Механізм проведення митного контролю

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
Глава 1. Правові основи переміщення товарів і транспортних засобів
1.1 Правові основи організації митного оформлення і митного контролю
1.2 Організація державного контролю в контрольно-пропускних пунктах
Глава 2. Організація митного контролю та митного оформлення в пунктах пропуску через митний кордон Республіки Казахстан (на прикладі департаменту митного контролю по Жамбилська області)
2.1 Аналіз діяльності з митного контролю та митного оформлення
2.2 Взаємодія митних органів з органами державного контролю
Глава 3. Шляхи вдосконалення взаємодії органів митного контролю з іншими органами державного контролю в пунктах пропуску через митний кордон Республіки Казахстан
Висновок
Список використаної літератури

Введення
Митниця є ефективним важелем розвитку власної економіки, інструменту здійснення зовнішньої політики. У той же час діяльність митниці неможливо уявити без здійснення таких функцій, як боротьба з економічною контрабандою, незаконним обігом наркотичних засобів, зброї, боєприпасів, незаконним переміщенням товарів. Отже, місце митних органів у Казахстані в системі державних органів зумовлено пріоритетністю тих завдань, які ставляться перед ними Урядом Республіки Казахстан і Президентом. Від цього залежить і приналежність митних органів до Міністерства фінансів або їх самостійність.
Одним із завдань митних органів будь-якої держави, в тому числі і Республіки Казахстан, є максимальне сприяння розвитку міжнародної торгівлі. При цьому необхідно домогтися оптимального поєднання достатньої митного контролю та проведення мінімальних митних процедур при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон.
У Стратегії розвитку Казахстану до 2030 року одним з пріоритетів визначено розвиток бізнесу, створення сприятливих умов для реалізації ініціатив підприємницького середовища. У зв'язку з цим, митна служба Казахстану продовжить роботу з удосконалення нормативної правової бази митної справи, по автоматизації митного оформлення та контролю, посилення взаємодії з учасниками зовнішньоекономічної діяльності та державними контролюючими органами, а також спрощення митних процедур і митного адміністрування.
У Концепції модернізації митної служби Республіки Казахстан підкреслено, що залишається низьким рівень взаємодії оперативних підрозділів митних органів Республіки Казахстан з іншими правоохоронними та контролюючими органами.
З метою підвищення транспортного і транзитного потенціалу Республіки Казахстан та вдосконалення митного адміністрування на державному кордоні Республіки Казахстан в Казахстані прийнято низку правових і нормативних актів та інструкцій щодо забезпечення взаємодії державних органів у контрольно-пропускних пунктах на кордоні Республіки Казахстан.
Все вище сказане обумовлює актуальність і практичну значимість обраної теми дипломної роботи.
Мета цієї дипломної роботи - на основі дослідження механізму проведення митного контролю в пунктах пропуску через митний кордон Республіки Казахстан визначити шляхи вдосконалення взаємодії органів митного контролю з іншими державними органами.
Дана цільова установка визначила структуру дипломної роботи і завдання, що підлягають розгляду:
- Вивчити правову основу взаємодії органів митного контролю з іншими державними органами в пунктах пропуску через митний кордон Республіки Казахстан;
- Вивчити порядок здійснення попередніх операцій при переміщенні товарів і транспортних засобів з території Республіки Казахстан;
-Ознайомитися з правовими основами переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон Республіки Казахстан;
- Охарактеризувати організацію державного контролю в КПП і їх функції;
- Дослідити організацію митного оформлення та митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон Республіки Казахстан;
- Проаналізувати правову основу взаємодії з органами державного контролю »;
- Запропонувати шляхи поліпшення взаємодії митних та інших структур та підвищення якості їх роботи.

