Кримінальна відповідальність за контрабанду

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст:
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3
Глава 1. Визначення контрабанди та відповідальність за неї в нових
законодавчих документах ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 4
1.1 Контрабанда тютюнових виробів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 11
1.2 Контрабанда біопродукції, рідкісних видів флори і фауни ... ... ... .11
1.3 Контрабанда предметів культури і творів мистецтва ... ... 13
Глава 2. Наслідки контрабанди ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22
Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Введення
Контробанда, тобто переміщення у великому розмірі через митний кордон РФ товарів чи інших предметів за винятком зазначених у частині другій цієї статті, вчинене крім чи з приховуванням від митного контролю або з обманним використанням документів або засобів митної ідентифікації або сопряжонное з недекларированием або недостовірним декларуванням , карається ліщеніем волі на строк до п'яти років.
2.Перемещеніе через митний кордон РФ наркотичних
засобів, психотропних, сильнодіючих, отруйних, отровляющіх, заради-
октивного або вибухових речовин, озброєння, вибухових пристроїв, ог-
нестрельного зброї чи боєприпасів, ядерної, хімічної, біологічної
чного та інших видів зброї масового ураження, матеріалів і
обладнання які можуть бути використані при створенні зброї
масового ураження і щодо яких встановлено спеціальні
правила переміщення через митний кордон РФ, стратегічно
важливих сировинних товарів і культурних цінностей, щодо яких встановлено спеціальні правила переміщення через митний
кордон РФ, якщо це діяння вчинено крім чи з приховуванням від
митного контролю або з обманним використанням документів
або засобів митної ідентифікації або пов'язане з недекларрованіем або недостовірним декларуванням,-карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна або без такої.
3.Деяніе передбачені частинами першою або другою цієї
статті, вчинені:
а) неодноразово
б) службовою особою з використанням свого службового становища
в) з застосуванням насильства до особі, яка здійснює митний
контроль, карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років
з конфіскацією майна або без такої.
4.Деяніе, передбачені частинами першою, другою або третьою
цієї статті, вчинені організованою групою, карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
ПРИМІТКА. Діяння передбачене частиною першою, визнається вчиненим у великому розмірі, якщо вартість товарів перевищує двісті мінімальних розмірів оплати праці.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава 1
Визначення контрабанди та відповідальність за неї в нових законодавчих документах.
З прийняттям КК РФ 1996 р. був криміналізований ряд суспільно небезпечних діянь, що завдають істотної шкоди у сфері митної справи. Розширення переліку митних злочинів у свою чергу певною мірою ускладнило завдання правоохоронних органів з правильної кваліфікації зазначених злочинних діянь і розмежування їх між собою.
Найбільш серйозні труднощі в практичній діяльності правоохоронних органів виникають при розмежуванні контрабанди та ухилення від сплати митних платежів, свідченням чому є суперечливість слідчо-судової практики, а також наукова полеміка, що розгорнулася останнім часом на сторінках юридичної періодичної преси. Складнощі розмежування контрабанди та ухилення від сплати митних платежів, як правильно відзначає Красиков Ю., багато в чому виникають у зв'язку з тим, що обидві статті, що передбачають відповідальність за вчинення цих злочинів, містять бланкетні диспозиції і для їх тлумачення необхідно враховувати цілий ряд приписів митного законодавства , а також сформовану судову практику в частині оцінки їх змісту і сенсу.
Аналізуючи норми, що містяться у ст.ст. 188 і 194 КК РФ, окремі автори стверджують, що «законодавець фактично штучно розділив одну норму на дві», так як «склад злочину, зазначений у ст. 188, повністю поглинає складу ст. 194 ». Безумовно, що розглядаються злочини мають подібні між собою ознаки, але, думається, що в цілому з подібними твердженнями навряд чи можна погодитися, і перш за все тому, що у зазначених статтях КК РФ містяться норми, які формулюють ознаки злочинів, істотно розрізняються по безпосередньому об'єкту. Безпосередній об'єкт злочину є одним з основних критеріїв розмежування контрабанди та ухилення від сплати митних платежів (як, втім, і розмежування контрабанди з іншими митними злочинами). Норма, закріплена в ст. 188 КК РФ, спрямована на захист суспільних відносин, що регламентують встановлений порядок переміщення товарів та інших предметів через митний кордон РФ. Ухилення від сплати митних платежів зазіхає на суспільні відносини, що визначають встановлений порядок сплати митних платежів у дохід держави і формування доходної частини бюджету держави. Очевидна змістовна різниця суспільних відносин, охоронюваних ст. 188 і ст. 194 КК РФ, свідчить про самостійність контрабанди та ухилення від сплати митних платежів.
