Методика проведення моніторингового дослідження ефективності профільного навчання в навчальних закладах 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МЕТОДИКА проведення моніторингових досліджень ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ СІЛЬСЬКИХ РЕГІОНІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Вибірка респондентів для моніторингового дослідження ефективності впровадження різних форм профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах сільських регіонів Автономної Республіки Крим як необхідної умови забезпечення учням доступності до якісної освіти
Генеральна сукупність дослідження - керівники районних відділів освіти, керівники загальноосвітніх навчальних закладів, педагогічні працівники, які працюють в 10-11-х класах, учні 10-11-х класів, батьки учнів 10-11-х класів.
Загальна кількість респондентів по Автономній Республіці Крим - 1295 осіб, з них:
Ø 14 керівників районних відділів освіти;
Ø 111 керівників загальноосвітніх навчальних закладів;
Ø 154 вчителя;
Ø 508 учнів 10-11-х класів;
Ø 508 батьків.
Проводиться суцільне опитування:
Ø 14 керівників районних відділів освіти.

Вибірка кількості респондентів кожної категорії за регіонами:
№ п / п
район
керівники
ЗНЗ
вчителя
учні 10-11-х класів
батьки
1.
Бахчисарайський
8
13
53
53
2.
Білогірський
9
12
33
33
3.
Джанкойський
12
13
50
50
4.
Кіровський
5
10
28
28
5.
Червоногвардійський
10
14
57
57
6.
Красноперекопський
5
10
20
20
7.
Ленінський
11
10
31
31
8.
Нижньогірський
7
10
27
27
9.
Первомайський
5
10
22
22
10.
Роздольненський
5
10
22
22
11.
Сакський
11
10
40
40
12.
Сімферопольський
13
12
74
74
13.
Радянський
5
10
22
22
14.
Чорноморський
5
10
29
29

Інформаційна частина
Аналітична лінія «Загальноосвітні навчальні заклади»
1. Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, в яких організовано профільне навчання:
Всього ЗНЗ I-ІІІ ступенів у регіоні
Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, в яких організовано профільне навчання
2007/2008 н.р.
2008/2009 н.р.
2007/2008 н.р.
2008/2009 н.р.
2. Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, які є:
2007/2008 н.р.
2008/2009 н.р.
однопрофільними (реалізується одне профільний напрям)
багатопрофільними (два і більше профільних напрямів)
непрофільними (тільки універсальне напрямок)

3. Міжшкільні мережева взаємодія для організації профільного навчання:
2007/2008 н.р.
2008/2009 н.р.
кількість ЗНЗ, що входять в мережеву взаємодію для організації профільного навчання
кількість опорних ЗНЗ при мережевій взаємодії
кількість учнів, охоплених мережевий формою взаємодії
кількість учнів, яким надана транспортна доступність для отримання послуг профільного навчання при мережевий формі взаємодії ЗНЗ
кількість учнів, яким надана можливість навчатися за індивідуальними планами, програмами
4. Кількість ЗНЗ нового покоління в регіоні __________ (%________ від загальної кількості ЗНЗ);

5. Розподіл загальноосвітніх навчальних закладів з профільних напрямків:
Профільний напрямок (вказати)
Розподіл загальноосвітніх навчальних закладів з профільних напрямків (вказати кількість)
2007/2008 н.р.
2008/2009 н.р.
6. Кількість багатопрофільних класів у регіоні:
Всього профільних класів
Кількість багатопрофільних класів у регіоні
2007/2008 н.р.
2008/2009 н.р.
2007/2008 н.р.
2008/2009 н.р.
10
к-ть уч-ся
11
к-ть уч-ся
10
к-ть уч-ся
11
к-ть уч-ся
7. Кількість ЗНЗ, в яких організовано поглиблене вивчення предметів:
Всього ЗНЗ, в яких організовано профільне навчання у регіоні: з них
Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, в яких організовано поглиблене вивчення предметів
2007/2008 н.р.
2008/2009 н.р.
2007/2008 н.р.
2008/2009 н.р.
8. Розподіл ЗНЗ з поглибленим вивченням окремих предметів:
Назва предмету, який вивчається поглиблено (вказати)
Розподіл загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів
(Вказати кількість)
2007/2008 н.р.
2008/2009 н.р.
9. Кількість ЗНЗ, в яких організована допрофільна підготовка:
· 2007/2008 уч.г._____________
· 2008/2009 уч.г._____________
10. Відомості про співпрацю ЗНЗ регіону з вищими навчальними закладами
Уч. рр..
Кількість
ЗНЗ, які уклали договори про співпрацю
Найменування (повністю) ВНЗ, з якими укладені договори про співпрацю
Форми співробітництва
2007/2008
2008/2009

11. Забезпеченість підручниками, навчальними посібниками, програмами для профільних класів, затвердженими МОНУ, для організації навчально-виховного процесу у профільних класах:
навчальний рік
профіль навчання
% Забезпеченості підручниками, навчальними посібниками
% Забезпеченості
навчальними програмами, затвердженими МОНУ
Кількість регіональних авторських програм спецкурсів, затверджених у встановленому порядку, для організації профільного навчання
2007/2008
2008/2009
12. Кількість навчальних кабінетів у ЗНЗ відповідно до профілю навчання:
Уч.г.г.
профіль навчання
Кількість навчальних кабінетів
% Від потреби
2007/2008
2008/2009
13. Оснащення навчальних кабінетів сучасним обладнанням (відповідно до Типових переліками, передбаченими для ЗНЗ):
Уч.г.г.
профіль навчання
% Від потреби
2007/2008
2008/2009

14. Забезпечення доступу ЗНЗ до мережі Інтернет:
навчальний рік
всього ЗНЗ
підключено до Інтернет
мають сайт
кількість учнів на 1 комп'ютер
2007/2008
2008/2009
Аналітична лінія «Учні»
15. Кількість учнів ІІІ ступеня, охоплених профільним навчанням, у тому числі навчаються українською і кримськотатарською мовами:
Всього учнів
ІІІ ступені в регіоні
Кількість учнів ІІІ ступеня, охоплених профільним навчанням
2007/2008 н.р.
2008/2009 н.р.
2007/2008 н.р.
2008/2009 н.р.
16. Кількість учнів, охоплених певним профільним напрямком:
Профільний напрямок
(Вказати) (технологічний напрямок конкретизувати)
2007/2008 н.р.
2008/2009 н.р.
10 кл
11 кл
10 кл
11 кл
17. Контингент учнів ЗНЗ нового покоління в регіоне__________ (%_________ від загальної кількості) (без урахування кількості учнів загальноосвітніх класів НВК «Школа-гімназія», «Школа-ліцей»).
18. Кількість учнів 8-9х класів, поглиблено вивчають окремі предмети (по кожному класу окремо):
Всього учнів 8-9-х класів
2007/2008 н.р.
2008/2009 н.р.
8 кл
9 кл
8 кл
9 кл
2007/2008 н.р.
2008/2009 н.р.
8
9
8
9
19. Розподіл з предметів (вказати кількість учнів):
Найменування
предмета, який вивчається поглиблено
(Вказати)
2007/2008 н.р.
2008/2009 н.р.
8 кл
9 кл
8 кл
9 кл

20. Форми реалізації допрофільної підготовки в ЗНЗ
навчальний рік
поглиблене вивчення предметів
введення спецкурсів, курсів за вибором
введення факультативів
організація предметних гуртків
організація наукових об'єднань учнів
діяльність секцій МАН
проведення предметних олімпіад
обладнання кабінетів профорієнтації
к-ть учнів 8-9-класів
к-ть учнів 8-9-класів
к-ть учнів 8-9-класів
к-ть учнів 8-9-класів
к-ть учнів 8-9-класів
к-ть учнів 8-9-класів
к-ть учнів 8-9-класів
кількість кабінетів
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9
2007/2008
2008/2009
21. Кількість учнів 9,11-х класів, які мають достатній і високий рівні навчальних досягнень за результатами річного оцінювання
навчальний
рік
всього уч-ся 9-х класів
мають достатній і високий рівні навчальних досягнень за результатами річного оцінювання
всього уч-ся 11-х класів
мають достатній і високий рівні навчальних досягнень за результатами річного оцінювання
2007/2008

22. Результати державної підсумкової атестації учнів 9-х класів денних загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності (без урахування екстернів, учнів вечірніх класів)
навчальний рік
к-ть учнів 9-х класів
(Всього)
к-ть учнів 9-х класів, звільнених від ДПА
(Всього)
к-ть учнів 9-х класів, які проходили ДПА
(Всього)
Результати державної підсумкової атестації з предметів (вказати кількість учнів)
українська мова
математика
біологія
географія
російська мова
(За рішенням педагогічної ради ЗНЗ)
іноземна мова
(За рішенням педагогічної ради ЗНЗ)
кримскота-Тарський мову
(За рішенням педагогічної ради ЗНЗ)
рівень навчальних досягнень учнів
н
з
д
в
н
з
д
в
н
з
д
в
н
з
д
в
н
з
д
в
н
з
д
в
н
з
д
в
2007/2008
· Навантаження на дитину дуже велика.
· Завищені вимоги вчителів.
· Змінився склад педагогів у класі.
· Не адаптувався до учнівському колективу.
· Інші причини: вкажіть ___

