Кошторисна вартість автомобільної дороги

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Введення

Кошторисно-нормативна база (СНБ) - це сукупність нормативних і правових документів встановлюють порядок визначення кошторисної вартості будівництва. Її основу складають кошторисні нормативи.

Кошторисні нормативи - це сукупність кошторисних норм, цін і розцінок, об'єднаних в окремі збірники разом з правилами та положеннями і положеннями, що містять у собі необхідні вимоги. Вони служать для визначення місцевої вартості будівництва, реконструкції будівель та споруд.

Кошторисні нормативи класифікуються наступним чином:

по структурі і ступеня укрупнення: елементні, укрупнені

елементні → кошторисні норми і ціни на ресурси, кошторисні норми і розцінки на види робіт;

укрупнені → виражені у%, показники і кошторисні нормативи;

з розробки та рівнем застосування:

 • державні кошторисні нормативи;

 • галузеві кошторисні нормативи;

 • територіальні кошторисні нормативи;

 • фірмові кошторисні нормативи (для конкретних підприємств і організацій);

На їх базі розраховується потреба в ресурсах: для виконання робіт з будівництва даного об'єкта; для розробки одиничних розцінок та визначення вартості напівфабрикатів, які готуються в стаціонарних установках.

Кошторисні норми - це сукупність ресурсів встановлених на прийнятий вимірювач робіт. Вони служать для визначення нормативних витрат ресурсів на виконання проектного обсягу відповідного виду робіт як основи для переходу до вартісних показників. Кошторисні норми відображають витрати, пов'язані з прямими витратами. Кошторисні норми служать підставою для визначення потреби в ресурсах на стадії ПОС і ППР:

 • розробка одиничних розцінок на відповідні види робіт;

 • розроблення укрупнених кошторисних нормативів (УПР, урн).

Кошторисні норми враховують середньогалузевої технологічний рівень будівельного виробництва. Вплив специфічних умов виробництва робіт, передбачених проектом організації будівництва, враховується коефіцієнтами, наведеними у відповідних збірниках. У кошторисних нормах передбачаються єдині для всієї території країни показники витрат праці, машинного часу і витрат матеріалу на одиницю конструктивного елемента або виду робіт.

Одиничні розцінки використовуються для визначення кошторисної вартості будівництва, зокрема прямих витрат (при використанні базисно-індексного та базисно-компенсаційного методів), окремих видів робіт, конструктивних елементів, підприємств, будівель і споруд. Вони складаються на прийнятий вимірювач робіт. Розцінка на прийнятий вимірювач містить: найменування і характеристику робіт, загальний розмір прямих витрат, у тому числі дається розшифровка прямих витрат. Крім того, показуються витрати праці робітників-будівельників на прийнятий вимірювач робіт.

Розрізняють 2 види одиничних розцінок:

1) закриті - в них враховані всі витрати;

2) відкриті - не враховують витрати на основні будівельні матеріали, витрати яких:

- Або вказують в розцінках;

- Або приймають за проектом;

Витрати на матеріали не враховані розцінками, враховуються в локальному кошторисі (локальному кошторисному розрахунку), окремим рядком після відповідної розцінки:

де НР ij мат - норма витрати матеріалів, виробів та конструкцій, не врахованих одиничними розцінками;

Q i - обсяг (кількість) окремих видів робіт розраховані у вимірювачі одиничної розцінки;

Ц см j мат - кошторисна вартість одиниці виміру матеріальних ресурсів, не врахованих i-тої розцінкою;

j - номенклатура матеріалу не врахованих розцінками на i-тий вид робіт;

i - вид робіт;

Формула розрахунку одиничної розцінки:

де CH j - кошторисна норма витрати i-го виду ресурсу (визначається за збірниками ГЕСН);

Ц смj - кошторисна вартість одиниці кожного виду ресурсу;

j = 1-3 номенклатура витрат ресурсів (матеріальних, трудових, технічних).

Кошторисна вартість будівництва.

Кошторисна вартість будівництва - сума грошових коштів, необхідна для його здійснення у відповідності з проектними матеріалами.

Кошторисна вартість будівництва є основою для:

 • визначення розмірів капітальних вкладень, необхідних для здійснення будівництва;

 • формування договірних цін на будівельну продукцію;

 • розрахунків за виконання роботи між замовником і підрядником;

 • оплата витрат з придбання обладнання та доставку його до будівництва;

 • відшкодування інших витрат і витрат передбачених у зведеному кошторисному розрахунку.

На базі даного показника здійснюється облік і звітність, оцінка діяльності підрядників і замовників. Виходячи з кошторисної вартості будівництва, в установленому порядку визначається балансова вартість (первісна) вводяться в дію основних фондів за побудованими підприємством будівель і споруд.

