Механізмі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
Донбаська ДЕРЖАВНА Машинобудівна АКАДЕМІЯ
Кафедра ОКММ
Розрахунково-графічна робота
з дісціпліні
"Прикладна механіка та основи конструювання"
Виконала:
Перевірів:
ст. гр. АВП 02-1
Кулик Є. В.
м. Краматорськ 2004р.

Зміст
1. Структурний аналіз механізму
2. Лістінг програми комплексного розрахунку механізму
3. Контроль передатніх функцій механізму
4. Параметри дінамічної Моделі механізму

1. Структурний аналіз механізму
Визначити передатні функції механізму зображенного на схемі
SHAPE \ * MERGEFORMAT
У
Про
F
З
D
А

Малюнок 1 - Схема механізму
Таблиця 1-довжина та координат та ланок
L OA, мм
L AC, мм
L BD, мм
L FD, мм
L AB, мм
X F, мм
Y F, мм
60
270
150
250
120
40
-170
1. Структурний аналіз механізму

SHAPE \ * MERGEFORMAT
0
Про
1
З
А
2
3
У
F
D
4
5
група Асура 2-го класу, 1-го виду

Рисунок 2 - Схема механізму
Назви ланок:
0 - стояк;
1 - кривошип;
2 - шатун;
3 - Повзун;
4 - шатун;
5 - кривошип.
Розіб'ємо Механізм на структурні елєменти
Про
1
початкова ланка 1-го класу
SHAPE \ * MERGEFORMAT
У
F
D
4
5група Асура 2-го класу, 2-го виду
Малюнок 3 - Структурні елєменти механізму
Структурна формула Будови механізму:
(0-1) → (2-3) 2 → (4-5) 1
Таблиця кінематічніх пар

Означена
Номери ланок
Вид КП
1
0
0-1
однорухома обертальна
Початкова Ланка
2
А
1-2
однорухома поступальності
3
C
2-3
однорухома поступальності
гр. Асура 2-го кл., 2-го виду
4
-
3-0
однорухома поступальності
5
У
2-4
однорухома обертальна
6
D
4-5
однорухома обертальна
гр. Асура 2-го кл., 1-го виду
7
F
5-0
однорухома обертальна
Число ступенів вільності механізму.
Для перевіркі скорістаємося формулою Чебішева. Оскількі Механізм МАЄ одну Ступінь свободи, то ми повінні Отримати . У нас кількість ланок , Число нижчих кінематічніх пар , А вищіх кінематічніх пар Немає: . Згідно за формулою Чебішева