34. Оцініть результативність профільного навчання для Вашої дитини:
0 1 2 3 4 5
не результативно високо результативно
35. Які фактори, на Ваш погляд, сприяють вдосконаленню профільного навчання в загальноосвітньому навчальному закладі. Оцініть максимальним балом (13) той фактор, який, на Вашу думку, є найважливішим. Інші бали проставляються за ранжиром без повторення.
зміцнення і розвиток навчально-матеріальної бази ЗНЗ
інвестування в освітні процеси
теоретична і науково-методична підготовка педагогічних і керівних кадрів
зміна стилю управління з боку керівників
підвищення ефективності психологічного супроводу організації допрофільної підготовки і профільного навчання
підвищення ролі методичних служб регіону
науковий супровід організації допрофільної підготовки і профільного навчання з боку вищих навчальних закладів та наукових організацій
своєчасне оновлення банку нормативної, наукової інформації та впровадження інноваційних технологій
навчання учнів за індивідуальними навчальними планами та програмами
створення і функціонування освітніх округів
мережева взаємодія ЗНЗ для організації профільного навчання
створення та функціонування в регіоні ЗНЗ інтернатного типу з поглибленим вивченням окремих предметів
впровадження інноваційної форми оцінювання навчальних досягнень учнів профільних класів «портфоліо»

36. Якщо ви хочете що-небудь додати, просимо написати це нижче!
_____________________________________________________________
Дякуємо за участь в анкетуванні!

Анкета для вчителів, які працюють у профільних класах
ШАНОВНІ ВЧИТЕЛЯ!
Просимо відповісти на питання, що стосуються організації профільного навчання у Вашому загальноосвітньому навчальному закладі. Анкета анонімна.
1. Позначте тип Вашого навчального закладу:

· Загальноосвітній навчальний заклад I - III ступенів
· Навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія»
· Навчально-виховний комплекс «Школа-ліцей»
· Навчально-виховний комплекс «Школа-колегіум»
· Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад»
· Гімназія
· Ліцей

2. Загальноосвітній навчальний заклад, в якому Ви працюєте, є: (відзнач ті не більше 3 варіантів відповідей)

· Однопрофільних (реалізується одне профільний напрям)
· Багатопрофільним (два і більше профільних напрямів)
· Непрофільним (тільки універсальне напрямок)
· Опорним ЗНЗ (для організації профільного навчання)
· Суб'єктом мережної взаємодії з декількома ЗНЗ регіону (поза освітнього округу)
· Суб'єктом освітнього округу
· Важко відповісти

3. Вкажіть профільний напрям класу, в якому Ви викладаєте профільні предмети, спецкурси, курси за вибором:

· Природно-математичне
· Суспільно-гуманітарний
· Філологічне
· Художньо-естетичне
· Спортивне
· Технологічне

4. Вкажіть навчальний предмет, який Ви викладаєте в профільному класі __________________
5. Ваша думка про рівень підготовки по Вашому предмету більшості учнів профільного класу до початку навчання в 10 класі

· Високий
· Вище середнього
· Середній
· Нижче середнього
· У всіх учнів різний рівень підготовки

6. Як часто Ви використовуєте такі організаційні форми роботи з учнями?
7.  
Завжди або майже завжди
Часто
Іноді
Ніколи
Я працюю з цілим класом
Я працюю з групами учнів однакових здібностей
Я працюю з групами учнів різних здібностей
Я працюю з групами учнів, організованими на основі інших критеріїв
Я використовую індивідуальні форми навчання
Ваш варіант (напишіть)
8. Вибір профільного навчання в старших класах Вашого ЗНЗ здійснюється переважно (вкажіть не більше 2 варіантів):
· На основі проведеної фахівцями загальноосвітнього навчального закладу діагностики інтересів, схильностей учнів
· На основі аналізу кадрового потенціалу педагогічних працівників, з урахуванням можливостей ЗНЗ щодо організації того чи іншого профільного напряму
· На основі пропозицій адміністрації ЗНЗ, з урахуванням потреб регіонального ринку праці
· На основі побажань батьків
· На основі побажань учнів
· Ваш варіант відповіді
9. Відмітьте, які можливості надаються загальноосвітніми навчальними закладами для задоволення потреб учнів у профільному навчанні:

· Додаткові години для вивчення базових предметів
· Навчання за індивідуальними планами і програмами
· Мережева взаємодія ЗНЗ
· Поглиблене вивчення профільного предмета
· Спецкурси
· Курси за вибором
· Індивідуальні та групові заняття
· Ваш варіант відповіді

10. Які проблеми, на Ваш погляд, сьогодні найбільш гострі у Вашому регіоні?

· Соціальний захист малозабезпечених верств населення
· Житлова проблема
· Злочинність
· Пияцтво, алкоголізм
· Проблеми безробіття, зайнятості населення
· Погані дороги
· Проблеми охорони здоров'я
· Проблеми освіти
· Стан навколишнього середовища, екологія
· Національні проблеми
· Розвал сільського господарства
· Інше (напишіть) _______

11. Яке загальне становище Вашої школи сьогодні?
· Перебуває в кризі і потребує докорінних змін
· Потребує часткові зміни, модернізації
· Задовольняє освітнім потребам суспільства,
· Змінювати нічого не треба (переходимо до № 13)
· Важко відповісти
12. У чому конкретно проявляється кризове становище школи? Відзначте до 3 найбільш важливих варіантів:

· Недостатнє фінансування та матеріальне забезпечення школи
· Відсутність уваги до проблем вчителів з ​​боку владних структур
· Низький престиж учительської професії
· Падіння дисципліни учнів
· Зниження інтелектуальних здібностей учнів
· Інше (будь ласка, напишіть що саме): ___________
· Важко відповісти

13. Як Ви думаєте, в чому основні причини кризи школи? Відзначте не більше 3 головних причин:

· Самоусунення сім'ї від виховання дітей
· Негативний вплив на дітей обстановки в сім'ї
· Падіння престижу освіти в країні в цілому
· Консерватизм частини вчителів, їх небажання і нездатність істотно оновлювати методи роботи
· Інше (напишіть, що саме): ________
· Важко відповісти

14. Як Ви ставитеся до проведення зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти випускників 11-х класів ЗНЗ? (Позначте варіант, який найближче відображає Вашу думку):

· Це зовсім марна ідея
· Ідея хороша, але її реалізація навряд чи буде успішною
· Сама ідея потребує деякої коригування, після якої її можна втілювати
· Ідея прекрасна і дасть хороші практичні результати
· Інше (напишіть, що саме): _____
· Важко відповісти
· Нічого про це не знаю, перший раз чую

15. Як Ви вважаєте, чи слід учням шкіл у старших класах давати початкову професійну освіту?

· Так, обов'язково і всім
· Можна за бажанням самих учнів, хоча навряд чи кому-то це буде треба
· Слід, але за бажанням учнів, тим більше що бажаючих буде багато
· Ні, це ні до чого
· Важко відповісти

16. Чи існує практика початкового професійного навчання у вашій школі?

· Та
· Немає

17. Взаємодіє Ваша школа зі службою зайнятості Вашого району?

· Так, часто
· Іноді
· Немає
· Важко відповісти

18. У чому проявляється дана взаємодія? ________
19. Яка, на вашу думку, головна мета сучасної профільної школи?

· Дати певний обсяг знань
· Підготувати до навчання у вузі
· Розвивати особистість
· Підготувати до вибору професії
· Підготувати до життя в умовах ринку
· Інше (напишіть) _____________
· Важко відповісти

20. Як Ви думаєте, профільне навчання у навчальних програмах, формах і методах навчання має більшою мірою спиратися на ...: Виберіть варіант, який більшою мірою відбиває Вашу думку

· Традиційні, перевірені часом підходи до навчання
· На все нове, що з'являється в сфері освіти
· Інше (напишіть, що саме) ____
· Важко відповісти

21. Чи є у Вас можливість втілювати в освітньому процесі нові авторські програми і методи навчання?

· Так, у мене немає з цим труднощів (переходьте до питання № 22)
· Загалом, можливість є, але є й значні труднощі
· У мене немає такої можливості
· Важко відповісти

22. Що Вам заважає?

· Вважаю, що традиційні методи більш ефективні
· Немає досвіду, побоююся зробити помилку
· Немає знань, літератури
· Немає підтримки з боку колег - їм це байдуже
· Перешкоди з боку колег - вони проти нововведень
· Немає підтримки з боку керівництва
· Просто немає бажання, стимулу
· Інше (напишіть) ___________
· Важко відповісти

23. Які в основному методи навчання та виховання Ви застосовуєте у своїй педагогічній діяльності?

