Маркетингове дослідження ринку будівельних матеріалів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ДИПЛОМНА РОБОТА

З дисципліни «Маркетинг»

Тема: «Маркетингове дослідження ринку будівельних матеріалів»

ЗМІСТ

Анотація

Введення

1 Теоретична частина. Проведення маркетингового дослідження ринку

1.1 Основні напрями і методи маркетингових досліджень

1.2 Поняття, класифікація та структура ринків

1.3 Дослідження ринку. Цілі і завдання

2 Дослідницька частина. Розробка стратегії фірми

2.1 Розробка місії Торгового Дому "Прем'єр"

2.2 Розробка стратегічних орієнтирів ТД "Прем'єр"

2.3 Аналіз і оцінка зовнішнього середовища діяльності фірми

2.4 Визначення стратегії фірми

2.5 Проведення маркетингового дослідження та аналіз отриманих даних

3 Проектна частина. Розробка плану маркетингу

3.1 Розробка товарної політики

3.2 Розробка цінової політики

3.3 Розробка збутової політики

3.4 Розробка комунікаційної політики

3.5 Складання кошторису витрат і планованих фінансових результатів

3.6 Визначення параметрів контролю маркетингової діяльності в ТД "Прем'єр"

Висновок

Список використаної літератури

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Анотація

У представленій курсовій роботі наведено результати маркетингового дослідження ринку будівельних матеріалів г.Абакана. Дані дослідження були проведені з метою сегментування основних груп клієнтів, що користуються послугами фірм на ринку будівельних послуг для виявлення найбільш перспективних з них. Час проведення маркетингового дослідження - грудень 2008 року. Місце проведення дослідження - ТД «Прем'єр», що знаходиться в м. Абакані. Маркетингове дослідження було проведене шляхом опитування клієнтів магазину ТД «Прем'єр».

Курсова робота складається з трьох частин. Перша частина курсової роботи є теоретичною. У ній розглянуті основні теоретичні аспекти проведення маркетингових досліджень, такі як:

У другій частині курсової роботи була розроблена стратегія розвитку магазину будматеріалів ТД «Прем'єр». Для визначення стратегії була розроблена місія цієї організації сфери послуг, її філософія, основні цінності і цільові орієнтири. Крім цього були розглянуті основні можливості і способи здійснення діяльності, бажаний імідж фірми. У даній частині курсової роботи наведені результати проведеного маркетингового дослідження, основні з яких:

 • виділення найбільш перспективних сегментів потенційних споживачів сфери будівельних послуг;

 • аналіз і оцінка зовнішнього середовища діяльності Торгового Дому і виявлення чинників, що впливають на його діяльність;

 • аналіз стратегічних альтернатив розвитку ТД «Прем'єр» і вибір оптимальної стратегії розвитку.

Третя частина курсової роботи є проектної. У ній розглянуто проведення маркетингових політик на підприємстві, а складання кошторису витрат і планованих фінансових результатів дозволило визначити плановану прибуток ТД «Прем'єр» від реалізації будівельних послуг на період з січня 2009 по січень 2010рр. Крім усього іншого, була розроблена система контролю за виконанням плану маркетингу на підприємстві.

На закінчення курсової роботи наведені висновки за результатами проведеного маркетингового дослідження та надано рекомендації щодо оптимізації ринку будівельних послуг.

ВСТУП

Для досягнення успіху в бізнесі не існує готових рецептів, тим цікавіше розглядати приклади успішної ринкової діяльності. На сучасному російському ринку присутні тисячі підприємств, виробників і постачальників роздрібних товарів.

Для всіх лідерів ринку можна виділити дві загальні риси. По-перше, постановка амбіційних цілей і, по-друге, ретельна розробка і подальше впровадження маркетингової стратегії. Без перебільшення можна сказати, що розробка стратегії - це мистецтво, яким володіють успішні підприємці. Компанії повинні чітко уявляти, які товари і для яких споживачів вони повинні виводити на ринок.

Мета маркетингової діяльності цих підприємств - отримання певних комерційних результатів за допомогою найбільш ефективного управління власними ресурсами, задовольняючи потреби замовників ефективніше, ніж конкуренти. Ринок поступово насичується, досягнення стратегічних цілей можливе лише на базі побудови довгострокових, довірчих відносин з споживачами та учасниками збутових мереж. Який товар продавець повинен надавати споживачеві? Чим точніше буде спрямовано інформаційний вплив на споживача, тим вищою буде економічна ефективність. Особливий інтерес представляє аналіз ринкової діяльності підприємств-лідерів у сфері продажів оздоблювальних матеріалів.

При наявності жорсткої конкуренції, головне завдання системи управління збутом на цих підприємствах - забезпечити завоювання та збереження організацією кращою частки ринку і домогтися переваги над конкурентами. Тут збут продукції повинен розглядатися під принципово іншим кутом зору - через призму ринкового попиту і пропозиції. Для виживання в ринкових умовах вітчизняні товаровиробники повинні виробляти те, що продається, а не продавати те, що вони виробляють. Якщо діяч ринку добре попрацював над такими розділами маркетингу, як виявлення споживчих потреб, розробка придатних товарів і встановлення на них відповідної ціни, налагодження системи їх розподілу й ефективного стимулювання, то товари напевно підуть легко.

У господарській діяльності будь-якої організації основними питаннями є постачання, виробництво і збут готової продукції; остання, має на увазі закінчені виробництвом на даному підприємстві вироби, роботи і послуги, які можуть бути запропоновані ринку як товари. Робота підприємств в нових економічних умовах передбачає реструктурування всіх функціональних сфер діяльності господарюючих суб'єктів, але головним чином це стосується сфери збуту готової продукції

Зараз неможливо уявити собі споживача, який би не брав участі у придбанні будівельних матеріалів. Сучасні матеріали не тільки докорінно змінили стиль життя практично кожного споживача, як приватного, так і організацій та підприємств, а й стиль роботи, забезпечуючи ефективність діяльності.

Величезна кількість всіляких будівельних матеріалів, пропонованих на сучасному ринку, створює значні проблеми в їх правильному застосуванні та інтегрування. Комплекс набору будівельного матеріалу повинен бути не тільки технічно сучасним, але і оптимальним за складом, чітко орієнтованим на вирішення Ваших завдань і підкріпленим потужної екологічної підтримкою.

Таким чином, стає очевидною актуальність обраної теми курсової роботи «Маркетингове дослідження ринку будівельних матеріалів». Ця курсова робота присвячена маркетинговим дослідженням ринку будівельних матеріалів м. Абакана.

Метою дослідження є отримання і аналіз первинної інформації для виявлення факторів, що впливають на вибір потенційними клієнтами - фізичними особами Торгового Дому для задоволення ними необхідних запитів. Для досягнення поставленої мети в курсовій роботі вирішувалися наступні завдання:

 • розглянути теоретичні основи проведення маркетингових досліджень;

 • дати поняття класифікації та структурі ринку;

 • досліджувати ринок, його цілі і завдання;

 • розглянути місію підприємства, його орієнтири стратегії;

 • дати оцінку зовнішньому середовищі підприємства;

 • провести маркетингове дослідження і проаналізувати отримані дані;

 • розробити політики маркетингу;

 • скласти кошторис витрат і фінансових результатів;

 • визначити параметри контролю маркетингової діяльності ТД «Прем'єр»

Об'єктом курсової роботи є ринок будівельних матеріалів м. Абакана. Предмет курсової роботи - маркетингові дослідження даного ринку.

Методологічною і теоретичною основою даного дослідження були перекладні праці західних вчених, а також праці провідних російських учених у галузі маркетингових досліджень, статистичні та оперативні дані підприємств сфери будівельних послуг, а також результати проведеного маркетингового дослідження.

1 Теоретична частина. ОСНОВИ Проведення маркетингового дослідження ринку

1.1 Основні напрями і методи маркетингових досліджень

Щоб зрозуміти клієнтів фірми, її конкурентів, ділерів і т.п., жодному діячеві ринку не обійтися без маркетингових досліджень.

До обов'язків будь-якого керівника входить прийняття рішень. Наскільки вони будуть правильними, залежить від точності представленої йому інформації. Для того, щоб зібрати необхідну інформацію треба провести маркетингові дослідження. Ігнорування цього правила загрожує серйозними наслідками.

Маркетингові дослідження є функцією, яка пов'язує організацію зі споживачами через інформацію. Інформація використовується для виявлення і визначення можливостей і проблем маркетингу; розробки й уточнення, оцінки і контролю виконання маркетингових заходів; вдосконалення розуміння маркетингу як процесу.

Дане визначення вказує на те, що в ході маркетингових досліджень організація отримує інформацію для її використання і служить надійною інформаційною базою для планування, вирішення проблем і управління (контролю).

До складу добре спланованої системи маркетингової інформації входять чотири допоміжні системи. Перша - система внутрішньої звітності, що відображає показники поточного збуту, суми витрат, обсяги матеріальних запасів, рух готівки, дані про дебіторську та кредиторську заборгованості. Багато фірм створили досконалі системи внутрішньої звітності на основі ЕОМ, які забезпечують отримання більшого обсягу всебічної інформації в більш короткі терміни. Друга - система збору зовнішньої поточної маркетингової інформації, яка поставляє керівникам маркетингу повсякденну інформацію про події, що відбуваються в комерційному середовищі. Добре навчений штат продавців, спеціальні співробітники, що відповідають за збір інформації, покупка відомостей у централізованих постачальників даних і установа спеціального підрозділу по збору інформації - все це може сприяти підвищенню якості зовнішньої поточної маркетингової інформації, що надходить у розпорядження керівництва фірми. Третя - система маркетингових досліджень, покликана забезпечити збір інформації, актуальною з точки зору стоїть перед фірмою конкретної маркетингової проблеми. Відділами маркетингових досліджень розпоряджаються три чверті всіх великих компаній. Четверта - система аналізу маркетингової інформації, що використовує сучасні методики статистичної обробки даних і моделі, що полегшують діячам ринку процес прийняття оптимальних маркетингових рішень. Постійно росте число компаній, що мають статистичні банки і банки моделей.

Маркетингове дослідження - процес, що складається з п'яти основних етапів, які включають в себе: виявлення проблем і формулювання цілей дослідження; відбір джерел інформації; безпосередньо сам збір інформації, аналіз зібраної інформації; подання отриманих результатів.

На першому етапі керівник по маркетингу і дослідник повинні чітко визначити проблему й узгодити цілі дослідження. «Добре певна проблема - це вже півдороги до її вирішення». Після цього керуючий повинен сформулювати цілі дослідження. Приклад постановки мети дослідження: знайти зростаючий сегмент ринку, попит якого не задоволений і, на якому можна успішно конкурувати. Цілі ці можуть бути пошуковими, тобто передбачати збір якихось попередніх даних, що проливають світло на проблему, а можливо, і допомагають виробити гіпотезу. Вони можуть бути також описовими, тобто передбачати опис певних явищ. Бувають і експериментальні цілі, тобто передбачають перевірку гіпотези про якийсь причинно-наслідкового зв'язку.

На другому етапі необхідно визначити вид цікавій для замовника інформації та шляхи його найбільш ефективного збору. Дослідити може збирати вторинні або первинні дані ті й інші одночасно.

Вторинні дані - інформація, яка вже десь існує, будучи зібраною, раніше для інших цілей. Первинні дані - інформація, зібрана вперше для якої-небудь конкретної мети.

Більшість маркетингових досліджень передбачає збирання первинних даних. На жаль, для деяких керуючих збір первинних даних зводиться до вигадування кількох питань і відшукування ряду осіб, у яких можна взяти інтерв'ю. А адже дані, зібрані подібним чином, можуть виявитися даремними або що вводять в оману. Так що для збору первинних даних найкраще розробити спеціальний план. На 2 наводиться план, що вимагає попередніх рішень щодо методів дослідження, знарядь дослідження, плану складання вибірки, способів зв'язку з аудиторією. Існує три способи збору первинних даних, а саме спостереження, експеримент, опитування (2).

Спостереження - один з можливих способів збору первинних даних, коли дослідник веде безпосереднє спостереження за людьми і обстановкою.

Інший спосіб збору даних - експеримент. Експериментальне дослідження вимагає відбору порівняних між собою груп суб'єктів, створення для цих груп різної обстановки, контролю за змінними складовими і встановлення ступеня значимості спостережуваних розходжень. Мета такого дослідження - розкрити причинно-наслідкові відносини шляхом відсівання суперечливих пояснень результатів спостереження.

Опитування стоїть на півдорозі між спостереженням та експериментом. Спостереження найкраще підходить для пошукових досліджень, експеримент - для виявлення причинно-наслідкових зв'язків, тоді як опитування найбільш зручний при провидіння описових досліджень. Фірми проводять опитування, щоб отримати інформацію про знання, переконаннях та вподобання людей, про ступінь їх задоволеності тощо, а також для вимірів міцності свого становища в очах аудиторії.

Знаряддя дослідження. При зборі первинних даних у дослідників маркетингу є вибір із двох основних знарядь дослідження, якими є анкети і механічні пристрої.

Анкета - найпоширеніше знаряддя дослідження при зборі первинних даних. У широкому змісті анкета - це ряд питань, на які опитуваний повинен дати відповіді. Анкета - інструмент дуже гнучкий у тому сенсі, що питання можна задавати безліччю різних способів. Анкета вимагає ретельної розробки, випробування й усунення виявлених недоліків до початку її широкого використання. У недбало підготовленій анкеті можна завжди знайти цілий ряд помилок. У ході розробки анкети дослідник маркетингу вдумливо відбирає питання, які необхідно задати, вибирає форму цих питань, їх формулювання і послідовність. Самі звичайні помилки - постановка питань, на які неможливо відповісти, на які не захочуть відповідати, які не вимагають відповіді, і відсутність питань, на які варто було б обов'язково одержати відповіді. Кожне питання потрібно перевірити з погляду внеску, який він вносить у досягнення результатів дослідження. Питання, що представляють собою просто дозвільний інтерес, варто опускати, оскільки вони затягують процедуру і діють опитуваним на нерви.

Форма питання може вплинути на відповідь. Дослідники маркетингу виділяють два типи питань: закриті і відкриті. Закриті питання включають в себе всі можливі варіанти відповідей, і опитуваний просто вибирає один з них. Відкрите питання дає опитуваним можливість відповідати своїми словами. Відкриті питання ставлять у самих різних формах. Формулювання питання також вимагає обережності. Дослідник повинен користуватися простими, недвозначними словами, які не впливають на напрямок відповіді. До початку широкого використання питання варто попередньо випробувати.

Хоча анкета є найпоширенішим знаряддям дослідження, в маркетингових дослідженнях знаходять застосування і різного роду механічні пристрої. Для вимірів інтенсивності інтересу або почуттів опитуваного при контакті з конкретним рекламним оголошенням або зображенням використовують гальванометри. Гальванометр фіксує найменше виділення поту, якими супроводжуються емоційне збудження. Прилад під назвою тахістоскоп експонує для опитуваного рекламне оголошення в інтервалі витримок від менш ніж в одну соту секунду до декількох секунд. Після кожного показу опитуваний розповідає про все, що встиг побачити й запам'ятати. Застосовується і спеціальний апарат для фіксації руху очей, за допомогою якого визначають, на які ділянки падає погляд у першу чергу, як довго затримується він на певних ділянках і т.д. Електронний пристрій під назвою аудіметрів, що підключається до телевізора в будинках опитуваних, фіксує відомості про всі його включеннях і каналах, на які налаштований.

Складання плану вибірки. Вибірка - сегмент населення, покликаний уособлювати собою населення в цілому. Дослідник маркетингу повинен розробити такий план складання вибірки, завдяки якому відібрана сукупність відповідала б завданням, які стоять перед дослідженням. Для цього необхідно прийняти три рішення.

Перше: кого опитувати? Відповідь на це питання не завжди очевидний.

Друге: яка кількість людей необхідно опитати? Великі вибірки надійніше невеликих, але для отримання точних відповідей досліднику зовсім необов'язково опитувати більше 1% населення. Наприклад, торговим працівникам населеного пункту, необхідно знати, скільки чоловіків, проживають у цьому місті, користуються електробритвами. Опитати всіх неможливо, тому краще провести вибіркове опитування. Але скільки людей питати? Якщо про генеральної сукупності нічого не відомо (наприклад, ми не знаємо навіть, скільки голиться чоловіків проживають у місті), то розрахунок необхідного обсягу вибірки здійснюють за формулою:

n = p * q * t * t / (p 2 - p 1),

де «n» - необхідний обсяг вибірки

«Р» - частка чоловіків, що користуються електробритвою

«Q» - частка чоловіків не користуються електробритвою (q = 1 - p)

дельта «p» - що допускається помилка вибірки (в даному випадку беремо + - 5%)

«T» - коефіцієнт, що залежить від імовірності, з якою гарантується задана точність вибірки (дається в спеціальній таблиці, в даному випадку t = 2)

n = 0,5 * 0,5 * 4 / 0,0025 = 1 / 0, 0025 = 400 чол.

Таким чином, у нашому прикладі необхідний обсяг вибірки складає 400 осіб.

Третє: яким чином слід відбирати членів вибірки? Для цього можна скористатися методом випадкового відбору. Можна відбирати їх по ознаці приналежності до певної групи чи категорії, такий, як вікова група або факт проживання в певному районі. Або ж відбір може грунтуватися на інтуїції дослідника, який відчуває, що саме ці особи можуть бути гарними джерелами інформації.

Способи зв'язку з аудиторією. Коли вступити в контакт з членами вибірки? По телефону, поштою або по засобах особистого інтерв'ю.

Інтерв'ю по телефону - кращий метод швидкого збору інформації. У ході його інтерв'юер має можливість роз'яснити незрозумілі для опитуваного питання. Два основних недоліки телефонних інтерв'ю: опитувати можна тільки тих, у кого є телефон, і бесіда повинна бути короткої за часом і носити занадто особистого характеру.

Анкета, розсилається поштою, може бути кращому засобом вступу в контакт з особами, які або не погодяться на особисте інтерв'ю, або на їх відповідях може позначитися вплив інтерв'юера. Однак поштова анкета вимагає простих, чітко сформульованих питань, а відсоток і / або швидкість повернення таких анкет зазвичай низькі.

Особисте інтерв'ю - самий універсальний із трьох методів проведення опитування. Інтерв'юер може не тільки поставити більше питань, але й доповнити результати бесіди своїми особистими спостереженнями. Особисте інтерв'ю - найдорожчий із трьох методів і вимагає більш ретельного адміністративного планування і контролю. Особисті інтерв'ю бувають двох видів - індивідуальні та групові.

Розробивши проект дослідження, необхідно зібрати інформацію. Як правило, це найдорожчий і багате помилками етап дослідження. При проведенні опитувань встають відразу чотири великі проблеми. Деяких опитуваних може не виявитися ні будинку, ні на роботі, і спробу вступити з ними в контакт доведеться повторювати. Інші можуть відмовитися брати участь в опитуванні. Треті можуть відповідати упереджено або нещиро. І нарешті, упередженим і нещирим може виявитися сам ведучим.

При проведенні експериментів дослідженням потрібно уважно стежити за відповідністю один одного експериментальних і контрольних груп, не чинити на учасників впливу своєю присутністю, давати інструкції абсолютно однаковим способом і стежити за дотриманням всіх інших умов.

Наступний етап маркетингового дослідження - витяг із сукупності отриманих даних найбільш важливих відомостей і результатів. Дослідник зводить отримані дані в таблиці. На основі цих таблиць виводять або розраховують такі показники, як розподіл Зокрема, середні рівні і ступінь розсіювання. Потім дослідник в надії отримати додаткові відомості обробляє отримані дані за допомогою сучасних статистичних методик та моделей прийняття рішень, застосовуваних у системі аналізу маркетингової інформації.

Дослідник не повинен приголомшувати керівників з маркетингу кількістю і витонченістю використаних ним статичних методик. Це лише заплутає керуючих. Треба тільки уявити основні результати, потрібні керівництву фірми для прийняття головних, насущних маркетингових рішень. Дослідження корисно, коли воно сприяє зменшенню невизначеності, з якою зіткнулися фахівці маркетингу.

