Методи контролю оптико механічних приладів та приладів нічного вид

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Реферат на тему:
"Методи контролю оптико-механічних приладів та приладів нічного бачення"

1. Збільшення приладу має бути не менше величини, зазначеної в оптичній схемі приладу
1.1 Вимірювання збільшення денних приладів
- Включити освітлювач коліматора;
- Встановити в диску з тест-об'єктами вільний отвір;
- Встановити випробуваний прилад за об'єктивом коліматора;
- На об'єктив випробуваного приладу надіти діафрагму з каліброваним отвором діаметром а;
- Налаштувати окуляр випробуваного приладу на 0 діоптрій за допомогою діоптрійної трубки, встановивши об'єктив трубки на нульову позначку за шкалою діоптрій;
- Встановити за окуляром випробуваного приладу мікроскоп-дінаметр;
- Навести окуляр дінаметра на чітке зображення сітки дінаметра;
- Виміряти по сітці зображення а 'діафрагми а, встановленої на об'єктив (діаметр зображення дорівнює: а' = n x 0,1; де n-число поділок сітки дінаметра в межах зображення діафрагми, 0,1 - ціна поділки сітки);
- Обчислити збільшення приладу Г:
Г = а / а '
1.2 Вимірювання збільшення нічних приладів
- Встановити випробуваний прилад на посадковий кронштейн коліматора
- Включити коліматор і прилад;
- Виставити яскравість тест-об'єкта коліматора так, щоб вона була достатньою для впевненого спостереження тест-об'єкта;
- Відрегулювати переміщеннями кронштейна коліматора положення приладу так, щоб тест-об'єкт опинився в центрі поля зору приладу;
- Виставити окуляр приладу за допомогою діоптрійної трубки на «0» дптр;
- Встановити за приладом зорову трубку. Окуляром зорової трубки домогтися чіткого зображення шкали зорової трубки. Фокусуванням об'єктива зорової трубки домогтися чіткого зображення тест-об'єкта коліматора;
- Спостерігаючи в окуляр зорової трубки, визначити число поділок   шкали зорової трубки, укладаються в тест-об'єкт (або фрагмент тест-об'єкта);
- Вимкнути прилад і зняти з коліматора;
- Збільшити яскравість тест-об'єкта коліматора. Провести завмер даного тест-об'єкта (або його фрагмента) через зорову трубку без приладу, визначивши число поділок   шкали зорової трубки, що укладаються в той же тест-об'єкт (або його фрагмент), що був вимірі приладом;
- Збільшення приладу
Примітка:
а) перевірка збільшення комбінованого приладу (день-ніч) проводиться для кожного варіанта окремо: спочатку прилад перевіряється у варіанті «день», потім у варіанті «ніч»;
б) перевірка збільшення бінокулярного приладу проводиться для кожного каналу. Різниця збільшень у двох каналах одного бінокулярного приладу не повинна перевищувати 5%;
Різниця збільшень ΔГ визначається за формулою:
,%

в) розміри тест-об'єкта (або його фрагмента) не повинні бути більше половини поля зору зорової трубки і не менш його чверті (при перевірці з приладом).
2. Кут поля зору приладу повинен бути не менше величини, зазначеної в оптичній схемі приладу
Виміри проводити на ширококутному коліматорі.
- Встановити випробуваний прилад на посадковий кронштейн коліматора
- Включити коліматор і прилад;
- Виставити яскравість сітки коліматора так, щоб вона була достатньою для впевненого спостереження;
- Фокусуючи об'єктив і окуляр приладу, домогтися чіткого зображення сітки коліматора;
- Дивлячись в окуляр приладу, і не змінюючи положення ока, зняти відлік за останніми, вкрай дивись штрихами сітки коліматора праворуч, ліворуч внизу і вгорі поля зору приладу;
- Кут поля зору перевіряється приладу
2β = М · х
де: M - число поділок сітки коліматора;
х - ціна поділки сітки коліматора.
