Лісові й торф`яні пожежі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство загальної та середньої освіти
Російської Федерації.
Муніципальне загальноосвітній заклад
«Середня загальноосвітня школа № 21»
Московського району Нижнього Новгорода.
Реферат.
Предмет: Основи безпеки життєдіяльності.
Тема: «Лісові та торф'яні пожежі».

Виконав: учень 11 «Б» класу
Сафонов Сергій
Науковий керівник: Галаєв А. Н.
Нижній Новгород
2003

Зміст:
Введення ................................................. .................................................. ............................................ 3
Глава 1. Надзвичайні ситуації та їх класифікація ............................................. ......................
Глава 2. Пожежі
2.1. Види пожеж ................................................ .................................................. .............................
2.2. Методи боротьби з лісовими та торф'яними пожежами ........................................... .....................
2.3 Відродження лісу після пожежі ............................................. .................................................. .. 14
2.4. Профілактика лісових і торф'яних пожеж ............................................. ................................
2.5. Заходи безпеки ................................................ .................................................. ....................
Глава 3 Лісові і торф'яні пожежі в РФ в 2002 році ....................................... ............................
Глава 4. Прогнози на 2003 рік .............................................. .................................................. ........... 23
Висновок ................................................. .................................................. ........................................ 27
Список використаної літератури ............. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28

Батьківщина
Якщо скажуть слово батьківщина
Відразу в пам'яті постає
Старий будинок, в саду смородина,
Товстий тополя біля воріт.
Біля річки берізка-скромниця
І ромашковий бугор ...
А іншим, напевно, згадана
Своє рідне московський двір.
У калюжах перший кораблики,
Над скакалкою тупіт ніг.
У великої сусідньої фабрики
гучний радісний гудок.
Або степ від маків червона,
Золота цілина ...
Батьківщина буває різна,
Але в усіх вона одна!
З. Александрова.
Введення.
Сьогодні, у вік технічного прогресу, розвитку науки і технології у світі відбувається безліч різного роду аварій, катастроф, неодмінно пов'язаних з загибеллю людей, з руйнуванням матеріальних цінностей, з виникненням серйозних порушень екології і. т. д.
Все більш актуальною ставати тема надзвичайних ситуацій природного характеру. Число повеней, землетрусів, вивержень вулканів збільшується з кожним роком, в них гине все більше людей.
До надзвичайних ситуацій природного характеру належать лісові та торф'яні пожежі. Російська Федерація славиться своїми лісами, вона - один з найбільших у всьому світі експортер деревини. Але останнім часом загальна площа лісів незрівнянно скорочується. І одна з причин такого скорочення - лісові та торф'яні пожежі. В даний час щорічно виникає безліч лісових пожеж, збільшуються і катастрофічні спалаху лісових і торф'яних пожеж. Шкода, яку вони приносять людству, величезний, особливо якщо враховувати не тільки прямий, але й непрямий збиток. У першій половині двадцятого сторіччя на території Росії було 46 типів лісу, з них до наших днів збереглося тільки 25. Причому, деякі з них лише у вигляді невеликих островів і їм загрожує знищення.
Лісова пожежа - стихійне (некероване) горіння, що поширився на лісову площу, оточену негорящіе територією. У лісову площу по якій розповсюджується пожежа, входять і відкриті лісові простору. До однієї пожежі відноситься вся пройдена вогнем площа, оточена негорящіе в даний момент територією. У своїй роботі, я, як автор, хочу охарактеризувати хід, причини виникнення, заходи щодо попередження та гасіння лісових і торф'яних пожеж, показати збиток, який вони завдають людству; проаналізувавши ситуацію, пов'язану з лісовими й торф'яними пожежами в Росії в 2002 році спробувати визначити потенційні території, в яких можливі лісові та торф'яні пожежі влітку 2003 року.
Пожежа легше попередити, ніж загасити.


Глава 1.
Глава 1.
Надзвичайні ситуації
та їх класифікація.
11 листопада 1994 був прийнятий Державною Думою, а 21 грудня 1994 підписаний Президентом РФ Федеральний Закон "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру", який визначає загальні для РФ організаційно-правові норми в області захисту населення на її території , всього земельного, повітряного, водного простору в межах РФ, об'єктів виробничого та соціального призначення, а також навколишнього природного середовища від НС природного і техногенного характеру.
У Законі дані основні поняття:
Надзвичайна ситуація - це обстановка на певній території, що склалася в результаті аварії, небезпечного природного явища, катастрофи, стихійного чи іншого лиха, які можуть спричинити або спричинили за собою людські жертви, шкоду здоров'ю людей або навколишньому природному середовищу, значні матеріальні збитки та порушення умов життєдіяльності людей.
Стихійні лиха - це різні явища природи, що викликають раптові порушення нормальної життєдіяльності населення, а також руйнування й знищення матеріальних цінностей. Вони нерідко впливають на навколишнє пріроду.К стихійних лих звичайно ставляться землетруси, повені, селеві потоки, зсуви, снігові замети, виверження вулканів, обвали, посухи. До таких нещасть у ряді випадків можуть бути віднесені також пожежі, особливо масові лісові й торф'яні.
Попередження надзвичайних ситуацій - це комплекс заходів, які проводяться завчасно і спрямовані на максимально можливе зменшення ризику виникнення НС, а також на збереження здоров'я людей, зниження розмірів шкоди навколишньому природному середовищу та матеріальних збитків у разі їх виникнення.
Ліквідація НС - це аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, що проводяться при виникненні НС та спрямовані на рятування життя та збереження здоров'я людей, зниження розмірів шкоди довкіллю та матеріальних втрат, а також на локалізацію зон НС, припинення дії характерних для них небезпечних факторів .
Зона НС - це територія, на якій склалася НС.
Для встановлення єдиного підходу до оцінки надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, визначення меж зон надзвичайних ситуацій та адекватного реагування на них, відповідно до Федерального закону "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру", розроблена наступна класифікація надзвичайних ситуацій:
локальні
місцеві
територіальні
регіональні
федеральні
транскордонні
Надзвичайні ситуації класифікуються в залежності від кількості людей, потерпілих у цих ситуаціях, людей, у яких виявилися, порушено умови життєдіяльності, від розміру матеріального збитку, а також межі зон поширення вражаючих факторів надзвичайної ситуації.
До локальної належить надзвичайна ситуація, в результаті якої постраждало не більше 10 чоловік, або порушено умови життєдіяльності не більше 100 осіб, або матеріальний збиток склав не більше 1 тис. мінімальних розмірів оплати праці в день виникнення надзвичайної ситуації та зона надзвичайної ситуації не виходить за межі території об'єкта виробничого чи соціального призначення. Ліквідація локальної надзвичайної ситуації здійснюється силами та засобами підприємств, установ і організацій незалежно від їх організаційно-правової форми.
До місцевої належить надзвичайна ситуація, в результаті якої постраждало понад 10, але не більше 50 чоловік, або порушено умови життєдіяльності понад 100, але не більше 300 осіб, або матеріальний збиток становить понад 1 тис., але не більше 5 тис. мінімальних розмірів оплати праці на день виникнення надзвичайної ситуації та зона надзвичайної ситуації не виходить за межі населеного пункту, міста, району. Ліквідація місцевої надзвичайної ситуації здійснюється силами і засобами органів місцевого самоврядування.
До територіальної належить надзвичайна ситуація, в результаті якої постраждало понад 50, але не більше 500 осіб, або порушено умови життєдіяльності понад 300, але не більше 500 осіб, або матеріальний збиток становить понад 5 тис., але не більше 0,5 млн. мінімальних розмірів оплати праці в день виникнення надзвичайної ситуації та зона надзвичайної ситуації не виходить за межі суб'єкта Російської Федерації. Ліквідація надзвичайної територіальної ситуації здійснюється силами і засобами органів виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації.
До регіональної належить надзвичайна ситуація, в результаті якої постраждало понад 50, але не більше 500 осіб, або порушено умови життєдіяльності понад 500, але не більше 1000 чоловік, або матеріальний збиток становить понад 0,5 млн., але не більше 5 млн. мінімальних розмірів оплати праці в день виникнення надзвичайної ситуації та зона надзвичайної ситуації охоплює територію двох суб'єктів Російської Федерації. Ліквідація регіональної надзвичайної ситуації здійснюється силами і засобами органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, які опинилися в зоні надзвичайної ситуації.
До федеральної ставиться надзвичайна ситуація, в результаті якої постраждало понад 500 осіб, або порушено умови життєдіяльності понад 1000, або матеріальний збиток становить понад 5 млн., мінімальних розмірів оплати праці в день виникнення надзвичайної ситуації та зона надзвичайної ситуації виходить за межі двох суб'єктів Російської Федерації. Ліквідація федеральної надзвичайної ситуації здійснюється силами і засобами органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, які опинилися в зоні надзвичайної ситуації.
До транскордонної ставиться надзвичайна ситуація, вражаючі чинники якої за межі Російської Федерації, або надзвичайна ситуація, яка відбулася і зачіпає територію Російської Федерації. Ліквідація транскордонної надзвичайної ситуації здійснюється за рішенням Уряду Російської Федерації відповідно до норм міжнародного права та міжнародними договорами Російської Федераціі.К ліквідації надзвичайних ситуацій можуть залучатися Війська цивільної оборони Російської Федерації, Збройні Сили Російської Федерації, інші війська і військові формування відповідно до законодавства Російської Федерації .
