Контроль за об`єктами виготовлення виробництва зберігання і реалізації наркотичних засобів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Білгородський ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра організації розкриття та розслідування злочинів

Основи профілактики наркоманії та наркозлочинності

ЛЕКЦІЯ

на тему: «Контроль за об'єктами виготовлення, виробництва,

зберігання та реалізації наркотичних засобів, психотропних

речовин та їх прекурсорів як форма загальної профілактики »

для співробітників правоохоронних органів щодо підвищення

кваліфікації в освітніх установах

правоохоронних органів

Автор:

викладач кафедри ОР і РП

канд. социол. наук

Колесник К.С.

Білгород - 2006

Цілі лекції

Навчальна: навчити слухачів основним законодавчим та іншим нормативно-правовим актам, що регламентують діяльність правоохоронних органів по боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, сильнодіючих та отруйних речовин.

Виховна: виробити у слухачів почуття високої відповідальності у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин.

Розвиваюча: формувати установку на боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.

Метод проведення заняття - лекція.

План лекції

Сторінки

Вступна частина

4

Навчальні питання:

1. Поняття, сутність і зміст оперативного обслуговування.

5

2. Організація отримання інформації про стан оперативної обстановки на об'єктах оперативного обслуговування


9

3. Особливості організації оперативного обслуговування об'єктів та приміщень легального обігу наркотичних засобів, психотропних, сильнодіючих речовин і прекурсорів.

14

Заключна частина (підбиття підсумків)

25

Введення

В даний час в Російській Федерації проблема немедичного вживання наркотичних засобів та психотропних речовин стоїть особливо гостро. У зв'язку з цим виникла необхідність у розробці довгострокової стратегії боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин. Повинна бути вироблена спеціальна програма, що включає в себе профілактичні заходи, заходи з припинення незаконного ввезення та виробництва наркотичних засобів і психотропних речовин, а також порядок взаємодії силових структур з цивільними та громадськими установами та організаціями. Потрібно враховувати, що повна заборона наркотичних засобів та психотропних речовин неможливий, тому що вони необхідні для медичних цілей. В охороні здоров'я використовується цілий ряд таких коштів для лікування захворювань і зниження больової чутливості. Ця необхідність визнана як на міжнародному, так і на державному рівні. У результаті всі наркотичні засоби і психотропні речовини були розділені на групи в залежності від небезпеки вживання і широти використання в медицині. На правоохоронні органи покладено обов'язки з контролю за легальним обігом наркотиків.

У даній лекції будуть розглянуті обов'язки, повноваження і тактика підрозділів правоохоронних органів з припинення зловживань на об'єктах, де здійснюється діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин. Робота оперативних підрозділів включає в себе оперативне прикриття цих об'єктів, ліцензування використовуваних приміщень і перевірку осіб для допуску до даної діяльності. Це особливо актуально в даний час, тому що прийняті нормативні акти, що упорядковують вимоги по легальному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Питання 1. Поняття, сутність і зміст оперативного

обслуговування

Ефективність боротьби зі злочинністю багато в чому залежить від оптимального використання підрозділами правоохоронних органів усіх наявних у розпорядженні сил, засобів і методів.

Успішна організація роботи правоохоронних органів передбачає наявність значного за обсягом та змістом масиву інформації, що характеризує стан злочинності, економічне та соціальне становище (суб'єкта федерації, області, міста, району). Така обізнаність створюється шляхом збору, накопичення, систематизації та аналізу різноманітної за своїм змістом інформації та досягається в процесі здійснення обслуговування територій (зон), об'єктів і ліній роботи.

У класичному варіанті діяльність підрозділів правоохоронних органів здійснюється за такими основними взаємозв'язаними напрямами:

 • оперативне обслуговування;

 • пошукова діяльність;

 • попередження злочинів;

 • виявлення злочинів.

Таким чином, діяльність з оперативного обслуговування, по суті, є базою для здійснення подальших напрямків.

Оперативне обслуговування - це діяльність оперативних підрозділів, здійснювана відповідно до оперативно-розшуковим законодавством, яка включає в себе комплекс систематично проводяться організаційних, запобіжних та оперативно-розшукових заходів гласного і негласного характеру, щодо забезпечення безперервного отримання розвідувальної (первинної) інформації про оперативну обстановку на закріпленій території, об'єкті, лінії роботи, з метою своєчасного попередження, виявлення та розкриття злочинів, розшуку злочинців, що сховалися.

