Композиція ораторського виступу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
1. Композиція ораторського виступу
1.1 Підготовка до публічного виступу
1.2 Вступ
1.3 Основна частина
1.4 Заключна частина виступу
Висновок
Список літератури

Введення
Існує досить багато класифікацій публічних виступів. Для практичного навчання мистецтву публічного виступу найбільш доцільно підрозділ публічних виступів на види за їх функції, тобто за метою, яку ставить оратор у своєму виступі. Іноді подібну класифікацію називають класифікацією жанрів публічного виступу.
Види публічних виступів за метою:
Ø Інформаційне
Ø протокольно-етикетні
Ø Розважальне
Ø Переконуюче
Цілі, які ставить перед собою оратор, можуть поєднуватися, в результаті чого виступи можуть набувати комплексний характер. Можна, наприклад, говорити про інформаційно-етикетних, інформаційно-розважальних, інформаційно-переконують виступах, можливі також і інші змішані типи.
У риториці також розрізняють види публічної промови за формою:
Ø Доповідь
Ø Повідомлення
Ø Виступ
Ø Лекція
Ø Бесіда
Виступ зазвичай будується за традиційною трехчастной композиції: вступ, основна частина, висновок. Дана композиція традиційна, аудиторія чекає саме такої композиції. Саме така побудова виступу полегшує аудиторії сприйняття усного виступу.

1. Композиція ораторського виступу
Найпоширенішою структурою мови є структура, що складається з вступу, основної частини і висновку. Композиція виступу змінюється в залежності від теми, мети, складу аудиторії.
Публічний виступ обов'язково повинне мати продуману структуру, що містить певну послідовність частин. Це необхідно для зручності, як оратора, так і слухачів. Оратору зручно переходити від теми до теми, слухачам зручно сприймати інформацію, розбиту на частини і запропоновану ним у певній послідовності.
Структура - це складові частини виступу та їх розташування відносно один одного.
У вступі зазвичай ставиться проблема, повідомляється основна думка; в основній частині наводяться аргументи та докази; в ув'язненні підводяться підсумки, повторюється головна думка, міститься заклик до аудиторії.
У вступі розрізняють зачин (мета - підготувати аудиторію до сприйняття, змусити слухати, привернути увагу) і зав'язку (мета - пояснити тезу, заінтригувати постановкою проблеми, показати актуальність обговорення питання).
Основна частина містить аргументацію тези.
Висновок може включати нагадування (мета - нагадати основну тезу, повернутися до вихідної проблеми), узагальнення (мета - сформулювати словами узагальнюючий висновок) і заклик (мета - викликати реакцію слухачів).
Найважливішою вимогою, яким повинна задовольняти будь-яке публічне виступ, є наступне: в ньому повинна виявлятися структура (логіка), зрозуміла слухачам.

