Методика проведення конкурсу професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Реферат

Тема:

«Методика проведення конкурсу професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання та учнів училищ»Виконав: Іванов О.А

2010 рік.Зміст


 1. Етапи проведення конкурсу професійної майстерності на кращого за професією серед майстрів виробничого навчання.

 2. Вимоги до завдань конкурсу професійної майстерності на кращого за професією серед майстрів виробничого навчання.

 3. Конкурс професійної майстерності серед учнів професійних установи.

 4. Вимоги до завдань конкурсу професійної майстерності серед учнів професійних установи.

 5. Питання конкурсів та завдання.

 6. Список використаної літератури.
 1. Етапи проведення конкурсу професійної майстерності на кращого за професією серед майстрів виробничого навчання


Конкурси професійної майстерності на кращого за професією серед майстрів виробничого навчання освітніх установ проводитися щорічно і включають наступні етапи:

Проведення конкурсів професійної майстерності на кращого майстра виробничого навчання конкретного освітнього закладу;

Проведення конкурсів професійної майстерності на кращого майстра виробничого навчання освітніх установ району;

Проведення конкурсів професійної майстерності на кращого майстра виробничого навчання системи професійної освіти.

Конкурси професійної майстерності на кращого майстра виробничого навчання конкретного освітнього закладу проводитися інженерно-педагогічним колективом навчального закладу при наявності не менше трьох майстрів виробничого навчання.

Конкурси професійної майстерності на кращого майстра виробничого навчання освітніх установ проводитися з територіальним управлінням професійної освіти.

Мета і завдання конкурсу.

Мета конкурсу - вдосконалення педагогічної майстерності та творчості майстрів виробничого навчання, підвищення престижу професії, просування передового педагогічного досвіду.

Завдання конкурсу:

 • підвищення рівня професіоналізму майстрів виробничого навчання;

 • виявлення талановитих, творчо працюючих майстрів виробничого навчання, які мають високий професійно-педагогічний рейтинг;

 • підтримка та заохочення майстрів виробничого навчання;

 • розширення творчих зв'язків і обмін новими ідеями та досягненнями в галузі професійного навчання;

 • розвиток потреб у майстрів виробничого навчання в удосконаленні своєї професійної майстерності;

 • поширення передового досвіду педагогічної діяльності в системі початкової професійної освіти.


2. Вимоги до завдань конкурсу професійної майстерності


Конкурсні завдання складаються з теоретичної та практичної частини формулювання завдань повинні бути чіткими і точними;

Теоретичні питання визначаються змістом спеціальних предметів, знання яких відповідає свідомому, міцному і гнучкого володінню технологічного процесу з конкретної професії;

Завдання з теоретичної частини включає питання про педагогіку, зміст яких спрямований на вдосконалення навчально-виховного процесу у підготовці кваліфікованих робітників;

Практичні питання розкривають професійні вміння та навички, необхідні для виконання прийомів. Методів і операцій, які відповідають технологічним процесом, а також враховують кількість і норми часу виробничих робіт, виконуваних учасниками конкурсу, дотримуючись вимог охорони праці і техніки безпеки (норми гігієни та санітарії).

Підготовка конкурсів професійної майстерності включає систему організаційно-педагогічних заходів;

Удосконалення навчально-матеріальної бази виробничого навчання;

Раціональний підбір навчально-виробничих робіт у завданнях конкурсу;

Розробка і забезпечення майстрів виробничого навчання необхідною технічною документацією;

Застосування різних форм морального і матеріального стимулювання, масової роботи з підвищення якості виконуваних робіт.


3. Конкурс професійної майстерності серед учнів професійних установи


З метою підвищення якості професійного навчання, пропаганди робітничих професій, вдосконалення форм, методів і засобів виробничого навчання в освітніх установах проводяться конкурси професійної майстерності, що визначають кращого учня по конкретніше професії.

Основи професійної майстерності, яке формується в ході виробничого навчання, включає наступні основні характеристики випускника освітнього закладу:

-Якість виконання навчально - виробничих робіт;

- Уміння застосовувати раціональні прийоми і способи праці, а також методи праці передовиків і новаторів виробництва;

- Володіння сучасною технікою і технологіями;

- Виробнича самостійність:

-Вміння застосовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань;

- Творче ставлення праці: культура праці, дотримання в процесі праці правил безпеки.


