Конфліктологія 3

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
"1-3" Глава 1. Введення ................................................. ................................. 4
Глава 2. Історія конфліктології ................................................ ..... 12
Глава 3. Природа і сутність конфлікту .......................................... 20
Суб'єкти та учасники конфлікту .............................................. ..... 22
Об'єкт конфлікту ................................................ ............................ 25
Подання про ситуацію ............................................... ................ 25
Мотиви конфлікту ................................................ .......................... 26
Дії в умовах конфлікту .............................................. ........ 27
Динаміка конфлікту ................................................ ....................... 29
Енергетика ................................................. ...................................... 29
Процес розвитку конфлікту ............................................... ........... 33
Передконфліктна ситуація ................................................ ......... 33
Інцидент ................................................. ...................................... 34
Третя стадія розвитку конфлікту ............................................. 35
Кульмінація ................................................. ............................... 36
Вирішення конфлікту ................................................ ................. 37
Переговори ................................................. ................................. 40
Послеконфликтная стадія ................................................ ............ 40
Глава IV. Функції соціального конфлікту ...................................... 42
Глава V. Типологія конфліктів ................................................ ........ 47
Основні види соціальних конфліктів ....................................... 54
Глава VI. Копінг - стратегії поведінки .......................................... 56
Глава VII. Стилі поведінки в зовнішньому конфлікті .......................... 62
Глава VIII. Психологічний захист особистості ................................. 66
Психологічні захисту ................................................ ................ 69
Функції психологічного захисту ............................................... .. 74
Класифікація его-захисних механізмів .................................... 78
Примітивні психологічні захисту ......................................... 82
Примітивна ізоляція ................................................ ................ 82
Заперечення. ................................................ .................................... 83
Всемогутній контроль ................................................ ................. 86
Примітивна ідеалізація (і знецінення )............................ 87
Проекція, интроекция і проективна ідентифікація ............... 88
Розщеплення его ................................................ ........................... 94
Дисоціація ................................................. ................................ 95
Психологічні захисту вищого (вторинного) рівня ............. 98
Репресії (витіснення ).............................................. .................. 98
Регресія ................................................. ................................... 103
Ізоляція ................................................. .................................... 106
Інтелектуалізація ................................................. .................. 107
Раціоналізація ................................................. ......................... 110
Моралізація ................................................. ............................. 111
Компартменталізація (роздільне мислення )....................... 112
Анулювання ................................................. ......................... 113
Повернути проти себе ............................................... ................... 114
Зсув ................................................. ................................... 114
Реактивний освіта (гіперкомпенсація )........................... 116
Компенсація ................................................. .............................. 118
Сублімація ................................................. ............................... 121
Реверсія ................................................. ..................................... 123
Ідентифікація ................................................. .......................... 124
Отреагирование (зовні - дію, відіграш )................. 125

Глава 1. Введення

Конфлікти - одне з найважливіших явищ сучасної соціальному та політичному житті. Всім добре відомо, що життя людини в суспільстві складна і сповнена протиріч, які часто призводять до зіткнення інтересів як окремих людей, так великих і малих соціальних груп.
Конфлікт (від лат. «Confluctus») означає зіткнення сторін, думок, сил.
Історія людської цивілізації насичена різного роду конфліктами. Одні конфлікти охоплювали цілі континенти і десятки країн і народів, інші залучали великі і малі соціальні спільності, треті відбувалися між окремими людьми. З найдавніших часів люди намагаються вирішити виникаючі протиріччя, та мріють про безконфліктному суспільстві. Виникаючі державності теж можна розглядати як прагнення створити універсальний механізм для запобігання та вирішення конфліктів. У найдавніших законах жорстокого царя Хаммурапі (1792 - 1750 рр.. До н.е.) містяться десятки способів вирішення конфліктних ситуацій. За переказами цар Соломон (965 - 928 рр. до н. Е.) прославився завдяки мудрості й умінню уникати і вирішувати конфлікти.
Протягом століть кращі уми людства створювали теоретичні моделі безконфліктного суспільства, а часом намагалися втілити їх у реальне життя.
На превеликий жаль, все закінчувалося невдачею і породжувало ще більш жорстокі конфлікти.
Сьогодні конфлікти - повсякденна реальність. Можливо, 21 століття поставить людство перед альтернативою: або він стане століттям конфліктності, або він буде останнім століттям в історії цивілізації. Конфлікти в 20 ст. стали основною причиною загибелі людей. Дві світові війни, локальні військові конфлікти, терор тоталітарних режимів, збройна боротьба за владу, вбивства, самогубства, незгоди, протиріччя між окремими людьми - всі ці види конфліктів по самій наближеною оцінкою забрали в минулому столітті до 300 мільйонів людських життів. Повільне, але нестримне вдосконалення зброї масового ураження, випробування ядерної зброї свідчать про зростання небезпеки війни із застосуванням цієї зброї. Внутрішньополітична боротьба - один з вирішальних факторів розвитку більшості держав. Конфлікти в організаціях нерідко роблять визначальний вплив на якість їх діяльності. Згода в сім'ї і з самим собою найважливіша умова щасливого життя кожної людини.
Все це говорить про вирішальну роль конфліктів у житті окремої людини, сім'ї, організації, держави, суспільства і людства в цілому. За підсумками 20 ст. Росія, швидше за все, є безперечним і недосяжним світовим лідером не тільки по людських втрат в конфліктах, а й по іншим їх руйнівних наслідків: матеріальним і моральним. Кінець століття поставив Росію перед альтернативою: або влада і народ зможуть якщо не управляти, то хоча б утримувати соціальні конфлікти в якихось регульованих рамках, або конфлікти будуть керувати народом і владою диктуючи «безглузді й нещадні» сценарії в історії всіх і біографії кожного. Наше незнання законів виникнення, розвитку та вирішення конфліктів тільки за останнє десятиліття сплачено життями сотень тисяч людей, зруйнованими долями десятків мільйонів людей, розвалом нехай багато в чому недосконалою, але все ж великої держави.
Для ефективного вирішення виникаючих проблем кожній людині необхідно засвоїти необхідний рівень теоретичних знань і практичних навичок поведінки в конфліктних ситуаціях, а також знання про причини виникнення і способи вирішення конфліктів.
В історичній та художній літературі описана величезна кількість різняться за силою, за наслідками для людей, формою та змістом конфліктних ситуацій. Фахівцями підраховано, що за останні 5 тисяч років людство брало участь приблизно у 15 тисячах локальних і загальних воєн - однієї з найстрашніших форм вирішення соціальних протиріч. З цього факту, як би ми до нього не ставилися, випливає, що вся історія цивілізації пронизана соціальними конфліктами, вирішення яких часто стає неможливим без залучення силових методів і прийомів, що, безумовно, завдає непоправної шкоди всім областям життя і діяльності народів. Потрібно відзначити, що найчастіше навіть найсерйозніші конфліктні ситуації виникають і «розширюються» із самих дрібних і, здавалося б, примітивних ситуацій, приводів, причин, і тому розгляд самої суті конфлікту, розбір всіх його складових, а також способів її розв'язання є самим важливим предметом соціальної психології як науки.
Відомо, що у всіх конфліктів є психологічна складова, заснована на специфіці внутрішнього життя людини, а також його соціальних відносинах.
Дослідження соціальних процесів, що відбуваються в суспільстві, показує, що конфлікт є однією з найважливіших соціальних проблем. Серед фахівців, що займаються вивченням конфлікту, немає єдиної точки зору з питання про те, що він собою представляє. Це зумовлено низкою причин: складністю самого феномену конфлікту, а також неоднозначним розумінням того, чим викликане його виникнення.
Однією з причин такої ситуації є нерозробленість самої теорії конфлікту. Для практиків, зокрема, як і раніше залишається неясним співвідношення величин в дихотомії «конфлікт - згода», хоча історичний досвід доводить, що суспільство забезпечує упорядкованість життя населення тільки через порозуміння, через досягнення взаємного розуміння і визнання.
Дослідження проблем конфлікту і згоди вимагає фундаментальних зусиль вчених різних спеціальностей. На Заході вже протягом багатьох десятиліть, особливо в кінці 20 ст., Цей науковий напрям отримало грунтовне розвиток. Написані сотні книг про конфлікти і способи їх дозволу, систематично видаються журнали, реферати та збірники наукових статей. Є всі підстави говорити про створення самостійної комплексної науки конфліктології, предметом якої є вивчення природи, причин, механізму конфліктів в людському суспільстві, а також розробка шляхів їх запобігання та вирішення. Але в нашій країні ця наука ще не розвинена, хоча російською мовою вже видано чимало праць про конфлікти та шляхи їх вирішення.
Цілком зрозуміло, що конфліктологія, як і всяка дисципліна, тісно пов'язана із суміжними науками, багато черпає з них і, в сою чергу, їх збагачує. Це, перш за все, соціологія та соціальна психологія, з якими конфліктологія має багато спільного, тому що досліджує, подібно названим наук, відносини між людьми. Далі, це історія, що дає багату поживу для роздумів про причини людських вчинків. Це, нарешті, політологія, економіка, етіологія та інші суспільні науки, що конкретизують природу, механізми розвитку та наслідки конфліктів різного роду. До числа таких наук відносяться також правознавство і державознавство, які вивчають юридичні форми взаємодії людей, будь то співпраця, мирне співіснування, протидія або боротьба.
Як ми вже відзначали, конфлікт став домінуючою осередком суспільних відносин. Він присутній як у явних, так і в латентних формах. Він наявний в зіткненнях пропонованих перспектив розвитку країни і в повсякденному житті, пронизуючи тканину міжособистісних відносин. Конфлікт присутній і там, де є співробітництво і згода. Головне питання полягає, отже, не в поверненні до безконфліктного стану, а в тому, щоб навчитися жити з конфліктом, віддаючи собі звіт в його стимулюючу дію в тих випадках, коли він розвивається в певних рамках, і, усвідомлюючи його руйнівний характер, коли він переростає ці рамки.
На жаль, вітчизняна психологія однієї з останніх зробила конфлікти предметом свого вивчення, що визначає зовсім невеликий вибір літератури російською мовою, хоча за останній час вийшло в світ безліч популярних брошур і книг, що містять корисні відомості щодо того, як успішно справлятися з конфліктами. Однак, робіт, що дають цілісне і систематичне висвітлення проблем конфліктології, поки вельми небагато. Тому важко знайти необхідні відомості, що мають пряме відношення до джерел конфліктів, схемами їх протікання, психологічним законам, які лежать в основі будь-якого способу розв'язання суперечностей між людьми як в особистому та професійному, так і в соціальному житті.
Соціологія і психологія описують конфлікти і поведінка людини в них, виходячи, в основному, з двох теоретичних позицій. Згідно з першою, конфлікт - це окремий випадок соціальної ситуації, що має свої нормативні закони розвитку. У роботах цього напрямку розвивається уявлення К. Левіна про те, що поведінка визначається не звичайними середовищні фактори самими по собі, а суб'єктивно відбитими і представленими у свідомості аффектно зарядженими переживаннями і відносинами. Другий напрямок досліджень конфліктної поведінки виходить з визнання специфіки особистості та індивідуальності людини як провідної причини конфліктів.
Очевидно, що ці два способи опису конфліктної поведінки не суперечать один одному, а є взаємодоповнюючими, тому що допускають вміст загальних механізмів формування і розвитку конфліктів у вигляді ієрархічно організованою мотиваційно-потребової системи та набору психологічних захистів, які, з одного боку, формуються в результаті онтогенетичного соціального розвитку, а з іншого - визначають суб'єктивне ставлення людини до соціальної ситуації, що має для нього конфліктний зміст.
З огляду на ці аргументи, у своїй роботі при описі психологічних підстав зовнішніх і внутрішніх конфліктів, що зустрічаються на життєвому шляху кожної людини, ми будемо виходити з теоретичних уявлень, що беруть свій початок у роботах З. Фрейда, а також психологічної теорії діяльності О.М. Леонтьєва, культурно-історичної концепції генезу психіки Л.С. Висотського. Це дозволяє обгрунтувати ідею про те, що в основі конфліктних відносин лежать мотивації, потреби і мотиви - «пружини» соціальної поведінки людини, як ясно усвідомлювати, так і приховані в глибинах несвідомого.
Хотілося б відзначити, що у своїй роботі ми будемо спиратися на досвід світової та вітчизняної конфліктології. Серед відомих робіт, що стосуються предмета нашого вивчення та покладених в основу даної роботи, можна виділити наступні: Корнеліус Х., Фейр Ш. «Вибирати може кожен: як вирішувати конфлікти»; Лоренц К. «Агресія»; ЛІОС Р., Райфа Х. «Ігри та рішення»; Майерс Д. «Соціальна психологія»; ПтаАПУ Ж. «Психологія: міждисциплінарні зв'язки і системи наук»; Скотт Дж. «Конфлікти, шляхи їх подолання»; Спиллман К.Р., Спиллман К. «Образи ворога та ескалація конфлікту »та багато іншого.
Російська ж конфліктологія перебуває сьогодні на завершальній стадії формування в самостійну науку. У 1992 р. були намічені перші контури міждисциплінарної парадигми конфликтологических знань, в основі яких лежав системний еволюційний підхід. За останній час в приватних конфликтологических науках, що є галузями конфліктології, проведено значну кількість цікавих і важливих досліджень проблеми конфліктів. Разом з тим вітчизняні конфліктологи поки не виробили загального підходу до розуміння сутності конфліктів, їх класифікації, генезису, структури і т.д. Такий підхід може бути вироблений на основі обговорення більшістю конфліктологів одного, а краще кількох варіантів системних уявлень про зміст конфліктологічної науки.
Отже, незважаючи на недооформлені вітчизняної конфліктології, все ж можна говорити про її розвиток, формування й удосконалення. Останнім часом було опубліковано значну кількість робіт, які дозволяють робити вельми оптимістичні висновки. Досить назвати «Введення в теорію конфлікту» Дружиніна В., Конторова Д., Конторова Н.; «Введення в загальну теорію конфлікту» Дмитрієва А., Кудрявцева В., Кудрявцева С.; «Введення в конфліктології» Анцурова А., Малишева А .; «Конфліктологія» Бандурин А., Друзь В., «Основи конфліктології» Дмитрієва А., Запрудского Ю., Казимирчука В., а також роботи більш вузького характеру: «Конфлікти в колективі старшокласників» Афоньковой В.М., «Соціальний конфлікт »Запрудского Ю.Г.;« Психологія конфлікту »Канатаева Ю.А.;« Психологія малої групи »Кричевського Р.Л., Дубовський Є.М.;« Особистість у конфлікті »Крошус Н.В.;« Механізми психологічного захисту »Романової Є.С. і Гребенникова Л.Р.; «Дослідження стійкості особистості дітей і підлітків у важких ситуаціях» Тишковой М. і багато інших робіт.

Проекція, интроекция і проективна ідентифікація

Це психологічний захист, найбільш повно представлена ​​в підлітковому та юнацькому віці, коли її роль зводиться до ослаблення інтенсивності негативних емоцій, що виникають при неприязних стосунках з оточуючими.
Відомо, що будь-які форми і варіанти спілкування, що виступають в якості основного процесу і результату соціалізації, супроводжуються певними емоційними реакціями прийняття або неприйняття оточуючих. Юнацький вік характеризується інтенсивним формуванням нових соціальних ролей та очікувань, серед яких досить багато тих, що викликають активний опір особистості чи супроводжуються невдачами.
Добре вивчені мотиви, які спонукають молодого, ще не досвідченого в соціальних відносинах людини вступати у взаємодії з однолітками і людьми старшого віку. Ці мотиви обслуговують, в основному, кілька найважливіших у цьому віці мотивацій: спілкування, самоствердження, самореалізації. Відсутність навичок вирішення життєвих завдань природно призводить до численних зовнішніх конфліктів, а тривоги за неможливість досягнення своїх цілей формують внутрішні конфлікти, а все разом узяте вимагає активного використання психологічного захисту.
Емоційні реакції реального чи вигаданого відкидання мають яскраво виражену негативне забарвлення і звичайно зводяться до таких добре відомим почуттям, як відразу і гидливість. Саме ці сильно діючі почуття і обслуговуються проекцією.
Проекція за своїми психологічним механізмам, представляється досить складною захистом. Її функціонування включає два взаємопов'язаних, але відносно самостійних процесу емоційно-когнітивної оцінки будь-якої конкретної ситуації та / або певної події. Один з них - поділ загальної оцінки на два компоненти, перший з яких позитивний, другий - негативний, що можливе у всіх неоднозначно сприймаються і трактованих події чи амбівалентних переживаннях, у яких можна виділити як позитивний так і негативний аспекти. Саме в цих досить численних випадках проекція диференціює оцінку на дві полярні складові: хорошу і погану, добру і злу, «білу» і «чорну».
Дана дія проекції - погано або зовсім не усвідомлюване - завершується другим, заключним процесом: особистісним приписуванням собі позитивного, доброго, світлого акценту і перенесенням негативного, злого, чорного на персону, яка діяла разом у оцінюваної конфліктної ситуації. Як правило, людина, на яку проектуються негативні риси ситуації, вже має негативний зміст для того, хто захищає своє «его» від зміни та / або руйнування, посилюючи тим самим своє вороже ставлення до нього і формуючи добре відомий і також добре описаний у психологічній літературі образ ворога. Отже, включення проекції в процес зовнішнього конфлікту сприяє не тільки збереженню цілісності особистості, а й посилює (або формує) ворожі агресивні почуття до кого-небудь із навколишніх, тим самим граючи роль підсилювача зовнішніх конфліктів.
При виникненні внутрішніх конфліктів проекція служить цілям звільнення «я-концепції» від негативних оцінок за допомогою процесу негативних характеристик на кого-небудь із навколишніх близьких людей або тих, кому ці характеристики властиві.
Емоційна преднастройка, джерело якої - різні прояви діючих соціальних стереотипів, робить заздалегідь можливим негативні оцінки будь-яких дій протилежної сторони, до яких людина, що має у вигляді основної психологічного захисту проекцію, ставиться з підозрою.
Ймовірно, проекція - це одна з найбільш конфліктогенних психологічних захистів, тому що активне і стабільне її використання в якості ведучої призводить до формування таких рис особистості, як самолюбство і гордість, мстивість і образливість, ворожість і схильність до ревнощів. Іншими словами, особистість з домінуючою проекцією при виникненні протиріч схильна до поведінки, що формується на основі найбільш конфліктогенних мотивацій активно оборонної поведінки та самоствердження. У будь-якої реальної диспозиції проекція змушує людину виконувати роль прокурора, що звинувачує оточуючих у своїх промахах і невдачах, приписують свої недоліки оточуючим за принципом «в чужому оці смітинку бачить, у своєму колоди не помічає».
Проекція, по представленості серед захисних механізмів, є найбільш часто використовується не тільки в підлітковому, але і в юнацькому віці, що, ймовірно, характеризує її високу ефективність, завдяки відсутності у суб'єкта почуття відповідальності за свої вчинки. Очевидно, що формування зрілої та соціально повноцінної особистості з притаманною їй свободою вибору рішення в конфліктній ситуації і відповідальністю за ці рішення несумісне з інтенсивним використанням проекції в якості основної діючої психологічним захистом. У зв'язку з цим можна погодитися з конфликтологами, які відносять її до розряду примітивних захистів.
Проекцією часто називають механізм неконтрольованого перенесення змісту несвідомого на будь-яких близьких і дорогих людей незалежно від емоційного знака та змісту цього перенесення, тому що переноситися можуть і позитивні і негативні характеристики особистості. Природно, що в цьому випадку людина бачить в навколишніх тільки те, що відомо, і властиво йому самому. Це властивість проекції теж виступає в ролі психологічного захисту, превентивно оберігаючи (?) Від можливих негативних переживань. Результат дії проекції в цьому випадку - це не тільки збереження стійких позитивних відносин і соціальних зв'язків, але і більш важливе наслідок у вигляді формування соціальної диспозиції «свій-чужий», де «свій» - це той, хто схожий на власну особистість, а « чужий »- не схожий на цю особистість. Можливо, проекція в такому контексті включена в добре відомий у професійній діяльності педагога і психолога процес управління поведінкою інших людей.
Проекція як психологічний механізм безумовно включена у творчий процес будь-якого типу як засіб дії, тому що для того щоб створити щось принципово нове, необхідно вивести продукцію з несвідомого або на рівень свідомості у вигляді ідей, або прямо в дію з предметами у разі художньої творчості . У тому і іншому варіанті проекція як необхідний елемент вбудована в одну з самих ефективних психологічних захистів - в сублімацію
Як захисний механізм, за своєю теоретичної значущості проекція слід за придушенням. Проекцією пояснюються також соціальні забобони і феномен «козла відпущення», оскільки етнічні та расові стереотипи являють собою зручну мішень для приписування комусь іншому своїх негативних особистісних характеристик.
Поєднання двох самих примітивних захисних процесів, проекції і интроекции, можливо, виправдано, оскільки вони являють собою дві сторони однієї психологічної медалі. І там і тут спостерігається недостатність психологічного розмежування власної особистості і навколишнього світу. Коли ці процеси працюють спільно, вони об'єднуються в єдину захист, звану проективної ідентифікацією. Деякі конфліктологи виділяють проективну і інтроектівную ідентифікацію, однак в обох різновидах насправді використовуються аналогічні процеси.
Проекція - це процес, в результаті якого внутрішнє помилково сприймається як що спадає з поза. У своїх сприятливих і зрілих формах вона служить основою симпатії. Оскільки ніхто не в змозі проникнути в чужу психіку, для розуміння суб'єктивного світу іншої людини ми повинні спиратися на здатність проектувати власний досвід. Інтуїція, явища невербального синхронізму і інтенсивні переживання містичного єдності з іншою людиною або групою пов'язані з проекцією власного «я», за потужної емоційної віддачі для обох сторін.
Проекція в своїх згубних формах несе небезпечне нерозуміння і величезної шкоди міжособистісних відносин. У тих випадках, коли спроектовані позиції серйозно спотворюють об'єкт або коли спроецированное ставлення складається з негативних і різко негативних частин власного «я», виникають різноманітні проблеми. Хтось може обурюватися тим, що їх неправильно сприймають. Якщо цим людям приписують, наприклад, упередженість, заздрість чи переслідування (ці якості найчастіше ігноруються у себе і приписуються іншим), вони платять тим же. Якщо для людини проекція є основним способом розуміння світу і пристосування до життя, можна говорити про параноидном характері.
Интроекция - це процес, в результаті якого йде ззовні помилково сприймається як те, що відбувається зсередини. У своїх сприятливих формах вона веде до примітивної ідентифікації зі значущими іншими. Процес цей такий тонкий, що здається таємничим. Однак якщо його помічаєш, помилитися неможливо.
У своїх менш позитивних формах интроекция представляє собою дуже деструктивний процес. Найбільш відомі і вражаючі приклади інтроекціі включають в себе процес, названий, якщо враховувати його примітивність, трохи невдало - «ідентифікація з агресором».
Проективна ідентифікація - складне поняття, яке зумовило масу суперечок у психоаналітичної літературі. Одні дослідники стверджують, що проективна ідентифікація якісно не відрізняється від проекції, у той час як інші вважали, що введення цієї концепції має величезне теоретичне значення. Здається, це поняття вкладається в такі рамки: і проекція і интроекция мають цілий континуум форм - від самих примітивних до самих зрілих. На примітивному кінці спектра вони злиті, оскільки в них змішано внутрішнє і зовнішнє. Це змішання і називають проективної ідентифікацією.
Однак проективна ідентифікація використовується не тільки при негативних емоціях в конфліктних ситуаціях. Цей процес може виявлятися у повсякденному житті безліччю тонких і цілком доброчинних дій, без будь-якої психопатології. Наприклад, коли проецируемое і інтроеціруемое з'єднання викликає почуття любові, це може об'єднати групу доброчинної (?). Навіть якщо це зміст негативно, але сам процес не має якості невблаганності, інтенсивності та незачепленими з боку інших міжособистісних процесів більш зрілого рівня, він зовсім не обов'язково призводить до згубних наслідків.