Примітка:
а) якщо поле зору задано одне (по горизонту і по вертикалі), то за дійсне поле зору приладу береться найменше заміряне значення;
якщо поле зору приладу по горизонту і по вертикалі задано різне, то кожна заміряна величина є чинною у відповідному напрямку;
б) перевірка поля зору комбінованого приладу (день-ніч) проводиться для кожного варіанта окремо: спочатку прилад перевіряється у варіанті «день», потім у варіанті «ніч»;
в) перевірка поля зору бінокулярного приладу проводиться для кожного каналу. За дійсне поле зору приладу береться найменше заміряне значення.
3. Граничне значення дозволу приладу має бути не нижче заданої величини на прилад у технічній документації
- Встановити випробуваний прилад на посадковий кронштейн коліматора
- Виставити прилад соосно об'єктиву коліматора;
- Включити коліматор і прилад;
- Виставити оптимальну яскравість штрихів світи коліматора;
- Сфокусувати об'єктив і окуляр приладу на найкраще зображення світи коліматора.
- Знайти елемент світи з найбільшим порядковим числом, всі чотири напрямки якого ще помітні оком роздільно (видно чергування темних і світлих смуг).
Примітка:
а) розглядання гранично дозволеної елемента світи проводити поблизу центру поля зору перевіряється приладу;
б) якщо прилад не має перефокусування об'єктива (сфокусований на кінцеву дальність), фокусування виробляють зміщенням світи коліматора в бік об'єктива на відрізок

, Мм
де: L-дальність, на яку сфокусований прилад. мм;
- Фокусна відстань коліматора, мм.
в) контроль межі дозволу поєднують з перевіркою за п. 4
Межа дозволу приладу визначається за формулою

де: N - межа дозволу перевіряється приладу, штр / мм;
- Фокусна відстань об'єктива коліматора, відоме з точністю 0,1%, мм;
- Фокусна відстань об'єктива перевіряється приладу, відоме з точністю 0,5%, мм;
a - Ширина світлого (або темного) штриха світи в міліметрах, відома з точністю до 0,002 мм.
Примітка: Контроль межі дозволу бінокулярного приладу проводиться по кожному каналу окремо; різниця меж дозволу не повинна бути більше одного елемента світи.
4. Прилад повинен бути отфокусірован на задану дальність або забезпечувати заданий діапазон дальності згідно технічної документації
4.1 Для приладів, отфокусірованних на задану дальність
- Встановити випробуваний прилад на посадковий кронштейн коліматора
- Виставити прилад соосно об'єктиву коліматора;
- Включити коліматор і прилад;
- Ввести в коліматор штрихову світу;
- Виставити оптимальну яскравість штрихів світи коліматора;
- Встановити на коліматорі задану дальність;
- Діоптрійної налаштуванням приладу встановити найкраще бачення сітки приладу;
- Перевірити паралакс.
4.2 Для приладів, що мають зрушення об'єктива для перефокусування на кінцеві дальності
а) для приладів із заданою перефокусування від ∞ до 50 м.
- Встановити випробуваний прилад на посадковий кронштейн коліматора
- Миру коліматора встановлюється в положення ∞ за шкалою коліматора;
- Фокусуванням об'єктива приладу домагаються чіткого бачення гранично
вирішуваною елемента світи;
- Потім за шкалою коліматора світу встановлюють у положення кінцевої дальності приладу. Знову фокусуванням об'єктива приладу домагаються чіткого бачення гранично дозволеної елемента світи;
Прилад вважається таким, що витримав випробування, якщо забезпечується перефокусування на задані дальності і фокусірововочное кільце має ще невеликий хід за задані межі дальності;
б) для приладів із заданою перефокусування від ∞ до 0,5 м.
Прилад перевіряється на місцевості по кільцю Ландольта.
- Стенд з кільцем Ландольта встановлюється на ближньому заданому відстані від вивіреного приладу. Допускається підсвічування стенду слабким розсіяним світлом для більш впевненого спостереження кільця;
- Фокусуванням об'єктива приладу домагаються чіткого зображення кільця Ландольта, і проглядається розрив у ньому;
Примітка: Розрив у кільці Δ повинен відповідати кутовому межі дозволу приладу α (у хвилинах).