Вказану діяльність (оперативне обслуговування) не можна ототожнювати з вивченням оперативної обстановки. Оперативна обстановка - це умови соціального, економічного, криміногенного та ін характеру, в яких здійснюють свою діяльність підрозділи правоохоронних органів. Це різнорівневі поняття, співвідносні між собою як загальне і приватне.

Таким чином, необхідно усвідомити, що сутність оперативного обслуговування обмежується певними рамками і полягає в:

 • вивченні об'єкта;

 • визначенні необхідних джерел інформації про стан оперативної обстановки;

 • організації функціонування зазначених джерел;

 • накопиченні, систематизації та аналізі інформації.

Підрозділи ФСКН свої завдання у боротьбі з незаконним обігом наркотиків вирішують у процесі оперативного обслуговування закріпленої території та об'єктів, що дозволяє забезпечити збір, всебічну і глибоку перевірку відомостей про осіб, фактах і місцях, що представляють оперативний інтерес, створює необхідні умови для реалізації отриманих даних з метою попередження і розкриття злочинів, пов'язаних з наркотиками. Згадані вище території являють собою зони (ділянки, мікрорайони), де оперативні працівники відповідно до своїх функціональних обов'язків здійснюють боротьбу зі злочинністю.

Метою проведеної роботи є збір, всебічна перевірка і своєчасна реалізація надходить з гласних і негласних джерел інформації про осіб, які вчинили і здійснюють, що замишляють або підготовляють злочини, пов'язані з наркотичними засобами, джерела надходження наркотиків у нелегальний обіг, умови, що сприяють поширенню наркоманії. Основні об'єкти, що підлягають оперативному обслуговуванню підрозділами ФСКН, можна розділити на ряд груп, які відрізняються між собою за мету функціонування, розміром і характером виробничої діяльності.

1-а група підприємства, переробні наркотиковмісних сировину в напівфабрикат або готову продукцію. До цієї групи відносяться пенькозаводи (підприємства з переробки конопель) і хіміко-фармацевтичні заводи і фабрики, які займаються виробництвом наркотичних лікарських засобів і психотропних речовин.

2-я група склади 1, бази та інші місця зберігання наркотиковмісних сировини і напівфабрикатів наркотичних лікарських засобів і психотропних речовин, а також прекурсорів та інших речовин, що використовуються для виробництва наркотиків.

3-тя група аптеки, лікувально-профілактичні установи та інші об'єкти тимчасового зберігання, реалізації та використання наркотичних засобів.

4-я група науково-дослідні установи, хімічні підприємства і лабораторії, навчальні заклади, організації та установи, що мають відповідні реагенти для виготовлення наркотиків.

5-а група установи зв'язку, за допомогою яких незаконно пересилаються наркотики.

6-я група транспортні підприємства, що займаються здійсненням перевезення наркотиків, наркотиковмісних сировини, відходів виробництва.

Оперативне обслуговування всіх шести перелічених груп підприємств спрямовано, в основному, на виявлення фактів розкрадань наркотиковмісних сировини, напівфабрикатів, наркотичних засобів, забезпечення їх збереження, а також виявлення, запобігання, швидке і повне розкриття злочинів, пов'язаних з незаконною пересиланням 2 ​​і виготовленням наркотиків.

Відомо, що вибір злочинцем (групою злочинців) способу вчинення злочину залежить як від конкретних об'єктивних умов, так і від його особистих здібностей, знань і навичок. Тому зміна умов, які сприяють вчиненню злочинів на об'єктах виробництва, зберігання 1 і використання наркотичних засобів, може змусити злочинця або відмовитися від вчинення злочину, або діяти в несприятливих для цього умовах.

У першому випадку це дає правоохоронним органам значні можливості для попередження правопорушень, а в другому сприяє швидкому і повному розкриттю злочину. Крім того, знаючи певне коло осіб, які вчиняють раніше злочину певним способом і за певних умов, можна з великою ймовірністю припускати, що за наявності відповідних обставин дані особи застосують аналогічний спосіб.

Умови, що безпосередньо впливають на вибір розкрадачами способу розкрадання, його маскування, нерідко неможливо усунути, оскільки вони об'єктивно залежать від недосконалості існуючої технології виробництва наркотичних засобів і системи документального оформлення окремих виробничих операцій, недостатньою строгості правил обліку, зберігання, знищення та використання наркотиків у медичних і інших установах і т.д. У зв'язку з цим очевидно, що способи вчинення розкрадань, яким скористаються розкрадачі на різних підприємствах, що займаються аналогічними операціями з наркотиками, повторюють один одного. Тому вивчення і використання відомостей про конкретні способи розкрадання наркотиків, виявлення обставин і умов, що сприяють цим злочинам, дозволяють встановити виробничі ділянки, на яких можливий витік наркотичних засобів, а нерідко і конкретне коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння цих злочинів.

