Митний режим

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;. ;;.;;; ;; o;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;;;.;;.;;.;;.;;.;;. ;;.;;.;;.;;; ;; o;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;;; ;; o;; ;;  ;; ;; ;; ;; ;; ;;; ;; o;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;;; ;; o ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;;;);;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.; ;; ;; o;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;;; ЗМІСТ

1. Поняття про митних режимах у зовнішньоекономічній діяльності

2. Особливості аудиту імпортних операцій

Список літератури

1. Поняття про митних режимах у зовнішньоекономічній діяльності

Переміщення товарів і транспортних засобів через російську митний кордон проводиться відповідно до заявлених митних режимів.

Поняття "митний режим" служить для позначення спеціальної системи заходів і сукупності методів (прийомів), що забезпечують комплексне застосування інструментів митного регулювання.

У вузькоспеціальному значенні, що використовується в російському митному законодавстві, це поняття означає "сукупність положень, що визначають статус товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон Російської Федерації, для митних цілей".

За допомогою категорії митного режиму визначається:

а) конкретний порядок переміщення товару через митний кордон у залежності від його призначення (цілі переміщення);

б) умови його знаходження і дозволене використання на (поза) митної території;

в) права і обов'язки особи, яка має правомочностями щодо товару; г) у деяких випадках також вимоги до даного товару, правовим статусом особи, що переміщує його через митний кордон.

Митні режими, закріплені на рівні закону:

випуск для вільного обігу;

реімпорт;

транзит;

митний склад;

магазин;

переробка на митній території;

переробка під митним контролем;

тимчасове ввезення (вивезення);

вільна митна зона;

вільний склад;

переробка за межами митної території;

експорт;

реекспорт;

знищення товарів;

відмова на користь держави.

Митні органи володіють значними повноваженнями. Це виражається в першу чергу у прийнятті митним органом (його посадовою особою) рішення про можливість приміщення конкретного товару під певний митний режим, тобто надання в кожній конкретній ситуації дозволу на використання даного режиму або відмову в такому, виходячи з економічної оцінки допустимості та доцільності даної операції.

Використання перерахованих митних режимів на практиці регламентується спеціальними положеннями, затвердженими наказами Державного митного комітету. Ці положення регламентують основні питання взаємин між митницею та декларантом, проте існують неврегульовані питання. У цих випадках посадові особи митниці діють на власний розсуд.

Розглянемо застосування режиму переробки.

Відповідно до митного законодавства 1 переробка за межами митної території - це митний режим, при якому товари вивозяться з митної території Російської Федерації для цілей проведення операцій з переробки товарів протягом встановленого строку переробки товарів з подальшим ввезенням продуктів переробки з повним або частковим звільненням від сплати ввізних митних зборів, податків.

З митної території Російської Федерації, товари, відповідно до митного режиму переробки за межами митної території, вивозяться з повним умовним звільненням від сплати вивізних митних зборів. До вивозяться товарах не застосовуються заборони та обмеження економічного характеру (квотування, ліцензування), встановлені відповідно до законодавства Російської Федерації про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності.

При вивезенні товарів відповідно до митного режиму переробки звільнення від сплати, повернення або відшкодування внутрішніх податків не виробляються.

Використання митного режиму переробки є оптимальним митним режимом при заміні виходить з ладу обладнання, ввезеного на територію РФ.

Вивезення товарів з митної території РФ відповідно до митного режиму переробки передує отримання дозволу митного органу на застосування цього митного режиму.

Дозвіл митного органу на застосування митного режиму переробки може бути отримано двома способами:

1. Звернення до митниці із письмовою заявою про отримання дозволу на переробку товарів (загальний порядок).

2. Подача до митного органу митної декларації на вивозяться для переробки товари (яка буде заявою) при дотриманні наступних умов:

- Метою розміщення товарів під митний режим переробки за межами митної території є їх ремонт, у тому числі здійснюваний на платній основі;

- Митна вартість товарів не перевищує 500 тисяч рублів.