Розщеплення его

Розщеплення его, що зазвичай називають просто розщепленням - це ще один потужний міжособистісний процес. Джерела його, як вважається, знаходяться в довербальном періоді. Нерідко в людини спостерігається потреба приписувати погані або хороші валентності всього навколишнього світу і тим самим структурувати своє сприйняття. Подібне приписування - одна з первинних форм організації досвіду. Поки немає константності об'єкта, не може бути й амбівалентності, оскільки амбівалентність передбачає наявність протилежних почуттів до постійного об'єкту. Замість цього існує добре чи погане ставлення до зовнішнього об'єкта.
У повсякденному житті дорослої людини розщеплення залишається потужним і привабливим засобом осмислення складних переживань, особливо якщо вони є нахабними або загрозливими. Соціологи можуть підтвердити, наскільки імпонує будь неблагополучної групі ідея пошуку конкретного лиходія, проти якого її «хороші» члени повинні боротися. Міфологія нашої культури наводнена образами протистояння добра і зла, Бога і диявола, демократії і комунізму, ковбоїв та індіанців, самотнього правдолюбця і ненависника бюрократії і т.д. Настільки ж розщеплені образи можна знайти у фольклорі та в організаціях вірування будь-якого суспільства.
Механізми розщеплення можуть бути дуже ефективні в своїй захисній функції тривоги і підтримки самооцінки. Звичайно, розщеплення завжди тягне за собою випробування, і в цьому полягає його небезпека.
Зазвичай розщеплення спостерігається, коли людина займає неамбівалентную позицію і сприймає її протилежність (те, що більшість з нас сприймало б амбівалентним) як щось абсолютно окреме.
Чудово відомо, що розщеплення може відбуватися не тільки внутрішньо. Воно може створити (за допомогою проективної ідентифікації) розщеплення зовнішнє, серед оточуючих. Близькі люди, друзі, знайомі, які спілкуються з такою людиною, регулярно вступають в суперечки один з одним, оскільки одні з них відчувають сильну схильність до такої людини, прагнучи допомагати йому, а інші відчувають настільки ж сильну антипатію, намагаючись не йти йому назустріч, ставити жорсткі межі. Ось одна з причин, по якій розщеплення як захист не викликає схвалення з боку конфліктологів. Люди, які використовують її як звичний спосіб психологічного захисту, мають властивість виснажувати терпіння тих, хто про них піклується.

Дисоціація

Дисоціація входить до класу примітивних захистів на підставі того, що її дія глобальним і разючим чином охоплює всю особистість, а також тому, що багато дисоційованому стану психотичні за своєю природою. Вона сильно відрізняється від всіх описаних вище захистів тем. Що останні є нормальні способи функціонування та стають проблемними, тільки якщо людина залишається в них занадто довго або виключає інші шляхи взаємодії з реальністю. Дисоціація відрізняється наступним: будь-який з нас здатний до дисоціації при певних умовах. Але все ж таки більшості досить пощастило, щоб ніколи не залишатися в таких умовах.
Дисоціація - це нормальна реакція на травму (травму будь-якого характеру - фізичну та / або психологічну, але не можна сказати, щоб у ході розвитку обов'язково повинні бути травми. Будь-який з нас, зіткнувшись з катастрофою, більшою, ніж здатний винести (особливо якщо вона пов'язана з нестерпної болем чи жахом) може диссоциировать. Про відокремлення від тіла під час загрожують життю лих і серйозних хірургічних операцій збиралося так мало, що лише дуже скептично налаштовані люди можуть повністю ігнорувати свідчення існування діссоціатівних феноменів. Людина, з яким сталося і з перенесли нещастя чи потрапив у надзвичайно складну конфліктну ситуацію, може диссоциировать (що зазвичай і відбувається). У юнацькому віці, зазнавши потрапляння в таку ситуацію, людина може навчитися дисоціації як звичної реакції на стрес. У цьому випадку, якщо подібні ситуації повторюються і далі, відбувається клінічний процес: ці люди можуть бути діагностовані як страждають від характерологічних діссоціатівного розлади і названі множинною особистістю.
В останні два десятиліття спостерігається буквально вибух досліджень і клінічних повідомлень на тему множинної особистості і дисоціації (особливо в соціальній психології та медицини). І скрізь фахівці підкреслюють той факт, що диссоциирующих людей значно більше, ніж вважалося раніше. Не виключено, що стало більше серйозних конфліктних ситуацій, вихід з яких вельми і вельми скрутний, що породжує дисоціацію, або ж людство досягло якогось часом масової свідомості, при якому дисоціації є найбільш оптимальної психологічної захистом, що говорить про страшну конфліктності суспільства. Але все ж конфліктологи і соціальні психологи настійно радять людям підозрюють у себе регулярне діссоціірованіе, як можна швидше звернутися за допомогою до професіоналів в області психічного здоров'я.
Але вигоди діссоціірованія в нестерпної конфліктної ситуації очевидні: диссоциирующие відключається від страждання, страху, паніки та впевненості в катастрофу, що насувається. Кожен, хто пережив вихід з тіла, перебуваючи у смертельній небезпеці і нерозв'язною конфліктної ситуації, і навіть той. Хто не має такої потужної сили для емпатії, легко зрозуміє, що краще бути поза почуття очікування майбутнього власного знищення або катастрофи (будь-якого, ще раз звертаємо увагу, катастрофа), ніж усередині його. Епізодична або легка дисоціація може сприяти прояву рідкісного мужності. Величезним недоліком такого захисту є, звичайно, її тенденція автоматично включатися в умовах, коли насправді не існує ризику для життя, і більш точна адаптація до реальної загрози завдала б значно меншої шкоди загальному функціонуванню.
Травмовані люди схильні реагувати на звичайний стрес як на небезпеку для життя, негайно впадаючи в амнезію або стаючи зовсім іншими на загальний сум'яття. Людина, яка має особистої травматичної історії, не запідозрить дисоціацію, якщо його близька людина раптово забуде щось важливе або нез'ясовно зміниться. Він, скоріше, подумає, що його приятель перебуває в поганому настрої, неврівноважений або просто брехун. Таким чином, той, хто постійно вдається до такої психологічної захисту, платить за це високу ціну міжособистісними відносинами.
У висновку хотілося б ще раз нагадати, що в цьому розділі мова йшла про психологічні захисні механізми, які кваліфікуються фахівцями як примітивні, або первинні. До них відносять ізоляцію, заперечення, усемогутній контроль, примітивну ідеалізацію та знецінення, примітивні форми проекції і интроекции, розщеплення. Ми включили сюди і дисоціацію, оскільки в крайній формі вона трансформує ідентичність використовує людини. Ми розглянули походження кожної з захистів в ході нормального розвитку особистості, назвали адекватні і дезадекватние дії кожної з них, вказали деякі особистісні типи, пов'язані з переважним використанням кожної з первинних захистів.
Примітивних форм психологічних захистів присвячено кілька вартих уваги книг. Обговорення їх можна знайти в роботах на тему психологічного розвитку, які написані різними авторами. Роботи Кляйн «Любов, гріх і спокуса», «Заздрість і вдячність» багато що розповідають про примітивних процесах психологічних захистів.

Психологічні захисту вищого (вторинного) рівня

Оскільки будь-який психологічний процес може бути використаний в якості захисного механізму, ніякої огляд або класифікація захистів не може вважатися повною. З цієї ж причини будь-яка селекція захисних операцій з кола існуючих можливостей виявляється довільною. Ми вибрали для опису вищі (або, як ще називають в спеціальній літературі, «зрілі» або «захисту вищого порядку») захисту, слідуючи двом критеріям:
· Частота, з якою вони вживаються в житті і описуються у відповідній літературі,
· Їх співвідносність з індивідуальними особливостями характеру досліджуваних.

Репресії (витіснення)

Одна з найбільш несприятливих для повноцінного розвитку людини психологічних захистів, описана З. Фрейдом в якості основної у невротичної особистості. Провідна її функція полягає в репресії гостро виникає почуття страху, яке при неефективному дії захисту легко перетворюється в сильно негативно заряджений афект, формуючи панічні реакції.
Почуття, потяги, переживання за допомогою витіснення йдуть у підсвідомість, формуючи там потужний, енергетично заряджений емоційно-мотиваційний комплекс, який може коли-небудь, незалежно від свідомості суб'єкта, розкритися. Людина, ставши дорослим, не пам'ятає і не може згадати свої дитячі потяги, але вони, однак, зберігаючись в підсвідомості, викликають «глуху тривогу», відчуття якоїсь небезпеки і недовіри по відношенню, насамперед, до себе (Згідно з уявленнями З. Фрейда, цей захист виникає у хлопчиків при прояві сексуального почуття по відношенню до своєї матері, що не заохочується батьком і всіма оточуючими. Дитині забороняють проявляти свій потяг, і відкрите його прояв загальмовується, імпульсивні дії припиняються через страх покарання. Зрозуміло, в даний час психологи пов'язують дану психологічний захист не тільки і не стільки з описаними вище ситуаціями).
Витіснення регулює почуття страху і переляку, ситуативно виникає з приводу будь-яких соціально не схвалюваних дій і поведінки. Образи ситуації і средовой обстановки, пережиті почуття міцно забуваються, але довгострокова пам'ять зберігає цю інформацію без когнітивної переробки. Таким чином, за допомогою витіснення афективно заряджені знання стають недоступними для людини. Ця особливість пам'яті, що з труднощами довільного оперування деякими специфічними видами інформації, формує ряд особливостей характеру людини та її поведінки.
Зазвичай інтенсивно використання витіснення для блокування почуття страху в більш старшому віці призводить до гіпертрофованого відчуття небезпеки з проявами інстинкту самозбереження. Очевидно, що зазначена мотиваційна трансформація відбивається на рисах особистості, роблячи її тривожною, боязкою і нерішучою, із заниженою самооцінкою і невисоким рівнем домагань. Якщо тенденція розвитку психологічно не відкоригована. То в подальшому це призводить до формування неврозу (фобического), який погано піддається лікуванню.
Опис функціонування витіснення дозволяє відзначити, що особливі властивості емоційної пам'яті, що лежали в основі цієї психологічного захисту, виявляється у поведінці непрямим чином, не такою явною, як, наприклад, при дії заміщення. Ці властивості заміщення деяким фахівцям дали право віднести витіснення до захисту интрапсихического характеру, тобто спрямованими всередину психіки, а не зовні, на соціальний світ.
Поряд з витісненням у описі здібності несвідомого забування подій, що мають негативні наслідки для суб'єкта, часто згадують придушення (ці процеси взагалі-то можна звести в єдине поняття). У різних авторів немає згоди з приводу психофізіологічних механізмів цього захисту. Основне протиріччя криється тут в ступені осознательності цього феномена виборчої амнезії. Створюється враження, що включення придушення відбувається більш-менш усвідомлено, коли людина намагається викинути геть з голови неугодні та травмуючи його самолюбство переживання. Але так чи інакше, основа цих двох, близьким за функціями, по захисту процесів - перетворення спочатку усвідомлюваного емоційно-когнітивного змісту психоемоційної травми в повністю неусвідомлювану форму досвіду. Це робить дану інформацію недостатньо інтелектуально проробленої, але володіє здатністю безконтрольно (з боку суб'єкта) сформувати різні, часто дивовижні комплекси. Останні, у ситуаціях, що мають деяку схожість з тими, в яких був породжений комплекс, можуть проявитися спонтанно і раптово, що часто призводить до важких нервово-психічних розладів з породженням роздвоєння особистості, добре відомим у клініці шизофренії та деяких форм неврозу.
Репресія чи витіснення, як психологічний захист є самою основною із захистів вищого порядку. Суть її, як ми вже згадували вище, є мотивоване забування або ігнорування. Прихована тут метафора нагадує про ранню моделі конфліктних ситуацій, що містить ідею про те, що імпульси й афекти прагнуть вивільниться і повинні контролюватися динамічною силою. Фрейд писав, що при репресії щось просто видаляється зі свідомості й утримується на дистанції від нього. Якщо внутрішній розклад або зовнішні обставини досить прикрі або здатні привести людину в замішання, можливо їх навмисне відправлення в несвідоме. Цей процес може застосовуватися до всього досвіду або до фантазій і бажань, що асоціюється з досвідом.
Не всі труднощі, пов'язані із залученням уваги або зі спогадами, представляють репресію. Лише в тих випадках, коли очевидно, що думка, почуття або сприйняття чого-небудь стають неприйнятними для усвідомлення з-за своєї здатності заподіювати занепокоєння, вони стають основою запропонованої дії даного захисту. Інші недоліки уваги і пам'яті можуть бути викликані токсичними чи органічними причинами або ж просто звичайним розумовою відбором важливого від привабливого.
В аналітичній теорії термін «репресія» розглядається більше по відношенню до ідей, продукуються всередині, ніж по відношенню до травми. Репресія розглядається як засіб, за допомогою якого людина справляється з нормальними, з точки зору розвитку, але нездійсненими і бажаннями. З плином часу індивід привчається відсилати ці бажання в несвідоме. Сучасні конфліктологи вважають, що людина повинна досягти почуття цілісності та безперервності власного «я» перш, ніж стане стримувати турбують його імпульси репресії. У людей, ранній досвід яких не дозволив їм придбати цю константність ідентичності, неприємні почуття мають тенденцію стримуватися за допомогою більш примітивних захистів: заперечення, проекції і розщеплення.
Неклінічні прикладом репресії може служити те, що Фрейд назвав частиною психопатології повсякденному житті - тимчасове забування мовцем імені людини, якого він представляє в контексті, очевидно, змістом якесь несвідоме негативне ставлення мовця до представленого йому людині. Якщо хтось усвідомлює весь свій арсенал імпульсів, почуттів, спогадів, фантазій і конфліктів, він буде постійно ними затоплений.
Як і інші несвідомі захисту, репресія починає створювати проблеми тільки тоді, коли вона
· Не справляється зі своєю функцією (наприклад, надійно утримувати несвідомих і / або турбують думки поза свідомого так, щоб людина могла займатися справою, пристосовуючись до реальності);
· Стоїть на шляху певних позитивних аспектів життя);
· Діє при виключенні інших, більш вдалих способів подолання труднощів.
Властивість надмірно покладатися на репресію, а також на інші захисні процеси, нерідко співіснуючі з нею, загалом вважатися характерною рисою істеричної особистості.
Коли Фрейд переглянув свою теорію в світлі накопичених психологічних спостережень, він змінив власну версію розуміння причини слідства, вважаючи, що репресія і інші механізми захисту є радше результатом, ніж причиною тривоги, конфлікту. Іншими словами попередній ірраціональний страх породжує необхідність турботи.
Ця більш пізня формулювання репресії як захисту «его», як засобу автоматичного тиску незліченних страхів і конфліктів, просто невідомих у нашому житті, стали загальноприйнятою психоаналітичної передумовою. Тим не менш, вихідний постулат Фрейда про репресії як причини тривоги не позбавлений деякої інтуїтивно відчувається істини: надмірна репресія, безсумнівно може викликати стільки ж проблем, скільки і вирішувати.
Елемент репресії присутній в дії більшості інших захистів вищого рівня. Наприклад, при реактивному освіту, зміні певної точки зору на протилежну (ненависті на любов, ідеалізації на презирство) справжня емоція може виглядати як репресована. При ізоляції афекту, пов'язаний з ідеєю. Репресований. І так далі. У світлі цієї обставини можна вітати початкове припущення Фрейда, що репресія є прабатьком всіх інших видів захисних процесів, незважаючи на існуюче в даний час в конфліктології згоду, що примітивні захисту передують репресії у дитини до півтора років.

Регресія.

Це психологічний захист, яка також належить до групи захистів вищого рівня, маючи явні типологічні зумовлені ознаки.
Регресія - це збереження в пам'яті цілком фрагментів дитячої поведінки з високою готовністю до його відтворення.
Ймовірно чинності невдалих або не зовсім вдалих дозволів дитячих криз трьох і семи років, у деяких людей фіксуються риси дитячої поведінки, які, у разі їх спонтанного використання в більш старшому віці, виявилися неефективними для зняття почуття ніяковості чи здивування, що виникли в ситуаціях спілкування. Надалі регресія може супроводжувати всі дії і, в тому числі, спілкування з однолітками, коли потрібно прояв ініціативи і своїх можливостей. Коли людина передчуває можливу поразку чи невдачу, регресія функціонує як регулятор невпевненості в собі і емоцій подиву з приводу розбіжності цілей дії, прогнозу поведінки оточуючих з реальними своїми поведінковими актами і діями партнерів.
Механізмами регресії є рухові і експресивні дії, характерні для людини, яка в передчутті своєї поразки імітується мімікою, жестами, інтонацією голосу (замість владності та наказу звучить благання і прохання, на обличчі - вираз безпорадності; інтонаційний контур - з приватно-висотними складовими).
3. Фрейд та його послідовники описували регресію як основну жіночу психологічний захист. Найбільш цінне в описі цієї его-захисту стосувалося твердження про те, що регресія обов'язково призводить до зниження соціального рангу поведінки - від дитини до дорослого. В даний час регресія включається не тільки і не стільки в ситуаціях фрустрації бажань і спонукань, а скоріше, у всіх випадках, коли розгортаються емоційно забарвлені відхилення відкритого конфлікту і суперництва.
Дівчина поступається в цьому суперництві юнакові. Як сильнішого і соціально більш активного, але поступається з проявом дитячого почуття довірливості й наївності. Слід зазначити, що регресія - це одна з тих психологічних захистів, які соціально обумовлювалися протягом всього періоду патріархату, а це близько чотирьох тисяч років. Чи варто дивуватися, що історично склалися поло-рольові відносини увійшли в колективне. Несвідоме, і імітація поведінки підлітка, юнака, дівчини - це архітіпіческая жіноча роль.
Суспільство чекає від жінки поступок в конфліктних відносини з чоловіком, і, щоб не входити в протиріччя з суспільством і зберегти свої достоїнства і внутрішню цілісність, жінка поступається, але не так як соціально зріле істота, а як дитина.
Перекладаючи цей поведінковий сценарій на мову мотивації і потреб, можна зробити висновок, що на основі дії регресії мотивації активно-оборонної поведінки, самоствердження і активності трансформуються в мотивацію пасивно-оборонного поведінки при збереженні самооцінки в статусі неадекватною і заниженої самооцінки. Підтвердження цього положення можна знайти в зарубіжних дослідженнях останніх років, де вказується на позитивну кореляцію використання регресії і зниженою самооцінки. Чуттєвим фоном, на думку деяких конфліктологів, може бути здивування, до якого часто приєднується почуття безпорадності і невпевненості у собі, що змушує зазнають цей складний комплекс переживань, шукати заступництва і емоційного конфлікту у більш сильних.
Виходячи з цього, стає ясно, що часте використання цієї захисту гальмує розвиток особистості, залишаючи дорослої людини з інфантильним ядром, що не дозволяє вести себе вільно і відповідально. Занадто інтенсивне і часте застосування регресії формує акцентуацію характеру за лабільно-нестійкого типу, що часто супроводжується блокуванням біологічної залежності від наркотиків і алкоголю у зв'язку з незначною ефективністю регресії як регулятора поведінки в емоційно напружених, зовні спрямованих відносинах. Наслідком цього є формування внутрішніх конфліктів, характерних для людей із заниженою самооцінкою.
Соціальне та емоційний розвиток ніколи не йде строго прямим шляхом; в процесі росту особистості спостерігаються коливання, які з віком стають менш драматичними, але ніколи повністю не проходять. Практично кожна людина, перебуваючи в стані сильної втоми, пхикати.
Людина, який зібрав усю свою мужність для того, щоб спробувати вести себе по-іншому, буде часто повертатися до колишнього способу думок, почуттів і поведінки. Контрперенос у цьому випадку походить на стан доведеного до сказу батька, нарешті досяг успіху в укладанні свого маленького дитину спати самостійно і потім, протягом тижня, що одержує його візити в спальні о третій годині ночі. Це може тривати до тих пір, поки не стане ясно, що незважаючи на регресивні потенції в опорі людини, загальний напрямок змін прогресивно.
Строго кажучи, регресією не є ні прохання про підтримку і втіхою людиною, який стурбований досягненням такого необхідного йому внутрішнього комфорту, ні навмисне вишукування способів розрядки. Для класичного даного процесу як захищеного механізму він повинен бути несвідомим.
Коли регресія визначає чиюсь стратегічну лінію поведінки, подолання життєвих труднощів і конфліктних ситуацій, ця людина може бути охарактеризований як інфантильна особистість.
Для регресії характерне повернення до ребячлівой, дитячим моделей поведінки. Це спосіб пом'якшення тривоги шляхом повернення до раннього періоду життя, більш безпечного і приємного. Впізнавані без праці прояви регресії у дорослих включають нестриманість, невдоволення, а також такі особливості, як "« розсердьтеся і не розмовляти »з іншими, дитячий лепет, протидія авторитетів чи їзда в автомобілі з нерозважливо високою швидкістю.

Ізоляція

Одним із способів подолання страху та інших болючих і психічних станів, конфліктних ситуацій є ізоляція почуття від розуміння. Більш технічно: афективний аспект переживання чи ідеї може бути відділений від своєї когнітивної складової. Ізоляція афекту вельми різноманітна: хірург не міг би ефективно працювати, якщо був би постійно налаштований на фізичні страждання пацієнтів або на свій власний огиду, роблячи кому-то операцію.
«Психічний ступор», описаний як наслідок катастроф, є прикладом дії ізоляції афекту на соціальному рівні. Будучи дуже важливою в плані адаптації в життєвих ситуаціях, ізоляція є більшою мірою діскрімінатівной, ніж дисоціація: зі свідомості видаляється не весь досвід переживання, а тільки його емоційне значення.
Ізоляція може стати центральною захистом і при відсутності травми - в результаті взаємного накладання певного стилю виховання та індивідуального темпераменту людини.
Ізоляція вважається психоаналітичними теоретиками самої примітивної з «інтелектуальних захистів», а також базовою освітою в механізмі дії таких психологічних захистів, як раціоналізація, інтелектуалізація та моралізація. Ці захисту будуть розглянуті окремо, проте спільним для них є відсилання у несвідоме особистісного, внутрішнього значення будь-якій ситуації, ідеї або зовнішніх обставин. Коли первинної захистом стає ізоляція, і особливістю людини є завищена оцінка значимості міркувань і недооцінка почуттів, тоді структура характеру визначається як обсесивно.

