Міжнародний туризм стан та перспективи розвитку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти РФ
Російська Міжнародна Академія Туризму
Волзько-Камський Філія.
РЕФЕРАТ
по темі:
 

"Міжнародний туризм: стан та перспективи розвитку"


Виконала: студентка 14 гр.
                                  Петрова Ю.В.
Перевірила: Заріпова Р.А.
Набережні Челни 2004
Зміст
"1-1" "Міжнародний туризм: стан та перспективи розвитку ".................................... ..... GOTOBUTTON _Toc437077004 1
Введення. Роль туризму у світовій економіці ............................................. ......................................... GOTOBUTTON _Toc437077005 3
Глава 1. Міжнародний туризм: поняття та класифікація ............................................ ...... GOTOBUTTON _Toc437077006 4
Глава 2. Розвиток міжнародного туризму ............................................... ............................................ GOTOBUTTON _Toc437077007 5
Глава 3. Організація міжнародного туристичного бізнесу ....................................... GOTOBUTTON _Toc437077008 9
Глава 4. Перспективи розвитку міжнародного туризму .............................................. ..... GOTOBUTTON _Toc437077010 10
Висновок ................................................. .................................................. .................................................. ...................... GOTOBUTTON _Toc437077011 13
Список літератури ................................................ .................................................. .................................................. .... 14


Введення. Роль туризму у світовій економіці

В даний час індустрія туризму є однією з найбільш динамічно розвиваються форм у міжнародній торгівлі послугами. В останні 20 років середньорічні темпи зростання числа прибуттів іноземних туристів у світі склали 5,1%, валютних надходжень-14%. Так, якщо в 1950 р. число туристів у всьому світі становила 25 млн., а оборот туріндустрії-2100000000 . доларів США, то згідно з даними Всесвітньої туристської організації (ВТО) у 1995 р. в світі було зарегістріровано576 млн. прибуттів туристів, надходження від міжнародного туризму досягли 372 млрд. доларів). У цілому обсяги валютних надходжень від туризму за період з 1950 по 1995 рік виросли в 144 рази.
Значення туризму у світі постійно зростає, що пов'язано з впливом туризму на економіку окремої країни. В економіці окремої країни міжнародний туризм виконує ряд важливих функцій:
Міжнародний туризм - джерело валютних надходжень для країни і засіб для забезпечення зайнятості.
Міжнародний туризм розширює внески в платіжний баланс і ВНП країни.
Міжнародний туризм сприяє диверсифікації економіки, створюючи галузі, обслуговуючі сфери туризму.
З зростанням зайнятості в сфері туризму ростуть доходи населення і підвищується рівень добробуту нації.
Міжнародний туризм входить до числа трьох найбільших експортних галузей, поступаючись нафтовидобувній промисловості і автомобілебудуванню, питома вага яких у світовому експорті 11% і 8,6% відповідно. У 1991 році сумарний дохід країн світу від міжнародного туризму становив 7% від загального обсягу світового експорту і 3% від світового експорту послуг.
Міжнародний туризм у світі вкрай нерівномірний, що пояснюється в першу чергу різними рівнями соціально-економічного розвитку країн і регіонів. Найбільший розвиток міжнародний туризм отримав в західноєвропейських країнах. На частку цього регіону доводиться понад 70% світового туристичного ринку і близько 60% валютних надходжень. Приблизно 20% доводиться на Америку, менше 10% - на Азію, Африку і Австралію разом узяті.
Подібний розвиток міжнародних туристичних зв'язків спричинило за собою створення численних міжнародних організацій, що сприяють поліпшенню роботи цієї сфери міжнародної торгівлі. Багато високорозвинені країни Заходу, такі, як Швейцарія, Австрія, Франція, значну частку свого добробуту побудували на доходах від туризму. За післявоєнні роки була створена потужна дослідницька база і система професійної підготовки у галузі туризму.
Отже, міжнародний туризм, характерною рисою якого є те, що значна частина послуг проводиться з мінімальними витратами на місці, відіграє все більш помітну роль у світовій економіці. Туристична галузь входить до числа економічних форвардів, що дають значну величину доданої вартості.