Конкурси професійної майстерності на кращого за професією серед учнів загальноосвітніх заклади проводяться щорічно і включають наступні етапи:

Проведення конкурсів професійної майстерності серед учнів конкретного освітнього закладу;

Проведення конкурсів професійної майстерності серед учнів професійних навчальних закладах регіону;

Проведення конкурсу професійної майстерності на кращого за професією серед учнів системи професійної освіти.

Конкурси професійної майстерності серед учнів конкретного освітнього закладу проводяться на підставі спільного рішення керівництва та інженерно-педагогічного колективу освітньої установи.


4. Вимоги до завдань конкурсу професійної майстерності


-Визначення точного формулювання мети завдань з теоретичної підготовки учасників конкурсу у відповідності до змісту навчально - програмної документації;

- Чітке визначення змісту і кількості навчальних виробничих робіт, які повинні бути виконані учасниками конкурсу;

- Врахування особливостей технологічного процесу при виконанні завдань. відповідність їх технічним вимогам і заходам щодо безпеки праці;

- Встановлення норми часу на виконання робіт;

- Забезпечення робочих місць необхідним обладнанням, матеріалами, інструментом та навчально - технічною документацією.

5. Організаційно - педагогічні заходи при підготовці конкурсів фахової майстерності включають систему:

-Вдосконалення навчально - матеріальної бази виробничого навчання;

- Раціональний підбір навчально-виробничих робіт;

- Розробка та забезпечення учнів необхідною навчально-технічною документацією;

- Застосування методичних прийомів, спрямованих на навчання учнів високоякісному праці;

- Організація взаємоконтролю учнів;

Широкий розвиток серед учнів руху за здачу продукції з першого пред'явлення;

- Застосування різних форм морального і матеріального стимулювання. масової роботи з підвищення якості навчально-виробничих робіт.


5. Питання та завдання конкурсів


Автомобіль

1.Чем утримується від осьового зміщення в бобишках поршневий палець?

1. Силами тертя, що виникає при установці пальця в бобишки

2.Стопорним гвинтом

3.Стопорнимі шайбами

4.Стопорнимі пружинними кільцями

2. Який тепловий зазор між стрижнем клапана й носком коромисла призводить до стуку клапанів?

1. Більше нормативного

2. Менше нормативного

3.Нулевой зазор (носок коромисла притиснутий до стрижня клапан)

3. Знос, якої деталі водяного насоса викликає текти води через контрольний отвір в нижній частині його корпусу

1.Подшіпніков 3 самоподвіжного сальника

2. Крильчатки 4 валу.

4. Яким способом змащуються підшипники корінні, шатунні і розподільного валу?

1. під тиском

2.разбризгіваніем

3.самотеком.

5. До чого може привести робота двигуна при зниженому рівні масла в піддоні картера?

1. До підвищеному відкладенню нагару в камері згоряння

2. До підвищеному тиску в системі мастила

3. До зменшення зносу підшипників колінчастого вала

6. До якій мінімальній температурі навколишнього повітря дозволяється використовувати дизельне паливо?

1. + 5

2. 0

3-5

4. -10

7. За допомогою, якої деталі регулюється кількість гарячої суміші надходить в циліндр двигуна?

1. Паливного жиклера

2.распилітеля

3. дифузорів

4. Дроселя

8. Яке призначення ручного насоса

 1. Подача дозованих порцій палива через форсунки в циліндр двигуна

 2. Подача палива до насоса високого тиску

 3. Видалення повітря з системи і нагнітання палива при непрацюючому двигуні

9. Яка ємність паливного бака (л) автомобілів

А) ГАЗ-53 Б) ЗІЛ-130

1. 50; 120

2. 65, 140

 1. 110,200

 1. 90-170

10 Як визначається необхідність заміни фільтрує елемента на двигуні КАМАЗ-740

 1. по індикатору

 2. при візуальному огляді фільтрує елемента

 3. по пробігу автомобіля

 4. щодо відмови системи живлення

Назвіть робочі частини корпусу плуга?

 1. ніж, дошка

 2. леміш, відвал, польова дошка

 3. відвал, колесо, диск

2. Ширина захоплення предплужника?