Інтелектуалізація

Це одна з найбільш ефективних психологічних захистів, що позначає досить невизначений набір окремих его - захисних механізмів.
Різні автори по-різному розглядають цей термін. У багатьох дослідженнях інтелектуалізація включає в себе цілий ряд таких досить різноманітних захисних процесів, як анулювання, ізоляція, придушення, сублімація і раціоналізація. В інших дослідженнях під інтелектуалізацією розуміють окремий автономний его - захисний механізм, що співпадає з дією раціоналізації.
Ö Раціоналізація - це спосіб для «его» впоратися з фрустрацією, тривогою і конфліктом, спотворивши реальність і, таким чином, захистивши самооцінку. Раціоналізація має відношення до удаваної аргументації, завдяки якій ірраціональне поведінка представляється, таким чином, чином, що виглядає цілком розумним і тому справедливим в очах оточуючих. Дурні помилки, невдалі судження і промахи можуть знайти виправдання за допомогою манії раціоналізації. Одним з найбільш часто вживаних видів такого захисту є раціоналізація за типом «зелений виноград». Люди раціоналізують таким же чином, як Лисиця з байки про виноград.
Ö Найбільш доцільним видається поділ групи вищих психологічних захистів на дві категорії, де критерієм класифікації і включення в окремі групи може служити ступінь використання вербально-логічного інтелекту. Інтелектуалізація та раціоналізація побудовані на специфічних особливостях вербального мислення, які визначають специфіку функціонування цих захисних елементів. Сублімація, придушення, анулювання у більшою мірою, ніж попередні форми психологічного захисту, визначаються емоційно-мотівізаціоннимі характеристиками особистості. Отже, раціоналізація і інтелектуалізація повинні мати значну подібність у функціях і ролях.
Сублімація, ізоляція та анулювання формують іншу, можливо, самостійну категорію захистів, якщо їх розглядати як самостійні автономні процеси. Критерієм автономності має бути наявність специфічного психофізіологічного механізму, що здійснює взаємодію інформації міститься в несвідомому і свідомості. У зв'язку з тим, що переконливі докази існування таких механізмів можна навести лише по відношенню до сублімації, доцільно з розглянутого вище набору опису функціонування тільки сублімації.
Інтелектуалізація - захисний механізм, що використовується з метою збереження «Я-концепції», цілком усвідомлюваних і контрольованих продуктів вербально-логічного мислення. Включення інтелектуалізації найбільш ймовірно в конфліктній ситуації за необхідності вирішення внутрішніх конфліктів. Інтелектуалізація регулює емоційні переживання суб'єкта, що супроводжують передбачення або дій значущих оточуючих. Цей захист «готує» особистість до невдач неуспеху, знижуючи суб'єктивну значущість події і тим самим, знижуючи травматичність негативних життєвих обставин за принципом «не дуже-то й хотілося». Психофізіологічними механізмами цього процесу є интрапсихические зворотні зв'язки, які за допомогою вербально-логічних процедур впливають на мотивації та супроводжуючі їх почуття.
Особистість, яка використовує інтелектуалізацію як основний психологічного захисту, здатна пояснити собі і іншим логічно несуперечливим чином причини свого непорядного поведінки, наприклад, брехні або зради. Результатом цих впливів інтелектуальних процесів на емоційно-оціночні судження може бути повне виправдання своїх вчинків обставинами, які сильніше особистих можливостей. Або псевдопользой своєї поведінки. Ця псевдологіка, що прикриває непорядні мотиви і «службовець фасадом», що приховує справжню сутність поведінки, тим не менш, досить ефективна для збереження почуття самоприйняття і самоствердження.
Інтелектуалізація, що використовує ресурси мислення, так чи інакше, закриває від особистості істинні мотиви поведінки, не доводить реально існуючі суперечності до відкритого конфлікту, але й не дозволяє людині вирішити внутрішні конфлікти. Це, в кінцевому рахунку, гальмує самосвідомість і змушує особистість існувати в ілюзорному, але відносно благополучному внутрішньому світі.
Особистість, що має в якості основного захисту інтелектуалізацію, соціально цілком адаптована і не схильна до зовнішніх конфліктів, однак при залученні в конфліктну ситуацію займе позицію адвоката-людини, пояснює і виправдовує свої вчинки і вчинки близьких людей об'єктивними обставинами. При цьому інтелектуалізація при своїй достатній ефективності не спонукає суб'єкта переводити відповідальність на інших людей: позиція адвоката не вимагає залучення прокурорської ролі.
Провідна роль адвоката, мабуть, змушує особистість постійно вишукувати підстави для виправдання, а очікування можливих невдач і неуспіхів спонукає людини удосконалювати свої прогностичні здібності. Те й інше разом можливе тільки при достатній розвиненості мотивацій пізнання і самопізнання та супроводжуючих їх емоцій цікавості і допитливості. Цей емоційно-мотиваційний комплекс лежить, а основі соціально привабливих рис і властивостей особистості - інтелектуальності і сумлінності з супроводжуючою їх відповідальністю за свої і чужі справи. При невдалому збігу обставин і при неправильному вихованні, коли потужності цієї психологічної захисту не вистачає на її основі можливе розвиток неврозів психологічного і неврозу нав'язливих станів.
Людина, що використовує інтелектуалізацію як психологічного захисту, зазвичай переповнений емоціями. Коли людина може діяти раціонально в ситуації, насичено емоційним значенням, це свідчить про значну силі «его», і в даному випадку захист діє ефективно. Багато людей відчувають себе більш зріло, коли інтеллектуалізіруются в стресовій ситуації, а не дають імпульсивний відповідь.
Проте якщо людина виявляється нездатним залишити захисну когнітивну неемоційним позицію, то інші схильні інтуїтивно вважати його емоційно нещирим.

Раціоналізація.

Про цю формі психологічного захисту ми вже згадували в попередньому розділі. Раціоналізація як захист є такою знайомою, що навряд чи потребує представлення. Ми тільки злегка зупинимося на її описі.
Цей термін не тільки став загальновживаним зі значенням, з яким він використовується в психоаналітичної літературі, але більшість з нас спостерігають його в інших. Бенджамін Франклін зауважив: «Так зручно бути розумним створенням: адже це дає можливість знайти або придумати причину для всього, що ти збираєшся зробити».
Чим людина розумніша і здібніші до творчості, тим кращим раціоналізатором він є. Захист працює доброякісно, ​​якщо вона дозволяє людині найкраще вийти з важкої ситуації з мінімумом розчарувань. Однак як захист вона має слабку сторону: фактично все, може бути, - і буває - раціоналізована. Люди рідко роблять щось тільки тому, що це добре для них. Вони вважають за краще обставити свої рішення розумними доводами.

Моралізація.

Ця психологічна захист є близькою родичкою раціоналізації. Коли хтось раціоналізує, він несвідомо шукає прийнятні, з розумної точки зору, виправдання для обраного рішення. Коли ж він морализует, це означає, що він шукає шляхи для того, щоб відчувати: він зобов'язаний дотримуватися в даному напрямку.
Раціоналізація перекладає те, що людина хоче, на мову розуму, моралізація направляє ці бажання в область виправдань чи моральних зобов'язань. Там, де раціоналізатор говорить: «Спасибі за науку!» (Що призводить до деякого замішання), моралізаторів буде наполягати на тому, що це «формує характер».
Якість самовиправдання, притаманне такої специфічної психологічного захисту, змушує інших вважати її забавною чи погано неприємною.
Іноді морализацию можна розглядати як більш високорозвинену версію розщеплення. Моралізація є дуже важливою захистом в організації характеру.
Таким чином, моралізація ілюструє застереження: дана захист може бути розцінена як «зрілий механізм, але при цьому вона може бути непроникна для психологічного втручання.

Компартменталізація (роздільне мислення).

Це ще одна інтелектуальна захист, можливо, ближче стоїть до діссаціатівним процесам, ніж до раціоналізації і моралізації, хоча раціоналізація нерідко служить підтримкою даного захисту.
Функція роздільного мислення полягає в тому, що дозволити двом конфліктуючим станам співіснувати без усвідомленої заплутаності, провини, сорому або тривоги. Тоді як ізоляція передбачає розрив між думками та емоціями, роздільне мислення означає розрив між несовместітельнимі уявними установками. Коли хтось використовує компартментализацию, він дотримується двох чи більше ідей, відносин чи форм поведінки, конфліктуючих один з одним, без усвідомлення цього протиріччя. Для непсихологічних думаючого спостерігача роздільне мислення нічим не відрізняється від лицемірства.
Буденними прикладами компартментализации, в якій багато хто з нас винні, самі того не усвідомлюючи, є:
- Одночасна віра в Правило Золотий середини і прагнення до Першого Номеру;
- Визнання важливого значення відкритої комунікації і в той же час відстоювання свого небажання розмовляти з ким-то;
- Жаль з приводу упереджень і жарти з національного питання.
Цей термін застосовується лише у тих випадках, коли обидві суперечливі ідеї або обидві дії доступні свідомості. У більш патологічної частини роздільного мислення ми виявимо людей, які є великими гуманістами в суспільній сфері, в соціумі, але при цьому жорстокі у поводженні зі своїми домашніми.

Анулювання.

Цей захист можна розглядати як природного наступника усемогутнього контролю. Логічне якість даної захисту видає її архаїчні джерела, навіть зважаючи на ту обставину, що людини, яка використовує захисне анулювання, можна спонукати, волаючи до його спостерігає «его», побачити сенс того, що виражено в забобонним поведінці.
Анулювання - вид психологічного захисту, що позначає несвідому спробу врівноважити деякий афект (зазвичай провину або сором) або вирішити конфліктну ситуацію за допомогою відношення або поведінки, які логічним чином знищують цей афект або дозволяють конфліктну ситуацію. Якщо мотив усвідомлюється, ми технічно не можемо назвати це анулюванням. Але якщо анулює не усвідомлює почуття сорому чи провини і, отже, не може усвідомлювати власного бажання спокутувати їх, ми можемо застосовувати це поняття.
Фантазії всемогутності відображаються в прихованому переконанні, що проявляється в поведінці, що ворожі думки небезпечні, тому що думка рівнозначна вчинку.
Люди, які відчувають сильні докори сумління за попередні гріхи, помилки і провали, - реальні, перебільшені або вчинені тільки в думках - можуть планувати своє життя, використовуючи анулювання.
Коли анулювання є центральною захистом в репертуарі людини, а дії, що володіють несвідомим змістом спокутування минулих злочинів, являють собою головний засіб підтримки самовираження в індивіді, то така людина не схильний до патології.

Повернути проти себе.

Це поняття означає перенаправлення негативного афекту, що відноситься до зовнішнього об'єкта, на себе.
У більшості з нас присутня тенденція звертати проти себе негативні афекти, відносини і сприйняття завдяки (???), що цей процес дає нам більше контролю над неприємними ситуаціями. Повернути проти себе є популярною захистом серед людей, які стійкі перед спокусою заперечувати або проектувати неприємні якості, а також утіх, у кого подібні тенденції викликають тривогу. Вони вважають за краще помилятися, вважаючи, що труднощі - це скоріше їх вина, ніж чия-то еще. Автоматичне використання цього захисту є загальним для депресивних особистостей.

Зсув.

Це відносно легкий для суб'єкта спосіб справитися з наростаючими почуттями гніву, люті і злості у разі, коли афективно заряджені реакції не можуть бути спрямовані на партнера чи групу партнерів, які викликали ці почуття, або через відомій суб'єкту власної слабкості і неможливості себе відстояти, або за існуючим в соціумі правилами нормам поведінки.
У разі неможливості відкритого і прямого вираження своїх почуттів суб'єкт використовує природні рухові реакції різного ступеня інтенсивності, спрямовані на різні предмети зовнішньої обстановки. Ці моторні реакції служать природним клапаном, з допомогою якого «випускається пар» емоційно-вегетативних реакцій.
Якщо ж ці реакції неефективні, то у людини з розвитком і часто використовуваним зсувом можуть сформуватися реакції-заступники фізичних насильницьких дій, які є прямою агресією. Заступником фізичної агресії, у свою чергу, може бути лайка. У найбільш інтелектуально розвинених особистостей вербальні заступники агресії приймають більш вишукані й іноді надзвичайно ефективні відповідні реакції - у формі сарказму та іронії.
Зсув може набувати рис відставлених у часі агресивних реакцій, але спрямованих не на кривдника, а на більш слабкий об'єкт взаємодії, за принципом «бий своїх, щоб чужі боялися». Як відомо. Сила і слабкість - це відносні ознаки, тому кожен може знайти партнера по спілкуванню, на якого можна направити зміщується агресивні реакції.
Зсув, безумовно, виконує свою охоронну і тому соціально корисну функцію, наприклад, в ситуаціях гострих зовнішніх конфліктів, які можуть закінчитися трагедією. Використання вербальної форми агресії замість фізичного насильства ефективно тільки тоді, коли партнер по спілкуванню, на якого спрямована зміщена агресія, не вступає у зовнішній конфлікт. Якщо ж партнер дозволив собі таку ж за формою відповідну реакцію, то велика ймовірність, що сили цієї психологічного захисту може не вистачити.
Психофізіологічними механізмами цієї захисту є реальні моторні реакції, іноді загальмовані і відсунуто в часі. Активне використання цього захисту формує у людини такі риси характеру, як дратівливість, гнівливість, нестриманість у прояві негативних емоцій, грубість як загальна властивість характеру, тобто весь спектр характеристик, що лежать в основі агресивності, що робить таку людину дуже схильною до зовнішніх конфліктів.

Реактивний освіта (гіперкомпенсація).

Це психологічний захист, психофізіологічний механізм якої, як і в регресії, зачіпає мотиваційну систему людини, визначаючи, перш за все, зміна потреб. Реактивний освіта служить для регулювання емоцій радості і задоволення, що виникають при реалізації біологічних потреб і мотивації сексуальної поведінки.
Протягом багатьох століть небезпечним і / або непристойним вважалося відкритий прояв своїх сексуальних схильностей, які, тим не менш, надавали особливої ​​гостроти людських відносин і в разі їх реалізації давали сильне почуттєве задоволення, яке для більшості людей ставало чи не єдиною радістю життя. Найсильніший внутрішній конфлікт, закладений у цьому протиріччі між природним проявом потяги і експресією радості від тілесних контактів і релігійним забороною на їх відкритий прояв. Зажадав ефективних способів свого вирішення. Одним із способів є реактивне утворення, яке в цій ситуації перетворює неможливі для реалізації імпульси в такі, які мають форму прояву потреби прямо протилежного спрямування, що в разі сексуального потягу виглядає як зміна знака: любов-ненависть. Цей цікавий психологічний феномен взаємозамінності і одночасної присутності двох полярних почуттів знайшов адекватну літературну форму у вигляді численних любовних романів і поетичних творів.
Реактивний освіта регулює паритетні відносини людей. Воно, в залежності від розвитку подій, не має зміни знака відносин з негативного на позитивний.
Таким чином, основними рисами особистості, які виявляються при інтенсивному застосуванні гіперкомпенсації, можна відзначити демонстративне дружелюбність, здатність до об'єднання із собі подібними, социабельность в поєднанні з мотиваційною нестійкістю і суперечливістю в оцінках і поглядах. Нестабільність оціночних суджень і думок найбільш наочна в зовнішніх конфліктах, коли володар реактивного освіти в передчутті свого програшу різко змінює тактику поведінки на прямо протилежну, відстоюючи з емоційною переконаністю прямо протилежну точку зору в порівнянні з тією, яку відстоював раніше. Цікаво, що ця зміна оцінок і суджень, абсолютно несподівано для партнера, часто служить початком продуктивного розв'язання конфліктної ситуації, і все розлучаються задоволені один одним і собою. Це властивість несподівану зміну оцінок і установок дозволяє говорити про специфічні типологічних рисах, перш за все, про гідну пластичності і рухливості емоційно-когнітивних реакцій.
Поведінкові прояви специфічних особливостей особистості, стабілізація «его» якої відбувається на базі гіперкомпенсації, формує характерний тип пуританина і, в найбільш загостреною девіаітной формі-тип ханжі. У більш помірному і більше нормативному вигляді реактивне утворення, що діє на несвідомому рівні психіки, диктує особистості неприязнь і страх перед будь-якими сценами насильства та сексу, особливо в кінофільмах, страх перед оголенням свого тіла і тривогу з приводу оголення тіла інших людей.
Типовим для реактивного освіти є його включення через фрустрації кількох мотивацій і потреб, що спонукають людину до взаємодії з людьми. У цей список входять, в першу чергу, мотивація спілкування, досягнення мети, споживчої поведінки. Кожна мотивація при дії гіперкомпенсації формує антагоністичні форми поведінки і реагування у порівнянні з тими, які повинні були б розгортатися, якби захист не діяла, що в цілому призводить до формування мотиваційної нестійкості і. У кінцевому рахунку, до розвитку внутрішніх конфліктів.
Реактивний освіта є улюбленою захистом в тих випадках, коли ворожі почуття й агресивні імпульси є головним змістом, і на досвіді перевірено, наскільки небезпечно не вміти тримати їх у руках.

Компенсація.

Вважається однією з найбільш ефективних психологічних захистів, характерних для соціально зрілої особистості. Психофізіологічні процеси компенсації зачіпають процеси емоційної та когнітивної самооцінки, психомоторні і інтелектуальні дії та функції, які проявляються частково на рівні свідомості, що допускає можливість усвідомленої рефлексії з приводу активності цієї психологічного захисту.
Механізми компенсації функціонують для корекції певних, що виникають у ході соціалізації, недоліків та негативних властивостей особистості, що формують почуття неповноцінності. Це почуття не є негативним, оскільки воно вимагає своєї компенсації або з допомогою тренування та розвитку дефектної функції, або за рахунок нервово-психічної перебудови, що приводить, в кінцевому рахунку, до диференціального розвитку психіки.
Ставлячи акцент на позитивних властивості процесу, можна відзначити невдалі компенсації, які в педагогічних і психологічних помилках здатні сформувати у суб'єкта дії комплекс неповноцінності, що вимагає вже визначених невротичних компенсаторних механізмів.
Компенсація спрямована на зниження інтенсивності почуттів печалі, смутку і туги, що виникають в ситуації реальних або уявних втрат і невдач. Зниження вираженості цих почуттів може бути досягнуто за допомогою перемикання уваги людини з оцінок і аналізу травмуючих власних властивостей і досвіду на інші, більш нейтральні або потенційно позитивні якості та навички. Цей интрапсихический процес перемикання може протікати в різних формах. Найбільш поширеною формою такого процесу є фантазія, за допомогою якої планується і прогнозується майбутнє, більш успішні дії та реакції. Відмінною рисою фантазії в структурі компенсації є наявність уявлень про майбутні результати діяльності, що, як правило, відсутня у фантазії як прояві більш примітивного способу психологічного захисту-заперечення, в якій виражений акцент на позитивні почуття щодо своєї персони в теперішньому часі. Іншими словами, фантазія як компенсація має діяльний характер, який може спонукати людину до зміни своєї поведінки і до саморозвитку.
Цей можливий результат компенсації добре помітний при аналізі подій, що відбуваються на досить широкому часовому діапазоні. Як свідчать біографії багатьох відомих людей, поштовхом до інтелектуальної та соціальної активності могли послужити серйозні життєві невдачі, пізніше піддані аналізу, осмислення та емоційної переробці з метою пошуку нових шляхів розвитку, які відрізняються від тих на яких було побудовано неуспіхи та невдачі чи нещастя і біди.
Звичайно, ця форма компенсації може сформуватися у людини тільки в тому випадку, якщо в його мотиваційної структурі наявні такі потреби, як мотивація саморозвитку і самореалізації. Якщо цих мотивацій немає, то ймовірність формування такого позитивного для особистості підсумку невелика. Тому в звичайних випадках компенсація діє для зниження депресивних почуттів і виявляється у вигляді компенсаторних дій рівня складності більш примітивного, ніж ті, які викликали депресивний стан. Почуття засмучення, образи, тривоги, зневіри вимагають зменшення інтенсивності з тим, щоб самооцінка особистості не знизилася. Компенсація тут виявляється у вчиненні деяких дій, що супроводжуються позитивними почуттями. Виникаючі позитивні реакції знижують інтенсивність негативних почуттів, і людина здатна більш діяльно проявляти себе в спіткала невдачі. Ця поведінкова форма компенсації має велике поширення в житті сучасників. Її позитивна роль закріплена і в релігійних культах.
Якщо компенсація як одна з найбільш ефективних психологічних захистів не сформульована і людина не може з допомогою перемикання на іншу, більш успішну, діяльність впоратися з спіткали його розчаруванням, то можливі патологічні варіанти компенсаторної поведінки. Найбільш поширеним з останніх є всі форми залежності (починаючи від алкоголізму і закінчуючи фанатичною вірою і служінню чого-небудь і кому-небудь). Судячи з того, як стрімко сьогодні зростає число зловживають наркотиками та алкоголем, у сучасних людей дійсно погано і неефективно діє природна компенсація, що створює базу для обігу та штучним хімічним способам полегшення важких станів і реакцій.
Активне використання компенсації також пов'язано з певними рисами особистості, перш за все, депресивністю, вираженими негативними емоційними станами і настроями. Іноді цей негативний і емоційний термін доповнюється особливостями зовнішньої поведінки. У багатьох депресивних, але активно діючих і розвиваються людей виробляється специфічний активний стиль поведінки у формі зарозумілості і превентивної атаки, який знижує ймовірність соціальних контактів і, внаслідок цього, посилення зовнішніх конфліктів.
Найчастіше компенсація і компенсаторні форми поведінки виявляється у професійному житті. Проте значна роль компенсації в життєво-значущих ситуаціях, коли відсутність розвиненої мови може призвести до самогубства або до такої втрати душевного спокою, яка може скінчитися важкої психопатологією. Можна погодитися і існуючими уявленнями, згідно з якими компенсація є однією з найбільш ефективних і зрілих форм оволодіння важкої життєвою ситуацією і можливим способом інтенсивного саморозвитку.

Сублімація

Одна з форм вищих психологічних захистів, початок вивченню якої було покладено З. Фрейдом. За його уявленням, при неможливості задоволення сексуальних спонукань енергія лібідо шукає для себе вихід.
У чоловіків в деяких випадках вона переходить в більш складні, ніж заборонене сексуальну поведінку, види діяльності, наприклад, художня творчість. З точки зору Фрейда, лібідо характерно тільки для чоловіків, тому у чоловіків сублімація можлива, а у жінок - ні.
Незважаючи на те, що дія сублімації часто знаходить свій опис в художній літературі, вона мало вивчена в наукових роботах. Сублімація іноді неправомірно ототожнюється з інтелектуалізацією. Принципова особливість сублімації полягає насамперед у специфіці психологічних процесів, основним з яких є реалізація творчих здібностей - здібностей створення нового на матеріальному, матеріальному, ідеальному та соціальному рівнях життя. Сублімація переводить поведінку на більш складні енерговитратні форми, результатом чого можуть бути різні творчі продукти (відкриття, винаходи, художні твори, соціальні дії і вчинки). Творча діяльність обов'язково супроводжується почуттям задоволення і радості від самого процесу творчості.
Одна з найбільш специфічних характеристик сублімації полягає в можливості використання енергії нижчих мотивацій, фрустрація яких призводить до зовнішніх і внутрішніх конфліктів, для організації позитивно забарвлених соціально очікуваних і схвалюваних форм діяльності.
Очевидно, що сублімація є найбільш ефективним захистом, використання якої приводить до розвитку творчої особистості. Надалі, завдяки сублімації, людина може звільнитися від необхідності її використання у вирішенні життєвих проблем, так як у разі благополучного розвитку творчість сама по собі стає сенсом життя, суб'єкт якої вже не потребує психологічної захисту.
Сублімація в процесі своєї дії як би сама себе заперечує, даючи імпульс творчості. У результаті частого застосування сублімації особистість має можливість більш повної самореалізації. Застосовувані сублімації в якості психологічного захисту можливе за наявності творчих здібностей і таланту, поштовхом для розвитку яких може бути спонтанне включення цього захисту в несприятливих соціальних ситуаціях або при погіршенні здоров'я.
Цілком можливо, що сублімірованію може піддаватися і енергія мотивації агресивної поведінки. Варіантами поведінки, у зв'язку з неможливістю відкритого агресивної поведінки з-за соціальних обмежень, може бути і використання зсуву. Фрустрація агресивної поведінки, таким чином, може привести до організації більш складних і витратних форм діяльності, пов'язаних з управлінням і формуванням соціальних взаємодій. Будь-який великий неформальний лідер має сублимированную агресивну енергію, так як відомо, що активність і агресивність, як типологічно обумовлені властивості індивіда, мають близькі психофізіологічні механізми, пов'язані зі специфікою нейтрогуморальних процесів.
Сублімація включається для регуляцій дій, що включають на основі фрустрації мотивації активно-оборонного та сексуальної поведінки, для зниження вираженості емоцій гніву, роздратування, горя і відчаю. Часте використання сублімації характеризує саморазвивающуюся особистість, у якої є певний потенціал креативності. Гумор і альтруїзм, що розглядаються у деяких авторів у якості психологічного захисту, можуть бути різновидами сублімації, що діють в системі соціальних відносин.
Даний захист розцінюється як здорове засіб вирішення психологічних труднощів з двох причин:
* Вона сприяє конструктивній поведінці, корисного для групи;
* Вона розряджає імпульс замість того, щоб витрачати величезну емоційну енергію на трансформацію його в що-небудь інше або на протидію йому протилежно спрямованої силі (заперечення, репресія).
Така розрядка енергії вважається позитивною за своєю суттю: вона дозволяє людському організму підтримувати необхідний гомеостаз.

Реверсія

Ще одним способом впоратися з почуттями, які представляють психологічну загрозу власному «Я», є програвання сценарію, переключающего відносини людини із суб'єкта на об'єкт або навпаки.
Перевагою реверсії є та обставина, що людина переміщає сильні аспекти трансакцій таким чином, щоб швидше грати в инициирующую роль, ніж відповідає. Це явище ще називають трансформацією пасивного в активний. Якщо розвивається позитивний сценарій, захист працює конструктивно. Якщо ж має місце негативний сценарій - деструктивно.

