Маркетингові дослідження 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"
Кафедра маркетингу
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
за темою: "Маркетингові дослідження"
виконала:
ХАРКІВ - 2007

Зміст
Вступ
1. Зміст курсового проекту
1.1 Визначення предмета дослідження
1.2 Постановка проблеми, що потребує вирішення
1.3 Формулювання гіпотез і визначення складу інформації, що збирається
1.4 Розробка плану дослідження
1.4.1 Визначення складу спостережуваних змінних
1.4.2 Джерела отримання інформації
1.4.3 Вибір методу збору інформації
1.4.4 Вибір методу запису і зберігання
1.4.5 Вибір методу аналізу інформації
1.5 Організація збору інформації
1.6 Запис, перевірка та первинна обробка інформації
1.7 Аналіз та інтерпретація інформації
2. Висновки та рекомендації
Список літератури

Вступ

Основна мета курсового проекту - закріпити на практиці набуті теоретичні знання з дисципліни "Маркетингові дослідження", показати вміння складати анкету у відповідність з поставленою проблемою, проводити опитування, використовувати комп'ютерні програмні продукти при обробці та аналізі інформації, отриманої в результаті опитування.
Головним завданням курсового проекту є проведення маркетингових досліджень з проблеми, яка буде визначена в результаті попередніх досліджень ринкової ситуації на ринку споживчого товару.
У процесі виконання роботи необхідно виконати наступні етапи:
сформулювати проблему і мети дослідження;
скласти проект маркетингового дослідження;
провести опитування респондентів;
обробити зібрану інформацію на комп'ютері;
виконати аналіз зібраної інформації;
інтерпретувати отримані результати;
сформулювати висновки та рекомендації, необхідні для вирішення висунутої проблеми.

1. Зміст курсового проекту

1.1 Визначення предмета дослідження

В якості предмета дослідження при виконанні даної роботи я вибрала шампунь проти лупи Head & Shoulders, вироблений компанією Procter & Gamble, який є характерним для ринку України та міста Харкова.

1.2 Постановка проблеми, що потребує вирішення

Компанією Procter & Gamble розроблено новий варіант шампуню проти лупи Head & Shoulders - "Розкішний Блиск", який має новий аромат і містить екстракт мигдалю для додання нормальним і схильним до сухості волоссю блиску і шовковистості. Колекція шампуню Pantene Pro - V "Розкішний Блиск", випущена в липні цього року користується стабільно високим попитом на ринку України та міста Харкова, тому було прийнято рішення про просування шампуню на ринок Харкова.
Якщо врахувати, що сам шампунь вже повністю розроблений і незабаром з'явиться на полицях деяких супермаркетів, а компанія Procter & Gamble є однією з найбільших у світі, то проблем у області фінансування просування товару не передбачається і, таким чином, проблемою є вибір оптимальної рекламної стратегії.
В якості мети даної роботи слід назвати розгляд процесу маркетингових досліджень в галузі вибору оптимальної рекламної стратегії просування нового шампуню проти лупи Head & Shoulders - "Розкішний Блиск".

1.3 Формулювання гіпотез і визначення складу інформації, що збирається

Просування товару - це діяльність з планування, втіленню в життя та контролю за фізичним переміщенням матеріалів і готових виробів від місць їх виробництва до місць споживання з метою задоволення потреб споживачів і вигодою для себе. У процесі вибору оптимальної рекламної стратегії варто звернути увагу на наступні моменти: рекламування діяльності і визначення завдань реклами; вибір засобів передачі реклами (телебачення, печатку тощо) і керування роботою в цій галузі; встановлення контактів із засобами масової інформації, рекламними агентствами ; розробка зразків, виставкових матеріалів.
Для вирішення виниклої проблеми слід, перш за все, знайти відповіді на такі пошукові питання:
Пошукові питання
Гіпотези
1. Наскільки відомою є потенційним споживачам шампунь проти лупи Head & Shoulders і чи потрібні додаткові заходи по донесенню до споживачів інформації про існування даної продукції?
Шампунь є досить відомим і додаткові заходи по донесенню до споживачів інформації про існування даної продукції не потрібні.
Шампунь маловідомий споживачеві і потрібні додаткові заходи по донесенню до споживачів інформації про існування даної продукції.
2. Чи є шампунь проти лупи Head & Shoulders одним з лідерів продажів на ринку Харкова?
Шампунь проти лупи Head & Shoulders є одним з лідерів продажів на ринку Харкова.
Шампунь проти лупи Head & Shoulders не є одним з лідерів продажів на ринку Харкова.
3. На які види засобів передачі реклами споживачі насамперед звертають увагу і яким чином на них реагують?
На телевізійну рекламу, особисто вручається рекламу і т.д.
Реагують позитивно, негативно, байдужі до засобів передачі реклами.
4. Який основний мотив придбання нового, ще невідомого споживачеві шампуню проти лупи?
Новизна продукції
Поради родичів, друзів, знайомих
Думка відомих особистостей (наприклад, зірок естради та кіно)
Престижність торгової марки
Розповідь про випробування товару і поліпшенні його заради позитивного ефекту
Демонстрація фотографії, де порівнюється стан волосся до і після застосування засобу
Ваш варіант
Нічого з перерахованого вище
5. З'ясувати, яка залежність існує між підлогою споживача і видами засобів передачі реклами на які він реагує позитивно.
Чоловіки і жінки звертають увагу на одні й ті ж види засобів передачі реклами
Чоловіки і жінки звертають увагу на різні види засобів передачі реклами
6. З'ясувати, яка залежність існує між підлогою споживача і основним для нього мотивом вибору раніше йому невідомого шампуню проти лупи.
Для чоловіків і жінок мотиви вибору раніше йому невідомого шампуню проти лупи однакові
Для чоловіків і жінок мотиви вибору раніше йому невідомого шампуню проти лупи різні