Здається, що розмежовувати контрабанду і ухилення від сплати митних платежів слід також по предмету посягання. Так, предметом контрабанди є будь-які товари чи інші предмети як зазначені, так і не зазначені у ст. 188 КК РФ; предметом ухилення від сплати митних платежів, виступають митні платежі, передбачені ст. 110 Митного кодексу РФ (далі - ТК РФ), а точніше ті грошові кошти, які держава недоотримає в результаті невиконання громадянином обов'язку по сплаті митних платежів при переміщенні товарів з митної території однієї держави на митну територію іншої.
Законодавець по-різному визначив великий розмір для розглянутих злочинів. При вчиненні контрабанди, передбаченої ч. 1 ст. 188 КК РФ, особа підлягає кримінальній відповідальності, якщо вартість переміщених товарів перевищує 500 мінімальних розмірів оплати праці.
З об'єктивної сторони контрабанда полягає в незаконних діях з переміщення через митний кордон РФ товарів чи інших предметів у великому розмірі (ч. 1 ст. 188 КК РФ), або товарів, обмежених або вилучених з вільного цивільного обороту (ч. 2 ст. 188 КК РФ). При цьому способи контрабанди вичерпно викладено в законі: переміщення крім чи з приховуванням від митного контролю, з обманним використанням документів або засобів митної ідентифікації, з недекларированием або недостовірним декларуванням.
З точки зору особливостей законодавчої конструкції об'єктивної сторони можна констатувати, що контрабанда є злочином з формальним складом і вважається закінченим з моменту вчинення суспільно небезпечного діяння - фактичного незаконного переміщення товарів або інших предметів через митний кордон РФ.
Кожне з дій, що становлять контрабанду є самостійними і відбуваються в різний час, тобто на різних етапах митного контролю.
Контрабанду слід відмежовувати від неповернення на територію Російської Федерації предметів художнього, історичного та археологічного надбання народів Російської Федерації і зарубіжних країн (ст. 190 КК РФ) за такими елементам складу як об'єкт, об'єктивна сторона і суб'єкт.
Безпосереднім об'єктом неповернення на територію Російської Федерації предметів художнього, історичного та археологічного надбання народів Російської Федерації і зарубіжних країн виступають суспільні відносини у сфері державного регулювання діяльності, пов'язаної з володінням і розпорядженням предметами художнього, археологічного та історичного надбання народів Російської Федерації і зарубіжних країн і встановлений порядок повернення культурних цінностей на територію РФ.
Відмінностей по предмету між зазначеними злочинами проводити не слід, оскільки за змістом термін «культурні цінності» включає в себе предмети художнього, історичного та археологічного надбання, які віднесені до предметів злочину, передбаченого ст. 190 КК РФ. Зазначені поняття мають однаковий зміст і юридичне значення. Як вірно зазначено Грязновим А.В., «це розходження термінологічне, а не сутнісне і ставиться до проблем законодавчої техніки, вади якої в даному випадку очевидні: одні й ті ж предмети названі в законі по-різному».
Необхідно мати на увазі, що відповідальність за ст. 190 КК РФ може наступити тільки в разі неповажності причин неповернення. Під поважними причинами, що виключають кримінальну відповідальність, слід розуміти об'єктивні обставини, які позбавили особу, всупереч власній волі, повернути у встановлений термін з-за кордону до Росії тимчасово вивезені з її території культурні цінності (наприклад, стихійні лиха, військові дії, хвороба і т. п.).
На відміну від контрабанди, суб'єктом здійснення якої може бути фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку (загальний суб'єкт), суб'єкт злочину, передбаченого ст. 190 КК РФ, характеризується додатковими ознаками. Особливістю суб'єкта даного складу є те, що таким може бути лише та особа, на яку покладено відповідальність за повернення предметів культурного надбання в Росію у встановлений термін. Це може бути власник культурних цінностей, особа, уповноважена власником у встановленому законом порядку на здійснення дій щодо тимчасового вивезення культурних цінностей, посадова особа або інший представник організації, уповноважені нею на тимчасове вивезення предметів. При відсутності такого обов'язку особа не може нести відповідальність за ст. 190 КК РФ.
