Методика проведення уроку на тему Адміністративні правопорушення і адміністративна відповідальність

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Конспект уроку
Тема уроку: «Адміністративні правопорушення і адміністративна відповідальність».
Тип уроку: комбінований урок.
Мета уроку: сформувати поняття «адміністративна відповідальність», «адміністративні правопорушення»
Завдання уроку:
А) освітні:
- Повідомлення нових знань у галузі адміністративного права;
- Формування понять і уявлень про правопорушення неповнолітніх
Б) розвиваючі:
- Продовжувати розвивати вміння конспектувати розповідь вчителя;
- Продовжувати розвивати вміння працювати з нормативно-правовими актами (КпАП);
- Формулювати, на основі набутих знань власні судження й аргументи;
- Продовжувати розвивати вміння вирішення практичних завдань;
В) виховні:
- Виховання правової культури особистості;
- Виховання самостійності суджень і поглядів;
- Виховання комунікативної культури учнів шляхом спільної роботи в групах;
Міжпредметні зв'язки: література «Злочин і кара», історія.
Внутрікурсовие зв'язку: «Правовідносини та їх учасники», «Кримінальна відповідальність і злочини».

Етапи уроку (тривалість 80 хвилин)

Етапи уроку
Час для їх реалізації (мін.)
1. Організаційний
2
2. Перевірки домашнього завдання
5
3. Всебічної перевірки знань
10
4. Підготовки до активного і свідомого засвоєння нового матеріалу
3
5. Засвоєння нових знань, формування вмінь і навичок
20
6. Перевірки розуміння учнями нового матеріалу
10
7. Закріплення нового матеріалу
25
8. Інформування про домашнє завдання, інструктаж по його виконанню, підведення підсумків
5
План уроку:
1. Поняття «Адміністративного правопорушення».
2. Види адміністративних правопорушень.
3. Поняття «адміністративна відповідальність»
4. Види адміністративних покарань.
Хід уроку.
I. Організаційний етап
Заздалегідь готую матеріал на дошці: тему, план, основні поняття, на зворотному боці д / з. Перевіряю присутність. Повідомляю тему, план, цілі.
II. Перевірки домашнього завдання
На будинок було задано відповісти на запитання після параграфа письмово. У трьох збираю, з рештою обговорюємо питання, розбираємо виникли проблеми.
III. Всебічної перевірки знань
Я роздаю учням тест з раніше вивченого матеріалу.
Тест за темами: «Договір», «Право власності»
1. Істотними умовами договору є
А) умови, які названі в законі або інших правових актах як істотні або необхідні для договорів даного виду
Б) умова про предмет
В) умова про термін
Г) умови, що визначаються зразковими умовами, розробленими для договорів відповідного виду та опублікованими у пресі
Д) умови, щодо яких за заявою однієї із сторін повинна бути досягнута угода
Е) умова про ціну
2. Умови договору, що утворюють його зміст, поділяються наступним чином:
А) звичайні
Б) суттєві
В) спеціальні
Г) постійні
Д) попередні
Е) традиційні
3. Ризик випадкової загибелі майна несе
А) особа, яка використовує майно на законній підставі
Б) керуючий майном
В) власник, якщо інше не передбачено законом або договором
Г) бенефіціар
4. Загальний строк позовної давності встановлюється в:
А) шість місяців
Б) два роки
В) три роки
Г) один рік
Д) п'ять років
5. Який договір передбачає передачу від власника правомочності розпорядження майном іншій стороні договору?
А) договір комісії.
Б) договір страхування.
В) договір безоплатного користування.
Г) договір оренди.
Д) договір довірчого управління.
6. Як називається договір, за яким сторони зобов'язуються укласти в майбутньому договір про передачу майна, виконанні робіт чи наданні послуг?
7. Принцип свободи договору - це ...
А) законодавчо закріплена гарантія вільного вибору фізичними та юридичними особами будь-якого виду підприємницької діяльності.
Б) вимога, відповідно до якого суб'єкти цивільного права незалежні і використовують надані їм права, для задоволення своїх потреб та інтересів.
