Конспект лекцій з управлінського обліку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з управлінського обліку
АВТОРИ:
Кандидат економічних наук, доцент Данилова Наталія Федорівна, Кандидат економічних наук, доцент Сидорова Олена Юріївна.
Конспект лекцій написаний колективом економістів та містить комплексне виклад питань управлінського обліку на виробництві. У роботі приведені питання і термінологічний словник, які можна використовувати в навчальному процесі.
Книга призначена для студентів і викладачів економічних спеціальностей.

Введення
Високий науковий рівень управління передбачає всебічний розвиток та підвищення якості аналітичної роботи на всіх ієрархічних щаблях державного і господарського керівництва, покращення підготовки бухгалтерів, економістів, менеджерів всіх спеціальностей за методиками аналізу ефективності керівництва і виявлення резервів.
Курс на підвищення конкурентоспроможності організації та стабілізацію економічного розвитку не обмежуються лише теперішнім моментом. Він призначений на довгострокову перспективу. Саме з цього виходив авторський колектив даного навчального посібника, маючи на увазі, що підготовка висококваліфікованих фахівців сприяє вирішенню завдань, висунутих вимог ринкової економіки.
Навчальний посібник містить курс лекцій з управлінського обліку, передбаченого програмою підготовки економічних спеціальностей студентів та слухачів курсів підвищення кваліфікації.
Структура навчального посібника орієнтована на системне вивчення матеріалу.
У книзі розглядаються питання управління рішеннями в області ціноутворення та прийняття правильних управлінських рішень, і детально розглядається питання організації управлінського обліку на підприємстві.

Лекція 1. Введення в управлінський облік
1. Виникнення управлінського обліку
Час від часу в нашому житті виникають ті чи інші нові науки, категорії, ідеї. Зараз до них можна віднести управлінський облік, про яку говорять повсюдно. З початку 1990-х років в наше життя хлинув потік західної, перш за все англомовної літератури, в якій було безліч малозрозумілих слів. Серед них особливо виділялися слова "management accounting". У буквальному перекладі це звучить як "управлінське рахівництво". Проте вітчизняні фахівці, як правило, не люблять слово "рахівництво" і вважають за краще йому інше - "облік". Ось і перевели - "управлінський облік", хоча можна було і як "оперативний облік", який нам добре відомий. А варто було їм вчинити інакше, і, можливо, однією проблемою в житті бухгалтера було б менше.
Вираз "management accounting" з'явилося в кінці 1940-х років і, звичайно, не зустріло на Заході одностайного визнання. У континентальній Європі до цих пір багато фахівців його не приймають. Однак у більшості країн світу поділ бухгалтерського обліку на управлінський і фінансовий було схвалено. Отримує воно визнання і у нас. Перш ніж робити які-небудь висновки про обгрунтованість такого поділу, розглянемо, в чому прихильники подібного підходу бачать необхідність розірвати єдиний бухгалтерський облік на дві частини і як мінімум подвоїти роботу бухгалтерів-практиків.
2. Сім принципових відмінностей між управлінським та фінансовим обліком
Що таке управлінський облік в очах його творців і прихильників. Прихильники управлінського обліку не змогли сформулювати його положення як самостійної дисципліни. Замість цього вони виділили якісь положення бухгалтерського обліку, перейменували його залишки у фінансовий облік і протиставили їм "новаторські" положення. Так, класик управлінського обліку Ч. Хорнгрена виділив сім принципових відмінностей між управлінським та фінансовим обліком. Розглянемо їх.
1. Управлінський облік призначений для користувачів всередині організації, фінансовий - для зовнішніх користувачів. Однак стверджувати так - значить робити як мінімум наступні помилки:
історично в цьому випадку слід перших визнати саме управлінський, а не фінансовий облік. Л. Пачолі писав "Трактат про рахунки і записи" для купців-управлінців з тим, щоб показати їм, як слід вести свій облік, фіксувати свої справи для себе, а не для якихось зовнішніх користувачів. Фінансовий же облік з'явився набагато пізніше, після того як на біржах стали вимагати бухгалтерську звітність. Насправді завжди був один облік - бухгалтерський, він же фінансовий, він же управлінський, що є єдине і неподільне тіло;
на практиці часто під управлінським обліком розуміють нефальсифікованих, правдиву інформацію, а під фінансовим - те, що вважають за можливе і потрібне показати іншим. Таким чином, у цьому випадку поняття управлінського обліку може прикрити "темні" справи організації;
стає незрозумілим, на що поширюється комерційна таємниця, адже якщо виходити з того, що є два обліку, то весь управлінський облік автоматично стає конфіденційним, а фінансовий - відкритим. Однак на частину регістрів фінансового обліку, наприклад, на головну книгу, також поширюється комерційна таємниця. Це прямо випливає з п. 4 ст.10 Федерального закону від 21.11.96 № 129-ФЗ "Про бухгалтерський облік" (з ізм. І доп. Від 23 липня 1998, 28 березня, 31 грудня 2002 р., 10 січня , 28 травня, 30 червня 2003 р.), згідно з яким зміст всіх регістрів бухгалтерського обліку звітності є комерційною таємницею;
в даному випадку виникає кілька значень майже кожного показника. Наприклад, спочатку показник прибутку для себе, потім для власників, далі прибуток для податкових органів і т.д.