W = 3 ∙ n -2 ∙ p 1 - p 2,
W = 3 ∙ 5-2 ∙ 1 липня -0 = 1,
Так Як у результаті розрахунку ми отримавших одну Ступінь свободи, то Помилки допущено не Було. Механізм МАЄ одну вхідну ланку.
2. Лістінг програми комплексного розрахунку механізму
program Mechan1 (output);
uses crt, graph, MPF;
{Опис міток}
{Опис констант}
const m = 48;
{Опис типів}
{Type massiv = array [1 .. m] of real;}
{Опис змінних}
var Xo, Yo, Loa, las, FIoa0g, dFi, dFir, lc: real;
var q, jk, Mas: real;
var i, ori, k: integer;
var driver, mode: integer;
var strvar: string;
{Опис масивів}
var FIab_1, FIab_2, FIabg, alfasg, FIng, FIkg, FIoag, Xa, Ya, Xa_1, Ya_1, Xa_2, Ya_2,
Xn_1,
Yn_1, Xn_2, Yn_2: massiv;
{Опис використовуваних процедур}
FIn_1, FIn_2, l, Lac, h, lcc, lab, j: real;
{POINT}
var Xb, Yb, Xb_1, Yb_1, Xb_2, Yb_2, Xc, Yc, Xc_1, Yc_1, Xc_2, Yc_2, Mc, Mc_1, Mc_2, Mpc, Mpc_1, Mpc_2: massiv;
var Xd, Yd, Xd_1, Yd_1, Xd_2, Yd_2,: massiv;
var Xsfd, Ysfd, Xsfd_1, Ysfd_1, Xsfd_2, Ysfd_2, Xsbd, Ysbd, Xsbd_1, Ysbd_1, Xsbd_2, Ysbd_2: massiv;
var alfabg, alfacg, alfbdg, alffdg: real;
r: integer;
{ASSUR 1}
var FIbdg, FIbd_1, FIbd_2, FIacg, FIac_1, FIac_2: massiv;
var FIfdg, FIbdr, FIfdr, Fioar, FIfd_1, FIfd_2: massiv;
var Lbd, Lfd, Lsfd, Lsbd: real;
{OPORA}
var Xf, Yf, lf: real;
{ZVENO}
var Xzv, Yzv, FIg, lzv: real;
{Розділ ОПЕРАТОРІВ}
begin
driver: = detect;
{Ініціалізація графіки}
initgraph (driver, mode ,'');
SetBKcolor (7);
{SetTextStyle (DefaultFont, HorizDir, 1);}
{Визначення передавальних функцій}
for i: = 1 to m +1 do
begin
cleardevice; {Очищення графічного екрана}
str (i: 2, strvar);
{Settextstyle (triplexfont, horizdir, 2);
} Outtextxy (20,20, strvar);
Xo: = 0;
Yo: = 0;
Loa: = 60;
FIoa0g: = 3.3;
dFi: = 360 / m;
dFir: = 2 * pi / m;
jk: = 1;
FIoag [i]: = FIoa0g + dFi * (i-1) * jk;
str (Fioag [i]: 8:4, strvar);
{Settextstyle (triplexfont, horizdir, 2);
} Outtextxy (20,40, strvar);
q: = 1;
Mas: = 2;
setcolor (10);
kriv (Xo, Yo, Loa, FIoag [i], q, jk, Mas, Xa [i], Ya [i], Xa_1 [i], Ya_1 [i], Xa_2 [i], Ya_2 [i]);
lc: = 50;
ori: = 1;
opora (Xo, Yo, lc, Mas, q, ori);
{Розрахунок перший приєднаної групи}
Lac: = 270;
lcc: = 40;
j: =- 1;
Assur2 (Xa [i], Ya [i], Xa_1 [i], Ya_1 [i], Xa_2 [i], Ya_2 [i], -360, -120,0,
0,0,0,50,0,0, l, Lac, 0, lcc, j, q, Mas, FIabg [i], FIab_1 [i], FIab_2 [i]);
lab: = 120;
r: = 5;
Point (Xa [i], Ya [i], Xa_1 [i], Ya_1 [i], Xa_2 [i], Ya_2 [i], FIabg [i], FIab_1 [i], FIab_2 [i],
lab, alfabg, q, Mas, r, Xb [i], Yb [i], Xb_1 [i], Yb_1 [i], Xb_2 [i], Yb_2 [i]);
{Розрахунок другий приєднаної групи}
Lbd: = 150;
Lfd: = 250;
Assur1 (Xb [i], Yb [i], Xb_1 [i], Yb_1 [i], Xb_2 [i], Yb_2 [i], 40, -170,0,0,0,
0, Lbd, Lfd, j, q, Mas, Fibdg [i], Fifdg [i], Fibd_1 [i], Fifd_1 [i], Fibd_2 [i], Fifd_2 [i]);
Fifdr [i]: = Fifdg [i] / 180 * pi;
{OPORA}
Xf: = 40;
Yf: =- 170;
ori: = 1;
lf: = 50;
Opora (Xf, Yf, lf, Mas, q, ori);
{ZVENO}
Xzv: =- 360;
Yzv: =- 120;
lzv: = 290;
FIg: = 50;
Zveno (Xzv, Yzv, FIg, lzv, q, Mas);
Point (Xa [i], Ya [i], Xa_1 [i], Ya_1 [i], Xa_2 [i], Ya_2 [i], FIabg [i], FIab_1 [i], FIab_2 [i],
Lac, alfacg, q, Mas, r, Xc [i], Yc [i], Xc_1 [i], Yc_1 [i],
Xc_2 [i], Yc_2 [i]);
Point (Xb [i], Yb [i], Xb_1 [i], Yb_1 [i], Xb_2 [i], Yb_2 [i], FIbdg [i], FIbd_1 [i], FIbd_2 [i],
Lbd, alfbdg, q, Mas, r, Xd [i], Yd [i], Xd_1 [i], Yd_1 [i],
Xd_2 [i], Yd_2 [i]);
Lsbd: = Lbd / 2;
Point (Xb [i], Yb [i], Xb_1 [i], Yb_1 [i], Xb_2 [i], Yb_2 [i], FIbdg [i], FIbd_1 [i], FIbd_2 [i],
Lsbd, alfbdg, q, Mas, r, Xsbd [i], Ysbd [i], Xsbd_1 [i], Ysbd_1 [i],
Xsbd_2 [i], Ysbd_2 [i]);
Lsfd: =- Lfd / 2;
Point (Xd [i], Yd [i], Xd_1 [i], Yd_1 [i], Xd_2 [i], Yd_2 [i], FIfdg [i], FIfd_1 [i], FIfd_2 [i],
Lsfd, alfbdg, q, Mas, r, Xsfd [i], Ysfd [i], Xsfd_1 [i], Ysfd_1 [i],
Xsfd_2 [i], Ysfd_2 [i]);
readkey;
end;
cleardevice;
closegraph; {Перехід в текстовий режим}
Testuniv (m, dFir, Xa, Xa_1, Xa_2, 'Xa');
testpf (m, Xa, Xa_1, Xa_2, 'Xa');
Grafik (m +1, Fioag, Xa, Xa_1, Xa_2, 'Xa', 'Xa_1', 'Xa_2');
testpf (m, Ya, Ya_1, Ya_2, 'Ya');
Grafik (m +1, Fioag, Ya, Ya_1, Ya_2, 'Ya', 'Ya_1', 'Ya_2');}
testpf (m, Xb, Xb_1, Xb_2, 'Xb');
Grafik (m +1, Fioag, Xb, Xb_1, Xb_2, 'Xb', 'Xb_1', 'Xb_2');
testpf (m, Yb, Yb_1, Yb_2, 'Yb');
Grafik (m +1, Fioag, Yb, Yb_1, Yb_2, 'Yb', 'Yb_1', 'Yb_2');
FIbdr [i]: = Fibdg [i] / 180 * pi;
Fioar [i]: = Fioag [i] / 180 * pi;
testpf (m, FIbdr, FIbd_1, FIbd_2, 'FIbdr');
Grafik (m +1, Fioar, FIbdr, FIbd_1, FIbd_2, 'FIbdr', 'FIbd_1', 'FIbd_2');
testpf (m, FIfdr, FIfd_1, FIfd_2, 'FIfdr');
Grafik (m +1, Fioag, FIfdr, FIfd_1, FIfd_2, 'FIfdr', 'FIfd_1', 'FIfd_2');
for i: = 1 to m +1 do
begin
if FIfd_1 [i]> 0 then
Mc [i]: =- 1000 else
Mc [i]: = 0;
Mpc [i]: = Mc [i] * FIfd_1 [i];
end;
Grafik (m +1, Fioag, Mc, Mc, Mc, 'Mc','','');
Grafik (m +1, Fioag, Mpc, Mpc, Mpc, 'Mpc','','');
testpf (m, Xd, Xd_1, Xd_2, 'Xd');
Grafik (m +1, Fioag, Xd, Xd_1, Xd_2, 'Xd', 'Xd_1', 'Xd_2');
testpf (m, Yd, Yd_1, Yd_2, 'Yd');
Grafik (m +1, Fioag, Yd, Yd_1, Yd_2, 'Yd', 'Yd_1', 'Yd_2');}
testpf (m, Xsbd, Xsbd_1, Xsbd_2, 'Xsbd');
Grafik (m +1, Fioag, Xsbd, Xsbd_1, Xsbd_2, 'Xsbd', 'Xsbd_1', 'Xsbd_2');
testpf (m, Ysbd, Ysbd_1, Ysbd_2, 'Ysbd');
Grafik (m +1, Fioag, Ysbd, Ysbd_1, Ysbd_2, 'Ysbd', 'Ysbd_1', 'Ysbd_2');
testpf (m, Xsfd, Xsfd_1, Xsfd_2, 'Xsfd');
Grafik (m +1, Fioag, Xsfd, Xsfd_1, Xsfd_2, 'Xsfd', 'Xsfd_1', 'Xsfd_2');
testpf (m, Ysbd, Ysbd_1, Ysbd_2, 'Ysbd');
Grafik (m +1, Fioag, Ysfd, Ysfd_1, Ysfd_2, 'Ysfd', 'Ysfd_1', 'Ysfd_2');
testpf (m, Xc, Xc_1, Xc_2, 'Xc');
Grafik (m +1, Fioag, Xc, Xc_1, Xc_2, 'Xc', 'Xc_1', 'Xc_2');
testpf (m, Yc, Yc_1, Yc_2, 'Yc');
Grafik (m +1, Fioag, Yc, Yc_1, Yc_2, 'Yc', 'Yc_1', 'Yc_2');
end.