В) вимога правового забезпечення природної свободи учасників громадянського суспільства задовольняти свої потреби та інтереси шляхом взаємних угод.
Г) основний початок цивільного законодавства, згідно з яким декларується невтручання держави в зобов'язальні правовідносини громадян і (або) юридичних осіб.
8. Правомочність володіння власністю - це ...
А) заснована на законі можливість визначення юридичної долі майна шляхом зміни його приналежності, стану або призначення.
Б) заснована на законі можливість управління майном.
В) заснована на законі можливість мати в своєму володінні конкретне майно (фактичне панування над майном).
Г) заснована на законі можливість експлуатації, господарського чи іншого використання майна шляхом вилучення з нього корисних властивостей, його споживання.
9. За допомогою якого позову власник може витребувати своє майно з чужого незаконного володіння?
10. Безплатним договором є:
А) міни
Б) підряду
В) дарування
IV. Підготовки до активного і свідомого засвоєння нового матеріалу
Актуальність даної теми полягає в тому, що адміністративні правопорушення - явище, що зачіпає практично кожного, явище повсякденності. І прояснення питань, пов'язаних з адміністративними правопорушеннями і відповідальністю за їх вчинення видається мені дуже своєчасним.
V. Засвоєння нових знань, формування вмінь і навичок.
І так що ж таке адміністративне правопорушення?
Адміністративне правопорушення-це протиправна, винна дія (бездіяльність) фізичної або юридичної особи, за яке Кодексом РФ про адміністративні правопорушення або відповідними законами суб'єктів РФ встановлена ​​адміністративна відповідальність.
Ці дії можливі в різних сферах, тому виділяють такі види адміністративних правопорушень:
1. Посягають на права громадян: порушення права громадянина на ознайомлення зі списком виборців, учасників референдуму, втручання в роботу виборчої комісії. Наприклад, є таке порушення у проведенні виборів місцевого самоврядування коли в період агітації ходять по домівках представники тієї чи іншої партії і пропонують за ваш голос грошові кошти, в цьому випадку порушується ваше право вільного вибору і порядок проведення передвиборної компанії спричиняє накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот рублів.
2. Посягають на здоров'я, санітарно-епідеміологічне благополуччя населення і суспільну моральність. Приклади, приховування джерела зараження ВІЛ-інфекції тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів, незаконне заняття приватною медичною практикою, або народною медициною (цілительство) тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі п'ятисот до двох тисяч рублів., Залучення неповнолітніх у розпивання спиртних напоїв, пропаганда наркотичних, психотропних тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від ста до трьохсот карбованців.
3. У сфері охорони власності: самовільне зайняття земельної ділянки, порушення правил утримання або ремонту жилих приміщень, дрібне розкрадання чужого майна тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі до триразової вартості викраденого майна, але не менше ста рублів або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб, шляхом крадіжки , шахрайства.
4. В області охорони навколишнього середовища і природокористування: порушення правил охорони водних об'єктів, атмосферного повітря, в галузі охорони лісів, правил пожежної безпеки тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот рублів; на посадових осіб - від двох тисяч до трьох тисяч рублів; на юридичних осіб - від двадцяти тисяч до тридцяти тисяч рублів, правил охорони рибних запасів тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до трьох тисяч рублів; на посадових осіб - від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч рублів; на осіб , що здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч рублів або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста діб; на юридичних осіб - від ста тисяч до двохсот тисяч рублів або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста доби.
5. У промисловості, будівництві та енергетики: пошкодження електромереж, теплових мереж, паливопроводів, вчиненим з необережності.
6. На транспорті: дії, які загрожують безпеки на залізничному транспорті, на повітряному, водному транспорті. Наприклад, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.
7. У галузі дорожнього руху: керування незареєстрованим транспортним засобом тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі рублів, керування без правовстановлюючих документів, порушення правил дорожнього руху пішоходом, водіями.