Глава 1. Міжнародний туризм: поняття та класифікація

Туризм займає значне місце в міжнародних відносинах. Близько 500 млн. чоловік щорічно відвідують зарубіжні країни в туристичних цілях. Міжнародний туризм є не тільки популярним видом відпочинку, але й активно розвивається сферою світової економіки.
Однак інформація про розвиток міжнародного туризму не є абсолютно точною, оскільки досить складно виміряти туристичні потоки. Через відсутність єдиного способу їх обліку значно ускладнюється зіставлення статистичних даних між країнами.
Крім того, поняття «туризм» має кілька розпливчастий характер. По-перше, туризмом вважається тимчасове переміщення людей з місць, де вони зазвичай мешкають і працюють, в інші місця. Під "тимчасовим переміщенням" умовно розуміється період до одного року. По-друге, згідно з міжнародною статистикою до іноземних туристів відносяться особи, які відвідують іншу країну (як мінімум з одним нічлігом) з будь-якою метою, крім професійної діяльності, оплачуваної у цій країні.
У положенні про ліцензування міжнародної туристичної діяльності (від 12.12.95 № 1222) встановлено, що під міжнародною туристичною діяльністю розуміється прийом іноземних туристів на території Російської Федерації і напрям туристів за кордон. Федеральний закон "Про основи туристської діяльності в РФ" говорить, що "туризм-це тимчасові виїзди (подорожі) громадян РФ, іноземних громадян та осіб без громадянства з постійного місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, спортивних, релігійних, професійно-ділових та інших цілях без зайняття оплачуваною діяльністю в країні (місці) тимчасового перебування ".
В даний час туризм класифікується:
По цілям: маршрутно-пізнавальний; спортивно-оздоровчий; самодіяльний, у тому числі з активними способами пересування; діловий і конгрес-туризм; курортний, лікувальний; гірськолижний; фестивальний; мисливський; екологічний; шоп-туризм; релігійний; навчальний і ін;
за ступенем мобільності: пересувний; стаціонарний; змішаний;
за формою участі: індивідуальний; груповий; сімейний;
  за віком: зрілий; молодіжний; дитячий; змішаний; за тривалістю: одноденний; багатоденний; транзитний;
по використанню транспортних засобів: автомобільний; залізничний; авіаційний; водяний; велосипедний; кінний; комбінований;
по сезонності: активний туристський сезон, міжсезоння (полусезон), несезон;
по географії: міжконтинентальний; міжнародний (міжрегіональний); регіональний; місцевий; прикордонний;
за способом пересування: пішохідний; з використанням традиційних транспортних засобів; з використанням екзотичних видів транспорту (канатна дорога, фунікулер, дирижабль, повітряна куля, дельтаплан).
Міжнародний туризм впливає на розвиток як окремих країн, так і світової економіки в цілому. У міру розширення міжнародної торгівлі та інших форм міжнародних економічних відносин, підвищення рівня культури та освіти міжнародний туризм також буде розвиватися.

Глава 2. Розвиток міжнародного туризму

У 60-70-х рр.. міжнародний туризм набув всесвітній характер. У результаті утворився світовий ринок, у якому беруть участь всі без винятку країни. У середньому близько 65% усіх міжнародних туристичних поїздок припадає на Європу, близько 20% - на Америку і близько 15% на інші регіони. У табл.1 приведені дані про міжнародний туризм в 1990 р. Детальну статистичну інформацію про розвиток міжнародного туризму можна знайти також у статистичному збірнику Yеаr bоок оf Тourism Statistics, видаваному Всесвітньої туристської організацією (СОТ).
Основними факторами, що впливають на розвиток виїзного туризму у високорозвинених країнах, є економічні та соціальні, перш за все зростання особистих доходів громадян (потенційних туристів) вище меж, достатніх для задоволення необхідних потреб.
До суб'єктивних причин відноситься діяльність державних органів, що регулюють порядок в'їзду-виїзду з країни і перебування на її території іноземних громадян та ін
Розвиток міжнародного туризму в країнах, переважно приймають туристів, обумовлено прагненням збільшити приплив іноземної валюти і створити нові робочі місця. Багато країн за допомогою міжнародного туризму намагаються вирішити проблеми платіжного балансу.
За даними Всесвітньої ради з туризму, в 1993 р. на туризм доводилося 10,1% всесвітнього ВВП і 10,5% робочих місць.
Таблиця 1
Міжнародний туризм в 1990 р. *

Регіон і країна
Кількість прибувши-ших туристів
Доходи від іноземного туризму,
млн. дол
Витрати туристів
за кордоном,
млн. дол.
Сальдо,
млн. дол.