Дослідження маркетингу являють собою збір, обробку та аналіз даних з метою зменшення невизначеності, супутньої прийняттю маркетингових рішень. Дослідженням піддаються ринок, конкуренти, споживачі, ціни, внутрішній потенціал підприємства. Основою досліджень маркетингу служать загальнонаукові і аналітико-прогностичні методи.

Дослідження ринку - найпоширеніше направлення у маркетингових дослідженнях. Воно проводиться з метою отримання даних про ринкові умови для визначення діяльності підприємства. Як підкреслюють фахівці, без ринкових досліджень неможливо систематично збирати, аналізувати і зіставляти всю інформацію, необхідну для прийняття важливих рішень, пов'язаних з діяльністю на ринку, вибором ринку, визначенням обсягу продажів, прогнозуванням і плануванням ринкової діяльності.

1.2 Поняття, класифікація та структура ринків

Ринок як економічне явище виник давно (приблизно в VII ст. До н.е.) - з появою суспільного поділу праці і товарного виробництва. Як тільки люди стали спеціалізуватися у своїй діяльності, тобто одні займатися полюванням, інші - рибним ловом, одні - скотарством, а інші - землеробством, виникла об'єктивна необхідність в обміні продуктами. Можна вважати, що в момент першого такого обміну об'єктивно виник ринок. Звертаючись до поняття «ринок», можна виділити два основних підходи до його трактування.

Перше грунтується на виділенні політико-ідеологічного і філософського змісту ринку та ринкових відносин, коли в якості основних характеристик ринку розглядаються:

 • ринок як спосіб організації суспільного виробництва, заснований на свободі підприємництва і обмеженій ролі держави і в цій своїй якості протистоїть способам організації, що спирається на застосування методів централізованого планування і адміністративного регулювання. У даному випадку підкреслюється протистояння принципів, що лежать в основі цих двох способів, хоча в реальному житті можна спостерігати форми господарського управління, що базуються на поєднанні тих чи інших методів;

 • ринок як спосіб поведінки господарських суб'єктів, що визначає критерії прийнятих ними рішень і характер відносин між суб'єктами («ринкову поведінку»);

 • ринок як спосіб мислення, що формує відповідний світогляд учасників господарської діяльності («ринкове мислення»).

Другий підхід до трактування поняття ринку грунтується на виділенні його конкретно-економічного змісту. У цьому випадки ринок розглядається, насамперед, як механізм, що дозволяє визначити співвідношення попиту і пропозиції на різні види товарів і послуг.

Ну що ж таке «ринок»? Ринок - система економічних (господарських) відносин, що складаються між господарюючими суб'єктами з приводу купівлі-продажу товарів, послуг та інших об'єктів, система зв'язків між окремими самостійно приймають рішення учасниками господарського обороту. Ринок розвивається на основі дії економічних законів вартості, попиту і пропозиції та конкуренції.

Структура ринку - це спосіб організації ринку, який надає найбільший вплив на поведінку фірм і споживачів.

Ринки поділяються за різними ознаками: в залежності від об'єктів купівлі-продажу ринок поділяється на:

 • ринки товарів і послуг

 • ринки факторів

 • фінансовий ринок

Ринок товарів і послуг за економічним призначенням об'єктів купівлі-продажу підрозділяється на:

 • ринок споживчих товарів і послуг (товарів широкого вжитку). Специфіка дослідження ринку споживчих товарів, пов'язана з тим, що ці товари розраховані на індивідуальних споживачів; Велика увага в таких дослідженнях приділяється вивченню смаків, бажань, поведінки споживачів.

Ринок товарів і послуг можна так само класифікувати за матеріально-речовій формі:

а) общегрупповой: за групами товарів (послуг): продукти харчування; непродовольчі товари; предмети тривалого користування; послуги;

б) груповий - за групами товарів (послуг): радіотовари; одяг, меблі і т.д.

в) видовий - за видами товарів кожної групи: телевізори; пальто чоловічі; сукні легкі і т.д.

 • ринок товарів виробничого призначення - ринок, на якому купуються і продаються товари і послуги, які використовуються надалі при виробництві товарів або послуг, що продаються, що здаються в оренду або що поставляються іншим споживачам. Характерною особливістю цього ринку є їх тісний зв'язок з виробничим процесом. Особливу увагу тут приділяється взаємозв'язку потенційних покупців і виробників товару.

 • ринок сировинних ресурсів поширює свою дію на всі матеріально-технічні об'єкти, безпосередньо беруть участь у суспільному виробництві, використовуються в процесі виготовлення продукції, виконання робіт, здійснення послуг. Цей величезний за масштабами об'єктів і їх вартості ринок складається з двох взаємодіючих частин.

По-перше, на ринку сировинних ресурсів звертаються знаряддя праці у вигляді виробничих будівель і споруд, конструкцій, машин, обладнання, приладів, апаратура. По-друге, цей ринок представлений предметами працю у вигляді сировини, матеріалів, енергії, напівфабрикатів, з яких, або з використанням яких за допомогою знарядь праці випускається проміжний або кінцевий продукт виробництва. У ринковій економіці обидва цих визначальні чинники виробництва стають безпосереднім об'єктом ринкових відносин.

Ринок факторів виробництва в широкому економічному сенсі передбачає купівлю і продаж таких визначальних факторів виробництва, як земля, праця, капітал. У зв'язку з цим виділяються:

 • ринок робочої сили. Ринок робочої сили - це найяскравіший прояв ринкової економіки. Його в принципі можна було назвати і ринком праці, але відповідно до класиків жива праця сам по собі ще не має вартістю, нею володіє робоча сила, тобто здатність працівника до праці. За принципом «Хочу - продаю, хочу - не продаю», «Кому хочу - тому продаю», тим самим визнається, що робоча сила, як здатність до праці та її практичне втілення у вигляді праці належить тільки самому працівникові, і продається їм на вільних засадах.

  Ринок праці або робочої сили знаходиться в прямому зв'язку з проблемою зайнятості. В умовах ринкових відносин, рівень трудової зайнятості визначається насамперед співвідношенням попиту та пропозиції на робочу силу. Відомо, що ринкова рівновага досягається і підтримується при деякому надлишку пропозиції по співвідношенню до попиту, звідси має місце безробіття;

  • ринок житлової площі. Житлова площа представляє засвоїти, що житлова площа представляє типовий об'єкт ринкових відносин і підлягає купівлі і продажу за ринковими цінами нарівні з іншими товарами. Право будівництва та продажу житла має належати на рівних засадах державним, колективним, кооперативним організаціям і громадянам.

  Ринок житла набагато спрощує обмін, переїзд в інше місце проживання, передачу житлової площі у спадок, покращує ставлення людей до житлового фонду, підвищує зацікавленість всіх верств населення в житловому будівництві, сприяє реалізації надлишків житлової площі, усуває численні механізації з житлом, його приховану продаж;

  • ринок земельних і природних ресурсів;

  • ринок інвестицій - це розподіл між галузями, регіонами, підприємствами капітальних вкладень на нове будівництво, реконструкцію, технічне переозброєння, оновлення парку обладнання, впровадження прогресивних технологічних процесів. В основу цього механізму закладений принцип формування капітальних вкладень з двох основних джерел. Один з них представляє державні інвестиції, що виділяються з загальнодержавного, республіканського, місцевого бюджетів, що утворюють одну з видаткових статей бюджету. Другий інвестиційний джерело - фонди розвитку виробництва, науки і техніки підприємств, утворені з їх прибутку.

  У плановій економіці капітального вкладення служать об'єктом планування зверху. У ринковій економіці відбуваються зміни як джерел фінансування інвестиційних об'єктів, так і способів матеріалізації грошового капіталу. Додатковими джерелами інвестування тут стають банківські кредити, приватний капітал, засобів одних підприємств, вкладені в розвитку інших.

  Ринок інвестицій за своїм змістом є ринок капіталу, вкладеного у виробництво, а точніше, у справу.

  У ринковій економіці на законних підставах нарівні з державним функціонує банківський, комерційний капітал, що направляється туди, де він обіцяє принести вагову прибуток. Саме прибуток, а не наживу.

  Фінансовий ринок - організована інституційна структура для створення фінансових активів і обміну фінансовими активами. Фінансовий ринок орієнтований на мобілізацію капіталу, надання кредиту, здійснення обмінних грошових операцій і раціональне розміщення фінансових коштів в товарному виробництві. Він пов'язаний з перетворенням грошей в ідеї, проекти, нововведення, будівництво об'єктів, технічні та соціальні удосконалення. Фінансовий ринок являє собою:

  • ринок грошових коштів, надає широку можливість вільної торгівлі всіма видами грошових знаків кому завгодно і як завгодно, у тому числі за вільними ринковими цінами. Це зовсім не означає, що валютно-грошовий ринок не регулюється державою і не пов'язаний жодними обмеженнями. Ні, обмежувальні умови, звичайно, є, але вони не обплутують підприємця по руках і ногах, а лише звужують зону його вільного дії;

  • ринок валюти, під якою розуміється вже не тільки національна, але й іноземна валюта, означає ще більшу можливість купівлі, продажу, обміну з оптового валютному ринку (світовому, державному, плаваючого, вільному) грошей однієї країни на гроші інший. Природно, що активність валютного ринку і діапазон його дії багато в чому залежить від конвертованості валюти.

  Звичайно, поділу ринку на валютний і грошовий до певної міри умовно. У загальному випадку валютний ринок одночасно є грошовим, а грошовий - валютним.

  • ринок цінних паперів, представляють особливий вид грошових або майнових документів, які або володіють певною, що у грошових одиницях вартістю, або надають власникові майнове право, яке в кінцевому рахунку може бути зведене до грошового виразу. До найбільш типовим видами цінних паперів відносяться акції, облігації, чеки, акредитиви, векселі, сертифікати.

  Розвитку ринку цінних паперів сприяють комерційні банки.

  Грошовий ринок не просто обмінний. Він покликаний обслуговувати товарні ринки і ринок послуг, формувати в єдності товарно-грошові відносини на ринковій основі. Крім того, ринки поділяються за ступенем поширення економічних зв'язків продавців і покупців на:

  • місцевий;

  • регіональний (обласний);

  • національний;

  • світової.

  Також за рівнем обмеження конкуренції господарюючих суб'єктів ринок підрозділяється на:

  • монополістичний;

  • олігополістичний;

  • вільний;

  • змішаний;

  • конкурентний;

  • неконкурентний;

  Ще виділяють ринок по галузях економіки:

  • ринок промислових товарів;

  • ринок аграрний;

  • ринок автомобільний;

  • ринок нафтової та ін

  За характером продажів ринки бувають:

  • роздрібні;

  • дрібнооптові;

  • оптові.

  1.3 Дослідження ринку. Цілі і завдання

  Проблема вивчення ринку - це інформаційна проблема. Щоб оцінити обсяг і структуру товарної пропозиції, потрібно отримати інформацію про те, скільки і яких товарів є на ринку (у магазинах, на складах), скільки і яких товарів готується до постачання і що вже конкретно поставлено. За даними про продажі товарів можна судити лише про реалізовану частині попиту.

  Об'єктами ринкового дослідження є тенденції і процеси розвитку ринку, включаючи аналіз зміни економічних, науково-технічних, демографічних, екологічних, законодавчих та інших факторів. Досліджуються також структура і географія ринку, його ємність, динаміка продажів, бар'єри ринку, стан конкуренції, що склалася кон'юнктура, можливості і ризики. Основними результатами дослідження ринку є прогнози його розвитку, оцінка кон'юнктурних тенденцій, виявлення ключових факторів успіху. Визначаються найбільш ефективні способи ведення конкурентної політики на ринку і можливості виходу на нові ринки. Здійснюється сегментація ринків, тобто вибір цільових ринків і ринкових ніш. Для того щоб приймати обгрунтовані рішення на будь-якому ринку, необхідно розташовувати достовірної, докладною і своєчасною інформацією. Систематичний збір, відображення та аналіз даних про проблеми, пов'язаних з функціонуванням ринку, становлять зміст маркетингових досліджень. Щоб бути ефективними, ці дослідження, по-перше, повинні носити систематичний характер, по-друге, спиратися на спеціально відібрану інформацію; по-третє, здійснювати певні процедури збору, узагальнення, обробки та аналізу даних, по-четверте, використовувати спеціально розроблені для цілей аналізу інструменти. Таким чином, маркетингова діяльність будується на основі спеціальних ринкових досліджень і зборі необхідної для їх проведення інформації. Потоки цієї інформації упорядковуються певними дослідницькими процедурами і методами. Зупинимося на кожному об'єкті дослідження ринку.

  Кон'юнктура і прогнозування ринку.

  Загальна мета ринкових досліджень полягає у визначенні умов, при яких забезпечується найбільш повне задоволення попиту населення в товарах даного виду і створюються передумови для ефективного збуту виробленої продукції. Відповідно до цього першочерговим завданням вивчення ринку є аналіз поточного співвідношення попиту і пропозиції, тобто кон'юнктури ринку. Кон'юнктура ринку - Це сукупність умов, при яких в даний момент протікає діяльність на ринку. Вона характеризується певним співвідношенням попиту і пропозиції на товари даного виду, а також рівнем і співвідношенням цін. Розглядаються три рівні дослідження кон'юнктури ринку: загальноекономічний, галузевий і товарний. Комплексний підхід до вивчення кон'юнктури ринку передбачає:

  • використання різних, взаємодоповнюючих джерел інформації;

  • поєднання ретроспективного аналізу з прогнозом покупців, що характеризують кон'юнктуру ринку;

  • застосування сукупності різних методів аналізу та прогнозування.

  Збір інформації - найважливіший етап вивчення кон'юнктури ринку. Не існує єдиного джерела інформації про кон'юнктуру, який містив би всі відомості про досліджуваних процесах. При дослідженні використовуються різні види інформації, отримані з різних джерел. Розрізняють інформацію: загальну, комерційну, спеціальну.

  Загальна інформація включає дані, що характеризують ринкову ситуацію в цілому, в ув'язці з розвитком галузі або даного виробництва. Джерелами її отримання є дані державної та галузевої статистики, офіційні форми обліку і звітності.

  Комерційна інформація - дані, які добуваються з ділової документації підприємства, з питань збуту продукції і одержувані від партнерів в порядку інформаційного обміну. До них відносяться: заявки і замовлення торговельних організацій; матеріали служб вивчення ринку підприємств, організацій і установ торгівлі (матеріали про рух товарів в оптових і роздрібних організаціях, кон'юнктурні огляди, пропозиції щодо поточної заміні асортименту і т.п.).

  Спеціальна інформація представляє дані, отримані в результаті спеціальних заходів щодо вивчення ринку (опитувань населення, покупців, фахівців торгівлі і промисловості, експертів, виставок-продажів, кон'юнктурних нарад), а також матеріали науково-дослідних організацій. Спеціальна інформація має особливу цінність, оскільки містить відомості, які не можна отримати іншим шляхом. Тому при вивченні кон'юнктури ринку особливу увагу треба приділяти отриманню обширної спеціальної інформації.

  При вивченні кон'юнктури ринку ставиться завдання не тільки визначення стану ринку на той чи інший момент, але і передбачення ймовірного характеру подальшого його розвитку принаймні на один - два квартали, але не більше ніж на півтора року, тобто прогнозування.

  Прогноз ринку - це наукове передбачення перспектив розвитку попиту, товарної пропозиції і цін, виконане в рамках певної методики, на основі достовірної інформації, з оцінкою його можливої ​​помилки. Прогноз базується на обліку закономірностей і тенденцій його розвитку, основних чинників, що визначають це розвиток, дотриманні строгої об'єктивності, сумлінності при оцінці даних і результатів прогнозування. У загальному вигляді розробка прогнозу ринку має чотири етапи: встановлення об'єкту прогнозування; вибір методу прогнозування; процес розробки прогнозу; оцінка точності прогнозу.

  Встановлення об'єкта прогнозування - найважливіший етап наукового передбачення. Наприклад, на практиці часто ідентифікують поняття продажу і попиту, постачань і товарної пропозиції, ринкових цін та цін реалізації.

  У певних умовах такі заміни можливі, але з відповідними застереженнями і подальшим коректуванням результатів прогнозних розрахунків. Вибір методу прогнозування залежить від мети прогнозу, періоду його попередження, рівня деталізації і наявності вихідної (базисної) інформації. Якщо прогноз можливого продажу товару робиться для визначення перспектив розвитку роздрібної торговельної мережі, то можуть застосовуватися грубіші, оцінні методи прогнозування. Якщо ж він виконується для обгрунтування закупівлі конкретних товарів на найближчий місяць, то повинні використовуватися точніші методи.

  Процес розробки прогнозу полягає в проведенні розрахунків, виконуваних або в ручну, або з використанням ЕОМ з подальшим коректуванням їх результатів на якісному, професійному рівні. Оцінка точності прогнозу виконується шляхом розрахунку його можливих помилок. Тому результати прогнозу практично наводяться в інтервальному вигляді.

  Прогнози ринку класифікуються за кількома ознаками. За часом попередження виділяються: короткострокові прогнози (від декількох днів до 2 років); середньострокові прогнози (від 2 до 7 років); довгострокові прогнози (більше 7 років). Природно, що вони розрізняються не тільки періодом попередження, але й рівнем деталізації і вживаними методами прогнозування.

  За товарною ознакою розрізняють прогнози ринку: конкретного товару, види товару, товарної групи, комплексу товарів, всіх товарів.

  За регіональною ознакою роблять прогнози ринку для: конкретних споживачів, адміністративних районів, великих регіонів, країни, всього світу.

  За сутністю застосовуваних методів виділяють групи прогнозів, основою яких є: екстраполяція ряду динаміки (див. гл. Ємність ринку); інтерполяція ряду динаміки - знаходження бракуючих членів динамічного ряду всередині його; коефіцієнти еластичності попиту; структурне моделювання - представляє собою статистичну таблицю, яка містить угруповання споживачів за найбільш суттєвого ознакою, де для кожної групи приведена структура споживання товарів. При зміні структури споживачів змінюється і середнє споживання (а отже, і попит) цих товарів.

  На цій основі побудований один з методів прогнозування: експертна оцінка. Цей метод використовується на ринках нових товарів, коли базисна інформація не встигла сформуватися, або на ринках традиційних товарів, які довгий час не досліджувалися. Він заснований на опитуванні експертів - достатньо компетентних фахівців; економіко-математичне моделювання.

  Результати аналізу прогнозованих показників кон'юнктури ринку в поєднанні зі звітними і плановими даними дають можливість завчасно виробити заходи, спрямовані на розвиток позитивних процесів, усунення наявних і запобігання можливих диспропорцій і можуть бути надані у вигляді різних аналітичних документів.

  1. Зведений огляд - документ з узагальнюючими показниками ринку, товарів народного споживання. Аналізується динаміка загальноекономічних і галузевих показників, особливі умови кон'юнктури. Проводиться ретроспектива і дається прогноз показників кон'юнктури, висвітлюється найбільш характерні тенденції, виявляються взаємозв'язки кон'юнктури окремих ринків.

  2. Тематичний огляд кон'юнктури. Документи, що відображають специфіку конкретної ситуації або окремо якого-небудь ринку. Виявляються найбільш актуальні проблеми, типові для ряду товарів, або проблема конкретного товарного ринку.

  3. Оперативна кон'юнктурна інформація. Документ, який містить оперативну інформацію, яка є свого роду «сигналом», про окремі процеси кон'юнктури ринку. Основними джерелами оперативної інформації є дані торгових кореспондентів, опитувань населення, експертні оцінки фахівців.

