Модернізм

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Вадим Руднєв

Модернізм - досить умовне позначення періоду культури кінця ХІХ - середини ХХ ст., Тобто від імпресіонізму до нового роману і театру абсурду. Нижньою хронологічною межею модернізму є "реалістична", або позитивістська, культура ХХ ст., Верхній - постмодернізм, тобто 1950 - 1960-і рр..

Не слід плутати мистецтво М. і авангардне мистецтво, хоча деколи грань між ними провести важко.

Типовими мистецтвами М. є символізм, експресіонізм і акмеїзм. Типовими мистецтвами авангарду є футуризм, сюрреалізм, дадаїзм. Головна відмінність між М. і авангардом полягає в тому, що хоча обидва напрямки прагнуть створити щось принципово нове, але М. народжує це нове виключно у сфері художньої форми (говорячи в термінах семіотики), у сфері художнього синтаксису та семантики, не зачіпаючи сферу прагматики . Авангард зачіпає всі три області, роблячи особливий наголос на останній. Авангард неможливий без активного "художнього антиповедінки", без скандалу, епатажу (див. авангардне мистецтво). М. це все не потрібно. У сфері прагматики модерніст веде себе, як звичайний художник чи вчений: він пише свої чудові картини, романи чи симфонії і звичайно не прагне утвердити себе перед світом таким активним способом, як це роблять авангардисти. Навпаки, для модерніста швидше характерний замкнутий спосіб життя, а якщо модерністи об'єднуються в якісь гуртки, то ведуть вони себе виключно тихо і навіть академічно.

Взагалі поняття М. тісно пов'язано не тільки з мистецтвом, але і з наукою і філософією. Недарма багато ранніх модерністи (особливо російські) були вченими і філософами - Валерій Брюсов, Андрій білий, В'ячеслав Іванов. Не можна не вважати проявами М. в культурі ХХ ст. такі ключові явища, як психоаналіз, теорію відносності, квантову механіку, аналітичну філософію, структурну лінгвістику, кібернетику і не можна не вважати модерністами Зигмунда Фрейда, Карла Густава Юнга, Альберта Ейнштейна, Германа Мінковського, Курта Геделя, Нільса Бора, Вернера, Гейзенберга, Фердинанда де Соссюра, Людвіга Вітгенштейна, Норберта Вінера, Клода Шеннона.

М., якщо його розглядати як таке комплексне рух в культурі ХХ ст., Відштовхувався перш за все від "реалістичного" (пор. реалізм), позитивістського світосприйняття ХІХ ст. Основні відмінності між ними в наступному:

1. Позитивізм прагнув до опису існуючої реальності, М. прагнув моделювати свою реальність (в цьому сенсі еволюційна теорія Дарвіна є скоріше модерністської, ніж позитивістської, у всякому випадку знаходиться на кордоні).

2. У позитивізму ХІХ ст була чітко загострена матеріалістична установка - реальність є первинною. Для М. швидше характерна протилежна установка: ідеалістична - первинним є свідомість або агностична - ми не знаємо, що первинне і що вдруге, і нам це не важливо.

3. Для позитивістів ХІХ ст. найбільш фундаментальним було поняття реальності. Для М. поняття реальності розчинялося в алюзіях, ремінісценціях, у дзеркальних відображеннях одного в іншому - і фундаментальним ставало поняття тексту, який, обростаючи цитатами, алюзіями й ремінісценціями, перетворювався на інтертекст, а потім вже, в епоху постмодернізму, в гіпертекст.

4. Для позитивістського "реалістичного" розуміння літератури був, тим не менш, характерний суто романтичний конфлікт героя і натовпу (пор., наприклад, Базарова, Рахметова, Растиньяка і Валентена у творах Тургенєва, Чернишевського і Бальзака, які вважаються реалістами). У М. цей конфлікт розсмоктується і взагалі ідея зображення особистості з її складними душевними переживаннями йде на другий план або зводиться в ранг надцінності краса редуцированного свідомості, як у Фолкнера в "Шумі і люті" (Бенджі Компсонов), або свідомість розщеплюється, як в " Школі для дурнів "Саші Соколова. Якщо ж у творі все ж є конфлікт героя і натовпу, як, наприклад, в "Доктор Фаустус" Томаса Манна, то він проведений нарочито пародійно, як і вся сюжетна канва цього твору (див. також принципи прози ХХ століття).