Питання 2. Організація отримання інформації про стан

оперативної обстановки на об'єктах оперативного обслуговування

Робота з організації оперативного обслуговування починається з того, що співробітник оперативного підрозділу, який отримав в оперативне обслуговування галузь (зону, лінію роботи) повинен знати, скільки і яких підприємств (установ, організацій) знаходиться на території, що обслуговується. Далі співробітник приступає до аналізу стану оперативної обстановки. У загальному плані в зміст оперативної обстановки включаються наступні групи факторів:

 • географічні;

 • кліматичні;

 • економічні;

 • соціально-демографічні;

 • криміногенні;

 • наявність оперативно-розшукових та інших сил і засобів, якими володіє суб'єкт аналізу.

Зазначена сукупність характеристик використовується в основному управлінськими структурами. Для оперативного складу правоохоронних органів, як правило, необхідний аналіз оперативної обстановки на обслуговуваній об'єкті (групі об'єктів), території або лінії роботи. У зв'язку з цим зміст оперативної обстановки істотно звужується і включає лише наступні фактори:

 • соціально-економічна характеристика;

 • криміногенна обстановка;

 • сили і засоби оперативного співробітника правоохоронного органу.

У результаті аналізу оперативної обстановки на певній території співробітник повинен отримати наступну інформацію:

1. За соціально-економічною характеристикою:

 • економічний потенціал (кількість підприємств, установ, організацій, спрямованість їх господарської діяльності);

 • виробничі та інші зв'язки; підприємницька активність населення;

 • стан соціально слабо захищених категорій громадян; рівень збирання податків;

 • наявність та стан комунікацій і т.п.

2. За криміногенній обстановці:

 • структура, рівень, динаміка і питома вага злочинності;

 • наявність і характер діяльності осіб, які мають оперативний інтерес;

 • поширеність адміністративних правопорушень; кримінологічна характеристика осіб, що скоюють правопорушення;

 • стан збереження власності; умови, що сприяють вчиненню злочинів і т.п.;

3. Сили і засоби оперуповноваженого правоохоронного органу:

 • наявність і якісна характеристика конфіденційних співробітників;

 • перелік суб'єктів, з якими взаємодіє оперуповноважений, і форми взаємодії;

 • технічна озброєності оперативного співробітника і т.д.

Виявлення і розкриття фактів замаскованих розкрадань наркотиковмісних сировини і готових наркотичних засобів на підприємствах, що займаються їх виготовленням, переробкою, зберіганням і реалізацією, сприяють вивчення:

 • технології виробництва, порядку обліку, витрачання, транспортування, зберігання цих засобів;

 • даних щодо матеріально-відповідальних та інших осіб, які мають безпосередній доступ до наркотиків, джерел їх матеріальної забезпеченості, її відповідності одержуваних доходів; способу життя, зв'язків, наявність судимостей та інших матеріалів, які свідчать про ймовірну злочинної діяльності перевіряються;

 • матеріалів ревізій господарської діяльності підприємств і установ, рекламацій на поставки сировини і готової продукції; інших документів, що стосуються виробництва, придбання, зберігання, знищення, відпусток і витрат наркотиків;

 • структури і порядку здійснення охорони підприємств, установ, організацій та інших об'єктів, здійснення пропускного режиму на них;

 • порядку добору і розстановки кадрів, які мають безпосереднє відношення до операцій з наркотиками.

Співробітники підрозділів правоохоронних органів при проведенні оперативно-розшукових заходів на об'єктах виробництва та зберігання наркотиків повинні бути націлені на виявлення:

 • наркоманів, споживачів наркотиків 1, осіб, раніше судимих ​​за розкрадання державної власності та злочини, пов'язані з наркотичними засобами, серед матеріально відповідальних та інших осіб, що мають доступ до наркотиків;

 • рецептів, які виписуються на вигаданих хворих та осіб, яким не встановлено медичне споживання наркотичних засобів;

 • випадків заміни наркотиків в ампулах та інших ємностях іншими засобами;

 • фактів привласнення наркотиків за рахунок їх фіктивного списання на наукові дослідження або лікування онкологічних або інших категорій хворих;

 • підроблених документів на знищення наркотиковмісних медикаментів з простроченими термінами зберігання і фактів привласнення таких ліків;

 • оперативної та іншої інформації про появу в незаконному обігу на території, що обслуговується партії наркотичних засобів та вжиття заходів до встановлення їх кількості, обсягів, періодичності появи, особливостей маркування, розфасовки, упаковки.

