Маркетинговий аналіз прожиткового мінімуму

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Маркетинговий аналіз прожиткового мінімуму

План

Розділ 1. Ідентифікація нормативних мінімальних обсягів споживання

Розділ 2. Верифікація нормативних мінімальних обсягів споживання

Розділ 3. Оцінка нормативних обсягів і структури споживання

Розділ 4. Виявлення актуальних трендів культури споживання

Список використаної літератури

Розділ 1. Ідентифікація нормативних мінімальних обсягів споживання

Найважливішим показником, що відображає ефективність соціально-демографічної політики, є рівень життя населення.

Категорія "рівень життя" є однією з найважливіших у соціально-економічній статистиці. Дослідження рівня життя населення починаються з кінця 50-х років ХХ століття, а з 1970-х років вони придбали багатосторонній і постійний характер.

Поняття "рівень життя" досить багатогранний:

1) це і рівень добробуту населення, споживання благ і послуг, а також сукупність тих умов, які характеризують міру задоволення основних потреб людей;

2) у вузькому сенсі - це забезпеченість населення необхідними і найбільш значимими матеріальними благами і послугами, а також рівень їх споживання і ступінь задоволення розумних потреб;

3) у широкому сенсі - це весь комплекс соціально-економічних умов життя суспільства (тобто рівень життя включає в себе і самі умови життя, розвиток побуту, дозвілля, праці, зайнятості населення, стану здоров'я громадян, рівень освіти і в цілому середу , яка оточує людину).

Таким чином, рівень життя населення характеризує в цілому, сама якість життя громадян. При цьому рівень життя поділяється на такі категорії:

достаток, який забезпечує всебічний розвиток людини, - нормальний рівень - це раціональне споживання, яке забезпечує людині нормальне відновлення фізичних та інтелектуальних можливостей,

бідність характеризує ту кількість споживаних благ, яке зберігає працездатність людини як нижчої межі його робочої сили,

злидні - це той мінімальний набір благ і послуг, який дозволяє підтримати лише біологічні здібності людини.

Рівень життя характеризується системою кількісних і якісних показників. Одним з найважливіших показників є прожитковий мінімум. Проблеми, пов'язані з цим показником, довгий час залишаються актуальними, і до цих пір багато питань залишаються невирішеними і вимагають ретельного аналізу.

Прожитковий мінімум - соціально-економічна категорія, яка характеризує мінімум життєвих засобів, фізично необхідний для підтримки життєдіяльності трудящого і відновлення його робочої сили.

В Україні прожитковий мінімум визначається нормативним методом у розрахунку на місяць на одну особу. Крім того, прожитковий мінімум визначається диференційовано залежно від вікового критерію або ж залежно від соціальної і демографічної групи особи: для дітей віком до 6 років, для дітей віком від 6 до 18 років; для працездатних осіб; для осіб, які втратили працездатність.

Це обумовлено особливостями людського організму, в його потребах в залежності від віку і фізичних можливостей.

Прожитковий мінімум на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, за поданням Кабінету Міністрів України щорічно затверджується Верховною Радою України до початку розгляду Державного бюджету України і періодично переглядається відповідно до зростання індексу споживчих цін разом з уточненням показників Державного бюджету України і публікується в офіційних виданнях.

Прожитковий мінімум встановлюється Кабінетом Міністрів України після проведення науково-громадської експертизи сформованих набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг.

Набір продуктів харчування формується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я з використанням нормативів фізіологічної потреби організму людини в продуктах харчування виходячи з їх хімічного складу та енергетичної цінності, з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Набір непродовольчих товарів формується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері економіки з використанням нормативів забезпечення засобами гігієни, медикаментозними засобами, засобами захисту організму людини від впливу навколишнього середовища, а також засобами устрою побуту.

Набір послуг формується спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сферах надання відповідних послуг.

Прожитковий мінімум як державний соціальний стандарт застосовується для:

загальної оцінки рівня життя в Україні, що є основою для реалізації соціальної політики та розроблення окремих державних соціальних програм;

встановлення розмірів мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком, визначення розмірів соціальної допомоги, допомоги сім'ям з дітьми, допомоги по безробіттю, а також стипендій та інших соціальних виплат виходячи з вимог Конституції України та законів України;

визначення права на призначення соціальної допомоги;

визначення державних соціальних гарантій і стандартів обслуговування та забезпечення в галузях охорони здоров'я, освіти, соціального обслуговування та інших;

встановлення величини неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

встановлення величини неоподатковуваного податком мінімуму доходів громадян;

формування Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Світова практика розробила декілька варіантів визначення прожиткового мінімуму в державі.

Статистичний метод передбачає встановлення прожиткового мінімуму на рівні доходів, які мають 10-20% найменш заможних громадян певної держави. Цей метод можна застосовувати у державах з досить високим рівнем доходів громадян.

Суб'єктивний або соціологічний підхід базується на проведені соціологічних опитувань населення про необхідний мінімальний дохід. Такий метод є більш консультативним, оскільки його результати не можуть бути підкріплені реальними економічними можливостями держави, тим не менш він висловлює справжні потреби людей.

Ресурсний метод виходить з можливості економіки забезпечувати прожитковий мінімум, він застосовується у високорозвинених країнах.

Комбінований метод поєднує в собі кілька методів, зокрема вартість харчування визначається за нормами, житлово-комунальні послуги - за фактом, а непродовольчі товари за їх процентної частки в загальних витратах.

На практиці застосовується нормативний метод, який полягає у встановленні вартісної величини прожиткового мінімуму через мінімальний споживчий кошик. Кожна держава має свої особливості формування мінімального споживчого кошика.

Наприклад, у Болгарії було запропоновано шість таких кошиків, які давали ряд комбінацій щодо складу сімей за їх ознаками. Харчова частина кошика містила градації для працюючих, пенсіонерів та дітей, включаючи 149 позицій продовольчих товарів.

У різних країнах використовується або ж соціальний, як у Литві, Білорусі та Естонії, або фізіологічний прожитковий мінімум, як наприклад, в Росії чи Казахстані.

У Литві прожитковий мінімум визначається на основі потреб сім'ї з чотирьох осіб: хлопчик 14 років, дівчинка 6-8 років і двоє дорослих. Для інших сімей використовуються спеціальні коефіцієнти. Продовольча частина товарів включає понад 50 видів товарів і становить 45-50% мінімального споживчого бюджету.

Існує, ще один метод формування рівня прожиткового мінімуму, так званий відносний метод. Відносний метод або метод обчислення медіанного доходу здебільшого застосовується у державах з розвиненою ринковою економікою. Під медіанним доходом слід розуміти такий дохід, щодо якого половина населення має більший дохід, а половина менший, або це рівень добробуту, яке найчастіше зустрічається в певній країні (практично він відповідає середньодушового доходу населення). Так у США, Великобританії, Німеччини прожитковий мінімум встановлюється на рівні 40% від медіанного доходу, у Фінляндії, Італії, Греції, Іспанії - 50%, в Португалії та Ірландії - 60% відповідно.

На думку вчених-економістів під час підрахунку розміру прожиткового мінімуму враховуються наступні чинники:

1. Економічні, які включають вимоги економічного розвитку, формування організаційних та правових засад ринкової економіки, зовнішньоекономічної діяльності, демократизацію трудових відносин, заходи щодо наповнення доходної частини бюджету;

2. Правові: дотримання загальновизнаних прав людини відповідно до Міжнародного Пакту "Про економічні, соціальні та культурні права", в якому під правом на роботу розуміють здатність людини самостійно заробляти собі на життя;

3. Соціальні: загальний рівень заробітної плати, встановлення взаємозалежності між оплатою праці та її продуктивністю, підвищення мінімальних державних гарантій заробітної плати і трудових пенсій з поступовим наближенням їх до рівня прожиткового мінімуму.

Відповідно до Закону України "Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати" від 03.10.2009 № 4762 в України встановлюється прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 листопада 2009 року - 701 гривня, з 1 січня 2010 року - 825 гривень, з 1 квітня - 839 гривень, з 1 липня - 843 гривень, з 1 жовтня - 861 гривня, з 1 грудня - 875 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 листопада 2009 року - 632 гривень, з 1 січня 2010 року - 755 гривень, з 1 квітня - 767 гривень, з 1 липня - 771 гривня, з 1 жовтня - 787 гривень, з 1 грудня - 799 гривень [24];

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 листопада 2009 року - 776 гривень, з 1 січня 2010 року - 901 гривня, з 1 квітня - 917 гривень, з 1 липня - 921 гривня, з 1 жовтня - 941 гривня, з 1 грудня - 957 гривень;

працездатних осіб: з 1 листопада 2009 року - 744 гривень, з 1 січня 2010 року - 869 гривень, з 1 квітня - 884 гривень, з 1 липня - 888 гривень, з 1 жовтня - 907 гривень, з 1 грудня - 922 гривень;

особи, які втратили працездатність: з 1 листопада 2009 року - 573 гривень, з 1 січня 2010 року - 695 гривень, з 1 квітня - 706 гривень, з 1 липня - 709 гривень, з 1 жовтня - 723 гривень, з 1 грудня - 734 гривень [24]

Розміри державних соціальних гарантій, що визначаються залежно від прожиткового мінімуму, встановлюються відповідними законами та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.