Окремі автори вважають, що якщо особа мала умисел на залишення культурних цінностей за кордоном вже у момент їх вивезення, а зобов'язання про зворотне ввезення цих предметів на територію РФ представило в митні органи без наміру його виконати, то такі дії слід кваліфікувати як контрабанду, зроблену за обманним використанням документів. Наведене думку нам бачиться помилковим, оскільки зазначені предмети вивозяться з РФ на законних підставах і визнавати подаються документи (якщо насправді вони оформлені належним чином) підробленими, недійсними і т.п. немає підстав, так само як одного лише умислу явно недостатньо для визнання подібних дій контрабандними.
Проаналізувавши чинні нормативно-правові акти, можна прийти до висновку, що повне і законодавче визначення "контрабанда" ми знайдемо лише у КК РФ 1996. У Митному Кодексі 1993года, також є поняття "контрабанда", але він втратив силу.
Таким чином, з урахуванням вище сказаного зробимо загальну характеристику контрабанди. Контрабанда (італ. contrabando, від contra - проти і bando - урядовий указ) - це таємний провезення або перенесення товарів і цінностей через державний кордон з приховуванням їх від митного контролю.
У більшості країн світу контрабанда визнана одним з найбільш небезпечних видів злочинної діяльності. Як і злочинність взагалі, контрабанда, очевидно, буде існувати до тих пір, поки є державні кордони. Навіть у таких високорозвинених країнах, як США, Німеччина, Великобританія, Франція, існує контрабанда. У цих країнах і не ставиться завдання повного викорінення цього злочину. Мова йде лише тільки про скорочення її розмірів до контрольованих меж.
Причинами зростання контрабанди є: невиправдано високі ставки окремих видів податків і мит; низький рівень податкового та митного контролю; корумпованість правоохоронних та контролюючих органів; невідповідність рівня податкових та митних ставок, а також економічної ситуації, низький рівень добробуту громадян, коли малозабезпечені люди, підганяли безвихіддю , свідомо беруть участь у нелегальному бізнесі.
Об'єкти контрабанди вкрай численні й різноманітні, а її масштаби досягають небезпечних розмірів. Особливу небезпеку становлять контрабандне ввезення і вивезення таких предметів, як наркотичні засоби, зброю, культурні цінності. Склалися високоорганізовані транснаціональні ринки, пов'язані з контрабандою цих товарів. Особливу проблему представляє контрабанда для постсоціалістичних країн, що здійснюють перехід до ринкової економіки. У деяких з них контрабандні операції досягли розмірів, які створюють загрозу економічній безпеці цих країн.
Так, за заявою голови Державного митного комітету, до 80% товарообігу Республіки Казахстан становить контрабанда. У результаті контрабанди алкогольної продукції бюджет республіки недоотримує щорічно понад 200 млн. доларів. Аналогічні дані по тютюнової продукції показують, що понад 50 млн. доларів щорічно проходять повз казни.
З усіх колишніх республік колишнього СРСР, в Грузії збирається найменше коштів від податків і зборів. Якщо в середньому в колишніх союзних республіках частка митних зборів складає 18%, то в Грузії цей показник становить лише 10%. Контрабанда в Грузії досягла фантастичних розмірів: 80% імпорту - контрабанда. Лише 15% імпорту нафтопродуктів надходять до Грузії офіційним шляхом, все інше - контрабанда.
"Контрабанда процвітає, держава відчуває нестачу коштів, і все це відбувається за безпосередньої участі офіційних грузинських осіб, що захищають контрабандистів", - відзначає Феді Еслі, керівник представництва американської торговельної палати в Грузії.
Поряд з "традиційною" контрабандою (перевезення вантажів на мулах по гірських стежках) існує і "офіційна" контрабанда. Грузинський джерело, близьке до міністерства внутрішніх справ, підтверджує: "Нещодавно була затримана колона з 11 вантажних автомобілів, на борту яких було 27 тонн контрабандної алкогольної продукції". Ця колона абсолютно офіційно супроводжувалася співробітниками грузинського Міністерства безпеки. Вантаж був опечатаний, але подальших дій не було. У нещодавно опублікованій доповіді американської торгової плати повідомляється про наступні факти: фіктивні транзити, занижена ціна товару або імпортні операції, здійснювані благодійними організаціями, звільненими від сплати податків.