Таким чином, правильна організація оперативної роботи на зазначених об'єктах з метою проведення профілактичних та оперативно-розшукових заходів не може бути забезпечена без ретельного вивчення особливостей їх виробничої діяльності, знання контингенту працюючих, яким довірені операції з наркотичними засобами, стану збереження державної власності на тому чи іншому підприємстві.

Крім перерахованих вище підприємств, що займаються виробництвом, зберіганням, розподілом і використанням наркотичних засобів, підрозділи правоохоронних органів здійснюють оперативне обслуговування та інших об'єктів і територій, до яких відносяться:

 • акціонерні товариства, агропромислові комплекси, які займаються культивуванням конопель;

 • населені пункти, де неодноразово фіксувалися незаконні посіви заборонених до обробітку культур;

 • населені пункти, розташовані поблизу масивів дикорослих конопель;

 • райони, прилеглі до транспортних комунікацій, розташованим поблизу від місць культивування або дикого виростання наркотиковмісних рослин;

 • підприємства по переробці 1, зберігання, виробництва наркотиковмісних сировини.

Їх оперативне обслуговування має своїм завданням виявлення фактів незаконних посівів маку і конопель, встановлення осіб, які прибувають в дану місцевість з метою розкрадань наркотиковмісних рослин з засіяних плантацій або заготівлі дикорослих конопель для подальшого кустарного виготовлення наркотиків, скупників сировини і кустарно виготовлених наркотиків.

Оперативне обслуговування територій та об'єктів забезпечується сукупністю наступних організаційних заходів:

 • вивчення, аналіз, оцінка оперативної обстановки на закріпленій території або її окремих частинах;

 • визначення режимів оперативного обслуговування конкретних об'єктів і територій;

 • організація системи збору інформації, що становить оперативний інтерес;

 • планування оперативно-розшукових та інших заходів з попередження та розкриття злочинів, пов'язаних з наркотиками.

Комплексний аналіз і оцінка ситуації, обстановки дозволяє оперативним працівникам правоохоронних органів приймати адекватні рішення для здійснення взаємодії між різними службами і підрозділами.

Оперативне обслуговування об'єктів і територій неможливо без планування і здійснення цілого комплексу негласних заходів, основу якого становить робота щодо добору і розстановки негласного апарату.

Позитивних результатів у боротьбі з наркобізнесом домагаються там, де вміло організовують роботу з добору і розстановці негласних джерел інформації. Це сприяє створенню стабільного негласного апарату, здатного надати ефективну допомогу в боротьбі з наркозлочинністю.

Питання 3. Особливості організації оперативного обслуговування

об'єктів та приміщень легального обігу наркотичних засобів,

психотропних, сильнодіючих речовин і прекурсорів

З урахуванням що складається в даний час в Російській Федерації ситуації з метою контролю поширення медичного застосування наркотиків і технологій їх приготування першорядне значення набуває суворе дотримання законодавчих, адміністративних та контрольно-технологічних вимог, які регламентують виробництво, зберігання, транспортування і медичне використання лікарських засобів і препаратів, що містять наркотичні засоби.

Для досягнення цих цілей доцільно посилити державний контроль за виробництвом і продажем спеціальних хімікатів та обладнання, які використовуються для виробництва наркотичних засобів і знаходяться під міжнародним контролем.

Необхідна також система раціонального використання медикаментів, що містять наркотичні засоби, та контроль за їх використанням з боку уповноважених на те державних органів.

Слід розробити ефективну систему контролю за вирощуванням наркотиковмісних рослин сільськогосподарськими підприємствами і організаціями, що не допускає витоку наркотиковмісних сировини.

Результатом здійснення цих заходів має стати збалансування попиту та пропозиції наркотичних засобів для використання в законних цілях і запобігання їх розповсюдження за незаконними каналами.

У Російській Федерації 8 січня 1998 був прийнятий Федеральний закон про наркотичні засоби і психотропні речовини, що встановлює правові основи державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і в області протидії їх незаконному обігу з метою охорони здоров'я громадян, державної та громадської безпеки.