1. 18см

2.26 см

в) 23 см

 1. Чим змінюють глибину загортання насіння

А) гвинтом б) гідросистемою в) стисненням пружин

 1. З яких органів полягає лемішно плуг?

А) робочі б) внутрішні

В) допоміжні

 1. Від чого приводиться в дію насос на обприскувачі?

а) гідромотор

б) ВОМ

в) ролик

6. Які способи з'єднання плугів з трактором ви знаєте?

А) причіпні б) виносні

В) навісні

Г) напівнавісні

7. скільки опорних коліс у СЗП-3.6 в безпрессовом варіанті?

А-2

Б) 3

У) 4

7) 6

8.сколько положень по висоті у предплужника?

А-3

Б) 4

У) 5

Г) 7

9.От чого приводиться в обертання правий диск 1 РМГ-4

А) ролик б) гідромотор

В) Вом

10 Які бувають види лущильників?

А) лемішні в) комбіновані в) дискові

Відповіді


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Б

У

А, в

А, в

Б

А, в, г

У

У

Б

А, в


Практичне завдання

Водіння автомобіля на навчальному полігоні

 1. Рушання з місця

 2. В'їзд в бокс

 3. Рушання на підйомі

 4. Паралельна парковка

 5. Проїзд по «змійці»

 6. Зупинка автомобіляПЛАН

підготовки та проведення конкурсу професійної майстерності з учнями

п / п

Найменування заходів

Відповідальний

Терміни виконання

Відмітка про виконання

1.

Вивчити наказ. Підготувати проект наказу про проведення конкурсу

Орг комітет


До 8.02.2010года


2.

Підготувати проект положення про конкурс професійної майстерності гр.11, 21, 31, 4 Підготувати теоретично практичні завдання

Орг комітет


10.02.2010


3.

Провести 1 етап конкурсу. Відібрати від кожної групи по 4 людини, для участі в общеучіліщном конкурсі.

Орг комітет

Майстри п / о

Кл. керівники

11.02.2010


4.

Провести 2 етап конкурсу теоретичні завдання 31 і 4 гр.

Орг комітет

Викладачі

14.02.2010


5.

Провести практичні завдання водіння автомобіля і трактора

Орг. Комітет

14.02.2010


6.

Провести теоретичні та практичні завдання в гр.11 та 21.

Орг комітет

13.02.2010


7.

Провести практичне водіння трактора 11, 21 гр

Орг комітет

13.02


8.

Підведення підсумків

Орг комітет9

Нагородження переможців

Директор
Графік проведення конкурсу професійної майстерності

п / п

Професія

Дата проведення

Місце проведення

Учасники

Кількість учасників від кожної групи

1.

Водій категорії «ВС»

Теоретичні завдання

14.02.2010

Кабінет правил дорожнього руху

31.4

4

2.

Водій категорії «ВС» практичні завдання

Водіння автомобіля

145.02.2010

Навчальний полігон


31,4

4

3.

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

Теоретичне завдання

13.02.2010

Кабінет СХМ

11,21

4

4.

Практичне завдання виїзд трактора МТЗ-80 ДТ-75

13.02.2010

Навчальний полігон

11,21.

4


«Затверджую»

Директор

«__»__________ 2010года.

Положення

Про конкурс професійної майстерності «Кращий за професією»


Цілі та завдання:

Конкурс професійної майстерності сприяє популяризації професії «тракторист-машиніст« і водій автомобіля, сприяє виробленню в учнів теоретичних та спеціальних знань, умінь і навичок.

Учасники:

У конкурсі професії тракторист-машиніст беруть участь учні 11-21 груп. У конкурсі з професії водій категорії «ВС» беруть участь учні 31, 4 груп. Конкурс проводиться окремо в кожній групі.

Проведення конкурсу:

Конкурс проводиться у два етапи. На першому етапі під керівництвом орг. Комітету за участю Кл. керівників і майстрів виробничого навчання проводиться відбір кращих учнів за підсумками 1 півріччя.

Водій категорії «ВС»

Від кожної групи беруть участь 4 людини. На другому етапі учасники конкурсу виконують теоретичні завдання з пристрою автомобіля і трактора-1 - питань, по ПДР та безпеки руху-20 питань. Практичні завдання - водіння автомобіля на полігоні.


