Маркетингове дослідження ринку споживчих товарів і магазинів торгового дому Продсервіс

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Кафедра економіки і маркетингу
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
на тему: «Маркетингове дослідження ринку споживчих товарів і магазинів торгового дому« Продсервіс »
Виконав:
студент групи
економічного факультету
спеціальність:
Перевірив:
Харків-2007

Зміст
ВСТУП
1 ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
2 ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ збирати інформацію і ФОРМУЛЮВАННЯ ПОШУКОВИХ ПИТАНЬ
3 РОЗРОБКА ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ
3.1 Визначення складу спостережуваних змінних
3.2 Визначення джерел отримання інформації
3.3 Вибір методу збору інформації
3.4 Вибір методу запису і зберігання
4 ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІІ0
5 ЗАПИС, ПЕРЕВІРКА І ПЕРВИННА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ
6 АНАЛІЗ І ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ
7 ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
ДОДАТОК А. АНКЕТА, за якими проводиться ОПИТУВАННЯ

введення

Маркетинговий аналіз передбачає визначення та оцінку ринків підприємства і зовнішнього середовища маркетингу з метою виявлення привабливих можливостей, виявлення труднощів і слабких місць у роботі підприємства. Ефективний маркетинговий аналіз є необхідною умовою розробки планів маркетингу, але він також виконується в процесі їх реалізації і контролю. Інформація, необхідна для маркетингового аналізу, збирається в результаті проведення маркетингових досліджень, які проводяться в різних варіантах: опитування, спостереження, експерименти, а також - ряд якісних методів досліджень.
З точки зору Ф. Котлера, «маркетингові дослідження - систематичне визначення кола даних, необхідних у зв'язку зі стоячою перед фірмою маркетинговою ситуацією, їхній збір, аналіз і звіт про результати».
Дослідження ринку передбачає з'ясування його стану і тенденцій розвитку, що може допомогти виявити недоліки сьогоднішнього положення на ринку і підказати можливості і шляхи його поліпшення, але це, однак, тільки частина проблем, що визначають зміст маркетингових досліджень в цілому.
Усі маркетингові дослідження здійснюються в двох розрізах: оцінка тих або інших маркетингових параметрів для даного моменту часу й отримання їх прогнозних значень. Як правило, прогнозні оцінки використовуються при розробці як цілей і стратегія розвитку організацій в цілому, так і її маркетингової діяльності.

1 Визначення предмета дослідження
Торговий дім «Продсервіс» є торговою фірмою, яка спеціалізується на оптовій і роздрібній торгівлі продовольчими товарами в місті Харкові і Харківській області, причому основним ринком збуту (90%) є Харків. Суть проблеми ТД «Продсервіс» - це падіння товарообігу в 2005 і 2007 роках у порівнянні з попередніми періодами. Основною причиною падіння товарообігу менеджери ТД «Продсервіс» називають відсутність належного сервісу в магазинах, а також - відкриття і існування не далеко від них великих більш пристосовується конкурентів.
Нестабільність економіки, тиск конкурентів і фінансові труднощі власників фірми спричинили за собою закриття спочатку одного магазина в 2005 році, а потім і другого магазина - у 2006 році. Фірма була змушена обмежитися веденням оптових продажів і наявністю всього декількох магазинів у ряді віддалених від центру районів міста.
Перед маркетологами ТД «Продсервіс» постала проблема формування нової товарної стратегії фірми в умовах непередбачуваної інфляції, скорочення ринків збуту і посилення конкуренції. Крім того, необхідно відновлювати торговельну мережу роздрібних продажів, або створювати нові магазини.
З'явилася необхідність розвідувального дослідження з метою подальшого уточнення проблеми і виявлення різних аспектів ринкового попиту.
Проблема дослідження полягає у швидкому падіння роздрібних продажів, що викликала необхідність закриття двох магазинів фірми, які приносили до цього основний прибуток. Предмет - товари народного споживання.
Отже, метою даного дослідження є виявлення причин швидкого падіння попиту саме в магазинах «Продсервіс», а також - виявлення можливостей і перспектив відновлення торговельної мережі.

