Митні процедури щодо запасів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Митні процедури щодо запасів
Зі вступом 01.07.2007 чинності нової редакції ТК вперше на законодавчому рівні закріплено особливий порядок митного оформлення припасів. Раніше таке поняття відсутнє, що викликало деякі складності у зацікавлених осіб.
Про поняття припасів говорилося вище. Нагадаємо лише, що воно визначено подп. 1.22 п. 1 ст. 8 ТК.
Митне оформлення припасів здійснюється у відповідності з двома митними процедурами в залежності від напрямку руху транспортних засобів, на яких вони перевозяться: відповідно митні процедури ввезення та вивезення припасів.
Розглянемо основні умови даних процедур у вигляді таблиці.
Умова
Митна процедура ввезення припасів
Митна процедура вивозу припасів
Зміст
Митна процедура, яка припускає споживання і роздрібний продаж припасів на борту водних, повітряних суден і в залізничних транспортних засобах, є транспортними засобами міжнародного перевезення, в період перебування таких транспортних засобів на митній території, а також подальше вивезення неспожитий (нереалізованих) припасів з митної території
Митна процедура, що допускає вивезення з митної території припасів, їх споживання і роздрібний продаж на борту водних, повітряних суден і в залізничних транспортних засобах в період перебування таких транспортних засобів за межами митної території, а також подальший ввезення неспожитий (нереалізованих) припасів на митну територію
Статус товарів
Іноземні товари
Вітчизняні товари
Виникнення податкового зобов'язання зі сплати митних зборів, податків
Не виникає
Країна реєстрації транспортних засобів
Іноземні держави
Республіка Білорусь
Особа, якій видається дозвіл на приміщення під процедуру
Перевізник
Місце початку процедури
Пункт ввезення
Пункт вивозу
Місце завершення процедури
Пункт вивозу
Пункт ввезення
Порядок здійснення митних операцій, пов'язаних з митним оформленням та митним контролем припасів, визначений Інструкцією про порядок здійснення митних операцій, пов'язаних з митним оформленням та митним контролем припасів, затвердженої постановою ГТК від 30.06.2007 № 74 (далі - Інструкція № 74).
Зупинимося на ключових моментах цього порядку.
Для використання товарів відповідно до процедури ввезення (вивезення) припасів необхідно згідно з ч. 1 п. 1 ст. 143 ТК отримати дозвіл митних органів.
Для цього в силу норм п. 2 Інструкції № 74 у митні органи потрібно представити в трьох примірниках документи, в яких міститися відомості про припаси. Видача митними органами дозволу здійснюється у вигляді проставлення на документах відміток "ввезення (вивезення) припасів вирішене», в залежності від того, про яку процедурі йде мова, і дати видачі дозволу, а також засвідчується відбитком особистої номерної печатки. Після цього два примірники документів повертаються перевізникові (п. 4 Інструкції № 74). Їх необхідно зберігати до моменту завершення процедури.
При митному оформленні припасів митні органи проводять такі операції митного контролю:
1) перевірка відомостей про:
- Найменування та кількості припасів;
- Наявності в припаси товарів, обмежених до переміщення з підстав неекономічного характеру, оскільки відносно таких товарів необхідно представляти відповідні дозволи (ліцензії) уповноважених державних органів;
- Наявності припасів, щодо яких встановлені кількісні норми.
Згідно з п. 2 ст. 288 ТК перевірка достовірності відомостей, представлених в митні органи при митному оформленні, здійснюється шляхом їх зіставлення з інформацією, отриманою з інших джерел, у тому числі за результатами проведення інших операцій митного контролю, аналізу відомостей спеціальної митної статистики, обробки відомостей з використанням програмних засобів, а також іншими способами, не забороненими законодавством.
2) митний огляд спеціально призначених для зберігання припасів приміщень морського або повітряного судна, вагона-ресторану, купе-буфета, купе-бару поїзда з метою встановлення їх найменування і фактичної кількості.
Нагадаємо, що відповідно до п. 1 ст. 292 ТК під митним оглядом розуміється операція митного контролю, яка полягає у зовнішньому візуальному огляді товарів, у тому числі транспортних засобів, накладених на них митних пломб, печаток та інших засобів ідентифікації, без розкриття транспортного засобу та пакування товарів, розбирання, демонтажу та інших способів порушення цілості обстежуваних об'єктів та їх частин.