· Намагаюся користуватися традиційними і перевіреними методиками
· В основному схильні застосовувати традиційні методи, але іноді використовуєте інновації, якщо вважаєте їх розумними
· Намагаюся застосовувати все нове, що з'являється в педагогічній науці та практиці
· Важко відповісти

24. Які способи підвищення кваліфікації Ви використовуєте?

· Читання нової літератури за своїм фахом
· Читання спеціальних педагогічних видань (журнали, газети)
· Самостійно розробляю навчальні програми спецкурсів, методики
· Відвідування відкритих уроків досвідчених вчителів
· Курси підвищення кваліфікації
· Вчуся заочно у вузі, аспірантурі
· Здобуваю другу вищу освіту
· Інше (напишіть) _______________
· Нічого з вищезгаданого

25. Коли Ви в останній раз відвідували курси підвищення кваліфікації, спрямовані на організацію роботи в системі профільного навчання?

· Ніколи не відвідував (а) такі курси
· Протягом останнього року
· Протягом останніх 3 років
· Більше 5-ти років тому
· Важко відповісти

26. Як би Ви могли оцінити зацікавленість учнів профільних класів у навчанні?

· Більшість навчаються без бажання
· Багато хто не проявляє бажання вчитися, прагнуть до навчання не так вже й багато
· Не зацікавлених у навчанні досить багато, але більшість все-таки навчаються з бажанням
· Більшість учнів щиро бажають вчитися
· Важко відповісти

27. Що, на Ваш погляд, заважає учням вчитися краще, з інтересом?

· Власна лінь
· Складна навчальна програма
· Проблеми в сім'ї
· Низькі інтелектуальні здібності
· Відсутність стимулу, перспективи застосувати в майбутньому свої
· Знання
· Інше (напишіть, що саме) :______

28. Як би Ви могли в цілому оцінити інтелектуальний розвиток учнів Вашої школи? Будь ласка, напишіть відсоток випускників 11-х класів від їх загальної кількості, які, на вашу думку, в принципі змогли б навчатися у ВНЗ у силу своїх інтелектуальних здібностей:
· Напишіть: __________%
· Важко відповісти
29. Як би Ви самі могли оцінити свій професіоналізм?

· Я - справжній професіонал своєї справи
· Достатньо високо, хоча в моїй роботі є недоліки
· Середньо - не можу себе назвати відмінним фахівцем,
але і є такі вчителі, які працюють значно гірше за мене
· Навряд чи можу претендувати на звання хорошого фахівця
· Важко відповісти

30. Орієнтується чи школа на попит регіонального ринку праці при виборі учнями профільних предметів?

· Та
· Немає
· Частково

31. Інформує про це попиті учнів та їхніх батьків?

· Та
· Немає
· Частково

32. Які, на вашу думку, професії сьогодні найбільш затребувані у Вашому регіоні? Відзначте ті професії, працевлаштування за якими не викличе особливих труднощів:

· Економісти, бухгалтери
· Менеджери
· Юристи
· Програмісти
· Психологи
· Вчителя
· Працівники галузі сільського господарства
· Працівники правоохоронних органів
· Медичні працівники
· Працівники сфери послуг
· Працівники торгівлі, продавці
· Інженери
· Робочі
· Інше (напишіть, які саме): _____
· Важко відповісти

33. Які, на вашу думку, професії сьогодні найбільш затребувані в сільських регіонах АРК? Відзначте ті професії, працевлаштування за якими не викличе особливих труднощів:

· Економісти, бухгалтери
· Менеджери
· Юристи
· Програмісти
· Психологи
· Вчителя
· Працівники галузі сільського господарства
· Працівники правоохоронних органів
· Медичні працівники
· Працівники сфери послуг
· Працівники торгівлі, продавці
· Інженери
· Робочі

· Інше (напишіть, які саме): _____
· Важко відповісти
34. Чи знайомі Ви з Концепцією профільного навчання в старшій школі?

· Так, я її добре знаю
· Бачив (а) як те, знаю загальну ідею, але не деталі
· Знаю про її існування, а не зміст
· Перший раз про неї чую

35. У чому полягає основна суть цієї Концепції, її головна ідея? (Напишіть, будь ласка )______________________________
36. Як Ви вважаєте, наскільки ефективно дана Концепція реалізується на практиці у Вашій школі?

· Ніяк не впроваджується
· Дещо реалізується, але головне її завдання - ні
· Основні напрями Концепції реалізуються цілком успішно,
· Необхідно доопрацювати деталі
· Концепція успішно реалізується
· Важко відповісти

37. Які фактори, на Ваш погляд, можуть сприяти вдосконаленню профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах сільських регіонів. Оцініть максимальним балом (13) той фактор, який, на Вашу думку, є найважливішим. Інші бали проставляються за ранжиром без повторення.
зміцнення і розвиток навчально-матеріальної бази ЗНЗ
інвестування в освітні процеси
теоретична і науково-методична підготовка педагогічних і керівних кадрів
зміна стилю управління з боку керівників
підвищення ефективності психологічного супроводу організації допрофільної підготовки і профільного навчання
підвищення ролі методичних служб регіону та КРІППО
науковий супровід організації допрофільної підготовки і профільного навчання з боку вищих навчальних закладів та наукових організацій
своєчасне оновлення банку нормативної, наукової інформації та впровадження інноваційних технологій
навчання учнів за індивідуальними навчальними планами та програмами
створення і функціонування освітніх округів
мережева взаємодія ЗНЗ для організації профільного навчання
створення та функціонування в регіоні ЗНЗ інтернатного типу з поглибленим вивченням окремих предметів
впровадження інноваційної форми оцінювання навчальних досягнень учнів профільних класів «портфоліо»
Ваш варіант відповіді

УВАГА!
Шановні вчителі! Велике прохання як можна докладно і змістовно відповісти на наступне питання. Ваша думка і конкретні пропозиції будуть дуже корисні.
38. Які питання, на Ваш погляд, вимагають першочергового рішення для ефективної організації допрофільної підготовки та профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах сільських регіонів:
· На республіканському рівні:
o ________________________________________________________
o ________________________________________________________
o ________________________________________________________
o ________________________________________________________
· На регіональному рівні:
o ________________________________________________________
o ________________________________________________________
o ________________________________________________________
o ________________________________________________________
o ________________________________________________________
o ________________________________________________________
· На локальному рівні (рівень ЗНЗ):
o ________________________________________________________
o ________________________________________________________
o ________________________________________________________
Дякуємо за участь в анкетуванні!


[1] У разі відсутності учнів - переможців (призерів) олімпіад, МАН - доцільно враховувати переможців (призерів) Всеукраїнських, Республіканських інтелектуальних конкурсів (із зазначенням їх назви), відповідних профільному напрямку.

23. Результативність навчання учнів 11-х класів з профільних предметів (за результатами річного оцінювання)
навчальний рік
профільний напрям (вказати)
к-ть учнів зазначеного
профільного напрямку
профільний предмет
_____________
(Вказати)
профільний предмет
_____________
(Вказати)
профільний предмет
_____________
(Вказати)
профільний предмет
_____________
(Вказати)
профільний предмет
_____________
(Вказати)
2007/2008
рівень навчальних досягнень учнів
н
з
д
в
н
з
д
в
н
з
д
в
н
з
д
в
н
з
д
в

24. Результати державної підсумкової атестації учнів 11 класів (предмети за вибором)
Навчальний рік
Профілі навчання
(Вказати)
Всього учнів
(Вказати)
Результати ДПА (вказати всі вибрані учнями предмети)
Предмет______________________________________
рівень навчальних досягнень
н
ср
д
в
2007/2008
25. Кількість випускників 11-х класів, що надійшли до ВНЗ
Уч.
рр..
Профілі навчання
Всього уч-ся
Кількість випускників, які поступили до ВНЗ
Всього
I - II рівень акредитації
III - IV рівень акредитації
На спеціальності, що відповідають профілю навчання
Всього
I-II рівень
акредитації
III-IV рівень акредитації
2007/2008
26. Кількість учнів 10-11-х класів, які висловили бажання змінити раніше обраний профіль навчання
навчальний рік
всього уч-ся 10-х класів
к-ть учнів, які висловили бажання змінити раніше обраний профіль навчання
всього уч-ся 11-х класів
к-ть учнів, які висловили бажання змінити раніше обраний профіль навчання
2007/2008
27. Кількість учнів профільних класів, переможців та призерів ІІІ та IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін:
навчальний рік
профіль навчання
кількість учасників
III етапу за профілем навчання
кількість переможців III етапу по
профілем навчання
кількість учасників IV етапу по
профілем навчання
кількість переможців IV етапу
за профілем навчання
2007/2008
28. Кількість учнів профільних класів, переможців і призерів ІІ - IІІ етапів Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт МАН:
навчальний рік
профіль навчання
кількість учасників II етапу за профілем навчання
кількість переможців II етапу по
профілем навчання
кількість учасників III етапу по
профілем навчання
кількість переможців III етапу по
профілем навчання
2007/2008