Значних масштабів досягла контрабанда в Росії.
Поряд із забороненими товарами предметом контрабанди є широке коло нормальних товарів, не вилучених з цивільного обороту. Розглянемо проблему контрабанди даної категорії товарів на прикладі тютюнових виробів, контрабанда яких здійснюється в масовій кількості транснаціональними злочинними організаціями.
1.1 Контрабанда тютюнових виробів.
За оцінками фахівців контрабанда сигарет за період з 1995по 2000 роки зросла в усьому світі на 73%. Хвиля контрабанди сигаретами на початку 1990-х була викликана розпадом Східного блоку, поряд зі збільшенням купівельного попиту на міжнародні марки сигарет на ринках, що розвиваються Азії.
Величину проблеми контрабанди можна визначити, подивившись на різницю між всесвітнім експортом та імпортом; більшість "зниклих" сигарет продано контрабандними шляхами. Кількість вироблених у світі сигарет відомо досить точно, і так як сигарети не зберігають дуже довго, всесвітнє виробництво практично збігається з всесвітнім споживанням, тобто не існує великих запасів сигарет. Світовий імпорт повинен бути близький за величиною експорту. У 1996 році було експортовано 1 107 мільярдів сигарет і тільки 707 мільярдів імпортовано, різниця складає 400 мільярдів. Після вирахування 45 000 мільярдів сигарет, проданих безмитно на легальному підставі, залишаються 355 млрд зниклих сигарет. Єдиним логічним поясненням такої пропажі є контрабанда.
1.2 Контрабанда біопродукції, рідкісних видів флори і фауни.
За оцінкою Інтерполу, в минулому році світовий оборот контрабанди зразками флори і фауни вийшов на друге місце після обороту наркотиків, обігнавши навіть незаконну торгівлю зброєю. Особливо під жорстким пресом виявилася дика флора та фауна Сходу Росії. "Біологічна" контрабанда стає на території російського Далекого Сходу одним з найпоширеніших видів порушень митного законодавства.
Контрабанда рідкісних тварин і рослин з російського Далекого Сходу різко збільшилася після виникнення контактів місцевих кримінальних сил зі злочинними організаціями в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. За даними експертів Далекосхідної оперативної митниці, велика частина контрабандного вивезення тварин і рослин, занесених до Червоної Книги, перехоплюється на китайському напрямку, друге і третє місця займають, відповідно, Республіка Корея і КНДР. Підвищений попит на природну сировину, що використовується в медицині та кулінарії цих країн, є потужним стимулом для місцевих браконьєрів та перекупників.
На східній ділянці російсько-китайського кордону митні органи все частіше вилучають незаконно вивозяться деривати рідкісних тварин - це так звана струмінь кабарги, жовч ведмедя, кістки амурського тигра, що використовуються в Китаї для виготовлення препаратів східної медицини.
Усього в 2002 році на всіх далекосхідних митницях Росії було затримано 8,3 тонни осетрових риб, 202 тонни ведмежої жовчі, 46 ведмежих лап, 111 мускусних залоз кабарги і 1275 оленячих пантів, кігті трьох уссурійських тигрів, 38 норкових шкірок, 96 рідкісних далекосхідних черепах бісса , 652 кореня женьшеню та багато іншого. Різко зросла контрабанда птахів - так, в минулому році на Камчатці відкрився браконьєрський промисел яструбівететеревятников, а в Якутії - соколів, яких переправляють через АТР у Саудівську Аравію. Вивозяться також хвилясті папужки - їх вилучено близько сотні особин. Збиток не обмежується числом реалізованих на чорному ринку особин рідкісних тварин і птахів. Приблизно 30 відсотків особин гине при вилові та перетримці, ще 30 - при транспортуванні.
Масовий характер прийняла контрабанда осетрової ікри. Близько 50 відсотків торгівлі чорною ікрою, за даними Служби охорони рибних ресурсів і тваринного світу США, здійснюється нелегально. Поголів'я осетрових в Каспії, де видобувається 90 відсотків всієї чорної ікри, за останні 20 років скоротилася на 70 відсотків. Росія в результаті контрабанди позбавляється важливого джерела валютних надходжень.