1.4 Розробка плану дослідження

1.4.1 Визначення складу спостережуваних змінних

Вивчаються змінні можна згрупувати у дві категорії:
безпосередньо спостережувані;
зовні не виявляються і безпосередньо не спостерігаються (відносять ментальну діяльність людини - формування ставлення, позиції, думки до себе або до будь-якого іншого елемента свого середовища).
Відносини відрізнятися від думок тим, що вони більш глибокі, стійкі і нераціональні.
Думки є більш короткочасними, поверхневими і не обов'язково призводять до дії. Відносини людини засновані на системі його цінностей, яка зовні проявляється в сталості особливостей його поведінки.
Ментальна діяльність людини зовні не виявляється, але її можна поспостерігати опосередковано через вербальне і невербальне поведінка людей. Тому відповідь людини на питання можна розглядати, як бачимо (емпіричне) прояв не спостережуваного безпосереднього явища (теоретичного).
Таблиця 1 - Аналіз змінних
Мінлива
Тип змінної
Шкала вимірювання
1. Відомі респонденту шампуні проти лупи
Зовні не виявляється
Закритий питання - меню
2. Найбільш часто купується респондентом шампунь проти лупи
Безпосередньо спостережувана
Закритий альтернативний
3. Основний мотив при купівлі нового, ще невідомого споживачеві шампуню проти лупи
Зовні не виявляється
Закритий альтернативний
4. Яке ставлення респондента до особисто вручаються рекламних матеріалів (листівки тощо)
Зовні не виявляється
Закритий альтернативний
6. Яке ставлення респондента до реклами в газетах
Зовні не виявляється
Закритий альтернативний
7. Яке ставлення респондента до реклами в журналах
Зовні не виявляється
Закритий альтернативний
8. Яке ставлення респондента до реклами в довідниках, телефонних книгах і т.д.
Зовні не виявляється
Закритий альтернативний
9. Яке ставлення респондента до рекламних каталогів
Зовні не виявляється
Закритий альтернативний
10. Яке ставлення респондента до електрифікованої рекламі (панно з нерухомим чи біжить написом)
Зовні не виявляється
Закритий альтернативний
11. Яке ставлення респондента до реклами на транспорті і в салонах транспортних засобів
Зовні не виявляється
Закритий альтернативний
12. Яке ставлення респондента до вивісок, знаків, плакатів і т.п. в торговому залі
Зовні не виявляється
Закритий альтернативний
13. Яке ставлення респондента до рекламних сувенірів (авторучки, папки, лінійки та ін)
Зовні не виявляється
Закритий альтернативний
14. Яке ставлення респондента до зовнішньої реклами (бігборди на дорогах міста та області)
Зовні не виявляється
Закритий альтернативний
15. Яке ставлення респондента до телевізійній рекламі
Зовні не виявляється
Закритий альтернативний
16. Яке ставлення респондента до реклами, що надсилається поштою
Зовні не виявляється
Закритий альтернативний
17. Стать респондента
Безпосередньо спостережувана
Закритий дихотомічний