При завершенні процедури перевізник згідно з п. 7 Інструкції № 74 передає до митного органу ті два примірники документів на припаси, які він отримав при видачі дозволу на приміщення припасів під процедуру. Посадова особа митного органу перевіряє документи, проставляє відмітку «Процедура завершена», дату завершення процедури і запевняє відбитком особистої номерної печатки.
Особливості приміщення під процедуру ввезення припасів, щодо яких встановлені кількісні норми
В даний час кількісні норми встановлені постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 21.05.2007 № 652 (далі - постанова № 652) щодо алкогольних напоїв (з об'ємною часткою етилового спирту 7% і більше). Норми застосовуються при приміщенні припасів під митну процедуру ввезення припасів і складають 0,15 літра на кожне пасажирське місце, що є в наявності на момент перетину митного кордону Республіки Білорусь, за кожні повні та неповні добу перебування в дорозі.
Частиною 2 п. 1 постанови № 652 визначено, що під часом знаходження в дорозі розуміється період часу з моменту відправлення (вильоту) транспортного засобу згідно з розкладом в державі його формування до моменту зворотного прибуття до даної держави.
У силу положень п. 10 Інструкції № 74 аналізовані товари можуть поміщатися під процедуру ввезення припасів тільки з поданням документа контролю кількості припасів (далі - ДККП). Форма ДККП встановлена ​​додатком до Інструкції № 74. ДККП заповнюється посадовою особою митниці, проте за бажанням перевізника він може при розміщенні товарів у митний процедуру ввезення припасів представити три екземпляри попередньо заповненого ДККП, що скоротить час здійснення митного оформлення запасів і прискорить проходження митного кордону Республіки Білорусь.
Правила заповнення документа контролю кількості припасів
Як приклад візьмемо потяг Київ-Мінськ-Київ, який відправляється з Києва 06.10.2008 в 18.18 і прибуває до Києва 08.10.2008 в 08.56.
1. Необхідно розрахувати кількість діб в дорозі.
Загальний час у дорозі - 38 годин 38 хвилин. Округлюємо до цілого числа в більшу сторону - 39 годин, потім ділимо на кількість годин у добі (24 години) і отримуємо одну добу 15 годин. Потім округляємо в більшу сторону до цілого числа - дві доби.
2. Розраховуємо кількість припасів, які можуть бути розміщені під митну процедуру ввезення припасів.
Формула розрахунку виглядає наступним чином:
КР = КП х діб х КН,
де КР - загальна кількість припасів, які можуть бути розміщені під процедуру;
на добу - кількість днів у дорозі;
КН - кількісна норма припасів;
КП - кількість пасажирських місць.
Кількість місць у вищевказаному поїзді на момент перетину митного кордону - 350. Кількісна норма - 0,15 літра.
КР = 350 х 2 х 0,15 = 105 літрів
Звертаємо особливу увагу, що при визначенні кількості припасів не можна округляти обсяг алкогольних напоїв в літрах, зазначений на споживчій тарі.
При переміщенні великої кількості алкогольних напоїв можливо об'єднувати в документі контролю припасів різні найменування з однаковою об'ємною часткою етилового спирту (у відсотках).
Документ контролю кількості припасів є невід'ємною частиною дозволу на ввезення припасів.
Приклад заповнення документа контролю кількості припасів
ДОКУМЕНТ
контролю кількості припасів
Транспортний засіб № 85/86 Шлях прямування Київ-Мінськ-Київ
Дата і час відправлення 06.10.2008 18.18 Дата і час прибуття 08.10.2008 08.56
Час перебування в дорозі (добу) 2 доби (повні, неповні)
Кількість пасажирських місць на момент перетину митного
кордону Республіки Білорусь (КП) 350
Кількісні норми припасів, встановлені Урядом Республіки Білорусь (КН):
1. Вид товару: алкогольні напої норма 0,15 од. вимірювання літри
Розрахунок кількості припасів, які можуть бути розміщені під
митну процедуру ввезення припасів (КР):
1. КП 350 x добу 2 x КН 0,15 = КР 105
№ п / п
Найменування припасів, коториемогут бути поміщені під митну процедуру ввезення припасів
Об'ємна частка етилового спирту у відсотках <*>
Кількість припасів (для алкогольныхнапитковуказывается вштукахпотребительскойтары)
Кількість літрів <*>
1
горілка
40
25 пляшок
12,5
2
вино
9
12
8,4
3
вино
17
10
7
_________ / Петров П.Л. / 08.10.2008
(Підпис, прізвище, ініціали посадової особи
митного органу)
Л.Н.П.