2 ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ збирати інформацію і ФОРМУЛЮВАННЯ пошукових питань
Визначення складу збирається інформації є найбільш важливим підготовчим етапом дослідження, так як саме від правильності його виконання залежить адекватність і ефективність результату всього дослідження. При формулюванні пошукових питань спираються на сукупність наявної інформації в даній області, джерелом якої можуть бути існуючі теорії, виробничий і управлінський досвід, або результати попереднього (проміжного) дослідження. Результати формулювання пошукових питань із запропонованими до них параметрами заносяться в таблицю 1.
Таблиця 1. Аналіз пошукових питань.
Пошуковий питання
Параметри
1. Яка частота покупок в продовольчих магазинах?
Кількість покупок в магазині на тиждень
2. Місця покупок основних товарів.
Ринки;
магазини;
дрібні торгові точки;
супермаркети самообслуговування.
3. Ступінь важливості для споживачів факторів, що впливають на покупку.
Вибір імпортних або вітчизняних товарів;
Важливість ціни, зовнішнього вигляду, якості, виробника.
4. Ступінь задоволеності торговою точкою
Оцінка задоволеності
5. Визначення цільової категорії споживачів
Пол;
Вік;
Дохід.

3 РОЗРОБКА ПЛАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ

3.1 Визначення складу спостережуваних змінних

Виходячи з визначеної у попередньому розділі складу інформації, що збирається необхідно скласти список змінних, які і будуть досліджуватися далі. Також визначається тип кожного з цих змінних і шкали їх вимірювання. Отримані дані заносяться в таблицю 2.
Таблиця 2. Визначення складу, що збирається.
Найменування змінної
Тип змінної
Шкала вимірювання змінної
Кількість покупок в магазині на тиждень
Зовні не виявляється
Інтервальна шкала, альтернативний питання
Місце покупок хлібобулочних виробів
Зовні не виявляється
Номінальна шкала, альтернативний питання
Місце покупок овочевої консервації
Зовні не виявляється
Номінальна шкала, альтернативний питання
Місце покупок м'яса та м'ясних продуктів
Зовні не виявляється
Номінальна шкала, альтернативний питання
Уподобання вітчизняним або імпортним товарам
Зовні не виявляється
Номінальна шкала, альтернативний питання
Важливість факторів, що впливають на купівлю
Зовні не виявляється
Порядкова шкала, закрите питання
Задоволеність торговою точкою
Зовні не виявляється
Пунктирна шкала, закрите питання
Пол
Безпосередньо спостережувана
Номінальна шкала, альтернативний питання
Вік
Безпосередньо спостережувана
Пропорційна шкала, альтернативний питання
Дохід
Безпосередньо спостережувана
Пропорційна шкала, альтернативний питання

3.2 Визначення джерел отримання інформації

Визначення джерел отримання інформації полягає у виявленні цільової аудиторії споживачів і визначенні вибірки, тобто кількості людей, яких необхідно опитати щоб отримати необхідні результати для проведення дослідження.
Цільова аудиторія споживачів складається з тих, хто постійно здійснює покупки продовольчих товарів у магазинах та інших торгових точках міста, тобто - практично все населення міста. Цю категорію можна дещо звузити, обмеживши її тими, хто проживає або постійно знаходиться поблизу магазинів торгового дому «Продсервіс». Опитування було обмежений відвідувачами трьох основних магазинів ТД «Продсервіс». Опитування проводилося з 17:00 до 19:00 (саме відвідуване час для постійних клієнтів) щодня протягом тижня. Критерієм відбору відвідувачів магазину служила покупка певного виду продукції (молоко, риба, м'ясні вироби, кондитерські вироби), тобто покупка повинна бути значущою і повинна говорити про те, що покупець розбирається в асортименті, і невипадково зайшов в магазин.
Обсяг вибірки визначається виходячи з ряду показників. По-перше, на нього впливає рівень довірливості α, за яким за допомогою спеціальної таблиці визначається нормоване відхилення z. Для даного випадку α = 99%, а отже z = 2,58. По-друге, впливає рівень варіації, який у цьому випадку приймається рівним 50%. По-третє, на нього впливає необхідна точність (допустима помилка). У даному випадку вона дорівнює 6%.
п = (2,58 2 * 50 * 50) / 6 2 = 463 чол.