Про масштаби і суспільної небезпеки даної категорії злочинів свідчать результати численних операцій правоохоронних органів.
1.3 Контрабанда предметів культури і творів мистецтва.
За останні десять років характер контрабанди антикваріату з Росії істотно змінився. В кінці 80-х років за кордон вивозили в основному твори художників-авангардистів, роботи Рєпіна, придбані у приватних колекціонерів предмети старовини. Пізніше предметом контрабанди стали найцінніші колекції картин, срібла, бронзи. З початком епохи роздержавлення і появою численних антикварних крамничок контрабанда творів мистецтва стала, як кажуть фахівці, "побутової". Зловмисники без особливих зусиль набувають у магазинах, у колекціонерів, у пересічних громадян або у професійних злочинців "свідомо украдені" або "чесні", але все одно заборонені до вивезення предмети антикваріату, і далі вже кожен по-своєму намагається вирішити проблему перевезення. Як відзначають фахівці петербурзького управління ФСБ, щоразу їм доводиться стикатися з якимось новим способом провезення контрабанди. У своїх хитрощах зловмисники практично не повторюються.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава 2
Наслідки контрабанди
Контрабанда сигарет зараз настільки широко поширена і добре організована, що представляє собою серйозну загрозу, як для суспільного здоров'я, так і для державних фінансів, які втрачають мільярди доларів доходу.
Контрабанда веде до втрати державного прибутку і навіть підриває зусилля органів охорони здоров'я зі скорочення кількості курців. Наприклад, реклама на всю сторінку в газетах "New York Times" та "Washington Post" від першого травня 1998 року, розміщена п'ятьма найбільшими тютюновими компаніями США, свідчила, що підвищення податку на 1,10 доларів США приведе до виникнення чорного ринку сигарет, що , у свою чергу, створить необмежений доступ дітей до сигарет.
Наявність чорного ринку також означає зменшення прибутку для легальних тютюнових компаній та збільшення можливості для організованої злочинності. Питання контрабанди став найбільш переконливим аргументом проти політики урядів, які хочуть скоротити споживання за допомогою оподаткування тютюну. У своїй доповіді з питання податку на тютюнові вироби в травні 2000 року Європейська комісія підкреслила, що необхідно враховувати фактор контрабанди при плануванні підвищення податку, оскільки завдання громадської охорони здоров'я зі скорочення споживання тютюну за допомогою підвищення податку будуть далекі від виконання, якщо тютюнові вироби зможуть уникнути цього оподаткування.
Контрабандні сигарети продаються за ціною нижче ринкової; таким чином, сигарети стають дешевими, що підвищує споживання і підриває зусилля із запобігання куріння серед молоді. Контрабанда пропонує найвідоміші міжнародні сорти сигарет за цінами, доступними навіть для споживачів з низькими доходами і для особливо піклується про свій імідж молоді країн, що розвиваються, де західні товари вважаються особливо вишуканими та стильними. Так як третина щорічного всесвітнього експорту доводиться на контрабанду, її ефект величезний. Це призводить до масштабного збільшення тягаря захворюваності, особливо в бідних країнах.
Контрабандні сигарети не підпадають під законні обмеження і правила охорони здоров'я, такі як заборона продажу тютюну неповнолітнім, вимоги до етикеток і правила, що стосуються допустимих добавок.
І, нарешті, збільшення контрабанди сигарет також означає розширення можливостей для організованої злочинності, яка також займається діяльністю і в інших областях, наприклад, наркотиками, що може підвищити загальний рівень корупції в країні. Контрабанда у великих масштабах означає наявність кримінальних організацій і досить розвиненої системи поширення контрабандних сигарет на місцевому рівні. Контрабанда охоплює міжнародні марки, що випускаються транснаціональними компаніями і поширювані кримінальними організаціями, які діють у всіх частинах світу і можуть у великих кількостях безмитно купувати сигарети, які до цього "зникли" при міжнародних перевезеннях.
Для обмеження контрабанди доцільно вжити таких заходів:
Збільшення штрафних санкцій. Контрабандисти займаються контрабандою сигарет, тому що її вигода перевищує ризик. Необхідно переглянути штрафи у бік збільшення, щоб їх розмір у комплексі з можливістю бути пійманим робив контрабанду фінансово непривабливою.
