Конспект уроку Загальна характеристика культури і літератури доби відродження

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Реферат на тему:

«Конспект уроку: Загальна характеристика культури

і літератури доби відродження»

Мета: дати загальну характеристику доби Відродження, її гу­маністичного пафосу, пов'язати з мусульманським Відро­дженням, провести паралелі і дійти висновку про прогре­сивний, найвидатніший період у світовій культурі, який проспівав гімн людині прекрасному і досконалому ство­рінню.

Обладнання: портрети Дайте Аліґ'єрі, Франческо Петрарки, Шекспіра, репродукції «Джоконди» Леонардо да Вінчі, «Сикстинської мадонни» Рафаеля.

ПЛАН УРОКУ:

  1. Від мусульманського Ренесансу до європейського.

  2. Західне Відродження, або Ренесанс:

а) формування нового світогляду;

б) географічні та наукові відкриття;

в) нова філософія;

г) нове відкриття античності;

ґ) небачений розквіт мистецтва;

д) Реформація;

е) література Відродження.

конспект уроку

І. Вступне слово вчителя. Бесіда

Доба Відродження, або Ренесансу...

Знайомий термін?

Минулого року ми з вами познайомилися з цим тер­міном, коли вивчали Східне Відродження, або мусуль­манський Ренесанс. На яку добу припадав «золотий вік» розвитку арабської та ірано-таджицької літератури? (Се­редні віки, IXXII ст.)

На що було спрямоване Відродження?

(На розвиток науки, будувалися складні за інженер­ним виконанням споруди, торгівля охоплювала весь циві­лізований світ, ремесла досягли високого рівня майстерності й витонченості. Пожвавлюється інтерес до антично­го світу, його науки, культури, мистецтва, коментуються праці Арістотеля, Платона. Світ знайомиться із працями енциклопедиста Авіценни. Народжується нова персько-таджицька література на фарсі (національна персько-тад­жицька мова).

Хто засновники цієї поезії? (Гуманісти Сходу Рудакі, Фірдоусі, Омар Хайям.)

Чому гуманісти?

(Вони співали гімн людині, коханню. Це був засіб утвердження гуманістичних ідеалів людської свободи, гідності, доброти.

Тому ця епоха і називається епохою мусульманського Ренесансу.)

Що ж у цей час відбувається на Заході?

На Заході зароджується і поширюється християнство. Під гаслами християнства зруйновано римську імперію, знищено неоціненні пам'ятки римської культури й мис­тецтва, спалено стародавні рукописи, розбито мармурові статуї та мозаїки. Храми римських богів були перероб­лені для потреб християн або зруйновані.

Католицька церква готує людину для потойбічного життя і зневажає земне існування.

II. Пояснення нового матеріалу

Тільки наприкінці XIV ст. починається Відродження на Заході, або Ренесанс.

1. Формування нового світогляду.

Після хрестових походів XIXIII ст. на півдні Євро­пи складається новий суспільний стан бюргерство (вільні повноправні ремісники й купці) предтеча капі­талістичної цивілізації.

У бюргерському середовищі формується нове розумін­ня життя, в основі якого бажання людини самій розпо­ряджатися своєю долею, прагнення до накопичення гро­шей і до матеріального достатку, ділова завзятість, замилування радощами буття. Думка про потойбічне існу­вання відходить на другий план, а земне життя постає радісним і повнокровним.

2. Для успішної діяльності людина мусила глибше
вивчати навколишній світ. І вона його починає вивчати.

Бо Відродження це доба географічних, астрономічних, наукових відкриттів, про які ви зараз розкажете. Ви готува­ли вдома цей матеріал, знайшли, мабуть, багато цікавого.

3. Нове бюргерство захоплюється всім античним: ціка­вить спадщина філософів, учених, письменників, худож­ників. Новому поколінню імпонує їхня життєва ак­тивність, закоханість у життя, почуття внутрішньої
незалежності й гідності. Сама назва «Відродження» озна­чає «відродження античності».

Віднині для митців Відродження взірцем є канони та критерії античного мистецтва.

4. З'являється ціла плеяда вчених, які розшукують
та видають античні рукописи. Ці вчені називаються
гуманістами.

Гуманус людяний, людський (запис на дошці).

Незабаром гуманістами почали називати митців Відро­дження, які прославляли людину та ідеал земного щастя. Людина згідно з цими ідеалами не грішна й низька істо­та, а прекрасне й досконале створіння.