________ / Іванов М.К. / 08.10.2008
(Підпис, прізвище, ініціали перевізника
або його представника)
8. Переміщення товарів між Республікою Білорусь і Російською Федерацією
Одним з основних торговельних партнерів Республіки Білорусь є Російська Федерація (її частка в білоруському товарообігу складає близько 50%). Отже, високий і обсяг автомобільних перевезень між Росією і Білоруссю, оскільки значна частина вантажів перевозиться саме автомобільним транспортом. У сформованих умовах особливого значення набувають питання перевезення товарів під митним контролем між митними органами Республіки Білорусь та Російської Федерації.
З метою вироблення єдиного підходу до правового регулювання даної сфери 29.06.2007 в Москві було підписано Угоду між Урядом Російської Федерації і Урядом Республіки Білорусь про транзит товарів, що переміщуються між митними органами Російської Федерації і митними органами Республіки Білорусь (далі - Угода).
Основні умови транзиту
Угода визначає основні умови переміщення товарів між митними органами Республіки Білорусь та Російської Федерації. Дія Угоди не поширюється на переміщення товарів, призначених для особистого користування.
Статтею 2 Угоди під транзитом розуміється переміщення товарів між митними органами Білорусі та Росії у наступних напрямках:
1) з третіх країн через територію однієї сторони на територію іншої сторони (наприклад, з Польщі в Росію через Білорусь);
2) з території однієї сторони через територію третьої країни на територію іншої сторони (наприклад, з Білорусі в Калінінградську область Росії через Литву);
3) з території однієї сторони на територію цієї ж сторони через територію третьої країни та іншої сторони (наприклад, з Калінінградської області Росії через Литву і Білорусь на іншу частину території Росії);
4) з території однієї сторони через територію іншої сторони в треті країни (наприклад, з Білорусі в Китай через Росію, з Росії до Польщі через Білорусь);
5) з території однієї сторони на територію іншої сторони (наприклад, з Росії в Білорусь і навпаки).
Таким чином, Угода визначає, що у всіх розглянутих випадках митними органами Білорусі чи Росії видається дозвіл на транзит товарів від митного органу країни, що видала такий дозвіл, до митного органу іншої сторони Угоди. Митні органи обох держав взаємно визнають документи, оформлені за видачу дозволу на транзит.
Для розуміння, які основні умови транзиту закріплені у митному законодавстві обох країн, представимо їх у вигляді таблиці.
Республіка Білорусь
Російська Федерація
Перевезення товарів під митним контролем здійснюється у відповідності до положень глави 15 ТК. Ця глава визначає умови і порядок приміщення товарів під митну процедуру митного транзиту, згідно з якою товари можуть перевозитися під митним контролем. Для приміщення під процедуру застосовується ДТТ, за який може використовуватися митний документ за формою, яка визначається ГТК (форма і порядок заповнення затверджено постановою № 58), транспортні (перевізні) і комерційні документи у встановлених ТК випадках або документи, оформлені відповідно до міжнародних договорів Республіки Білорусь (наприклад, книжка МДП, карнет АТА)
По території Російської Федерації під митним контролем товари перевозяться згідно з митною процедурою внутрішнього митного транзиту (ВТТ) (глава 10 Митного кодексу Російської Федерації (далі - ТК РФ)) або митним режимом міжнародного митного транзиту (МТТ) (параграф 3 глави 18 ТК РФ ). Відмінність МТТ від ВТТ полягає в тому, що згідно з МТТ товари переміщаються по території РФ транзитом. Для приміщення під ВТТ або МТТ до митних органів подається транзитна декларація, форма і порядок заповнення якої визначено наказом Федеральної митної служби РФ від 11.08.2006 № 762, які документи, оформлені відповідно до міжнародних договорів РФ (такими також можуть бути книжка МДП і карнет АТА)
Необхідно звернути особливу увагу, що ст. 2 Угоди дає своє визначення поняття «товари» - тільки ті товари, до яких в силу митного законодавства сторони, в якій починається транзит, застосовується відповідна митна процедура або режим.