Надзвичайні ситуації природного характеру можуть бути викликані як природними, так і штучними джерелами. Природні джерела існують тисячі років і істотного впливу на дисбаланс у природі не роблять. Для людей, що населяють ту чи іншу місцевість, вони носять, як правило, надзвичайний, катастрофічний характер, тому що, по-перше, вони практично непередбачувані, по-друге, - це досить грізні явища, які, виникаючи в населеній місцевості, призводять до людським
жертвам. Враховуючи, що за останнє сторіччя чисельність населення планети майже
потроїлася, зросла і його щільність, а значить, і наслідки цих катаклізмів будуть більш відчутна. Наприклад, повінь, яка сталася в Китаї до 1931 року, на річці Хуан-Хе, забрав 1,5 млн. людських життів. Якби сталося аналогічне сьогодні, кількість жертв збільшилася б у 2 рази. Трохи інакше йде справа з штучними джерелами. За останні 100-150 років вони все більше і більше впливають на екологію землі й природи, все складніше доводиться в плані її відновлення. Я маю на увазі вирубку лісів, переорювання степів, задимленість повітря, випуск нафти на континентах, у морях і океанах, скиди різних шлаків у воду рік, морів і океанів. Тобто, штучні джерела викликані діяльністю людини.
Глава 2.
Пожежі.
2.1. Види пожеж
Процес горіння може відбуватися тільки за наявності і певному співвідношенні трьох елементів: вільного кисню, горючого матеріалу і джерела тепла. Оскільки кисень присутній повсюдно в атмосферному повітрі, а горючі матеріали у вигляді всіляких органічних сполук в природі поширені досить широко, то не дістає частиною для горіння можуть служити тільки джерела тепла. Тепло необхідно для підготовки горючого матеріалу до горіння, тобто для його висушування і нагрівання до температури горіння. Джерелом тепла в процесі горіння служить зазвичай сама зона, де протікає реакція. Якщо теплом, яке виділитися при згорянні якийсь порцією пального буде підготовлена ​​до горіння точно така ж нова порція пального, то зона горіння залишається стабільною. Якщо ж кожна знову підготовлена ​​порція пального більше колишньою, то розміри зони горіння зростають. Саме таке явище спостерігається при пожежах.
Первинним джерелом тепла для виникнення в лісі пожежі найчастіше буває відкритий вогонь, що виникає з вини людини, а також вогонь, що виникає при розрядах блискавок.
Пожежі - стихійне розповсюдження горіння, що виявляється в нищівному дії вогню, що вийшов з-під контролю людини. Виникають пожежі, як правило, при порушенні заходів пожежної безпеки, в результаті розрядів блискавки, самозаймання та інших причин.
Лісова пожежа - стихійне (некероване) горіння, що поширився на лісову площу, оточену негорящіе територією. У лісову площу, по якій розповсюджується пожежа, входять і відкриті лісові простору. До однієї пожежі відноситься вся пройдена вогнем площа, оточена негорящіе в даний момент територією.
Коли по лісовій площі поширюється кероване горіння, яке виникло з волі людини для досягнення певних господарських цілей, причому горіння має задану силу і не виходить за межі наміченого ділянки, то таке горіння називається вже не пожежею, а цільовим палом.
Найбільш інтенсивне горіння при лісовій пожежі відбувається на його кромці, у той час як всередині пройденої вогнем площі, на згарищі, як правило, лише догорають окремі пні, дуплисті дерева і. т. п. Та частина крайки, яка просувається найбільш швидко і горить найбільш сильно, називається фронтом пожежі, а протилежна - з найменшою швидкістю - його тилом. Частини кромки між тилом пожежі та її фронтом - це фланги пожежі - лівий і правий. На рівнині фронт пожежі завжди рухається в напрямку вітру, а тил - проти вітру. У горах фронтальної крайкою буде та, яка піднімається вгору по схилу.
За характером поширення горіння лісові пожежі поділяються на чотири групи.
По-перше, низові пожежі. За таких пожежах горіння поширюється по нижніх ярусах рослинності лісового біогеоценозу і перш за все по живому надгрунтовому покриву з включеному в нього опадом з відмерлих гілок, хвої, листя. Низові пожежі поділяють на нагрунтових, подлесокустарніковие і валежніковие пожежі.
По-друге, верхові пожежі. При них полум'яне горіння поширюється не тільки по надгрунтовому покриву, але і по пологу деревостану. Серед верхових пожеж розрізняють повальні, коли горять одночасно всі яруси лісу; і вершинні, коли горіння по кронах на короткий час, як би стрибком, виривається вгору, випереджаючи фронт низової пожежі.
По-третє, грунтові пожежі, коли полум `горіння поширюється в шарі підстилки або торфу. Грунтові пожежі в залежності від горючого матеріалу поділяються на підстилковий, дернові і торф'яні. Торф `яні пожежі в свою чергу поділяються на одноочаговие і многоочаговий. Одноочаговие пожежі виникають в основному від багаття або удару блискавки, а многоочаговий - в результаті проходження через заболочена ділянка низової пожежі.
По-четверте, плямисті пожежі. Найстрашніші з усіх видів пожеж. Поширення горіння відбувається не тільки по надгрунтовому покриву, пологу деревостану і чагарників, але і по повітрю, за рахунок розкидання перед крайкою пожежі палаючих частинок, від них виникають плями нових спалахів, які потім швидко з'єднуються один з одним, створюючи велику палаючу площу.
За статистикою більше число пожеж припадає на частку низових. Серед низових пожеж розрізняють слабкі, з висотою полум'я до 0,5 метра; середні, висота полум'я яких коливається в межах 0,5 - 1,5 метра і сильні, з висотою полум'я 1,5 метра і вище. За характером поширення низові пожежі поділяються, крім того, на швидкі й стійкі. При швидких весняних пожежах згорає лише верхня, більш суха частина надгрунтового покриву, а при стійких, зазвичай у другій половині літа, покрив нерідко прогорає до грунту. Горіння при стійких пожежах триває довше, супроводжуючись тлінням, але тривалість горіння в даному випадку пояснюється не зменшенням швидкості просування крайки пожежі, а збільшенням її ширини.
Поведінка вогню в лісі залежить від багатьох чинників і насамперед від характеру самого лісу. У сухих соснових лісах з покривом з лишайників і зелених мохів вогонь поширюється швидко і суцільним фронтом. Чим вологіше грунт і чим більше в живій надгрунтовому покриві слабогорімих видів, тим поширення вогню відбувається повільніше, причому вогонь поширюється не суцільно, а головним чином по сухих місцях. А в деяких типах лісу, наприклад у трав'яних, в період вегетації трав, і в потужних сосняках і ялинниках вогонь поширюється дуже слабко або не поширюється зовсім.
У розріджених лісах низова пожежа з'являється сильніше, а верхової, навпаки слабкіше. Під впливом вітру швидкість розповсюдження вогню збільшується в багато разів. Аналогічне посилення швидкості розповсюдження вогню спостерігається і при русі його вгору по схилу. Посиленню пожежі сприяють також захламление лісової площі та наявність у ньому густого хвойного підлітка і підліска.
При будь-якому пожежі, навіть повальному, органічна маса насаджень згорає далеко не повністю, а при деяких з них, наприклад побіжному низовому частково зберігається навіть живий напочвенний покрив. Ступінь вигоряння лісу визначається як видом пожежі, так і його силою.
Дуже важливим пальним матеріалом у лісі є лісова підстилка. Вологість підстилки зазвичай буває високою, але при настанні посушливої ​​погоди в другій половині літа підстилка ставати пожежонебезпечною. Лісова підстилка найчастіше горить без полум'я. Тління по ній поширюється дуже повільно і зберігається на згарищі протягом декількох днів.
При верхових пожежах у дерев частково або повністю обгорають крони. Але самі дерева залишаються цілими.
Чим довше фронтальна кромка і чим сильніше горіння на ній, тим важче затримати вогонь будь-якої перешкодою. Під пологом лісу фронтальна кромка слабкого низової пожежі затримується зазвичай перепоною шириною 2 - 3 метри (дорога, струмок, випалена смуга). У разі пожежі середньої сили ширина перешкоди повинна бути більше - 5 - 6 метрів, а при сильному пожежі не менше 10 метрів.
На відкритих лісових просторах здатність пожежі долати перешкоди зростає багаторазово. Вітер легко перекидає окремі палаючі частки через ріки, болота на відстань 200 - 300 і більше метрів, коли вітер стихає, здатність пожежі до подолання перешкод на відкритих ділянках стає такою ж, як і в лісі. Середня швидкість верхової пожежі не набагато перевищує швидкість низового. Плямисті пожежі, в окремі моменти, можуть зі швидкістю 10 - 20 і навіть 50 кілометрів на годину. Коли, немає сильного вітру, і пожежа не піднімається по крутому схилу, швидкість пожежі не перевищує швидкості пішохода. Після заходу Сонця сила вітру звичайно знижується і швидкість пожежі зменшується.
З усіх видів пожеж найменшу швидкість мають грунтові (торф'яні). На їх швидкість не впливають ні вітер, ні добові зміни погоди.
Швидкість просування крайки в інших видів пожеж - низових, верхівкових і плямистих - вимірюється сотнями метрів і кілометрами за добу. Вона майже повністю визначається умовами погоди, перш за все ступенем посухи і силою вітру (в горах додається ще й крутизна схилу). У густому лісі швидкість низової пожежі рідко перевищує 500 метрів на годину, зате на відкритих просторах вона досягає 2 - 3 кілометрів на годину.
Торф (від німецького слова Torf, яке означає те ж саме) - це пальна корисна копалина, використовується як паливо, добриво, теплоізоляційний матеріал та ін
Торф утворюється з скупчень залишків рослин, які зазнали неповного розкладання в умовах боліт. Містить 50-60% вуглецю. Теплота згоряння (максимальна) 24 МДж / кг. Світові запаси складають торфу порядку 500 мільярдів тонн, з них більше 186 мільярдів тонн, за оцінками фахівців, знаходяться на території Росії.
Торф придбав сумну популярність у зв'язку з підземними пожежами, відомими людству протягом тисячоліть. Такі пожежі практично не піддаються гасінню і становлять величезну небезпеку.