У рамках дослідження були взяті для порівняння величина прожиткового мінімуму за різними категоріями населення за офіційними даними в Україні, і зокрема в м. Харків, і Франції і зокрема в комуні Лілль.

Таблиця 2.1. Офіційний розмір прожиткового мінімум в Україні та Франції в 2009 році

Групи населення за якими розраховується прожитковий мінімум

Величина прожиткового мінімуму за даними офіційно статистики за регіонами у місяць на одну людину


Україна, грн.

Франція, євро


країна

Харків

країна

Лілль

Діти у віці до 6 років

632

632

3750

3750

Діти у віці від 6 до 18 років

776

776

3450

3450

Працездатні особи

744

744

3200

3200

Особи які втратили працездатність

573

573

3150

3150

"Середня людина"

681,25

681,25

3387,5

3387,5

Таким чином відзначимо той факт, що у Франції рівень прожиткового мінімуму фактично в 4 рази вище ніж в Україні.

Рис.2.1 Рівень прожиткового мінімуму в Україні та Франції, грн., Євро.

Розділ 2. Верифікація нормативних мінімальних обсягів споживання

Перш за все необхідно оцінити набір продуктів харчування для дітей по Україні та по Харкову зокрема, потім теж саме зробити для Франції р. Лілля, грунтуючись на середньостатистичних даних муніципалітету Лілля. Наступним кроком, буде визначення таких же наборів для дорослого населення по Україні та Франції і їх порівняння.

Таблиця 2.2. Набір продуктів харчування для дітей (одній дитині кілограмів на рік), по Україні [3]

Найменування продукту

Вік дитини, років

Ціна, од

Разом


0-6

6-18


0-6

6-18

Хлібопродукти:


хліб пшеничний

29,2

51,1

2,35

68,62

120,09

хліб житній

14,6

28

2,22

32,41

62,16

борошно пшеничне

4,6

7,9

3,75

17,25

29,63

Крохмаль

0,7

1,1

2,27

1,59

2,50

Крупи, бобові, макаронні вироби:


крупи:

11,1

15,3
рисова

1,3

1,8

4,8

6,24

8,64

манна

0,9

1,2

4,1

3,69

4,92

пшоняна

1,7

2,3

4,4

7,48

10,12

гречана

2,4

3,4

4,7

11,28

15,98

вівсяна

0,7

0,9

3,1

2,17

2,79

інші крупи

4,1

5,7

2,7

11,07

15,39

бобові

0,6

0,8

5,4

3,24

4,32

макаронні вироби

2,9

4

7,2

20,88

28,80

Картопля

73

93,7

3,5

255,50

327,95

Овочі різні:


капуста

16,4

21,9

3,75

61,50

82,13

помідори

16,4

21,9

4,2

68,88

91,98

морква

8,2

10,9

3,8

31,16

41,42

огірки

6,6

8,7

2,8

18,48

24,36

буряк

6,6

8,7

2,75

18,15

23,93

лук

6,6

8,7

2,45

16,17

21,32

інші овочі та баштанні

21,3

28,5

2,2

46,86

62,70

фрукти різні:


яблука

27,4

30,4

3,8

104,12

115,52

ягоди і виноград

8,2

9,1

8,7

71,34

79,17

цитрусові та інші тропічні плоди

5,5

6,1

5,7

31,35

34,77

кісточкові

5,5

6,1

5,2

28,60

31,72

груші

2,7

3

4,8

12,96

14,40

інші фрукти і горіхи

5,5

6,1

11,75

64,63

71,68

Соки плодово-ягідні та овочеві

45,6

54,8

5,75

262, 20

315,10

Сухофрукти

3,65

5,5

7,7

28,11

42,35

Цукор

18,25

23,1

5,1

93,08

117,81

Мед

1,1

1,1

57,75

63,53

63,53

Кондитерські вироби

5,5

6,1

8,45

46,48

51,55

Масло вершкове

7,7

12,8

8

61,60

102,40

Масло рослинне

3

5,1

7,75

23,25

39,53

Яйця, штук

182,5

365

1,35

246,38

492,75

Молоко, молокопродукти:


молоко незбиране

91,3

82,1

3,75

342,38

307,88

кисломолочні напої

91,3

82,1

2,45

223,69

201,15

сир

18,25

20,7

3,5

63,88

72,45

сметана

2,7

7,3

4,25

11,48

31,03

сир твердий

1,8

4,3

27,25

49,05

117,18

М'ясо, м'ясопродукти:


м'ясо:


яловичина, баранина, телятина

11,7

18,3

34

397,80

622, 20

свинина пісна

5,8

9,2

38

220,40

349,60

птах, кроль

5,8

9,2

18

104,40

165,60

субпродукти (печінка, язик, мізки)

5,9

9,1

22

129,80

200, 20

м'ясопродукти:


ковбаса варена, сосиски, сардельки

4

6,3

27

108,00

170,10

ковбаса напівкопчена

1,3

2,1

35

45,50

73,50

балик м'ясний, шинка, карбонат

1

1,5

44

44,00

66,00

сало

1

1,5

27

27,00

40,50

Риба, рибопродукти:


риба свіжа, свіжоморожена

8,6

14,6

22

189, 20

321, 20

рибопродукти

4,2

7,3

17

71,40

124,10

Чай

0,073

0,1

26

1,90

2,60

Какао

0,365

0,365

28

10,22

10,22

Дріжджі

0,365

0,365

2

0,73

0,73

Сіль

1,8

3,3

0,95

1,71

3,14

Спеції (лавровий лист)

0,073

0,1

0,75

0,05

0,08

ВСЬОГО
3882,79

5432,79

Таблиця 2.3. Набір продуктів харчування для працездатного населення (кілограмів / рік на одну людину), по Україні

Найменування продукту

Кількість

Ціна, од

Разом

Хлібопродукти:
борошно житнє

0,4

3,75

1,50

борошно пшеничне

9

3,25

29,25

хліб житній

39

2,22

86,58

хліб пшеничний

62

2,35

145,70

макаронні вироби

4

7,2

28,80

рис

2,5

4,8

12,00

пшоно

1

4,4

4,40

гречана крупа

2

4,7

9,40

вівсяна крупа

1,1

3,1

3,41

бобові

1,9

5,4

10,26

інші

0,5

2,7

1,35

Картопля

95

3,5

332,50

Овочі, баштанні:
капуста

28

3,75

105,00

помідори, огірки

25

4,2

105,00

морква, буряк

18

3,8

68,40

цибуля, часник

10

2,45

24,50

баштанні

16

2,2

35, 20

інші

13

1,7

22,10

Фрукти і ягоди:
фрукти, ягоди свіжі

60

4,7

282,00

сухофрукти

4

7,7

30,80

Цукор, кондитерські вироби:
цукор

24

5,1

122,40

кондитерські вироби

13

8,45

109,85

Масло рослинне

7,1

7,75

55,03

Маргарин

2

8,25

16,50

М'ясопродукти:
яловичина

14

34

476,00

баранина

2

36

72,00

кроль

2

38

76,00

свинина

8

38

304,00

субпродукти

4

22

88,00

птах домашня

12

18

216,00

сало

2

27

54,00

ковбасні вироби

9

34

306,00

Рибопродукти:
риба свіжа

7

22

154,00

оселедець

4

16

64,00

інші

2

17

34,00

Молокопродукти:
молоко незбиране

60

3,75

225,00

молоко з малим вмістом жиру

65

3,25

211,25

масло вершкове

5

8

40,00

сир твердий

3,5

27,25

95,38

сир м'який

10

16,5

165,00

сметана

5

4,25

21,25

Яйця, штук

220

1,35

297,00

ВСЬОГО4540,8

Таблиця 2.4. Набір продуктів харчування для непрацездатного населення (кілограмів / рік на одну людину), по Україні [3]