8. Посягають на громадський порядок і громадську безпеку:
Дрібне хуліганство, тобто порушення громадського порядку, що виражає явну неповагу до суспільства, що супроводжується нецензурною лайкою в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян, а так само знищенням чи пошкодженням чужого майна, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.
Пропаганда і публічна демонстрація нацистської атрибутики або символіки або атрибутики або символіки, подібних з нацистською атрибутикою або символікою до ступеня змішання, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'ятисот до однієї тисячі карбованців з конфіскацією нацистської чи іншої зазначеної атрибутики або символіки або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб з конфіскацією нацистської чи іншої зазначеної атрибутики або символіки.
Розпивання пива та напоїв, що виготовляються на його основі, а також алкогольної і спиртовмісної продукції з вмістом етилового спирту менше 12 відсотків об'єму готової продукції в дитячих, освітніх і медичних організаціях, на всіх видах громадського транспорту (транспорту загального користування) міського і приміського сполучення, в організаціях культури (за винятком розташованих в них організацій або пунктів громадського харчування, в тому числі без створення юридичної особи), фізкультурно-оздоровчих і спортивних спорудах - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від ста до трьохсот карбованців.
Розпивання алкогольної і спиртовмісної продукції з вмістом етилового спирту 12 і більше відсотків об'єму готової продукції на вулицях, стадіонах, у скверах, парках, у транспортному засобі загального користування, в інших громадських місцях (у тому числі зазначених у частині 1 цієї статті), за винятком організацій торгівлі та громадського харчування, в яких дозволений продаж алкогольної продукції на розлив, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від трьохсот до п'ятисот рублів.
Споживання наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря або споживання інших одурманюючих речовин на вулицях, стадіонах, у скверах, парках, у транспортному засобі загального користування, а також в інших громадських місцях - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот рублів.
Поява на вулицях, стадіонах, у скверах, парках, у транспортному засобі загального користування, в інших громадських місцях у стані сп'яніння, що ображає людську гідність і громадську мораль, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від ста до п'ятисот рублів або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.
Поява в стані сп'яніння неповнолітніх, а так само розпивання ними пива та напоїв, що виготовляються на його основі, алкогольної і спиртовмісної продукції, споживання ними наркотичних засобів або психотропних речовин у громадських місцях.
Адміністративній відповідальності підлягає особа, яка досягла до моменту скоєння адміністративного правопорушення віку шістнадцяти років. З урахуванням конкретних обставин справи і даних про особу, що вчинила адміністративне правопорушення у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років, комісією у справах неповнолітніх і захисту їх прав зазначена особа може бути звільнена від адміністративної відповідальності з застосуванням до нього заходи впливу, передбаченої федеральним законодавством про захист прав неповнолітніх.
Адміністративної відповідальності підлягає посадова особа в разі вчинення ним адміністративного правопорушення у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням своїх службових обов'язків.
Іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні юридичні особи, які вчинили на території Російської Федерації адміністративні правопорушення, підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах.
Не є адміністративним правопорушенням заподіяння особою шкоди охоронюваним законом інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі і правам даної особи чи інших осіб, а також охоронюваним законом інтересам суспільства або держави, якщо ця небезпека не могла бути усунута іншими засобами і якщо заподіяна шкода є менш значним, ніж відвернена шкода.
Адміністративна відповідальність-застосування до фізичній або юридичній особі, що вчинила адміністративне правопорушення, заходів адміністративного покарання.
Види адміністративних покарань
1. За вчинення адміністративних правопорушень можуть встановлюватися і застосовуватися такі адміністративні покарання:
1) попередження;
2) адміністративний штраф;
3) оплатне вилучення знаряддя вчинення або предмета адміністративного правопорушення;
4) конфіскація гармати скоєння чи предмета адміністративного правопорушення;
5) позбавлення спеціального права, наданого фізичній особі;
6) адміністративний арешт;
7) адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземного громадянина або особи без громадянства;
8) дискваліфікація;
9) адміністративне призупинення діяльності.