Вимоги наявності акцизної марки на тютюнових виробах. Мета полягає у створенні чіткого відмінності між легальним і нелегальним товаром, щоб контрабандний товар було легко знайти, а закон легко виконати. Такі марки повинні бути наочними і розташовані на кожній пачці під целофановою упаковкою. Дизайн їх повинен бути розроблений так, щоб їх було складно підробити.
Вимога спеціальної упаковки та маркування продукції, що вказує на її безмитний статус. Боротьба з контрабандою вимагає здійснення строгого контролю над транспортуванням безмитних сигарет. Там, де це дозволено, в магазинах безмитної торгівлі або ще де-небудь, ці пачки повинні бути чітко промарковані як безмитні. Продавці роздрібної торгівлі, споживачі та особи, які здійснюють контроль за виконанням закону повинні бути в змозі легко визначити, який товар безмитний, а який - ні.
Вимога наявності спеціальної ліцензії для виробництва, експорту, імпорту, оптової торгівлі, роздрібної торгівлі, а також зберігання тютюну. Ліцензії допомагають визначити і простежити за діями різних осіб в тютюновій сфері та сприяють реалізації антиконтрабандні законів. Ліцензія може містити певні умови, при порушенні яких або при порушенні тютюнового законодавства вона може бути припинена. Загроза втрати ліцензії може відвернути потенційних торгівців від контрабандних сигарет.
Вимога, щоб кожен виробник тютюнових виробів друкував свій унікальний серійний номер на всіх пачках своїх тютюнових виробів. Це допоможе владі визначити виробника виробів, місце і дату випуску. Якщо дозволить технологія, цей номер може бути замінений на знак ланцюга власників, який не тільки допоможе владі визначити виробника, але також виявить дистриб'ютора, оптового торговця та експортера.
Вимога ведення обліку. Необхідно ведення обліку та системи відстеження, які будуть накладати відповідальність на виробників за те, щоб сигарети легально прибули на ринок за місцем призначення. Сигарети могли б транспортуватися лише при наявності інформації про всі проміжних торговельних компаніях, про маршрут та про остаточне пункті призначення. Комп'ютеризовані системи контролю допоможуть державам виконувати перевірку в режимі реального часу та аналізувати можливий ризик перед випуском на маршрут кожної партії тютюнових виробів. У цьому випадку країни будуть мати інформацію щодо кожної окремої партії і зможуть здійснювати вибіркові перевірки на місці, як і коли вони виберуть. У Гонконзі використання комп'ютерів для відстеженням пересування сигарет і співробітництво з іншими країнами сприяло значному падінню рівня контрабанди сигарет.
Вимога, щоб на експортних сигаретах позначалася країна, для якої вони призначені, та попередження про шкоду для здоров'я були зроблені за правилами цієї країни. У більшості країн світу існують правила, які зобов'язують компанії друкувати попередження про шкоду для здоров'я на пачках тютюнових виробів. Стиль, формулювання, розташування та мова цих попереджень відрізняються в різних країнах. Експортери повинні позначати країну призначення та гарантувати, що тютюнові вироби для конкретної країни мають відповідної форми попередження. Так само можна вимагати наявність особливих етикеток для сигарет, які не експортуються.
Вимога, щоб експортери оформляли митні закладні з постачання сигарет, які можуть бути закриті тільки в тому випадку, якщо доведено, що партія досягла свого пункту призначення.
Встановлення помірних ставок податків і митних зборів. Досвід боротьби з цим злом доводить, що якщо уряди деяких посилюють систему оподаткування, то тим самим надають ще більшу можливість для контрабандистів задовольняти попит споживачів.
Як приклад можна привести ситуацію в Канаді. На початку 80-х років у цій країні були помірні податки на сигарети і контрабанда була незначною. Потім, в 1986 році, федеральний уряд значно збільшив податок на тютюн, у зв'язку з чим збільшилася кількість контрабандних продажів на сигаретному ринку. У цих умовах контрабанда стала надзвичайно прибутковою і організована злочинність стала більш ефективною в обслуговуванні ринку. У 1993 році, приміром, легальна коробка сигарет коштувала 45-50 доларів, в той час як контрабандні сигарети продавалися по 18 доларів за коробку. Дослідження того часу показали, що близько 30% всього ринку Канади становила контрабанда та втрата податкових доходів дорівнювала 1 більйон канадських доларів.
