Монтаж збірних залізобетонних конструкцій одноповерхової промислової будівлі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

На тему:

«Монтаж збірних залізобетонних конструкцій одноповерхової промислової будівлі»

Владикавказ 2003

Введення

Мета курсового проекту - отримати навички проектування технології монтажу збірних залізобетонних конструкцій одноповерхової промислової будівлі.

У період роботи над курсовим проектом студент повинен:

 • Обгрунтувати об'ємно-планувальні та проектовані характеристики будівлі

 • Вибрати методи монтажу будівлі

 • Визначити склад і обсяг монтажних робіт

 • Розробити технологічну карту на монтаж конструкцій

 • Розробити калькуляційну трудомісткість витрат праці

 • Розробити календарний графік виконання монтажних робіт

До курсового проекту додається пояснювальна записка і графічна частина

1. Характеристика монтується будівлі

Потрібно розробити технологію монтажу одноповерхового промислового будівлі з розмірами в плані 144х54 крок колон 6 м, висота до низу кроквяної балки 10,2 м, висота до низу підкранової балки 7 м.

Висота колони 11,8 м, перетином крайніх 0,5 х0, 5 м, середніх 0,5 х0, 6 м, висота підкранової балки 1 м, висота кроквяної балки 1,64 м, плити покриття 1,5 х6 м, стінові панелі 6х1, 8 ; 6х1, 2 м.

2. Обгрунтування методу монтажу та визначення розмірів монтажних захваток

Конструкції одноповерхового промислового будинку монтуються стріловими кранами на гусеничному або пневмоходу.

При будівництві звичайно застосовують змішаний метод монтажу.

Першим комплектом монтуються колони тому необхідний технологічна перерва для набору міцності бетоном не менше 70% в склянці колони, і тільки після цього можна вести інші потоки. Для цього застосовуємо змішаний метод монтажу:

1. - Колони

2. - Підкранова балка

3. - Кроквяні балки та плити покриття

Будівля розбивається на дві захватки по температурному шву (72х54)

Захватка - це ділянка виділений бригаді або ланці протягом деякого часу.

Без розрахунку рекомендується застосовувати розміри захваток:

Одноповерхового промислового будинку: L = 72 м; B ≤ 72 м.

Для зручності розрахунків розміри захваток приймаємо в межах температурних блоків.

Специфікація монтажних елементів

Найменування збірних елементів

Марка

елемента

Розміри

Кількість

F елем

Т.

Q елем

Т.

Q елем на всю будівлюL

B

H

На 1 захватку

На всю будівлю
Колони крайні

КК

11,8

0,5

0,5

26

52

-

7,2

374,4

Колони середні

КС

11,8

0,5

0,6

26

52

-

8,6

447,2

Стійки фахверка

СФ

10,9

0,4

0,4

6

12

-

4,4

52,8

Підкранова балка

ПБ

6

0,4

1

48

96

-

3

288

Кроквяна балка

СФ

18

0,3

1,64

39

78

-

8,5

663

Плити покриття

ПП

6

1,5

0,3

432

864

9

1,5

1296

Стінові панелі

СП

6

1,8

0,24

77

154

10,8

4,4

695,2

Стінові панелі 2

СП

6

1,2

0,24

96

192

7,2

3

582РАЗОМ

4398,6

Потреба в матеріальних ресурсах

Найменування елементів, які монтує

Од.

ізм

Обсяг роботи

СНіП

IV -2-22

Найменування матеріалів і напівроботи.

Од.

ізм

Норма на Од.вим

Потреб кол-во

1

Заливка стиків колон з фундаментом

Крайні m =ШТ.5231-6Бетон М300м 30.1336,92


Середні m =


52

31-6

Бетон М300

м 3

0.2

10,4


Стійки фахверка


12

31-6

Бетон М 300

м 3

0.085

1,02

2

Заливка стиків підкранових балок96


4-1


Бетон М 150


м 3


0,013


1,25


Електрозварювання підкранових балок з колонами96


4-1


Електроди Е42


т


0,0023


0,221

3

Електрозварювання кроквяної балки з колонами78
Електроди Е42


т


0,00096


0,075

4

Електрозварювання плит покриттів з балкою864Електроди

Е42

т

0,00024

0,207Заливка швів плит

покриттів864
Бетон М 150


м 3


0,013


11,23

5

Електрозварювання стінових панелей з колонами346
Електроди Е42


т0,00070,246Заливка швів стінових панелей346
Бетон М 50


м 3


0,0182


6,4

Разом: бетон М300 -18,34 м 3

бетон М150 - 12,48 м 3 електроди Е-42 - 0,749 т

розчин М50 - 6,4 м 3

Відомість обсягу робіт

Найменування процесів

Од. ізм

Кількість

Розрахунок обсягу робіт
На 1 захватку

На всю будівлю


1

Монтаж колон: КК

КС

СФ

шт.