Найменування продукту

Кількість

Ціна, од

Разом

Хлібопродукти:
борошно житнє

0,3

3,75

1,13

борошно пшеничне

8,8

3,25

28,60

хліб житній

38

2,22

84,36

хліб пшеничний

62

2,35

145,70

макаронні вироби

4,1

7,2

29,52

рис

2,3

4,8

11,04

пшоно

0,9

4,4

3,96

гречана крупа

0,9

4,7

4,23

вівсяна крупа

2

3,1

6, 20

бобові

1,1

5,4

5,94

інші

1,9

2,7

5,13

Картопля

0,6

3,5

2,10

Овочі, баштанні:
капуста

108

3,75

405,00

помідори, огірки

27,5

4,2

115,50

морква, буряк

22

3,8

83,60

цибуля, часник

16

2,45

39, 20

баштанні

8

2,2

17,60

інші

14,5

1,7

24,65

Фрукти і ягоди:
фрукти, ягоди свіжі

10

4,7

47,00

сухофрукти

3,1

7,7

23,87

Цукор, кондитерські вироби:
цукор

1,8

5,1

9,18

кондитерські вироби

22,5

8,45

190,13

Масло рослинне

6,7

7,75

51,93

Маргарин

1,5

8,25

12,38

М'ясопродукти:0,

яловичина

12

34

408,00

баранина

0,9

36

32,40

свинина

9,5

38

361,00

субпродукти

2

22

44,00

птах домашня

5

18

90,00

сало

2

27

54,00

ковбасні вироби

6,6

34

224,40

Рибопродукти:
риба свіжа

2,5

22

55,00

оселедець

0,7

16

11, 20

інші

83

17

1411,00

Молокопродукти:, 00

молоко незбиране

22

3,75

82,50

молоко з малим вмістом жиру

3,9

3,25

12,68

масло вершкове

7,6

8

60,80

сметана

4

4,25

17,00

Яйця, штук

187,5

1,35

253,13

ВСЬОГО4465,03

Таблиця 2.5. Мінімальний набір предметів гардеробу для чоловіків працездатного віку та пенсіонерів (на одну людину), по Україні

Найменування товару

Чоловік працездатного віку

Пенсіонер


кількість

предметів,

штук

ціна з урахуванням

років

використання

кількість

предметів,

штук

ціна з урахуванням

років використання

Верхній зимовий одяг

1

137,50

1

110,00

Верхня демісезонна одяг

1

85,00

1

53,13

Костюм (двійка)

1

86,00

1

61,43

Сорочка із змішаної тканини

5

93,75

3

45,00

Штани:

1

35,00

1

21,00

Джемпер, светр

1

116,67

1

58,33

Спортивний костюм

1

30,00

1

22,50

Натільна білизна:

труси

5

12,50

4

10,00

майка

2

7,00

2

7,00

плавки

1

0,70

-


Панчішно-шкарпеткові вироби:

7

17,50

5

6,25

Головні убори:

кашкет із вовняної тканини

1

9,17

1

7,86

шапка, шарф із вовняної, напіввовняної та синтетичної пряжі (комплект)

1

12,50

1

12,50

Галантерейні вироби:

рукавиці з вовняної, напіввовняної та синтетичної пряжі

1

16,67

1

12,50

краватка

1

5,50

1

5,50

електробритва

1

37,50

1

37,50

Взуття:

зимова:

чоботи утеплені

1

112,00

1

93,33

осінньо-весняний:

черевики осінні

2

194,00

1

97,00

літня та спортивне:

кросова взуття

1

50,00

1

50,00

туфлі

2

48,00

1

24,00

домашня

1

1,67

1

1,67

Гумова

1

1,71

1

2,401110,33


738,89

Таблиця 2.6. Мінімальний набір предметів гардеробу для жінок працездатного віку та пенсіонерів (на одну людину), по Україні

Найменування товару

Жінка працездатного віку

Пенсіонерка


кількість

предметів,

штук

ціна з урахуванням

років

використання

кількість

предметів,

штук

ціна з урахуванням

років

використання

Верхній зимовий одяг:

1

112,50

1

90,00

Верхня демісезонна одяг

пальто

1

71,43

1

62,50

плащ

1

70,00

1

43,75

Сукня:

1

24,00

1

20,00

Халат

1

12,00

2

24,00

Блуза

3

66,00

2

36,67

Спідниця із вовняної та напіввовняної тканини

1

20,00

1

16,67

Джемпер, светр

1

50,00

1

25,00

Спортивний костюм

1

33,33

1

25,00

Натільна білизна:

труси

5

30,00

5

20,00

бюстгальтер

2

25,00

2

12,50

сорочка нічна

2

13,33

2

13,33

комбінація

2

12,50

2

12,50

купальник

1

17,50

-


Панчішно-шкарпеткові вироби:

колготки

6

60,00

4

40,00

рейтузи

1

3,75

1

5,00

Головні убори:

шапка, шарф із вовняної, напіввовняної та синтетичної пряжі (комплект)

1

25,00

1

20,00

хустку:

1

12,50

1

12,50

Галантерейні вироби:

2

80,00

1

30,00

Взуття:

зимова:

чоботи

1

140,00

1

116,67

осінньо-весняний:

туфлі (на низькому каблуці)

1

150,00

1

85,71

літня та спортивне:

туфлі

1

113,33

1

68,00

спортивна некроссовая

1

25,00

-


домашня

1

5,00

1

5,00

Гумова

1

19,00

1

28,50

ВСЬОГО


1191,18


813,30

Таблиця 2.7. Мінімальний набір предметів гардеробу для дітей від 6 до 18 років (на одну особу), по Україні [3]

Найменування товару

Кількість,

штук

Ціна

Ціна з урахуванням років

використання

Верхній зимовий одяг
пальто або шуба з штучного хутра

1

350

116,67

Верхня демісезонна одяг
куртка з плащової (змішаної) або синтетичної тканини

1

220

73,33

Сукня для дівчаток

1

120

60,00

Блуза

1

100

33,33

Спідниця

1

75

18,75

Рубашки для мальчиков из хлопчатобумажной и смешанной ткани

3

80

80,00

Школьная форма

1

300

200,00

Брюки для мальчиков из джинсовой ткани

1

85

42,50

Джемпер, свитер

1

250

83,33

Спортивный костюм

1

175

87,50

Нательное белье:
трусы

5

15

37,50

футболка

5

55

137,50

купальник (плавки)

1

75

15,00

Чулочно-носочные изделия:
Шкарпетки

3

5

7,50

колготки

3

14

21,00

рейтузы

1

12

4,00

Головные уборы:
шапка, шарф из шерстяной, полушерстяной и синтетической пряжи (комплект)

1

85

28,33

Галантерейные изделия:
варежки из шерстяной, полушерстяной и синтетической пряжи

1

55

18,33

Обувь:
зимняя:
сапоги утепленные

1

250

125,00

осенне-весенняя:
ботинки, полуботинки

1

325

162,50

летняя и спортивная:
кроссовая

1

100

50,00

туфли

1

250

125,00

домашняя

1

25

12,50

резиновая

1

75

37,50

Школьные письменные принадлежности:
сумка (рюкзак) ученический

1

75

37,50

тетрадь (в перерасчете на 12 листов)

50

7

350,00

авторучка

10

1,5

15,00

учебник

2

50

100,00

ВСЬОГО2079,58

Таблица 2.8. Минимальный набор текстильного белья (на одну среднестатистическую семью), по Украине

Найменування товару

Количество, штук

Срок службы,

років

Цена с учетом лет

использования

Одеяло:
синтапоновое

3

10

30

полушерстяное

3

8

93,75

Подушка

3

15

10

Пододеяльник

6

5

144

Простыня

6

4

120

Наволочка

6

4

60

Полотенце:
простое

6

3

80

махровое

3

8

26,25

Платки носовые

3

1

15

ВСЬОГО579

Таблица 2.9. Минимальный набор товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения (на одну среднестатистическую семью), по Украине

Найменування товару

Кількість,

штук

Термін

службы,

років

Цена с учетом лет использования

Посуда:
тарелка

6

3

126,67

кастрюля

4

9

250,00

сковорода

2

9

162,14

чайник

1

8

11,11

чайный сервиз (6 персон)

1

5

8,00

столовые приборы:1,00

ложка

6

10

7,50

вилка

6

10

1,10

нож

3

10


Бытовые приборы:110,00

холодильник (однокамерный)

1

15

180,00

телевизор (51 сантиметр по диагонали)

1

10

10,00

стиральная машина (типа "Малютка")

1

14

309,00

электроутюг

1

9

50,00

люстра

4

25

14,00

настольная лампа

1

25

126,67

часы любого вида

2

12

250,00

радиоприемник однопрограммный

1

20

162,14

Мебель:11,11

шкаф для одежды

1

25

8,00

набор для кухни

1

25

1,00

зеркало для ванной комнаты

1

20

7,50

кровать или диван

3

25

1,10

стол письменный (однотумбовый)

1

25


стул

3

15

110,00

ВСЬОГО1240,52

Таблица 2.10. Транспортные услуги (в среднем на душу населения на год), в среднем грн., по Украине

Найменування послуги

Дети до

6 лет

Дети возрастом

от 6 до 18

Трудоспособные лица

Лица, утратившие

трудоспособность

Поездки городским автомобильным, электрическим транспортом и метрополитеном

-

220,5

786

-

Поездки пригородным автомобильным и железнодорожным транспортом

-

1485

5225

-

Теперь, те же самые исчисления проведем для г. Харькова. Необходимо отметить, что цены указанные в вышеприведенных таблицах, равно как и в ниже приведенных таблицах усреднены, то есть принималось во внимание от 3 до 5 ценовых уровне и выводилась средняя цена.