На основі кошторисної вартості будівництва здійснюється:

 • облік і звітність, оцінка діяльності підрядних організацій і замовників;

 • порівняння ПОС та ППР;

 • вибір конструкцій і об'ємно-планувальних рішень;

 • порівняння і вибір будівельних матеріалів і технології виробництва робіт.

Так як кошторисна вартість будівництва служить для визначення розміру капітальних вкладень, то всі витрати в ній групуються відповідно до технологічної структурою капітальних вкладень:

З СТР = С СТР.Р + С МОНТ.Р + С волоки. + З ПР. + З непромис.

З СТР.Р - кошторисна вартість будівельних робіт, а саме:

 1. роботи зі зведення будинків і споруд:

  • земляні роботи;

  • пристрій збірних залізобетонних, монолітних бетонних, цегляних, металевих, балочних, дерев'яних та ін будівельних конструкцій;

  • підлог, покрівель;

  • оздоблювальні роботи.

 1. санітарно-технічні роботи:

  • облаштування внутрішнього водопроводу, каналізації, опалення, газопостачання, вентиляції та ін;

  • будівництво зовнішніх мереж і споруд газопроводів, магістральних нафтопроводів, споруди для очищення стічних вод, для охорони атмосфери від забруднення.

 1. роботи виконуються при спец. будівництві:

 1. спеціальні будівельні роботи:

  • гірничо-і розкривні роботи, буровибухові, пальові, закріплення грунтів;

  • озеленення, лісозахисні насадження;

  • роботи з підготовки території будівництва (вирубка лісу, корчування пнів, планування територій, гідронамив, перенесення будов);

  • роботи з улаштування основ і фундаментів під обладнання;

  • розбирання будівельних конструкцій

З МОНТ.Р - кошторисна вартість монтажних робіт.

  • складання та встановлення в проектне положення на місці постійної експлуатації всіх видів устаткування;

  • прокладка ліній електропостачання і мереж до електросиловим установкам, приєднання до мереж;

  • демонтаж обладнання при реконструкції, технічного переозброєння і капітального ремонту діючих підприємств, будівель, споруд.

З волоки. - Кошторисна вартість устаткування, меблів та інвентарю.

  • прилади та засоби автоматичного контролю зв'язку;

  • транспортні засоби автоматично пов'язані з процесом виробництва;

  • вартість виробничого інструменту (контрольно-вимірювального, ударного, слюсарного і ін)

  • вартість господарського інвентарю (столи, стільці, вішалки, урни, протипожежний інструмент).

З ПР - вартість інших витрат, що відносяться, як до будівництва в цілому, так і до окремих об'єктів і робіт.

Вони класифікуються наступним чином:

 1. Інші витрати, пов'язані з будівництва в цілому (гол. 1 Зведеного кошторисного розрахунку): відвід земельних ділянок, видача архітектурно-планувального завдання, виділення червоної лінії забудови, розбивка основних осей будівлі і споруди, перенесення їх в натуру, закріплення пунктами і знаками, плата за землю при вилученні земельної ділянки під будівництво, знесення і перенесення будівель. Відшкодування збитків і втрат власника будівель і земель, інші компенсаційні витрати передбачені чинним законодавством.

 2. Інші витрати, що відносяться до діяльності підрядника (гл. 9 РСР):

  1. Пов'язані з СМР

  • кошти на будівництво і розробку титульних, тимчасових будівель і споруд (Глава IX зведеного кошторисного розрахунку);

  • додаткові витрати, пов'язані з виконанням робіт в зимовий час (Глава X зведеного кошторисного розрахунку);

  • витрати на утримання постійно діючих автомобільних доріг, що використовуються для потреб будівництва та їх відновлення після закінчення будівництва;

  1. не відносяться до СМР (Глава X зведеного кошторисного розрахунку);

- Перевезення працівників автотранспортом на відстань понад 3 км;

- З перебазування будівельно-монтажної організації з одного будівництва на іншу;

- Щодо відрядження працівників для виконання СМР;

- З виконання робіт вахтовим методом;

- Щодо забезпечення нормальних умов праці;

- З преміювання за введення об'єкту в експлуатацію;

- По страхуванню працівників і майна підрядної організації та ін витрати, передбачені чинним законодавством та нормативними актами.

 1. Інші витрати, що відносяться до діяльності замовника: технічний нагляд за ходом будівництва (глава XI зведеного кошторисного розрахунку).

 2. Інші витрати, пов'язані з діяльністю інших учасників будівництва (глава XII РСР): проектно-вишукувальні роботи; авторський нагляд; експертиза проектно-кошторисної документації, розробка тендерної документації.

З непромис. - Резерв коштів на непередбачені витрати та витрати, що призначається для відшкодування вартості робіт та витрат, потреба в яких виникає при: розробці робочої документації; в ході будівництва в результаті уточнення проектних рішень або умов будівництва по об'єктах.

Кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт.

У практиці кошторисного нормування і ціноутворення кошторисна вартість будівництва вартість будівельно-монтажних робіт об'єднуються в єдину статтю витрат-кошторисна вартість БМР (С СМР).