У статті 5 Закону встановлено Державна монополія на певні види діяльності:

Стаття 5. Державна монополія на основні види діяльності, пов'язані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин.

1. У Російській Федерації діє державна монополія на основні види діяльності, пов'язані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин: культивування рослин, розробку, переробку, розподіл, ввезення (вивезення), знищення наркотичних засобів, психотропних речовин.

2. Види діяльності, зазначені в пункті 1 цієї статті, а також виробництво наркотичних засобів або психотропних речовин, внесених до Списку II, здійснюються тільки державними унітарними підприємствами та державними установами в порядку, встановленому цим Законом та прийнятими відповідно до нього іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.

3. Виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, внесених до Списку II, здійснюється державними або муніципальними унітарними підприємствами та державними установами в порядку, встановленому цим Законом та прийнятими відповідно до нього іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.

4. Порушення державної монополії на види діяльності, зазначені в пунктах 1-3 цієї статті, тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.

5. Виробництво і виготовлення психотропних речовин, внесених до Списку III, а також препаратів, зазначених у пункті 5 статті 2 цього Закону, здійснюються підприємствами та установами незалежно від форм власності в порядку, встановленому цим Законом та прийнятими відповідно до нього іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.

6. Виготовлення лікарських засобів, не внесених до списків II і III та містять малі кількості препаратів, зазначених у пункті 5 статті 2 цього Закону, здійснюється підприємствами та установами незалежно від форм власності в порядку, встановленому цим Законом та прийнятими відповідно до них іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.

Далі необхідно привести статтю 8 Закону, так як вона встановлює загальний порядок діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин:

1. Обіг наркотичних засобів і психотропних речовин на території Російської Федерації здійснюється тільки в цілях і порядку, встановлених цим Законом та прийнятими відповідно до них нормативними правовими актами Російської Федерації.

2. Усі види діяльності, пов'язані з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, на території Російської Федерації здійснюються відповідно до законодавства Російської Федерації і міжнародними договорами Російської Федерації тільки після отримання дозволу на конкретний вид діяльності, а також дозволи на використання об'єктів і приміщень, де здійснюються види діяльності, пов'язані з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин. Порядок видачі зазначених ліцензій визначається Кабінетом Міністрів України.

3. Уряд Російської Федерації встановлює порядок допуску осіб до роботи з наркотичними засобами та психотропними речовинами.

4. Уряд Російської Федерації встановлює перелік інструментів, обладнання, які перебувають під спеціальним контролем і використовуваних для виробництва та виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин (далі інструменти або обладнання), а також правила їх розробки, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, відпустки , реалізації, розподілу, придбання, використання, ввезення на митну територію Російської Федерації, вивезення з митної території Російської Федерації, знищення:.

Безпосередньо ліцензійної діяльності присвячена наступна глава Закону:

Глава Ш. Особливості ліцензійної діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.

Стаття. 9. Основні вимоги до ліцензійної діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.

1. Види діяльності, пов'язані з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин в Російській Федерації: культивування рослин, розробка, виробництво, виготовлення, переробка, зберігання, перевезення, пересилання, відпустку, реалізація, розподіл, придбання, використання, ввезення (вивезення), знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, внесених до списків II і III, підлягають включенню до переліку видів діяльності, на здійснення яких потрібен дозвіл.

2. Ліцензії на види діяльності, пов'язані з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, видаються федеральними органами виконавчої влади та спеціально уповноваженими органами відповідно до порядку здійснення ліцензійної діяльності на території Російської Федерації і положенням про ліцензування конкретного виду діяльності, пов'язаного з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, затвердженими Урядом Російської Федерації.

3. Ліцензії на види діяльності, пов'язані з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, можуть бути видані на термін не більше п'яти років.

Також необхідні в практичній діяльності правові норми, що регулюють ліцензійну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, містяться в розділі 4 Закону.

Крім того, в розділі 5 встановлені норми, що визначають обов'язки власників ліцензій.