3.3 Вибір методу збору інформації

Від сутності проблеми та рішень, прийнятих на попередніх етапах розробки плану дослідження залежить те, який метод збору інформації буде використано в дослідженні і дозволить одержати необхідний обсяг інформації.
Для маркетингового дослідження ринку продовольчих товарів в даному випадку найкращим чином підходить опитування
Опитування покупців ТД «Продсервіс» здійснювався шляхом анкетування, анкети були заздалегідь перевірені на предмет легкості розуміння питань, після анкетування проводилося хвилинне співбесіду (неструктуроване, один - два питання) для оцінки загального враження покупця від ТД «Продсервіс».

3.4 Вибір методу запису і зберігання

Запис та зберігання інформації проводяться з метою фіксації отриманих відповідей для розгляду їх у якості первинної інформації для даного дослідження, а також, можливо, для створення на її основі вторинної інформації, яку можна буде згодом використати даній фірмі самостійно або продати.
Анкета, використовувана для проведення дослідження, побудована з урахуванням всіх правил, що застосовуються для цього в маркетингу. Вона наведена в додатку А.
Питання повинні «перетинатися» з тими пошуковими питаннями, які потребують відповідей в ході дослідження. У зв'язку з цим корисно використовувати таблицю візуального контролю відповідності анкетних питань перевіряється пошуковим питань, де також вказується метод обробки отриманої на дане питання інформації. Це показано в таблиці 3.
Таблиця 3. Перевірка відповідності анкетних питань пошуковим.
Анкетні питання
Пошукові питання
1. Яка частота покупок в продуктових магазинах?
2. Місця покупок основних товарів.
3. Ступінь важливості для споживачів факторів, що впливають на покупку.
4. Ступінь задоволеності торговою точкою
5Определеніе цільової категорії споживачів
1.Як часто ви робите продуктові покупки в торг. точках?
Перехресне табулювання 1 / 2; 1 / 3
2. Де ви найчастіше купуєте хлебобул. вироби?
Перехресне табулювання 1 / 2
Просте табулювання
3. Де ви найчастіше купуєте овочі?
Перехрест. табулюючу. 1 / 3
Просте табулювання
4. Де ви купуєте м'ясні продукти?
Просте табулювання
5. Ви віддаєте перевагу купувати:
Просте табулювання
6. Оцініть важливість для вас наступних факторів
Просте табулювання
7. Оцініть вашу задоволеність магазином
Перехресне табулювання 7 / 10
8. Ваша стать
Просте табулювання
9. Ваш вік
Просте табулювання
10. Ваш дохід
Перехресне табулювання 7 / 10

4 ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ
Збір інформації проводився відповідно до встановлених раніше, на етапі планування дослідження, параметрами в магазинах торговельної мережі протягом декількох днів у вечірній час з п'яти до семи, як раз коли спостерігався найбільший наплив відвідувачів.
Відвідувачам видавалися складені раніше анкети, а після анкетування кожному задавався контрольний питання, що не впливає на обсяг і характер одержуваної інформації, але дає уявлення про щирість відповідей, правильності розуміння цілей анкетування, і ставлення до організації в цілому.