Висновок: управлінський облік з усіх точок зору - невід'ємна частина бухгалтерського обліку.
2. Фінансовий облік повинен вестися відповідно до загальноприйнятих правил, а методика ведення управлінського обліку повністю знаходиться в компетенції головного бухгалтера. Однак у цьому випадку мова йде про єдиний інформаційний тілі - системі бухгалтерського обліку. Задаючи певні правила ведення бухгалтерського обліку, що регулюють органи зумовлюють значною мірою і те, що входить в так званий управлінський облік. Таким чином, чим докладніше нормативні вимоги, тим більшою мірою бухгалтерський облік перетворюється на фінансовий (так це було в радянський період). І навпаки, чим менше цих вимог, в ідеалі їх немає взагалі, як це і було за часів Л. Пачолі, тим більше бухгалтерський облік трансформується в управлінський.
Висновок: управлінський облік - це лише решта поза загальним регулювання невід'ємна частина бухгалтерського обліку.
3. Велике значення надається тому, на кого повинна впливати облікова інформація. Передбачається, що дані внутрішньої звітності дозволять адміністраторам приймати необхідні ефективні рішення, і інформація, якою вони користуються, не повинна вводити їх в оману, а відрізнятися більшою правдивістю. Звітність ж, призначена для зовнішніх користувачів, повинна формувати потрібний для сторонніх осіб образ організації і її адміністраторів. Тут діє принцип: важливо не бути, а здаватися.
Висновок: управлінський облік відрізняється більшою правильністю, ніж фінансовий. Останній являє собою спотворений варіант управлінського обліку.
4. Фінансовий облік відображає тільки те, що було, а управлінський обчислює і очікувані, майбутні значення врахованих показників. І тут ми підходимо до дуже делікатному моменту. Майже всі фахівці виходять з того, що бухгалтер фіксує вже доконаний факт господарської діяльності. Не випадково один з творців бухгалтерської науки І. Шер стверджував, що бухгалтерія є історіографія (історія) господарського життя. Здавалося б, нарешті, знайдена область управлінського обліку, однак і тут не все так просто.
1. Якщо ми визнаємо, що фінансовий облік орієнтований на зовнішніх, а управлінський - на внутрішніх користувачів, то виникають наступні питання:
чи вважати розрахунки передбачуваного зростання організації частиною фінансового обліку або ж відносити їх до управлінського?
чи визнати всю інформацію, що відносяться до вже доконаний фактами господарської діяльності і, що служить для внутрішнього вживання, частиною управлінського обліку або ж згідно з критерієм І. Шера віднести її до фінансового обліку?
Будь-яка відповідь на ці питання показує, що прихильники управлінського обліку змішують критерії, які дають змогу розмежувати фінансовий і управлінський облік.
2. Якщо в систему бухгалтерських рахунків внести зобов'язання, що випливають з договорів (історія обліку знає подібну практику), то традиційний фінансовий облік зможе виконати і таке завдання управлінського обліку, як числення очікуваних врахованих показників.
3. Традиційні для фінансового обліку показники дебіторської та кредиторської заборгованості вже виконують прогностичну функцію очікування притоку і відтоку грошових коштів.
4. Якщо мова йде про перспективні розрахунках, ніяк не пов'язаних з бухгалтерськими записами, якщо адміністрація просто організує попередній, поточний і наступний контроль поза бухгалтерських регістрів, то це можна класифікувати як оперативний облік.
Висновок: між фінансовим і управлінським обліком важко, а по суті неможливо провести тимчасову кордон.
5. Фінансова звітність складається в строго фіксовані терміни, а в управлінському обліку звітність подається в міру необхідності. Це твердження вимагає наступних пояснень:
історично обов'язкової звітності і суворо фіксованих термінів не було, її складали на вимогу власника, тобто весь бухгалтерський облік розглядався як управлінський;
фіксовані терміни звітності можна розглядати як окремий випадок нефіксованих, що також стирає межі між двома оголошеними видами обліку;
розвиток обчислювальної техніки знову призведе до того, що користувачі бухгалтерської інформації зможуть отримувати її в будь-який момент, і фінансовий облік знову стане управлінським.
Висновок: відмінність у строках подання звітності не може бути визнано істотним для виділення управлінського обліку із усієї системи бухгалтерського обліку.
6. Інформація управлінського обліку представляє собою перелік максимально деталізованих показників, у той час як дані фінансового обліку носять підсумковий характер. Ось тут-то прихильники управлінського обліку і помиляються. Всякий неупереджена людина знає, що деталізований облік - це не управлінський, аналітичний, а підсумковий облік - це теж наш облік, але синтетичний.