де: L - дальність стенду від приладу в метрах
- Потім спостереження проводиться по стенду з кільцем Ландольта (з відповідним розривом в кільці), віднесеному від перевіряється приладу на відстань не менше 50 м;
- Далекий стенд також повинен мати підсвічування для можливості впевненого розгляду кільця;
- Фокусуванням об'єктива приладу домагаються чіткого зображення кільця Ландольта, і проглядається розрив у ньому.
Прилад вважається таким, що витримав випробування, якщо забезпечується перефокусування від стенду до стенду і фокусірововочное кільце має ще невеликий хід за задані межі дальності.
5. Діоптрійна наводка окуляра повинна забезпечувати задані в технічній документації величини
- Встановити випробуваний прилад на посадковий кронштейн коліматора
- Виставити прилад соосно об'єктиву коліматора;
- Включити коліматор і прилад;
- Ввести в коліматор штрихову світу;
- Виставити оптимальну яскравість штрихів світи коліматора;
- Сфокусувати об'єктив і окуляр приладу на найкраще зображення світи коліматора;
- Знайти елемент світи з порядковим номером на 2 ... 3 одиниці менше порядкового номера гранично дозволеної елемента світи;
- Встановити в тримачі діоптрійна трубку з діапазоном перефокусування не менше заданої діоптрійної зрушення окуляра приладу;
- Навести окуляр діоптрійної трубки на чітке бачення сітки діоптрійної трубки;
- Об'єктив діоптрійної трубки встановити на одне з крайніх значень діоптрійної налаштування окуляра випробуваного приладу;
- Обертаючи окуляр випробуваного приладу, домогтися чіткого зображення елемента світи;
- Об'єктив діоптрійної трубки встановити в друге крайнє положення;
- Знову подвижкою окуляра домогтися чіткого зображення світи.
Прилад вважається таким, що витримав випробування, якщо вдається одержати чітке зображення світи для двох крайніх значень діоптрійної налаштування.
6. Видалення вихідного зіниці окуляра приладу і діаметр вихідного зіниці повинні бути не менше, зазначеного в технічній документації
6.1 Перевірка для приладів з окуляром типу «мікроскоп»
- Встановити випробуваний прилад на посадковий кронштейн коліматора
- Включити освітлювач коліматора, встановити в диску з тест-об'єктами вільний отвір;
- Виставити оптимальну яскравість світлової плями;
- За окуляром приладу встановити дінаметр;
- Сфокусувати окуляр дінаметра на різке зображення сітки дінаметра;
- Притиснути тубус дінаметра до зовнішнього краю оправи окуляра випробуваного приладу;
- Пересунути трубку дінаметра всередині тубуса до отримання різкого зображення вихідного зіниці окуляра, який має вигляд світлого кола;
- По сітки дінаметра виміряти діаметр вихідного зіниці;
- По зовнішній шкалою, нанесеною на трубці дінаметра, зняти відлік;
- Пересунути трубку дінаметра всередині тубуса до отримання різкого зображення зовнішньої поверхні останньої лінзи окуляра;
- Зняти другий відлік по зовнішній шкалою дінаметра;
- Різниця двох відліків по зовнішній шкалою - є величина видалення вихідної зіниці.
Примітка: При проведенні перевірок бінокулярного приладу вимірювання проводити на кожному каналі окремо. Отримані значення видалення вихідної зіниці окуляра приладу і діаметр вихідного вічка не повинні бути менше, зазначених у технічній документації, і, крім того, різниця значень цих параметрів між каналами не повинна перевищувати:
- По діаметру вихідного вічка - 5%;
- З видалення вихідної зіниці - 10%.
6.2 Перевірка для приладів з окуляром типу «лупа»
- Встановити випробуваний прилад на посадковий кронштейн ширококутного коліматора;
- Виставити прилад соосно об'єктиву коліматора;
- Включити коліматор і прилад;
- Виставити оптимальну яскравість штрихів сітки коліматора;
- Сфокусувати об'єктив і окуляр приладу на найкраще зображення сітки коліматора;
- Встановити за окуляром перевіряється приладу вимірювальний шаблон (шаблон повинен строго відповідати перевіряється приладу);
- Через отвір у дні шаблону оком розглядається зображення сітки коліматора. Спочатку сітка коліматора розглядається при розташуванні очі спостерігача по центру отвори, визначається кількість поділок сітки видимих ​​при спостереженні. Потім очей спостерігача переводиться в крайні положення: праве, ліве, нижнє, верхнє. Конструкція шаблону дозволяє при розміщенні очі в крайніх точках вихідного зіниці бачити незатіненої світловий діаметр останньої лінзи окуляра.