  Місткість ринку

  Головним завданням ринкового дослідження є визначення ємності ринку. Ємність ринку - це сукупний платоспроможний попит покупців; можливий річний обсяг продажу певного виду товару при сформованому середньому рівні цін. Ємність ринку залежить від ступеня освоєння даного ринку, еластичності попиту, від зміни економічної кон'юнктури, рівня цін, якості товару і витрат на рекламу. Місткість ринку характеризується розмірами попиту населення і величиною товарної пропозиції. У кожен даний момент часу ринок має кількісну та якісну визначеність, тобто його об'єм виражається у вартісних і натуральних показниках продаються, а отже, і товарів, що купуються.

  Слід розрізняти два рівня ємності ринку: потенційний і реальний. Дійсною місткістю ринку є перший рівень. Потенційний рівень визначається особистими і суспільними потребами і відображає адекватний їм обсяг реалізації товарів. У маркетингу використовується також термін потенціал ринку. Реально складається місткість ринку може і не відповідати його потенційної ємності. Розрахунок ємності ринку повинен носити просторово-часову визначеність.

  Місткість ринку формується під впливом багатьох факторів, кожен з яких може в певних ситуаціях як стимулювати ринок, так і стримувати його розвиток, обмежуючи його місткість. Всю сукупність факторів можна розділити на дві групи: загального і специфічного характеру. Спільними є соціально-економічні фактори, що визначають місткість ринку будь-якого товару: обсяг і структуру товарної пропозиції, в тому числі по підприємствах-представникам; асортимент і якість виробів, що випускаються; розміри імпорту по даному товару або групі; досягнутий рівень життя і потреб населення; купівельна здатність населення; рівень співвідношення цін на товари; чисельність населення, його соціальний і статево-віковою склад; ступінь насиченості ринку; стан збутової, торгової і сервісної мережі; географічне розташування ринку.

  Специфічні чинники визначають розвиток ринків окремих товарів, причому кожен ринок може мати характерні тільки для нього фактори. У цьому випадку специфічний чинник по ступеню впливу може виявитися визначальним для формування та розвитку попиту та пропозиції по конкретному товару. Сукупність факторів, що визначають розвиток попиту та пропозиції, знаходяться в складній діалектичному взаємозв'язку. Зміна дій одних чинників викликає зміна дії інших. Особливістю одних чинників є те, що вони викликають зміни, як загальної ємності, так і структури ринку, а інших - те, що вони, не змінюючи загальної місткості ринку, викликають його структурні зміни. У процесі дослідження ринку необхідно пояснити механізм дії системи чинників і зміряти сукупні результати їх вплив на обсяг і структуру попиту і пропозиції.

  Виявлення причинно-наслідкових зв'язків на досліджуваному ринку проводиться на основі систематизації та аналізу даних. Систематизація даних полягає в побудові групувати та аналітичних таблиць, динамічних рядів аналізованих показників, графіків, діаграм і т.п. Це підготовча стадія аналізу інформації для її кількісної і якісної оценкі.Обработка і аналіз здійснюється з використанням відомих методів, а саме угруповання, індексного і графічних методів, побудова і аналізу динамічних рядів. Причинно-наслідкові зв'язки і залежності встановлюються в результаті кореляційно-регресивного аналізу динамічних рядів.

  У кінцевому підсумку опис причинно-наслідкових зв'язків, викликаних взаємодією різних факторів, дасть змогу побудувати модель розвитку на ринку і визначити його ємність. Модель розвитку ринку є умовне відображення реальної дійсності і схематично виражає внутрішньою структуру і причинні зв'язки даного ринку. Вона дозволяє за допомогою системи показників в спрощеному вигляді охарактеризувати якісну своєрідність розвитку всіх основних елементів ринку на сучасному етапі та на заданому відрізку часу в майбутньому.

  Формалізована модель розвитку ринку представляє систему рівнянь, що охоплюють його основні показники. Для кожного ринку система може мати різне число рівнянь і показників, однак у будь-якому випадку вона повинна включати в себе рівняння попиту та пропозиції. При складанні моделі розвитку ринку необхідно:

  По-перше, визначення перспектив розвитку конкретного ринку не може здійснюватися ізольовано від інших соціально-економічних прогнозів (демографічних, регіональних і т.д.), від аналогічних проектировок по взаємодоповнюючими і взаємозамінним товарах.

  По-друге, облік впливу на розвиток товарного ринку великого числа чинників, тенденції розвитку яких в майбутньому можуть істотно змінюватися, визначає необхідність побудови декількох варіантів моделей розвитку ринку і знаходження оптимального варіанту з декількох.

  Третім суттєвим моментом, складовим проблематику побудови моделі розвитку ринку, є визначення ступеня агрегації товарних груп. Треба чітко уявити, на якому рівні слід будувати прогноз ємності.

  Всі ці моменти в значній мірі залежать від періоду прогнозу. Розрізняють декілька видів прогнозування: кон'юнктурне (3 - 6 місяців), короткострокове (1 - 2 роки), середньострокове (3 - 5 років), довгострокове (5 - 10 років), перспективне (більше 10 років). Очевидно, чим коротше період прогнозу, тим легше передбачити і правильно оцінити ступінь впливу на розвиток ринку визначальних його чинників. З подовженням періоду прогнозу збільшується число варіантів моделі. Основними джерелами інформації про майбутні характеристики ринку є: людський досвід та інтуїція; екстраполяція тенденцій, процесів, закономірності розвитку яких в минулому і сьогоденні досить відомі; модель досліджуваного процесу, що відображає або бажані тенденції його розвитку.

  Відповідно до цього існують три доповнюють один одного способу розробки прогнозу.

  1. Анкетування - виявлення думок населення, експертів з метою отримання оцінок прогнозного характеру. Методи, побудовані на анкетуванні, використовуються, як правило, у випадках, коли з ряду причин закономірності розвитку процесу не можуть бути відображені формальним апаратом, коли відсутні необхідні дані.

  2. Екстраполювання - продовження в майбутнє тенденцій процесів, що відображаються у вигляді динамічних рядів і їх показників, на основі розроблених моделей регресивного типу. Методи екстраполяції застосовуються зазвичай у випадках, коли інформація про минуле є в достатній кількості і виявлені стійкі тенденції. Цей варіант заснований на гіпотезі про збереження в майбутньому сформованих раніше тенденцій. Такий прогноз до прогнозування носить назву генетичний і припускає дослідження економетричних моделей.

  3. Аналітичне моделювання - побудова та використання моделі, що відбиває внутрішнє і зовнішні взаємозв'язки в ході розвитку ринку. Ця група методів використовується тоді, коли інформація про минуле мінімальна, але є деякі гіпотетичні уявлення про ринки, які дозволяють розробити його модель і на цій базі оцінювати майбутній стан ринку, відтворити альтернативні варіанти його розвитку. Такий підхід до прогнозування називається цільовим (нормативним).

  Результатом роботи з визначення місткості ринку повинен з'явиться комплексний аналітичний огляд стану ринку і формулюють його чинників, а також багато варіантний прогноз розвитку ринку з урахуванням тенденцій зміни впливають на нього внутрішніх і зовнішніх факторів.

  Сегментація ринку

  Будь-який ринок з точки зору маркетингу складається з покупців, які відрізняються один від одного по своїх смаках, бажанням і потребам. Головне ж те, що усі вони здобувають товари, керуючись абсолютно різними мотивами, Тому необхідно розуміти, що при різноманітності попиту, та ще в умовах конкуренції, кожна окрема людина буде неоднаково реагувати на запропоновані товари та послуги. Дуже складно задовольнити запити всіх без винятку споживачів, тому що у них є певні розбіжності в потребах. Так, наприклад, ряд споживачів віддають перевагу високоякісні товари і готові заплатити відповідну ціну, тоді як інші мають можливість придбати товар з прийнятними споживчими характеристиками за невисокою ціною. Може бути й так, що середня кількість і набір властивостей при середній ціні не задовольнить жодну з груп споживачів.

  Поглиблене дослідження ринку припускає необхідність його розгляду. У зв'язку з цим при плануванні свого бізнесу необхідно розглядати ринок, як диференційовану структуру залежно від груп споживачів і споживчих властивостей товару, що в широкому сенсі визначає поняття ринкової сегментації.

  Ринкова сегментація є, з одного боку, метод для знаходження частин ринку і визначення об'єктів, на які спрямовано маркетингову діяльність підприємств. З іншого боку, - це управлінський підхід до процесу прийняття підприємством рішень над ринком, основа для вибору правильного поєднання елементів маркетингу. Сегментація проводиться з метою максимального задоволення запитів споживачів, а також раціоналізації витрат підприємства-виробника на розробку програми виробництва, випуск і реалізацію товару.

  Об'єктами сегментації є, перш за все, споживачі. Виділені особливим чином, що володіють певними загальними ознаками вони складають сегмент ринку. Під сегментацією розуміється поділ ринку на сегменти, що розрізняються своїми параметрами або реакцією на ті чи інші види діяльності на ринку (рекламу, методи збуту). Незважаючи на можливість здійснення сегментації ринку по різних об'єктах, основну увагу в маркетингу приділяється пошуку однорідних груп споживачів, що мають схожі переваги і однаково реагують на маркетингові пропозиції.

  Сегментування не є суто механічним процесом. Щоб бути ефективним, воно повинно проводитися з урахуванням певних критеріїв і ознак. Критерій - це спосіб оцінки обгрунтування вибору того чи іншого сегменту ринку для конкретного підприємства, а ознака - спосіб виділення сегменту на ринку.

  Найбільш поширені критерії:

  • Кількісні параметри сегмента. Це скільки виробів і який загальною вартістю може бути продано, яке число потенційних споживачів є, на якій площі вони проживають і т.п. Виходячи з цього підприємство визначає, які виробничі потужності слід орієнтувати на даний сегмент, які повинні бути розміри збутової мережі.

  • Доступність сегменту для підприємства, тобто можливості підприємства отримати канали розподілу і збуту продукції, умови зберігання та транспортування виробів споживачам на даному сегменті ринку.

  • Суттєвість сегмента, тобто визначення того, наскільки реально ту чи іншу групу споживачів можна розглядати як сегмент ринку, наскільки вона стійка за основними об'єднує ознаками. Керівництву підприємств у даному разі потрібно буде з'ясувати, є сегмент зростаючим, стійким або зменшуваним, чи варто орієнтувати на нього виробничі потужності або перепрофілювати на інший ринок.

  • Прибутковість. На базі даного критерію визначається, наскільки рентабельною буде для підприємства робота. Для оцінки використовують розрахунки: норми прибутку, доходу на вкладений капітал, розміру дивідендів на акцію, величини приросту загальної маси прибутку підприємства.

  • Сумісність сегменту з ринком основних конкурентів. Необхідно отримати відповідь на питання, якою мірою основні конкуренти готові поступитися вибраним сегментом ринку, наскільки просування даного вироби підприємства зачіпає їхні інтереси.

  • Ефективність роботи на обраний сегмент ринку. Керівництво має вирішити, чи має воно достатніми ресурсами для роботи на обраному сегменті, визначити, чого не вистачає для ефективної роботи.

  • Захищеність обраного сегмента від конкуренції. Відповідно до цього критерію керівництво підприємства має оцінити свої можливості вистояти в конкурентній боротьбі з можливими конкурентами на вибраному сегменті ринку.

  Тільки отримавши відповіді на перелічені запитання, і оцінивши потенціал підприємства, можна приймати рішення про сегментацію ринку і виборі даного сегменту для конкретного підприємства.

  Серед недоліків сегментації слід назвати високі витрати, пов'язані, наприклад, з додатковими дослідженнями ринку, з складанням варіантів маркетингових програм, забезпеченням відповідної упаковки, застосуванням різних способів розподілу.

  Сегментація може мати переваги та недоліки, однак обійтися без неї неможливо, оскільки в сучасній економіці кожен товар може бути успішно проданий лише певним сегментам ринку, але не всьому ринку. Для сегментації ринку основними ознаками є: географічні, демографічні, соціально-економічні, психографічні, поведінкові.

  Сегментування за географічним принципом передбачає розбивку ринку на різні географічні одиниці: держава, штати, регіони, округу, міста, громади, а також величина регіону, щільність і чисельність населення, кліматичні умови, віддаленість від підприємства-виробника. Ця ознака використовувалася на практиці раніше інших, що обумовлювалося необхідністю визначення простору діяльності підприємства. Його застосування особливо необхідне, коли на ринку існують кліматичні відмінності між регіонами або особливості культурних, національних, історичних традицій. Фірма може прийняти рішення діяти: в одному або декількох географічних районів або у всіх районах, але з урахуванням відмінностей в потребах і перевагах, визначених географією.

  Сегментування за демографічним принципом полягає в розбивці ринку на групи на основі таких демографічних змінних, як стать, вік, розмір сім'ї, етап життєвого циклу сім'ї, рівень доходів, рід занять, освіта, релігійні переконання, раса і національність. Демографічні змінні - найпопулярніші чинники, службовці для розрізнення груп споживачів. Одна з причин подібної популярності полягає в тому, що потреби і переваги, а також інтенсивність споживання товару часто тісно пов'язані саме з демографічними ознаками. Інша причина криється в тому, що демографічні характеристики легше більшості інших типів змінних піддаються вимірам. Навіть у тих випадках, коли ринок описують не з демографічної точки зору (наприклад, на основі типів особистостей), все одно необхідно провести з демографічними параметрами. Також,

  проводячи сегментацію ринку по демографічному критерію, необхідно перш за все орієнтуватися на спільність специфічних запитів відповідного сегмента до якості, асортименту і ціні.

  Сегментування за психографічним принципом. При психографічним сегментації покупців підрозділяють на групи за ознаками приналежності до суспільного класу, способу життя і характеристик особистості. У представників однієї і тієї ж демографічної групи можуть бути абсолютно різні демографічні профілі.

  Сегментування за поведінковим принципом. При сегментації на основі поведінкових особливостей покупців ділять на групи в залежності від їх знань, відносин, характеру використання товару і реакції на цей товар. Багато діячів ринку вважають поведінкові змінні найбільш придатною основою для формування сегментів ринку.

  Поведінкове сегментування дозволяє виділити ряд додаткових і надзвичайно важливих сегментів.

  Приводи для завершення покупки. Покупців можна розрізняти між собою по приводах виникнення ідеї, здійснення покупки або використання товару. Сегментування на основі приводів може допомогти фірмам підняти ступінь використання товару.

  Шукані вигоди. Одна з дієвих форм сегментування - класифікація покупців на основі тих вигод, які вони шукають в товарі. Сегментування на основі вигод вимагає виявлення основних вигод, яких люди очікують від товарів конкретного класу, різновидів споживачів, що шукають кожну з цих основних вигод, і основних марок, до яких в тій чи іншій мірі притаманні ці вигоди.

  Статус користувача. Багато ринків можна розбити на сегменти не користуються товарів, колишніх користувачів, потенційних користувачів, користувачів-новачків і регулярних користувачів. Великі фірми, що прагнуть отримати собі велику частку ринку, особливо зацікавлені в залученні до себе потенційних користувачів, а дрібніші компанії прагнуть завоювати своєї марки регулярних користувачів. Потенційні користувачі і регулярні користувачі вимагають різних маркетингових підходів.

  Інтенсивність споживання. Ринки можна також розбивати по групах слабких, поміркованих та активних споживачів товару. Активні користувачі часто становлять невелику частину ринку, однак на їхню частку припадає великий відсоток загального обсягу споживання товару.

  Ступінь прихильності. Сегментування ринку можна здійснювати і за ступенем прихильності споживачів до товару (послуг). Споживачі можуть бути прихильниками товарних марок, магазинів та інших самостійних об'єктів. За ступенем прихильності до товаром покупців можна розділити на чотири групи: беззаперечні (споживачі купують товар однієї і тієї ж марки), толерантні (прихильники до двох-трьох марках), непостійні (споживачі, які переносять свої уподобання з однієї товарної марки на іншу) і « мандрівники »(споживачі, не виявляють прихильності до жодної з товарних марок).

  Ступінь готовності покупця до сприйняття товару. У будь-який даний момент часу люди знаходяться у різному ступені готовності до здійснення покупки товару. Деякі з них взагалі не обізнані про товар, інші - обізнані, треті - поінформовані про нього, четверті - зацікавлені в ньому, п'яті - бажають його, шості - мають намір купити. Чисельне співвідношення споживачів різних груп у величезній мірі позначається на характері розробляється маркетингової програми.

  Ставлення до товару. Ринкова аудиторія може відноситься до товару захоплено, позитивно, байдуже, негативно або вороже.

  Сегментація за соціально-економічному принципом полягає у виділенні груп споживачів на основі спільності соціальної і професійної приналежності, рівнями освіти і доходів. Усі ці змінні рекомендується розглядати у взаємозв'язку один з одним або з змінними інших критеріїв, наприклад, демографічних.

  Розглянуті вище три групи ознак являють собою загальні об'єктивні ознаки сегментації ринку. Однак найчастіше однорідні за загальним об'єктивним ознаками сегменти виявляються значно диференційованими з точки зору їх поведінки на ринку. Так, дані про перепис населення містять корисні відомості про групи населення, але не дають можливості пояснити причини, за якими товари знаходять власні ніші на ринку, залучаючи до себе якусь частину покупців. Очевидно, що застосування тільки об'єктивних ознак явно недостатньо. У цих випадках використовують суб'єктивні специфічні ознаки, пов'язані зі специфікою аналізованого ринку і конкретної ситуацією на ньому, з суб'єктивною оцінкою покупцем того чи іншого продукту. Принципи, що лежать в основі сегментації ринку, повинні відповідати таким вимогам: піддаватися дослідженню в нормальних умовах дослідження ринку; відображати диференціацію споживачів; виявляти відмінності в структурах ринку; сприяти зростанню розуміння ринку.

  Після поділу ринку на окремі сегменти необхідно оцінити ступінь привабливості і вирішити, на скільки сегментів має орієнтуватися підприємство, інакше кажучи, вибрати цільові сегменти ринку і виробити стратегію маркетингу.

  Цільовий сегмент - один або кілька сегментів, відібраних для маркетингової діяльності підприємства. При цьому підприємство має з урахуванням обраних цілей визначити сильні сторони конкуренції, розмір ринків, стосунки із каналами збуту, прибуток і свій образ фірми.

  Питання вибору цільового сегмента можна вирішити одним із таких способів. По-перше, можна прогнозувати відмінності сегментів і випустити на весь ринок один тип товару, забезпечуючи йому засобами маркетингу привабливість в очах всіх група споживачів. У цьому випадку застосовується стратегія масового маркетингу.

  Третій спосіб вибору цільового сегмента ринку полягає в охопленні декількох сегментів і випуску для кожного з них свого товару або різновиду. Тут застосовують стратегію диференційованого маркетингу з різним планом маркетингу для кожного сегмента. Охоплення декількох сегментів ринку вимагає значних ресурсів і можливостей підприємства.

  Ринкові сегменти, в яких підприємство забезпечило собі панівне і стабільне положення, прийнято називати ринковою нішею. Створення та зміцнення ринкової ніші, в тому числі і шляхом відшукання ринкових вікон, забезпечується лише на основі використання методів сегментації ринку. Після визначення цільового сегменту ринку підприємство повинне вивчити властивості і образ продуктів конкурентів і оцінити положення свого товару на ринку: Вивчивши позицію конкурентів, підприємство приймає рішення про позиціонування свого товару.

  Стан конкуренції та бар'єри ринку.

  У ринковій економіці фірми діють в умовах конкуренції. Як відзначають маркетологи, вивчаючи споживачів, не слід забувати про конкурентів.

  Основне завдання дослідження конкурентів у тому, щоб отримати необхідні дані для забезпечення конкурентної переваги на ринку, а також знайти можливості співпраці та кооперації з можливими конкурентами. З цією метою, аналізуючи сильні і слабкі сторони конкурентів, попередньо необхідно відповісти на питання:

  • Хто основні конкуренти Вашої фірми по:

  • асортименту, товарних груп;

  • географічному розподілу;

  • сегментам ринку;

  • ціновій політиці;

  • каналів розповсюдження та збуту?

   • Яку частку ринку займає Ваша фірма і його основні конкуренти?

   • Яка стратегія конкурентів?