Необхідність отримання ліцензій організаціями, підприємствами та установами, що працюють з наркотичними засобами та психотропними речовинами, вказана у Федеральному Законі «Про ліцензування окремих видів діяльності» від 25.09.1998 року. Так, за законом підлягає ліцензуванню:

- Фармацевтична діяльність;

- Діяльність з надання протезно-ортопедичної допомоги;

- Виробництво лікарських засобів;

- Виробництво виробів медичного призначення;

- Зберігання лікарських засобів і виробів медичного призначення;

- Поширення лікарських засобів і виробів медичного призначення;

- Виробництво медичної техніки;

- Поширення, у тому числі надання у користування, медичної техніки;

- Технічне обслуговування медичної техніки;

- Культивування рослин, зазначених у статті 9 Федерального Закону «Про наркотичні засоби і психотропні речовини».

Ліцензії на дані та інші види діяльності видаються органами місцевого самоврядування суб'єкта.

На правоохоронні органи Законом про наркотичні засоби і психотропні речовини покладено завдання з контролю за об'єктами і приміщеннями, які використовуються в ході діяльності зазначених вище видів. При цьому підрозділи ФСКН Управомочена видавати висновки на використання таких об'єктів.

Органи ФСКН суб'єктів, крім того, дають висновок про можливість допуску осіб до роботи з наркотичними засобами та психотропними речовинами. Ця діяльність передбачає використання власних оперативних обліків і проведення оперативно-розшукових заходів.

Порядок видачі висновків на використання об'єктів і приміщень, де здійснюється діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, визначений Інструкцією «Про організацію з видачі висновків про відповідність установленим вимогам об'єктів і приміщень, де здійснюється діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин », затвердженої Наказом ФСКН Росії № 232 від 19 липня 2005 року.

Не потрібно висновків на використання об'єктів і приміщень, які належать органам прокуратури, органам внутрішніх справ, митним органам та органам федеральної служби безпеки, ФСКН для зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин, вилучених з незаконного обігу.

Для отримання висновку заявник подає:

а) заяву про видачу дозволу із зазначенням:

- Найменування, організаційно-правової форми, юридичної адреси, номера розрахункового рахунку та реквізитів відповідного банку;

- Відомостей про використаний об'єкті або приміщенні і заходи, вжиті для забезпечення безпеки і збереження наркотичних засобів і психотропних речовин;

б) копії установчих документів;

в) копії свідоцтва про державну реєстрацію;

г) копії документів, що підтверджують право власності, право господарського відання або оперативного управління або копію договору оренди на об'єкти і приміщення;

д) довідку про взяття на облік в податковому органі;

е) документ, що підтверджує оплату розгляду заяви. Копії зазначених документів повинні бути завірені нотаріусом. Терміни дії поданих документів повинні бути не менше терміну дії висновку, зазначеного в заяві.

Зазначений вище перелік є вичерпним і вимагати від заявника подання документів, не передбачених цим Положенням, забороняється. Наявність в заяві недостовірних або перекручених відомостей є підставою для відмови у видачі висновку.

Документи, подані для отримання висновку, реєструються в спеціальному журналі і зберігаються в правоохоронному органі (ФСКН).

Після розгляду поданих заявником документів правоохоронний орган (ФСКН) створює комісію, яка проводить обстеження об'єкта чи приміщення на відповідність його вимогам, що пред'являються до таких об'єктів та приміщень. За результатами дослідження об'єкта складається акт, який підписується учасниками обстеження і зберігається у відповідному номенклатурному справі (обліковій справі).

Порядок формування комісій, а також вимоги, які пред'являються до цих об'єктів та приміщень, визначаються ФСКН. Результати обстеження відображаються в акті, який підписується членами комісії і долучається до представлених для отримання дозволу документів.

Рішення про видачу або про відмову у видачі висновку приймається протягом 30 днів з дня отримання заяви з усіма необхідними документами.

У разі необхідності проведення додаткової, у тому числі незалежної, експертизи рішення приймається у 15-денний термін після отримання експертного висновку, але не пізніше 60 днів з дня подачі заяви про видачу дозволу та необхідних для цього документів.

В окремих випадках, в залежності від складності та обсягу підлягають експертизі документів або обстеження об'єктів та приміщень, термін прийняття рішення про видачу або про відмову у видачі дозволу може бути додатково продовжений керівником правоохоронного органу до 30 днів. Висновок видається на термін до 5 років.

Висновок підписується керівником органу, а в разі його відсутності   особою, що його заміщає, та засвідчується печаткою цього органу.

Висновок видається після подання заявником документа, що підтверджує її оплату.

Передача укладення іншій юридичній особі забороняється.

Продовження терміну дії висновку виробляється у порядку, встановленому для її отримання. Заява про продовження терміну дії висновку подається за 2 місяці до закінчення терміну його дії.

