Методика викладання фізичної культури в навчальних закладах

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО освіти та науки України
Віщій Навчальний заклад
Відкритий міжнародний університет розвитку людини
«Україна»
Горлівський регіональний інститут
Контрольна робота
з дісціпліні:
«Методи Викладання фізічного виховання в учбових закладах»
за темою:
1. Методика Викладання фізічної культури в учбових закладах.
2. Методика Викладання фізічного виховання в учбових закладах
Розробив:
студент 3 курсу групи ЗФР-07
ГРІ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»
кафедра фізічної реабілітації
Співак В.М.
Викладач
ст. викл. Кирилов О.М.
2010 р.

Зміст
Контрольна робота № 1
1 Коротка характеристика планування та обліку роботи з фізичного виховання в навчальному закладі
2 Розгорнутий план-конспект уроку з фізичного виховання
2.1 Гімнастика в 3 класі
2.2 Легка атлетика в 6 класі
2.3 Спортивні ігри, баскетбол в 10 класі
Контрольна робота № 2
1 Гімнастика до занять у режимі навчального дня
2 Фізкультурна хвилинка для учнів молодших класів

Контрольна робота № 1
1 Коротка характеристика планування та обліку роботи з фізичного виховання в навчальному закладі
Важливе значення для успішного і своєчасного виконання програми з фізичного виховання мають правильне планування і облік навчальної роботи.
Всі документи планування можна розділити на дві групи: державні документи і документи, які складаються вчителем.
Державні документи планування
- Навчальний план, який зумовлює кількість годин, відведених на предмет "Фізична культура";
- Навчальні програми (базова, регіональна).
Навчальна програма освітнього закладу повинна мати чотири розділи: "Мета і навчальні, виховні та оздоровчі завдання фізичного виховання"; "Зміст навчального матеріалу"; "Діяльність вчителя та учнів у навчальному процесі"; "Рівні особистого розвитку учнів - очікувані результати".
Навчальні програми постійно удосконалюються, періодично змінюються. Найбільш значущими причинами їх удосконалення є:
• значне поліпшення матеріальної бази, впровадження в навчальний процес досягнень науково-технічного прогресу і передового досвіду;
• піднесення освітнього цензу вчителя, рівня підготовленості учнів;
• постановка суспільством нових завдань щодо фізичного виховання, які потребують пошуку нових засобів і форм роботи [2].

Документи планування, що складаються вчителем

Багаторічний передовий досвід показує, що для ефективного вирішення завдань фізичного виховання, на уроках фізичної культури необхідно створити певну систему планування. Ця система являє собою завершений, логічно пов'язаний ряд планів, кожен з яких має чітко визначені функції, а взагалі вони дають можливість доцільніше побудувати процес фізичного виховання.
Оскільки реальний процес фізичного виховання будується у формі великих, середніх і малих циклів, то їхня тривалість переважно і становить масштаби планування, а саме: річний графік навчально-виховної роботи, робочий план на семестр, конспект уроку (кількох уроків).

Річний графік навчально-виховної роботи

План навчальної роботи вчитель повинен скласти перед початком навчального року. Графік складається для кожної паралелі класів. Його функція - рівномірно, доцільно розподілити навчальний матеріал і систематизувати роботу на рік. Складання графіка починається з передбачення результатів, які повинні отримати до кінця року, і з аналізу навчального матеріалу для визначення опорних (основних) вправ і розрахунку часу, необхідного для їх засвоєння (складання програм вивчення). Враховуючи календарі змагань і кліматичні умови, вчитель визначає порядок проходження навчального матеріалу. Відомо три способи планування розділів шкільної програми: паралельний, послідовний і змішаний.
При паралельному проходженні розділів матеріалу в уроки одночасно включають матеріал із різних розділів (комплексні уроки). Послідовне проходження розділів практикується у старших класах і передбачає почергове вивчення вправ легкої атлетики, спортивних ігор, гімнастики тощо (Предметні уроки). Змішане планування проходження навчального матеріалу передбачає комбінацію першого і другого способів, тобто деякі розділи вивчаються паралельно, інші - окремо.
При визначенні програмного матеріалу на семестр необхідно забезпечити різнобічний вплив фізичних вправ на організм дітей (для цього слід включати можливо більше видів вправ) та відповідність програмного матеріалу сезону [1,2].
Облік
Для правильної постановки фізичного виховання в школі велике значення має добре організований облік роботи. Облік допомагає перевірити правильність планування та проведення навчальної та позакласної роботи, а також виявити успішність учнів.
У практиці роботи шкіл визначилися три види обліку: попередній, поточний і підсумковий.
Попередній облік фіксує стан здоров'я і фізичну підготовленість учнів. Він грунтується на даних особистого справи, відомостях, отриманих від батьків, результати медичного огляду та спостереженнях вчителя. Ці відомості допомагають вчителю визначити ступінь (узгоджену з лікарем) участі дітей у різних видах навчальної та позакласної роботи.
Облік фізичної поготовленності учнів проводиться два рази на рік - на початку і в кінці навчального року.
Основним видом обліку є поточний облік. Сюди входить облік виконання загального плану роботи з фізичного виховання та облік навчальної роботи.
Облік виконання плану проводиться директором школи (або за його дорученням іншими працівниками школи), а облік навчальної роботи - учителем.
Облік успішності проводиться на уроках методом спостереження та опитування.
Підсумковий облік проводиться в кінці кожного семестру і в кінці року. Основним документом для обліку навчальної роботи з фізичної культури в школі є класний журнал.
Підсумковий облік за семестр виражається в остаточних оцінках успішності учнів, а також в обліку виконання плану навчальної роботи. Оцінка за рік виставляється на підставі семестрових оцінок відповідно до загальних педагогічних вимог [1,4].