Ідентифікація

Включення ідентифікації в список захисних механізмів може бути зайвим, так як більшість розцінює можливість ідентифікуватися з іншою людиною або з його окремими сторонами як конструктивну незащитную тенденцію.
Як і інші зрілі захисні процеси, ідентифікація є нормальним аспектом психологічного розвитку і стає проблематичним тільки в певних умовах.
Фрейд був першим, хто запропонував розрізняти захисну і незащитную ідентифікацію - анаклітіческую ідентифікацію (від грец. «Покладатися на») і ідентифікацію з агресором. Перший тип ідентифікації мотивується невиконаним бажанням бути схожим на значущої людини. Другий тип Фрейд розглядав як автоматичний, але вмотивований захисним рішенням проблеми відчуття загрози з боку іншої людини, що володіє владою. Фрейд вважав, що багато дій ідентифікації містять елементи як безпосереднього прямого прийняття того, що любимо, так і захисного уподібнення того, що є таким, що лякає.
Конфликтологи використовують слово «ідентифікація», щоб підкреслити зрілий рівень усвідомленої (іноді і частково несвідомої) спроби стати схожим на іншу людину. Ця здатність розвивається природним чином, починаючи з ранніх інфантильних форм, зміст бажання проковтнути іншої людини цілком, більш тонких, дискримінантних і суб'єктивно довільних процесів вибіркового прийняття якостей іншої людини. Вважається, що потенціал ідентифікації розширюється і модифікується протягом усього життя і є основою психологічного зростання і змін.
Так як ідентифікація є засобом на всі випадки життя, вона більш часто використовується як захист у випадках емоційного стресу. Ідентифікація спочатку є нейтральним процесом. Вона може мати позитивні чи негативні ефекти в залежності від того, хто є об'єктом ідентифікації.

Отреагирование (зовні - дію, програвання)

Поведінка, обумовлене несвідомої потребою впоратися з тривогою, асоційованої з внутрішньо забороненими почуттями і бажаннями, а також з нав'язливими страхами, фантазіями, спогадами.
Програючи лякаючий сценарій, людина, несвідомо відчуває страх, обертає пасивне в активне, перетворює почуття безпорадності та уразливості на дієвий досвід і силу, незалежно від того, наскільки болюча драма, яку він розігрує.
Також слід зазначити, що в 1989 р. була створена Російсько-американська програма з конфліктології. У рамках цієї програми за сприяння Інституту з вивчення і вирішення конфліктів (CRI) відбулося підставу Петербурзького Центру вирішення конфліктів, завдання якого не тільки пізнавально-теоретичні, а й утилітарно практичні: допомогти людям зрозуміти, що робити з конфліктами.
Таким чином, проблема конфлікту і захисту від нього є найактуальнішою проблемою часу, і вирішення її потребує не тільки певних знань, але і бажання самих людей до безконфліктного вирішення питань. У своїй роботі ми спробуємо позначити поняття конфлікту, його структуру, а також шляхи вирішення конфлікту і захисту від нього.
Мета нашої роботи - розглянути особливості психологічних захистів і взаємозв'язок їх особливостей зі стилями поведінки в конфлікті.
Завдання роботи:
· Вивчити різні підходи до проблеми конфлікту на основі теоретичного аналізу робіт вітчизняних і зарубіжних психологів;
· Вивчити стилі поведінки в конфліктній ситуації;
· Вивчити копінг - стратегії поведінки;
· Вивчити психологічні захисту, їх особливості та типологію;
· Вивчити особливості психологічних захистів, які з проблемних ситуаціях;
· Визначити роль захисних механізмів в організації поведінки особистості в конфлікті.
Гіпотеза: існує зв'язок використовуваних психологічних захистів з провідними стилями поведінки у конфліктних ситуаціях.
Предмет дослідження - психологічний захист та стилі поведінки в конфлікті.
Об'єкт практичного дослідження - студент медичного коледжу.
Методи практичного дослідження:
· Опитувальник Плутгіна-Келлермана «індекс (?) Стилів»;
· Анкета Р. Томаса;
· Копінг - стратегії Е. Хейлі.

Глава 2. Історія конфліктології

Традиції накопичення конфликтологических ідей мають багатовікову історію. Перші цілісні концепції конфлікту з'явилися на рубежі 19-20 століть, проте і в попередні століття кращі уми людства пропонували своє бачення природи цього феномена, шляхів запобігання та вирішення конфліктів. Ідеї ​​згоди і конфлікту, миру і насильства завжди були одними з центральних у різних релігійних течіях. Тема боротьби добра зі злом представлена ​​у значному числі творів культури і мистецтва. Буденна свідомість також є джерелом конфликтологических ідей, відображенням ставлення людей до конфліктів різного рівня.
З'явившись з першими людськими спільнотами, конфлікти представляли собою повсякденні явища і тривалий час не були об'єктом наукового дослідження, хоча окремі геніальні думки про них є в самих древніх джерелах, що дійшли до нас. З часом змінювались умови життя, видозмінювалися і конфлікти. Іншими ставали їх фізичні, економічні та соціальні наслідки. Не залишалося незмінним і ставлення до них громадської думки. Антична епоха залишила нам детальний опис війн і перші оцінки конфліктів такого роду. У Середні віки і Новий час були зроблені спроби осмислити сутність цього явища. Ціла плеяда мислителів-гуманістів висловлювала свої уявлення про конфлікти, згубності їхньої ролі в розвитку людства, про усунення війн з життя суспільства і встановлення вічного миру.
Перші дійшли до нас дослідження розглянутої проблеми відносяться до 7-6 століть до н.е. Китайські мислителі того часу писали, що джерело розвитку всього існуючого - у взаєминах, властивих матерії позитивних (янь) і негативних (инь) сторін, що знаходяться в постійному протиборстві і призводять до конфронтації їхніх носіїв.
У стародавній Греції виникає філософське вчення про протилежності та їх ролі у виникненні речей. Анаксимандр (близько 640-547 рр. до н. Е.) стверджував, що речі виникають із постійного руху «апейрона» - єдиного матеріального початку, що приводить до виділення з нього протилежностей. Геракліт (кінець 6 - початок 5 ст. До н.е.) зробив спробу розкрити причину руху, представити рух речей і явищ як необхідний, закономірний процес, породжуваний боротьбою протилежностей. «Боротьба всезагальна і все відбувається через боротьбу і за необхідністю»,-писав він.
До цього періоду належать перші узагальнення, що стосуються ролі такого соціального конфлікту, як війна. Геракліт вважав війну батьком і царем усього сущого, а Платон (близько 428-348 рр. до н. Е.) розглядав її як найбільше зло. На його думку, колись існував «золотий вік», коли «люди любили один одного і ставилися один до одного доброзичливо». Тим не менш, в «ідеальній державі" Платона є воїни, готові виступити в похід у будь-який час.
Геракліту суперечив і Геродот (близько 490-425 рр.. До н.е.). Він стверджував, що «ніхто настільки не безрозсудний, щоб віддати перевагу війну світу. Адже під час війни батьки ховають дітей, під час же миру - діти батьків ». Філософ-матеріаліст Епікур (341-270 рр.. До н.е.) також вважав, що негативні наслідки зіткнень змусять колись людей жити в умовах миру.
Мислителі минулого, усвідомлюючи неминучість конфронтацій у суспільному житті, вже тоді намагалися визначити критерії "справедливого" і "несправедливого» насильства. Зокрема, Цицерон (106-43 рр. до н. Е.) висунув тезу про «справедливу і благочестивої війні», яка могла вестися для помсти за заподіяне зло, для вигнання з країни вторгся ворога («Про державу»). Аврелій Августин Гиппонский Блаженний (345-430 рр..) Додав до умов Цицерона "справедливість намірів» ведучого війну. Його міркування про війну і мир, викладені в роботі «Про град Божий», звучать цілком вчасно: «ті, які порушують мир, не ненавидять його як такий, а хочуть лише іншого світу, який відповідав би їхнім бажанням».
У Середні століття Фома Аквінський (1225-1274 рр.). Розвиваючи думки про допустимість воєн у житті суспільства, визначив ще «одна умова справедливої ​​війни: для неї повинна бути авторизована компетенція», тобто санкція з боку державної влади. Хоча в цілому, на його думку, «війна і насильство є завжди гріхом».
Одну з перших спроб систематичного аналізу соціальних конфліктів зробив Флорентійський теоретик і державний діяч Ніколо Макіавеллі (1469-1527 рр.).. Цінність його концепції полягає у відході від панували тоді божественних поглядів на джерела суспільного розвитку. великий теоретик середньовіччя вважав конфлікт універсальним і непереривчастим станом суспільства з огляду на корисливої ​​природи людини, прагнення різних груп постійному і необмеженого збагачення. Н. Макіавеллі одним із джерел конфлікту вважав знати, що зосереджують у своїх руках всю повноту державної влади. Він негативно ставився до дворянства. Тим не менш Макіавеллі бачив у конфліктах не лише руйнівну, але й творчу функцію. Щоб зменшити негативну роль конфлікту, потрібно правильно впливати на нього. Виконувати цю місію покликана держава, вважав мислитель.
Ераза Роттердамський (1469-1536 рр..) Вважав, що «війна солодка для тих, хто її не знає» і вказував на наявність власної логіки розпочатого конфлікту, який розростається, подібно до ланцюгової реакції, втягуючи в орбіту свого впливу всі нові верстви населення і країни .
Гуго Гроцій (1548-1645 рр..) Допускав можливість війни між суверенними державами, у яких обидві сторони переконані у своїй правоті. Його міркування заклали основу для пізнішого поняття нейтралітету.
Цікаві ідеї щодо природи конфліктів, висловлені англійським філософом Френсісом Беконом (1561-1626 рр.).. Він вперше піддав грунтовному теоретичному аналізу систему причин соціальних конфліктів усередині країни.
Томас Гоббс (1599-1679 рр..) Обгрунтував «Левіафані» концепцію «війни проти всіх» як природного стану. Він вважав головною причиною конфлікту прагнення до рівності, яке призводить до виникнення у людей однакових надій, бажання заволодіти тими ж об'єктами, необхідними для самозбереження або одержання задоволення, а це перетворює людей у ​​ворогів, породжує суперництво, недовіру і честолюбство.
У Новий час були популярні ідеї Жан-Жака Руссо (1712-1778 рр.). Про етапність всесвітньо-історичного процесу. Спочатку існує "природний стан", коли люди є вільні і рівні, потім розвиток цивілізації приводить до втрати стану рівності, свободи і щастя і, нарешті, уклавши «суспільний договір», люди знайдуть знову втрачену гармонію суспільних відносин, «вічний мир» і злагода. На думку Ж.-Ж. Руссо, суспільний договір можливий під жорстким контролем народу, тому що війни міністрам потрібні й добру волю вони не виявлять. Тому «справа вже не в умовляння, а в примусі".
Вперше конфлікт як багаторівневе соціальне явище було вивчено в роботі Адама Сміта (1723-1790 рр..) «Дослідження про природу і причини багатства народу». В основі конфлікту лежить поділ суспільства на класи (капіталісти, земельні власники, наймані робітники) і економічне суперництво. Протиборство між класами А. Сміт розглядав як джерело поступального розвитку суспільства, а соціальний конфлікт, отже, як певне благо людства.
Німецький учений Еммануїл Кант (1724-1804 рр..) Вважав, що «... стан миру між людьми, що живуть по сусідству, не є природний стан, останнє, навпаки, є стан війни, тобто якщо й не безперервні ворожі дії, то постійна загроза. Отже, стан світу має бути встановлено ... »Тут проглядається зв'язок з ідеями Ж-Ж. Руссо про «суспільний договір».
На думку іншого німецького філософа Георга Гегеля (1770-1831 рр..), Головна причина конфлікту в соціальній поляризації між «накопиченням багатства», з одного боку, і «прив'язаного до праці класу»,-з іншого. Будучи прихильником сильної державної влади, Гегель виступав проти смут і заворушень всередині країни, розглядають державну єдність. Він вважав, що держава представляє інтереси всього суспільства і зобов'язана регулювати конфлікти.
Проблема боротьби за існування займала центральне місце у вченні англійського біолога Чарльза Дарвіна (1809-0902 рр.).. зміст його теорії біологічної еволюції викладено в книзі «Походження видів шляхом природного відбору, або збереження сприятливих порід у боротьбі за життя», виданої в 1859 р. Головна ідея цієї роботи сформульована у самій назві - розвиток живої природи здійснюється в умовах постійної боротьби за виживання, що і складає природний механізм відбору найбільш пристосованих видів. Надалі погляди Ч. Дарвіна отримали розвиток у деяких соціологічних і психологічних теоріях конфлікту.
Таким чином, з давніх часів до наших днів стикаються між собою дві точки зору на проблему конфлікту.
Перша точка зору перегукується з давньогрецької філософії (Аристотель і Платон): конфлікт - протиборство, зло, відносини між людьми повинні бути безконфліктними. Право і справедливість закладені у всіх людях від природи.
Інша точка зору належить Томасу Гіббсу, який вважає, що суспільство - це «війна всіх проти всіх». Він вважає, що «природа створила людей рівними щодо фізичних і розумових здібностей». Але це рівність людей від природи саме по собі не є благо.
Резюмуючи зіставлення двох традицій у розумінні питання про співвідношення людини і суспільства, ще раз підкреслимо, що аристотелівська позиція підкреслює в людині суспільний початок, його здатність до співпраці з іншими людьми, яка закладена в самій природі людини. Будучи природною людською властивістю, вона не потребує подальшого поясненні. Навпаки, конкретні форми суспільного життя пояснюються за допомогою цього прагнення людей до спільного життя і співпраці.
Протилежна позиція, представлена ​​Гоббсом, виходить з того, що людина є якась самість, індивід, для якого інші люди представляють собою середовище її проживання, ворогів або партнерів, який сам формулює свої ідеї та завдання і прагне до того, щоб використати свої зв'язки і відносини з іншими людьми як засоби для досягнення своїх цілей.
У залежності від спостережуваної позиції спостерігається і різний підхід до розуміння конфліктів. З того факту, що люди здатні до співпраці, зовсім не випливає, що вони не здатні до ворожнечі, ненависті, насильства. Історичний досвід свідчить про зворотне. Найважливіші джерела конфліктів, що встановлюються в роботах Аристотеля і Платона, складаються у майновому нерівності людей і в нерівності одержуваних ними почестей, що призводить до зростання своєкорисливості і марнославства, а також «причиною конфліктів, - пише Аристотель, - бувають також нахабство, страх, зверхність, презирство, надмірне піднесення, з іншого боку, - підступи, зневажливе ставлення, дрібні приниження, відмінність характерів ».
Що стосується розуміння суспільства як «війни проти всіх», то конфлікти тут обумовлені не тим чи іншим суспільним устроєм або характером розподілу благ і почестей в державі, але самою природою людини і головним чином, природним рівністю людей. Раз вони рівні у своїх здібностях, значить, вони рівні й у своїх домаганнях. А оскільки предмети їх домагань не можуть належати всім відразу одночасно, остільки у відносинах між людьми закладено конфлікт. Це не означає, що люди здатні до співпраці. Але це співробітництво вони здійснюють не в силу своїх природних потягів, а в силу примусу, страху перед покаранням за порушення громадського договору, згідно з яким влада в суспільстві передається державі.
У наш час погляд на конфлікти мало змінився. Потрібно тільки відзначити, що ця проблема зараз, хоч і виділена в самостійну науку (конфліктологію), все ж залишається у відомстві соціології, науці про суспільство. Для цього є об'єктивні причини: будучи самостійним і дорослим, чоловік незабаром дізнається, що його інтереси відрізняються від інтересів інших людей. У чомусь він завжди залишається залежним від суспільства. Але в багатьох важливих питаннях він протистоїть іншим людям. Більш того, можна сказати, що його інтереси не збігаються з інтересами інших людей. Вони виявляються досить мінливими і рухливими. Те, що недавно об'єднувало, наприклад, групу однолітків, перестає діяти як об'єднавчої сили і загального інтересу. Між ними виникають відносини суперництва, конкуренції, несумісності позицій. Іншими словами, виникає конфлікт, який повинен бути зрозумілий як цілком нормальне соціальне ставлення.
Таким чином, в сучасній соціології конфлікти визначаються як нормальне явище суспільного життя, виявлення і розвиток конфлікту в цілому - завдання багатьох наук, які не вводять людей в оману за допомогою міфу загальної гармонії інтересів. Суспільство, окремі громадяни будуть домагатися більш ефективних результатів у своїх діях якщо не стануть закривати очі на конфлікти і конфліктні ситуації, а підуть певних правил, спрямованих на регулювання конфліктів і захист від них.

Глава 3. Природа і сутність конфлікту

Це поняття у науковій літературі, втім, як і в публіцистиці, неоднозначно. Існує безліч визначень терміну «конфлікт». Найбільш загальний підхід до визначення конфлікту полягає у визначенні його через протиріччя як більш загальне поняття, і перш за все - через соціальне протиріччя.
Загальновідомо, що розвиток будь-якого суспільства являє собою складний процес, який відбувається на основі зародження, розгортання і дозволу об'єктивних протиріч. Причинами їх можуть бути самі різні проблеми життя: матеріальні ресурси, найважливіші життєві установки, владні повноваження, статусно-рольові відмінності в соціальній структурі, особистісні (емоційно-психологічні) відмінності і т.д. Конфлікти охоплюють усі сфери життєдіяльності людей, всю сукупність соціальних відносин, соціальної взаємодії. Конфлікт, по суті, є одним з видів соціальної взаємодії, суб'єктами і учасниками якого виступають окремі індивіди, великі і малі соціальні групи і організації. Конфліктна взаємодія передбачає протиборство сторін, тобто дії, спрямовані один проти одного.
В основі конфлікту лежать суб'ектіно-об'єктивні протиріччя, але ці два явища (протиріччя і конфлікт) не слід ототожнювати. Протиріччя можуть існувати тривалий період і не переростати в конфлікт. Тому необхідно мати на увазі, що в основі конфлікту лежать лише ті протиріччя, причиною яких є несумісні інтереси, потреби та цінності. Такі протиріччя, як правило, трансформуються у відкриту боротьбу сторін, у реальне протиборство.
Протиборство може бути більш-менш інтенсивним і більш-менш насильницьким. «Ітенсивних,-за словами Р. Дарендрфа, - означає вкладати учасниками енергію, і разом з тим соціальну важливість окремих конфліктів». Форма зіткнень - насильницька чи ненасильницька - залежить від безлічі факторів, у тому числі і від наявності реальних умов і можливостей (механізмів) ненасильницького вирішення конфлікту і цілей, переслідуваних суб'єктами протиборства.
Отже, соціальний конфлікт - це відкрите протиборство, зіткнення двох чи більше суб'єктів учасників соціальної взаємодії, причинами якого є несумісні потреби, інтереси та цінності. Соціальний конфлікт включає в себе також активність індивіда чи груп, які блокують функціонування противника або завдають шкоди іншим людям (групами). Зауважимо, що проблематика конфліктів використовує і такі терміни, як суперечки, дебати, торги, суперництво і контрольовані битви, непряме і пряме насильство. У багатьох дослідників конфлікт асоціюється і з масштабними, історичними змінами.
У вітчизняній літературі найбільш повне визначення соціального конфлікту дав Є.М. Бабосов («Соціологічний словник»): «Конфлікт соціальний - граничний випадок загострення соціальних протиріч, що виражається у зіткненні інтересів різних соціальних спільнот - класів, націй, держав, різних соціальних груп, соціальних інститутів і т.п., обумовленому протилежністю або суттєвим розходженням їх інтересів, цілей, тенденцій розвитку. Конфлікт соціальний складається і дозволяється в конкретній соціальній ситуації у зв'язку з виникненням вимагає дозволу соціальної проблеми. Він має цілком певні причини, своїх соціальних носіїв, володіє певними функціями, тривалістю та ступенем гостроти ».
Правда це визначення схоплює основну суть справи, не відбиваючи всіх рис конфлікту - його психологізму зокрема. Ця особливість простежується у роботі Ю. Запрудского «Соціальний конфлікт», де говориться: «Соціальний конфлікт - це явне або приховане стан протиборства об'єктивно розбіжних інтересів, цілей і тенденцій розвитку соціальних суб'єктів, пряме або непряме зіткнення соціальних сил на грунті протидії існуючому громадському порядку, особлива форма історичного руху до нового соціального єдності ». Сказано, думається, дуже масштабно. Не виявилося місця для побутових, сімейних, трудових - словом, конфліктів більш «низького» рівня. А їх не слід ігнорувати. Наведемо ще одне визначення, що належить Т.В. Новікової. Соціальний конфлікт - це «ситуація, коли сторони (суб'єкти) взаємодії переслідують якісь свої цілі, які суперечать чи взаємно виключають одне одного». Тут, як видно, підкреслять передусім особистісний, психологічний аспект.
При вивченні різних форм суспільного життя дослідники зазвичай застосовують так званий конфликтологический підхід: будь-яке діяння розглядається як результат конфлікту між людьми, простежується механізм його виникнення.
Особливий випадок є ігри, в тому числі спортивні. Деякі з них задумані як конфлікти (наприклад, бокс). Однак, очевидно, що, по суті, мова йде про імітацію конфлікту. Закінчується гра - закінчуються і «конфліктні» взаємини. Неприязнь між гравцями різних команд, що залишається після змагання, - швидше виняток, ніж правило, у спорті вона аж ніяк не заохочується.

Суб'єкти та учасники конфлікту

Поняття «суб'єкт» і «учасник» конфлікту не завжди тотожні. Суб'єкт - це активна сторона, здатна створити конфліктну ситуацію і впливати на хід конфлікту в залежності від своїх інтересів.
Учасник конфлікту може свідомо (або не цілком усвідомлюючи цілі і завдання протистояння) взяти участь у конфлікті, а може випадково або всупереч своїй волі бути втягнутим у конфлікт. У ході розвитку конфлікту статуси учасників і суб'єктів можуть мінятися місцями.
Також необхідно розрізняти прямих і непрямих учасників конфлікту. Останні являють собою певні сили, що переслідують в чужому конфлікті свої інтереси.
Непрямі учасники можуть:
a. провокувати конфлікт і сприяти його розвитку;
b. сприяти зменшенню інтенсивності конфлікту або повного його припинення;
c. підтримувати ту чи іншу сторону або обидві сторони одночасно
Непрямі учасники конфлікту становлять певну частину навколишнього середовища, у якій протікають конфлікти. Тому соціальне середовище може виступати або каталізатором, або стримуючим або нейтральним фактором розвитку конфлікту.
У соціології конфлікту часто використовується поняття «сторона конфлікту», передбачає включення як прямих, так і непрямих учасників конфлікту. Іноді непрямих учасників називають третьою стороною або третім учасником. Суб'єкти та учасники соціального конфлікту можуть мати різні ранги, статуси і володіти певною силою.
Ранг (нім.) - звання, чин, розряд, категорія. У соціальній конфліктології він визначається за принципом вищий - нижчий і передбачає позицію, зайняту одним із суб'єктів конфлікту по відношенню до іншого суб'єкта, протилежної сторони. Можна запропонувати наступний спосіб визначення рангів опонентів (суб'єктів конфлікту):
1. Опонент першого рангу - людина виступає від свого власного імені і переслідує свої власні інтереси.
2. Опонент другого рангу - окремі індивіди, що захищають групові інтереси.
3. Опонент третього рангу - структура, що складається з безпосередньо взаємодіють один з одним груп.
4. Вищий ранг - державні структури, які виступають від імені закону.
У реальному конфлікті кожна із сторін прагне понизити ранг супротивника і підвищити свій власний. Деякі дослідники вважають, що введення в конфліктології поняття рангу опонентів непродуктивно. Таку думку, думається, не цілком обгрунтовано, тому що на рівні підсвідомості, у своїх суб'єктивних оцінках, на рівні громадської думки учасники конфлікту «наділяються» певними рангами, хоча з юридичної точки зору, для цього немає підстав.
Соціальний статус - це загальне положення особистості або соціальної групи в суспільстві, пов'язаної з певною сукупністю прав і обов'язків. Статус може мати значний вплив на положення (позицію) того чи іншого суб'єкта і учасника в реальному конфлікті.
Сила в соціальному конфлікті - це можливість і здатність сторін конфлікту реалізувати свої цілі всупереч протидії опонента (противника). Вона включає всю сукупність засобів і ресурсів, як безпосередньо задіяних у протиборстві, так і потенційних. Поки конфлікт знаходиться в стадії зародження, його потенційні суб'єкти мають лише приблизне уявлення про реальну силу протилежної сторони і про можливу реакцію навколишнього середовища на соціальний конфлікт. Тільки з початком конфлікту і в ході його розвитку інформація про силу сторін стає більш повною.
Навколишнє середовище - один з елементів у структурі соціального конфлікту. Вона складається з фізичної сфери (географічних, кліматичних, екологічних та інших факторів) і соціального середовища (певних соціальних умов, в яких розвивається конфлікт)

Об'єкт конфлікту

Однією з неодмінних елементів конфлікту є об'єкт, тобто конкретна причина, мотивація, рушійна сила конфлікту. Всі об'єкти поділяються на три види:
1. Об'єкти, які не можуть бути розділені на частини, володіти ними спільно з ким-небудь неможливо.
2. Об'єкти, які можуть бути розділені в різних пропорціях між учасниками конфлікту.
3. Об'єкти, якими обидва учасника конфлікту можуть володіти спільно. Це ситуація «уявного конфлікту».
Визначити об'єкт в конкретному конфлікті далеко не просто. Суб'єкти та учасники конфлікту, переслідуючи свої реальні чи уявні цілі, можуть приховувати, маскувати, підміняти шукані мотиви, що спонукали їх до протиборства.
Маніпуляція об'єктом здатна принести значні вигоди одній зі сторін і істотно ускладнити становище інший. Труднощі в знаходженні дійсного об'єкта конфлікту виникають в складних конфліктах, коли одні протиріччя накладаються на інші, або одні причини конфлікту підміняються іншими. Іноді й сам суб'єкт конфлікту не повною мірою усвідомлює реальні мотиви протиборства.
Виявлення основного об'єкта - неодмінна умова успішного вирішення будь-якого конфлікту. В іншому випадку він чи не буде вирішено в принципі (тупикова ситуація), або буде вирішене не в повній мірі і у взаємодії суб'єктів залишаться «тліюче вугілля» для нових зіткнень.