Глава 1. Правові основи переміщення товарів і транспортних засобів

1.1 Правові основи організації митного оформлення і митного контролю

Товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон Казахстану, підлягають декларуванню. Вперше про декларування йдеться в постанові Кабінету міністрів Республіки Казахстан від 19 лютого 1993 р. «Про декларування і порядок переміщення товарів через митний кордон Республіки Казахстан», згідно з яким з 1 березня 1993 р. вводиться декларування шляхом подання митним органам вантажної митної декларації [1, с.14]
Вся територія Казахстану розділена на зони дії певних митниць. Будь-яке підприємство, що бере участь у зовнішній торгівлі, може оформити ввезення або й вивіз товару тільки за посередництвом митниці, у зоні дії якої воно знаходиться. Якщо товар перетинає кордон у зоні дії іншої митниці, то застосовується процедура внутрішнього митного транзиту, в якій беруть участь внутрішня і прикордонна митниця (відповідно одна з них виступає в ролі митниці відправлення, інша - митниці призначення).
Відповідно до Митного Кодексу Республіки Казахстан діє спрощений порядок митного оформлення товарів, що ввозяться з країн СНД і вивозяться в ці країни. Необхідними документами при ввезенні товару є вантажна митна декларація і для підакцизних товарів - сертифікат походження. Декларація (оригінальний екземпляр і три копії, які можуть бути зняті в пункті пропуску) слід разом з товаросупровідними документами. Митний орган країни відправлення вказує в ній за правилами цієї країни: тип декларації, назву та адресу відправника товарів, реєстраційний номер декларації. Казахстанська митниця використовує декларацію як внутрішнього транзитного документа, заповнюючи відповідні графи і привласнюючи їй реєстраційний номер.
При вивезенні товару до країн СНД декларант повинен заповнити додатковий примірник декларації (ксерокопію, завірену митним органом). [2, с.14]
Ввезення товару з-за кордону на територію вільної митної зони та вивезення його з території цієї зони здійснюється безмитно. Мито сплачується при перетині товаром кордону вільної митної зони.
Неподання митному органу звітності визнається порушенням митних правил, за що митні органи мають право накладати адміністративні стягнення.
Експорт диких тварин, включаючи живих ракоподібних, дикорослих рослин, кісток викопних тварин, слонової кістки, рогів, копит, коралів і аналогічних матеріалів, а також імпорт промислових відходів потребує дозволу Міністерства охорони навколишнього середовища і природних ресурсів. Це ж Міністерство спільно з Міністерством охорони здоров'я дає санкцію на вивезення лікарської сировини рослинного і тваринного походження. Експорт інформації про надра по районах і родовищ паливно-енергетичної та мінеральної сировини, а також колекційних матеріалів з мінералогії та палеонтології, напівдорогоцінного каміння та виробів з них вимагає схвалення Комітетом Республіки Казахстан по геології і використанню надр. Для отримання ліцензії на імпорт хімічних засобів захисту рослин необхідно рішення Міністерства сільського господарства.
Експорт товарів і технологій військового і подвійного (мирного і військового) призначення регулюється низкою рішень Президента і Уряду Республіки Казахстан. [2, с.24]
Цими рішеннями затверджено такі списки експортного контролю:
- Сировина, матеріали, обладнання, технології та результати науково-дослідних робіт, що застосовуються при створенні озброєнь і військової техніки;
- Хімікати і технології, які мають мирний призначення, але можуть бути використані при створенні хімічної зброї;
- Збудники захворювань, їх генетично змінені форми, фрагменти генетичного матеріалу та обладнання, які можуть бути використані при створенні бактеріологічної зброї;
- Обладнання і матеріали подвійного застосування та відповідні матеріали, що застосовуються в ядерних цілях;
- Обладнання, матеріали та технології, які використовуються при створенні ракетної зброї.
Товари і технології подвійного призначення можуть вивозитися з Казахстану тільки за разовими ліцензіями, виданими КТК МФ Республіки Казахстан. Підставою для видачі таких ліцензій є висновок Комісії з експортного контролю Республіки Казахстан. При цьому термін дії разової ліцензії не може перевищувати одного року з дня її видачі, а для товарів, щодо яких введені кількісні обмеження, закінчуються 31 грудня поточного календарного року [2, с.5].
Всіма суб'єктами господарської діяльності, що знаходяться під юрисдикцією Республіки Казахстан, незалежно від форми власності, при укладанні контрактів на експорт (передачу, обмін) товарів і послуг подвійного призначення в обов'язковому порядку повинні бути зазначені в тексті контракту кінцеві користувачі та мета використання експортованих товарів і послуг, зобов'язання імпортера, що ці товари та послуги будуть використані тільки в заявлених цілях, не пов'язаних прямо чи опосередковано з виробництвом озброєння та військової техніки, а також не будуть реекспортуватиметься або передаватися кому б то не було без письмового дозволу на це експортера.
Основному митного оформлення і приміщенню товарів і транспортних засобів під визначений митний режим можуть передувати попередні операції, які включають в себе попереднє митне оформлення і спрямовані на недопущення ввезення (вивезення) товарів і транспортних засобів, заборонених до ввезення (вивезення), на ідентифікацію для митних засобів .
Порядок здійснення попередніх операцій при переміщенні товарів і транспортних засобів на митну територію Республіки Казахстан регулюється ст. 53 Митного Кодексу Республіки Казахстан [3, с.67].
Попередні операції при переміщенні товарів і транспортних засобів на митну територію Республіки Казахстан здійснюються в наступному порядку:
- Перетин митного кордону Республіки Казахстан;
- Повідомлення митних органів про перетин митного кордону Республіки Казахстан;
- Попереднє митне оформлення в пункті пропуску через митний кордон Республіки Казахстан;
- Доставка товарів, транспортних засобів та документів на них до митного органу призначення;
- Повідомлення митного органу призначення про доставку товарів і транспортних засобів;
- Зберігання товарів і транспортних засобів.
Перетинанням товарів і транспортних засобів митного кордону Республіки Казахстан є фактичне переміщення товарів і транспортних засобів на митну територію Республіки Казахстан.
Перетин митного кордону Республіки Казахстан допускається в пунктах пропуску, що визначаються відповідно до статті 55 Митного Кодексу, під час їх роботи відповідно до законодавства Республіки Казахстан і тягне за собою обов'язок особи, що переміщує товари і транспортні засоби, в можливо короткі терміни доставити товари, транспортні засоби та документи на них до митного органу, розташований у пункті пропуску.
Попереднім митним оформленням у пункті пропуску через митний кордон Республіки Казахстан є дії, що передують основному митному оформленню і здійснювані для недопущення переміщення на митну територію Республіки Казахстан заборонених товарів.
При попередньому митному оформленні в пункті пропуску через митний кордон Республіки Казахстан допускаються: [3, с.64]
- Здійснення вантажно-розвантажувальних операцій з товарами і транспортними засобами у місцях, спеціально виділених і обладнаних для вантажно-розвантажувальних операцій, розташування яких погоджено з митними органами;
- За запитом особи, яка здійснює вантажно-розвантажувальні операції з товарами і транспортними засобами, знаходження товарів у місцях виробництва таких операцій без приміщення в місця тимчасового зберігання протягом терміну, необхідного для здійснення вантажно-розвантажувальних операцій. Загальний термін зберігання цих товарів не може перевищувати встановлений Митним Кодексом термін для тимчасового зберігання товарів. При цьому у випадку втрати товарів або передачі їх іншим особам без дозволу митних органів зазначені особи несуть відповідальність за сплату митних платежів і податків.
Основне митне оформлення товарів може здійснюватися в пункті пропуску через митний кордон Республіки Казахстан при наявності умов, необхідних для митного оформлення, або в іншому митному органі відповідно до Митного Кодексом та Правилами проведення попередніх операцій і процедур, пов'язаних з переміщенням товарів і транспортних засобів.
Пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон Республіки Казахстан здійснюється суворо у місцях, визначених Урядом Республіки Казахстан, у відповідності з їх статусами, а також у відповідності з обраним митним режимом у порядку, передбаченому митним законодавством Республіки Казахстан, зокрема Митним Кодексом Республіки Казахстан і Правилами проведення попередніх операцій і процедур, пов'язаних з переміщенням товарів і транспортних засобів, які розроблені відповідно до розділу 5, статтями 438, 446, 447, 476 Митного кодексу Республіки Казахстан, Митної Конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки Міжнародних дорожніх перевезень (Женева 1975 р.) та наказом Агентства митного контролю Республіки Казахстан від 12 травня 2003 року № 197 «Про переміщення товарів під митним контролем».
Правила проведення попередніх операцій і процедур, пов'язаних з переміщенням товарів і транспортних засобів визначають перелік і послідовності дій посадових осіб структурних підрозділів територіальних митних органів Республіки Казахстан при здійсненні контролю попередніх операції і процедур, пов'язаних з переміщенням товарів і транспортних засобів.
При переміщенні товарів відповідальна посадова особа митного органу пункту пропуску приймає до попереднього митного оформлення товари, транспортні засоби та товаросупровідні документи на них, подані для поміщення їх під митний контроль. [4, с.23]
У процесі здійснення попереднього митного оформлення, посадовими особами пункту пропуску, провадиться огляд товарів і транспортних засобів, з метою отримання підтвердження відомостей про характер, стан товарів, що перебувають під митним контролем, або про наявність на товари, транспортні засоби та їх вантажних приміщеннях митних пломб, печаток та інших накладених засобів ідентифікації.
У процесі здійснення попереднього митного оформлення, посадовою особою пункту пропуску забезпечується ідентифікація товарів і транспортних засобів, відповідно до статті 476 ТК Республіки Казахстан.
У процесі здійснення попереднього митного оформлення, посадова особа пункту пропуску виробляє відкриття процедури внутрішнього митного транзиту (ВТТ), шляхом оформлення документа контролю доставки товарів (ДКД), відповідно до Глави 12 ТК Республіки Казахстан, або оформлення книжки МДП, відповідно до Конвенції МДП , а також прийняття на контроль термінів фактичної доставки товарів, від митного органу відправлення до митного органу призначення.
Митний огляд товарів і транспортних засобів, здійснюється посадовими особами пункту пропуску, при наявності достатніх підстав вважати, що товари переміщуються з порушенням законодавства Республіки Казахстан. [5, с.14]
У разі виявлення, у процесі попереднього митного оформлення, товарів заборонених до ввезення на територію Республіки Казахстан, на товаросупровідних документах проставляється штамп («підлягає поверненню») встановленого зразка, при цьому процедура ВТТ не відкривається.
При оформленні ДКД, не допускається відкриття процедури ВТТ без дотримання заходів забезпечення доставки товарів, зазначених у статті 74 ТК Республіки Казахстан, за винятком випадків переміщення товарів і транспортних засобів на адресу учасників зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), віднесених до категорії мінімального ризику.
При оформленні книжки МДП, не допускається відкриття процедури ВТТ без оплати за митне супровід, якщо сума митних платежів і податків, які підлягали б сплаті при випуску у вільний обіг товарів, переміщуваних з використанням книжки МДП, перевищує встановлену гарантійну суму, за винятком випадків переміщення товарів і транспортних засобів на адресу учасників ЗЕД, віднесених до категорії мінімального ризику.
При оформленні книжки МДП, посадова особа митного органу пункту пропуску, на оформлюваних аркушах книжки («білому» і «зеленому») проставляє в графі «для офіційного використання» вартість товару та код валюти, запевняє даний запис підписом і особистою номерною печаткою.
Терміни доставки товарів і транспортних засобів до митних органів призначення, при відкритті процедури ВТТ, встановлюються посадовою особою пункту пропуску у відповідності зі звичайними термінами доставки, виходячи з можливостей транспортного засобу, встановленого маршруту та інших умов перевезення, але не понад граничного строку, який визначається з розрахунку дві тисячі кілометрів за один місяць.
Посадовими особами митного органу пункту пропуску, що здійснюють відкриття процедури ВТТ, ведеться облік товарів, що ввозяться і транспортних засобів, згідно журналів реєстрації ДКД (журнал реєстрації ДКД та журнал реєстрації МДП). Форма журналів встановлена ​​наказом АТК Республіки Казахстан від 12 травня 2003 року № 197.
Відповідальним посадовою особою митного органу пункту пропуску формується електронна база ДКД і МДП в підсистемі "Контроль доставки» Митної автоматизованій інформаційній системі (ТАІС) (транзит «відправка», імпорт «відправка») і щодня прямує, електронною поштою, у Відділ контролю попередніх операцій і митного супроводу Департаменту митного контролю або митниці (ЄДРПОУ та ТЗ). У разі, якщо митний орган не оснащений каналами зв'язку ТАІС, вищезгадані дані передаються в ОКПО та ТЗ пункту відправлення, на магнітному носії, не пізніше 2-х днів після реєстрації ДКД, або МДП.
Розглянемо контроль доставки товарів і транспортних засобів у митному органі відправлення.
Відповідальною посадовою особою ОКПО та ТЗ пункту відправлення щоденно проводиться зняття з контролю, які прибули товарів і транспортних засобів, на підставі листів підтверджують доставку товарів та примірників (або копій) ДКД, або корінців («зелених») книжок МДП представлених ОКПО та ТЗ пункту призначення. У разі виявлення недоставки товарів, по закінченню терміну доставки, відповідальна посадова особа ОКПО та ТЗ пункту відправлення письмово повідомляє ОКПО та ТЗ пункту призначення про недоставку товарів і транспортних засобів.
Відповідальна посадова особа ОКПО та ТЗ пункту призначення, після отримання повідомлення про недоставку товарів і транспортних засобів, проводить перевірку даного факту. При підтвердженні факту недоставки, в строк не пізніше одного робочого дня, повідомляє у письмовій формі (рапорт) підрозділ по боротьбі з контрабандою ДТК або митниці (ПБК) призначення. При цьому виявлений факт залишається на постійному контролі в ОКПО та ТЗ пункту призначення, до повного завершення провадження справи.
Після повного завершення провадження справи про недоставку товарів і транспортних засобів (оплата нарахованих штрафів і виробництво митного оформлення), відповідальна посадова особа ОКПО та ТЗ пункту призначення, письмово повідомляє ОКПО та ТЗ пункту відправлення (поштовим зв'язком, з подання завіреної копії третій примірники ДКД, або корінця («зеленого») листа книжки МДП), для зняття з контролю.

