Маркетингова служба підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Задача 1
Необхідно провести PEST-аналіз на прикладі будь-якого функціонуючого підприємства АР Крим.
PEST-аналіз - це інструмент, призначений для виявлення політичних, економічних, соціальних і технологічних аспектів зовнішнього середовища, які використовуються, щоб оцінити ринок для організаційної або бізнес-одиниці і можуть вплинути на стратегію підприємства.
Рішення:
Проведемо PEST-аналіз на прикладі ресторану «Mc'donald

Розглянутий чинник
Шкала оцінювання
Від -3 до +3
Політичні фактори
1
Жорсткість санітарних норм для пунктів харчування
- 2
2
Нестабільність політичної та економічної ситуації в країні
- 3
3
Загроза з боку контролюючих органів та адміністрації
- 1
Економічні чинники
1
Зростання рівня інфляції в країні
- 3
2
Вигідне розташування в місті
+ 2
3
Можливість створення нового бізнесу
+ 1
4
Надання податкових пільг для дрібного бізнесу
+ 1
5
Велика кількість ліцензованих видів діяльності
- 2
Соціальні фактори
1
Зростання темпів життя
+ 3
2
Збільшення чисельності потенційних споживачів за рахунок приїжджих у столицю
+ 1
3
Низька платоспроможність населення
- 3
4
Відсутність кваліфікованих фахівців
- 1
Технологічні фактори
1
Розширюється асортимент обладнання для невеликих кафе
+ 1
Ринкове оточення
1
Зростання рівня конкуренції
- 3
2
Можливість розширення асортименту пропонованої продукції
+ 2
3
Наявність перспектив розвитку кожного з діючих у бізнесі
+ 2
Разом Негативний вплив
-5
Таким чином, в ході проведеного PEST-аналізу було простежено негативне і позитивний вплив різних чинників на даний вид бізнесу. У підсумку склалося негативний вплив цих факторів, отже, підприємству необхідно прогнозувати свою діяльність, а також розробляти адаптивну модель.
Задача 2
Необхідно виконати SWOT-аналіз на прикладі будь-якого функціонуючого підприємства АР Крим.
SWOT-аналіз - це визначення сильних і слабких сторін підприємства, а також можливостей і загроз, що виходять з його найближчого оточення.
Рішення:
Проведемо SWOT-аналіз на прикладі ресторану «Mc'donald»
Активи
Шкала оцінювання
Пасиви
Шкала оцінювання
1. Зовнішнє середовище
1.1 Макросередовище
Можливості
Загрози
Позитивна динаміка ВВП
+ 2
Нестабільність законодавства
- 2
Позитивне зовнішньоекономічне сальдо
+ 2
Рівень інфляції перевищує 6%
- 2
Рівень доходів населення перевищує темп інфляції
+ 2
Рівень безробіття перевищує 6%
- 2
Разом розділ 1.1
+ 6
Разом розділ 1.1
- 6
1.2 Мікросередовище
Висока частка підприємств на ринку
+ 2
Високий рівень конкуренції
- 2
Низький рівень концентрації споживачів
+ 2
Низька платоспроможність населення
- 2
Висока еластичність цін на продукти
- 2
Разом у розділі 1.2
+ 4
Разом у розділі 1.2
- 6
Разом по розділу 1
+ 10
Разом по розділу 1
- 12
2. Внутрішнє середовище
Сильні сторони
Слабкі сторони
Наявність ліцензії
+ 2
Низький рівень менеджменту
- 2
Високий рівень кваліфікованості персоналу
+ 2
Поганий фінансовий стан
- 2
Порівняно низька ціна на послуги
+ 2
Відсутність системи перепідготовки кадрів
- 2
Широкий асортимент продукції
+ 2
Неяскравий дизайн піцерії
- 2
Наявність ліцензії
+ 2
Ефективна організаційна структура
+ 2
Застосування нового обладнання
+ 2
Разом розділ 2
+ 14
Разом розділ 2
- 8
Всього по розділам
+ 24
Всього по розділам
- 20
Баланс
+ 4

Отже, на підставі SWOT-таблиці можна зробити висновок, що в кращому разі бізнес буде процвітати і далі, а в гіршому - безликий дизайн може призвести до зниження потоку покупців.