Учасники конкурсу тракторист-машиніст виконують теоретичні завдання по влаштуванню трактора-1 - питань

Практичне завдання - водіння трактора. Виконання завдань учасника оцінюється за 5-бальною системою.

Підведення підсумкової

Переможці вважаються команда і учасник, який набрав найбільшу кількість балів. Кращою команді вручається диплом, краще учасникові вручається диплом і цінний приз

Організаційному комітеті

1
ПОЛОЖЕННЯ

з проведення олімпіади професійної майстерності серед учнів училищ з професії «Тракторист-машиніст с / г виробництва»

Мета олімпіади:

Вдосконалення трудових навичок орача-механізатора в учнів, підвищення знань з утримання техніки та обробки грунту, засвоєння досягнень науки і передового досвіду, виховання дбайливого ставлення до техніки.

Порядок проведення олімпіади:

Суддівська комісія перед початком олімпіади знайомить з програмою, часом відведеного на проведення олімпіади, дотримання техніки безпеки.

Олімпіада складається з 4-х турів:

 • теоретичного

 • слюсарну справу

 • практичного водіння

 • робота на орних агрегатах

Організація олімпіади:

В олімпіаді беруть участь учні ПУ володіють водінням трактора і пройшли інструктаж з техніки безпеки.

 1. Теоретичний тур (тестові завдання)

Тестові завдання виконуються протягом 60 хв. Тест включає питання спец.дісціплін в обсязі програми курсів 1 і 2.

Оцінюється кожне питання членами комісії за встановленими критеріями оцінок. Максимальна оцінка 20 балів.

 1. Слюсарну справу

Час на виконання завдання 120 хв.

Оцінюється членами комісії за встановленими критеріями оцінок.

 1. Практичне водіння

Час проведення 30 хв.

Максимальна сума набраних балів 186; максимальна оцінка 186:6 = 31 бал.

Фігури:

  • зупинка і рушання на підйомі

  • змійка

  • розворот

  • постановка самохідної машини в бокс заднім ходом

  • під'їзд до с / г знаряддя

  • и остановка у заданной линии «Стоп» рух по прямій з перемикання передач VI ® VII ® VI і зупинка біля заданої лінії «Стоп»

За правильністю виконання судді нараховують штрафні бали (додаток № 1). Вправи виконуються на тракторі МТЗ-82

 1. Робота на орному агрегаті

Час виконання 60 хв.

Максимальна кількість балів 90

Ділянка розміром 22 х 50 метрів

Поворотна смуга 12 метрів

Права частина в звалювання за 12 проходів

Ліву в розвал за 13 проходів.

Смугу для останнього проходу в розвальний загоні залишають не заорали.

Трактор МТЗ-82 з плугом ПЛН-3-3, 5 без передплужників і борони, відрегульований на глибину 21-22 см, шириною 1,05 м.

Оціночні показники якості ріллі (додаток № 2)

 1. Якість виконання свала

 2. Дотримання глибини оранки

 3. Прямолінійність оранки

 4. Вирівняність поверхні ріллі (злитість)

 5. Дотримання бічних меж оранки ділянки

 6. Рівномірність заглиблення і підйому плуга

 7. Ширина і форма незораній смуги в розвальний загоні.

Підведення підсумків олімпіади і нагородження

Суддівська комісія обробляє отримані результати олімпіади і, виходячи з набраної кількості балів, визначає переможців і призерів.

Переможець визначається за трьома турам: теоретичний тур, практичне водіння, робота на орному агрегаті. Тур по слюсарній справі оцінюється індивідуально.

При рівності балів у претендентів на одне місце пріоритет віддається конкурсанту, який набрав більшу суму в практичному турі.

Переможці та призери олімпіади нагороджуються дипломами, грамотами та цінними призами.