1.4.2 Джерела отримання інформації

Особливості даного етапу пов'язані з уточненням ряду моментів:
Визначення цільової аудиторії, тобто кого або що необхідно дослідити.
Цільова група може визначатися типом продукції або суттю перевіряється гіпотези.
У даному випадку в якості цільової аудиторії вибираємо покупців, які вибирають шампуні у відділах побутової хімії супермаркетів, гіпермаркетів, а також універсамів. Стать і вік респондента в даному випадку не має принципового значення. Планується проведення 20 інтерв'ю в супермаркетах міста та 20 інтерв'ю в універсамах. У подяку за участь в опитуванні планується пропонувати саше (10 мл) шампуню Head & Shoulders.
Визначення величини вибірки.
Вся досліджувані група в цілому, наприклад всі споживачі, які купили досліджуваний товар чи марку, в статистиці називається генеральною сукупністю або просто сукупністю.
Іноді сукупність є достатньо малою за своєю чисельністю і можна опитати всіх її членів. Якщо сукупність досить велика проводиться вивчення лише частини сукупності, званої вибіркою.
Слід враховувати, що дані, отримані від вибірки, скоріше не будуть в точності відповідати даним, які можна було б отримати від всіх одиниць сукупності.
Різниця між даними, отриманими від вибірки та істинними даними, називається помилкою вибірки. Помилка вибірки залежить від методу формування вибірки і розміру вибірки.
При формуванні вибірки використовують імовірнісний (випадковий) метод, коли всі одиниці вибірки мають відомий шанс (імовірність) бути включеним у вибірку, і не імовірнісний (невипадковий) метод, якщо ця ймовірність не відома.
Визначення розміру вибірки підкоряється строгим законам і може бути здійснено наступним способом.
Можна використовувати таблицю великих чисел, що показує обсяг вибірки при певному рівні довірливості і рівні помилки.
Обсяг вибірки
Рівень довіри P
Обсяг вибірки при рівні помилки е,%
10
9
8
5
3
2
1
0,85
0,9
0,95
0,99
51
67
96
165
63
83
118
204
80
105
150
259
207
270
384
663
575
751
10-67
1843
1295
1690
2400
4146
5180
6763
9603
16587
Зазвичай в дослідженнях беруть рівень довірливості Р рівним 0,95. Рівень e приймаємо рівним 5%.
Таким чином отримуємо обсяг вибірки дорівнює 384. У даній роботі приймемо обсяг вибірки рівним 40.

1.4.3 Вибір методу збору інформації

Вибір методу збору інформації тісно пов'язаний із сутністю проблеми і рішень, прийнятих на попередніх етапах розробки плану дослідження, і є компромісом, що дозволяє одержати необхідний обсяг інформації.
У курсовому проекті я використовувала комунікативний метод збору інформації - опитування, який з технічкою точки зору може бути різним (персональний, поштою, по телефону). Я вибрала метод усного персонального опитування, при якому бланк анкети заповнює сам респондент у присутності інтерв'юера т.к на мою думку при цій формі опитування є можливість уточнення відповідей і практично виключається можливість невірного тлумачення питань, що істотно полегшить подальші етапи роботи.

1.4.4 Вибір методу запису і зберігання

Основним інструментом запису і збереження інформації при проведенні опитування служить запитальник (анкета) - це сукупність питань, тип, форма і послідовність яких залежить від цілей дослідження.
Визначаючи склад і кількість питань в анкеті, слід враховувати час, який необхідно буде витратити респонденту для відповіді на всі питання. Тривалість інтерв'ю варіюється від 5 хвилин до 2-х годин і залежить від ряду факторів:
- Типу цільової аудиторії;
- Досліджуваної проблеми;
- Місця проведення опитування;
- Загальної якості опитувальника (легкість відповідей, зрозумілість питань і т.д.)
З урахуванням всіх перерахованих вище факторів була розроблена відповідна анкета.
АНКЕТА
Шановний респондент!
Дана анкета розроблена компанією Procter & Gamble для того, щоб найбільш точно визначити Ваші смаки і переваги і постаратися найбільш точно їм відповідати. Щоб відзначити найбільш підходящий Вам варіант відповіді поставте будь ласка галочку або хрестик навпроти нього у відповідному віконці.
1. Які марки шампунів проти лупи з нижчеперелічених Вам відомі? (Відмітьте всі потрібні Вам варіанти)
Head & Shoulders
Pantene Pro - V
Dove
Clear vita ABE
Chisana
C: EHKO
Elseve
Echosline
Nivea
Gliss Kur
Palmolive
Clairol Herbal Essences
Shamtu
Schauma
Fructis
Londial
Salon
Інші (вкажіть якщо відомі) ____________________________
2. Яким з наведених нижче шампунів проти лупи Ви користуєтеся найчастіше? (Слід відзначити 1 варіант відповіді)
Head & Shoulders
Pantene Pro - V
Dove
Clear vita ABE
Chisana
C: EHKO
Elseve
Echosline
Nivea
Gliss Kur
Palmolive
Clairol Herbal Essences
Shamtu
Schauma
Fructis
Londial
Salon
Іншим ____________________________________________________
3. Що може спонукати Вас придбати шампунь проти лупи, яким Ви раніше жодного разу не користувалися? (Слід відзначити 1 варіант відповіді)
Новизна продукції
Поради родичів, друзів, знайомих
Думка відомих особистостей (наприклад, зірок естради та кіно)
Престижність торгової марки
Розповідь про випробування товару і поліпшенні його заради позитивного ефекту
Демонстрація фотографії, де порівнюється стан волосся до і після застосування засобу
Ваш варіант ______________________________________
Нічого з перерахованого вище
4. Як Ви ставитеся до особисто вручається рекламних матеріалів (листівки тощо)?
Ставлюся позитивно
Ставлюся негативно
Ставлюся байдуже
5. Як Ви ставитеся до реклами в газетах?
Ставлюся позитивно
Ставлюся негативно
Ставлюся байдуже
6. Як Ви ставитеся до реклами в журналах?
Ставлюся позитивно
Ставлюся негативно
Ставлюся байдуже
7. Як Ви ставитеся до реклами в довідниках, телефонних книгах і т.д.?
Ставлюся позитивно
Ставлюся негативно
Ставлюся байдуже
8. Як Ви ставитеся до рекламних каталогах?
Ставлюся позитивно
Ставлюся негативно
Ставлюся байдуже
9. Як Ви ставитеся до електрифікованої рекламі (панно з нерухомим чи біжить написом)?
Ставлюся позитивно
Ставлюся негативно
Ставлюся байдуже
10. Як Ви ставитеся до реклами на транспорті і в салонах транспортних засобів?
Ставлюся позитивно
Ставлюся негативно
Ставлюся байдуже
11. Як Ви ставитеся до вивісок, знаків, плакатів і т.п. в торговому залі магазинів?
Ставлюся позитивно
Ставлюся негативно
Ставлюся байдуже
12. Як Ви ставитеся до рекламних сувенірів авторучки, папки, лінійки тощо)?
Ставлюся позитивно
Ставлюся негативно
Ставлюся байдуже
13. Як Ви ставитеся до реклами на бігбордах на дорогах міста та області?
Ставлюся позитивно
Ставлюся негативно
Ставлюся байдуже
14. Як Ви ставитеся до реклами на телебаченні?
Ставлюся позитивно
Ставлюся негативно
Ставлюся байдуже
15. Як Ви ставитеся до реклами, що надсилається поштою?
Ставлюся позитивно
Ставлюся негативно
Ставлюся байдуже
16. Ваш пол?
ЧОЛОВІЧИЙ
ЖІНОЧИЙ
Дякуємо Вам за співпрацю!
На даному етапі слід провести перевірку відповідності питань розробленої анкети питань, що вимагають рішення.