5 ЗАПИС, ПЕРЕВІРКА І ПЕРВИННА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ
На цьому етапі, що мають в якості мети повторну перевірку кожної заповненої анкети, передбачається виключення анкет, заповнених респондентами, які не належать до цільової групи споживачів, явно неповних або недбало і нерозбірливо заповнених; перевірку читаності відповідей і угруповання близьких відповідей на відкриті питання; перевірку змістовної ідентичності відповідей та порядку їх слідування; рішення проблеми відсутніх або непрямих відповідей.
У випадку даного дослідження можна відзначити, що повторна перевірка кожної анкети істотно спрощена тим, що задається після анкетування питання (або ряд питань) вже дозволяв визначити якість і достовірність одержуваної від кожного респондента інформації. У результаті, при вжитих заходах виявилося, що неправильно заповнених або неякісних анкет немає.
Таким чином, можна проводити кодування отриманих даних. Воно проводиться на основі составляемой книги кодів (табл. 3).
Таблиця 3. Книга кодів.

Найменування змінної
Код значення
-
Номер анкети (V1)
-
1
Кількість покупок в магазині на тиждень (V2)
1 - 5 і більше разів на тиждень
2 - 3 - 5 разів тиждень
3 - 2 - 3 разів тиждень
4 - 1 раз тиждень рідше
2
Місце покупок хлібобулочних виробів (V3)
1 - На ринку
2 - У магазині
3 - В найближчому кіоску
4 - У супермаркеті самообслуговування
3
Місце покупок овочевої консервації (V4)
4
Місце покупок м'яса та м'ясних продуктів (V5)
5
Уподобання вітчизняним або імпортним товарам (V6)
1 - переважно імпортні товари
2 - переважно вітчизняні товари
6
Важливість факторів, що впливають на купівлю (V7)
5 - дуже важливо;
4 - важливо;
3 - майже не важливо;
2 - не важливо;
1 - зовсім не важливо
Зовнішній вигляд товару (V7.1)
Ціна товару (V7.2)
Якість товару (V7.3)
Місце виготовлення (V7.4)
7
Задоволеність торговою точкою (V8)
5 - найвища оцінка; 4; 3; 2; 1 - найменша оцінка
8
Пол (V9)
1 - жіночий
2 - чоловічий
9
Вік (V10)
1 - 18 - 25; 2 - 26 - 35 3 - 36 - 45; 4 - 46 і більше
10
Дохід (V11)
1 - до 1500 грн.;
2 - 1501 - 3000 грн.;
3 - понад 3000 грн.
Таблиця 4. Коди значень
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7.1
V7.2
V7.3
V7.4
V8
V9
V10
V11
1
2
2
1
1
2
4
5
5
1
4
1
4
2
2
1
3
1
1
2
5
3
5
3
3
1
3
2
3
3
4
2
1
2
4
5
4
2
4
1
2
1
4
3
3
3
2
1
5
3
5
3
5
1
3
1
5
3
2
1
1
2
4
3
5
1
4
1
1
2
6
1
3
4
4
2
5
5
4
3
3
1
2
2
7
3
4
4
4
1
4
3
5
2
4
1
1
2
8
4
1
1
1
1
5
4
5
1
4
1
3
2
9
2
3
1
1
2
4
4
5
5
4
1
4
2
10
1
4
4
4
2
4
5
5
2
3
1
2
2
11
4
4
4
4
2
5
4
5
5
4
1
4
3
12
3
3
1
1
2
4
3
5
3
3
2
3
2
13
3
2
4
4
2
5
3
5
5
4
1
1
3
14
2
4
1
1
2
4
3
5
1
3
2
4
2
15
3
3
1
1
2
4
5
5
5
5
1
2
2
16
2
4
4
4
2
5
4
4
1
3
2
1
2
17
3
4
2
2
2
3
5
4
5
4
1
3
2
18
1
3
1
1
2
3
3
5
3
4
2
4
2
19
1
4
3
4
1
5
5
4
5
5
2
3
3
20
1
3
1
1
2
5
5
5
3
4
1
2
2
21
3
2
4
4
1
4
4
4
2
4
2
3
1
22
1
4
1
2
2
5
5
5
5
5
1
2
2
23
4
3
1
1
2
4
3
4
5
4
1
1
3
24
2
3
1
1
2
5
3
4
2
4
1
1
2
25
3
3
4
4
2
4
4
5
1
3
1
3
2
26
1
1
3
2
2
4
3
5
3
4
1
2
2
27
3
4
1
1
2
5
4
5
1
5
1
4
2
28
1
3
2
2
2
5
5
5
5
5
1
3
2
29
1
4
1
1
2
4
3
4
5
3
2
3
3
30
3
2
2
4
2
5
5
5
3
4
1
1
3
31
3
3
1
1
2
5
3
5
2
3
1
2
3
32
2
3
1
1
2
2
5
4
5
4
2
1
1
33
1
4
4
4
1
5
4
4
1
4
2
3
3
34
3
3
4
4
2
4
4
5
5
3
1
4
2
35
2
3
2
2
2
5
5
5
4
5
2
4
2
36
1
2
1
1
2
5
3
5
1
3
2
4
3
37
3
3
1
1
2
1
3
5
1
4
1
1
3
38
1
4
2
3
1
5
5
4
3
3
2
3
2
39
3
3
1
1
2
5
3
5
5
4
2
4
3
40
1
2
1
1
2
5
4
5
2
4
2
1
2

