Міжнародні валютні відносини

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Контрольна робота з курсу
"Міжнародні валютні відносини"
Варіант 5

Задача 1
Використовуючи модель попиту та пропозиції іноземної валюти поясніть і проілюструйте на графіку що станеться з курсом національної валюти в таких ситуаціях (Кожен раз повертайтеся до вихідного стану):
а) продаж Центральним банком країни державних короткострокових цінних паперів;
б) зростання національного доходу у торгових партнерів країни;
в) зменшення експортних та імпортних мит;
г) поповнення Центральним банком країни своїх валютних резервів.
Рішення:
а) Продаж ЦБ державних короткострокових цінних паперів веде до зниження попиту на інші ощадні активи. Оскільки однією з функцій іноземної валюти є функція збереження капіталу, то попит на валюту зменшитися (рис.1)
б) Зростання національного доходу у торгових партнерів країни означає також і збільшення експорту з цих країн, відповідно і збільшення попиту на їх валюту (рис.2).
\ S \ S
рис. 1 рис.2
в) Зменшення експортних та імпортних мит веде до збільшення торгового обороту з іншими країнами, а значить і збільшення кількості валютних операцій, в загальному випадку це означає збільшення як попиту, так і пропозиції іноземної валюти. (Рис.3)
г) Поповнення Центральним банком країни своїх валютних резервів призведе до зменшення пропозиції валюти (рис.4).
\ S \ S
рис. 3 рис.4

Задача 2

Виберіть неправильне твердження і поясніть відповідь:
а) країна, що проводить рестрикційну (обмежувальну) грошово-кредитну політику може розраховувати на те, що міжнародна вартість її валюти підвищиться;
б) якщо спостерігається підйом у торгових партнерів країни, то курс її валюти підвищиться;
в) валюта країни подорожчає, якщо процентні ставки в ній нижче, ніж за кордоном;
г) якщо темп зростання грошової маси в країні вище, ніж у зарубіжного партнера, а темп економічного зростання нижче, то в довгостроковому періоді курс іноземної валюти підвищиться.
Відповідь:
Затвердження в) невірно. Зазвичай вірно зворотне твердження: якщо валюта країни дорожче, то процентні ставки в країні нижче. Тобто приблизно рівний зростання вкладів. Т.ч. якщо процентні ставки в країні нижче, а її валюта дешевше іноземній, то її валюта буде дешевшати.

Задача 3
Припустимо, що внутрішні ціни зростають повільніше зовнішніх. Поясніть:
а) що станеться з номінальним курсом валюти, якщо паритет купівельної спроможності валют дотримується?
б) що станеться з експортом та імпортом країни, якщо номінальний курс зміниться в меншій мірі, ніж вимагають умови паритету купівельної спроможності?
Відповідь:
а) Якщо паритет купівельної спроможності валют дотримується, то номінальний курс національної валюти буде зростати, а іноземної падати.
б) Якщо номінальний курс зміниться в меншій мірі, ніж вимагають умови паритету купівельної спроможності, то стає більш вигідним експорт товарів з країни і невигідний імпорт товарів. Отже експорт товарів збільшитися, а імпорт зменшитися

Задача 4

Поясніть, чим визначається негативний нахил попиту на іноземну валюту і позитивний нахил пропозиції валюти? Як на положення кривої попиту вплине очікування майбутньої девальвації національної валюти? Відповідь обгрунтуйте.
Відповідь:
Негативний нахил кривої попиту визначається тим, що при меншій ціні за одиницю іноземної валюти, все більший її обсяг хотіли б придбати покупці. Позитивний нахил кривої пропозиції валюти визначається, тим, що зі зростанням ціни одиниці валюти, все більший обсяг хотіли б продати продавці.
Девальвація передбачає зміцнення національної валюти, тобто зниження курсів купівлі іноземної валюти. Тому очікування девальвації повинно позначитися на зниженні попиту на іноземну валюту з боку покупців. При цьому крива попиту зміщується вниз і вправо.

Задача 5

Обгрунтуйте таке твердження: "Якщо уряд хоче впливати на рівень безробіття і темпи інфляції за допомогою грошово-кредитної політики, воно не повинно використовувати режим фіксованого валютного курсу".
Відповідь:
Фіксований валютний курс - офіційно встановлене співвідношення між національними валютами, основне на визначених у законодавчому порядку валютних паритетів, при строгому обмеженні коливань ринкових курсів валют.
Грошово-кредитна політика - один з чотирьох основних макроекономічних інструментів, що спирається на здатність грошово-кредитної системи впливати на грошову пропозицію і, відповідно, на ставку відсотка, а через неї на інвестиції та реальний ВВП.
Для підтримки режиму фіксованого валютного курсу уряд повинен або обмежити валютні операції, або витрачати кошти на підтримку курсу. У першому випадку національна валюта ставати неконвертованій, що призводить до різкого зменшення іноземних інвестицій, а також проблем з експортом і імпортом. У другому випадку уряд повинен тримати якийсь фінансовий резерв для парирування змін валютного курсу. Ці кошти відволікаються з економіки і недоступні для використання при грошово-кредитному регулюванні.