29. Відомості про випускників 11-х класів, які отримали документи про освіту з відзнакою
профільний напрям
(Вказати)
кількість випускників профільних класів
(Всього)
з них:
отримали документи про освіту з відзнакою (вказати кількість учнів)
з них:
є переможцями (призерами) [1]
III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін,
II етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт МАН
(Вказати кількість учнів *)
* У випадку якщо один і той же учень є переможцем і олімпіади, і МАН, то він враховується лише один раз
2007/2008 н.р.
2007/2008 н.р.
2007/2008 уч.г
30. Відомості про стимулювання і заохочення здібних та обдарованих учнів
навчальний рік
кількість учнів профільних класів, які є стипендіатами:
Президента України
Ради міністрів АРК
Міської ради
Органів місцевого самоврядування
ЗНЗ
Інші форми заохочення (вказати)
2007/2008

Аналітична лінія «Педагогічні працівники»
31. Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників ЗНЗ комунальної форми власності, які викладають предмети у 8-9 - х допрофільної класах:
навчальний рік
всього
кваліфікаційна категорія «Спеціаліст»
кваліфікаційна категорія «Спеціаліст
2 категорії »
кваліфікаційна категорія «Спеціаліст 1 категорії»
кваліфікаційна категорія
«Спеціаліст вищої категорії»
2007/2008
2008/2009
32. Кількість викладачів ВНЗ, які викладають курси за вибором, спецкурси в допрофільної класах.
навчальний рік
Кількість викладачів ВНЗ, які викладають предмет (курс за вибором, спецкурс)
Всього
З них: мають вчений ступінь
Кандидат наук
Доктор наук
2007/2008
2008/2009
33. До

34. валіфікаціонний рівень педагогічних працівників, які викладають профільні предмети в 11-х класах:
Уч.
рр..
Профілі навчання
Кількість педагогічних працівників, які викладають предмет (спецкурс, курс за вибором)
(За кваліфікаційними категоріями)
Кількість викладачів ВНЗ, які викладають предмет
(Спецкурс, курс за вибором)
спеціаліст
2 категорія
1 категорія
вища категорія
Всього
Мають вчений ступінь
Кандидат наук
Доктор наук
2007/2008
2008/2009
35. Кількість педагогічних працівників, що пройшли курси підвищення кваліфікації для роботи в системі профільного навчання:
рік
керівні кадри
методичні кадри
педагогічні кадри
директор
заступники директора з НВР
керівники
шкільних МО (кафедр)
керівники
Р (Г) МО вчителів-предметників
методисти
Р (Г) МК (Ц)
вчителі-предметники
практичні
психологи
2007
2008

36. Використання сучасних освітніх технологій при організації профільного навчання учнів 10-11-х класів
технології
кількість вчителів, які використовують цю технологію на окремих уроках
37. Кількість практичних психологів у ЗНЗ регіону
навчальний рік
Кількість практичних психологів у ЗНЗ
% Від потреби
2007/2008
2008/2009
38. Відомості про стимулювання і заохочення творчо працюючих педагогів (що викладають профільні предмети, спецкурси, курси за вибором 10-11-х класах)
навчальний рік
кількість педагогів
форми заохочення (вказати)
2007/2008
Начальник відділу освіти П.І.Б.
МП
Дата

Анкети для учасників дослідження
Шановні керівники органів управління освітою!
Просимо відповісти на питання, що стосуються організації профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах Вашого регіону. Анкета анонімна.
1. Які проблеми, на Ваш погляд, сьогодні найбільш гострі у Вашому регіоні?

· Соціальний захист малозабезпечених верств населення
· Житлова проблема
· Злочинність
· Пияцтво, алкоголізм
· Проблеми безробіття, зайнятості населення
· Погані дороги
· Проблеми охорони здоров'я
· Проблеми освіти
· Стан навколишнього середовища, екологія
· Національні проблеми
· Розвал сільського господарства
· Інше (напишіть) _______

2. Яке загальне положення ЗНЗ у Вашому регіоні?

· Перебувають у кризі і потребують докорінних змін
· Потребують часткові зміни, реформи
· Задовольняють освітнім потребам суспільства
· Змінювати нічого не треба (переходьте до питання 5)
· Важко відповісти

3. У чому конкретно, на Вашу думку, проявляється кризове становище школи?
(Позначте до 3 найбільш важливих варіантів):
· Недостатнє фінансування та матеріальне забезпечення школи
· Відсутність уваги до проблем освіти з боку владних структур
· Низький престиж учительської професії
· Падіння дисципліни учнів
· Інше (будь ласка, напишіть що саме): ________________
· Важко відповісти
4. Як Ви думаєте, в чому основні причини цієї кризи? Відзначте не більше 3 головних причин:

· Самоусунення сім'ї від виховання дітей
· Негативний вплив на дітей обстановки в сім'ї
· Падіння престижу освіти в країні в цілому
· Консерватизм частини вчителів, їх небажання і нездатність істотно оновлювати методи роботи
· Інше (напишіть, що саме):
· Важко відповісти

5. Як Ви вважаєте, чи слід учням ЗНЗ у старших класах давати початкову професійну освіту?
· Так, обов'язково і всім
· Можна за бажанням самих учнів, хоча навряд чи кому-то це буде треба
· Слід, але за бажанням учнів, тим більше що бажаючих буде багато
· Ні, це ні до чого
· Це вже практикується в ЗНЗ регіону
· Важко відповісти
6. Взаємодіють чи ЗНЗ Вашого регіону зі службою зайнятості?

· Так, часто
· Іноді
· Немає
· Важко відповісти

7. У чому проявляється дана взаємодія? ______________
8. Яка, на Вашу думку, головна мета сучасної профільної школи?

· Дати певний обсяг знань
· Підготувати до навчання у вузі
· Розвивати особистість
· Підготувати до вибору професії
· Підготувати до життя в умовах ринку
· Інше (напишіть) __________
· Важко відповісти

9. Як Ви думаєте, профільне навчання у навчальних програмах, формах і методах навчання має більшою мірою спиратися на ...: Виберіть варіант, який більшою мірою відбиває Вашу думку
· Традиційні, перевірені часом підходи до навчання
· На все нове, що з'являється в сфері освіти
· Інше (напишіть, що саме) ____
· Важко відповісти
10. Вибір профільного навчання в старших класах ЗНЗ Вашого регіону здійснюється переважно (вкажіть не більше 2 варіантів):

· На основі проведеної фахівцями загальноосвітнього навчального закладу діагностики інтересів, схильностей учнів
· На основі аналізу кадрового потенціалу педагогічних працівників, з урахуванням можливостей ЗНЗ щодо організації того чи іншого профільного напряму
· На основі пропозицій адміністрації ЗНЗ, з урахуванням потреб регіонального ринку праці
· На основі побажань батьків
· На основі побажань учнів
· Ваш варіант відповіді ______.

11. Відмітьте, які можливості надаються загальноосвітніми навчальними закладами для задоволення потреб учнів у профільному навчанні:

· Додаткові години для вивчення базових предметів
· Навчання за індивідуальними планами і програмами
· Мережева взаємодія ЗНЗ
· Поглиблене вивчення профільного предмета
· Спецкурси
· Курси за вибором
· Індивідуальні та групові заняття
· Ваш варіант відповіді

12. Як би Ви могли в цілому оцінити інтелектуальний розвиток учнів ЗНЗ Вашого регіону? Будь ласка, напишіть відсоток випускників 11-х класів від їх загальної кількості, які, на вашу думку, думку, в принципі змогли б навчатися у ВНЗ у силу своїх інтелектуальних здібностей :
· Напишіть: __________%
· Важко відповісти
13. Орієнтується чи школа на попит регіонального ринку праці при виборі учнями профільних предметів?

· Та
· Немає
· Частково
· Ваш варіант

14. Інформує про це попиті учнів та їхніх батьків?

· Та
· Немає
· Частково
· Ваш варіант

15. Які, на вашу думку, думку, професії сьогодні найбільш затребувані у Вашому регіоні? Відзначте ті професії, працевлаштування за якими не викличе особливих труднощів:

· Економісти, бухгалтери
· Менеджери
· Юристи
· Програмісти
· Психологи
· Вчителя
· Працівники сфери послуг
· Працівники торгівлі, продавці
· Інженери
· Працівники правоохоронних органів
· Робочі
· Медичні працівники
· Інше (напишіть, які саме): _____
· Важко відповісти

працівники галузі сільського господарства
16. Які, на вашу думку, професії сьогодні найбільш затребувані в сільських регіонах АРК? Відзначте ті професії, працевлаштування за якими не викличе особливих труднощів:

· Економісти, бухгалтери
· Менеджери
· Юристи
· Програмісти
· Психологи
· Вчителя
· Працівники сфери послуг
· Працівники торгівлі, продавці
· Інженери
· Робочі
· Працівники галузі сільського господарства
· Працівники правоохоронних органів
· Медичні працівники
· Інше (напишіть, які саме):
· Важко відповісти

17. Як Ви вважаєте, наскільки ефективно Концепція Профільного навчання реалізується на практиці в ЗНЗ Вашого регіону?