Обсяг ввезених на територію Росії товарів, що декларуються не своїми найменуваннями, досягає, за даними ГТК РФ, 40%.
Предметом контрабанди при здійсненні експортних операцій є кольорові і рідкоземельні метали, ліс, сировина стратегічного характеру, біопродукції.
Величезні втрати несе держава в сфері видобутку, переробки і експорту вуглеводневої сировини. За даними західноєвропейських експертів, при цивілізованої організації торгівлі сировиною і ресурсами Росія могла б мати у вигляді прибутку до 100 млрд. доларів щорічно.
Розглянемо основні методи здійснення контрабандних операцій при експорті.
"Традиційний" метод. Передбачає протиправне перетин митного кордону, минаючи митні пости, або шляхом фальсифікації митних документів. Даний метод отримав найбільше поширення на кордонах з Білоруссю і Казахстаном. У ряді випадків використовується змову з представниками військово-повітряних, сухопутних, військово-морських сил з метою використання транспортних засобів, морських баз і спецаеродромов в обхід митного контролю.
Незаконне вивезення під прикриттям внутрішньо транзиту.
Особливо рельєфно ці операції проявилися в індустріально розвинених регіонах Росії, а також регіонах, які отримали статус найбільшого сприяння. Це, перш за все, відноситься до Північно-Західному регіону країни, зокрема, Калінінградської області, яка в силу свого особливого географічного становища стала ще у 1994 році одним з основних каналів контрабандних операцій. У Калінінградську область вивозиться значні обсяги стратегічно важливих сировинних ресурсів з більшості регіонів Росії, навіть з Далекого Сходу.
Сутність даної схеми контрабанди полягає в наступному. Сировинні ресурси за документами відправляються в Калінінградську область в адреси неіснуючих фірм, або фірм, представники яких надавали ділкам свої реквізити. На шляху прямування через Білорусь або Прибалтійські держави вантаж переадресовується місцевими фірмами на адресу фірм далекого зарубіжжя. Фірма - одержувач вантажу - забезпечується фіктивними документами про отримання вантажу.
Даний метод використовується також для вивезення сировинних ресурсів під виглядом відправлених з країн СНД і проходять транзитом через територію Росії. Осуществлется підробка декларації, підкуп службовців митниці. Особливого поширення отримав при вивезенні нафти, металу, лісу в Китай, Іран через Україну, країни Середньої Азії та Закавказзя.
Для ілюстрації масштабів подібної форми незаконного експорту можна навести результати оперативно-профілактичної операції "Транзит", проведеної МВС Росії у взаємодії з іншими міністерствами та відомствами у 1994 -1995 роках і що є однією з багатьох у серії заходів, спрямованих на припинення контрабанди. Перевірці піддалися більше 6 тисяч російських та іноземних господарюючих суб'єктів, що здійснили відвантаження матеріальних цінностей на сотні мільярдів рублів на адреси калінінградських фірм, підприємств і організацій. У результаті, тільки на початковому етапі операції було виявлено понад 1,3 тисяч фактів контрабанди, розкрадань, хабарництва, інших зловживань, збиток від яких перевищив 210 млрд. рублів, викрито діяльність понад 100 організованих злочинних груп. По кримінальних справах у злочинців було вилучено і описано майна на суму 60 млрд. рублів. Було розкрито 25 фіктивних і більше 50 діючих фірм, реквізитами яких користувалися злочинці для прикриття протиправної вивезення ресурсів з Росії. При цьому була також припинено спробу незаконного вивезення ресурсів на суму більше 40 млрд. рублів.
Одним з результатів призупинення так званого калінінградського транзиту стало підвищення цін на бензин в Литві в два рази і на метали на Лондонській сировинній біржі.
Контрабанда товарів під прикриттям вивезення товарів на тимчасове зберігання та переробку за кордоном. Вивезені ресурси не повертаються. У контролюючі органи видаються фіктивні документи про перетин вантажем російської митного кордону вже як експортної поставки. Іноді оформляються підроблені відмовні листи від імені підставних російських підприємств і організацій, які нібито повинні були отримати продукти переробки. Таким чином, вони мотивують продаж товарів за кордоном.
