Методи прогнозування можливого банкрутства підприємств та оцінка

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ДІПЛОМНАЯРАБОТА
на тему: «Методи прогнозування можливого банкрутства підприємств та оцінка їх ефективності на прикладі ВАТ« Удмуртагрохім »

Зміст
Введення
1. Теоретичні та правові основи банкрутства підприємств
1.1. Поняття банкрутства. Переваги і недоліки банкрутства
1.2. Ознаки і види банкрутства. Процедура банкрутства
відповідно до російського законодавства
1.3. Передумови виникнення банкрутства.
Основні причини банкрутства
1.4. Дискусійні питання сутності банкрутства на основі
співвідношення термінів "банкрутство" та "неспроможність"
1.5. Особливості фінансового стану підприємства
на різних стадіях банкрутства
1.6. Аналіз зарубіжного законодавства банкрутства підприємств
на прикладі Франції, Німеччини, Англії, США та Казахстану
1.7. Порівняльна характеристика методів прогнозування
банкрутству підприємств та оцінка їх ефективності
2. Діагностика банкрутства на прикладі аналізу фінансового
стану ВАТ «Удмуртагрохім»
2.1. Коротка характеристика підприємства ВАТ «Удмуртагрохім»
2.2. Аналіз майнового положення організації
2.2.1. Аналіз забезпеченості чистими активами
2.2.2. Аналіз руху і стану основних засобів
2.3. Аналіз фінансової стійкості і платоспроможності
організації
2.4. Оцінка показників ринкової фінансової стійкості
організації
2.5. Оцінка ліквідності бухгалтерського балансу
2.6. Аналіз ділової активності і рентабельності
2.6.1. Оцінка показників оборотності коштів організації
2.6.2. Оцінка системи показників рентабельності
2.7. Оцінка критеріїв неспроможності організації
3. Шляхи виходу підприємства з кризового стану
Висновок
Список використаної літератури
Додаток 1
Додаток 2

Введення
Банкрутство - неминуче явище будь-якого сучасного ринку, який використовує неспроможність як ринковий інструмент перерозподілу капіталів і відображає об'єктивні процеси структурної перебудови економіки.
Актуальність і практична значущість теми дипломної роботи обумовлена ​​низкою причин.
По-перше, в даний час, в російській економіці ключовою проблемою є криза неплатежів, і добру половину підприємств слід було вже давно оголосити банкрутами, а отримані кошти перерозподілити на користь ефективних виробництв, що, безсумнівно б, сприяло оздоровленню російського ринку.
По-друге, в умовах масової неплатоспроможності особливого значення набувають заходи щодо запобігання кризових ситуацій, а також відновленню платоспроможності підприємства і стабілізацію його фінансового стану.
Відсутність інвестиційних вливань в економіку ставить під питання саме існування низки підприємств. В даний час підйому багатьох, навіть перспективних, підприємств перешкоджає величезна кредиторська заборгованість перед постачальниками, бюджетом, трудовим колективом. Жоден інвестор не буде вкладати кошти, знаючи, що його гроші підуть на погашення боргів підприємства.
Визначення ймовірності банкрутства має велике значення для оцінки стану самого підприємства (можливість своєчасної нормалізації фінансової ситуації, вжиття заходів для відновлення платоспроможності), і при виборі контрагентів (оцінка платоспроможності та надійності контрагента).
Банкрутство як механізм оздоровлення економіки давно вже стало одним з основних інструментів західного ринку. Банкрутство, безумовно, радикальний захід. Це остання можливість зберегти те чи інше підприємство від остаточного розвалу завдяки передачі управління неплатоспроможним підприємством від неефективного власника більш ефективного.
У Росії процедура банкрутства поки не відпрацьована повною мірою, що часто викликає розбіжності сторін і конфлікти. Через недосконалість чинного законодавства банкрутство із засобу оздоровлення підприємства часто перетворюється на переділ власності, можливість позбутися від непотрібних боргів або метод ефективного тиску на власника, що не завжди сприяє поліпшенню фінансово-господарської діяльності підприємства і, як наслідок, лише посилює загальне положення в економічній і соціальній сферах.
Основною метою даної дипломної роботи є висвітлення проблеми банкрутства в цілому з урахуванням сучасних російських умов.
Основними завданнями дипломної роботи є:
1. Розглянути поняття банкрутства як невід'ємного атрибуту ринкової економіки, його переваги та недоліки.
2. Визначити основні процедури банкрутства, встановлені російським законодавством.
3. Проаналізувати особливості фінансового стану підприємства на різних стадіях банкрутства
4. Охарактеризувати причини банкрутства підприємств, способи запобігання банкрутства та шляхи виходу з кризи.
5. Проаналізувати закордонне законодавство банкрутства підприємств.
6. Розглянути основні методи прогнозування банкрутства підприємств та оцінку їх ефективності.
У практичній частині на основі вищевказаної методики проведено оцінку потенційного банкрутства одного з підприємств нашої республіки - ВАТ «Удмуртагрохім». Аналіз фінансових коефіцієнтів дозволив сформулювати напрямки щодо подолання кризи.
При написанні роботи було використано безліч різної літератури, включаючи праці відомих економістів, законодавство про банкрутство, а також методичні матеріали з аналізу та статті практикуючих юристів та економістів, що розглядають проблеми банкрутства.

1. ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАВОВІ ОСНОВИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ
1.1. Поняття банкрутства. Переваги і недоліки банкрутства
Термін "банкрут" (від італ. Вanco - лава, банк і rotto - зламаний) дослівно означає зламати лаву, на якій сидів комерсант, провідний торгівлю чи фінансову діяльність. Відмова платити за своїми борговими зобов'язаннями через відсутність коштів призводив до того, що його лаву ламали. Це зобов'язання слугувало сигналом припинення діяльності комерсанта і попередженням інших.
В умовах ринкової економіки принцип відповідальності підприємств за результати фінансово-господарської діяльності реалізується в разі утворення збитків, нездатності підприємства задовольняти вимоги кредиторів по оплаті товарів (робіт, послуг) і забезпечувати фінансування виробничого процесу, тобто при настанні банкрутства підприємства. Суть банкрутства полягає у відсутності грошей у підприємства для оплати своїх зобов'язань, це стан фінансової незабезпеченості, тобто абсолютна розлад виробничо-господарської діяльності, що є причиною розорення та ліквідації підприємства.
Банкрутство зумовлено самою сутністю ринкових відносин, які завжди пов'язані з ризиком втрат, невизначеністю досягнення поставлених цілей або можливістю постановки помилкових цілей.
Ризикові ситуації можуть виникнути на всіх стадіях господарського процесу: від закупівлі й доставки сировини, матеріалів, комплектуючих виробів до виробництва і продажу готової продукції. Їх причинами можуть бути: неплатоспроможність споживачів, невиконання договірних зобов'язань постачальниками ресурсів, тривалі затримки з оплатою рахунків за поставлену продукцію, неякісне з різних причин виробництво продукції, некомпетентність управлінського персоналу і багато чого іншого.
Ці втрати ведуть до зменшення прибутковості капіталу та виникнення фінансових коштів, що посилюється, якщо кредитори не відновлюють фінансування. Тоді підприємство повинно виплатити не тільки відсотки, але й суму основного боргу. В умовах же відсутності готівкових коштів з'являється проблема ліквідності активів. Цей стан називають технічної неплатоспроможністю. Вже на цій стадії можливе звернення кредиторів до суду про визнання підприємства банкрутом. Сенс банкрутства полягає в тому, що з господарського обороту виключаються неплатоспроможні підприємства. Оскільки економічна неспроможність одного підприємства позначається на фінансовому становищі інших суб'єктів господарювання, які є його контрагентами, то банкрутство дозволяє суб'єктам господарювання поліпшити свої справи та досягти фінансової стабільності.
Без процедури банкрутства економіка не може бути еластичною. Саме економічна відповідальність, формою реалізації якої виступає банкрутство, змушує господарюючих суб'єктів працювати ефективно. В іншому випадку фінансові, трудові та матеріальні ресурси через ринкову інфраструктуру переходять від неефективно до успішно працюючим підприємствам. У цьому виявляється жорсткість ринкових механізмів регулювання економічних процесів. Таким чином, банкрутство підприємств і певний рівень безробіття є свого роду платою за результативність виробничо-господарської діяльності. Підприємство, яке не здатне до конкуренції, яке не знайшло своє місце на ринку товарів і послуг, що не має власних сил провести санацію і реструктуризацію, має врешті-решт припинити своє існування, щоб дати можливість на його місці виникнути іншому, більш конкурентоспроможного підприємству. Головний Федеральний Закон - Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)» № 127-ФЗ від 26 жовтня 2002р.
До недоліків банкрутства можна віднести:
· Втрату працівниками підприємства, що ліквідується робочих місць і загострення у зв'язку з цим соціальної напруженості в суспільстві;
· Втрату кредиторами (банками, інвестиційними компаніями, фондами, державним бюджетом тощо) значних коштів, вкладених в збанкрутіле підприємство;
· Розпорошення і омертвляння неліквідного майна внаслідок того, що часом ліквідатори не можуть знайти для нього покупців.
Достоїнствами банкрутства є:
· Закриття нерентабельних виробництв, що призводить до зниження витрат і підвищення ефективності суспільного виробництва;
· Вивільнення ресурсів, залучених до неконкурентоспроможне
виробництво;
· Ротація менеджерського персоналу, що забезпечує зростання кваліфікації, посилення підприємливості, зацікавленості працівників апарату управління та робітників у кінцевих результатах своєї діяльності;
· Набуття досвіду і формування ефективної інвестиційної політики інвестиційними організаціями і т.п.
У додатку 1 наведена довідка про розгляд арбітражними судами Російської Федерації справ про неспроможність (банкрутство) у 2004-2007 роках, за якою експерти роблять такі висновки:
· Далеко не кожному кредитору вдається повернути декілька копійок з кожного погорілого у банкрутстві рубля;
· Як правило, вже на початку процедури банкрутства боржник змушений визнати, що велика частина майна і активів підприємства вже виведені і повертати кредиторам практично нічого;
· Значна частина справ про банкрутство - це справи про банкрутство боржників, які існують тільки на папері. У цих боржників не залишилося ні конкурсної маси, ні працівників, ні керуючих і вже тим більше власників давно не залишилося;
· У багатьох випадках процедура банкрутства організовується за надуманими підставами, під загрозою банкрутства опиняються підприємства, які мають ознак неплатоспроможності;
· Дуже часто банкрутство використовують для переділу власності,
застосовують для боротьби з конкурентами;
· Кредитори, як правило, не зацікавлені у фінансовому оздоровленні підприємства-боржника;
· Непрофесіоналізм і некомпетентність арбітражних керуючих, а також відсутність ефективних заходів контролю за їх діяльністю часто призводять до ліквідації підприємств.
1.2. Ознаки і види банкрутства.
Процедура банкрутства згідно з російським законодавством
Ознакою банкрутства юридичної особи за законом вважається нездатність юридичної особи задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів, якщо відповідні зобов'язання і (або) обов'язки не виконані їм у протягом трьох місяців з моменту настання дати їх виконання.
Боржник (юридична особа чи підприємець) може бути визнаний банкрутом у разі неплатоспроможності, але наявність у нього майна, що перевищує загальну суму кредиторської заборгованості, є свідченням реальної можливості відновити його платоспроможність і, отже, може служити підставою для застосування до боржника процедури зовнішнього управління.
У законодавчій і фінансовій практиці виділяють наступні види банкрутства підприємства:
· Фіктивне банкрутство - завідомо неправдиве оголошення керівником
чи власником комерційної організації (індивідуальним підприємцем) про свою неспроможність з метою введення в оману кредиторів для отримання відстрочки та (або) розстрочки належних кредиторам платежів або знижки з боргів, так само як для несплати боргів. Передбачає покарання у вигляді штрафу від 500 до 800 МРОТ, або позбавлення волі на термін від 6 років зі штрафом до 100 МРОТ.
· Навмисне банкрутство - умисне створення або збільшення
неплатоспроможності, вчинене керівником чи власником комерційної організації (індивідуальним підприємцем) в особистих інтересах або інтересах інших осіб, що завдало великий збиток. Карається штрафом від 500 до 800 МРОТ, або позбавленням волі на строк від 6 років зі штрафом в 100 МРОТ.
· Реальне банкрутство характеризує повну нездатність підприємства
відновити в майбутньому періоді свою фінансову стійкість і платоспроможність у силу реальних втрат використовуваного капіталу. Катастрофічний рівень втрат капіталу не дозволяє такому підприємству здійснювати ефективну господарську діяльність у майбутньому періоді, внаслідок чого воно оголошується банкрутом юридично.
· Технічне банкрутство. Використовуваний термін характеризує стан
неплатоспроможності підприємства, викликане суттєвою простроченням його дебіторської заборгованості. При цьому розмір дебіторської заборгованості перевищує розмір кредиторської заборгованості підприємства, а сума його активів значно перевищує обсяг його фінансових зобов'язань.
До неправомірним діям боржника або власника підприємства-боржника відносяться дії, вчинені в передбаченні банкрутства підприємства і завдають шкоди інтересам усіх або частини кредиторів, як-то:
- Приховування частини майна боржника чи його зобов'язань;
- Приховування, знищення, фальсифікація будь-якого облікового документа, пов'язаного із здійсненням господарської діяльності боржника;
- Знищення або відмова від необхідного запису в бухгалтерські документи;
- Знищення, продаж або внесення як застави частини майна боржника, отриманого в кредит і неоплаченого.
Закон встановлює такі процедури банкрутства для юридичних осіб:
· Спостереження - процедура банкрутства, застосовуваний до боржника з метою забезпечення збереження майна боржника, проведення аналізу фінансового стану боржника, складання реєстру вимог кредиторів і проведення перших зборів кредиторів;
· Фінансове оздоровлення - процедура банкрутства, застосовуваний до боржника з метою відновлення його платоспроможності та погашення заборгованості відповідно до графіка погашення заборгованості;
· Зовнішнє управління - процедура банкрутства, застосовуваний до боржника з метою відновлення його платоспроможності;
· Конкурсне виробництво - процедура банкрутства, застосовуваний до боржника, визнаного банкрутом, з метою пропорційного задоволення вимог кредиторів;
· Мирова угода - процедура банкрутства, застосовуваний на будь-якій стадії розгляду справи про банкрутство з метою припинення провадження у справі про банкрутство шляхом досягнення угоди між боржником і кредиторами.
1.3. Передумови виникнення банкрутства.
Основні причини банкрутства
З позицій фінансового менеджменту банкрутство характеризує реалізацію катастрофічних ризиків підприємства в процесі його фінансової діяльності, внаслідок якої воно нездатне задовольнити у встановлені терміни, пред'явлені з боку кредиторів вимоги і виконати зобов'язання перед бюджетом.
Передумови банкрутства різноманітні - це результат взаємодії численних факторів. Фактори прийнято ділити на внутрішні, що мають місце всередині підприємства і пов'язані з помилками та упущеннями керівництва і персоналу, і зовнішні, що виникають поза підприємством і які звичайно перебувають поза сферою його впливу. У класичній ринковій економіці, як відзначають зарубіжні дослідники, 1 / 3 провини за банкрутство підприємства падає на зовнішні фактори і 2 / 3 - на внутрішні. Вітчизняні дослідники ще не провели подібного дослідження, однак, на думку ряду фахівців, для сучасної Росії характерна зворотна пропорція впливу цих чинників, тобто зовнішні чинники превалюють над внутрішніми. Політичну та економічну нестабільність, розрегулювання фінансового механізму та інфляційні процеси слід віднести до найбільш значущих чинників, які загострюють кризову ситуацію російських підприємств.
Як показує практика, причини заборгованості часто носять об'єктивний характер і не завжди виникають з вини самого боржника (бюджетне недофінансування, неузгодженість дій різних міністерств і відомств, що курують об'єкт, позапланові надзвичайні витрати і т.д.).
До причин банкрутства відносяться:
· Вплив зовнішніх факторів макросередовища, які поділяються на:
- Економічні: кризовий стан економіки країни, загальний спад виробництва, інфляція, нестабільність фінансової системи, зростання цін на ресурси, зміна кон'юнктури ринку, неплатоспроможність і банкрутство партнерів. Однією з причин неспроможності суб'єктів господарювання може бути неправильна фіскальна політика держави. Високий рівень оподаткування може виявитися непосильним для підприємства;
- Політичні: політична нестабільність суспільства, зовнішньоекономічна політика держави, розрив економічних зв'язків, втрата ринків збуту, зміна умов експорту та імпорту, недосконалість законодавства в галузі господарського права, антимонопольної політики, підприємницької діяльності та інших проявів регулюючої функції держави;
- Посилення міжнародної конкуренції у зв'язку з розвитком науково-технічного прогресу;
- Науково-технічні прориви, що призводять до зміни споживчих переваг;
- Демографічні: чисельність, склад народонаселення, рівень добробуту народу, культурний устрій суспільства, що визначають розмір і структуру потреб і платоспроможний попит населення на ті чи інші види товарів і послуг.
Одні із зазначених факторів можуть спричинити раптове банкрутство підприємства, інші поступово посилюються і накопичуються, викликаючи повільне, важко преодолимое рух підприємства до спаду виробництва і банкрутства.
· Неефективне управління внутрішніми факторами мікросередовища
підприємства. До внутрішніх факторів можна віднести наступні:
- Дефіцит власного оборотного капіталу як наслідок неефективної виробничо-комерційної діяльності або неефективної інвестиційної політики;
- Низький рівень техніки, технології та організації виробництва;
- Зниження ефективності використання виробничих ресурсів підприємства, його виробничої потужності і як результат високий рівень собівартості, збитки;
- Створення наднормативних залишків незавершеного будівництва, незавершеного виробництва, виробничих запасів, готової продукції, у зв'язку з чим відбувається затоварення, сповільнюється оборотність капіталу і утворюється його дефіцит. Це змушує підприємство залазити в борги і може бути причиною його банкрутства;
- Погана клієнтура підприємства, яка сплачує з запізненням або не платить зовсім з причини банкрутства, що змушує підприємство самому залазити в борги. Так зароджується ланцюгове банкрутство;
- Відсутність збуту через низького рівня організації маркетингової діяльності з вивчення ринків збуту продукції, формування портфеля замовлень, підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції, вироблення цінової політики;
- Залучення позикових коштів в оборот підприємства на невигідних умовах, що веде до збільшення фінансових витрат, зниження рентабельності господарської діяльності і здатності до самофінансування;
- Швидке і неконтрольоване розширення господарської діяльності, в результаті чого запаси, витрати і дебіторська заборгованість зростають швидше обсягу продажів. Звідси з'являється потреба в залученні короткострокових позикових коштів, які можуть перевищити чисті оборотні активи (власний оборотний капітал). У результаті підприємство потрапляє під контроль банків та інших кредиторів і може піддатися загрозу банкрутства.
До суб'єктивних причин банкрутства, які належать безпосередньо до господарювання, зараховують наступні:
- Нездатність керівників передбачити банкрутство і уникнути його в майбутньому;
- Зниження обсягів продажів через поганий вивчення попиту, відсутність збутової мережі, реклами;
- Зниження обсягів виробництва;
- Зниження якості та ціни продукції;
- Невиправдано високі витрати;
- Низька рентабельність продукції;
- Занадто великий цикл виробництва;
- Великі борги, взаємні неплатежі;
- Слабка адаптованість менеджерів-представників старої школи управління до жорстких реальностей формування ринку, їх невміння виявляти підприємливість у налагодженні випуску продукції, що користується підвищеним попитом, вибирати ефективну фінансову, цінову та інвестиційну політику;
- Розбалансованість економічного механізму відтворення капіталу підприємства.
В якості перших сигналів насувається банкрутства можна розглядати затримки з наданням фінансової звітності, що свідчать про роботу фінансових служб, а також різкі зміни в структурі балансу і звіту про прибутки та збитки.
1.4. Дискусійні питання сутності банкрутства на основі співвідношення термінів "банкрутство" та "неспроможність"
У сучасному законодавстві Росії поняття "неспроможність" і "банкрутство" не диференціюються. Між тим, в літературі висловлювалася думка, що банкрутством слід вважати неспроможність, пов'язану з таким винним поведінкою боржника, яке заподіює або має на меті заподіяння шкоди кредиторам. Такої думки дотримувалися деякі російські вчені кінця XIX - початку XX століття, зокрема Г.Ф. Шершеневич, П.П. Цитович, А.Ф. Трайнін, але початок формуватися воно значно раніше.
Г.Ф. Шершеневич писав, що "під банкрутством слід розуміти необережне або умисне заподіяння неспроможним боржником шкоди кредиторам за допомогою зменшення або приховування майна". Таким чином, Г.Ф. Шершеневич вважав, що банкрутство передбачає неспроможність, при цьому для констатації банкрутства необхідно тільки одночасне наявність неспроможності і злочинних дій, причинний зв'язок між ними шукати не слід.
Як зазначав П.П. Цитович, неспроможність торговця може виявитися банкрутством, а сам він - банкрутом з видами на в'язницю, якщо не на позбавлення всіх прав стану і заслання.
А.Ф. Трайнін писав: "Банкрутство - делікт своєрідний: він складається з двох елементів, з яких один (неспроможність) - поняття цивільного права, інший (Банкрутське діяння) - поняття кримінального права. Ця складність складу банкрутства надмірно затемнює його юридичну природу".
У зв'язку з цим виникла дискусія про те, з якого моменту повинні застосовуватися кримінально-правові норми до банкрута. З одного боку, стверджувалося, що кримінальне переслідування не повинно залежати від вирішення цивільного суду, причому для порушення кримінальної справи достатньо наявності ознак злочину при факті припинення платежів, бо злочин має переслідуватися безпосередньо після його виявлення. Але якщо питання про банкрутство буде вирішуватися кримінальним судом до рішення цивільним судом питання про неспроможність, то можливо зіткнення двох юрисдикцій.
Г.Ф. Шершеневич вважав, що якщо "особа, щодо якої цивільний суд відкинув готівку неспроможності, буде засуджено як банкрут кримінальним судом, і навпаки, коли особа, оголошене неспроможним від імені громадянського суду, буде звільнено від кримінального переслідування, незважаючи на котрі виникли у конкурсному процесі докази, то така ситуація буде вести до підриву судового авторитету і численних помилок, викликаним хоча б тим, що цивільний суд набагато більш компетентний у питаннях неспроможності, ніж кримінальний ". На думку Шершеневича, компетенція кримінального суду повинна починатися з моменту визнання неспроможності та визначення її властивості судом цивільних.
Таким чином, в дореволюційному конкурсному праві обов'язки за визначенням властивості неспроможності лежали на органах конкурсного виробництва. Питання про наявність ознак банкрутства (злочинних дій) боржника вирішувалося спочатку конкурсним управлінням (причому тоді, коли все цивільне виробництво було закінчено), потім загальним збором кредиторів. Остаточно це питання вирішував цивільний суд, рішення якого були принциповими для порушення кримінального переслідування.
Однак на практиці таке вирішення питання про банкрутство не мало позитивного значення: оскільки конкурсне управління повинно було здійснювати невластиві йому функції публічного обвинувачення, воно не діяло в цьому напрямку. Так, А.Ф. Трайнін наводить цікаві дані: з 1902 по 1908 р. в середньому по Росії за банкрутство із загальної маси справ було засуджено менше 2% людей, причому кількість виправданих за звинуваченням у банкрутстві склало 87,7%, у той час як середній відсоток виправданих за рештою злочинам дорівнював 36,5%
Ці факти говорили про те, що вирішити справу було вкрай складно, оскільки всі матеріали потрапляли в кримінальний суд занадто пізно, вже на завершальному етапі конкурсного виробництва.
На основі дореволюційного російського конкурсного права
Є.В. Смирнова робить абсолютно справедливі висновки, що в законодавстві того часу виділялися чотири істотних ознаки банкрутства, з якими (при деяких коректуваннях) слід погодитися. По-перше, оскільки банкрутство являло собою дію, вчинене неспроможним боржником, то обов'язковою його ознакою була наявність неспроможності. По-друге, банкрутство вважалося злочином і тоді, коли в основі злочинного діяння лежала необережність боржника. У цьому випадку мова йшла про звичайний (простому) банкрутство. Якщо ж злочинні діяння відбувалися з умислом на заподіяння шкоди кредиторам, банкрутство було злісним і каралося набагато суворіше, ніж ненавмисне банкрутство. По-третє, банкрутство як злочин існувало, тільки якщо шкода заподіяно кредиторам. По-четверте, шкоду, заподіяну кредиторам, представляв собою зменшення або приховування цінностей, що належать майна боржника.
Дуже чітко поняття "неспроможність" і "банкрутство" розмежовувалися у Франції. З історії відомий наступний цікавий факт: під час обговорення в Державній Раді проекту відповідного закону Наполеон наполягав на тому, що банкрутом слід називати кожного неспроможного, поки він не доведе відсутність наміру заподіяти шкоду кредиторам і не отримає від суду свідчення, його виправдовує. Однак цю пропозицію було визнано занадто суворим і не увійшло до закону.
В інших країнах, наприклад, в США, навпаки, використовується лише термін "банкрутство". А в Республіці Білорусь поняття "неспроможність" чітко відокремлена від поняття "банкрутство".
П. Баренбойм, однак, вважає, що "російський законодавець вчинив правильно, підкріпивши новий термін" неспроможність "поширеним і досить енергійним терміном" банкрутство ". Однак з цією думкою не можна погодитися, оскільки мова йде не просто про вживання термінів і не про емоційний вплив на боржників, а про принципову різницю між цими поняттями. Ця різниця, будучи законодавчо закріпленої, повинна спричинити різні правові наслідки для неспроможних і банкрутів, різне ставлення до них. У ринкових умовах велике значення мають питання ділової репутації, тому для боржника буде дуже важливо називатися саме неспроможним, а не банкрутом. Адже у ряді випадків боржник, який перебував у процесі провадження у справі про банкрутство, буде продовжувати свою діяльність. У такій ситуації кваліфікація становища боржника як неспроможність або як банкрутство матиме принципове значення не тільки для самого боржника, а й для його контрагентів (як реальних, так і потенційних).
Аналіз думок вчених з питань диференціації понять "неспроможність" і "банкрутство" дозволяє зробити висновок про наявність абсолютно особливого погляду на дану проблему. Деякі вчені вважають, що терміни "неспроможність" і "банкрутство" слід розмежувати, але за іншим критерієм (не пов'язаного з кримінальним правом). Так, О. Булко і Л. Шевчук вважають, що поняття неспроможності та банкрутства необхідно диференціювати за ознакою неоплатному (залежно від наявності цього критерію).