Таблица 2.11. Набор продуктов питания для детей (одному ребенку килограммов на год), по г. Харькову [15]

Найменування продукту

Возраст ребенка, лет

Цена, ед

Разом


0-6

6-18


0-6

6-18

Хлебопродукты:


хлеб пшеничный

29,2

51,1

2,35

80,29

140,50

хлеб ржаной

14,6

28

2,22

37,92

72,73

мука пшеничная

4,6

7,9

3,75

20,18

34,66

Крохмаль

0,7

1,1

2,27

1,86

2,92

Крупы, бобовые, макаронные изделия:


крупы:

11,1

15,3
рисовая

1,3

1,8

4,8

7,30

10,11

манная

0,9

1,2

4,1

4,32

5,76

пшенная

1,7

2,3

4,4

8,75

11,84

гречневая

2,4

3,4

4,7

13, 20

18,70

овсяная

0,7

0,9

3,1

2,54

3,26

другие крупы

4,1

5,7

2,7

12,95

18,01

бобовые

0,6

0,8

5,4

3,79

5,05

макаронные изделия

2,9

4

7,2

24,43

33,70

Картопля

73

93,7

3,5

298,94

383,70

Овощи различные:


капуста

16,4

21,9

3,75

71,96

96,09

помидоры

16,4

21,9

4,2

80,59

107,62

морковь

8,2

10,9

3,8

36,46

48,46

огурцы

6,6

8,7

2,8

21,62

28,50

свекла

6,6

8,7

2,75

21,24

27,99

лук

6,6

8,7

2,45

18,92

24,94

другие овощи и бахчевые

21,3

28,5

2,2

54,83

73,36

фрукты различные:


яблоки

27,4

30,4

3,8

121,82

135,16

ягоды и виноград

8,2

9,1

8,7

83,47

92,63

цитрусовые и прочие тропические плоды

5,5

6,1

5,7

36,68

40,68

косточковые

5,5

6,1

5,2

33,46

37,11

груши

2,7

3

4,8

15,16

16,85

другие фрукты и орехи

5,5

6,1

11,75

75,61

83,86

Соки плодово-ягодные и овощные

45,6

54,8

5,75

306,77

368,67

Сухофрукты

3,65

5,5

7,7

32,88

49,55

Цукор

18,25

23,1

5,1

108,90

137,84

Мед

1,1

1,1

57,75

74,32

74,32

Кондитерські вироби

5,5

6,1

8,45

54,38

60,31

Масло сливочное

7,7

12,8

8

72,07

119,81

Масло рослинне

3

5,1

7,75

27, 20

46,24

Яйца, штук

182,5

365

1,35

288,26

576,52

Молоко, молокопродукты:


молоко цельное

91,3

82,1

3,75

400,58

360,21

кисломолочные напитки

91,3

82,1

2,45

261,71

235,34

творог

18,25

20,7

3,5

74,73

84,77

сметана

2,7

7,3

4,25

13,43

36,30

сыр твердый

1,8

4,3

27,25

57,39

137,09

Мясо, мясопродукты:


мясо:


говядина, баранина, телятина

11,7

18,3

34

465,43

727,97

свинина постная

5,8

9,2

38

257,87

409,03

птица, кроль

5,8

9,2

18

122,15

193,75

субпродукты (печень, язык, мозги)

5,9

9,1

22

151,87

234,23

мясопродукты:


колбаса вареная, сосиски, сардельки

4

6,3

27

126,36

199,02

колбаса полукопченая

1,3

2,1

35

53,24

86,00

балык мясной, ветчина, карбонат

1

1,5

44

51,48

77,22

сало

1

1,5

27

31,59

47,39

Рыба, рыбопродукты:


рыба свежая, свежемороженая

8,6

14,6

22

221,36

375,80

рыбопродукты

4,2

7,3

17

83,54

145, 20

Чай

0,073

0,1

26

2,22

3,04

Какао

0,365

0,365

28

11,96

11,96

Дріжджі

0,365

0,365

2

0,85

0,85

Сіль

1,8

3,3

0,95

2,00

3,67

Специи (лавровый лист)

0,073

0,1

0,75

0,06

0,09

ВСЬОГО
4542,87

6356,37

Таблица 2.12. Набор продуктов питания для трудоспособного населения (килограммов/год на одного человека), по г. Харькову

Найменування продукту

Кількість

Цена, ед

Разом

Хлебопродукты:
мука ржаная

0,4

3,75

1,32

мука пшеничная

9

3,25

33,46

хлеб ржаной

39

2,22

98,70

хлеб пшеничный

62

2,35

170,47

макаронные изделия

4

7,2

34,54

рис

2,5

4,8

12,92

пшено

1

4,4

4,63

гречневая крупа

2

4,7

4,95

овсяная крупа

1,1

3,1

7,25

бобовые

1,9

5,4

6,95

інші

0,5

2,7

6,00

Картопля

95

3,5

2,46

Овощи, бахчевые:
капуста

28

3,75


помидоры, огурцы

25

4,2

135,14

морковь, свекла

18

3,8

97,81

лук, чеснок

10

2,45

45,86

бахчевые

16

2,2

20,59

інші

13

1,7

28,84

Фрукты и ягоды:
фрукты, ягоды свежие

60

4,7


сухофрукты

4

7,7

27,93

Сахар, кондитерские изделия:
сахар

24

5,1

10,74

кондитерские изделия

13

8,45

222,45

Масло рослинне

7,1

7,75

60,75

Маргарин

2

8,25

14,48

Мясопродукты:
говядина

14

34

477,36

баранина

2

36

37,91

кроль

2

38

422,37

свинина

8

38

51,48

субпродукты

4

22

105,30

птица домашняя

12

18


сало

2

27

63,18

колбасные изделия

9

34

262,55

Рыбопродукты:
рыба свежая

7

22

64,35

селедка

4

16

13,10

інші

2

17

1650,87

Молокопродукты:
молоко цельное

60

3,75

96,53

молоко с малым содержимым жира

65

3,25

14,83

масло сливочное

5

8

71,14

сыр твердый

3,5

27,25

19,89

сыр мягкий

10

16,5

296,16

сметана

5

4,25

24,86

Яйца, штук

220

1,35

347,49

ВСЬОГО5067,598

Таблица 2.13. Набор продуктов питания для нетрудоспособного населения (килограммов/год на одного человека), по Украине

Найменування продукту

Кількість

Цена, ед

Разом

Хлебопродукты:
мука ржаная

0,3

3,75

1,32

мука пшеничная

8,8

3,25

33,46

хлеб ржаной

38

2,22

98,70

хлеб пшеничный

62

2,35

170,47

макаронные изделия

4,1

7,2

34,54

рис

2,3

4,8

12,92

пшено

0,9

4,4

4,63

гречневая крупа

0,9

4,7

4,95

овсяная крупа

2

3,1

7,25

бобовые

1,1

5,4

6,95

інші

1,9

2,7

6,00

Картопля

0,6

3,5

2,46

Овощи, бахчевые:
капуста

108

3,75

473,85

помидоры, огурцы

27,5

4,2

135,14

морковь, свекла

22

3,8

97,81

лук, чеснок

16

2,45

45,86

бахчевые

8

2,2

20,59

інші

14,5

1,7

28,84

Фрукты и ягоды:
фрукты, ягоды свежие

10

4,7

54,99

сухофрукты

3,1

7,7

27,93

Сахар, кондитерские изделия:
сахар

1,8

5,1

10,74

кондитерские изделия

22,5

8,45

222,45

Масло рослинне

6,7

7,75

60,75

Маргарин

1,5

8,25

14,48

Мясопродукты:
говядина

12

34

477,36

баранина

0,9

36

37,91

свинина

9,5

38

422,37

субпродукты

2

22

51,48

птица домашняя

5

18

105,30

сало

2

27

63,18

колбасные изделия

6,6

34

262,55

Рыбопродукты:
рыба свежая

2,5

22

64,35

селедка

0,7

16

13,10

інші

83

17

1650,87

Молокопродукты:
молоко цельное

22

3,75

96,53

молоко с малым содержимым жира

3,9

3,25

14,83

масло сливочное

7,6

8

71,14

сметана

4

4,25

19,89

Яйца, штук

187,5

1,35

296,16

ВСЬОГО5224,09

Таблица 2.14. Минимальный набор предметов гардероба для мужчин трудоспособного возраста и пенсионеров (на одного человека), по г. Харькову [15]