   • Які методи використовують конкуренти в боротьбі за ринок?

   • Яке фінансовий стан конкурентів?

   • Організаційна структура і менеджмент конкурентів?

   • Яка ефективність програм маркетингу конкурентів (товар, ціна, збут і стимулювання, комунікації)?

   • Яка можлива реакція конкурентів на програму маркетингу Вашої фірми?

   • На якій стадії життєвого циклу знаходяться Ваш товар і товар конкурента?

  Зазвичай виділяють чотири конкурентні структури, або типи ринків.

  Чиста або досконала конкуренція має місце на ринку, де представлена ​​безліч продавців і покупців однакового товару або послуги (наприклад, харчові продукти, сировина, цінні папери). Тут не одна фірма не може впливати на становище на ринку, так як її частка на ньому невелика. Відсутній контроль цін. Вимоги маркетингової дійсності фірми мінімальні. У сучасних умовах ринку чиста конкуренція зустрічається досить рідко і лише по обмеженому колу товарів і послуг.

  Монополістична конкуренція виникає на ринках з великим числом продавців, що пропонують схожі, але не ідентичні товари. У цих умовах важливо домогтися відмінних переваг за рахунок комбінування факторами маркетингу. Перш за все, слід докласти зусиль, щоб зробити свій товар більш привабливим для споживача, ніж аналогічний товар конкурента. Для цього фірма може роз'яснити і рекламувати «нові», «покращені» якості товару, його «унікальність», «найнижчу ціну». Маркетингова стратегія фірми будується на товарній диференціації і сегментації ринку.

  Різні пропозиції для різних споживачів - найбільш поширений в даний час вид конкурентної структури.

  Олігополістична конкуренція існує на ринках, де панує кілька великих фірм, причому товари можуть бути як однаковими, стандартними, так і різними за своїми розмірами. Для такого ринку характерна висока ступінь концентрації виробництва.

  На олігополістичних ринок проникнути новим конкурентам важко в силу наявності високих бар'єрів, зокрема, високої вартості виходу на ринок, патентної захищеності продукції або технології.

  Бар'єри входу на ринок і виходу з ринку є найважливішими характеристиками структури ринку. Бар'єри входу на ринок - такі фактори об'єктивного чи суб'єктивного характеру, з-за яких новим фірмам важко, а часом і неможливо почати свою справу в обраній галузі. Завдяки такого роду бар'єрів, фірми, що вже діють на ринку, можуть не побоюватися конкуренції. До таких же результатів призводить і наявність бар'єра виходу з галузі. Якщо вихід з галузі в разі невдачі на ринку пов'язане зі значними витратами (наприклад, виробництво товару вимагає вузькоспеціалізованого обладнання, яке нелегко було б реалізувати у разі банкрутства фірми) - отже, високий ризик діяльності в галузі, - ймовірність входу на ринок нового продавця відносно невисока .

  Саме наявність бар'єрів для входу в поєднанні з високим рівнем концентрації виробників у галузі дає можливість фірмам піднімати ціни вище граничних витрат і отримувати позитивну економічну прибуток не тільки в короткостроковому, але і в довгостроковому періодах, що й обумовлює ринкову владу цих фірм. Там, де бар'єри для входу не існують або слабкі, фірми навіть при високій ринкової концентрації змушені враховувати конкуренцію з боку фактичних або потенційних суперників.

  Бар'єри можуть бути породжені об'єктивними характеристиками галузевого ринку, пов'язаними з технологією виробництва, характером переваг споживачів, динамікою попиту, іноземної конкуренцією і т. д. Такі бар'єри відносять до нестратегічним факторів ринкової структури. Інший тип бар'єрів - бар'єри, викликані стратегічним поведінкою фірм, що діють на ринку (стратегічне ціноутворення, що обмежує вхід потенційних конкурентів у галузь, стратегічна політика в області витрат на дослідження та інновації, патентів, вертикальна інтеграція та диференціація продукту і т. д.).

  На олігополістичному ринку важлива роль належить маркетинговій діяльності фірм, оперативному реагуванню на сигнали маркетингового середовища фірми, обліку маркетингових стратегій фірм-конкурентів.

  У разі монополії або чистої монополії на ринку представлена ​​лише одна фірма, що продає конкретний товар або послугу, що дозволяє їй вибирати будь-яку ціну з можливих відповідно до кривої попиту. Монополістичну фірму відрізняють наступні риси: вона єдиний продавець; немає близьких замінників даного монопольного товару; існують бар'єри для виходу на даний ринок.

  Першим етапом вивчення конкурентного середовища є оцінка характеристики ринку, на якому працює або припускає діяти фірма. Далі слід вивчити, хто є реальним або потенційним конкурентом. Конкурент - важливий елемент інфраструктури системи маркетингу, який впливає на маркетингову стратегію фірми у відношенні товару, постачальників, посередників, покупців. Дослідження позицій конкурентів охоплює широкий спектр питань і вимагає залучення значного обсягу інформації. Вона може бути отримана з різних джерел: загальноекономічних, галузевих, рекламних проспектів, буклетів, каталогів. Нерідко важливою інформацією про конкурентів у своєму розпорядженні збутовики, посередники. Всебічне і постійне вивчення конкурентів приносить помітні результати.

  Аналіз характеристик основних конкурентів доцільно проводити за такими розділами: ринок, продукт, ціни, просування продукту на ринку, організація збуту і розподілу.

  Вивчення конкурентного середовища вимагає систематичного спостереження за головними конкурентами, не випускаючи з уваги потенційних конкурентів. Отриману інформацію доцільно накопичувати в спеціальних банках даних. Аналіз інформації, її інтерпретація дозволяє фахівцям вивести обгрунтовані оцінки по кожному фактору конкуренції та охарактеризувати загальний стан фірми на ринку по відношенню до основних конкурентів.

  Ринкові можливості і ризики.

  Ще одним ринковим параметром, яким користуються при дослідженні ринку - є оцінка ринкових можливостей та ризиків.

  Будь-яка компанія повинна вміти виявляти відкриваються ринкові можливості. Пошук ринкових можливостей проводиться після оцінки потенціалу підприємства і враховує реальні можливості останнього.

  Незадоволені потреби ринку - основа ринкових можливостей для підприємства. У ситуації, коли покупець повністю задоволений послугами постачальника, пропонування йому аналогічних товарів на аналогічних умовах іншим підприємством не буде мати успіху. У той же час і в цій ситуації в покупця можуть існувати в латентному стані незадоволені потреби в більш якісному товарі, більш пільгових умовах, більш об'ємному сервісі. Виявлення таких потреб проводиться за допомогою побудови гіпотез: колишній досвід діяльності керівника або консультанта; пропозиції персоналу підприємства; досвід партнерів і контрагентів підприємства (постачальників, постійних покупців, торгових посередників); інновації конкурентів.

  Завданням на даному етапі розробки стратегій є побудова якомога більшої кількості гіпотез. Основним методом отримання матеріалів на підприємстві і в його партнерів є вільне інтерв'ю, при якому співрозмовники заохочуються до висловлення будь-яких, навіть самих «маревних» ідей. (Останні досить часто і відображають найбільш перспективні ринкові можливості). Інновації конкурентів відстежуються через їхню рекламу і за даними маркетингу, торгових агентів і продавців підприємства. Покупці-приватні особи можуть бути опитані анкетуванням. Значна частина запропонованих гіпотез вибраковується відразу через критичного невідповідності потенціалу підприємства. Решта перевіряються тим чи іншим способом, в залежності від їх специфіки. Результатом перевірки гіпотез може бути визначення для декількох найбільш перспективних цільових груп споживачів обсягів очікуваного попиту в групах, вимог до продукції, умов постачання і супутнього сервісу, можливих цін, можливих способів розподілу продукції, можливих методів стимулювання збуту. Привабливу можливість, виявлену за допомогою побудови гіпотез, слід вивчити з точки зору величини і характеру ринку. Припустимо, що попит виявився обнадійливим. Ринок складається з безлічі типів споживачів, безлічі товарів і безлічі потреб. Вибравши сегмент, фірма повинна вивчити всі товари, що пропонуються в даний час на конкретному сегменті. Далі треба забезпечити товару не викликає сумнівів, чітко відмінного від інших, бажаного місця на ринку і у свідомості цільових споживачів. Це називається позиціонуванням товару на ринку.

  Прийнявши рішення щодо позиціонування свого товару, фірма готова приступити до планування деталей комплексу маркетингу.

  Комплекс маркетингу - це набір піддаються контролю змінних чинників маркетингу, сукупність яких фірма використовує в прагненні викликати бажану відповідну реакцію з боку цільового ринку. У комплекс маркетингу входить все, що фірма може здійснити з метою впливу на попит свого товару. Численні можливості можна розділити на 4 основних групи: товар - набір «виробів і послуг», які фірма пропонує цільовому ринку; ціна - грошова сума, яку споживачі повинні заплатити для отримання товару; методи поширення - різноманітна діяльність, завдяки якій товар стає доступним для споживачів ; методи стимулювання - різноманітна діяльність з розповсюдження відомостей про переваги свого товару і переконанню цільових покупців купувати його. Всі рішення щодо складових комплексу маркетингу багато в чому залежать від прийнятого фірмою конкретного позиціювання товару.

  Робота з аналізу маркетингових можливостей, відбору цільових ринків, розробці комплексу маркетингу та його реалізації вимагають наявності допоміжних систем управління маркетингом. Зокрема, фірма повинна мати системи маркетингової інформації, планування маркетингу, організації служби маркетингу і маркетингового контролю.

  Ринок - це передусім економічна свобода. За економічну свободу доводиться платити. При цьому природно, що ті, з ким доводиться вступати в господарські відносини, прагнуть насамперед до своєї вигоди, а вигода одних може стати шкодою для інших. Хочемо ми цього чи не хочемо, але освоюючи підприємництво, доводиться мати справу з невизначеністю і підвищеним ризиком. Треба не уникати неминучого ризику, а вміти відчувати ризик, оцінювати його ступінь і не переходити за допустимі межі. Підприємець змушений вивчати ризик виникає при виробництві, запуску, продажу і при інших видах діяльності підприємства. Цікавить не компенсація ризику, а запобігання його збитку.

  Під господарським (підприємницьким) розуміють ризик, що виникає при будь-яких видах діяльності, пов'язаних з виробництвом продукції, товарів, послуг, їх реалізації, товарно-грошовими і фінансовими операціями, комерцією, здійсненням соціально-економічних і науково-технічних проектів.

  Інакше кажучи, ризик є загроза того, що підприємець зазнає втрат у вигляді додаткових витрат понад передбачених прогнозом, програмою його дій, або отримає доходи нижчі за ті, на які він розраховував. При встановленні підприємницького ризику розрізняють поняття: «Видаток», «Збитки», «Втрати». Будь-яка підприємницька діяльність неминуче пов'язана з витратами, тоді як збитки мають місце при несприятливому місці збігу обставин, прорахунки і представляють додаткові витрати понад намічених. І це характеризує категорію «ризик» з якісної сторони, але створює основу для перекладу поняття «підприємницький ризик» у кількісну. Дійсно ризик - це небезпека втрати ресурсів або доходу. У відносному вираженні ризик визначається, як величина можливих втрат, віднесена до деякої базі, у вигляді якої найбільш зручно приймати або майновий стан підприємства, або загальні витрати ресурсів на даний вид підприємницької діяльності, або очікуваний дохід прибутку від підприємництва.

  2 Дослідницька частина. Розробка стратегії фірми

   1. Коротка характеристика Торгового Дому «Прем'єр» як суб'єкта маркетингової діяльності

  Торгівля на території республіки Хакасія - широка область підприємницької діяльності і сфера праці, що отримала нові імпульси свого розвитку, істотно розширивши «поле і правила гри» в економіці. У неї влилося багато нових заповзятливих людей, у ряді випадків докорінно поміняли свою професію і життєві орієнтири. Процес насичення споживчого ринку Хакасії будівельними матеріалами і зростання конкуренції вимагають від тих, хто недавно влився в цей бізнес і хоче надовго в ньому залишитися, глибоких і всебічних знань його основ у розрізі різних аспектів збутової діяльності.

  Підприємство ТД «ПРЕМ'ЄР» було організовано 14.08.1995года. Діяльність його починалася з невеликих обсягів обороту роздрібної торгівлі та надання досить вузького асортименту товарів. За минулі 12 років роботи воно встигло зарекомендувати себе як одне з успішно розвиваються торгових підприємств міста Абакана, володіючи до того ж і чималими за масштабом ресурсами: - складськими площами більше 1000кв.м. і виробничими площами в 1000 кв.м, а також фірмовими магазинами (багетна майстерня, «Галерея подарунків», «Фелікс», «Лівша», «Ермітаж»), цехами з виробництва жалюзі і вікон.

  Торговельне роздрібне підприємство Торговий Дім «ПРЕМ'ЄР» є одним з найбільших підприємств на території Республіки Хакасія, здатне вирішувати питання комплексного підходу до обслуговування своїх клієнтів. Торговельне роздрібне підприємство ТД «ПРЕМ'ЄР» є підприємством, основним видом діяльності якого є реалізація різних видів оздоблювальних матеріалів. Крім того, фірмі вдалося розширити свій бізнес, створивши додаткові виробництва - продаж меблів, виробництво пластикових вікон і конструкцій. Продаж товарів у всіх торгових точках даного підприємства здійснюється через прилавок. Організаційна схема підприємства представлена ​​Додатком 1.

  Місцезнаходження торгового роздрібного підприємства ТД «ПРЕМ'ЄР»: 6550017, Республіка Хакасія, м. Абакан, вул. Т. Шевченка, 86. Генеральний директор підприємства - Гавловський Олег Борисович.

  У своїй діяльності підприємство керується чинним законодавством РФ, Законом «Про Суспільствах з обмеженою відповідальністю», нормативними документами, положенням про облікову політику для цілей бухгалтерського і податкового обліку і т.д.

  Основне призначення торгового роздрібного підприємства ТД «ПРЕМ'ЄР» - досягнення вагомих фінансових результатів, утримання контрольного показника рентабельності капіталу шляхом запитання купується в торгових залах підприємства продукції.

  В даний час організація знаходиться в постійному розвитку: відстежується ситуація на ринку, оперативно коригується діяльність. Все це дозволяє уникнути збитків і підтримує рентабельність підприємства на належному рівні. Більша частина виручених коштів йде на розвиток діяльності. В даний час проводиться політика вдосконалення торгового процесу і поліпшення умов праці. У минулому році було закуплено нове торговельне обладнання для магазинів, в даний час проводиться ремонт зовнішнього фасаду магазину і розробляється проект розширення за рахунок придбання нових площ, проводиться політика щодо розширення і планування асортименту.

  Торговельне роздрібне підприємства ТД «ПРЕМ'ЄР» приділяє особливу увагу поліпшенню якості обслуговування всіх категорій своїх клієнтів і вдосконалення системи продажу продуктів будівельної та меблевої промисловості.

  Метою підприємства є розширення товарів і послуг, здійснення виробничих і торговельних розрахунків з потенційними клієнтами. У підсумку - отримання прибутку.

  Місія торгового роздрібного підприємства ТД «ПРЕМ'ЄР» - досягнення вагомих фінансових результатів, утримання контрольного показника рентабельності капіталу шляхом запитання купується в торгових залах підприємства продукції, надання клієнтам підприємства всього спектру послуг на ринку будматеріалів.

  До стратегічних цілей розвитку Торгового Дому відноситься розширення сфери діяльності, збільшення ринкової частки, виявлення найбільш перспективних цільових груп (сегментів). Для досягнення цієї мети керівництво фірми проводить маркетингові дослідження ринку будівельних матеріалів. Результати одного з маркетингових досліджень представлені в цій курсовій роботі.

  2.2 Розробка стратегічних орієнтирів

  Особливістю сучасних умов для розробки стратегічних орієнтирів підприємства є пошук шляхів, спрямованих на створення конкурентної переваги з метою виживання в несприятливих зовнішніх умовах. Американський дослідник М. Портер, зазначає, що до успіху в умовах жорсткої конкурентної боротьби можуть призвести проходження однієї з ринкових стратегій функціонування. Підприємство ТД «Прем'єр» в сучасних умовах існування на ринку Хакасії, користується такими, за М. Портером, стратегіями: стратегія лідерства в зниженні витрат; стратегія диференціації; стратегія фокусування.

  Підприємство обирає стратегію лідерства в зниженні витрат, яка орієнтує організацію на отримання додаткового прибутку за рахунок економії на постійних витратах. Реалізація такої стратегії на практиці ускладнюється низкою обставин, зокрема, інфляцією, знецінюються одержуваний прибуток, відсутністю однозначного зв'язку в сучасних умовах між зростанням масштабів діяльності і зниженням витрат, неможливістю часто швидко переорієнтувати масове виробництво наслідок його інерційності, привабливістю стратегії для конкурентів.

  Суть стратегії диференціації ТД «Прем'єр» полягає у концентрації підприємства своїх зусиль у кількох пріоритетних напрямках, де воно намагається досягти переваги над іншими. Оскільки ці напрямки в організації найрізноманітніші. У той же час диференціація звичайно пов'язана зі значними витратами, тому навіть при орієнтації на неї попередня стратегія повністю не відкидається.

  Стратегія фокусування грунтується на виборі якогось із сегментів галузевого ринку і досягнення на ньому безумовних конкурентних переваг шляхом реалізації однієї з двох описаних вище стратегій. Однак ці переваги можна втратити внаслідок високих витрат, недостатньою диференціації діяльності або продукту, а також можливості порівняно легкого проникнення в цей сегмент конкурентів.

  Підприємство не зуміло направити свою стратегію по одному з цих напрямів, виявляється надзвичайно вразливим у стратегічному відношенні. воно відчуває брак інвестицій і змушене скорочувати масштаби своєї діяльності. Однак, ТД успішно виконує заходи даних стратегій на ринку республіки.

  Не менш важливим в умовах виживання є необхідність проходження підприємства маркетингових стратегій. Можна виділити чотири основних види маркетингових стратегій: недиференційований маркетинг, концентрований маркетинг, сегментація (позиціонування) товару, диференціація товару.

  Недиференційований маркетинг включає такі характеристики як однакова, стандартизована, однорідна номенклатура товарів. Дотримуючись цієї стратегії, підприємство випускає один або всього лише кілька стандартних видів товарів, що реалізуються на всіх ринках однотипно. Перевагами такої стратегії є велика ступінь економічності. тому що витрати з виробництва товару і організації збуту зведені до мінімуму за рахунок великих масштабів виробництва. Недоліками є відсутність можливості вийти на інші аналогічні сегменти ринку, тобто не використовуються сприятливі умови ринкової кон'юнктури, при цьому підвищений рівень ризику. На підприємстві ТД «Прем'єр» даний вид маркетингу не використовується.

  Концентрований маркетинг включає такі характеристики, як однакова, стандартизована, однорідна номенклатура товарів. У цьому випадку підприємство концентрує свою діяльність на одному сегменті ринку. Переваги: ​​внаслідок значних масштабів виробництва витрати на виробництво товарів і рекламу скорочені (але в меншій мірі, ніж при недиференційованому маркетингу). Недоліки: як і у випадку недиференційованого маркетингу, відсутній розподіл ризику.

  Торговим Домом «Прем'єр» активно здійснюється сегментація товару, що включає такі характеристики, як різна номенклатура товарів, що має дивергентний характер. Компанія пропонує різні види будівельних товарів, кожен з яких спрямований на задоволення відповідного сегмента ринку зі своїми умовами кон'юнктури. Переваги: ​​широка зона охоплення ринку, висока ступінь розподілу ризику. Недоліки: значні витрати на виробництво товарної одиниці, великі витрати на рекламу.