Підприємству необхідно проводити заходи щодо захисту своїх позицій у цій сфері за рахунок реструктуризації діяльності.
Задача 3
Вихідні дані, що характеризують становище підприємства на ринку:
Базовий період
Звітний період
Показники
П
К1
К2
К3
П
К1
К2
К3
1. Обсяг продажів
Сегмент 1
13,48
5,04
22,24
11,35
10,61
5,12
17,25
12,83
Сегмент 2
11,78
12,78
-
8,7
10,17
15,48
8,63
4,04
Сегмент 3
6,24
9,05
-
6,85
8,22
7,01
11,35
7,49
2. Ціна, грн. за 1 кг
5,81
5,87
5,79
5,91
5,84
5,88
5,82
5,97
Необхідно визначити відсутні дані, розрахувати ринкові частки підприємства Дп і всіх конкурентів, зміну ринкової частки підприємства ΔД, визначити факторне вплив виручки підприємства і конкурентів, оцінити вплив збуту продукції підприємства та його конкурентів на ринкову частку підприємства, розрахувати зміну виручки від реалізації продукції підприємства і його конкурентів на ринку в цілому та на кожному сегменті ринку, визначити вплив активності кожного сегменту на зміну ринкової частки підприємства і конкурентів, дати рекомендації щодо зміни маркетингової політики підприємства на кожному сегменті.

Рішення:
Базовий період
Звітний період
Показники
П
К1
К2
К3
Усі конкуренти
Весь ринок
П
К1
К2
К3
Усі конкуренти
Весь ринок
1. Обсяг продажу, тис. кг
31,5
26,87
22,24
26,9
76,01
107,51
29,0
27,61
37,23
24,36
89,2
118,2
Сегмент1
13,48
5,04
22,24
11,35
38,63
52,11
10,61
5,12
17,25
12,83
35,2
45,81
Сегмент 2
11,78
12,78
-
8,7
21,48
33,26
10,17
15,48
8,63
4,04
28,15
38,32
Сегмент 3
6,24
9,05
-
6,85
15,9
22,14
8,22
7,01
11,35
7,49
25,85
34,07
2. Ціна, грн. за 1 кг
5,81
5,87
5,79
5,91
5,84
5,88
5,82
5,97
3. Виручка
183,01
157,73
128,77
158,98
445,48
628,49
169,36
162,35
216,68
145,43
524,46
693,82
Сегмент 1
78,32
29,58
128,77
67,08
225,43
303,75
61,96
30,11
100,4
76,6
207,11
269,07
Сегмент 2
68,44
75,02
-
51,42
126,44
194,88
59,39
91,02
50,23
24,12
165,37
224,75
Сегмент 3
36,25
53,12
-
40,48
93,6
129,85
48,0
41,22
66,06
44,72
152,0
200,0

Визначимо обсяг продажів підприємства і конкурентів на всьому ринку (базовий період):
V = C 1 + C 2 + C 3
V п = 13,48 +11,78 +6,24 = 31,5 тис. кг.
V к1 = 5,04 +12,78 +9,05 = 26,87 тис. кг.
V к2 = 22,24 тис. кг.
V к3 = 11,35 +8,7 +6,85 = 26,9 тис. кг.
V к = 26,87 +22,24 +26,9 = 76,01 тис. кг.
V весь ринок = 31,5 +76,01 = 107,51 тис. кг.
Визначимо обсяг продажів конкурентів по кожному сегменту:
V КС1 = 5,04 +22,24 +11,35 = 38,63 тис. кг.
V КС2 = 12,78 +8,7 = 21,48 тис. кг.
V кс3 = 9,05 +6,85 = 15,9 тис. кг.
Розрахуємо обсяг продажів на кожному сегменті й по всіх учасників ринкових відносин:
V з1 = 13,48 +38,63 = 52,11 тис. кг.