Практичне водіння

Фігури:

«Зупинка і рушання на підйом»

39 бала на відмінно

Штрафні бали:

- 5 балів:

 • при рушанні з місця від лінії «Старт» не зняв з ручника;

 • не включив нейтральну передачу;

 • не поставив на ручник;

 • переїхав лінію «Стоп»;

 • скат більше 0,5 м

- 3 бали:

 • двигун «заглох»;

 • не доїхав або переїхав лінію «Стоп» більше 0,5 м;

 • пробуксовка зчеплення;

 • перевантаження двигуна (підвищені обороти)

-1 Бал:

 • різке гальмування перед лінією «Стоп»;

 • пробуксовка коліс

"Змійка"

22 бали на відмінно

Штрафні бали:

- 5 балів:

 • рух зліва конуса;

 • збив розмічальні обладнання;

 • не включив покажчики поворотів

- 3 бали:

 • двигун «заглох»;

 • не правильна траєкторія

-1 Бал:

 • швидкість менше 1,5 км / год

«Розворот»

33 бали на відмінно

Штрафні бали:

- 5 балів:

 • збив елементи розмітки;

 • виїхав за межі фігури;

 • не зміг розгорнутися в два прийоми (заїзд праворуч, поворот на ліво, рух назад кермо вправо, рух вперед);

 • паралельність більше 0,2 м;

 • зупинка перед лінією «Стоп» більше 0,5 м

- 3 бали:

 • переїхав лінію «Стоп»;

 • двигун «заглох»;

-1 Бал:

 • не правильна траєкторія руху;

 • поворот рульових коліс на місці

«Постановка самохідної машини в бокс заднім ходом»

32 бали на відмінно

Штрафні бали:

- 5 балів:

 • при рушанні заднім ходом не користувався дзеркалом заднього виду;

 • не подав звуковий сигнал;

 • не заїхав за один раз;

 • перетнув лінію «Стоп» більше 0,5 м;

 • збив елементи, заїхав за кордон

- 3 бали:

 • паралельність трактора і фігури;

 • двигун «заглох»

-1 Бал:

 • неправильна траєкторія;

«Під'їзд до сільськогосподарського знаряддя»

28 балів на відмінно

Штрафні бали:

- 5 балів:

 • рух від лінії «Старт» 5-7 м;

 • під'їзд більше одного разу;

 • переїзд через дишло;

- 3 бали:

 • подача звукового сигналу;

 • швидкість більше 1,5 км / год

 • двигун «заглох»;

 • управління колесами не на ходу

-1 Бал:

 • постановка трактори під кутом

и остановка у заданной линии «Стоп» «Рух по прямій з перемиканням передач VI ® VII ® VI і зупинка біля заданої лінії« Стоп »

32 балів на відмінно

Штрафні бали:

- 5 балів:

 • зупинка трактора;

 • нерівномірність швидкості;

 • відхилення від маркерною лінії більше 0,2 м;

 • не переключився

 • переїзд, не доїзд лінії «Стоп» більше 0,5 м;

- 3 бали:

 • Недовключеніе передач;

 • двигун «заглох»;

-1 Бал:

 • не поставив на ручник


Робота на орних агрегатах

Стартова сторона ділянки

Рис. 1. Схема залікового ділянки після оранки з розмірами окремих елементів:


В - ширина ділянки; Сс-ширина свала; Ве - ширина загону для оранки всвал; Вр - ширина загону для оранки вразвал; У 1 ~ *- ширина правої та лівої частини звальної загону після оранки свала; У 2 - - ширина правої частини розвальний загону перед останнім проходом агрегату; У 3 - - ширина лівій частині розвальний загону перед останнім проходом агрегату; Вн-ширина смуги для останнього проходу агрегату в розвальний загоні; Ас-відстань від правої межі ділянки до вешек для першого проходу агрегату в звальної загоні; Ар - відстань від лівої межі ділянки до лінії вешек першого проходу агрегату в розвальний загоні; в-в-в - місця встановлення віх для першого проходу агрегату в звальної і розвальний загонах; Ь-довжина ділянки; 1п-ширина поворотної смуги.

Оціночні показники конкурсу

Якість оранки оцінюють показниками, наведеними в таблиці 2.


Оціночні показники якості ріллі

п \ п

Показник якості ріллі

Кількість балів

1

Якість виконання свала

0 ... 10

2

Дотримання глибини оранки

0 ... 10

3

Прямолінійність оранки

0 ... 15

4

Вирівняність поверхні ріллі (злитість)

0 ... 10

5

Дотримання бічних меж оранки ділянки

0 ... 20

6

Рівномірність заглиблення і підйому плуга

0 ... 10

7

Ширина і форма незораній смуги в розвальний загоні

0 ... 15

Разом практичний тур

90


Агротребованія до якості оранки.