  Для реалізації маркетингових стратегій велике значення має розробка її основних комунікаційних завдань, які самі можуть бути сформульовані як стратегічні концепції підприємства. Стратегії комунікації і стимулювання, які розробляються фахівцем з планування, працюють разом з представником підприємства, який буде відповідати за реалізацію даного проекту. Ці фахівці вивчають всі аспекти товару, ринку, каналів збуту, планове завдання з прибутку і фонд асигнувань на рекламу товару; потім складають план рекламної кампанії. Стратегія - це результат довгих роздумів всіх, хто має відношення до товару. Вона підкаже: хто є цільовою аудиторією; яку пропозицію підприємство повинне їй зробити; який доказ необхідно їй привести, щоб показати, що ця пропозиція чогось варта; яке кінцеве враження підприємство може залишити.

  Склад комплексу стимулювання багато в чому залежить від того, якою стратегією забезпечення продажів користується фірма - стратегією проштовхування товару чи стратегією залучення споживачів до товару. Умовно ці стратегії наведено на схемі малюнку 3.

  Стратегія проштовхування товару передбачає використання торгового персоналу і стимулювання сфери торгівлі для проштовхування товару по каналах товароруху. Виробник агресивно нав'язує товар оптовикам, оптовики агресивно нав'язують товар роздрібним торговцям, а роздрібні торговці його покупцям.

  Стратегія залучення споживачів до товару передбачає великі витрати на рекламу і стимулювання споживачів з метою формування попиту з їх боку. У випадку успіху такого підходу споживачі почнуть запитувати товар у своїх роздрібних торговців, роздрібні торговці - в оптовиків, а оптовики у виробників. Підприємства дотримуються різних точок зору на використання стратегій проштовхування чи залучення.

  Стратегії контролю над каналами розподілу. Бажання мати у своєму розпорядженні більшим ступенем контролю над каналами розподілу веде до альтернативних вертикальним стратегіям, які розглядаються як: інтеграція вперед (просування товару). Підприємство - виробник набуває право власності та контролю над дистриб'юторами; інтеграція назад (у напрямку, зворотному руху товару). Дистриб'ютори отримують контроль над постачальниками продукції; "просування" вперед - позитивна кооперація з роздрібною торговельною мережею, але не контроль над нею. При прийнятті рішення про вибір маркетингової стратегії на підприємстві використовується ряд методів, які допоможуть з допомогою діаграм порядок і оцінити цілі, розглянути задачі, які необхідно вирішити, і розмістити їх у порядку виконання: діаграма "оцінка цілей"; матриця визначення проблеми; лист перевірки впливу ; оцінка ступеня залежності від покупців; оцінка ступеня залежності від постачальників; аналіз поля сил та ін

  Визначення відповідних цілей для організації є ключем для розробки успішної стратегії. Цілі не повинні концентруватися на вирішенні проблем, не повинні бути надмірно обмеженими. Всі цілі повинні бути розумними SMART. Для їх опису використовується абревіатура з перших літер англійських слів: (Specific - конкретними, Measurable-вимірними, Achievble - досяжними, Relevant-співвіднесеними з можливостями, Timed - обмеженими за часом). Точно так само цілі повинні здаватися реальними тим, хто, як передбачається, буде працювати для їх досягнення.

  Метод «Аналіз поля сил» відображає ідею існування в організації сил, діючих «за» і «проти» зміни. Даний метод допомагає визначити сили, які сприяють проведенню зміни, потрібного для досягнення поставлених цілей, або заважають цьому. Необхідно спробувати визначити всі сили, що підтримують або заохочують зміна, і оцінити їх відносну величину.

  Cіли (або активи), що працюють на зміни, можуть включати в себе нові закони, зміни в економічній політиці; нові можливості ринку, зміни в очікуваннях споживачів. Вони самі по собі є змінами і, отже, надають сприятливі можливості для тих, хто діє в їх рамках. Потім необхідно виявити стримуючі сили - сили, які чинять опір змінам і можуть перешкоджати просуванню у напрямку до цілям. Це може бути, наприклад, егоїстичний інтерес; внутрішня політика на підприємстві; брак розуміння, і страх перед технологією; нетерпимість до змін.

  Інший метод - лист перевірки впливу. Ця форма перевірки включає в себе аналіз запланованих кроків і можливих неприємностей, яких можна очікувати на кожному етапі. Це форма «запланованого передбачення», що показує, як заплановані проблеми могли б бути вирішені. Існує ряд очевидних вигод від прогнозованих збоїв. Такий метод забезпечує дуже докладний контроль за розвитком плану і набір практично готових рішень проблем, які можуть виникнути

  При виборі стратегії підприємство розглядає як вплив цієї стратегії на навколишнє середовище, так і дія на підприємство з боку зовнішнього навколишнього середовища.

  При підготовці плану передбачаються ті події, які можуть відбутися не так, як передбачалося, і загальмувати рух до мети. Має сенс заздалегідь знати, де це може статися, і продумати способи запобігання можливого збитку. Для цілей стратегічного аналізу застосовується методика обліку зовнішніх факторів, названа «Аналіз STEP - чинників». Абревіатура СТЕП (STEP) складена з перших літер слів: Соціальні (Social), Технологічні (Technological), Економічні (Economic), Політичні (Political). Це мнемоніка - всього лише простий спосіб запам'ятати чинники, які впливають на організацію.

  2.3 Аналіз і оцінка зовнішнього середовища

  діяльності фірми

  Для проведення аналізу ринку необхідно вивчати зовнішні чинники - фази ділового циклу, економічну кон'юнктуру, а також і внутрішні - вимоги до продукту або послуги, ринкову сегментацію, методи, які застосовуються учасниками ринку.

  Основою для стабільного розвитку економіки в Хакасії послужили сприятливі зміни у виробничій і фінансовій сфері. Характеристики попиту на звернення до продажу будівельних матеріалів такі: високий рівень потреби в матеріалах, збільшення попиту на матеріали.

  Високими темпами зростають обсяги грошових доходів населення, як і зростання його споживання. Збільшується кількість магазинів і підприємств сфери торгівлі. Існують також маркетингові акції, які передбачають знижки на товари. «Необхідною об'єктом вивчення в комплексному дослідженні ринку будівельних матеріалів є споживач. Знання свого споживача необхідно фірмі, щоб краще пристосовуватися до його вимог і діяти на ринку ефективно »1.

  Розбивка покупців на окремі групи, як відомо, називається сегментацією, а ринковий сегмент - група споживачів, що характеризуються однотипною реакцією на пропоновані товари і на набір маркетингових стимулів. Сегментування, як і облік великих подій в житті людей, дає можливість підприємству знайти нові цільові ринки і таким чином розширити спектр будівельної та іншої продукції. Сегментація в ТД «ПРЕМ'ЄР» включає кілька етапів: вибір критеріїв сегментації, докладне вивчення їх характеристик, об'єднуючи в процесі дослідження потенційних покупців у більш-менш однорідні групи, щоб застосувати до них маркетингову стратегію.

  Говорячи про тенденції розвитку ринку, слід зазначити, що розвиток цільового сегмента, представляється досить сприятливим. У Хакасії йде

  бурхливий розвиток підприємництва, і що особливо істотно в даному випадку, підвищується його «цивілізованість». З'являється усе більше великих торговельних підприємств, націлених на довгострокові дії на ринку, що піклуються про престиж і приділяють належну увагу вдосконаленню технологічного процесу.

  Вивчення поведінкової реакції покупців на споживчому ринку купівлі товарів роздробу грунтується на концепції мультіатрібутного товару і іерархічесокй моделі покупця. Основна мета концепції - покупець здійснює не пошук товарів, але вирішення проблеми, яке може забезпечити товар. Реакція споживача на маркетингові стимули - будь-яка діяльність, викликана маркетинговим стимулом. Разом з розширенням потенційного ринку росте і конкуренція. На конкурентному ринку Хакасії, модель якого представляється наступним малюнком, існує багато товарів-замінників, спостерігається дуже висока різниця між лояльністю задоволених і повністю задоволених споживачів. Фахівці Комерційного відділу ТД «ПРЕМ'ЄР» емпірично встановлюють характер залежності між задоволеністю та лояльністю споживачів, використовуючи різні види конкуренції на ринку.  Основні види і методи конкуренції на ринку Хакасії

  Якщо розглядати стан ринку, то воно в Хакасії визначається співвідношенням величини попиту і пропозиції. Попит і пропозиція - взаємозалежні елементи ринку, де попит визначається потребою покупців, а пропозиція - сукупністю товарів, запропонованих продавцями. Співвідношення між попитом і пропозицією складається в пропорційну залежність, визначаючи зміни в рівні цін на товари. Величини попиту на ринку Хакасії мають певне значення і відносяться до певного відрізку часу. Властивість попиту полягає в наступному: при незмінності всіх інших параметрів зниження ціни веде до відповідного зростання величини попиту. Необхідність у виборі стратегії диктує стан ринку, учасників.

  Управління конкурентною позицією фірми на ринку

  З розвитком людства, зі зростаючими потребами, вдосконаленням і винаходом оздоблювальних матеріалів для житлових і виробничих приміщень, динаміка затребуваності в продукції буде зростати і частка ринку, яку буде займати дана продукція. Для збуту продукції слід врахувати таку деталь, як канали збуту продукції.

  Канали збуту продукції

  Канали збуту продукції


  Споживачі, покупці

  Переваги / Недоліки

  1. Зі складів фірми

  Фірми-замовники

  Тільки великими партіями

  2. Через магазини

  Магазини будматеріалів

  У озможность вибору вже готової продукції

  3. Оптом

  - II -

  - Великі партії (велика кількість грошових коштів, можливий бартер)

  4. У роздріб


  - II -


  - Можливий швидкий збут і отримання готівкових грошових коштів


  5. Продаж фірмам та організаціям


  Обробка офісів і фірм

  - Бартер та інші послуги

  6. Замовлення за телефонами, Інтернет

  Будь-який з покупців, організації

  Необхідна наявність телефонної служби

  На ринку виготовлення та реалізації продукції основними конкурентами фірми є «Армада», «Комфорт», «Джем», «Хазяїн». Нижче наведена загальна порівняльна оцінка за факторами конкурентоспроможності. Кожен фактор у таблиці отримує оцінку від 0 (найбільш слабкі позиції) до 6 (домінуючі позиції). Для проведення експертної оцінки була сформована група з кваліфікованих працівників ТД «ПРЕМ'ЄР».

  Експертна оцінка роботи конкурентів

  Фактори конкурентоспроможності


  «Армада»

  «Комфорт»

  «Господар»

  «Прем'єр»

  «Джем»

  I експерт

  1. Товар (с / мат)
  Якість


  4


  4


  6


  6


  6


  Престиж торгової марки


  5


  4


  4


  6


  6


  Рівень обслуговування


  5


  4


  6


  6


  6


  Захищеність патентами


  4


  5


  6


  6


  6


  2. Ціна
  Продажна


  4


  4


  5


  5


  6


  Відсоток знижки з ціни


  5


  5


  6


  6


  5  3. Ринок збуту  Реклама


  5


  6


  6


  6


  5


  Пропаганда


  5


  5


  6


  6


  5


  II експерт

  1. Товар (с / мат)
  Якість


  5


  4


  5


  5


  5


  Престиж торгової марки


  4


  3


  3


  5


  6


  Рівень обслуговування


  4


  4


  6


  5


  6


  Захищеність патентами


  3


  5


  6


  6


  5


  2. Ціна


  Продажна


  4


  3


  4


  5


  5


  Відсоток знижки з ціни


  4


  5


  6


  5


  6


  3. Ринок збуту
  Реклама


  5


  5


  6


  5


  4


  Пропаганда


  5


  4


  5


  5


  4


  III експертів.

  1. Товар (с / мат)
  Якість


  4


  4


  6


  6


  6


  Престиж торгової марки


  5


  4


  4


  6


  6


  Рівень обслуговування


  5


  4


  6


  6


  6


  Захищеність патентами


  4


  5


  6


  6


  6


  IV експерт

  2. Ціна
  Продажна


  4


  4


  5


  5


  6


  Відсоток знижки з ціни


  5


  5


  6


  6


  5


  3. Ринок збуту
  Реклама


  5


  6


  6


  6


  5


  Пропаганда


  5


  5


  6


  6


  5


  4. Загальна кількість балів


  37


  35


  40


  47


  44


  Таким чином, на думку експертів, конкурентоспроможність даної продукції приблизно на рівні конкурентоспроможності інших діючих в Абакані фірм:

  47 / (37 +35 +40 +47 +44) * 100 = 23%, що відповідає 23% насиченості ринку обробним товаром.

  При цьому частки ринку інших фірм, що спеціалізуються на реалізації оздоблювальних матеріалів, відповідно складають:

  1. «Комфорт»: 35/203 * 100 = 17%;

  2. «Господар»: 40/203 * 100 = 20%;

  3. «Армада»: 37/203 * 100 = 18%;

  4. «Джем»: 44/203 * 100 = 22%.

  Провівши аналіз діяльності конкурентів, можна сказати, що діяльність цих фірм за час існування, розвивається і завойовує свого клієнта. Збільшення конкурентоспроможності ТД «ПРЕМ'ЄР» буде можливо за рахунок ретельно виробленої маркетингової стратегії фірми. Упор необхідно робити на якість обслуговування потенційного споживача і проведення інтенсивної рекламної кампанії Торгового Дому «ПРЕМ'ЄР», в рекламі якої будуть розглядатися наявність унікальних властивостей товару, його тестування та отримання сертифікату відповідності.

  2.4 Визначення стратегії фірми

  Стратегія маркетингу ТД «Прем'єр» - раціональне логічна побудова, керуючись якою організація розраховує вирішити свої маркетингові задачі і які містять конкретні стратегії по цільових ринках, комплексу маркетингу і рівню витрат на маркетинг.

  Стратегія ставить вирішення цілей на середньостроковий та довгостроковий періоди. Будь-яка економічна стратегія синтезує теоретичні і практичні питання функціонування на ринку на основі складаються закономірностей.

  Як відомо, у зв'язку з цим виділяють три конкурентні стратегії: за рахунок економії на витратах, за рахунок диференціації (горизонтальної, вертикальної), за рахунок спеціалізації.

  Сучасні ринкові умови сформували на ринку чотири основних стратегій конкурентної боротьби: силову - для великого, стандартного виробництва, Стек гілок - для фірм з вузькою спеціалізацією, пристосовницьку стратегію - для місцевого, локального бізнесу, «піонерську» стратегію - характерну створенням нових або перетворенням старих сегментів ринку .

  Вибір конкурентної стратегії формується під впливом ринкового поля в ТД «Прем'єр» по матриці М. Портера.


  Загрози з боку тих, хто прийшов у галузь:

  легкість проникнення в галузь для великих інвесторів з величезними фінансовими можливостями
  Влада постачальників:

  можуть підвищити ціни, так як ТД «Прем'єр» не бажає втрачати старі зв'язки, а також хороших постачальників на ринку не так багато


  Конкуренція на ринку товарів

  незначна  Влада споживачів:

  попит великий,

  влада споживачів не сильна


  Загрози з боку продуктів-замінників:

  незначна, так як товар представлений на ринку приватним підприємцем краще


  Матриця ринкового поля ТД «Прем'єр»

  Одним з методів, до якого вдається ТД «Прем'єр» при виборі маркетингової стратегії є діаграма "оцінка цілей (9).

  Оцінка цілей

  Діаграма «оцінка цілей»

  Наскільки легко її досягти? Дуже легко Дуже важко

  Наскільки вона буде популярною

  серед персоналу? Популярна непопулярна

  Наскільки вона сподобається керівництву? Сподобається Не сподобається

  Який її пріоритет? Низький Високий

  На яку частину споживачів вона

  буде впливати? На невелику На всіх

  Який рівень технології

  потрібно? Низький Високий

  Дорого буде її досягти? Дешево Дорого

  Який рівень опору

  зустрінеться? Низький Високий

  Скільки часу займе її

  досягнення? Мало часу Багато

  Який рівень кооперації буде потрібно

  для її досягнення? Локальний Всією організації

  Як тісно пов'язана з планами

  Вашого відділу? Дуже тісно Не пов'язана

  Як тісно вона пов'язана з Вашими

  основними обов'язками? Дуже тісно Не тісно

  Підприємство представляє, як сформулювати цілі для створення мосту між теперішнього та майбутнього реальностями. Цілі - способи переходу до кращій ситуації, а стратегії - основні напрямки руху. Один з методів визначення проблеми - матриця визначення проблеми. Матриця визначення проблеми Торговий Дім «Прем'єр», представлена ​​на малюнку 10.

  Матриця визначення проблем ТД «Прем'єр»

  Просте визначення проблеми і вимог

  Поточна ситуація

  Бажана ситуація

  Можливості, що надаються досягненням мети


  поганий настрій службовців

  діловий настрій службовців

  кращу якість роботи  необхідність відчути себе потрібним


  більша ефективність


  більша ефективність


  краще обслуговування споживачів

  Чисельне вираження проблеми і вимог
  Потенційні переваги


  персонал має справу з скаргами споживачів, але не має можливості що-небудь поліпшити

  персонал, що працює зі скаргами споживачів повинен вирішувати необхідні проблеми

  задоволення запитів споживачів


  задоволення персоналу

  Хто, де, коли, скільки часу?

  - Деталі проблеми і вимог  Імовірні витрати часу  недостатня кількість і якість даних з проблем і немає персональної відповідальності

  аналіз ситуації, оформлення звернень зі скаргами та їх задоволення

  3 місяці на виявлення основних проблем і 6 місяців на реорганізацію та оцінку змін

  Вартість проблеми і вимог
  Оцінка вигод


  зменшення продажів

  зниження іміджу

  зниження ділового настрою

  збільшення продажів

  поліпшення іміджу

  зниження витрат

  більший обсяг продажів


  Маркетингове позиціонування передбачає побудову карти позиціонування - графічної моделі, де вказуються найбільш значущі для споживача критерії оцінки та вибору товару. Для цього підприємство користується матрицею «товар - ринок» (11).

  РИНОК

  ТОВАР (послуга)


  старий

  новий


  старий

  Глибоке проникнення на ринок

  Розробка послуги


  новий

  Розвиток ринку

  Диверсифікація

  Матриця «товар-ринок»

  Дана модель призначена для розробки стратегій в залежності від оновлення ринку. У рамках даної моделі підприємство оцінює свої можливості та напрямки діяльності.

  2.5 Проведення маркетингового дослідження

  і аналіз отриманих даних

  Торговельне роздрібне підприємство Торговий Дім «ПРЕМ'ЄР» є великої роздрібної торговельної групою, одним з лідерів продажів оздоблювальних матеріалів, меблів, виготовлення конструкцій із АЛ і ПВХ в республіці Хакасія.

  Незважаючи на активну діяльність підприємства, у зв'язку з конкуренцією на ринку продажу оздоблювальних матеріалів, існує певна конкуренція на ринку збуту в Хакасії. З цієї причини автором було проведено маркетингове дослідження, метою якого було вирішення проблеми, з якою зіткнулося підприємство - збільшення ринкової частки, вдосконалення збутової політики і ТД «ПРЕМ'ЄР» в цілому.

  Виходячи з цього, були визначені завдання дослідження:

  • визначити затребуваність в оздоблювальних матеріалах на ринку Хакасії,

  • з'ясувати, послугами яких підприємств з продажу оздоблювальних матеріалів у регіоні користуються клієнти,

  • виявити причину здійснення покупки в інших фірмах,

  • отримати оцінку якості продажів в роздрібному магазині ТД «ПРЕМ'ЄР»,

  • дізнатися думку споживачів у плані достатності надходження інформації про продаваної продукції підприємства,

  • з'ясувати, які способи отримання інформації про товари підприємства найбільш кращий для населення,

  • визначити демографічний профіль покупців, з використанням таких параметрів, як вік, стать, освіта, дохід.

  Характер цілей визначив вибір типу дослідження - описовий. Автором було вирішено використовувати один із широко відомих методів проведення маркетингового дослідження - опитування споживачів, орієнтований на масових респондентів різної кваліфікації і компетенції. Дослідження протікало в одному напрямку - визначення ставлення клієнтів до продукції, що продається ТД «ПРЕМ'ЄР».

