єдиний податок для виробників сільськогосподарської продукції), що здійснюють будівництво на території Гродненської області;

ставка податку: 1 базова величина - за один мільйон вартості будівельно-монтажних робіт будівництва автозаправних станцій у поточних цінах після затвердження проектно-кошторисної документації та 0,5 базової величини - за один мільйон вартості будівельно-монтажних робіт будівництва інших об'єктів в поточних цінах після затвердження проектно-кошторисної документації;

об'єкт оподаткування - здійснення будівництва на території Гродненської області виробничих будівель і споруд, об'єктів сервісу (магазини, їдальні, ресторани, готелі, автозаправні станції, стоянки і т.д.) та інших об'єктів;

порядок обчислення - сплачується за рахунок прибутку (доходу), що залишається в розпорядженні після сплати податків, зборів (зборів), інших обов'язкових платежів;

пільги - не обкладаються: об'єкти житлового будівництва; об'єкти, які будуються за рахунок бюджетних коштів; об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури; об'єкти, що будуються в межах СЕЗ «Гродноінвест»; об'єкти релігійного призначення;

строки сплати - надання податкової декларації (розрахунку) - не пізніше 20-го числа місяця, наступного за місяцем отримання дозволу на будівництво; сплата здійснюється в білоруських рублях протягом 30 календарних днів з моменту отримання дозволу Гродненського міського та районних виконавчих комітетів на будівництво об'єктів на території Гродненської області.

Таким чином, згідно Рішення Гродненського виконавчого комітету від 03.01.2006г. в 2006р. по м. Гродно і Гродненській області передбачено обчислення наступних видів податок і зборів, що сплачуються з прибутку: цільовий транспортний збір на оновлення і відновлення транспорту загального користування, що використовується на маршрутах у міському пасажирському, приміському та міжміському автобусному сполученні; цільовий збір на утримання і розвиток інфраструктури міста, збір за паркування (стоянку) у спеціально обладнаних місцях, збір за здійснення будівництва об'єктів на території Гродненської області.

Список літератури

Миронова Т.М. Податки і оподаткування: Навчальний посібник. - Мн.: БДУ, 2002. - 85 с.

Податки: Підручник / Н.Є. Заєць, М.К. Фісенко, Т.І. Василевська та ін; За заг. ред. Н.Є. Заєць, Т.І. Василевської ─ Мн.: БГЕУ, 2000. ─ 368с.

Податки та оподаткування. Підручник. / Под ред. М.В. Романовського, О.В. Врублевської - М.: Фінанси і статистика, 2003. - 576с.

Податки і податкове право. Навчальний посібник. / Под ред. А.В. Бризгаліна - М.: Аналітика-Прес, 2002. - 264с.

Податки в Республіки Білорусь: Теорія і практика в цифрах і коментарях / В.А. Гюрджан, Н.Е. Масінкевіч, В.В. Шевцова та ін; Під ред. В.А. Гюрджан. - Мн.: ПЧУП «Світоч», 2002. - 256с.

Про прибутковий податок з фізичних осіб: Закон Республіки Білорусь 21.12.1991 № 1327-XII (зі змінами та доповненнями) / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. ─ 2001. ─ 15 березня. ─ № 2 / 316

Про затвердження інструкції про порядок обчислення і сплати прибуткового податку з фізичних осіб: Постанова Міністерства з податків і зборів від 20.02.2002 № 16 (зі змінами та доповненнями) / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. ─ 2002. ─ 5 квітня. ─ № 8 / 7956

Про затвердження інструкції про порядок нарахування та сплати до бюджету податків на доходи і прибуток: Постанова Міністерства з податків і зборів від 31.01.2004 № 19 (зі змінами та доповненнями) / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. ─ 2004. ─ 9 березня. ─ № 8 / 10662

Рішення Гродненського виконавчого комітету / / Вісник Міністерства з податків і зборів - 2006. - № 9 - с.48-52

Черник Д.Г. Податки. Підручник. - М.: Фінанси і кредит, 2003. - 431с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
28.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Місцеві податки і збори
Місцеві податки і збори 4
Місцеві податки і збори 2
Місцеві податки і збори
Місцеві податки та збори
Податки сплачуються з прибутку порядок обчислення і сплати шляхи вдосконалення
Місцеві податки і збори в Україні
Місцеві податки і збори 2 Історія встановлення
Місцеві податки і збори їх роль у формуванні місцевих бюджетів
© Усі права захищені
написати до нас