З СМР = С СТР.Р + С МОНТ.Р = ПЗ + НР + П см

ПЗ - прямі витрати - витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням робіт на будівельному майданчику, що відображають вартість використовуваних ресурсів (матеріальних, трудових, технічних).

ПЗ = М + ЗП С + ЕММ

М - кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, необхідних для виконання проектних обсягів робіт.

Вона визначається на основі кошторисних цін на ці матеріальні ресурси, виду «франко».

М = ,

де Р i k мат - витрата окремих видів матеріальних ресурсів на виконання i-го виду робіт;

Ц СМЯ 1 од - ціна кошторисна на 1 одиницю виміряного окремого виду матеріальних ресурсів:

i = 1 - n - види виконуваних робіт:

к = 1 - m - номенклатура використовуваних матеріальних ресурсів;

М і Ц СМЯ 1 од розраховуються відповідно до МДС 81-2-1999.

ЗПС - витрати на оплату праці робітників будівельників, зайнятих безпосередньо на виконання робіт, а також робітників здійснюють переміщення матеріальних ресурсів від приоб'єктного складу до місця укладання або монтажу.

Кошти на оплату праці (ЗПС) включають в себе:

- Тарифну ставку з урахуванням районного коефіцієнта в якості неї приймається мінімальний прожитковий рівень, розрахований для конкретного суб'єкта РФ;

- Преміальні та виплати (не менше 20%) від тарифної ставки з районним коефіцієнтом;

- Доплату за вислугу років (від 0,6 до 1,5 тарифної ставки з районним коефіцієнтом);

- Компенсаційні виплати основної та додаткових відпусток;

- Північна надбавка для 6 зони;

- Виплати за особливі умови праці;

Визначається відповідно до МДС 83-1-99 «Методрекомендації з визначення розміру коштів на оплату праці у договірних цінах і кошторисах на будівництво та оплату праці працівників будівельно-монтажних і ремонто-будівельних організацій.

де ЗП міс - місячна зарплата робочого будівельника;

Т роб - нормативна трудомісткість виконання даного виду робіт;

t міс - середньомісячна кількість робочих годин при 40-годинному робочому тижні визначається наступним чином:

де Т раб рік - річна кількість робочих годин, встановлене за виробничим календарем - стверджується Мінздоровсоцрозвитку на 2009 р - 1987 години.

ЕММ - витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією будівельних машин і механізмів.

ЕММ =

j = 1 - m - типи використаних машин на виконання i-го виду робіт;

Т ij маш-год - час роботи окремих типів машин і механізмів на виконання i-х видів робіт;

Ц см j маш-год - кошторисна вартість експлуатації машин і механізмів в розрахунку на 1 маш-год.

Вартість 1 маш.-год будівельних машин і механізмів, а також автотранспортних засобів визначається відповідно до МДС 81-3-99. Складається з: одноразових витрат (доставка машин і механізмів до будівельному майданчику, при необхідності їх монтаж і демонтаж); річні (постійні витрати) - амортизаційні відрахування на відновлення первісної вартості; поточні (експлуатаційні витрати) - витрати по оплаті праці робітників, зайнятих обслуговуванням і управлінням будівельних машин і механізмів та лінійного персоналу в складі учасників (бригад); витрати на матеріальні ресурси.

НР - накладні витрати - витрати, на створення будівельно-монтажними організаціями загальних умов виробництва, його управління організацією та обслуговуванням.

НР включає в себе такі статті витрат:

 1. АХР - адміністративно-господарські витрати (з / плата адміністративно-господарського персоналу і робочих їх обслуговують з відрахуваннями по ЕСН (єдиний соціальний податок - 26%), державний фонд пенсійного страхування, до державного фонду медичного та соціального страхування);

 2. Витрати по обслуговуванню працівників будівельного виробництва: витрати з підготовки та перепідготовки кадрів; витрати на утримання санітарно-гігієнічних умов; витрати з охорони праці та техніки безпеки.

 3. Витрати по організації робіт на будівельному майданчику:

  • Витрати на утримання, ремонт, складання та розбирання тимчасових споруд;

  • Зміст пожежної і сторожової охорони, произв. лабораторій, геодезичні роботи, роботи з проектування произв. робіт;

  • Витрати по раціоналізаторства та винахідництва;

  • Благоустрій та утримання будівельного майданчика;

  • Підготовка об'єктів до здачі;

  • Перепідготовка будівельних організацій і структурних підрозділів у межах будівництва.

 4. Інші накладні витрати:

 • Витрати по обов'язковому страхуванню майна і окремих категорій працівників;

 • Знос по нематеріальних активах;

 • Відсотки за кредитами банків, що відносяться на собівартість плюс витрати на рекламу.

 1. Витрати, що не враховуються в нормах накладних витрат, але відносяться на накладні витрати.