1.2 Організація державного контролю в контрольно-пропускних пунктах

Економіка Казахстану, розташованого в центрі Євразійського континенту між ємними і динамічно розвиваються ринками Європи, Східної та Південно-Східної Азії, багато в чому залежить від ефективного використання потенційно високих транзитних можливостей держави.
Забезпечення конкурентоспроможності транспортно-комунікаційного комплексу країни на світовому ринку і збільшення транзитних потоків через територію Республіки Казахстан розглядаються Стратегією «Казахстан-2030» і у щорічних посланнях Президента Республіки Казахстан до народу Казахстану як одних з довгострокових пріоритетів економічного розвитку.
При цьому особлива увага приділяється взаємодії державних контролюючих органів у пунктах пропуску через митний кордон РК.
Принцип спільного контролю полягає в зниженні кількості зупинок при переміщенні митного кордону за допомогою комбінованих дій прикордонних структур двох держав на одному загальному пункті в кожному з напрямів. [7, с.14]
Даний метод грунтується на вивченні світового досвіду взаємодії контролюючих органів на кордоні за принципом «однієї зупинки». Грунтуючись на цьому, митною службою Республіки Казахстан ініційовано питання про запровадження процедури спільного митного контролю з Російською Федерацією і Киргизькою Республікою.
У зв'язку з цим необхідне прийняття заходів, що сприяють розвитку прикордонного співробітництва, пов'язаних з режимом роботи суміжних пунктів пропуску, їх статусу, будівництва та розвитку інфраструктури. Заходи, що вживаються в даному напрямку будуть сприяти:
- Скорочення часу проходження товарів і транспортних засобів;
- Розвитку інфраструктури пунктів пропуску;
- Дотримання міжнародних стандартів;
- Зміни статусу пунктів пропуску;
- Зміцненню торговельно-економічних і політичних зв'язків з суміжними державами;
- Виконання міжнародних зобов'язань в рамках Співдружності Незалежних Держав, Євразійського економічного співтовариства, Єдиного економічного простору, Шанхайської організації співробітництва та інших.
Прийнята Інструкція про порядок розміщення та взаємодії контролюючих органів на кордоні, яка визначає порядок проведення комплексного контролю автотранспортного засобу, з видачею талона проходження контролю, що забезпечує його подальший рух по території Республіки Казахстан без додаткових перевірок, розміщення контролюючих органів в будівлях митниць та забезпечення контролю за принципом «єдина зупинка»
Крім того, прийняте рішення щодо створення єдиних контрольно-пропускних пунктів, як показує практика, також дозволяє ефективно взаємодіяти державним контролюючим органам, скорочує час на проходження митних формальностей, економії грошових коштів, попереджає випадки простоїв на кордоні, сприяє довірливим стосункам представників контролюючих органів з учасниками зовнішньоекономічної діяльності.
Розглянемо організацію державного контролю в КПП і функції контролюючих органів.
Згідно зі ст. 9 Закону Республіки Казахстан від 13 січня 1993 р N 1872-XII Про Державну кордоні Республіки Казахстан залізничне, автомобільне, морське, повітряне та інше сполучення через Державний кордон Республіки Казахстан здійснюється в пунктах пропуску через Державний кордон Республіки Казахстан, визначених Урядом Республіки Казахстан відповідно до законодавством Республіки Казахстан та міжнародними договорами Республіки Казахстан. [10, с.14]
Під пунктом пропуску через державний кордон розуміється територія або частина території залізничних і автомобільних станцій, морських і річкових портів, аеропортів та аеродромів, відкритих для міжнародного або двостороннього сполучення, де здійснюється прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. У Республіці Казахстан відкриті і діють наступні види пунктів пропуску через державний кордон: автомобільні; залізничні; авіаційні; морські (річкові).
У пунктах пропуску через Державний кордон Республіки Казахстан створюються контрольно-пропускні пункти Прикордонної служби Комітету національної безпеки Республіки Казахстан, митних та інших органів, що здійснюють контроль на державному кордоні Республіки Казахстан. [11, с.14]
Перетин державного кордону Республіки Казахстан допускається тільки у встановлених пунктах пропуску. При перетині кордону особи, транспортні засоби, товари та вантажі підлягають прикордонному, митному та іншим видам контролю, встановленим законодавством Республіки Казахстан (транспортний, санітарно-карантинний, ветеринарний, фітосанітарний).
Відповідні види державного контролю в пунктах пропуску здійснюються послідовно:
при в'їзді в Республіку Казахстан:
- Прикордонний;
- Санітарно-карантинний;
- Ветеринарний,
- Фітосанітарний;
- Транспортний;
- Митний;
при виїзді з Республіки Казахстан:
- Санітарно-карантинний;
- Ветеринарний,
- Фітосанітарний;
- Транспортний;
- Митний;
- Прикордонний.
Відповідно до Закону Республіки Казахстан «Про державний кордон Республіки Казахстан» визначені державні органи, які здійснюють різні види державного контролю на кордоні (прикордонна служба КНБ Республіки Казахстан, санітарно-епідеміологічна служба МОЗ Республіки Казахстан, ветеринарно-фітосанітарна служба МСХ Республіки Казахстан, органи транспортного контролю МТК Республіки Казахстан та митні органи Республіки Казахстан).
Послідовність здійснення контрольних операцій може бути змінена виходячи з конкретних умов пункту пропуску за узгодженим рішенням державних контрольних органів. У разі погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації, з метою недопущення завезення на територію країни інфекційних і паразитарних захворювань, санітарно-карантинний контроль передує іншим видам контролю.
При в'їзді на територію РК:
-Прикордонний;
-Санітарно-карантинний;
-Ветеринарний, фітосанітарний;
-Транспортний;
-Митний.
При виїзді з території РК:
-Санітарно-карантинний;
-Ветеринарний, фітосанітарний;
-Транспортний;
-Митний;
-Прикордонний.
Контролюючі органи виконують свої функції відповідно до законодавства Республіки Казахстан і несуть відповідальність відповідно до законів Республіки Казахстан.
Координація дій (організація роботи) органів транспортного контролю, органів ветеринарно-фітосанітарного контролю та санітарно-епідеміологічного нагляду, за винятком підрозділів прикордонної служби, в пунктах пропуску покладається на митний орган. розташований у пункті пропуску. Документом, що підтверджує проходження контролю у пункті пропуску, є аіон проходження державного контролю, заповнений посадовими особами органів контролю після проведення ними відповідних процедур встановлених законом Республіки Казахстан.
Талон проходження державного контролю заповнюється відповідно до супровідних документів на вантаж і транспортний засіб і не повинен суперечити його фактичним даним: маршруту проходження, найменуванню та масі вантажу, що перевозиться, а також реєстраційними номерами автотранспортного засобу.
Виготовлення, зберігання та облік талонів покладається на митні органи, у зв'язку з чим. щоквартально прикордонною службою та митними органами проводяться звірки щодо кількості виданих прикордонній службі талонів та виданих нею перевізникам і транспортних засобів. При в'їзді транспортного засобу на територію, Республіки Казахстан в пункті пропуску прикордонною службою здійснюється видача талона про проходження державного контролю (далі - талон) в 2-х примірниках за встановленою формою. [12, с.14]
Після проставлення прикордонною службою позначки у талоні перевізник або особа, відповідальна за товар надає супровідні документи на товар, транспортний засіб і талон посадовій особі митного органу для реєстрації в Журналі реєстрації півоній проходження державного контролю в пункті пропуску.
Посадова особа митного органу при наданні документів перевіряє їх на відповідність і після цього передає посадовим особам інших контролюючих органів для перевірки відповідно до компетенції, встановленої законодавством Республіки Казахстан і проставлення відповідних відміток.
При виїзді з території Республіки Казахстан талон видається митним органом. Посадова особа митного органу перевіряє подані документи на їх відповідність і передає посадовим особам органів санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного та транспортного контролю для перевірки відповідно до компетенції, встановленої законодавством Республіки Казахстан і проставлення відповідних відміток. Після проведення контролю співробітник митниці передає талон прикордонній службі. По закінченні проведення прикордонного контролю талон повертається митному органу.
Посадові особи контролюючих органів під час перевірки документів зазначають у талоні час початку і завершення контролю.
Завершення контролю товарів і транспортних засобів здійснюється після заповнення талона проходження контролю, який є документом, що підтверджує проходження спільного контролю.
Після закінчення контролю одне талон залишається у митному органі в пункті пропуску. У пунктах пропуску, де відсутні пости транспортного контролю в талоні посадовою особою митного органу робиться відмітка про відсутність даного виду контролю.
У даному випадку транспортний контроль проводиться за межами пункту пропуску через державний кордон Республіки Казахстан на першому внутрішньому посту транспортного контролю. При цьому, у випадках виявлення порушень законодавства Республіки Казахстан н галузі транспортного контролю посадова особа органу транспортного контролю інформує митний орган у пункті пропуску.
По закінченні проведення документального контролю посадова особа митного органу організовує спільний огляд транспортного засобу і товарів, при якому заповнюється акт спільного огляду, який підлягає реєстрації в Журналі обліку актів спільного огляду. При виявленні порушень допущених перевізниками та водіями автотранспортних засобів міжнародних договорів та законодавства Республіки Казахстан, контролюючий орган, який виявив порушення, ставить про це до відома інші контролюючі органи і проводить запис про прийняте рішення в талоні, а також в журналах обліку і контролю автотранспортних засобів. При цьому обидва примірники талона вилучаються і залишаються на зберігання в митному органі. Одночасно вживаються заходи щодо притягнення винних лик до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Казахстан. У випадках, при яких згідно з законодавством Республіки Казахстан передбачено повернення автотранспортного засобу і товару за межі Республіки Казахстан, то таке рішення приймається за погодженням з усіма контролюючими органами та складається Акт повернення транспортного засобу і товару, складений в 2-х примірниках за встановленою формою.
В даний час у пунктах пропуску через Державний кордон Республіки Казахстан дислокуються наступні державні органи РК: 1. Прикордонна служба КНБ РК;
2. Санітарно-карантинна служба СЕС МОЗ РК;
3.Ветерінарно-фітосанітарна служба МСХ РК;
4. Органи транспортного контролю МТК РК;
5. Митні органи.
Фактичне виконання контролюючих функцій З метою впорядкування проведення контролю автотранспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон Республіки Казахстан, розроблений і затверджений Спільний наказ про затвердження Інструкції про порядок взаємодії контролюючих органів при здійсненні контролю на єдиних контрольно-пропускних пунктах на державному кордоні Республіки Казахстан (зареєстровано в Міністерстві юстиції Республіки Казахстан 17 лютого 2003 2174).
Інструкція по взаємодії та координації дій контролюючих органів у пунктах пропуску через Державний кордон Республіки Казахстан Ця Інструкція по взаємодії та координації дій контролюючих органів у пунктах пропуску через Державний (митну) кордон Республіки Казахстан (далі - Інструкція) деталізує спільні дії територіальних підрозділів Прикордонної служби Комітету національної безпеки Республіки Казахстан (далі - прикордонна служба), Комітету митного контролю Міністерства фінансів Республіки Казахстан (далі - митні органи), Комітету транспортного контролю Міністерства транспорту і комунікацій Республіки Казахстан (далі - органи транспортного контролю), Комітету державної інспекції в агропромисловому комплексі Міністерства сільського господарства Республіки Казахстан (далі - органи ветеринарно-фітосанітарного контролю) та Комітету державного санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров'я Республіки Казахстан (далі - органи санітарно-епідеміологічного нагляду) (далі - контролюючі органи) при здійсненні контролю за вантажними автомобілями і автобусами іноземних та казахстанських перевізників у пунктах пропуску автотранспортних засобів через Державний кордон Республіки Казахстан (далі - автомобільні пункти пропуску), затверджених Урядом Республіки Казахстан і встановлює координацію цих дій митними органами. У пунктах пропуску через Державний кордон Республіки Казахстан всі контролюючі органи повинні перебувати в будівлі митних органів до будівництва Єдиного контрольно-пропускного пункту.
Контроль за такими через Державний кордон Республіки Казахстан автотранспортними засобами здійснюється контролюючими органами у пункті пропуску за принципом "єдина зупинка" та "одне вікно". Координація дій (організація роботи) органів транспортного контролю, органів ветеринарно-фітосанітарного контролю та санітарно-епідеміологічного нагляду, за винятком підрозділів прикордонної служби, в пунктах пропуску покладається на митний орган, розташований у пункті пропуску.
Контролюючі органи виконують свої функції відповідно до законодавства Республіки Казахстан і несуть відповідальність відповідно до законів Республіки Казахстан. Режим роботи контролюючих органів у пунктах пропуску узгоджується цими органами, а контроль його дотримання здійснюється митним органом. При в'їзді транспортного засобу на територію Республіки Казахстан в пункті пропуску прикордонною службою здійснюється видача талона про проходження державного контролю (далі - талон) в 2-х примірниках за встановленою формою. При виїзді з території Республіки Казахстан талон видається митним органом. Після закінчення контролю одне талон залишається у митному органі в пункті пропуску.
Виготовлення, зберігання та облік талонів покладається на митні органи, у зв'язку з чим щоквартально прикордонною службою та митними органами проводяться звірки щодо кількості виданих прикордонній службі талонів та виданих нею перевізникам та водіям транспортних засобів. Після проставлення прикордонною службою позначки у талоні перевізник або особа, відповідальна за товар надає супровідні документи на товар, транспортний засіб і талон посадовій особі митного органу для реєстрації в Журналі реєстрації талонів проходження державного контролю в пункті пропуску
Посадова особа митного органу при наданні документів перевіряє їх на відповідність опису і далі передає посадовим особам інших контролюючих органів для перевірки відповідно до компетенції, встановленої законодавством Республіки Казахстан і проставлення відповідних відміток.
Посадові особи контролюючих органів під час перевірки документів зазначають у талоні час початку і завершення контролю.
Не допускається необгрунтоване затягування термінів при проведенні того чи іншого виду державного контролю. Терміни повинні гранично відповідати часу, необхідному для проведення такого контролю. У пунктах пропуску, де відсутні пости транспортного контролю в талоні посадовою особою митного органу робиться відмітка про відсутність даного виду контролю.
У даному випадку транспортний контроль проводиться за межами пункту пропуску через державний кордон Республіки Казахстан на першому внутрішньому посту транспортного контролю. При цьому, у випадках виявлення порушень законодавства Республіки Казахстан в області транспортного контролю посадова особа органу транспортного контролю інформує митний орган у пункті пропуску. Митні органи спільно з контролюючими органами щодня проводять звірки щодо кількості пройшли через пункт пропуску автотранспортних засобів, а також ведуть Журнали обліку і контролю автотранспортних засобів.
У разі відсутності органу транспортного контролю в пункті пропуску, звірка з ним здійснюється не рідше одного разу на тиждень. При виявленні порушень допущених перевізниками та водіями автотранспортних засобів міжнародних договорів та законодавства Республіки Казахстан, контролюючий орган, який виявив порушення, ставить про це до відома інші контролюючі органи і проводить запис про прийняте рішення в талоні, а також в журналах обліку і контролю автотранспортних засобів. При цьому обидва примірники талона вилучаються і залишаються на зберігання в митному органі Одночасно вживаються заходи щодо притягнення винних осіб до відповідальності згідно з законодавством Республіки Казахстан. По закінченні проведення документального контролю посадова особа митного органу організовує спільний огляд транспортного засобу і товарів, при якому заповнюється акт спільного огляду (Додаток 3 до цієї Інструкції), який підлягає реєстрації в Журналі обліку актів спільного огляду.
Таким чином, правову основу організації державного контролю в міжнародних пунктах пропуску складає як Митний Кодекс Республіки Казахстан, так і відомчі нормативно-правові акти, узгоджені з усіма державними органами на кордоні.