2. План - конспект уроку з фізичного виховання
2.1 Тема: «Гімнастика в 3 класі»
Завдання:
• Закріплення рухових навичок і вмінь у виконанні загальнорозвиваючих вправ;
• Вивчення елементів акробатики, перекидів вперед.
Тип уроку: комбінований
Місце проведення: спортивний зал.
Інвентар: мати, короткі скакалки, гімнастична палиця.
Хід уроку
Зміст
дозування
Організаційно-методичні вказівки
1
2
3
Підготовча частина
7 хв
1. Построеніе.Рапорт. Привітання. Повідомлення завдань уроку.
Короткий інструктаж з правильного виконання
1
хв
Перевірити наявність та охайність спортивної форми
Виконувати вправи по
вправ, техніці безпеки.
команді вчителя
2. Стройові вправи:
Перестроювання з шеренги по одному в шеренгу по три
Повороти на місці ліворуч, праворуч, кругом
4 хв
Перестроювання першого і третього номера
3. Ходьба на носках, п'ятах, «гусячим» кроком, з упором на руках
1 хв
Вперед і протихід перестрибування через гімнастичну палицю, стрибок вгору з хитанням перекладини
4. Біг по колу із завданням
1 хв
Основна частина
30 хв
1. ОРУ. Комплекс тренувальних вправ на гнучкість
- Поза «лотоса»
8-10 вдихів
Глибокий повільний вдих, затримка дихання, повільний видих вліво, вправо утримання прямого тулуба
- Поза присідання на носках
- Поза «трикутника»
- Поза «верблюда»
- Горизонтальна поза вперед, назад
- Нахил тулуба вперед
- Згинання рук в упорі лежачи
м. - 15 разів
д. - 10 разів
- Піднімання тулуба всед
25 разів
руки за головою,
сед до упору
2. Стрибки через коротку скакалку
2 * 40
завдання за групами
1
2
3
3. Акробатика: перекиди вперед, стійка на лопатках, «місток», стійка на голові
д. - місток
м. - стійка на голові
з допомогою вчителя
Заключна частина
3 хв.
1. Побудова
2. Підведення підсумків
3. Домашнє завдання
індивідуально
2.2 Тема: «Легка атлетика в 6 класі»
Завдання:
• Закріплення рухових навичок і вмінь у бігу на коротку дистанцію з низького старту;
• Вивчення стрибка в довжину з розбігу, способом зігнувши ноги.
Місце проведення: спортивний майданчик.
Інвентар: бігова доріжка 30 м , Позначена перпендикулярна лінія, майданчик з піском, розмітка в сантиметрах (на поздовжній лінії), прапорці.