6 АНАЛІЗ І ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ
Після кодування та запису інформації на певних носіях слід етап обробки інформації, яка проводиться за допомогою елементарних методів статистичного аналізу, з яких основними є угруповання даних у таблиці (просте табулювання) і складання комбінованих таблиць, що демонструють взаємозв'язку і залежності однієї змінної від іншої (перехресне табулювання ).
Аналіз отриманих даних буде проводитися в порядку проходження анкетних питань.
Таблиця 5. Аналіз взаємозв'язку частоти покупок хлібобулочних виробів і місця їх здійснення.
Частота покупок
Місце покупки хлібобулочних виробів
Всього
На ринку
У магазині
У найближчому кіоску
У супермаркеті самообслуговування
5 і більше разів на тиждень
1
7
3
14
5
36
6
43
14
100
50
3
43
5
28
13
46
15
35
3 - 5 разів тиждень
0
0
0
0
4
57
3
43
7
100
0
0
0
0
22
10
23
8
18
2 - 3 разів тиждень
0
0
4
25
8
50
4
25
16
100
0
0
57
10
44
20
31
10
40
1 раз тиждень рідше
1
33
0
0
1
33
1
33
3
100
50
3
0
0
6
3
8
3
8
Всього
2
7
18
13
40
100
5
100
15
100
45
108
35
100
Отримані дані свідчать про те, що більшість опитаних - 45%, купують хлібобулочні вироби в найближчих до місця їх проживання кіосках. У той же час, досить великий відсоток респондентів вказали, що купують хлібобулочні вироби в супермаркетах самообслуговування.
При цьому, з числа опитаних найбільша кількість людей (35%) роблять покупки 5 разів на тиждень і частіше, і 40% - приблизно 2 - 3 рази на тиждень.
Зіставляючи співвідношення відповідей на два перехресних питання отримуємо, що найбільша кількість людей, а саме 20% купують хлібобулочні вироби у найближчому кіоску близько 2 - 3 разів на тиждень, а 15% опитаних роблять такі покупки не рідше 5 разів на тиждень і здійснюють їх у супермаркетах .
Таблиця 6. Аналіз взаємозв'язку частоти покупок овочів і місця їх придбання.
Частота покупок
Місце купівлі овочів
Всього
На ринку
У магазині
У найближчому кіоску
У супермаркеті самообслуговування
5 і більше разів на тиждень
7
50
2
14
2
14
3
21
14
100
33
18
33
5
67
5
30
8
35
3 - 5 разів тиждень
5
71
1
14
0
0
1
14
7
100
24
13
17
3
0
0
10
3
18
2 - 3 разів тиждень
7
44
3
19
1
6
5
31
16
100
33
18
50
8
33
3
50
13
40
1 раз тиждень рідше
2
67
0
0
0
0
1
33
3
100
10
5
0
0
0
0
10
3
8
Всього
21
6
3
10
40
100
48
100
15
100
8
100
23
100
Виявлено, що 48% цільової аудиторії купують овочі на ринках, хоча крім ринків, ще існує великий відсоток відповідей, відданих за купівлю овочів у супермаркетах самообслуговування - 23%.
40% опитаних закуповують овочі від 2 до 3 разів на тиждень, 35% - купують овочі 5 і більше разів на тиждень.
Отже, по 18% респондентів найчастіше купують овочі на ринку 2-3 рази на тиждень і більше 5 разів відповідно. По 13% купують овочі або 3-5 разів на тиждень на ринку, або від 2 до 3 разів на тиждень в супермаркетах самообслуговування.