Таблиця 2 - Перевірка відповідності запитань анкети питань, що вимагають рішення
Питання анкети
1. Наскільки відомою є потенційним споживачам шампунь проти лупи Head & Shoulders
2. Чи є шампунь проти лупи Head & Shoulders одним з лідерів продажів на ринку Харкова?
3. На які види засобів передачі реклами споживачі насамперед звертають увагу і яким чином на них реагують?
4. Який основний мотив придбання нового, ще невідомого споживачеві шампуню проти лупи?
5. З'ясувати, яка залежність існує між підлогою споживача і видами засобів передачі реклами до яких він ставиться позитивно
6. З'ясувати, яка залежність існує між підлогою споживача і основним для нього мотивом
1. Які марки шампунів проти лупи з нижчеперелічених Вам відомі
Просте табулювання
2. Яким з наведених нижче шампунів проти лупи Ви користуєтеся найчастіше?
Просте табулювання
3. Що може спонукати Вас придбати шампунь проти лупи, яким Ви раніше жодного разу не користувалися?
Просте табулювання
Просте табулювання
Перехресне табулювання (16 - 3)
4. Як Ви ставитеся до особисто вручається рекламних матеріалів (листівки тощо)?
Просте табулювання
Перехресне табулювання (5 - 15 і 16)
5. Як Ви ставитеся до реклами в газетах?
Просте табулювання
6. Як Ви ставитеся до реклами в журналах?
Просте табулювання
7. Як Ви ставитеся до реклами в довідниках, телефонних книгах і т.д.?
Просте табулювання
8. Як Ви ставитеся до рекламних каталогах?
Просте табулювання
9. Як Ви ставитеся до еліктріфіцірованной рекламі (панно з нерухомим чи біжить написом)?
Просте табулювання
10. Як Ви ставитеся до реклами на транспорті і в салонах транспортних засобів?
Просте табулювання
11. Як Ви ставитеся до вивісок, знаків, плакатів і т.п. в торговому залі магазинів?
Просте табулювання
12. Як Ви ставитеся до рекламних сувенірів авторучки, папки, лінійки тощо)?
Просте табулювання
13. Як Ви ставитеся до реклами на бігбордах на дорогах міста та області?
Просте табулювання
14. Як Ви ставитеся до реклами на телебаченні?
Просте табулювання
15. Як Ви ставитеся до реклами, що надсилається поштою?
Просте табулювання
16. Ваш пол?
Перехресне табулювання (16 - 3)
Таким чином ми визначили, що представлені в анкеті питання відповідають пошуковим питань.

