Монархія її поняття і види

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Монархія, її поняття і види

Зміст

Введення

1. Форми правління

2. Особливості монархічної форми правління

2.1 Основні риси монархічного правління

2.2 Абсолютна монархія

2.3 Дуалістична монархія

3. Сучасні монархії

4. Переваги і недоліки монархії

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Форма держави як організація, пристрій державної влади в кожному окремо взятій державі має свої особливості. Це означає, що немає якихось універсальних, раз і назавжди встановлених державних форм, та історія держави є наочним тому підтвердженням. Форма кожного окремо взятої держави, включаючи його форму правління, форму державного устрою і політичний режим, складається або змінюється в конкретно-історичних умовах під впливом найрізноманітніших чинників.

На форму держави, в тому числі на форму правління, форму державного устрою і політичний режим, впливає, насамперед, те, кому належить державна влада і чиї інтереси вона виражає. Належність державної влади будь-яким класам, станам, соціальним групам характеризує змістовну сторону держави, а зміст з точки зору філософії є чинником, що безпосередньо впливають на форму. Разом з тим даний фактор, хоча він і є визначальним, не слід абсолютизувати. Як знову ж таки вчить філософія, між змістом і формою немає жорсткої залежності. Однo і той же зміст може бути виражене в різних формах, а одна і та ж форма може наповнюватися різним змістом. Внаслідок цього у держав, що мають однаковий зміст, можуть бути різні форми, і, навпаки, держави з різним змістом можуть мати однакові форми. Це обумовлено тим, що на форму держави крім його змісту впливають і інші чинники, причому як внутрішнього, так і зовнішнього властивості.

До внутрішніх факторів, тобто таким, що складаються всередині країни, поряд з приналежністю державної влади будь-яким класам, класів або соціальних груп відносяться, наприклад, співвідношення політичних сил у країні, рівень культури народу, його історичні та національні традиції, національний склад населення, розмір території країни, панування тієї чи іншої ідеології та ін До зовнішніх факторів, тобто таким, які складаються вже за межами країни, належать, наприклад, запозичення досвіду державного будівництва інших, як правило, більш розвинутих країн, міжнародна обстановка, географічне положення країни, економічна, політична і інша залежність держави від інших держав.

Таким чином, на форму кожного окремо взятого держави впливають і можуть вплинути різні чинники, що й обумовлює різноманіття державних форм, включаючи форми правління, форми державного устрою і політичні режими.

Метою даної роботи є розгляд особливості монархії, як форми правління держави.

Завданнями даної роботи є:

- Аналіз існуючих форм правління,

- Розгляд статків і недоліків монархії як форми правління,

- Розгляд особливостей сучасних монархій.

1. Форми правління

Держава володіє складною структурою - зазвичай виділяють три групи державних установ: органи державної влади та управління, державний апарат (публічна адміністрація), каральний механізм держави.

Структура і повноваження зазначених установ залежать від форми держави, а функціональна сторона багато в чому визначається існуючим політичним режимом. Поняття «форма держави» розкривається через категорії «форма правління» і «форма державного устрою» 1.

У сучасній вітчизняній літературі, в тому числі і в підручниках з теорії держави і права, нерідко підкреслюється, що форма держави визначається в першу чергу його сутністю і типом 2. Здається, що це не зовсім так. Якщо б форма держави визначалася в першу чергу його сутністю, то у всіх держав існували б приблизно однакові форми, оскільки сутність держави завжди незмінна і виражається в тому, що держава в усі часи було і залишається політичною організацією, що здійснює управління суспільством. У процесі історичного розвитку держава змінює не сутність, а своє утримання, що зазвичай і призводить до зміни одних державних форм іншими. Що ж стосується обумовленості форми держави його типом, то й тут немає прямої залежності. По-перше, при різноманітті підходів до типології держав неможливо пояснити, якими конкретно типами обумовлені ті чи інші форми держави. І, по-друге, якщо навіть грунтуватися тільки на формаційному підході, то й тут залежність державних форм від типів держави є відносною, оскільки в державах різних типів зустрічаються однакові і форми правління, і форми державного устрою, і політичні режими.

Форма правління - це організація верховної влади, яка характеризується її формальними джерелами, вона визначає структуру державних органів (інституціональний дизайн) та принципи їх взаємовідносин. Дві основні форми правління - це монархія і республіка та їх різновиди 3.

Поняття «форма правління» має на увазі метод зовнішнього вираження внутрішнього змісту держави, яке визначається структурою і правовим становищем вищих органів державної влади.

Існують три форми правління 4.

1. Монархія являє собою певну форму правління, коли верховна державна влада юридично належить одній особі, що призначається на вищу посаду держави по прийнятому порядку престолонаслідування.

Відомо два види монархії: абсолютна і конституційна.

Абсолютна монархія (самодержавство) грунтується на зосередженні всієї державної влади в руках одного монарха (Саудівська Аравія, Оман). Для цього виду монархії характерна відсутність будь-яких представницьких установ у державі.

Конституційна монархія існує у двох видах:

1) дуалістична конституційна монархія;

2) парламентарна конституційна монархія.

Дуалістична конституційна монархія передбачали два рівноправних політичних установи в державі: монархію і парламент, які ділять між собою державну владу. Монарх ніяк не залежить від парламенту у сфері виконавчої влади, він самостійно призначає членів уряду, які несуть відповідальність тільки перед ним. Монарх має повне право обмежити парламентські законодавчі повноваження.

Парламентарна конституційна монархія існує в тому випадку, коли влада монарха обмежується одночасно в кількох областях управління державою: у сфері законодавства, державного управління, контролю над урядом. Право призначення глави уряду та міністрів зберігається за монархом тільки юридично і тільки відповідно до пропозицій лідерів партійної фракції, які займають більшість місць в парламенті. Уряд держави несе відповідальність за свою діяльність тільки перед парламентом.

Республіка - це форма правління, заснована на двох варіантах формування уряду: вищі органи державної влади обираються або формуються загальнонаціональним волевиявленням.

Республіка може бути президентською і парламентською.

