Методичний посібник для проходження психолого-педагогічної практики

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Державна освітня установа середньої професійної освіти
Педагогічний коледж № 1 ім. Н.А. Некрасова
Санкт-Петербурга

М Е Т О Д І Ч Е С К О Е П О С О Б І Е
для проходження психолого-педагогічної практики


Санкт-Петербург

2005

Шановні викладачі та студенти!

Даний методичний посібник призначений для студентів 5-ого курсу спеціальностей 050709 "Викладання в початкових класах", 050702 "Організація позакласної діяльності" для проходження психолого-педагогічної практики. У ньому міститься теоретичний матеріал як фрагмент повторення і практична частина, де кожен студент може проявити отримані знання в області психологічних дисциплін, творчості та компетентність.

Бажаємо успіхів у проходженні практики!

Автор програми: Сергєєва Г.Р., викладач психології вищої кваліфікаційної категорії.

Рецензент: загашена І.О., заступник директора з науково-методичної роботи, аспірант кафедри психології Російського державного університету

Технічний редактор: Шеватуріна Є.С., викладач інформатики та ТЗН

«Перший і останній вчитель життя - це саме життя».

Т. Уайлдер

Шановний випускник!

Ось і пройшли навчальні роки. У руках Ви тримаєте щоденник останньої психологічної практики. Дуже скоро Ви станете Учителем з відмінними знаннями багатьох психологічних дисциплін, і Вас з нетерпінням чекають у школах, ліцеях, дитячих садах. «Психологія і психолог прийшли до школи і дитячий сад, щоб зробити їх більш гуманними, що сприяють особистісному зростанню дитини, педагога і батька». 1 Професії вчителя, психолога цікаві, але потребують соціальної активності. Ми сподіваємося, що ця практика буде проведена Вами на високому професійному рівні, з великим інтересом і методично грамотно. Хочеться вірити, що Ви компетентно і критично проведете всі розділи практики, пізнаючи учнів, колег і себе. Ви повинні піднятися на вершину професійної доблесті.

«Ти можеш стати мудрішим трьома шляхами:

 • шляхом досвіду - це самий гіркий шлях;

 • шляхом наслідування - це найлегший шлях;

 • шляхом роздумів - це найблагородніший шлях ».

Древня китайська приказка.

Завдання психологічної практики:

 1. Познайомитися зі специфікою організації психологічної служби в сучасній школі (у сучасному освітньому просторі.

 2. Презентувати свої знання, вміння, навички в області психології в даному навчальному закладі.

 3. Бути помічником психолога школи.

 4. Проявляти творчість, індивідуальність при проведенні всіх заходів у школі.

 5. Самоствердитися в майбутній професії.

Організація психологічної практики:

Протягом двох тижнів Ви будете працювати разом із психологом школи та індивідуально. Виконувати запропоновані Вам завдання і фіксувати отриманий матеріал в даному щоденнику. Методичну та психологічну допомогу Вам будуть надавати психологи коледжу. Після закінчення практики Ви отримаєте диференційований залік.

Не поспішайте заповнювати щоденник, познайомтеся з ним, він - Ваш помічник!

Загальні відомості про школу (ліцеї):

Школа (ліцей) № _____

Район _________________________________________________________

Тел. __________________________________________________________

Директор школи _______________________________________________

(П.І.Б.)

_________________________________________________________________________________________________

Психолог школи _______________________________________________

(П.І.Б.)

______________________________________________________________

Соціальний педагог ____________________________________________

(П.І.Б.)

______________________________________________________________

Загальний контингент ______________________________________________

(Число учнів: нач. Шк. -, Середн. Шк .-)

Педагогічний колектив _______________________________________

(Число викладачів)

Реалізовані програми _________________________________________

______________________________________________________________

Взаємодія з освітніми установами міста ___________

______________________________________________________________

Розпорядок роботи школи:

1 урок - _______

2 урок - _______

3 урок - _______

4 урок - _______

5 урок - _______

6 урок - _______

Інформація про кабінет психолога:

 1. Окремий кабінет (якщо немає, то з ким із співробітників )__________

____________________________________________________________

 1. Загальний метраж ____________________________________________

 1. Час роботи _____________________________________________

 1. Робоче місце психолога____________________________________

____________________________________________________________

 1. Куточок доверия____________________________________________

 1. Психологічна література (яка Вас зацікавила)

___________________________________________________________

____________________________________________________________

 1. Наявність тестів ___________________________________________

____________________________________________________________

 1. Роздатковий матеріал, іграшки _____________________________

____________________________________________________________

 1. План роботи та звітна документація психолога школи ________

____________________________________________________________

Почнемо працювати!