Бланки висновків є документами суворої звітності, мають ступінь захищеності на рівні цінних паперів на пред'явника, облікову серію і номер та виготовляються у централізованому порядку ФСКН Росії. У висновку вказуються:

- Найменування органу, що видав висновок;

- Повне найменування юридичної особи та її юридична адреса;

- Дані про об'єкт або приміщенні, на використання яких видається висновок;

- Умови використання об'єкта чи приміщення;

- Реєстраційний номер дозволу і дата її видачі.

Орган має право відмовити у видачі висновку.

Повідомлення про відмову у видачі висновку з зазначенням причин відмови надсилається заявникові у письмовій формі в 3-денний термін після прийняття відповідного рішення.

Підставою для відмови у видачі висновку є:

- Наявність у документах, поданих заявником, недостовірної або перекрученої інформації;

- Подання заявником неповного комплекту документів;

- Невідповідність об'єкта чи приміщення вимогам, необхідним для забезпечення безпеки і збереження наркотичних засобів і психотропних речовин.

Органи призупиняють дію дозволу або анулюють її у випадках:

- Подання відповідної заяви;

- Виявлення недостовірних даних у документах, поданих ліцензіатом для отримання висновку;

- Порушення умов дії висновку;

- Невиконання приписів або розпоряджень органів державної влади, а також припинення в установленому порядку діяльності юридичної особи;

- Припинення права власності, господарського відання або оперативного управління або договору оренди на об'єкти або приміщення;

- Ліквідації юридичної особи;

- Повідомлення органу, що видав юридичній особі висновок на відповідний вид діяльності, пов'язаний з оборотом наркотичних засобів і психотропних речовин про призупинення дії вказаного висновку або його анулювання.

На підставі Інструкції "Про організацію роботи з видачі висновків про відсутність у працівників, які в силу своїх службових обов'язків отримають доступ безпосередньо до наркотичних засобів і психотропних речовин», затвердженої Наказом ФСКН Росії № 231 від 19 липня 2005 р. стверджує Правила допуску осіб до роботи з наркотичними засобами та психотропними речовинами.

1. Ця Інструкція визначає порядок оформлення і видачі висновків про відсутність у працівників, які в силу своїх службових обов'язків отримають доступ безпосередньо до наркотичних засобів і психотропних речовин, непогашеної або незнятої судимості за злочин середньої тяжкості, тяжкий, особливо тяжкий злочин або злочин, пов'язаний з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, в тому числі здійснене поза межами Російської Федерації, а також про те, що вказаним працівникам не пред'явлено звинувачення у скоєнні злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин (далі - висновки), юридичним особам, що здійснюють діяльність , пов'язану з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин (далі - юридичні особи).

2. Правовою основою діяльності щодо видачі висновків є: Конституція Російської Федерації, федеральні конституційні закони, федеральні закони, акти Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації, міжнародні договори Російської Федерації і справжня Інструкція.

3. В Управлінні з контролю за легальним обігом наркотиків Оперативно-розшукового департаменту ФСКН Росії (підрозділі територіального органу ФСКН Росії, уповноваженого видавати висновки) особи, відповідальні за видачу висновків:

- Приймають, враховують запити юридичних осіб на видачу висновків і перевіряють зазначені в них відомості;

- Направляють запити про працівників, які в силу своїх службових обов'язків отримають доступ безпосередньо до наркотичних засобів і психотропних речовин, у тому числі в Головний інформаційний центр МВС Росії, Зональний інформаційний центр ГУВС м. Москви, інформаційні центри УВС суб'єктів Російської Федерації;

- Оформляють і видають юридичним особам ув'язнення.

4. Висновок оформляється в установленому порядку на підставі запиту з додатком анкети і реєструється в журналі реєстрації.

5. Висновок підписується:

- В Управлінні з контролю за легальним обігом наркотиків Оперативно-розшукового департаменту ФСКН Росії - начальником управління;

- В підрозділі територіального органу ФСКН Росії, уповноваженому видавати висновки - начальником підрозділу.

Висновок завіряється гербовою печаткою, реєструється в журналі реєстрації і видається під розпис представнику юридичної особи. Копія висновку залишається на зберіганні в Управлінні з контролю за легальним обігом наркотиків Оперативно-розшукового департаменту ФСКН Росії (підрозділі територіального органу ФСКН Росії, уповноваженому видавати висновки).

7. У разі втрати укладення юридичній особі на підставі його заяви видається дублікат ув'язнення.