1.1 Підготовка до виступу
Мова написана, виступаючий перевіряє, чи немає відступів від теми, зв'язок між частинами, логічність та аргументованість, доступність тексту, завантаженість тексту ілюстративним матеріалом.
Коли текст виступу підготовлений, необхідно прочитати мова вголос, звертаючи увагу на дикцію, вимова, темп мови, гучність голосу. При читанні вголос виявляються раніше не помічені недоліки виступи і виступаючого.
Будь-яка мова повинна бути вимовлена. Перед оратором завжди стоїть питання: читати лекцію чи заучувати напам'ять. Є три способи виступу: читання тексту, відтворення по пам'яті з читанням окремих фрагментів, імпровізація. Традиційно читають промови дипломатичні, ювілейні, офіційні, доповіді політичного чи економічного змісту. Інші види промов вимовляють. Імпровізація хороша там, де потрібно негайний відгук, жива реакція слухачів на слово оратора. Іноді оратор заучує текст промови напам'ять. Але при хвилюванні, будь-якої несподіванки оратор може забути текст. Предпочтітельней ситуація, коли оратор вимовляє текст на пам'ять, іноді заглядаючи в нього, щоб не відійти від теми або щоб зачитати цитату, важливу формулювання, статистику, цифрові дані.
Отже, щоб промова пролунала, мала успіх, досягла потрібного результату, оратор повинен серйозно готуватися до виступу. Тільки тоді можливий контакт із слухачами. Про те, чи є контакт, можна судити по заданим питань, оратор і слухачі обговорюють одні й ті ж проблеми, відчувають приблизно почуття. Переконаність оратора, його схвильованість, зацікавленість передаються і слухачам. Навіть недосвідчена людина, заглянувши в зал, зрозуміє чи цікаво слухачам, чи відбулося спілкування, чи спостерігається відповідна реакція.
Мова побудована правильно і грамотно, рясніє цікавими фактами, яскравими порівняннями, але слухач байдужий, байдужий. Що оратор зробив не так? Неписане правило риторики говорить: «Ми слухаємо не мова, а людини, яка говорить».
1.2 Вступ
Увага - це спрямованість психічної діяльності і зосередженість її на об'єкті. Увага буває мимовільне - те, яке виникає ненавмисно (наприклад, до сирени пожежної машини, блискавки за вікном, рухомому предмету в лекційній аудиторії тощо), довільна - свідомо регульоване зосередження на об'єкті і послепроизвольное - підтримуване інтересом (наприклад, почав читати, та захопився). В аудиторії необхідно викликати в першу чергу довільну увагу. Це завдання виконує вступ.
Вступ є обов'язковим елементом будь-якого публічного виступу. Розрізняють дві частини вступу: зачин і зав'язку. У добре підготовленої аудиторії виступ може бути мінімальним, складатися тільки з зав'язки, без зачину; в менш підготовленій аудиторії вступна частина повинна бути більш розгорнутої і включати зачин.
Зачин потрібен для того, щоб заволодіти первинним увагою аудиторії. Він являє собою короткий словесний підхід до теми, причому він може бути не пов'язаний з темою виступу, а стосуватися умов, в яких відбувається зустріч зі слухачами, ступеня їх організованості, часу початку виступу, попереднього виступу або виступів (останній тип зачину дозволяє оратору провести думка про логічність побудови всіх виступів, показує місце даного виступу в системі інших, які прослухали вже або ще прослухають, створює враження про злагоджену роботу лекторів, про раціональне розподіл тем і проблем між ними).
Приклади зачинів.
1. Добрий день! Отже, ми з вами знову зібралися в цій аудиторії. Мені приємно тут виступити знову. У минулому році ми теж тут зустрічалися і обговорювали проблеми ... Сьогодні наша тема ...
2. Отже, ви вже прослухали ряд цікавих і яскравих виступів моїх колег з проблем ... Я сам із задоволенням їх послухав і тепер продовжу ці тему. Я хочу запропонувати вам своє розуміння даних проблем.
3. Здравствуйте! Ну, здається всі зібралися? Чи треба ще когось почекати або можна починати? Можна ще трохи почекати, якщо хтось затримався, але точно прийде. ... Отже, тепер починаємо. Наша тема ...
4. Здравствуйте! О, яка велика і різноманітна аудиторія у нас сьогодні! Дуже приємно вас всіх бачити!
5. Добрий день! Ну, я бачу, нас зібралося сьогодні небагато, але найголовніші і зацікавлені слухачі, я впевнений, тут. Думаю, ми вже можемо розпочати ...
Зав'язка - це вже підхід до теми виступу. У зав'язці треба тим чи іншим способом визначити проблему, яку ви будете розкривати, і пов'язати її з інтересами слухачів. Зав'язка повинна захопити увагу слухачів.
1.3 Основна частина
Для того щоб ефективно донести головну думку до слухачів, оратор повинен її сформулювати. Тому потрібно заздалегідь подбати про словесної формулювання головної ідеї: висловити словами, по можливості, коротко і зрозуміло. П. Сопер зазначав, що «сам оратор іноді точно не знає, яка його мета, поки не сформулює її повністю». З іншого боку, дослідження Т.М. Дрідзе переконливо показали, що третя частина будь-якої аудиторії в принципі все добре розуміє, але не може самостійно сформулювати головну думку оратора, не в змозі виділити цю думку у виступі.
Словесна формулювання головної думки виступу необхідна як самому оратору, так і його аудиторії.
П. Сопер описував такий випадок: один політичний оратор вже довгий час говорить, звертаючись до сільським виборцям. Хтось із тих, що запізнилися підсів до старого фермеру і запитує: «Про що він тлумачить?» - «Та хто його знає, - відповідає старий, - він же нічого про це не сказав». Цей приклад і дозволяє П. Сопер справедливо стверджувати, що «зазвичай слухачі не схильні дошукуватися, яке намір оратора, поки останній у досить розгорнутому вигляді і з повтореннями не пояснить його». Саме звідси і випливають нерідко здивовані запитання слухачів після виступу: що оратор, власне, хотів сказати? Що він мав на увазі? Що він доводив слухачам? І саме тому актуальним є старий, але не втратив свого значення риторичне рада: розкажи слухачам, що ти збираєшся розповісти; в той час, як ти вже розповідаєш, роз'ясни їм, що ти розповідаєш, а коли закінчив, розкажи їм, що ти розповів.
Прийоми ефективного донесення головної думки оратора будуть відрізнятися в залежності від тривалості виступу, його типу, аудиторії і т.д. Можна лише дати деякі найбільш загальні рекомендації, що застосовуються в переважній більшості випадків.
Оптимальним є виступ за принципом «один текст - одна думка».
Дві-три ідеї в одному виступі - це межа, рекомендується виділити з них одну головну і сформулювати її як таку.
Завжди краще сформулювати головну думку у вигляді окремої пропозиції.
У вступі слід повторити тему. Основна думка повинна бути написана оратором для себе, її краще тримати перед собою впродовж усього виступу.
У невеликих виступах не слід починати з головної думки, вона повинна прозвучати в середині і наприкінці промови. У середніх за тривалістю і великих виступах головний теза повинна прозвучати:
якщо виступ будується дедуктивно (від тези до аргументів) - в кінці вступу, у першій третині основної частини і на початку ув'язнення, при цьому в головній частині повинні звучати ключові слова з цієї тези. Наприклад, виступ присвячено економічним реформам. Теза: необхідно підтримати реформи, тому що тільки вони можуть зробити економіку саморегулюючою. Його треба згадати у вступі, в основній частині і укладанні. В основній частині можна використовувати ключові слова - реформи, підтримка реформ, саморегулююча економіка та їх синоніми - реорганізація, ринкова економіка, перетворення та інших;
якщо виступ будується індуктивно (від аргументів, фактів до висновку) - у вступі та основної частини треба згадати ключові слова, а в кінці основної частини і в ув'язненні - повний тезу. Досить ефективно повторення основної думки у різній словесній формі.
Головна думка повинна бути виражена в розгорнутій словесній формі, повним пропозицією не менш трьох разів при дедуктивної формі викладу і не менше двох разів - при індуктивному формі викладу.
1.4 Заключна частина виступу
Заключна частина має дві основні функції: нагадати головну думку пояснити, що з нею треба робити.
Основними недоліками композиції є порушення логічної послідовності у викладі матеріалу, перевантаження тексту логічними міркуваннями, відсутність доказовості, велика кількість порушених питань.
Головна частина підводить до висновку. Якщо оратор зім'яв виступ, не вклався в термін, не зробив висновку, то мета виступу не досягнута. Кінець промови повинен бути логічно пов'язаний з її початком. В авторській мові діє закон краю, тому висновок повинен узагальнювати ті думки, які висловлювалися в основній частині виступу.
Наприклад, так завершив свою промову про Достоєвського поет і критик І. Анненський: «Мені здається, однак, що ось три риси, які можуть характеризувати вплив поезії Достоєвського: по-перше, він розвиває розум, проникливість, уяву і збагачує нас масою знань про духовному світі людини і відносинах між людьми, по-друге, він примушує нас розбиратися у власних думках, почуттях, вчинках, щиро і сміливо бути власним суддею і карателем, уникаючи брехні, фальші, всяких угод з совістю, по-третє - і навряд чи не найголовніше: він направляє наші симпатії в той світ знедолених, принижених і ображених, який не може і не повинен залишатися поза кращої мети людського життя ».
У заключній частині оратор може намітити завдання, які випливають із змісту виступу, визначити позиції слухачів. Особливо важливі останні слова оратора. Вони залежать від виду мовлення. Політична мова може закінчитися закликом, гаслом, зверненням. У доповіді на політичну тему будуть міститися пропозиції про поліпшення або зміни, завершуючи академічну лекцію, оратор використовує прийом повторення. Мова також може закінчуватися риторичним питанням чи затвердженням.
Крім того, в кінці виступу оратор може знову повторити основні положення, зробити аудиторії комплімент, викликати сміх, використовувати цитату, створити кульмінацію.