V с2 = 11,78 +21,48 = 33,26 тис. кг.
V с3 = 6,24 +15,9 = 22,14 тис. кг.
Розрахуємо виручку підприємства і конкурентів на всьому ринку:
У п = Ц * V п = 5,81 * 31,5 = 183,01 тис. грн.
У к = Ц * V до
У к1 = 5,87 * 26,87 = 157,73 тис. грн.
У к2 = 5,79 * 22,24 = 128,77 тис. грн.
У к3 = 5,91 * 26,9 = 158,98 тис. грн.
Розрахуємо виручку підприємства і конкурентів на кожному сегменті:
а) 1-й сегмент
У п = Ц * V ПС1 = 5,81 * 13,48 = 78,32 тис. грн.
У к1 = Ц * V КС1 = 5,04 * 5,87 = 29,58 тис. грн.
У к2 = 22,24 * 5,79 = 128,77 тис. грн.
У к3 = 11,35 * 5,91 = 67,08 тис. грн.
б) 2-й сегмент
У п = Ц * V ПС2 = 5,81 * 11,78 = 68,44 тис. грн.
У к1 = Ц * V КС2 = 12,78 * 5,87 = 75,02 тис. грн.
У к3 = 8,7 * 5,91 = 51,42 тис. грн.
в) 3-й сегмент
У п = Ц * V Пс3 = 5,81 * 6,24 = 36,25 тис. грн.
У к1 = Ц * V кс3 = 9,05 * 5,87 = 53,12 тис. грн.
У к3 = 6,85 * 5,91 = 40,48 тис. грн.
Розрахуємо виручку по кожному сегменту і по всіх учасників ринкових відносин
У к = У к1 + В к2 + В к3 = 445,48 тис. грн.
У КС1 = В к1 + В к2 + В к3 = 29,58 + 128,77 + 67,08 = 225,43 тис.
У КС2 = В к1 + В к2 + В к3 = 75,02 + 51,42 = 126,44 тис. грн.
У кс3 = В к1 + В к2 + В к3 = 53,12 + 40,48 = 93,6 тис. грн.
У ринок = В до + В п = 183,01 +445,48 = 628,49 тис. грн.
У з1 = 78,32 +225,43 = 303,75 тис.
У с2 = 68,44 +126,44 = 194,88 тис. грн.
У с3 = 36,25 +93,6 = 129,85 тис. грн.
Визначимо обсяг продажів підприємства і конкурентів на всьому ринку (звітний період):
V = C 1 + C 2 + C 3

V п = 10,61 +10,17 +8,22 = 29,0 тис. кг.
V к1 = 5,12 +15,48 +7,01 = 27,61 тис. кг.
V к2 = 17,25 +8,63 +11,35 = 37,23 тис. кг.
V к3 = 12,83 +4,04 +7,49 = 24,36 тис. кг.
V к = 27,61 +37,23 +24,36 = 89,2 тис. кг.
V весь ринок = 29,0 +89,2 = 118,2 тис. кг.
Визначимо обсяг продажів конкурентів по кожному сегменту:
V КС1 = 5,12 +17,25 +12,83 = 35,2 тис. кг.
V КС2 = 15,48 +8,63 +4,04 = 28,15 тис. кг.
V кс3 = 7,01 +11,35 +7,49 = 25,85 тис. кг.
Розрахуємо обсяг продажів на кожному сегменті й по всіх учасників ринкових відносин:
V з1 = 10,61 +35,2 = 45,81 тис. кг.
V с2 = 10,17 +28,15 = 38,32 тис. кг.
V с3 = 8,22 +25,85 = 34,07 тис. кг.
Розрахуємо виручку підприємства і конкурентів на всьому ринку:
У п = Ц * V п = 5,84 * 29,0 = 169,36 тис. грн.
У к = Ц * V до
У к1 = 5,88 * 27,61 = 162,35 тис. грн.
У к2 = 5,82 * 37,23 = 216,68 тис. грн.