Відповідно до вимог наказу ГТК РФ від 15.09.2003 № 1015 "Про видачу дозволу на переробку товарів поза митної території" (зареєстровано в Мін'юсті РФ 26.11.2003 № 5281, опублікований в "Російській газеті" № 253 від 17.12.2003 р) заява про отримання дозволу на переробку товарів подається в митницю, в регіоні діяльності якої зареєстрований декларант.

Для отримання права декларувати товар у митному режимі переробки (тобто отримання статусу декларанта) необхідно більш конкретну вказівку в договорі на технічне обслуговування процедури передачі обладнання для ремонту.

Письмову заяву на застосування режиму переробки має містити такі дані, необхідні для заповнення митницею дозволу:

- Найменування, ІПН, КПП, ОГРМ, місцезнаходження (адреса, поштовий індекс, телефон, телекс, факс, номери розрахункових і валютних рахунків із зазначенням банків, в яких вони відкриті, і БИК по кожному банку);

- Товари, що вивозяться на переробку (найменування, код за ТН ЗЕД Росії, кількість, вартість у руб., Митний орган, в якому передбачається проводити митне оформлення, контракт (номер, дата укладення, найменування іноземної фірми, з якою укладено, країна, де знаходиться ця фірма), відповідно до якого товари вивозяться на переробку. Враховуючи наявність цієї вимоги Компанії необхідно пропрацювати варіант укладення зовнішньоекономічного контракту на ремонт несправних частин, в якому, крім усього іншого, були б обумовлені умови поставки товару, умови оплати, терміни ремонту, процедура ремонту (заміна або відновлення друкуючих головок), вартість продуктів переробки (замінених комплектуючих) і т.д.

- Продукти переробки (найменування, код за ТН ЗЕД Росії, кількість, вартість у руб., Митний орган, в якому передбачається проводити митне оформлення);

- Норми виходу продуктів переробки;

- Операції з переробки товарів, способи та строки їх вчинення;

- Способи ідентифікації товарів у продуктах переробки. З огляду на характеристики товару, що вивозиться на переробку, можна запропонувати зазначення в заяві на застосування режиму такого способу ідентифікації товарів, як використання серійних номерів чи інший маркування виробника, що вивозяться. Прийнятність заявленого способу ідентифікації вивезених товарів для переробки за межами митної території в продуктах переробки буде встановлюватися митним органом з урахуванням характеру товарів і здійснюваних операцій з переробки товарів.

- Можлива заміна продуктів переробки іноземними товарами;

- Термін переробки товарів.

Всі дані повинні підтверджуватися доданими до заяви документами. Термін розгляду заяви митним органом - 30 днів з дня прийняття заяви та документів.

Строк переробки товарів визначається виходячи з тривалості процесу переробки товарів та часу, необхідного для перевезення продуктів їх переробки, але він не може перевищувати граничний термін переробки, який, відповідно до статті 201 ТК РФ становить 2 роки.

Допускається заміна продуктів переробки іноземними товарами за умови, що вони збігаються за своїм описом, якістю та технічними характеристиками з продуктами переробки, у разі, якщо операцією з переробки за межами митної території є ремонт. Якщо заміна продуктів переробки іноземними товарами допускається, ввезення іноземних товарів може бути здійснено до вивозу російських товарів на переробку.

Митний орган може відмовити у видачі дозволу на переробку товарів тільки у випадку, якщо при подачі заяви заявником не будуть дотримані вимоги та умови, встановлені митним законодавством, а також у разі прийняття митним органом рішення про відмову в узгодженні заявлених норми виходу продуктів переробки та строку переробки товарів, однак відмова митного органу у видачі дозволу на переробку товарів повинен бути обгрунтований і мотивований. Декларант повідомляється про відмову у видачі зазначеного дозволу у письмовій формі.

Розглянемо ще один митний режим - митний склад.

Митний склад - митний режим, при якому ввезені на митну територію РФ товари зберігаються під митним контролем без сплати митних зборів, податків і без застосування до товарів заходів нетарифного регулювання.

При розміщенні товарів у режим митного складу, як правило, не передбачено надання митним органам документів дозвільного характеру, пов'язаних з нетарифними заходами регулювання. Разом з тим, щодо завезеної з-за кордону продукції рослинного і тваринного походження фітосанітарний та ветеринарний контроль обов'язковий.