Торф'яні пожежі найчастіше бувають у місцях видобутку торфу, виникають звичайно через неправильне поводження з вогнем, від розрядів блискавки або самозаймання. Торф схильний до самозаймання, воно може відбуватися при температурі вище 50 градусів (у літню жару поверхня грунту в середній смузі може нагріватися до 52 - 54 градусів)
Крім того, досить часто грунтові торф'яні пожежі є розвитком низової лісової пожежі. У шар торфу в цих випадках вогонь заглиблюється з стовбурів дерев. Горіння відбувається повільно, без полум. Підгоряють коріння дерев, які падають, утворюючи завали. Торф горить повільно на всю глибину його залягання. Торф може горіти у всіх напрямках незалежно від напрямку і сили вітру, а під грунтовим обрієм він горить і під час помірного дощу і снігопаду.
2.2. Методи боротьби з лісовими та торф'яними пожежами.
Ліквідація пожежі складається із зупинки пожежі, його локалізації, дотушіванія і Окарауливание. Ліквідацію масових лісових і торф'яних пожеж найчастіше ускладнюють важкодоступність районів гасіння і віддаленість їх від джерел водопостачання, нераціональність, а часом і неможливість залучення автотранспорту для доставки води. У той же час для здійснення протипожежних заходів потреба в ній може досягати декількох тисяч тонн на добу.
Успіх боротьби з лісовими та торф'яними пожежами в чому залежить від їх своєчасного виявлення і швидкого прийняття заходів щодо їх обмеження та ліквідації.
В даний час найбільш поширеними способами гасіння лісових пожеж є захлестиваніе кромки, гасіння грунтом, водою, хімікатами, а також видалення горючих матеріалів за допомогою відпалу, вибуху або механічними засобами.
При невеликому пожежі слід приступити до її гасіння.
Найпоширеніший і простий спосіб гасіння пожежі - захлестиваніе вогню на кромці. Для захльостування найчастіше використовуються зелені гілки і молоді деревця (краще хвойних порід). При захльостування вогонь саме захльостують, тобто б'ють по палаючої кромці різкими, ковзаючими ударами, намагаючись не лише збивати полум'я, але водночас і змітати вугілля на вигорілу площу. Цей спосіб при слабких низових пожежах виявляється досить ефективним.
Наступний за значенням спосіб - гасіння грунтом, тому що грунт у лісі завжди під рукою. За допомогою лопат, на легких піщаних грунтах, можна гасити низова пожежа навіть середньої сили. Потрапляючи на крайку пожежі, грунт не тільки збиває полум'я, але й припиняє горіння, охолоджуючи горючі матеріали і позбавляючи їх доступу кисню. Саме такий спосіб гасіння часто вирішує результат двобою з вогнем.
Гасіння водою це спосіб, який використовує проти пожеж сама природа: всі спалахи великих пожеж завершуються проливними дощами. Вода є прекрасним вогнегасною засобом, але на відміну від грунту її доводиться доставляти, і часом здалеку. Воду подають по шлангах, привозять в автоцистернах, скидають з вертольотів і літаків.
Лісові горючі матеріали, особливо підстилка і торф, коли сильно висохнуть, погано змочуються водою. Звідси один із шляхів економії води - підвищення її властивостей. З цією метою у воду додаються різні хімікати. Замінити хімікатами при гасінні пожежі воду повністю неможливо. Хімікати легко гасять полум'я в зоні горіння, але вони не в змозі згасити вугілля. Питома теплоємність вугілля дуже велика і краще речовина для їх охолодження - вода. Щоправда, трапляються пожежі, при яких вугілля практично не утворюються - швидкі низові. Але кромка у них легко захльостується, і витрачати на її погашення хімікати просто не має сенсу. У використанні хімікатів можна піти й іншим шляхом: зовсім не гасити полум'я і вугілля, а обробляти тільки горючі матеріали перед крайкою пожежі, роблячи їх не горючими. Але для отримання високого ефекту хімікат повинен бути розподілений по поверхні рівномірно. Зробити це можна, лише змішавши хімікат з яких-небудь наповнювачем, наприклад з водою. Але воду, якщо вона є можна використовувати і без хімікатів. До того ж різного роду хімікати дуже дорогі.
Існують і інші способи гасіння пожеж - шляхом видалення або знищення пального лісового покриву. Для мінералізації грунту у видаленні його від фронту пожежі або в якості профілактичного заходу широко застосовуються тракторні плуги.
Застосовується також і відпал. Відпал - це операція з випалювання надгрунтового покриву з метою зупинки або запобігання пожежі. Його роблять від опорної лінії у вигляді вузької (40 сантиметрів) мінералізованою смужки, стежки, дороги, струмка. Смугу, прилеглу до опорної лінії з боку пожежі, очищають від непотребу. Відпал починають завчасно, не чекаючи підходу пожежі, при цьому намагаються, щоб горіння було слабким і не в якому разі не переходило в крони.
Торф'яні пожежі охоплюють великі площі і важко піддаються гасінню, особливо великих пожеж, коли горить шар торфу значної товщини. Головним способом гасіння підземної торф'яної пожежі є обкопування палаючої території торфу огороджувальними канавами. Канави копають шириною 0,7 - 1,0 м і глибиною до мінерального грунту або грунтових вод. При проведенні земляних робіт широко використовується спеціальна техніка: канавокопачі, екскаватори, бульдозери, грейдери, інші машини, придатні для цієї роботи. Обкопування починається з боку об'єктів і населених пунктів, які можуть спалахнути від палаючого торфу. Саму пожежу гасять шляхом перекопування палаючого торфу і заливання його дуже великою кількістю води, оскільки торф майже не намокає. Для гасіння палаючих штабелів, караванів торфу, а також гасіння підземних торф'яних пожеж використовується вода у вигляді потужних струменів. Водою заливають місця горіння торфу під землею і на поверхні землі.
Всі прийоми і методи боротьби з лісовими пожежами діляться на активні і пасивні. Активні методи обов'язково передбачають активний вплив на крайку пожежі, як безпосереднє, так і непряме. Безпосереднє гасіння доцільно лише тоді, коли по близькості є достатньо води або горіння на кромці таке слабке, що його можна захлестать або закидати грунтом. У всіх інших випадках краще непряме гасіння - відпал.
Велике значення для зменшення наслідків стихійних лих має своєчасне оповіщення про них населення, що дозволить вжити необхідних заходів щодо захисту людей і матеріальних цінностей. Залежно від характеру стихійного лиха та умов його виникнення, населення оповіщається про нього штабом ГО по всіх можливих каналах зв'язку - радіомовлення, телебачення і за допомогою звукових сигналів.
Сигнал про виникнення пожежі в лісовому масиві або на торфовищах передається встановленим порядком:
- З патрулюють літаків (вертольотів) авіаційно-пожежної охорони - пожежно-хімічними станціям лісгоспів;
- Черговим з пожежно-спостережної вежі (лісником, пожежним сторожем) - до служби державної лісової охорони або на відповідне лісогосподарське підприємство. Отримавши сигнал, служба лісової охорони і лісгоспи організують гасіння пожежі та оповіщення населення про пожежу по радіо, телефону або звуковими сигналами.
Тактика гасіння пожеж залежить від величини пожежі та інтенсивності горіння фронтальної кромці. Існує наступна класифікація пожежі:
Клас
А (загоряння) .............................................. ...................... менше 0,2 га.
Б (малий пожежа )............................................. .................. 0,2 - 2,0 га.
В (невелика пожежа )............................................. ........... 2,1 - 20 га.
Г (середній пожежа )............................................. ................. 21 - 200 га.
Д (велика пожежа )............................................. ............... 201 - 2000 га.
Е (катастрофічна пожежа )........................................... більше 2000 га.
Загасити пожежу класу А не вимагає особливих прийомів. Зате пожежі класу Б, В, Г та інші вимагають певної тактики. У процесі гасіння пожежі виділяється 4 послідовних операції: зупинка пожежі, його локалізація, Окарауливание і дотушіваніе.
Досвід показує, що у вирішенні цих питань можуть допомогти польові магістральні трубопроводи (ПМТ), що складаються на оснащенні Збройних Сил Російської Федерації. Вперше у вітчизняній практиці найбільш масштабно їх використовували в серпні 1972 р. при ліквідації масових пожеж у центрі і на сході європейської частини країни, де лісові та торф'яні пожежі поширилися на величезну територію (Московська, Рязанська, Володимирська, Нижегородська і інші області).
Торфовища і торфорозробки горіли на великих площах, при цьому були відзначені значна кількість дрібних вогнищ і зон суцільного горіння в пластах до глибини 2 м, а також загоряння караванів товарного торфу. В окремих районах зафіксовані верхові і низові лісові пожежі.
Просторовий розмах зони лиха, важкодоступність осередків пожеж, віддаленість їх від джерел води, брак сил і коштів не дозволили ефективно боротися з вогнем традиційними способами. Діяли в районах лісових пожеж військові частини і формування цивільної оборони з допомогою техніки (бульдозерів, путепрокладчик) та вибухових пристроїв в окремих випадках лише локалізували загоряння. У цих умовах було прийнято рішення про залучення до гасіння пожеж трубопровідних військ Міноборони, головне завдання яких полягало в тому, щоб у найкоротші терміни розгорнути лінії трубопроводу і вести перекачку води до осередків горіння з максимально можливою подачею.
Трубопровідні частини оснащені комплектами ПМТ (див. таблицю) з умовними діаметрами труб 100 і 150 мм, призначених для транспортування світлих нафтопродуктів (при необхідності - нафти і води) в польових умовах на великі відстані.
Кожен комплект являє собою інженерно-технічний комплекс, що складається з труб, засобів перекачування та іншого обладнання, за допомогою якого можна розгорнути магістральну лінію або необхідну кількість локальних ліній сумарною протяжністю до 150 км. Для ПМТ характерні висока швидкість монтажу і використання в будь-яких географічних умовах. Збірно-розбірна конструкція польових трубопроводів дозволяє оперативно переміщати комплекти ПМТ (повністю або частково) всіма видами транспорту, швидко розгортати їх на обраних напрямках, вести перекачку води до виконання завдання і демонтувати. При цьому темп розгортання ліній трубопроводу залежить від кількості персоналу і транспортних засобів. Для оперативних розрахунків прийнято вважати, що команда з десяти чоловік за 1 год монтує 1 км трубопроводу діаметром 150 мм або 1, 2 км діаметром 100 мм.