Прилад вважається таким, що витримав випробування з п. 6.1., Якщо заміряні величини не менш заданих за технічної документації; за п. 6.2. - Якщо кількість поділок сітки коліматора, видимих ​​в крайніх положеннях очі не зменшується в порівнянні з наглядом по центру.
Примітка: перевірку за п. 3.6 поєднати з перевіркою за п. 3.2.
7. Непаралельність оптичних осей бінокулярного приладу не повинна перевищувати в горизонтальній площині:
- На збіжність осей (для ока расходимость) -20 '
- На расходимость осей (для ока збіжність) -40 '
у вертикальній площині:
- Перетин осей -15 '
7.1 Встановити випробуваний прилад на посадковий кронштейн коліматора
Об'єктиви приладу отфокусіровать на чітке бачення сітки коліматора. Поєднати лівий канал приладу з лівим каналом коліматора так, щоб центр сітки коліматора збігся з центром сітки окуляра контрольної трубки. Не збиваючи положення перевіряється приладу, через правий канал відзначається положення центру сітки коліматора щодо допускового прямокутника контрольної трубки.
7.2 Прилад вважається таким, що витримав випробування, якщо у правому каналі центр сітки коліматора не вийде з допускового прямокутника при трьох значеннях бази приладу (двох крайніх і рівної 65 мм).
8. Розворот зображень у двох каналах бінокулярного приладу відносно один одного повинен бути не більше 30 ". Найбільший розворот будь-якого каналу відносно горизонту не більше 1 °
Примітка: Дана вимога перевіряється в бінокулярних приладах з призматичними і дзеркальними елементами заломлення.
8.1 Встановити випробуваний прилад на посадковий кронштейн коліматора
Окуляри приладу виставити на «0» дптр. Фокусуючи об'єктиви приладу, і регулюючи яскравість сітки коліматора домогтися чіткого зображення сітки коліматора в приладі.
Встановити за приладом універсальний кутомір УН-1. Відрегулювати його по горизонту і зняти відлік кута розвороту сітки коліматора на лівий канал приладу. Змістити УН-1 на правий канал, відрегулювати його по горизонту так само, як для лівого каналу. Зняти відлік розвороту сітки коліматора.
Зняти перевіряється прилад, і провести зняття відліку по УН-1 положення сітки коліматора.
8.2 Прилад вважається таким, що витримав випробувальний ание, якщо різниця відліків у двох каналах не перевищить 30 ', найбільший розворот будь-якого каналу не перевищить 1 °.

9. Ексцентриситет поля зору приладу повинен бути не більше 30 "
9.1 Встановити випробуваний прилад на посадковий кронштейн ширококутного коліматора.
9.2 Ексцентриситет поля зору приладу обчислюється за формулою
, Хв.
де: , Хв. , Хв.
, - Ексцентриситети поля зору по горизонту і вертикалі відповідно;
Nп, Nл - правий і лівий відліки по сітці коліматора;
Nв, Nн - верхній і нижній відліки по сітці коліматора;
с - ціна поділки сітки коліматора.
Знак «-« або «+», що вийшов у розрахунку і , Показує, в який бік зміщений реальний центр поля зору.
+ , + - I квадрант; - , + - II квадрант; - , - - III квадрант; + , - - IV квадрант.
10. Візирна вісь приладу, що проходить через центр сітки приладу, повинна бути паралельна напрямних посадкового кронштейна в горизонтальній площині і утворювати заданий у технічній документації кут заклона по відношенню до горизонту у вертикальній площині.
10.1 Встановити випробуваний прилад на посадковий кронштейн ширококутного коліматора. Включити коліматор і прилад.
Виставити яскравість сітки коліматора і приладу. Зняти відлік положення центру прицільної сітки приладу відносно центру (або встановленого місця) сітки коліматора. При необхідності гвинтами вивірки вивести в задане положення центр сітки приладу.