Хто «Я»

(Напишіть 10 якостей в кожному розділі)

«Я»
тілесне

«Я»
емоційне

«Я»
розумовий

«Я»
соціальнеДавайте складемо кластер психограми психолога:

Ваші спостереження співвідносяться з психограма професії психолога?

Психограмма професії

(Психолог)

п / п

Особистісні особливості, професійні вміння

1.

Увага, прагнення зрозуміти позицію інших

2.

Дружелюбність, товариськість

3.

Здатність стати лідером

4.

Ввічливість, ввічливість

5.

Керівництво здоровим глуздом, слідування приписам

6.

Життєрадісність

7.

Терплячість, завзятість

8.

Велике почуття відповідальності

9.

Здатність виконувати роботу, повну різноманітності

10.

Ентузіазм у трудовій діяльності

11.

Ретельність дій

12.

Схоплювання нових ідей, самостійність суджень

13.

Акуратність і послідовність у роботі

14.

Здатність до планування свого майбутнього

15.

Здатність до усних висловлювань

16.

Гарна пам'ять

17.

Здатність навчати інших

18.

Вміння піклуватися про хворих

19.

Вміння піклуватися про сторонніх

Принципи організації психологічної служби

Крайнощі

Золота середина

Крайнощі

Обмежена вузька спе-
ціалізація


Моралізаторство


Застій, ідеалізація минулого

Внутрішня пасив-
ність, самоізоляціяРигідність, психологи-
тичне самодурствоТруднощі емоційне-
ного характеру

Песимізм, розпачАкцентування на оди-
кових засадах

Різноманіття форм і методів роботи психо-
логу


Моральність, еколо-
гічность


Наступність у ра-
Боте

Самоактівізація твор-
тичного початкуПрофесійне сод-
ружество, гнучкість, го-
товності до компромісу


Виділення пріоритетів у роботі

Дієвий оптимізм, розумна самоіронія


Системність в роботі, заснована на взаємо-
зв'язку принципів

Хаос, безсистемність, поверховість


Аморальність


Руйнування, заперечення старого досвіду

Самосгораніе на роботі, втрата професійних
ного самовідчуття


Пристосуванство, догідництво, перед-
тельство


Труднощі логічного характеру, непоследова-
ність. Ейфорія, з-
зайва самовпевнений-
ність

Перемішування прин-
ципов, втрата специфі-
ки служби

План роботи психолога на тиждень

День

Час

Вчителі

Учні

Батьки

Понед-
льника

9 - 1212 - 14


15 - 16


18 - 19

Індивідуальне консультування

Психодіагностика (обробка результа-
тов)
Психологічна гімнастикаШкола для роди-
телей, I - IV клас

Вівторок

9 - 1212 - 14


15 - 16


18 - 19

ПсиходіагностикаПсиходіагностика (обробка результа-
тов)

Факультатив для де-
вочек (тренінг)

«Телефон довіри»
(1 зміна)Школа для роди-
телей, V - VIII кл.

Середа

9 - 12


12 - 14


15 - 16
Модульні курси
Факультатив для хлопчиків (тренінг)

Психологічна гімнастика

Індивідуальні консультації

Четвер

9 - 12


12 - 14

15 - 18
Педконсіліум

«Телефон довіри»
(2 зміна)

Школа трьох «С»


Індивідуальні консультації

П'ятниця

9 - 1011 - 12


12 - 14

18 - 19

Консультативна нарада з адміні-
ністрації
Психотерапія


«Телефон довіри»Школа для роди-
телей, IX - XI кл.

Календарне планування психологічної практики
по всіх видах діяльності
с_____________ по____________

Складіть календарне планування психологічної практики на два тижні за планом вказаною вище.