Президентська республіка заснована на республіканській формі правління, вона характеризується тим, що президент володіє повноваженнями глави держави і глави уряду. Посада прем'єр-міністра відсутня, і формування уряду проводиться позапарламентським методом. Президент не має права розпуску парламенту.

Парламентарна республіка грунтується на принципі першості влади парламенту, уряд несе повну відповідальність за свою діяльність перед парламентом. Також у цьому випадку заснована посада прем'єр-міністра. Уряд формується парламентським шляхом з числа лідерів партії, що займає більшість місць в нижній палаті.

Це можна представити у вигляді таблиці:

Дві основні форми правління

Монархії

Республіки

Конституційні

Абсолютні, в тому числі і теократичні

Президентські

Парламентські

див. таблицю "Країни з монархічною формою правління"

див. таблицю "Країни з монархічною формою правління"

США, Франція, Росія, Бразилія

ФРН, Індія, Італія, Ізраїль та ін

Країни з монархічною формою правління.

Материк

Країна

Тип монархії

Європа

Андорра

князівство (КМ)


Бельгія

королівство (КМ)


Ватикан

папство (АТМ)


Великобританія

королівство (ПМ)


Данія

королівство (КМ)


Іспанія

королівство (КМ)


Ліхтенштейн

князівство (КМ)


Люксембург

велике герцогство (КМ)


Монако

князівство (КМ)


Нідерланди

королівство (КМ)


Норвегія

королівство (КМ)


Швеція

королівство (КМ)

Азія

Бахрейн

емірат (КМ)


Таїланд

королівство (КМ)


Непал

королівство (КМ)


Кувейт

спадковий емірат (КМ)


Малайзія

султанат (ОМ)


Японія

імперія (КМ)


Бутан

королівство (ОМ)


Йорданія

королівство (КМ)


Катар

емірат (АМ)


ОАЕ

емірат (ОМ)


Оман

султанат (АМ)


Бруней

султанат (АТМ)


Саудівська Аравія

королівство (АТМ)


Камбоджа

королівство (КМ)

Африка

Лесото

королівство (КМ)


Марокко

королівство (КМ)


Свазіленд

королівство (АМ)

Океанія

Тонга

королівство

КМ - конституційна монархія;

ПМ - парламентська монархія;

ОМ - обмежена монархія;

АМ - абсолютна монархія;

АТМ - абсолютна теократична монархія.

Змішані форми правління - характеризуються поєднанням самих різних елементів форм правління, які іноді можуть бути вкрай суперечливими 5.

Для розуміння особливостей форм правління в державі необхідно уточнити особливості форми державного (територіально-політичного) пристрою.

Поняття «форма державного устрою» передбачає національно-територіальну організацію держави і процес взаємовідносин між державними органами різного рівня.

Державний устрій - це процес територіальної організації конкретної держави, яке складається з певних територій та їх правового положення.

Існують дві форми державного устрою:

1) унітарна форма;

2) федерація.

До основних ознак унітарного державного устрою відносять:

1) єдину конституцію, дія якої поширюється на всю територію держави без обмежень;

2) єдину систему вищих органів державної влади (глава держави, уряд, парламент);

3) територіальний поділ на адміністративно-територіальні одиниці без політичної самостійності;

4) єдину систему права. Місцеві органи управління зобов'язані застосовувати всі необхідні нормативні акти, які приймаються центральними органами державної влади;

5) єдине громадянство, тобто населення такої держави має право на єдину політичну приналежність;

6) єдину судову систему, що є базою правосуддя, з єдиними нормами матеріального і процесуального права.

Федерація - це держава, яка складається з державних утворень, які мають, у свою чергу, юридичної і політичної самостійністю.

Суб'єктами федерації є державні утворення - штати, землі, провінції, кантони, держави 6.

Основні ознаки федерації:

1) територія федеративної держави у політико-адміністративному відношенні являє собою сукупність територій суб'єктів федерації, які не володіють суверенітетом. Центральна влада має виняткове право використання примусових заходів по відношенню до суб'єкта федерації в разі порушення союзної конституції. Суб'єкти федерації не можуть вийти з союзу в односторонньому порядку;

2) суб'єкти федерації мають установчою владою;

3) суб'єкти федерації володіють владою в межах власної компетенції, правом видання законодавчих актів;

4) суб'єкти федерації мають власної правової та судовою системою;

5) федерація заснована на двопалатної структури союзного парламенту;

6) федерація дає можливість людям, які проживають на її території і які мають громадянством цієї держави, отримувати подвійне громадянство. Відповідно до того, що федерація є союзом суб'єктів, людина, яка отримала громадянство одного суб'єкта, автоматично стає громадянином всієї федерації і всіх суб'єктів федерації.

Необхідно особливо зупинитися на місці і ролі глави держави в державному механізмі зарубіжних країн, повноваження глави держави.

Главою держави є вищий державний конституційний орган або ж вища посадова особа держави. Глава держави зобов'язаний представляти державу як у світовому співтоваристві, так і всередині країни і ототожнюватися як символ державності народу.

Розрізняють статус глави держави:

1) одноосібний (монарх або президент);

2) колегіальний (постійно діючий орган парламенту).

До повноважень глави держави відносять:

1) скликання парламентських сесій;

2) офіційне опублікування законів;

3) право розпуску і право вето;

4) формування уряду або його формальне затвердження;

5) право звільняти міністрів і уряд у відставку, призначати суддів;

6) право надання громадянства і політичного притулку;

7) право укладати міжнародні угоди певного роду, призначати дипломатичних представників;

8) право нагороджувати, помилувати засуджених та інші права.

Повний перелік всіх прав може змінюватись в залежності від форми державного устрою та національних звичаїв. Практично при будь-якій формі правління деякі повноваження глава держави зобов'язаний погоджувати чи затверджувати в парламенті, уряді у встановленому конституцією порядку.