У к3 = 5,97 * 24,36 = 154,43 тис. грн.
Розрахуємо виручку підприємства і конкурентів на кожному сегменті:
а) 1-й сегмент
У п = Ц * V ПС1 = 5,84 * 10,61 = 61,96 тис. грн.
У к1 = Ц * V КС1 = 5,12 * 5,88 = 30,11 тис. грн.
У к2 = 17,25 * 5,82 = 100,4 тис. грн.
У к3 = 12,83 * 5,97 = 76,6 тис. грн.
б) 2-й сегмент
У п = Ц * V ПС2 = 5,84 * 10,17 = 59,39 тис. грн.
У к1 = Ц * V КС2 = 15,48 * 5,88 = 91,02 тис. грн.
У к2 = 8,63 * 5,82 = 50,23 тис. грн
У к3 = 4,04 * 5,97 = 24,12 тис. грн.
в) 3-й сегмент
У п = Ц * V Пс3 = 5,84 * 8,22 = 48,0 тис. грн.
У к1 = Ц * V кс3 = 7,01 * 5,88 = 41,22 тис. грн.
У к2 = 11,35 * 5,82 = 66,06 тис. грн
У к3 = 7,49 * 5,97 = 44,72 тис. грн.
Розрахуємо виручку по кожному сегменту і по всіх учасників ринкових відносин
У к = У к1 + В к2 + В к3 = 162,35 +216,68 +145,43 = 524,46 тис. грн.
У КС1 = В к1 + В к2 + В к3 = 30,11 +100,4 +76,6 = 207,11 тис.
У КС2 = В к1 + В к2 + В к3 = 91,02 +50,23 +24,12 = 165,37 тис. грн.
У кс3 = В к1 + В к2 + В к3 = 41,22 +66,06 +44,72 = 152,0 тис. грн.
У ринок = В до + В п = 169,36 +524,46 = 693,82 тис. грн.
У з1 = 61,96 +207,11 = 269,07 тис.
У с2 = 59,38 +165,37 = 224,75 тис. грн.
У с3 = 48,0 +152,0 = 200,0 тис. грн.
Визначимо ринкові частки підприємства і всіх конкурентів:
Д п = ; Д к =
а) базисний період
Д п = ; Д к =
б) звітний період
Д п = ; Д к =
Визначимо зміну ринкової частки підприємства:
ΔД п = Д о - Д п б = 0,244 - 0,291 = -0,047
ΔД к = Д о к - Д до б = 0,756 - 0,709 = 0,047
Розрахуємо факторне вплив виручки підприємства і конкурентів:
ΔДпф = 0,5 (ΔДп + - )
ΔДпф = 0,5 (-0,047 +169,36 / (169,36 +445,48) - 183,01 / (183,01 +524,46)) = -0,0155
ΔДкф = 0,5 (ΔДк + - )
ΔДкф = 0,5 (0,047 +183,01 / (183,01 +524,46) - 169,36 / (169,36 +445,48)) = 0,0155
Таким чином, провівши факторний аналіз можна зробити висновок про те, що ринкова частка підприємства змінилася в результаті «тиску» конкурентів.
Розрахуємо зміну виручки від реалізації продукції підприємства та його конкурентів на ринку в цілому та на кожному сегменті ринку:
ΔВп = ΔВпо - ΔВпб; ΔВк = ΔВко - ΔВкб

ΔВп = 169,36-183,01 = -13,65 тис. грн. ΔВк = 524,46-445,48 = 78,98 тис. грн.
ΔВп1 = 61,96-78,32 = -16,36 тис. грн. ΔВк1 = 207,11-225,43 =- 18,32 тис. грн.
ΔВп2 = 59,39-68,44 = -9,05 тис. грн. ΔВк2 = 165,37-126,44 = 38,93 тис. грн.
ΔВп3 = 48,0-36,25 = 11,75 тис. грн. ΔВк3 = 152,0-93,6 = 58,4 тис. грн.