Задача 6

Дайте визначення основних форм конвертованості валют (за ступенем і сфер конвертованості). Визначте тип конвертованості російського рубля.
Відповідь:
За ступенем конвертованості валюти поділяються на: вільно конвертовані (ВКВ), частково конвертовані і неконвертовані.
За формою конвертованості поділяють внутрішню і зовнішню сферу конвертованості валют. Внутрішня конвертованість означає, що валюта може вільно обмінюватися резидентами на товари, послуги та інші валюти без обмеження. Зовнішня конвертованість означає, що валюта може обмінюватися нерезидентами на будь-яку іноземну валюту за валютним курсом без обмежень.
ВКВ володіють повною конвертованістю і можуть обмінюватися на будь-які інші види валют будь-якими категоріями власників. Частково конвертовані валюти мають обмеження за зовнішньоекономічними операціями, оборотність таких валют поширюється не на всі категорії власників. До неконвертованих відносяться валюти країн, які застосовують жорсткі заборони та обмеження щодо ввезення та вивезення, обміну, продажу та покупок національній та іноземних валют.
За формою конвертованості російський рубль можна віднести до валют з зовнішньої конвертованістю.
За ступенем конвертованості до частково конвертованих валют.

Задача 7

Дайте порівняльну характеристику Бреттон-Вудської і Ямайської (сучасної) світових валютних систем.
Відповідь:
В основі Бреттон-Вудської системи лежав золотовалютний стандарт, де в якості резервів виступали золото і долари США. Країни підписали угоду, зафіксували курси своїх валют в золоті або доларах. Долар був прирівняний до золота (35 $ за унцію) і зізнавався основної резервної та розрахункової валютою.
У Ямайської системи на відміну від Бреттон-Вудської для валют офіційно не зафіксовані їх золоті курси або тверді паритети по відношенню до інших валют. Нова система заснована не на одній, а на кількох ключових валютах, її можна назвати багатовалютні стандартом. Крім того, роль світових грошей була передана від долара нової формі міжнародних кредитних грошей - СПЗ (спеціальне право запозичення).

Задача 8

Дайте визначення та опишіть основні види валютного ризику.
Відповідь:
Валютні ризики це небезпека валютних втрат у результаті зміни курсу валюти ціни (позики) стосовно валюти платежу в період між підписанням контракту чи кредитної угоди і здійсненням платежу. В основі валютного ризику лежить зміна реальної вартості грошового зобов'язання в зазначений період. Валютному ризику схильні обидві сторони-учасники угоди.
Інше визначення валютного ризику звучить наступним чином
Валютний ризик - ризик збитків від непередбачених змін валютних курсів, що включає:
- Безпосередні зміни обмінних курсів;
- Нестійкість обмінного курсу;
- Зміни розмірів прибутку, отриманого за кордоном у результаті операцій конвертації.
Розрізняють операційний, трансляційний, бухгалтерський та економічні валютні ризики.
Операційний валютний ризик - ризик реальних втрат або упущеної вигоди в конкретній операції. Трансляційний валютний ризик - ризик валютних втрат при перерахунку суми з однієї валюти в іншу. Бухгалтерський валютний ризик - ризик втрат при перерахунку статей балансу в національну валюту. Економічний валютний ризик, пов'язаний з певною країною - події у національній економіці, які можуть вплинути на результати міжнародної фінансової угоди.

Задача 9

Торговельний баланс країни (у млрд. дол) зведений з дефіцитом, рівним -110, рахунок поточних операцій має сальдо -105. Баланс руху офіційних резервів дорівнює -5. Яке з наведених нижче тверджень невірно
а) позитивне сальдо офіційних розрахунків одно +5;
б) країна має чистий приплив капіталу, що дорівнює 5 млрд. дол.;
в) офіційні резерви країни скоротилися;
г) імпорт країни перевищує її експорт;
д) баланс послуг м поточних переказів в сумі мають позитивне сальдо.
Відповідь:
Неправильна відповідь б) тому що сальдо офіційних розрахунків (що дорівнює сумі торгового балансу і рахунку поточних операцій), сальдо руху капіталу і баланс руху офіційних резервів повинні в сумі давати нуль.
У даному випадку сальдо офіційних розрахунків одно +5 (- 110 - (- 105) = +5), баланс руху офіційних резервів дорівнює -5, отже сальдо руху капіталу дорівнює 0.

Задача 10
Поточний курс долара США до євро становить 1,1275. Ставки LIBOR на 6 міс. (128 дні) рівні: по доларах США 5,53% річних, по євро 7,32%. Пояснити, чому в даному випадку долар котирується з премією (або дисконтом) по відношенню до євро.
Відповідь:
Ставки відсотка на півроку складуть для долара США
2,765% (5,53 / 2 = 2,765) і для євро 3,66% (7,32 / 2 = 3,66).
Для даних ставок відсотків через 6 місяців курс долара до євро повинен скласти:
1,1275 · 1,0366 / 1 · 1,02765 = 1,2011
Отже, долар котирується з дисконтом по відношенню до євро
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
21.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Міжнародні валютні та фінансово-кредитні відносини 2
Міжнародні валютні та фінансово-кредитні відносини
Міжнародні валютні відносини на початку ХХI століття
Міжнародні валютні ринки міжнародні валютні операції і валютне регулювання
Валютні відносини та валютні системи
Світова економіка та міжнародні економічні відносини Міжнародні організації
Міжнародні валютні ринки та їх функції
Міжнародні розрахунки та валютні операції
© Усі права захищені
написати до нас