До подібного висновку приходить на основі вивчення російського закону Ле Хоа. На його думку, поняття неспроможності та банкрутства не можна розуміти як синоніми. Неспроможність - це неплатоспроможність, тобто ситуація, коли боржник не здатний своєчасно належним чином виконувати свої зобов'язання. Постійна і тривала неспроможність призводить до абсолютної неплатоспроможності, при якій боржник не може відновити своє фінансове становище, продовження його діяльності стає неможливим і недоцільним. Неможливість визначається відсутністю коштів для ведення фінансово-господарської діяльності; недоцільність - відсутністю соціально-економічної значущості, економічного і виробничого потенціалу, ринкової привабливості та конкурентоспроможності продукції, що випускається. Така неспроможна організація стає банкрутом. Таким чином, на думку Ле Хоа, банкрут - боржник, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію.
Слід розмежовувати розглянуті категорії не за критерієм платності боржника, а за критерієм заподіяння її діями шкоди кредиторам (тобто виходячи з юридичних цілей з позицій цивільного, кримінального та адміністративного права).
Залишається сподіватися, що, розробляючи чергову редакцію закону, що регулює конкурсні відносини, законодавець зможе розмежувати категорії "неспроможність" і "банкрутство" і буде застосовувати поняття "банкрутство" тільки у випадках, коли внаслідок неправомірної поведінки боржника заподіяно шкоду кредиторам, що має сприяти більш точної юридичної класифікації явищ і сутності розглянутих понять.
1.5. Особливості фінансового стану підприємства
на різних стадіях банкрутства
Причиною банкрутства російських підприємств є занадто несприятливі макроекономічні умови: порушення традиційних господарських зв'язків, спад виробництва, різкі, важко прогнозовані зміни економічної політики уряду, гіперінфляція, політична нестабільність, розбалансованість фінансового ринку. Однак і в разі банкрутства з очевидних зовнішніх причин аналіз виявляє також помилки самих підприємців, які погіршили дію несприятливих зовнішніх факторів.
На російських підприємствах система фінансового менеджменту знаходиться ще в стадії становлення. Несприятливі обставини, неузгоджені вимоги податкових служб, банків, акціонерів, вищестоящих організацій чинять негативний вплив на цей процес. Керівники підприємств стурбовані головним чином питаннями мінімізації податків, збереженням коштів від інфляції. Неплатоспроможні підприємства в першу чергу шукають інвесторів. Неповнотою, безсистемністю страждає і фінансово-аналітична робота - обов'язковий елемент фінансового менеджменту.
Прихована стадія банкрутства. На прихованої стадії починається непомітне, особливо якщо не налагоджений спеціальний облік, зниження "ціни" підприємства унаслідок несприятливих тенденцій як всередині підприємства, так і зовні. Зниження ціни підприємства означає зниження його прибутковості або збільшення середньої вартості зобов'язань.
Зниження поточної вартості підприємства проявиться явно в показниках прибутковості та у вимогах банків, акціонерів та інших вкладників коштів. Прогноз очікуваного зниження вимагає аналізу перспектив прибутковості і процентних ставок.
Доцільно розраховувати "ціну підприємства" на найближчу та довгострокову перспективу. Причини майбутнього падіння ціни підприємства зазвичай формуються в поточний момент і можуть бути певною мірою передбачити.
Зниження прибутковості відбувається під впливом різних причин - внутрішніх і зовнішніх. Значна частина внутрішніх причин може бути визначена як зниження якості управлінських рішень. Значна частина зовнішніх - як погіршення умов підприємництва. Зростання процентних ставок і вимог вкладників також визначається різними факторами, серед яких можна виділити інфляційні очікування, посилення різних типів ризику вкладень.
Зростання цін діє аналогічно зростання процентних ставок. По-перше, він формує певні інфляційні очікування, що підвищує інфляційну складову номінальних процентних ставок і дивідендів. По-друге, зростання цін на сировину, матеріали, комплектуючі вироби, що обганяє зростання цін готової продукції підприємства збільшує за інших рівних умов кредиторську заборгованість, а отже, може зажадати додаткового кредитування і такої зміни структури зобов'язань підприємства, яке підніме середню вартість пасивів, навіть при оплаті готівкою треба мати на увазі вартість відволікання коштів на поточний рахунок від прибуткового використання.
Фінансова нестійкість. На другій стадії починаються труднощі з готівкою, виявляються деякі ранні ознаки банкрутства: різкі зміни в структурі балансу і звіту про фінансові результати.
Небажаними є різкі зміни будь-яких статей балансу в будь-якому напрямку. Однак особливу тривогу повинні викликати: різке зниження грошових коштів на рахунках (до речі, і збільшення грошових коштів може свідчити про неможливість подальших капіталовкладень); збільшення дебіторської заборгованості (різке зниження також говорить про труднощі зі збутом, якщо супроводжується зростанням запасів готової продукції); старіння дебіторських рахунків; розбалансування дебіторської та кредиторської заборгованостей; збільшення кредиторської заборгованості (різке зниження при наявності грошей на рахунках також говорить про зниження обсягів діяльності); зниження обсягів продажів (несприятливим може виявитися і різке збільшення обсягів продажів, так як в цьому випадку банкрутство може наступити в результаті подальшого розбалансування боргів, якщо піде непродумане збільшення закупівель, капітальних витрат; крім того, зростання обсягів продажів може свідчити про скидання продукції перед ліквідацією підприємства).
При аналізі роботи підприємства ззовні тривогу мають викликати також: затримки з наданням звітності (вони можуть сигналізувати про погану роботу фінансових служб підприємства); конфлікти на підприємстві, звільнення будь-кого з керівництва, різке збільшення числа прийнятих рішень і т.д.
Підвищеної уваги вимагають і підприємств, які відчувають бурхливе зростання активності. Вони можуть стати банкрутами через помилкові розрахунків ефективності, розбалансованості боргів і т.д. Існують прийоми вибору оптимальної траєкторії зростання і страхування при неминучих відхилення від неї. Проте страхування від усіх можливих ризиків неможливо, і добре відомо, що високий прибуток в нормальних умовах є сусідами з підвищеним ризиком.
На стадії фінансової нестійкості керівництво часто вдається до косметичних заходів, наприклад, продовжує виплачувати акціонерам високі дивіденди, збільшуючи позиковий капітал, продаючи частину активів, щоб зняти підозри вкладників і банків.
При погіршенні ситуації керівники, як показує досвід, нерідко схиляються до авантюрним способам заробляння грошей, а іноді і до шахрайства.
Явне банкрутство. Підприємство не може своєчасно оплачувати борги, і банкрутство стає юридично очевидним.
Банкрутство виявляється як неузгодженість грошових потоків (припливу й відтоку грошей). Підприємство може стати банкрутом як в умовах галузевого зростання, навіть буму, так і в умовах галузевого гальмування і спаду. В умовах різкого підйому галузі зростає конкуренція, в умовах гальмування і спаду падають темпи зростання. Таким чином, кожному окремому підприємству за темпи свого зростання необхідно боротися.
У всіх випадках причиною банкрутства є неправильна оцінка керівниками очікуваних темпів зростання їхнього підприємства, під які заздалегідь знаходяться джерела додаткового, як правило, кредитного фінансування.
Об'єктивним виходом в будь-якому випадку банкрутства є стиснення, якщо не повне зникнення підприємства як зайвого в даній галузі. По можливості здійснюється або часткове, або повне перепрофілювання підприємства, що може виявитися вигідним при достатніх темпів зростання інших галузей і підгалузей економіки.
У російських умовах недостатнього контролю фінансових і товарних потоків підприємства придбали специфічний досвід помилкового банкрутства. Вони реалізують продукцію через дочірні фірми таким чином, щоб основна частина виручки залишилася на рахунках цих фірм; за підробленими контрактами відводять кошти в закордонні банки і т.д.
1.6. Аналіз зарубіжного законодавства банкрутства підприємств
Світове законодавство про банкрутство у своєму розвитку зазнало ряд кардинальних змін. У римському праві неповернення боргу було небезпечно для життя і здоров'я боржника і вело до захоплення його майна. До 2 століття нашої ери несплата боргів вважалася незаконною без розрізнення боржників на звичайних і неспроможних. Лише в подальшому стали виділяти банкрутство як супутнє явище комерційної діяльності. Поява законодавства про неспроможність як такої відносять до середини 16 століття. Початкові правові акти містили жорсткі норми кримінального характеру. Але навіть найсуворіші заходи, що застосовувалися до неспроможним боржникам, які не могли запобігти нових банкрутств. До того ж, в страху перед покаранням, боржник продовжував комерційну діяльність, часто погіршуючи становище своїх кредиторів, займаючи і перезанімая.
Але вже в першій половині нашого століття основною метою законодавства про неспроможність стало справедливий розподіл майна сумлінного боржника серед кредиторів, звільнення боржника від боргів і надання йому можливості розпочати все спочатку.
У наш же час метою законодавства про неспроможність стало збереження підприємства-боржника шляхом застосування різних заходів реорганизационной характеру.
Франція
До 1967р. процес банкрутства у Франції майже повністю зводився до ліквідації підприємства-боржника; всі його кошти йшли на погашення боргів. Закон про банкрутство 1967р. і подальший відповідний Декрет передбачали можливість захисту підприємства та укладення угоди з кредиторами. Але практично ці можливості майже не використовувалися, і лише 2-3% розглядів з даної категорії справ у період дії Закону 1967р. розв'язалися компромісом. Решта справи закінчилися ліквідацією боржників.
У 1985р у Франції був прийнятий новий закон, що стосується неспроможності підприємств, що передбачає більший захист підприємств, багато в чому зумовлену проблемою збереження робочих місць.
За французьким законодавством банкрутом може бути визнане як фізична особа, так і юридична ("будь-який комерсант, ремісник, а також будь-яка юридична особа приватного права"). Розглядом справ про неспроможність займаються в основному комерційні суди.
Можливі заявники стандартні у багатьох країнах. Ними є сам боржник, його кредитори і прокурор. У Франції і в Англії, до того ж, виробництво у справі про неспроможність може бути розпочато з ініціативи суду. Провадження у справі про неспроможність починається в тому випадку, коли боржник виявляється не в змозі платити борги. Мінімальна сума несплачених боргів законодавством Франції (також як і в ФРН) не встановлена.
При прийнятті судом клопотання і винесенні рішення про порушення справи про неспроможність суд аналізує передувала діяльність підприємства, визначаючи час, коли підприємство вступило в "стадію несплати по заборгованостях". Період з встановленого моменту і до моменту прийняття судом клопотання про порушення справи про неспроможність іменується "періодом підозрілості". Встановлення цього періоду має значення для опротестування таких операцій підприємства, здійснених у вказаний період, як дача заставної або права на утримання майна, погашення заздалегідь боргів, безоплатна передача майна або передача його за неадекватну вартість. Такі угоди можуть бути анульовані на вимогу судового адміністратора, представника кредиторів або ліквідатора. Суд може також визнати недійсними передачі прав власності, зроблені протягом шести місяців до початку припинення виплат, якщо це завдало шкоди інтересам кредиторів.
Після прийняття клопотання та оголошення про початок реабілітаційного процесу починається "період спостереження" - період оцінки підприємства-боржника і винесення рішення про реорганізацію або ліквідацію підприємства. Судовий адміністратор подає план продовження діяльності або передачі підприємства-боржника в оренду. Якщо плани продовження діяльності не вважаються реалістичними, підприємство підлягає ліквідації.
Особливе місце займає така реорганизационная процедура, як здача підприємства в оренду. Закон 1985р. встановив, що орендні відносини до підприємства-боржника застосовуються лише у випадку виняткового значення діяльності підприємства для життєдіяльності регіону. Встановлено максимальний термін оренди - 2 роки, після закінчення яких орендар повинен викупити підприємство. Якщо ж орендар не викуповує підприємство, вже проти нього порушується провадження у справі про банкрутство з метою стягнення коштів для погашення кредиторської заборгованості підприємства.
При продажу майна найбільш вдалим видається варіант продажу підприємства як виробничої одиниці, а не по частинах, при найбільшій захисту робочих місць, з урахуванням, природно, інтересів кредиторів.
Працівники підприємства-боржника, за Законом 1985 року, отримали "надпріоритетом" над іншими категоріями кредиторів, їм збережена заробітна плата на період до 60 днів. Крім того, за клопотанням кредитора суд може встановити позачергової порядок покриття боргу.
Німеччина
Правовою основою розгляду справ про неспроможність у Німеччині є Конкурсний Статут 1877г. у редакції 1898р., з урахуванням змін і доповнень, внесених прийнятими з того часу більш ніж 20 законами по даному питанню.
Справа про неспроможність в Німеччині може бути відкрито стосовно будь-якої особи, незалежно від здійснення ним підприємницької діяльності, який опинився нездатним платити борги. Для порушення судом провадження у справі про неспроможність у Німеччині необхідний лише факт неплатежів, без визначення мінімальної суми заборгованості. Справи даної категорії розглядають всі цивільні суди.
При встановленні факту кризової ситуації на підприємстві особами, уповноваженими кредиторами, проводиться первинний аналіз стану підприємства з виявленням основних його проблем. Проводиться комплекс заходів, спрямованих на підвищення ліквідності підприємства, таких, як зниження витрат, запасів нереалізованої продукції, призначення "кризового керівника" для господарської та фінансової стабілізації підприємства.
За прийняття першочергових заходів створюється комітет з реструктуризації підприємства, що складається з фахівців у різних галузях господарської діяльності, який проводить детальний аналіз стану підприємства і висуває пропозиції щодо подальшої долі підприємства.
Вирішальним критерієм є якість продукції, ринковий попит на неї, економічність виробництва та інші "реально-економічні" параметри.
Якщо положення безнадійно - кредитні відносини з боржником розриваються та ініціюються процедури з визнання підприємства неспроможним у судовому порядку.
При прийнятті рішення про можливість відновлення платоспроможності підприємства розробляється подальший план, що супроводжується, як правило, поступками з боку кредиторів у вигляді часткової відмови від вимог, які можуть бути переоформлені у позички на нових умовах.
При розгляді справи про неспроможність в суді і при встановленні факту неплатоспроможності боржника існує два варіанти розвитку подій - укладання мирової угоди між боржником і кредиторами щодо виплати боргів або процедура конкурсного виробництва.
Після закінчення конкурсного виробництва в Німеччині, так само як і у Франції, припиняються всі процесуальні дії щодо майна боржника у зв'язку з оголошенням його неспроможним, припиняють своє існування органи конкурсного управління, боржник знову набуває право управління майном, не реалізованим під час конкурсного виробництва, кредитори отримують право самостійного стягнення за боргами в частині, не покритій в процесі конкурсного виробництва.
Таким чином, у вказаних країнах звільнення від боргів як результат конкурсного виробництва відсутній.
Англія, США
Загальні положення про неспроможність регулюються в Англії законом про неплатоспроможність 1986р., А в США - законом про банкрутство 1979р., З наступними змінами. Ці правові акти регулюють визнання неспроможними майже всіх суб'єктів господарської діяльності, за деяким винятком.
Так, в Англії, за законом 1986р., Можуть бути визнані безпідставними фізичні особи і компанії, за винятком страхових компаній, які створюються, функціонують і ліквідуються, відповідно до закону про страхові компанії 1982р., А також банків та інших банківських інститутів, правове становище яких регламентується законом про банки 1979р. У США, відповідно до закону 1979р., Можуть бути визнані банкрутами фізичні особи, товариства і корпорації. Виняток становлять страхові та банківські корпорації, а також будівельні та кредитні установи та спілки, що підкоряються спеціального законодавства.
Справи про визнання невтішними в Англії і США розглядають спеціальні суди. Заява клопотання до суду боржником і кредиторами допускається лише при перевищенні заборгованості встановленого розміру. В Англії суд може сам порушити справу про визнання неспроможним, якщо порушені суспільні інтереси чи того вимагають інтереси кредиторів, або компанія, на думку суду, неминуче стане неплатоспроможною.
В Англії, у разі встановлення факту неплатоспроможності боржника-юридичної особи можуть застосовуватися реорганізаційні процедури, такі, як добровільне врегулювання боргів, адміністрування доходів компанії, управління доходами компанії. Іншим варіантом є ліквідація боржника. До фізичних осіб застосовується процедура добровільного врегулювання боргів або конкурсне виробництво.
У США до неспроможним боржникам можуть застосовуватися такі заходи:
- Реорганізація (перебудова фінансів, погашення боргів, виплата дивідендів) здійснюється самим боржником, але в разі виявлення з його боку обману або некомпетентності збори кредиторів може призначити для проведення реорганізації тимчасового керуючого;
- Ліквідація в процесі конкурсного виробництва проводиться тимчасовим керуючим, вибираним зборами кредиторів і підзвітним йому;
- Заходи, передбачені спеціальними нормативними актами - по відношенню до боржників, які не потрапляють в сферу дії закону 1979р.
Із завершенням конкурсного виробництва в Англії і США боржник звільняється від своїх боргів, за деяким винятком (стягнення аліментів, вимоги про відшкодування шкоди тощо). Звільнення від боргів у процесі конкурсного виробництва має значення лише для фізичних осіб. Юридичні ж особи припиняють своє існування із завершенням конкурсного виробництва.
Республіка Казахстан
Законодавчими актами, що регулюють неспроможність у Республіці Казахстан, є Загальна Частина Цивільного Кодексу Республіки Казахстан, прийнята 27.12.1994г. і набула чинності з 01.03.1995г., а також Указ Президента РК "Про банкрутство", підписаний 07.04.1995г.
Указ про банкрутство пропонує наступну формулювання банкрутства:
"Банкрутство - стійка нездатність індивідуального підприємця або юридичної особи задовольнити вимоги своїх кредиторів і виконати податкові та інші обов'язкові платежі внаслідок перевищення пасивів боржника над його активами".
Порівняння даного визначення до норм ГК РК дозволяє зробити висновок про неможливість прямого тлумачення даного визначення. Так, наприклад, виходячи зі змісту визначення, для визнання підприємства банкрутом, необхідно одночасне наявність заборгованості кредиторам і по сплаті обов'язкових платежів. Але, враховуючи норми ДК РК, справу про банкрутство за позовом кредитора може бути порушено навіть при призупинення платежів боржником хоча б по одному зі своїх зобов'язань протягом трьох місяців з дня настання строку платежу.
Також, Указ про банкрутство побічно вказує, що банкрутом може бути визнано будь-яка юридична особа. Але ДК РК передбачає, що такі юридичні особи, як установи та казенні підприємства, відповідають за своїми зобов'язаннями не всім закріпленим за ними майном, а лише перебувають у їх розпорядженні грошовими коштами. Таким чином, при недостатності у такої юридичної особи коштів для задоволення зобов'язань питання може ставитися лише про покладання відповідальності на власника, а не про визнання юридичної особи банкрутом.
Визначення банкрутства не дає вказівок на певний термін, протягом якого мають бути відсутні платежі за зобов'язаннями. Але подальше вивчення тексту Указу про банкрутство дозволяє зробити висновок про мінімальний термін в три місяці, так як за нормами указу, кредитор, звертаючись до суду, повинен представити докази відсутності платежів протягом 3 місяців.
Справа про банкрутство розглядається судом, і лише судом; боржник може бути визнаний банкрутом. Протягом одного місяця з дня підготовки справи до судового розгляду суд повинен прийняти рішення або про визнання боржника заможним (у разі виявлення реальної можливості задоволення вимог кредиторів або укладення мирової угоди), або про визнання боржника банкрутом і ліквідації його, або винести ухвалу про призупинення провадження у справі та проведення реорганізаційних процедур. Реорганізаційних процедур, які застосовуються до неспроможного боржника, є зовнішнє управління і санація. Можливо, застосування як однієї з них, так і обох одночасно. На проведення зовнішнього управління потрібна згода більше 50% кредиторів (за сумою боргів). Для проведення санації згоди кредиторів не потрібно.
Ліквідаційні виробництво оголошується судом, який повідомляє про це орган, що здійснює державну реєстрацію суб'єктів господарської діяльності та призначає ліквідаційну комісію. Ліквідаційна комісія встановлює порядок і строки проведення ліквідації, проводить інвентаризацію майна і його оцінку, облік боргів і проводить конкурс з продажу майна боржника.
1.7. Порівняльна характеристика методів прогнозування
банкрутству підприємств та оцінка їх ефективності
На сучасному етапі розвитку російської економіки на перший план виходять проблеми, пов'язані з виявленням несприятливих тенденцій розвитку підприємства, вибору методу оцінки банкрутства. А методик, що дозволяють з достатнім ступенем вірогідності прогнозувати несприятливий результат, практично немає. Більш того, немає єдиного джерела, який би описував більшість відомих методик. У додатку 2 дається короткий огляд основних методик прогнозування банкрутства, що зустрічаються в літературі і на практиці; в додатку розглянуті переваги і недоліки кожного методу, їх показники та розрахункові формули.
Різні методики передбачення банкрутства, як прийнято називати їх у вітчизняній практиці, передбачають різні види криз. Саме тому оцінки, отримані за їх допомогою, нерідко настільки сильно розрізняються. Всі ці методики можна було б назвати криза-прогнозними (К-прогнозними). Будь-який з означених видів криз може призвести до колапсу (смерті) підприємства. Тому, розуміючи механізм банкрутства як юридичне визнання такого колапсу, дані методики умовно можна назвати методиками передбачення банкрутства. Хоча жодна з них не може претендувати на використання в якості універсальної саме через "спеціалізації" на якому-небудь одному вигляді кризи. Тому доцільно відстеження динаміки зміни результуючих показників по декількох з них. Вибір конкретних методик може диктуватися особливостями галузі, в якій працює підприємство. Більш того, навіть самі методики можуть і повинні піддаватися коректуванню з урахуванням специфіки галузей.