Режим митного складу надає можливість зберігання товарів до трьох років із звільненням від сплати митних зборів, податків. Даний термін може бути і менше трьох років. Конкретний термін зберігання товарів визначається особою, що поміщають товари на митний склад, і вказується в митній декларації.

Забороняється приміщення під митний режим митного складу:

- Товарів, заборонених законодавством РФ до ввезення в РФ і вивезення з РФ;

- Товарів, термін придатності яких на день заяви їх до митного режиму митного складу менше встановлених термінів зберігання;

- Ядерних матеріалів, обладнання, спеціальних неядерних матеріалів, що підпадають під експортний контроль;

- Продукції військового призначення;

- Хімікатів та обладнання, які можуть бути використані при створенні хімічної зброї і щодо яких встановлено експортний контроль;

- Радіоактивних ізотопів у всіх видах, з'єднаннях і виробах, інших радіоактивних речовин, а також радіоізотопних виробів, що входять до складу приладів і обладнання;

- Наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, сильнодіючих та отруйних речовин;

- Вибухових речовин, у тому числі після утилізації боєприпасів, а також відходів їх виробництва, засобів підривання, пороху промислового призначення та піротехнічних виробів;

- Небезпечних відходів;

- Товарів, що підлягають маркуванню акцизними марками відповідно до законодавства РФ, але не маркованих такими марками або маркованих з порушенням встановленого порядку.

Іноземні товари можуть поміщатися на митний склад з метою зберігання та подальшого реекспорту товарів, тобто вивезення за межі митної території РФ. Наприклад, товари ввозяться в РФ і розміщуються на митному складі для подальшого вивезення за межі РФ з метою продажу покупцям, які перебувають за кордоном.

Форма та порядок заповнення вантажної митної декларації затверджені:

- Наказом ФМС Росії від 3 серпня 2006 р. № 724 «Про затвердження нових форм комплектів бланків митної декларації та транзитної декларації»;

- Наказом ФМС Росії від 11 серпня 2006 р. № 762 «Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації та транзитної декларації».

Порядок вчинення окремих митних операцій встановлено наказом ГТК Росії від 25 лютого 2004 р. № 236.

Переліки заявлених відомостей і документів, що надаються затверджені наказом ФМС Росії від 25 квітня 2007 р. № 536 «Про затвердження Переліку документів та відомостей, необхідних для митного оформлення товарів у відповідності з обраним митним режимом».

Розміри митних зборів за митне оформлення встановлено постановою Уряду РФ від 28 грудня 2004 р. № 863.

2. Особливості аудиту імпортних операцій

Аудит імпортних операцій є одним з найбільш складних ділянок аудиторської перевірки.

Для аудиту імпортних операцій застосовуються такі методи перевірок: документальна, спеціальна, зустрічна.

Документальної вважається перевірка документів і записів операцій в облікових регістрах [застосовуються методи формальної, логічної і арифметичної (лічильної) перевірки].

Спеціальна перевірка застосовується у разі необхідності залучення до перевірки експерта у тій чи іншій сфері діяльності.

Зустрічна перевірка здійснюється з метою встановлення відповідності об'єкта аудиту звітності певним вимогам. Слід зазначити, що всі аудиторські послуги надаються в інтересах тих чи інших користувачів бухгалтерської звітності, які хочуть, щоб звітність була складена сумлінно і була достовірною. Їх інтереси в значній мірі переплітаються, що проявляється в наступному:

- Власники хочуть перевірити найняту ними адміністрацію;

- Адміністрація хоче перевірити найнятих працівників, але не бажає, щоб її перевіряли власники;

- Кредитори хочуть, щоб були об'єктивно оцінені статті звітності і перш за все балансу;

- Податкові органи зацікавлені в тому, щоб були дотримані всі вимоги податкового законодавства.