8. Постанова про анулювання висновку (про виключення працівника з ув'язнення) зберігається в Управлінні з контролю за легальним обігом наркотиків Оперативно-розшукового департаменту ФСКН Росії (підрозділі територіального органу ФСКН Росії, уповноваженому видавати висновки) у відповідному номенклатурному справі. Засвідчена в установленому порядку копія постанови направляється юридичній особі.

Висновок

Нами розглянуто організація оперативного обслуговування об'єктів оперативними підрозділами, особливості організації оперативного обслуговування об'єктів та приміщень легального обігу наркотичних засобів та психотропних речовин правоохоронними органами (ФСКН). Робота оперативних підрозділів включає в себе: оперативне прикриття цих об'єктів; ліцензування використовуваних приміщень; перевірку осіб для допуску до даної діяльності.

Література

 1. Про оперативно-розшукову діяльність. Федеральний закон Російської Федерації від 12 серпня 1995 р. № 144-ФЗ / / Відомості Верховної Ради України. 1993. № 33. Ст. 3349; 1997. № 29. Ст. 3502; 1998. № 30. Ст. 3613; 1999. № 2. Ст.233.

 2. Про наркотичні засоби і психотропні речовини: Федеральний закон РФ від 8 січня 1998 р. / / Збори законодавства РФ. 1998. № 2. Ст. 2198.

 3. Про лікарські засоби: Федеральний закон РФ від 22 червня 1998

 4. Наказ № 231 від 19 липня 2005 р. Федеральної служби Російської Федерації з контролю за обігом наркотиків «Про організацію роботи з видачі висновків про відсутність у працівників, які в силу своїх службових обов'язків отримають доступ безпосередньо до наркотичних засобів і психотропних речовин, непогашеної або незнятої судимості за злочин середньої тяжкості, тяжкий, особливо тяжкий злочин або злочин пов'язаний з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, в тому числі здійснене поза межами Російської Федерації, а також про те, що вказаним працівникам не пред'явлено звинувачення у скоєнні злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних препаратів ».

 5. Наказ № 232 від 19 липня 2005 р. Федеральної служби з контролю за обігом наркотиків «Про організацію роботи з видачі висновків про відповідність установленим вимогам об'єктів і приміщень, де здійснюється діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин».

 6. Тонков Є.Є., Гаврилов В.Г., Польщиков В.П. Протидія незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин: Навчальний посібник / За ред. к.ю.н., доцента В.А. Галкова. - М.: ІМЦ ГУК МВС Росії, 2003.

 7. Уніфікований відомчий словник термінів, які використовуються при оцінці масштабів поширення і незаконного вживання наркотиків-М.: ФСКН, 2006.

 8. Легальний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів: - Навчальний посібник / За ред. Гельдібаева М.Х. - С-Петербург, 2007 р.

   1. Інструкція від 8 серпня 2005 р. «Про організацію оперативно-розшукової діяльності органів з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин».

   2. зупинення уряду Російської Федерації № 278 від 16 березня 1996 р. «Про порядок ввезення в Російську Федерацію і вивезення з Російської Федерації наркотичних засобів, психотропних, сильнодіючих та отруйних речовин».

  1. Методика розслідування злочинів пов'язаних з наркотичними засобами та психотропними речовинами: Навчальний посібник / За ред. Чистової Л.І. - М., 2006р.

1 Див Уніфікований відомчий словник термінів, які використовуються при оцінці масштабів поширення і незаконного вживання наркотиків. - М.: ФСКН, 2006.

2 См.там ж.

1 Див там же.

1 Див Уніфікований відомчий словник термінів, які використовуються при оцінці масштабів поширення і незаконного вживання наркотиків. - М.: ФСКН, 2006.

1 Див Уніфікований відомчий словник термінів, які використовуються при оцінці масштабів поширення і незаконного вживання наркотиків. - М.: ФСКН, 2006.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Лекція
103.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Контроль за об`єктами виготовлення виробництва зберігання і реалізації
Незаконні придбання зберігання перевезення виготовлення переробка наркотичних засобів
Залучення до вчинення злочину Зберігання та збут наркотичних засобів
Порядок отримання зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин
Особливості зберігання отруйних і наркотичних речовин
Контроль за суб`єктами адміністративного права
Аналоги наркотичних засобів
Контрабанда наркотичних засобів
Розслідування контрабанди наркотичних засобів
© Усі права захищені
написати до нас