Висновок
Таким чином, у своїй контрольній роботі я висвітлила питання, пов'язане з композицій побудови публічного виступу.
Будь-яка мова повинна бути вимовлена. Перед оратором завжди стоїть питання: читати лекцію чи заучувати напам'ять. Є три способи виступу: читання тексту, відтворення по пам'яті з читанням окремих фрагментів, імпровізація. Традиційно читають промови дипломатичні, ювілейні, офіційні, доповіді політичного чи економічного змісту.
Отже, щоб промова пролунала, мала успіх, досягла потрібного результату, оратор повинен серйозно готуватися до виступу.
Вступ є обов'язковим елементом будь-якого публічного виступу. Розрізняють дві частини вступу: зачин і зав'язку. У добре підготовленої аудиторії виступ може бути мінімальним, складатися тільки з зав'язки, без зачину; в менш підготовленій аудиторії вступна частина повинна бути більш розгорнутої і включати зачин.
Для того щоб ефективно донести головну думку до слухачів, оратор повинен її сформулювати. Тому потрібно заздалегідь подбати про словесної формулювання головної ідеї: висловити словами, по можливості, коротко і зрозуміло.
Заключна частина має дві основні функції: нагадати головну думку пояснити, що з нею треба робити.

Список літератури
1. Александров Д.М. Риторика. - М.: 1999.
2. Введенська Л.А., Павлова Л. Г. Культура та мистецтво мови. - Ростов - н / Д, 1996.
3. Делецкій Ч. Практикум з риторики. - М.: 1996.
4. Іванова С.Ф. Специфіка публічної промови. - М.: 1978.
5. Львів М.Р. Риторика. Культура мови: Учеб. посібник для студентів гуманітарних факультетів вузів. - М.: Видавничий центр «Академія», 2003.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Іноземні мови і мовознавство | Контрольна робота
29.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Основи ораторського мистецтва
Стилі ораторського мистецтва
Роль ораторського майстерності в суді
Логічні основи ораторського мистецтва
Пологи і види ораторського мистецтва
Історія ораторського мистецтва в Росії
Предмет морфології Поняття про частини мови Шляхи ораторського мистецтва
Психологія публічного виступу
Майстерність публічного виступу
© Усі права захищені
написати до нас