Главою держави можуть бути монарх, король, султан. Як правило, такі представники вищої влади одночасно є і главами виконавчої влади. На практиці повноваженнями глави держави і глави виконавчої влади глава держави користується в дуалістичній монархії і абсолютної монархії. В інших варіантах обов'язки глави держави і глави виконавчої влади особа може суміщати за вказівкою уряду. Президент держави може виконувати обов'язки глави держави і одночасно поєднувати інші обов'язки (наприклад, глави держави і виконавчої влади, керівника уряду за наявності особливої ​​посади адміністративного прем'єр-міністра). Президент на відміну від монархів, королів і султанів обирається на визначений часовий термін.

Існує кілька способів обрання президента:

1) голосування у парламенті;

2) голосування виборщиків. Виборці голосують за вибірників, які, не спілкуючись між собою, обирають президента з числа кандидатів, висунутих різними партіями;

3) обрання президента спеціальної виборчої колегією;

4) обрання безпосередньо виборцями, тобто відкритим всенародним голосуванням.

У разі припинення Президентом РФ виконання своїх повноважень до закінчення конституційного терміну у випадках і порядку, передбачених Конституцією РФ, Рада Федерації Федеральних Зборів РФ не пізніше ніж через 14 днів з дня такого припинення повноважень призначає дострокові вибори Президента РФ (ст. 5 Федерального закону від 10 січня 2003 р. № 19-ФЗ «Про вибори Президента Російської Федерації» 7.

Парламентом є вищий орган народного представництва, основна функцією якого - вираження волі народу держави. Члени парламенту зобов'язані контролювати та організовувати всі суспільно значимі відносини шляхом прийняття законів, діяльність органів виконавчої влади та вищих посадових осіб. Члени парламенту мають право формувати інші вищі органи держави, обирати на посаду президента, обирати членів нового уряду. А також парламент має право призначати конституційний суд, оголошувати амністію, ратифікувати міжнародні договори і т. д.

Склад парламенту:

1) верхня палата;

2) нижня палата.

Чисельність членів обох палат різна і регулюється конституцією. Зі зміною чисельності населення змінюється і кількість депутатів. У большійстве держав прийнято, щоб верхня палата в два рази, а то й більше була малочисленнее нижньої.

Депутатами зазвичай називаються представники нижньої палати парламенту. Вони, як правило, обираються на термін 4-5 років безпосередньо громадянами цієї держави або в результаті багатоступінчастих виборів як народні представники. У деяких державах (Бутані, Свазіленді та ін) представники нижньої палати парламенту вибираються непрямими виборами.

Нижня палата і однопалатний парламент переобираються в повному складі. Члени верхньої палати використовують принцип ротації, тобто склад нижньої палати і однопалатного парламенту оновлюється за певними частинами у визначені строки. У світовій практиці використовується правило равнопропорціональной заміни сенаторів і засідателів палат, тобто складу обох палат оновлюється на рівне число членів, такий порядок встановлений, наприклад, в Польщі та Італії.

Состав верхней палаты формируется несколькими способами: в некоторых государствах путем выборов (прямых и косвенных), в некоторых – по конкретному назначению вышестоящими органами. Заседателей в верхней палате называют сенаторами.

Установленная законом определенная часть сенаторов верхней палаты избирается по мажоритарной системе, остальная часть – по пропорциональной системе. Такая система выборов сенаторов существует в Италии. Также возможен вариант выборов сенаторов смешанным методом. Прямым голосованием (например, в Бельгии) избирается только одна третья часть сенаторов, вторая часть назначается по конкретным представлениям кандидатур, остальная часть сенаторов избирается провинциальными советами заочным путем.

Состав парламента формируется не только из самих сенаторов, но и их заместителей, делегатов от мелких территорий, владений, федеральных округов и других образований, входящих в состав государства.

2. Особенности монархической формы правления

2.1 Основные черты монархического правления

Монархия – форма государственного устройства, при которой верховная государственная власть принадлежит единоличному главе государства – монарху, осуществляющему ее по собственному праву, а не в порядке делегации и передающего ее по наследству в порядке престолонаследия.

Монархия (классическая) характеризуется тем, что власть главы государства — монарха передается по наследству и не считается производной от какой-либо другой власти, органа или избирателей. Она неизбежно сакрализуется, ибо это условие легитимации власти монарха. Есть несколько разновидностей монархической формы правления: абсолютная монархия — характеризуется всевластием главы государства и отсутствием конституционного строя; конституционная монархия — предполагает ограничения полномочий главы государства более или менее развитыми чертами конституционного строя. В зависимости от степени ограничения власти главы государства, различают: дуалистическую и парламентарную конституционные монархии 8 .

Дуалистическая монархия — полномочия монарха ограничены в сфере законодательства, но широки в сфере исполнительной власти. Кроме того, он сохраняет контроль над представительной властью, поскольку наделяется правом полного вето на решения парламента и правом его досрочного роспуска. (Германия по конституции 1871 года, Япония по конституции 1889 года, Россия после 17 октября 1905 года — “Конституционная монархия под самодержавным царем”) — сегодня это Саудовская Аравия и ряд небольших арабских государств.

Монархии можно подразделить по принципам наследования власти и по ее формам.

Принципов передачи власти всего три: династический, (при которой действует строгий алгоритм перехода от одного члена династии к другому), родовой, (более широкий, но царь все равно должен быть родственен царскому роду) и выборный.

Монархия как государственная форма весьма неоднородна и на протяжении веков показала гибкость своей политической основы, поэтому история форм монархического правления, по существу, - история развития форм государственности. Это ярко видно при перечислении видов монархического устройства:

Монархии патриархальные - характерны для традиционных обществ и могут развиваться в монархии сакральные или в монархии деспотические. Патриархальная монархия, являясь следствием развития семейного принципа, имеет своим прообразом отцовскую власть, (отсюда, традиционный монарх воспринимается, как отец своих подданных).

Сакральные монархии – в которых первенствующая функция монарха - жреческая. Сакральная жреческая монархия нередко связана с традицией царской жертвы - добровольного принесения царем себя в жертву во имя спасения своего народа.