3. Контроль передатніх функцій механізму

Дані Pascal
Дані AutoCad
A X
19.732
19.732
A Y
56.6626
56.6626
B X
-98.8089
-98.8099
B Y
38.0063
38.0063
C X
-246.985
-246.9851
C Y
14.6860
14.685
D X
-192.806
-192.8065
D Y
-78.8889
-78.8895
Координат та Точок та куті ланок, отрімані графічно, порівнювалі з розрахованімі за допомогою метода розробленої програми. Контроль передатніх функцій 1-го та 2-го порядку (ПФ1 та ПФ2) виконан за допомогою метода процедури Testpf.pas, Яка базується на порівнянні результатів, отриманий аналітічнім та чисельного методами.

4. Параметри дінамічної Моделі механізму
SHAPE \ * MERGEFORMAT

F
D
А
Про ≡ S 1
G 1
B ≡ S 2
G 2
G 3
G 4
G 5
C ≡ S 3
S 4
S 5
М ПД
М ПС

Малюнок 4 - Зовнішні сили, діючі на Механізм
Відмітімо центри мас ланок механізму І Усі Зовнішні сили, Що діють на нього
Візначімо М ПС, І П ', І П ":

М ПС = G 2 yy S 2 '+ G 3 yy C' + G 4 yy C '+ G травня yy S 5' + M C ∙ ∙ φ;Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Виробництво і технології | Контрольна робота
43кб. | скачати


Схожі роботи:
Правовідносини в механізмі правового регулювання
Про семіотичному механізмі культури
Поділ влади в державному механізмі
Механізмі реалізації мязової діяльності
Конфліктні ситуації в механізмі вчинення злочину
Про один кулісні-важільному механізмі
Президент і Уряд у механізмі державної влади
Місце державних служб безпеки в механізмі держави
Місце реклами в механізмі виникнення договірних відносин
© Усі права захищені
написати до нас