Подання про ситуацію

Кожен з учасників конфлікту становить своє уявлення про ситуацію, що склалася в зоні розбіжностей і охоплює всі пов'язані з нею розбіжності. Ці уявлення, очевидно, не збігаються. Сторони конфлікту бачать справу по-різному - це, власне, і створює грунт для зіткнення. Конфлікт проростає на цьому грунті, коли принаймні один з двох сприйме ситуацію як прояв недружелюбності, агресії або неправильного, неправомірного образу думок іншого учасника конфлікту.
Необхідно зазначити наступне, дуже суттєва обставина. Ніхто не знає, як уявляє собі дану ситуацію інший, поки той не повідомить йому про це. Але для виникнення конфлікту не має значення ні те, чи дійсно ситуація така, якою її бачать, ні те, чи вірно судять залучені до неї люди про образ думок один одного. Тут вступає в дію принцип, сформульований соціологом Томасом («теорія Томаса»): «Якщо ситуація визначається як реальна, вона реальна за своїми наслідками».
Що стосується конфлікту це означає: якщо людина вважає конфліктну ситуацію реальної, то це тягне реальні конфліктні наслідки. Інакше кажучи, якщо хтось вважає, що вступив у конфлікт, то він і справді опиняється в конфлікті. А той, з ким він конфліктує, може навіть не мати на увазі, що знаходиться в конфліктних відносинах.

Мотиви конфлікту

Чому двоє людей уявляють собі одне і те ж по-різному? Для цього повинні бути якісь причини. Таких причин можна назвати багато, але всі вони, в кінцевому підсумку, призводять до того, що у кожної людини складається свій комплекс установок, потреб, інтересів, думок, ідей і т.д., на основі якого він сприймає й оцінює все з чим стикається. На цій основі у нього виникають і відповідні мотиви - прагнення, спонукання до дій, спрямованих на реалізацію її установок, потреб і т.д. Але і в тому і в іншому випадку вони істотно впливають на ставлення людини до важливих для нього речей.
Мотивація визначає процес, який психологи називають формуванням мети. Мета виступає як подумки представлений результат, який індивід хотів би в цій ситуації досягти
Буває, що людина формує реально недосяжні цілі. Тоді у нього виникають всередині особистісні конфлікти. Хресс П. і ПтаАПУ Ж. писали в «Експериментальної психології»: «Людина, поставлений перед необхідністю вибирати один з двох об'єктів, може вибрати один з них і, вже прийнявши рішення, сприймати другий об'єкт, що має значно більш високу цінність (poss-decision conflict). Можливий також конфлікт внаслідок того, що людина любить чи захоплюється двома індивідами, які не зазнають чи ненавидять один одного. Можливі також конфлікти пізнавального характеру, коли людина стикається з інформацією, що суперечить сформованим у нього поглядам, і т.д. »
Можливо і те, що людина формує несумісні цілі. У цьому випадку процес їх формування набуває форми боротьби між конкуруючими мотиваційними тенденціями: одна з них створює у людини позитивне ставлення до об'єкта, прагнення наблизитися до нього, а інша - негативне ставлення до об'єкта, прагнення його уникнути.
Якщо у двох людей їхні уявлення про будь-якої ситуації вступають у протиріччя, і виникають розбіжності з приводу якихось важливих для них питань, то їх мотиви, відповідно, теж розходяться. Тобто в даній ситуації прагнення, бажання цих людей не збігаються, виявляються несумісними.

Дії в умовах конфлікту

Коли у людей є зона розбіжностей, є різні уявлення про ситуацію, яка виникає у зв'язку з існуванням цієї зони, є суперечать один одному, одночасно нездійсненні мотиви і цілі - то, природно, ці люди починають поводитися так, що їхні дії стикаються. Дії кожного боку заважають іншій стороні досягти своєї мети. Тому вони оцінюються останньої як ворожі чи, щонайменше, некоректні. У свою чергу, ця інша сторона робить протидії, які у першої точно також отримують негативну оцінку. У такому зіткненні спрямованих один проти одного дій та протидій, власне кажучи, і полягає реальне перебіг конфлікту. Конфлікт подібний айсбергу: дії утворюють його «надводну», що лежить на поверхні частина, на відміну від «підводної», прихованої від безпосереднього спостереження частини, - зони розбіжностей, уявлень сторін конфлікту ускладнилася ситуації, мотивів і цілей їх поведінки.
Основними видами дій однієї з конфліктуючих сторін, які інша оцінює як конфліктні, ворожі, спрямовані проти неї, є:
· Створення прямих або непрямих перешкод для здійснення планів і намірів іншої сторони;
· Невиконання іншою стороною своїх обов'язків і зобов'язань;
· Захоплення або утримання того, що, на думку даної боку, не повинно знаходиться у володінні іншої сторони;
· Нанесення прямого чи непрямого шкоди майну чи репутації (наприклад, поширення ганебних чуток);
· Принижують людську гідності дії (у тому числі словесні образи або образливі вимоги);
· Загрози та інші примушують дії, змушують людину робити те, що він не хоче і не зобов'язаний робити;
· Фізичне насильство.
При цьому ті, чиї дії сприймаються як конфліктні, можуть самі так не рахувати і навіть підозрювати, що діють проти когось. Їм ці дії можуть здаватися цілком нормальними, або випадковими, або просто необдуманими. Найчастіше при відвертій розмові це стає ясним для іншої сторони, і напруженість у відносинах спадає. Але іноді такті виправдання не розсіюють переконання іншої сторони, що дії були навмисно ворожими, спеціально спрямованими проти неї. І в виправданнях вони бачать лише фальш і хитрість, що ще більше погіршує відносини.
Конфліктна взаємодія, таким чином, є боротьба, в якій дії однієї сторони зустрічають протидії інший.
У конфліктній ситуації дії одного боку робить істотний вплив на іншу сторону. Цей вплив полягає не тільки в тому, що інша сторона зазнає якийсь збитки, а й у тому, що вона, у свою чергу, починає планувати і робити відповідні дії. Поведінка одного учасника конфлікту викликає відповідні зміни в поведінці іншого. Таким чином, конфліктуючі сторони так чи інакше впливають один на одного. У конфлікті впливу з боку супротивника переживаються особливо гостро, бо спрямовані на руйнування наших власних планів, ідей, цілей. Інтенсивність чужого впливу зростає із загостренням конфлікту. В особливо напружених ситуаціях дії, які в звичайних умовах не привертають уваги, переживаються набагато сильніше. Взаємний вплив суперників може приймати різноманітні форми: зараження, навіювання, переконання, наслідування та інші.

Динаміка конфлікту

Щоб зрозуміти динаміку конфлікту потрібно розглянути, по-перше, його енергетику, і, по-друге, процес його розвитку.

Енергетика

Кожен конфлікт існує лише остільки, оскільки люди витрачають енергію на підтримку його існування, віддають йому час, душевні сили, здоров'я, а іноді й все життя. І чим більше вони це роблять, тим вище енергетика конфлікту, його сяють.
Припинити будь-який конфлікт дуже просто: треба лише перестати ним займатися. Але це неможливо, коли в зоні розбіжностей знаходяться життєво важливі для людини цінності. Однак є конфлікти, на які люди витрачали значно більше, явно набагато більше енергії, ніж того заслуговувала суть справи. Такі конфлікти спалахують і палають пристрастями, хоча їх цілком можна було і не починати. Що ж змушує людей роздмухувати полум'я конфлікту замість того, щоб шукати засоби його дозволу?
Слід розрізняти суб'єктивні і об'єктивні чинники, дія яких штовхає людей у ​​конфлікт.
Об'єктивні чинники - це реально існуючі в дійсності обставини. Вони пов'язані, головним чином, з умовами побуту, а також з деякими істотними соціально-психологічними особливостями особистості, реально наявними в даний час і не піддаються зміні за короткий термін.
До умов побуту, що породжує конфлікти, відносяться, наприклад, соціальна нерівність і класові суперечності.
Об'єктивними чинниками, пов'язаними з особливостями особистості, є, наприклад, освіта, рівень кваліфікації, інтелектуальний розвиток, діапазон здібностей і можливостей особистості, її глибинні, стрижневі потреби і установки. Відмінності в цих якостях нерідко ведуть до взаємного нерозуміння і розпаду контактів, а невідповідність цих якостей вимогам справи - одна з найбільш типових причин службових (та й не тільки службових) конфліктів.
Наявність об'єктивних факторів, що викликають зіткнення життєво важливих потреб, інтересів, цілей індивідів, робить конфлікт неминучим. Інша справа, в яких формах він буде протікати.
Якщо обставини об'єктивно такі, що сторони не можуть існувати, не вступаючи в конфлікт один з одним, то мирне взаємодія неможливо. Боротьба тут стає засобом виявлення найсильнішого. Вона може завершитися або повним розривом відносин між сторонами, або корінною зміною їх в ході боротьби, або знищенням однієї зі сторін. Але це не означає, що в таких ситуаціях треба відмовлятися від будь-яких спроб ввести конфлікт у мирне русло, в рамки норм і правил, що забезпечують його більш спокійне перебіг і створюють можливість регулювання його мирними засобами.
Суб'єктивні чинники є стимули до конфліктних дій, зумовлені ілюзорними, що здаються обставинами. Люди перекручено сприймають ситуацію, в якій вони перебувають, і в їхній уяві реальні обставини приймають не властивий їм в дійсності характер або малюються такі обставини, яких у даній ситуації насправді взагалі немає. Але, згідно з «теоремі Томаса», наслідки цього цілком реальні. Ілюзорні уявлення про обставини стимулюють конфліктні дії в не меншій мірі, ніж реальні обставини. Ілюзії стають причинами, генеруючими конфлікт, підтримують і підсилюють його.
Енергетика конфлікту народжується і підживлюється як з реальних, так і з уявний джерел. Ілюзії є у ​​всіх. Коли два суб'єкти мають різні уявлення про одне й те ж, то кожен з них думає, подання іншого ілюзорне. І часто зовсім незрозуміло, чия точка зору більш правильна.
Є кілька типових ілюзій, які змушують людей роздмухувати конфліктні ситуації.
1. Ілюзія «виграшу-програшу». Коли виникає прагнення до двох несумісним, одночасно не здійсненним цілям, то складається враження, що доводиться вибирати тільки одне з двох: або-або. Якщо мова йде про індивідах, які переслідують несумісні цілі, то це означає, що кожна з них або виграє, або програє, і третього тут не дано. Люди починають боротися за перемогу, з'являються надихаючі гасла типу: «Перемога будь-якою ціною». Але фактично в багатьох випадках або навіть, можна сказати, майже завжди є й інші варіанти, крім «виграш-програш». Може бути і «програш-програш», і «виграш-виграш». Ілюзія, що існує тільки альтернатива виграти або програти, веде до загострення конфлікту до такого ступеня, що виграш дістається занадто дорогою ціною або навіть перемога вже не дає виграшу.
2. Ілюзія «самовиправдання». Ми переможені в повзу самих себе. Ми схильні виправдовувати власну поведінку, перебільшувати власні добрі справи або применшувати наші погані сторони, кепські вчинки, а то й зовсім не визнаватися в них. Наші погляди, наш спосіб дії, наші життєві принципи краще, ніж у тих, хто їх не схвалює. Адже з боку наші упередження можуть оцінюватися як помилкові.
3. Ілюзія «поганого людини». Той, хто говорить або діє не так, як би нам хотілося, викликає у нас негативну реакцію. Якщо його поведінка порушує наші інтереси, то до нього виникає неприязнь. Ми вважаємо його поганим людиною - злим, аморальним, тупим і пр.
4. Ілюзія «дзеркального сприйняття». Ця ілюзія як би поєднує в собі дві попередні. У двох сторін, які стикаються з якогось приводу, виникає дивно симетричне, як у дзеркалі, сприйняття одне одного. Чесноти, які кожна приписує собі, дуже схожі. І пороки, які кожна знаходить у супротивника, теж. Дзеркальне подібність спостерігається і в побоюваннях щодо іншого боку, і в аргументах, за допомогою яких кожна сторона виправдовує себе і звинувачує протилежну сторону. «Дзеркальне сприйняття» призводить до того. Що можна назвати «подвійною бухгалтерією»: всі майже люди схильні до більш-менш двоїстої оцінки - одна мірка для себе і для того, що нам вигідно і приємно, інша - для чужих людей, особливо людей, нам неприємних, і для того, що нам не по душі. Коли хтось розносить слух - це плітка, а це ж робимо ми - це повідомлення цікавих новин друзям.

Процес розвитку конфлікту

У процесі свого розвитку конфлікт проходить кілька стадій, які не є обов'язковими. По різному складається і тривалість стадій. Але послідовність їх у будь-якому конфлікті одна і та ж.

Передконфліктна ситуація.

Це зростання напруженості у відносинах між потенційними суб'єктами конфлікту, викликаний певними протиріччями. Це положення справ напередодні конфлікту. Але протиріччя не завжди переростають у конфлікт. Лише ті протиріччя, які усвідомлюються потенційними суб'єктами конфлікту як несумісні, ведуть до загострення соціальної напруженості. Але найчастіше на цій стадії вже існують якісь передумови для конфлікту. Якщо ж напруженість у відносинах не виливається у відкриті конфліктні зіткнення і подібне зіткнення речей зберігається досить довго, то його називають потенційним, або латентним (прихованим) конфліктом.
Передконфліктна ситуацію можна умовно розділити на три фази розвитку, для яких характерні наступні особливості у взаємовідносини сторін:
· Виникнення суперечностей з приводу певного спірного об'єкта; зростання недовіри і соціальної напруженості; пред'явлення односторонніх чи взаємних претензій; зменшення контактів і накопичення образ;
· Прагнення довести правомірність своїх домагань і звинувачення противника в небажанні вирішувати спірні питання «справедливими методами»; замикання на своїх власних стереотипах: появи упередженості і неприязні в емоційній сфері;
· Руйнування структур взаємодії, перехід від взаємних звинувачень до погроз; зростання агресивності; «формування образу ворога» і установка на боротьбу з ним.
Таким чином, конфліктна ситуація поступово трансформується у відкритий конфлікт. Але сама по собі вона може існувати довго і не переростати в конфлікт. Для того, щоб конфлікт став реальним, необхідний інцидент.

Інцидент

Інцидент - формальний привід, випадок для початку безпосереднього зіткнення сторін. Інцидент може статися випадково, а може бути спровокований суб'єктом (суб'єктами) конфлікту, з'явитися результатом природного ходу подій. Буває, що інцидент готує і провокує якась «третя» сила, яка переслідує свої інтереси в передбачуваному «чужому» конфлікті.
Можна виділити чотири типи інциденту за характером виникнення:
1. Об'єктивні цілеспрямовані інциденти.
2. Об'єктивні нецілеспрямовану інциденти.
3. Суб'єктивні цілеспрямовані інциденти (людина йде на конфлікт, щоб вирішити свої проблеми).
4. Суб'єктивні нецілеспрямовану (випадково зіткнулися інтереси двох або кількох сторін) інциденти.
Інцидент знаменує собою перехід конфлікту в нову якість. У ситуації, що склалася можливі три варіанти поведінки конфліктуючих сторін:
· Сторони (сторона) прагнуть залагодити протиріччя і знайти компроміс;
· Одна з сторін робить вигляд, що «нічого не сталося» (відхід від конфлікту);
· Інцидент стає сигналом до початку відкритого протистояння.
Вибір того чи іншого варіанту багато в чому залежить від конкретної установки (цілей, очікування, емоційних орієнтацій) сторін.

Третя стадія розвитку конфлікту

Початок відкритого протиборства сторін є результатом конфліктної поведінки, під яким розуміють дії, спрямовані на протистоїть сторону з метою захоплення, утримання спірного об'єкта чи примусу опонента до відмови від своїх цілей або до їх зміни. Конфликтологи виділяють кілька форм конфліктної поведінки:
· Активно-конфліктну поведінку (виклик);
· Пасивно-конфліктну поведінку (відповідь на виклик);
· Конфліктно-компромісне поведінку;
· Компромісне поведінку.
У залежності від конфліктної установки сторін і форми поведінки сторін, конфлікт набуває логіку розвитку. Розвивається конфлікт має тенденцію створювати додаткові причини поглиблення і розростання. І якщо йому ніщо не заважає, він починає як би живити сам себе, створюючи, породжуючи все нові і нові підстави подальшого розвитку.
Тому кожен конфлікт є певною мірою унікальним. Можна виділити три основні фази у розвитку конфлікту:
· Перехід конфлікту з латентного стану у відкрите протиборство сторін. Боротьба ведеться поки обмеженими ресурсами і носить локальний характер. Відбувається перша проба сил. На цьому ступені ще існують реальні можливості припинити відкриту боротьбу і вирішити конфлікт іншими методами;
· Подальша ескалація протиборства. Для досягнення своїх цілей і блокування дій противника вводяться нові ресурси сторін. Майже всі можливості знайти компроміс упущені. Конфлікт стає все більш некерованим і непередбачуваним;
· Конфлікт досягає свого апогею і приймає форму тотальної війни із застосуванням усіх можливих сил і засобів. На цьому ступені конфліктуючі сторони ніби забувають істинні причини і цілі конфлікту. Головною метою протиборства стає нанесення максимального утрати противнику.
Цю стадію ще називають ескалація конфлікту (від лат. Scala - сходи), тобто тут конфлікт як би «крокує по сходах», реалізуючись в серії окремих актів - дій і протидій конфліктуючих сторін.

Кульмінація

Ця стадія настає тоді, коли ескалація конфлікту призводить одну або обидві сторони до дій, що завдають серйозної шкоди справі, що їх пов'язує (або їх родинних зв'язків, або дружнім відносинам). Кульмінація - це верхня точка ескалації. Вона зазвичай виражається в якомусь вибуховому епізоді або декількох наступних підряд епізодах конфліктної боротьби. При кульмінації конфлікт досягає того напруження, що обом сторонам стає ясно, що продовжувати його більше не слід. Кульмінація безпосередньо підводить боку до усвідомлення необхідності перервати як подальше загострення відносин, так і посилення ворожих дій і шукати вихід з конфлікту на якихось інших шляхах.
Ескалація не обов'язково закінчується кульмінацією. Тут має місце «межа терпимості", при перевищенні якого учасники конфлікту втомлюються від свого протиборства, у них виникає бажання якось залагодити розбіжності.
У затяжному конфлікті момент кульмінації довго не настає. В одних випадках конфлікт при цьому поступово згасає. Але в інших випадках відтяжка кульмінації обходиться дуже дорого: в процесі тривалої ескалації накопичується високий «енергетичний потенціал» негативних емоцій, що не знаходить розрядки у кульмінації, і коли, нарешті, момент кульмінації приходить, викид всієї цієї енергії здатний зробити самі жахливі руйнування. Такого роду кульмінація - це ще один варіант гострого конфлікту.

Вирішення конфлікту

Тривалість та інтенсивність конфлікту залежить від цілей і установок сторін, ресурсів, засобів і методів ведення боротьби, реакції на конфлікт навколишнього середовища, символів перемоги і поразки, наявних (і можливих) способів (механізмів) знаходження консенсусу і т.д.
На певній стадії розвитку конфлікту у протиборчих сторін можуть суттєво змінитися уявлення про можливості своїх і противника. Настає момент переоцінки цінностей, обумовлений новими взаємовідносинами, розстановкою сил, усвідомленням реальної ситуації - неможливості досягти цілей або непомірною ціною успіху. Все це стимулює зміна тактики і стратегії конфліктної поведінки. У цьому випадку конфліктуючі сторони починають шукати шляхи примирення, і напруження боротьби, як правило, йде на спад. З цього моменту фактично розпочинається процес завершення конфлікту, що не виключає нових загострень.
На стадії вирішення конфлікту можливі варіанти розвитку подій:
· Очевидну перевагу одній зі сторін дозволяє їй нав'язати слабшому опоненту свої умови припинення конфлікту;
· Боротьба йде до повної поразки однієї зі сторін;
· Боротьба приймає затяжний, уповільнений характер через нестачу ресурсів;
· Сторони йдуть на взаємні поступки у конфлікті, вичерпавши ресурси і не виявивши явного (потенційного) переможця;
· Конфлікт може бути зупинено під тиском третьої сили.
Соціальний конфлікт буде тривати до тих пір, поки не з'являться реальні умови його припинення, які можуть бути визначені ще до початку протиборства, а можуть бути вироблені і узгоджені в ході розвитку конфлікту.
Існують такі абсолютні конфлікти, в яких боротьба ведеться до повного знищення одного або обох суперників. Чим жорсткіше окреслений предмет спору, чим очевидніше ознаки, що знаменують перемогу і поразку сторін, тим більше шансів для його локалізації.
Способи завершення конфлікту спрямовані в основному на зміну самої конфліктної ситуації, або шляхом впливу на учасників, або шляхом зміни характеристики об'єкта, або іншими способами. Назвемо деякі з цих способів:
· Усунення об'єкта конфлікту;
· Заміна одного об'єкта іншим;
· Усунення одного боку учасників конфлікту;
· Зміна позиції однієї зі сторін;
· Зміна характеристик об'єкта і суб'єкта конфлікту;
· Отримання нових відомостей про об'єкт або створення додаткових умов;
· Недопущення безпосереднього або опосередкованого взаємодії учасників;
· Прихід учасників конфлікту до єдиного рішення, або звернення до арбітражу за умови підпорядкування будь-якому його рішенню.
Тут необхідно ввести ще два поняття: ціна конфлікту і ціна виходу з конфлікту.
Ціна конфлікту для кожної з конфліктуючих сторін складається з суми трьох величин: з витрат енергії, часу і сил на конфліктну діяльність; зі збитку, що наноситься недружніми діями іншої сторони; з втрати, пов'язаної з погіршенням загальної ситуації. Не строгість інтуїтивно виловлюваної ціни конфлікту не заважає тому, щоб порівняти її з іншою інтуїтивно оцінюваної величиною - ціною виходу з конфлікту.
Ціна виходу з конфлікту - це різниця між втратами, з якими пов'язаний цей вихід з конфлікту, і придбаннями, які дає цей вихід.
Якщо придбання більше, ніж втрати, то вигода від припинення конфлікту очевидна. Однак придбання зазвичай видаються неясними і гіпотетичними, що значно знижує їх оцінку, тоді як втрати чітко зримі і тому оцінюються високо. Ось чому не дивно, що набагато частіше зустрічається інший варіант: втрати представляються більше придбань. У цьому випадку доцільно зіставити ціну конфлікту і ціну виходу з конфлікту. Якщо ціна конфлікту менше, тобто вихід з конфлікту дається дуже дорогою ціною, то спроби продовжити конфліктну боротьбу ще мають сенс.
Таким чином, порівняння ціни конфлікту і ціни виходу з нього дозволяє раціонально вирішити питання: чи варто продовжувати конфлікт, враховуючи подальше зростання його ціни, або ж припинити його.