У нього повинні входити:

 • уроки психології - 5;

 • індивідуальні консультації - не менше 3;

 • психодіагностичне дослідження - не менше 3-х методик;

 • психологічна корекція - в ​​міру необхідності;

 • публічні виступи: пед. колектив - 1, батьки - 1;

 • тренінги - 1.

Можливе коректування виходячи з умов і потреб у роботі психолога.

I тиждень

День

Час

Вчителі

Учні

Батьки

Понед-
льникаВівторок
Середа
Четвер
П'ятниця

II тиждень

День

Час

Вчителі

Учні

Батьки

Понед-
льникаВівторок
Середа
Четвер
П'ятниця
Будь ласка, дайте відповідь на питання:

 1. Якими якостями повинен володіти психолог, в основі роботи якої лежать міжособистісні відносини на різних соціальних щаблях (діти, батьки, колеги, адміністрація)? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Як психолог повинен враховувати психологічні та індивідуальні особливості школярів у процесі навчання та проведення спільних заходів ?_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Яку інформаційно-освітню роботу веде психолог (з учнями, батьками, колегами)? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Які умови для розвитку інтелекту та творчого зростання учнів необхідні ?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Який психологічний клімат у класі (у якому Ви працюєте) і в школі ?___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Як здійснюється професійна орієнтація учнів? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Ви автор клятви психолога, складіть її!

  __________________________________________

  __________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  «Почув - забув. Побачив - запам'ятав. Зробив - зрозумів »
  - Китайська приказка.

  Вам потрібно провести 5 уроків з психології:

  Урок № 1

  Предмет :____________________________________

  Тема: _______________________________________

  ______________________________________________________________

  Мета: _________________________________________________________

  Завдання: ________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Обладнання: _________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Оформлення дошки:

  Організаційні моменти: ______________________________________

  ______________________________________________________________

  Фаза виклику: ___________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Фаза осмислення: ______________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Фаза рефлексії: _______________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Побажання психолога, методиста :_________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Дата: ____________________________

  Оцінка уроку: ____________________

  Підпис: _________________________


  Урок № 2

  Предмет :____________________________________

  Тема: _______________________________________

  ______________________________________________________________

  Мета: _________________________________________________________

  Завдання: ________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Обладнання: _________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Оформлення дошки:

  Організаційні моменти: ______________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Фаза виклику: ___________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Фаза осмислення: ______________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Фаза рефлексії: _______________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Побажання психолога, методиста :_________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Дата: ____________________________

  Оцінка уроку: ____________________

  Підпис: _________________________


  Урок № 3

  Предмет :____________________________________

  Тема: _______________________________________

  ______________________________________________________________

  Мета: _________________________________________________________

  Завдання: ________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Обладнання: _________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Оформлення дошки:

  Організаційні моменти: ______________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Фаза виклику: ___________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Фаза осмислення: ______________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Фаза рефлексії: _______________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Побажання психолога, методиста :_________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Дата: ____________________________

  Оцінка уроку: ____________________

  Підпис: _________________________

  Урок № 4

  Предмет :____________________________________

  Тема: _______________________________________

  ______________________________________________________________

  Мета: _________________________________________________________

  Завдання: ________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Обладнання: _________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Оформлення дошки:

  Організаційні моменти: ______________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Фаза виклику: ___________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Фаза осмислення: ______________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Фаза рефлексії: _______________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Побажання психолога, методиста :_________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Дата: ____________________________

  Оцінка уроку: ____________________

  Підпис: _________________________


  Урок № 5

  Предмет :____________________________________

  Тема: _______________________________________

  ______________________________________________________________

  Мета: _________________________________________________________

  Завдання: ________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Обладнання: _________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Оформлення дошки:

  Організаційні моменти: ______________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Фаза виклику: ___________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Фаза осмислення: ______________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Фаза рефлексії: _______________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Побажання психолога, методиста :_________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Дата: ____________________________

  Оцінка уроку: ____________________

  Підпис: _________________________


  Ви молодці, провели уроки, але як?