 • Допомога у зв'язку з втратою працездатності на виробництві за рішенням суду;

 • Податки, збори, платежі, що відносяться на собівартість;

 • Відрахування в спеціальні галузеві верб не бюджетні фонди

 • Відрахування в резерв на зведення тимчасових (титульних) будівель і споруд у тих випадках, коли кошти на їх зведення передбачені в договірній ціні на будівництво.

 • Витрати відшкодовуються замовником за рахунок інших витрат (гл.9 РСР п.б)

НР =

НР визначається за:

 1. МДС 81-33-2004 «Методичні вказівки щодо визначення величини НР в будівництві»

 2. МДС 81-34-2004 «Методичні вказівки щодо визначення величини НР в будівництві, який здійснюють в районах крайньої півночі і місцях прирівняних до них»

П см - кошторисний прибуток - кошти, призначені для покриття витрат підрядної організації на розвиток виробництва і соціальної сфери, а також матеріальним стимулюванням працівників:

 • Сплату окремих податків (податок на прибуток і майно організації);

 • Модернізацію обладнання, реконструкцію об'єктів основних фондів;

 • Матеріальну допомогу працівникам, проведення заходів з охорони здоров'я та відпочинку;

 • Організацію допомоги і безкоштовних послуг навчальним закладом.

Нп см - норма кошторисного прибутку, яка визначається за МДС 8-25-2001 «Методичні вказівки щодо визначення величини кошторисного прибутку в будівництві з урахуванням листа ФАС і ЖКГ № АП-5536/06 від 18.11.2004 р« Про порядок застосування нормативів кошторисного прибутку в будівництві »

Кошторисна вартість будівництва:

Кошторисна вартість будівництва - сума грошових коштів, необхідна для його здійснення у відповідності з проектними матеріалами.

Відповідно до МДС 81-35.2004 при визначенні кошторисної вартості будівництва можуть використовуватися такі методи:

 1. Базисно - індексний

 2. Ресурсний

2.Ресурсно - індексний

1. Базисно - індексний метод

На першому етапі визначається кошторисна вартість окремих видів робіт у базисному рівні цін у залежності від виду одиничних розцінок, ПЗ визначається так:

При закритих розцінках:

ПЗ =.

При відкритих розцінках:

де СН ij - норма витрати матеріальних ресурсів, неврахованих ЕР;

Ц см j - кошторисна вартість одиниці виміру матеріалу, неврахованих ЕР.

На другому етапі за завданням замовника кошторисна вартість будівництва може бути переведена в поточний рівень з використанням індексів подорожчання. Індекси подорожчання розробляються окремо для будівельних і монтажних робіт, на нове будівництво, реконструкцію та ін

2. Ресурсний метод

Являє собою розрахунок у поточних або прогнозних цінах ресурсів, необхідних для реалізації проекту. Для цього необхідно знати:

 • Склад і кількість необхідних ресурсів;

 • Кошторисні ціни на ці ресурси;

 • Ресурси, які включають у себе:

 1. Витрати праці робітників будівельників і машиністів в чол-год

 2. Час використання всіх необхідних для виконання СМР будівельних машин і механізмів із зазначенням їх марок і потужності в маш-год

 3. Витрата матеріалу виробів і конструкцій у прийнятих одиницях виміру.

1. Ресурсно-індексний метод

Поєднання ресурсного методу з системою індексів подорожчання окремих видів ресурсів. При цьому можливі такі схеми:

 1. Вартість ресурсів визначається в базисному рівні цін

 2. Переклад у поточний рівень цін здійснюється

А) з використанням індексів подорожчання за статтями ПЗ

М т / у = М б / у * У уд

Б) вартість основних ресурсів визначається в поточному рівні цін (за номенклатурою ресурсів, ціни на які відслідковуються регіональними центрами з ціноутворення (щокварталу))

Кошторисна вартість будівництва є основою для:

 1. визначення розмірів капітальних вкладень;

 2. фінансування будівництва;

 3. формування договірних цін;

 4. взаєморозрахунку за виконані підрядні роботи;

 5. оплата витрат з придбання обладнання та доставку його до будівництва;

 6. відшкодування інших витрат і витрат передбачених у зведеному кошторисному розрахунку.

На базі даного показника здійснюється облік і звітність, оцінка діяльності підрядників і замовників. Виходячи з кошторисної вартості будівництва, в установленому порядку визначається балансова вартість (первісна) вводяться в дію основних фондів за побудованими підприємством будівель і споруд.

На основі кошторисної вартості будівництва здійснюється:

 • порівняння ПОС та ППР;

 • вибір конструкцій і об'ємно-планувальних рішень;

 • вибір будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.

Склад кошторисної документації:

Для визначення кошторисної вартості будівництва проектних підприємств, будівель і споруд складається кошторисна документація:

 • зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва і при необхідності зведення витрат за формами затверджується Держбудом РФ.