Наприклад, великі партії нафти і нафтопродуктів вивозяться з Росії без оформлення експортних контрактів на Україні і в Білорусію, а потім у порушення зобов'язань з тимчасового зберігання та переробки реалізуються у країнах Західної Європи і в США. Для приховування таких угод в митні органи видаються фіктивні документи про нібито ввезених до Росії товари.
Вивіз в рамках офіційно укладених експортних контрактів з заснованими ними ж за кордоном фірмами. При цьому ціни офіційного експортного контракту, як правило, занижуються. Даний спосіб застосовується при експорті рідкоземельних металів та іншого цінного сировини, що вимагає ретельної експертизи і висновки фахівців про якість.
У зв'язку із здійсненням толінгових операцій із закордонним давальницькою сировиною. У ряді випадків у зворотному напрямку з Росії вивозиться не готова продукція, а власне російську сировину. Використовуються фіктивні документи на продукцію і сировину.
Незаконне вивезення під прикриттям підприємств з іноземними інвестиціями та спільних підприємств. Вивозиться сировину, яка не є продукцією власного виробництва, або дозволеної до безмитного вивезення.
Незаконне вивезення за кордон російських стратегічно важливих сировинних товарів часто супроводжується розкраданнями, хабарництвом, ухиленням від оподаткування та іншими зловживаннями, що завдають значної шкоди економічним інтересам Росії.
Для досягнення своїх корисливих цілей злочинні формування активно проникають в господарську та фінансову діяльність підприємств паливно-енергетичного, металургійного та лісового комплексів, створюють для прикриття своєї протиправної діяльності різні комерційні структури.
Висновок
Общесвенной небезпеку злочинів, пов'язаних з контрабандою, полягає в нанесенні шкоди економічному суверенітету та економічної безпеки державі.
Основною ознакою злочину, як кримінально караного діяння є незаконне переміщення через митний кордон РФ.
Поняття "митний кордон РФ" не збігається з поняттям "Державний кордон РФ". У відповідності зі ст.3 ТК РФ митним кордоном визнається межі митної території РФ, а також периметри вільних митних зон і вільних складів.
Митну територію РФ становлять сухопутна територія
РФ, територіальні води, повітряний простір над ними. Вона включає в себе також які знаходяться в морській винятковій еконо-
мічної зоні РФ штучні острови, установки і споруди,
над якими РФ має виняткову юрисдикцію щодо
митної справи.
На території РФ можуть перебувати вільні митні зони
і вільні склади. Території вільних митних зон і свобод-
них складів розглядаються як знаходяться за межами митної територі-
торії РФ, за винятком випадків, визначених ТК РФ й іншими зако-
нодавчого актами РФ у митній справі.
Відповідно до п.5 ст.18 ТК РФ 2 переміщенням 0 через митниць-
ву кордон РФ - це вчинення дій з ввезення на митну
територію РФ або вивезення з цієї території товарів або транспорт-
них засобів будь-яким способом, включаючи пересилання у міжнародних
поштових відправленнях, використання трубопровідного транспорту і
ліній електропередач. До вказаних дій відносяться:
при ввезенні товарів або транспортних засобів на митну
територію РФ і при ввезенні з території вільних митних зон і
з вільних складів на іншу частину митної території РФ-
фактичний перетин митного кордону РФ;
Використана літератури:
1. Кисловський Ю.Г. уч.Контрабанда: історія і сучасність. М., 2002р.
2. Журнал "Російська юстиція"
3. Митний вісник
4. журнал "таможня"
5. Бюлетень ГТК-"Митні відомості"
6. Прес-бюлетень ГТК
7. Козирін уч.Таможенное право.
8. Ноздрачов. Уч.Таможенное право. М., 2000
9. журнал "Господарство і право"
10. журнал "Законодавство"
11. журнал "Право"
12.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
71.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Кримінальна відповідальність співучасників Кримінальна відповідальність організаторів та учасни
Кримінальна відповідальність
Кримінальна відповідальність 2
Кримінальна відповідальність
Кримінальна відповідальність неповнолітніх 3
Кримінальна відповідальність в Україні
Кримінальна відповідальність за бандитизм
Кримінальна відповідальність за вимагання
Кримінальна відповідальність за геноцид
© Усі права захищені
написати до нас