  Інструмент реалізації опитування у цій роботі - анкета (Додаток 2). За допомогою опитувальника отримана первинна інформація, необхідна для визначення недоліків в організації надання послуг з продажу оздоблювальних матеріалів, охоплення досліджуваної проблеми. Тип питань - закритий. Варіанти питань, що використовуються при проведенні дослідження - дихотомічні і різноманітні, використання яких має активізувати діяльність респондентів щодо заповнення анкет, полегшити процес введення отриманих даних.

  «Маркетингова інформація - це цифри, факти, відомості, чутки, оцінки та інші дані, необхідні для аналізу і прогнозування маркетингової діяльності» 2.

  Збір первинної маркетингової інформації полягав в опитуванні респондентів різної кваліфікації і компетенції. Кількість опитуваних - 50 осіб (Додаток 3). Первинні дані були зібрані протягом декількох днів. Підхід до збору даних - самостійний. Були отримані відповіді респондентів практично на всі запитання анкет. Обробка отриманої інформації проводилася за допомогою редактора таблиць Microsoft Excel, який дозволяє виконувати обчислення, аналізувати дані і працювати із списками в таблицях та на веб-сторінках.

  Аналіз анкет клієнтів показав, що респондентам добре знайома дана фірма.

  Вибір форм прямого маркетингу виявив найкращий спосіб отримання інформації респондентами - засоби масової інформації. Їх активно використовують споживачі сегментів оздоблювальних матеріалів. Аналізуючи способи надходження клієнтам інформації про товари Торгового Дому «ПРЕМ'ЄР», з'ясувалося, що основним джерелом отримання даної інформації - засоби масової інформації, що і простежується на діаграмі малюнка 12.

  Джерела отримання інформації про ТД «ПРЕМ'ЄР»

  Крім того, споживачі знають про Торговому Домі достатній час, більшість - протягом 3 років.

  Ступінь популярності ТД «ПРЕМ'ЄР»

  Аналіз анкет показав, що більшість клієнтів користувалися послугами інших фірм до того, як стати клієнтами ТД. Число користувалися послугами інших підприємств торгівлі - 78%, не користувалися - 22%.

  Послуги інших фірм

  Аналізуючи місця покупок товару, з'ясувалося, що більшість споживачів воліють купувати товари в магазині «Прем'єр» (40%), другим місцем за частотою покупок товарів - магазин «Хазяїн» - там купують товари 35% опитаних. Рідше всього купуються товари в магазині «Армада» - 15% і в спеціалізованих магазинах - 10% (15).

  Вибір місця здійснення покупок

  На питання, вказаний у п. 5 анкети, де з'ясовувалося, що ж вплинуло на вибір підприємства, що спеціалізується на продажу оздоблювальних матеріалів, респонденти показали, що основні причини - найкращі умови обслуговування, а також реклама підприємства (16).

  Вплив на вибір фірми

  Відрадно, що оцінка асортименту продукції (17) в ТД «ПРЕМ'ЄР» досить висока - більшість респондентів оцінили його як широкий.

  Оцінка асортименту в ТД «ПРЕМ'ЄР»

  У результаті проведеного дослідження вдалося з'ясувати, які ціни на товари ТД «ПРЕМ'ЄР». Основна маса респондентів відповіла «прийнятні» (18). Коефіцієнт високий, але недостатній.

  Порівняння цін на аналогічні товари

  Аналіз наступних пунктів анкети показав рівень якості обслуговування в Торговому Домі «ПРЕМ'ЄР». Найвищий бал - співробітників - 4. Бал не низький і показує, що керівництву і співробітникам фірми є до чого прагнути в перспективі (19).

  Якість обслуговування в ТД «ПРЕМ'ЄР»

  Чутливість споживачів до знижок, які надаються в магазинах будівельних матеріалів, показана на малюнку 20.

  Параметри чутливості до знижок

  Вдалося з'ясувати, який відсоток надходження інформації про будівельні продуктах (21). Тут - 80% позитивної оцінки. Коефіцієнт високий, але недостатній.

  Надходження інформації про товари і послуги Торгового Дому

  Аналізуючи способи надходження клієнтам інформації про товари (22), з'ясовано: 76% респондентів впевнені, що кращий спосіб - через ЗМІ, 12% віддають перевагу консультаціям продавців-консультантів, 6% - розміщення на інформаційних стендах, 4% - рекламним листів, 2% - іншим способом.

  Способи отримання інформації про товари

  Останніми питаннями анкети були питання класифікаційного характеру, куди ставилися питання про вік, стать, освіту, рівні доходу, сфері професійної діяльності. Підбивши підсумки дослідження, вдалося з'ясувати, що більшість клієнтів є самодостатніми громадянами, які мають, в більшості своїй вищу освіту, віковий ценз різний: більшість респондентів - від 25 до 55 років, тобто працююче населення Республіки Хакасія. У відношенні зайнятості населення можна сказати, що клієнти працюють у сферах, де не виникає проблем з оплатою праці (це - фінанси, кредит, страхування, транспорт, торгівля, громадське харчування, освіта, культура), що говорить про їх платоспроможності (від 3000 до 15000руб).

  Таким чином, дослідження поведінки покупців та оцінка діяльності підприємства роздрібної торгівлі ТД «ПРЕМ'ЄР» дозволили зробити наступні висновки.

  Більшість покупців заходять до магазину з метою придбання конкретного будівельного товару.

  Найбільш популярним джерелом отримання інформації про місце здійснення покупки є реклама в ЗМІ, далі - зовнішня реклама, інформація від друзів і знайомих, інше. Характерно, що за останні п'ять виросла значимість зовнішньої реклами та дещо знизилася значимість «першого візиту в магазин з цікавості».

  Ступінь прихильності покупця до конкретного даному магазину посилена. Основні фактори вибору ТД «ПРЕМ'ЄР» - кращі умови обслуговування, далі за значущістю: зручне розташування магазинів, широкий асортимент товарів, якість обслуговування, рекомендації знайомих та наявність знижок.

  Абсолютна більшість покупців в даний час оцінюють рівень обслуговування в магазинах роздрібної торгівлі як високий, так і середній. Простежується позитивна динаміка в оцінці покупцями рівня обслуговування в магазині. При оцінці асортименту товарів у торговельних точках ТД «ПРЕМ'ЄР», майже половина відповіли, що він широкий. Також простежується позитивна тенденція в оцінці покупцями асортименту товарів. Реклами, адекватної товарному асортименту, зараз стало набагато більше, значно менше респондентів, які говорять про відсутність реклами ТД «ПРЕМ'ЄР».

  Більшість респондентів вважають, що ціни на товар в ТД «ПРЕМ'ЄР» прийнятні, що говорить про купівельної спроможності оздоблювальних матеріалів у даній фірмі.

  Даючи оцінку формам обслуговування в торгових залах фірми, більше покупців говорять про середній рівень, менша - про високе. Загалом, провівши аналіз даного дослідження, можна відзначити позитивну динаміку в оцінці респондентів.

  Таким чином, реалізація цілей і завдань, поставлених у плані маркетингового дослідження, підтвердила основну гіпотезу: ТД «ПРЕМ'ЄР» має поки сильні конкурентні позиції, однак становище Торгового Дому не можна вважати достатньо стійким, перш за все внаслідок активного наступу конкурентів. На вибір стратегії даної фірми впливає як загальний стан кон'юнктури ринку оздоблювальних матеріалів та інших товарів, що продаються, ступінь збалансованості попиту і пропозиції, тенденції їх розвитку, рівень насиченості ринку товарами, цінова політика, асортиментна структура підприємства, середня норма прибутку по окремих товарних групах, темп зростання реалізації, а також ставлення до споживачів.

  3 Проектна частина. Розробка плану маркетингу

   1. Розробка товарної політики

  Досить широкий спектр пропонується всіма спеціалізованими фірмами, що спеціалізуються на продажу оздоблювальних матеріалів, а кількість торгових точок неухильно зростає. У зв'язку з цим різко зросло значення маркетингової роботи Торгового Дому, зміст і цілі якої істотно змінилися в останні роки під впливом конкуренції.

  Мета бізнесу ТД «ПРЕМ'ЄР» - максимізація прибутку в довгостроковій перспективі без серйозних ризиків, а кінцева мета - максимально повне задоволення потреб клієнтів.

  Місія підприємства ТД «ПРЕМ'ЄР» - прагнення до комплексного вирішення проблеми бізнесу через реалізацію товарів (оздоблювальні матеріали, будівельні матеріали, меблі) конкретним споживачам.

  Основними проблемами при розробці товарної політики на даному підприємстві є: інновації, забезпечення якості та конкурентоспроможність товару, створення оптимального асортименту, позиціонування товару на ринку.

  Основні завданнями товарної політики в ТД «ПРЕМ'ЄР»: визначення та задоволення запитів споживачів, використання технологічних знань і досвіду самої фірми, оптимізація фінансових результатів.

  Керівництво підприємства розробляє стратегії свого інтенсивного розвитку, тобто більш повно використовує існуючі ресурсні та інші можливості для розвитку організації і підвищення ділової активності та ефективності його діяльності.

  Стратегія розширення контрольованих ринкових сегментів передбачає збільшення обсягу продажів існуючих товарів на вже завойованих ринках. Для здійснення такої стратегії підприємство використовує наступні можливості: знайти, використовувати слабкі сторони товарів, що надаються конкурентами, переконати потенційних споживачів придбати свій товар і залучити нових клієнтів, запропонувати додаткові послуги, пов'язані з реалізацією будматеріалів.

  Стратегія розвитку продукту заснована на дослідницькій роботі з удосконалення послуг при продажу товарів, розширення модифікації матеріалів. Фірма позиціонує товар, тобто визначає його особливості, характеристики, що відрізняють його від інших продавців. Позиціонування зміцнює позицію конкретної послуги з продажу будматеріалів на ринку Хакасії і підвищує відповідність послуги потребам клієнтів.

  Стратегія завоювання нових ринків передбачає розширення сфери обслуговування зовнішніх і внутрішніх ринків, збільшення кількості реальних споживачів. В основі цієї стратегії лежить виробнича маркетингова концепція, і керівництво фірми вдається до таких кроків, як: вивчення демографічних ринків; аналіз ринку роздрібних організацій (контрагентів, постачальників, конкурентів і т.д.); аналіз специфіки окремої географії.

  Стратегія диверсифікації. Торговий Дім «ПРЕМ'ЄР» має необхідні фінансові, матеріальні та трудові ресурси, має високий авторитет в регіоні, а асортиментний набір продаються ним оздоблювальних матеріалів володіє високою якістю, невисокою ціною і конкурентоспроможністю. Стратегія диверсифікації часто виражається у впровадженні нових груп товару та завоюванні нових ринків.

  Одне з найважливіших складових товарної політики - інноваційна політика - сукупність управлінських методів, що забезпечують прискорення процесів інтеграції всіх типів нововведень. Вона включає в себе процеси пошуку ідеї та створення нової послуги. Основна її мета - довести до широкого кола споживачів, продаючи нові види матеріалів і збільшуючи прибуток, виконується фірмою практично в повному обсязі.

  Одна ж із завдань формування оптимального асортименту - визначення набору товарних груп, найбільш бажаних для успішної роботи на ринку. Цей вибір зумовлюється асортиментної стратегією фірми та принципами асортиментної політики, це: принцип гнучкості, принцип синергізму.

  Прибутки фірми знижуються або підвищуються - у зв'язку з витратами на захист від конкурентів. Тому якщо ж розглядати Типовий життєвий цикл товару, то ТД «ПРЕМ'ЄР» підходять як етап зростання - період швидкого сприйняття товару ринком, швидкого зростання продажів і прибутків, так і етап зрілості - уповільнення продажів пов'язане з уже сприйняттям раніше того чи іншого товару потенційним споживачем.

  3.2 Розробка цінової політики

  Як складова комплексу маркетингу, цінова політика розробляється з урахуванням:

  • цілей компанії ТД «ПРЕМ'ЄР»,

  • зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на ціноутворення,

  • характеру попиту,

  • витрат продажів, розподілу і реалізації товарів,

  • відчутною і реальної цінності товару,

  • політики конкурентів.

  Розробка цінової політики включає:

  • встановлення вихідної ціни на товар,

  • своєчасну коригування цін з метою приведення їх у відповідність з ринковими умовами, діями конкурентів.

  У сучасних умовах перевищення пропозиції над попитом, характерних для ринку республіки Хакасія, цінове вплив на конкурентоспроможність і можливості зміцнення положення ТД «ПРЕМ'ЄР» виявляється ускладненим. На формування ціни впливає безліч факторів: ціни конкурентів, рівень попиту, рівень доходів, стадія ЖЦТ і т.д. - Це зовнішні фактори. До внутрішніх факторів належать: маркетингові та цінові цілі та стратегії фірми, його витрати виробництва та обігу та ін У маркетинговій діяльності роздрібної торгівлі ціна грає важливу функцію: вона погоджує інтереси фірми і клієнтів.

  У Торговому Домі застосовна наступна схема побудови ціноутворення:

  • фірма визначає мету свого маркетингу (виживаність, максимізація прибутку, завоювання лідерства);

  • фірма виводить для себе криву попиту, яка говорить про ймовірні кількостях оргтехніческого продукту, який вдасться продати на ринку;

  • фірма розраховує, як міняється сума її витрат при різних рівнях пропозиції послуг;

  • фірма вивчає ціни конкурентів;

  • фірма вибирає кращий метод ціноутворення;

  • фірма встановлює остаточну ціну на обробний товар.

  Підприємство ТД «ПРЕМ'ЄР» не завжди в змозі опрацювати варіанти своїх дій безпосередньо в момент зміни цін, єдиний спосіб скоротити термін відповідної реакції зі свого боку - передбачити можливі цінові маневри. Перш за все, керівництво фірми вибирає одну основну чи декілька альтернативних стратегій ціноутворення в залежності від рейтингу самого підприємства, розмір контрольованого їм ринку і конкретної ситуації економіко-політичної кон'юнктури.

  Плануючи комплекс товарів, як нових, так і існуючих, ТД «ПРЕМ'ЄР» визначає і аналізує структуру витрат і, отже, їх ціну. У Торгового Дому «ПРЕМ'ЄР» є своя чітка цінова політика - він встановлює ціни на різні види товарів та вносить до них зміни відповідно до зміни ринкової кон'юнктури. Процес розробки цінової стратегії підприємства складається з кількох етапів:

  • на підставі стратегії визначаються завдання стратегії ціноутворення. Першочергова задача - отримання максимального прибутку. Але в умовах конкуренції і зміні кон'юнктури ринку дана задача може бути сформульована по-іншому, наприклад, одержання максимального прибутку при утриманні лідерства на ринку. У даному випадку ТД переслідує мети - встановлення максимально можливих цін на свої товари за умови утримання лідируючого положення в певному ринковому сегменті, що практично виключало б можливість конкуренції та дозволяло б тривалий час працювати з достатнім прибутком;

  • наступний етап розробки цінової стратегії - аналіз факторів, що впливають на ціну, як внутрішніх, так і зовнішніх. До внутрішніх факторів належать витрати на виробництво, якість матеріалів (унікальність, індивідуальність, і т.п.), вибір ринкових сегментів, імідж підприємства, наявність додаткових послуг, життєвий цикл даного продукту. До зовнішніх факторів відносяться рівень реального та прогнозованого попиту на даний вид товарів в даних ринкових сегментах та його еластичність, наявність ресурсів, рівень інфляції, наявність конкуренції, ціни конкурентів на аналогічний товар, аспекти регулювання діяльності з боку держави. Ринок оптових продажів знаходиться під сильним впливом цих чинників, які багато в чому визначають правила гри. Фактори зовнішнього середовища непідконтрольні підприємству і повинні розглядатися з точки зору необхідності врахування їх впливу при розробці стратегії розвитку торгової роздрібної продажу оздоблювальних та інших товарів у ТД «ПРЕМ'ЄР».

  Вибравши цінову стратегію, ТД «ПРЕМ'ЄР» готовий до підвищення або зниження цін під впливом факторів зовнішнього середовища маркетингу. Так, затримка певних видів матеріалів постачальниками, скорочення ринкової частки під тиском конкурентів змушують Торговий Дім утримувати свої позиції, або їх посилювати.

  Виникнення надмірного попиту, інфляційні процеси змушують часом фірму підвищувати ціни. Зміна цін може викликати небажану для компанії реакцію споживачів і конкурентів. Тому регулювання ціни приймає форму зменшення кількості знижок.

  3.3 Розробка збутової політики

  Головні завдання з розробки збутової політики фірми - вибір каналів розподілу товарів, прийняття рішення про стратегію збуту.

  Як відомо, сучасний маркетинг визначає два провідних виду збуту: прямий і непрямий. ТД «Прем'єр» використовує прямий збут. Він вигідний у тому випадку, якщо заощаджені грошові кошти за рахунок більшої торгової націнки вище витрат, пов'язаних з організацією власності збутової структури. При прямому збуті відбувається безпосередній вплив на споживача, тому можна контролювати якість товару і швидко реагувати на вимоги ринку.

  У більшості випадків виробництво і споживання обробних матеріалів не збігається ні в часі, ні в просторі. Тому, якими б різноманітними споживчими властивостями не володів готовий товар, на реальний комерційний успіх фірма може розраховувати тільки за умови раціонально організованого його (товару) розподілу та обміну, тобто збуту.

  Проведення збутової політики вимагає перебудови всієї системи управління виробництвом, підвищення ефективності діяльності всіх підрозділів, і, в кінцевому підсумку, підпорядкування всіх елементів життєвого циклу продукції інтересам ринку.

  На торговельному роздрібному підприємстві ТД «ПРЕМ'ЄР» створені спеціальні відділи продажів і реклами продукції, покликані вирішувати такі найважливіші завдання:

  • розробка короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій стратегії збуту,

  • дослідження факторів, що визначають структуру і динаміку споживчого попиту на продукцію підприємства, кон'юнктури ринку,

  • вивчення попиту на продукцію підприємства і розробка довгострокових, середньострокових і короткострокових прогнозів потреби в товарі,

  • дослідження споживчих властивостей продукції, пред'явлених до них купівельних вимог; орієнтація розробників і виробництва на виконання вимог до товару,

  • організація реклами і стимулювання збуту продукції.

  Збутова політика ТД «ПРЕМ'ЄР» нерозривно пов'язана з попитом (його розмірами, динамікою, структурою) на цільовому ринку і з власними виробничо-збутовими, фінансовими, організаційно-управлінськими та іншими можливостями. Ця політика в максимальній мірі задовольняє потреби покупців, причому з найбільшою зручністю для них, і одночасно враховує фактор тиску з боку конкурентів, що виявляється в їх збутової політиці й практиці.

  Політика розподілу визначає місце компанії в каналах розподілу, включаючи рішення щодо маркетингової логістики. Основою збутової політики компанії є визначення її місця в каналах розподілу.

  Канал розподілу - сукупність взаємопов'язаних організацій, що роблять товар доступним для використання. Через канали розподілу проходять наступні потоки: фізичний потік (потік товарів), потік власності (передачі власності на товар), грошовий потік (зворотний), інформаційний потік (прямий і зворотній), потік коштів просування (прямий).

  Найважливіша характеристика - рівень каналу, який визначається кількістю учасників у ньому. Канали товароруху і розподілу характеризуються рівнем інтеграції, шириною, довжиною, а також відмінностями, які визначаються характером переміщуються і збуваються товарів.

  Залежно від характеру взаємодії товаровиробника з посередниками виділяють два типи вертикальної організації непрямих збутових каналів - традиційний і координований. У традиційній вертикальної структурі кожен рівень збутового каналу діє незалежно інших, прагнучи максимізувати власну прибуток, а не ефективність каналу в цілому.