Таким чином, на підприємстві спостерігається зниження виручки на 13,65 тис. грн. за рахунок зниження виручки на 1 сегменті, виручка ж конкурентів зросла на 78,98 тис. грн. за рахунок збільшення виручки на 2 сегменті ринку.
Визначити вплив активності кожного сегменту на зміну ринкової частки підприємства і конкурентів
ΔДп1 = ΔДпф * ΔВп1/ΔВп; ΔДк1 = ΔДкф * ΔВк1/ΔВк;
ΔДп1 = -0,0155 * (-16,36) / (-13,65) = -0,0186
ΔДп2 = -0,0155 * (-9,05) / (-13,65) = -0,0103
ΔДп3 = -0,0155 * 11,75 / (-13,65) = 0,0133
Разом: -0,0156
ΔДк1 = 0,0155 * 18,32 / 78,98 = 0,0036
ΔДк2 = 0,0155 * 38,93 / 78,98 = 0,0076
ΔДк3 = 0,0155 * 58,4 / 78,98 = 0,0115
Разом: 0,1262
Таким чином, підприємству необхідно терміново міняти свою маркетингову політику, впроваджувати нові маркетингові інструменти: необхідно змінити метод ціноутворення, провести нову рекламну компанію. Необхідно встановити також постійний моніторинг зовнішнього і внутрішнього впливу на діяльність фірми. Слід також розробити систему знижок, провести акції з метою привернення уваги споживачів до продукції.
Задача 4
На підставі даних, наведених у таблиці розрахувати прогноз ефективності функціонування гаданої служби маркетингу для структури підприємства і зробити висновки. Проміжні результати розрахунку затратоемкую, прибутковості і рентабельності представити графічно.
Рік
Прибуток, тис. грн.
Обсяг продажу, тис. грн
Витрати на службу маркетингу, грн
Чисельність служби маркетингу, чол.
2000
298,4
458,7
2568
12
2001
359,4
343,6
3189
10
2002
305,7
758,8
2198
19
2003
459,7
633,4
4569
14
2004
398,5
875,6
3578
17
2005
402,8
657,4
5987
10
2006
639,8
521,8
4213
8
Рішення:
Оцінити службу маркетингу можна за допомогою наступних показників:
1. Затратоемкую, яка розраховується як відношення витрат на службу маркетингу і обсягу продажів
2000: 2568/458700 = 0,0056 грн / грн
2001: 3189/343600 = 0,0093 грн / грн
2002: 2198/758800 = 0,0029 грн / грн
2003: 4569/633400 = 0,0072 грн / грн
2004: 3578/875600 = 0,0041 грн / грн
2005: 5987/657400 = 0,0091 грн / грн
2006: 4213/521800 = 0,0081 грн / грн
Відобразимо динаміку показників затратоемкую графічно:
\ S
2. Прибутковість, яка розраховується як відношення прибутку і числа служб маркетингу
2000: 298400/12 = 24867 грн / чол.
2001: 359400/10 = 35940 грн / чол.
2002: 305700/19 = 16089 грн / чол.
2003: 459700/14 = 32 842 грн / чол.
2004: 398500/17 = 23447 грн / чол.
2005: 402800/10 = 40280 грн / чол.
2006: 639800 / 8 = 79984 грн / чол.
Відобразимо динаміку показників прибутковості графічно:
\ S

3. Рентабельність, яка розраховується як відношення прибутку до витрат служби маркетингу
2000: 298400/2568 * 100% = 11620%
2001: 359400/3189 * 100% = 11270%
2002: 305700/2198 * 100% = 13908%
2003: 459700/4569 * 100% = 10061%
2004: 398500/3578 * 100% = 11138%
2005: 402800/5987 * 100% = 6728%
2006: 639800/4213 * 100% = 15186%
Відобразимо динаміку показників рентабельності графічно
\ S
Таким чином, прибуток підприємства збільшився, що було викликано зменшенням чисельності служб маркетингу в 2005-2006 рр.. на 2 особи.