5. Це прекрасне й досконале створіння зображують
художники доби Відродження на своїх картинах (повідом­лення групи учнів, які готували вдома доповіді про ху­дожників доби Відродження).

У мистецтві людина постає сповненою почуття власної гідності, гордості, рішучою та впевненою у своїх силах.

«Джоконда» Леонардо да Вінчі це втілення гармонії, художник висвітлює внутрішній світ людини.

«Сикстинська мадонна» Рафаеля... Чим чарують ці образи? Які почуття викликають? (Вислуховуються вра­ження учнів.)

Художники звертаються до біблійних тем, адже Ре­формація дала людині змогу самостійно читати Біблію, її було перекладено національними мовами. Нова протес­тантська церква, яку було створено в Англії та Німеч­чині, говорила, що людина має право на щастя не лише «на тім світі», а й тут, на землі. Людина має право спілку­ватися безпосередньо з Богом, сама, не тільки через церк­ву. Єдиним джерелом віри є Біблія, а не її тлумачення богословами. Людина має моральну відповідальність не лише перед Богом, а й перед іншими людьми.

6. Зароджується національна література, з'являються нові жанри. Письменники, поети вдивляються у склад­ний духовний світ людини, зображують земну людину, її вади, прекрасне в ній, висміюють недоліки.

  • Кого ж із поетів ми можемо назвати першим гума­ністом? Хто пов'язав добу Середньовіччя з добою Відро­дження? (Дайте Аліґ'єрі.)

  • Хто ще з поетів, письменників доби Відродження
    вам відомий? (Шекспір, Сервантес, Рабле.)

у ході бесіди складається така схема:

Мусульманський Ренесанс Європейський Ренесанс

наука наука

торгівля торгівля

античність античність

мова національності мова національності

література (розквіт поезії) мистецтво (розквіт)

Рудакі література:

Фірдоусі Данте Аліґ'єрі — поема

Омар Хайям Франсуа Рабле — сатира

Вільям Шекспір — трагедія

Мігель де Сервантес — паро­дія

на лицарські романи

Джованні Боккаччо

новела Франческо Петрарка — сонет

Гімн коханню і людині

III. Висновки. Підсумкові питання

Ми познайомилися з розквітом культури та літерату­ри періоду Відродження.

Що нового, цікавого ви дізналися на цьому уроці? На
які століття припадає розквіт культури Відродження на
Заході? Які нові риси почали домінувати в добу Відродження?

місце монологу Клавдія, за правилами сцени.)

Виразне прочитання монологу Клавдія.

Яким ми бачимо Клавдія під час зізнання? Що відчу­
ває Гамлет?

Чому принц відмовляється від задуму нанести удар
Клавдію?

Коментар монологу Гамлета «Тепер звершити б все».

(Мета Гамлета — відправити короля до пекла, але мо­литва Клавдія це шлях до спасіння, до раю; тому душа його не отримає заслуженої справедливої кари.)

Які події завершують 3-ю дію п'єси?
(Зізнання Гамлета про удаване божевілля; смерть Полонія; намагання Гамлета розповісти про справи Клавдія; поява Привида.)

Чому Привид утручається в розмову сина з матір'ю? (Гамлет не дотримав слова у своїй помсті обійти ко­ролеву.)

ПІ. Узагальнення

ІУ. Домашнє завдання: прочитати 4 дію п'єси. Дати відповіді на питання:

  • Що так вразило Гамлета у вчинкові Фортинбраса?

Яким ми бачимо Лаерта в його бунті?

Завдання: співставте долю Лаерта й Датського принца. Запишіть афоризми за п'єсою.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Астрономія | Конспект
41.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Конспект відкритого уроку із зарубіжної літератури у 5 класі
Конспект уроку з фізичної культури для учнів 2-А класу
Конспект уроку Гамлет вічний образ світової літератури багатогранність шекспірівських характ
Загальна характеристика російської літератури XX ст до великої соціалістичної революції
Конспект уроку алгебри у 7 класі А сш 19 г Астрахані
Конспект залікового уроку з математики 3 клас
Конспект уроку з навчання грамоти 1клас
Конспект залікового уроку з математики 3 клас 2
Конспект уроку алгебри у 7 класі А сш 19 г Астрахані
© Усі права захищені
написати до нас