1.4.5 Вибір методу аналізу інформації

У курсовому проекті рекомендується використовувати прості методи статистичного аналізу, а також методи простий і перехресної табуляції, отже, з використанням саме цих методів і буде проводитися аналіз зібраної інформації.

1.5 Організація збору інформації

Збір первинної інформації передбачає не просто збір фактів, а збір даних, що дозволяють дати відповіді на пошукові питання щодо проблеми.
Цей етап є важливим, і часто найбільш трудомістким етапом маркетингового дослідження.
Від якості зібраної інформації залежить надійність виводів, які згодом будуть зроблені і якість зроблених на їх основі рекомендацій.
Цей етап полягає в проведенні опитування респондентів у позаурочний для мене час у місці зосередження цільової групи споживачів, визначеної у попередніх розділах курсового проекту.

1.6 Запис, перевірка та первинна обробка інформації

Цей етап має на меті перевірку кожного заповненого опитувальника, що передбачає: виключення анкет, заповнених респондентами, які не належать до цільової групи, явно неповних або недбало і нерозбірливо заповнених; перевірку читаності відповідей і угруповання близьких відповідей на відкриті питання; перевірку змістовної ідентичності відповідей та дотримання порядку їх прямування; рішення проблеми відсутніх або непрямих відповідей.
У процесі перевірки з'ясували, що всі анкети були заповнені коректно. Далі слід провести кодування даних анкет. Кодування запитальників має на меті надати зібраної інформації форму, сумісну з процедурами обробки і аналізу інформації. в даному випадку мова йде про присвоєння ідентифікаційного номера кожного можливого відповіді.
Отримуємо таку книгу кодів:
№ п / п
Мінлива
Код категорії
__
Номер анкети (V 1)
__________
1
Відомі респонденту шампуні проти лупи (V 2)
  Head & Shoulders
Pantene Pro - V
Dove
Clear vita ABE
Chisana
C: EHKO
Elseve
Echosline
Nivea
Gliss Kur
Palmolive
Clairol Herbal Essences
Shamtu
Schauma
Fructis
Londial
Salon
Інші
2
Найбільш часто купується респондентом шампунь проти лупи (V 3)
  Head & Shoulders
Pantene Pro - V
Dove
Clear vita ABE
Chisana
C: EHKO
Elseve
Echosline
Nivea
Gliss Kur
Palmolive
Clairol Herbal Essences
Shamtu
Schauma
Fructis
Londial
Salon
Інші
3
Основний мотив при купівлі нового, ще невідомого споживачеві шампуню проти лупи (V 4)
Новизна продукції
Поради родичів, друзів, знайомих
Думка відомих особистостей (наприклад, зірок естради та кіно)
Престижність торгової марки
Розповідь про випробування товару і поліпшенні його заради позитивного ефекту
Демонстрація фотографії, де порівнюється стан волосся до і після застосування засобу
Ваш варіант
Нічого з перерахованого вище
4
Яке ставлення респондента до особисто вручається рекламних матеріалів (листівки тощо) (V 5)
Ставлюся позитивно
Ставлюся негативно
Ставлюся байдуже
5
Яке ставлення респондента до реклами в газетах (V 6)
Ставлюся позитивно
Ставлюся негативно
Ставлюся байдуже
6
Яке ставлення респондента до реклами в журналах (V 7)
Ставлюся позитивно
Ставлюся негативно
Ставлюся байдуже
7
Яке ставлення респондента до реклами в довідниках, телефонних книгах і т.д. (V 8)
Ставлюся позитивно
Ставлюся негативно
Ставлюся байдуже
8
Яке ставлення респондента до рекламних каталогах (V 9)
Ставлюся позитивно
Ставлюся негативно
Ставлюся байдуже
9
Яким є ставлення респондента до електрифікованої рекламі (V 10)
Ставлюся позитивно
Ставлюся негативно
Ставлюся байдуже
10
Яке ставлення респондента до реклами на транспорті і в салонах транспортних засобів (V11)
Ставлюся позитивно
Ставлюся негативно
Ставлюся байдуже
11
Яке ставлення респондента до вивісок, знаків, плакатів і т.п. в торговому залі (V 12)
Ставлюся позитивно
Ставлюся негативно
Ставлюся байдуже
12
Яке ставлення респондента до рекламних сувенірів (V 13)
Ставлюся позитивно
Ставлюся негативно
Ставлюся байдуже
13
Яким є ставлення респондента до зовнішньої реклами (V 14)
Ставлюся позитивно
Ставлюся негативно
Ставлюся байдуже
14
Яке ставлення респондента до телевізійній рекламі (V15)
Ставлюся позитивно
Ставлюся негативно
Ставлюся байдуже
15
Яким є ставлення респондента до реклами, що надсилається поштою (V 16)
Ставлюся позитивно
Ставлюся негативно
Ставлюся байдуже
16
Стать респондента (V 17)
ЧОЛОВІЧИЙ
ЖІНОЧИЙ