Таблиця 7. Аналіз місць купівлі м'яса і м'ясопродуктів.
Відповідь
Абсолютна кількість відповідей
Відносна кількість відповідей,%
На ринку
21
52,5
У магазині
6
15
У найближчому кіоску
1
2,5
У супермаркеті самообслуговування
12
30
Отже, більше 52% відвідувачів магазинів «Продсервіс» воліють купувати м'ясо на ринках, а 30% - в супермаркетах самообслуговування. Лише 15% респондентів вважають за краще частіше всього брати м'ясо в магазині.
Таблиця 8. Аналіз переваг щодо імпортних і вітчизняних товарів.
Відповідь
Абсолютна кількість відповідей
Відносна кількість відповідей,%
переважно імпортні товари
7
17,5
переважно вітчизняні товари
33
82,5
Видно, що більшість, що становить 83% опитаних вважають за краще купувати переважно вітчизняні товари.
Оцінка важливості наступних факторів
зовсім не важливо
не важливо;
майже не важливо;
важливо;
дуже важливо;
Середня оцінка
1
2
2,5 3
4
5
Зовнішній вигляд товару
4,35
Ціна товару
3,95
Якість товару
4,7
Місце виготовлення
3
Малюнок 1. Змієподібна діаграма. Аналіз оцінок важливості ряду факторів при покупках.
Дана змієподібна діаграма, побудована за отриманими в ході анкетування даними, показує що найбільш важливими факторами для споживачів є якість товару (4,7 бала), його зовнішній вигляд, тобто упаковка, форма і т. п. (4, 35 бала), а також з невеликим відривом - ціна на товари (3,95 бали). Найменший бал отримав фактор місця виготовлення товару, хоча і його оцінка (3 бали) - вище середньої.
Таблиця 9. Аналіз оцінок задоволеності магазином «Продсервіс» за категоріями доходу.
Вік
Оцінка задоволеності
Всього
1 бал
2
3
4
5
до 1500 грн.;
0
0
0
0
0
0
3
75
1
25
4
100
0
0
0
0
0
0
14
8
14
3
10
1501 - 3000 грн.;
0
0
0
0
10
48
11
52
0
0
21
100
0
0
0
0
83
25
52
28
0
0
53
понад 3000 грн.
0
0
0
0
2
13
7
47
6
40
15
100
0
0
0
0
17
5
33
18
86
15
38
Всього
0
0
12
21
7
40
0
0
0
0
100
30
100
53
100
3
100
Найбільша кількість респондентів (53%) оцінили магазин «Продсервіс» на «4»: з них - 28% всієї вибірки належать до середньої категорії доходів від 1501 до 3000 грн, а 18% - з доходом вище 3000 грн. Також, 25% всієї вибірки з респондентів, які мають середній дохід поставили досліджуваного магазину оцінку «3».
Таблиця 10. Аналіз статевої структури покупців.
Відповідь
Абсолютна кількість відповідей
Відносна кількість відповідей,%
жіночий
26
65
чоловічий
14
35
Таблиця 11. Аналіз вікової структури покупців.
Відповідь
Абсолютна кількість відповідей
Відносна кількість відповідей,%
18 - 25
10
25
26 - 35
8
20
36 - 45
12
30
46 і більше
10
25
Таким чином, серед покупців продуктів у досліджуваних магазинах переважають жінки (65%). Найбільша кількість покупців знаходяться вікової категорії від 36 до 45 років, хоча всі категорії віків тут розподілилися в приблизно однаково сумірних межах.