Найменування товару

Мужчина трудоспособного возраста

Пенсионер


количество предметов, штук

цена с учетом лет использования

количество предметов, штук

цена с учетом лет использования

Верхняя зимняя одежда

1

116,88

1

93,50

Верхняя демисезонная одежда

1

72,25

1

45,16

Костюм (двойка)

1

73,10

1

52,21

Рубашка из смешанной ткани

5

79,69

3

38,25

Брюки:

1

29,75

1

17,85

Джемпер, свитер

1

99,17

1

49,58

Спортивный костюм

1

25,50

1

19,13

Нательное белье:

трусы

5

10,63

4

8,50

майка

2

5,95

2

5,95

плавки

1

0,60

-


Чулочно-носочные изделия:

7

14,88

5

5,31

Головные уборы:

фуражка из шерстяной ткани

1

7,79

1

6,68

шапка, шарф из шерстяной, полушерстяной и синтетической пряжи (комплект)

1

10,63

1

10,63

Галантерейные изделия:

варежки из шерстяной, полушерстяной и синтетической пряжи

1

14,17

1

10,63

галстук

1

4,68

1

4,68

электробритва

1

31,88

1

31,88

Обувь:

зимняя:

сапоги утепленные

1

95, 20

1

79,33

осенне-весенняя:

ботинки осенние

2

164,90

1

82,45

летняя и спортивная:

кроссовая обувь

1

42,50

1

42,50

туфли

2

40,80

1

20,40

домашняя

1

1,42

1

1,42

Резиновая

1

1,46

1

2,04943,78


628,06

Таблица 2.15. Минимальный набор предметов гардероба для женщин трудоспособного возраста и пенсионеров (на одного человека), по г. Харькову

Найменування товару

Женщина трудоспособного возраста

Пенсионерка


кількість

предметов, штук

цена с учетом

лет использования

кількість

предметов,

штук

цена с учетом лет

использования

Верхняя зимняя одежда:

1

95,63

1

76,50

Верхняя демисезонная одежда

пальто

1

60,71

1

53,13

плащ

1

59,50

1

37, 19

Платье:

1

20,40

1

17,00

Халат

1

10, 20

2

20,40

Блузка

3

56,10

2

31,17

Юбка из шерстяной и полушерстяной ткани

1

17,00

1

14,17

Джемпер, свитер

1

42,50

1

21,25

Спортивный костюм

1

28,33

1

21,25

Нательное белье:

трусы

5

25,50

5

17,00

бюстгальтер

2

21,25

2

10,63

рубашка ночная

2

11,33

2

11,33

комбинация

2

10,63

2

10,63

купальник

1

14,88

-


Чулочно-носочные изделия:

колготки

6

51,00

4

34,00

рейтузы

1

3, 19

1

4,25

Головные уборы:

шапка, шарф из шерстяной, полушерстяной и синтетической пряжи (комплект)

1

21,25

1

17,00

платок:

1

10,63

1

10,63

Галантерейные изделия:

2

68,00

1

25,50

Обувь:

зимняя:

сапоги

1

119,00

1

99,17

осенне-весенняя:

туфли (на низком каблуке)

1

127,50

1

72,86

летняя и спортивная:

туфли

1

96,33

1

57,80

спортивная некроссовая

1

21,25

-


домашняя

1

4,25

1

4,25

Резиновая

1

16,15

1

24,23

ВСЬОГО


1012,50


691,30

Таблица 2.16. Минимальный набор предметов гардероба для детей от 6 до 18 лет (на одного человека), по г. Харькову

Найменування товару

Количество, штук

Ціна

Цена с учетом лет использования

Верхняя зимняя одежда
пальто или шуба из искусственного меха

1

350

99,17

Верхняя демисезонная одежда
куртка из плащевой (смешанной) или синтетической ткани

1

220

62,33

Платье для девочек

1

120

51,00

Блузка

1

100

28,33

Юбка

1

75

15,94

Рубашки для мальчиков из хлопчатобумажной и смешанной ткани

3

80

68,00

Школьная форма

1

300

170,00

Брюки для мальчиков из джинсовой ткани

1

85

36,13

Джемпер, свитер

1

250

70,83

Спортивный костюм

1

175

74,38

Нательное белье:
трусы

5

15

31,88

футболка

5

55

116,88

купальник (плавки)

1

75

12,75

Чулочно-носочные изделия:
Шкарпетки

3

5

6,38

колготки

3

14

17,85

рейтузы

1

12

3,40

Головные уборы:
шапка, шарф из шерстяной, полушерстяной и синтетической пряжи (комплект)

1

85

24,08

Галантерейные изделия:
варежки из шерстяной, полушерстяной и синтетической пряжи

1

55

15,58

Обувь:
зимняя:
сапоги утепленные

1

250

106,25

осенне-весенняя:
ботинки, полуботинки

1

325

138,13

летняя и спортивная:
кроссовая

1

100

42,50

туфли

1

250

106,25

домашняя

1

25

10,63

резиновая

1

75

31,88

Школьные письменные принадлежности:
сумка (рюкзак) ученический

1

75

31,88

тетрадь (в перерасчете на 12 листов)

50

7

297,50

авторучка

10

1,5

12,75

учебник

2

50

85,00

ВСЬОГО1767,646

Таблица 2.17. Минимальный набор текстильного белья (на одну среднестатистическую семью), по г. Харькову

Найменування товару

Количество, штук

Срок службы, лет

Цена с учетом лет использования

Одеяло:
синтапоновое

3

10

26,10

полушерстяное

3

8

81,56

Подушка

3

15

8,70

Пододеяльник

6

5

125,28

Простыня

6

4

104,40

Наволочка

6

4

52, 20

Полотенце:
простое

6

3

69,60

махровое

3

8

22,84

Платки носовые

3

1

13,05

ВСЬОГО503,73

Таблица 2.18. Минимальный набор товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения (на одну среднестатистическую семью), по г. Харькову

Найменування товару

Кількість,

штук

Термін

службы,

років

Цена с учетом лет

использования

Посуда:
тарелка

6

3

9,50

кастрюля

4

9

10,56

сковорода

2

9

9,50

чайник

1

8

3,56

чайный сервиз (6 персон)

1

5

11,40

столовые приборы:
ложка

6

10

2,85

вилка

6

10

2,85

нож

3

10

2,00

Бытовые приборы:
холодильник (однокамерный)

1

15

120,33

телевизор (51 сантиметр по диагонали)

1

10

237,50

стиральная машина (типа "Малютка")

1

14

154,04

электроутюг

1

9

10,56

люстра

4

25

7,60

настольная лампа

1

25

0,95

часы любого вида

2

12

7,13

радиоприемник однопрограммный

1

20

1,05

Мебель:
шкаф для одежды

1

25

104,50

набор для кухни

1

25

171,00

зеркало для ванной комнаты

1

20

9,50

кровать или диван

3

25

293,55

стол письменный (однотумбовый)

1

25

47,50

стул

3

15

13,30

ВСЬОГО1178,49

Таблица 2.19. Транспортные услуги (в среднем на душу населения на год), в среднем грн., по г. Харькову

Найменування послуги

Дети до 6 лет

Дети возрастом от 6 до 18

Трудоспособные лица

Лица, утратившие трудоспособность

Поездки городским автомобильным, электрическим транспортом и метрополитеном

-

220,5

786

-

Поездки пригородным автомобильным и железнодорожным транспортом

-

1485

5225

-

Таблица 2.20. Фактический уровень прожиточного минимума по г. Харькова

Группы населения по которым рассчитывается прожиточный минимум

Фактическая величина прожиточного

минимума в месяц на одного человека


Украина, грн.