Глава 2. Організація митного контролю та митного оформлення в пунктах пропуску через митний кордон Республіки Казахстан (на прикладі департаменту митного контролю по Жамбилська області)

2.1 Аналіз діяльності з митного контролю та митного оформлення

Зовнішньоторговельний оборот Жамбилська області за 2007 року склав 5 495.9 млн. доларів США, що на 11,6% більше, ніж за аналогічний період 2006 року (4 923.9 млн.дол. США).
\ S
Рис. 1 - Динаміка товарообігу ДТК по Жамбилська області за 2006-2007 рр..
Обсяг експортних поставок склався в сумі 2 422.1 млн. доларів США або на 31,4% більше, ніж у минулому році (1 842.9 млн.дол), імпортних надходжень 3 073,9 млн. доларів США або на 0,2% менше, ніж у минулому році (3 081.0 млн.дол).

\ S
Рис. 2 - Структура товарообігу за 2007 р. за даними Департаменту митного контролю по Жамбилська області
У структурі експорту найбільшу частку займають: «феросплави" - 42%, «глинозем» - 22%, «вугілля кам'яне» - 13%, «сталеві заготовки» - 10%, інші - 14%.
\ S
Рис. 3 - Структура експорту за 2007 р. за даними Департаменту митного контролю по Жамбилська області
Основними торговельними партнерами по експорту є: Росія - обсяг поставок у цю країну складає - 44,4% від загального (глинозем, вугілля), Японія - 12,0 (феросплави, галій), Китай - 11,6 (феросплави, залишки від переробки нафти), Нідерланди - 11,3 (феросплави), Іран - 10,1 (сталеві заготовки, залишки від переробки нафти), Таджикистан - 2,6 (глинозем, борошно), інші країни - 7,9%.
У структурі імпорту переважають - «нафта сира» - 45%, «обладнання для обробки металів, верстати» - 5%, «печі промислові» - 3%, «кокс» - 2%, інші - 45,1%.
\ S
Рис. 4 - Структура імпорту за 2007 р. за даними Департаменту митного контролю по Жамбилська області
Основна частка імпортних поставок в Жамбилська області здійснюється з наступних країн: Росія - 69,6% від загального імпорту (нафта сира, кокс), Італія - ​​7,7 (печі промислові, верстати для обробки металів), Китай - 7,3 (кокс , машини та механізми, вантажні автомобілі), України - 3,1 (частини ж / д локомотивів, турбіни), Німеччина - 2,9 (легкові автомобілі, сельхоз.машіни і механізми), з інших країн - 9,4%.
У ДТК за 2007 р. оформлено 33 219 ВМД (2006 р. - 31 257 ВМД), що на 6,3% більше аналогічного періоду. Здійснюється контроль над термінами оформлення вантажних митних декларацій. Кількість оформлених ВМД «день у день» становить 31 685 ВМД або 95,39% від загального числа оформлюваних ВМД.
Департаменту митного контролю по Жамбилська області за 2007 рік доведено прогнозне завдання в сумі 43 736,6 млн. тенге. До бюджету перераховано митних платежів та податків на суму 45 218,1 млн. тенге, виконання склало 103,4%. За аналогічний період 2006р. до бюджету перераховано 43 502,8 млн. тенге.
У тому числі за видами митних платежів і податків виконання прогнозного завдання склало:
Середньодобове надходження митних платежів і податків за 2007 рік склало - 180,8 млн.тенге, а за аналогічний період минулого року даний показник склав - 174,7 млн.тенге.
У тому числі, на січень - грудень 2007р. департаменту доведено прогнозне завдання по товарах, що імпортуються з території КНР в сумі 1 711,2 млн. тенге. До бюджету перераховано митних платежів та податків на суму 1 782,0 млн. тенге, виконання склало 104%.
Основною причиною невиконання планового завдання з ПДВ без РФ є отримання ліцензії на встановлення вільного складу в 2 півріччі 2006р. великими учасниками ЗЕД АТ «ПНХЗ» і АТ «Казахстанський електролізний завод». Так, за період січень-грудень 2007р. сума умовно нарахованого ПДВ без РФ склала 3 484.5 млн. тенге, за аналогічний період минулого року ПДВ без РФ по вільному складу - 723.1 млн. тенге.
На перевиконання ПДВ РФ вплинуло оформлення сирої нафти за процедурою ВД на суму ПДВ 23 033.8 млн.тенге (ТОВ "Мангістаумунай Газ" перерахував до бюджету ПДВ у розмірі 17 669.9 млн. тенге, ТОО "Санойл" - 5 363.9 млн.тенге), що складає 71.5% від загального надходження по даному КБК.
Невиконання прогнозного завдання за імпортним митом пов'язано з тим, що учасник ЗЕД, що забезпечує надходження імпортного мита - ТзОВ "Заман-PVL" "в листопаді місяці не виробляв постачання курінних стегенець, за 12 місяців їм було перераховано 367,7 млн.тенге.
Невиконання прогнозного завдання з експортним митом пов'язано з тим, що з серпня 2006р. експорт брухту чорних і кольорових металів здійснюється в країни ЄС, де експортне мито не стягується (умовні нарахування експортного мита по гр. 7204 за 12 місяців 2007р. склали 177.2 млн. тенге).
Невиконання планового завдання з СТП пояснюється зменшенням кількості оформлених ТПО: у 2007р. - 393 ТВО, а в 2006р. - 825 ТВО.
З митних зборів за 12 місяців 2007р оформлено 32 739 основних і 19 980 додаткових аркушів, збільшення на 2,3%.
Співвідношення зростання обсягів імпорту та стягнених митних платежів і податків показує, що зростання платежів становить +7,3%.
Коефіцієнт вилучення з митних платежах і податках в порівнянні з минулим роком збільшено на 0,3% і склав 13,6%.
Сума донарахованих митних платежів та податків за 12 місяців 2007 року становить 140 024,2 тис.тенге. Фактичне виконання - 97 755,5 тис.тенге при плані 72 000 тис.тенге (135,77%). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року фактично стягнуто до 3,19 рази більше (67 134,5 тис. тенге).
За результатами проведеної перевірки УБК порушено 1 кримінальну справу за статтею 214 ч.1 КК РК (ухилення від сплати ТПіН), відносно учасника зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Екібастуз-Теплоцентраль».
Спільно з Податковим комітетом проведені перевірки 6 підприємств УВЕД.
За результатами, у відношенні ТОВ «AES Екібастуз» складено 5 матеріалів з ознаками порушення митних правил, відповідальність за якими передбачена за ст.432 КпАП РК направлені до суду м. Екібастуз і розглянуті, за даними матеріалами стягнуто штрафів 176,6 тис.тенге і донараховано ТПіН 1396723 тенге.
За 2007р. відбулося зниження з оформлення ТПО: за січень-грудень 2006 року - 825 ТВО, сума платежів по яких склала 16669 тис.тенге, за січень-грудень 2007 року 393 ТВО, сума платежів по яких склала 8 592,6 тис.тенге.
На зниження кількості ТПО вплинуло введення ПП РК від 28.08.07г. № 750, за яким СТП обчислюється за ставкою 0.6 євро / кг. В основному в зоні діяльності ДТК по Жамбилська області у спрощеному порядку оформляються товари (продукти харчування), що відбуваються і які ввозяться з РФ, вагою в середньому 1.0 -1.5 тонни, СТП при цьому буде стягуватися в розмірі 102-153 тис.тенге, що в 3 -7 разів більше, ніж при заяві ВМД та сплату ТПіН (тамож. збори, ПДВ).
Частка ВМД, оформлених з використанням процедури періодичної і попереднього декларування, збільшилася з 8,4% до 10,2%.
У ДТК ведеться моніторинг експортно-імпортних операцій учасників зовнішньоекономічної діяльності для віднесення їх до категорії мінімального ризику. Згідно Реєстру учасників ЗЕД, віднесених до категорії мінімального ризику, на 31 грудня 2007 року по Жамбилська області включено 48 учасників ЗЕД. В кінці 2007 року АТ «ГРЕС-2» і ТОВ «Свартехкомплект» подали заяви в КТК на віднесення до даної категорії. Здійснюється постійний контроль над дотриманням спрощеного порядку митного оформлення учасників ЗЕД, віднесених до категорії мінімального ризику.
З введенням КТК МФ РК комплексу електронного декларування «Web декларант» 27 учасників ЗЕД Жамбилська області отримали доступ і активно застосовують програмне забезпечення. За 12 місяців 2007 року оформлено 8544 ЕК ВМД із застосуванням КЕД «Web декларант», або 26,5% від загальної кількості оформлених ВМД в режимі (ІМ-40, ЕК-10), (2006р. - 9468 ЕК ВМД або 30,2 %). Частка ЕК ВМД ДТК по Жамбилська області становить 29% від загальної кількості оформлених ЕК ВМД в республіці.
Зниження декларацій сталося на митних постах «Павлодар Авто», «Павлодар ЦТО». У результаті зміни оператора надає послуги зв'язку КТК МФ РК з 1 грудня 2007 року у учасників ЗЕД, що використовують «WEB декларант», ЕК ВМД стали надходити в територіальні митні органи з дуже великою затримкою (до доби), що стало причиною відмови багатьох УВЕД від послуг комплексу електронного декларування.