Якість виконання свала.

Свал повинен бути виконаний за чотири проходу з освітою-двухраз'емной борозни (вразвал). Між двома першими проходами не повинно залишатися непропаханной смужки (огріху). Свал зовні не повинен відрізнятися від подальшої оранки. Висота звальної гребеня (розвальний борозни) допускається вище (нижче) верхнього рівня гребенів інших пластів на величину до 4-х см.

Виконання свала за чотири проходу забезпечує найбільш високу якість оранки, але потрібно провести додатково два розмічальних проходу і ускладнюється переналагодження регулювальних пристроїв плуга та механізму навіски трактора.

Перший прохід агрегату роблять по провешенной лінії. Глибина першої борозни повинна бути не менше 10 см;

Другий прохід роблять по лінії першого, але у зворотному напрямку, роблячи поруч розташовану другу борозну, глибина якої повинна бути більше за першу на 3 ... 4 см.
При цьому переналагодження регулювальних пристроїв зводиться лише до досягнення необхідної глибини ходу заднього корпусу. Трактор ведуть так, щоб не утворився огріх і не зменшилася ширина першої борозни. Для цього регулярно стежать за тим, де йде задній корпус плуга, враховуючи, що другий прохід, як і перший, виконують на швидкості 10 ... 12 км / ч. Будь-яка зміна глибини другого проходу так само, як і стану грунту і швидкості руху, вимагає по-іншому вести трактор щодо борозни першого проходу.

Третій прохід здійснюється в напрямку і за місцем другого. Швидкість руху трактора встановлюють максимально можливу, виходячи з тягового зусилля трактора і опору плуга. Проводять повну переналагодження регулювальних пристроїв, щоб забезпечити глибину ходу заднього корпусу, рівну встановленої умовами змагання, а переднього - глибину, при якій піднятий їм пласт грунту закидав би двухраз'емную борозну приблизно наполовину. Для цього, поглядаючи тому, вибирають відповідне розташування трактора щодо борозни

другого проходу. Ведення колісних тракторів класу 1,4 іноді викликає певні труднощі, тому що при кочення правих коліс по дну другий борозни пласт від переднього корпусу більшою мірою прикриває борозну від першого проходу і на місці свала виявиться розвальний борозна глибиною більше допустимої. Найчастіше праві колеса треба вести по ближньому укосу двухраз'емной борозни і в цьому випадку непросто утримати трактор від сповзання його правих коліс на дно борозни.

Четвертий прохід виконують по сліду першого, але в протилежному напрямку. Переналагодження регулювальних пристроїв, у порівнянні з третім проходом, - мінімальна, складність виконання приблизно така ж, як тільки дещо легше вибрати глибину ходу переднього корпусу для повного закриття двухраз'емной борозни. Тут особливо важливо частіше оглядатися назад, вибираючи правильний хід трактора щодо частково незакритих двухраз'емной борозни. Варто простежити, щоб задній корпус йшов на глибині відповідно до умов змагання.

Після виконання свала заміряють його ширину в декількох місцях і обчислюють середнє значення, яке згодом буде використано при виборі місця для першого проходу орного агрегату в звальної загоні.

приведенным в табл. Орієнтовно ширина свала повинна відповідати даним, V наведеним у табл. 3.Таблиця № 3

Орієнтовна ширина свала в залежності від кількості корпусів і захоплення одного корпусу при конструктивній ширині захоплення плуга

Число корпусів

Захоплення корпусу, см

Ширина свала, см

3

35

280


Прямолінійність оранки

Борозни повинні бути прямолінійними. Викривлення борозен у напрямку оранки допускаються до 10 см.

Дотримання глибини оранки

Глибина оранки повинна бути постійною і відповідати заданій умовами змагання.

Вирівняність поверхні поля

Поверхня ріллі повинна бути злитої, тобто пласти грунту повинні пітною прилягати одне до одного, бути однорідними за величиною і формою, а також перебувати на однаковій відстані один від одного.