шт.

шт.

26

26

6

52

52

12


2

Заливка стиків колон з фундаментом

шт.

52

104


3

Заливка стиків стояків фахверка

шт.

6

12


4

Монтаж підкранових балок

шт.

48

96


5

Електрозварювання підкранових балок з колонами

пм.

57,6

115,2

96.1, 2

6

Заливка стиків підкранових балок

У вузлах 2 елементи

більше 2 елементів

вузол

вузол


8

44


16

887

Монтаж стропильних балок

шт.

39

78


8

Електрозварювання кроквяної балки

пм.

46,8

93,6

78.1, 2

9

Монтаж плит покриттів

шт.

432

864


10

Електрозварювання плит покриттів з балкою

пм.

129,6

259,2

864.0, 3

11

Заливка швів плит покриттів

100 пм.

23,58

47,16


12

Монтаж стінових панелей F = 10,8 м 2

F = 7,2 м 2

шт.

шт.

77

96

154

192


13

Електрозварювання стінових панелей

пм.

110,7

221,4

346.0, 64

14

Закладення швів стінових панелей

Заливка:

Конопатка:

Зачеканення і розшивання:


100 пм.

10 пм.

10 пм.


8,68

86,8

86,8


17,36

173,6

173,6


Характеристика вантажозахоплювальних пристроїв і пристосувань для монтажу і тимчасового кріплення конструкцій

Найменування конструкцій, що монтуються

Найменування монтажних пристосувань і вантажозахоплювальних пристроїв

Ескіз

Характеристика

кол-во

вантажо-підйом т.

маса т.

висота стропування


1

Колони масою до10т.

Траверса уніфікована Р4-455-69

10

0,18

1

2

2

Колони і стійки фахверка масою до 8т.10

0,18

1

2

3

Тимчасове кріплення та вивіряння

Клини метал.


Клиновий вкладиш

-

0,01

-

196


-


0,01


-


8

4

Підкранова балка

Траверса ГлавСтальКонструкція № 185

6

0,39

2,8

2

5

Кроквяна балка

Траверса ГлавСтальКонструкція № 1950-53

10

0,46

1,8

2

6

Тимчасове кріплення кроквяної ферми

Інвентарна розпірка Промбудпроект, 04-01-1

-

0,06

-

2

7

Плити покриття

Траверса ПромСтальКонструкція 15946Р-13

4

0,4

0,3

2

8

Стінові панелі

Траверса ПромСтальКонструкція 15946Р-10

5

0,45

1,8

2

3. Розрахунок двовіткових стропа

Для стропів застосовуємо сталеві канати середньої гнучкості конструкції 6х37 з тимчасовим опором розриву дроту R = 1764 МПа.

Підбираємо діаметр сталевого каната для підняття стінових панелей масою Q = 3,0 т.

Відхилення гілок £ = 45 0. Тимчасовий опір R = 1764 МПа.

Діаметр троса визначаємо за розривному зусиллю гілок стропа:

R = SK 3 = 21.6 = 126 kH

За ГОСТ 3079-80 приймаю канат ТЛК-0 конструкції 6х37; ф-17 мм. F -150.5 kH

4. Обгрунтування вибору монтажного крану за технічними та економічними параметрами

Монтаж колон і стійок фахверка

tg = = 58 0

cos58 0 = 0.53 sin58 0 = 0.848

Q до = Q е + q т = 8,6 +0,18 = 8,78 т.

H k = h 0 + h з + h е. + h стр = 0 +1 +11,8 +1 = 13,8 м.

За цими умовами задовольняє гусеничний кран СКГ-63А

tg = = 64 0

Q = 3 +0.39 = 3.39 т.

H = 7 +1 +1 +2.8 = 11.8

За цими умовами задовольняє гусеничний кран МКГ-16М.

Для монтажу плит покриттів доцільно використовувати кран з одним.

Q осн = 8,5 +0,46 = 8,96 т. (Монтаж стор балки)

H осн = 11,8 +0,5 +1,64 +1,8 = 15,74 м.

Q = 1,5 +0,4 = 1,9 т.

H = 13,44 +0,5 +0,3 +0,3 = 14,54 м.

tg = = 68 0

L до = 17 .81 · 0.53 +1.5 = 10.94

L г = 6 м.

За цими умовами задовольняють 2 крана МКГ-40 та КС-7362

Монтаж стінових панелей

tg = = 68 0

cos 68 0 = 0.375 sin 68 0 = 0.927

Q к = q е + q т = 4.4 +0.45 = 4.85т.