Переговори

Завершальний етап стадії вирішення конфлікту передбачає переговори. Зазвичай однією з умов початку переговорного процесу є тимчасове перемир'я. Але можливі варіанти, коли на стадії попередніх домовленостей сторони не тільки не припиняють ворогувати, але йдуть на загострення конфлікту, прагнучи зміцнити свої позиції на переговорах.
Переговори припускають взаємний пошук компромісу конфліктуючих сторін і включають різноманітні процедури:
· Визнання наявності конфлікту;
· Затвердження процедури, правил і норм;
· Виявлення основних спірних питань;
· Дослідження можливих варіантів вирішення проблеми;
· Пошук угоди з кожного спірного питання і врегулювання конфлікту в цілому;
· Виконання всіх прийнятих взаємних зобов'язань.
В основу переговорного процесу може бути покладено метод компромісу, заснований на взаємні поступки сторін, або метод консенсусу, орієнтований на спільне вирішення існуючих проблем.
Методи ведення переговорів і їх результат залежить не тільки від відносин між протиборчими сторонами, але і від внутрішнього становища кожної зі сторін, відносини з союзниками та інші внеконфліктние фактори.

Послеконфликтная стадія

Завершення безпосереднього протиборства сторін не завжди означає, що конфлікт повністю завершено. Ступінь задоволеності або незадоволеності сторін ув'язненими мирними домовленостями буде залежати від наступних положень:
· Наскільки вдалося в ході конфлікту і наступних переговорів досягти переслідуваної мети;
· Якими методами і способами велася боротьба;
· Наскільки великі втрати сторін;
· Наскільки велика ступінь ущемлення почуття власної гідності тієї чи іншої сторони;
· Чи вдалося в результаті світу зняти емоційну напругу сторін;
· Які методи були покладені в основу переговорного процесу;
· Наскільки вдалося збалансувати інтереси сторін;
· Нав'язаний чи компроміс однієї із сторін або третьою силою, або був результатом взаємного пошуку вирішення конфлікту;
· Яка реакція навколишнього соціального середовища на підсумки конфлікту.
Послеконфликтная стадія знаменує нову об'єктивну реальність: нову розстановку сил, нові відносини опонентів один до одного і до навколишнього соціальному середовищі; нове бачення існуючих проблем і нову оцінку своїх сил і можливостей.

Глава IV. Функції соціального конфлікту

Конфлікт виконує як позитивні, так і негативні соціальні функції. Існують об'єктивні суб'єктивні оцінки наслідків конфлікту. Позитивне або негативне вплив конфлікту багато в чому зумовлено соціальною системою. У вільно структуровані групах, де конфлікт вважається нормою і існують різні механізми його врегулювання, конфлікт, як правило, сприяє великий життєздатності, динамізму і сприйнятливості до прогресу. У тоталітарно організованої соціальної групи конфлікт не визнається в принципі, а єдиним механізмом її розв'язання є придушення силою. Пригнічений конфлікт стає дісфункцмональним, провідним людей до дезінтеграції, загострення старих та виникнення нових протиріч. Невирішені суперечності накопичуються, а якщо виявляється у формі конфлікту, то ведуть до серйозних соціальних потрясінь.
Розглянемо деякі позитивні функції конфлікту, характерні для відкритих соціальних структур:
· Конфлікт розкриває дозволяє суперечності і тим самим сприяє суспільному розвитку. Своєчасно виявлений і дозволений конфлікт може запобігти більш серйозні конфлікти, які ведуть до тяжких наслідків;
· У відкритій групі конфлікт виконує функції стабілізації і інтеграції внутрішньогрупових і міжгрупових відносин, знижує соціальну напругу;
· Конфлікт багаторазово збільшує інтенсивність зв'язків і відносин, стимулює соціальні процеси, надає суспільству динамічність, заохочує творчість та інновації, сприяє суспільному прогресу;
· У стані конфлікту люди більш чітко усвідомлюють як свої, так і протистояли їм інтереси, повніше виявляють існування об'єктивних проблем і протиріч суспільного розвитку;
· Конфлікти сприяють отриманню інформації про навколишньому соціальному середовищі, співвідношенні силового потенціалу конкуруючих формувань;
· Зовнішній конфлікт сприяє внутрішньогрупової інтеграції та ідентифікації, зміцнює єдність групи, мобілізує внутрішні ресурси, він також допомагає знаходити друзів і союзників, виявляти ворогів і недоброзичливців;
· Внутрішні конфлікти виконують такі функції:
a. створення і підтримка балансу сил;
b. соціальний контроль за дотриманням загальноприйнятих норм, правил, цінностей;
c. створення нових соціальних норм та інститутів, оновлення існуючих;
d. адаптація і соціалізація індивідів і груп
e. группообразование, встановлення і підтримання нормативних і фізичних меж груп;
f. встановлення і підтримання щодо стабільної структури внутрішньогрупових і міжгрупових відносин;
g. встановлення неформальній ієрархії групи та суспільстві, в тому числі виявлення неформальних лідерів;
· Конфлікт з'ясовує позиції, інтереси та цілі його учасників і тим самим сприяє збалансованому вирішенню виникаючих проблем. У відкритій соціальній системі конфлікт виконує роль «запобіжного клапана», своєчасно вишукуючи виникаючі протиріччя, та зберігаючи соціальну структуру в цілому.
Конфлікт несе в собі негативні функції, коли:
· Веде до безладу і нестабільності;
· Суспільство не в змозі забезпечити мир і порядок;
· Боротьба ведеться насильницькими методами;
· Наслідком конфлікту є великі матеріальні і моральні втрати;
· Виникає загроза життю і здоров'я людей.
До негативних можна віднести більшість емоційних конфліктів і, зокрема, конфлікти, що виникають внаслідок соціально-психологічної несумісності людей. Негативними вважаються конфлікти, що утруднюють прийняття негативних рішень. Негативні наслідки може мати і тривалий позитивний конфлікт.
Серед позитивних функцій конфлікту по відношенню до основних учасників можна виділити наступні:
· Конфлікт повністю або частково усуває протиріччя, що у силу недосконалості багатьох чинників; він висвічує вузькі місця, невирішені питання. При завершенні конфліктів більш ніж в 5% випадків вдається повністю, в основному, або частково розв'язати протиріччя, що лежать у їх основі;
· Конфлікт дозволяє більш глибоко оцінити індивідуально-психологічні особливості людей, які беруть участь у ньому. Конфлікт тестує ціннісні орієнтації людини, відносну силу його мотивів, спрямованих на діяльність, на себе або на взаємини, виявляє психологічну стійкість до стресових факторів важкою-ситуації. Він сприяє глибшому пізнанню один одного, розкриття не тільки непривабливих рис характеру, але і цінного в людині;
· Конфлікт дозволяє послабити психологічне напруження, що є реакцією учасників на конфліктну ситуацію. Конфліктна взаємодія, особливо супроводжуване бурхливими емоційними реакціями, крім можливих негативних наслідків, знімає у людини емоційну напруженість, призводить до подальшого зниження інтенсивності негативних емоцій;
· Конфлікт служить джерелом розвитку особистості, міжособистісних відносин. За умови конструктивного вирішення конфлікт дозволяє людині піднятися на нову висоту, розширити способи і сферу взаємодії з оточуючими. Особистість набуває соціальний досвід вирішення важких ситуацій;
· Конфлікт може поліпшити якість індивідуальної діяльності;
· При відстоюванні справедливих цілей в конфлікті опонент підвищує свій авторитет в оточуючих;
· Міжособистісні конфлікти, будучи відображенням процесу соціалізації, служать одним із засобів самоствердження особистості, формування її активної позиції у взаємодії з оточуючими і можуть бути визначені як конфлікти становлення, самоствердження, соціалізації.
Крім конструктивних функцій, конфлікт, як правило, має і деструктивні наслідки (ми говорили про це вище, зараз же уточнюємо негативні функції міжособистісних конфліктів):
· Більшість конфліктів надає виражений негативний вплив на психічний стан його учасників;
· Неблагополучно розвиваються конфлікти можуть супроводжуватися психологічним і фізичним насильством, а, значить, травмуванням опонентів;
· Конфлікт як важка ситуація завжди супроводжується стресом. При частих і емоційно напружених конфліктах різко зростає ймовірність серцево-судинних захворювань, а також хронічних порушень функціонування шлунково-кишкового тракту;
· Конфлікти - це деструкція системи міжособистісних відносин, які склалися між суб'єктами взаємодії до його початку. З'являється неприязнь до іншої сторони, ворожість, ненависть порушують сформовані до конфлікту взаємні зв'язки. Іноді в результаті конфлікту взаємовідносини учасників взагалі припиняються;
· Конфлікт формує негативний образ іншого - «образ ворога», який сприяє формуванню негативної установки по відношенню до опонента. Це виражається в упередженому ставленні до нього і готовності діяти на шкоду йому;
· Конфлікти можуть негативно відбиватися на ефективності індивідуальної діяльності опонентів. Учасники конфлікту звертають менше уваги на якість роботи, навчання. Але і після конфлікту опоненти не завжди можуть працювати з такою ж продуктивністю, як і до конфлікту;
· Конфлікт закріплює в соціальному досвіді особистості насильницькі способи вирішення проблем. Перемігши одного разу за допомогою насильства, людина відтворює цей досвід в інших аналогічних ситуаціях соціальної взаємодії;
· Конфлікти часто негативно впливають на розвиток особистості. Вони можуть сприяти формуванню у людини невір'я в торжество справедливості, переконаності, що інший завжди правий і т.д.
Таким чином, вплив конфлікту на його учасників і соціальне оточення має двоїстий суперечливий характер. Це пов'язано з тим, що відсутні чіткі критерії відмінності конструктивних і деструктивних конфліктів, важко дати узагальнену оцінку результатів конфлікту. Крім того, ступінь конструктивності конфлікту може змінюватися у міру його розвитку. Також необхідно враховувати, для кого з учасників він конструктивний, а для кого деструктивний.

Глава V. Типологія конфліктів

У практиці вітчизняної та зарубіжної конфліктології існує декілька класифікацій конфліктів. Розглянемо основні.
Конфлікти класифікуються відповідно до ступеня нормативної регуляції: на одному кінці - інституалізовані (типу дуелі), на іншому - абсолютні конфлікти (боротьба до повного знищення опонента). Між цими крайніми точками знаходяться конфлікти різного ступеня інституалізації.
Соціальний конфлікт - поняття збірне, що охоплює безліч форм прояву групових зіткнень. Такі конфлікти різняться масштабом, типом, складом учасників причинами та наслідками. При цьому за формою прояву ці конфлікти можна розділити на два види:
· Антагоністичні (непримиренні);
· Агоністичними (прімірімие).
Для другого виду характерні конфронтація, суперництво, конкуренція.
Конфронтація - це найчастіше пасивне протистояння соціальних груп з протиборчими політичними, екологічними, соціальними інтересами. Як правило, конфронтація не приймає форму відкритого зіткнення, але припускає надання тиску, наявність розбіжностей. Конфронтація може перерости в суперництво.
Суперництво - це боротьба за визнання досягнень і здібностей окремої людини або будь-якої спільноти. Мета суперництва - придбання кращих соціальних позицій, досягнення престижних цілей. Суперництво, у свою чергу може перерости в конкуренцію.
Конкуренція - це особливий тип конфлікту, мета якого - отримання вигоди, прибутку або доступу до дефіцитних благ.
Антагоністичні (непримиренні) конфлікти діляться на смуту. Заколот, бунт, революцію, тобто, конфлікти, що мають гострі форми.
Смута - це неясно виражене невдоволення існуючим станом. Спочатку з'являється роздратування, воно переходить в обурення, а потім - в обурення. Неясні цілі оформляються в більш-менш чітко виражені вимоги, хоча і не завжди зрозуміло, чого хочуть організатори смути, тобто воля їх чітко не виражена. Смута може перерости в бунт або заколот, потім - у повстання.
Бунт і заколот - це цілеспрямоване вираз особистої чи колективної активності в агресивних формах.
Повстання - цілеспрямоване вираз особистої чи колективної агресії з високим ступенем організації колективного протесту. Вищою формою конфлікту може стати революція.
Революція - це крайня форма незгоди політичний спосіб повалення існуючого ладу, що означає якісні зміни існуючого соціально-економічного порядку. Як правило, революція передбачає насильницьке військовий спосіб дії і залучення у свою орбіту широких мас.
Соціологи описують конфлікт також за допомогою змінних, таких, як розбіжність і домінування.
Розбіжностей - основна змінна, яка вказує стан та орієнтацію поглядів, інтересів і цілей учасників, виражених у вимогах чи деклараціях про наміри. Розбіжностей формує противоборствующее поведінка, що описується процесуальної моделлю конфлікту. Моделі (програми) поведінки можуть бути трьох типів:
· Досягнення мети за рахунок іншого учасника конфлікту;
· Часткова або повна поступка своїх позицій іншому учаснику конфлікту;
· Взаємне, рівне задоволення інтересів обох сторін.
Домінування передбачає соціальну ієрархію в людських співтовариствах, боротьбу за пріоритетні позиції. Це система людських дій, заснована на прагнення застосувати силу.
Якщо за критерій взяти об'єкт конфлікту, то можна виділити наступні види конфліктів.
1. Економічні. В їх основі лежить зіткнення економічних інтересів, коли потреби одного боку задовольняються за рахунок потреб інший. Чим глибше ці суперечності, тим важче їх вирішити. Саме економічні причини найчастіше лежать в основі глобальних криз між суспільством і владою.
2. Соціально-політичні. В їх основі лежать суперечності, що стосуються політики держави в сфері владних і соціальних відносин, партій та політичних об'єднань. Вони тісно пов'язані з міждержавними і міжнародними зіткненнями.
3. Ідеологічні. В їх основі знаходяться суперечності в поглядах, установках людей на самі різні проблеми життя суспільства, держави. Вони можуть виникати як на рівні макросфери, так і в самих малих об'єднаннях на рівні особистості.
4. Соціально-психологічні. Вони можуть проявитися як між особистостями, так і між соціальними групами. В їх основі лежать порушення в області взаємин. Причиною може бути психологічна несумісність, невмотивоване неприйняття людини людиною, боротьба за лідерство, престиж, вплив і т.д.
5. Соціально-побутові. Вони пов'язані з різними уявленнями груп та окремих осіб і життя, побут і т.д. Головний із них - дисгармонія сімейних відносин. Його причини: побутові негаразди, морально-побутова розбещеність, а також серйозні ідейні розбіжності.
Якщо за критерій взяти тривалість і ступінь напруги, то конфлікти можна розділити на наступні типи:
1. Бурхливі і швидкоплинні. Відрізняються великою емоційністю, крайніми проявами негативного ставлення конфліктуючих сторін. Вони можуть закінчуватися важкими наслідками і мати трагічні наслідки: в основі їх лежить психологічний стан людей.
2. Гострі і тривалі. Виникають переважно в тих випадках, коли протиріччя досить глибокі, стійкі, непримиренні або важкопримиренними. Конфліктуючі сторони контролюють свої реакції і вчинки. Прогноз рішення - переважно невизначений.
3. Слабко виражені і уповільнені. Характерні для протиріч, що носять негострий характер, або для сутичок, де активна лише одна сторона, друга не прагне чітко виявити свою позицію або уникає конфронтації.
4. Слабко виражені і швидкоплинучими. Про сприятливий прогноз можна говорити лише в тому випадку, якщо такий конфлікт має місце в певному епізоді. Якщо за ним слід нова ланцюг подібних конфліктів, то прогноз може бути не тільки складним, але і несприятливим.
Якщо за критерій взяти рівень організації суспільного життя, то конфлікти можуть бути:
1. Глобальні (світова мета);
2. Регіональні (Афганістан);
3. Міждержавні (Вірменія - Азербайджан);
4. Міжнаціональні (Осетино-Інгушська, 1991 р.);
5. Міжкласові або між різними верствами суспільства (Кузбас: вчителі, шахтарі і чиновництво);
6. Міжгрупові (команда Президента і Верховна Рада в 1993 р.);
7. Міжпартійні (КПРФ - ЛДПР);
8. Міжособистісні політичні (передвиборна боротьба кандидатів у владні структури).
Якщо за критерій взяти кількість задіяних сторін, тобто коло учасників, то конфлікти бувають:
· Двосторонні;
· Тристоронні;
· Багатосторонні.
Якщо за критерій взяти ступінь силового тиску, то конфлікти можуть бути:
· Неозброєні (митні війни);
· Збройні, що представляють собою різномасштабні фактичне ведення військових дій.
Якщо за критерій взяти ступінь протиріч, то конфлікти бувають:
· Агресивні;
· Компромісні.
Можуть бути конфлікти:
· По основних питань;
· Не з основних питань.
Зрозуміло, не можна всі конфлікти звести в єдину універсальну схему. Є конфлікти типу «сутичок», де дозвіл може бути тільки у випадку перемоги однієї зі сторін, і «дебати», де можливий компроміс. Крім того, зустрічаються й інші погляди на типологію конфліктів. Американський соціолог М. Ройч, наприклад, виділяє наступні види конфліктів (з урахуванням мотивації конфлікту і суб'єктивних сприйнять ситуації):
1. Помилковий конфлікт - суб'єкт сприймає ситуацію як конфліктну, хоча реальних причин для цього немає. Не має об'єктивних підстав, виникає в результаті помилкових уявлень чи непорозумінь.
2. Потенційний конфлікт - існують реальні підстави для виникнення конфлікту, але поки одна із сторін або обидві в силу тих чи інших причин (наприклад, через нестачу інформації) ще не усвідомили ситуацію як конфліктну. Він може відбутися в силу об'єктивних причин, але до певного часу не актуалізується.
3. Істинний конфлікт - реальне зіткнення між сторонами. Це зіткнення інтересів існує об'єктивно, усвідомлюється учасниками і не залежить від легко змінного фактора. У свою чергу. Істинний конфлікт можна розділити на наступні підвиди:
а) конструктивний - що виник на основі реально існуючих між суб'єктами протиріч;
б) випадковий або умовний - що виник через непорозуміння чи випадковим збігом обставин, що не усвідомлюється його учасниками; він припиняється в разі усвідомлення реально наявних альтернатив;
в) зміщений - що виник на хибному підставі, коли справжня причина прихована. Тут сприйнята причина конфлікту лише опосередковано пов'язана з об'єктивними причинами, що лежать в його основі, коли слідство видається за причину;
г) невірно приписаний конфлікт - це конфлікт, в якому справжній винуватець, суб'єкт конфлікту, перебуває за «лаштунками» протиборства, а в конфлікті задіяні учасники, які не мають до нього відношення. Це робиться або навмисно, або свідомо, з метою спровокувати зіткнення в групі супротивника.
Якщо за основу конфлікту береться психічний стан сторін і відповідне цьому станом поведінку людей в конфліктних ситуаціях, то конфлікти діляться на:
· Раціональні;
· Емоційні.
У залежності від цілей конфлікту та його наслідків, конфлікти поділяються на:
· Позитивні;
· Негативні;
· Конструктивні;
· Деструктивні.
Соціальний психолог В.І. Курбатов (Ростов-на-Дону) пропонує інші підходи до класифікації конфліктів:
· Зовнішній - конфронтація між суб'єктами;
· Внутрішній - конфронтація мотивів, намірів, цілей суб'єкта;
· Конфлікт вибору - складне становище вибору однієї з двох рівних цілей;
· Конфлікт вибору найменшого зла - складне становище вибору між варіантами, кожен з яких в рівній мірі небажаний;
· Груповий - між групами людей;
· Комунікативний - результат мовного протистояння, що є наслідком бар'єрів розуміння встановлення першого враження;
· Мотиваційний - між потребами і намірами;
· Відкритий - боротьба з метою нанесення шкоди супротивнику;
· Прихований - неявне протистояння, напружені взаємини;
· Конфлікт потреб - різновид мотиваційного, пов'язаного з тим, що людина хоче досягти суперечливі цілі;
· Конфлікт потреби та соціальної норми - між спонукальними особистими мотивами і заборонними загальними імперативами;
· Статусний - конфронтація, обумовлена ​​статусом, становищем і роллю учасників;
· Цільовий - конфронтація з приводу досягнення певної мети;
· І т.д.

Основні види соціальних конфліктів.

З проблем класифікації соціальних конфліктів серед дослідників немає єдиної точки зору. Здається, можна приєднатися в В.І. Сперанському, який пропонує визначати основні види конфліктів в залежності від того, що береться за основу класифікації.
Якщо за основу беруться особливості сторін, то можна виділити:
· Міжособистісні;
· Між особистістю і групою;
· Внутрішньогрупові;
· Між малими та великими соціальними спільнотами;
· Міжетнічні;
· Міждержавні.
У залежності від мотивації конфлікту виділяють три блоки соціальних конфліктів:
1. конфлікти, що виникають у зв'язку з розподіл владних повноважень і позицій;
2. конфлікти з приводу матеріальних ресурсів;
3. конфлікти з приводу цінностей найважливіших, життєвих установок.
Таким чином, класифікація конфліктів - метод пізнання, що полягає в об'єднанні їх у групи на основі якого-небудь ознаки. Базисна типологія конфліктів дозволяє визначити в ньому найбільш загальні структурні одиниці.
У принципі, в основі класифікації може лежати будь-яка ознака конфлікту. Якщо за основу береться характеристика, притаманна всім конфліктів, то класифікація називається загальною. В іншому випадку вона буде приватною.
Базисна класифікація конфліктів
Конфлікти
Конфлікти за участю людини
Зооконфлікти
Соціальні
Усередині особистісні
міжособистісні (між особистістю і групою)
між малими соціальними групами;
між середніми соціальними групами;
між великими соціальними групами
між хочу і не хочу;
між можу і не можу;
між хочу і не можу
між треба і не треба
між хочу і потрібно;
між потрібно і не можу
інтропсіхіческіе
Між двома тваринами;
Між твариною і групою;
Між групами тварин
Між окремими державного
вами
Між коаліціями держави