Цілі, переслідувані названими користувачами, часто бувають суперечливими: адміністрація прагнути отримати премію; власники - збільшити дивіденди; кредиторам важливо, щоб організація зберігала платоспроможність. Причому всі вони (за винятком податкових органів) зацікавлені у створенні великих фінансових резервів і заниженні прибутку. Податкові ж органи, навпаки, прагнуть до того, щоб у звітності була показана як можна більша сума прибутку. Щоб знайти необхідний компроміс, аудитор повинен встановити відповідність перевіряється ним звітності наступним вимогам:

- Повнота - всі факти господарського життя, які повинні бути включені в бухгалтерську звітність, входять до неї;

- Точність - всі враховані факти вірні в математичному відношенні, і ці вірні суми правильно віднесені на відповідні рахунки, підсумовані і перенесені в Головну книгу;

- Існування - всі активи і пасиви існували на дату складання балансу, а всі відображені факти дійсно мали місце в минулому;

- Обмеження облікового періоду - всі факти мали місце в межах відповідного звітного періоду;

- Оцінка - вибрані і застосовні відповідні облікові вимірники;

- Приналежність (права та обов'язки) - на всі враховані кошти підприємство має права, а вся кредиторська заборгованість відноситься до його заборгованості на дату складання балансу;

- Представлення та розкриття - всі факти господарського життя правильно класифіковані й описані, розкриті необхідні деталі.

Концептуальний підхід до визначення достатності інформаційної бази аудиту, повинен полягати в наступному. Інформаційна база аудиту може вважатися повною тільки в тому випадку, якщо вона забезпечує якісне вирішення всіх стоять перед аудитом завдань. Отже, основою для визначення зі става необхідної інформації повинен ви ступати насамперед розділ обліку, пов'язаний із здійсненням контролю.

Аудит оподаткування входить у загальний план аудиту і програму перевірки будь-якого підприємства. Перевірка аудиту для конкретного економічного суб'єкта включає в себе перевірку лише тих податків, які безпосередньо сплачує економічний суб'єкт.

Аудитори, перевіряючи реалізацію імпортних товарів, зобов'язані також перевіряти своєчасність і повноту здавання валютної виручки в уповноважений банк і правильність обчислення і сплати податків. У зв'язку з цим аудитор повинен скласти аудиторську програму перевірки операцій по підрахунку і сплаті податків. Приблизний план і програма аудиту даної ділянки обліку представлений на малюнку 1.

Рис.1. Програма проведення аудиту імпортних операцій 1

Перехід права власності на імпортовані товари при відображенні операцій з імпорту товарів має велике значення. Налагоджений облік, постійний аналіз умов поставки за імпортними контрактами допоможе підприємствам уберегтися від помилок при визначенні бази оподаткування і обчисленні податків. Умови поставки надають важливе вплив на порядок оподаткування та своєчасність прийняття товарів до обліку. Російський покупець має право оприбуткувати імпортні товари тільки в момент переходу до нього права власності. У разі невірного визначення цього моменту буде неправильно визначена вартість імпортованого товару у зв'язку із зміною курсу валюти, що спричинить за собою помилку в розрахунку курсових різниць і, як наслідок, оподатковуваного прибутку.

Не правомірно також при оприбуткуванні товару до моменту переходу права власності приймати до відрахування ПДВ, сплачений на митниці.

Якщо товар був оприбуткований і реалізований в різні звітні періоди, невірне визначення моменту переходу права власності може призвести до заниження розрахункової бази з податку на майно.

Зацікавлені сторони повинні визначити в контракті момент переходу права власності, який може не збігатися з моментом переходу ризиків. У цьому випадку імпортер може понести витрати з доставки товарів до моменту переходу права власності на імпортовані товари і не зможе їх відобразити не тільки у вартості товарів, а й взагалі в бухгалтерському обліку. Товари обліковуються за фактичною собівартістю, тобто в сумі витрат на їх придбання. Разом з тим це положення, як нам представляється, поширюється лише на товари, що належать імпортеру на праві власності, і не відноситься до інших товарів. Отже, якщо витрати з доставки імпортних товарів будуть включені у вартість товару, то при подальшій реалізації це призведе до заниження бази оподаткування при обчисленні податку на прибуток.

При виявленні такого роду помилок аудитор повинен запропонувати перерахувати оподатковуваний прибуток, виключивши з неї суми транспортних витрат. Щоб уникнути таких ситуацій в імпортному контракті необхідно окремим пунктом вказати, що транспортні витрати несе імпортер.