2.2 Взаємодія митних органів з органами державного контролю
З метою здійснення митного та санітарно-карантинного контролю за переміщенням людей і вантажів, що проводиться з метою недопущення завезення на територію Республіки Казахстан карантинних і особливо небезпечних інфекцій, важкого гострого респіраторного синдрому (ТОРС), пташиного грипу, потенційно небезпечних для здоров'я людини речовин та продукції, забезпечення санітарної охорони кордону Республіки Казахстан на виконання:
- Закону Республіки Казахстан «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення» № 361 - ΙΙ від 4.12.2002г;
- Закону Республіки Казахстан «Про радіаційної безпеки населення» № 219 від 23.04.98г;
- Постанови Уряду Республіки Казахстан № 1168 від 22.11.2003г. «Про затвердження Правил здійснення санітарно-карантинного контролю і забезпечення санітарної охорони кордону і території Республіки Казахстан»;
- Постанови Уряду Республіки Казахстан № 1716 від 16.11.99г. «Про затвердження Протоколу про єдиний порядок застосування технічних, медичних, фармацевтичних, санітарних, ветеринарних, фітосанітарних та економічних стандартів, норм, правил і вимог щодо товарів, які ввозяться в держави-учасники угод про Митний Союзі;
- Постанови Уряду Республіки Казахстан від 24.02.2004г., № 218 «Про затвердження Правил щодо заборони ввезення, а також виробництва, застосування і реалізації на території Республіки Казахстан продукції, призначеної для використання та застосування населенням, а також у господарській діяльності»;
- Спільного наказу Голови Агентства митного контролю Республіки Казахстан № 47 від 10.10.2002г., Голови КНБ Республіки Казахстан № 217 від 9.12.2002г., Міністра транспорту та комунікації Республіки Казахстан № 353-1 від 23.10.2002г., МОЗ Республіки Казахстан № 34 від 14.01.2003г., Мінсільгоспу Республіки Казахстан № 3 від 7.01.2002г. «Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії та розміщення контролюючих органів при здійсненні контролю в пунктах пропуску через державний кордон Республіки Казахстан».
У пункті переходу через державний кордон санітарно-карантинний контроль проводиться спільно з прикордонним, митним, ветеринарним і фітосанітарним видами контролю. Допуск співробітників ПСКП в зону митного контролю здійснюється згідно списку наданого начальником ПСКП і затвердженого начальником митниці. ПСКП проводить спільні заходи з інспекторами митниці, залізничною адміністрацією та іншими контролюючими органами щодо недопущення завезення і розповсюдження карантинних та особливо небезпечних інфекцій, ТОРС, припинення провозу небезпечних, хімічних і радіоактивних вантажів, потенційно небезпечних для здоров'я людини речовин та продукції.
Всі товари, що ввозяться на територію Республіки Казахстан та вивозяться за її межі, підлягають митному контролю відповідно до митного законодавства Республіки Казахстан.
При ввезенні, вивезенні і транзиті товарів, що підлягають контролю з карантину рослин, ветеринарної та санітарно-епідеміологічної служб (контролюючі служби), митне оформлення проводиться тільки за наявності дозвільних штампів («Ввезення дозволено», «Вивезення дозволено», «Транзит дозволено») вищевказаних служб.
Порядок митного оформлення здійснюється і регулюється Митним Кодексом Республіки Казахстан (Кодекс) та іншими нормативними правовими актами Республіки Казахстан.
Відповідно до статті 433 Кодексу, посадові особи митного органу вправі щодо вантажів ввозяться до Республіки Казахстан та вантажів, що вивозяться з Республіки Казахстан, проводити вибірковий огляд і здійснювати контроль за зважуванням як на електронних, так і механічних вагах. При переміщенні вантажів автомобільним транспортом через автомобільний перехід зважування проводиться фахівцем транспортної інспекції на контрольно-пропускному посту, а митний огляд здійснюється у спеціально відведених місцях, які є зонами митного контролю (ЗТК).
Товари, що переміщуються автомобільним транспортом, направляються за процедурою внутрішнього митного транзиту (ВТТ) з дотриманням одним із заходів забезпечення доставки товарів і транспортних засобів відповідно до пункту 2 статті 74 Кодексу або відповідно до Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенцією МДП), вчиненої в м. Женеві 14 листопада 1975 року, іншими нормативними правовими актами Республіки Казахстан.
. Митний огляд фізичних осіб, ручної поклажі і багажу у міжнародних поїздах при перетині митного кордону Республіки Казахстан здійснюється відповідно до митного законодавства і діючими нормативними правовими актами Республіки Казахстан.
Доступ до об'єктів знаходяться в зоні митного контролю здійснюється в суворій відповідності з митним законодавством Республіки Казахстан.
Рішення посадових осіб митних органів, прийняті в рамках митного законодавства, щодо вантажів, є обов'язковими для працівників та контролюючих служб. Надання і видача правоохоронним та іншим державним органам, товарів знаходяться під митним контролем і товаросупровідних документів, здійснюється тільки з письмового дозволу митних органів.
При ввезенні продукції підпадають під контроль карантинного та державного ветеринарного нагляду, інспектор з карантину рослин та ветеринарний інспектор поста перевіряють наявність дозволу Головного державного інспектора з карантину рослин Республіки Казахстан (або його заступника) на імпортований вантаж, Головного державного ветеринарного інспектора Республіки Казахстан (або його заступника ) на ввезення, фітосанітарних та ветеринарних сертифікатів, відповідності найменування, ваги, упаковки та кількості вантажу представленим документам, включаючи дотримання умов перевезення.
Ветеринарний інспектор замість іноземної ветеринарному сертифікату видає ветеринарне свідоцтво відповідності з чинним законодавством. У графі «Особливі відмітки» ветеринарного свідоцтва повинні бути вказані дозволу Головного державного ветеринарного інспектора України або його заступника і порядок використання вантажу (вільна реалізація, тривале зберігання або переробка). Корінець ветеринарного свідоцтва, що видається замість іноземної ветеринарному сертифікату, залишається у ветеринарного інспектора поста.
За відповідності ввезених вантажів поданим документам, інспектор з карантину рослин та ветеринарний інспектор поста реєструють їх у встановленому порядку. Інспектор з карантину рослин та ветеринарний інспектор після проведення огляду вантажів, транспортних засобів та реєстрації ввезених вантажів, на супровідних документах проставляють штампи «Ввезення дозволено. Підлягає карантинному огляду в кінцевому пункті надходження »і« Ввезення дозволено ».
У разі встановлення зараження або невідповідності вантажів фітосанітарних і ветеринарно-санітарним вимогам і нормам, а також ввезення його з порушеннями вимог законодавств у сфері карантину рослин та ветеринарії, інспектор з карантину рослин та ветеринарний інспектор поста вживають заходів з повернення вантажу в країну-експортера або знезараженню (фумігації, знешкодженню) їх за рахунок вантажовласника, в порядку встановленому законодавством і повідомляють про це відповідального посадовій особі митного органу.
Вантажні операції (перевантаження ввезеного вантажу на інші транспортні засоби) на кордоні виробляються власниками вантажів з дозволу державного інспектора з карантину рослин після проведення контролю з карантину рослин та обов'язкового карантинного огляду.
Вилучення вантажу і документів на нього, або додаткова перевірка вантажу підтверджується штампом «Випуск заборонено» на перевізних документах із зазначенням підстав для такого рішення. Штамп і запис завіряються особистою номерною печаткою інспектора митного органу. Працівники станції у цьому випадку складають акт загальної форми.
При встановленні відповідності транзитного вантажу представленим документам, інспектор з карантину рослин та ветеринарний інспектор після проведення огляду вантажів, транспортних засобів та реєстрації ввезених вантажів у встановленій формі, проставляють на супровідних документах штампи «Транзит дозволено. Підлягає карантинному огляду в кінцевому пункті надходження »і« Транзит дозволено ».
У разі встановлення невідповідності транзитного вантажу представленим документам, а також транзиту його з порушеннями вимог законодавства в галузі карантину рослин та ветеринарії, інспектор з карантину рослин та ветеринарний інспектор вживає заходів з повернення вантажу в країну-експортера або знезараженню (фумігації, знешкодженню) за рахунок коштів вантажовласника, в порядку встановленому законодавством.
Розглянемо особливості митного оформлення і митного контролю при ввезенні вантажів на митну територію Республіки Казахстан автомобільним транспортом.
При в'їзді на митну територію Республіки Казахстан, автотранспортний засіб з вантажем зупиняється на Комітет для прикордонного, митного та інших видів державного контролю, за принципом «одна зупинка». Старший прикордонного наряду ОКПП сповіщає про прибуття автотранспорту співробітників митного органу та контролюючих органів на міжнародному автомобільному переході. Отримавши повідомлення про прибуття автотранспортного засобу, для його відпрацювання висувається наряд Комітет, співробітники митниці та контролюючих служб.
Після митного та прикордонного контролю в пункті пропуску автомашина під митним контролем направляється в ЗТК.
Поглиблений огляд (вибірково) автотранспортного засобу і вантажів провадиться у ЗТК посадовими особами прикордонного та митного органу. За відсутності фактів порушення митних правил, посадова особа митного органу здійснив огляд, проставляє штамп в інвойсі «Вантаж оглянутий» і запевняє особистою номерною печаткою. Транспортний засіб з вантажем, в якому виявлено товари, приховані від митного оформлення і митного контролю затримуються для вжиття заходів відповідно до чинного законодавства. Митне оформлення здійснюється в порядку, передбаченому Кодексом та іншими нормативними правовими актами Республіки Казахстан. Оформлення транзитних вантажів здійснюється за процедурою внутрішнього митного транзиту, у встановленому законодавством порядку.
При переміщенні товарів з митного органу відправлення до митного органу призначення під митним контролем за процедурою ВТТ, посадовими особами складається ДКД, а при застосуванні процедури МДП, проводиться оформлення книжки МДП.
Посадові особи відповідно до покладених на них функціональними обов'язками перевіряють повноту поданих товаросупровідних документів. При необхідності роблять огляд товарів і транспортних засобів. Відповідно до висновку про результати митного огляду здійснюють митне оформлення товарів.
У структурі Департаменту митного контролю по Жамбилська області складаються 6 прикордонних митних постів. З них на два митних пости - «Айша-Бібі», «Кордан» мають статус Єдиного контрольно-пропускного пункту.
Порядок взаємодії органів митного контролю з іншими органами державного контролю в пунктах пропуску через митний кордон заснований на матеріалах митного поста «Кордан» Департаменту митного контролю по Жамбилська області за 2006-2007 рр.. Жамбилська область межує з територією Киргизької Республіки.
Слід зазначити, що такі фактори як географічне розташування, сусідство країни з Киргизстаном, а також товари переміщуються через митний кордон обумовлюють деякі особливості застосування митного контролю.
\ S
Рис. 5 Структура товарообігу за даними митного поста «Кордан» за 2007 рр..