1.7 Аналіз та інтерпретація інформації

Після кодування та запису інформації на певних носіях неминуче виникає необхідність використання елементарних методів статистичного аналізу, з яких основними є наступні:
угруповання даних у таблиці (просте табулювання):
1. Які марки шампунів проти лупи з нижчеперелічених Вам відомі.
Відповідь
Абсолютна кількість відповідей
Відносна кількість відповідей,%
Head & Shoulders
40
100
Pantene Pro - V
38
95
Dove
35
87,5
Clear vita ABE
34
85
Chisana
20
50
C: EHKO
15
37,5
Elseve
17
42,5
Echosline
10
25
Nivea
25
62,5
Gliss Kur
24
60
Palmolive
23
57,5
Clairol Herbal Essences
27
67,5
Shamtu
30
75
Schauma
30
75
Fructis
28
70
Londial
29
72,5
Salon
20
50
Інші
0
0
Таким чином відповідь на 1 пошуковий питання: Head & Shoulders відомий 100% респондентів і ніяких додаткових заходів, спрямованих на оповіщення споживачів про існування даного продукту.

2. Яким з наведених нижче шампунів проти лупи Ви користуєтеся найчастіше?
Відповідь
Абсолютна кількість відповідей
Відносна кількість відповідей,%
Head & Shoulders
8
20
Pantene Pro - V
5
12,5
Dove
3
7,5
Clear vita ABE
5
12,5
Chisana
1
2,5
C: EHKO
1
2,5
Elseve
2
5
Echosline
0
0
Nivea
2
5
Gliss Kur
2
5
Palmolive
2
5
Clairol Herbal Essences
2
5
Shamtu
2
5
Schauma
2
5
Fructis
2
5
Londial
1
2,5
Salon
0
0
Інші
0
0
Всього
40
100
Таким чином відповідь на 2 пошуковий питання: Head & Shoulders є лідером
продажів на ринку Харкова т.к саме його найчастіше купують покупці шампунів проти лупи.
3. Що може спонукати Вас придбати шампунь проти лупи, яким Ви раніше жодного разу не користувалися?
Відповідь
Абсолютна кількість відповідей
Відносна кількість відповідей,%
Новизна продукції
10
25
Поради родичів, друзів, знайомих
5
12,5
Думка відомих особистостей (наприклад, зірок естради і кіно
7
17,5
Престижність торгової марки
3
7,5
Розповідь про випробування товару і поліпшенні його заради позитивного ефекту
9
22,5
Демонстрація фотографії, де порівнюється стан волосся до і після застосування засобу
5
12,5
Ваш варіант
0
0
Нічого з вишеперечісленног
1
2,5
Всього
40
100
Таким чином відповідь на 3 пошуковий питання: для споживачів найбільш важливими мотивами при купівлі нового шампуню є: новизна продукції, думка відомих особистостей і розповідь про випробування товару і поліпшенні його заради позитивного ефекту.
4. Як Ви ставитеся до особисто вручається рекламних матеріалів (листівки тощо)?
Відповідь
Абсолютна кількість відповідей
Відносна кількість відповідей,%
Ставлюся позитивно
15
37,5
Ставлюся негативно
20
50
Ставлюся байдуже
5
12,5
Всього
40
100
5. Як Ви ставитеся до реклами в газетах?
Відповідь
Абсолютна кількість відповідей
Відносна кількість відповідей,%
Ставлюся позитивно
10
25
Ставлюся негативно
10
25
Ставлюся байдуже
20
50
Всього
40
100

6. Як Ви ставитеся до реклами в журналах?
Відповідь
Абсолютна кількість відповідей
Відносна кількість відповідей,%
Ставлюся позитивно
20
50
Ставлюся негативно
10
25
Ставлюся байдуже
10
25
Всього
40
100
7. Як Ви ставитеся до реклами в довідниках, телефонних книгах і т.д.?
Відповідь
Абсолютна кількість відповідей
Відносна кількість відповідей,%
Ставлюся позитивно
5
12,5
Ставлюся негативно
7
17,5
Ставлюся байдуже
28
70
Всього
40
100
8. Як Ви ставитеся до рекламних каталогах?
Відповідь
Абсолютна кількість відповідей
Відносна кількість відповідей,%
Ставлюся позитивно
7
17,5
Ставлюся негативно
6
15
Ставлюся байдуже
27
67,5
Всього
40
100
9. Як Ви ставитеся до електрифікованої рекламі (панно з нерухомим чи біжить написом)?
Відповідь
Абсолютна кількість відповідей
Відносна кількість відповідей,%
Ставлюся позитивно
10
25
Ставлюся негативно
10
25
Ставлюся байдуже
20
50
Всього
40
100