Тис. чол
%
Весь світ
454875
100.0
255006
237916


Азія
62495
13.7
41044
43746


У тому числі:

1
. Гонконг
5933
1,3
5032
...
...
2.
Ізраїль
1063
0,2
1382
1485
-103
3.
Індонезія
217
0,5
2105
886
+1219
4.
Індія
1707
0,4
1437
425
+1012
5.
Йорданія
2633
0,6
500
419
+81
6.
Кіпр
1561
0,3
1258
162
+1096
7.
Китай
10484
2,3
2218
470
+1748
8.
Південна Корея
2959
0,6
3559
3166
+393
9.
Макао
1138
0,2
139
708
-569
10.
Малайзія
7446
1,6
1667
4473
-2806
11.
Сінгапур
4842
1,1
4362
1381
+2981
12.
Таїланд
5299
1,2
4326
854
+3472
13.
Туреччина
4799
1,1
3349
520
+2829
14.
Японія
1879
0,4
3578
24928
-21350

Північ. Америка
84104
18.9
61824
54420
 

У тому числі:

15.
Багамські о-ва
1562
0,3
1333
196
+1137
16.
Домінік.Респ.
1533
0,3
750
144
+606
17.
Канада
15 258
3.4
6374
8390
-2016
18.
Мексика
15695
3,4
5324
5379
-55
19.
Пуерто-Ріко
2554
0,6
1367
647
+720
20.
США
39 772
8,7
40 579
38 671
+1908

Пд. Америка
8634
1,9
5781
5651


У тому числі:

21.
Аргентина
2728
0,6
1975
1171
+804
22.
Бразилія
1079
0,2
1444
1559
-115
23
Уругвай
1267
0,3
261
111
+150

Африка
17 728
3,9
6801
3932


У тому числі:

24.
Марокко
4024
0,9
1259
184
+1075
25.
Туніс
3204
0,7
953
179
+774
26.
ПАР
1029
-0,2
815
1065
-254

Європа
276755
61.0
132977
124034


У тому числі:

27.
Австрія
19011
4,2
13017
6212
+6805
28.
Бельгія
3163
0,7
3575
5445
-1870
29.
Болгарія
4500
1,0
394
...
...
30.
Великобританія
18021
4,0
13935
17614
-3679
31.
Угорщина
20 510
4.5
1000
600
+400
32.
Німеччина
17 045
3,7
10 683
29 836
-19153
33.
Греція
8873
2,0
2587
1088
+1499
34.
Данія
1257
0,3
3322
3676
-354
35.
Ірландія
366
0,8
1447
1159
+288
36.
Іспанія
34300
7,5
18593
4254
+14339
37.
Італія
26679
5,9
19742
13826
+5916
38.
Нідерланди
5795
1,3
3615
7340
-3725
39.
Норвегія
1955
0,4
1517
3413
-1896
40.
Польща
3400
0,7
266
220
+46
41.
Португалія
8020
1,8
3556
867
+2689
42.
Румунія
6533
1,4
106
103
+3
43.
Колишній СРСР
7204
1,6
270
...
...
44.
Франція
53157
11,7
20185
12424
+7761
45.
Чехословаччина
8100
1,8
470
636
-166
46.
Швейцарія
13 200
2,9
6839
5989
+850
47.
СФРЮ
7880
1.7
2774
149
+2625

Океанія
5159
6579
6133У тому числі:

48.
Австралія
2215
0,5
3635
4120
-485
* Statistic Yearbooc, 1990/91 - New York, 1993
Згідно з даними СОТ у світі налічується 15 країн, що спеціалізуються на туристичних послугах, в яких надходження від туризму перевищують доходи від експорту, нерідко в багато разів. До них відносяться невеликі острівні держави в зоні вологих субтропіків і тропіків - Барбадос, Сейшельські острови та ін У 45 країн надходження від туризму перевищують 1 / 4 частина від обсягу експорту. Це в основному держави, що розвиваються зі слабко розвиненою економікою. Виняток становлять Австрія, Іспанія, Португалія та ін
Під надходженнями від міжнародного туризму розуміється плата за товари і послуги, вироблена іноземними туристами під час їх перебування в країні, за винятком прибутку від додаткової зайнятості та оплати міжнародного транспорту.
Міжнародні туристичні витрати включають оплату продуктів і послуг, вироблених мешканцями даної країни за кордоном. Доходи від міжнародного туризму в 1990 р. склали 255 006 млн. дол. Найбільші доходи отримали США (40 579 млн. дол.).
Витрати американських туристів за кордоном також виявилися вищими, ніж витрати туристів з інших країн. Співвідношення між доходами і витратами від міжнародного туризму в країнах та регіонах різниться. Найбільше позитивне сальдо має Іспанія (+14 339 млн. дол.), Потім Франція (+7761 млн. дол .].), Австрія (+6805 млн. дол.) Та Італія (+5916 млн. дол.), А найбільше негативне сальдо - Японія (- 21 350 млн. дол.) та Німеччина (-19 153 млн. дол.) (див. табл.1).
Зазвичай вважається, що крім витрат на проїзд до країни і назад іноземний турист витрачає на харчування близько 40% своїх витрат, на проживання - 30%, на проїзд усередині країни - 8%, інші витрати - 22%.
У результаті витрат, що здійснюються іноземними туристами в країні перебування, по-перше, збільшуються доходи туристських фірм (прямий ефект), по-друге, підвищується попит з боку туристичного сектора економіки "на товари і послуги постачальників, що в свою чергу сприяють підвищенню попиту на товари і послуги своїх постачальників і, отже, зростання доходів у всіх секторах (непрямий ефект), по-третє, збільшуються особисті доходи населення, прямо або побічно пов'язаного з туристичним бізнесом, що викликає зростання споживчого попиту (змушений ефект). Непрямий і вимушений ефект разом називаються вторинним ефектом.
Хоча перше місце за значимістю міжнародного туризму для національних господарств відводиться надходженням валюти, разом з отриманням прибутку можлива і значний витік валюти. Країни, що розвиваються змушені імпортувати значну кількість продуктів і товарів для туристів, а також необхідне обладнання для індустрії туризму. За підрахунками Світового банку, на імпорт товарів для туристів припадає 15-55% надходжень в залежності від розвитку економіки і орієнтованості туристичної індустрії на місцеві ресурси. Також існує імпорт, обумовлений впливом «демонстраційного ефекту». Туристи, приїжджаючи з промислово розвинених країн, демонструють товари кращої якості і розширеного асортименту, що є «живий» рекламою і сприяє імпорту іноземних споживчих товарів.
Велике значення туризму і для ринку робочої сили. За даними американських фахівців, індустрія туризму (включаючи внутрішній) є найбільшою за кількістю зайнятих робочих місць у більшості країн, забезпечуючи роботою понад 100 млн. чоловік. Індустрія туризму належить до числа найбільш трудомістких галузей. Наприклад, в Північній Америці на неї припадає 5% від ВНП і 8% всіх працюючих, в Західній Європі - 7 та 11% відповідно.

Глава 3. Організація міжнародного туристичного бізнесу

Туристичні послуги складають значну частину споживаних населенням послуг і мають специфічний соціально-оздоровчий характер, тобто відпочинок, можливість розвитку особистості, пізнання історичних та культурних цінностей, заняття спортом, участі в культурно-масових заходах та ін Таким чином, туризм поєднує в собі економічний, соціальний, гуманітарний, виховний і естетичний фактори.
Туристи є споживачами основних, додаткових і супутніх послуг.
Основні туристичні послуги регламентуються договором на туристичне обслуговування та путівкою. До таких послуг, як правило, відносяться: розміщення, харчування, транспортні послуги, включаючи трансферт; екскурсійні послуги.
Додаткові послуги мають дуже широкий спектр і займають при розвиненій інфраструктурі туризму до 50% від загального обсягу доходу. До них відносяться: додаткові екскурсії, які не ввійшли до переліку основних послуг; фізкультурно-оздоровчі послуги; медичні послуги; культурно-видовищні та ігрові заходи та ін
До супутніх послуг належать: забезпечення сувенірами, туристської символікою; торгове, валютно-кредитна, інформаційне та інше обслуговування; послуги спеціальних видів зв'язку, надання індивідуальних сейфів і ін
Між додатковими і супутніми послугами не існує чіткої межі. У високорозрядних готелях число додаткових і супутніх послуг сягає 500.
У результаті розвитку торгівлі туристичними послугами виникла індустрія туризму, основу якої складають фірми, що організують туристичні поїздки і продаж путівок і турів, що надають послуги з розміщення та харчування туристів, їх пересуванню по країні, а також органи управління, інформації, реклами, підприємства з виробництва та продажу товарів туристського попиту.
Міжнародний туризм як вид економічної діяльності має такі особливості:
• на відміну від зовнішньої торгівлі заснований не на обміні товарами і послугами, а туристами, тобто живими людьми;
туристичні послуги не мобільні, вони не можуть слідувати за покупцем і не підлягають зберіганню;
• у пропозиціях відсутня гнучкість.
Туризм залежить від політичної та економічної ситуації, а також від моди і реклами, які, впливаючи на потреби та інтереси людей, їх настрій, визначають попит. У той же час пропозиція суворо визначено, оскільки число місць в готелях або на підприємствах харчування відносно стабільно. У результаті виникає невідповідність між попитом і пропозицією. Країна, що приймає туристів, зазвичай не має ефективних методів впливу на попит;
• має сезонним характером;
• належить до числа найбільш капітало-та трудомістких галузей.
Туризм є великим землекористувачем, дуже вимогливим до якості природних та інших ресурсів;
• пропозиція послуг, тобто число країн, переважно приймають туристів, значно перевищує попит на туристичні поїздки, тобто число країн - постачальників туристів. Іншими словами, ринок міжнародного туризму є ринком покупця.
Фірми, які надають туристичні послуги, можна об'єднати у дві групи: продавці послуг (надають послуги) та посередники.
Продавці послуг забезпечують їх основний обсяг (готелі, ресторани, круїзні лінії та інші рекреаційні підприємства).
Основними посередниками є регулярні та чартерні авіалінії, оператори турів, турагенства та фірми.