 • об'єктні кошториси (кошторисні розрахунки);

 • локальні кошториси (кошторисні розрахунки);

 • кошторисні розрахунки на окремі види робіт і витрат;

Кошторисна документація складається в певній послідовності, постійно переходячи від дрібних до більш великих елементів будівництва, що представляють собою:

Вид робіт => об'єкт будівництва => пусковий комплекс => чергу будівництва => будівництво в цілому

На стадії «проект» до складу кошторисної документації включаються об'єктні та локальні кошториси, розрахунки, кошторисні розрахунки на окремі види витрат, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва і при необхідності зведення витрат.

На стадії «робочої документації» - об'єктні та локальні кошториси.

Договірна ціна, її склад:

Взаєморозрахунки між замовником і підрядником за виконання робіт (надання послуги) здійснюється на основі договірної ціни. Базою для формування ДЦ є кошторисна вартість будівництва, обумовлена ​​в складі кошторисної документації. ДЦ формується замовником і підрядником на рівноправній основі, або за результатами тендерних торгів, або на основі прямих переговорів. У результаті спільного рішення оформляється протокол погодження ДЦ на будівельну продукцію, який є невід'ємною частиною договору підряду.

ДЦ складається:

ДЦ = З подр + З ін

де З подр - кошторисна вартість підрядних робіт

З ін - кошторисна вартість інших витрат, зобов'язання щодо здійснення яких покладено на підрядника

З подр = С БМР + С Проч

З Проч - кошторисна вартість інших витрат підрядника, передбачених гл.10 зведеного кошторисного розрахунку

З БМР = ПЗ + НР + П см + З лім

З лім - лімітовані витрати (на влаштування тимчасових, титульних будівель і споруд, на зимовий подорожчання робіт)

Відносні величини структури:

Відносні величини - результат зіставлення (поділу) двох статистичних величин. У знаменнику знаходиться величина, з якою порівнюється - база порівняння, а в чисельнику порівнюваний показник. Відносні величини структури характеризують питому вагу, у відсотках, частини сукупності в загальній її величині прийнятої за 100%.

Розділ 1. Кошторисна документація

1.1 Пояснювальна записка до кошторисної документації на будівництво автомобільної дороги III категорії в с. Уват

Кошторисна документація на будівництво автомобільної дороги в с. Уват складена з використанням кошторисно-нормативної бази 2001 року згідно Методики визначення вартості будівельної продукції на території Російської Федерації (МДС 81-35.2004) та Методики визначення вартості будівельної продукції на території Тюменської області.

Вартість будівництва визначена за Територіальної кошторисно-нормативній базі, прийнятої та введеної в дію Адміністрацією Тюменської області (6 зона зосередженого будівництва) у нормах і цінах, що діють на 1.01.2000 р.

Накладні витрати розраховані за нормами накладних витрат залежно від видів будівельно-монтажних робіт у відсотках від коштів на оплату праці робітників-будівельників і механізаторів, згідно МДС 81-33.2004 з урахуванням листа ФАС і ЖКГ № ЮТ-260/06 від 31.01.2005 р .

Кошторисна прибуток розрахована за нормами кошторисного прибутку на види робіт, у% від коштів на оплату праці робітників-будівельників і механізаторів, згідно МДС 81-25.2001 з урахуванням листа ФАС і ЖКГ № ЮТ-260/06 від 31.01.2005 р.

Витрати на матеріали, не враховані розцінками, визначені за збірниками кошторисних цін, частина 1 і 4.

Вартість тимчасових будівель і споруд визначена за нормами (у відсотках від вартості будівельно-монтажних робіт по главах 1-8, згідно вимог ДБН 81-05-01-2001. Зворотні суми визначено у розмірі 15% кошторисної вартості тимчасових будівель і споруд.

Додаткові витрати, пов'язані з виконанням робіт в зимовий час обчислені за нормами ДБН 81-05-02-2007.

Інші витрати з главі 10 визначені згідно МДС 81-35.2004 на підставі вихідних даних.

Ліміт витрат на утримання дирекції споруджуваних доріг за встановленими нормативами у відповідності з наказом Головного управління будівництва Тюменської області від 4 грудня 2006 р. № 267-од.

Витрати на експертизу проектно-кошторисної документації визначено відповідно до постанови Уряду Російської Федерації від 5 березня 2007 р. № 145.

Резерв коштів на непередбачені роботи і витрати визначений у розмірі 3% від загальної вартості будівництва, згідно з МДС 81-35.2004.

Переклад підсумків кошторисів у поточний рівень цін здійснено з використанням індексу подорожчання БМР на комплекс робіт станом на 3 квартал 2009 р. (К = 6,09 - табл. 2 до наказу ГУС ТО № 650 - од від 13.07.2009р.).