страна

Харьков

Дети в возрасте до 6 лет

864

924,48

Дети в возрасте от 6 до 18 лет

1061

1135,27

Трудоспособные лица

1444

1545,08

Лица утратившие трудоспособность

1122

1200,54

"Средний человек"

1122

1200,54

Как видно из проведенного анализа (табл.2.20), реальная величина прожиточного минимума больше чем официально установленная, при чем, в г. Харькове прожиточный минимум фактически выше чем в среднем по Украине. На это влияет ряд причин:

большее количество затрат на транспорт в год;

большее количество затрат на пропитание в год, из-за достаточно высоких цен на продукты.

Но при этом, например, одежда дешевле в Харькове чем в среднем по Украине, это объясняется наличием крупнейшего оптового центра в Украине.

Розділ 3. Оценка нормативных объемов и структуры потребления

Проведем исследование среднего уровня цен и фактического уровня прожиточного минимума во Франции и в частности в коммуне Лилль. Сразу необходимо отметить то факт, что все расчеты будут приведены в эквивалентах грн., при чем, отметим что потребительские корзины Франции и Украины отличаются, незначительно, но все же есть отличия. Например, во Франции набор продуктов питания, который входит в потребительскую корзину меньше. Возрастные группы по возможности будем соблюдать.

Таблица 2.21. Набор продуктов питания для детей (одному ребенку килограммов на год), во Франции, эквивалент грн.

Найменування продукту

Возраст ребенка, лет

Цена, ед

Разом


0-6

6-18


0-6

6-18

Хлебопродукты:


хлеб пшеничный

29,2

51,1

29,85

871,47

1525,08

хлеб ржаной

14,6

28

28, 19

411,63

789,43

мука пшеничная

4,6

7,9

47,63

219,08

376,24

Крупы, бобовые, макаронные изделия:


крупы:


рисовая

1,3

1,8

60,96

79,25

109,73

манная

0,9

1,2

52,07

46,86

62,48

пшенная

1,7

2,3

55,88

95,00

128,52

гречневая

2,4

3,4

59,69

143,26

202,95

овсяная

0,7

0,9

39,37

27,56

35,43

макаронные изделия

2,9

4

91,44

265,18

365,76

Картопля

73

93,7

44,45

3244,85

4164,97

Овощи различные:


капуста

16,4

21,9

47,63

781,05

1042,99

помидоры

16,4

21,9

53,34

874,78

1168,15

морковь

8,2

10,9

48,26

395,73

526,03

огурцы

6,6

8,7

35,56

234,70

309,37

свекла

6,6

8,7

34,93

230,51

303,85

лук

6,6

8,7

31,12

205,36

270,70

фрукты различные:


яблоки

27,4

30,4

48,26

1322,32

1467,10

ягоды и виноград

8,2

9,1

110,49

906,02

1005,46

цитрусовые и прочие тропические плоды

5,5

6,1

72,39

398,15

441,58

косточковые

5,5

6,1

66,04

363,22

402,84

груши

2,7

3

60,96

164,59

182,88

другие фрукты и орехи

5,5

6,1

149,23

820,74

910,27

Соки плодово-ягодные и овощные

45,6

54,8

73,03

3329,94

4001,77

Цукор

18,25

23,1

64,77

1182,05

1496, 19

Кондитерські вироби

5,5

6,1

107,32

590,23

654,62

Масло сливочное

7,7

12,8

101,60

782,32

1300,48

Масло рослинне

3

5,1

98,43

295,28

501,97

Яйца, штук

182,5

365

17,15

3128,96

6257,93

Молоко, молокопродукты:


молоко цельное

91,3

82,1

47,63

4348,16

3910,01

кисломолочные напитки

91,3

82,1

31,12

2840,80

2554,54

сметана

2,7

7,3

53,98

145,73

394,02

сыр твердый

1,8

4,3

346,08

622,94

1488,12

Мясо, мясопродукты:


мясо:


говядина, баранина, телятина

11,7

18,3

431,80

5052,06

7901,94

свинина постная

5,8

9,2

482,60

2799,08

4439,92

птица, кроль

5,8

9,2

228,60

1325,88

2103,12

мясопродукты:


колбаса вареная, сосиски, сардельки

4

6,3

342,90

1371,60

2160,27

колбаса полукопченая

1,3

2,1

444,50

577,85

933,45

балык мясной, ветчина, карбонат

1

1,5

558,80

558,80

838, 20

сало

1

1,5

342,90

342,90

514,35

Рыба, рыбопродукты:


рыба свежая, свежемороженая

8,6

14,6

279,40

2402,84

4079,24

рыбопродукты

4,2

7,3

215,90

906,78

1576,07

Чай

0,073

0,1

330, 20

24,10

33,02

Какао

0,365

0,365

355,60

129,79

129,79

Дріжджі

0,365

0,365

25,40

9,27

9,27

Сіль

1,8

3,3

12,07

21,72

39,81

Специи (лавровый лист)

0,073

0,1

9,53

0,70

0,95

ВСЬОГО
44891,07

63110,87

Таблица 2.22. Набор продуктов питания для трудоспособного населения (килограммов/год на одного человека), во Франции, эквивалент грн. [30]

Найменування продукту

Кількість

Цена, ед

Разом

Хлебопродукты:
мука ржаная

0,4

47,63

14,29

мука пшеничная

9

41,28

363,22

хлеб ржаной

39

28, 19

1071,37

хлеб пшеничный

62

29,85

1850,39

макаронные изделия

4

91,44

374,90

рис

2,5

60,96

140,21

пшено

1

55,88

50,29

гречневая крупа

2

59,69

53,72

овсяная крупа

1,1

39,37

78,74

бобовые

1,9

68,58

75,44

інші

0,5

34,29

65,15

Картопля

95

44,45

26,67

Овощи, бахчевые:
капуста

28

47,63

5143,50

помидоры, огурцы

25

53,34

1466,85

морковь, свекла

18

48,26

1061,72

лук, чеснок

10

31,12

497,84

бахчевые

16

27,94

223,52

інші

13

21,59

313,06

Фрукты и ягоды:
фрукты, ягоды свежие

60

59,69

3595

сухофрукты

4

97,79

303,15

Сахар, кондитерские изделия:
сахар

24

64,77

116,59

кондитерские изделия

13

107,32

2414,59

Масло рослинне

7,1

98,43

659,45

Маргарин

2

104,78

157,16

Мясопродукты:
говядина

14

431,80

5181,60

баранина

2

457, 20

411,48

кроль

2

482,60

4584,70

свинина

8

279,40

558,80

субпродукты

4

228,60

1143,00

птица домашняя

12

342,90

685,80

сало

2

431,80

2849,88

Рыбопродукты:
рыба свежая

7

279,40

698,50

селедка

4

203, 20

142,24

інші

2

215,90

17919,70

Молокопродукты:
молоко цельное

60

47,63

1047,75

молоко с малым содержимым жира

65

41,28

160,97

масло сливочное

5

101,60

772,16

сыр твердый

3,5

53,98

215,90

сыр мягкий

10

17,15

3214,69

сметана

5

53,98

269,88

Яйца, штук

220

17,15

3771,90

ВСЬОГО60150,76

Таблица 2.23. Набор продуктов питания для нетрудоспособного населения (килограммов/год на одного человека), во Франции, эквивалент грн. [31]

Найменування продукту

Кількість

Цена, ед

Разом

Хлебопродукты:
мука ржаная

0,3

47,63

14,29

мука пшеничная

8,8

41,28

363,22

хлеб ржаной

38

28, 19

1071,37

хлеб пшеничный

62

29,85

1850,39

макаронные изделия

4,1

91,44

374,90

рис

2,3

60,96

140,21

пшено

0,9

55,88

50,29

гречневая крупа

0,9

59,69

53,72

овсяная крупа

2

39,37

78,74

бобовые

1,1

68,58

75,44

інші

1,9

34,29

65,15

Картопля

0,6

44,45

26,67

Овощи, бахчевые:


капуста

108

47,63

5143,50

помидоры, огурцы

27,5

53,34

1466,85

морковь, свекла

22

48,26

1061,72

лук, чеснок

16

31,12

497,84

бахчевые

8

27,94

223,52

інші

14,5

21,59

313,06

Фрукты и ягоды:
фрукты, ягоды свежие

10

59,69

596,90

сухофрукты

3,1

97,79

303,15

Сахар, кондитерские изделия:


сахар

1,8

64,77

116,59

кондитерские изделия

22,5

107,32

2414,59

Масло рослинне

6,7

98,43

659,45

Маргарин

1,5

104,78

157,16

Мясопродукты:
говядина

12

431,80

5181,60

баранина

0,9

457, 20

411,48

свинина

9,5

482,60

4584,70

субпродукты

2

279,40

558,80

птица домашняя

5

228,60

1143,00

сало

2

342,90

685,80

колбасные изделия

6,6

431,80

2849,88

Рыбопродукты:


рыба свежая

2,5

279,40

698,50

селедка

0,7

203, 20

142,24

інші

83

215,90

17919,70

Молокопродукты:


молоко цельное

22

47,63

1047,75

молоко с малым содержимым жира

3,9

41,28

160,97

масло сливочное

7,6

101,60

772,16

сметана

4

53,98

215,90

Яйца, штук

187,5

17,15

3214,69

ВСЬОГО


56705,88

Таблица 2.24. Минимальный набор предметов гардероба для мужчин трудоспособного возраста и пенсионеров (на одного человека), во Франции, эквивалент грн.