У митному законодавстві Республіки Білорусь та РФ є відмінності в тому, які товари можуть поміщатися під так звані транзитні митні процедури.
Республіка Білорусь
Російська Федерація
Під ТТ поміщаються як іноземні, так і вітчизняні товари
Під МТТ або ВТТ можуть поміщатися лише іноземні товари
Відповідно до ст. 2 Угоди товари можуть перевозитися на транспортних засобах, зареєстрованих як в Росії чи Білорусі, так і в інших країнах.
Угода встановлює, що місцем доставки товарів є митний орган призначення однієї із сторін, який визначається митним органом відправлення (ст. 6 Угоди). Таким чином, неможливо доставити товар безпосередньо на склад одержувача товарів, а тільки в пункт митного оформлення, що є місцем доставки.
Термін доставки товарів у силу норм ст. 7 Угоди визначає митний орган, який видає дозвіл на транзит, з урахуванням часу, необхідного для перевезення товарів у місце їх доставки.
Оформлення завершення транзиту здійснюється відповідно до законодавства тієї країни, на території якої завершується транзит товарів.
Розглянемо, яким чином завершуються так звані транзитні процедури відповідно до законодавства Республіки Білорусь і Російської Федерації.
Республіка Білорусь
Російська Федерація
Для завершення процедури митного транзиту товари розміщуються в зоні митного контролю - місці доставки товарів. З моменту прибуття товарів протягом 30 хвилин перевізник зобов'язаний повідомити митний орган про прибуття. У разі прибуття поза встановленим часом роботи митного органу повідомлення необхідно здійснити протягом 30 хвилин з початку роботи митного органу. Протягом 30 хвилин з моменту повідомлення митний орган реєструє прибуття товарів і видає перевізнику письмове підтвердження прибуття.
Протягом наступних трьох годин товари повинні бути представлені до митного оформлення для приміщення під митний режим або процедуру. Митний орган, у свою чергу, оформляє завершення митної процедури митного транзиту в можливо короткі терміни, але не пізніше 24 годин з моменту реєстрації прибуття товарів у місце доставки. У разі виявлення порушень процедури митного транзиту митний документ, що свідчить про завершення процедури, видається з застереженнями
Процедура завершення ВТТ в РФ аналогічна завершенню процедури транзиту в Республіці Білорусь. Виняток становлять тільки строки вчинення дій. Перевізник здійснює повідомлення про прибуття протягом однієї години. Митний орган реєструє прибуття протягом двох годин.
МТТ завершується вибуттям товарів з митної території РФ
Забезпечення сплати митних платежів
Відповідно до ст. 8 Угоди щодо перевезених товарів забезпечення сплати митних платежів представляється у випадках і порядку, визначених законодавством сторони, митний орган якої приймає дане забезпечення. Розмір забезпечення повинен бути не нижче суми митних платежів, які підлягали б сплаті при випуску таких товарів для вільного обігу.
Звернемося до законодавства країн з даного питання.

Республіка Білорусь
Російська Федерація
Згідно зі ст. 262 ТК можливі наступні способи забезпечення сплати митних зборів, податків:
1) застава майна;
2) банківська гарантія;
3) внесення грошових коштів на рахунок митних органів;
4) порука
У РФ діють аналогічні білоруським способи забезпечення. При внесенні грошових коштів (грошову заставу) передбачена можливість внесення їх до каси митного органу. Вместе с тем Федеральная таможенная служба РФ уполномочена устанавливать случаи, когда уплата таможенных платежей может обеспечиваться договором страхования
Важной нормой Соглашения является положение ст. 10, в которой сказано, что обеспечение уплаты таможенных платежей может представляться как таможенному органу, выдающему разрешение на транзит, так и таможенному органу другой стороны. Таким образом, если разрешение на транзит выдает таможенной орган одной страны, а обеспечение уплаты таможенных платежей представлено таможенному органу другой стороны, то первый не имеет права требовать внесения обеспечения в соответствии с законодательством своей страны.