  1. Як Вами вирішувалися психологічні

  завдання на уроках? __________________

  __________________________________

  __________________________________

  _____________________________________________________

  _____________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Які технології були використані під час проведення уроків? ______________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. У чому виражалася зацікавленість дітей на уроках? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Яким шляхом Вами було досягнуто психологічний комфорт на уроках? ____________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Вдалі моменти уроків (як Ви їх досягли)? ___________

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________

  6. Невдалі моменти уроків (з чим це пов'язано - Ваша думка )?________________________________________________

  _____________________________________________________

  _____________________________________________________

  _____________________________________________________

  7. Чи потрібна коректування змістовної частини уроків (якщо так, то яка)? ___________________________________________

  _____________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


  Давайте подумаємо!

  1. Які прийоми допомагають розвивати інтелектуальний і творче мислення? _________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Як правильно використовувати на уроці наочні посібники, роздатковий матеріал? _______________________________________

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Яка індивідуальна робота здійснюється під час уроку? ___

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Від чого залежить активність дітей на уроці? __________________

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Вкажіть причини наявності аутсайдерів, якщо вони є в класі?

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Який стиль спілкування на уроці, у вільний час з дітьми Ви обираєте і чому? _________________________________________

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  «Щасливий чоловік - це той, хто
  обмірковує найцікавіші думки »

  Т. Дуайт, просвітитель

  Проявімо творчість, знання і компетентність!

  Складіть игротренинга з 4-х занять по 40 хвилин для учнів початкової школи або для учнів середньої школи. Вибір теми залишається за Вами. Складений Вами тренінг додається у вигляді друкованого варіанту на 2-3 сторінках (формат А4) на основі отриманих знань.

  «Не бійся, що тебе не зрозуміють,
  побоюйся не зрозуміти іншого ».

  Давня мудрість

  По цим таблицям Ви можете перевірити свої теоретичні знання:

  Основні методичні підходи
  до психологічного консультування
  (За Г. С. Абрамової)

  Напрямок, його представники

  Методичні прийоми, використовувані в консультуванні

  Основний метод і завдання

  Мета - результат

  I. Глибинна психологія
  (З. Фрейд,
  А. Адлер,
  К. Юнг, Е. Берн)

  Аналіз символів повсякденності (спрямована асоціація клієнта на задане слово). Фрейдовская помилка - помилки, описки, обмовки клієнта, що розкривають підсвідомі переживання клієнта.

  Аналіз сновидінь через потік вільних асоціацій з приводу змісту сну.

  Аналіз опору клієнта як прояв механізму витіснення чого-небудь.

  Аналіз змісту перенесення клієнта (до почуттів) і контрпереноса.

  Метод вільних асоціацій.

  Виявлення та вивчення дитячих сте-
  реотіпов поведінки через роботу з підсвідомістю.

  Інтерпром-тація вільних думок і дій клієнта в термінах психоаналізу.

  II. Біхевіораль-
  ве напрям
  (Д. Уотсон,
  Б. Скіннер,
  А. Бандура)

  Тренування наполегливості (питання, рольові ігри, перерахування альтернатив).

  Моделювання соціально-бажаного по-
  ведення.

  Тренування релаксації (зменшення тре-
  вожності, страхів).

  Заохочення за бажану поведінку.

  Аналіз щоденникових записів клієнта.

  Складання програм профілактики ре-
  цідівов поведінки.

  Метод оперативного навчання.

  Переклад суб'єктивних переживань клієнта в реально спостережувані дії.

  Зміна поведінки клієнта.

  III. Гуманіст-
  чна психологія
  (К. Роджера,
  Ф. Перлз,
  В. Франкл)

  Відкриті та закриті запитання. Відображення почуттів, переказ, саморозкриття психолога.


  Сприйняття «тут» і «тепер». Порожнє крісло. Бесіда з частиною «Я». Діалог верх-
  ній (авторитарної) та нижньої (з почуттям провини) собаки. Фіксована відчуття. Парадоксальні наміри. Зміна від-
  носіння. Переконання і заклик.

  Метод емпатичних навчання.

  Зрозуміти світ клієнта і підтримати його під час відповідального рішення.

  Підвищення відповідальності дозволяє
  твенности людини за свої вчинки, соціальна самоак-
  туалізація.