Таблиця 2.2
Зміст уроку
Дозування-ровка
Організаційно - методичні вказівки
Підготовча частина (15 хв.)
Побудова в шеренгу
Рапорт
Привітання
15 с.
1 хв.
15 с.
1
2
3
Повідомлення завдань уроку
Техніка безпеки на уроці
1 хв.
Повороти на місці
5-6 разів
Ходьба в обхід.
50 м
Біг у повільному темпі.
200 - 300 м
Ходьба, вправи в русі.
25 м
Ходьба на носках, внутрішній і зовнішній сторонах стопи.
Ходьба з однойменними поворотами тулуба (руки на пояс, до плечей, за голову). Збільшити дистанцію до двох кроків.
25 м
Спеціальні бігові вправи (хто краще виконає?).
Біг підтюпцем.
Біг із закиданням гомілки назад.
Біг з високим підніманням стегна.
Біг стрибками (акцент на задній поштовх).
За 50 м
2 Х 25 м
Бажано вчителю ставити оцінки. Після першої пробіжки бажано пройти кроком 15 - 20 м . Всі ці вправи бажано виконувати, рухаючись у шерензі, а потім в обхід майданчика в колоні. Тоді вчителю легше показати кращих виконавців. Дистанція 2 кроки.
Ходьба в обхід. Вправи на відновлення. Кругові рухи руками.
І.П. - Рука вгору - зміна положення
15 - 20 м
1
2
3
рук на кожен крок;
І.П. - Руки в сторони - кругові рухи руками, збільшуючи амплітуду
Зупинка класу, поворотом вліво перестроювання в шеренгу
Інтервал - руки в сторону.
ОСНОВНА ЧАСТИНА (25 хв)
Стрибки у довжину з розбігу (4-5 кроків) без позначення місць відштовхування
Стрибки способом «зігнувши ноги» з прискореного розбігу (5-7 кроків).
1-2 рази
Розбіг 15-20 м з прискоренням. Приземлення на обидві ноги.
1. Показ виконання стрибка
1-2 рази
Бажано показати стрибок самому вчителю або підготовленому заздалегідь учневі.
Під час поштовху махова нога, сильно зігнута в коліні, енергійно рухається вперед-вгору, сприяючи відштовхуванню. Руки різко надсилаються вгору - починається полет.В польоті обидві ноги, зігнуті в колнях, підтягуються до грудей, а перед приземленням випрямляються вперед [1]. Тулуб до моменту
1
2
3
приземлення нахиляється вперед. Руки в польоті йдуть вниз - назад, а при приземленні різко виносяться вперед.
2. Стрибки у довжину з розбігу (5 -7 кроків)
3-4 рази
3. Стрибки на прискорення розбігу
3-4 рази
4. Стрибки у довжину з розбігу на дальність.
3-4 рази
Стрибок на правильний рух ніг.
5. Стрибки у довжину з розбігу (8 -12 кроків) на смуги приземлення
3-4 рази
Ширина смуг 40 см , Відстань смуг від «зони відштовхування» - 150, 190, 200 см .
6. Біг на коротку дистанцію з низького старту
1-2 рази
За командою "На старт!» Ліва (права нога), сильно зігнута, ставиться в 20 - 30 см від стартової лінії, прва (ліва) нога - в 25 - 30 см від впередістоящего ноги, руки у стартової лінії трохи ширше плечей, великі пальці всередину, решта назовні. За командою «Увага!» Ноги злегка розгинаються, тулуб подається вперед - вгору, вага
1
2
3
тіла, вага тіла частково переноситься на руки. За командою «Марш!» Учні начмнают біг. Перший крок не повинен бути більшим [1].
ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА (5 хв)
Вибудовування в колону
2 хв
Ходьба в обхід, виконуючи дихальні вправи
1 хв.
Підведення підсумків
1 хв
Завдання будинок
1 хв.
Організований вихід з спотрплощадкі
2.3 Тема уроку: «Спортивні ігри, баскетбол в 10 класі»
Завдання:
• Закріплення рухових навичок і вмінь ведення, лову і передачі м'яча;
• Удосконалення координаційних якостей засобами фізичного виховання гри в баскетбол.
Місце проведення: спортивний зал школи.
Обладнання: Футбольні м'ячі, магнітофон, засоби наочної агітації.
Таблиця 2.3
Частина уроку
Хід уроку (зміст)
Дозування хв.
Методичні вказівки
1
2
3
4
І. Вступна частина
(15 хв.)
1. Вхід в спортзал.
2. Побудова в одну
Перевірка наявності спортивної форми.