Для приладів з перефокусування об'єктива додатково проводиться перевірка відведення лінії візування при перефокусування. У цьому випадку на об'єктив приладу надягають діафрагму Ш 10 мм.
Відзначають положення центру сітки приладу відносно сітки коліматора в положенні ∞, потім в положенні кінцевої дистанції (зображення сітки буде злегка розмито).
10.2 Прилад вважається таким, що витримав випробування, якщо
- При перефокусування положення центру сітки приладу не зміститься більш ніж на 1 ';
- Виконуються вимоги п. 9.
11. Витрата вивірки прицільної сітки приладу повинен бути не менше заданого в технічній документації
11.1 Перевірку проводять спільно з перевіркою за п. 10. Після виведення центру прицільної сітки приладу в задану точку сітки коліматора, гвинтами вивірки приладу прицільну сітку переміщують у крайнє ліве, крайнє праве, крайнє нижнє і крайнє верхнє положення.
11.2 Прилад вважається таким, що витримав випробування, якщо
- Діапазон переміщення сітки не менш, заданого в технічній документації;
- При переміщенні сітки не спостерігаються її скачки;
- При переміщенні сітки з крайнього правого положення в крайнє ліве (і навпаки) і з крайнього верхнього положення в крайнє нижнє (і навпаки) лінія переміщення не відхилиться від горизонтальної або вертикальної ліній сітки коліматора більш ніж на 1 '.

12. Розворот сітки приладу не повинен бути більше 20 '
12.1 Перевірку проводять на коліматорі за допомогою універсального кутоміра УН-1.
Встановити випробуваний прилад на посадковий кронштейн коліматора і закріпити. Встановити за приладом універсальний кутомір УН-1. Виставити сітку УН-1 по сітці коліматора, зняти відлік. Виставити сітку УН-1 по сітці приладу. Зняти відлік.
12.2 Прилад вважається таким, що витримав випробування, якщо різниця відліків буде не більше 20 '.
Примітка: Допускається проводити перевірку розвороту сітки приладу по сітці коліматора, для чого сітка коліматора повинна бути атестована на положення її горизонтальної і вертикальної ліній щодо посадкового кронштейна для приладу. Розворот сітки приладу оцінюється по положенню проекцій її крайніх штрихів щодо поділок шкали сітки коліматора.
13. Паралакс приладу (не суміщення площині зображення об'єктива і площини сітки приладу або не суміщення площині зображення сітки з екраном ЕОП для нічних прицілів) не повинен бути більше заданого в технічній документації
13.1 Перевірка проводиться на нульовому коліматорі f = 1000 мм.
Встановити випробуваний прилад на посадковий кронштейн коліматора і закріпити. Виставити яскравість сітки (тест-об'єкта) коліматора так, щоб видно було її чітке зображення. При необхідності подфокусіровать об'єктив прицілу. Тест-об'єкт коліматора виставити на ∞ (або на кінцеву дальність, якщо об'єктив прицілу не перефокусіруется). Діоптрійної налаштуванням навестися на чітке зображення сітки прицілу. Спостерігаючи в окуляр перевіряється прицілу, змістити очей в крайнє ліве положення зіниці виходу (починає «різатися« поле зору приладу). Зняти відлік положення центру прицільної сітки приладу відносно сітки коліматора.
14. Механізм вивірки прицілу повинен забезпечувати переміщення прицільної сітки приладу на один «клацання», відповідно до вказаної в технічній документації величиною
14.1 Перевірку проводять спільно з перевіркою за п.п. 10,11.
Механізмами вивірки прицілу виставити сітку приладу так, щоб було зручно знімати відлік переміщення по сітці коліматора. Повернути механізм вивірки по горизонту на один «клацання». Зняти відлік. Повернути механізм вивірки на 40 «клацань». Зняти відлік. Повторити дані вимірювання з механізмом вивірки по вертикалі.
Прилад вважається таким, що витримав випробування, якщо накопичена помилка на всьому заданому діапазоні переміщення за допомогою гвинтів вивірки сітки не більше 1 т.д. (3,6 ').
15. Шкала кутів прицілювання повинна забезпечувати переміщення сітки приладу на задану технічною документацією кутову величину
15.1 Перевірку проводять спільно з перевіркою за п.п. 9,10,12.