H k = h 0 + h з + h е. + h стр = 13.2 +0.5 +1.2 +1.8 = 16.7   м.

За цими умовами задовольняє гусеничний кран МКГ-25

5. Вибір монтажного крану за економічними параметрами

Вибір монтажного крана у 2 м монтажному потоці за економічними параметрами.

Для економічної оцінки ефективності монтажного крана необхідно провести порівняння:

 1. Вартість 1 маш-см.

 2. Вартість монтажу на, 1т конструкції.

 3. Капітальні вкладення, на1т конструкції.

 4. Наведені витрати на монтаж 1т конструкції.

КС-7362

МКГ-40

Вартість маш-см роботи на крані приймаємо з додатку № 3 таб 20

Сма-см = 47.39

Сма-см = 43.30

Вартість монтажу на, 1т конструкції

Σ3 ср = 3 ср N

Монтажник 5 р.-1

4 р-1

3 р-1

2 р-1

Зварювальник 5 р.-1

Бетоняр 4 р-1

3 р-1

N = 8

Σ3 ср = 6.14 · 8 = 49,12

Нормативна змінна продуктивність крана

П несм = Р / П м-см; т / см

Загальна маса конструкцій

Р = 1959 T

Тривалість роботи крана:

П м-см = 35.04 · 1.1 = 38.54

П несм = 1959/38.54 = 50.8 т / см

П м-см = 35.04

П несм = 1959/35.04 = 55.9 т / см

Висновок: найбільш ефективним є варіант з меншою величиною наведених витрат тобто МКГ-40 тому що З пр = 2.56 <2.77

6. Технологічна карта на монтаж конструкцій будівлі на 1 проліт перший захватки

Технологічну карту розробляють на монтаж конструкцій 2 го монтажного потоку на 1 проліт 1 ой захватки, в якому монтуються конструкції:

- Кроквяні балки

- Плити покриття

Кроквяні балки довжиною L = 18 м. Плити покриття 1,5 х6 м.

До складу робіт технологічної карти входять процеси:

- Роботи ведуться у 2 зміни, в літній час

- Монтаж конструкцій ведеться з транспортних засобів і зі складу

- Монтаж кроквяних балок і плити покриття

- Зварювання закладних деталей конструкцій

- Закладення стиків плит покриття бетоном М 150.

Монтаж конструкцій проводиться таким чином:

- Кроквяні балки встановлюються за допомогою траверси, вивіряється в проектне положення і остаточно закріплюється зварюванням закладних деталей.

- Плити покриття встановлюються, на верхній пояс кроквяної балки за допомогою траверси і остаточно закріплюється зварюванням закладних деталей.

Такелажне обладнання, пристосування для вивірення та тимчасового закріплення елементів, а так само необхідне монтажне обладнання для забезпечення робочих місць на висоті наводяться в таблиці 5

Складаємо калькуляція трудових витрат на монтаж конструкцій 3 го комплекту для 1 прольоту 1-й захватки і будується погодинний графік.

Калькуляція трудових витрат на монтаж конструкцій 3-го монтажного потоку на 1 проліт перший захватки

Найменування процесів

ЕНіР

Од.

ізм

Кількість

Норма ВР на Од

Витрати на весь обсяг

Розцінка на од. ізм. в руб.

Вартість витрат праці на весь обсяг руб.

1

Монтаж СБ

4-1-6

шт

13

6,56

85,58

2

Ел зварювання СБ з До


пм

13

0,67

8,71

3

Монтаж ПП

4-1-7

шт

144

0,603

87,7

4

Ел СВ ПП і СБ


пм

43,2

0,31

13,39

5

Заливка швів ПП

4-1-26

100 пм

11,7

4,77

55,8

Σ = Σ = 250, 88 руб.

ТЕП (за технологічною картою)

- Витрати праці на монтаж 1т конструкцій

- Витрати машинного часу на монтаж 1т конструкцій

- Вартість витрат праці на монтаж 1т конструкцій

- Виробіток на одного робітника в зміну

Σ Р i - Вага конструкцій, що монтуються II го монтажного потоку на 1 проліт 1 ой захватки

7. Вибір транспортних засобів

При виборі транспортних засобів необхідно враховувати масу і габарити доставляються конструкцій і вантажопідйомність транспортних засобів.

Вибір транспортних засобів провадиться виходячи з додатків 10 і 10А з методичних вказівкою.

Правильність вибору транспортних засобів характеризується кількістю елементів перевозяться за 1 рейс і коефіцент використання транспорту по вантажопідйомності.

Потреба в автотранспорті засобах визначається за формулою:

Рк - сумарна маса даного виду конструкції перевозяться на прямому виді транспорту.