1
2
3
4
шеренгу.
3. Рапорт.
4. Привітання.
5. Повідомлення завдань.
6. Стройові вправи:
-Повороти в строю;
-Перестроювання в дві шеренги.
7. ОРУ. Силові вправи:
-Легкий біг із зміною напрямку;
- ОРУ в колі:
а) нахили голови;
б) ривки перед грудьми;
в) нахили тулуба;
г) присідання;
д) згинання, розгинання рук в упорі;
е) д / з: згинання, розгинання рук в упорі з переворотом на 180є;
ж) стрибки (з максимальним вистрибуванням вгору).
3 хв.
2 хв.
10 хв.
Попередити про виставлення оцінок.
Вправи виконувати чітко, синхронно, по команді вчителя. Під муз. супровід.
Слідкувати за правильним диханням, т / б на уроці.
Під рахунок вчителя.
Темп виконання вправ середній.
Стежити за поставою.
Дихання рівномірне.
Ноги в колінних суглобах не згинаються.
ІІ.
Основна частина
(25 хв.)
Баскетбол.
1.Передача м'яча в парах, в русі.
2. Передача м'яча в парах, в русі (з відскоком м'яча від підлоги).
3. Передача м'яча з веденням і положенням у кошик.
4. Індивідуальні вправи з м'ячами. «Колесо».
5. Передача м'яча в парах (з-за голови і з відскоком м'яча від підлоги, по черзі).
6. Кидки м'яча з-за спини однією рукою. «Обруч».
7. Навчальна гра баскетбол.
20 хв.
5 хв.
Слідкувати за т / б під час виконання вправ.
Приставним кроком.
Слідкувати за правильним виконанням кидків:
- З-за голови;
- Від грудей;
- Однією рукою.
Темп виконання середній.
Кидки на рівні грудей.
Техніка гри. Техніка відбивання і передачі м'яча.
ІІІ.
Заключна частина
(5 хв.)
1. Ходьба поперемінно з легким бігом.
Дихальна гімнастика.
Темп виконання середній.
Правильне дихання.
2. Підведення підсумків уроку.
3. Повідомлення оцінок.
Д / з: Правила гри баскетбол.
Теоретико-методичні знання