У всіх випадках залучення трубопровідних частин для подачі води в райони масових пожеж вони успішно справлялися з поставленими завданнями. У процесі їх виконання були відпрацьовані ефективні прийоми і способи подачі води з максимально можливою продуктивністю.
Особлива увага приділялася розвідці і готовності трубопровідних частин до оперативного реагування. Щодня з вертольотів велася повітряна розвідка з метою точного визначення координат осередків пожеж, їх характеру, наявності вододжерел, вивчення місцевості та її доступності для автотранспорту. На командних пунктах частин перебували резерви особового складу, автотранспорт, запас труб (15-20 км) і обладнання, завантаженого на автомобілі, готові до транспортування кошти перекачування, ремонтні майстерні та засоби зв'язку. Наявність резерву і постійна актуалізація відомостей дозволяли оперативно реагувати на зміни обстановки, найбільш раціонально використовувати сили та засоби.
Для забезпечення максимального напору води передбачався ряд заходів. Підпірні станції, що мали на вході і виході насосів по два рукави, встановлювалися на пологих берегах якомога ближче до урізу води. Головні насосні станції, до складу яких входили пересувні насосні установки ПНУ-100/200М, розгортали на мінімальному видаленні від підпірних станцій (12-24 м). При перекачуванні води на відносно короткі відстані (до 10 км) робочі колеса насосів з'єднували паралельно.
Специфіка пожеж полягала в тому, що безліч вогнищ різної інтенсивності горіння поширювалося на великих територіях. До кожного осередку необхідно було простягнути одну або кілька ліній трубопроводу і подати по них воду, тому трубопровідним частинам і підрозділам доводилося розгортати і експлуатувати велика кількість далеко розташованих один від одного автономних ліній. Основним завданням виконуються при цьому робіт було оптимальний розподіл сил і засобів для одночасного розгортання нових ліній трубопроводу, подачі води на осередки пожеж за кількома існуючими лініями, демонтажу трубопроводу та вивезення труб тих ліній, потреба в яких відпала.
Розподіл сил і засобів залежало від ефективності гасіння пожеж. На першій стадії головні зусилля були спрямовані на введення в дію нових ліній трубопроводу. З моменту введення в експлуатацію 13 серпня 1972 перших дев'яти ліній ПМТ число їх постійно збільшувалася. Станом на 28 серпня використовувалася максимальна кількість ліній (41), за якими щодоби подавалося 87, 8 тис. т води. У міру придушення осередків вогню потреба в лініях зменшувалася. Основний зміст робіт на цій стадії - подача води за рештою і демонтаж звільнилися ліній.
Слід зазначити, що в якості цільової функції оптимізації використовувався критерій максимальної площі погашеною пожежею за мінімальний час, В свою чергу, площа погашеними пожежами безпосередньо пов'язана з подачею води по трубопроводу. У середньому щодоби по розгорнутим лініях трубопроводу перекачувалося близько 50 тис, т води. Для доставки такої кількості води автоцистернами треба було б щодоби здійснювати 10 тис. рейсів вантажопідйомністю 5 т. Переваги подачі води в райони масових пожеж по трубопроводу пов'язані також і з тим, що водні джерела були значно віддалені від осередків горіння, через що автотранспорт (авторозливні станції АРС -12Д хімічних військ і пожежні цистерни) виявився малоефективним.
Всього за серпень-вересень 1972 трубопровідні частини розгорнули 188 ліній загальною протяжністю 1293, 3 км. За ним було подано 4, 593 млн. м. куб. води, за допомогою якої ліквідовані лісові пожежі та загоряння торфовищ на 440 км. кв., або 44 тис. га.
Висока ефективність польових трубопроводів в якості засобів подачі на значну відстань великих обсягів води, а також отриманий трубопровідними з'єднаннями і частинами досвід зумовили їх використання для аналогічних цілей у 1976, 1980, 1981 і 1991 рр.. у багатьох регіонах країни. У 1981 р. в чотирьох областях розгорнуто 23 лінії трубопроводу та подано до вогнища лісових пожеж більше 1 млн. м. куб. води.
Таким чином, застосування польових магістральних трубопроводів при ліквідації масових лісових і торф'яних пожеж має свою історію, відому далеко не всім. Безсумнівно, що область їх використання в подібних ситуаціях може бути розширена, наприклад, для зупинки поширення кромки пожежі (локалізація) або повного його гасіння.
Обсяг подається по трубопроводу води може бути різним: все залежить від кількості встановлених насосних станцій. Величини подач для ПМТ обмежені числом насосних установок, що входять до складу комплекту, які забезпечують роботу трубопроводу завдовжки 12 - 15 км на среднепересеченной місцевості. При перекачуванні на менші відстані, характерні для розглянутих обставин, подається більша кількість води.
Як правило, довжина трубопроводу залежить в основному від розташування вододжерел і осередків горіння відносно один одного, в меншій мірі - від наявності доріг (вона може стати своєрідною характеристикою того регіону, в якому виникли пожежі). Так, протяжність ліній трубопроводу в Московській, Іванівської, Володимирської та Нижегородської обл. характеризується наведеними нижче даними, математична обробка яких дозволила встановити,-що для зазначених областей протяжність лінії знаходиться в межах 8 км (довірча ймовірність - 0, 95).
Аналогічним чином можна визначити протяжність ліній для будь-якого географічного району, тобто виявити віддаленість вогнищ пожежі від вододжерел. Для цього зовсім не обов'язково розгортати лінії трубопроводу - можна скористатися картографічним матеріалом і відомими математичними моделями. Наявність таких характеристик дозволяє завчасно виявити потребу в силах і засобах з метою локалізації та ліквідації масових пожеж.
Для подачі води на осередки пожеж існують різні методи розгортання трубопроводу, вибір яких залежить від характеристики пожежі, наявності та розташування джерел води, рівня існуючої і потенційної небезпеки конкретного вогнища горіння. Наприклад, при розгортанні трубопроводу від джерела води до осередку пожежі використовують такі методи, як розгортання до фронту пожежі однієї або декількох магістральних ліній; розгортання декількох магістральних ліній трубопроводу з різних напрямків до одного вогнища; пристрій відводів від магістральної лінії трубопроводу до кількох вогнищ горіння; оточення вогнища пожежі лінією трубопроводу; охоплення вогнища пожежі лінією трубопроводу з однієї або декількох сторін; розгортання декількох ліній трубопроводу у вигляді "гребінки".
У процесі застосування ПМТ для гасіння масових пожеж вироблені наступні способи використання води:
подача води компактними (розпорошеними) струменями через пожежні стволи;
розбризкування води через стики трубопроводу; створення захисних водяних зон у населених пунктів і промислових підприємств, а також запасів води у водоймах, замкнутих складках місцевості і проміжних буферних ємностях для її подальшого використання;
затока дренажних канав і обводнення площ палаючих торфовищ;
наповнення ємностей пожежних машин і авторозливні станцій.
З досвіду, накопиченого в ході ліквідації лісових і торф'яних пожеж, можна назвати три основні принципи використання ПМТ для подачі води: локалізація осередків пожеж (протипожежна оборона); захист населених пунктів і важливих об'єктів від наступаючого фронту вогню; активне гасіння пожеж (протипожежне наступ). Кожен з перерахованих принципів реалізується різноманітним поєднанням описаних вище методів розгортання трубопроводів і способів подачі води (залежно від обстановки).
Перевагами використання ПМТ при гасінні великих лісових і торф'яних пожеж є: створення розгалужених систем будь-якої конфігурації і врізання в них у будь-якому місці; невразливість трубопроводу при наїзді на нього колісної техніки і завалі його обгорілими деревами; можливість швидкого демонтажу споруджених трубопровідних ліній і переміщення на інший об'єкт ; працездатність навіть при поширенні фронту вогню безпосередньо на місцевість, де прокладений трубопровід, під час перекачування води.
Досвід ліквідації масових пожеж дозволив розробити нові принципи використання ПМТ, які виявилися не тільки оперативним і потужним засобом подачі води до осередків пожеж, а й продемонстрували високу ефективність при безпосередньому гасінні вогню. Однак широке застосування трубопроводів у загальній системі ліквідації масових лісових пожеж стримується відсутністю законодавчої та нормативної бази, науково обгрунтованої концепції і тактики дій трубопровідних частин і підрозділів Міноборони Росії в таких обставинах.
У світлі викладеного потрібно підготувати міжвідомчу угоду про порядок залучення трубопровідних частин Міноборони в інтересах Міністерства природних ресурсів Російської федерації для ліквідації великих лісових пожеж і схему взаємодії між територіальними органами управління лісовим господарством і внутрішніх справ, регіональних управлінь МНС і Міноборони Росії.
Потрібна подальша розробка наукових основ і технічного забезпечення способів і методів розгортання польових магістральних трубопроводів, тактики дій трубопровідних частин для гасіння лісових пожеж. Одночасно з цим для більш ефективного використання подається по трубопроводах води необхідно мати комплекти додаткового обладнання (малогабаритні переносні мотопомпи, ручні, лафетні і торф'яні стовбури, пожежні рукави, трійники і т. п.).

2.3. Відродження лісу після пожежі.
Росія славиться своїми лісами, вона - один з найбільших експортерів деревини, але відновлюваних ці запаси? Зазвичай на місці вирубаних дерев виростають інші породи, їх змінюють треті, а колишній лісовий біоценоз якщо і відновиться, то лише через кілька поколінь - через сторіччя. Вченим відомі такі види лісових насаджень, які не здатні відновлюватися природним шляхом.