Дотримання бічних меж оранки ділянки

Бічні межі ріллі повинні збігатися з боковими межами ділянки для змагання.

Оцінка знижується:

- За кожні повні 10 см відхилення кордону ріллі від кордону
ділянки в залежності від кількості корпусів плуга:

3 корпуси - на 1 бал;

- Додатково накладають штраф по 5 балів роздільно за ліву
і праву бічні кордону ріллі, якщо вони вийшли за межі бічних
меж ділянки в зовнішню сторону більш, ніж на 10 см.

Рівномірність заглиблення і підйому плуга

Плуг заглиблюють і піднімають на однаковій відстані від поперечної кордону і достатньому для досягнення заданої глибини оранки на початку ділянки.

Оцінка знижується від 0 до 6 балів: по 0,5 бала за кожний випадок заглиблення (підйому) плуга, виробленого ближче або далі допустимої зони початку (кінця) оранки: для орних агрегатів 1-ї категорії - ± 0,3 м, 2 - ї категорії - - ± 0,35 м.

Точкою початку оранки вважають те місце, де задній корпус плуга почав входити в грунт, а при підйомі плуга кінцем його роботи вважають точку, де перший корпус плуга закінчив рихлити грунт.

Ширина і форма незораній смуги в розвальний загоні

Ширина незораній смуги в розвальний загоні повинна дорівнювати конструктивної ширині захоплення плуга, встановленої заводом, за вирахуванням захоплення одного корпусу. Сторони смуги повинні бути прямолінійними.

За порушення якості оранки накладають наступні штрафні бали (табл. 6).


Таблиця № 4

Зниження балів за порушення якості ріллі за елементами

Показник

Величина

Штрафні бали

1. Якість виконання свала (0 ... 10 балів)

1. Глибина борозни відповідає,

см

2. Наявність огріху на протязі, м

> 10,0

0


8 ... 9

1


6 ... 7

2


4 ... 3

3


<4

4


0

0


<2

1


2 ... 3

2


> 5

3

3. Звальним гребінь (борозна) вище (нижче) сусідніх на, см

<4

0


5 .. .8

1


9 ... 12

2


> 12

3

4. Число проходів при виконанні свала

4

0


3

2


2

5

2. Дотримання глибини оранки (0 ... 10 балів)

1. За повний сантиметр відхилення середньої глибини від заданої

3

3. Прямолінійність оранки (0 ... 15 балів)

1. За повні 10 см відхилення борозни в одному проході

1

4. Вирівняність поверхні ріллі (злитість) (0 ... 10 балів)

1. За кожен прохід при незлитому на протязі, м

0

0


<15

0,5


> 15

1,0

5. Дотримання бічних меж оранки ділянки (0 ... 20 балів)

.

1. За кожні повні 10 см

3

1,0


4

0,9


відхилення кордонів ріллі для плуга з числом корпусів

5

0,8


8

0,5


2. Величина оранки межучастковой смуги, см

> 10

5

6. Рівномірність заглиблення і підйому плуга (0 ... 10 балів)

1. За кожен випадок заглиблення (підйому) плуга за межами допустимих меж для агрегатів категорії, м

1-й - 4 ± 0,30

0,52-й - 5 ± 0,35

0,5

7. Ширина і форма незораній смуги перед останнім проходом агрегату в розвальний загоні (0 ... 15 балів)

1. За кожні повні 10 см відхилення середньої ширини від необхідної для агрегатів категорії

1-й

2,0


2-й

1,75

2. За кожні повні 10 см різниці між максимальною і мінімальною шириною смуги для агрегатів категорії, м

1-й

2.0


2-й

1,75ПРОТОКОЛ

Від №

експертизи представлених робіт учасниками конкурсу майстрів виробничого навчання «Майстер року - 2010»


учасника, отриманий при жеребкуванні

П.І.Б. учасника

Найменування

освітнього

установи

Есе з проблеми професійної освіти (20 балів)

Відеофрагмент уроку виробничого навчання

(40 балів)

Докладний план - розробка відкритого навчального заняття

(40 балів)

Загальна кількість балів (100 балів)

1
2

Голова журі

(Підпис, прізвище, ініціали)

Члени журі

(Підпис, прізвище, ініціали)

(Підпис, прізвище, ініціали)

ВІДОМІСТЬ

оцінок виконання теоретичних завдань

_____________________________________________________________ Конкурсу «Майстер року - 2009»

(Позначення та найменування туру)


Дата виконання «____» __________________2009

Член журі


(Прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи)

П.І.Б. учасника

учасника, отриманий при жеребкуванні

Номер питання (бали)

РАЗОМ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


1
2

Есе з проблеми початкової професійної освіти

Есе являє собою твір з проблеми початкової професійної освіти.