Глава 4. Перспективи розвитку міжнародного туризму

Прогноз прибуття міжнародних туристів у світі і по регіонах
в 1995-2020 роках (млн осіб).
У% до 1995 р.
Роки
Регіон
1995
2000
2010
2020
2020
Європа
335
390
527
717
214,
Тихий океан
80
116
231
438
547,
Америка
111
134
195
285
256,
Африка
20
27
46
75
375,
Середній Схід
14
19
37
69
492,
Південна Азія
4
6
11
19
475,
Всього
564
692
1047
1602
284,
Розвиток туризму по регіонах буде нерівномірним. Найвищі темпи приросту очікуються в країнах Азії і Тихого океану, в Європі та Америці вони будуть нижче загальносвітових. Частка цих двох регіонів у прибутті туристів впаде з 79,1% у 1995 р. до 62,6% в 2020 р. Одночасно очікується і зростання доходів від туризму - з 399 млн. дол США в 1995 г до 2 трильйонів дол США в 2020 г, або в п'ять разів. Також збільшаться витрати туриста на одну подорож - з 707 дол США в 1995 р.. до 1248 дол США в 2020 г, або в 1,8 рази.
10 країн-лідерів з прийому туристів у 2020 році
№ пп.

Країна

Прибуття туристів в млн. чол
Частка в світовому потоці. %
Середньорічне зростання в 1995 - 2020 рр.. у%
1
Китай
137,1
8,6
8,0
2
США
102,4
6,4
3,5
3
Франція
93,3
5.8
1.8
4
Іспанія
71,0
4,4
2.4
5
Гонконг
59,3
3.7
7.3
6
Італія
52,9
3.3
2.2
7
Великобританія
52,8
3,3
3,0
8
Мексика
48,9
3,1
3,6
9
Росія
47,1
2,9
6,7
10
Чехія
44,1
2,7
4,0
Всього
708,8
44,2
100

Найвідвідуванішою країною стане Китай. Високі темпи зростання очікуються також у Гонконгу і Росії. Частка Китаю та Гонконгу складе 12,3% загальносвітового потоку. Особливо серйозні зміни відбудуться в Росії: в 2020 р кількість в'їжджають туристів буде в 1,54 рази більше, ніж виїжджають за її межі. Великих успіхів серед європейських країн досягне також Чехія.
10 країн-лідерів по виїзду туристів у 2020 році

Країна
Виїзд туристів в млн чол
Частка в світовому потоці у%
1
Німеччина
163.5
10,2
2
Японія
141.5
8,8
3
США
123,3
7,7
4
Китай
100,0
6,2
5
Великобританія
96,1
6,0
6
Франція
37,6
2,3
7
Нідерланди
35.4
2,2
8
Канада
31.3
2,0
9
Росія
30,5
1.9
10
Італія
29,7
1.9
Всього
788,9
49.2