А чи є такі ліси, які можуть існувати без змін століттями? Так, є, і екологи називають їх "малонарушеннимі" і "старовікових". Про їх благополучному минулому можна судити з того, що живі дерева-ветерани старше 250 років, а про благополучне теперішньому - по великій кількості дерев у самому розквіті сил. Дерева у такому лісі стоять щільно один до одного, інакше на галявинах можуть вирости інші, сміттєві породи. На думку захисників природи, такі ліси - еталони природних біоценозів, і їх потрібно охороняти. Але чи багато їх залишилося? Дослідники з'ясували, що малопорушені ліси займають близько 862 тис. км 2, що складає 5,14% від площі всієї нашої країни. На європейську частину і Урал доводиться 197 тис. км 2, на Західну і Центральну Сибір - 237, на Алтай, Саяни і Прибайкалля - 189 і на Далекий Схід - 239 тис. км 2.
У першій половині двадцятого сторіччя на території Росії було 46 типів лісу, з них до наших днів з зберігалося лише 25. Причому деякі з них - лише у вигляді невеликих островів, і їм загрожує знищення. Серед кандидатів на вимирання - восточносибирские остепнені лиственничники, широколистяні ліси Примор'я і Уралу, гірські кавказькі лісу.
Всі цінні лісові масиви виявилися далеко від неблагополучних територій. Часта причина загибелі старих лісів - пожежі, які виникають скрізь, де буває людину: великі гару добре видно з космосу. Непогано збереглися лише лісу, оточені болотами, і у великих гірських системах - Алтаї, Саянах, Сіхоте-Аліні, Енісейськом кряжі, біля адміністративних кордонів автономних республік і великих областей.
Дуже повільний процес відновлення починається відразу після пожежі і триває багато сотень років.
Пожежі, у більшості випадків, настають не суцільним багатокілометрових фронтом, а нерівною лінією і горять окремими вогнищами. Згорілі ділянки є сусідами з уцілілими, які служать джерелом нових Семен і притулком для тварин. Крім того, не кожне дерево і не вся підстилка згоряють. Не кожне дерево і не вся підстилка згоряють. На відновний процес впливають багато факторів. Серед них головний - інтенсивність вогню, яка визначається погодою і кількістю пального матеріалу.
Коли на передовій лінії пожежі ще догоряли його останні вогнища, відчувши можливість поживитися, злітаються на повалені дерева цілі полчища короїдів і інших комах. А слідом за ними з'являються комахоїдні птахи: повзики, дятли. Гризуни починають виповзати зі своїх, добре ізольованих нір.
Через півтора місяця після пожежі на почорнілій поверхні грунту показуються перші живі стеблинки, що відростають від збережених в грунті кореневищ, найчастіше це брусниця, чорниця, лишайники. Пізніше відростають папороть і хвощ, починає з'являтися поросль згорілих при пожежі чагарників, а також вільхи та берези. Там же де існувало хоча б кілька осик, після пожежі утворюється майже чистий осичняк.
При весняному пожежу до осені на згарищі можуть з'явитися і сходи деревних порід. Звичайно ж вони з'являються на другий рік, частково за рахунок насіння збережених після пожежі і головним чином завдяки плодоносінню дерев, що вціліли під час пожежі. Число листяних порід місцями буває настільки велике, що вони повністю покривають грунт. Дуже рідко з'являються після пожежі ялини і сосни. Ще гірші справи з відновленням кедра, насіння якого заносяться на гар тільки лише кедровка.
Більш-менш повне заростання гару травами настає через 2 - 3 роки. Однак корінна рослинність, тобто та, яка притаманна тому чи іншому типу лісу в непорушених умовах, після пожежі відновлюється дуже рідко.
Сходи трав і ніжна поросль дерев і чагарників залучають на згарищі зайців, глухарів, тетеруків. Вже через рік щільність звірів і птахів на великих згарищах може перевищувати кількість їх на негоревшей площі.
Відновлення дерев після пожежі відбувається дуже складно. Тонкокорих породи - ялина і сосна - гинуть навіть при слабкому низовій пожежі. Вони можуть стояти на кореня ще багато років після пожежі, але, врешті-решт, або уражаються короїдами, або піддаються гниттю. Гинуть при низовій пожежі і молодняки листяних порід: осики, вільхи, берези.
Соснові та листяні породи практично не ушкоджуються слабкими низовими пожежами. Повна загибель дерев таких порід відбувається при сильних низових пожежах.
Причина загибелі дерев при низових пожежах - пошкодження камбію в окоренковій частини стовбурів і опіки крони. Порогова температура після, що відбувається відмирання тканин 60 градусів. Оскільки з віком дерева товщина кори збільшується, а крона піднімається все вище, стійкість його до вогню зростає. Іншими словами, чим дерево старше, тим більше у нього шансів уціліти при низовій пожежі. Внаслідок пошкодження камбію у дерев відбувається омертвіння тканин. При частковому (односторонньому) омертвляння тканин на стовбурах утворюються пожежні подсушіни, протяжність яких в окремих випадках досягає 10 - 12 метрів, хоча зазвичай буває значно менше. Подсушіни розташовуються, як правило, з боку протилежної фронту руху пожежі тобто з підвітряного боку стовбурів, де відбувається завихрення гарячих газів і полум'я затримується довше. При невеликих розмірах пожежних подсушін вони поступово заростають. Але якщо подсушіни досягають ширини 20 - 30 сантиметрів, то вони зберігаються до кінця життя дерев. При пошкодженні камбію по всій довжині стовбура дерева гинуть.
На великих згарищах можна зустріти будь-які ступеня пошкодження деревостану, і навіть ділянки, не порушені вогнем зовсім.
Умови проростання насіння як деревних, так і трав'янистих рослин на гарі дуже сприятливі. При пожежах слабкої та середньої сили підстилка вигоряє не повністю і те, що залишається від неї разом із золою, являє собою відмінне ложе для насіння. На якийсь час у грунті після пожежі збільшується вміст поживних елементів: азоту, калію, кальцію, яких багато в золі.
І хоча у багатовіковій життя лісу пожежі - це явище, що проходить і навіть у якійсь мірі корисне, вони не бажані. Досить суттєві екологічні зміни викликають і торф'яні пожежі.

2.4. Профілактика лісових і торф'яних пожеж.
Лесопожарних профілактика - сукупність заходів, спрямованих на попередження виникнення пожеж і на створення умов для їх швидкого гасіння. Більшість лісових і торф'яних пожеж виникає з вини людини. Пожежі від блискавок - це практично єдиний вид пожеж, що виникає без прямого або непрямого впливу людини.
Пожежа легше попередити, ніж загасити. Однак число пожеж зростає, і замислитися є над чим. МНС Росії стверджує, що якщо вчасно дізнатися про небезпеку, що насувається і її можливі наслідки, велику біду можна запобігти.
З метою забезпечення пожежної безпеки все населення у повсякденному житті повинне виконувати певні профілактичні протипожежні правила.
У нас в країні прогнозом надзвичайних ситуацій (НС) займається Центр моніторингу та прогнозування НС МНС Росії, активно взаємодіє з науковими установами Міністерства науки, Росгідромету, а також службами порятунку. Основні інструменти прогнозу - географічні інформаційні системи (ГІС), що об'єднують накопичені і формалізовані дані про катастрофи, інформацію безлічі датчиків, імітаційні моделі небезпечних природних і техногенних процесів. Прогнозування передбачає творчу участь різних експертів, які приймають рішення колективно, під час обговорення варіанту опорного прогнозу. Адекватність результатів прогнозування визначається якістю основних і допоміжних вузлів інформаційної системи. Основні вимоги до неї - висока оперативність, достатня надійність, захищеність від несанкціонованого доступу. Слід пам'ятати, що швидкість зміни параметрів, які використовуються при прогнозуванні динаміки небезпечної події, досить велика, потоки даних, що обробляються гранично насичені (цифрові карти, знімки місцевості, телеметрія). Цілком зрозуміло, що простих, а тим більше ідеальних рішень настільки складної інформаційної завдання поки що не запропоновано. Служби прогнозування Росгідромету (первинною інформацією для них є результати вимірювань, переданих з автоматичних метеорологічних станцій, і супутникова інформація) формують і передають файли, що містять просторові координати пунктів спостережень, а також дані про стан атмосфери та опадах за багатьма параметрами. Там же формуються файли з прогнозом погоди на різні відрізки часу. Необхідна для прогнозу небезпеки лісових пожеж інформація йде в центр прогнозування МНС Росії. Тут вона накопичується, виявляються зони зі стійко сприятливою для займання рослинності погодою. Виходячи з цього і деяких інших чинників (наприклад, блискавичною активності), фахівці формують прогноз пожежної небезпеки, що представляється у вигляді тематичної карти з відповідними зонами.
На основі цієї карти створюється план спостережень за лісами, а також розробляються плани превентивних заходів. (Одним з пунктів таких планів є попередження населення про можливу небезпеку.) Виявлені осередки лісових пожеж наносяться на оперативну карту, яка дозволяє прогнозувати розвиток подій і планувати заходи з ліквідації осередків.
2.5. Заходи безпеки
1. Збираючись до лісу на відпочинок або у турпохід візьміть з собою сокиру, складну лопату, відро або великий пластиковий пакет. Відчувши запах диму, підійдіть ближче і з'ясуйте, що горить, у який бік дме вітер, яка небезпека поширення пожежі, чи є діти в зоні руху вогню. Оцініть ситуацію - чи варто намагатися загасити вогонь своїми силами або краще поспішити за допомогою, щоб не втратити дарма часу і не дати вогню набрати силу. Повідомте про те, що трапилося по найближчому телефону або через посильного в пожежну охорону. Рятуючись від лісової пожежі, слід йти в не вітряну сторону, перпендикулярно крайки пожежі, по просіках, дорогах, галявинах, берегах річок і струмків. При сильному задимленні необхідно прикривати носи рот мокрою ватно-марлевою пов'язкою, рушником, в крайньому випадку - частиною одягу.