Деспотические («деспот» с греческого означает "владыка", "повелитель") - ничего общего с понятием тирании не имеет. Деспотическая монархия складывается в военизированных обществах, хотя может сохраняться и после того, как они перестают быть таковыми. Классическими деспотическими монархиями были ассирийская - (военачальник, не жреческого, а светского происхождения), древняя и средневековая армянская, а также при ханах тюркской или монгольской орды (выборный деспотический правитель) 9 .

Феодальные, к которым относятся раннефеодальные формы монархии, отличавшиеся большой степенью децентрализованности,

Сословно-представительные, при них власть монарха была ограничена тем или иным сословно-территориальным представительством.

2.2 Абсолютная монархия

Абсолютная монархия характеризуется юридическим и фактическим сосредоточением всей полноты государственной (законодательной, исполнительной, судебной), а также духовной (религиозной) власти в руках монарха. Часто в качестве иллюстрации абсолютисткой формы правления, приводят формулу петровского Воинского устава арт. 20 которого гласит: «Его Величество есть самовластный Монарх, который никому на свете о своих делах ответу дать не должен, но силу и власть имеет свои государства и земли, яко христианский Государь, по своей воле и благомнению управлять» 10 .

Согласно государственно-правовым актам монарх осуществляет исполнительную власть совместно с правительством, а законодательную - при помощи разного рода законосовещательных органов (выборных или назначаемых), основной функцией которых является рассмотрение законопроектов без права их принятия.

Многими политическими мыслителями (наиболее ярким из них был Монтескье), абсолютизм рассматривался как наиболее современная форма правления, из-за неделимости верховной власти, ее постоянства и применимости к большим по размеру странам 11 .

В результате революционных процессов абсолютная монархия была заменена монархией т.н. буржуазного типа, в которой власть монарха ограничивается конституцией, имеется выборный законодательный орган - парламент и независимые суды.

Но необходимо отметить, что конституционная форма монархической власти является наиболее динамической формой и представляет собой сложный процесс внутреннего развития от дуалистической монархии через конституционную к парламентской форме.

Остановимся подробнее на этих последних двух типах монархии.

2.3 Дуалистическая монархия

Дуалистическая монархия - форма правления, при которой монарх сохраняет всю полноту контроля над исполнительной властью (в частности, назначает министров, ответственных перед ним);

Дуалистическая монархия явилась исторически переходной формой от абсолютной монархии к конституционной и предполагает наличие конституции. Законы принимает только парламент, а управлением ведает монарх: он назначает министров, которые несут ответственность только перед ним. Правительство несет формально двойную ответственность перед монархом и парламентом, но реально подчиняется, как правило, воле монарха. При этом, несмотря на то, что власть монарха ограничена конституцией, монарх и формально (т.е. в силу конституционных норм) и еще больше фактически (в силу традиций), сохраняет обширные властные полномочия, что ставит его в центр всей политической системы государства.

При дуалистической монархии монарх пользуется правом абсолютного вето, то есть без его утверждения закон в силу не вступает. Кроме того, монарх обычно может издавать чрезвычайные указы, имеющие силу закона и даже более высокую, а главное, может распускать парламент, заменяя фактически дуалистическую монархию абсолютной 12 .

Парламентская монархия – та, при которой монарх лишь номинально является главой исполнительной власти и ограничен в правах. В частности, назначаемые им министры зависят от вотума доверия парламента.

Парламентарная монархия — существует в Бельгии, Великобритании, Дании, Испании, Люксембурге, Монако, Нидерландах, Норвегии, Швеции, то есть в восьми из восемнанадцати стран Западной Европы. Власть монарха не распространяется на сферу законодательства и значительно ограничена в управлении. Законы принимаются парламентом, право «вето» фактически (в ряде стран и формально) монарх не осуществляет. Правительство формируется на основе парламентского большинства и несет ответственность перед парламентом. Фактическое управление страной осуществляет правительство. Любой акт монарха требует утверждения глава правительства или соответствующего министра. Таким образом, монархия сегодня — «слабое» политическое учреждение, однако она, по мнению М.Вебера, обеспечивает дополнительную легитимацию власти, так как монарх — носитель традиции, символ единства нации, незыблемости политической системы. Кроме того, конституционная монархия «дает нейтрального руководителя государства и делает ненужным поиск приемлемого для всех кандидата на этот пост» (А.Лейпхарт) 13 .

Парламентарная монархия - следующий этап развития конституционной монархии. Даже если конституция наделяет монарха большими полномочиями, он в силу конституционно-правового обычая не может ими самостоятельно воспользоваться и выполняет свои функции чисто номинально.

Парламентская (парламентарная) конституционная монархия характеризуется тем, что монарх фактически лишен реальных властных полномочий и выполняет только представительские функции. В политической системе государств с такой формой правления действует принцип: «монарх царствует, но не правит». Реальные властные полномочия принадлежат высшему представительному и законодательному органу страны — парламенту, которому подчиняется правительство, руководимое лидером парламентского большинства. Наиболее яркий пример такой формы правления — Англия с конца XVII в. (после Славной революции 1688–1689 гг.). Естественно возникает вопрос, а зачем вообще нужен монарх в государствах с подобной формой правления? Ответ видится в следующем.

Во-первых, монарх воспринимается как символ государства, залог стабильности и преемственности исторических традиций. Во-вторых, в таких государствах фигура монарха играет роль третейского арбитра в возможных столкновениях ветвей государственной власти и различных общественно-политических сил. Главная его задача — сохранить баланс и равновесие внутри политической системы государства.

Монарх назначает правительство, однако не он не выбирает себе министров, а это делает парламент. Все исходящие от монарха акты нуждаются в официальном одобрении министров, а те непосредственно подотчетны парламенту, которому в соответствии с конституцией принадлежит формальное верховенство среди других органов власти.

Таким образом, мы дали краткий обзор формам монархической государственности. Но это форма, термины, а теперь обратимся к примерам.

3. Современные монархии

Монархия как форма правления, при которой вся верховная государственная власть, получаемая обычно в порядке наследования и формально находящаяся в руках монарха, сегодня существует в 30 странах мира.

В Азии находятся 14 монархических государств: Бутан, Иордания, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Япония, Бахрейн, Бруней, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Причем в последних семи до сих пор сохраняются абсолютные монархии, дающие всю полноту законодательной, исполнительной и судебной власти единоличному главе государства 14 .