Найменування товару

Мужчина трудоспособного возраста

Пенсионер


количество предметов, штук

цена с учетом лет использования

количество предметов, штук

цена с учетом лет использования

Верхняя зимняя одежда

1

1274,63

1

1019,70

Верхняя демисезонная одежда

1

787,95

1

492,47

Костюм (двойка)

1

797,22

1

569,44

Рубашка из смешанной ткани

5

869,06

3

417,15

Брюки:

1

324,45

1

194,67

Джемпер, свитер

1

1081,50

1

540,75

Спортивный костюм

1

278,10

1

208,58

Нательное белье:

трусы

5

115,88

4

92,70

майка

2

64,89

2

64,89

плавки

1

6,49

-


Чулочно-носочные изделия:

7

162,23

5

57,94

Головные уборы:

фуражка из шерстяной ткани

1

84,98

1

72,84

шапка, шарф из шерстяной, полушерстяной и синтетической пряжи (комплект)

1

115,88

1

115,88

Галантерейные изделия:

варежки из шерстяной, полушерстяной и синтетической пряжи

1

154,50

1

115,88

галстук

1

50,99

1

50,99

электробритва

1

347,63

1

347,63

Обувь:

зимняя:

сапоги утепленные

1

1038,24

1

865, 20

осенне-весенняя:

ботинки осенние

2

1798,38

1

899, 19

летняя и спортивная:

кроссовая обувь

1

463,50

1

463,50

туфли

2

444,96

1

222,48

домашняя

1

15,45

1

15,45

Резиновая

1

15,89

1

22,2510292,77


6849,55

Таблица 2.25. Минимальный набор предметов гардероба для женщин трудоспособного возраста и пенсионеров (на одного человека), во Франции, эквивалент грн.

Найменування товару

Женщина трудоспособного возраста

Пенсионерка


кількість

предметов, штук

цена с учетом лет

использования

кількість

предметов, штук

цена с учетом лет

использования

Верхняя зимняя одежда:

1

1042,88

1

834,30

Верхняя демисезонная одежда

пальто

1

662,14

1

579,38

плащ

1

648,90

1

405,56

Платье:

1

222,48

1

185,40

Халат

1

111,24

2

222,48

Блузка

3

611,82

2

339,90

Юбка из шерстяной и полушерстяной ткани

1

185,40

1

154,50

Джемпер, свитер

1

463,50

1

231,75

Спортивный костюм

1

309,00

1

231,75

Нательное белье:

трусы

5

278,10

5

185,40

бюстгальтер

2

231,75

2

115,88

рубашка ночная

2

123,60

2

123,60

комбинация

2

115,88

2

115,88

купальник

1

162,23

-


Чулочно-носочные изделия:

колготки

6

556, 20

4

370,80

рейтузы

1

34,76

1

46,35

Головные уборы:

шапка, шарф из шерстяной, полушерстяной и синтетической пряжи (комплект)

1

231,75

1

185,40

платок:

1

115,88

1

115,88

Галантерейные изделия:

2

741,60

1

278,10

Обувь:

зимняя:

сапоги

1

1297,80

1

1081,50

осенне-весенняя:

туфли (на низком каблуке)

1

1390,50

1

794,57

летняя и спортивная:

туфли

1

1050,60

1

630,36

спортивная некроссовая

1

231,75

-


домашняя

1

46,35

1

46,35

Резиновая

1

176,13

1

264, 20

ВСЬОГО


11042,23


7539,27

Таблица 2.26. Минимальный набор предметов гардероба для детей (на одного человека), во Франции, эквивалент грн.

Найменування товару

Количество, штук

Ціна

Цена с учетом лет использования

Верхняя зимняя одежда
пальто или шуба из искусственного меха

1

5495

1081,50

Верхняя демисезонная одежда
куртка из плащевой (смешанной) или синтетической ткани

1

3454

679,80

Платье для девочек

1

1884

556, 20

Блузка

1

1570

309,00

Юбка

1

1177,5

173,81

Рубашки для мальчиков из хлопчатобумажной и смешанной ткани

3

1256

741,60

Школьная форма

1

4710

1854,00

Брюки для мальчиков из джинсовой ткани

1

1334,5

393,98

Джемпер, свитер

1

3925

772,50

Спортивный костюм

1

2747,5

811,13

Нательное белье:
трусы

5

235,5

347,63

футболка

5

863,5

1274,63

купальник (плавки)

1

1177,5

139,05

Чулочно-носочные изделия:
Шкарпетки

3

78,5

69,53

колготки

3

219,8

194,67

рейтузы

1

188,4

37,08

Головные уборы:
шапка, шарф из шерстяной, полушерстяной и синтетической пряжи (комплект)

1

1334,5

262,65

Галантерейные изделия:
варежки из шерстяной, полушерстяной и синтетической пряжи

1

863,5

169,95

Обувь:
зимняя:
сапоги утепленные

1

3925

1158,75

осенне-весенняя:
ботинки, полуботинки

1

5102,5

1506,38

летняя и спортивная:
кроссовая

1

1570

463,50

туфли

1

3925

1158,75

домашняя

1

392,5

115,88

резиновая

1

1177,5

347,63

Школьные письменные принадлежности:
сумка (рюкзак) ученический

1

1177,5

347,63

тетрадь (в перерасчете на 12 листов)

50

109,9

3244,50

авторучка

10

23,55

139,05

учебник

2

785

927,00

ВСЬОГО19277,74

Таблица 2.27. Минимальный набор текстильного белья (на одну среднестатистическую семью), во Франции, эквивалент грн.

Найменування товару

Количество, штук

Цена с учетом лет использования

Одеяло:синтапоновое

3

330,00

полушерстяное

3

1031,25

Подушка

3

110,00

Пододеяльник

6

1584,00

Простыня

6

1320,00

Наволочка

6

660,00

Полотенце:простое

6

880,00

махровое

3

288,75

Платки носовые

3

165,00

ВСЬОГО


6369,00

Таблица 2.28. Минимальный набор товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения (на одну среднестатистическую семью), во Франции, эквивалент грн. [31]

Найменування товару

Количество, штук

Цена с учетом лет использования

Посуда:тарелка

6

90,00

кастрюля

4

100,00

сковорода

2

90,00

чайник

1

33,75

чайный сервиз (6 персон)

1

108,00

столовые приборы:ложка

6

27,00

вилка

6

27,00

нож

3

18,90

Бытовые приборы:холодильник (однокамерный)

1

1140,00

телевизор (51 сантиметр по диагонали)

1

2250,00

стиральная машина (типа "Малютка")

1

1459,29

электроутюг

1

100,00

люстра

4

72,00

настольная лампа

1

9,00

часы любого вида

2

67,50

радиоприемник однопрограммный

1

9,90

Мебель:шкаф для одежды

1

990,00

набор для кухни

1

1620,00

зеркало для ванной комнаты

1

90,00

кровать или диван

3

2781,00

стол письменный (однотумбовый)

1

450,00

стул

3

126,00

ВСЬОГО


11164,69

Таблица 2.29. Транспортные услуги (в среднем на душу населения на год), во Франции, эквивалент грн.

Найменування послуги

Дети до 6 лет

Дети возрастом от 6 до 18

Трудоспособные лица

Лица, утратившие трудоспособность

Поездки городским автомобильным, электрическим транспортом и метрополитеном

-

1029

3668

2750

Поездки пригородным автомобильным и железнодорожным транспортом

-

2290

5650

4475

Проведем теперь такое исследование для коммуны Лилль, основываясь на данных официальной статистики.