2. ДІАГНОСТИКА БАНКРУТСТВА НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ «УДМУРТАГРОХІМ»
2.1. Коротка характеристика підприємства
Організація «Удмуртагрохім», що має організаційно-правову форму - відкрите акціонерне товариство, засноване фізичними особами для спільної господарської діяльності, задоволення суспільних потреб з метою отримання прибутку, виконанні робіт та наданні послуг.
Акціонерне товариство було утворено шляхом реорганізації товариства з обмеженою відповідальністю в 2004 році. Саме ТОВ «Удмуртагрохім» почала діяти ще на початку 90-х років.
Акціонерне товариство є юридичною особою по російському праву: діє на підставі Статуту та Установчого договору, має у власності відособлене майно і відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді.
Статутний капітал організації становить 1 мільйон рублів. Юридична адреса: Удмуртська Республіка, м. Іжевськ, вул. В. Сівкова, 120.
Основними видами діяльності є: діяльність агентів з оптової торгівлі добривами, пестицидами та іншими агрохімікатами; впровадження передових технологій і досягнення науково технічного прогресу в галузі виробництва та переробки сільськогосподарської продукції; переробка сільськогосподарської продукції; торгово-закупівельна та посередницька діяльність; створення підсобних промислів; підприємницька і комерційна діяльність, що не суперечить законодавству. ВАТ «Удмуртагрохім» співпрацює з сільськогосподарськими організаціями і колгоспами Удмуртської Республіки.
Вищим органом товариства є загальні збори акціонерів. У перервах між зборами роботу виконавчих органів контролює рада директорів, який обирається в кількості трьох осіб.
Виконавчим органом товариства є генеральний директор, який призначається загальними зборами акціонерів з числа директорів, строком на три роки. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснюється ревізійною комісією у складі не менше трьох осіб. До ревізійної комісії не можуть входити члени ради директорів, а також генеральний директор.
2.2. Аналіз майнового стану організації ВАТ «Удмуртагрохім»
2.2.1. Аналіз забезпеченості чистими активами
Аналіз забезпеченості чистими активами підприємства представлений в таблиці 1.
Таблиця 1
Забезпеченість чистими активами
Показник
На 01.01.05г.
На 01.01.06р.
На 01.01.07р.
Основні засоби, тис. руб.
45550
68185
73979
Незавершене будівництво, тис. руб.
25000
11716
24806
Довгострокові фінансові вкладення, тис. руб.
12
0
0
Запаси, тис. руб.
62572
90250
85352
ПДВ, тис. руб.
1874
121
22
Дебіторська заборгованість, тис. руб.
4684
2811
4945
Короткострокові фінансові вкладення, тис. руб.
410
422
422
Грошові кошти, тис. руб.
341
275
1504
Інші оборотні активи, тис. руб.
25
0
0
Разом активи, тис. руб.
69906
93879
92245
Довгострокові зобов'язання, тис. руб.
969
15957
33501
Короткострокові кредити і позики, тис. руб.
29360
28758
28219
Кредиторська заборгованість, тис. руб.
25588
32337
30164
Заборгованість перед учасниками з виплати доходів, тис. руб.
0
1410
0
Разом пасиви, тис. руб.
55917
78462
91884
Чисті активи, тис. руб.
13989
15417
361
Статутний капітал, тис. руб.
495
495
83817
Валюта балансу, тис. руб.
140468
173780
191030
Питома вага чистих активів у вартості майна
0,20
0,16
0,004
Коефіцієнт співвідношення чистих активів і статутного капіталу
28,26
31,15
0,004
На основі даних таблиці 1 можна зробити висновок про те, що у ВАТ «Удмуртагрохім» спостерігається критична ситуація незабезпеченості чистими активами.
2.2.2. Аналіз руху і стану основних засобів
Основні засоби мають велику питому вагу в довгострокових активах підприємства. Тому особливу увагу приділяють вивченню стану, динаміки та структури основних засобів.
Для оцінки руху та стану основних засобів розраховуються такі відносні показники, які представлені в таблиці 2.
Таблиця 2
Оцінка руху та стану основних засобів
Показник
На 01.01.05г.
На 01.01.06р.
На 01.01.07р.
Вартість які поступили основних засобів, тис. руб.
2087
28660
12987
Вартість вибулих основних засобів, тис. руб.
924
2870
720
Первісна вартість основних засобів на початок періоду, тис. руб.
97811
98974
124764
Первісна вартість основних засобів на кінець періоду, тис. руб.
98974
124764
137031
Залишкова вартість основних засобів на кінець періоду, тис. руб.
45550
68185
73979
Коефіцієнт оновлення основних засобів
0,02
0,23
0,09
Коефіцієнт вибуття основних засобів
0,009
0,029
0,006
Коефіцієнт інтенсивності оновлення основних засобів
2,22
7,93
15
Коефіцієнт придатності основних засобів
0,46
0,55
0,54
За даними таблиці 2 можна зробити висновок, що у ВАТ «Удмуртагрохім» основні засоби перебувають у незадовільному стані, оскільки коефіцієнти придатності основних засобів у 2004 - 2006 рр.. мають значення близьке до критичних. Проте позитивним моментом є те, що темпи оновлення основних засобів перевищують темпи їх вибуття. На це вказують коефіцієнти інтенсивності оновлення.
2.3. Аналіз фінансової стійкості і платоспроможності організації
Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності ВАТ «Удмуртагрохім» представлений у таблиці 3