· Ніяк не впроваджується
· Дещо реалізується, але головне її завдання - ні
· Основні напрями Концепції реалізуються цілком успішно, необхідно доопрацювати деталі
· Концепція успішно реалізується
· Важко відповісти

18. З якими проблемами Вам, як керівнику, доводиться стикатися при організації допрофільної підготовки і профільного навчання
o ___________________________________________________________
o ___________________________________________________________
19. Які фактори, на Ваш погляд, можуть сприяти вдосконаленню профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах сільських регіонів. Оцініть максимальним балом (13) той фактор, який, на Вашу думку, є найважливішим. Інші бали проставляються за ранжиром без повторення.
зміцнення і розвиток навчально-матеріальної бази ЗНЗ
інвестування в освітні процеси
теоретична і науково-методична підготовка педагогічних і керівних кадрів
зміна стилю управління з боку керівників
підвищення ефективності психологічного супроводу організації допрофільної підготовки і профільного навчання
підвищення ролі методичних служб регіону та КРІППО
науковий супровід організації допрофільної підготовки і профільного навчання з боку вищих навчальних закладів та наукових організацій
своєчасне оновлення банку нормативної, наукової інформації та впровадження інноваційних технологій
навчання учнів за індивідуальними навчальними планами та програмами
створення і функціонування освітніх округів
мережева взаємодія ЗНЗ для організації профільного навчання
створення та функціонування в регіоні ЗНЗ інтернатного типу з поглибленим вивченням окремих предметів
впровадження інноваційної форми оцінювання навчальних досягнень учнів профільних класів «портфоліо»
Ваш варіант відповіді

УВАГА!
Шановні керівники! Велике прохання як можна докладно і змістовно відповісти на наступне питання. Ваша думка і конкретні пропозиції будуть дуже корисні.
20. Які питання, на Ваш погляд, вимагають першочергового рішення для ефективної організації допрофільної підготовки та профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах сільських регіонів:
· На республіканському рівні:
o ________________________________________________________
o ________________________________________________________
o ________________________________________________________
o ________________________________________________________
o ________________________________________________________
· На регіональному рівні:
o ________________________________________________________
o ________________________________________________________
o ________________________________________________________
o ________________________________________________________
o ________________________________________________________
· На локальному рівні (рівень ЗНЗ):
o ________________________________________________________
o ________________________________________________________
o ________________________________________________________
Дякуємо за участь в анкетуванні!

ШАНОВНІ КЕРІВНИКИ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ!
Просимо відповісти на питання, що стосуються організації профільного навчання у Вашому загальноосвітньому навчальному закладі. Анкета анонімна.
1. Позначте тип Вашого навчального закладу:
· Загальноосвітній навчальний заклад I - III ступенів
· Навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія»
· Навчально-виховний комплекс «Школа-ліцей»
· Навчально-виховний комплекс «Школа-колегіум»
· Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад»
· Гімназія
· Ліцей
2. Ваше загальноосвітній навчальний заклад є: (зазначте не більше 3 варіантів відповідей)
· Однопрофільних (реалізується одне профільний напрям)
· Багатопрофільним (два і більше профільних напрямів)
· Непрофільним (тільки універсальне напрямок)
· Опорним ЗНЗ (для організації профільного навчання)
· Суб'єктом мережної взаємодії з декількома ЗНЗ регіону (поза освітнього округу)
· Суб'єктом освітнього округу
3. Які проблеми, на Ваш погляд, сьогодні найбільш гострі у Вашому регіоні?

· Соціальний захист малозабезпечених верств населення
· Житлова проблема
· Злочинність
· Пияцтво, алкоголізм
· Проблеми безробіття, зайнятості населення
· Погані дороги
· Проблеми охорони здоров'я
· Проблеми освіти
· Стан навколишнього середовища, екологія
· Національні проблеми
· Розвал сільського господарства
· Інше (напишіть) _______

4. Яке загальне положення ЗНЗ у Вашому регіоні?
5.  

· Перебувають у кризі і потребують докорінних змін
· Потребують часткові зміни, реформи
· Задовольняють освітнім потребам суспільства
· Змінювати нічого не треба (переходьте до питання 6)
· Важко відповісти

6. У чому конкретно, на Вашу думку, проявляється кризове становище школи?
(Позначте до 3 найбільш важливих варіантів):
· Недостатнє фінансування та матеріальне забезпечення школи
· Відсутність уваги до проблем освіти з боку владних структур
· Низький престиж учительської професії
· Падіння дисципліни учнів
· Інше (будь ласка, напишіть що саме): ________________
· Важко відповісти
7. Як Ви думаєте, в чому основні причини цієї кризи? Відзначте не більше 3 головних причин:

· Самоусунення сім'ї від виховання дітей
· Негативний вплив на дітей обстановки в сім'ї
· Падіння престижу освіти в країні в цілому
· Консерватизм частини вчителів, їх небажання і нездатність істотно оновлювати методи роботи
· Інше (напишіть, що саме): _______
· Важко відповісти

8. Як Ви вважаєте, чи слід учням ЗНЗ у старших класах давати початкову професійну освіту?
· Так, обов'язково і всім
· Можна за бажанням самих учнів, хоча навряд чи кому-то це буде треба
· Слід, але за бажанням учнів, тим більше що бажаючих буде багато
· Ні, це ні до чого
· Це вже практикується в нашому ЗНЗ
· Важко відповісти
9. Чи взаємодіє Ваше ЗНЗ зі службою зайнятості?

· Так, часто
· Іноді
· Немає
· Важко відповісти

10. У чому проявляється дана взаємодія
11. Яка, на Вашу думку, головна мета сучасної профільної школи?

· Дати певний обсяг знань
· Підготувати до навчання у вузі
· Розвивати особистість
· Підготувати до вибору професії
· Підготувати до життя в умовах ринку
· Інше (напишіть) _____________
· Важко відповісти

12. Як Ви думаєте, профільне навчання у навчальних програмах, формах і методах навчання має більшою мірою спиратися на ...: Виберіть варіант, який більшою мірою відбиває Вашу думку
· Традиційні, перевірені часом підходи до навчання
· На все нове, що з'являється в сфері освіти
· Інше (напишіть, що саме) ____
· Важко відповісти
13. Вибір профільного навчання у Вашому ЗНЗ здійснюється переважно (вкажіть не більше 2 варіантів):

· На основі проведеної фахівцями загальноосвітнього навчального закладу діагностики інтересів, схильностей учнів
· На основі аналізу кадрового потенціалу педагогічних працівників, з урахуванням можливостей ЗНЗ щодо організації того чи іншого профільного напряму
· На основі пропозицій адміністрації ЗНЗ, з урахуванням потреб регіонального ринку праці
· На основі побажань батьків
· На основі побажань учнів
· Ваш варіант відповіді __________________________________________________.

14. Відмітьте, які можливості надаються Вашим загальноосвітнім навчальним закладом для задоволення потреб учнів у профільному навчанні:

· Додаткові години для вивчення базових предметів
· Навчання за індивідуальними планами і програмами
· Мережева взаємодія ЗНЗ
· Поглиблене вивчення профільного предмета
· Спецкурси
· Курси за вибором
· Індивідуальні та групові заняття
· Ваш варіант відповіді

15. Як би Ви могли в цілому оцінити інтелектуальний розвиток учнів Вашого ЗНЗ? Будь ласка, напишіть відсоток випускників 11-х класів від їх загальної кількості, які, на вашу думку, в принципі змогли б навчатися у ВНЗ у силу своїх інтелектуальних здібностей:
· Напишіть: __________%
· Важко відповісти
16. Орієнтується чи школа на попит регіонального ринку праці при виборі учнями профільних предметів?
· Та
· Немає
· Частково
· Ваш варіант
17. Інформує про це попиті учнів та їхніх батьків?
· Та
· Немає
· Частково
· Ваш варіант _____________________
18. Які, на вашу думку, професії сьогодні найбільш затребувані у Вашому регіоні? Відзначте ті професії, працевлаштування за якими не викличе особливих труднощів:
· Економісти, бухгалтери
· Менеджери
· Юристи
· Програмісти
· Психологи
· Вчителя
· Працівники сфери послуг
· Працівники торгівлі, продавці
· Інженери
· Робочі
· Медичні працівники
· Працівники галузі сільського господарства
· Інше (напишіть, які саме): _____
· Важко відповісти
19. Які, на вашу думку, професії сьогодні найбільш затребувані в сільських регіонах АРК? Відзначте ті професії, працевлаштування за якими не викличе особливих труднощів:
· Економісти, бухгалтери
· Менеджери
· Юристи
· Програмісти
· Психологи
· Вчителя
· Працівники сфери послуг
· Працівники торгівлі, продавці
· Інженери
· Робочі
· Медичні працівники
· Працівники галузі сільського господарства
· Інше (напишіть, які саме): _____
· Важко відповісти
20. Як Ви вважаєте, наскільки ефективно Концепція Профільного навчання реалізується на практиці у Вашому ЗНЗ?
· Ніяк не впроваджується
· Дещо реалізується, але головне її завдання - ні
· Основні напрями Концепції реалізуються цілком успішно, необхідно доопрацювати деталі
· Концепція успішно реалізується
· Важко відповісти
21. З якими проблемами Вам, як керівнику, доводиться стикатися при організації допрофільної підготовки і профільного навчання
o ___________________________________________________________
o ___________________________________________________________