У Структурі товарообігу за даними митного поста «Кордан» за 2007 рр.. Імпорт становить переважну частку товарообігу 77%, що свідчить про імпортозалежності регіону. Крім цього, для даного регіону характерна сировинна спрямованість місцевої промисловості та низька частка експорту товарів обробної промисловості. Про це свідчать дані на малюнках 2 і 3.
\ S
Рис. 6 - Структура імпорту в розрізі найменувань товарів за 2007 р.
Примітно, що найбільшу частку в імпорті займає молочна продукція 38%, хоча даний продукція, як правило ставилася до товарах, що експортуються.
\ S
Рис. 7 - Структура експорту в розрізі найменувань товарів за 2007 р.
Переважна частка експорту 39% припадає на мінеральні продукти. А саме АТ «АмангельдиГаз» здійснює розвідку газових родовищ, частина якого спрямовується на експорт.

\ S
Рис. 8 - Динаміка кількості оформлених ВМД за даними митного поста «Кордан» за період 2006-2007 рр.. (У шт.)
На рисунках 4 і 5 представлена ​​динаміка кількості оформлених ВМД і періодичних ВМД. За даними показниками спостерігається приріст, що перш за все обумовлено з Совершенстование в цілому митного адміністрування. Процедурою періодичного декларування на митному поту Кордан користується АТ «КазГраніт» здійснює постійні експортні поставки.
\ S
Рис. 9 - Динаміка кількості оформлених періодичних ВМД за даними митного поста «Кордан» за період 2006-2007 рр.. (У шт.)
Відомості представлені на малюнку 6 свідчать про зниження на 36% застосування процедури «Веб декларування», що обумовлюється в цілому існуючими проблемами. Як відомо, фактично веб-декларування не означає декларування у дистанційній формі і повинна супроводжується поданням інформації на паперовому носії.
\ S
Рис. 10 - Динаміка кількості оформлених ВМД з використанням системи «Web-декларування» за даними митного поста «Кордан» за період 2006-2007 рр.. (У шт.)
\ S
Рис. 11 - Динаміка кількості оформлених ДКД за даними митного поста «Кордан» за період 2006-2007 рр.. (У шт.)
На рис.9 представлена ​​динаміка кількості оформлених ТПО. Даний показник скоротився на 22%. Відзначимо, що ТПО - це документ оформляється при застосуванні спрощеного порядку переміщення фізичних осіб.

\ S
Рис 12 - Динаміка кількості оформлених митно-прибуткових ордерів (ТПО) за даними митного поста «Кордан» за період 2006-2007 рр.. (У шт.)
\ S
Рис. 13 - Динаміка кількості оформлених книжок МДП за даними митного поста «Кордан» за період 2006-2007 рр.. (У шт.)
Скорочення кількості ТПО, на наш погляд, пов'язано з внесенням змін ПП № 217 у серпні 2007 р., відповідно до яких введена специфічна ставка СТП в розмірі 0,6 Євро за 1 кг. Колишній Розмір СТП по ставка 17% залежав від митної вартості ввезених товарів. При цьому підтвердженням митної вартості були чеки, довідки, квитанції, видані іноземними торговими компаніями. Проте була, досить популярна практика, особливо це стосується імпорту китайських товарів, коли, з метою ухилення від сплати митних платежів, за допомогою змови між продавцями і покупцями, ціни на товари штучно занижувалися, іноземні компанії видавали недостовірні чеки, квитанції і довідки. Даний спосіб ухилення від податкових зобов'язань широко використовували посередники, перевізники, які стягували плату з учасників ЗЕД виходячи з «кубометража». Тому введення нової ставки призвело до того що недобросовісні перевізники почали перевозити товари крім митного контролю.
\ S
Рис 14 - Динаміка кількості оформлених ВМД з застосуванням митного огляду за даними митного поста «Кордан» за період 2006-2007 рр.. (У шт.)
Дані, що містяться на рис. 10 свідчать про те, що основна частка поставок здійснюється з оглядом товарів (80% в 2007 р., 77% -2006). Даний факт суперечить міжнародним вимогам, відповідно до якого митні органи повинні застосовувати принцип вибірковості.
\ S
Рис 15 - Динаміка кількості вилучених наркотичних засобів за даними митного поста «Кордан» за період 2006-2007 рр.. (У гр.)

Динаміка кількості вилучених наркотичних засобів за даними митного поста «Кордан» за період 2006-2007 рр.. (У гр.) - Малюнок 11. показує зниження майже на 60% кількості виявлених наркотичних засобів. Незважаючи на зниження даного показника в цілому, Виявлення сильних, але легковагих наркотиків - героїн-збільшилася в 4 рази, а решту наркотиків скоротилося приблизно в 2 рази.
Таким чином, за всі показники, що характеризують організацію митного контролю та митного оформлення митного поста «Кордан» мають тенденцію зростання. Відзначимо, що в результаті процесу організаційних реформ в митних органах у 2006 р. Митниця «Кордан» подчіненняющаяся безпосередньо до КТК МФ РК була реорганізована у митний пост. Однак даний структурний перетворення не вплинуло негативно на показники діяльності митного органу.

Глава 3. Шляхи вдосконалення взаємодії органів митного контролю з іншими органами державного контролю в пунктах пропуску через митний кордон Республіки Казахстан

