Моніторинг якості додаткової освіти дітей

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Graphics

Graphics

Визначати відносне місце учня в групі.

 • Визначати відносне місце учня в групі.

 • Виділяти групи учнів з високими і низькими показниками.

 • Відстежити динаміку змін результатів від року до року.

 • Проводити порівняння груп за заданими параметрами.

 • Отримати порівняльну оцінку якості роботи педагога.

 • Визначити розвиток матеріально-технічної бази закладу.

 • Визначити рівень кадрового потенціалу тощо

Graphics

«Педагогічний колектив»

 • «Педагогічний колектив»

 • «Освітній процес» (творчий потенціал установи-досягнення)

 • «Виховна система»

 • «Ті, що навчаються освітньої установи»

 • «Ресурсне забезпечення» (матеріальна база)

Graphics

ЗАХОДИ

 • ЗАХОДИ

 • Аналіз стану навчально-виховного процесу.

 • Пропаганда та огляд матеріалів по темі методичної роботи.

 • Розробка програми Моніторингу

 • Визначення методичних заходів, індивідуальних тим самоосвіти на основі єдиної методичної теми.

Graphics

 • ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ

 • Склад педагогічного колективу на початок навчального року

 • Педагогічний стаж (на початок навчального року)

 • Вікові дані педагогів

 • Освітній рівень педагогічного колективу

 • Рівень кваліфікації педагогів за категоріями

 • Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

 • Моніторинг професійних утруднень педагогів

 • Використовувані в освітній установі форми методичної роботи (креативність педагогів)

 • Моніторинг сучасних педагогічних технологій. (Які сучас. Технології використовуються в освітні. Процесі)

Graphics

Учнів освітнього УСТАНОВИ

 • Учнів освітнього УСТАНОВИ

 • Діти групи ризику (банк даних)

 • Навчаються ДДТ «Ровесник» по школах, віком.

 • Вивчення потреб дітей у напрямках діяльності ДДТ.

 • Складання банку даних обдарованих дітей

 • Складання списків учнів, відсів учнів

 • Вивчення запиту учнів на творчі об'єднання

 • Наявність правопорушень, дитячий травматизм.

Graphics

ВИХОВНА СИСТЕМА

 • ВИХОВНА СИСТЕМА

 • Рівень вихованості

 • Вивчення потреб сім'ї в освітніх послугах ДДТ

 • Ступінь задоволеності батьків якістю освітніх, виховних та соціальних послуг

 • Соціальний статус сімей

 • Анкетування батьків з проблеми задоволеності результатами освітнього процесу в об'єднанні і заснування в цілому.

 • Самовизначення випускників.

Graphics

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

 • ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

 • Складання реєстру програмного забезпечення установи на 2007-2008р.

 • Моніторинг результатів навчання дитини за програмою додаткової освіти

 • Моніторинг результативності творчих об'єднань (за підсумками півріччя, року)

 • Проведення опитування з виявлення соціального замовлення населення.

Graphics

Ресурсне забезпечення

 • Ресурсне забезпечення

 • Моніторинг матеріально-технічного оснащення установи

Graphics

ЗАХОДИ

 • ЗАХОДИ

 • Збір та накопичення матеріалів з ​​досвіду роботи з методичної теми.

 • Співвіднесення результатів роботи з поставленими цілями і завданнями.

 • Аналіз діяльності.

 • На основі аналізу діяльності коректування своєї роботи

 • Створення банку діагностичних методик і вимірників.

 • Створення банку статистичних та звітних матеріалів за підсумками діагностичних досліджень.

Graphics

Забезпечити:

 • Забезпечити:

 • ефективне інформаційне відображення стану освітнього процесу, аналітичне узагальнення результатів діяльності, на основі якого спланувати прогноз розвитку установи;

 • безперервне спостереження за станом об'єкта та отримання оперативної інформації;

 • своєчасне виявлення змін, що відбуваються в системі, і факторів їх викликають, попередження негативних тенденцій, здійснення короткострокового прогнозування.

Graphics

 • КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Graphics

Педагогічний колектив

 • Педагогічний колектив

Graphics

Педагогічний колектив

 • Педагогічний колектив

Graphics

Педагогічний колектив

 • Педагогічний колектив

Graphics

Педагогічний колектив

 • Педагогічний колектив

Graphics

Graphics

Програмний матеріал

 • Програмний матеріал

Graphics

Програмний матеріал

 • Програмний матеріал

Graphics

Graphics

Відсів навчаються по роках

 • Відсів навчаються по роках

Graphics

Кількісний склад учнів по освітнім установам

 • Кількісний склад учнів по освітнім установам

Graphics

Система організації збору, зберігання, обробки і розповсюдження інформації про діяльність педагогічної системи, що забезпечує безперервне спостереження за її станом і прогнозуванням її розвитку.