Глава VI. Копінг - стратегії поведінки

Конфликтологи виділяють три шкали, що містять твердження, що відображають основи подолання конфліктних ситуаціях в трьох площинах копінг-стратегії поведінки:
· В поведінковій сфері (8 варіантів поведінкових стратегій);
· У когнітивній сфері (10 варіантів когнітивних стратегій);
· В емоційній сфері (8 варіантів емоційних стратегій).
Види копінг-стратегій поведінки розподіляються за трьома основними групами з урахуванням ступеня їх адаптивних можливостей:
· Адаптивні;
· Відносно адаптивні;
· Неадаптівние.
До адаптивним варіантів копінг-стратегії поведінки в поведінковій сфері належать співробітництво, звернення і альтруїзм. Ці прояви відображають таку поведінку особистості, при якому вона набирає найближчому соціальному оточенні або сама пропонує її людям для подолання труднощів.
У когнітивній сфері адаптивними варіантами є проблемний аналіз, установка власної цінності, свідомість самовладання. Це форми поведінки, спрямовані на аналіз труднощів, що виникли і можливих шляхів виходу з них, підвищення самооцінки і самоконтролю, більш глибоке усвідомлення власної цінності як особистості, наявність віри у власні ресурси в подоланні важких ситуацій.
В емоційній сфері варіантами є протест, оптимізм, що відображають емоційний стан з активним обуренням і протестом по відношенню до труднощів і впевненістю в наявності виходу в будь-якій, навіть найскладнішій ситуації.
До неадаптівним варіантами копінг-стратегій поведінки відносяться:
· У поведінкової середовищі - активне уникнення, відступ, які припускають поведінка, яка обумовлює уникнення думок про неприємності, пасивність, самота, ізоляцію, прагнення піти від активних інтерперсональних контактів, відмова від вирішення проблеми;
· У когнітивній сфері це смирення, розгубленість, дисиміляція, ігнорування - пасивні форми поведінки відмовою від подолання труднощів через невір'я у власні сили та інтелектуальні ресурси, з умисною недооцінкою неприємностей;
· В емоційній сфері це придушення емоцій, покірність, самозвинувачення, агресивність - варіанти поведінки, які характеризуються пригніченим станом безнадійності, покірності, переживання злості та покладання провини на себе і інших.
До щодо адаптивним варіантів копінг-стратегії поведінки, конструктивність яких залежить від значимості і вираженості ситуації подолання, відносяться:
· В поведінковій сфері - компенсація, відволікання, конструктивність - форми поведінки, які характеризуються прагненням до тимчасового відмови від рішення проблем за допомогою алкоголю, лікарських засобів, занурення в улюблену справу, подорожі, за допомогою виконання своїх заповітних бажань;
· У когнітивній сфері - відносність, додача сенсу, релігійність - форми поведінки, спрямовані на оцінку труднощів у порівнянні з іншими, надання особливого сенсу їх подоланні, на віру в Бога і стійкість у вірі при зіткненні зі складними проблемами;
· В емоційній сфері - емоційне розвантаження, пасивна кооперація - поведінка, яка спрямована на зняття напруги, пов'язаного з проблемами, емоційного реагування, або на передачу відповідальності за розв'язання труднощів іншим особам.
Нижче пропонується текст опитувальника (модифікованої інструкції) для виявлення у досліджуваних їх копінг-стратегій поведінки. Це ті варіанти копінг-стратегій індивідуальної поведінки, за допомогою яких досліджувані дозволяють труднощі, виходять з конфліктних ситуацій і захищаються в цих ситуаціях.
Модифікована інструкція копінг-стратегій поведінки.
I. У поведінковій сфері.
П-1. Відволікання.
«Я занурююся в улюблену справу, намагаюся забути про свої проблеми».
П-2. Альтруїзм.
«Я намагаюся допомогти людям, і в турботах про них забуваю свої прикрощі».
П-3. Активне уникнення.
«Намагаюся не думати, всіляко уникаю думати про свої неприємності».
П-4. Компенсація.
«Намагаюся відволіктися і розслабитися (за допомогою алкоголю, заспокійливих засобів, смачної їжі, теле-, відео-, аудеотехнікі і т.п.).
П-5. Конструктивна активність.
«Щоб пережити труднощі, я беруся за здійснення своєї давньої мрії».
П-6. Відступ.
«Я ізолююсь, намагаюся залишитися наодинці з собою».
П-7. Співробітництво.
«Я використовую співробітництво зі значимими для мене людьми з метою подолання труднощів»
П-8. Звернення.
«Я зазвичай шукаю людей, здатних допомогти мені радою».
II. У когнітивній сфері.
К-1. Ігнорування.
«Я кажу собі: в даний момент є щось важливіше, ніж ці труднощі»
К-2. Смирення.
«Я кажу собі: це доля, з цим потрібно змиритися».
К-3. Диссимуляция.
«Це несуттєві труднощі, не все так погано, в основному все добре».
К-4. Збереження апломбу.
«Я не втрачаю самовладання і контролю над собою у важкі хвилини і намагаюся нікому не показувати свого істинного стану».
К-5. Проблемний аналіз.
«Я намагаюся проаналізувати, все зважити і пояснити собі, що ж сталося».
К-6. Відносність.
«Я кажу собі: у порівнянні з проблемами інших людей мої - це дрібниця».
К-7. Релігійність.
«Якщо щось статися, то так завгодно Богові».
К-8. Розгубленість.
«Я не знаю, що робити, і мені часом здається, що мені не виплутатися з цих труднощів».
К-9. Придання сенсу.
«Я надаю своїм труднощам особливої ​​сенс, долаючи їх, я вдосконалюю себе».
К-10. Встановлення власної ціни.
«У даний час я повністю не можу впоратися з цими труднощами, але з часом зможу справитися з ними не більш складними, як це відбувалося раніше».
III. В емоційній сфері.
Е-1. Протест.
«Я завжди глибоко обурений несправедливістю долі до мене і протестую».
Е-2. Емоційне розвантаження.
«Я бере відчай, я ридаю і плачу».
Е-3. Придушення емоцій.
«Я стримую емоції і ховаю в собі».
Е-4. Оптимізм.
«Я завжди впевнений, що вихід з важкої ситуації є завжди, і шукаю його».
Е-5. Пасивна кооперація.
«Я довіряю подолання труднощів іншим людям, яких готові допомогти мені».
Е-6. Покірність.
«Я впадаю в стан безнадійності».
Е-7. Самозвинувачення.
«Я вважаю себе винним в що відбувається і тому отримую по заслугах».
Е-8. Агресивність.
«Я бере сказ, стаю агресивним, тому що не в змозі вирішити проблему».
Таким чином, підводячи підсумок сказаному про копінг-стратегії поведінки в конфліктній ситуації, хотілося б відзначити, по-перше, зв'язок копінг-стратегій зі стилями поведінки особистості в зовнішньому конфлікті, по-друге, копінг-стратегії поведінки є основою психологічних захистів у конфліктній ситуації , по-третє, корінг-стратегії багато в чому залежать від основних психологічних типів особистості.
Слід також відзначити, сто методика застосування копінг-стратегій допомагає досліджувати психологічні та соціальні особливості особистості в конфліктних ситуаціях, особливості, які важливі при вирішенні, при знаходженні виходу з конфліктної ситуації. Ця методика дозволяє вирішити багато психологічних проблем студентів, дозволяє розібратися в собі і допомагає змінити свою поведінку, свої дії і свої мотивації у багатьох важких ситуаціях.
Дані методики можуть стати в нагоді не тільки самим досліджуваним, а й викладачам, які працюють зі студентами, для більш вільного встановлення контакту з учнями, для попередження спірних ситуацій, що часто виникають у парадигмі викладач-студент, а також для того, щоб ці спірні ситуації не переросли в конфлікт.
Методика дозволяє і самим студентам поміркувати над відносинами один з одним і, як наслідок цього, встановлювати більш глибокі дружні зв'язки, покращує сам процес комунікації.

Глава VII. Стилі поведінки в зовнішньому конфлікті

Американський психолог Р. Томас розробив систему класифікації стилів поведінки індивіда в розгортається зовнішньому конфлікті. У цю систему включені п'ять основних стилів: уникнення, пристосування, компроміс, співробітництво і суперництво. З перерахованих стилів тільки один - співробітництво - є активним і ефективним в сенсі визначення результату конфліктної ситуації. Найбільш конфліктним вважається другий активний стиль - суперництво; уникнення і пристосування характеризуються пасивною формою поведінки. Компроміс займає як би проміжне положення, поєднуючи в собі і активну і пасивну форми реагування. Далі наведено характеристику основних систем поведінки людей у ​​конфліктних ситуаціях.
Співробітництво - стиль, спрямований на розв'язання суперечностей, що лежать в основі конфлікту. Характеризується тим, що суб'єкт конфлікту орієнтований на вирішення завдання, а не на соціальні відносини і може в зв'язку з цим жертвувати своїми цінностями заради досягнення спільних цілей. Людина з таким провідним стилем вирішення конфліктних ситуацій здатний піти на ризик зниження своєї самооцінки в гострій життєвої ситуації. Як правило, цей стиль присутній у неформальних лідерів, здатних регулювати і контролювати поведінку не тільки інших людей, але й своє власне, що можливо завдяки тому, що в системі мотивацій домінуючу позицію займає мотив досягнення мети з хорошим розвитком соціального вольового контролю.
Суперництво - стиль поведінки, більшою мірою властивий активним і агресивним представникам чоловічої статі з мотивацією активно-оборонної поведінки та / або самоствердження як домінуючих мотивацій. Суперництво викликає часто максимальний опір у партнерів по спілкуванню, так як протиріччя дозволяється в односторонньому порядку. Це найбільш небезпечний стиль, який може перевести зовнішній конфлікт у пряму конфронтацію і зіткнення із застосуванням сили. Індивід, що демонструє цей стиль, як правило, стурбований ставленням до себе з боку оточуючих і прагне у всіх ситуаціях виглядати переможцем. Можна допустити, що при цьому стилі поведінки проявляється адекватне завищення самооцінки, збереження якої вдається за допомогою використання певних форм психологічного захисту.
Компроміс - стиль поведінки обережних, раціонально мислячих людей, орієнтованих на збереження стабільних соціальних відносин на шкоду загальній меті та завданням. Люди з цим стилем прагнуть примирити суперечливі інтереси різних партнерів зі своїми власними. Протиріччя, що викликало конфлікт, природно, не дозволяється, а маскується і тимчасово заганяється всередину за допомогою часткових поступок і жертв з боку кожного учасника конфлікту. Тактика цього стилю - поступове зближення інтересів і зведення їх до спільного балансу сил і потреб, що можливо тільки у випадку, якщо решта учасників готові йти на поступки. Найменш активний в конфліктній ситуації спосіб поведінки, коли один з партнерів демонструє стиль суперництва. Компроміс вимагає від людини ясного розуміння ситуації і здатності відслідковувати розвиток подій, що вимагає добре розвиненого інтелекту і адекватної високої самооцінки.
Пристосування - стиль, орієнтований на збереження соціальних відносин, домінує у представників жіночої статі, що займають підпорядковану соціальну позицію на тлі неадекватною, заниженої самооцінки. Суб'єкт з цим стилем поведінки усвідомлює наявність зовнішнього конфлікту і намагається до нього пристосуватися за допомогою різних тактик, в тому числі за участю якоїсь психологічної захисту. Протиріччя, що викликало конфлікт, як би знімається з допомогою поступок з боку індивіда зі стилем пристосування. Якщо зовнішній конфлікт розвивається без тимчасового дефіциту, то цей стиль може бути цілком ефективним. Однак занадто часте використання цього стилю, незалежно від змісту ситуації, позбавляє його носія ініціативи і здатності до активної соціальної дії, що рано чи пізно призводить до зростання напруженості внутрішніх конфліктів і всім що випливають з цього наслідків.
Уникнення - орієнтований на збереження статусу свого «я», тому найбільш повне соціально пасивний, що зводиться зазвичай до невизнання наявності зовнішнього конфлікту. Тактика суб'єкта таким стилем поведінки зводиться до зменшення або значимості подій, що викликали конфлікт. Існує ще один спосіб поведінки індивідів з цим домінуючим стилем, який зводитися до здатності вислизнути, піти з конфліктної ситуації. Природно, що цей стиль не здатний вирішити протиріччя, що лежить в основі конфлікту, так як особистість не визнає взагалі ці протиріччя як реально існуючі. Цей стиль властивий людям зі зниженою самооцінкою і недостатньо розвиненим соціальним інтелектом. Так само, як і інші, стиль уникнення породжує посилення внутрішніх конфліктів.
Конфликтологи помічають, що добре адаптований до соціального середовища людина зазвичай користується більшою частиною розглянутих стилів поведінки в залежності від конкретного змісту зовнішнього конфлікту. У професійному середовищі найбільш ефективними є співробітництво і суперництво., В сімейних відносинах одним з найбільш вдалих способів вирішення складних життєвий ситуацій може бути компроміс, який використовується в поєднанні із співпрацею.
Прояв різних стилів проявляється характерологічними особливостями. Наприклад, рівнем екстраверсії. У яскраво виражених екстравертів домінуючим стилем в конфлікті найчастіше є суперництво, а потім співпрацю. Для інтровертів найбільш легким стилем є уникнення і пристосування.
Отже, стиль дозволу, поведінки в зовнішньому конфлікті пов'язаний з індивідуально-психологічними особливостями людини, життєвим досвідом і конфліктним змістом ситуації, яка призвела до конфлікту. Основний компонент останньої, безумовно - це стиль поведінки партнера по взаємодії.

Глава VIII. Психологічний захист особистості

У щоденному житті людини часто зустрічаються ситуації, коли наявна потреба з яких-небудь причин не може бути задоволена, тобто відсутня можливість задоволення. У таких випадках поведінка регулюється за допомогою механізмів психологічного захисту. Психологічний захист визначається як нормальний механізм, спрямований на попередження розладів поведінки. Такого роду психічна діяльність реалізується у формі специфічних прийомів переробки інформації, які дозволяють зберегти достатній рівень самоповаги в умовах емоційного конфлікту. Механізм психологічного захисту пов'язані з реорганізацією системи внутрішніх цінностей особистості, зміною її ієрархії, спрямованим на зниження рівня суб'єктивної значимості відповідного переживання з тим, щоб звести до мінімуму психологічні травмуючі моменти. Функції психологічного захисту за своєю природою суперечливі: з одного боку вони сприяють адаптації людини до свого внутрішнього світу, але при цьому, з іншого - можуть погіршити пристосованість до зовнішньої соціальному середовищі.
У психології давно відомий ефект так званого незавершеного дії. Він полягає в тому, що всяке перешкода веде до переривання дії до тих пір, поки перешкода не буде подолано або людина не відмовиться від його подолання. У роботах багатьох дослідників показано, що незакінчені дії формують тенденцію до їх завершення, при цьому, якщо пряме завершення неможливо, людина починає робити заміщають дії. Можна допустити, що механізм психологічного захисту - це і є деякі спеціалізовані форми заміщуючих дії.
Захисні механізми починають свою дію, коли досягнення мети нормальним способом неможливо. До механізмів психологічного захисту відносять заперечення, витіснення, проекцію, ідентифікацію, раціоналізацію, заміщення, відчуження. Зупинимося на характеристиці кожного з названих механізмів.
Заперечення зводиться до того, що інформація, яка турбує і може привести до конфлікту, не сприймається. Мається на увазі, конфлікт, що виникає при появі мотивів, що суперечать основним установкам особистості, або інформації, яка загрожує самозбереження, престижу, самооцінці. Цей спосіб захисту характеризується помітним спотворенням сприйняття діяльності. Заперечення формується ще в дитячому віці і найчастіше не дозволяє людині адекватно оцінювати що відбувається навколо, що в свою чергу викликає утруднення в поведінці.
Витіснення - найбільш універсальний спосіб позбавлення внутрішнього конфлікту шляхом активного виключення з свідомості неприйнятного мотиву або неприємної інформації. Ущемлене самолюбство, зачеплена гордість і образа можуть породжувати декларування хибних мотивів своїх вчинків, щоб приховати справжні не тільки від інших, але і від себе. Справжні, але неприємні мотиви витісняються з тим, щоб їх замістили інші, прийнятні, з точки зору соціального оточення і тому не викликають сорому і розкаяння совісті. Помилковий мотив у цьому випадку може бути небезпечний тим, що дозволяє прикрити суспільно прийнятною аргументацією особисті егоїстичні вимоги і устремління. Цікаво, що швидше за все витісняється і забувається людиною не тільки погане, що йому зробили люди, а те погане, що він заподіяв собі або іншим. Невдячність пов'язана з витісненням, всі різновиди заздрості і незліченні компоненти комплексів власної неповноцінності витісняються з величезною силою. Важливо, що людина не робить вигляд, а дійсно забуває небажану, травматичну його інформацію, вона повністю витісняється з її свідомості.
Проекція - несвідомий перенесення на іншу особу, приписування власних почуттів, бажань і потягів, в яких людина хоче собі зізнатися, розуміючи їх соціальну неприйнятність. Наприклад, коли людина по відношенню до кого-то виявив агресію, у нього нерідко виникає тенденція знизити привабливі якості потерпілого.
Ідентифікація - несвідомий перенесення на себе почуттів і якостей, властивих іншій людині і недоступних, але бажаних для себе. У студентів - це механізм засвоєння норм соціальної поведінки та етичних цінностей. У широкому сенсі ідентифікація - це неусвідомлюване проходження образам, ідеалам, що дозволяє подолати власну слабкість і відчуття неповноцінності.
Раціоналізація - псевдоразумное пояснення людиною своїх бажань, вчинків, насправді викликаних причинами, визнання яких загрожувало б втратою самоповаги. Зокрема, раціоналізація пов'язана зі спробою знизити цінність недоступного. Так, переживаючи конфліктну ситуацію, людина захищає себе від її руйнівної дії тим, що переоцінює значущість травмуючого чинника в бік її зниження: не отримавши пристрасно бажаного, переконує себе, що «не боляче то й хотілося». Раціоналізація використовується людиною в тих випадках, коли він, лякаючись усвідомити ситуацію, намагається приховати від себе той факт, що його дії спонукають мотивами, що перебувають у конфлікті з його власними моральними стандартами.
Заміщення - перенесення дії, направленої на недоступний об'єкт на дії з доступним об'єктом. Заміщення розряджає напругу, створене недоступною потребою, але не призводить до бажаної мети. Коли не вдається виконати дію, необхідне для досягнення поставленої перед мети, він іноді робить перше-ліпше безглузде рух, дає якусь розрядку внутрішнього напруження. Замісна діяльність може відрізнятися від вихідної перекладом активності в інший план, наприклад, з практичного здійснення у світ фантізіі.
Ізоляція чи відчуження - відокремлення всередині свідомості травмуючих людини факторів при цьому неприємні емоції блокуються свідомістю, так що зв'язок між якоюсь подією і його емоційним забарвленням в ньому не відбивається. Цей вид захисту нагадує синдром відчуження, для якого характерне відчуття втрати емоційного зв'язку з іншими людьми, раніше значимими подіями або власними переживаннями, хоча їх реальність і усвідомлюється.
У цілому хотілося б сказати, що вплив психологічного захисту може сприяти збереженню внутрішнього комфорту особистості, навіть у разі порушення його соціальних норм і заборон, оскільки знижуючи дієвість соціального контролю, вона створює грунт для самовладання і самовиправдання. Якщо людина, ставлячись до себе в цілому позитивно, допускає у свідомості уявлення про своє недосконалість, вади, які в конкретних діях, то він стає на шлях їх подолання. Він може змінити свої вчинки, а нові вчинки перетворять його свідомість і тим самим його подальше життя. Якщо ж інформація про невідповідність бажаного поведінки, підтримує самоповагу, і реальних вчинків у свідомість не допускається, то сигнали конфлікту включають механізми психологічного захисту і конфлікт не долається, тобто людина не може стати на шлях самовдосконалення.
Далі, у наступному розділі, ми докладніше розглянемо особливості психологічних захистів і їх більш широку класифікацію.

Психологічні захисту

Вперше згадка про психологічну захисту як особливому механізмі, послаблює напругу интрапсихического (внутрішнього) конфлікту між несвідомими імпульсами інтеріорізованих вимог зовнішнього середовища, було зроблено З. Фрейдом в роботах кінця XIX століття. З тих пір вивчення психологічного захисту (его - захисні процеси) стало одним з основних теоретичних питань психоаналізу, розробка якого внесла великий внесок у розвиток науки, визнаній зараз не тільки психологами, а й педагогами.
Послідовниками З. Фрейда - А. Фрейд, М. Левіним, Т. Шебутані - описані умови включення психологічного захисту, її цілі та функції. У вітчизняній психології ця тема тривалий час була практично закрита в основному з ідеологічних міркувань, проте ряд дослідників в СРСР, а потім у Росії вивчали психологічні процеси, близькі по суті і его-захисних механізмів. Найвідомішим з них був Ф. Бассін, що присвятив багато років свого життя дослідженню перцептивної установки. В даний час у вітчизняній психології з'являються роботи з питань впливу психологічного захисту на процеси соціальної адаптації та розвитку особистості на формування тих чи інших варіантів девіантної поведінки та нервово-психологічних розладів.
Концепція психологічного захисту у вигляді класичного психоаналітичного підходу була представлена ​​А. Фрейд у книзі «Его та механізми захисту» (1936 р.). Згідно з розробленою З. Фрейдом структурі особистості, психологічні захисту розглядаються як несвідомі, придбані в процесі розвитку особистості способи досягнення «Я» - компромісу між протидіючими силами «Воно» або «Над-я», а також зовнішньою дійсністю. Механізми психологічного захисту спрямовані на зменшення тривоги, викликаної интрапсихическим конфліктом, і являють собою специфічні несвідомі процеси, за допомогою яких «я» намагається зберегти інтегративність і адаптивність особистості. Ця концепція в рамках психоаналізу піддалася певних змін. Відповідно до поглядів сучасного психоаналітика Бренкера, психологічний захист є певним аспектом мислення, що відображає взаємозв'язку між «Я» і «Воно». Залежно від особливостей конфліктної ситуації (різне розміщення її на осі задоволення - незадоволення) «Я» може застосовувати захисні механізми як захист при тиску потягів і їх задоволенні. У захисних цілях «Я» використовує будь-яку установку, сприйняття, відволікання уваги, зсув на побудители іншої поведінки і взагалі «все, що є під рукою».
В основі сучасних уявлень про механізми психологічного захисту домінують пізнавальні теорії Гжеголовской. Ці механізми визначаються як захисні переоцінки (ре-інтерпретації), що характеризуються зміною значення факторів емоційної загрози, власних рис та цінностей. В основі захисної діяльності, метою якої є зниження тривоги, вирішення конфліктної ситуації, зняття психічного дискомфорту або підвищення самооцінки, лежить захист «Я» за допомогою спотворення процесу відбору та перетворення інформації. Завдяки цьому зберігається відповідність між наявними у людини уявленнями про навколишній світ, себе і надходить.
У вітчизняній психології та психотерапії поняття психологічного захисту розглядається як найважливіша форма реагування свідомості індивіда на конфліктну ситуацію (на це вказує Ф. Бассін та інші психологи). При цьому мається на увазі перш за все захисна перебудова, яка відбувається в системах взаємопов'язаних психологічних установок і відносин, в суб'єктивній ієрархії цінностей, яка спрямована на редукцію патогенного емоційної напруги, сприяючи хоча і тимчасового, але певного відновлювальний ефект і запобігає подальший розвиток конфліктної ситуації, а також розвиток психологічних та фізіологічних порушень. В особистісно-орієнтованої (реконструктивної) психології та соціології (і психотерапії Карвасарского, Исуриной, Татликова) психологічний захист розуміється як система адаптивних реакцій особистості, спрямована на захисне зміна значущості дезадаптивних компонентів відносин - когнітивних, емоційних, поведінкових - з метою послаблення їх психотравмирующего на «Я» - концепцію індивіда. Такі негативні властивості, як тривога, страх, гнів, сором тощо, а також будь-який емоційний стрес, викликають в особистості адаптивні процеси переоцінки значення ситуації, відносин, уявлень про себе з метою ослаблення психічного дискомфорту і скорочення відповідного рівня самооцінки. Цей процес відбувається, як правило, у межах неусвідомлюваної діяльності психіки з допомогою цілого ряду механізмів психологічного захисту, один з яких діють на рівні сприйняття (наприклад, витіснення), інші - на рівні трансформації (спотворення) інформації (наприклад, раціоналізація). Стійкість, часте використання, ригідність, тісний зв'язок з дезадаптивною стереотипами мислення, переживань і поведінки, включення в систему сил протидії цілям вирішення конфлікту роблять такі захисні механізми патологічними. Спільною рисою їх є відмова особи від діяльності, призначеної для продуктивного розв'язання конфліктної ситуації або проблеми, що викликають негативні, болісні для індивіда переживання.
Знання концепції захистів і розмаїтості захисних механізмів, які у людському бутті, є вирішальним для розуміння психоаналітичної діагностики характеру. Основними діагностичними категоріями, використовуваними психотерапевтами-аналітиками для визначення типів особистості, безсумнівно, мають відношення до стійких процесів індивідуального специфічного захисту або групи захистів. Інакше кажучи, діагностична категоризація - це свого роду скоропис для позначення властивого людині захисного механізму.
Термін «захист», який використовується в психоаналітичної теорії, у багатьох відношеннях невдалий (на думку деяких конфліктологів). Те, що ми у зрілих, дорослих людей називаємо захистами, не що інше, як глобальні, закономірні, здорові, адаптивні способи переживання світу. Першим, як ми вже згадували вище, хто спостерігав деякі з цих процесів і дав їм назву, був З. Фрейд.
Вибір ним терміна «захист» відображає два аспекти його мислення. По-перше, Фрейд захоплювався військовими метафорами. Прагнучи зробити психоаналіз прийнятним для скептично настроєної публіки, він часто в педагогічних цілях використовував аналогії, порівнюючи психологічні дії з армійськими тактичними маневрами, з компромісами при вирішенні різних військових завдань, з битвами, що мають неоднозначні наслідки. По-друге, коли Фрейд уперше зіткнувся з найбільш драматичними і запам'ятовуються прикладами того, що ми тепер називаємо захистами (перш за все, з витісненням і конверсією), він побачив ці процеси діють у їх захисної функції. Спочатку його приваблювали люди з емоційними порушеннями, з переважанням істеричних рис, люди, які намагалися таким чином уникнути повторення попереднього досвіду, яке, як вони побоювалися, могло принести їм нестерпну біль. За спостереженнями Фрейда, вони досягають цього за рахунок великих збитків для загального функціонування. У кінцевому рахунку для них було б краще пережити переповнюють їх емоції, яких вони так побоюються, і тим самим вивільнити свою енергію (згідно з однією з психологічних теорій) для розвитку власного життя. Таким чином, найбільш ранній контекст, в якому говорилося про захисти, був той, де завданням дослідника-конфліктологів ставало зменшення їх інтенсивності.
У даному контексті цінність ослаблення або зламу неадаптівних захистів особистості самоочевидна. На жаль, ідея (подана З. Фрейдом), що захист малоадаптівна за своєю природою поширилася серед громадськості до такої міри, що це слово набуло незаслужено негативний відтінок. Назвати когось защищающимся, означало піддати критиці. Аналітики і самі використовують це слово в повсякденній промові таким чином, але при обговоренні захисних механізмів на науковому, теоретичному рівні вони необов'язково вважають, що при дії захисту відбувається щось патологічне.
Фактично аналітично орієнтовані конфликтологи іноді розглядають певні проблеми - передусім соціальні і соціопсіхіческіе - як свідчення недостатності захистів.