7 ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
За даними дослідження та аналізу взаємозв'язку частоти покупок хлібобулочних виробів і місця їх здійснення, був зроблений висновок про існування двох груп споживачів: тих, хто купують дані товари 2 - 3 рази на тиждень в кіосках, що знаходяться в безпосередній близькості від їх місця проживання (20% ), і категорію, що купують ці товари частіше в супермаркетах самообслуговування (15%), що може бути пояснено можливістю власників таких збутових мереж вибирати найбільш оптимальне розташування супермаркету для великої кількості споживачів, так що вони можуть відвідувати його майже кожен день.
Що стосується овочів, то більшість людей (по 18%) їх купують або 2-3 або більше 5 разів на тиждень на ринках. Це говорить про те, що покупка даної категорії товарів на ринку забезпечує покупцям більше переваг (виграш в ціні, можливість зниження ціни, перевага перед магазином у можливості вибору товару, велике число конкурентів), ніж інші місця їх продажу. Хоча і в цій категорії товарів воліють супермаркети досить велика кількість людей - 23%.
Щодо м'яса і м'ясопродуктів також можна сказати, що більшість опитаних вважають за краще купувати його на ринках - 52%, а 30% - в супермаркетах.
Таким чином, за що досліджувався основними категоріями товарів було виявлено, що жодну з них споживачі не воліють купувати в магазинах. Основними конкуруючими організаціями по всіх категоріях товарів окрім ринків та кіосків (у разі хліба) є також супермаркети самообслуговування. До цього факту можна додати також і те, що на місцях двох закрилися магазинів «Продсервіс» тепер знаходяться діючі супермаркети.
Щодо переваг між імпортними та вітчизняними виробами, - в цілому віддається перевагу вітчизняним виробам, покупці виділяють їх, як більш якісні і екологічно чисті.
Можна констатувати, що для середнього покупця ТД «Продсервіс» першорядними факторами є зовнішній вигляд товару (упаковка) і якість (рис. 1.), Це взаємопов'язані показники, тому що зовнішній вигляд, дизайн упаковки, її зручність для споживача асоціюються у покупця з якістю самого товару. Якість продуктів харчування стоїть на першому місці зі зрозумілих причин, так як воно безпосередньо впливає на здоров'я покупців.
Торгові точки мережі «Продсервіс» в цілому оцінюються позитивно, але середня оцінка не дуже висока - 3,9 балів. Це говорить про необхідність внесення змін у діяльність фірми на роздрібному ринку, щоб уникнути повної втрати цього сегмента ринку.
Як видно з наведених даних (табл. 10, табл. 11.), Основна маса покупців - це жінки різного віку. З цього при просуванні продовольчих товарів має сенс враховувати жіночу психологію, робити основний упор на зовнішній вигляд товару, звертати увагу на затишок який він створює в сім'ї і на характеристики, які сприяють поліпшенню здоров'я, зокрема, наприклад, - зниженню ваги. Для чоловіків необхідно сформувати широкий асортимент напівфабрикатів швидкого приготування.
Необхідно також відзначити, що в силу появи тенденції переходу багатьох покупців на здійснення покупок в супермаркетах самообслуговування, має сенс скопіювати всі вагомі переваги цього виду (як то самообслуговування, відсутність витрат на великий штат продавців відділів, можливість розміщення більшої асортименту, можливість обслуговування більшої кількості споживачів , і т.п.) при відкритті нових торгових точок фірми, або при реанімації старих.