 • Система організації збору, зберігання, обробки і розповсюдження інформації про діяльність педагогічної системи, що забезпечує безперервне спостереження за її станом і прогнозуванням її розвитку.

Graphics

Кількісний склад учнів по віку

 • Кількісний склад учнів по віку

Graphics

Програми за рівнем освоєння

 • Програми за рівнем освоєння

Graphics

Програми з вигляду

 • Програми з вигляду

Graphics

Graphics

Як впливають на освітній процес у школі заняття у творчих об'єднаннях ДДТ «Ровесник»

 • Як впливають на освітній процес у школі заняття у творчих об'єднаннях ДДТ «Ровесник»

Graphics

Моніторинг особистісного зростання учнів 2007-2008р.

 • Моніторинг особистісного зростання учнів 2007-2008р.

Graphics

Моніторинг обліку результатів навчання з додаткової освітньої програми (1-3 - удов; 4-7-добре; 8-10-відмінно)

 • Моніторинг обліку результатів навчання з додаткової освітньої програми (1-3 - удов; 4-7-добре; 8-10-відмінно)

Graphics

Соціальна категорія, що визначає стан і результативність процесу освіти у суспільстві його відповідність потребам та очікуванням різних соціальних груп суспільства в розвитку і формуванні цивільних, побутових і професійних компетенцій особистості.

 • Соціальна категорія, що визначає стан і результативність процесу освіти у суспільстві його відповідність потребам та очікуванням різних соціальних груп суспільства в розвитку і формуванні цивільних, побутових і професійних компетенцій особистості.

 • Якість освіти визначається сукупністю показників, що характеризують різні аспекти навчальної діяльності освітнього закладу: змісту освіти, форм і методів навчання, матеріально-технічної бази, кадрового складу і т.п., які забезпечують розвиток компетенцій учнів

Graphics

Під освітнім результатом розуміються зміни, які відбуваються з учнями, завдяки спеціально організованому освітньому процесу.

 • Під освітнім результатом розуміються зміни, які відбуваються з учнями, завдяки спеціально організованому освітньому процесу.

 • «Якість освіти» передбачає врахування світових тенденцій розвитку освіти та використання сучасних освітніх технологій у навчальному процесі.

Graphics

наявність набору освітніх програм, зміст яких забезпечує підготовку учнів відповідно до їх освітніми та життєвими потребами;

 • наявність набору освітніх програм, зміст яких забезпечує підготовку учнів відповідно до їх освітніми та життєвими потребами;

 • ступінь наближення практико-орієнтованої частини змісту освітніх програм до вимог потенційних замовників, на яких орієнтується освітня установа;

 • рівень освоєння учнями обраних ними спеціалізованих освітніх програм;

 • рівень задоволеності учнями результатами навчання.

Graphics

Сукупність безперервних контролюючих дій, що дозволяють спостерігати і коригувати в міру необхідності просування учня від незнання до знання.

 • Сукупність безперервних контролюючих дій, що дозволяють спостерігати і коригувати в міру необхідності просування учня від незнання до знання.

Graphics

 • П Р О Г Р А М М А

 • МОНІТОРИНГУ

 • МОУ ДОД ДДТ «РОВЕСНИК»

 • 2008-2009р.

Graphics

Мета програми

 • Мета програми

 • Забезпечення ефективного інформаційного відображення стану освітнього процесу, аналітичне узагальнення результатів діяльності, розробка прогнозу розвитку установи.

 • Завдання:

 • безперервне спостереження за станом об'єкта та отримання оперативної інформації, своєчасне виявлення змін, що відбуваються в системі, і факторів їх викликають, попередження негативних тенденцій, здійснення короткострокового прогнозування, оцінка ефективності та повноти реалізації методичного забезпечення.

Graphics

I етап

 • I етап

 • Визначення об'єктів моніторингу та напрямків за якими буде вестися збір інформації.

 • II етап

 • Збір інформації - основний елемент в організації моніторингу. Методи: експертне опитування, спостереження, аналіз документів, відвідування занять, контроль знань, умінь, навичок учнів, анкетування, інтерв'ю, самооцінка, тестування.

 • III етап

 • Аналітичний. Обробка і систематизація інформації послужить подальшому використанню даних моніторингу.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Презентація
23.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Виховання соціальної активності дітей в установі додаткової освіти
Діяльність методичної служби в установах додаткової освіти дітей
Організація додаткової освіти дітей на базі загальноосвітніх установ досвід проблеми
Організація додаткової освіти дітей на базі загальноосвітніх установ досвід проблеми 2
Статут муніципального навчального закладу додаткової освіти дітей Будинок дитячої творчості
Удосконалення системи додаткової освіти
Історія становлення додаткової освіти
Діяльність педагога додаткової освіти
Система оцінки якості освіти та регіональних систем оцінки якості освіти
© Усі права захищені
написати до нас