В Европе монархий 12: Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия и Швеция. Абсолютной, теократической (религиозной) формой правления облечен только Папа Римский, являющийся монархом Ватикана. При подобной монархии, которая существует еще в Саудовской Аравии и Брунее, в государстве фактически нет конституции, и правление осуществляется не светским, а духовным лицом.

В Африке насчитывается 3 монархических государства: Лесото, Марокко и Свазиленд. Еще одна монархия существует в Океании, это — Тонга. Самой древней в мире из ныне существующих является японская монархия, которая была установлена в 660 году до н. э., а самой древней в Европе — датская, ведущая свой отсчет с 899 года.

Конституционные монархии в современном мире более распространены, чем абсолютные (Бельгия, Великобритания, Испания, Дания, Норвегия, Марокко, Япония и др.).

Великобритания — самая старая конституционная монархия в мире. Король (в настоящее время королева Елизавета II) считается главой государства, а также возглавляемого Великобританией Содружества. В 15 из стран Содружества королева считается главой государства формально, так как ее представляет генерал-губернатор. Это относится к таким бывшим доминионам Великобритании, как Канада, Австралия, Новая Зеландия.

Япония — практически единственная империя в мире. Император страны — символ государства и единства нации, хотя вся законодательная и исполнительная власть принадлежит парламенту и кабинету министров. Япония до принятия конституции 1947 года была абсолютной монархией, законы которой наделяли императора неограниченной властью и приписывали ему божественное происхождение. В 1947 году абсолютная монархия здесь была упразднена.

Монархический принцип вовсе не отрицает разнообразия. Большей частью королевства — конституционные монархии, где власть правителя ограничена как писаными законами, так и исполнительными учреждениями. В конституции Японии, например, сказано, что император является лишь «символом государства и единства народа», его статус определяется волей народа, которому принадлежит суверенная власть 15 .

В ряде стран Востока короли, эмиры и султаны обладают всей полнотой исполнительной власти. В них монархи располагают прерогативами главы государства, верховного главнокомандующего, правом назначать и отзывать главу правительства, созывать и распускать парламент, представлять государство на международном уровне, награждать и присваивать почетные звания. Верно и то, что во всех европейских странах монарх «царствует, но не правит», однако это не означает лишения его широких прав и возможностей. Об этом свидетельствуют мудрые и мужественные действия короля Испании Хуана Карлоса во время попытки государственного переворота в феврале 1981 года. Король — гарант демократии? Возможно ли это? Да.

Ярким примером причудливого переплетения феодальных и капиталистических черт служит княжество Андорра. Там много столетий существует совершенно особый, не похожий на другие режим. В Андорре два главы государства. Оба имеют титул князя. Такая ситуация существует уже более 700 лет, точнее, с 8 сентября 1278 года, когда епископ Урхельский и граф Фуа положили конец длительному конфликту, вызванному притязаниями на феодальное княжество, граничащее с Францией и Испанией. В 1589 году граф Фуа и Наварры стал королем Франции под именем Генриха IV. С тех пор главой андоррского княжества от Франции является глава французского государства.

Государственные институты в Андорре остались такими же, какими были века назад. Генеральный совет страны (парламент) избирается раз в четыре года, политические партии запрещены.

В связи с этим встает вопрос: монархия — это лишь форма власти или нечто иное? Это реликт средневековья или полноценный институт? Для стран Запада ответы на эти вопросы дает Великобритания, которую многие считают классической моделью цивилизованной монархии.

Англичане узнают о своем монархе с малолетства. И всю жизнь видят его портреты в школах, магазинах, учреждениях, а новости о нем каждодневно получают из газет, передач телевидения и радио. Из королевской семьи наиболее популярны сама королева Елизавета II, ее муж принц Филип — герцог Эдинбургский и ее сын — наследный принц Чарльз.

«Таймc» в ежедневной хронике занятий королевской семьи скрупулезно перечисляет место и время церемоний и мероприятий, на которых присутствует кто-либо из родственников королевы или она сама. Так, все узнают о том, что королева-мать посетила дом призрения или больницу, дочь королевы принцесса Анна или сестра королевы принцесса Маргарет — детский приют, а герцог Эдинбургский — учебное заведение, военную школу или спортивную ассоциацию. Принц Филип открывает атомные электростанции, стадионы, новые мосты, произнося при этом собственноручно написанные и, как правило, остроумные речи.

Но зачем все это англичанам? Начнем с того, что корона — это достаточно реальная политическая власть. Монарх фактически является несменяемым членом правительства. Он имеет доступ ко всем документам кабинета. Его обязаны ставить в известность о всех важных решениях во внутренней и внешней политике. Он утверждает премьер-министра и одобряет министерские и политические назначения, поддерживает связи с «оппозицией Его Величества» 16 .

Монарх в состоянии не только оказывать давление на кабинет с целью принятия или непринятия какого-либо решения. Он может отстаивать свое мнение, требовать, чтобы оно было доложено кабинету и рассмотрено им. Так, король Георг V был инициатором расчленения Ирландии. В годы первой мировой войны поддерживал военное командование против кабинета, а в 1917 году вопреки воле министров послал Николаю Романову телеграмму сочувствия по поводу отречения от престола. В 1924 году он отказался принять посла СССР. Все годы своего правления король играл важную роль в колониальной политике Великобритании.

Правящими слоями монархия используется в качестве символа единства нации и незыблемости британской политической системы. Само ее положение в стороне от текущих дел, выше перипетий политической жизни сохраняет определенный ореол таинственности, а любовь к трону соединяет подчас людей противоположных взглядов.

Видимо, этими соображениями руководствовались испанцы, вернув в 1975 году корону на национальный флаг. И это в развитой стране, народ которой имеет громадный политический опыт и за последние двести лет совершил пять антимонархических революций.

В то же время не будем и переоценивать институт монархии. В западноевропейских странах на современном уровне развития экономики и гражданского общества он играет скорее вспомогательную роль, практически не влияет на темпы роста и характер развития экономики, на решение социальных вопросов. Но если в Европе монархии — своеобразные гаранты государственного устройства и общественного строя, то на Востоке они нередко активные участники преобразований.