З метою впорядкування проведення контролю автотранспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон Республіки Казахстан, раніше діяв Спільний наказ про затвердження Інструкції про порядок взаємодії контролюючих органів при здійсненні контролю на єдиних контрольно-пропускних пунктах на державному кордоні Республіки Казахстан (зареєстрований в Міністерстві юстиції Республіки Казахстан 17 лютого 2003 року № 2174).
Даною Інструкцією передбачено встановлення порядку контролю транспортних засобів за принципом «однієї зупинки», здійснення одночасно всіма контролюючими органами (митні органи, прикордонні органи, транспортний контроль, ветеринарно-фітосанітарний контроль і санітарно-епідеміологічна служба) у пункті пропуску своїх контрольних функцій в ході однієї зупинки автотранспортного засобу без додаткових перевірок на всьому протязі маршруту до пункту призначення.
Однак, діюча раніше система державного контролю в пунктах пропуску та порядок перетину державного кордону мала ряд недоліків:
1. дублювання функцій з перевірки документів, огляду, огляду товарів і транспортних засобів;
2. формальна перевірка документів органами транспортного, ветеринарно-фітосанітарного, санітарно-епідеміологічного контролю, відсутність приладів, лабораторій. Службова діяльність полягає в проставленні штампів відповідного органу в документах виданих в країні відправлення, тобто фактично визнаючи документи видані в країні відправлення товару.
Аналіз виявлених контролюючими органами порушень і застосування до порушників заходів (штрафи) показує незначний характер виявлених правопорушень і носить абсолютно «показною» підхід до виконання службових повноважень.
Повернення автотранспортних засобів і товарів за межі РК через порушення законодавства РК даними контролюючими органами не здійснювався.
Кількість виявлених порушень і сума штрафів за їх вчинення однозначно не відповідають тим фінансовим затратам які держава несе за змістом штатної чисельності працівників контролюючих органів та їх матеріально-технічного змісту.
Вищевказане ускладнює процедуру переміщення товарів і транспортних засобів через державний кордон, тим самим негативно впливає на імідж Республіки.
Також, необхідно відзначити і те що ознакою відсутності перспектив на зміну ситуації, що склалася, є і те що, в даний час дані служби не мають програм технічного та матеріального розвитку.
У той же час, відповідно програмою технічного розвитку митної служби, митні органи, що дислокуються на митному кордоні Республіки Казахстан, забезпечуються технічними засобами митного контролю, сучасним доглядових скануючим обладнанням, ваговим устаткуванням, розвивається інфраструктура митних постів.
На сьогоднішній день, при виконанні основних завдань, покладених на митні органи, митний контроль на кордоні може включати в себе:
1. Контроль вагових і габаритних параметрів і видача дозволів та збір платежів за проїзд автотранспортних засобів (функція яка в даний час покладено на органи транспортного контролю);
2. Перевірка наявності відповідних дозволів на ввезення Республіку Казахстан товарів, ветеринарних свідоцтв, фітосанітарних сертифікатів (функції які в даний час покладені на органи санітарно - епідеміологічного та ветеринарно-фітосанітарного контролю);
3. Огляд фізичних осіб;
4. Радіаційний контроль;
5. Митний контроль та митне оформлення товарів і транспортних засобів.
Акумулювання контролюючих функцій в одному державному органі як одна з форм оптимізації видів державного контролю на кордоні мінімізує фізичний контакт учасника ЗЕД з представниками контролюючих органів що буде сприяти зниженню умови для корупційних проявів,
На підставі викладеного, на початковому етапі належить проведення експерименту, з 1 червня 2008 р. передбачалося оперативне підпорядкування підрозділі контролюючих органів, розташованих у пункті пропуску, митним органам.
Для створення законодавчої бази ініційовано та прийнято 13 травня 2008 ППРК Про деякі питання організації діяльності пунктів пропуску на державному кордоні Республіки Казахстан.
Пропонована форма оптимізації діяльності служб контролю забезпечить полегшення міжнародного перевезення вантажів, скоротить вимоги щодо дотримання формальностей, а також видів і тривалості контролю, зокрема шляхом національної і міжнародної координації процедур контролю та методів їх застосування.
Дане положення відповідає і положенням Міжнародної конвенції про узгодження умов проведення контролю вантажів на кордонах »(Женева, 21 жовтня 1982 р.) до якої Республіка Казахстан приєдналася в 06.05.2002 р.),
У розвиток передбачається прийняття Спільного наказу контролюючими органами де основними принципами є
- Розміщення контролюючих органів в будівлі митних органів;
- Розміщення контролюючих органів у залі митного оформлення для реалізації принципу «одного вікна».
- Проведення спільного контролю з оформленням спільного акта огляду.
Також наказом передбачено що організація роботи контролюючих органів у пунктах пропуску покладається на митний орган, розташований у пункті пропуску.
На начальника митного поста або особа, призначена замість покладається відповідальність і контроль за дотриманням чинного законодавства РК, належне виконання контрольно-наглядових функцій при організації роботи контролюючих органів у пунктах пропуску.
Буде передбачено зміну порядку видачі талонів контролю (при в'їзді транспортного засобу до пункту пропуску видача буде здійснюватися прикордонною службою).
В аспекті безпосереднього митного оформлення передбачається надання учасниками ЗЕД супровідних документів на товар та транспортний засіб посадовій особі митного органу яке буде перевіряти їх на відповідність опису і далі, при необхідності передавати посадовим особам інших контролюючих органів для перевірки і проставлення відповідних відміток.
По закінченні проведення документального контролю посадова особа митного органу при необхідності організовує спільний огляд транспортного засобу і товарів, при якому заповнюється акт спільного огляду.
Враховуючи вищевикладений, аналіз організації діяльності митного поста «Кордан» існують проблеми митного контролю в пунктах пропуску:
Перша група проблем полягає у невідповідності інфраструктури поста справжнім вимогам:
1. При створенні митного поста «Кордан» на момент 1998 пропускна здатність була розрахована на вантажообіг 285 тис тонн. і приблизно 430 тис пасажирів на рік. Однак на даний момент дані показники збільшені приблизно в 3 рази, а пропускна здатність поста залишилася колишньою.
2. У зв'язку з відсутністю СТЗ співробітники митних органів затриманий вантаж у справах про правопорушення змушені везти за 300 км. в м. Тараз для розміщення на СТЗ.
3. Будівля митного поста розташоване на мосту. який також розрахований на невелику пропускну здатність. У зв'язку з зростанням товарообігу та стоянкою транспортних засобів на мосту в момент попереднього митного оформлення, даний міст поступово приходить в непридатність і піддається деформації.
Друга проблема. Відповідно до сучасних вимог і вимог Кіотської конвенції «Про спрощення та гармонізацію митних процедур» митний огляд повинен грунтуватися на застосуванні неінтрузівного методів, що забезпечує вибірковість митного огляду. Однак на Комітет «Кордан» відсутня сучасне високотехнологічне обладнання, що дозволяє проводити неінтрузівного огляд в автоматичному безперервному режимі (раніше це питання розглядалося під час аналізу малюнка 10)
Третя проблема полягає в тому, що кордон з Киргизькою Республікою чітко не розмежовано. До прикладу з РФ, Республікою Узбекистан, КНР Казахстан має угоди про демаркацію державних кордонів. Проте, аналогічна угода з Республікою Киргизстан не укладено, цей факт зумовлює труднощі у визначенні факту незаконного перетину митного кордону, тобто контрабанди. (Порушники посилаються на те, що кордон фактично не позначена)
Враховуючи вищевикладені проблеми на наш погляд для підвищення ефективності взаємодії органів митного контролю з іншими органами державного контролю в пунктах пропуску через митний кордон Республіки Казахстан необхідна реалізація наступних заходів:
1. Розробка автоматизованої системи міжвідомчого співробітництва припускає створення в пунктах пропуску єдиної (інтегрованої) бази даних контролюючих органів, основні принципи якої закладені в проекті Програми модернізації митної служби Республіки Казахстан на 2007-2009 роки.
2. Забезпечення митного поста сучасною інфраструктурою, які пред'являються відповідно до вимог Всесвітньої митної організації (забезпечення СТЗ, ТЗ, митними терміналами оснащеними сучасною технікою і вантажно-розвантажувальним обладнанням і т.д.). Окремі об'єкти інфраструктури можуть бути створені і приватним бізнесом, необхідно для для цього проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу
3. Підписання угоди і проведення роботи з Киргизькою Республікою про демаркацію державних кордонів.
Практична реалізація зазначених пропозицій сприятиме, на нашу думку, підвищення ефективності митного контролю, прискоренню і спрощенню митних процедур, зниження кількості правопорушень у сфері митної справи і, як наслідок, поліпшення зовнішньоторговельних умов і загалом економічної ситуації в державі.