  У координованої вертикальній структурі учасники процесу збуту координують свої функції з метою підвищення ефективності сукупної збутової діяльності та посилення впливу на ринку. Координатором можуть бути і виробник, і оптовий чи роздрібний торговець. Форми вертикальної структури в збутовому каналі: інтегрована (контролюється одним власником), договірна (координація своїх програм збуту незалежними фірмами різних рівнів каналу в рамках договорів) і безконтактна (співпраця між підприємством і збутовою мережею забезпечується завдяки високій репутації його торгової марки або іміджу його комерційної організації ).

  Вибираючи канали збуту, або формуючи нові, підприємство виходить з того, що кожен з них має свою економічно виправдану область застосування, свою структуру і спеціалізацію, своє призначення. Критерії вибору каналу збуту і порівняльний аналіз витрат, які несуть непрямі канали збуту двох видів, дають уявлення про те, чим слід керуватися підприємству при виборі каналу або при економічній оцінці вже діючого каналу.

  У силу цього, аналізуючи канали збуту і вибираючи найбільш прийнятні, підприємство виходить, як із загальних цілей товароруху (доставка потрібних товарів у потрібне місце і потрібний час, причому по можливості з мінімальними витратами) так і конкретних завдань, які йому належить вирішити).

  Ефективність каналів збуту багато в чому залежить від взаємодії з посередниками, що можна називати основою управління збутом. Важливий момент філософії взаємодії учасників каналу збуту - розуміння продавця товарів очікувань покупців.

  Відправною момент створення системи товароруху - вивчення потреб реальних і потенційних покупців і пропозицій конкурентів. Як відомо, споживачів цікавить в першу чергу своєчасність доставки товару, а також готовність постачальника задовольнити термінові потреби клієнта, забезпечити постачання якісних товарів, прийняти назад дефектні товари та швидко замінити їх, забезпечити першокласний сервіс.

  «Заходи щодо стимулювання збуту сприяють розширенню продажу товарів, вже не вважаються новинками. Завдання - спонукати до повторних покупок, а також відповідно з життєвим циклом товару на ринку »3.

  Стимулювання збуту в ТД «ПРЕМ'ЄР» проводиться за двома основними напрямками: стимулювання споживачів, стимулювання працівників, які беруть участь у процесі продажу товарів. До засобів стимулювання споживачів будівельних матеріалів можна віднести персональні продажі, знижки постійним клієнтам, демонстрації товарів, участь у виставках. Ці засоби стимулювання спрямовані на залучення нових покупців будівельних матеріалів, меблів і інших товарів

  Стимулювання працівників у ТД «ПРЕМ'ЄР» припускає заохочення зусиль співробітників, заохочення до поліпшення обслуговування існуючих клієнтів або залучення нових. Керівництво Торгового Дому «ПРЕМ'ЄР» прагнути стимулювати процес шляхом матеріальні заохочень - премії за високі результати роботи фірми, за хорошу роботу співробітника. Нематеріальне стимулювання також має місце бути. Вирізняються хорошою роботою працівники фірми заохочуються грошовими преміями.

  Для організації комерційної діяльності з реалізації товарів і готової продукції на підприємстві ТД «Прем'єр» створено Відділ продажів, основними завданнями якого є:

  • вивчення попиту та встановлення тісних контактів із споживачами продукції; пошук найбільш ефективних каналів і форм реалізації, що відповідають вимогам споживачів,

  • забезпечення доставки продукції споживачеві в потрібний час,

  • контроль над ходом реалізації продукції з метою зниження комерційних (позавиробничі) витрат і прискорення оборотності оборотних коштів.

  Організація служби збуту ТД «ПРЕМ'ЄР» - «за функціями». Дана форма означає, що і зовнішні ринки, і вироблені товари розглядаються у вигляді деяких однорідності. Така структура на підприємстві вироблена і доцільна, так як товарів, і ринків у підприємства небагато.

  Структура відділу продажів на підприємстві ТД «Прем'єр» включає як управлінські, так і виробничі підрозділи. До управлінських підрозділів відносяться Відділ продажів. Відділ продажу входять такі сектори: замовлень, вивчення попиту, планове, товарне (оперативне), рекламне, налагодження та технічного обслуговування продукції, що поставляється.

  До виробничих підрозділів відділу продажів на ТД «Прем'єр» відносяться склади готової продукції, цех комплектації, експедиції і відвантаження.

  Планування збуту на підприємстві ТД «Прем'єр» включає:

  • вивчення зовнішніх і внутрішніх умов,

  • визначення цілей,

  • розробку прогнозів кон'юнктури і попиту,

  • підготовку прогнозів реалізації товарів,

  • складання планів поставок готової продукції,

  • планування оптимальних господарських зв'язків,

  • вибір каналів розподілу товару,

  • планування додаткових послуг, рекламної діяльності,

  • складання кошторису витрат на управління збутом і розподілом, планування прибутковості.

  Організація збуту на підприємстві включає:

  • організацію збору інформації про попит,

  • укладення з споживачами господарських договорів на поставку продукції,

  • вибір форм і методів реалізації продукції, способів доставки її споживачу,

  • підготовка продукції до відправлення споживачеві,

  • технологію товароруху,

  • організацію інформаційно-диспетчерської служби, звітності,

  • організацію торговельної комунікації, правової та претензійної роботи,

  • організацію стимулювання попиту і рекламної діяльності.

  Контроль та координація роботи відділу продажів підприємства ТД «ПРЕМ'ЄР» передбачає:

  • оцінку відповідності реалізації збутових функцій програмі маркетингових досліджень,

  • аналіз дії збутової служби, а також розроблених заходів щодо координації збутової роботи і підвищення її ефективності,

  • контроль і оцінку ефективності стимулювання збуту і рекламних заходів,

  • тактичний контроль,

  • контроль над поставками продукції,

  • здійсненням зовнішньоторговельних операцій,

  • дотриманням договірних зобов'язань, своєчасністю оплати рахунків,

  • пред'явлення споживачам претензій за порушення договірних зобов'язань і несвоєчасну оплату рахунків.

  На торговельному роздрібному підприємстві ТД «ПРЕМ'ЄР» існують проблеми збуту продукції, а саме:

  1. Організаційна структура ТД «ПРЕМ'ЄР» недосконала, а тому відсутні кооперативні відносини між підрозділами ТД «ПРЕМ'ЄР».

  2. У співробітників ТД «ПРЕМ'ЄР» відсутня підприємницьке свідомість, що не відповідає реальній структурі відділу продажів і вимогам, що пред'являються споживчим ринком.

  Торговому роздрібному підприємству ТД «ПРЕМ'ЄР» необхідні наступні заходи:

  • розробка і впровадження нової продукції для ТД «ПРЕМ'ЄР», яка спричинить за собою розширення виробництва,

  • введення у виробництво новинок, що дозволить не тільки не тільки розширити асортимент, а й поліпшити якість що випускається і продається продукту.

  Тільки при впровадженні ТД «ПРЕМ'ЄР» дані заходів, розвиток збутової політики підприємства стане запорукою комерційного успіху фірми та імпульсом для його подальшого динамічного розвитку.

  3.4 Розробка комунікаційної політики

  Мета комунікаційної політики - просування товару на ринок. Основними її елементами є: реклама, зв'язки з громадськістю, засоби стимулювання збуту, персональні продажі.

  Маркетинговою діяльністю на підприємстві займається Корпоративний відділ та Відділ продажів, якими проводиться робота по залученню покупців товарів, просуванню даного товару на ринку Хакасії. Крім іншого, в обов'язки співробітників відділу входять обов'язки:

  • взаємодію із засобами масової інформації,

  • розміщення рекламних та інформаційних матеріалів у ЗМІ,

  • укладення господарських договорів з підрядниками,

  • висвітлення в ЗМІ інформації про проведені корпоративних заходах підприємства,

  • безпосередня робота зі збуту товарів.

  Маркетингова служба ТД «ПРЕМ'ЄР» - не просто підрозділ з обслуговування виробництва і збуту, а координуючі, що планує і контролюючий орган стратегічного виробничо-збутового управління.

  Реклама. Підприємство ТД «ПРЕМ'ЄР» використовує наступні види реклами: фірмова реклама (підприємство рекламує гідності підприємства); товарна реклама (інформує про переваги товару).

  Канали поширення реклами - безособові засоби масової реклами. Підприємство використовує рекламу в газетах і журналах, на радіо і телебаченні, міську рекламу (рекламні щити), участь у виставках, рекламу на транспорті, зв'язку з громадськістю.

  Зв'язки з громадськістю. ТД «ПРЕМ'ЄР» встановлює доброзичливі відносини з широкою громадськістю, і в рамках цього, бере участь у благодійній діяльності, у виставках та ярмарках. В основі - вміння і бажання налагодити контакт, вигідну обопільну зв'язок з громадськістю.

  Фірма надає практично повне інформування про свої товари. Ця діяльність спрямована як на зовнішнє середовище, так і на співробітників самого Торгового Дому.

  Одна з головних завдань підприємства - виконання певних соціальних обов'язків. На практиці діяльність у даному напрямку припускає вирішення завдань підтримки і розвитку ініціативи власних співробітників (відносини всередині підприємства), сприяння створенню нових можливостей для молоді (освіта), підтримку малозабезпечених верств населення (благодійність) і ін

  Таким чином, людські відносини являють собою вплив на громадську думку, склалася в результаті діяльності підприємства, його реклами і благодійних заходів.

  У свою чергу Торговий Дім «ПРЕМ'ЄР» планує заходи в цій сфері для майбутнього впливу на суспільну думку.

  3.5 Складання кошторису витрат і планованих фінансових результатів

  Для складання кошторису планованих фінансових результатів необхідно розглянути ефективність використання оборотного капіталу, де основним параметром є показник рентабельності, що розраховується як співвідношення прибутку від реалізації продукції або іншого фінансового результату до середньої величини оборотного капіталу.

  Дані для розрахунку рентабельності наведені у таблиці 3.5.

  Таблиця 3.5

  Вихідні дані розрахунку оборотності оборотних коштів

  і рентабельності підприємства

  Показники

  2005

  2006

  2007

  2008

  Виручка (РП)

  1799099

  4340262

  19401899

  13378834

  Прибуток від реалізації продукції

  503748

  1215273

  5432531

  3746073

  Середні оборотні кошти (С)

  630000

  1435692

  1652683

  1838804

  Кількість днів у періоді (Д)

  360

  360

  360

  180

  Рентабельність = Прибуток / СР оборотні кошти.

  Аналізуючи дані табл. 2.4 видно значне збільшення виручки. Якщо порівнювати 2005 рік із 2006 роком, то видно, що виручка виросла на 2537618 карбованців; 2006-2007 - збільшення на 1505208,29 рублів; 2007-2008-приблизно (тому що аналізувалася тільки перша половина 2008р.) 7670486 рублів.

  Досліджуючи ці дані можна зробити висновки з приводу того, що ж вплинуло на зростання виручки в даному аналізованому періоді.

  Перш за все, це один із зовнішніх чинників - інфляція. Зростання інфляції призвело до подорожчання матеріальних запасів, що спричинило за собою зростання виручки.

  Одна з причин - це збільшення торгових об'єктів, що призвело до додаткової реалізації.

  Друга причина - це залучення додаткових грошових коштів у вигляді короткострокових кредитів.

  Порівнюючи зростання виручки з 2006 року по 2007 рік у відсотковому співвідношенні, збільшення відбулося на 35%. Таке збільшення можна пояснити, перш за все, зростанням торгових точок, що входять до Торговий Дім, що спричинило за собою збільшення товарообігу. Так само збільшилася середня процентна ставка націнки з 15% до 19% і сума позикових коштів.

  Наступний показник у таблиці - це прибуток від реалізації продукції. Вона розраховується як різниця між виручкою, отриманою за реалізовану продукцію і витратами на придбання даної продукції. Якщо порівнювати в горизонталі даний показник, то видно значне збільшення прибутку: з 2005 року по 2006 рік прибуток збільшився на 711525 рублів, з 2006 року по 2007 рік на 4217258 рублів, з 2007 року по 2008 рік приблизно на 7598101 рубль. Таке збільшення прибутку пояснюється тими ж причинами, що і збільшення виручки.

  Якщо порівнювати показник прибутку по вертикалі з показником виручки, то можна простежити незначний спад від 28% у 2005 році до 27,99% у 2006, 2007, 2008рр. Цей спад пояснюється збільшенням витрат на закупівлю продукції.

  Порівнюючи показник - середні оборотні кошти, який визначається як сума оборотних коштів на початок і кінець року, поділена на 2, то видно збільшення оборотних коштів з 2005 року по 2006року на 805692 рубля, з 2005 року по 2006 рік на 216991 рубль, з 2007 року по 2008 рік на 186122 рубля.

  Грунтуючись на даних таблиці була розрахована рентабельність-показник ефективного використання оборотного капіталу.

  Цей показник характеризує величину прибутку, одержуваної на кожен рубль оборотного капіталу, і відображає фінансову ефективність роботи підприємства, так як саме оборотний капітал забезпечує оборот всіх ресурсів на підприємстві.

  З даних розрахунків видно, що в цілому по кожному року рентабельність дуже висока. Якщо розглядати в динаміці, то видно, що з 2005 року по 2006 рік рентабельність зросла на 4,95%, з 2005 року по 2006 рік на 243,36%, з 2006 року по 2007 рік приблизно на 78%. Різке збільшення рентабельності можна пояснити тим, що, не дивлячись на незначне збільшення оборотних коштів, виручка виросла майже в 5 разів, що пов'язано зі збільшенням швидкості товарообігу.

  У практиці оцінка ефективності використання оборотного капіталу здійснюється через показники його оборотності. Оскільки критерієм оцінки ефективності управління оборотними коштами є фактор часу, використовуються показники, що відображають, по-перше, загальний час обороту, або тривалість одного обороту в днях, по-друге, швидкість обороту.

  Тривалість одного обороту (оборотність оборотного капіталу) в днях визначається діленням оборотного капіталу на одноденний оборот, який визначається як відношення обсягу реалізації до тривалості періоду в днях або ж, як відношення тривалості періоду до кількості оборотів.

  Чим менша тривалість періоду обігу або одного обороту оборотного капіталу, тим за інших рівних умов, підприємству потрібно менше оборотних коштів. Чим швидше оборотні кошти роблять кругообіг, тим краще і ефективніше вони використовуються. Таким чином, час обороту капіталу впливає на потребу в сукупному оборотному капіталі. Скорочення цього часу - найважливіший напрям фінансового управління, що веде до підвищення ефективності використання оборотних коштів і збільшення їх віддачі.

  Розглянувши вище коротко деякі фінансові аспекти підприємства, можна дати загальну оцінку фінансової діяльності підприємства (таблиця 3.6), де плановані результати діяльності розраховувалися виходячи з наступних даних:

  Поряд зі збільшенням доходу різко збільшуються витрати підприємства. Це, перш за все, пов'язано із зростанням підприємства в цілому. У ТД «Прем'єр» зросла кількість торгуючих об'єктів, що спричинило за собою збільшення штату працівників, а це в свою чергу призвело до різкого зростання фонду оплати праці. Також, у зв'язку з цим, зросли витрати за змістом торгують об'єктів, орендної плати. Але, не дивлячись на різке збільшення витрат, кінцевий результат діяльності підприємства - прибуток. Однією з основних причин позитивної діяльності будь-якого підприємства є ефективне використання оборотного капіталу.

  Таблиця 3.6

  Кошторис витрат і плановані фінансові результати діяльності

  ТД «Прем'єр» на 2009 рік (тис. крб.)


  1 кв.

  2 кв.

  3 кв.

  4 кв.

  Виручка

  1739814

  4277432

  19329514

  13058834

  Інший дохід

  59285

  62830

  72385

  320000

  Разом дохід

  1799099

  4340262

  19401899

  13378834

  Витрати:

  Амортизаційні відрахування по основних засобів

  470639

  529062  Фонд оплати праці

  42850

  86869

  329400

  283800

  Знос МШП

  54118
  Матеріальні витрати (закуп товару)

  1494813

  3493887

  14719789

  11523972

  Відрахування у позабюджетні фонди

  726736

  14736  Сума єдиного податку на поставлений дохід


  28800

  253102

  191860

  Оренда приміщень

  18000

  25000

  130000

  150000

  Охорона

  13200

  17000

  384000.

  210000

  Електрозв'язок

  3000

  3500

  23000

  150000

  Електромережі

  2000

  3600

  27600

  18000

  Водоканал

  1250

  2500

  12000

  6000

  Саніта

  1300

  2700

  9000

  6600

  Списання

  10325

  27300

  896825

  114691

  Тепломережі

  1900

  3200

  15000

  18000

  Разом витрат

  1736023

  3979109

  18614716

  13092923

  Прибуток

  63076

  361153

  787182

  285910

  Важливу роль в організації кругообігу фондів підприємства грає власний оборотний капітал, він забезпечує майнову та оперативну самостійність, визначає фінансову стійкість підприємства.

  Одним із джерел формування і надалі поповнення оборотних коштів є прибуток.

  Аналізуючи діяльність підприємства, можна простежити збільшення прибутку. Це, перш за все, пояснюється збільшенням об'єктів торгівлі від одного до семи. Крім прибутку як власного джерела поповнення оборотних коштів на кожному підприємстві є кошти, прирівняні до власних. Це стійкі пасиви, які не належать підприємству, але постійно знаходяться в обігу і використовуються на цілком законних підставах. Мінімальна постійна величина стійких пасивів завжди знаходиться в розпорядженні підприємства, воно ними користується, не знаходячи спеціально додаткові джерела для фінансування господарської діяльності і формування власних оборотних коштів. У діяльності ТД «Прем'єр» до основної частці стійких пасивів відносяться: мінімальна перехідна заборгованість по оплаті праці; заборгованість постачальникам за невідфактуровані поставки і акцептованим розрахунковими документами, термін оплати яких не настав.

  Фонд оплати праці у 2007 році за місяць становив 3570 рублів. Сума на перший погляд невелика, але, відсунувши виплату заробітної плати на 5 днів керівництво отримувало додатково 17854 рубля. У 2004 році фонд оплати праці зріс, у зв'язку зі збільшенням працівників, до 7239 рублів - затримка виплати заробітної плати дала додаткових коштів - 36195 рублів. Закупивши товар на цю суму і реалізувавши його з середньою націнкою 25%, підприємець отримає прибуток 9048 рублів. У 2009 році фонд оплати праці збільшиться в порівнянні з попереднім роком приблизно в 3,8 рази і складе 27450 рублів. Відстрочка виплати на 5 днів дала додаткових коштів - 137250 рублів. Також використовується часткова оплата праці продуктами харчування за роздрібною ціною, що призводить до зниження фонду оплати праці на 25% (середня націнка) від суми зарплати, виплаченої продуктами. Ця сума в 2009 році складе 27550 рублів.

  Заборгованість постачальникам за невідфактуровані поставки і акцептованим розрахунковими документами, термін оплати яких не настав, є по суті планованої кредиторською заборгованістю. Діяльність підприємця побудована так, що в основному всі договори поставки укладені з відстрочкою платежу на 7-10 днів. Є товар, який реалізується протягом 3-5 днів, а виручені гроші за цей товар відразу ж пускаються в оборот і приносять певний дохід.

  В обороті підприємства крім власних фінансових ресурсів, знаходяться позикові кошти, основу яких складають короткострокові кредити банків. Залучення позикових коштів покриває тимчасову додаткову потребу підприємства, що зумовлено як об'єктивними причинами, пов'язаними з роботою підприємства, так і виникли в умовах переходу до ринку порушеннями вартісного механізму обігу капіталу.

  Наявність у організації власного оборотного капіталу, його склад і структура, швидкість обороту та ефективність використання оборотного капіталу багато в чому визначають фінансовий стан підприємства і стійкість його положення на фінансовому ринку.

  Ефективне використання оборотного капіталу відіграє велику роль у забезпеченні нормалізації роботи підприємства, підвищення рівня рентабельності виробництва і залежить від безлічі факторів. У сучасних умовах величезний негативний вплив на ефективність використання оборотних коштів і уповільнення їх оборотності надають чинники кризового стану економіки: зниження обсягів виробництва і споживчого попиту; високі темпи інфляції; розрив господарських зв'язків; порушення договірної та платіжно-розрахункової дисципліни; високий рівень податкового тягаря, зниження доступу до кредитів внаслідок високих банківських відсотків.