  Завдання, які вирішуються на різних етапах консультування
  (За Г. С. Абрамової)

  Основні етапи (блоки)

  Завдання, які вирішуються


  Консультований

  Консультант

  Підготовка

  Фіксація труднощі, спроби вирішення (самостійно або за допомогою інших).

  Рішення звернутися до психолога

  Настрій на роботу (визначення смислової позиції, створення внутрішньої ідентичності, позитивного настрою, відволікання від інших питань).

  Вибір часу, підготовка місця.

  Встановлення контакту і побудова довірчого діалогу.


  Виникнення довіри. Усвідомлення можливостей консультанта і характеру майбутньої роботи.

  Досягнення узгодженої позиції.

  Розподіл ролей (Я ... Ти ... Ми ...).

  Підтримання довірчого діалогу.

  Дослідження ситуації

  Опис, аналіз якісного своєрідності зовнішніх і внутрішніх факторів скрутній ситуації, структурування, позначення предмета роботи, виділення позитивних основ для вирішення виниклого труднощі.

  Сприяння клієнтові в описі та аналізі ситуації (стимулювання вільних висловлювань, сповіді, які відповідають
  тов на запитання та ін.)

  Виділення та аналіз предмету роботи.

  Професійний аналіз чинників, що обумовлюють виникло утруднення на основі аналізу висловлюючи-
  ний, емоційного тону, спільної позиції, невербальних знаків, результатів діагностики.

  Виділення позитивного «плацдарму» - основи для вирішення консультованих виник труднощі.

  Постановка мети

  Формулювання бажаного результату (Я хочу ...), його уточнення та обгрунтування (Я дійсно цього хочу, тому що ...)

  Сприяння клієнтові у формулюванні бажаного результату через пос-
  тановки питань, дослідження можливих наслідків.

  Оцінка реалістичності, конкретності, привабливості поставленої мети.

  Психологічний супровід акцентуйованих підлітків.


  n / п

  Тип акцентуації


  Основні при-знаки


  Позитивні якості


  Форми дезадаптації


  Провокуючі фактори


  Рекомендації

  Психологічні вправи для акцентуіро ванних підлітків

  1


  Гипертимно (піднесений настрій, підвищена активність)

  Прагнення до лідерства, зміна захоплень, схильність до пе реоценке можли-ностей, підвищено-ва активність, рухливість, надмірна самостійність, схильність до ряску. Екстра-вертнрованность

  Заповзятливий-с-. Швидкість засвоєння навчального матеріалу. Легкість спілкування. Активність, енергійність, витривалість. Вміння викли вать довіру. Винахідливість у нестандартній ситуації. Готовність бути відповідальним

  Авантюризм. Нестійкість. Схильність до алкоголю. От-влекаемость. Схильність до ризику. Недісці-плінірован-ність. Прогули, конфлікти з дорослими

  Неробство. Огра меження вибору. Самотність. Регламентовані ня діяльності. Емоціо нальне відпові венность. Жорсткий контроль

  Різноманітність діяльності і контактів. Діяльність у колективі. Демократичний стиль спілкування

  Повний поря док, кінець - де лу вінець, плануванні

  . 2


  Циклоїдна (ейфорія - дісфо рія)

  Ейфорія - ги-пертіми, дісфо рія - неустой чівие. Прихований тип


  За фазами

  Перевантаження, утиски, несподіванка


  Гнучка тактика в залежності від фази


  Повний порядок, кінець - де лу вінець (ейфо рія). Переможець; блазень; по-хзала (дисфорія)

  3


  Нестійка (безвольність)

  Непоселлівость, мінливість, залежність від інших, в (Гуша-тість, пасив ність у діяльності, прагну ня до неробства і поверховим захопленням

  Вміння не перевтомлюватися, отримувати силь ні враження ня, довірливість, відкритість, послужливість

  Втечі з дому, делінкіснтное наказ, адитивна поведе ня

  Безконтрольність, неіслсна-правлснное виховання

  Тверде, власт ное керівництво, стругав режим, порядок, група з + установками

  Флегматик, ре-поргер, Тимур бютівець, попелюшка, справі - час, постійне хобі

  4


  Лабільна (рухливість, край няя мінливість настрою)

  Немотивирована ва зміна настрою, чувст вительной до чужої думки, вразливість, дратівливість, хворобливість, залежність стану від на будівлі, запальність, слабкий самоконтроль, конфліктність

  Товариськість, добродушність, чуйність, прив занность, увле чення - музика, спілкування в кому паніях

  Аффективное поведінку. Нев троянди, депресія. Демонстратів ні пагони. Суїцидальна поведінка. Го-мосексуалізм

  Заперечення близьких, втрати, втрати.