Задача 5
Оцінити ступінь ризику підприємства, що виходить на ринок з новим товаром, використовуючи такі дані. Запропонуйте заходи для стабілізації діяльності підприємства.
Показник, тис. грн.
2005
2006
1. Оборотні кошти
356,38
418,12
2. Матеріали і продукти харчування
3,99
65,73
3. МШП
82,62
144,36
4. Поточна заборгованість
41,58
103,32
5. Статутний капітал
105,21
105,21
6. Пайовий капітал
3,10
58,64
7. Додатково вкладений капітал
18,46
24,3
8. Резервний капітал
17,09
12,3
9. Обсяг продажів
180,22
214,96
10. Ціна за одиницю
205,44
267,18
11. Прибуток від реалізації ОПФ
97,02
158,76
12. Необоротні активи
81,26
143,00
13. Векселі отримані
78,44
140,18
14. Дебіторська заборгованість за товари
83,50
145,24
15. Дебіторська заборгованість за розрахунками
84,41
146,15
16. Поточні фінансові інвестиції
89,31
151,05
17. Витрати майбутніх періодів
84,50
146,24
Рішення
Розрахувати та оцінити ступінь ризику фірми, яка вступає на ринок, можна за допомогою наступної формули:
Р = ,
де Р - рівень ризику, Кр - коефіцієнт ризику.
1. Розрахуємо коефіцієнт ліквідності, який дорівнює відношенню різниці суми оборотних коштів і суми запасів до суми поточної заборгованості.
Сума запасів розраховується як сума матеріалів та продуктів харчування і МШП:
2005: 3,99 +82,62 = 86,61 тис. грн.
2006: 65,73 +144,36 = 210,09 тис. грн.
Розрахуємо коефіцієнт ліквідності:
2005: (356,38-86,61) / 41,58 = 6,49
2006: (418,12-210,09) / 103,32 = 2,01
2. Розрахуємо коефіцієнт капіталу, який дорівнює відношенню суми зобов'язань до суми власного капіталу.
Сума зобов'язань визначається як сума дебіторської заборгованості за товари та дебіторської заборгованості за розрахунками:
2005: 83,5 +84,41 = 167,91 тис. грн.
2006: 145,24 +146,15 = 291,39 тис. грн.
Сума власного капіталу визначається як сума статутного капіталу, додаткового капіталу та резервного.
Коефіцієнт капіталу:
2005: 167,91 / (105,21 +3,10 +18,64 +17,09) = 1,17
2006: 291,39 / (105,21 +58,64 +24,3 +12,3) = 200,45
3. Розрахуємо коефіцієнт валового прибутку, який визначається як сума прибутку від реалізації продукції, прибутку від реалізації ОПФ і прибутку від позареалізаційної діяльності.
Прибуток від реалізації продукції визначається як різниця твори обсягу продажів на ціну та ПДВ:
2005: 180,22 * 0,205-180,22 * 0,205 * 0,2 = 29,57 тис. грн.
2006: 241,96 * 0,27 - 241,96 * 0,27 * 0,2 = 52,26 тис. грн.
Сума валового прибутку:
2005: 29,57 +97,02 = 126,59 тис. грн.
2006: 52,26 +158,76 = 211,02 тис. грн.
Коефіцієнт валового прибутку:
2005: 126,59 / 144,04 = 0,88
2006: 211,02 / 52,26 = 4,04
4. Розрахуємо коефіцієнт рентабельності виробництва, який визначається як відношення суми валового прибутку до суми власного капіталу:
2005:126,59 / 144,04 = 0,7
2006:211,02 / 200,45 = 1,05
5. Розрахуємо коефіцієнт рентабельності активів, який визначається як відношення суми чистого прибутку до суми активів.
Чистий прибуток = Валовий прибуток - податок на прибуток
Визначимо розмір чистого прибутку:
2005: 126,59-31,65 = 94,94 тис. грн.
2006: 211,02-52,76 = 158,27 тис. грн.