Один из парадоксов новейшей истории состоит в том, что развитие капитализма во многих странах Востока (индустриализация, создание национального рынка, появление современных классов и слоев, организация развитой сети здравоохранения и массового образования, устранение одиозных форм правления) начиналось и сейчас осуществляется при активной поддержке самих феодальных правителей. В той мере, в какой позволяют национальные ресурсы, они способствуют социально-экономическим реформам. Если же они противятся переменам, их свергают, как свергли египетского короля Фарука или короля Ирака.

Кувейт ныне — государство всеобщего благоденствия. Высокий уровень потребления, хорошо оплачиваемая работа для коренных жителей, бесплатное образование и здравоохранение — все это сохраняется. А поскольку благополучие было достигнуто (от крайне низкого, нищенского уровня) под руководством правящей семьи ас-Сабахов, немудрено, что большинство населения уважает династию, и в особенности эмира.

Сами по себе реформы не гарантия для выживания монархии. Это показал опыт Ирана. Покойный шах Мохаммед Реза Пехлеви с 60-х годов проводил обширную программу преобразований. Как и большинство ближневосточных правителей, он твердо держал рычаги власти. Целью шаха было превращение Ирана в промышленно и социально развитую державу европейского уровня.

Шах добился заметных успехов. Благодаря доходам от нефти росли заводы, фабрики. В сельском хозяйстве была проведена аграрная реформа. Осуществлялась электрификация страны. Монарх не гнушался и мнением народным. Нередко встречался с рабочими и крестьянами и, бывало, поддерживал их требования вопреки воле предпринимателей и помещиков. В короткое время была ликвидирована массовая неграмотность. Иранские города приобретали все более европеизированный вид: та же реклама, те же автомобили, та же мода. Но народ отвернулся от шаха и сверг его.

В комплексе причин, вызвавших падение режима, — и жестокое диктаторское правление, и пренебрежение традициями, религиозными вопросами, и нетерпение шаха, пришпоривавшего подданных, которые вовсе не горели желанием скакать в светлое будущее западного образца. Но свергнута монархия, и ее сменила… да, республика по форме, но по сути — теократия, монархия во главе с религиозным деятелем.

Согласно данным опросов общественного мнения, несколько процентов французов жалеют о том, что у них нет короля. Трудно назвать одну универсальную причину живучести монархической идеи. Тут уместно вспомнить высказывание видного английского ученого конца XIX века У. Беджгота, который писал: «Главная причина жизнеспособности королевской власти состоит в том, что она — «понятное правление» 17 .

Часто говорят, что людьми управляет воображение, но было бы правильнее сказать, что ими управляет слабость воображения. Природа конституции, игра партий, скрытое формирование руководящего мнения — все эти сложные факторы понять трудно, а дать им ложное истолкование легко. Но единая действующая воля, единый повелевающий разум — это доступная идея, и, если ее хоть раз разъяснить, она никем и никогда уже на забывается».

Итак, очевидно, что в этом вопросе играет роль ряд обстоятельств: на Востоке это объективно положительное значение деятельности некоторых восточных монархий; в Европе — традиции и элементы национализма в сознании многих европейцев, потребность в твердом государственном стержне в случае нестабильности.

Ныне как на Востоке, так и на Западе монархи — часть политической структуры многих государств. В силу исторических особенностей в ряде стран Западной Европы произошел синтез традиционных и современных черт политической культуры, и королевская власть превратилась в неотъемлемый элемент системы, воспринимаемый многими как дань прошлому.

Сам же институт монархии — не более чем форма государственного устройства, удобная для верхов и достаточно приемлемая для низов, своим наружным блеском делающая более привлекательной систему власти.

Как правило, власть монарха пожизненная и передается в наследство, но существуют две монархии, которые имеют элементы республики: Малайзия - федеративная конституционная монархия, где монарха избирают на 5 лет султаны, которые входят в государство; ОАЭ - федеративная абсолютная монархия, в которой главу государства - президента избирает Верховный совет эмиров, также на 5 лет.

Особая ситуация в Ватикане, где Папу Римского, который имеет светский титул Светлейшого князя, пожизненно избирают на коллегии кардиналов, среди которых право голоса имеют лишь кардиналы возрастом меньше 80 лет, и их количество не должна превышать 120 человек.

Титул монарха в разных странах разный: султан (Бруней, Оман), папа (Ватикан), эмир (Кувейт, Бахрейн), герцог (Люксембург), император (Япония), король (в большинстве монархий), князь (Монако, Лихтенштейн).

Монархии различаются по своей форме:

Абсолютная монархия (неограниченная) — форма правления, при которой глава государства — монарх является главным источником законодательной и исполнительной власти (последняя осуществляется зависимым от монарха аппаратом). Монарх большей частью устанавливает налоги и распоряжается финансами. Парламент в некоторых случаях вообще отсутствуюет или является совещательным органом.

Абсолютных монархий в мире 5: Бруней, Бутан, Катар, ОАЭ, Оман.

Конституционная монархия (ограниченная) — форма правления, при которой власть монарха ограничена конституцией, законодательные функции переданы парламента, а исполнительные — правительству. Монарх юридически является верховным главой исполнительной власти, главой судебной системы, формально назначает правительство, заменяет министров, распоряжается войсками, может отменить принятые парламентом законы и распустить парламент. Но фактически эти полномочия принадлежат правительству.

Конституционных монархий в мире 23: Тонга (Океания); Лесото, Марокко, Свазиленд (Африка); Бахрейн (фактически абсолютная), Иордания, Камбоджа, Кувейт (фактически абсолютная), Малайзия, Непал, Таиланд, Япония (Азия); Андорра, Бельгия, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция (Европа).

Теократическая монархия (власть бога) - форма правления, за которой политическая и духовная власть находятся в руках церкви.

В мире таких монархий две - Ватикан и Саудовская Аравия.