Найбільша туристська рухливість населення очікується в Нідерландах, Німеччині, Великобританії, Канаді та Японії, де на одного жителя країни буде доводитися по 1,5-2 поїздки за кордон на рік. У більшості інших країн, що входять до десятки, туристська рухливість помітно нижче одиниці.
За останні роки найбільш вражаючих успіхів у розвитку туризму досягла Польща. Ще в 1985 і 1990 рр.. ця країна по прийому туристів займала 17 і 19 місця в Європі. У 1996 р Польща зайняла вже 6 місце, прийнявши 19,4 млн. чоловік. За доходами від туризму Польща перемістилася з 28 місця в 1985 г на 8 місце в 1996 р., отримавши 8,4 млрд. дол США Для Польщі характерний особливо високий зріст візитерів (туристів та іноземців, не залишаються на нічліг)
З країн, що раніше входили до СРСР Польщу в 1996 р. відвідали 13397,6 тис. осіб, або 15,3% загального потоку візитерів до Польщі, де визначальне значення зберігає Німеччина (53% потоку).
Положення в російському експорті послуг не викликає оптимізму. За даними преси, число іноземних туристів, які відвідують щорічно Росію, знаходиться приблизно на рівні 1986 року, коли з-за катастрофи на Чорнобильській АЕС сталася масова ануляція поїздок з-за кордону.
Для залучення туристів на вітчизняний ринок основний акцент необхідно зробити на якості сервісу і ціни. Порівнянність якості та ціни продукту принципово важлива для основного сегмента вітчизняних туристських підприємств - наших співгромадян. Лавина пропозицій відпочинку за кордоном була затребувана росіянами тому. Що там їм запропонували за помірні ціни сервіс високої якості.
Приведення у відповідність ціни і якості послуг російськими туристичним організаціями послуг вимагає перш за все модернізації та вдосконалення існуючої матеріально-технічної бази, а отже і капіталовкладень.
Нинішній стан вітчизняних підприємств туристичного бізнесу свідчить про те, що вони поки не в змозі повністю фінансувати власну модернізацію, реконструкцію і розширення. У цих умовах гостро проявляється необхідність фінансової підтримки з боку держави. В обмін на фінансові вкладення в туризм держава мала б:
* Швидке повернення коштів (4 - 8 років),
* Збільшення національного доходу без здійснення сировинних витрат,
* Збільшення зайнятості населення,
* Збільшення надходження валюти.
Основні пропоновані заходи державної підтримки туризму наступні:
1. Звільнення сфери туризму (готелі, санаторії, кемпінги) від сплати мита за обладнання і будматеріали, що ввозяться з-за кордону для ремонтних і будівельних робіт на туристських об'єктах.
2. Часткове або повне звільнення від сплати всіх федеральних податків при інвестуванні у матеріальну базу туристично-санаторній галузі в залежності від обсягу здійснюваних капіталовкладень.
3. Надання пільгових кредитів (під 7-10% річних) на вдосконалення та розвиток матеріально-технічної бази туризму, відстрочку платежів по них на термін від 2 до 10 років.
У цьому випадку виграє і держава, і турфірми, адже міжнародний туризм продовжує залишатися самим прибутковим бізнесом у світі.

Висновок


Отже, міжнародний туризм пройшов у своєму розвитку довгий шлях і сьогодні є однією з найбільш успішно розвиваються галузей світового господарства.
Як і будь-яка інша сфера господарської діяльності, індустрія туризму є вельми складною системою, ступінь розвитку якої залежить від ступеня розвитку економіки країни в цілому.
В даний час на промислово розвинені країни доводиться понад 60% всіх прибуттів іноземних туристів і 70-75% чинених у світі поїздок. При цьому на частку країн, що входять в ЄС припадає близько 40% прибуттів туристів і валютних надходжень.
У Росії туризм - розвивається. У всіх сферах туристичної діяльності, як на рівні державних структур, так і в області формується турбізнесу, йде пошук нових форм роботи, розширення сфери пропозиції і поглиблення його спеціалізації.
Російським туристичним фірмам ще чекає багато роботи над якістю і розцінками на послуги. Їм на допомогу було прийнято Постанову «Про ліцензування міжнародної туристичної діяльності», Федеральний закон «Про основи туристської діяльності в РФ» і
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Спорт і туризм | Реферат
154.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Міжнародний туризм Історія стан та перспективи розвитку
Туризм в Росії Стан і перспективи
Туризм в Криму стан і перспективи
Міжнародний туризм та його роль у розвитку економіки Киргизької Республіки
Міжнародний туризм структура і роль у розвитку світової економічної системи
Екологічний туризм можливості та перспективи розвитку в Алтайському краї
Міжнародний факторинг проблеми та перспективи розвитку в Україні
Інвестиційні фонди стан та перспективи розвитку
Електронна комерція стан та перспективи розвитку
© Усі права захищені
написати до нас