Темами есе можуть бути:

Назва есе має відображати його головну змістовну думку. Обсяг есе в межах 3 сторінок (лист А4) друкованого тексту.


Комп'ютерна презентація «Моя творча майстерня»

Комп'ютерна презентація є не більше 15 слайдів.

У презентації намагайтеся розкрити індивідуальний стиль роботи, свою педагогічну концепцію. Особливий акцент на результатах. Використовуйте вимірні показники: структурні, соціальні, статистичні, освітні. Презентація повинна відображати творчий потенціал учасника.

Підбірка фотографій

Представляються дві кольорові фотографії в електронному вигляді (портрет учасника і учасник в дії). разрешением 300 точек на дюйм. Відскановані зображення фотографій надаються у форматі *. IPEG роздільною здатністю 300 точок на дюйм.

Публікації

Ксерокопії публікацій, що розповідають про учасника і його справи.


Анкета

 1. Поділіться формулою успіху. Які конкретні педагогічні технології Ви використовуєте у своїй діяльності?

 2. Поділіться секретом одного успішно проведеного позакласного заходу: від задуму до конкретного результату, розкажіть і проаналізуйте як удачі, так і помилки по ходу його реалізації

 3. Сьогодні всі говорять про необхідність впровадження комп'ютерної технології в освітній процес. Що необхідно зробити для цього і що Ви робите?

 4. Спробуйте намалювати своє професійне майбутнє через 2, 5 і 10 років? Які зміни в порівнянні із сьогоднішнім днем Ви очікуєте?

 5. Позначте головну проблему своєї педагогічної діяльності. Які можливі шляхи її рішення Ви виробили і можете запропонувати їх інженерно - педагогічному колективу?

Компоненти етапу конкурсу

На другому етапі конкурсу учасники проходять чотири тури, за результатами першого та другого туру в третій і четвертий проходять 3 учасника:

 1. тур - Теоретичний (виконання тестових завдань з педагогіки, методики виробничого навчання протягом 45 хвилин - 50 балів, презентація наукової, творчої та інноваційної діяльності майстра виробничого навчання (не більше 15 слайдів, виступ - не більше 7 хвилин) - 40 балів);

 2. тур - Практичний (самоаналіз уроку виробничого навчання, за представленим видеофрагменту відкритого уроку виробничого навчання -130 балів);

 3. тур - Візитна картка (представлення своєї кандидатури з проявом творчих якостей особистості (не більше 5 хвилин) - 40 балів);

 4. тур - «Ти прийшов ...» (рішення проблемних позаурочних і визначених ситуацій з учнями - 40 балів);

Максимальна кількість балів - 300 балів.Список використаної літератури


 1. Макарова В.Л Використання ділових ігор при підвищенні кваліфікації працівників професійної освіти М., 2005р.

 2. Рудик Г.А. Ігрові ситуації на уроках спеціальних предметів. М., 1991.

 3. Скакун В.А. Методика виробничого навчання в схемах і таблицях. М., 1995.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Реферат
141кб. | скачати


Схожі роботи:
Організація і методика проведення виробничого навчання з ті
Організація і методика проведення виробничого навчання за темою Страви російської кухні
Концепція професійної освіти України і завдання майстра виробничого навчання
Методика планування і проведення інноваційних уроків професійного навчання
Формування і розвиток професійної майстерності працівника соц
Методика проведення моніторингового дослідження ефективності профільного навчання в навчальних закладах
Методика проведення моніторингового дослідження ефективності профільного навчання в навчальних закладах 3
Методика проведення моніторингового дослідження ефективності профільного навчання в навчальних закладах 2
Формування і розвиток професійної майстерності працівника соціальної служби
© Усі права захищені
написати до нас