Гвинтами механізму вивірки приладу центр прицільної сітки приладу виставляється у вихідне положення по сітці коліматора. Поворотом шкали кутів прицілювання переміщують сітку приладу на кожне поставлене кут прицілювання (задану дальність стрільби), і знімають відліки.
15.2 Прилад вважається таким, що витримав випробування, якщо величина відліку відрізняється від заданої величини не більше 20% для оптичного прицілу і 30% для нічного прицілу.
Примітка: Накопичена помилка на двох і більше отсчетах в будь-якому разі не повинна бути більше 20%.
16. "Мертвий хід" механізмів вивірки і кутів прицілювання має бути не більше 0,5 '.
16.1 Перевірку проводять спільно з перевіркою за п.п. 9,10,12,13.
Гвинтами механізму вивірки приладу центр прицільної сітки приладу виставляється в крайнє ліве положення згідно технічної документації.
Зняти відлік по сітці коліматора. Перемістити сітку приладу на 40 «клацань» і повернути назад на ті ж 40 «клацань». Зняти відлік. Різниця відліків - величина «мертвого ходу». Повторити дану перевірку для центрального та вкрай правого положення сітки приладу. Найбільша величина «мертвого ходу» приймається за «мертвий хід» по горизонту. Аналогічно провести перевірку для вертикального гвинта вивірки.
"Мертвий хід" механізму кутів прицілювання перевіряється аналогічно.
Гвинтами механізму вивірки приладу центр прицільної сітки приладу виводиться в центр сітки коліматора, при цьому шкала кутів прицілювання знаходиться в першому положенні. Повертаючи в одному напрямку шкалу прицілювання, зняті відліки по сітці коліматора з кожного поділу шкали прицілювання до останнього. Змінити напрямок обертання шкали прицілювання і зняти відліки тих же поділок. Найбільша різниця між поворотом шкали в одну й іншу сторони є «мертвий хід» механізму кутів прицілювання.
Примітка: При обертанні гвинта вивірки або шкали кутів прицілювання в один бік не допускається зміна напрямку обертання.

17. Рухомі деталі приладу повинні мати плавний хід, обертання без «затираючи» і «перевалів», маховички з дискретним обертанням - чітку фіксацію положення.
17.1 Перевірка проводиться ручним обертанням і переміщенням рухливих вузлів приладу.
17.2 Прилад вважається таким, що витримав випробування, якщо
- Обертання проходить плавно, без «затираючи» і «перевалів»;
- При обертанні маховичків з дискретним обертанням тактильно відчувається чітка фіксація обертового елемента і не виникає можливості встановлення маховичка в проміжне положення;
- Зусилля переміщення (обертання) не є надмірно великим.
18. Зовнішній вигляд приладу повинен відповідати товарному зразком
18.1 Перевірка проводиться зовнішнім оглядом, при необхідності застосовується інструмент (ключі, викрутки) і технічна документація на прилад.
18.2 Прилад вважається таким, що витримав випробування, якщо
- На поверхнях оптичних деталей не видно неозброєним оком бруду, «осипкі», слідів мастила, порушення просветляющего покриття, слідів запотівання;
- При спостереженні через прилад не видно чорні і світлі крапки, бульбашки, розміри і кількість яких більше допущеного з технічної документації;
- На поверхнях механічних деталей немає слідів клею, мастила, бруду;
- Поверхні з гальванічним покриттям не мають порушення покриття і слідів затертостей;
- Поверхні з лакофарбовим та порошковим покриттям не повинні мати слідів непрокрас в межах заданої поверхні, відколи, подряпини і ризики;
- Знімні деталі відповідають специфікації перевіряється приладу;
- Кріпильні деталі повністю загвинчені, шліци гвинтів не порушені, в шліцах не порушено гальванічне або лакофарбове покриття, на головках болтів немає слідів від ключа;
- Надійність кріплення гвинтів і болтів не викликає сумнівів (перевіряється легким поворотом на відгвинчування за допомогою викрутки або ключа).