2. Заливайте вогонь водою з найближчого водоймища, засинайте землею. Використовуйте для гасіння пучки гілок від дерев листяних порід або деревця довжиною 1,5 - 2 метри, щільну тканину, мокрий одяг. Наносьте ковзаючі удари по кромці вогню збоку в бік вогнища пожежі, як би змітаючи полум'я; гілки, тканину після кожного перевертайте, щоб вони, таким чином, охолоджувалися і не загорілися. Затоптувати невеликий вогонь ногами, не давайте йому перекинутися на стовбури та крони дерев. Якщо вогонь перекинувся на крони, валіть не зворушені пожежею дерева на його шляху (кроною від місця пожежі).
3. Загасивши невелика пожежа, не йдіть до тих пір, поки не переконаєтеся, що вогонь не розгориться знову. Повідомте в лісництво або пожежну охорону про місце і час пожежі, а також про можливі його причини. Якщо саме ваші необережні дії призвели до виникнення пожежі, не намагайтеся приховати цей факт і втекти, - рано чи пізно винуватець буде встановлено, але сума відшкодування збитку від несвоєчасно погашеними пожежами буде незмірно більше тієї, яку заплатите, вчасно зупинивши вогонь.
4. Якщо горить торф'яне болото, не намагайтеся самі загасити пожежу, обійдіть його стороною. Рухайтеся проти вітру так, щоб він не доганяв вас вогнем і димом, не утрудняв орієнтування, уважно оглядайте перед собою дорогу, обмацувати її жердиною або ціпком. Запам'ятайте: при горінні торфовищ гаряча земля і йде з-під неї дим показують, що пожежа пішла під землю, торф вигорає зсередини, утворити порожнечі, у які можна провалитися і згоріти.
Якщо пожежа дістався до вашого будинку або садової ділянки
1. Негайно повідомте жителів довколишніх будинків криками і ударами в рейку, дзвін. Повідомте про пожежу по телефону або через посильного в найближчу пожежну частину і добровільну пожежну дружину.
2. Перевірте, чи є в будинку люди, рятуйте їх з вогню. Будьте обережні - можуть вибухнути балони з газом або впасти перекриття! При порятунок людей обв'яжіть мотузкою (для страховки зовні та орієнтування в диму), закрийте рот і ніс мокрим носовою хусткою або тканиною і дихайте через неї, озбройтеся ломом або сокирою для злому дверей.
3. Використовуйте для гасіння пожежі вогнегасники, відра з водою, пісок, сніг. Для попередження розповсюдження вогню на інші будівлі прохолоджуйте їх водою; баграми або ломами руйнуйте стіни, розтягують палаючі колоди і дошки. Попросіть сусідів, не зайнятих гасінням, спостерігати за сусідніми будинками (можливе попадання іскор на даху, головешок і шматків розпечених покрівельних матеріалів); ​​Відведіть подалі дітей.
4. Якщо, пожежа застала вас у будинку, і немає можливості вийти, постарайтеся спуститися в підвал або льох, щільно закрийте двері і щілини одягом для запобігання проникнення диму, (погріб охоронить вас від вогню і падаючих конструкцій). Після гасіння пожежі залучіть увагу пожежних стуком або криками.
5. До прибуття пожежних повідомте їм про можливе знаходження людей у ​​палаючому будинку; про наявність та місцезнаходження газових балонів, горючих рідин, пожежних водойм, гідрантів і т. д.
Якщо дим від пожеж підбирається до вашого будинку, то доктори настійно рекомендують - щоб уникнути отруєння чадним димом - вікна та двері тримати в будинках закритими, у коридорах вивішувати мокрі простирадла. Дітям у такі дні краще не гуляти на вулиці, бажано також скасувати прогулянки хворих на свіжому повітрі та проведення масових видовищних і спортивних заходів
Щоб хоч якось підтримати "задимлений" організм, варто частіше їсти чорну смородину, зелені овочі, зелень, морську рибу і оливкове масло. У цих продуктах містяться речовини-антиоксиданти, що захищають клітини від ушкоджень вільними радикалами.
Уникайте місця згарищ у лісі і на болотах. Це дуже небезпечно, тому що вигорілий торф утворює порожнечі, в які запросто можна провалитися
Основними речовинами, які можуть вплинути на стан здоров'я людини, що утворюються під час лісових і торф'яних пожеж є окис вуглецю (чадний газ), оксиди азоту, завислі речовини, феноли.
Окис вуглецю. Серед продуктів, що забруднюють атмосферне повітря, найбільш часто зустрічається окис вуглецю. У чистому вигляді ця хімічна речовина являє безбарвний газ без запаху. При вдиханні високих концентрацій газ потрапляє у кров, де витісняє кисень із оксигемоглобіну, в результаті органи і тканини організму зазнають кисневу недостатність, що виражається в погіршенні загального самопочуття, головний біль, запаморочення, задишки, загальної слабкості, почастішання пульсу, нудота і т.д . Послідовність і ступінь прояву зазначених симптомів залежать, насамперед, від концентрації окису вуглецю у вдихуваному повітрі, тривалості вдихання, стану здоров'я людини. Гранично допустима концентрація вмісту окису вуглецю в атмосферному повітрі - 5 мг / м 3, для повітря робочої зони - 20 мг / м 3. У здорової людини будь-які істотні зміни здоров'я можуть наступати при тривалому вдиханні концентрацій 20 і більше мг в 1 м. куб. Хворі, ослаблені люди, а також діти більш схильні до дії забрудненого атмосферного повітря. При масових лісових і торф'яних пожеж в Нижньогородській області в липні 2002 року максимальний вміст окису вуглецю в атмосферному повітрі міст досягало 2 гранично допустимих концентрацій (ГДК), тобто 10 мг / м 3, при цьому випадків гострих отруєнь населення не зареєстровано. Оксиди азоту володіють в основному подразнюють слизові оболонки органів. У великих кількостях здатні утворювати в крові нітрити та нітрати, утворюють метгемоглобін, приводячи до кисневої недостатності. Прояви - кашель, задишка, печіння слизових очей, порожнини рота, дихальних шляхів, першіння в горлі, утруднення дихання, блідість шкірних покривів, слабкість, головний біль.
Гранично допустима концентрація двоокису (діоксид) азоту в атмосферному повітрі - 0,085 мг / м 3, у повітрі робочої зони - 2,0 мг / м 3. Максимальний вміст двоокису азоту в атмосферному повітрі міст області в липні 2002 р. не перевищувала 4,2 гранично допустимих концентрацій. Зважені речовини, що утворюються в процесі горіння деревини, в основному представляють собою частки попелу, сажі. При високих концентраціях в атмосферному повітрі призводять до подразнення дихальних шляхів, утруднення дихання, здатні осідати на слизовій оболонці трахеї, бронхів, легенів; виділяються з легких при кашлі.
Зважені речовини. Гранично допустима концентрація в атмосферному повітрі 0,5 мг / м 3. У період лісових пожеж (липень 2002 р.) вміст завислих речовин в атмосферному повітрі міст досягало в окремі дні 2,5 ГДК, що не являло реальної загрози для здорового населення. Симптоми, пов'язані з надходженням зважених речовин в дихальні шляхи - першіння в горлі, кашель, подразнення слизової носа.
Феноли володіють неприємним різким запахом. При значних концентраціях в атмосферному повітрі здатні надавати дратівливу дію на слизову оболонку очей і дихальних шляхів, можливі прояви нудоти, головного болю. Гранично допустима концентрація фенолу в атмосферному повітрі - 0,01 мг / м 3, у повітрі робочої зони 0,3 мг / м 3, вміст фенолів в атмосферному повітрі міст області в період масових лісових пожеж не перевищувало 1,3 гранично допустимої концентрації. Що не представляло загрози для здоров'я населення.
При масових лісових пожежах, які утворюються концентрації забруднень в атмосферному повітрі міст і населених пунктів області спроможні наступним чином впливати на населення:
 • створювати дискомфорт умов перебування і проживання, ступінь якого залежить від психоемоційного стану кожної конкретної людини;
 • знижувати гостроту зору, сповільнювати час реакції на зовнішні подразники;
 • посилювати несприятливий вплив інших факторів середовища проживання і умов праці;
 • приводити до погіршення самопочуття, в першу чергу у осіб, які страждають хронічними захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи у вигляді загострень перебігу бронхіальної астми, хронічного обструктивного бронхіту, гіпертонічних кризів, дестабілізації стенокардії, нападів аритмій.
При задимлення атмосферного повітря населених пунктів у результаті масових торф'яних та лісових пожеж рекомендується:
 • по можливості виїхати з населеного пункту, що піддався задимлення, або обмежити час перебування в ньому;
 • вивезти дітей, літніх і ослаблених людей, хронічних хворих;
 • не відкривати вікна, особливо вночі та рано вранці;
 • у міру можливості використовувати в побуті і на робочих місцях системи кондиціонування та очищення повітря;
 • завішувати місця надходження атмосферного повітря (кватирки і т.д.) зволоженою тканиною;
 • проводити вологе прибирання в житлових приміщеннях і на робочих місцях;
 • обмежити фізичне навантаження в т.ч. скоротити робочий день для працюючих зі значним фізичним навантаженням;
 • максимально обмежити паління, уникати вживання спиртних напоїв.
Особам, що страждають на бронхіальну астму, хронічний обструктивний бронхіт:
 • а) не зменшувати дозу вживаних лікарських препаратів;
 • б) постійно мати при собі інгалятори;
 • в) якщо потреба в інгаляторах перевищує 4-6 разів на день, слід звернутися до лікаря.
Особам, що страждають артеріальною гіпертензією:
 • а) вимірювати артеріальний тиск не менше 2 разів на день;
 • б) при стійкій артеріальній гіпертензії - звернутися до лікаря.