Тепер ми знову стикаємося з проблемами перекладу. Цілком можна було перевести "management accounting" як аналітичний облік. У Франції, наприклад, прихильники цього напряму так і роблять, вживаючи словосполучення "comptabilite analitque". Таким чином, очевидно, що аналітичний облік - це продовження обліку синтетичного і один без іншого існувати не можуть.
Висновок: не можна розривати синтетичний і аналітичний облік - вони являють собою єдиний бухгалтерський облік.
7. Ч. Хорнгрена стверджує, що в управлінському обліку безліч показників та їх склад визначає головний бухгалтер. У фінансовому обліку подібний склад жорстко фіксований. Аргументи "за" і "проти" в цьому випадку аналогічні тим, які були наведені у попередній ситуації.
3. Позиції фахівців з питань управлінського обліку
В даний час можна виділити чотири позиції фахівців з питань управлінського обліку:
1) у бухгалтерському обліку немає окремого управлінського обліку, а був і залишається виробничий облік (облік витрат на виробництво);
2) управлінський облік - це той же виробничий облік, але стосовно до сучасної термінології, і немає ніяких підстав виділяти його в самостійний вид обліку;
3) бухгалтерський облік в сучасних умовах - це система, що включає три підсистеми: фінансовий облік, управлінський облік та бухгалтерську звітність;
4) управлінський облік є цілком сформованою самостійною дисципліною, оскільки він крім питань власне бухгалтерського обліку включає в себе питання аналізу, планування, прогнозування та ін
В управлінському обліку формується внутрішня інформація про діяльність організації для конкретних потреб управління (удосконалення виробництва, зниження витрат і т.п.). Дані управлінського обліку складають комерційну таємницю і не підлягають оприлюдненню. Це, в першу чергу, інформація про витрати на виробництво за конкретним підрозділам, видам виробленої продукції, статтями витрат, центрами відповідальності і т.п. Тому досить часто управлінський облік ототожнюють з виробничим обліком. Однак це неправильне тлумачення. Поняття управлінського обліку значно ширше виробничого обліку, в нього крім суто бухгалтерського обліку витрат на виробництво входить і оперативний облік, елементи аналізу, планування, прогнозування та ін
4. Висловлювання сучасних авторів про управлінський облік
Якщо узагальнити висловлювання сучасних авторів про зміст, мету та завдання управлінського обліку, то їх можна звести до наступних семи тез:
1) прогнозування, нормування, планування та облік виробничих витрат, калькулювання собівартості, прогнозування, планування та облік періодичних витрат звітного періоду; планування та облік фіксованих (довгострокових) витрат на капітальні вкладення та інвестиційну діяльність;
2) контроль і аналіз витрат за різними напрямками, сегментах, продуктам, підрозділам, відхилень від норм і кошторисів витрат, динаміки показників і т. п.;
3) планування, облік і аналіз доходів і результатів діяльності за напрямами, підрозділам, сегментах, центрах відповідальності і т.п.;
4) формування внутрішньої кількісної інформації для використання в оперативному управлінні господарською діяльністю, контролі дій та стимулювання персоналу;
5) система управлінського обліку створюється для управління конкретною компанією і не може регулюватися обов'язковими для всіх нормами і стандартами. Добре організований управлінський облік, адекватно відповідає умовам діяльності компанії, забезпечує не тільки контроль поточної роботи, а й поліпшення її результатів у майбутньому;
6) формування повної собівартості і на її основі визначення прибутку - забезпечує ведення раціонального обліку і контроль за рівнем витрат;
7) формування скороченою собівартості, на основі якої обчислюється маржинальний дохід, - більшою мірою створює умови для підготовки управлінських рішень завдяки можливостям показника маржинального доходу (визначення найбільш ефективної галузі виробництва всередині організації, складання оптимальної виробничої програми, проведення аналізу беззбитковості та ін.)
Управлінський облік може бути організований по-різному:
без спеціального відображення операцій управлінського обліку на рахунках бухгалтерського обліку із застосуванням подвійного запису (тобто синтетичний облік не зачіпається);
з окремим відображенням операцій управлінського обліку на рахунках синтетичного бухгалтерського обліку (у тому числі із застосуванням різних варіантів кореспонденції рахунків).
5. Що включає в себе управлінський облік
Управлінський облік - нове явище, що виникло після другої світової війни. Він представляв собою систему, засновану тільки на виробничому обліку, сутність якої полягала у визначенні витрат для цілей калькулювання собівартості продукції та управління ви
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Лекція
32.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Конспект лекцій по FOREX
Психодіагностика Конспект лекцій Лучінін А З
Конспект лекцій з дисципліни Маркетинг
Психологія Конспект лекцій Богачкіна Н А
Основи статистики Конспект лекцій
Конспект лекцій з шкірних хвороб
Конспект лекцій з міжнародного приватного права
Історія психології Конспект лекцій Лучінін А З
Загальна психологія Конспект лекцій Дмитрієва Н Ю
© Усі права захищені
написати до нас