Таблиця 3

Стан джерел формування матеріальних запасів
Показник
На 01.01.05г.
На 01.01.06р.
На 01.01.07р.
Матеріальні запаси, тис. руб.
62572
90250
85352
Власні оборотні кошти, тис. руб.
13989
15417
361
Функціонуючий капітал, тис. руб.
14685
31374
33862
Загальна сума джерел формування матеріальних запасів, тис. руб.
66812
87066
88653
Відхилення СОС від МОЗ, тис. руб.
- 48584
- 74833
- 84991
Відхилення ФК від МОЗ, тис. руб.
- 47887
- 58876
- 51490
Відхилення І від МОЗ, тис. руб.
4240
- 3184
3301
На основі даних таблиці 3 можна зробити висновок про те, що в 2004 р. і 2006 р. ВАТ «Удмуртагрохім» відноситься до третього типу фінансової стійкості, який відповідає положенню, коли організація для покриття частини своїх запасів змушена залучати додаткові джерела покриття (недостатній рівень внутрішньої фінансової стійкості, але при якому все-таки зберігається можливість відновлення рівноваги за рахунок поповнення джерел власних коштів).
2.4. Оцінка показників ринкової фінансової стійкості організації
Оцінка показників фінансової стійкості ВАТ «Удмуртагрохім» представлена ​​в таблиці 4.
Таблиця 4
Оцінка показників ринкової фінансової стійкості

Показник
На 01.01.05г.
На 01.01.06р.
На 01.01.07р.
1
Залишкова вартість основних засобів, тис. руб.
45 550
68 185
73 979
2
Виробничі запаси, тис. руб.
21 373
35 092
26 524
3
Матеріальні запаси, тис. руб.
62 572
90 250
85 352
4
Незавершене виробництво, тис. руб.
677
776
897
5
Дебіторська заборгованість, тис. руб.
4 684
2 811
4 945
6
Оборотні активи, тис. руб.
69 906
93 879
92 245
7
Власні оборотні кошти, тис. руб.
13 989
15 417
361
8
Власний капітал, тис. руб.
84 551
95 318
99 146
9
Позикові і додатково залучені джерела, тис. руб.
55 917
78 462
91 884
10
Валюта балансу, тис. руб.
140 468
173 780
191 030
11
Коефіцієнт незалежності (автономії)
0,60
0,55
0,52
12
Питома вага позикових коштів у вартості майна
0,40
0,45
0,48
13
Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів
0,66
0,82
0,93
14
Питома вага дебіторської заборгованості у вартості майна
0,03
0,02
0,03
15
Частка дебіторської заборгованості в поточних активах
0,07
0,03
0,05
16
Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними оборотними засобами
0,22
0,17
0,004
17
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами
0,20
0,16
0,004
18
Коефіцієнт маневреності
0,17
0,16
0,004
Продовження Таблиці 4
19
Коефіцієнт реальної вартості майна
0,48
0,60
0,53
Дані таблиці 4 показують, що в цілому в організації коефіцієнт автономії, який визначається як відношення власного капіталу до валюти балансу, становить 0,52 при мінімальному значенні коефіцієнта 0,5, виходячи з цього, можна зробити висновок, що всі зобов'язання організації можуть бути покриті власними засобами.
Частка позикового капіталу за аналізований період збільшилася на 20% і перевищує нормативний показник (не більше 0,4). Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів, збільшився на 40,9%. Це свідчить про те, що в організації фінансова залежність від зовнішніх джерел збільшилася.
Слід зауважити, що спостерігається зниження частки дебіторської заборгованості в поточних активах в 2006 році в порівнянні з 2004 роком на 28,57%, це свідчить про збільшення оборотності готової продукції.
Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними оборотними коштами є критичним, тому що він повинен бути близький до одиниці.
На даний момент структура балансу ВАТ «Удмуртагрохім» може бути визнана незадовільною.
2.5. Оцінка ліквідності бухгалтерського балансу

Оцінка ліквідності бухгалтерського балансу ВАТ «Удмуртагрохім» представлена ​​в таблиці 5 і таблиці 6.

Таблиця 5

Абсолютні показники ліквідності бухгалтерського балансу
Показник
На 01.01.05г.
На 01.01.06р.
На 01.01.07р.
1. Найбільш ліквідні активи, тис. руб. (А1)
751
697
1 926
2. Швидко реалізовані активи, тис. руб. (А2)
4 709
2 811
4 945
3. Повільно реалізовані активи, тис. руб. (А3)
64 458
90 371
85 374
4. Важко реалізовані активи, тис. руб. (А4)
70 562
79 901
98 785
5. Разом активи
140 468
173 780
191 030
6. Найбільш термінові зобов'язання, тис. руб. (П1)
25 588
32 337
30 164
7. Короткострокові пасиви, тис. руб. (П2)
29 360
28 758
28 219
8. Довгострокові пасиви, тис. руб. (П3)
969
17 367
33 501
9. Постійні пасиви, тис. руб. (П4)
84 551
95 318
99 146
10. Разом пасиви
140 468
173 780
191 030
11. Різниця між найбільш ліквідними активами і найбільш терміновими зобов'язаннями, (+/-) тис. руб. (А1-П1)
-24 837
-31 640
-28 238
12. Різниця між швидко реалізованими активами і короткостроковими пасивами, (+/-) тис. руб. (А2-П2)
-24 651
-25 947
-23 274
13. Різниця між повільно реалізованими активами і довгостроковими пасивами, (+/-) тис. руб. (А3-П3)
63 489
73 004
51 873
14. Різниця між постійними пасивами і важко реалізованими активами, (+/-) тис. руб. (П4-А4)
13 989
15 417
361
На основі даних таблиці 5, перевіримо чи виконується умова абсолютної ліквідності бухгалтерського балансу на 01.01.2007 року:
1 926 <30 164; 4945 <28 219; 85374> 33501; 98 785 <99 146.
Найбільш термінові зобов'язання (П1) - кредиторська заборгованість - не покриваються найбільш ліквідними активами (А1), до яких відноситься грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення, в 2006 р. спостерігається дефіцит найбільш ліквідних активів у розмірі 28 238 тис.руб.
Це означає, що підприємство не може швидко розрахуватися з найбільш терміновими зобов'язаннями (господарської кредиторської заборгованості).
Короткострокові кредити і позики також не покриваються швидко реалізованими активами, до яких відноситься дебіторська заборгованість, готова продукція, товари відвантажені та інші активи.
Третя ж частина нерівності виконується: повільно реалізовані активи (запаси, інші активи) покривають довгострокові пасиви (довгострокові зобов'язання, заборгованість учасникам по виплаті доходів можуть бути погашені за рахунок повільно реалізованих активів).
Четверта частина нерівності виконується: необоротні активи повністю профінансовані за рахунок власних коштів.
На підставі вище викладеного можна зробити висновок, що умова абсолютної ліквідності не виконується.
Виходячи з таблиці можна зробити висновок, що у балансу ВАТ «Удмуртагрохім» перспективна ліквідність, тому що виконується умова:
П4-А4> 0; (А1-П1) + (А2-П2) <0; (А1-П1) + (А2-П2) + (А3-П3)> 0
361> 0; - 28238 - 23274 = - 51 512 <0; - 51512 + 51873 = 361> 0
Це свідчить про те, що з урахуванням майбутніх надходжень і платежів ТОВ «Удмуртагрохім» зможе забезпечувати свою платоспроможність і ліквідність.
Поряд з абсолютними показниками для оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства розраховують відносні показники: коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт термінової ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт загальної платоспроможності.
Таблиця 6
Відносні показники ліквідності і платоспроможності ВАТ «Удмуртагрохім»
Показник
На 01.01.05г.
На 01.01.06р.
На 01.01.07р.
1. Грошові кошти, тис. руб.
341
275
1 504
2. Короткострокові фінансові вкладення, тис. руб.
410
422
422
3. Дебіторська заборгованість, тис. грн.
4 684
2 811
4 945
4. Інші оборотні активи, тис. грн.
25
0
0
5. Матеріальні запаси, тис. руб.
62 572
90 250
85 352
6. Власний капітал, тис. руб.
84 551
95 318
99 146
7. Короткострокові зобов'язання, тис. грн.
54 948
62 505
58 383
8. Довгострокові зобов'язання, тис. руб.
969
15 957
33 501
9. Коефіцієнт поточної ліквідності
1,24
1,50
1,58
10. Коефіцієнт термінової ліквідності
0,10
0,06
0,12
11.Коеффіціент абсолютної ліквідності
0,01
0,01
0,03
12.Коеффіціент загальної платоспроможності
1,51
1,21
1,08
Проаналізувавши ліквідність ВАТ «Удмуртагрохім» можна зробити висновок, що в організації спостерігається критична ситуація неспроможності і низькою кредитоспроможності. Так як показники ліквідності нижче встановленої норми.
Однак слід зазначити, що в 2006 році коефіцієнт поточної ліквідності став вище 27,42%. Це вказує на те, що в організації, в якійсь мірі поточні активи покривають короткострокові зобов'язання.
У цілому ж для поліпшення фінансового стану ВАТ «Удмуртагрохім» необхідно поліпшити ряд фінансових показників, які можна домогтися шляхом зниженням запасів і витрат, збільшенням джерел власних коштів, або за рахунок зростання довгострокових позик і кредитів.
2.6. Аналіз ділової активності і рентабельності
2.6.1 Оцінка показників оборотності коштів організації
Поняття «ділова активність» характеризується системою показників ефективності використання підприємством всіх наявних ресурсів (основних, оборотних, трудових). До системи показників ділової активності відносяться різні показники оборотності. Ці показники є дуже важливими, тому що показують швидкість обороту коштів (повернення в грошовій формі) та безпосередньо впливають на платоспроможність. Оцінка показників оборотності коштів організації представлена ​​в таблиці 7.
Таблиця 7
Оцінка оборотності засобів організації