Сума активів визначається як сума необоротних активів + векселі отримані + дебіторська заборгованість за товари + дебіторська заборгованість за розрахунками + поточні фінансові інвестиції + витрати майбутніх періодів:
2005: 78,44 +83,5 +84,41 +89,31 +84,5 = 402,16 тис. грн.
2006: 143 +140,18 +145,24 +146,15 +151,05 +146,24 = 871,86 тис. грн.
Розрахуємо коефіцієнт рентабельності активів:
2005: 94,94 / 501,42 = 0,2
2006: 158,27 / 871,86 = 0,18
6. Розрахуємо коефіцієнт ефективності оборотних коштів, який розраховується як відношення суми обсягу продажів до суми власного оборотного капіталу.
Сума власного оборотного капіталу = векселі отримані + дебіторська заборгованість за товари + дебіторська заборгованість за розрахунками + поточні фінансові інвестиції + витрати майбутніх періодів:
2005: 83,5 +84,41 +89,31 +84,5 = 420,16 тис.грн.
2006: 140,18 +145,24 +146,15 +151,05 +146,24 = 728,86 тис.грн.
Оопеределім коефіцієнт ефективності оборотних коштів:
2005: 180,22 / 420,16 = 0,43
2006: 52,26 / 728,86 = 0,1
7. Розрахуємо ступінь ризику:
2005: 6,498 +1,17 +0,7 +0,88 +0,2 +0,43 = 9,87
Таким чином, підприємству не слід виходити на ринок з новим товаром, оскільки ступінь ризику висока.
2006: 2,01 +1,45 +4,04 +1,05 +0,18 +0,1 = 8,8
Таким чином, підприємству не слід виходити на ринок з новим товаром, оскільки ступінь ризику висока.
Задача 6
Оцінити ринковий попит на аудіокасети та індекс купівельної спроможності населення в 2-х областях виходячи з таких даних. Зробіть висновки.
Показник
Донецька область
Київська область
1. Чисельність населення регіону, тис. чол.
1358,8
1458,8
2. Загальна кількість населення країни, тис. чол.
47856,3
47856,3
3. Середня зарплата, грн
1159,7
1204,3
4. Прибутковий податок
5. Витрати на харчування, грн.
341,5
365,4
6. Середня частка витрат на аудіоапаратуру, грн
263,3
256,6
7. Очікувана частка витрат на DVD диски, грн
54,4
58,5
8. Х1
0,23
0,26
9. Х2
0,28
0,24
10. Х3
0,36
0,36
11. Загальний обсяг роздрібної реалізації країни, грн.
78956,2
78956,2
12. Обсяг реалізації в даній області, грн
18798,9
24256,3
13. Наявний дохід усього населення країни, грн
458,74
458,74
14. Витрати на побутову техніку, грн
123,3
397,8
Рішення:
Щоб розрахувати ринковий попит на конкретний товар необхідно скористатися формулою:
Ринковий попит на аудіокасети = Чисельність населення в регіоні * середньодушовий показник наявного доходу * середню частку витрат на аудіоапаратуру у витратах на побутову техніку * очікувана частка витрат на аудіокасети у величині витрат на аудіоапаратуру.
Донецька область:
1.1 Середньоподушний показник наявного доходу = з / плата-податки-витрати на житло і харчування:
1159,7-1159,7 * 0,15-341,5 = 644,25 грн.
1.2 Середня частка витрат на аудіоапаратуру у витратах на побутову техніку = витрати на аудіоапаратуру / витрати на побутову техніку:
263,3 / 123,3 = 2,135 або 213,5%
1.3 Очікувана частка витрат у величині витрат на аудіоапаратуру = витрати на аудіокасети / витрати на аудіоапаратуру:
54,4 / 263,3 = 0,207 або 20,7%
1.4 Визначимо ринковий попит:
644,25 * 2,135 * 0,207 * 1358,8 = 386 882 чол.
Київська область:
2.1 Середньоподушний показник наявного доходу = з / плата-податки-витрати на житло і харчування:
1204,3-1204,3 * 0,15-365,4 = 658,26 грн.