  Позиція дру-га - вчителі. Схвалення і емоційна підтримка. Ем-патия

  Аналітик, єдиний ственная роль, роздратування скасовується

  5


  Конформних (угодовство, підпорядкування думку трупи)

  Відсутність лич посадового ставлення до світу, життя за прави лу «як усі», надмірна при способляемость ціною особистісних жертв, не критичність поведінки, неса мостоятельности, безвілля

  Відданість групі, консер ватізм, прагнення до стійко сті, ужівчі вость

  Участь в груп пових правона рушення і злочинах

  Негативний приклад, група, зміна коллекти ва

  Позиція опе кається, розви тя критичного мислення. Раз вітіе рефлексивного поведе ня

  Лідер, собст дарське думку, опонент, різно говорить

  6


  Истероидная (жадання уваги, потреба дивувати, вос хіщать, викликати співчуття)

  Завищена самооцінка, похвальба несу існуючих досягненнями, нездатність переносити удари по егоцентризму, ненаситна жага поклоніння, прагнення бути «на сцені», дружба з відомими людьми

  Завзятість, іні ціатівность, комунікабельність, активність, організує нями спосіб ності, енергійність (спринтер)

  Демонстратів ве поведінка, егоцентризм, афективний поведінку

  Публічне чи шеніе ореолу, розвінчання, ізоляція, се ¬ кість

  Позиція народите ля чи глядача. Ігнорування демонстративно го поведінки. Надання «сцени»


  7


  Шизоидная (замкнутість і відгородженість)

  Дивакуваті вчинки, праця ності контактів, емоційна холодність, спілкування з дорослими, фан тазірованіе і резонерство, мала актив ність (фізична і інтелекту льну)

  Холодний розум, здатність до нестандартного мислення, захопленість, здатність працювати в поодинці, аналітичне етичні здібності

  Пагони. Асоціальна поведе ня борця за справедливість. Адитивну поведінку. Сек-суальние суіці-ди. Фантазії

  Насильницьке приміщення в групу. Емоціо-нальні контак-ти. Лідерство

  Анонімне обговорення. Ті лісово-модульні заняття. Позиція вчителя, переконувати, оп ровергающего неповноцінність

  Оратор, масо-вик-витівник, співпереживання

  8


  Астенонев-ротіческая (за підвищений утом ність, іпохондрія)

  Подразник ність, млявість, полохливість, невпевненість, тривожність, схильність до неврозів, жало б, постійне невдоволення «все погано і всі погані»

  Здатність розраховувати свої сили, акуратність, дисц-плінірован-ність, скромний ність, поклади-стості

  Аффективное поведінку. Шкільна тривожність. Ді-дактогеніі

  Інваліднзація, гіпер-і гіпо-опіка. Конфлік-ти

  Посильні вимоги, режим, збалансований ве ставлення

  Переможець, блазень, якан, моєї гідності, допомогу іншим, життя прекрасне, я хороший, ти хороший

  9


  Епілептоїдная (схильність до тужливо-зліснішому на будові)

  В'язкість, інертність ність, дбайливе дотримання своїх правил, грубість, стрем ня зірвати злість на нав колишнє. Льсті вость до керівників, деспо тизм, месник ність серед однолітків

  Наполегливість в досягненні мети, пунктуальність, обов'язковість, витривалість, увагу до ме лочам

  Сексуальні відхилення. Схильність до азартних ігор. Крадіжка, алкоголізація, афективний поведінку


  Відсутність емо ционального тепла, жесто кістка, обмеження егоїстичних інтересів

  Опора на береже ливость, акуратність, здатність до руч ному майстерності, схильність до комерції, тактовність

  Добра посмішка, я радий тебе бачити, приємну розмову, день без зауважень, день пробачень, ис виконавець ба ний, ведений, споглядач, мудрець

  10


  Сензитивним (надмірна чутливість)