Контрольна робота № 2
Тема: Складання комплексів фізичних вправ основних заходів з фізичного виховання в режимі навчального дня
Коротка характеристика гімнастики до занять у режимі навчального дня
Гімнастика до занять - це фізичні вправи, що проводяться в школі щодня до початку уроків.
Основні завдання гімнастики до занять - виховні та оздоровчі. Щоденні фізичні вправи роблять благотворний вплив на організм, сприяють формуванню правильної постави, виховують звичку до регулярних занять фізичними вправами, а також дисциплінує, організовує і згуртовує учнів. Проведені на відкритому повітрі вправи, сприяють загартовуванню школярів.
Гімнастику до занять найкраще проводити на відкритому повітрі. Заняття в приміщенні проводяться тільки в тому випадку, якщо температура на відкритому повітрі нижче 10є, а також під час дощу, снігопаду, сильного вітру або відлиги. Для кожної групи займаються відводиться певне місце. Гімнастика до занять проводиться протягом 6 -10 хвилин.
Дзвінок на гімнастику дається за 10 - 15 хв. до початку першого уроку, в залежності від місця проведення занять. Для закінчення гімнастики також дається дзвінок за 2 - 5 хв. до початку першого уроку. За цей час діти переходять в клас і готуються до уроків.
Загальне керівництво заняттями здійснюється вчителем фізичної культури, який розробляє детальний план організації та проведення гімнастики до занять. Бажано, щоб гімнастика до занять проводилася під музику [1].
Кожен комплекс гімнастики до занять повинен:
- Різнобічно впливати на м'язову систему і помірно активізувати серцеву діяльність;
- Не перевтомлюватися і не перезбуджувати учнів;
- Позитивно впливати на поставу учнів;
- Складатися з знайомих, легко сприймаються з першого показу вправ;
- Викликати емоційний підйом;
- Відповідати місцю проведення [4].
Приблизний комплекс гімнастики до занять для учнів 5 - 9 класів
1. Учні за сигналом шикуються на заздалегідь визначених місцях.
2. Ходьба на місці - 30 с.
3. І. п. - ноги на ширині плечей, руки зігнуті, кисті у плечей, пальці напівзігнуті.
Виконання. Піднятися на шкарпетки, руки вперед - вгору (вдих); присісти на всій ступні, руки через сторони вниз і з'єднати, обхоплюючи коліна (видих). Темп середній. 7 - 8 разів.
4. І. п. - те саме. Нахили тулуба вліво - руки вгору (вдих). Повернутися в і. п. (видих). Те ж, вправо. 4 -5 разів вкаждом бік.
5. І. п. - основна стійка.
1 - стрибок ногіврозь, руки вгору; 2 - ноги разом, руки вниз. Стрибати на шкарпетках. 30 с.
6. Після стрибків перехід на швидку ходьбу на місці з поступовим уповільненням. Дихання через ніс, рот закритий. 40 с.
7. І. п. - основна стійка.
1 - піднятися на носки, руки на пояс, 2 - присісти, руки вперед, коліна розвести в сторони; 3 - піднятися на носках, руки на пояс, 4 - основна стійка. Стежити за збереженням правильної постави. Темп середній. 8 разів.
8. І. п. - ноги на ширині плечей, ступні паралельно, руки внизу.
Виполненіе.1 - 2 - підняти руки вперед і вгору, праву ногу назад на носок, прогнутися, дивитися між рук (вдих), 3 - 4 - руки через сторони вниз, ногу приставити (вихід) - темп повільний. Те ж, з іншої ноги. 5 разів з кожної ноги.
9. Ходьба на місці. - 20 -30 с. Організований відхід у клас.
2 Коротка характеристика фізкультурної хвилинки для учнів молодших класів
Фізкультурні хвилинки - це фізичні вправи, що проводяться в класі під час уроку. Правильно і вчасно проведені фізкультурні хвилинки є ефективним засобом для підвищення уваги та активності дітей та кращого засвоєння ними навчального матеріалу. Також вони благотворно впливають на весь організм [1].
Для проведення фізкультурних хвилинок потрібно 1,5-2 хв. Виконувані вправи не повинні викликати стомлення або порушення дітей. Учитель проводить фізкультурні хвилинки під час уроку, коли це необхідно для поліпшення стану дітей та підвищення їхньої уваги. Проведення фізкультхвилинки не повинно відбиватися на ході уроку. Тому її слід проводити після завершення якого-небудь процесу, пов'язаного з навчальними заняттями [4].
У класних кімнатах діти розташовуються в проходах між партами, завжди на одних і тих же місцях. Фізкультхвилинки проводяться також і за партами, стоячи або сидячи.
Комплекс фізичних вправ фізкультурної хвилинки
(Заняття між партами)
1. «Потягування».
І.П. - Ноги на ширині плечей, руки перед грудьми, кисті стиснуті в кулаки.
Виконання. Руки в сторони - вгору, долонями вгору, кисті розтиснути, пальці розвести, одночасно прогнутися назад і потягнутися (вдих); руки перед грудьми, кисті стиснути в кулаки, злегка нахилитися вперед (видих). Виконати 4-6 разів.
2. Присідання.
І.П. - Основна стійка.
Виконання. Піднятися на шкарпетки, кисті рук до плечей. Присісти на носках, коліна розвести, спина пряма, руки вперед, кисті стиснути в кулаки; встати, піднятися на носки, руки до плечей; повернутися у вихідне положення. Темп середній, дихання вільне. Виконати 4-6 разів.
3. Нахили тулуба.
І.П. - Ноги на ширині плечей, руки внизу. Нахилитися в ліву сторону, ліва рука до коліна лівої ноги, права рука вгору над головою (вдих), випрямитися і прийняти вихідне положення (видих); то ж в праву сторону. Дихання не затримувати. Виконати 4-6 разів.

Список використаної літератури
1. Качашкін В. М. Методика фізичного виховання. - М.,: Просвещение, 1980 .- 304 с.
2. Основи здоров'я і фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 - 11 класи., МОН України, 2001р.
3. Фізичне івховання в школі № 3 .- «Педагогічна преса», 2002. - 56 с.
4. Шиян Б. М. Методика фізічного виховання школярів .- Львів: Світ, 1993 .- 184 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Контрольна робота
104кб. | скачати


Схожі роботи:
Методика викладання фізичної культури
Викладання психологічних дисциплін у навчальних закладах
Методика проведення моніторингового дослідження ефективності профільного навчання в навчальних закладах 2
Методика проведення моніторингового дослідження ефективності профільного навчання в навчальних закладах
Методика проведення моніторингового дослідження ефективності профільного навчання в навчальних закладах 3
Методика організації допрофільної підготовки учнів II ступеню в загальноосвітніх навчальних закладах
Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 1011 клас
Формування фізичної культури особистості курсантів вищих навчальних закладів МВС Росії з використанням
Методика активізації пізнавального процесу школярів до фізичної культури
© Усі права захищені
написати до нас