список джерел інформації

1. Белявський І.К. Маркетингове дослідження: інформація, аналіз, прогноз: Уч. посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 320с.
2. Голубков Е. Маркетингові дослідження: теорія, методологія і практика (2-е вид.). - М.: Финпресс, 2000. - 446 с.
3. Косенков С.І. Маркетінговi дослiдження. - К.: Скарби, 2004. - 464 с.
4. Маркетингові Дослідження. Навч.-метод. посіб. / За ред. А. Войчак - Київ.: КНЕУ, 2001. - 106 с.
5. Парсяк В.Н. Маркетингові дослідження. - К.: Наук. думка, 1995. - 145С.
6. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: методи і технології. - Дніпропетровськ: Арт-Прес, 1998. - 136 с.
7. Старостіна А.О. Маркетингові Дослідження. Практичний аспект. - К.: Наукова думка, 1998. - 256 с.
8. Черчілль Г. Маркетингові дослідження. - СПб.: Питер, 2001. - 752 с.

Додаток А

Анкета, за якою проводилося опитування

Здравствуйте,
Торговий дім «Продсервіс» проводить опитування думки споживачів щодо покупок продовольчих товарів. Ми просимо вас відповісти на кілька питань. Ваші відповіді дуже допоможуть нам.
Обраний вами варіант відповіді позначайте будь-яким зручним для вас значком, не змінюючи його протягом відповідей.
1. Як часто ви робите продуктові покупки в різних торгових точках?
¡5 і більше разів на тиждень
¡3 - 5 разів тиждень
¡2 - 3 разів тиждень
¡1 раз тиждень рідше
2. Де ви найчастіше купуєте хлібобулочні вироби (якщо не в магазині «Продсервіс»)?
¡На ринку
¡У магазині
¡У найближчому кіоску
¡У супермаркеті самообслуговування
3. Де ви найчастіше купуєте овочі (якщо не в магазині «Продсервіс»)?
¡На ринку
¡У магазині
¡У найближчому кіоску
¡У супермаркеті самообслуговування
4. Де ви найчастіше купуєте м'ясні продукти (якщо не в магазині «Продсервіс»)?
¡На ринку
¡У магазині
¡У найближчому кіоску
¡У супермаркеті самообслуговування
5. Ви віддаєте перевагу купувати:
¡Переважно імпортні товари
¡Переважно вітчизняні товари
6. Оцініть важливість для вас наступних факторів при купівлі продовольчих товарів:
Дуже важливо
Важливо
Майже не важливо
Не важливо
Зовсім важливо
Зовнішній вигляд товару
Ціна товару
Якість товару
Місце виготовлення
7. Оцініть вашу задоволеність магазином, який ви щойно відвідали за 5-бальною шкалою (5 - найвища оцінка; 1 - найменша оцінка)
8. Ваша стать:
¡Жіночий ¡чоловічий
9. Ваш вік:
¡18 - 25 ¡26 - 35 ¡36 - 45 ¡46 і більше
10. Ваш дохід:
¡До 1500 грн. ¡1501 - 3000 грн. ¡Понад 3000 грн.
Дякуємо за надану вами інформацію, бажаємо приємних покупок!
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
320.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Маркетингове дослідження ринку квіткових магазинів і магазину Lilija
Маркетингове дослідження товарів конкурентів на прикладі ринку стільникових телефонів
Маркетингове дослідження ринку металопластикових вікон і товарів фірми Віконний двір
Аналіз ринку споживчих товарів на прикладі ринку безалкогольних напоїв
Маркетингове дослідження споживчих переваг у сфері туризму з метою відкриття філії
Маркетингове дослідження споживчих переваг у сфері СD носіїв для відкриття нового
Маркетингове дослідження споживчих переваг у сфері СD-носіїв для відкриття нового
Маркетингове дослідження на прикладі торгового підприємства Торгсвязь
Хімічний склад матеріалів дослідження впливу на якість споживчих товарів
© Усі права захищені
написати до нас