Функції психологічного захисту

Феномени, які називають захистами, мають безліч корисних функцій. Вони з'являються як здорова, творча адаптація і продовжують діяти протягом всього життя. У тих випадках, коли їх дія спрямована на захист власного «Я» від будь-якої загрози, на уникнення конфліктної ситуації, їх можна розглядати як «захисту», і ця назва цілком виправдано. Особистість, чия поведінка маніфестує захисний характер, несвідомо прагне виконати одні або обидві з таких завдань:
· Уникнути або оволодіти якимось потужним загрозливим почуттям-тривогою, іноді найсильнішим горем чи іншими дезорганизующими емоційними переживаннями;
· Збереження самоповаги.
Его-психологи виділяють функцію захистів як засіб подолання тривоги. Теоретики об'єктних відносин, які роблять акцент на уподобання та сепарації, запровадили уявлення про те, що захисту діють і проти горя. Селф-психологи приділили увагу ролі захистів в психологічних умовах, службовців підтриманням сильного, несуперечливого, позитивного почуття власного «Я».
Психоаналітичні мислителі вважають, що кожна людина віддає перевагу певні захисту, які стають невід'ємною частиною його індивідуального стилю боротьби з труднощами. Це найкраще автоматичне використання певного захисту або набору захистів є результатом складної взаємодії щонайменше чотирьох факторів:
· Вродженого темпераменту;
· Природи стресів, пережитих у ранньому дитинстві;
· Захистів, зразками для яких (а іноді і свідомими вчителями) були батьки або інші значущі фігури;
· Засвоєних досвідченим шляхом наслідків використання окремих захистів (мовою теорії - ефект підкріплення).
Мовою психодинамики несвідомий вибір індивідом улюблених способів подолання труднощів «сверхдетермінірован», що відображає кардинальний аналітичний принцип «множинної функції».
Столітній досвід роботи з цим найважливішим психічним феноменом, зв'язав свідомі і несвідомі процеси мотивації та мислення, дозволяє дати йому чітке визначення та провести класифікацію підзахисних механізмів. Одним з перших було визначення А. Фрейд, за яким (визначенням) «захисні механізми - це діяльність« Я », що починається, коли« Я »знаходиться в положенні надмірної атаки з боку спонукань і афектів, які становлять для« Я »небезпека». Відповідно до розробок цієї дослідниці, его-захисні механізми являють собою перцептивні, інтелектуальні і рухові автоматизми, що виникають внаслідок ранніх межперсональная конфліктів.
Аналіз уявлень перших робіт з психологічної захисту дозволяє зробити два важливих висновки.
· Психологічний захист - це неусвідомлений досвід колишніх емоційно заряджених відносин;
· Це досвід, змістом якого є емоційно-рухові автоматизми.
Автоматичні реакції - рухові, інтелектуальні навички - виявляються і розкриваються в поведінці тільки в тому випадку, коли «Я-концепція» (рефлексивної частини особистості) загрожує небезпека тиску з боку несвідомих процесів, з якими особистість може не впоратися. Отже, А. Фрейд пов'язує функціонування психологічного захисту з внутрішньою системою конфліктів між усвідомлюваними, волею регульованими процесами соціальних відносин і взаємодій, і несвідомими (несвідомими) мотиваційно-афективні актами.
Можна припустити, що психологічний захист виступає в ролі особливого елемента саморегулювальної системи, дії якої погано усвідомлюються, чия функція полягає в ослабленні інтрапсіхіческіх (внутрішніх) конфліктів, що, у свою чергу, знижує тривогу і дозволяє суб'єкту зберегти свій соціальний образ, що відповідає вимогам соціального середовища . Це робить бівіднимі конкретні завдання психологічного захисту, яка, в кінцевому рахунку, має на меті сприяння адаптації (в соціумі), пристосуванню і підгонці кожної людини, з його особливостями, слабкостями і здібностями, до вимог ближнього більш далекого соціального оточення. Іншими словами, психологічний захист служить завданню цивілізації первісного за своїм інстинктам індивіда.
Психологічний захист вивчається в американській психології та психологами країн Європи, при цьому в літературі практично не описані методи і способи зменшення емоційної напруженості, якими користуються сучасні представники соціальних спільнот Сходу. Поняття «психологічний захист» може бути застосовано в основному лише до поведінки людей західної культури, яка має ряд особливостей функціонування соціальних структур, у тому числі засобів масової інформації. Засоби масової інформації, як провідник і регулятор суспільної свідомості, уніфікують інтереси, звички і смаки людей, інтенсивно формують стереотипи соціальної поведінки. Ці процеси зустрічають опір з боку не повністю адаптованих особистостей, що породжує внутрішні конфлікти і, як наслідок цього, - використання психологічного захисту.
Починаючи з раннього дитинства, всі без винятку добре адаптовані суб'єкти проходять через педагогічний процес соціалізації, який по суті зводяться до формування набору прийнятих у суспільстві соціальних ролей. Ті, хто невдало пройшов стадії соціалізації, пізніше демонструють різні варіанти дезадаптації і тією чи іншою мірою піддаються соціальному отвержению. З точки зору психології захисної поведінки, соціальна адаптація виникає завдяки нормальному функціонуванню психологічного захисту, а будь-які форми дезадаптації пов'язані з ненормативною дією системи его-захисних механізмів.
Таким чином, основна позитивна функція психологічного захисту проявляється в нормалізації соціальних відносин і взаємодій, що, у свою чергу, дозволяє суспільству зберігає традиції. У будь-якій ситуації, що загрожує встановленим соціальним зв'язкам, що задовольняє особистість, включається психологічна захист, для того щоб особистість змогла добре або задовільно зіграти свої «вивчені» ролі і зберегти соціальні відносини.
Очевидно, що в деяких випадках соціальні ролі важко здійснимі, коли вони суперечать внутрішнім, глибинним, погано усвідомленими інстинктивним імпульсам і бажанням, що робить людину природним і самобутнім. Це протиріччя також послаблюється за допомогою психологічного захисту. Отже, психологічний захист має ще один клас функцій, що реалізуються на интрапсихической особистісному рівні. На думку фахівців, що займаються проблемами внутрішніх конфліктів і способами їх вирішення, психологічний захист, вступаючи в дію, функціонує неусвідомлено для суб'єкта, але результати цього процесу цілком їм усвідомлюються, тому що ефективно діючий захист послаблює емоційну напругу, що виникає в результаті зіткнення мотивацій та супроводжуючих їх емоцій.
У разі зовнішнього конфлікту его-захисний механізм знижує інтенсивність фрустіруемой домінуючої мотивації і в цьому випадку допомагає зберегти самооцінку постійному типовому особистості рівні. Ці безумовно позитивні для збереження душевної рівноваги особистості ефекти дії психологічних захистів мають ще одну властивість: механізми захисту функціонують таким чином, що примирення людини з реальністю відбувається за рахунок постійного викривлення сприймається та оцінюваної інформації.
Найбільш повно ця сторона активності системи психологічного захисту відбивається в структурній теорії «захисту за» Р. Плутчика, згідно з якою психологічний захист виступає як послідовне спотворення когнітивної та емоційної складових образу реальної конфліктної ситуації з метою зменшення емоційної напруженості, що загрожує індивіду в разі повного та адекватного відображення реальності. Таким чином, душевний спокій і соціальна адаптація досягаються шляхом блокування або переструктурування образу реальності і способу суб'єкта.

Класифікація его-захисних механізмів

У цій главі будуть розглянуті основні захисту, так, як сьогодні розуміються більшістю практикуючих аналітиків. Хоча і не існує доказів того, що захисту з'являються одна за одною в певній строгій послідовності у міру розвитку дитини, серед більшості психодинамически орієнтованих конфліктологів досягнуто згоди у тому, що деякі захисту є більш «примітивний» процес, ніж інші. Як правило, до захисту, що розглядаються як первинні, незрілі, примітивні, або «захисту нижчого порядку» стають тим, що мають справу з кордоном між власним «Я» і зовнішнім світом. Захисту, зараховувані до вторинним, більш зрілим, більш розвиненим або до захисту «вищого порядку», працюють із внутрішніми границями - між «Его», «Супер-Его» і «Ід» або між спостерігає і переживає частинами «Его».
Зараз хотілося б звернути увагу на класифікацію психологічних захистів і дати їм коротку характеристику.
З. Фрейд у своїх роботах почав вивчення захисних процесів з описом придушення, яке досить довгий час багато в чому співпадало із загальним поняттям психологічного захисту. Вивчення дії захисного механізму показало, що способів зниження внутрішньої напруженості досить багато, принаймні більше трьох. Проте дискусії про чисельність цих окремих і самостійно існуючих механізмів управління конфліктами поведінкою ведуться і по цей день. У цих дослідженнях використовуються різні принципи виділення окремих психологічних захистів і їх класифікації:
· Клінічний - з опорою на провідну симптоматику тих чи інших нервово-психічних розладів;
· Онтогенетичних - за термінами формування окремих захистів;
· Еволюційно-емоційний - за принципом контролю за окремими засадничими емоціями, що мають еволюційно-пристосувальний характер.
Перший підхід має патопсихологічні значення і широко застосовується в психіатрії і в психотерапії.
Другий ділить всі захисні процеси, кількість яких коливається від 4 до 23, на дві великі групи.
1. примітивні - які в соціальній еволюції сформувалися першими і по психологічному закону виявляються першими в психічному та соціальному розвитку особистості;
2. зовні психологічні захисту - ті, які, на думку авторитетного дослідника онтогенезу психологічного захисту Ф. Крамер, повинні змінити примітивні захисту. З її точки зранеія, норма соціального розвитку та поведінки людини безпосередньо залежить від своєчасного включення вищих захистів, покликаних витіснити з репертуару способів володіння конфліктними ситуаціями примітивні захисту. Примітивна захист, як показують її результати, визначається в значній мірі психофізіологічними особливостями дитячої психіки.
Перед тим, як привести якісний опис форма психологічного захисту, слід зробити одне істотне уточнення. З уявлень А. Фрейд про захисти як певних автоматизму можна зробити висновок, що его-захисні процеси «використовують» деякі властивості вже функціонуючих нервово-психічних процесів і функцій, які за рамками стресу і конфлікту виконують інші завдання і мають інші функції.
Слід зазначити, що, кажучи про конфлікт, ми весь час маємо на увазі ті сигнали тривоги, які надходять у нашу свідомість в конфліктній ситуації. Основна ж психодинамічна функція тривоги - допомагати людині уникати усвідомленого виявлення в себе неприйнятних інстинктивних імпульсів і заохочувати задоволення цих імпульсів належними способами у відповідний час. Захисні механізми его допомагають здійсненню цих функцій, а також охороняють людину від захльостує його тривоги. Фрейд визначав захисні механізми его як свідому стратегію, яку використовує індивід для захисту від відкритого висловлювання імпульсів «Ід» та зустрічного тиску з боку «Супер-его». Фрейд вважав, що «его» реагує на загрозу прориву імпульсів «Ід» двома шляхами:
· Блокуванням висловлювання імпульсів у свідомому поведінці;
· Спотворенням їх до такої міри, щоб явна їх інтенсивність помітно знизилася або відхилилася вбік.
Усі захисні механізми мають двома загальними характеристиками:
· Вони діють на несвідомому рівні і тому є засобами обману;
· Вони спотворюють, заперечують або фальсифікують сприйняття реальності, щоб зробити тривогу менш загрозливою для індивідуума.
Слід також зауважити, що люди рідко використовують який-небудь один механізм захисту - зазвичай вони застосовують різні захисні механізми для вирішення конфлікту або ослаблення тривоги. Отже, розглянемо основні захисні стратегії.
Примітивні захисту діють загальним, недиференційованим чином у всьому сенсорному просторі індивіда, сплавляючи між собою когнітивні, афективні і поведінкові параметри, в той час, як більш розвинені захисту здійснюють певні трансформації чогось одного - думок, почуттів, відчуттів, поведінки або деякої їх комбінації . Концептуальне поділ більш архаїчних і більш високоорганізованих захистів кілька довільно, оскільки деякі теоретично більш зрілі захисту можуть діяти автоматично і недоступні модифікації вторинними розумовими процесами.
Щоб бути класифікованої як примітивна, захист повинен виявляти наявність у собі двох якостей, пов'язаних з довербальной стадією розвитку. Вона повинна мати:
· Недостатню зв'язок з принципом реальності;
· Недостатній облік відокремленості і константності об'єктів, що знаходяться поза власним «Я».
Слід зазначити, що в цьому теоретичному підході передбачається: деякі захисні процеси мають як примітивну, так і найбільш зрілу форму.
Психоаналітична точка зору передбачає, що примітивні захисту присутні в кожному з нас, незалежно від того, маємо ми чи ні скільки-небудь помітну патологію. Довербальний процеси, а також процеси, що передують принципу реальності і постійності об'єктів, є тією основою, де формується психіка.
Проблеми виникають лише в тих випадках, коли існує брак у більш зрілих психологічних навичках, або у разі захисту наполегливо використовуються для виключення можливих інших. Всі ми заперечуємо, всі ми розщеплює і всі ми маємо прагнення до всемогутність. Однак більшість з нас доповнюють ці реакції більш витонченими способами переробки тривоги і асиміляції складною, беспокоящей реальності. Прикордонна або психотическая особистісна структура обумовлена ​​відсутністю зрілих захистів, а не наявністю примітивних.
Примітивні захисту набагато важче описати, що більш зрілі. Їх довербального, дологічну, всеосяжність, образність і логічний характер роблять їх вкрай не зручними для опису. Нижченаведений огляд присвячений захисту, які зазвичай розглядають як примітивні.

Примітивні психологічні захисту

Примітивна ізоляція

Психологічний відхід у інший стан свідомості (майже автоматична реакція). Студенти використовують ізоляцію для видалення від соціальних і міжособистісних ситуацій і заміщають напруга, що походить від взаємодій з іншими, стимуляцією, що виходить від фантазій їх внутрішнього світу.
Людини, звично ізолю та виключає інші шляхи реагування на тривогу, аналітики описують як шизоїдного.
Очевидний недолік захисту ізоляцій полягає в тому, що вона включає людину з активної участі у вирішенні міжособистісних проблем. Люди, що мають справу з шизоидной особистістю, часто не знають, як отримати від неї яку-небудь емоційну реакцію. Особи, постійно переховуються у власному внутрішньому світі, відчувають терпіння тих, хто їх любить, чинячи опір спілкуванню на емоційному рівні.
Головне достоїнство ізоляції як захисного механізму полягає в тому, що, дозволяючи психологічне втеча від реальності, вона майже не вимагає її спотворення. Людина, що покладається на ізоляцію, знаходить заспокоєння не в розумінні світу, а у видаленні від нього. Завдяки цьому, він може бути надзвичайно чутливий, нерідко до великого здивування тих, хто махнув на нього рукою як на тупого і пасивного. І, незважаючи на відсутність схильності до вираження власних почуттів, така людина буває дуже сприйнятливий до почуттів інших. На здоровому кінці шизоидной осі ми знаходимо людей, видатних своєю креативністю: художників, письменників, вчених-теоретиків, філософів, релігійних містиків та інших високоталановитих споглядачів життя, чиє властивість знаходиться в стороні від стереотипів, дає їм здатності до унікального неординарному баченню.

Заперечення.

Ще один спосіб справлятися з неприємностями - відмова прийняти їхнє існування. Це психологічний захист, яка відома в декількох, досить різних формах. Найпримітивніша форма - це груба регуляція сенсорних і перцептивних функцій за допомогою знижень чутливості до деяких виборчим стимулам чи подій.
Прообразом примітивної форми заперечення служить сон як психофізіологічний процес, що сприяє зняттю загального втоми й емоційної напруженості. У цілому заперечення включає здатності до интрапсихическому підвищення порогів виявлення сигналу, що призводить до зниження обсягу надходить сенсорної інформації, що має для людини негативний сенс. У цьому випадку заперечення працює як захисний фільтр: покликаний не допустити сенсорну інформацію на рівень когнітивної обробки, діючи за принципом «Слухаю, але не чую, дивлюся, але не бачу». У сучасних дослідженнях з психології та психофізіології ця форма заперечення відома під назвою перцептивної захисту, інтенсивно вивчається в Росії Е.А. Констадіевим і його учнями. Діючи як сенсорний фільтр, перцептивна захист природним чином спотворює інформацію про ситуацію і суб'єкт і тим самим формує неадекватний «Я-образ» і образ середовища.
Більш складна форма заперечення спирається на більш-менш повноцінний образ середовища, але при цьому вносить перешкоди та помилки в процес переробки інформації, що надійшла, так переструктуріруя її, що навіть потенційно травмуючі аспекти стають невпізнанними суб'єктом. Це властивість інтеллектуальнихпроцессов не дозволяє людині мати об'єктивними відомостями про ступінь небезпеки подій, не дозволяє йому сформувати правильний прогноз подій. У цілому, заперечення навіть у цій, більш точною і сучасній формі знижує інтелектуальні можливості людини на догоду благодушності і оптимізму.
На думку деяких конфліктологів, заперечення у всіх своїх проявах контролює почуття, що виявляється в ситуації прийняття / відкидання соціального оточення і себе самого, зрушуючи критерії поведінки у бік некритичною оцінки. Очевидно, що ці досить складні почуття в максимальній мірі проявляються у міжособистісному спілкуванні людей і в соціальних відносинах, що відбуваються на базі мотивації спілкування, самоствердження і досягнення мети.
Регулюючи емоції в процесі реалізації цих найважливіших мотивацій, заперечення формує певний склад характеру і стиль поведінки, що характеризується егоцентризмом і товариськістю, які здаються несумісними. Ця парадоксальна ситуація вирішується через відсутність негативних форм прояву особистості в соціальних взаємодіях. Зазвичай люди з домінуючою психологічної захистом у вигляді заперечення налаштовані оптимістично і дружелюбно стосовно до свого оточення, що робить їх хорошими комунікаторами. Однак знижена самокритичність і схильність до завищення самооцінки породжує і внутрішні, і зовнішні конфлікти. У випадку, якщо людина не агресивний, то домінуючою формою будуть внутрішні конфлікти, розв'язати які неможливо через спотворення образу дійсності, в тому числі власного «Я». У цілому заперечення гальмує інтелектуальний розвиток і особистісний ріст, при домінуючій формі заперечення сприяє формуванню истероидной психопатії та істеричного неврозу з усіма психосоматичними проявами.
Більшість з нас до певної міри вдаються до заперечення з гідною метою: зробити життя менш неприємної, і у багатьох людей є свої конкретні області, де цей захист переважає над іншими. У надзвичайних обставинах здатність до заперечення небезпеки для життя на рівні емоцій може виявитися рятівною.
Найбільш очевидний приклад психопатології, обумовлений використанням заперечення, - манія. Перебуваючи в маніакальному стані, люди можуть у неймовірною ступеня заперечувати свої фізичні потреби, потреби у сні, фінансові труднощі, особисті слабкості і навіть свою смертність. У той час, як депресія робить абсолютно неможливим ігнорувати болючих фактів життя, манія надає їм психологічну незначимість. Люди, для яких заперечення служить, основним захистом, маніакально за своїм характером. Але їх все ж відносять до гіпоманіакальних особистостям, на відміну від переживають справжні маніакальні епізоди.
Ця категорія була охарактеризована також словом «циклотимія» (чергування емоцій), оскільки в ній спостерігається тенденція чергування маніакальних і депресивних настроїв, зазвичай не досягають клінічності. Аналітики розглядають ці перепади як результат періодичних використань заперечення, за якими кожен раз варто неминучий «обвал», коли у людини внаслідок маніакального стану настає виснаження.
Наявність нічим не модифікованого заперечення у дорослої людини є приводом для занепокоєння. Згідно з Фрейдом, заперечення найбільш типово для маленьких дітей і індивідуумів старшого віку зі зниженим інтелектом, хоча люди зрілі і нормально розвинені теж можуть іноді використовувати заперечення в сильно травмуючих ситуаціях.

Всемогутній контроль

. Відчуття того, що людина здатна впливати на світ. Це зазвичай проявляється у маленької дитини. На інфантильною стадії первинного всемогутності, або грандіозності, фантазія володіння контролем під світом нормальна. Врешті-решт, у міру дорослішання, дитина примиряється з тим неприємним фактом, що жодна людина не має необмежені можливості.
Деякий здоровий залишок цього інфантильного відчуття всемогутності зберігається у всіх нас і підтримує відчуття компетентності життєвої ефективності. Якщо особистість ефективно здійснює свої наміри, то в неї виникає відповідальне «пікове почуття». Всякий, що випробував коли-небудь відчуття «близьким удачі» і слідом за ним виграш в якійсь азартній грі, знає почуття усемогутнього контролю. Ця переконаність у своїй абсолютній всемогутності часом відіграє потужну позитивну роль самоактуализирующееся вимислу.
У деяких людей потреба відчувати почуття усемогутнього контролю та інтерпретувати події з ними, як обумовлене їх власної необмеженою владою абсолютно нездоланна. Якщо особистість організується навколо пошуку і переживання задоволення від відчуття, що вона може ефективно виявляти та використовувати власну всемогутність, у зв'язку з чим, всі етичні та практичні міркування відходять на другий план, існують підстави розглядати цю особу як психопатическую (її ще називають соціопатичні та антисоціальної ).
«Переступати через інших» - ось основне заняття і джерело задоволення для індивідів, в особистості яких переважає усемогутній контроль. Їх часто можна зустріти там, де необхідні хитрість, любов до порушення, небезпека і готовність підпорядкувати всі інтереси головної мети - проявити свій вплив.

Примітивна ідеалізація (і знецінення)

Теза Ференці про постійне заміщення примітивних фантазій власного всемогутності примітивними фантазіями про всемогутність піклується особи як і раніше важливий у психології.
Одним із способів, яким людина може вберегти себе від пригнічують випадків, у конфліктній ситуації, є віра в те, що хтось, якась благодійна всемогутня сила забезпечує захист. Фактично, цим способом є бажання вірити в те, що люди, правлячі світом, мудрі і більш могутні, ніж звичайні, схильні до помилок і слабкостям людські істоти, живе у свідомості більшості і дає знати про себе більшою чи меншою скрушно щоразу, коли події показують нам, що це лише бажання, а не реальність.
Усі схильні до ідеалізації і тому несуть в собі залишки потреби приписувати собі достоїнства і влада людей, від яких емоційно залежать. Нормальна ідеалізація є істотним компонентом зрілих відносин між людьми. І з'являється протягом життя тенденція де ідеалізувати чи знецінювати тих, до кого ми живили дитячу прихильність, представляється нормальною і важливою частиною процесу сепарації - індивідуації. У деяких людей, однак, потреба ідеалізувати залишається більш-менш незмінною з дитинства. Їх поведінка виявляє ознаки архаїчних відчайдушних зусиль протиставити внутрішньому дискомфорту в конфліктній ситуації впевненість у тому, що хто-то до кого він прив'язаний, всемогутній, всеведущ і нескінченно прихильний, і психологічне злиття з цим надприродним іншому забезпечує їм безпеку і спокій в ситуації конфлікту. Вони сподіваються також звільнитися від сорому: побічним продуктом ідеалізації пов'язаної з нею віри в досконалість є те, що власні недосконалості переносяться особливо болісно; злиття з ідеалізована об'єктом - природна в цих ситуаціях захист.
Примітивне знецінення - це неминуча зворотний бік потреби в ідеалізації. Оскільки в людському житті немає нічого абсолютно, архаїчні шляху ідеалізації неминуче призводять до розчарування. Чим сильніше ідеалізується об'єкт, тим більш радикальне знецінення його чекає; чим більше ілюзій, тим важче переживання їх аварій.
У повсякденному житті аналогією цього процесу та міра ненависті і гніву, яка може обрушитися на того, хто здавався таким багатообіцяючим і не виправдав очікувань.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Диплом
397.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Конфліктологія
Конфліктологія 2
Сучасна соціальна конфліктологія та її проблеми
Конфліктологія та практика медіації перспективи розвитку
© Усі права захищені
написати до нас