Показник

На 01.01.05г.
На 01.01.06р.
На 01.01.07р.
1. Грошова виручка, тис. руб.
170 501
232 793
242 076
2. Собівартість реалізованої продукції, тис. руб.
153 927
198 532
221 572
3. Середня вартість сукупних активів, тис. грн.
131 301
157 124
182 405
4. Середня вартість оборотних активів, тис. грн.
64 140
81 893
93 062
5. Середня вартість власного капіталу, тис. руб.
84 201
89 935
97 232
6. Середня вартість матеріальних запасів, тис. руб.
57 100
76 411
87 801
7. Середня вартість готової продукції, тис.руб.
2 713
2 860
5 684
8. Середня вартість виробничих засобів, тис. руб.
103 887
133 279
158 883
Продовження Таблиці 7
9. Середня вартість дебіторської заборгованості, тис.руб.
3 864
3 748
3 878
10. Середня вартість кредиторської заборгованості, тис.руб.
23 900
28 963
31 251
11.Коеффіціент оборотності сукупних активів
1,30
1,48
1,33
12. Коефіцієнт оборотності мобільних засобів
2,66
2,84
2,60
13. Коефіцієнт оборотності власного капіталу
2,02
2,59
2,49
14. Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів
2,70
2,60
2,52
15. Коефіцієнт оборотності готової продукції
62,85
81,40
42,59
16. Коефіцієнт оборотності виробничих засобів
1,64
1,75
1,52
17. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
44,13
62,11
62,42
18. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
7,13
8,04
7,75
За даними таблиці 7 можна зробити наступні висновки: зменшення коефіцієнта оборотності сукупних активів в 2006 році в порівнянні з 2004 роком свідчить про уповільнення кругообігу коштів, спостерігається тенденція до бездіяльності частини власних коштів; зменшення коефіцієнта оборотності готової продукції свідчить про зменшення попиту на продукцію організації і, як наслідок, відбувається відносне збільшення виробничих запасів і незавершеного виробництва; зниження коефіцієнта оборотності виробничих засобів відображає зниження ефективності використання основних і матеріальних оборотних коштів; позитивним моментом є прискорення оборотності дебіторської і кредиторської заборгованості про що свідчить зростання відповідних коефіцієнтів.
2.6.2. Оцінка системи показників рентабельності
Показники рентабельності характеризує ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат і т.д. Вони більш повно, ніж прибуток характеризують остаточні результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Оцінка показників рентабельності представлена ​​в таблиці 8.
Значення рентабельності:
1 - 5% - низька рентабельність,
Травень -20% - середня рентабельність,
20 - 30% - висока рентабельність,
понад 30% - понад рентабельність.
Таблиця 8
Оцінка показників рентабельності

Показник

На 01.01.05г.
На 01.01.06р.
На 01.01.07р.
1. Грошова виручка, тис. руб.
170 501
232 793
242 076
2. Собівартість реалізованої продукції, тис. руб.
153 927
198 532
221 572
3. Прибуток від продажу, тис. руб.
13 153
26 127
20 504
4. Прибуток до оподаткування, тис. руб
10 927
14 103
2 418
5. Чистий прибуток, тис. грн.
10 927
14 103
2 418
6. Середня вартість сукупних активів, тис. грн.
131 301
157 124
182 405
7. Середня вартість поточних активів, тис. грн.
64 140
81 893
93 062
8. Середня вартість власного капіталу, тис. руб.
84 201
89 935
97 232
Продовження Таблиці 7
9. Середня вартість основних засобів, тис. грн.
46 787
56 868
71 082
10. Середня вартість матеріальних запасів, тис. руб.
57 100
76 411
87 801
11. Рентабельність сукупних активів
7,78
8,12
1,27
12. Рентабельність поточних активів
15,63
15,02
2,62
13. Рентабельність власного капіталу
12,92
14,8
2,44
14. Рентабельність матеріальних активів
9,93
8,89
1,52
15. Рентабельність виручки
7,71
11,22
8,47
16. Рівень рентабельності
8,54
13,16
9,25
Дані таблиці 8 свідчить про середній, але близькому до низького рівня рентабельності роботи підприємства. Рентабельність майже всіх показників знизилася, тобто неефективно використовуються активи підприємства: власний капітал, основні засоби та матеріальні запаси. Зниження рентабельності виручки в 2006 році порівняно з 2005 роком показує на зменшення попиту на продукцію, погіршення конкурентоспроможності реалізованих товарів. На 100 рублів умовно вкладених коштів підприємство отримує прибутку 9 руб. 25 коп, хоча у 2005 році отримувало 13 руб. 16 коп., Що на 40% більше.
2.7. Оцінка критеріїв неспроможності організації
Однією з категорій ринкового господарювання є банкрутство або неспроможність господарюючого суб'єкта. Під банкрутством підприємства розуміють його нездатність фінансувати поточну операційну діяльність і погасити строкові зобов'язання.
Показниками для оцінки задовільності структури балансу підприємства є:
1) коефіцієнт поточної ліквідності, який визначається за формулою 1 за даними балансу організації:
К1 = ряд 290 / стор. 690 - (стр.630 + р. 640 + стор 650) (1)
2) коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами, що визначається за формулою 2 за даними балансу організації:
К2 = (стор. 490 - стор.190) / стор 290 (2)
Підставою для визнання структури балансу незадовільною, а підприємства - неплатоспроможним, є виконання однієї з наступних умов:
- К1 на кінець звітного періоду має значення менше 2;
- К2 на кінець звітного періоду має значення менше 0,1.
Якщо хоча б один з коефіцієнтів (К1 чи К2) має значення менше нормативного, розраховується коефіцієнт відновлення платоспроможності (К3) за період, рівний 6 місяцям.
К3 = [К1 + 6: Т (К1 - 2)] / 2
Якщо К3 приймає значення більше 1, це свідчить про наявність реальної можливості в підприємства відновити свою платоспроможність, і, навпаки, коли К3 менше 1, у підприємства відсутня реальна можливість найближчим часом відновити свою платоспроможність.
Якщо К1 більше або дорівнює 2, а К2 більше або дорівнює 0,1, розраховується коефіцієнт втрати платоспроможності (К4) за період, рівний 3 місяцям.
К4 = [К1 + 3: Т (К1 - 2)] / 2
Якщо К4 більше 1, в наявності реальна можливість у підприємства не втратити свою платоспроможність. Якщо К3 приймає значення менше 1, платоспроможність найближчим часом може бути втрачена.
Оскільки у ВАТ «Удмуртагрохім» коефіцієнт поточної ліквідності <2, то розрахуємо коефіцієнт відновлення платоспроможності:
К3 на 01.01.05г. = 0,69
К3 на 01.01.06р. = 0,65
К3 на 01.01.07р. = 0,78
На основі даного розрахунку можна зробити висновок, що у підприємства відсутня реальна можливість найближчим часом відновити свою платоспроможність.

3. ШЛЯХИ ВИХОДУ підприємства з кризового стану
Конкретні шляхи виходу підприємства з кризової фінансової ситуації залежать від причин його неспроможності. Оскільки більшість підприємств розоряється з вини неефективну державну політику, то одним із шляхів фінансового оздоровлення підприємств повинна бути державна підтримка неспроможних суб'єктів господарювання. Але зважаючи на дефіцит державного бюджету розраховувати на цю допомогу можуть не всі підприємства.
З метою скорочення дефіциту власного оборотного капіталу акціонерне підприємство може спробувати поповнити його за рахунок випуску і розміщення нових акцій і облігацій. Однак при цьому треба мати на увазі, що випуск нових акцій і облігацій може привести до падіння їх курсу і це теж може стати причиною банкрутства. Тому в західних країнах часто вдаються до випуску конвертованих облігацій з фіксованим відсотком доходу і можливістю їх обміну на акції підприємства.
Один із шляхів запобігання банкрутства акціонерних підприємств - зменшення або повна відмова від виплати дивідендів по акціях за умови, що вдасться переконати акціонерів у реальності програми фінансового оздоровлення та підвищення дивідендних виплат в майбутньому.
Важливим джерелом фінансового оздоровлення підприємства є факторинг, тобто поступка банку або факторинговій компанії права на востребование дебіторської заборгованості, або договір-цесія, за яким підприємство поступається своєю вимогою до дебіторів банку в якості забезпечення повернення кредиту.
Одним з ефективних методів оновлення матеріально-технічної бази підприємства є лізинг, який не вимагає повної одноразової оплати орендованого майна і служить одним із видів інвестування. Використання прискореної амортизації по лізингових операціях дозволяє оперативно оновлювати обладнання та вести технічне переозброєння виробництва.
Залучення кредитів під прибуткові проекти, здатні принести підприємству високий дохід, також є одним з резервів фінансового оздоровлення підприємства. Цьому ж сприяє і диверсифікація виробництва за основними напрямами господарської діяльності, коли вимушені втрати за одними напрямками покриваються прибутком від інших.
Зменшити дефіцит власного капіталу можна за рахунок прискорення його оборотності шляхом скорочення строків будівництва, виробничо-комерційного циклу, наднормативних залишків запасів, незавершеного виробництва і т.д.
Скорочення витрат на утримання об'єктів жілсоцкультбита шляхом передачі їх у муніципальну власність також сприяє припливу капіталу в основну діяльність.
З метою скорочення витрат і підвищення ефективності основного виробництва в окремих випадках доцільно відмовитися від деяких видів діяльності, які обслуговують основне виробництво (будівництво, ремонт, транспорт і т.п.) і перейти до послуг спеціалізованих організацій.
Якщо підприємство отримує прибуток і є при цьому неплатоспроможним, потрібно проаналізувати використання прибутку. При наявності значних відрахувань у фонд споживання цю частину прибутку в умовах неплатоспроможності підприємства можна розглядати як потенційний резерв поповнення власних оборотних коштів підприємства.
Велику допомогу у виявленні резервів поліпшення фінансового стану підприємства може надати маркетинговий аналіз з вивчення попиту та пропозиції, ринків збуту і формування на цій основі оптимального асортименту і структури виробництва продукції.
Одним з основних і найбільш радикальних напрямків фінансового оздоровлення підприємства є пошук внутрішніх резервів по збільшенню прибутковості виробництва і досягненню беззбиткової роботи за рахунок більш повного використання виробничої потужності підприємства, підвищення якості і конкурентоспроможності продукції, зниження її собівартості, раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, скорочення непродуктивних витрат і втрат.
Основну увагу при цьому необхідно приділити питанням ресурсозбереження: впровадження прогресивних норм, нормативів і ресурсозберігаючих технологій, використання вторинної сировини, організації дієвого обліку та контролю за використанням ресурсів, вивчення і впровадження передового досвіду в здійсненні режиму економії, матеріального і морального стимулювання працівників за економію ресурсів і скорочення непродуктивних витрат і втрат.
Для систематизованого виявлення й узагальнення всіх видів втрат на кожному підприємстві доцільно вести спеціальний реєстр втрат із класифікацією їх за певними групами:
- Від шлюбу;
- По виробництвам, не дала продукції;
- Від зниження якості продукції;
- Від незатребуваною продукції;
- Від втрати вигідних замовників, вигідних ринків збуту;
- Від неповного використання виробничої потужності підприємства;
- Від простоїв робочої сили, засобів праці, предметів праці та грошових ресурсів;
- Від перевитрати ресурсів на одиницю продукції в порівнянні з встановленими нормами;
- Від псування і недостачі матеріалів і готової продукції;
- Від списання не повністю амортизованих основних засобів;
- Від сплати штрафних санкцій за порушення договірної дисципліни;
- Від списання незатребуваною дебіторської заборгованості;
- Від простроченої дебіторської заборгованості;
- Від залучення невигідних джерел фінансування;
-Від несвоєчасного введення в дію об'єктів капітального будівництва;
- Від стихійних лих і т.д.
Аналіз динаміки цих втрат і розробка заходів щодо їх усунення дозволять значно поліпшити фінансовий стан суб'єкта господарювання.
В особливо важких випадках необхідно провести реінжиніринг бізнес-процесу, тобто докорінно переглянути виробничу програму, матеріально-технічне постачання, організацію праці та нарахування заробітної плати, підбору і розстановки персоналу, систему управління якістю продукції, ринки сировини і ринки збуту продукції, інвестиційну й цінову політику та ін