Таблица 2.30. Показатели уровня прожиточного минимума для разных категорий населения в коммуне Лилль, цены указаны в эквивалентах грн. [31]

Найменування

Дети до 6 лет

Дети возрастом от 6 до 18

Трудоспособные лица

Лица, утратившие трудоспособность

Набор продуктов питания

45750

64540

62375

58500

Минимальный набор предметов гардероба

17650

21340

10570

8250

Минимальный набор товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения

11275

Транспортные услуги


2350

9120

7200

Таблица 2.31. Фактическая величина прожиточного минимума для разных категорий населения во Франции, и в частности в коммуне Лилль, цены указаны в эквивалентах грн.

Найменування послуги

Дети до 6 лет

Дети возрастом

от 6 до 18

Трудоспособные лица

Лица, утратившие трудоспособность

Франція

3750

3445

3100

3075

Лилль

3725

3450

3190

3150

Видим, что отклонение величины прожиточного минимума фактического от установленного практически минимальное, при чем в сторону уменьшения факта по сравнению с планом, а не наоборот, как это наблюдается в Украине.

Таким образом можно сделать следующие выводы:

прожиточный минимум во Франции значительно выше чем в Украине;

диспропорция величины прожиточного минимума по регионам зависит от ряда причин, основной из которой является покупательская способность населения;

анализ величины прожиточного минимума в двух городах Харьков и Лилль показал, что в Харькове он практически в 9 раз ниже;

анализ величины прожиточного минимума по странам и регионам показал неоднородность уровня прожиточного минимума на всей территории государства.

Таким образом, в рамках проведения политики евроинтеграции необходимо больше внимания уделять не декларативному закреплению норм и стандартов ЕС, а фактической их реализации.

Розділ 4. Выявление актуальных трендов культуры потребления

На основе проведенных исследований в можно определить ряд характерных черт в культуре потребления как отечественных так и зарубежных потребителей.

Приведем сравнительную характеристику трендов потребления во Франции в Украине (табл.2.32)

Таблица 2.32. Актуальные тренды культуры потребления во Франции и в Украине

Франція

України

При приобретении продуктов питания акцент делается на качество и питательность продуктов, а также на разнообразие кухни

Акцент делается на соотношении цены/качества, чаще приобретаются товары 1 или 2 сортов, отсутствует разнообразие продуктового набора

В приобретении вещей гардероба акцент делается на удобность, отсутствует граничный срок использования вещей, обновляются практически ежесезонно

Вещи носятся долго, покупаются редко, часто потребители стремятся приобрести вещи на вырост

При приобретении бытовой техники или мебели потребитель стремится исходит из эстетических соображений, прагматические уходят на второй план

Совершая такие дорогие покупки отечественный потребитель делает акцент на прагматичности

В транспортных расходах акцент делается всегда на наиболее скоростные и удобные транспортные средства, даже если это будет прокат велосипеда

В большинстве своем потребителями услуг транспорта являются льготные категории, более молодые стремятся сэкономить покрыв небольшие расстояния пешком.

Таким образом, видим, что французские потребители исходят не из экономии средств, поскольку их платежеспособность высока и они имеют реальный выбор, что позволяет им приобретать в большинстве своем приобретать качественные товары, имеющие в большей степени эстетическую ценность.

Отечественные потребители в условиях ограниченной покупательской способности имеют "иллюзию выбора", и исходят прежде всего из соображений экономности, нередко пренебрегая качеством.

Список використаної літератури

 1. Ефимова, М.Р. Общая теория статистики: учебник / Е.В. Петрова, В.Н. Румянцева. - 2-е изд., исправ. і доп. - М: ИНФРА-М, 2005. - 416 с.

 2. Індекси споживчих цін 2008 р. Статистика цін [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

 3. Інформація щодо фактичного розміру прожиткового мінімуму за жовтень 2009 року [Електронний ресурс] // Міністерство праці та соціальної політики України. - Режим доступу: http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/publish/ article? art_id=95582&cat_id=35829

 4. Каталог продовольственных товаров Macro [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://light-city. biz/img/makro_potraviny. pdf

 5. Малхотра, Н.К. Маркетинговые исследования: практ. руководство / под ред.А. А. Старостиной, В.А. Кравченко, пер. з англ. А.Р. Ганиевой, Э.В. Кондуковой, О.И. Медведь, А.И. Мороза, М.Ю. Нежуры, И.С. Половицы. - 3-е вид. - М: "Вильямс", 2002. - 960 с.

 6. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебное пособие // Под ред. Нагапетьянца Н.А. - М, 2007.

 7. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. / Котлер Ф., пер. з англ. - М, 2006. - 464 с.

 8. Маркетинг услуг: Учебное пособие. - М.: МФПА, 2005.

 9. Маркетинг: основы и маркетинг информации. / Ерёмин В.Н. - М, 2006. - 656 с.

 10. Маркетинг: основы теории и практики. Беляев В.И. - М, 2005.

 11. Маркетингові дослідження. Практическое руководство. - М, 2008.

 12. Маркетинговые коммуникации. Романов А.А., Панько А.В. - М, 2006с.

 13. Маркетинговые показатели. Фэррис П., Бендл Н., Пфайфер Ф., Рейбштейн Д. - М, 2009.

 14. Организация маркетинговой службы с нуля. Медведев П.М. - М, 2005.

 15. Офіційний сайт Головного управління статистики у Харківській області [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uprstat. kharkov. ukrtel.net/ua/search.html? s=1

 16. Про Державний бюджет України на 2009 рік [Електронний ресурс] / Закон України, Перелік вiд 26.12.2008 № 835 - VI // Верховна Рада України. - Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi? page=1&nreg= 835-17&text=%EC%B3%ED%B3%EC%F3%EC%20%EF%F0%EE%E6%E8% F2%EA%EE%E2%E8%E9

 17. Про Державний бюджет України на 2009 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України [Електронний ресурс] / Закон, Перелік, Нормативи вiд 28.12.2008 № 127-VI // Верховна Рада України. - Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi? page=1&nreg=107-17& text=%E3%F0%F3%E4%E5%ED%FC%20%EC%B3%ED%B3%EC%F3%EC%20%EF%F0%EE%20%EF%F0%EE%E6%E8%F2%EA%EE%E2%E8%E9

 18. Про затвердження Інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та закладах ресторанного господарства. Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 04.01.1997 № 2 [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Законодавство України. - Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi? nreg=z0004-97

 19. Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення [Електронний ресурс] / Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки України, Державного комітету статистики України від 17 травня 2000 р. № 195/95/157 // Верховна Рада України. Законодавство України. - Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua/cgi - bin/laws/main. cgi? nreg=z0347%2D00&p

 20. Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2000 р. № 656 // Верховна Рада України. Законодавство України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi? nreg=656-2000-%EF

 21. Про захист прав споживачів. Закон України від 12.05.1991 № 1023-ХІІ // Верховна Рада УРСР. Законодавство України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi? page=1&nreg= 1023-12

 22. Про заходи щодо проведення моніторингу цін і тарифів на споживчому ринку. Постанова Кабінету міністрів України № 803 від 13 червня 2002 р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Законодавство України. - Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main. cgi? nreg=803-2002-%EF

 23. Про информацию. Закон України від 02.10 1992 № 2657 - XII [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Законодавство України. - Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi? nreg=2657-12

 24. Про прожитковий мінімум [Електронний ресурс] / Закон України вiд 15.07.1999 № 966 - XIV // Верховна Рада України. - Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi? nreg=966 - 14

 25. Стратегический маркетинг: Учебное пособие Шмелев Н.А., Ваганов А.С., Данченок Л.А. - М.: МФПА, 2004.

 26. Стратегический маркетинг: Ученик. Фатхутдінов Р.А. - М, 2000.

 27. Сурмин, Ю.Г. Методология и методы социологических исследований: учеб. пособие / Ю.Г. Сурмин, Н.В. Туленков. - К.: МАУП, 2000. - 304 с.

 28. Управление маркетингом: теория, практика, информационные технологии. - М, 2002.

 29. Управление маркетингом: Учебное пособие / Под ред. Короткова А.В., Синяевой И.М. - М, 2005.

 30. Journal officiel de la République française . - № 17. - 2009.

 31. Journal officiel de la République française . - № 22. - 2009.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Диплом
573.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Маркетинговий аналіз фірми
Маркетинговий аналіз ТОВ Альтафарм
Маркетинговий аналіз товару AUDI TT
Маркетинговий аналіз ТДВ Пріттіс
Маркетинговий аналіз підприємства і ринку
Маркетинговий аналіз будівельної компанії
Маркетинговий аналіз магазину 9мм
Маркетинговий аналіз ринку велосипедів
Маркетинговий аналіз духів Escada
© Усі права захищені
написати до нас