  Помисливість, полохливість, замкнутість, схильність до самобичеванию, підвищена вразливість, комплекс неповноцінності, надмірні прихильності до батьків і друзів

  Гостре нравст дарське зір, здатність відчувати внутрішню суть, орієнтація на істинні почуття

  Соціальна відгородженість. Пагони в резуль таті психічних травм, суїцид, спроби реакції компен сації і гіперкомпен-сації

  Емоційна відповідальність, домашня ги перпротекція, підвищена моральна від ветственность

  Тривалі разубежденія, демонстрації потрібності для інших, опора на інтуїцію, естетичні захоплення

  Повний покої душі, приємна подія, ідеальний день, ідеальне навко ються, кіногерой, зустрічний приклад

  11

  Псіхостеніче-ська (тривожна помисливість)

  Боязкість, страхи, нерішучий ність, Педан тизм, підвищений ва чувствитель ність до порядку, побоювання за майбутнє своє і своїх близьких, нав'язливі ідеї, марновірнику ність

  Інтереси. здатність брати на себе відпові венность за дру-гих, емоціо нальне прив занность до мате рі, відповідальний ність за справу

  Невротичні захворювання в майбутньому.

  Легка перено симость незгод у сьогоденні

  Повьшенная відповідальність. ситуація вибо-ра, доміную щая гіперпро-текція, підвищена мораль ва відповідальність

  Раціональне разубежденіе. Заохочення ре альної діяч ности. Заняття спортом без змагань

  Ризик - 6лаг-рідну справу, рішучість, внутрішні го-Лосано

  Складемо психологічний словник
  з найбільш часто використовуваних термінів,
  розкриваючи змістовну частину кожного з них


  __________________________________________________

  __________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  «Якщо сидиш - сиди, якщо стоїш - стій.

  Головне - не смикатися ».

  Древня китайська прислів'я.

  Скоро захист кваліфікаційної роботи
  - Ні пуху, ні пера!


  Перелічіть:

  1. методики ___________________________

  ______________________________________

  ________________________________________________________

  1. тести ________________________________________________

  ________________________________________________________

  1. експерименти _________________________________________

  ________________________________________________________

  1. спостереження ___________________________________________

  ________________________________________________________

  які використовувалися в експериментальній частині роботи.

  Підтвердилася Ваша гіпотеза?

  Так Ні

  Рефлексія

  1. Який вид діяльності досяг вищого

  професійної майстерності, компетентнос-

  ти і чому? ____________________________

  ________________________________________

  ________________________________________________________

  ________________________________________________________

  ________________________________________________________

  1. Самий цікавий фрагмент практики (інтерпретація) _______

  ________________________________________________________

  ________________________________________________________

  ________________________________________________________

  ________________________________________________________

  1. Що не вдалося, причини невдач? ___________________________

  ________________________________________________________

  ________________________________________________________

  ________________________________________________________

  ________________________________________________________

  1. Ваші поради, побажання майбутнім вчителям і психологам з даного виду практики _____________________________________

  _________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  І Т О Г О В И Е С В І Д Н И Е Т А Б Л І Ц И

  (Заповнюються виходячи з проведених заходів)

  Уроки психології - 5 уроків

  Таблиця 1

  п / п

  Клас

  Тема

  Терміни виконання

  Чи досягнута мета?

  Оцінка

  Підпис психолога, методиста

  1.


  2.


  3.


  4.


  5.

  Індивідуальні консультації - не менше 3-х

  Таблиця 2

  п / п

  Об'єкт

  Встановіть-
  ння
  контак-
  та

  Тема,
  ситуація

  Рекомендації,
  вирішуються завдання

  Час роботи

  Зустрічі,
  в міру необхідності

  Оцінка

  Підпис психолога, методиста

  1.
  2.
  3.
  Психодіагностичні дослідження - не менше 3-х методик

  Таблиця 3

  п / п

  Мета
  дослідження

  Об'єкт дослідження

  Методики дослідження

  Кількість учнів

  Мета - результат

  Оцінка

  Підпис психолога, методиста  Психологічна корекція

  Таблиця 4

  п / п

  Група

  Форма,
  вид

  Методи, прийоми, використовувані в корекційній роботі

  Час проведення

  Динаміка

  Рефлексія

  Оцінка

  Підпис
  психо-
  логу, мето-
  дист


  Публічні виступи, тренінги

  Таблиця 5

  Об'єкти

  Тема

  Час

  Чи досягнута мета?