Висновок
Аналізуючи отримані показники фінансового стану «Удмуртагрохім», можна зробити наступні висновки:
- ВАТ «Удмуртагрохім» знаходиться в кризовому фінансовому стані, запаси і витрати не забезпечуються джерелами їх формування, підприємство знаходиться на межі банкрутства;
- У ВАТ «Удмуртагрохім» спостерігається критична ситуація незабезпеченості чистими активами;
- Підприємство відноситься до третього типу фінансової стійкості, який відповідає положенню, коли організація для покриття частини своїх запасів змушена залучати додаткові джерела покриття;
- В організації спостерігається критична ситуація неспроможності і низькою кредитоспроможності;
- Рентабельність майже всіх показників знизилася, тобто неефективно використовуються активи підприємства: власний капітал, основні засоби та матеріальні запаси.
На підставі вищевикладеного, і спираючись на результати оцінки можливого банкрутства, можна зробити висновок - над ВАТ «Удмуртагрохім» нависла загроза банкрутства.
У цілому ж для поліпшення фінансового стану ВАТ «Удмуртагрохім» необхідно поліпшити ряд фінансових показників, які можна домогтися шляхом зниженням запасів і витрат, збільшенням джерел власних коштів, або за рахунок зростання довгострокових позик і кредитів.
Головне в стратегії запобігання банкрутства підприємства, у вирішенні проблем ліквідності та платоспроможності полягає в професійному управлінні оборотними коштами. З одного боку, це передбачає оптимізацію джерел оборотних коштів на основі виробленої стратегії, а з іншого - розміщення цих засобів між матеріальними активами, а також у сфері виробництва та сфері обігу. Велику роль тут відіграє правильно обрана кредитна політика, пов'язана з використанням кредиту в якості фінансового важеля.
Проаналізувавши переваги і недоліки існуючих методів прогнозування можливого банкрутства, можна зробити висновок, що далеко не всі існуючі нині методики заслуговують довіри дослідника. Не всі з них складено коректно, не всі можуть застосовуватися в наших умовах, не всі дають адекватні результати. Одне і те ж підприємство одночасно може бути визнано безнадійним банкрутом, стійко розвиваються господарюючим суб'єктом і підприємством, що перебуває в передкризовому стані, - все визначає обрана методика прогнозування можливого банкрутства.
Слідом за багатьма російськими авторами можна відзначити, що численні спроби застосування іноземних моделей прогнозування банкрутства у вітчизняних умовах не принесли досить точних результатів в силу відмінностей ситуації в економіці. Були запропоновані різні способи адаптації «імпортних» моделей до російських умов, але коректність цієї адаптації також викликає сумніви у фахівців.
Багато методик важко застосовувати через умови обмеженості даних, в які потрапляє практично кожен сторонній дослідник стану підприємства. Зазвичай доводиться використовувати тільки дані бухгалтерської звітності. Ця обставина обмежує коло методик, які можуть бути застосовані виключно кількісними коефіцієнтним. Немає можливості використовувати якісні методи і методи бальних оцінок.

Список використаної літератури
1) Цивільний Кодекс РФ. М.: ИНФРА-М, 2004
2) Федеральний закон від 08.02.98г. № 6-ФЗ "Про неспроможності (банкрутство)" / "Російська газета" від 20.01.98 р., № 10
3) Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)» № 127-ФЗ від 26 жовтня 2002р.
4) Кіперман Г. Новий закон про банкрутство / Фінансова газета, 2005, № 47. с.34-45
5) Свириденко О.М. Призначення і цілі інституту банкрутства в господарському обороті / Право і економіка, 2003, № 3. с.6-9
6) Російське законодавство X-XX століть. У дев'яти томах. т.1 Законодавство Стародавньої Русі. - М: 1984. - С.68
7) Довідковий матеріал Арбітражного суду / Вісник Вищого Арбітражного суду РФ, 2007, № 2.с.6-7
8) Телюкіна М. Розвиток законодавства про неспроможність і банкрутство / Юрист, 2004, № 15.с.29-36
9) Нікітіна О.О. Банкрутство підприємств / Журнал для акціонерів, 2003, № 1.с.18-24
10) Колініченко Є.А. Ознаки банкрутства у Франції, Німеччині, Англії,
США, Казахстані та Росії / «Вісник ВАС РФ», 2005, № 8. с.36-78
11) Макарьева В.І. Ліквідація юридичної особи у зв'язку з його
банкрутством / Податковий вісник, 2001, № 7. с.15-19
12) Агапов Д.М. Банкрутство. / Агапов Д.М. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 336с.
13) Адаев Ю. В. Аналіз ефективності господарської діяльності підприємств в умовах ринку: Навчальний посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 268с.
14) Архипов О.Є. Процедура банкрутства в міжнародному праві. / Архипов О.Є. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 252с.
15) Баренбойм П. Правові основи банкрутства. - М., 2002. - 165с.
16) Грамотенко Т. А. Банкрутство підприємств: економічні аспекти. - М.: ПРІОР, 2006. - 176с.
17) Давидова Г.В., Бєліков А.Ю. Методика кількісної оцінки ризику банкрутства підприємств. М., 2003. - 68С.
18) Кареліна С.А. Правове регулювання неспроможності (банкрутства): учеб.-практ. посібник / Кареліна С.А. - М.: Волтерс Клувер, 2007. - 360С.
19) Ковальов А.І., Привалов В.П. Аналіз фінансового стану підприємства. - М.: Центр економіки і маркетингу, 2005. - 256с.
20) Ковальов О.П. Діагностика банкрутства. - М.: Финстатинформ, 2006. - 157с.
21) Лук'янов С. Б. Текст лекції за темою: "Діагностика неспроможності (банкрутства) підприємств". - К.: НГАЕіУ - Інститут економіки, обліку і статистики, 2003. - 120с.
22) Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник для вузів. / За ред проф. Н.П. Любушина - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2005 - 471с.
23) Ніколаєва Т. П. Фінанси підприємства / Московський міжнародний інститут економетрики, інформатики, фінансів і права. - М.: 2003. - 132с.
24) Новіков В.І. Неспроможність (банкрутство) в російському законодавстві. / Новіков В.І. М.: ИНФРА-М, 2003. - 271с.
25) Орєхова О.В. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник. - М.: ТОВ «Видавництво« Ексмо », 2007. - 231с.
26) Парена В.А., Долгальов І.А. Експрес-оцінка ймовірності банкрутства підприємства .- М.: ТОВ «Юрист», 2002. - 166с.
27) Попондопуло В.Ф. Конкурсне право: Правове регулювання неспроможності (банкрутства) підприємців: Навчальний посібник-СПб., 2004. - 373с.
28) Проданова Н.А. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / Проданова Н.А. - Ростов н / Д: Фенікс, 2006. - 336с.
29) Савенко І.А. Процедура банкрутства: ключові моменти. / Савенко І.А. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 268с.
30) Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Підручник. - 3-е вид., Перераб.і доп. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 425с.
31) Свиридов О.Ю., Туманова Є.В. Фінансовий менеджмент: Експрес-довідник для студентів вузів. - М.: ІКЦ «Март», Ростов н / Д: Видавничий центр «Март», 2007. - 240с.
32) Семенов А. Проблеми прогнозування банкрутства на вітчизняних підприємствах. - М.: Инфра-М, 2005. - 165с.
33) Степанов В. В. Неспроможність (банкрутство) у Росії, Франції, Англії, Німеччини. - М.: Статус, 2004. - 204с.
34) Телюкіна М. Співвідношення понять "неспроможність" і "банкрутства". - М.: ТОВ «Юрист», 2004. - 251с.
35) Фінансовий менеджмент: теорія і практика. / Под ред. Стоянової Є.С. - М.: Перспектива, 2005. - 254с.
36) Фінанси: навчальний посібник / За ред. Проф. Ковальової А. М. - Видання
4-е, перероблене і доповнене - М.: Фінанси і статистика,
2006. - 302с.
37) Фінанси підприємств: Навчальний посібник. Колл. авторів під ред. Бородіної Є. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2005. - 67с.
38) Фурманов М.І. Банкрутство в Росії. / М.І. Фурманов. - М.: Инфра-М.: ИНФРА-М, 2006. - 289с.
39) Челишев О.М. Розробка інструментальних методів прогнозування банкрутства підприємств: Дис. канд. екон. наук. - М., 2006. - 116c.
40) Шадріна Г.В. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності / Московський міжнародний інститут економетрики, інформатики, фінансів і права. - М.: 2002. - 138с.
41) Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С. Методика фінансового аналізу. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 176с.
42) Шеремет А.Д., Сайфулін Р. С. Фінанси підприємств. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 343с.
43) Економіка підприємства. Під ред. професора Сафронова Н.О.. - М.: Юність, 2006. - 110с.
44) Економіка підприємства: Учеб. посібник / Волков В.П., Ільїн А.І., Станкевич В.І. та ін; За заг. ред. Ільїна О.І., Волкова В.П.. М.: Нове знання, 2003. - 569с.