Джерелами інформації для проведення аудиту оподаткування є:

- Розпорядчі документи, що визначають загальні положення обліку;

- Податкова звітність (декларації і регістри);

- Фінансова звітність;

- Регістри синтетичного бухгалтерського обліку;

- Регістри аналітичного обліку;

- Первинні документи.

Для виконання програми аудиту імпортних операцій в частині правильності визначення бази оподаткування по на логам на майно, на прибуток необхідно перевірити:

- Правильність, своєчасність, повноту формування оподатковуваної бази, дотримання основних принципів при її визначенні;

- Правильність формування податкових вирахувань;

- Обгрунтованість внесення виправлень до податкової звітності та податкові регістри;

- Достовірність первинних документів для заповнення податкових регістрів;

- Реальність включення первинних документів у відповідні періоди.

Перевірку можна здійснити, аналізуючи дані податкової звітності в порівнянні з даними аналітичних регістрів податкового обліку. При цьому відомості у первинних документах повинні відповідати відомостям в регістрах аналітичного податкового обліку.

Відповідно до програми аудиту не обходимо перевірити, крім того, правильність визначення в розрахунковій вартості імпортованих товарів. Для цього слід:

- Перевірити повноту і достовірність розрахунку митної вартості за звітний період;

- Упевнитися, що імпортні ціни відповідають нинішньому ринковому рівню цін, для чого перевіряються первинні документи, що визначають фактичну вартість товару, паспорти імпортних угод та ін

Можна запропонувати наступний алгоритм проведення аудиту імпортних операцій (рис. 2).

Рис. 2. Алгоритм аудиту оподаткування імпортних операцій 1

Реалізація викладених аспектів оподаткування імпортних операцій надасть істотну допомогу в ході аудиту процесів зовнішньоекономічної діяльності господарюючих суб'єктів.

Список літератури

Митний Кодекс РФ Прийнято Державної Думою 25 квітня 2003 року. Схвалений Радою Федерації 14 травня 2003 року (в ред. Федеральних законів від 29.06.2004 N 58-ФЗ, від 20.08.2004 N 118-ФЗ, з ізм., Внесеними Федеральним законом від 23.12.2003 N 186-ФЗ).

Наказ ФМС Росії від 3 серпня 2006 р. № 724 «Про затвердження нових форм комплектів бланків митної декларації та транзитної декларації».

Наказ ФМС Росії від 11 серпня 2006 р. № 762 «Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації та транзитної декларації».

Кулинина Г.В., Юшкова С.Д. Аудит імпортних операцій: Практ. посібник. / За ред. проф. В.І. Подільського. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2004.

Сидоренков Г.Н., Дьоміна І.Д. Основні напрямки проведення аудиту імпортних операцій / / Бухгалтерський облік у видавництві та поліграфії, № 8, 2006.

1 Митний Кодекс РФ (в ред. Федеральних законів від 29.06.2004 N 58-ФЗ, від 20.08.2004 N 118-ФЗ, з ізм., Внесеними Федеральним законом від 23.12.2003 N 186-ФЗ), ст. 197.

1 Сидоренков Г.Н., Дьоміна І.Д. Основні напрямки проведення аудиту імпортних операцій / / Бухгалтерський облік у видавництві та поліграфії, № 8, 2006.

1 Кулинина Г.В., Юшкова С.Д. Аудит імпортних операцій: Практ. посібник. / За ред. проф. В.І. Подільського. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2004, с. 64.

Посилання (links):
 • http://www.tamognia.ru/laws/law_1338.html
 • http://www.tamognia.ru/laws/law_1347.html
 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Митна система | Реферат
  68.8кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Митний режим митного складу
  Митний режим Відмова на користь держави
  Митний режим випуску для внутрішнього споживання
  Митний режим переробки товарів на митній території
  Суб`єкти у митній справі Митний режим
  Удосконалення декларування товарів розміщені під митний режим експорту
  Скільки митних зборів і податків вимагає кожен митний режим
  Митний контроль 5
  Митний контроль
  © Усі права захищені
  написати до нас