4. Достоинства и недостатки монархии

Конечно, монархия не решает автоматически все социальные, экономические и политические проблемы. Но, тем не менее, она может предоставить известную долю стабильности и равновесия в политической, социальной и национальной структуре общества. Вот почему от монархии не спешат избавляться даже те страны, где она существует исключительно номинально, скажем, Канада или Австралия. Политическая элита этих стран в большинстве своём понимает, насколько важно для равновесия в обществе, чтобы верховная власть была a priori закреплена в одних руках и политические круги не вели за неё противостояние, а работали во имя интересов всей нации.

Более того, исторический опыт показывает, что лучшие в мире системы социального обеспечения построены именно в монархических государствах. И речь идет не только о монархиях Скандинавии, где даже советский агитпроп в монархической Швеции сумел отыскать вариант «социализма с человеческим лицом» 18 . Такая система выстроена в современных странах Персидского залива, где нефти зачастую намного меньше, чем на некоторых месторождениях РФ. Несмотря на это, за 40-60 лет со времени обретения независимости странами Персидского залива, без революций и гражданских войн, проведения либерализации всего и вся, без утопических социальных экспериментов, в условиях жесткой, порой абсолютистской, политической системы, при отсутствии парламентаризма и конституции, когда все недра страны принадлежат одной правящей семье, из бедных бедуинов, пасущих верблюдов, большинство подданных ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта и других сопредельных государств, превратились во вполне состоятельных граждан.

Не углубляясь в бесконечные перечисления преимуществ арабской социальной системы, можно привести всего несколько штрихов. Любой гражданин страны имеет право на бесплатную медицинскую помощь, в том числе и ту, которая оказывается в любой, даже самой дорогой, клинике, расположенной в какой угодно стране мира. Также любой гражданин страны имеет право на бесплатное обучение, вкупе с бесплатным содержанием, в любом высшем учебном заведении мира (Кембридж, Оксфорд, Йель, Сорбонна). Молодым семьям за счёт государства предоставляется жилье. Монархии Персидского залива являют собой подлинно социальные государства, в которых созданы все условия для поступательного роста благосостояния населения.

Обратившись из цветущего Кувейта, Бахрейна и Катара на их соседей по Персидскому заливу и Аравийскому полуострову, отказавшихся в силу целого ряда причин от монархии (Йемен, Ирак, Иран), мы увидим разительное отличие во внутреннем климате этих государств.

Как показывает исторический опыт, в многонациональных государствах целостность страны прежде всего связана с монархией. Это мы видим в прошлом, на примере Российской империи, Австро-Венгрии, Югославии, Ирака. Приходящий на смену монархическому режим, как это было, к примеру, в Югославии и Ираке, уже не обладает тем авторитетом и вынужден прибегать к жестокостям, которые были не свойственны монархической системе управления. При малейшем ослаблении этого режима, государство, как правило, обречено на распад. Так было с Россией (СССР), это мы наблюдаем в Югославии и Ираке. Упразднение монархии в ряде современных стран неминуемо привело бы к прекращению их существования как многонациональных, единых государств. Это в первую очередь относится к Соединенному Королевству Великобритания и Северная Ирландия, Малайзии, Саудовской Аравии. Так 2007-й год ясно показал, что в условиях парламентского кризиса, возникшего из-за национальных противоречий фламандских и валлонских политиков, только авторитет Короля Бельгийцев Альберта II удержал Бельгию от распада на два или даже больше самостоятельных государственных образований. В многоязыкой Бельгии даже родилась шутка, что единство ее народа скрепляют всего три вещи – пиво, шоколад и король. Тогда как отмена монархического строя в 2008 г. в Непале ввергло это государство в цепь политических кризисов и перманентного гражданского противостояния.

Вторая половина XX-го столетия даёт нам несколько успешных примеров возвращения народов, переживших эру нестабильности, гражданских войн и иных конфликтов, к монархической форме правления. Самый известный и, несомненно, во многом удачный пример – это Испания. Прошедшая через гражданскую войну, экономический кризис и правую диктатуру, она вернулась к монархической форме правления, заняв достойное место среди семьи европейских народов. Других примером явилась Камбоджа. Также монархические режимы на местном уровне были восстановлены в Уганде, после падения диктатуры маршала Иди Амина (1928-2003), и в Индонезии, которая после ухода генерала Мохаммеда-Ходжа Сукарто (1921-2008) переживает настоявший монархический ренессанс. Один из местных султанатов был восстановлен в этой стране спустя два столетия, после того как он был уничтожен голландцами.

Реставраторские идеи довольно сильны и Европе, прежде всего это относится к балканским странам (Сербии, Черногории, Албании и Болгарии), где многим политикам, общественным и духовным деятелям постоянно приходиться высказываться по данному поводу, а в ряде случаев и оказывать поддержку главам Королевских Домов, бывшим в изгнании. Это доказывает опыт короля Албании Леки, чуть было не свершившего в свой стране вооруженный переворот, и потрясающие успехи царя Болгарии Симеона Второго, создавшего собственное национальное движение, названное его именем, сумевшего стать премьер-министром страны и являющегося в настоящий момент лидером самой крупной оппозиционной партии в парламенте Болгарии, вошедшей в коалиционное правительство.

Среди ныне существующих монархий немало откровенно абсолютистских по своей сути, хотя и вынужденных, принося дань времени, рядиться в одежды народного представительства и демократии. Европейские монархи в большинстве случаев не используют даже данные им конституцией права.

И здесь особое место на карте Европы занимает княжество Лихтенштейн. Еще шестьдесят лет назад оно представляло собой большую деревню, по нелепой случайности получившую независимость. Однако сейчас, благодаря деятельности князя Франца Иосифа II и его сына и преемника князя Ханса Адама II, это один из крупнейших деловых и финансовых центров, сумевший не поддаться на посулы о создании «единого европейского дома», отстоять свой суверенитет и самостоятельный взгляд на собственное государственное устройство.

Стабильность политической и экономической систем большинства монархических стран делает их не только не устаревшими, но прогрессивными и привлекательными, заставляет равняться на них по ряду параметров.