2004
2005
+ До 2004
2006
+ До 2005
2007
+ До 2006
Надійшло заяв про визнання боржників неспроможними (банкрутами)
з них:
прийнята до виробництва
Кількість справ, з яких проводилася
процедура фінансового оздоровлення
з них:
припинено провадження у справі у зв'язку
з погашенням заборгованості
Кількість справ, з яких проводилася
процедура зовнішнього управління
з них:
припинено провадження у справі у зв'язку
з відновленням платоспроможності
Прийнято рішень про визнання боржника банкрутом
і про відкриття конкурсного виробництва
з них:
- Державних муніципальних підприємств
- Муніципальних унітарних підприємств
Відмовлено у визнанні боржника банкрутом
Припинено виробництво у справі у зв'язку
із затвердженням мирової угоди
% До кількості справ, за якими
завершено виробництво
Розглянуто заяв, розбіжностей, скарг і клопотань у рамках справ про банкрутство
з них:
від відсторонення арбітражного керуючого
про встановлення розміру вимог кредиторів
Завершено провадження у справах про
неспроможність (банкрутство)
14277
9695
10
-
2081
28
(1,3%)
17081
511
623
688
170
0,3
53610
3213
33057
56440
14090
10093
29
1
(3,4%)
1369
14
(1,0%)
9390
623
916
163
150
0,7
87526
2162
59209
20116
-1,3%
+4,1%
-34,2%
-45,0%
+21,9%
+47,0%
- В 4,2 рази
+63,3%
-32,7%
+79,1%
- В 2,8 рази
32190
25643
32
2
(6,3%)
1013
21
(2,1%)
13963
718
1175
308
84
0,4
99220
1506
72405
18812
+ В 2,3 рази
+ В 2,5 рази
-26,0%
+48,7%
+15,2%
+28,3%
+ В 1,9 рази
+13,4%
-30,3%
+22,3%
-6,5%
91431
83068
39
8
(20,5%)
947
31
(3,3%)
76447
747
1947
737
106
0,2
119278
2625
92588
60848
+ В 2,8 рази
+ В 3,2 рази
-6,5%
+ В 5,5 рази
+4,0%
+65,7%
+ В 2,4 рази
+20,2%
+74,3%
+27,9%
+ В 3,2 рази

Додаток 1
ДОВІДКА
про розгляд арбітражними судами Російської Федерації справ про неспроможність (банкрутство) у 2004-2007 роках
Додаток 2
Порівняльна характеристика методів прогнозування банкрутства
1. Статистичний метод (імовірнісна оцінка)
Двофакторна модель Альтмана
Переваги: ​​- простота і можливість застосування при обмеженій інформації
Недоліки: - неможливість використання в російських умовах; - ні всебічної фінансової оцінки, відхилення від реалій;
- Точність розрахунків залежить від вихідної інформації при побудові моделі, помилка прогнозу ± 0,65
Z = -0,3877 - 1,0736 Кп +0,0579 Кфз
Z - показник ризику банкрутства,
Кп - коефіцієнт покриття (відношення поточних активів до поточних зобов'язань),
Кфз - коефіцієнт фінансової залежності, яка визначається як відношення позикових коштів до загальної величини пасивів.
(-0,3877), (-1,0736), (0,579) - вагові значення знайдені емпіричним шляхом (дослідно-статистичним способом). Для підприємств, у яких Z = 0, імовірність банкрутства становить 50%. Якщо Z <0, то ймовірність банкрутства менше 50% і далі знижується в міру зменшення Z. Якщо Z> О, то ймовірність банкрутства більше 50% і зростає зі зростанням Z
П'ятифакторна модель Альтмана
Переваги: ​​- у першому наближенні можна розділити господарюючі суб'єкти на потенційних банкрутів і небанкротов;
- Точність розрахунків залежить від прогнозованого періоду часу: 1 рік - 95%, 2 роки - 83%
Недоліки: - область застосування обмежена (тільки великі компанії з котируються акціями); - не враховує вплив рентабельності; - за своїм змістом це показник рентабельності капіталу (активів)
Z = 1,2 До про + 1,4 До нп + 3,3 К р + 0,6 К п + 1,0 До ом (застосовна для ВАТ)
До про - частка оборотних коштів в активах, тобто відношення поточних активів до загальної суми активів;
До нп - Рентабельність активів, обчислена виходячи з нерозподіленого прибутку, тобто відношення нерозподіленого прибутку до загальної суми активів;
К р - Рентабельність активів, обчислена за балансовою вартістю (тобто відношення прибутку до сплати% від суми активів;
До п - Коефіцієнт покриття за ринковою вартістю власного капіталу, тобто відношення ринкової вартості акціонерного капіталу до короткострокових зобов'язань;
До му - Віддача всіх активів, тобто відношення виручки від реалізації до загальної суми активів
Значення Z
Вірогідність банкрутства,%
Z <1.81
дуже висока
Z = [1,81; 2,7]
висока
Z = [2,7; 2,99]
вірогідність невелика
Z> 2.99
Імовірність незначна, дуже низька
Z = 0,7 До про + 0,8 До нп + 3,1 К р + 0,4 К п + 1,0 До му
(Застосовна для ЗАТ і підприємств, акції яких не котируються на ринку)
До п - Коефіцієнт покриття за балансовою вартістю, тобто відношення балансової вартості акціонерного капітал до короткострокових зобов'язань.
Продовження Додатка 2
Четирехфакторная модель Таффлера
Переваги: ​​- дозволяє відстежувати діяльність компанії в часі (моменти занепаду та відродження)
Недоліки: - область застосування обмежена (тільки для компанії, акції яких котируються на ринку); - точність розрахунків залежить від вихідної інформації при побудові моделі
Z = 0,53. X 1 +0,1 Зх 2 +0,18 х 3 +0,16 х 4
x 1 - прибуток від реалізації / короткострокові зобов'язання;
х 2 - оборотні активи / сума зобов'язань;
х 3 - короткострокові зобов'язання / сума активів;
х 4 - виручка / сума активів.
Якщо величина Z більше, ніж 0,3, то це говорить, що у фірми хороші довгострокові перспективи.
Якщо Z <0,2, то це свідчить про високу ймовірність банкрутства.
Система показників
У. Бівера для діагностики
банкрутства
Переваги: ​​- дозволяє визначати "рейтинг ризику банкрутства"; - прогноз банкрутства не тільки за кількістю, але і по тимчасовому характером
Система показників
1. Коефіцієнт Бівера = (чистий прибуток - амортизація) / (довгострокові + короткострокові зобов'язання)
2. Рентабельність активів = Чистий прибуток / активи
3. Фінансовий Леверидж = (довгострокові + короткострокові зобов'язання) / активи
4. К-т покриття активів чистим оборотним капіталом = (власний капітал - необоротні активи) / активи
5. К-т покриття = оборотні активи / короткострокові зобов'язання
Рейтингове число
Сайфуліна
І Кадикова
Переваги: ​​- застосування в цілях класифікації підприємств за рівнем ризику
Недоліки: - не дозволяє оцінити причини потрапляння підприємств у зону неплатоспроможних; - не враховує галузевої особливості підприємства
Z = 2.x 1 +0,1 х 2 +0,08 х 3 +0,45 х 4 + х 5
x 1 - коефіцієнт забезпеченості власними засобами (нормативне значення х р> 0,1);
х 2 - коефіцієнт поточної ліквідності (х 2> 2);
х 3 - інтенсивність обороту авансируемого капіталу, що характеризує обсяг реалізованої продукції, що припадає на 1 крб. коштів, вкладених у діяльність підприємства (х 3> 2,5);
х 4 - коефіцієнт менеджменту, що розраховується як відношення прибутку від реалізації до виручки;
х 5 - рентабельність власного капіталу (х 5> 0,2).
Z <1 - фін. стан не задовільний
Продовження Додатка 2
2. Метод експертних оцінок
Багатокритеріальна модель
Переваги: ​​- розробляється для конкретної організаційної системи, за участю його працівників, - має широке застосування, для різних рівнів управління;
-Оперативність і висока продуктивність отримання інформації для вироблення управлінського рішення
Недоліки: - залежить від кваліфікації учасників розробки моделі (вплив людського фактора); - залежить від знань і досвіду експерта (вплив інтуїтивних характеристик)
R = b1Х1 + b2Х2 + b3Х3 + ... + bnXn
R - інтегральний показник стану діяльності
Х1, Х2 ... Хn - значущі фактори, що впливають на стан діяльності, що увійшли в модель
b1, b2 ... bn - ваги відповідно факторів, що характеризують стан Х1, Х2 ... Хn (b1 + b2 + ... + bn = 1)
3. Метод аналогій
Модель "життєвий
цикл проекту "
Переваги: ​​- проект розглядається як "живий" організм, що має певні стадії розвитку; - можливість оцінити кожен етап, виявити причини небажаних наслідків, расклассифицировать і оцінити ступінь ризику
Недоліки: - використовується для визначення ризиків нових проектів; - на практиці важко зібрати відповідну інформацію
Життєвий цикл проекту = Етап розробки + Етап виведення на ринок + Етап росту + Етап зрілості + Етап занепаду
4. Метод оцінки фінансового стану
Інтегральна бальна оцінка
Переваги: ​​- системна, детальна характеристика неплатоспроможності, заснована на структурі балансу
Недоліки: - можливість отримання недостовірної інформації з завуальованій бухгалтерської звітності;
- На практиці важко зібрати інформацію для порівняння
Основні критерії: ліквідність, фінансова стійкість, рентабельність, віддача активів, ринкова активність
Продовження Додатка 2
Аналіз фінансових потоків (Дж. Ван Хорном)
Переваги: ​​- дає можливість оцінки термінів та обсягу необхідних позикових коштів; - оцінка доцільності взяття кредиту - простота розрахунків, наочність одержуваних результатів; - доступність необхідної інформації
Недоліки: - у вітчизняних умовах важко запланувати надходження грошових коштів і виплат на тривалий період
Основні статті, що відображаються у звіті про рух грошових коштів:
- Залишок грошових коштів на початок періоду
- Надходження грошових коштів (у тому числі реалізація продукції і послуг, кредити банків, дохід від інвестицій, дохід від продажу основних засобів, дохід від позареалізаційної операції)
- Витрати (в тому числі на виробництво, капіталовкладення, виплата відсотків т погашення дебіторської заборгованості, платежі до бюджету)
- Залишок грошових коштів на кінець періоду
- Чистий грошовий потік
Ціна підприємства
Переваги: ​​- на прихованій стадії банкрутства починається непомітне, особливо якщо не накладено спеціальний облік, зниження даного показника через несприятливі тенденцій як всередині, так і поза підприємством
Недоліки: - прогноз очікуваного зниження ціни потребує аналізу перспектив прибутковості і процентних ставок;
- Вимогливість до прогнозу ціни підприємства на найближчу та довгострокову перспективу
V = Пр / K
Пр - очікуваний прибуток до виплати податків, відсотків за позиками і дивідендів;
K - середньозважена вартість пасивів (зобов'язань) фірми (середній відсоток, який показує відсотки і дивіденди, які необхідно буде виплачувати у відповідності зі сформованими на ринку умовами за позиковий і акціонерний капітали).
Багатофакторна модель
Переваги: ​​- можливість визначення впливу використання кожного з ресурсу підприємства (праця, матеріали, сировину) на прибуток; - можливість оперативно виробити управлінське рішення і побудувати прогноз вигідних варіантів
Основні критерії:
- Індекси, зважені за ціною, обсягом
- Прибутковість і продуктивність
- Вплив продуктивності та відшкодування витрат на прибуток
Продовження Додатка 2
5. Метод доцільності витрат
Поріг рентабельності і виробничий левередж
Переваги: ​​- оцінює вплив внутрішніх факторів (витратного механізму) на фінансову стійкість:
- Дозволяє визначити нижній граничний розмір випуску продукції, при якому прибуток дорівнює нулю;-показує ступінь впливу постійних витрат на прибуток при змінах обсягу виробництва, - спосіб виявлення підприємств, що мають великі обсяги виробництва і збуту, мають стійкий попит на свою продукцію
Основні критерії:
- Поріг рентабельності - критичний обсяг виробництва
Окр = З пост / (Ц - Зпер)
Ц - ціна виробу (одиниці продукції)
З пост - постійні витрати (амортизаційні відрахування, управлінські витрати, орендна плата, відсотки за кредит тощо)
Зпер - змінні витрати (матеріали, комплектуючі вироби, інструменти, заробітна плата, витрати на транспорт і т.п.)
Чим більше різниця між реальним обсяг і критичним, тим більша фінансова стійкість
- Виробничий левередж
ЛПР = (Вр - Зпер) / Пр = (З пост + Пр) / Пр
Пр - балансовий прибуток до виплати податків, відсотків за позиками і дивідендів;
Вр - виручка від реалізації
Чим більша питома вага постійних витрат у загальній сумі витрат., Тим вище левередж, тобто підприємницький ризик
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Диплом
383.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Методи прогнозування можливого банкрутства підприємств та оцінка їх ефективності на прикладі
Система банкрутства в Російській Федерації Методи прогнозування можливого банкрутства підприємства
Прогнозування та оцінка можливого банкрутства підприємства
Оцінка екологічного стану природи своєї місцевості та прогнозування можливого його зміни
Методи прогнозування потенційного банкрутства фірми на прикладі ВАТ Удмуртагрохім 2
Методи прогнозування потенційного банкрутства фірми на прикладі ВАТ Удмуртагрохім
Методи аналізу і прогнозування розвитку підприємств
Дослідження фінансового стану підприємства для виявлення загрози можливого банкрутства
Прогнозування банкрутства підприємства ЗАТ Кримвтормет
© Усі права захищені
написати до нас