10. Як Ви ставитеся до реклами на транспорті і в салонах транспортних засобів?
Відповідь
Абсолютна кількість відповідей
Відносна кількість відповідей,%
Ставлюся позитивно
20
50
Ставлюся негативно
5
12,5
Ставлюся байдуже
15
37,5
Всього
40
100
11. Як Ви ставитеся до вивісок, знаків, плакатів і т.п. в торговому залі магазинів?
Відповідь
Абсолютна кількість відповідей
Відносна кількість відповідей,%
Ставлюся позитивно
5
12,5
Ставлюся негативно
10
25
Ставлюся байдуже
25
62,5
Всього
40
100
12. Як Ви ставитеся до рекламних сувенірів авторучки, папки, лінійки тощо)?
Відповідь
Абсолютна кількість відповідей
Відносна кількість відповідей,%
Ставлюся позитивно
20
50
Ставлюся негативно
9
22,5
Ставлюся байдуже
11
27,5
Всього
40
100
13. Як Ви ставитеся до реклами на бігбордах на дорогах міста та області?
Відповідь
Абсолютна кількість відповідей
Відносна кількість відповідей,%
Ставлюся позитивно
19
47,5
Ставлюся негативно
6
15
Ставлюся байдуже
15
37,5
Всього
40
100

14. Як Ви ставитеся до реклами на телебаченні?
Відповідь
Абсолютна кількість відповідей
Відносна кількість відповідей,%
Ставлюся позитивно
19
47,5
Ставлюся негативно
6
15
Ставлюся байдуже
15
37,5
Всього
40
100
15. Як Ви ставитеся до реклами, що надсилається поштою?
Відповідь
Абсолютна кількість відповідей
Відносна кількість відповідей,%
Ставлюся позитивно
5
12,5
Ставлюся негативно
5
12,5
Ставлюся байдуже
30
65
Всього
40
100
Таким чином, проаналізувавши відповіді на питання № 4 - 15 я можу дати таку відповідь на 4 пошуковий питання: до особисто вручається засобів передачі реклами (листівок тощо) більшість респондентів ставиться негативно; до реклами в газетах більшість респондентів ставляться байдуже; до реклами в журналах більшість респондентів ставляться позитивно; до рекламних каталогів більшість респондентів байдужі; до електрифікованої рекламі більшість споживачів байдужі; до реклами на транспорті і всередині нього більшість респондентів ставляться позитивно; до вивісок, знаків, плакатів і т.п. в торговому залі магазинів більшість респондентів ставляться байдуже; до рекламних сувенірів (авторучки, папки, лінійки тощо) більшість респондентів ставляться позитивно; до реклами на бігбордах на дорогах міста і області більшість респондентів ставляться позитивно; до реклами на телебаченні більшість респондентів ставляться позитивно; до рекламі, що надсилається поштою більшість респондентів ставляться байдуже.

17. Ваш пол?
Відповідь
Абсолютна кількість відповідей
Відносна кількість відповідей,%
ЧОЛОВІЧИЙ
15
37,5
ЖІНОЧИЙ
25
62,5
Всього
40
100
Серед опитаних респондентів виявилося 62,5% жінок і 37,5% чоловіків.
Для відповіді на решту пошукові питання треба застосувати метод перехресної табуляції.
Перш за все з'ясуємо яка залежність між підлогою респондента і видами засобів передачі реклами до яких він ставиться позитивно.
Види засобів передачі рекламної інформації
Пол
ЧОЛОВІЧИЙ
ЖІНОЧИЙ
Всього відповідей
особисто вручаються рекламні матеріали
Червень 1940
15
Вересень 1960
22,5
15 100
37,5
реклама в газетах
Червень 1960
15
Квітень 1940
10
10 100
25
реклама в журналах
Червень 1930
15
14 70
35
20 100
50
реклама в довідниках, телефонних книгах і т.д.
Лютий 1940
5
Березень 1960
7,5
5 100
12,5
рекламні каталоги
29 лютого
5
Травень 1971
12,5
7 100
17,5
електрифікована реклама
Червень 1960
15
Квітень 1940
10
10 100
25
реклама на транспорті і в салонах транспортних засобів
15 75
37,5
25 травня
12,5
20 100
50
вивіски, знаки, плакати і т.п. в торговому залі магазинів
0 0
0
5 100
12,5
5 100
12,5
рекламні сувеніри (авторучки, папки, лінійки та ін)
Жовтень 1950
25
Жовтень 1950
25
20 100
50
реклама на бігбордах
15 79
37,5
21 квітня
10
19 100
47,5
реклама на телебаченні
21 квітня
10
15 79
37,5
19 100
47,5
реклама, що присилається поштою
Січень 1920
2,5
Квітень 1980
10
5 100
12,5
Всього
73 504
182,5
82 696
205
155 1200
387,5
Таким чином я можу дати таку відповідь на 5 пошуковий питання:
жінки звертають найбільше уваги на рекламу в журналах, на телебаченні, а також на особисто вручаються рекламні матеріали і на рекламні сувеніри;
чоловіки звертають найбільше уваги на рекламу на бігбордах і транспорті, а також на рекламні сувеніри.
Основний мотив
Пол
ЧОЛОВІЧИЙ
ЖІНОЧИЙ
Всього відповідей
Новизна продукції
Червень 1960
15
Квітень 1940
10
10 100
25
Поради родичів, друзів, знайомих
Березень 1960
7,5
Лютий 1940
5
5 100
12,5
Думка відомих особистостей (наприклад, зірок естради та кіно)
29 лютого
5
Травень 1971
12,5
7 100
17,5
Престижність торгової марки
Січень 1933
2,5
Лютий 1967
5
3 100
7,5
Розповідь про випробування товару і поліпшенні його заради позитивного ефекту
Квітень 1944
10
Травень 1956
12,5
9 100
22,5
Демонстрація фотографії, де порівнюється стан волосся до і після застосування засобу
Квітень 1980
10
Січень 1920
2,5
5 100
12,5
Ваш варіант
0
0
0
Нічого з перерахованого вище
0
1 100
2,5
1 100
2,5
Всього
20 306
50
20 394
50
40 700
100