Кошторисна вартість будівництва автомобільної дороги в поточних цінах за станом на 3 квартал 2009 р. склав 169807,20 тис.руб.

Вартість 1 км дороги склала 11320,48 тис.руб.

Рис 1.1. Поперечний перетин земляного полотна

Таблиця 1.1.

Відомість обсягів земляних робіт

Найменування робіт

Одиниця виміру

Формула підрахунку

Всього

1

2

3

4

1. Розробка грунту екскаватором

1000 м 3


355,46

2. Транспортування грунту

1 т.

56873

3. Робота на відвалі

1000 м 3

106,64

4. Ремонт і утримання грунтових землевозних доріг

1000 м 3

35,546

5. Ущільнення грунту

1000 м 3

ущільн. грунту

319,94

6. Планування верху і укосів насипу

1000 м 2

448,2

Рис 1.2. Поперечний перетин дорожнього одягу

Таблиця 1.2.

Відомість обсягів робіт з улаштування дорожнього одягу

Найменування робіт

Одиниця виміру

Формула підрахунку

Всього

1

2

3

4

1. Пристрій покриття з а / б суміші

1000 м 2


70,6

2. Пристрій підстави з ц / гр суміші

1000 м 2


73

3. Пристрій додаткового шару з б / гр суміші

1000 м 2


76,8

Розділ 2. Розрахунок структури кошторисних витрат

  1. Розрахунок структури кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт (по пристрою земляного полотна та дорожнього одягу)

У курсовій роботі необхідно розрахувати показники структури кошторисних витрат вартості робіт по зведенню земляного полотна та дорожнього одягу та провести аналіз отриманих даних (зробити висновки про те, яка це продукція - матеріаломістка, трудомістка або фондомісткі). Розрахунки проводити в табличній формі (див. табл. 2.1.)

Переведемо в поточний рівень цін З БМР по двох способів:

Земляне полотно

1) Використання індексу подорожчання до статей прямих витрат на об'єкт будівництва:

= 209414,76 * 12,39 = 2594648,88 руб.

= 5113689 * 7,04 = 36000370,56 руб.

= 12289,9 * 5,36 = 65873,86 руб.

= 65873,86 +2594648,88 + 36000370,56 =

= 38660893,3 руб.

= 471328,11 * 12,39 * 0,94 = 5489369,97 руб.

= 241988,52 * 12,39 = 2998237,76 руб.

= 38660893,3 +5489369,97 +2998237,76 = 47148501,03 руб.

2) З використанням індексу подорожчання до БМР станом на 3 квартал 2009 р. -6,09, згідно з таблицею 2, до додатка 2, до наказу густо від 10.07.2008. № 686 - од

(5335393,61 +471328,11 * 0,94 +241988,52) * 6,09 = 36664422,07 руб.

Дорожній одяг

1) Використання індексу подорожчання до статей прямих витрат на об'єкт будівництва:

= 167832,72 * 12,39 = 2079447,40 руб.

= 1028887,57 * 7,04 = 7243368,49 руб.

= 13338832,54 * 5,36 = 71496142,41 руб.

руб.

= 71496142,41 + 2079447,40 +7243368,49 = 80818958,3 руб.

= 434673,36 * 12,39 * 0,94 = 5062466,76 руб.

= 270172,31 * 12,39 = 3347434,92 руб.

= 80818958,3 + 5062466,76 +3347434,92 = 89228859,98 руб.

2) З використанням індексу подорожчання до БМР станом на 3 квартал 2009 р. 6,09 згідно з таблицею 2, до додатка 2, до наказу густо від 10.07.2008. № 686 - од

(14535552,83 +434673,36 * 0,94 +270172,31) * 6,09 = 92655197,22 руб.

Таблиця 2.1.

Найменування витрат

Земляне полотно

Дорожній одяг


руб.

%

руб.

%

Витрати на оплату праці робітників-будівельників

209414,76

3,46

167832,72

1,11

Витрати на матеріали

12289,9

0,20

13338832,54

87,52

Витрати на експлуатацію будівельних машин і механізмів

5113689

84,54

1028887,57

6,75

Накладні витрати

471328,11

7,8

434673,36

2,85

Кошторисна прибуток

241988,52

4

270172,31

1,77

Разом

6048710,29

100%

15240398,5

100%

Норма рентабельності робіт,%, обчислена

в базисному рівні цін

4

1,77

в поточному рівні цін

6,36

3,75

Проаналізувавши структуру будівельно-монтажних робіт, можна визначити рентабельність цих робіт.

Для земляного полотна:

Для дорожнього одягу:

Кожні 1 рублів, заплачені замовником, приносять 4 копійок прибутку від земляного полотна та 1,77 копійок - від дорожнього одягу.