Висновок

У структурі Департаменту митного контролю по Жамбилська області складаються 6 прикордонних митних постів. З них на два митних пости - «Айша-Бібі», «Кордан» мають статус Єдиного контрольно-пропускного пункту.
Порядок взаємодії органів митного контролю з іншими органами державного контролю в пунктах пропуску через митний кордон заснований на матеріалах митного поста «Кордан» Департаменту митного контролю по Жамбилська області за 2006-2007 рр.. Жамбилська область межує з територією Киргизької Республіки.
Слід зазначити, що такі фактори як географічне розташування, сусідство країни з Киргизстаном, а також товари переміщуються через митний кордон обумовлюють деякі особливості застосування митного контролю.
У структурі товарообороту за даними митного поста «Кордан» за 2007 рр.. імпорт становить переважну частку товарообігу 77%, що свідчить про імпортозалежності регіону. Крім цього, для даного регіону характерна сировинна спрямованість місцевої промисловості та низька частка експорту товарів обробної промисловості. Про це свідчать дані на малюнках 2 і 3.
З метою впорядкування проведення контролю автотранспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон Республіки Казахстан, раніше діяв Спільний наказ про затвердження Інструкції про порядок взаємодії контролюючих органів при здійсненні контролю на єдиних контрольно-пропускних пунктах на державному кордоні Республіки Казахстан (зареєстрований в Міністерстві юстиції Республіки Казахстан 17 лютого 2003 року № 2174).
Даною Інструкцією передбачено встановлення порядку контролю транспортних засобів за принципом «однієї зупинки»,, здійснення одночасно всіма контролюючими органами (митні органи, прикордонні органи, транспортний контроль, ветеринарно-фітосанітарний контроль і санітарно-епідеміологічна служба) у пункті пропуску своїх контрольних функцій в ході однієї зупинки автотранспортного засобу без додаткових перевірок на всьому протязі маршруту до пункту призначення.
Однак, діюча раніше система державного контролю в пунктах пропуску та порядок перетину державного кордону мала ряд недоліків:
1. дублювання функцій з перевірки документів, огляду, огляду товарів і транспортних засобів;
2. формальна перевірка документів органами транспортного, ветеринарно-фітосанітарного, санітарно-епідеміологічного контролю, відсутність приладів, лабораторій. Службова діяльність полягає в проставленні штампів відповідного органу в документах виданих в країні відправлення, тобто фактично визнаючи документи видані в країні відправлення товару.
Аналіз виявлених контролюючими органами порушень і застосування до порушників заходів (штрафи) показує незначний характер виявлених правопорушень і носить абсолютно «показною» підхід до виконання службових повноважень.
На сьогоднішній день, при виконанні основних завдань, покладених на митні органи, митний контроль на кордоні може включати в себе:
1. Контроль вагових і габаритних параметрів і видача дозволів та збір платежів за проїзд автотранспортних засобів (функція яка в даний час покладено на органи транспортного контролю);
2. Перевірка наявності відповідних дозволів на ввезення Республіку Казахстан товарів, ветеринарних свідоцтв, фітосанітарних сертифікатів (функції які в даний час покладені на органи санітарно - епідеміологічного та ветеринарно - фітосанітарного контролю);
3. Огляд фізичних осіб;
4. Радіаційний контроль;
5. Митний контроль та митне оформлення товарів і транспортних засобів.
Акумулювання контролюючих функцій в одному державному органі як одна з форм оптимізації видів державного контролю на кордоні мінімізує фізичний контакт учасника ЗЕД з представниками контролюючих органів що буде сприяти зниженню умови для корупційних проявів,
На підставі викладеного, на початковому етапі належить проведення експерименту, з 1 червня 2008 р. передбачалося оперативне підпорядкування підрозділі контролюючих органів, розташованих у пункті пропуску, митним органам.
Для створення законодавчої бази ініційовано та прийнято 13 травня 2008 ППРК Про деякі питання організації діяльності пунктів пропуску на державному кордоні Республіки Казахстан.
Пропонована форма оптимізації діяльності служб контролю забезпечить полегшення міжнародного перевезення вантажів, скоротить вимоги щодо дотримання формальностей, а також видів і тривалості контролю, зокрема шляхом національної і міжнародної координації процедур контролю та методів їх застосування.
Дане положення відповідає і положенням Міжнародної конвенції про узгодження умов проведення контролю вантажів на кордонах »(Женева, 21 жовтня 1982 р.) до якої Республіка Казахстан приєдналася в 06.05.2002 р.),
У розвиток передбачається прийняття Спільного наказу контролюючими органами де основними принципами є
- Розміщення контролюючих органів в будівлі митних органів;
- Розміщення контролюючих органів у залі митного оформлення для реалізації принципу «одного вікна».
- Проведення спільного контролю з оформленням спільного акта огляду.
Також наказом передбачено що організація роботи контролюючих органів у пунктах пропуску покладається на митний орган, розташований у пункті пропуску.
На начальника митного поста або особа, призначена замість покладається відповідальність і контроль за дотриманням чинного законодавства РК, належне виконання контрольно-наглядових функцій при організації роботи контролюючих органів у пунктах пропуску.
Буде передбачено зміну порядку видачі талонів контролю (при в'їзді транспортного засобу до пункту пропуску видача буде здійснюватися прикордонною службою).
В аспекті безпосереднього митного оформлення передбачається надання учасниками ЗЕД супровідних документів на товар та транспортний засіб посадовій особі митного органу яке буде перевіряти їх на відповідність опису і далі, при необхідності передавати посадовим особам інших контролюючих органів для перевірки і проставлення відповідних відміток.
По закінченні проведення документального контролю посадова особа митного органу при необхідності організовує спільний огляд транспортного засобу і товарів, при якому заповнюється акт спільного огляду.
Враховуючи вищевикладений, аналіз організації діяльності митного поста «Кордан» існують проблеми митного контролю в пунктах пропуску:
Перша група проблем полягає у невідповідності інфраструктури поста справжнім вимогам:
1. При створенні митного поста «Кордан» на момент 1998 пропускна здатність була розрахована на вантажообіг 285 тис тонн. і приблизно 430 тис пасажирів на рік. Однак на даний момент дані показники збільшені приблизно в 3 рази, а пропускна здатність поста залишилася колишньою.
2. У зв'язку з відсутністю СТЗ співробітники митних органів затриманий вантаж у справах про правопорушення змушені везти за 300 км. в г.Тараз для приміщення а СТЗ.
3. Будівля митного поста розташоване на мосту. який також розрахований на невелику пропускну здатність. У зв'язку з зростанням товарообігу та стоянкою транспортних засобів на мосту в момент попереднього митного оформлення, даний міст поступово приходить в непридатність і піддається деформації.
Друга проблема. Відповідно до сучасних вимог і вимог Кіотської конвенції «Про спрощення та гармонізацію митних процедур» митний огляд повинен грунтуватися на застосуванні неінтрузівного методів, що забезпечує вибірковість митного огляду. Однак на Комітет «Кордан» відсутня сучасне високотехнологічне обладнання, що дозволяє проводити неінтрузівного огляд в автоматичному безперервному режимі (раніше це питання розглядалося під час аналізу малюнка 10)
Третя проблема полягає в тому, що кордон з Киргизькою Республікою чітко не розмежовано. До прикладу з РФ, Республікою Узбекистан, КНР Казахстан має угоди про демаркацію державних кордонів. Проте, аналогічна угода з Республікою Киргизстан не укладено, цей факт зумовлює труднощі у визначенні факту незаконного перетину митного кордону, тобто контрабанди. (Порушники посилаються на те, що кордон фактично не позначена)
Враховуючи вищевикладені проблеми на наш погляд для підвищення ефективності взаємодії органів митного контролю з іншими органами державного контролю в пунктах пропуску через митний кордон Республіки Казахстан необхідна реалізація наступних заходів:
1. Розробка автоматизованої системи міжвідомчого співробітництва припускає створення в пунктах пропуску єдиної (інтегрованої) бази даних контролюючих органів, основні принципи якої закладені в проекті Програми модернізації митної служби Республіки Казахстан на 2007-2009 роки.
2. Забезпечення митного поста сучасної інфрастуктурою, які пред'являються відповідно до вимог Всесвітньої митної організації (забезпечення СТЗ, ТЗ, митними терміналами, вантажно-розвантажувальним обладнанням і т.д.). Окремі об'єкти інфраструктури можуть бути створені і приватним бізнесом, необхідно для для цього проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу
3. Підписання угоди і проведення роботи з Киргизькою Республікою про демаркацію державних кордонів.
Практична реалізація зазначених пропозицій сприятиме, на нашу думку, підвищення ефективності митного контролю, прискоренню і спрощенню митних процедур, зниження кількості правопорушень у сфері митної справи і, як наслідок, поліпшення зовнішньоторговельних умов і загалом економічної ситуації в державі.

Список використаної літератури

1. Сарсембаєв М.А. Митне право Республіки Казахстан / / Учеб. посіб .- Алмати.: Данекер 2000.
2. Некрасов В.А., Джандарбеков І.А. Основи митної справи: Підручник - А.: ТОВ «Видавництво LEM», 2002 - 552 с.
3. Митний Кодекс Республіки Казахстан від 5 квітня 2003 р. № 401-II, введений в дію з 1 травня 2003 м. Алмати: Юрист - 2008 р.
4. Лаврентьєв Є. перший віце-президент ВАТ «Стройтрансгаз»: нашим країнам треба бути більш відкритими один для одного / / Известия-Казахстан, 30.01.2003
5. Лисицька В. Постатейний аналіз митного кодексу: митне оформлення і контроль / / Зовнішньоекономічна діяльність в Казахстані, № 18 (216), 2003
6. Тусупбекова Т.Т., Нуржанова В.Т. Технічні засоби митного контролю. - О.: 2003р.
7. Закон Республіки Казахстан від 06.05.2002 N 320-2 «Про приєднання Республіки Казахстан до міжнародної конвенції про узгодження умов проведення контролю вантажів на кордонах»
8. Закон Республіки Казахстан від 3 січня січня 1993 р N 1872-XII Про Державну кордоні Республіки Казахстан (із змінами, внесеними законами Республіки Казахстан від 15.07.96 р. N 31-1; від 22.12.98 р. N 327-1; від 10.07 .02 р. N 338-II)
9. Постанова Уряду Республіки Казахстан від 13 грудня 2005 року N 1240 Про деякі питання функціонування пунктів пропуску через Державний кордон Республіки Казахстан
10. Правила прикордонного режиму в пунктах пропуску через Державний кордон Республіки Казахстан, затверджені постановою Кабінету Міністрів Республіки Казахстан від 4 січня 1994 р. N 20
11. Закон Республіки Казахстан «Про внесення змін і доповнень до Митного Кодексу Республіки Казахстан» від 20.06.2005г. / / ЗЕД в Казахстані, № 8 (242), серпень 2005р.
12. Правила декларування товарів, затверджені наказом Голови Агентства митного контролю Республіки Казахстан від 20 травня 2003 року № 219, зареєстровані в Міністерстві юстиції Республіки Казахстан від 9 червня 2003 року № 2355.
13. Правила проведення попередніх операцій і процедур, пов'язаних з переміщенням товарів і транспортних засобів, затверджені наказом Віце-Міністра фінансів - Голови Комітету митного контролю Міністерства фінансів Республіки Казахстан від 2 вересня 2005 року № 333
14. Наказ Агентства митного контролю Республіки Казахстан від 12 травня 2003 року № 197 «Про переміщення товарів під митним контролем»
15. Наказ Голови Агентства митного контролю Республіки Казахстан від 20 травня 2003 року N 219, зареєстрований в Міністерстві юстиції Республіки Казахстан від 9 червня 2003 року N 2355 «Про декларування товарів і транспортних засобів»
16. Наказ Голови Агентства митного контролю Республіки Казахстан від 4 грудня 2003 року N 546, Міністра внутрішніх справ Республіки Казахстан від 19 грудня 2003 року N 728, Голови Комітету національної безпеки Республіки Казахстан від 23 грудня 2003 року N 220 Про затвердження Правил взаємодії митних органів, органів внутрішніх справ і національної безпеки щодо попередження, виявлення, припинення злочинів, передбачених статтями 209, 214, 250 Кримінального кодексу Республіки Казахстан, створенні та діяльності міжвідомчих комісій
17. Наказ КТК МФ Республіки Казахстан від 29.06.2005г. № 240 «Про віднесення учасників зовнішньоекономічної діяльності до категорії мінімального ризику й застосування спрощеного порядку митного оформлення»
18. Спільний Наказ Комітету національної безпеки Республіки Казахстан № 38 від 11 березня 2002 року і Міністерства державних доходів Республіки Казахстан № 352 від 11 березня 2002 року Про посилення прикордонного та митного режимів у пунктах пропуску через державний кордон Республіки Казахстан
19. Угода про забезпечення вільного і рівного права перетину фізичними особами кордонів держав - учасників митного союзу і безперешкодного переміщення ними товарів і валюти, ратифікованого Законом Республіки Казахстан від 30 грудня 1999
20. Схема Митного Комітету від 06.07.2001 року «Схема внесення співробітниками митних органів відміток у документи на товари та транспортні засоби, що переміщуються між Російською Федерацією і Республікою Казахстан відповідно до митного режиму експорту»
21. Рішення Ради керівників митних служб СНД «Про єдину методології митної статистики зовнішньої торгівлі держав-учасників СНД» 1994
22. Проект протоколу про єдині правила ліцензування, експорту та імпорту товарів в рамках ЄврАзЕС схвалив уряд РФ / / Професіонал, № 42, 16.10.2004г. http://www.inform.kz
23. Концепція модернізації митної служби Республіки Казахстан, Астана, 2006
24. Програма модернізації митної служби Республіки Казахстан на 2007-2009 роки, Астана, 2006р.
25. Положення про санітарно-карантинний пункті на залізничному транспорті в пункті пропуску через Державний кордон Республіки Казахстан затверджено Головним державним санітарним лікарем Республіки Казахстан Дерновий А.Г., 1994 р.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Диплом
170.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Проведення митного контролю в Республіці Казахстан
Проблеми ідентифікації митного контролю митного оформлення ввезених з РФ лісоматеріалів
Форми митного контролю в системі переміщення вантажів на прикладі Махачкалінського митного поста
Форми митного контролю
Загальна характеристика митного контролю
Документальний контроль як форма митного контролю
Поняття про зону митного контролю
Форми митного контролю в Російській Федерації
Управління ризиками на етапах митного контролю товарів і транспо
© Усі права захищені
написати до нас