  Скільки че-
  ловек при-
  сутствовала

  Оцінка

  Підпис психолога, методиста

  Педагогичес-
  кий колектив


  Батьки  Складіть СІНКВЕЙН

  Психологія

  _____________________________________

  _________________________________________________

  ______________________________________________________

  __________________________

  Вправа «Антистресова релаксація»
  (Рекомендовано Всесвітньою організацією
  охорони здоров'я)

  Вправу виконувати поетапно:

  1. Лягти або сісти зручніше в тихому, слабо освітленому приміщенні (одяг не повинен обмежувати Ваших рухів).

  2. Закрити очі, дихати повільно і глибоко. Зробити вдих і приблизно на 10 секунд затримати дихання. Видихати не кваплячись, стежити за розслабленням і подумки говорити собі: «Вдих і видих, як приплив і відлив». Повторити цю процедуру 5-6 разів. Потім відпочити близько 20 секунд.

  3. Вольовим зусиллям скорочувати окремі м'язи або їх групи. Скорочення утримувати до 10 секунд, потім розслабити м'язи. Таким чином пройтися по всьому тілу. Повторити цю процедуру тричі, відмовитися від всього, думати про розслаблення м'язів тіла.

  4. Спробувати як можна конкретніше уявити собі відчуття розслабленості, що пронизує від пальців ніг, через ікри, стегна, тулуб до голови. Повторювати про себе: «Я заспокоююсь, мені приємно».

  5. Уявити собі, що відчуття розслабленості проникає у всі частини тіла. Відчути, як напруга залишає тіло. Як розслабляються плечі, шия, лицьові м'язи (рот може бути відкритий). Насолоджуватися випробовуваним відчуттям близько 30 секунд.

  6. Порахувати до 10, подумки кажучи собі, що з кожною наступною цифрою м'язи все більше розслабляються.

  7. Настає «пробудження». Порахувати до 20. Говоріть собі: «Коли я дорахую до 20, мої очі відкриються, я буду відчувати себе бадьорим».

  Цю вправу рекомендується виконувати 2-3 рази на тиждень.

  СПАСИБІ ЗА РОБОТУ!

  Ви проявили себе як яскрава індивідуальність. Ваше почуття новизни, здатність займатися різноманітною діяльністю, терпіння, завзятість, свобода думок і почуттів, професіоналізм, гуманність - все це допомогло Вам виконати цю роботу.

  Успіхів, перемог, професійного та особистісного зростання!

  Підсумкова характеристика
  проходження психолого-педагогічної практики

  студента (ки) з ___________________ по ___________________

  Хто здійснював контроль

  Позитивні сторони роботи

  Побажання, рекомендації

  Психолог школи
  Керівник практики, методист  Завуч школи  Підсумкова оцінка:

  М.П. Керівник практики, методист: __________

  школи

  Психолог школи: __________

  Завуч школи: __________

  Література:

  1. Вуджек Т.: Тренування розуму, Пітер, 1996

  2. Кінгер Дж.: Книга про твоїх знайомих, Пітер, 1997

  3. Овчарова Р.В.: Довідкова книга шкільного психолога, М., 1996

  4. Овчарова Р.В.: Технології практичного психолога освіти, М., 2000

  5. Прутченков А.С.: Школа життя, М., 2000

  6. Семенова О.М.: Тренінг емоційної стійкості, М., 2002

  1 Р.В. Овчарова, Технології практичного психолога освіти

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Психологія | Методичка
  181.6кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Методичний посібник для проходження психолого педагогічної практики
  Навчально методичний посібник для адаптаційної практики
  Навчально-методичний посібник для адаптаційної практики
  Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
  Звіт про проходження педагогічної практики
  Звіт комплексної психолого-педагогічної практики
  Звіт комплексної психолого педагогічної практики
  Методичні вказівки для студентів щодо проходження практики
  Методичний посібник по ВТ
  © Усі права захищені
  написати до нас