Більш матеріаломісткими є витрати на дорожній одяг, тому що витрати на матеріали складає 87,52% від вартості будівельно-монтажних робіт, стаття «експлуатація машин і механізмів» навпроти, займає тільки 6,75%. Однак витрати на експлуатацію машин і механізмів - основні витрати по зведенню земляного полотна - 84,54%, отже, продукція є фондомісткість, а витрат на матеріали 0,2%, Більш трудомісткими є роботи зі зведення земляного полотна, тому що витрати на оплату праці займають тут 3,46%, на відміну від витрат у будівництві дорожнього одягу - 1,11%.

2.2 Розрахунок структури кошторисної вартості будівництва автомобільної дороги

Розрахунок структури за видами робіт:

Розрахунки представлені в табличній формі:

Глави та пункти зведеного кошторисного розрахунку


Кошторисна вартість


Формула розрахунку


Відсоток від С стр

Гл.1 Підготовчі роботи

2236,53

1,32%

Гол. 2 Земляні роботи

36664,42

21,59%

Гол. 3 Дорожній одяг

92655,20

54,56%

Гол. 4. Штучні споруди

2126,54

1,25%

Гол. 5 Перетини і примикання

6572,31

3,87%

Гол. 6 Обстановка і приналежності дороги

1945,76

1,16%

Гол. 7 Будівлі та споруди дорожньої і автотранспортної служби

2316,38

1,36%

Гол. 9. Тимчасові будівлі та споруди

5877,34

3,46%

Гол 10. Інші роботи і витрати

9445,11

5,56%

Гл.11 Зміст дирекції споруджуваних доріг

2276,19

1,34%

Гл.12 Проектні та вишукувальні роботи

2745,58

1,62%

Резерв коштів на непередбачені роботи і витрати

4945,84

2,91%

РАЗОМ

169807,2


100%

Висновок: із структури кошторисної вартості видно, що найбільше коштів з кошторисної вартості витрачається на влаштування дорожнього одягу (54,56%) і будівництва земляного полотна (21,59%).

Розділ 3. Договірні відносини в будівництві

3.1 Розрахунок відкритої договірної ціни на будівництво

Відкрита договірна ціна остаточно може бути визначена тільки після закінчення будівництва. Для обгрунтування величини договірної ціни доцільно використовувати кошторисно-нормативні методи. Найбільш поширеним є базисно-індексний метод. При його використанні договірна ціна розраховується наступним чином:

де - Кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт у базисному рівні цін, виконаних у розглянутому звітному періоді (місяці) в межах обумовленого в договорі підряду строку виконання робіт;

- Поточний індекс подорожчання БМР по відношенню до базисного рівня (при його застосуванні необхідно врахувати понижуючий коефіцієнт до накладних витрат, обчислених в базисному рівні, = 0,94);

- Коефіцієнт, що враховується лімітовані витрати (на зведення титульних тимчасових будівель і споруд та зимовий подорожчання робіт).

Коефіцієнт, що враховує зимовий подорожчання робіт застосовується до вартості робіт, які виконуються в межах зимового періоду;

- Коефіцієнт, що враховує інші витрати підрядника.

- Обумовлений у договорі підряду термін виконання робіт.

За підсумком договірної ціни розраховується ПДВ. При формуванні договірної ціни врахувати тільки роботи зі зведення земляного полотна та дорожнього одягу, графік виконання яких наведено в табл. 3.

Таблиця 5.1.1.

Графік проведення робіт за договором підряду

Наїм.

робіт

Місяці


04

05

06

07

08

09

Земляне полотно

40%

(14665768,83)

50%

(18332211,

04)

10%

(366442,21)
Дорожній одяг30%

(27796559,

17)

30%

(27796559,

17)

30%

(27796559,

17)

10%

(9265519,72)

Кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт у базисному рівні цін за графіком виконання робіт, тис.руб.

3.2 Розрахунок твердої договірної ціни на будівництво

- Кошторисна вартість БМР у базисному рівні цін;

- Поточний індекс подорожчання БМР на момент узгодження договірної ціни на 4-ий квартал 2007 року-4, 57 за наказом ГУСТОВ 691-од від 8.10.2007.

-Прогнозний індекс подорожчання БМР на період будівництва по відношенню до грудня, на початок будівництва 04.2008. - 1,025 і на кінець будівництва 09.2008. - 1,056 (додаток № 9 до наказу від 08.10.2007. № 961-од)

-Коефіцієнт тендерного зниження договірної ціни. Договір підряду укладено на умовах зниження вартості на 2%.

- Коефіцієнт враховує лімітовані витрати на влаштування титульних споруд та тимчасових будівель (4,1% від вартості будівельно-монтажних робіт відповідно до ДБН 81-05-01)

- Коефіцієнт враховує інші витрати (глава 10 зведеного кошторисного розрахунку, перевезення робочих автомобільним транспортом на відстань більше 3 км, 0,85%);

- Коефіцієнт, що враховує непередбачені витрати (1,5% згідно МДС 81-35.2004.)