Тм - тривалість монтажу перевозиться виду конструкції в змінах (з калькуляцій)

Пс - змінна продуктивність автотранспортної одиниці при переводки даного виду конструкції.

tc м - тривалість роботи транспортної одиниці в зміну

tc м = 7 ч.

L - відстань від заводу виробника до будмайданчика.

V = 28 км / ч. Можна збільшити до 32 км / ч.

t пр = t загр. + t разг. (0.25-0.5 години кожний).

Найменування машин та пристроїв

Марка

Тип

Кількість

Призначення застосування

1

Стріловий крани

СКГ-63А

МКГ-16М

МКГ-40

МКГ-25

1

1

1

1

Монтаж колон, підкранових балок кроквяних балок плити покриття стінових панелей

2

Автокран

КС-3561

1

Навантаження й розвантаження

3

Напівпричіп майданчик

МАЗ-205

1

Перевезення КС, КК, СФ

4

п-п розпуск Мосстройтран-са.

МАЗ-200В

1

Перевезення ПБ

5

п-п розпуск Мосстройтран-са. АБ № 1

МАЗ-200В

1

Перевезення СБ

6

Плітовоз ПП-12

МАЗ-200

1

Перевезення ПП

7

Плітовоз ПП-38

ЗІЛ-150

1

Перевезення СП

8

Зварювальний апарат

СТЕ-34

2

Електрозварювання

9

Глибинний вібратор

ІВ

1

Ущільнення БС

10

Пневмонагнітачі

З-862

1

Бетонування колон у склянках фундаменту

11

Установка Моргука

З-263

1

Бетонування швів ПП

12

Автосамосвал

ЗІЛ-585

1

Транспортування БС

8. Заходи з техніки безпеки

При проектуванні лад генплану вирішується комплекс питань щодо створення безпечних умов праці.

У процесі його розробки передбачаються наступні заходи з охорони праці: проектування приміщень для санітарно-побутового обслуговування робітників, службових приміщень для технічного персоналу будівельного об'єкта; раціональне розміщення складів для матеріалів та майданчиків для короткочасного зберігання зварних деталей та виробів; будівельних матеріалів, збірних деталей та виробів ; визначення способів безпечної розвантаження на складах і наступного завантаження і подачі до робочих місць збірних елементів конструкції, матеріалів та обладнання; безпечного Внутрішньобудівельні транспорту, влаштування доріг і проїздів; визначення стабільних і рухливих <<небезпечних зон>>, пов'язаних із застосуванням основних робіт будівельних машин і засобів механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт; організація безпечної праці в зонах транспортних вузлів; вирішення питань освітленості робочих місць.

Крім того, на будівельному майданчику враховується загальні положення техніки безпеки: попередній інструктаж робітників; виробничий інструктаж на робочому місці; навчання робітників правилам техніки безпеки; пристрій тимчасових огорож, проходів, проїздів, охоронних зон біля підйомників.

Список літератури

 1. «Монтаж збірних залізобетонних конструкцій одноповерхової промислової будівлі» Урумова Н.Г. Касаєв Г.С. Вид. СКГТУ «Терек» 2000 р.

 2. «Техніко-економічне вказівку при виборі монтажних кранів» Уваров В.Ф. Купе К.Г. Вид. СКГТУ «Терек» 1988 р.

 3. СНиП III -4-80 4. III "Правила виробництва приймання робіт» Вид. Москва «Стройиздат» 1981 р.

 4. ЕНіР СБ 4 «Монтаж збірних залізобетонних конструкцій» Вид. Москва «Стройиздат» 1987 р.

 5. ЕНіР СБ 22 «Зварювальні роботи» Вид. Москва «Стройиздат» 1988 р.

 6. ЕНіР СБ 25 «Такелажні роботи» Вид. Москва «Стройиздат» 1988 р.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Будівництво та архітектура | Курсова
116.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Монтаж залізобетонних конструкцій одноповерхової промислової будівлі
Проектування збірних залізобетонних елементів каркаса одноповерхової промислової будівлі
Розрахунок і конструювання збірних і монолітних залізобетонних конструкцій каркасу одноповерхової
Розр т і конструювання збірних і монолітних залізобетонних конструкцій каркасу одноповерхової виробничої
Розрахунок збірних залізобетонних конструкцій багатоповерхового виробничої будівлі
Розрахунок і конструювання несучих конструкцій одноповерхової промислової будівлі
Технологія будівництва промислової будівлі з використанням залізобетонних конструкцій
Виготовлення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій з важких бетонів
Стальний каркас одноповерхової промислової будівлі
© Усі права захищені
написати до нас