Обеспечение уплаты платежей при транзите товаров не требуется представлять в силу норм ст. 9 Соглашения только таможенным перевозчикам, о которых речь шла выше. Стороны Соглашения взаимно признают статус таможенных перевозчиков, созданных и осуществляющих свою деятельность в соответствии с законодательством сторон.
Определение места нарушения таможенного законодательства
Как определено Соглашением, при выявлении нарушения таможенного законодательства, влекущего за собой возникновение таможенной задолженности, такая задолженность в соответствии со ст. 12 Соглашения, считается возникшей на территории государства, таможенный орган которого выдал разрешение на транзит.
Однако если будет доказано, что перемещаемые товары были ввезены на территорию другого государства, то таможенная задолженность считается возникшей на территории этого государства.
Следовательно, взаимосвязанной с названным положением является норма Соглашения о том, что при ввозе товаров на территорию стороны Соглашения перевозчик обязан уведомить о факте ввоза таможенный орган этого государства. Доказательством ввоза является подтверждение компетентных органов о ввозе и (или) нахождении товаров на территории данной страны.
Таким образом, если нарушение таможенного законодательства произошло на территории одного государства, а обеспечение уплаты таможенных платежей было представлено таможенным органам другой страны, то внесенная сумма обеспечения перечисляется в бюджет той страны, где было совершено нарушение.

Список використаних джерел
1. Конституція Республіки Білорусь 1994 року. Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996 року (зі змінами та доповненнями, прийнятими на республіканських референдумі 24 листопада 1996 р. і 17 жовтня 2004 р.) Мінськ «Білорусь» 2004 р.
2. Митний кодекс Республіки Білорусь від 4 січня 2007 р. № 204-З. Прийнятий Палатою представників 7 грудня 2006 року. Схвалений Радою Республіки 20 грудня 2006 року. (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 24.01.2007, № 17, реєстр. № 2 / 1301 від 11.01.2007)
3. Бекяшев К.Є., Волосів М.Є. Міжнародне публічне право. Практикум. - М.: «Проспект», 2000. - 240 с.
4. Козирін О.М. Митне право Росії: Учеб. Посібник. М.: Спарк, 2004 р.
5. Лукашук І.І. Міжнародне право. Загальна частина. М: БЕК, 2001.
6. Міжнародне публічне право / Под ред. К.А. Бекяшева. - М.: ТОВ «Проспект-М», 1999. - 635 с.
7. Міжнародне публічне право / Укл. Ю.П. Бровка - Мн.: БДУ, 2003. - 99 с.
8. Міжнародне публічне право. Загальна частина / Укл. А.К. Соловйов - Мн.: Фуст БДУ, 2003. - 192 с.
9. Загальна теорія права: Учеб. посібник для юрид. Вузів / За ред. А.С. Піголкіна. М., 2000 р.
10.Основи митної справи: Учеб. Посібник в 7 вип. Вип. 1: Розвиток митної справи в Росії / Наук. Ред. П.В. Дзюбенко. М., РІО РОТА, 2001.
11.Основи митної справи: Учеб. Посібник в 7 вип. Вип 4: Правове регулювання митної справи / Ю.В. Воробйов, За заг. ред. В.А. Максімцева. М., РІО РОТА, 2002.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Митна система | Реферат
56.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Митні процедури щодо транспортних засобів міжнародно
Митні процедури щодо транспортних засобів міжнародного перевезення
Методичні процедури впровадження ефективної системи контролю виробничих запасів
Заходи щодо щодо вдосконалення маркетингової діяльності на підприємстві УП Ендвест-Трейд
Заходи щодо щодо вдосконалення маркетингової діяльності на підприємстві УП Ендвест Трейд
Незаконні дії щодо приватизаційних паперів Недотримання особою обов язкових умов щодо приватиза
Митні правила
Митні платежі
Митні режими
© Усі права захищені
написати до нас