2.2 Середня частка витрат на аудіоапаратуру у витратах на побутову техніку = витрати на аудіоапаратуру / витрати на побутову техніку:
256,6 / 397,8 = 0,645 або 64,5%
2.3 Очікувана частка витрат у величині витрат на аудіоапаратуру = витрати на аудіокасети / витрати на аудіоапаратуру:
58,5 / 256,6 = 0,228 або 22,8%
2.4 Визначимо ринковий попит:
658,26 * 0,645 * 0,228 * 1458,8 = 141 217 чол.
Таким чином, в Донецькій області ринковий попит більший, ніж в Київській.
3. Визначимо індекс купівельної здатності:
D = X1 * Ai + X2 * Bi + X3 * Ci, де Х1, Х2, Х3 - розраховані показники, Ai - наявний дохід у регіоні / наявний дохід населення країни, Bi - обсяг реалізації в регіоні / обсяг реалізації в країні, Ci - чисельність населення в регіоні / чисельність населення в країні.
Донецька область:
D = 0,23 * 644,25 / 458,74 +0,28 * 18798,9 / 78956,2 +0,36 * 1358,8 / 47856,3 = 0,4
Київська область:
D = 0,26 * 658,26 / 458,74 +0,24 * 24256,3 / 78956,2 +0,36 * 1458,8 / 47856,3 = 0,458
Таким чином, аудіокасети повинні реалізовуватися в Донецькій області, оскільки тут досягається високий відсоток реалізації товару, а також високий рівень купівельної спроможності.
Задача 7
Діяльність підприємства описується такими даними:
Показник
Одиниця виміру
Розмір показника
Річний товарообіг до рекламного періоду
Грн
84575
Приріст товарообороту
%
9
Кількість днів обліку товарообороту рекламний і після рекламний період
Дні
120
Торговельна надбавка на товар
%
11
Витрати на рекламу
Грн
42500
Додаткові витрати по приросту товарообігу
Грн
8256
Фактична зміна обсягу прибутку за період дії реклами
Грн
45700
Планове зміна обсягу прибутку за період дії реклами
грн
43000
Рішення
1. Додатковий товарооборот під впливом реклами можна визначити, використовуючи наступну формулу:

Тд = Тс * П * Д/100%,
де Тд - додатковий товарообіг під впливом реклами, П - приріст середньорічного товарообігу за рекламний і послерекламний період, Тс - середньоденний товарообіг до рекламного періоду, Д - кількість днів обліку товарообороту в рекламному і послерекламном періоді.
Тс = 84575/365 = 231,71 грн.
Тд = 231,71 * 109 * 120/100 = 30307,97 грн.
2. Визначимо економічний ефект рекламування, використовуючи наступну формулу:
Е = (Тд * Нм/100%) - Ір + Ід,
де Е - економічний ефект рекламування, Нм - торгова надбавка на товар, Ір - витрати на рекламу, Ід - додаткові витрати по приросту товарообігу.
Е = 30307,97 * 111/100 - 42500 +8256 = -602,15 грн.
Економічний ефект рекламування товару підприємством дорівнює -602,15 грн. Оскільки отриманий негативний економічний ефект, розрахунок показників рівня досягнення мети реклами та рентабельність рекламування товару зробити не можна.
Для підвищення ефективності рекламування товару необхідно правильне і ефективне прийняття рішень за наступними напрямками:
ü Формулювання мети реклами для обраного сегмента ринку;
ü Вибір повідомлення;
ü Вибір каналів повідомлень ит. д.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Контрольна робота
198.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Маркетингова служба підприємства 2
Маркетингова діяльність підприємства 5
Маркетингова діяльність підприємства 4
Маркетингова діяльність підприємства 3
Маркетингова діяльність підприємства
Маркетингова діяльність підприємства 2
Маркетингова стратегія підприємства та її розробка 2
Маркетингова стратегія підприємства та її розробка
Маркетингова політика підприємства ПП Євростиль КВ
© Усі права захищені
написати до нас