Список використаної літератури

 1. ГЕСН 81-02-27-2001.Государственние елементні кошторисні норми на будівельні роботи ГЕСН-2001. Автомобільні дороги / Держбуд Росії / Москва, 2000 р. - 88 с.

 2. МДС 81-28-2001. Вказівки щодо застосування державних елементних кошторисних норм на будівельні та спеціальні будівельних роботи (ГЕСН-2001) (затв. Постановою Держбуду РФ від 23 липня 2001 р. № 85). Введено в дію з 15 липня 2001

 3. МДС 81-35-2004. Методика визначення вартості будівельної продукції на території Російської Федерації / Держбуд Росії / М., 2004. - 72 с.

 4. Методика визначення вартості будівельної продукції на території Тюменської області. Затверджена та введена в дію наказом Головного управління в будівництві Тюменської області № 291-од від 02.11.2005 р.

 5. Методичні вказівки щодо визначення величини кошторисного прибутку в будівництві, (МДС 81-25.2001) / Держбуд Росії / М., 2001. - 27 с.

 6. Методичні вказівки щодо визначення величини накладних витрат у будівництві (МДС 81-33.2004) / Держбуд Росії / М., 2004. - 27 с.

 7. Збірник кошторисних норм витрат на будівництво тимчасових будівель і споруд. ДБН 81-05-01-2001 / Держбуд Росії / Москва, 2001 - 24 с.

 8. Збірник кошторисних норм додаткових витрат при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий час. ДБН-85-05-02-2007. Видання 2-е, змінене і доповнене. Росстрой, Москва, 2007 р. - 66 с.

 9. Збірник цін і тарифів на перевезення матеріалів, виробів та конструкцій по зонах зосередженого будівництва. ТЕР-2001. Адміністрація Тюменської області. -Тюмень, 2004 р.

 10. СНіП 2.05.02.-85. Автомобільні дорогі.-М.: Стройиздат, 1986.

 11. Територіальні одиничні розцінки на будівельні роботи. ТЕР-2001. Збірник № 01. Земляні роботи. Адміністрація Тюменської області. - Тюмень, 2003 р.

 12. Територіальні одиничні розцінки на будівельні роботи. ТЕР-2001. Збірник № 27. Автомобільні дороги. Адміністрація Тюменської області. - Тюмень, 2003 р.

 13. Територіальний збірник кошторисних цін на матеріали, вироби і конструкції, які застосовуються в будівництві. Частина 1. Матеріали для загальнобудівельних робіт. Адміністрація Тюменської області. - Тюмень, 2002 р.

 14. Територіальний збірник кошторисних цін на матеріали, вироби і конструкції, які застосовуються в будівництві. Частина 2. Будівельні конструкції і вироби. Адміністрація Тюменської області. -Тюмень, 2002 р.

 15. Територіальний збірник кошторисних цін на матеріали, вироби і конструкції, які застосовуються в будівництві. Частина 4. Бетонні, залізобетонні та керамічні вироби. Нерудні матеріали. Товарні бетони і розчини. Адміністрація Тюменської області. - Тюмень, 2002 р.

 16. Територіальний збірник кошторисних норм і розцінок на експлуатацію будівельних машин та автотранспортних засобів. Адміністрація Тюменської області. -Тюмень, 2002 р.

 17. Александров В.Т., Касьяненко Т.Г. Ціноутворення в будівництві - СПб: Питер, 2000. -256 С.

 18. Александров В.Т. Ціноутворення в будівництві: Навчальний посібник. - СПб: Питер, 2001.

 19. Ардзінов В.П. Ціноутворення та кошторисна справа в будівництві. -СПб.: Пітер, 2004. - 176 с.

 20. Барановська Н.І., Котов А.А. Основи кошторисної справи в будівництві. М., СПб, 2005 р. - 480 с.

 21. Остапчук Є.Г. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять з дисципліни «Основи економіки галузі» зі студентами денної та заочної форми навчання за спеціальністю 270205 «Автомобільні дороги». Тюменський державний архітектурно-будівельний університет, 2007 р. - 35 с.

 22. Будівельний вісник / Щоквартальний науково-технічний журнал (додаток). Тюмень, ТюмГАСУ.

 23. Толмачов Е.А., Монахов Б.Є. Економіка будівництва: Навчальний посібник. - М.: ІД Юриспруденція, 2003. - 224 с.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Будівництво та архітектура | Курсова
151.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Кошторисна вартість будівництва і склад загальних витрат інвестиційного проекту
Реконструкція автомобільної дороги
Проектування автомобільної дороги
Робочий проект автомобільної дороги
Ремонт і утримання ділянки автомобільної дороги
Будівництво дорожнього одягу автомобільної дороги
Проект автомобільної дороги Сонячний-Фестивальний
Проект автомобільної дороги Завітінський Поярково
Проект автомобільної дороги Іллінка - Дружба
© Усі права захищені
написати до нас