19. Прилад повинен бути стійким до багаторазових ударів з прискоренням до 500 g тривалістю до 2 мс
19.1 Прилад попередньо перевіряється на коліматорі, де перевіряється рівність світіння екрана і достатність яскравості сітки, знімається відлік положення центру сітки приладу. Потім прилад ставиться на кронштейн ударного стенду СМ-1 м (стенд атестований на задану величину прискорень) і закріплюється так, щоб не було бовтанки і качки приладу. Проводиться серія з 100 ударів.
Прилад знімається зі стенда та перевіряється на коліматорі по положенню центру сітки коліматора.
19.2 Прилад вважається таким, що витримав випробування, якщо
- У процесі ударів і після не було виявлено «миготіння» приладу (для нічних приладів) або його самовимикання, зміна яскравості сітки;
- Кріплення на кронштейні не ослабло чи не зруйнувалася;
- Під час ударів і після (при енергійному струшуванні приладу) не чути постукування внутрішніх деталей, в т.ч. оптичних;
- У полі зору приладу і на його оптичних деталях не з'явилися «осипка», сліди мастила;
- Відліки положення центру сітки приладу до і після ударів відрізняються не більше ніж на 1 ';
- Не ослабли гвинти і болти кріплення.
20. Прилад повинен бути стійким до віброприскорення в діапазоні частот 1-80Гц з прискоренням до 5 g
20.1 Прилад попередньо перевіряється на коліматорі, де перевіряється рівність світіння екрана і достатність яскравості сітки, знімається відлік положення центру сітки приладу. Потім прилад у включеному стані ставиться на кронштейн вібростенда і закріплюється так, щоб не було бовтанки і качки приладу. Вібростенд включається. Проходження діапазону частот виробляється «пачками» за 10Гц. Протягом хвилини проходиться діапазон в 10Гц і витримується протягом 3 хвилин на верхній частоті. Потім проходиться наступний діапазон в 10Гц з такими ж длительностями. Загальний час проходження діапазону частот 1-80Гц - 32 хв.
20.2 Прилад вважається таким, що витримав випробування, якщо
- У процесі вібрації і після не було виявлено «миготіння» приладу (для нічних приладів) або його самовимикання, зміна яскравості сітки;
- Кріплення на кронштейні не ослабло чи не зруйнувалася;
- Під час вібрації і після (при енергійному струшуванні приладу) не чути постукування внутрішніх деталей, в т.ч. оптичних;
- У полі зору приладу і на його оптичних деталях не з'явилися «осипка», сліди мастила;
- Відліки положення центру сітки приладу до і після вібрації відрізняються не більше ніж на 1 ';
- Не ослабли гвинти і болти кріплення.

21. Прилад повинен бути міцним при транспортної трясці
21.1 Прилад у вимкненому стані ставиться на кронштейн вібростенда і закріплюється так, щоб не було бовтанки і качки приладу.
Вібростенд включається на частоті 10Гц з прискоренням 15g і працює протягом 30 хв.
21.2 Прилад вважається таким, що витримав випробування, якщо
- Після вібрації (при енергійному струшуванні приладу) не чути постукування внутрішніх деталей, в т.ч. оптичних;
- У полі зору приладу і на його оптичних деталях не з'явилися «осипка», сліди мастила;
- Не ослабли гвинти і болти кріплення.
22. Прилад повинен бути герметичним
22.1 Перевірці піддаються прилади перед заповненням азотом.
Всередину об'єму приладу через штуцер подається надлишковий тиск. За допомогою манометра встановлюється надлишковий тиск 0,2 атм. Прилад витримується протягом 3 хв.
22.2 Прилад вважається таким, що витримав випробування, якщо за 3 хв. тиск у приладі не знизилося більш ніж на 0,05 атм.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Комунікації, зв'язок, цифрові прилади і радіоелектроніка | Реферат
59.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Методи контролю оптико-механічних приладів та приладів нічного бачення
Контроль приладів нічного бачення
Модернізація приладів ультразвукового контролю труб
Застосування напівпровідникових приладів
Класифікація електровимірювальних приладів
Технічне обслуговування приладів електрообладнання 2
Контроль оптичних характеристик приладів
Технічне обслуговування приладів електрообладнання
Ознаки класифікації напівпровідникових приладів
© Усі права захищені
написати до нас