  Товарні запаси видаються в абсолютних і відносних вимірах. Абсолютна величина товарних запасів може бути виражена в натуральних або в вартісних одиницях.

  Абсолютна величина товарних запасів непостійна. Вона весь час змінюється в залежності від надходження і продажу товарів. Тому при аналізі і плануванні важливе значення має порівняння товарних запасів із товарообігом. З цією метою товарні запаси виражаються в днях.

  Всі перераховані фактори впливають на використання оборотного капіталу поза залежністю від інтересів підприємства. На відміну від інших галузей економіки в складі і структурі оборотних засобів торгівлі найбільшу питому вагу займають товарні запаси. Це викликано наступними причинами, пов'язаними з особливістю торговельного обслуговування: рівномірністю процесів обігу; сезонністю виробництва і споживання; нерівномірністю розміщення виробництва і районів споживання; непередбаченими коливаннями попиту і ритму виробництва; перетворення виробничої продукції в торгову; необхідністю утворення страхових резервів, а також іншими причинами.

  3.6 Визначення параметрів контролю маркетингової

  діяльності в ТД "Прем'єр

  Оскільки при здійсненні планів маркетингу виникає безліч несподіванок, відділу маркетингу необхідно вести постійний контроль за ходом їх виконання. Системи маркетингового контролю потрібні для того, щоб бути впевненим в ефективності діяльності підприємства. Однак сам маркетинговий контроль - поняття аж ніяк не однозначне. Можна виділити три типи маркетингового контролю (таблицю 3.6).

  Таблиця 3.6

  Типи маркетингового контролю

  Тип контролю

  Відповідальні працівники за його проведення

  Мета контролю

  Прийоми і методи контролю

  Контроль за виконанням річних планів

  Вище керівництво.

  Керівництво середньої ланки

  Переконатися в досягненні намічених результатів

  Аналіз можливості збуту.

  Аналіз частки ринку.

  Аналіз співвідношення між витратами на маркетинг і збутом.

  Спостереження за відношенням клієнтів.

  Контроль прибутковості

  Контролер з маркетингу

  З'ясувати, на чому підприємство заробляє гроші, а на чому втрачає їх

  Рентабельність у розбивці по товарах, територіях, сегментах ринку, торгових каналах, об'ємах замовлень

  Стратегічний контроль

  Вище керівництво.

  Ревізор маркетингу

  З'ясувати, чи дійсно підприємство використовує кращі з наявних у нього маркетингових можливостей і наскільки ефективно воно це робить

  Ревізія маркетингу

  Контроль за виконанням річних планів на підприємстві ТД «Прем'єр» полягає в тому, що фахівці маркетингу зіставляють поточні показники з контрольними цифрами річного плану і при необхідності вживають заходів до виправлення становища. Мета контролю за виконанням річних планів - переконатися, чи дійсно підприємство вийшло за заплановані на конкретний рік показники продажів, прибутків та інші цільові параметри. Контроль цього типу містить у собі чотири етапи.  Процес контролю

  По-перше, керівництво закладає в річний план контрольні показники в розбивці по місяцях або кварталах. По-друге, керівництво проводити вимірювання показників ринкової діяльності підприємства. По-третє, керівництво виявляє причини будь-яких серйозних збоїв в діяльності підприємства. По-четверте, керівництво вживає заходів до виправлення становища та ліквідації розривів між поставленими цілями і досягнутими результатами. А це може вимагати зміни програм дій і навіть заміни цільових установок.

  Якими ж конкретними прийомами і методами контролю за виконанням планів користується керівництво?

  Чотирма основними засобами контролю є: аналіз можливостей збуту, аналіз частки ринку, аналіз співвідношення між витратами на маркетинг і збутом і спостереження за відношенням клієнтів. Якщо при використанні одного з цих засобів виявляються недоліки у виконанні плану, негайно вживаються заходи до виправлення становища.

  Аналіз можливостей збуту полягає у вимірах і оцінці фактичних запродажи в зіставленні з плановими. Підприємство може почати з аналізу збутової статистики. Одночасно підприємство має перевірити, чи всі конкретні величини (товари), території та інші одиниці розбивки забезпечили виконання своєї частки обороту.

  Аналіз частки ринку. Статистика збуту ще не говорить про стан підприємства щодо конкурентів. Припустимо, що обсяг продажів росте. Зростання при цьому може пояснюватися або поліпшенням економічних умов, що благотворно позначається на всіх підприємствах, або вдосконаленням діяльності підприємства в порівнянні з конкурентами. Керівництву постійно стежить за показниками частки ринку підприємства. Якщо частка ця збільшується, конкурентне становище підприємства зміцнюється, якщо зменшується - підприємство починає поступатися конкурентам. Аналіз співвідношення між витратами на маркетинг і збутом. Контроль за виконанням річного плану вимагає упевнитися, що підприємство не витрачає занадто багато у своєму прагненні забезпечити намічені цілі збуту. Постійний контроль за співвідношенням між витратами на маркетинг і обсягом продажів допоможе підприємству тримати маркетингові витрати на потрібному рівні.

  Спостереження за відношенням клієнтів. Виявляючи зміни у споживчих відносинах до того, як вони позначаться на збуті, керівництво отримує можливість завчасно вжити необхідні заходи. Основними методами спостереження за відносинами клієнтури є системи скарг і пропозицій, споживчі панелі й опитування клієнтів.

  Коригувальна дію. Коли фактичні показники занадто сильно відрізняються від цільових установок річного плану, підприємство виконувати дії. Контроль прибутковості полягає у визначенні фактичної рентабельності різних товарів, територій, сегментів ринку і торговельних каналів. Такі відомості допоможуть керівництву вирішити, чи варто розширювати, скорочувати або зовсім згортати виробництво тих чи інших товарів, проведення тієї чи іншої маркетингової діяльності. На першому етапі виявляють всі витрати з продажу товару, його рекламі, упаковці, доставки та оформлення розрахункових документів. На другому етапі виявляють суми витрат по перерахованих видів діяльності в ході торгівлі через кожен з нас цікавлять каналів. Визначивши ці витрати, на третьому етапі готують розрахунок прибутків і збитків по кожному окремо.

  Стратегічний контроль полягає у регулярній перевірці відповідності вихідних стратегічних настанов підприємства наявними ринковими можливостями. Час від часу підприємство виробляє критичні оцінки їхньої маркетингової ефективності в цілому. Кожне підприємство повинно періодично переоцінювати свій підхід до ринку, користуючись для цього прийомом, відомим під назвою ревізії маркетингу.

  Ревізія маркетингу являє собою комплексне, системне, неупереджене і регулярне дослідження маркетингового середовища підприємства, її завдань, стратегій і оперативної діяльності з метою виявлення виникаючих проблем і можливостей, що відкриваються і видачі рекомендацій щодо плану дій по вдосконаленню маркетингової діяльності цього підприємства. Ревізору маркетингу представлена ​​повна свобода в проведенні інтерв'ю з керуючими, клієнтами, дилерами, комівояжерами та іншими особами, які можуть пролити світло на стан маркетингової діяльності Торгового Дому. На основі зібраної інформації ревізор робить ряд висновків і видасть низку рекомендацій. Іноді його висновки викликають подив, а то й шок серед керівництва. Потім керівництво вирішує, які рекомендації представляються найбільш раціональними, а також яким чином і коли слід причинити їх у життя.

  Висновок

  Коротко дослідивши маркетингову діяльність ТД «ПРЕМ'ЄР», можна з упевненістю констатувати, що підприємство є стабільним, конкурентоспроможним установою серед оптових роздрібних підприємств республіки Хакасія. Успіх на ринку надання товарів, досягнення у маркетингу у значній мірі зумовлюється якістю управління роботою підприємства.

  Безсумнівно, спеціалізовані підприємства повинні відстежувати зміни у ставленні клієнтів до товарів і вносити корективи в асортимент. З самої широкої точки зору обслуговування клієнтів може бути інструментом, що визначає і задовольняє вищу потребу клієнтів. Замість джерела витрат воно може перетворитися на джерело прибутку.

  У торгового роздрібного підприємства ТД «ПРЕМ'ЄР» є своя клієнтура, у нього налагоджені відносини з постачальниками. Підприємством проводиться велика робота по залученню покупця. Воно широко надає клієнтам весь комплекс оздоблювальних матеріалів.

  Маркетингові дослідження є невід'ємною частиною маркетингової діяльності сучасної фірми. Вони дозволяють зміцнити ринкове становище фірми за рахунок адаптації її виробництва до перевагам споживачів. Значить, ТД «ПРЕМ'ЄР», як і всім процвітаючим, на ринку регіону підприємствам, необхідно час від часу проводити дослідження ринку, розробивши дизайн маркетингового дослідження - проект свого підприємства і дослідження. При цьому потрібно враховувати наявність результатів аналогічних досліджень, значимість результатів, їх відповідність витрат на дослідження, тимчасові обмеження. Можна скористатися для проведення дослідження послугами спеціалізованих організацій.

  На думку автора, маркетингові дослідження є абсолютно необхідними для існування будь-якої сучасної фірми. В умовах конкурентної боротьби, що є основою всієї сучасної економіки, можуть вижити лише фірми, які орієнтуються на потреби і переваги споживачів, а не на свої власні. Адже в кінцевому підсумку саме перевагами споживачів визначається «живучість» фірми і тим більше її процвітання.

  На основі маркетингових досліджень з'ясувалося, що сьогодні такою торговельною роздрібному підприємству, як Торговий Дім «ПРЕМБЕР», необхідно більш точно представляти запити споживача, як існуючого, так і потенційного, відпрацьовувати спеціальні прискорені технології роботи, орієнтовані на прийняття конкретних рішень. Основне завдання, яку має вирішити підприємство - дотримання балансу між повним наданням асортименту і зручністю для покупців при виборі ним товару і його купівлю.

  У ході дослідження маркетингової діяльності підприємства на ринку надання оздоблювальних матеріалів отримані наступні основні результати:

  • розглянуто теоретичні основи проведення маркетингових досліджень;

  • дані поняття класифікації та структурі ринку;

  • досліджено ринок, його цілі і завдання;

  • розроблена місія підприємства, його орієнтири стратегії;

  • дана оцінка зовнішнього середовища підприємства;

  • проведено маркетингове дослідження та проведено аналіз отриманих даних;

  • розроблені політики маркетингу;

  • складений кошторис витрат і фінансових результатів;

  • визначені параметри контролю маркетингової діяльності ТД «Прем'єр»;

  • дані рекомендаційні висновки.

  На підставі проведеного маркетингового дослідження можна зробити висновок, що перспективи розвитку діяльності торгового роздрібного підприємства ТД «ПРЕМ'ЄР» досить великі. Дане підприємство є одним з лідером серед собі подібних у регіоні.

  Розглянувши теоретично процеси маркетингової діяльності в ТД «ПРЕМ'ЄР», грунтуючись на результати маркетингового дослідження переваг споживачів, а також провівши огляд позиції діяльності підприємства й конкурентноздатності його на ринку надання оздоблювальних матеріалів, можна дати наступні рекомендаційні висновки:

  Торговому роздрібному підприємству Торговий Дім «ПРЕМ'ЄР» необхідно активно освоювати потенціал території не тільки в ширину, збільшуючи продаж своїх товарів, а й у глибину, продаючи потенційним клієнтам весь спектр оздоблювальних матеріалів, збільшуючи тим самим одержання прибутку, виконуючи завдання утримання ринкової частки.

  ТД «ПРЕМ'ЄР» необхідно продовжувати здійснювати основну мету - створення фундаменту для міцних партнерських відносин підприємства і клієнта, вирощувати лояльного клієнта за допомогою політики збутових стратегій. Таким чином, розвиток бізнесу має йти по шляху поліпшення якості обслуговування споживача і продаваної продукції, розробки засобів просування, моніторингу та контролю роздрібних продажів у торговельній мережі підприємства, збору інформації про ставлення споживача до товару. Все це - найперша необхідність фірми у справі зміцнення становища на регіональному ринку збуту оздоблювальних матеріалів.

  Список використаної літератури

  1.Гражданскій кодекс Російської Федерації від 30.11.1994г., Частина I. - 155 с.

  2.Гражданскій право. Навчальний посібник. - М.: Проспект, 2005. - 550 с.

  3. Анурін В., Муромкина І., Є. Євтушенко, Маркетингові дослідження споживчого ринку. - М.-С-Петербург, - 2006, 8 с.

  4. Крилова Г.Д., Маркетинг, - М.: Юніті, - 2004, - 57с.

  5. Магомедов т.т, Товарознавство. М.: - 2007, -155 с.

  6. Голубков Є.П., Голубкова Є.Н., Секерин В.Д. Маркетинг: вибір кращого рішення. - М.: Економіка, - 2003, - 18 с.

  7. Анурін В., Маркетинг. - С-П.:, Пітер, 2004. - 186 с.

  8. Мхітарян С.В., Галузевий маркетинг. - М.: Ексмо, 2006. - 365 с.

  9. Маркетинг: вибір кращого рішення / Голубков Є.П., Голубкова Є.Н., Секерин В.Д. - М.: Економіка, 2003. - 180 с.

  10 Котлер Ф. Управління маркетингом. Навчальний посібник. - М.: - 2001. - 170 с.

  11. Маджар С. Міжнародний маркетинг. - М.: Инфра-М, - 2007. - 400 с.

  12. Федко В.П. Маркетинг: 100 екзаменаційних відповідей. - М.: МарТ, - 2004. - 445 с.

  13 Зав'ялов П.С. Маркетинг в схемах, малюнках, таблицях: Навчальний посібник.

  - М.: ИНФРА-М, 2003 .- 96 с.

  14. Маркетинг. Як перемагати на ринку? / Ноздревой Р.Б, Цигічко Л.І. - М.: - 2004, - 200 с.

  15. Мані І. Б. Система маркетингових комунікацій. - М.: Маркетинг. - 2003. - 56 с.

  16. Крилов І.В. Маркетингові комунікації як соціальний інститут. - М.: Ексмо, - 2004. - 108 с.

  17. Ядов В.А. Соціологічні дослідження. Методологія, програма, методи. С.: Справа, - 2005. - 80 с.

  18. Парсонсон Т. Теорія середнього рівня. Соціальна термінологія. - М.: Ексмо, 2005 .- 203 с.

  19. Яненко Я. Замовлення та розміщення реклами. - М.: ПИТЕР, - 2005. - 270 с.

  20. Управління людськими ресурсами: стратегія і практика. - Алма-Ата, - 2006. - 360 с.

  21. Управління маркетингом: Навчальний посібник / За ред. Данько Т.П. - М.: Инфра-М, - 2004. - 215 с.

  22. Маркетинг в галузях і сферах діяльності. Навчальний посібник. - М.: Маркетинг. Книготорговельний центр. - 2005. - 345 с.

  23.Маркетінг Принципи і технологія маркетингу у вільній ринковій системі. Навчальний посібник / За ред. Еріашвілі Н. Д. - М.: ЮНИТИ, 2005.

  - 93 с.

  Генеральний директор


  Служба персоналу


  Комерційний директор


  Головний інженер (техн.діректор)


  Заступник ген.директора з торгівлі


  Зам.директора з организац. питань


  Фінансовий директор

  1. Організаційна структура підприємства

  Додаток 2

  АНКЕТА

  Шановні друзі, ми раді вітати Вас

  в якості клієнтів Торгового Дому «ПРЕМ'ЄР»!

  Прагнучи досягти найвищих стандартів обслуговування клієнтів, поліпшення якості роботи, Торговий Дім «ПРЕМ'ЄР» пропонує Вам відповісти на наведені нижче питання. Ваші відповіді допоможуть фахівцям нашої фірми підвищити рівень обслуговування клієнтів.

  1. З яких джерел Ви дізналися про ТД «ПРЕМ'ЄР»?

  • реклама в ЗМІ

  • зовнішня реклама

  • від знайомих

  • другое_____________________________________

  2. Чи давно Ви є покупцем ТД «ПРЕМ'ЄР»?

  • менше року

  • від 1 до 3 років

  • більше 3 років

  3. До того, як стати нашим клієнтом, Ви користувалися послугами інших фірм?

  • та

  • немає

  4. Товарами яких фірм, що займаються реалізацією будівельних матеріалів товарів, Ви користувалися або користуєтеся в даний час?

  • Армада

  • Джем

  • Комфорт

  • Господар

  • другіе_____________________________________

  5. З якої причини Ви перейшли на обслуговування у фірму ТД «ПРЕМ'ЄР»?

  • більш зручне розташування

  • більш хороше ставлення до клієнтів

  • більш надійна фірма

  • високий професіоналізм і компетентність співробітників

  • привернула реклама цін

  • незадоволеність контакту з іншими фірмами

  • без особливих причин

  1. Оцініть асортимент пропонованих фірмою ТД «ПРЕМ'ЄР» товарів?

  • широкий

  • середній

  • вузький

  7. Як Ви вважаєте, в порівнянні з іншими фірмами ціни в ТД «ПРЕМ'ЄР»:

  • низькі

  • високі

  • прийнятні

  8. Оцініть, будь ласка, якість обслуговування в нашій фірмі:

  професіоналізм в обслуговуванні 1 2 3 4 травня

  доброзичливість працівників фірми 1 2 3 4 5

  оперативність обслуговування 1 2 3 4 5

  зовнішній вигляд працівників 1 2 3 4 5

  увага до клієнта 1 2 3 4 травня

  9. Чутливі Ви до знижок?

  • та

  • немає

  10. Як Ви вважаєте, чи достатньо інформації надходить до Вас про товари і послуги ТД «ПРЕМ'ЄР»?

  • та

  • немає

  • важко відповісти

  11. Який спосіб отримання інформації про послуги фірми для Вас більш кращий?

  • ЗМІ

  • інформаційні стенди

  • консультації фахівця

  • рекламна розсилка

  • інший спосіб

  Повідомте, будь ласка, деякі відомості про себе:

  12. Ваш пол?

  • Чоловік.

  • Жін.

  13. Ваш вік?

  • до 15 років

  • 16-25 років

  • 26-35 років

  • 36-50 років

  • більше 50 років

  14. Ваша освіта?

  • початкова, середня

  • середня спеціальна

  • вища

  • маю вчений ступінь

  15. Якщо Ви працюєте, то вкажіть, будь ласка, сферу діяльності:

  • промисловість

  • будівництво

  • транспорт

  • торгівля

  • зв'язок

  • ЖКГ

  • побутове обслуговування

  • охорона здоров'я

  • освіта, наука, культура

  • фінанси, кредит, страхування

  • управління

  • Інша галузь

  16. Який середній дохід на одного члена Вашої сім'ї в місяць?

  • до 3000 руб.

  • 3001-5000 руб.

  • 5001-7000 руб.

  • 7001-10000 руб.

  • більше 10000 крб.

  Дякуємо Вам за відповіді!

  Ми раді бачити Вас в нашій фірмі!

  1 Крилова Г.Д. Маркетинг. Теорія і практіка.М.: Юніті, 2004. - С.73.

  2 Біляївський І.К. Маркетингові дослідження. 2004 .- С.38.

  3 В. Федько. Маркетинг. -Москва-Ростов-на-Дону: МарТ, 2004 .- С.236.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Маркетинг, реклама и торгівля | Диплом
  471.4кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Маркетингове дослідження ринку
  Облік властивостей будівельних матеріалів при проведенні будівельних робіт
  Маркетингове дослідження ринку сиру
  Маркетингове дослідження ринку кінопродукції
  Маркетингове дослідження ринку кондиціонерів
  Маркетингове дослідження ринку коньяків
  Маркетингове дослідження ринку фотографічних послуг
  Маркетингове дослідження ринку сироварної продукції
  Маркетингове дослідження конкурентної ситуації на ринку
  © Усі права захищені
  написати до нас