Особам, що страждають стенокардією:
 • а) мати при собі лікарські препарати, що містять нітрати;
 • б) при частішанні нападів - звернутися до лікаря.
Глава 3.
Лісові й торф'яні пожежі в Російській Федерації в 2002 році.
Щороку тисячі жителів Підмосков'я та інших центральних областей Росії страждають від задушливого диму лісових і торф'яних пожеж. Однак нинішнє літо стало рекордним за кількістю загорянь торфовищ: їдкий зміг добрався до столиці і змусив москвичів згадати про пожежі 30-річної давності, коли Москва на кілька тижнів занурилася в дим. Дев'яносто відсотків загорянь відбулися з вини людей, проте випадків, коли когось вдавалося залучити за це до відповідальності практично немає.
За даними Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ, найнебезпечніша ситуація склалася на Далекому Сході, у Сибіру, ​​на Середній Волзі, а також в Московській області і на північно-заході Росії.
У 2002 р. в Російській Федерації відбулося 1 139 надзвичайних ситуацій, в результаті яких постраждало 343 886 чоловік і 2 151 загинув.
Загальна кількість надзвичайних ситуацій у 2002 р. збільшилося в порівнянні з 2001 р. на 26%. При цьому кількість НС техногенного характеру збільшилася на 32%. У результаті промислових аварій і катастроф постраждало 3 492 осіб, загинуло 1 433.
Кількість надзвичайних ситуацій природного характеру збільшилася на 20%. В результаті природних катаклізмів постраждало 336 460 чоловік, загинуло 332. Біолого-соціальних НС у 2002 р. стало більше на 8%. У результаті цих НС постраждало 2851 осіб, загинуло 86.
У 2002 р. на території Південного федерального округу і в Москві було скоєно 12 великих терористичних актів, при яких загинуло 300 осіб, і отримали поранення 1083 людини.
У 2002 р. в Російській Федерації було зареєстровано 43,4 тис. лісових і торф'яних пожеж. Лісова площа, пройдена вогнем, склала близько 137 тис. га, а нелісових - 760 тис. га.
Висока пожежна небезпека складалася: в Якутії - вигоріло 537 тис. га лісової площі і 239 тис. га нелісових; в Тиві - 208 / 130 тис. га; Хабаровському краї - 101 / 49 тис. га; Амурської області - 153 / 196 тис. га; Читинської області - 63 / 24 тис. га; Іркутської області - 52 / 12 тис. га; Республіці Бурятія - 18 / 2 тис. га; Тверській області - 9,8 / 2 тис. га; Московської області - 6 / 0 , 2 тис. га; Володимирській області - 6,5 / 1тис. га.
Вже до кінця травня в країні діяло майже в два рази більше вогнищ пожежі, ніж у минулому році, а площа, охоплена вогнем, в чотири рази перевищувала торішні показники. Положення серйозне, обстановка надзвичайна. Цьому сприяло перше - це на рідкість суха та спекотна весна. Це не причина пожеж, але обставина, яке необхідно було врахувати. Причиною пожеж стала недбалість місцевого населення у відношенні до лісі. Майже всі осередки загорянь виходять від населених пунктів і поширюються вглиб лісових масивів. Деякі села адже самі себе підпалили. У селі Боровому Іркутської області, наприклад. Місцева влада стояли в відстороненості від профілактичної роботи з населенням. За таких погодних умовах впору виставляти протипожежні пости, організовувати цілодобове чергування, охороняти ліс, а не перетворювати його на територію для гулянь і гульбищ. І останнє - це пізня реакція і пожежників, і відомчих служб на небезпечну ситуацію з пожежами. Допомога починали «надавати», коли пожежі взяли масштаби національного лиха. При гасінні пожеж застосовувалися в основному пасивні методи.
Найчастіше в 2002 році в Росії лісові та торф'яні пожежі виникали:
З вини людей, що залишають незагашений багаття або недопалки в місцях відпочинку.
Внаслідок ігри дітей з вогнем.
При спалюванні сміття власниками дач і садових ділянок на узліссях лісу.
У рідкісних випадках винні природні причини:
Удар блискавки.
Самозаймання торфовища.
У цілому по Росії вимальовується дуже серйозна картина
Московська область.
2002-й рік став для московського регіону самим посушливим за останні 100 років. За півроку, з березня по вересень, випало всього 150 міліметрів опадів, при нормі в 350 міліметрів. У результаті Московська область недоотримала 8 мільярдів кубометрів води. Останній великий торф'яну пожежу під Москвою був у 1972-му році. Практично всі пожежі - антропогенного походження. Тобто, запалюють їх все-таки люди. Так було і в 1972-му році, так, безумовно, відбувається і зараз. Причому, з певної точки зору, ситуація зараз гірша, ніж у 1972-му році. Звичайно, тоді було більше наслідків, тому що тоді народ зовсім не знав, що з цим робити, з одного боку, а з іншого боку, було більше можливостей і бездумних усяких рішень. Тому, коли заганялися полиці ненавчених солдатів у ці торфовища, які туди ротами провалювалися, в основному, люди гинули ось через таких речей. Або коли поїзд вузькоколійний вивозив народ з торф'яних селищ, вже всі знали, що ця вузькоколійка - під нею говорить торф, але все-таки везли, ці вузькоколійки там провалювалися, і цілком згорали поїзда. Зараз такого немає. З іншого боку, тоді набагато більше коштів і людей використовували на гасіння. Ще є одна дуже істотна річ, яка сильно погіршує ситуацію. Зараз дуже багато торфовища, які свого часу були осушені і на яких припинилося вироблення торфу - вони всі скопом віддавалися під дачі, і ось ці дачі на торфовищах горять ... Зрозуміло, що якщо б ці болота не осушили свого часу, то нічого б цього не було. У нас, де ми працюємо, єдиний збережений болотний масив - заказник "Журавлиний джерело" - він те, якраз, не горить. Горить все навколо.
Осушені торфовища, ось ці голі шари торфу, а на них дерев'яні сарайчики - ось це горить чудово. І тут, звичайно, вже накладається жаркий клімат, сильні вітри, відсутність повне води.
Гасіння лесоторфяних пожеж, що бушували в Підмосков'ї минулого літа, обійшлося області в 194 мільйона рублів. З цих грошей 91, 4 мільйони були витрачені на проведення заходів з гасіння вогню.
Найбільш складна ситуація складається в Дмитрівському, Єгор'євському, Сергієво-Посадському, Луповіцком, Павлово-Посадському районах Московської області. Вогонь вже завдав досить відчутної шкоди природі Підмосков'я.
Скрізь розрекламували, що на гасіння пожеж в Московській області кинута авіація. Насправді над лісом літав один літак "ІЛ-76" МНС, скинув багато тонн води, але це зовсім даремно, тому що ця вода впала зверху в одному місці, локально. Якщо там було відкрите полум'я, його, звичайно, збило. Далі літак полетів, тому що у нього пального більше немає. Все залишилося як і раніше. Вся тактика була спрямована на те, щоб відбивати якісь ще стоять населені пункти. Тобто, про природу вже просто ніхто не думав. На початку літа належним чином не відреагували на початок пожеж Московські влади. У Шатуре почалися пожежі в травні місяці. Спочатку про це дуже багато говорили. Потім говорити перестали, перестали говорити - перестали виділяти кошти. Вони продовжували горіти, і коли Москву затягнуло димом, так, що людям дихати стало нічим - всі згадали: а все-таки горить. Причому з'ясувалося, що горить не тільки Шатура.
У ряді районів столиці, у травні - серпні зміст деяких шкідливих речовин в повітрі перевищувала граничні норми майже в 10 разів.
Вогонь вже завдав досить відчутної шкоди природі Підмосков'я.
Пожежі в Марій Ел, що бушували в лісах республіки в кінці липня, визнані найбільш руйнівними за останні 30 років. Республіканські влади особливо виділяють три найбільші пожежі, на гасіння яких довелося кинути всю наявну в розпорядженні адміністрації техніку, залучити сили промислових підприємств і армійських підрозділів. Це пожежі, послідовно виникали в районі селищ Бабак, Пемба і Силікатна.
На ділянці від селища Бабак до селища Пемба пожежа поширювався низом і був зупинений досить швидко. Від кордону вогню до селища Пемба залишалося не більше 2-3 кілометрів.
Більш складна ситуація склалася в районі селища Силікатна, де вогонь розповсюджувався по верхівках дерев і направити людей на гасіння цієї пожежі було неможливо. Було прийнято рішення локалізувати пожежу за допомогою протипожежних рубежів. Армійські тягачі та техніка місцевого автодору оточили ровами селище Силікатна і дитячий табір Перлина, чим врятували їх від руйнування. Повністю вигоріло 1,5 тисячі гектарів лісу.
Ленінградська область.
Вогнем було охоплено майже 1500 га. Запах диму палаючих лісів і торфовищ відчувається в Санкт-Петербурзі. З 23 серпня було заборонено відвідування лісів відпочиваючими. Загальна площа загорянь тільки в Тіхвінському районі за літо склала 497 га, матеріальний збиток, заподіяний стихією, перевищує 3 млрд. рублів. Близько трьох мільярдів рублів - втрати Волховського району, по мільярду - Кіровський і Кірішський райони.
Вологодська область.
Незважаючи на зусилля співробітників управління ГО і НС і досить тривалий період дощів, в області зафіксовано чотири великих пожежі в Вологодському, Вожегодський і Вашкінський районах. Найбільший з них - торф'яний пожежа в Вологодському районі, він локалізований, але за величиною досягає 4 гектари.
Нижегородська область.
За даними Головного управління ГО і НС по Нижегородській області з початку пожежонебезпечного періоду в регіоні сталося 2100 лісових і торф'яних пожеж на загальній площі більше 8 тис. га. Це більш ніж у два рази перевищує площу згорілих лісів у минулому році. У Нижньому Новгороді видимість на дорогах через сильне задимлення не перевищувала 50-100 метрів. Військовослужбовці Міноборони РФ були залучені до гасіння лісових і торф'яних пожеж.