Так что монархия — это не приложение к стабильности и достатку, а дополнительный ресурс, позволяющий легче переносить болезнь, быстрее выздоравливать от политических и экономических невзгод.

Висновок

Для понимания особенностей форм правления в государстве необходимо уточнить особенности формы государственного (территориально-политического) устройства.

Понятие «форма государственного устройства» предполагает национально-территориальную организацию государства и процесс взаимоотношений между государственными органами разного уровня.

Государственное устройство – это процесс территориальной организации конкретного государства, которое состоит из определенных территорий и их правового положения.

Форма правления — это организация верховной власти, характеризуемая ее формальными источниками, она определяет структуру государственных органов (институциональный дизайн) и принципы их взаимоотношений. Две основные формы правления — это монархия и республика и их разновидности.

Монархия – форма государственного устройства, при которой верховная государственная власть принадлежит единоличному главе государства – монарху, осуществляющему ее по собственному праву, а не в порядке делегации и передающего ее по наследству в порядке престолонаследия.

Есть несколько разновидностей монархической формы правления: абсолютная монархия — характеризуется всевластием главы государства и отсутствием конституционного строя; конституционная монархия — предполагает ограничения полномочий главы государства более или менее развитыми чертами конституционного строя.

В зависимости от степени ограничения власти главы государства, различают: дуалистическую и парламентарную конституционные монархии. Дуалистическая монархия — полномочия монарха ограничены в сфере законодательства, но широки в сфере исполнительной власти. Кроме того, он сохраняет контроль над представительной властью, поскольку наделяется правом полного вето на решения парламента и правом его досрочного роспуска. Монархии можно подразделить по принципам наследования власти и по ее формам.

Принципов передачи власти всего три: династический, (при которой действует строгий алгоритм перехода от одного члена династии к другому), родовой, (более широкий, но царь все равно должен быть родственен царскому роду) и выборный.

Монархия как государственная форма весьма неоднородна и на протяжении веков показала гибкость своей политической основы, поэтому история форм монархического правления, по существу, - история развития форм государственности. Это ярко видно при перечислении видов монархического устройства:

Любая из этих форм может быть прикрыта парламентской оболочкой, могут существовать выборные органы, конституция, провозглашаться права и свободы личности, однако в действительности все это реального значения не имеет.

Список використаної літератури

  1. Ардашев П.Н., Абсолютная монархия на Западе. - СПБ,1902 – репринтное издание 2005 г. – 209 с.

  2. Венгеров А.Б. Теорія держави і права. Учебник – СПб, 2008 – 493с.

  3. Гумплович Л. Общее учение о государстве. – СПб., 1910 г. – 395 с.

  4. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права – СПб., 1898 г. – 295 с.

  5. Кутафин О. Е. Основы государства и права. - М., 1994. – 739с.

  6. Левин И.Д. Суверенітет. Теория и история государства и права. – М., 2007 – 583 с.

  7. Марченко М.М. "Проблемы общей теории государства и права: В 2 тт: Т. 1: Государство: Учебник для вузов – М., 2008 – 837 с.

  8. Перевалов В.Д. "Теория государства и права. Учебник. – М., 2009 -528 с.

  9. Теорія держави і права. Курс лекцій. / Под ред. Матузова Н.И., Малько А.В., Саратов, 2005г. – 539 с.

  10. Сказкин С.Д. Проблема абсолютизма в Западной Европе // Из истории средневековой Европы. - М.,1957. – 492 с.

1 Кутафин О. Е. Основы государства и права. - М., 1994. – 739с. - С. 32

2 Марченко М.М. "Проблемы общей теории государства и права: В 2 тт: Т. 1: Государство: Учебник для вузов – М., 2008 – 837 с. – с. 29

3 Гумплович Л. Общее учение о государстве. – СПб., 1910 г. – 395 с. - С. 68

4 Кутафин О. Е. Основы государства и права. - М., 1994. – 739с. - С. 83

5 Гумплович Л. Общее учение о государстве. – СПб., 1910 г. – 395 с. - С. 68

6 Марченко М.М. "Проблемы общей теории государства и права: В 2 тт: Т. 1: Государство: Учебник для вузов – М., 2008 – 837 с. – с. 93

7 Перевалов В.Д. "Теория государства и права. Учебник. – М., 2009 -528 с. – с. 102

8 Марченко М.Н. "Проблемы общей теории государства и права: В 2 тт: Т. 1: Государство: Учебник для вузов – М., 2008 – 837 с. – с. 102

9 Перевалов В.Д. "Теория государства и права. Учебник. – М., 2009 -528 с. – с. 116

10 Перевалов В.Д. "Теория государства и права. Учебник. – М., 2009 -528 с. – с. 138

11 Венгеров А.Б. Теорія держави і права. Учебник – СПб, 2008 – 493с. - С. 59

12 Левин И.Д. Суверенітет. Теория и история государства и права. – М., 2007 – 583 с. - С. 87

13 Кутафин О. Е. Основы государства и права. - М., 1994. – 739с. - С. 135

14 Левин И.Д. Суверенітет. Теория и история государства и права. – М., 2007 – 583 с. - С. 139

15 Теория государства и права. Курс лекцій. / Под ред. Матузова Н.И., Малько А.В., Саратов, 2005г. - 539 с. - С. 136

16 Марченко М.Н. "Проблемы общей теории государства и права: В 2 тт: Т. 1: Государство: Учебник для вузов – М., 2008 – 837 с. – с. 170

17 Венгеров А.Б. Теорія держави і права. Учебник – СПб, 2008 – 493с. - С. 63

18 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права – СПб., 1898 г. – 295 с. - С. 168

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
150.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Поняття і види вільних економічних зон Види підприємницької діяльності здійснюється в
Сутність та види інвестицій Поняття левериджа і його види
Сутність та види інвестицій Поняття левериджа і його види
Поняття і види слідчих дій Вивчення поняття
Поняття про вимірювальних шкалах їх види Поняття про шкалировании
Поняття і види страхування
Влада - поняття і види
Поняття угоди та види
Поняття та види відходів
© Усі права захищені
написати до нас