Таким чином на 6 пошуковий питання я можу дати таку відповідь:
для чоловіків основними мотивами покупки раніше невідомої продукції є новизна продукції, розповідь про випробування товару і поліпшенні його заради позитивного ефекту, демонстрація фотографії, де порівнюється стан волосся до і після застосування засобу;
для жінок ж цими основними мотивами є: думка відомих особистостей (наприклад, зірок естради та кіно), розповідь про випробування товару і поліпшенні його заради позитивного ефекту і новизна продукції.

2. Висновки та рекомендації

Висновки та рекомендації:
жінки звертають найбільше уваги на рекламу в журналах, на телебаченні, а також на особисто вручаються рекламні матеріали і на рекламні сувеніри;
чоловіки звертають найбільше уваги на рекламу на бігбордах і транспорті, а також на рекламні сувеніри.
для чоловіків основними мотивами покупки раніше невідомої продукції є новизна продукції, розповідь про випробування товару і поліпшенні його заради позитивного ефекту, демонстрація фотографії, де порівнюється стан волосся до і після застосування засобу;
для жінок ж цими основними мотивами є: думка відомих особистостей (наприклад зірок естради та кіно), розповідь про випробування товару і поліпшенні його заради позитивного ефекту і новизна продукції.
Таким чином на основі 4 перерахованих вище фактів, які були з'ясовані під час проведення маркетингового дослідження, я можу дати наступні рекомендації.
Основний акцент при виборі видів засобів передачі реклами слід робити на телевізійну рекламу, рекламу в журналах, рекламу на транспорті і в салонах транспортних засобів а також на рекламні сувеніри та рекламу на бігбордах.
Також виходячи з попередніх розділів роботи можна дати рекомендації на бігбордах, транспорті і сувенірах слід вказувати інформацію про новизну засоби і про поліпшення його заради позитивного ефекту. У телевізійній рекламі, в журналах і на особисто вручається рекламі (листівки) слід акцентувати увагу на думки відомих особистостей (наприклад, зірок естради та кіно) і демонстрацію фотографій, де порівнюється стан волосся до і після застосування засобу. Такий варіант розподілу інформації буде виходячи з результатів проведеного дослідження давати оптимальні для компанії результати.

Список літератури

1. Белявський І.К. Маркетингове дослідження: інформація, аналіз, прогноз: Уч. посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 320с.
2. Голубков Е. Маркетингові дослідження: теорія, методологія і практика (2-ге вид). - М.: Финпресс, 2000. - 446 с.
3. Косенков С.І. Маркетінговi дослiдження. - К.: Скарби, 2004. - 464 с.
4. Маркетингові Дослідження. Навч.-метод. посіб. / За ред. А. Войчак - Київ.: КНЕУ, 2001. - 106 с.
5. Парсяк В.Н. Маркетингові дослідження. - К.: Наук. думка, 1995. - 145С.
6. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: методи і технології. - Дніпропетровськ: Арт-Прес, 1998. - 136 с.
7. Старостіна А.О. Маркетингові Дослідження. Практичний аспект. - К.: Наукова думка, 1998. - 256 с.
8. Черчілль Г. Маркетингові дослідження. - СПб.: Питер, 2001. - 752 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
281.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Маркетингові дослідження програма маркетингового дослідження
Маркетингові дослідження 8
Маркетингові дослідження 5
Маркетингові дослідження
Маркетингові дослідження
Маркетингові дослідження 3
Маркетингові дослідження 6
Маркетингові дослідження 4
© Усі права захищені
написати до нас