22. Які фактори, на Ваш погляд, можуть сприяти вдосконаленню профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах сільських регіонів. Оцініть максимальним балом (13) той фактор, який, на Вашу думку, є найважливішим. Інші бали проставляються за ранжиром без повторення.
зміцнення і розвиток навчально-матеріальної бази ЗНЗ
інвестування в освітні процеси
теоретична і науково-методична підготовка педагогічних і керівних кадрів
зміна стилю управління з боку керівників
підвищення ефективності психологічного супроводу організації допрофільної підготовки і профільного навчання
підвищення ролі методичних служб регіону та КРІППО
науковий супровід організації допрофільної підготовки і профільного навчання з боку вищих навчальних закладів та наукових організацій
своєчасне оновлення банку нормативної, наукової інформації та впровадження інноваційних технологій
навчання учнів за індивідуальними навчальними планами та програмами
створення і функціонування освітніх округів
мережева взаємодія ЗНЗ для організації профільного навчання
створення та функціонування в регіоні ЗНЗ інтернатного типу з поглибленим вивченням окремих предметів
впровадження інноваційної форми оцінювання навчальних досягнень учнів профільних класів «портфоліо»
Ваш варіант відповіді

УВАГА!
Шановні керівники! Велике прохання як можна докладно і змістовно відповісти на наступне питання. Ваша думка і конкретні пропозиції будуть дуже корисні.
Які питання, на Ваш погляд, вимагають першочергового рішення для ефективної організації допрофільної підготовки та профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах сільських регіонів:
· На республіканському рівні:
o ________________________________________________________
o ________________________________________________________
o ________________________________________________________
o ________________________________________________________
o ________________________________________________________
· На регіональному рівні:
o ________________________________________________________
o ________________________________________________________
o ________________________________________________________
o ________________________________________________________
o ________________________________________________________
o ________________________________________________________
· На локальному рівні (рівень ЗНЗ):
o ________________________________________________________
o ________________________________________________________
o ________________________________________________________
Дякуємо за участь в анкетуванні!

Анкета для учнів 10-11-х профільних класів
Просимо відповісти на питання, що стосуються організації профільного навчання в школі, в якій ти навчаєшся. Анкета анонімна.
1. Відзнач тип навчального закладу, в якому ти навчаєшся:

· Загальноосвітній навчальний заклад I - III ступенів
· Навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія»
· Навчально-виховний комплекс «Школа-ліцей»
· Навчально-виховний комплекс «Школа-колегіум»
· Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад»
· Гімназія
· Ліцей

2. Загальноосвітній навчальний заклад, в якому ти навчаєшся, є: (відзнач не більше 3 варіантів відповідей)

· Однопрофільних (реалізується одне профільний напрям)
· Багатопрофільним (два і більше профільних напрямів)
· Непрофільним (тільки універсальне напрямок)
· Опорним ЗНЗ (для організації профільного навчання)
· Суб'єктом мережної взаємодії з декількома ЗНЗ регіону (поза освітнього округу)
· Суб'єктом освітнього округу
· Важко відповісти

3. Як ти вважаєш, чи необхідно профільне навчання учням старшої школи?
· Та
· Немає. Загальноосвітньої підготовки цілком достатньо
· Завжди повинен бути вибір
4. Успішність у школі

· Вчуся на високому рівні
· Як правило - достатній і високий рівень навчальних досягнень
· Найчастіше я отримую бали середнього рівня
· Початковий рівень навчальних досягнень з більшості навчальних предметів
· Інше (напишіть): __________

5. Чи подобається вчитися в школі?

· Так, дуже подобається (переходьте до питання № 7)
· Загалом, подобається, лише іноді бажання пропадає
· Можна сказати, що подобається, але бажання пропадає досить часто
· Ні, мені не подобається вчитися в школі
· Інше (напишіть): ________________
· Важко відповісти

6. Чому твоє бажання вчитися пропадає?

· Занадто складно
· Нудно і нецікаво
· Не подобаються вчителі
· Погані відносини з однокласниками
· Інше (напишіть): _____________
· Важко відповісти

7. Чим тобі найбільше подобається займатися в школі?

· Відвідувати уроки, вчитися і отримувати знання
· Спілкуватися з друзями
· Нічого
· Інше (напишіть): ________________________________________________
· Важко відповісти

8. Вкажи твоє профільний напрям навчання:

· Природно-математичне
· Суспільно-гуманітарний
· Філологічне
· Художньо-естетичне
· Спортивне
· Технологічне
· Твій варіант відповіді

9. Вибір профілю навчання здійснювався тобою переважно:

· На основі проведеної фахівцями школи діагностики твоїх інтересів, схильностей.
· На основі твого бажання навчатися в одному класі з друзями.
· На основі рад своїх батьків.
· На основі пропозицій адміністрації, викладачів школи.
· Твій варіант ответа__________________________


10. Наскільки тобі подобаються такі навчальні предмети?
Дуже подобається
Подобається
Не подобається
Дуже не подобається
українська мова та література
російська мова та література
іноземна мова
математика
історія Україна
всесвітня історія
географія
біологія
фізика
хімія
фізична культура
технології
11. Чи відповідає профіль навчання напрямку допрофільної підготовки, яку ти отримав?
· Та
· Немає
· Допрофільної підготовки не проводилося
12. Визначився (лась) ти з вибором майбутньої професії?

· Та
· Немає
· Частково

1913. Якщо так, то чи відповідає обраний тобою профіль навчання майбутньої професії?

· Та
· Немає
· Частково

14. Вкажи, який, на твою думку, рівень відповідності змісту пропонованого тобі освіти твоїм очікуванням.

· Високий
· Середній
· Низький
· Важко відповісти

15. Вкажи, який твій рівень розуміння математики

· Високий
· Середній
· Низький
· Важко відповісти

16. Вкажи, який твій рівень розуміння іноземної мови

· Високий
· Середній
· Низький
· Важко відповісти

17. Вкажи, який твій рівень організації своєї навчальної діяльності дому.

· Високий
· Середній
· Низький
· Важко відповісти

18. Вкажи, який твій рівень розвитку вмінь спілкуватися з однолітками

· Високий
· Середній
· Низький
· Важко відповісти

19. Вкажи, який твій рівень розвитку вмінь спілкуватися з учителями

· Високий
· Середній
· Низький
· Важко відповісти

20. Вкажи ступінь урахування твоїх інтересів у процесі навчання в школі

· Висока
· Середня
· Низька
· Важко відповісти

21. Що, на твою думку, слід зробити сьогодні для успішної професійної кар'єри в майбутньому?
  та
немає
уважно стежити за тим, які професії найбільше цінуються в сучасному суспільстві
визначити місце свого подальшого професійного навчання
скласти детальний план свого професійного зростання
завести корисні знайомства
твій варіант (напиши)
1922 Що б ти хотів (а) отримати від суспільства для успішної реалізації своїх планів в майбутній професійній діяльності і професійному зростанні?
та
немає
можливість отримання безкоштовного професійного освіти
працевлаштування за отриманою спеціальністю
можливість отримання безперервної освіти
право змінити професію і спеціальність
нічого
23. Чи збираєшся ти після школи продовжити навчання?

· Так, відразу після школи я збираюся продовжити навчання в професійно-технічному навчальному закладі
· Продовжу навчання у ВНЗ
· Так, але не відразу після школи
· Немає
· Поки не вирішив (а)

24. Як ти вважаєш, у чому причина проблем, які виникають у тебе в навчанні? Відзнач не більше трьох основних причин (якщо проблеми є):

· Вчителя недостатньо добре викладають матеріал
· Вчителя упереджено (необ'єктивно) до мене ставляться
· Я сам (а): лінь
· Я сам (а): в мене не вистачає здібностей
· Нестача літератури, навчального матеріалу в школі
· Інше (напишіть) _______________
· У мене не виникає жодних проблем під час навчання
· Важко відповісти

1925. Ти навчаєшся в повну силу?