Горить Чукотка. Через дим скасовані авіарейси на північному сході Чукотського автономного округу. Сильне задимлення пов'язано також з пожежами в Якутії, Магаданської області і Камчатці. Димна імла від торф'яних пожеж затягла Великий Новгород. Оточений кільцем лісових і торф'яних пожеж Брянськ. Багато районів області також затягнуті димом. Днем машини змушені йти з увімкненими фарами. Через погану видимість в одній з аварій зіткнулося 11 машин. Різко збільшилася кількість звернень за медичною допомогою, люди скаржаться на проблеми із зором, диханням, головний біль. Є побоювання, що з димом і золою від пожеж на південному заході області, сильно забрудненому в результаті чорнобильської аварії, радіація буде розноситися по околицях. В Іркутській області зареєстровано найсильніші пожежі в усьому Зауральському регіоні. Там вогнем були охоплені десятки гектарів тайги. Цінні породи кедра горіли в Туві. У 10 разів збільшилася площа пожеж в Читинській області. Горіла тайга в Красноярському краї і в Бурятії.

ХТО, НА ВАШУ ДУМКУ, НАСАМПЕРЕД ПОВИНЕН ВІДПОВІДАТИ ЗА боротьби з лісовими та ТОРФЯНИМІІ ПОЖЕЖАМИ У Підмосков'ї?


Глава 4. Прогнози на 2003 рік.
Методи довгострокового прогнозування до теперішнього часу не отримали практичне підтвердження. Як показує світовий досвід реальне прогнозування виникнення і розвитку пожежної обстановки можливо тільки із завчасністю не більше 5 днів, але вірогідність навіть таких короткострокових прогнозів не перевищує 50%.
Будь-яка достовірна оцінка пожежонебезпечного сезону року може бути дана не раніше середини березня на підставі даних Росгідромету про основних складових водного балансу на початок сніготанення, термінах сніготанення і можливої ​​метеорологічного прогнозу температурного і осадового режимів.
Проте на території Російської Федерації є традиційно небезпечні регіони, пожежний сезон у яких щороку буває напруженим. Як завжди складна пожежна обстановка очікується переважно в південних районах Сибіру, ​​в Дальне-Східному і Забайкальському регіонах, а на території європейської частини країни в окремих районах Північно-Західного і Центрального регіонів.
Пожежі почнуться з Далекого Сходу і будуть просуватися на захід країни.
В азіатській частині Росії невеликі пожежі можуть виникати в Єврейській АТ, Приморському краї, Амурської, Читинської областях, Бурятії, на непокритих лісом територіях Хабаровського краю і Тиви вже в березні. Однак основні весняні пожежі пройдуть як звичайно в квітні-травні: на Далекому Сході - в Амурській, Магаданської областях, в Хабаровському і Приморському краях на лісових і нелісових площах.; В Забайкаллі - в Читинській, Іркутській областях, Бурятії і в окремих районах Якутії ; в Сибіру - в Красноярському краї, Республіках Тива, Хакасія, на Алтаї.
Найбільш масовий характер навесні можуть прийняти пожежі в Читинській, Іркутській областях, Бурятії, Красноярському краї, Алтаї, Амурської області.
Літня хвиля пожежної активності в червні-липні пройде по всій території Забайкалля, особливо в районі озера Байкал; на Далекому Сході по Хабаровському краю, Магаданської і Камчатської областям; в Сибіру по Алтаю, Бурятії, Читинської області. До середини літа значно активізуються лісові пожежі на півдні Красноярського краю і Якутії.
Осінні пожежі з серпня по кінець вересня характерні для Далекого Сходу - Примор'я, Сахалін, Амурська область, Хабаровський край. В окремі роки досить сильні осінні пожежі реєструються в Забайкаллі: Тива, Бурятія, південь Сибіру. Всю осінь, як правило, зберігається висока пожежна активність у лісах Алтаю.
До кінця літа традиційно підвищується горимости в Томській, Омській, Новосибірській, Пермської і прилеглих областях.
У жовтні-листопаді пожежі не носять масовий характер, однак окремі невеликі короткочасні спалахи можливі в Хабаровському краї, Магаданській, Амурської областях, в Примор'ї і на Сахаліні.
У європейській частині Росії до середини літа зазвичай зберігається спокійна пожежна обстановка.
З липня, як окремі невеликі, так і масові пожежі можуть виникати в Північно-Західному регіоні: в республіках Комі та Карелії, Мурманської, Архангельської, Новгородської, Вологодської, Ленінградській областях. Можливе підвищення активності в Центральному і Уральському регіонах, особливо в Нижньогородській, Ярославської, Воронезької, Свердловській, Челябінській, Тюменській областях.
Нелісові пожежі можуть бути досить активні у південних районах Росії: у Волгоградській області і на Ставропіллі.
Висока пожежна небезпека все літо й осінь збережеться на Кавказі. Тут можливі не дуже великі пожежі в Дагестані, Карачаєво-Черкесії.
З точки зору ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій найбільшу небезпеку можуть представляти літньо-осінні пожежі в Забайкаллі, півдні Сибіру, ​​на Далекому Сході.
Зберігається висока ймовірність великих пожеж у Красноярському, Хабаровському краях, Іркутської і Читинської областях, в Якутії і на Сахаліні.
Велика ймовірність великих масових пожеж в Читинській області і Бурятії - в районі озера Байкал, на Алтаї.
На кордоні з Казахстаном, Монголією та Китаєм. можуть виникнути проблеми з транскордонними пожежами.
Основною причиною загорянь залишиться в європейській частині країни в основному антропогенний чинник - близько 90%, в східних районах країни - антропогенний фактор - 60% і грозові розряди - до 40%.
Через посилення в останні роки кількості і сили вітрів на Далекому Сході, можлива також сильна горимости пасовищ на територіях Магаданської області, Чукотки, Камчатки і в північно-східних районах Якутії, що посилюється ще й тим, що в останні роки авіаохрана пасовищ сильно скорочена .
Досить висока ймовірність розвитку торф'яних пожеж у Центральному регіоні, чому також сприяє згортання профілактичних заходів на об'єктах торфодобувної галузі.
Всі ми пам'ятаємо, яким жарким і посушливим видалося минуле літо, як важко було жити і працювати в місті, який більше трьох місяців перебував у кільці диму від палаючих лісів і торфовищ. За прогнозами синоптиків, майбутнє літо, можливо, буде таким же сухим. А це означає, що вже сьогодні треба починати готуватися до ліквідації майбутніх лісових і торф'яних пожеж. У тому, що вони будуть, ніхто не сумнівається.У чому на Ваш погляд основна причина лісових і торф'яних пожеж влітку 2002 року?
\ S

Хто винен у виникненні лісових пожеж?
\ S
Висновок.
Вогонь з найдавніших часів відіграє роль важливого природного чинника у житті лісу. З появою людини і розвитком цивілізації вогонь у лісі перетворився на руйнівний чинник, а охорона лісів від пожеж стала найважливішою складовою частиною охорони природи на нашій планеті.
Не дивлячись на те, що останнім часом з'являються нові причини виникнення лісових і торф'яних пожеж, такі як глобальне потепління, парниковий ефект, головною причиною виникнення лісових пожеж як і раніше залишається людина. Тому дуже важливо приділяти особливу увагу профілактиці пожеж: роз'яснювальній роботі з населенням.
За даними Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ, сама небезпечна обстановка влітку 2002 року склалася на Далекому Сході, у Сибіру, ​​на Середній Волзі, а також в Московській області і на північно-заході Росії.
При пожежах літа 2002 року було допущено багато помилок. Найголовніша: при боротьбі з пожежами основний упор робився, перш за все, не на активні методи гасіння пожежі, а на пасивні. Це пояснюється різними причинами. По-перше, браком фінансових коштів на закупівлю не тільки нової спеціальної техніки, а й на ремонт старої. По-друге, це не своєчасна реакція спеціальних служб, затягування ситуації з гасінням пожежі до того моменту, коли загасити вогонь стало вже не можливо. По-третє, низький рівень протипожежної профілактики серед населення.
Не дивлячись на те, що в ході гасіння лісових і торф'яних пожеж у Росії в 2002 році було допущено багато прорахунків, були й позитивні моменти, які стануть прикладом для гасіння пожеж.
Складна пожежна обстановка очікується переважно в південних районах Сибіру, ​​в Дальне-Східному і Забайкальському регіонах, а на території європейської частини країни в окремих районах Північно-Західного і Центрального регіонів.
У своїй роботі я прийшов до самих різних висновків, але головний, по-моєму, полягає в тому, що розмір матеріальної шкоди після лісових і торф'яних пожеж, виявляється на стільки значною, що виникає безумовна необхідність зберігати ліс, берегти його від пожеж та вирубки.

Список літератури:
1. М. А. Сафронов, А. Д. Вакуров. «Вогонь в лісі»
Видавництво «Наука», Новосибірськ, 1989.
2. Громадянська оборона ". Під редакцією А.Т. Алтуніна
Воениздат, Москва, 1982.
3. В.Г. Атаманюк, Л.Г. Ширшев, Н.І. Акімов. "Гражданская оборона".
Видавництво "Вища Школа", Москва, 1986.
4. Ред. Н.С. Миколаїв, І.М. Дмитрієв.
"Громадянська оборона на об'єктах АПК".
Агропромиздат, Москва, 1990.
**
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Екологія та охорона природи | Реферат
157кб. | скачати


Схожі роботи:
Торф яні пожежі
Лісові пожежі
Лісові пожежі - реферат
Лісові пожежі та особливості їх ліквідації
Землетруси вулкани селі пожежі повені пожежі
Боротьба з лісовими та торф яними пожежами
На берегах річки П`яні
Кам`яні знаряддя
Протипожежний захист торф`яних боліт Харовського району Вологодської області
© Усі права захищені
написати до нас