5. Якщо для літератури ХХ ст. характерна "сімейність", зображення сім'ї та її мікро-і макросоціальних проблем, то в ХХ ст. це залишається тільки у письменників - послідовників "реалістичної" традиції (Дж. Голсуорсі, Роже Мартен дю Гар, Теодор Драйзер). Представники ж М. або взагалі не стосуються проблеми сім'ї, як, наприклад, в "Грі в бісер" Гессе або "Чарівної горі" Манна, "невиразну вогні" Набокова, "Майстрі і Маргариті", або малюють розпад сім'ї, як у всіх майже творах Фолкнера, "Будденброки" Томаса Манна, "Петербурзі" Білого, "У пошуках втраченого часу" Пруста, "Улісс" Джойса.

Якщо в літературі ХІХ ст. багато прекрасних творів і сторінок присвячено дитинства і дітям, то для М. це не характерно. Якщо про дитинство і говориться, то як про безповоротно втраченим (Пруст) або покаліченому психічною хворобою ("Шум і лють" Фолкнера, "Школа для дурнів" Соколова).

У "Майстрі і Маргариті" є важливий у цьому сенсі епізод, коли Маргарита на шляху на шабаш залітає в якусь московську квартиру і розмовляє з хлопчиком (тут підкреслюється, що у відьми, якою стала Маргарита, не може бути дітей). Таким чином, М. зображує світ без майбутнього, апокаліптичний світ. Це світ напередодні фашизму і тоталітарної свідомості, атомної бомби і масового тероризму.

З цим пов'язаний і психологічний, характерологічні (див. характерології) аспект М. Практично всі його представники - це шизоїди-аутисти за характером (див. аутістіческое мислення), тобто замкнуто-поглиблені характери, психічно нестійкі, хворобливі, мимозоподобная, але внутрішньо надзвичайно цільні. Характерні приклади - Пруст, який провів другу половину життя у кімнаті з корковими стінами, Кафка, все життя скаржилися на слабкість, неможливість працювати, життєві невдачі, Вітгенштейн, все життя провів на межі самогубства, Мандельштам, що поєднує у своєму характері хворобливе почуття власної гідності з досконалою неукоріненість в житті. Лише деякі "королі" М. - З. Фрейд, І. Стравінський. А. Шенберг, Т. Манн - не були ображені долею, хоча всі четверо померли не у себе на батьківщині, а у вигнанні, тобто пережили психологічну травму еміграції. Виняток і в цьому, мабуть, лише Вільям Фолкнер.

Природно, що подібно до того як М. спів вже в пізніх творах Пушкіна, Гоголя і Достоєвського, так і постмодернізм вже можна "запідозрити" в "Улісс" Джойса, у "Чарівній горі" Т. Манна і його "Доктор Фаустус", тобто в тих творах, в яких гумор якщо і не переважує загальний похмурий колорит, то, у всякому разі, присутній в явному вигляді, і які будуються, як говорив рис у "Доктор Фаустус" - у вигляді "гри з формами, про які відомо, що з них пішло життя ".

Список літератури

Руднєв В. Модернізм / / Російська альтернативна поетика. - М., 1991.

Руднєв В.П. Модерністська та авангардна особистість як культурно-психологічний феномен / / Російський авангард в колі західноєвропейської культури. - М., 1993.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Культура і мистецтво | Реферат
16.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Православ`я і модернізм
Модернізм і постмодернізм
Російський модернізм
Релігія і модернізм в Алжирі
Модернізм в літературі В Маяковський
Модернізм як історико культурний тип
Російський символізм і сучасний модернізм
Модернізм провідна художня ідея століття
Модернізм Основні течії першої половини XX століття
© Усі права захищені
написати до нас