· Так, я повністю «викладаюся» у навчанні (переходь до питання № 27)
· Не на повну, але зусиль прикладаю багато
· Я приділяю навчанні лише незначну частину моїх зусиль
· Я зовсім «не напружуюся»
· Важко відповісти

26. Що тобі заважає вчитися в повну силу?

· Немає бажання
· Немає стимулу
· Не можу зрозуміти матеріал, і від цього опускаються руки
· Занадто велике навантаження в школі
· Мені це не треба
· Інше (напишіть, що саме): ______
· Важко відповісти

27. Подобається тобі відвідувати курси за вибором, спецкурси?

· Та
· Так, хоча іноді бажання пропадає
· В загальному так, хоча часто роблю це проти бажання
· Немає, я це роблю в силу необхідності
· Інше (напишіть): _____________
· Важко відповісти

28. Що тобі дають ці заняття?

· Просто цікаво провожу час
· Отримую корисні навички, які знадобляться в житті
· Допомагають мені визначитися з майбутньою професією
· Інше (напишіть): ___________
· Нічого
· Важко відповісти

29. Яку професію ти хотів (а) придбати в майбутньому?
· Напиши:
· Поки не знаю
1930. Що для тебе найголовніше при виборі майбутньої професії? Вибери не більше 2-х найважливіших причин вибору професії

· Схвалення друзів
· Відповідний моїм особливостям характер роботи
· Сприятливі умови роботи
· Можливість професійного зростання
· Інтерес до того, чим я буду займатися
· Схвалення батьків
· Престижність професії
· Затребуваність на ринку праці
· Достатній рівень оплати праці
· Інше (напишіть): ____________
· Важко відповісти

1931. Які чинники мали на тебе вплив при виборі напрямку профільного навчання та області своєї майбутньої професійної діяльності

· Майбутня професія
· Бажання продовжити навчання в даному загальноосвітньому навчальному закладі
· Навчальні предмети, якими б хотів поглиблено займатися
· Власний практичний досвід професійної діяльності
· Приклади друзів і знайомих
· Поради батьків
· Рекомендації вчителів
· Важко відповісти
· Інше (напишіть) _________

32. Як ти думаєш, які професії сьогодні вважаються найпривабливішими для молоді в твоєму регіоні?

· Економісти, бухгалтери
· Менеджери
· Юристи
· Програмісти
· Психологи
· Вчителя
· Працівники сфери послуг
· Працівники правоохоронних органів
· Працівники торгівлі, продавці
· Інженери
· Робочі
· Медичні працівники
· Працівники галузі сільського господарства
· Інше (напишіть, які саме): _____
· Важко відповісти

33. Як ти думаєш, представників, яких професій сьогодні не вистачає більше всього в твоєму регіоні?

· Економісти, бухгалтери
· Менеджери
· Юристи
· Програмісти
· Психологи
· Вчителя
· Працівники сфери послуг
· Працівники торгівлі, продавці
· Медичні працівники
· Працівники галузі сільського господарства
· Інженери
· Робочі
· Працівники правоохоронних органів
· Інше (напишіть, які саме): _____
· Важко відповісти

34. Як ти ставишся до проведення зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти випускників 11-х класів ЗНЗ? Відзнач варіант, який найближче відображає твою думку:

· Це зовсім марна ідея
· Ідея хороша, але її реалізація навряд чи буде успішною
· Сама ідея потребує деякої коригування, після якої її можна буде втілювати
· Ідея хороша і дасть хороші практичні результати
· Інше (напишіть) _____________
· Важко відповісти
· Нічого про це не знаю, в перший раз про це чую

35. Що б ти більше віддав перевагу (а): зовнішнє незалежне оцінювання або традиційні вступні іспити, як було раніше?
· Зовнішнє незалежне оцінювання
· Традиційні вступні іспити
· Важко відповісти
36. Хотів (ла) би ти придбати в старших класах школи якусь професію?

· Так, обов'язково
· Можливо
· Ні, мені цього не треба
· Вже здобуваю
· Важко відповісти

37. Наскільки ти впевнений (а) у своєму майбутньому працевлаштуванні?

· Я впевнений (а), що у мене не буде проблем із працевлаштуванням
· Буде складно, але, думаю, нездоланних труднощів не буде
· Моє майбутнє працевлаштування викликає в мене великі побоювання
· Ще не думав (а) про це
· Важко відповісти

38. Змінювався твій профіль навчання?

· Та
· Немає

39. Якщо змінився, вкажи одну причину:

· Змінилися плани на навчання у ВНЗ
· Дуже велике навантаження
· Завищені вимоги вчителів
· Змінився склад педагогів у класі.
· Не адаптувався (лась) до учнівському колективу.
· Інші причини. Вкажи ________________________

40. Зазнач, які можливості надаються загальноосвітнім навчальним закладом для задоволення твоїх потреб у профільному навчанні?

· Додаткові години для вивчення базового предмета
· Поглиблене вивчення профільного предмета
· Спецкурси
· Навчання за індивідуальними планами і програмами
· Мережева взаємодія ЗНЗ
· Курси за вибором
· Індивідуальні та групові заняття

41. Яка для тебе результативність профільного навчання?
0 1 2 3 4 5
не результативно високо результативно
42. Які зміни відбулися після впровадження профільного навчання в школі?
Вистав максимальну кількість балів (8) навпроти одного з відповідей, решта проставити по ранжиру без повторень

· Зменшилася навчальне навантаження
· Збільшилася навчальне навантаження
· Залишилося без змін
· Змінилися форми і методи навчально-виховної роботи, в т.ч. впроваджуються інформаційно-комунікаційні технології навчання
· Підвищилася мотивація до вивчення предметів профільного напрямку
· Відбувається оновлення навчальних кабінетів (всіх профільних напрямків)
· Ширше використовуються можливості кабінетів інформатики, в т.ч. доступу до мережі Інтернет
· Змінився рівень викладання профільних предметів
· Твій варіант відповіді:

43. Оціни рівень викладання профільних предметів.

· Низький;
· Середній;
· Достатній;
· Високий

44. Які фактори, на твій погляд, сприяють вдосконаленню профільного навчання в загальноосвітньому навчальному закладі. Оціни максимальним балом (1 3) той фактор, який, на твою думку, є найважливішим. Інші бали проставляються за ранжиром без повторення.
зміцнення і розвиток навчально-матеріальної бази ЗНЗ
інвестування в освітні процеси
теоретична і науково-методична підготовка педагогічних і керівних кадрів
зміна стилю управління з боку керівників
підвищення ефективності психологічного супроводу організації допрофільної підготовки і профільного навчання

підвищення ролі методичних служб регіону
науковий супровід організації допрофільної підготовки і профільного навчання з боку вищих навчальних закладів та наукових організацій
своєчасне оновлення банку нормативної, наукової інформації та впровадження інноваційних технологій
навчання учнів за індивідуальними навчальними планами та програмами
створення і функціонування освітніх округів
мережева взаємодія ЗНЗ для організації профільного навчання
створення та функціонування в регіоні ЗНЗ інтернатного типу з поглибленим вивченням окремих предметів
впровадження інноваційної форми оцінювання навчальних досягнень учнів профільних класів «портфоліо»
Твій варіант відповіді
Дякуємо за участь в анкетуванні!

ШАНОВНІ БАТЬКИ УЧНІВ 10-11-Х ПРОФІЛЬНИХ КЛАСІВ!
Просимо висловити Вашу думку щодо організації профільного навчання в загальноосвітньому навчальному закладі, де навчається ваша син або дочка. Анкета анонімна.
1. Позначте тип навчального закладу, в якому навчається ваша дитина:
· Загальноосвітній навчальний заклад I - III ступенів
· Навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія»
· Навчально-виховний комплекс «Школа-ліцей»
· Навчально-виховний комплекс «Школа-колегіум»
· Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад»
· Гімназія
· Ліцей
2. Загальноосвітній навчальний заклад, в якому навчається ваша дитина, є: (відзнач ті не більше 3 варіантів відповідей)
· Однопрофільних (реалізується одне профільний напрям)
· Багатопрофільним (два і більше профільних напрямів)
· Непрофільним (тільки універсальне напрямок)
· Опорним ЗНЗ (для організації профільного навчання)
· Суб'єктом мережної взаємодії з декількома ЗНЗ регіону (поза освітнього округу)
· Суб'єктом освітнього округу
· Важко відповісти
3. Які проблеми, на Ваш погляд, сьогодні найбільш гострі у Вашому населеному пункті?

· Соціальний захист малозабезпечених верств населення
· Житлова проблема
· Злочинність
· Пияцтво, алкоголізм
· Проблеми безробіття, зайнятості населення
· Погані дороги
· Проблеми охорони здоров'я
· Проблеми освіти
· Стан навколишнього середовища, екологія
· Національні проблеми
· Інше (напишіть)

4. Хотіли б Ви, аби Ваші діти в майбутньому залишилися жити у Вашому населеному пункті?