(П. 9 введений Федеральним законом від 09.05.2005 N 45-ФЗ)
2. У відношенні юридичної особи можуть застосовуватися адміністративні покарання, зазначені в пунктах 1 - 4, 9 частини 1 цієї статті.
Основні і додаткові адміністративні покарання
1. Попередження, адміністративний штраф, позбавлення спеціального права, наданого фізичній особі, адміністративний арешт, дискваліфікація і адміністративне призупинення діяльності можуть встановлюватися і застосовуватися тільки в якості основних адміністративних покарань. (В ред. Федерального закону від 09.05.2005 N 45-ФЗ)
2. Оплатне вилучення знаряддя вчинення або предмета адміністративного правопорушення, конфіскація гармати скоєння чи предмета адміністративного правопорушення, а також адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземного громадянина або особи без громадянства може встановлюватися і застосовуватися в якості як основного, так і додаткового адміністративного покарання.
3. За одне адміністративне правопорушення може бути призначено основне або основне і додаткове адміністративне покарання з покарань, зазначених в санкції застосовуваної статті Особливої ​​частини цього Кодексу або закону суб'єкта Російської Федерації про адміністративну відповідальність.
VI. Перевірки розуміння учнями нового матеріалу
На даному етапі я задаю питання: що таке адміністративне правопорушення, адміністративна відповідальність, з якого віку настає адміністративна відповідальність і т.д. Для виявлення прогалин у новому матеріалі.
VII. Закріплення нового матеріалу
На даному етапі я ділю учнів на мікрогрупи і пропоную вирішити кілька практичних завдань за допомогою КоАП РФ.
Завдання № 1.
Начальник РОВД отримав протокол дільничного інспектора, в якому вказувалося, що начальник будинкоуправління Максимов не виконав його приписаний і не вжив заходів з очищення від сміття території біля будинків. Протокол був переданий мировому судді, який піддав Максимова покарання у вигляді дискваліфікації терміном на 2 місяці. Максимов від відбування покарання ухилився. Тоді суддя замінив дискваліфікацію адміністративним арештом.
Дайте юридичну оцінку діям судді.
Завдання № 2.
16.03.2003 р. начальник ОВС виніс постанову про накладення штрафу на громадянина В. за розпивання спиртних напоїв у громадському місці. Останній штраф не сплатив. 28.03.2003 р. постанова направлена ​​судовому приставу-виконавцю для примусового стягнення штрафу.
Чи правильно вчинив начальник ОВС?
Яким чином буде стягнуто штраф, якщо громадянин В. не має доходів та особистого майна?
Завдання № 3.
У ході рейду було виявлено, що продавець торгової фірми АРС обслуговує клієнтів без контрольно-касового апарату. До того ж на ряді товарів не було цінників. У ході перевірки з'ясувалося, що фірма АРС касові апарати в податковій інспекції не зареєструвала. Продавець пояснила, що вона не знає про те, що закон зобов'язує всі торгові точки працювати за допомогою контрольно-касового апарату.
Прийміть рішення за фабулою задачі.
Завдання № 4.
Начальником ОВС на громадянина С. накладено адміністративний штраф за порушення правил полювання. У вигляді додаткового покарання у нього було конфісковано мисливську зброю. С. звернувся до суду зі скаргою на неправомірну конфіскацію зброї, пославшись на те, що він мисливець-професіонал, і для нього полювання - єдине джерело засобів до існування.
Дайте юридичний аналіз цієї ситуації.
VIII. Інформування про домашнє завдання, інструктаж по його виконанню, підведення підсумків.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Практична робота
42.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Адміністративні правопорушення і адміністративна відповідальність
Методика проведення відкритого уроку на тему Білки
Методика проведення уроку комбінованого типу з інформатики на тему Інформаційна модель Етапи розвязування
Адміністративна відповідальність і правопорушення
Адміністративна відповідальність за правопорушення в промисловості
Адміністративна відповідальність за правопорушення у промишленнос
Адміністративна відповідальність за правопорушення проти екологи
Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства
Адміністративна відповідальність за правопорушення проти екологічної безпеки навколишнього
© Усі права захищені
написати до нас