Математичні моделі в розрахунках

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Зміст

Задача 1

Задача 2

Задача 3

Список літератури

Задача 1

Створення математичної моделі трьохконтурних електричної схеми в середовищі табличного процесора Excel.

У задачі виконати наступне:

1. Скласти систему рівнянь для розрахунку контурних струмів згідно із заданою схемою (таблиця 1).

2. Скласти алгоритм розрахунку контурних струмів на робочому листі електронної таблиці.

3. Виконати розрахунок.

Таблиця 1 - Вихідні дані для виконання завдання 1.

Вихідні дані

Остання цифра шифру - 7

R1 (O м)

2

R 2 (O м)

4

R 3 (O м)

5

R 4 (O м)

2

R 5 (O м)

3

R 6 (O м)

7

Е1 (В)

19

Е2 (В)

6

схеми

8

Малюнок 1 - Схема електричного кола

Рішення:

Система рівнянь для розрахунку контурних струмів:

Матриця коефіцієнтів для розрахунку струмів буде мати вигляд:

Вектор правій частині рівнянь:

Таблиця 2 - Розрахунок в Excel оберненої матриці

10

5

-2


0

5

14

2


-19

-2

2

8


-25
0,14

-0,06

0,05


-0,15

-0,06

0,10

-0,04


-0,89

0,05

-0,04

0,15


-2,94

Відповідь: I 1 = - 0,15 A; I 2 = - 0,89 A; I 3 = - 2,94 A.

Задача 2

Оцінка впливу зміни параметрів схеми тягової мережі на струми тягових підстанцій.

У задачі потрібно виконати наступне:

1. Скласти алгоритм розрахунку струмів підстанції при зміні заданого параметра на робочому листі електронної таблиці.

2. Скласти контрольний приклад розрахунку струмів підстанції і вирішити його вручну.

3. При вирішенні задачі на ЕОМ побудувати залежності струмів підстанцій від заданого параметра. Вихідні дані для вирішення завдання наведені в таблиці 3. У таблиці вказані струми навантажень I 01 I 02, напруги холостого ходу підстанцій U 01 і U 02, еквівалентні внутрішні опору підстанцій RP, опір тягової мережі підстанціями R і мінливий параметр.

4. При вирішенні завдання прийняти, що заданий параметр змінюється на ± 10%.

Рисунок 2 - Схема тягової мережі

Таблиця 3 - Вихідні дані для вирішення завдання 2.

Вихідні дані

Остання цифра шифру - 7

Струм навантаження, I 01, А

2800

Струм навантаження, I 02, А

2300

Напруга холостого ходу підстанції 1, U 01, В

900

Напруга холостого ходу 2 U 02, В

890

Еквівалентна внутрішній опір підстанції RP 1 = RP 2 (Ом)

0,02

Опір тягової мережі між підстанціями R, Ом

0,04

Мінливий параметр

I 01

Рішення:

Таблиця 4 - Розрахункові показники

Струм навантаження, I 01, А

2800

Струм навантаження, I 02, А

2300

Напруга холостого ходу підстанції 1, U 01, В

900

Напруга холостого ходу 2 U 02, В

890

Еквівалентна внутрішній опір підстанції RP1 = RP2 (Ом)

0,02

Опір тягової мережі між підстанціями R, Ом

0,04

Мінливий параметр

I 01

к1

0,5

к2

0,5

Іср

250

IP1

2800

IP2

2300

Таблиця 5 - Залежність струмів підстанції від мінливого параметра

Струм навантаження, I 01, А

IP1

IP2

2520

2590

2230

2560

2620

2240

2600

2650

2250

2640

2680

2260

2680

2710

2270

2720

2740

2280

2760

2770

2290

2800

2800

2300

2840

2830

2310

2880

2860

2320

2920

2890

2330

2960

2920

2340

3000

2950

2350

3040

2980

2360

3080

3010

2370

Рисунок 3 - Залежність струмів підстанції від струму навантаження

Задача 3

Вибір варіанту пристрою за мінімальним значенням критерію оптимізації.

Критерієм оптимізації при порівнянні варіантів розрахунку системи електропостачання є щорічні наведені витрати, які складаються з 2-х складових:

Капітальні вкладення ZK і експлуатаційних витрат ZE.

Z = ZK + ZE

Кожна їх складових є функцією від варіанту розрахунку - х.

тобто Z (x) = ZK (x) + ZE (x)

У таблиці 6 наводяться значення капітальних вкладень ZK (x) для кожного варіанту розрахунку. Друга складова - експлуатаційні витрати може бути розрахована за наступною формулою

Z Е (х) = а + bx + cx 2

Значення параметрів a, b, c наводяться в таблиці 7.

У задачі потрібно виконати:

1. Скласти алгоритм вирішення задачі на робочому аркуші Excel.

2. Виконати контрольний прорахунок.

3. Побудувати графік залежності щорічних наведених витрат від варіанту розрахунку Z = f (x).

Таблиця 6 - Вихідні дані для виконання завдання 3.

Значення складової ZK (x) критерію оптимізації

Шифр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

889

740

618

519

438

371

317

272

235

205

Таблиця 7 - Вихідні дані параметрів a, b, c

Остання цифра шифру

7

a

30

b

80

c

0

Рішення:

Таблиця 8 - Розрахункові параметри

Значення складової ZK (x) критерію оптимізації

х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ZK (x)

889

740

618

519

438

371

317

272

235

205

ZE (x)

110

190

270

350

430

510

590

670

750

830

Z (x)

999

930

888

869

868

881

907

942

985

1035

Рисунок 4 - Залежність Z (x)

Список літератури

  1. Волков В.М. Зрозумілий самовчитель роботи в Excel, М.: Пітер, 2003 р. 222 с.

  2. Заболотний І.П., Гришанов С.А. Математична модель для розрахунку динамічних режимів електричної системи, М. Електрозв'язок, 2001 р. 345 с.

  3. Пантелєєв В.А. Математичні моделі в розрахунках на ЕОМ. Методичні вказівки, 1997 р. 12с.

  4. Пріпачкін Ю.І., Тамм Ю.А. Математична модель для розрахунку ієрархічних телекомунікаційних мереж, М.: Електрозв'язок, 2001, 268 с.

  5. Хазанова Л.З. Математичне моделювання в економіці. Навчальний посібник. М.: Бек, 1998. 141 з.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фізика та енергетика | Контрольна робота
44.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Математичні моделі в розрахунках на ЕОМ
Математичні моделі
Математичні моделі навколишнього середовища
Математичні моделі поведінки виробників
Економіко математичні методи і моделі 3
Економіко математичні методи і моделі 4
Економіко математичні методи і моделі
Економіко математичні методи і прикладні моделі 2
Економіко математичні методи і прикладні моделі
© Усі права захищені
написати до нас