· Так, я б хотів (а), щоб він (і) продовжило жити разом зі мною
· Я б хотів (а), щоб він (і) переїхали до районного центру
· Я б хотів (а), щоб він (і) поїхали в один з великих міст України
· Я б хотів (а), щоб він (і) поїхали в одне з міст АРК (наприклад, Сімферополь)
· Мені все одно, це їхня справа
· Важко відповісти

5. Чи хочете Ви, щоб Ваша дитина після закінчення школи продовжив навчання?

· Так, однозначно
· Скоріше так, ніж ні
· Скоріше ні, ніж так
· Немає, однозначно
· Це його особиста справа, мене це мало цікавить
· Важко відповісти

6. Чи хочете Ви, щоб Ваша дитина в старших класах школи здобув початкову професійну освіту?

· Та, звичайно
· Можливо
· Це його справа, хай сам вирішує
· Вже отримує
· Немає, йому це не треба
· Важко відповісти

7. Як Ви думаєте, чи зможе Ваша дитина вчитися у ВНЗ?

· Так, без проблем
· Зможе, але деякі труднощі у нього будуть
· Зможе, але з великими труднощами
· Немає
· Важко відповісти

8. Чи готові Ви платити за навчання?

· Так, звичайно
· Ще подумаю
· Немає
· Інше (напишіть) _____________
· Важко відповісти

9. Яке загальне становище школи, в якій вчитися Ваша дитина сьогодні?

· Перебуває в кризі і потребує докорінних змін
· Потребує часткові зміни, реформи
· Задовольняє освітнім потребам суспільства
· Змінювати нічого не треба (переходьте до питання 12)
· Важко відповісти

10. У чому конкретно, на Вашу думку, проявляється кризове становище школи?
(Позначте до 3 найбільш важливих варіантів):

· Недостатнє фінансування та матеріальне забезпечення школи
· Відсутність уваги до проблем освіти з боку владних структур
· Низький престиж учительської професії
· Падіння дисципліни учнів
· Інше (будь ласка, напишіть що саме): ________________
· Важко відповісти

11. Як Ви думаєте, в чому основні причини цієї кризи? Відзначте не більше 3 головних причин:

· Самоусунення сім'ї від виховання дітей
· Негативний вплив на дітей обстановки в сім'ї
· Падіння престижу освіти в країні в цілому
· Консерватизм частини вчителів, їх небажання і нездатність істотно оновлювати методи роботи
· Інше (напишіть, що саме): _______
· Важко відповісти

12. Як Ви зазвичай реагуєте на невдачі своєї дитини у навчанні?
· Ніяк, це його (їх) особисті проблеми
· Підтримую його (їх), допомагаю вирішити виниклі проблеми
· Інше (напишіть)
13. З чим зазвичай пов'язані ці проблеми?

· Погані оцінки
· Розбіжності з однокласниками
· Розбіжності з вчителями
· Організаційні проблеми
· Інше (напишіть) ___________
· Важко відповісти

14. Чи чули Ви про проведення незалежного зовнішнього оцінювання якості освіти випускників 11-х загальноосвітніх навчальних закладів?
· Так, я знаю про це
· Начебто дещо чув (а), але подробиці не знаю
· Перший раз чую про це
15. Як Ви ставитеся до проведення незалежного зовнішнього оцінювання якості освіти випускників 11-х загальноосвітніх навчальних закладів? (Позначте варіант, який найближче відображає Вашу думку):

· Це зовсім марна ідея
· Ідея хороша, але її реалізація навряд чи буде успішною
· Сама ідея потребує деякому коректуванні
· Ідея прекрасна і дасть хороші практичні результати
· Інше (напишіть, що саме): ______
· Важко відповісти
· Нічого про це не знаю, перший раз чую

16. Як Ви вважаєте, всі ці нововведення підвищать або знизять шанс Ваших дітей при вступі до ВНЗ?

· Ці нововведення допоможуть «вирівняти» можливості всіх випускників
· Все залишиться по-старому (напишіть, як саме) _____________
· Вони опиняться в менш вигідному положенні
· Важко відповісти

17. Яка, на Вашу думку, головна мета сучасної профільної школи?

· Дати певний обсяг знань
· Підготувати до навчання у вузі
· Розвивати особистість
· Підготувати до вибору професії
· Підготувати до життя в умовах ринку
· Інше (напишіть) _____________
· Важко відповісти

1918. Як Ви вважаєте, школа, в якій зараз навчається Ваша дитина, дає знання, достатні (в повному обсязі) для продовження навчання в подальшому?

· Та
· Скоріше так, ніж ні
· Скоріше ні, ніж так
· Немає
· Важко відповісти

19. Вкажіть профільне напрям навчання Вашої дитини:

· Природно-математичне
· Суспільно-гуманітарний
· Філологічне
· Художньо-естетичне
· Спортивне
· Технологічне

20. Ким, на Вашу думку, повинен стати Ваша дитина?

· Економіст му, бухгалтер му
· Менеджер му
· Юрист му
· Програміст му
· Психолог му
· Вчителем
· Працівник му сфери послуг
· Медичним працівником
· Працівником правоохоронних органів
· Працівник му торгівлі, продавцем
· Інженер му
· Робочим
· Працівник му галузі сільського господарства
· Інше (напишіть, ким саме): _____
· Важко відповісти

1921. Вибір профілю навчання для Вашої дитини здійснювався переважно:
(Вкажіть один варіант відповіді)

· На основі проведеної фахівцями загальноосвітнього навчального закладу діагностики інтересів, схильностей вашої дитини.
· На основі бажання вашої дитини навчатися в одному класі з друзями.
· На основі ваших рекомендацій (побажань).
· На основі пропозицій адміністрації навчального закладу.
· Ваш варіант відповіді _______

22. Чи відповідає профіль навчання Вашої дитини його майбутньої професії

· Та
· Немає
· Частково
· Важко відповісти

1923. Вкажіть, наскільки зміст профільного навчання, на вашу думку, відповідає Вашим очікуванням.

· У основному відповідає
· Частково відповідає
· В основному не відповідає
· Важко відповісти

24. Вкажіть, який, на Вашу думку, рівень розуміння Вашою дитиною математики

· Високий
· Середній
· Низький
· Важко відповісти

25. Зазначте, наскільки добре Ваша дитина знає матеріал шкільного курсу з української мови та літератури

· Відмінно
· Добре
· Задовільно
· Недостатньо
· Важко відповісти

1926. Вкажіть, який, на вашу думку, рівень розуміння Вашою дитиною іноземного мови

· Високий
· Середній
· Низький
· Важко відповість ь

27. Вкажіть рівень організованості Вашої дитини при виконанні домашніх завдань.
 

· Високий
· Середній
· Низький
· Важко відповісти

28.. Вкажіть, наскільки добре Ваша дитина спілкується з однолітками.

· Вільно спілкується практично з усіма однолітками
· Вільно спілкується з вузьким колом однолітків
· Відчуває труднощі у спілкуванні
· Важко відповісти

29. Вкажіть, який, на Вашу думку, рівень розвитку у Вашої дитини умінь спілкуватися з вчителями.

· Не зазнає труднощів при спілкуванні практично з усіма вчителями
· Не зазнає труднощів при спілкуванні із деякими вчителями
· Відчуває труднощі в спілкуванні з учителями
· Важко відповісти

1930. Наскільки Ваша дитина відчуває себе впевнено в школі.

· Моя дитина відчуває себе впевнено на всіх уроків
· Моя дитина відчуває себе впевнено на деяких уроках
· Моя дитина відчуває себе невпевнено на більшості уроків
· Важко відповісти

1931. Вкажіть, наскільки враховуються інтереси Вашої дитини в процесі обучения.

· Інтереси моєї дитини найчастіше враховуються
· Інтереси моєї дитини частково враховуються
· Інтереси моєї дитини, як правило, не враховуються
· Важко відповісти

32. Змінювався чи профіль навчання у Вашої дитини за минулий період навчання?

· Та
· Немає

1933. Якщо змінився, вкажіть одну причину:

· Змінилися плани на навчання у вузі.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Методичка
521.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Методика проведення моніторингового дослідження ефективності профільного навчання в навчальних закладах
Методика проведення моніторингового дослідження ефективності профільного навчання в навчальних закладах 3
Методика викладання фізичної культури в навчальних закладах
Розвиток електронного навчання у вищих навчальних закладах
Методика організації допрофільної підготовки учнів II ступеню в загальноосвітніх навчальних закладах
Особливості образу я курсантів в процесі навчання у вищих військових навчальних закладах
Організація навчання обдарованих студентів у вищих технічних навчальних закладах Німеччини
Методика створення міжшкільних груп як однієї з форм організації профільного навчання
Моніторинг організації допрофільної підготовки та профільного навчання в класах філологічного профільного 2
© Усі права захищені
написати до нас